Jaarplan onderweg naar cloudservicebroker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker"

Transcriptie

1 Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker

2 INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie Missie ICT-marktplaats Externe ontwikkelingen en trends Visie 7 3 Hoofddoelstellingen Invullen van de rol van cloudservicebroker Nieuwe dynamiek tussen vraag en aanbod tot stand brengen Assortiment uitbreiden met e-textbooks 10 4 Activiteiten Aanbesteden Software Content Customer management Online services Samenwerking 15 5 Organisatie Organisatiestructuur Bezetting Interne aandachtspunten 18 SURFmarket Utrecht, 1 januari

3 1 inleiding 3 SURFmarket Jaarplan 2013 Als ICT-marktplaats zorgt SURFmarket voor interactie tussen vraag en aanbod; tussen hoger onderwijsinstellingen en ICT-leveranciers/ uitgevers. Ook komend jaar ligt hier onze focus. We brengen aantrekkelijke overeenkomsten voor gebruik van ICT-producten en -diensten tot stand en faciliteren vervolgens het gebruik, de financiële afhandeling en de toegang tot deze software, clouddiensten en content. Clouddiensten vormen een snel groeiend aanbod, waarop we in nauw overleg met de Taskforce Cloud inspringen om het hoger onderwijs adequaat te voorzien van passende oplossingen. Komend jaar zal SURFmarket de eerste stappen zetten richting cloudservicebroker, waarbij SURFmarket.nl in toenemende mate een portaal zal zijn waar instellingen hun ICT-gebruik kunnen regisseren. Over de veranderende rol van onze organisatie leest u in hoofdstuk 3.1 meer. Momenteel onderscheiden we ICT-producten en -diensten voor instellingen (via SURFmarket.nl beschikbaar) en voor thuis ge-bruik (via SURFspot.nl af te nemen). Voor het beschikbaar stellen van clouddiensten aan gebruikers, zonder onderscheid tussen instellingsen thuisgebruik, ont wikkelen we samen met SURFnet een clouddistributie kanaal. Dit zal de natuurlijke op volger worden van de webwinkel SURFspot.nl en behalve als centrale voorziening ook beschikbaar komen als onderdeel van instellingsportalen, onder vermelding van powered by SURFspot.nl.

4 De ICT-markt is typisch een snel veranderende omgeving. En ook de behoeften van hogescholen en universiteiten blijven veranderen, onder meer door de onder druk staande budgetten. Externe ontwikkelingen hebben onze aandacht, en komend jaar spelen we hierop onder meer in door een aanbod educatieve e-textbooks beschikbaar te maken voor een aantal pilotinstellingen in het hbo. Ook wat betreft software zorgen we dat het aanbod binnen de ICT-marktplaats aansluit op de behoeften van de instellingen, en in mindere mate gestuurd wordt door het aanbod vanuit leveranciers. Uiteraard zullen we ook in 2013 dienstverlening omtrent aanbesteden verlenen. En door enkele aanpassingen in de organisatiestructuur maken we het bovendien mogelijk om onze dienstverlening aan de instellingen verder te professionaliseren. De ICT-markt is typisch een snel veranderende omgeving In toenemende mate werken de diverse SURF-organisaties samen om gemeenschappelijke doelen na te streven. Privacy, cloud en security zijn thema s die we gezamenlijk oppakken. Zeker ook op het gebied van clouddiensten werken we al structureel samen met SURFnet. Daarnaast hechten we waarde aan samenwerking met nationale en internationale partners. In dit jaarplan zetten we doelstellingen en aandachtspunten voor 2013 uiteen. Over onze missie en visie leest u in hoofdstuk 2; de hoofddoelstellingen waarmee we inspelen op be-hoeften van de instellingen en op de externe ontwikkelingen vindt u in hoofdstuk 3. De belangrijkste activiteiten gebieden, zowel intern als op samenwerkingsniveau, zetten we uiteen in hoofdstuk 4. Hoe de organisatie er komend jaar uitziet staat in hoofdstuk 5. 4 SURFmarket Jaarplan 2013

5 2 Missie en visie 5 SURFmarket Jaarplan 2013 SURFmarket is de ICT-marktplaats van SURF voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. 2.1 Missie SURFmarket streeft ernaar om het hoger onderwijs en onderzoek tegen de best mogelijke voorwaarden en eenvoudig te voorzien van ICT-producten en -diensten. Deze omvatten vooral software, clouddiensten en content. De missie is direct gekoppeld aan onze statutaire doelstelling. Hierin staan acquisitie, beheer en distributie van ICT-producten en -diensten voor gebruik in het hoger onderwijs en onderzoek centraal. 2.2 ICT-marktplaats Als ICT-marktplaats zorgt SURFmarket voor interactie tussen vraag en aanbod, tussen hoger onderwijsinstel - lingen en ICT-leveranciers/uitgevers. Door bemiddelen en faciliteren van aanbestedingen komen overeenkomsten met speciale voorwaarden tot stand. SURFmarket faciliteert vervolgens het afsluiten en afrekenen van licenties en de distributie van en toegang tot de betreffende ICTproducten en -diensten. SURFmarket maakt tot op heden onderscheid in diensten voor instellingen en diensten voor studenten en medewerkers. De dienstverlening is voor beide segmenten online beschikbaar: voor instellingen op SURFmarket.nl en voor eindgebruikers (het zogenaamde thuisgebruik) op SURFspot.nl.

6 SURFmarket is de ICT-marktplaats van SURF voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek 6 SURFmarket Jaarplan 2013 Voor het beschikbaar stellen van clouddiensten ontwikkelt SURFmarket samen met SURFnet een clouddistributiekanaal. Met de komst van dit distributiekanaal zal het traditionele onderscheid tussen instellingsgebruik en thuisgebruik vervagen. Het clouddistributiekanaal wordt de omgeving voor studenten en medewerkers, gericht op het daad werkelijke ICT-gebruik, ongeacht de plaats (instelling, thuis of ergens anders) waar de gebruiker zich bevindt. SURFmarket. nl wordt steeds meer het portaal voor instellingen om het ICT-gebruik binnen de instelling te regisseren. SURFspot.nl zal op korte termijn als traditionele ICT-webwinkel een belangrijke rol blijven spelen in het hoger onderwijs, maar de ICT-distributie functie zal langzaam maar zeker door het clouddistributie kanaal worden overgenomen. Deze zal beschikbaar komen als onderdeel van instellingsportalen, onder vermelding van powered by SURFspot.nl. SURFmarket ontwikkelt samen met SURFnet het clouddistributiekanaal De toegevoegde waarde van de ICT-marktplaats voor het Nederlands hoger onderwijs en onderzoek bestaat vooral uit: realiseren van schaalvoordelen door bemiddelen en faciliteren van aanbesteden; toepassen van op het hoger onderwijs en onderzoek toegesneden flexibele licentiemodellen (consortium, campus, groeps en individueel); verzorgen van efficiënte en eenvoudige distributie via de online services SURFmarket.nl, SURFspot.nl en het clouddistributiekanaal; bereiken van synergie door samenwerking binnen SURF en met nationale en internationale partners. 2.3 Externe ontwikkelingen en trends SURFmarket bevindt zich in een dynamische omgeving. We signaleren de volgende externe ontwikkelingen en trends die in meer of mindere mate invloed hebben op onze dienstverlening, grotendeels op basis van de binnen SURF georganiseerde trendmonitoring van juni ICT-budgetten van instellingen staan onder druk vanwege bezuinigingen. Ze kiezen steeds vaker voor reductie van het aantal (toepassingen van) ICT-leveranciers. Er is meer behoefte aan standaardisatie en aan flexibiliteit. En instellingen willen ontzorgd worden en effectiever gebruik maken van ICT-middelen. Toenemende risico s op het gebied van privacy en security. Het leveren van clouddiensten vraagt om richtlijnen over het omgaan met gevoelige data die steeds vaker bij externe partijen zal zijn ondergebracht. Instellingsoverstijgende samenwerking is een opkomend fenomeen, wat door ICT mogelijk wordt gemaakt. Steeds meer virtuele organisaties ontstaan. Door ontwikkelingen als virtualisatie en cloud verandert het aanbod van diensten binnen en vooral ook buiten de instellingen. Studenten en medewerkers zijn steeds vaker zelf in staat dit af te nemen, buiten de eigen ICT-organisatie om. De rol van ICT-centra van hogescholen en universiteiten zal veranderen van een beheersorganisatie naar een inkoopen regie-organisatie. Anytime, anyplace, anywhere, anyone, any device (consumerization, bring your own device). Gebruikers verwachten dat alle informatie nodig voor onderwijs en onderzoek altijd en overal beschikbaar is op elk apparaat, waardoor mobiel en draadloos internet, connectiviteit en toegankelijkheid via apps, gadgets en portals steeds belangrijker wordt. Er is toenemende concurrentie in het online domein, vaak van ICT-leveranciers die de consumenten direct benaderen.

7 2.4 Visie Het gebruik van ICT gaat de komende jaren meer en meer via de cloud verlopen en zal naar verwachting de traditionele licentiedienstverlening binnen vijf jaar grotendeels vervangen. Cloud alleen aanmerken als een nieuwe leveringsvorm simplificeert, maar doet onvoldoende recht aan dimensies als toegang geven tot en gebruik van clouddiensten. Gevolg is dat de rol van SURFmarket de komende jaren gaat veranderen. SURFmarket gaat steeds meer fungeren als een cloudservicebroker*, oftewel een organisatie die instellingen en gebruikers faciliteert bij het afnemen en gebruiken van clouddiensten. Als cloudservicebroker zal SURFmarket inspelen op de externe ontwikkelingen, onder meer door: voortdurende aanpassing van bemiddelingsovereenkomsten aan wijzigende nationale en internationale wet- en regelgeving; actief managen van bemiddelingsovereenkomsten en gebruiksvoorwaarden, onder andere op het gebied van privacy; ingebruikname van een clouddistributiekanaal als centrale voorziening en als onderdeel van clouddiensten op any device, any place and any time en powered by SURFspot.nl ; bieden van een betrouwbare en seamless werkende infrastructuur, samen met SURFnet; bieden van functionaliteiten die instellingen kunnen benutten op gebied van meten en doorberekenen van gebruik van clouddiensten via het clouddistributiekanaal; bedienen van virtuele organisaties die ontstaan door nationale en internationale samenwerkingsverbanden tussen instellingsoverstijgende teams. * Definitie cloudservicebroker [Gartner]: A cloud service broker plays an intermediary role in cloud computing. Cloud service brokers make it easier for organizations to consume and maintain cloud services, particularly when they span multiple providers. 7 SURFmarket Jaarplan 2013

8 3 Hoofddoelstellingen SURFmarket Jaarplan 2013 SURFmarket zal ten aanzien van haar dienstverlening in 2013 de volgende hoofddoelstellingen realiseren: Invullen van de rol van cloudservicebroker; Nieuwe dynamiek tussen vraag en aanbod aanbrengen op de ICT-marktplaats; Assortiment uitbreiden met e-textbooks. 3.1 Invullen van de rol van cloudservicebroker In 2011 heeft SURF in de position paper Met SURF in de wolken uiteen gezet hoe zij haar rol ziet op het gebied van cloud computing en clouddiensten in het hoger onderwijs en onderzoek. Bestuurders en ICT-management steunen deze rol en zetten in op cloud first bij vervanging en vernieuwing van ICToplossingen. Voor SURFmarket betekent dit een noodzakelijke transitie, binnen een periode van twee jaar, vanuit onze huidige rol als bemiddelaar/inkoper naar die van cloudservicebroker. In 2012 hebben we samen met SURFnet de eerste stap pen gezet richting cloudservicebroker, wat inmiddels tot een aanbod van ongeveer twintig cloud diensten heeft geleid. Vanuit het gezamenlijke Vendor Management zullen SURFmarket en SURFnet komend jaar de portefeuille met relevante clouddiensten uitbreiden met minimaal tien clouddiensten. Bij de contractvorming zal een nieuwe modelovereenkomst worden toegepast, waarin de meest recente inzichten zijn verwerkt op gebied van privacy (in lijn met de zienswijze die in 2012 door College Bescherming Persoonsgegevens is afgegeven aan SURFmarket). Dat laatste als onderdeel van de zogenaamde tien geboden waaraan clouddiensten dienen te voldoen. Daarnaast zal SURFmarket.nl verder worden verrijkt op het gebied van licentievalidatie voor clouddiensten.

9 Transitie in de richting van cloudservicebroker Om schaalbaarheid van en eenvoud bij koppeling van clouddiensten op de ICT-infrastructuur van instellingen te borgen, geldt een harde voorkeur voor koppeling aan SURFconext. Vanuit Vendor Management zullen SURFnet en SURFmarket nadrukkelijk aandacht besteden aan het versnellen en verbeteren van het aansluitingsproces van clouddiensten op SURFconext. In 2012 is samen met SURFnet een eerste productieversie van het clouddistributiekanaal voor SURFmarket ontwikkeld. Via dit in 2013 in gebruik te nemen kanaal zullen gebruikers clouddiensten gaan afnemen, naar verwachting als onderdeel van hun instellingsportalen (onder vermelding van powered by SURFspot.nl ). Bij de doorontwikkeling van het clouddistributiekanaal zal de nadruk liggen op het kunnen faciliteren van alle bij SURFmarket gangbare licentiemodellen (consortium, campus, groeps en individueel) en het inrichten van een meet- en doorberekeningsfunctie voor instellingen. Vanaf 2014 zal beheer van het clouddistributiekanaal bij SURFmarket komen te liggen. Gebruikers nemen clouddiensten af er sprake van een toenemende dynamiek aan de zijde van ICT-leveranciers. SURFmarket stelt zich ten doel om vraag en aanbod in deze beweeglijke markt goed op elkaar te laten aansluiten en als levendige ICT-marktplaats te fungeren. Dat alles is er primair op gericht om instellingen en gebruikers de best mogelijke keuzes te laten maken bij gebruik van ICT, in een omgeving waarin het aanbod steeds breder en omvangrijker wordt. SURFmarket wil levendige marktplaats zijn Uitgangspunt is een vraaggeïnspireerde aanpak, als tegenhanger van een meer aanbodgestuurde aanpak van de laatste jaren. Oftewel: we willen de (gezamenlijke) ICT-behoefte van instellingen en gebruikers weer scherper in beeld krijgen. Daarom zal komend jaar de interactie met de instellingen een meer centrale plaats innemen. Zo zullen we nieuwe instrumenten (zoals marktonderzoek, webinars, behoefte peiling op SURFmarket.nl) inzetten. Hiermee zullen we de vraag continu monitoren, om SURFmarket in staat te stellen om direct op wijzigingen in de vraag in te spelen. 9 SURFmarket Jaarplan 2013 Gelet op het belang van een adequate positionering als cloudservicebroker, zullen we komend jaar een roadmap opstellen om de impact op onze dienstverlening inzichtelijk te maken en van daaruit de noodzakelijke vervolgstappen voor 2014 en verder te bepalen. 3.2 Nieuwe dynamiek tussen vraag en aanbod tot stand brengen De vraag van instellingen op het gebied van software en clouddiensten verandert. Er bestaat meer en meer behoefte aan flexibele bemiddelingsovereenkomsten. Tegelijkertijd is 3.3 Assortiment uitbreiden met e-textbooks Het hoger onderwijs wordt door forse bezuinigingen gedwongen steeds efficiënter in te kopen. Dat geldt ook voor educatieve content. Onder hoger onderwijsinstellingen neemt de behoefte aan maatwerkoplossingen toe: minder campuslicenties en meer aanbod gericht op specifieke gebruikers. Deze wens is expliciet bij SURFmarket neergelegd door de Samenwerkende Hogeschoolbibliotheken (SHB). In 2013 zal SURFmarket haar dienstverlening uitbreiden met een aanbod van e-textbooks voor gebruik in het hbo.

10 Een selectie digitale educatieve content zal via het clouddistributiekanaal (met afrekenmodel) beschikbaar komen voor hbo-studenten. SURFmarket ontwikkelt deze nieuwe dienstverlening binnen een project, waarvoor nog in 2012 een omgevingsverkenning en marktanalyse worden uitgevoerd. Via een Proof of Concept zullen komend jaar e-textbooks van minimaal drie educatieve uitgevers beschikbaar komen voor gebruikers van minimaal drie pilotinstellingen in het hbo. Een selectie van aanbod, voorwaarden, licentiemodellen en prijzen zal in bemiddelingsovereenkomsten worden vastgelegd. Op basis van de uitkomsten van het Proof of Concept zullen we besluiten of we in de loop van 2013 e-textbooks gaan opnemen in ons reguliere assortiment. Drie pilotinstellingen in het HBO doen proef met e-textbooks 10 SURFmarket Jaarplan 2013

11 4 activiteiten SURFmarket Jaarplan 2013 Naast het realiseren van de in het vorige hoofdstuk beschreven hoofddoelstellingen richt SURFmarket zich in 2013 op haar reguliere acquisitie-, beheer en distributieactiviteiten. Aandachtspunten zijn onder andere: Expertise op het gebied van aanbesteden vergroten; Nieuwe clouddiensten beschikbaar stellen vanuit het Vendor Management Team; Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren en klantgerichte dienstverlening verder ontwikkelen; Optimaal inzetten van de online services; Samenwerking binnen SURF versterken en met nationale en internationale partners voortzetten. 4.1 Aanbesteden Sinds 2010 faciliteert SURFmarket aanbestedingen voor hoger onderwijsinstellingen. Dit houdt in dat SURFmarket voor haar kernpakket namens de bij SURF aangesloten instellingen als inkoop- en dus als aanbestedingsorganisatie fungeert. Voor standaardsoftware hanteert SURFmarket sinds april 2011 een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), waarin ICT-leveranciers (rechthebbenden) worden opgenomen. Instellingen die de aanbestedingsgrens bereiken, kunnen binnen het DAS een offerte-verzoek doen. Ook dat proces ondersteunt SURFmarket. Aanvullend op het kernpakket kunnen (groepen van) instellingen gebruik maken van optionele trajecten.

12 Dienstenportfolio De dienstverlening van SURFmarket is vastgelegd in een dienstenportfolio, dat bestaat uit een kernpakket met verplicht via SURFmarket af te nemen diensten en producten en optionele diensten en producten. Die laatste kunnen instellingen op eigen verzoek via SURFmarket afnemen. Het dienstenportfolio en daarmede het kernpakket wordt jaarlijks vastgesteld en ziet er voor 2013 als volgt uit: Kernpakket Optioneel Bemiddelings- en - Software en clouddiensten - Software en clouddiensten licentieovereenkomsten in portefeuille 1 buiten portefeuille 3 - Content 2 Distributie Distributie van software, clouddiensten en content aan instellingen en/of gebruikers via: - SURFmarket.nl - SURFspot.nl - Clouddistributiekanaal Contractbeheer - Administratief 4 - Financieel 5 - Juridisch 6 Raamoverenkomsten - ICT-diensten 7 - Hardware 8 Toelichting: 1 Software en clouddiensten in portefeuille: betreft standaard software naar gangbare categorieën (functionaliteit), die door de instellingen ultimo 2009 vanuit lopende licentieovereenkomsten via SURFmarket werd afgenomen, alsmede (opvolgende) clouddiensten die dezelfde functionaliteit bieden. 2 Content: betreft primair aanbod van licentieovereenkomsten vanuit de tussen gremia van universiteitsbibliotheken (UKB) en hogeschoolbibliotheken (SHB) met SURFmarket gesloten dienstverleningsovereenkomsten. 3 Software en clouddiensten buiten portefeuille: betreft standaard software naar gangbare categorieën (functionaliteit) die ultimo 2009 niet vanuit lopende licentieovereenkomsten via SURFmarket werd afgenomen, doch die mogelijkerwijs nu wel wordt afgenomen of in de toekomst zal worden afgenomen. Dat laatste kan ook clouddiensten betreffen. 4 Contractbeheer administratief: het op een adequate wijze verwerken van door de instellingen afgesloten licentieovereenkomsten en afhandelen van vragen daaromtrent. 5 Contractbeheer financieel: het verzorgen van periodieke rapportages en doen van daarop gebaseerde licentieafdrachten aan ICT-leveranciers. 6 Contractbeheer juridisch: het toezien op juiste naleving van de in de overeenkomsten bepaalde voorwaarden, alsmede het onderhouden en doorontwikkelen van modelovereenkomsten (bijv. voor clouddiensten). 7 ICT-diensten: indien instellingen gezamenlijke behoeften hebben bij inkoop van ICT-diensten, kan SURFmarket een aanbestedingstraject verzorgen. 8 Hardware: indien instellingen gezamenlijke behoeften hebben bij inkoop van hardware, kan SURFmarket een aanbestedingstraject verzorgen. 12 SURFmarket Jaarplan 2013

13 We gaan sturen op flexibiliteit in 40 nieuwe of verlengde overeenkomsten 13 SURFmarket Jaarplan 2013 Komend jaar zal SURFmarket haar expertise op gebied van aanbesteden/inkopen vergroten en een eigen Senior Purchaser inzetten. De belangrijkste activiteit zal zijn het intensiveren van de samenwerking met de inkoopplatforms UPI (Universitair Platform Inkoop) en HIP (Hogescholen Inkoop Platform). In nauw overleg met de Klankbordgroep Aanbesteden zal SURFmarket bovendien de consequenties van de nieuwe aanbestedingswet voor haar dienstverlening in kaart brengen. In kaart brengen consequenties aanbestedingswet 4.2 Software Afgelopen jaar zijn we samen met SURFnet gestart met een Vendor Management Team. Dit team is verantwoordelijk voor het sluiten van bemiddelingsovereenkomsten voor clouddiensten en het aansluiten van deze diensten op SURFconext. In 2013 is de doelstelling het realiseren van minimaal tien relevante clouddiensten. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor adoptie van deze clouddiensten binnen het hoger onderwijs en onderzoek. Ook zullen mogelijkheden voor internationale samenwerking worden verkend (zie hoofdstuk 4.6). In overleg met SURFnet zullen we een beslissing nemen over het per 2014 integreren van een deel van de Vendor Management activiteiten (bemiddeling) binnen het License Management van het Team Software van SURFmarket. Komend jaar worden veertig bemiddelingsovereenkomsten verlengd of vernieuwd, waarbij we maximaal sturen op flexibiliteit (looptijd, aantallen gebruikers) binnen de gangbare licentiemodellen. Clouddiensten toetsgestuurd leren In het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren, dat SURF-breed wordt uitgevoerd, werken instellingen binnen 23 omvangrijke projecten samen aan gemeenschappelijk toetsen in het hoger onderwijs. Instellingen bouwen gezamenlijke toetsbanken; er wordt kennis over toetsen opgebouwd en gedeeld; en er wordt onderzocht of een gemeenschappelijke infrastructuur voor toetsen meerwaarde kan hebben. SURFmarket zal hierbij betrokken zijn om bemiddelingsovereenkomsten met relevante (cloud)leveranciers voor te bereiden. In 2013 zal zich dat naar verwachting beperken tot pilots. Overeenkomsten De publicatie Ontwikkelingen van de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) van het hoger onderwijs verscheen in het najaar van 2012, vanuit het platform ICT & Onderwijs van SURF. Dit vormt een startpunt voor verdere discussie over de toekomst van de DLWO, op instellingsniveau en op nationaal niveau. Binnen het programma zal SURFmarket komend jaar betrokken zijn bij de projectuitvoering, met een sterk accent op voorbereiden en afsluiten van bemiddelingsovereenkomsten en het beschikbaar stellen via haar online services. 4.3 Content Op het gebied van digitale content zal SURFmarket zich in 2013 richten op enerzijds het ontwikkelen van een aanbod e-textbooks als clouddienst (zie hoofdstuk 3.3) en anderzijds op de voortgaande dienstverlening in opdracht van SHB en UKB. We continueren de dienstverlening aan UKB (de koepelorganisatie van de bibliotheken in het universitair onderwijs) binnen de meerjarige dienstverleningsovereenkomst die tot en met 2014 loopt.

14 Met SHB (de koepelorganisatie van bibliotheken in het hoger beroepsonderwijs) is met ingang van 1 januari 2013 een nieuwe tweejarige dienstverleningsovereenkomst van kracht. SHB treedt hierin niet meer op als centrale contractpartner namens de leden, maar nog slechts als belangenbehartiger en adviesforum dat de licentieactiviteiten van SURFmarket ten behoeve van de hogeschoolbibliotheken toetst. De eind 2012 aflopende dienstverleningsovereenkomst met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) zal niet worden verlengd. Individuele openbare bibliotheken kunnen wel licentieovereenkomsten blijven afnemen die SURFmarket voor het hoger onderwijs afsluit. nieuw team in het leven dat zich hier volledig op zal richten: Team Customer Management (zie ook hoofdstuk 5.1). Meer focus op communicatie, informatie en service Begin 2013 voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit. Dit is in 2009 voor het laatst gedaan. Onderzoek zal zich onder andere richten op kwaliteit van het (licentie)aanbod, SURFmarket.nl en communicatie en service. Op basis van de uitkomsten bepalen we welke vervolgstappen (al dan niet) noodzakelijk zijn om de service, informatieverstrekking en communicatie met de instellingen verder te stroomlijnen. 14 SURFmarket Jaarplan 2013 flexibilisering in de vorm van keuzemogelijkheden Komend jaar onderhandelt Team Content met dertien uitgevers over de verlenging van de huidige overeenkomsten. Hierbij spelen de License Managers nadrukkelijk in op de behoefte aan flexibiliteit die leeft bij de instellingen. Deze flexibilisering heeft vaak niet de vorm van variaties in looptijd of aantallen gebruikers, maar vertaalt zich in meer keuzemogelijkheden ten aanzien van af te nemen titelpakketten. Met de uitgevers die nog moeten worden aangesloten op SURFconext zullen aansluitingsovereenkomsten worden gesloten. 4.4 Customer management Het verder ontwikkelen van klantgerichte dienstverlening is, net als vorig jaar, een belangrijk aandachtspunt voor SURFmarket. Om meer focus aan te kunnen brengen op de kwaliteit van de communicatie, informatieverstrekking en serviceverlening aan de instellingen, roepen we in 2013 een We zullen het Customer Management komend jaar gezamenlijk met het Account Management Team van SURFnet invullen. De Account Managers van SURFnet zullen met contactpersonen bij de instellingen dus ook afstemming hebben over de dienstverlening van SURFmarket. 4.5 Online services SURFmarket.nl, SURFspot.nl en het clouddistributiekanaal vormen de online services van SURFmarket. Verantwoordelijkheid voor goed functioneren van deze diensten wordt in 2013 belegd bij het Team Online Services. Dit team richt zich op beheer en (door)ontwikkeling van de omgevingen. Hieronder gaan we, niet alleen vanuit dit team, kort in op de belangrijkste activiteiten van komend jaar ten behoeve van de online services. SURFmarket.nl Begin 2012 is als resultaat van het project Licentiemodellen Next Generation een compleet nieuwe licentieomgeving voor instellingen opgeleverd waarmee ze toegang hebben tot het volledige aanbod aan software, clouddiensten en content.

15 Inzetten op uitbreiding assortiment 15 SURFmarket Jaarplan 2013 Komend jaar zal gefaseerd functionaliteit aan deze omgeving worden toegevoegd, voor een belangrijk deel gerelateerd aan de ontwikkeling die SURFmarket inzet richting cloudservicebroker. Daarbij gaat het onder andere om verrijking van de licentievalidatieservice, nodig voor interactie met SURFconext en het clouddistributiekanaal. SURFspot.nl De functie van SURFspot.nl als ICT-webwinkel voor studenten/leerlingen en medewerkers in het hoger en primair onderwijs zal de komende jaren langzaam maar zeker verdwijnen. Op korte termijn ( ) is deze functie echter nog van groot belang en zal SURFmarket zorgdragen voor zo optimaal mogelijke dienstverlening. Het huidige aanbod bestaat veelal uit software geleverd als cd, dvd of als download. Komend jaar zetten we in op uitbreiding van het assortiment, zowel in omvang als in diversiteit, als uitvloeisel van een in 2012 opgesteld plan van aanpak. Hierbij ligt de focus niet enkel op software, maar ook op clouddiensten, apps, e-textbooks, e-learning en hardware (onder andere tablets). Daarnaast zal ook het aantal partnershops met minimaal drie stuks worden uitgebreid. Clouddistributiekanaal Om clouddiensten aan het hoger onderwijs te kunnen aanbieden, hebben we in 2012 samen met SURFnet een eerste versie van een clouddistributiekanaal ontwikkeld. Dit kanaal is de natuurlijke opvolger van SURFspot.nl en zal als centrale voorziening of als onderdeel van instellingsportalen, onder vermelding van powered by SURFspot.nl. Komend jaar zullen we rijkere functionaliteit gaan ontwikkelen, voornamelijk aansluitend op SURFmarket.nl en SURFconext, zoals ondersteuning van alle gangbare licentiemodellen en de mogelijkheid tot het bieden van een afrekenmethodiek. Vanaf 2014 zal SURFmarket het clouddistributie - kanaal in beheer nemen. In 2013 betreft dit nog een projectactiviteit vanuit SURFnet (SURFworks-programma). 4.6 Samenwerking Samenwerking binnen SURF en met nationale en internationale partners is voor SURFmarket van essentieel belang. Nationaal De samenwerking binnen SURF komt zoal tot uiting in gezamenlijke activiteiten op gebied van cloud (via SURF Taskforce Cloud), security en privacy. Bovendien wordt een nieuwe gezamenlijke website SURF.nl gerealiseerd, als onderdeel van bredere samenwerking om SURF als één merk te positioneren. SURF, SURFnet, SURFshare en SURFmarket hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijke huisvesting te betrekken. De verhuizing zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Het komende jaar vinden voorbereideinde activiteiten plaats. Gezamenlijke website SURF.nl realiseren Samenwerking met SURFnet intensiveren we verder in het Vendor Management Team, dat SURFmarket en SURFnet samen hebben opgezet. Deze samenwerking omvat komend jaar zowel het aansluiten van clouddiensten (inclusief bemiddelingsovereenkomsten met leveranciers die via SURFconext worden gekoppeld) als de verdere ontwikkeling van het clouddistributiekanaal. Ook werken we met SURFnet samen op het gebied van Customer Management. Vanuit portfoliomanagement zullen we samen met SURFnet nagaan welke vanuit SURFnet gestarte diensten kunnen worden opgenomen in het dienstenportfolio van SURFmarket.

16 Samen met SURFshare onderzoeken we wat de consequenties zijn voor bestaande contracten van SURFmarket met bijvoorbeeld leveranciers van gehoste omgevingen, zoals de HBO-Kennisbank, die nu bij een externe leverancier zijn ondergebracht. Samenwerking SURFnet intensiveren binnen het Vendor Management Team en Customer Management Met de licentiepartners APS IT-diensten en SLBdiensten spreken we momenteel over mogelijkheden en voorwaarden om de per 1 januari 2013 aflopende partnerovereenkomsten te verlengen. De samenwerking met APS IT-diensten (die het primair onderwijs bedient) omvat ook het gebruik van SURFspot.nl door die doelgroep. Daarnaast heeft APS IT-diensten de intentie uitgesproken een licentie te nemen op de back-office omgeving die door SURFmarket is ontwikkeld binnen het project Licentiemodellen Next Generation. Komend kalenderjaar continueert SURFmarket de uitwisseling en waar opportuun de samenwerking met Knowledge Exchange, het samenwerkingsverband van JISC (UK), DEFF (Denemarken), DFG (Duitsland), CSC (Finland) en SURF en/of met de daarin vertegenwoordigde organisaties, onder andere waar het gaat om licenties, business modellen, clouddiensten, Vendor Management en de verhouding tot data providers en content providers. SURFmarket zal zich presenteren in programma s voor SURF bezoekende organisaties, zoals CSC (Finland), DEFF (Denemarken) en AMUE (Frankrijk) in voorjaar Internationaal In Terena-verband (Trans-European Research and Education Networking Association) wordt nagedacht over het door de researchnetwerken verbreden van hun activiteitengebied richting cloudservicebroker. SURFmarket zal samen met SURFnet nagaan welke internationale samenwerking hier mogelijk is. 16 SURFmarket Jaarplan 2013

17 5 organisatie DIreCTIe COrpOraTe services FInanCe & COnTrOle software COnTenT CUsTOMer ManageMenT OnlIne services 5.1 Organisatiestructuur Met ingang van 1 januari 2013 is SURFmarket ingericht volgens bovenstaande structuur 17 SURFmarket Jaarplan 2013 De organisatiestructuur is gewijzigd ten opzichte van De belangrijkste wijzigingen zijn: Het inrichten van Team Customer Management, om de dienstverlening aan de onderwijsinstellingen te optimaliseren. Dit team richt zich op het onderhouden van contacten met de instellingen, informatieverstrekking en service. De transformatie van Team ICT naar Team Online Services, waarbij dit team verantwoordelijk is voor de ICT-infra structuur, het functioneel en technisch beheer en de verdere ontwikkeling van de online diensten (SURFmarket.nl, SURFspot.nl en samen met SURFnet het clouddistributiekanaal). Belangrijkste reden voor de aanpassingen in de structuur is meer focus aan te brengen in de verschillende teams (inkoop, communicatie & service, distributie) en daarmee de slagkracht van de organisatie te vergroten.

18 Verantwoordelijkheden van de overige teams: Team Software is verantwoordelijk voor acquisitie (via inkoop en bemiddeling) en beheer van bemiddelingsovereenkomsten voor software en clouddiensten. Ook de exploitatie van SURFspot.nl is binnen dit team belegd. Team Content is verantwoordelijk voor acquisitie en beheer van bemiddelingsovereenkomsten voor content. Team Corporate Services is verantwoordelijk voor onder andere office en facilitair management, corporate en interne communicatie, juridische ondersteuning en human resource management. Team Finance & Control is verantwoordelijk voor alle financiële processen, inclusief periodieke rapportages aan het management en de Raad van Commissarissen. De Directie bestaat uit de algemeen directeur en de adjunct-directeur die zich richten op de strategische ontwikkeling van SURFmarket en het algemeen management. Slagkracht van de organisatie vergroten Het kantoor als centrale ontmoetingsplek De afgelopen jaren is Het Nieuwe Samenwerken onderdeel geworden van de werkwijze van SURFmarket, zodat de medewerkers resultaatgericht, flexibel en klantgericht kunnen functioneren. In 2013 wordt deze manier van werken voortgezet en verdiept, onder meer door verdere optimalisering van communicatie en samenwerking tussen de medewerkers en teams. In de sfeer van Het Nieuwe Samenwerken fungeert het kantoor van SURFmarket ook in 2013 als een ontmoetingsen samenwerkingsplek voor ICT-leveranciers, uitgevers, SURF-collega s en vertegenwoordigers van instellingen. Duurzaamheid Een ander intern aandachtspunt is duurzaamheid. We vinden het belangrijk om duurzaam te ondernemen en ook SURFbreed is dit een aandachtsgebied. 18 SURFmarket Jaarplan Bezetting De voor 2013 geldende bezetting is in totaal, inclusief vacatures en ingehuurde capaciteit, 49 fte. Hiervan is de interne bezetting, inclusief vacatures, 41 fte en de ingehuurde capaciteit 8 fte. 5.3 Interne aandachtspunten Ontwikkeling van organisatie en medewerkers SURFmarket werkt komend jaar ook aan het verder ontwikkelen van de organisatie en haar medewerkers. De aangepaste organisatiestructuur biedt daarvoor de juiste basis. Belangrijk aandachtspunt is daarnaast het verscherpen van de interne processen en kwaliteitsrichtlijnen. Er is reeds een Green team gevormd binnen onze organisatie. Ook extern kunnen we een steentje bijdragen. Zo zullen we ons inzetten om zoveel mogelijk software als clouddienst of download te leveren, in plaats van op fysieke mediadragers als cd s en dvd s. Ook in aanbestedingstrajecten zullen we aan ICT-leveranciers vragen duurzaamheidsverklaringen beschikbaar te stellen.

19 COLOFON Tekst Marjolein Marchal (SURFmarket) Ontwerp Studio Koelewijn Brüggenwirth Fotografie Kees Rutten SURFmarket bv Radboudkwartier 217 Postbus DC Utrecht SURFmarket SURFmarket bv 2013 Jaarplan 2013

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET INHOUD Wat is het kernpakket van SURFmarket? 2 Waarom een kernpakket? 2 SURF stelt (meer)jarenplannen op, die de leden goedkeuren. Op basis daarvan komen diensten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Visie 8 2.4 SURFmarket als cloudservicebroker 8

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Visie 8 2.4 SURFmarket als cloudservicebroker 8 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Visie 8 2.4 SURFmarket als cloudservicebroker 8 3 SURFmarket in bedrijf 11 3.1 Dienstenportfolio in

Nadere informatie

JAARPLAN 2012 ICT-MARKTPLAATS IN BEDRIJF

JAARPLAN 2012 ICT-MARKTPLAATS IN BEDRIJF JAARPLAN 2012 ICT-MARKTPLAATS IN BEDRIJF INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Missie en strategie 4 2.1 Missie 4 2.2 De ICT-marktplaats 4 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 4 2.4 Visie 5 3 Doelstellingen 6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013

JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 INHOUDSOPGAVE WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 1 Voorwoord 3 2 Cloudservicebroker, vraaggeïnspireerd werken en educatieve e-books 5 2.1 Invullen rol

Nadere informatie

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Remco Rutten 20 september 2012 Naam Functie Cloud cloud cloud dat a explosion Mobile mobile mobile device explosion Go go go st udy + w ork + play

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

What s

What s What s next @SURFconext UPDATE OPT-IN OPT-OUT Eefje van der Harst - Productmanager Oude situatie: opt-in Elke IdP moet voor elke SP die beschikbaar komt expliciet toestemming geven voor vrijgave attributen

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken SURFdiensten bv Utrecht, december 2010 Kenmerk SDN 20103124 2 3 i n h o u d s o p g av e 1 inleiding en samenvatting 1 Inleiding

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware.

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware. SURFmarket Algemene Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1: Definities Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Dienstverleningsovereenkomst in

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten.

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. 1 2 1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. Aanbesteden betekent dan sowieso afscheid nemen van SURFnet.

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

MBOcloud. Startdocument

MBOcloud. Startdocument MBOcloud Startdocument Juni 2012 1 Aanleiding Cloud Computing is een thema dat gedurende enige tijd speelt. Er is veel over bekend en er is op allerlei wijze aandacht aan besteed binnen de MBO sector.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 6. 3 SURFmarket exploitatie 12. 4 SURFmarket innovatie 17. 5 Organisatie 21. 2.1 Missie 6 2.

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 6. 3 SURFmarket exploitatie 12. 4 SURFmarket innovatie 17. 5 Organisatie 21. 2.1 Missie 6 2. JAARPLAN 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 6 2.1 Missie 6 2.2 Visie 8 3 SURFmarket exploitatie 12 3.1 Doelstellingen 2015 12 3.1.1 Het transparanter maken van ons portfolio 12 3.1.2 Het

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

Deltion College Zwolle

Deltion College Zwolle Wie Wat Waar (ook wel ) Regionaal Opleidingencentrum in Zwolle (ROC). Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau. Bij Deltion werken ruim 1.200

Nadere informatie

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware.

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware. SURFmarket Algemene Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1: Definities Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Dienstverleningsovereenkomst in

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

SURF Juridisch normenkader cloudservices WHAT S NEXT @ SURFCONEXT

SURF Juridisch normenkader cloudservices WHAT S NEXT @ SURFCONEXT SURF Juridisch normenkader cloudservices WHAT S NEXT @ SURFCONEXT Olga Scholcz Juridisch Adviseur 24 november 2015 Anand Sheombar Contractmanager SURF Normenkader Betreft contractuele bepalingen die worden

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Universiteit Utrecht & Cloudservices

Universiteit Utrecht & Cloudservices Universiteit Utrecht & Cloudservices Presentatie op SIG Cloud Implementaties 28 november 2011 Kees van Eijden Beleidsmedewerker ICT Universiteit Utrecht Onderwerpen Gmail voor studenten Cloud Intermezzo

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Microsoft CSP via TD Cloud

Microsoft CSP via TD Cloud Microsoft CSP via TD Cloud Bundel uw cloudoplossingen! microsoft@techdata.nl / +31 (0)88 1334 240. 1 Waarom naar de Cloud? Waar uw personeel tien jaar geleden nog van 9 tot 5 op uw kantoor werkte, klinkt

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

MBOcloud. Samen slim leren en werken in de cloud. Op weg naar realisatie. MBOcloud

MBOcloud. Samen slim leren en werken in de cloud. Op weg naar realisatie. MBOcloud Samen slim leren en werken in de cloud Op weg naar realisatie Studenten en medewerkers snel en slim toegang geven tot die ICT-diensten en (digitale) leermiddelen die zij nodig hebben voor hun studie of

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

Aanbesteden van hardware en software

Aanbesteden van hardware en software Aanbesteden van hardware en software Samenwerking binnen de onderwijskolom Joop Schuilenburg www.emtio.nl Programma 1. Eisen voor aanbesteden van hard- en software 2. Rol SURFmarket bij hoger onderwijs

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012 JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 voorwoord INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 realiseerde in 2011 1 Voorwoord 3 2 Exploitatie 5 2.1 Doelstellingen en resultaten 6 2.2 Software

Nadere informatie

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Nico Juist,Hogeschool Leiden / SURF Leiden, 22 April 2014 Wat is een DLWO? De digitale leer- en werk omgeving georganiseerd door een instelling voor Hoger

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

J ARVERSLA G 20 VERSLA

J ARVERSLA G 20 VERSLA JAARVERSLAG 2011 Wat SURFMARKET realiseerde in 2011 INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2011 1 Voorwoord 3 2 Aanbesteden 5 3 Innovatie 8 4 Het Nieuwe Samenwerken 11 5 Teams in Beeld 14 5.1 Software

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening Het vergroten van de efficiency is momenteel een belangrijk issue bij corporaties. Digitale dienstverlening is een van

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers)

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Maurice van den Akker 22 november 2017 Doel van vandaag: starten van samenwerking Wat willen we (vandaag) bereiken? Visie en scope delen over draadvrije

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking Cloud? Cloud computing refers to on-demand network access to a shared pool of

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014

JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 INHOUDSOPGAVE WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 1 Voorwoord 3 2 Hoofddoelstellingen en resultaten 5 2.1 Klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Nadere informatie

Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk

Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk Wat gaan we doen? Even voorstellen Hoe?Zo! Reeks BOYD (Wat? Waarom?) Welke vormen Invoering Risico s Juridische aspecten Tot slot Even

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Vast Mobiel Innovatieve communicatie Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Inhoudsopgave Achtergrondschets Doel Huidige aanbesteding Spraak- en datacommunicatie Toekomstige

Nadere informatie