(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT 2014"

Transcriptie

1 (VOORTGANGS-) RAPPORTAGE CO₂-FOOTPRINT

2 Document: CF150121/13Q1-4/V3 RAPPORTAGE CO₂-footprint 2014 (extern) Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-coördinator Goedgekeurd door: Bas Reimert, directeur Datum:

3 INHOUD Inleiding Organisatie 4 2. Eindverantwoordelijke personen Basisjaar en rapportageperiode Afbakening Organizational Boundary Operationele grenzen Emissies Overzicht emissies scope 1 en Onderverdeling vestigingen/projecten Kwantificeringsmethoden en conversiefactoren Onzekerheden in de hoeveelheidsbepalingen Verificatie van de emissie-inventaris Voortgang reductiedoelstellingen Reductiemaatregelen Reductiemaatregelen

4 INLEIDING In dit verslag geeft Reimert inzicht in haar CO₂-uitstoot. De CO₂-footprint 2014 is opgesteld conform de ISO , waarbij is bekeken op welke gebieden sprake is van significant energieverbruik. Daarnaast is geëvalueerd hoe dit energieverbruik aangepakt wordt. 1. ORGANISATIE Naast wegenbouw, het bouwrijp maken van nieuwbouwlocaties en het inrichten van openbare ruimtes voert Reimert ook civiele betonbouw uit. Dit begon met het bouwen van bedieningsgebouwen van sluizen, bruggen en gemalen. In 2002 is deze tak uitgegroeid tot een volwaardig bouwbedrijf voor de woning- en utiliteitsbouw. Reimert is kortgezegd een allround aannemingsbedrijf gevestigd in Almere met de ambitie om in Flevoland en daarbuiten van alle markten thuis te zijn in de bouwkolom. Reimert participeert in Aannemingsbedrijf De Wilde B.V. Vanuit Lelystad bedient De Wilde de GWWmarkt van Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. De Wilde is gespecialiseerd in het inrichten van de openbare ruimte voor overheden, bedrijven en particulieren. Sinds 2011 maakt Beugel Infrastructuur B.V. onderdeel uit van Reimert. Vanuit Beilen wordt de infrastructurele markt in het noorden van het land bediend. Beugel is gespecialiseerd in herinrichtingswerken, rioleringswerken en het bouw- en woonrijp maken van gebieden. Bouwbedrijf Ubink is een gewaardeerde aannemer in de bouw. Ubink is sterk in het realiseren van seriematige woningbouw en in het realiseren van volumebouw. Ubink is sinds de oprichting een participatie van Reimert. Winfra B.V. is een eenmanszaak opgezet door een medewerker van Gebr. Reimert B.V. Winfra houdt zich voornamelijk bezig met rioleringswerkzaamheden. 2. EINDVERANTWOORDELIJKE PERSONEN De KAM-coördinator verzamelt alle gegevens en rapporteert rechtstreeks aan de directie. De KAMcoördinator is eveneens verantwoordelijk voor de implementatie van de stuurcyclus en is het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen omtrent de emissie-inventaris. De directie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de rapporten. 3. BASISJAAR EN RAPPORTAGEPERIODE De inventarisatie voor de CO₂-footprint is uitgevoerd voor de periode Het basisjaar is

5 4. AFBAKENING 4.1 ORGANIZATIONAL BOUNDARY Alle groen gemarkeerde bedrijven scoren op niveau 3 van de vier verschillende invalshoeken (inzicht, reductie, transparantie en participatie). Deze bedrijven Reimert neemt de verantwoordelijkheid voor 100% van de CO₂-uitstoot van deze bedrijven. 5

6 4.2 OPERATIONELE GRENZEN De CO₂-Prestatieladder is onder andere gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol. Binnen dit protocol worden drie scopes onderscheiden: 1. Directe emissiebronnen binnen de eigen organisatie. 2. Indirecte emissiebronnen voor energie die is ingekocht, bijvoorbeeld elektriciteit. 3. Overige emissiebronnen veroorzaakt door activiteiten van het bedrijf, zoals uitbesteed transport. Van de bedrijven binnen de organizational boundary zijn alle energiestromen binnen scope 1 en 2 volgens het GHG-protocol inzichtelijk gemaakt en omgerekend naar CO₂-emissies. De volgende energiestromen zijn van toepassing binnen de organisatie van Reimert Bouw en Infrastructuur: Directe GHG-emissies - scope 1: - Brandstofverbruik t.b.v. het eigen wagenpark (diesel, benzine en LPG)* - Brandstofverbruik t.b.v. leaseauto s - Aardgasverbruik t.b.v. de verwarming op de kantoren en werkplaatsen - Koude middelen zijn niet als uitstoot meegerekend *het privéverbruik van zakelijke auto s is meegenomen in de inventaris Indirecte GHG-emissies - scope 2: - Ingekochte elektriciteit t.b.v. vestigingen en projecten - Gebruik van privéauto s voor zakelijke doeleinden zijn niet van toepassing binnen de organisatie - Vliegreizen voor zakelijke doeleinden zijn niet van toepassing binnen de organisatie Binnen Reimert is geen gebruik gemaakt van de toepassing van biomassa en stoom- of stadsverwarming. *SKAO rekent business travel tot scope 2 6

7 5. EMISSIES 5.1 OVERZICHT EMISSIES SCOPE 1 EN 2 Scope 1 (direct) ton CO₂ ton CO₂/fte Aardgasverbruik (verwarming) vestigingen 74,63 0,67 Brandstofverbruik eigen wagenpark 948,2 8,47 Brandstofverbruik materieel 2.066,38 18,45 Totaal scope ,21 27,59 Scope 2 (indirect) ton CO₂ ton CO₂/fte Elektriciteitsverbruik vestigingen 63,65 0,57 Elektriciteitsverbruik projecten 13,99 0,12 Zakelijk verkeer privéauto s n.v.t. n.v.t. Zakelijke vliegreizen n.v.t. n.v.t. Totaal scope 2 77,64 0,69 Scope 1 en 2 ton CO₂ ton CO₂/fte Totaal 3.166,85 28,28 2% 1% 2% Aardgas (verwarming) vestigingen Wagenpark 30% Materieel 65% Elektriciteit vestigingen Elektriciteit projecten 7

8 5.2 ONDERVERDELING VESTIGINGEN / PROJECTEN scope / activiteit emissiebron ton CO₂ ton CO₂ ton CO₂ / fte percentage projecten vestigingen S1: Aardgas (verwarming) vestigingen aardgas 0,67 2% nee ja: 0,67 S1: Brandstof wagenpark diesel/benzine 8,47 30% ja: 6,78 ja: 1,69 S1: Brandstof materieel diesel 18,45 65% ja: 18,45 nee S2: Elektriciteit vestigingen elektriciteit 0,57 2% nee ja: 0,57 S2: Elektriciteit projecten elektriciteit 0,12 1% ja: 0,12 nee Totaal 28,28 100% 25,35 2,93 90% 10% 2% 1% 2% 30% Aardgas (verwarming) vestigingen Wagenpark Materieel 65% Elektriciteit vestigingen Elektriciteit projecten 5.3 KWANTIFICERINGSMETHODEN EN CONVERSIEFACTOREN Voor het bepalen van de CO₂-uitstoot is er gebruik gemaakt van de volgende data: - Verbruik diesel/benzine t.b.v. wagenpark en materieel af te leiden uit jaaroverzichten van de brandstofleveranciers. - Verbruik aardgas en elektriciteit op de vestigingen is in kaart gebracht door middel van de facturen (jaaroverzichten) van energieleveranciers. - Verbruik elektriciteit op de projecten in kaart gebracht door middel van facturen energieleveranciers. 8

9 Voor het inventariseren van de CO₂-uitstoot van Reimert is gebruikgemaakt van de conversiefactoren zoals deze zijn gepubliceerd in het Handboek CO₂-Prestatieladder 2.2, 4 april Van de CO₂footprint van 2012 en 2013 is een gecorrigeerde versie uitgebracht. De hoeveelheden (liters diesel en benzine, Nm³, kwh) zijn vermenigvuldigd met de conversiefactor en vervolgens gedeeld door 1000 om de uitstoot in ton CO₂ weer te kunnen geven. 5.4 ONZEKERHEDEN IN DE HOEVEELHEIDSBEPALING - Door het nog steeds niet structureel bijhouden en registreren van de meterstanden zijn we afhankelijk van de gegevens die de energieleverancier ons verstrekt. Jaaroverzichten energieleveranciers gaan vaak niet per kalenderjaar, maar bijvoorbeeld van augustus tot juli. Wij hebben de jaaroverzichten wel als kalenderjaar gebruikt. - Er wordt niet per machine bijgehouden wat het verbruik is. Alle brandstof wordt uit tanks gehaald, dus alleen het totale verbruik is te achterhalen. Er zijn nog geen brandstofmeters aangeschaft om nauwkeurig vast te stellen wat het verbruik per machine is. Wel zijn de draaiuren voor de meeste machines duidelijk, waardoor een schatting mogelijk is van het verbruik per machine. Zoals al eerder genoemd worden draaiuren van aggregaten en ander klein materieel niet bijgehouden, maar wordt de brandstof ervan wel uit de tanks gehaald. - Onderaannemer Van Werven haalt met machines brandstof uit de tanks. Dit betekent dat in voorgaande jaren het verbruik van Van Werven is meegenomen naar scope 1, terwijl dit verbruik eigenlijk in scope 3 thuishoort. Aangezien op werkbriefjes eveneens is bijgehouden wat de draaiuren van de inhuurmachines zijn, valt wel een schatting te maken wat de verdeling van de brandstof zou moeten zijn. In bovenstaande CO₂-footprint is echter het verbruik van Van Werven B.V. nog meegenomen in scope VERIFICATIE VAN DE EMISSIE-INVENTARIS Reimert heeft de emissie-inventaris niet laten verifiëren. 9

10 7. VOORTGANG REDUCTIEDOELSTELLINGEN De reductiedoelstellingen van Reimert zijn allemaal gerelateerd aan het basisjaar Vandaar dat in onderstaand schema de getallen van 2012 en 2014 zijn weergegeven. absoluut gekoppeld aan fte s Scope 1 (direct) verschil voortgang doelstelling nr. doelstelling / onderdeel ton CO₂ ton CO₂ % ton CO₂/fte ton CO₂/fte % % S1.7: aardgasverbruik (verwarming) vestigingen 84,84 74, ,74 0, S1.4: brandstofverbruik eigen wagenpark S1.10: brandstofverbruik materieel 999,26 948,2-5 8,73 8, , , ,19 18, Totaal scope , , ,67 27, absoluut gekoppeld aan fte s Scope 2 (indirect) verschil voortgang doelstelling nr. doelstelling / onderdeel ton CO₂ ton CO₂ % ton CO₂/fte ton CO₂/fte % % S2.4: elektriciteitsverbruik vestigingen S2.7: elektriciteitsverbruik projecten 69,69 63,65-9 0,61 0, ,41 13, ,19 0, Totaal scope 2 91,1 77, ,8 0, absoluut gekoppeld aan fte s Scope 1 en voortgang voortgang doelstelling ton CO₂ ton CO₂ % ton CO₂/fte ton CO₂/fte % % Totaal 3.942, , ,46 28, * *9% reductie in 2015 ten opzichte van 2012 Zoals is af te lezen uit bovenstaand schema is de volgende doelstelling niet gehaald: - S1.4: de afstanden naar de projecten zijn toegenomen. Steeds meer projecten worden uitgevoerd buiten de gebieden waar normaliter geopereerd wordt. 10

11 8. REDUCTIEMAATREGELEN Afgelopen jaar hebben wij de volgende maatregelen getroffen: Scope 1 en 2 Creëren bewustzijn bij medewerkers - interne en externe nieuwsbrieven - organiseren van een Dikke Foute Kersttruiendag tijdens de jaarafsluiting (verwarming dag uit) - toolbox buitenpersoneel Scope 1 Wagenpark / materieel - opgeroepen tot maandelijkse controle bandenspanning - carpoolen - verminderen stationair draaien - zorgen voor tijdig onderhoud > terugkerend agendapunt diverse vergaderingen Verwarming - personeel opgeroepen harder door te werken en een dikke, warme trui te dragen ;) Scope 2 Elektriciteit vestigingen - TL-verlichting deels vervangen door LED-verlichting - personeel gewezen op uitzetten apparatuur wanneer hier niet mee gewerkt wordt Elektriciteit projecten - personeel gewezen op uitzetten apparatuur wanneer hier niet mee gewerkt wordt 11

12 9. REDUCTIEDOELSTELLINGEN 2015 Reimert heeft de volgende reductiemaatregelen op de agenda staan voor 2015: Algemeen (creëren bewustzijn) - prijsvraag voor beste reductiemaatregel ( cadeaubon van respectievelijk 150,-, 100,- en 50,-, deze zal worden uitgereikt op het personeelsfeest in september) - toolbox buitenpersoneel - interne en externe nieuwsbrieven - invullen en uitbreiden intranet Aardgasverbruik vestigingen: - het beheer van de thermostaat bij 1 persoon Wagenpark: - meten van de bandenspanning d.m.v. digitale meters met indicator - banden oppompen met stikstof - terugkoppeling verbruik naar bestuurders - carpoolen, optimaliseren planning - Herprofileren banden - Uitlijnen banden Elektriciteitsverbruik - vervangen van TL-verlichting door LED-lampen (deels gebeurd) - bewegingssensoren - collectieve controle instellingen computers (powersave) Met het invoeren van deze maatregelen gaan wij de doelstellingen die zijn opgesteld voor 2015 halen. 12

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI2014 14.01 2 februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie