De kernwaarde die we hierbij hanteren zijn: Sporten, Spelen, Samenwerken en Binden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kernwaarde die we hierbij hanteren zijn: Sporten, Spelen, Samenwerken en Binden."

Transcriptie

1 Beste Leden, Hieronder vinden jullie de verslaglegging van alle activiteiten binnen de handbalvereniging sv Zeeburg plaatsgevonden gedurende het seizoen Algemeen We hebben een goed jaar achter de rug. Er is hard gewerkt en we maken met onze club serieuze stappen voorwaarts. Er is balans en cohesie in de technische staf en er staan over de hele linie capabele mensen hun bijdrage te leveren. Er wordt open en transparant gecommuniceerd en er wordt over de hele linie een best beentje vooruit gezet. De ambitie was groot en blijft groot. We zijn afgelopen jaar weer gegroeid met het aantal leden terwijl in Nederland het aantal daalt. We verwachten dat bij Sv Zeeburg deze groei doorzet. Onze missie blijft: Voor onze handballers: Missie 1: Handballen met elkaar en voor elkaar Voor alle ouders & betrokkenen: Missie 2: Organiseren met elkaar en voor elkaar De kernwaarde die we hierbij hanteren zijn: Sporten, Spelen, Samenwerken en Binden. Bestuur Sv Zeeburg In het bestuur zijn we actief met alle zaken. Sandra is toegetreden en zal worden geïnstalleerd tijdens de komende Algemene Leden Vergadering. Er zijn portefeuilles toegewezen: Sandra leidt de organisatie activiteiten, Rob behartigt alle financiën, CC en nieuwbouwperikelen, Ton het secretariaat en ondergetekende heeft, naast de voorzittersrol, de TC, de CC, de SKP en de FC in zijn portefeuille. Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze Ton Schipper. Hij heeft veel werk verzet maar hij heeft echter besloten zijn secretariaatsactiviteiten neer te leggen. Zijn ziekte zit hem teveel dwars. We gaan kijken voor andere meer op hem afgestemde activiteiten. Hij blijft gelukkig wel actief binnen onze club. 1

2 De verslagen van de commissies: TC (technische commissie) De TC in de huidige samenstelling is in juni 2011 gestart met haar taken (Huub Bon, Dionne Tool, Petra Brinkhof). De eerste maanden stonden in het teken van het creëren van samenhang tussen de trainers, administratieve, communicatieve taken (Contact gemeente, NHV etc). Kort samengevat bestaan de werkzaamheden van de TC het faciliteren en ondersteunen van trainers en spelers. De TC zorgt voor alle benodigdheden en faciliteiten voor trainers en spelers om te kunnen trainen en spelen. Het seizoen 2011/2012 is een leerzaam jaar geweest, waarvan we de vruchten het komende jaar gaan plukken. De TC is blij een zeer gedreven trainersgroep te zien en hoopt samen met hen de samenwerking nog meer te gaan uitbreiden. De TC is inmiddels uitgebreid met Claudia van der Corput, met wiens hulp de communicatie naar de trainers/spelers nog beter kan gaan lopen. Vanaf dit seizoen start de TC met open vergaderingen. Een keer per 2 maanden zijn wij aanwezig in de Ritselaer van tot voor trainers/ teammanagers/ouders of speelsters. De data zullen op de website worden gecommuniceerd. De Technische staf is over de hele linie op orde en op alle fronten wordt er serieus gewerkt aan beter handbal. Dit geldt voor de heren als ook bij de dames. De meeste teams staan compleet en er wordt op goed niveau getraind. De technische staf is eveneens over bijna de hele linie geschoold met een HT-cursus van het NHV. Daarnaast hebben zich weer vier mensen (Dionne, Huub, Diana en Ingrid) aangemeld voor een HT2-cursus, een volgende stap in hun trainersloopbaan. Vanuit het bestuur wil ik graag een speciaal woord van dank uit laten gaan naar de TC. Ze hebben ongelofelijk veel werk verzet en beginnen goed op toeren te komen. Het is geen makkelijke taak geweest afgelopen jaar. Ook wil ik de trainers en coaches danken voor hun kundige coaching en training. SKP (scheidsrechters commissie) De SKP (scheidsrechters) hebben goed gefloten. Grace Cyrus, als leider, heeft besloten haar activiteiten neer te leggen. Nancy heeft met veel enthousiasme de leiding, in de tussentijd, behartigd en de indelingen verzorgd. Ook zijn er twee nieuwe scheidsrechters (Clint en Edward) bijgekomen. We hebben een goed en stevig team scheidrechters maar waakzaamheid blijft geboden en groei van onderaf met jeugdscheidsrechters blijft een belangrijke prioriteit. Dank voor het vele gefluit! 2

3 FC (faciliteiten commissie) De faciliteiten commissie heeft eveneens een uitdagend jaar achter de rug. De indeling van bardiensten, de hoeveelheid werk, de onderhoudsstaat en de afstemming met het kinderdagverblijf Popeye kosten de nodige energie. Willem, Joke, Nancy en Astrid hebben met, veel ondersteuning, weer alles in goede banen geleid. Ook het onderhoud uitgevoerd door Meint, Joost en Peter was weer erg behulpzaam. Bardiensten blijven belangrijk en vooral het gehele beheer verdiend blijvende aandacht. Ik wil graag iedereen bedanken die hierin zijn steentje heeft bijgedragen. Tevens is er een nieuw buitenveld gelegd. Een stuk betere vloer en prima om op te handballen. In de ballonhal zijn de handbalmogelijkheden verbeterd en we verwachten ook met de veldcompetitie het 2e veld operationeel te hebben. Een vervelend probleem is opgelost. We danken de gemeente voor hun vasthoudendheid richting de vloerenlegger. OC (Organisatie commissie) Vele activiteiten (glowgolf, bowling, toernooien) zijn er weer georganiseerd voor de jeugd. Het Ton Schrievers toernooi was eveneens weer zeer geslaagd en blijft een vast activiteit op onze agenda. Ook verdienen alle teammanagers een speciaal woord van dank. Deze functie wordt steeds belangrijker en deze persoon is op team niveau een spin in het web. Sandra de Ridder is aanspreekpunt voor deze mensen aan vanuit het bestuur en blijft de teamtassen en tenues regelen. De OC is met ingang van dit seizoen officieel gestopt en we willen Denise, Nicole en Claudia bedanken voor hun werkzaamheden. BC (Bouw commissie) De nieuwbouw commissie is geïnstalleerd en we hebben veel werk gestoken in het ontwikkelen van nieuwe plannen voor onze nieuw op te zetten kantine. Vanuit vorige ALV is goedkeuring gekomen om de plannen te inventariseren en er is een budget van euro 5000,- hiervoor aangewend. Zoals velen waarschijnlijk al weten, heeft Ted Vorst een ontwerp voor het nieuwe clubgebouw gemaakt. Naar aanleiding van het ontwerp is er maandelijks overleg geweest met de gemeente Diemen, waarbij ook financiële zaken besproken zijn. Daarnaast is er contact met Popeye en de Nieuwe Kring geweest. Zij zijn ook erg enthousiast en er wordt nu gekeken naar een gezamenlijk plan voor de herinrichting van de buitenruimte rondom de velden. Gedurende de periode van voorontwerp (ruwe ideeën tot aan besluit voorleggen tijdens ALV) is het team gevormd tot een professionele groep. In goed en constructief overleg met de gemeente Diemen, Popeye, De nieuwe Kring en Laterr zijn wij gekomen tot het voorontwerp waarbij alle partijen de visie delen. Onze kernwaarden voor deze nieuwbouw zijn: Sporten, Spelen, Samenwerken en Binden. In de ALV presenteren we de uitkomst van het vooronderzoek. Onze dank gaat uit naar Melany, Ted, Paul, Peter, Willem, Ton, Ton, Antoine en Rob. 3

4 CC (Commerciële commissie) Eind vorig jaar werd gestart met de vorming van een commissie met als doel: Geld genereren voor de club via sponsoren. De commissie wordt gevormd door Saskia Creemers, Sylvia Schat, Ton Schipper, Rik Sewbalak en Gert van den Berg. Om maar met de deur in huis te vallen, veel energie is er ingestoken maar het heeft nog weinig harde pegels opgeleverd. Wat is er zoal gedaan vraagt u zicht af, bij dezen een chronologische opsomming van de belangrijkste zaken vanaf de start van de commissie eind ) Eind 2011 jaar is een brochure Sponsorbeleid & Sponsormogelijkheden samengesteld. 2) December 2011 werd afgetrapt met een cupcake actie. Leden werden gevraagd om voor hun club cup cakes te bakken en deze te verkopen. Slechts een handjevol leden, voornamelijk uit 1 team heeft hier serieus werk van gemaakt en de opdracht bedroeg een kleine 300,- 3) In januari en februari is een aantal winkeliers persoonlijk benaderd voor hoofdsponsoring. Echter na bemoedigde gesprekken heeft dat niet geleid tot succes. 4) In maart zijn een 100 tal grote bedrijven, met een personeel aantal tussen de 100 en 1000 personen, schriftelijk aangeschreven in Diemen en Amsterdam ZO. Deze benadering heeft naast sympathie vanuit die bedrijven geen sponsor opgeleverd. 5) In april is er een Garage Sales georganiseerd in het clubhuis. De opbrengst bedroeg 159,- later zijn er op Koninginnedag nog wat zaken verkocht met ene bedrag van 85,- 6) In juni is er een nieuwsflits uitgegaan waarin de leden is gevraagd om sponsoring in geval van eigen bedrijf of haar of zijn werkgever te wijzen op de mogelijkheden. Ook dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. Inmiddels zijn zo n beetje alle winkeliers in Diemen Centrum, Noord en Zuid bezocht. Kleine successen zijn er in de vorm van schenkingen in natura, kortingen op bepaalde inkoop etc. Echter de broodnodige sponsoren blijven tot op heden uit. De commissie heeft haar focus voor het komende half jaar voor 100% gezet op het vastleggen van sponsoren want een ieder onderschrijft de noodzaak. Ook wordt intensief gespeurd naar geld vanuit overheidsinstanties en stichtingen. De volgende activiteit wordt een wijnproeverij in de kantine met fundraising als nevenactiviteit. De commissie gaat onvermoeid voort met haar speurtocht en doet op ieder lid nogmaals een beroep om na te gaan of zij binnen hun eigen bedrijf dan wel op het werk geld vrij kunnen maken voor onze club. SV Zeeburg is een fantastische club waarin ruimte is voor allerlei leuke evenementen om de club nog meer kleur te geven en te laten groeien. Dat kan niet alleen door de inkomsten uit het lidmaatschap. Vanuit het bestuur willen we Saskia, Sylvia, Gert en Rick danken voor hun tomeloze inzet. We hebben het nodig. 4

5 Communicatie binnen sv Zeeburg en ledenadminstratie De communicatie is behoorlijk gemoderniseerd. We hebben facebook, twitter, een digitaal boekje, de website en een nieuwsbrief. We worstelen nog wel met het verspreiden van het boekje naar mensen die (nog) niet zijn aangesloten op het internet en bovenstaande media. Het boekje is nu digitaal en dat betekent een forse lagere kostenpost op de begroting voor communicatie. We willen verder zoveel mogelijk groen en duurzaam met papier omgaan. Dank aan Karin, Robert, Jan, Jany, Melany en Leon. Sandra Menzo behartigt de leden administratie en zij heeft het stokje van Eveline overgenomen. Eveline alweer dankjewel en Sandra veel succes Financiën en kascontrole Seizoen 2011/2012 is vanuit financieel perspectief een jaar van omwenteling geweest. Als gevolg van de moeilijke financiële omstandigheden om ons heen worden tarieven voor de huur, elektriciteit, bondsbijdrage ed verhoogd en is het aan de andere kant moeilijk om de inkomsten op peil te houden. Dit heeft geresulteerd in een negatieve kasstroom maar we hebben ook actie ondernomen om de organisatie aan te passen aan deze omstandigheden. Tegenvallende inkomsten waren o.a. : Donaties Huur Popeye Sponsoring Tegenvallende kosten waren o.a.: Het clubblad Gas/Water/Elektriciteit Huur sporthallen Bondsbijdrage NHV Secretariële kosten Ondernomen acties: Er is een commerciële commissie gestart die zich richt op het verhogen van de inkomsten (acties, donaties, sponsoring, sponsorklicks, Jantje Beton, Merchandising, sponsorcontract Hummel etc.). Er zijn gesprekken met Popeye opgestart om een langdurige samenwerking overeen te komen met ruimte voor groei, investeringen en betere huurtarieven. Het clubblad wordt alleen nog digitaal verstuurd Switch van energieleverancier Norm vastgesteld, in overleg met de TC, tot het aantal trainingen in de zaal per team en de lengte van de trainingsduur. Tijdelijke / Beperking verstrekken tenues. Kascontrole is uitgevoerd door: Karin Krebs en Mirjam Gloudemans

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

De redactie wenst jullie een:

De redactie wenst jullie een: Decmber 2012 Dag clubleden, De Break-Out van december is weer goed gevuld dankzij kopij van de leveranciers. Genoeg stof om te lezen. -Twee teams stellen zich aan jullie voor. -Leo belooft een topjaar.

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas.

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas. 1. Lieve mensen. Er is altijd meer dan hetgeen je waarneemt. En dat maakt het moeilijk de werkelijkheid te beoordelen. Als jurist weet ik dat natuurlijk. Dat is immers zo n beetje de kern van je vak. De

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie