Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat"

Transcriptie

1 Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter Beerstlaan Pittem-Egem - 12 de jaargang - Nr. 1 januari maart 2013 Gemeentelijke wegen gestrooid Ongestrooid Pag. 6 2 Pag Wintertijd - Rationeel strooien 1 Dag van de natuur Honderd jaar Verbieststandbeeld te Pittem Gewestwegen gestrooid Brugsesteenweg Posterijlaan Boterstraat Spoorweglaan Fonteinstraat Meulebekestraat Ring Tieltstraat Pag. 18 3

2 Inhoud Voorwoord Voorwoord p. 2 Gemeenteraad p. 3 Mededelingen aan de bevolking p. 4-9 Bevolking p Terugblik p Milieu p Heden en verleden p Bibliotheek p Openbare werken p. 22 OCMW p Jeugd p Sport p Agenda p Meldingskaart p. 30 Gemeentelijke info p. 31 Beste Pittemnaren, Beste vrienden, De tijd vliegt voorbij. Bij het schrijven van dit voorwoord is Koning Winter opnieuw actief in het land. Elke plaatselijke handelaar komt stilaan in kerstsfeer en traditioneel worden in december miljoenen kerstkaarten en persoonlijke gelukwensen voor 2013 verstuurd. Het jaar loopt stilaan op zijn einde en daarom kijken we ook altijd eventjes achterom. Wat bracht 2012? In de media: nagenoeg allemaal onheilspellende berichten over de crisis. Maar wat vooral telt is wat 2012 voor ieder van ons bracht. Voor sommigen onder ons een jaar om nooit meer te vergeten; voor anderen een jaar om zo snel mogelijk achter zich te laten. Wat we vooral niet mogen vergeten, is dat de feestdagen een periode van vrede en het koesteren van relaties zijn. Een periode waarin niet het geven van cadeautjes en diners centraal staat maar vriendschap, naastenliefde en de familie. Het gaat erom een helpende hand te geven, om alle boosheid aan de kant te schuiven en naar begrip te streven. Het draait om verdraagzaamheid en het gezellig samenzijn. Hoe en vanuit welke achtergrond jullie Kerstmis ook mogen vieren, ik hoop dat het een fijne en warme Kerst mag worden. Het gemeentelijk infoblad Pittem - Egem verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Pittem en Egem. Ik wens jullie allen een fantastisch 2013, een goede gezondheid en veel vreugde met de familie en vrienden! Jullie burgemeester. Ivan Redactieadres: Dienst Informatie, Gemeentehuis, Markt 1, 8740 Pittem T 051/ F 051/ E Binnenbrengen teksten: Gelieve de teksten voor het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem april-mei-juni 2013 vóór 15 februari 2013 binnen te brengen bij de dienst informatie, Sabine Deruyck, Markt 1, 8740 Pittem.

3 Gemeenteraad Gemeenteraad 24 september 2012 ocmw jaarrekening dienstjaar 2011 De raad neemt akte van de jaarrekening 2011 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn sluitend met een negatief resultaat van ,00 euro. De gemeentelijke bijdrage voor 2011 was bepaald op ,00 euro waarvan effectief een bedrag van ,00 euro wordt afgetrokken zodat er een overschot is van ,00 euro. Huisvesting goedkeuring rekening eerste werkjaar interlokale vereniging intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt. De rekening van het derde werkingsjaar van de interlokale vereniging intergemeen- telijke samenwerking Wonen Regio Tielt periode mei 2011 tot en met april 2012, met vastgestelde uitgaven ten bedrage van ,96 euro en vastgestelde inkomsten ten bedrage van ,36 euro wordt goedgekeurd. Mobiliteit Advies omtrent aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor de N50, grens Meulebeke met Pittem, snelheidsbeperkingen van 50 en 70 km/uur. De gemeenteraad verleende gunstig advies aan het ontwerp van Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - snelheidsbeperking tot 50 en 70 km/u. Ruimtelijke ordening verkaveling Terrenum nv nabij de Grensstraat - goedkeuring stratentracé met kostenraming en goedkeuring overeenkomst i.v.m. vaststellen voorwaarden inzake Gemeenteraad 29 oktober 2012 wegeniswerken en nutsvoorzieningen. Goedkeuring wordt verleend aan het voorgesteld stratentracé en aan de voorgestelde ontwerpen en ramingen die ten laste vallen van de verkavelaar, zijnde Terrenum NV, p/a Leopold 127 bus 52, 8300 Knokke-Heist. Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst zoals weergegeven in artikel 2, af te sluiten met de verkavelaar, waarin de voorwaarden inzake wegeniswerken en nutsvoorzieningen vastgesteld zijn. Patrimonium Goedkeuring wordt verleend aan de overdracht van grond in de Grensstraat voor opname in het openbaar domein. Wegen Het rooilijn- en onteigeningsplan nr van de Boterstraat, opgemaakt door studiebureau Demey uit Roeselare, wordt voorlopig aanvaard. Het rooilijn- en onteigeningsplan nr B voor de aanleg van fietspaden in de Egemstraat, opgemaakt door Studiebureau Demey uit Roeselare, wordt voorlopig aanvaard. Gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst bevordering tot sergeantmajoor De heer Thierry De Four, geboren in Tielt op 17 september 1963 en wonende in Pittem krijgt de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en wordt bevorderd tot sergeant-majoor bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst met ingang van 1 november Financiën goedkeuring budgetwijzigingen nummers 3 en 4 voor het dienstjaar 2012 De gemeenteraad verleende goedkeuring aan de voorgelegde budgetwijziging nr.3 van de gewone dienst voor het dienstjaar 2012 die sluit met een geraamd algemeen Gemeenteraad 27 november 2012 begrotingsresultaat van euro. Tevens werd ook goedkeuring verleend aan de voorgelegde budgetwijziging nr. 4 van de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2012 die sluit in evenwicht. Financiën vaststelling diverse belastingen dienstjaar 2013 De gemeenteraad stelde volgende belastingen vast voor het dienstjaar 2013: Aanvullende personenbelasting: 7,5% Onroerende voorheffing: opcentiemen Algemene milieubelasting: 50 euro per jaar voor alleenstaanden vanaf 65 jaar, 75 euro per jaar voor de andere huisgezinnen, 75 euro per jaar voor handelsen ambachtsondernemingen en 75 euro jaar voor de nijverheidsinstellingen Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2013 I Pittem-Egem 3

4 Mededelingen aan de bevolking SLUITINGSDAGEN Gemeentelijke diensten Maandag 31 december in de namiddag Dinsdag 1 januari Nieuwjaar Vrijdag 4 januari in de namiddag Recyclagepark Maandag 31 december Dinsdag 1 januari Woensdag 2 januari Gratis huisvuilzakken voor personen met incontinentieproblemen Aan te vragen aan het gemeentebestuur van Pittem - dienst onthaal mits het voldoen aan volgende voorwaarden: hoofdverblijf hebben in Pittem of Egem, maar niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijven; het voorleggen van een doktersattest met vaststelling incontinentieprobleem; aanvraag kan maar éénmaal per jaar. Aantal gratis huisvuilzakken: 40 rode restafvalzakken van 30 liter (4 rollen ter waarde van 30 euro) Meer info bij dienst onthaal - Mia Maddens - tel 051/ Nieuwe locatie voor Landelijke Kinderopvang (locatie Stekelbees) sinds de herfstvakantie 2012 De stekelbeesjes namen hun intrek in onze nieuwe locatie tijdens de herfstvakantie, Fonteinestraat 22 C in Pittem. Het IBO richt zich tot alle kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar. Ouders die een goede opvang zoeken voor hun kinderen, kunnen bij ons terecht op woensdagnamiddagen, schoolvrije- en vakantiedagen. Wij bieden kinderopvang op maat van de kinderen. Wij willen kinderen warmte en geborgenheid bieden. komst zal een combinatie met Stekelbees en muziekschool ook mogelijk zijn. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de verantwoordelijke. Tijdens de vakantieperiode (paas-en zomervakantie) tussen 6u45 en 7u30 kunnen de kinderen nog steeds worden opgehaald (opvang is gratis in Stekelbees) door de monitoren van speelpleinwerking. Onze openingsuren Elke woensdagnamiddag vanaf 11u40 tot 18u. Elke schoolvrije- en vakantiedag vanaf 6u45 tot 18u. Vooraf éénmalige inschrijving is noodzakelijk. Op woensdagnamiddagen geen inschrijving nodig. Voor vakantieperioden: online via een klantnummer. Vrije vacature Wij hebben momenteel een vacature voor kinderbegeleider Wij blijven op woensdagnamiddag na schooltijd, de kinderen ophalen aan de schoolpoort van GVB Pittem. Onder begeleiding gaan wij te voet naar de locatie Stekelbees. Kinderen van de school Egem of andere scholen zijn bij ons ook welkom. De ouders dienen wel zelf voor vervoer te zorgen tot aan de opvang. In de nabije toebuitenschoolse kinderopvang: vervangingscontract 14u/week gedurende 1 jaar. Werken op woensdagnamiddag, schoolvrije- en vakantiedagen (halve dagen). Gratis meenemen van de eigen kinderen mogelijk. Combinatie met andere job mogelijk - uren bespreekbaar. Pedagogisch diploma is een must (bv. STW, kinderzorg, ). Meer informatie: Verantwoordelijke Nathalie Demey. Tel: 051/ Helpdesk: 070/ (tussen 8u-17u)

5 Kijk uit voor een stille moordenaar! Er vallen nog steeds elk jaar tientallen dodelijke slachtoffers door CO-vergiftiging. Daarom is het belangrijk om alert te zijn en zo nieuwe slachtoffers te voorkomen. Een vluchtige dader Koolstofmonoxide (CO) is een gas dat je niet ruikt, niet proeft, niet ziet en niet voelt en juist daarom is het zo gevaarlijk. CO komt als een stille moordenaar in je woning en voordat je het merkt is het meestal al te laat. CO kan ontstaan in elke ruimte waar verwarmingstoestellen, geisers en boilers op mazout, gas, kolen, petroleum of hout gebruikt worden. Enkel elektrische verwarmingstoestellen en radiatoren van de centrale verwarming kunnen geen CO afgeven. Wat is CO-vergiftiging? Als er CO in een kamer aanwezig is, adem je dit ongemerkt in. Hierdoor voel je je meestal eerst loom of duizelig en krijg je hoofdpijn. Hoe langer je in een ruimte met CO verblijft, hoe erger de symptomen worden. Later word je misselijk en te krachteloos om je uit de ruimte te verwijderen. Bij hoge concentraties raak je buiten bewustzijn en kan je sterven. Ook regelmatige blootstelling aan heel lage concentraties CO kan op langere termijn nadelige effecten hebben: geheugenproblemen, moeilijkheden op school of op het werk, concentratiestoornissen en gemoedswijzigingen. Wanneer meerdere personen in huis tegelijk dergelijke klachten hebben, of huisdieren zich eigenaardig beginnen te gedragen, kan dit wijzen op CO-vergiftiging. Hoe ontstaat CO? Als er brandstof in een verwarmingstoestel verbrand wordt, is er voortdurend zuurstof (verse lucht) nodig. Wanneer er te weinig verse lucht in de kamer kan, verloopt de verbranding niet goed en komt er CO vrij. CO kan ook ontstaan als toestellen niet goed afgesteld zijn of als de schoorsteen niet goed trekt. Dit kan verergerd worden door bepaalde weersomstandigheden, zoals mistig en windstil weer. De meeste CO- vergiftigingen ontstaan in de badkamer door onvoldoende verluchting en vaak bij gebruik van een kleine vijfliter-gasgeiser die niet geschikt is voor het gebruik van een douche of bad. Wat als iemand CO-vergiftiging heeft? Het beste wat je kan doen, is onmiddellijk ramen en deuren openzetten, het slachtoffer uit de ruimte brengen, het verwarmingstoestel uitschakelen en de dokter bellen. Als het slachtoffer bewusteloos is, bel je 112. Voorkomen is beter dan genezen. Tips om veilig te verwarmen: Zorg voor voldoende verluchting in elke ruimte waar een verbrandingstoestel of waterverwarmingstoestel staat. Zorg voor een goed trekkende schoorsteen. Laat je schoorsteen jaarlijks vegen en zorg ervoor dat hij hoog boven de dakrand uitsteekt en geen barsten of andere gebreken vertoont. Zorg voor de juiste toestellen. Kleine 5-liter-geisers zonder afvoer naar een schoorsteen zijn zeer gevaarlijk en mogen nooit gebruikt worden voor douche of bad. Laat verwarmingstoestellen plaatsen door een vakman en zorg voor een goed onderhoud. Pas op met bijverwarmingtoestellen zonder afvoer zoals een petroleumkachel. Laat deze nooit langer dan een uur aanstaan en zeker niet als je slaapt. Als bijverwarming voor langer gebruik, neem je beter elektrische toestellen. Let op de gevaarsignalen: gele vlammen bij gastoestellen, roetafzetting, hoge vochtigheid en condensatie wijzen op een slechte verbranding. Bij geisers in badkamer en keuken moeten er steeds ventilatieroosters in de deur of de muur aanwezig zijn. Laat kachels niet op de laagste stand branden, dan trekt de schouw niet goed en komt er het meeste CO vrij. Zet de kachel liever af als het te warm wordt, of zorg voor een kleiner model dat aangepast is aan de grootte van de ruimte. Let op bij mistig en windstil weer! In allesbranders mag je enkel onbehandeld hout of kolen stoken, nooit afval! Meer info op Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2013 I Pittem-Egem 5

6 Wintertijd - Rationeel strooien De winter is aangekomen! We willen even stilstaan bij de maatregelen die we met z n allen moeten nemen bij sneeuw, ijs en ijzel op de wegen. Wegen De Vlaamse overheid staat in voor het vrij en berijdbaar maken van de hoofdtoegangswegen (gewestwegen) en secundaire wegen. Voor de gewestwegen Brugsesteenweg (hoofdweg), Joos de ter Beerstlaan (hoofdweg), Posterijlaan en Ringlaan R. De Paepe, Lichterveldestraat, Tieltstraat (gedeelte Ring), aan kruispunt Vijfstraat richting Tielt, staat het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid hiervoor in. De gemeentelijke technische dienst organiseert de winterdienst voor het vrijmaken van de gemeentewegen. In eerste instantie worden de invalswegen en busroutes vrijgemaakt, vervolgens de rest van de gemeentewegen waarop een voldoende grote verkeersstroom zit om de werking van het strooizout te garanderen (zie strooirouteplan). Omdat het strooien van zout veiligheidshalve niet aangewezen is in woonwijken wordt er in deze wijken niet gestrooid (zie wanneer heeft strooien effect ). Indien nodig kunnen op aanwijzing van een verantwoordelijke bijkomende straten gestrooid worden. De strooiroute is ongeveer 40 km lang en het duurt 3 u vooraleer het volledige traject is afgereden. Wanneer wordt er gestrooid? Op basis van de weersverwachtingen wordt er beslist om al dan niet preventief te strooien.. Wanneer heeft strooien effect? Zout strooien heeft het beste effect als het belast en ingereden wordt door een continue verkeersstroom. Een noodzaak want bij een te kleine verkeersstroom kan strooien voor nog gevaarlijkere situaties zorgen. Het dooieffect door het strooizout wordt dan namelijk tenietgedaan door het gebrek aan verkeer waarbij het smeltwater terug aanvriest en er zich rijmplekken vormen die de rijbaan spekglad maken. Om die reden wordt er in woonwijken geen zout gestrooid. Het strooien van zand wordt afgeraden omdat tijdens het dooiseizoen het zand gedeeltelijk in de riolering verdwijnt, de waterontvangers op straat verstopt en het smeltwater zo in de straten blijft staan. Mobiliteitsadvies Probeer de wagen binnen te houden Hou snelheden tijdens winterweer altijd beperkt Vertrek vroeg genoeg van thuis om niet te gehaast te moeten rijden Controleer je voertuig op Gewestwegen gestrooid Lichterveldestraat Gemeentelijke wegen gestrooid Ongestrooid Brugsesteenweg olie, water, antivriespeilen en batterij Woon je in een woonwijk plaats dan je wagen langs een hoofd- of toegangsweg Hou rekening met de veiligheid van andere weggebruikers Bevroren ruiten: niets is onaangenamer als je s morgens snel wil vertrekken. Gebruik geen warm water want dan kan de voorruit barsten. Ook krabbertjes zijn uit den boze omwille van het krasgevaar. De auto stilstaand laten warmdraaien is dan weer slecht voor de motor. Gebruik bij voorkeur een speciaal product, maar een ouderwets stuk karton werkt ook prima. Als je ruitenwissers vastgevroren zijn, probeer ze dan niet aan te zetten want dan Kolonel Naessensstraat Egemstraat Koolskampstraat Joost de ter Beerstlaan Posterijlaan Boterstraat Wingensesteenweg Paardestraat Molenakker Spoorweglaan Kokerstraat Fonteinstraat Meulebekestraat riskeer je dat de ruitenwissermotor verbrandt. Ook niet lostrekken, want dan beschadig je de wisserbladen. Gebruik speciale ruitenwisservloeistof en zorg voor een reservevulling. Deurrubbers kunnen vastvriezen. Trek niet te hard aan de deuren want de rubbers kunnen loskomen. Smeer de rubbers vooraf in met talkpoeder. De beste tip voor rijden in de winter is echter nog altijd: pas je rijstijl aan. Auto s zijn tegenwoordig uitgerust met de meest moderne snufjes op vlak van actieve en passieve veiligheid maar de wetten van de middelpuntvliedende kracht blijven van toepassing. Pas dus je snelheid aan en hou voldoende afstand. Turkeijensteenweg Ring Tieltstraat

7 Verplicht sneeuw op te ruimen op je voetpad!! Tijdens winterweer, wanneer het sneeuwt en vriest, heeft iedereen de verplichting om iedere dag het voetpad voor de eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden. In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van het gelijkvloers in voor deze taak. Is het gelijkvloers niet bewoond, dan gaat de verplichting over op de bewoners van het 1ste verdieping, enz. Is er een huisbewaarder aangesteld, dan staat die persoon in voor deze taak. Bij onbebouwde en langs niet-bebouwde percelen rust deze verplichting op de eigenaars. Het voetpad mag zeker niet glad liggen tussen zonsopgang en uur. Sneeuw die je van het voetpad verwijdert, moet je aan de rand van het voetpad opeenstapelen en zeker niet in de straatgoot. Zo krijgen de voetgangers vrije doorgang en kan het dooiwater gemakkelijk wegvloeien. Gooi de sneeuw van het voetpad zeker niet op de rijweg! Daardoor ontstaan immers gladde plekken die vooral fietsers in gevaar brengen. Gebeurt hierdoor een ongeval dan kan je zelfs medeaansprakelijk gesteld worden. De plaatsen waar je sneeuw en ijs hebt verwijderd, kan je bestrooien met zand of zaagsel. Zo vermijd je dat het op die plaatsen opnieuw glad wordt. Om het ijs te laten smelten kan je dooizout gebruiken. Dit biedt een goede oplossing en vind je in de meeste doe-het-zelfzaken of winkelketens. Bij vriesweer of vorst is het verboden om water of andere aanvriezende stoffen op de openbare weg te gieten. Ook het maken van glijbanen op de openbare weg en voetpaden is verboden! Gevraagd: jobstudenten groen- en wegendienst, poets- en onderhoudsdienst Om tijdens de drukke zomermaanden juli en augustus een handje toe te steken wenst de gemeente Pittem opnieuw een beroep te doen op een aantal jobstudenten. Groen- en wegendienst Gevraagd: 2 jobstudenten juli 2 jobstudenten augustus Jobinhoud: hulp bij onderhoud van de groenzones; hulp bij instaan voor de reinheid van de straten; hulp bij voorbereiding en opkuis en allerhande werken n.a.v. feestelijkheden. Poets- en onderhoudsdienst Gevraagd: 1 jobstudent periode half juli tot half augustus Jobinhoud: onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Alle jobs zijn voltijdse functies. De studenten kunnen tijdens het jaar 50 dagen presteren binnen de regeling van de studentenarbeid. Wij bieden je een boeiende en gevarieerde vakantiejob met een aantrekkelijk loon. Interesse? Stuur zo vlug mogelijk je sollicitatiebrief met C.V. naar de personeelsdienst, Markt 1 te 8740 Pittem. Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Mieke Thorrée (tel. 051/ Solliciteren kan tot 1 maart Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2013 I Pittem-Egem 7

8 Aanpassing tarief drinkwater Vlaamse Maatschappij Watervoorziening Het drinkwatertarief is een van de elementen van je waterfactuur, naast de bijdragen voor afvoer en zuivering. Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een tarief per kubieke meter drinkwater die je gebruikt. Sinds 1 november 2012 paste de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening haar tarief aan voor het drinkwater naar 2,07 euro/m³. De jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid blijft 46, 79 euro. Deze tariefaanpassing is het gevolg van een belasting op de winning van grondwater die het Waalse Gewest recent heeft ingevoerd. De VMW koopt een deel van haar drinkwater aan in Wallonië. Als klant van de VMW kan je nog steeds jaarlijks liter drinkwater per persoon gratis verbruiken, of meer dan 40 liter per gezinslid per dag. Je betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening geeft graag nog enkele wintertips mee: Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet echter niet alle leidingen leeg te laten lopen. Draai alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid. Als particulier mag je maximum 1 kg pyrotechnische sas aan feestvuurwerk bezitten. Deze stof zorgt voor de effecten in het vuurwerk. Wanneer ze verbrand worden, veroorzaken ze warmte-, licht-, geluids-, gas- of rookeffecten of een combinatie ervan. De aanvrager blijft altijd verantwoordelijk bij inbreuken en/ of ongevallen. Het is verboden om aan minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar vuurwerk te verkopen of zelfs af te geven. Vuurwerk afsteken is gevaarlijk!! Er dient voor het afsteken van vuurwerk altijd een attest aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (dienst burgerzaken). Het soort vuurwerk dat je in bezit kan hebben, wordt erin vermeld en tevens wordt verwezen naar de wetgeving terzake. Enkele nuttige tips voor het veilig afsteken van vuurwerk: vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden. Zorg voor een BOB of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen; ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats, dus niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen samen zijn; hou toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken; ontsteek vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik geen open vlam (lucifer of aansteker), de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft; hou de arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig het lichaam niet over het vuurwerk; plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen; richt nooit vuurwerk op andere mensen; let op de windrichting; ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk; vuurwerk dat niet ontploft, mag je nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen. Let erop dat kinderen niet met het vuurwerk gaan spelen. Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten 112. Spoel brandwonden uitgebreid met water.

9 Zotte Maandag 2012, Singing in the Rain! Haal herinneringen op aan de Godelievekermis en Zotte Maandag 2012 met de gratis dvd. Het leek onmogelijk maar toch waren de Zotte Maandagfeesten 2012 nóg natter dan die van het jaar ervoor. Regenbuien waren dagelijkse kost en de zon schitterde enkel door haar afwezigheid. De kaarten die de weergoden deelden, brachten voor het eerst sinds lang zelfs de feeststoet in gevaar. Maar ook al werd Zotte Maandag geteisterd door weer dat normaal vaste stek heeft tijdens de herfstmaanden, de tien feestdagen - en de vele feestende Pittemnaren - waren niet klein te krijgen. Het bewijs daarvan konden de ploegen van NTV, het productiehuis van Pittemnaar Patrick Vaernewyck, in veelvoud vastleggen. De camera s draaiden van bij de officiële start eigenlijk zelfs al van er vòòr tot aan het spetterende vuurwerk op Zotte Maandag zelf. Alle kleine en grote, grappige en ontroerende, natte en droge momenten werden geregistreerd. Daaruit werd één wervelend verslag gepuurd dat je terugneemt naar afgelopen zomer. Geniet nog een keer van begin tot eind van Zotte Maandag Wieg opnieuw mee met het Artiestengala, het laatste met Ro Burms als presentator, en laat je andermaal ontroeren door het spetterende optreden van Andreï Lugovski. Bekijk in detail wat de Pittemse jeugd in petto had voor de Kinderstoet en lach mee met de fratsen van Urki en Purki. Het verslag van de Dag van het Kind is meteen een eerbetoon aan Raf Lammertyn, die afgelopen najaar plots overleed. Jarenlang was hij één van de drijvende krachten én de vaste commentaarstem van de Kinderstoet. De grootste brok van het verslag gaat uiteraard naar het hoogtepunt van de feesten, Zotte Maandag. Van s morgensvroeg op de dorpel van de woning van Stephaan Lamont, de 116e deken van de Sint-Elooisgilde, tot aan het slotvuurwerk net voor middernacht, de camera s waren er bij. De dvd Zotte Maandag 2012 laat je nagenieten van dat heerlijke Zotte Maandaggevoel en doet ongetwijfeld verlangen naar de editie van Hopelijk wordt dat er eentje met veel zon... PITTEM Deken Zotte Maandag 2013 Tijdens het Pittemse Sint- Elooisfeest op 7 december 2012 werd Geert Vrommant als nieuwe deken verkozen met 251 stemmen. De 52-jarige landbouwer Geert woont samen met zijn echtgenote Ketty Persyn in de Tieltstraat. Zij hebben twee kinderen Dieter en Davy. Zij kijken alvast uit naar Zotte Maandag op 15 juli foto: Randy De Clercq Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2013 I Pittem-Egem 9

10 Bevolking 1 GEBOORTEN 10/09/2012 Dewolf Camille 11/09/2012 Vermeersch Seno 16/09/2012 Beernaert Johanna 28/09/2012 Ver Eecke Arne 03/10/2012 De Laere Cesc 16/10/2012 Sintubin Marie 21/10/2012 Schelstraete Mathis 23/10/2012 Kozlowska Liliana 01/11/2012 Maenhout Isolde 03/11/2012 Seys Alix 08/11/2012 Bakraich Sultana 10/11/2012 Craeynest Laura 13/11/2012 Halain Louis 15/11/2012 Oosterlinck Gilles 21/11/2012 Tack Kobe 26/11/2012 Szewczyk Adam 1 HUWELIJKEN 05/10/2012 Saadallah Diab en Quartier Martine 06/10/2012 Criel Jacobus en Vancallbergh Nathalie 19/10/2012 Kindt Dieter en Debusschere Sofie 16/11/2012 Derieuw Kurt en Steyaert Micheline 24/11/2012 Vanderborght Tom en Van Nevel Ilse 1 jubilea 50-JARIG 07/09/2012 Debuf Joseph en Marreel Maria 29/09/2012 Vanneste Gustaf en Devos Monique 26/10/2012 Defour Maurice en Van Daele Marie José 29/10/2012 De Meester Gaston en Popelier Gerarda 30/11/2012 Van Landuyt Willy en Verbeke Monique 27/12/2012 Ooghe André en Joye Agnes 28/12/2012 Truyaert André en Vanstaen Marie Thérèse 60-JARIG 13/09/2012 Herpoelaert Gerard en Dupon Ivona 13/09/2012 Debussche Eugeen en Gabriels Martha 24/10/2012 Huvaere Roger en Lievens Rosine 29/12/2012 Bibauw Michel en Segers Simonne 65-JARIG 06/11/2012 Vandecasteele Hilaire en Demeyere Yvonne 1 OVERLIJDENS 17/09/2012 De Potter Magdalena 20/10/1923 Weduwe van Lafaut Benoni 01/10/2012 Van Dewiele Gilberta 03/07/1926 Weduwe van Van Brabant Georges 03/10/2012 Van Moen Roger 17/06/1929 Echtgenoot van Desmet Diana 05/10/2012 Christiaens Maria 18/10/1926 Weduwe van Vromman André 12/10/2012 De Grande Robert 12/11/1935 Echtgenoot van Vandermeulen Lydie 28/10/2012 De Witte Astrid 10/04/1941 Weduwe van Van Nieuwenhuyse Gaston 28/10/2012 Desmet Mariette 13/06/1929 Weduwe van Clarysse Albert 29/10/2012 Huys Raphaël 03/12/1931 Echtgenoot van Honoré Godelieve 03/11/2012 De Marez Maurice 25/04/1923 Weduwnaar van Bekaert Cecilia 07/11/2012 Lambrecht Agnes 25/06/1931 Echtgenote van Bruneel Huibrecht 07/11/2012 Lammertyn Rafael 16/03/1947 Echtgenoot van Perneel Bernadette 09/11/2012 Opsomer Simonna 05/04/1921 Weduwe van Denolf Leonard 24/11/2012 De Waele Hilda 14/02/1915 Weduwe van Mestdagt Gerard 26/11/2012 Demeester Cecile 06/06/ /12/2012 Van Maele Gerard 18/4/1934 echtgenoot van Pattyn Viviana 05/12/2012 De Kock Johan 01/02/1953 Echtgenoot van Monteyne Noëla

11 Kindt Dieter en Debusschere Sofie / Derieuw Kurt en Steyaert Micheline / Vanneste Gustaf en Devos Monique / Defour Maurice en Van Daele Marie José / De Meester Gaston en Popelier Gerarda / Herpoelaert Gerard en Dupon Ivona / Huvaere Roger en Lievens Rosine / Vandecasteele Hilaire en Demeyere Yvonne / Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2013 I Pittem-Egem 11

12 Terugblik 11 november viering Naar jaarlijkse gewoonte had de 11-novemberviering plaats op zondag 11 november Op de foto zien we naast enkele leden van het schepencollege: Mevr. Maria Buyse, Rachel Lemey, Simonne Vromman en Maria Spriet (weduwen van oudstrijders). Dhr. Alberic Verscheure, Germain Blancke, Robert Huyghe en Karel Verscheure (oudstrijders). Dag van de natuur 2012 Op zondag 18 november 2012 vond de traditionele aanplanting van de geboortebomen plaats. Tussen 1 september 2011 en 31 augustus 2012 werden in Pittem 63 kindjes en in Egem 14 kindjes geboren. In het kader van de Dag van de Natuur plantten de Gezinsbond Pittem-Egem, het gemeentebestuur, de compostmeesters en de milieuraad twaalf geboortebomen aan voor deze jonge spruiten. De bomen werden neergepoot in het parkgebied aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Gentsemeersweg in Pittem. Ze maken er deel uit van een nieuwe groenzone waar ook in 2011 reeds bomen werden geplant in het kader van de Dag van de Natuur. De twaalf bomen (essen) staan symbool voor de maanden van het jaar. Per maand werd één boom opgedragen aan alle kindjes van de gemeente. Achteraf konden de aanwezigen nog gezellig napraten bij een drankje in het nieuw gemeentelijk gebouw De Fontein en kregen ze nog een kerselaar mee naar huis voor aanplant in hun eigen tuin. foto s: Bart Bonte Infoavond veiligheid rond bedrijventerreinen Naar aanleiding van verschillende vormen van overlast (wildparkeren, sluikstorten, ) en veiligheidsproblemen in de industriezones en bedrijven van Pittem en Egem, werd een overlegvergadering gehouden met de gemeente, de politie en Unizo op 13 november Na verwelkoming door de burgemeester en een schets van de problematiek, werden de fiscale maatregelen bij diefstalpreventie toegelicht door Unizo en schetste de politie haar rol bij inbraakpreventie. Dat dit helaas een actueel thema is, bewijst de opkomst van zowat 50 personen.

13 Nieuwe wagen rattenbestrijding De muskusrat mag dan wel zo goed als verdwenen zijn in onze regio, toch blijft het nodig om aan rattenbestrijding te doen, zeker nu de bruine rat aan een opmars bezig is. De gemeente kocht daarom - met de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen - een nieuwe rattenvangerswagen aan. Gedeputeerde Bart Naeyaert overhandigde op 7 november 2012 de sleutels en gemeentelijk rattenvanger Danny Six kon meteen de baan op! Prijsuitreiking Muziek en Woord In de Onze-Lieve-Vrouwkerk werden op zondag 7 oktober de laureaten van de Muziekacademie Muziek en Woord afdeling Pittem gehuldigd. Dit jaar werden Stijn Bonte, Lowie Defour, Nadine Vergote, Horanka Uyttenhove en Laura Verfaillie eindlaureaat. De 27ste Prijs Roel Vandenheede werd uitgereikt aan Evelien Van Daele die bugel speelt. foto: Bart Bonte Officiële opening De Fontein Op zaterdag 17 november 2012 werd het nieuwe gebouw De Fontein aan de Fonteinestraat 22 officieel geopend door burgemeester Ivan Delaere en gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen Bart Naeyaert. De Fontein omvat de jeugdlokalen(kaj-plus en -min 16, +13 werking), de academie voor muziek en woord, een polyvalente zaal, kinderopvang Stekelbees en een loods voor onze technische dienst. Op zondag 18 november mochten alle inwoners van Pittem en Egem een kijkje nemen in het nieuwe gebouw. Zij kregen een rondgang langs de verschillende lokalen en nadien werd er nog positief nagepraat met een drankje. Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2013 I Pittem-Egem 13

14 Milieu Stook slim Eigen haard is goud waard. Maar als je die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt je gezondheid gevaar. Speel op veilig en stook slim! In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt de buren heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze afvalstoffen bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark. Zo stook je gezond Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd. Vers hout laat je minstens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen. Als je dikke stronken klieft, verliest het hout sneller vocht. Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen. Dat het verbranden van gedroogde aardappelschillen hetzelfde effect zou hebben, is een fabeltje. De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips toe: steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes; laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledige verbranding en ongezonde stoffen! let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal! bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit afval mee met het huisvuil; stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund. zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging. Meer info en tips? Surf naar Bruine ratten: preventie en bestrijding Ratten bevuilen met hun uitwerpselen, urine en haren goederen in landbouwbedrijven, opslagplaatsen en particuliere huizen. De bruine rat is drager van tal van ziekten en zorgen helaas ook vaak voor materiële schade (knaag-, vraat- en graafschade). De bruine rat moet dus bestreden worden. De gemeente kocht daarom met steun van de provincie West-Vlaanderen een nieuw voertuig aan dat zal worden ingezet tegen de rattenbestrijding. Maar ook als particulier kan je helpen! Preventie Een bruine rat heeft drie grote basisbehoeften: voedsel, onderkomen en water. Dus moeten we rond die basisbehoeften werken als we aan preventie willen doen. De voedselvoorraad beperken is het meest efficiënte, en meestal het gemakkelijkste. Waar moet men op letten met betrekking tot voedsel en water? geen etensresten laten rondslingeren; dierenvoeders en afval goed afgesloten bewaren in containers of vaten; voeder dieren bij voorkeur s morgens en spaarzaam, zodat het voedsel s avonds op is; strooi het voedsel niet op de grond, maar voeder in voederbakken; resterende gewassen of vruchten op de landerijen verwijderen of tijdig inwerken; het overvloedig voederen van vogels en wild vermijden tijdens de winterperiode; bied zo weinig mogelijk drinkwater aan: vermijd lekkende kranen en leidingen; gebruik om vogels te voederen een voederplaat op een paal. Bevestig horizontaal aan de paal een ronde schijf op minstens 80 cm hoogte, zo kunnen de

15 ratten niet bij het voedsel komen; stapel voeders los van de muren en in losstaande stapels; vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste voorraad eerst. Waar moet men op letten met betrekking tot onderdak en nestgelegenheid? verluchtingskokers en -raampjes, afvoerpijpen en rioolputjes worden best afgeschermd met een gaas of rooster; ramen en deuren van plaatsen waar voedsel aanwezig is worden best telkens dichtgedaan; ruim regelmatig op in en rond gebouwen. Zo voorkomt men schuil- en nestplaatsen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen op te merken; vermijd zoveel mogelijk dichte begroeiing rond gebouwen. Wie moet ratten bestrijden? Volgens de wetgeving van 2 april 1971 en latere uitvoeringsbesluiten, moet elke eigenaar, huurder, gebruiker, publiek- of privaatrechterlijk persoon ratten bestrijden zodra hij hun aanwezigheid vaststelt, of deze hem door een overheidspersoon is gemeld. Gemeenten, provincies en gewest moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen op openbare waterlopen, weggrachten en de terreinen waar deze openbare besturen belast zijn met het beheer. Hoewel preventie altijd de beste bestrijding is, is het soms onvermijdelijk dat men moet overgaan tot bestrijding van deze ongewenste diertjes, hetzij mechanisch of chemisch. In veel gevallen kan een mechanische bestrijding met vallen of vangkooitjes voldoende zijn om het probleem op te lossen. Mechanische bestrijding is zeker aan te raden bij kleine concentraties ratten, maar ook als een signaal van mogelijke populatie op (landbouw)bedrijven. Enkele tips: gebruik aantrekkelijk lokaas (bijvoorbeeld chocolade, maïs, tarwe); plaats het vangmateriaal op plaatsen waar de aanwezigheid van ratten zichtbaar is (uitwerpselen, andere sporen); plaats klemmen op een vluchtpad zoals leidingen, buizen, scheidingsmuurtjes, en zorg ervoor dat de rat geen alternatief heeft; kijk het vangmateriaal dagelijks na; probeer zoveel mogelijk ongewenste nevenvangsten te voorkomen; verplaats het vangmateriaal, of neem het een periode weg als je merkt dat de ratten je tactiek door hebben. Alle rattengif in België is op basis van anticoagulantia of bloedverdunners. De actieve stof in het gif verhindert de bloedstolling en de knaagdieren sterven aan in- en uitwendige bloedingen. Gif op basis van anticoagulantia is traag werkend, daardoor leggen ratten het verband niet tussen de ongemakken van de vergiftigingsverschijnselen en de opname van het giflokaas: zo wordt lokaasschuwheid vermeden. Chemische bestrijding is aan te raden bij hoge concentraties bruine ratten. Hou rekening met volgende tips wanneer je chemisch gaat bestrijden gebruik een aangepast lokaas in functie van de omstandigheden waar je gaat bestrijden: graanlokaas is goed in droge omstandigheden(binnen), voor buitengebruik, en in vochtige omstandigheden gebruik je waterbestendige gifblokken; leg het gif altijd afgeschermd uit: in een gifbuis of speciaal ontworpen gifdoos: dit om vergiftiging van andere dieren te vermijden; op openbaar domein moet gif steeds identificeerbaar zijn, zodat men bij eventuele accidentele opname door mens of dier steeds kan achterhalen wat de actieve stof is die het giflokaas bevat. Vermeld ook het nummer van het antigifcentrum (070/245245) op de gifdoos of gifbuis, evenals een gevarenteken van giftige stof; volg de bestrijding goed op: controleer of het lokaas wordt opgenomen en zorg dat er continu lokaas in de gifbuis aanwezig is; de hoeveelheid gif die men moet aanbieden is afhankelijk van de inschatting van de grootte van de populatie, de onderlinge afstand tussen je lokaasposten en de frequentie van opvolging; soms moet men wat geduld hebben. Sommige populaties ratten zijn terughoudend tegenover nieuwe dingen (zoals een gifbuis) in hun leefomgeving; hou rekening met de omstandigheden en de omgeving. Soms is het zinloos om gif aan te bieden als er volop ander aantrekkelijker voedsel aanwezig is; werk met kennis van zaken en hou rekening met de risico s. De rattenbestrijding voor private grachten en alle andere private eigendommen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de particulieren. foto s: Guido Defour Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2013 I Pittem-Egem 15

16 Goedkope energieleningen Bespaar op je energiefactuur en leen goedkoop voor energiebesparende investeringen aan je woning. Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur. Je woning isoleren, het plaatsen van een hoogrendementsketel, het gebruik van superisolerend glas, het plaatsen van een zonneboiler, het zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. De gemeente Pittem heeft een overeenkomst gesloten met WVI (West-Vlaamse Intercommunale) die optreedt als kredietverstrekker voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Dit federale Fonds verstrekt goedkope leningen van minimaal euro en maximaal euro aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. De intrestvoet is vast en bedraagt 2% per jaar. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je ook renteloos lenen. Zowel eigenaars, huurders als verhuurders kunnen deze lening aanvragen. Er is geen inkomensbeperking van kracht. Zowel nieuwbouw als verbouwingen komen in aanmerking voor deze voordelige lening. Haal nu het inlichtingenformulier bij je gemeente of download het via en zo geniet je een leven lang van een energiezuinige woning. Verdere info bij: de Woonwinkel Nathalie David Zitdag in gemeentehuis Pittem iedere dinsdag van 14u tot 16.30u Contactpersonen bij gemeente Pittem: Peter Gelaude en Annick Debonné Waar zijn de sterren? Wie s nachts vanuit de lucht naar Vlaanderen kijkt, zou niet zeggen dat er zuinig moet worden omgesprongen met energie Terwijl de meeste mensen slapen, baadt het land in licht. Nodeloos energieverbruik is daarbij niet het enige probleem: teveel verlichting is ook hinderlijk. Dat de sterrenhemel daardoor aan het zicht wordt onttrokken, is daarvan één voorbeeld. Een overdaad aan licht kan bovendien het bioritme verstoren, niet alleen van mensen maar ook van dieren en planten: het verschil tussen dag en nacht wordt immers te vaag. Wees niet zo kwistig met licht! 10 tips om zelf te doen De oprit, de voordeur, het tuinpad verlichten is alleen nodig als daar iemand is. Laat lichten niet permanent branden maar maak gebruik van een goed geplaatste en gerichte bewegingsdetector. Om inbrekers af te schrikken is een buitenlamp met bewegingsdetector of tijdschakelaar efficiënter dan permanente verlichting. Beperk het aantal lichtpunten en de tijd die ze moeten branden. Zo voorkom je ook een hoge elektriciteitsrekening. Plaats geen krachtige schijnwerper hoog op de gevel. Verlicht alleen wat moet verlicht worden. Een sterk verlichte tuin kan ook de buren storen. Voorkom direct zicht op de lamp. Plaats de verlichting zo dicht mogelijk bij wat verlicht moet worden. Voor een pad is dat bijvoorbeeld vlak ernaast en laag bij de grond. Verlicht altijd van boven naar beneden, zo komt er veel minder licht in de atmosfeer terecht. Gelijkmatige verlichting met enkele minder sterke lichtpunten is minder hinderlijk dan één krachtige lamp die verblindt en het contrast met het omliggende duister nog vergroot. Beperk het vermogen (watt) van je lampen of beter nog: kies voor energiezuinige en milieuvriendelijke lampen, zoals spaarlampen, LED-verlichting of verlichting die op zonne-energie werkt. Gebruik liever geen fel wit licht maar kies voor oranje licht. Het is minder hard en energievriendelijker dan wit licht. En ten slotte: leer opnieuw genieten van de duisternis en van een heldere sterrenhemel!

17 Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de Provincie West-Vlaanderen. Ook de gemeente Pittem ondersteunt dit initiatief. Vanaf 1 november 2012 tot 5 februari 2013 kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. De Provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven vóór 5 februari Je kan inschrijven voor elektriciteit en/of gas. Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 6 februari 2013 hun beste bod doen. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Sinds september 2012 moet je ook geen verbrekingsvergoeding meer betalen bij het vroegtijdig opzeggen van je contract. Stap voor stap begeleiding De Provincie stelde de firma ichoosr aan om de groepsaankoop te organiseren en je stap voor stap te begeleiden. ichoosr verzamelt de inschrijvingen via www. samengaanwegroener.be. Je vindt er ook een antwoord op de veelgestelde vragen. Heb je nog meer specifieke vragen, dan kan je iedere werkdag van 9.00 uur tot uur en op dinsdag ook tot 21.00u terecht bij ichoosr via het gratis infonummer Na de veiling op 6 februari krijg jij van hen een gepersonaliseerd aanbod. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Wat is groene stroom? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa: door het vergisten van groenten -, fruit -en tuin- afval. Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. Groene stroom niet langer duurder Zowel het provinciebestuur als onze gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsintantie voor de elektriciteit- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone grijze stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijk groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Schrijf je dus vandaag nog in! Voor wie? Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. Daarnaast ook bedrijven met een jaarverbruik beperkt tot kwh elektriciteit in laagspanning en kwh gas. Bedrijven met een hoger verbruik en hoogspanningsklanten kunnen terecht bij de groepsaankoop van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West- Vlaanderen. Deze groepsaankoop is echter niet gratis. Inschrijven? Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en/of aardgas bij de hand en schrijf je online in op (doorklikken op provincie West- Vlaanderen). Inschrijven kan tot 5 februari Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder! De woonwinkel regio Tielt helpt je graag met je inschrijving. De woonwinkel komt naar het Pittemse gemeentehuis iedere dinsdagnamiddag van 14u tot 16u30. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Infoavond Nog vragen? Op donderdag 10 januari 2013 organiseert de gemeente Pittem een infoavond voor particulieren om 20u in zaal Broeders Maristen, Broeders Maristenstraat 2 in Pittem. De zaal is boven de bibliotheek en er is ruime parkeergelegenheid in de nabije omgeving. Kom zeker af, want alles wordt klaar en duidelijk uitgelegd! Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2013 I Pittem-Egem 17

18 Heden en verleden Honderd jaar Verbieststandbeeld in Pittem Het zal op 10 augustus 2013 precies honderd jaar geleden zijn dat het standbeeld van pater Ferdinand Verbiest op het Pittemse dorpsplein werd onthuld. We weten allemaal dat deze beroemde Pittemnaar geboren werd in 1623 als zoon van de baljuw en plaatselijke ontvanger van de heren van Pittem Joos Verbiest. Hij stierf in Peking op 28 januari Het oudste standbeeld voor pater Verbiest dateert uit 1772 en werd gemaakt door de Brugse beeldhouwer Pieter Pepers voor het buitenverblijf van de toenmalige Brugse bisschop J. R. Caïmo, namelijk het kasteel Rooigem Sint- Kruis-Brugge (nu eigendom familie de Pierpont). De eerste biograaf van Verbiest, die andere beroemde Pittemnaar Charles Louis Carton (stichter van het instituut Spermalie in Brugge en oprichter van het eminente Brugse Genootschap voor Geschiedenis dat onder de naam Société d Emulation van start ging) zorgde in 1843 voor een aanvraag om een standbeeld op te richten. Hij werkte via de toenmalige provinciegouverneur Felix-Amand de Mûelenaere (van afkomst ook een Pittemnaar). Het project werd goedgekeurd maar nooit uitgevoerd. Het huidige standbeeld is van de hand van beeldhouwer graaf Jacques de Lalaing uit Brussel. Alhoewel men aanvankelijk dacht de opdracht toe te vertrouwen aan de Roeselaarse kunstenaar Jules Lagae ging de keuze toch naar de Lalaing. Het bronzen beeld stelt Verbiest voor als mandarijn. Initiatiefnemer om een standbeeld te maken voor Verbiest en een aantal bijhorende festiviteiten op te zetten was priester Hendrik Blondeel, bij de bevolking beter bekend als pasterke Elslanders. Zijn vader stierf nog voor zijn geboorte en zo werd hij de enige zoon die door moeder Virginie Elslanders op de wereld werd gezet. Priester Blondeel woonde met zijn moeder in het grote herenhuis op de markt waar een gedenkplaat boven de voordeur er nog altijd aan herinnert dat Felix-Amand de Mûelenaere hier geboren werd. Die was niet alleen lid van het Nationaal Congres maar ook de eerste eerste minister van het nieuwe België en ook de eerste West-Vlaamse provinciegouverneur. Het duurde dus tot 1913 voor er een standbeeld zou komen. Het inrichtende comité bestond uit pastoor Nabor Holvoet (die zowat een derde van de 20ste eeuw pastoor van Pittem was), notaris Alfred Loridan (stichter van toneelkring Met Hert en Ziel, de latere Loridans Kring), Karel Calmeyn (onderwijzer en later gemeenteontvanger) en de reeds genoemde Blondeel. In maart 1913 was Blondeel nog leraar aan het Tieltse Sint- Jozefscollege maar hij werd op dat moment benoemd tot directeur van de Broeders Maristen in Pittem. Op die manier had hij meer de handen vrij om zich volledig te wijden aan de voorbereiding van de Verbiestfeesten. Op zondag 10 augustus was het dan zo ver. Er was een massa volk afgezakt naar Pittem. Minister van staat Aloïs Vande Vijvere schreef in 1961 aan André De Meulemeester: het was stikkend heet. Op het verhoog zat ik Pastoor Nabor Holvoet in Bidprentje notaris Alfred Loridan. Bidprentje burgemeester Eugène Joos de Ter Beerst.

19 in volle zon. Ik snakte naar het einde der plechtigheid. Een foto uit een krant van die tijd toont een zee van volk rond het nieuwe standbeeld. Het was niemand minder dan de Brugse bisschop zelf, monseigneur Gustaaf Waffelaert, die de H. Mis opdroeg als start van de feestelijke dag. De bisschop had een boontje voor Pittem want zijn grootvader had er nog gewoond. Grootvader Lodewijk was afkomstig uit Helkijn en was hier kousen-en mutsenmaker maar ook dwangbevelbriefdrager. De kerk die enkele jaren voordien serieus vergroot was (vanaf de huidige zijdeuren) zat stampvol. Veel volk kwam per trein aan in Pittem maar ook langs de steenweg van Tielt naar Pittem was een eindeloze sliert voetgangers te bespeuren, allen op weg naar Pittem. s Middags startte de feeststoet aan het station met niet minder dan 80 groepen. Op de markt nam een viertal sprekers het woord na het spelen van een aantal muziekstukken onder leiding van Jef Valckenaere. Het gelegenheidskoor, muzikanten incluis, bestond uit 500 personen! die activiteiten komt ook nog het Verbiestdrama, speciaal geschreven voor de Verbiestfeesten door Cyriel Verschaeve. De ganse week van 10 tot 17 augustus hadden nog heel wat evenementen plaats. Er kwam ook nog een speciale gebeurtenis kijken bij het ganse opzet. Pasterke Elslanders had er de Pittemse handelaars van overtuigd dat er enorm veel volk aanwezig zou zijn op 10 augustus. Hij porde hen dan ook aan om zoveel mogelijk belegde broodjes (pistolets met hesp) te voorzien. Het was echter nog niet de tijd dat iedereen broodjes ging kopen, de meeste bezoekers hadden hun eigen proviand mee. De Pittemnaars keken tegen het einde van de dag neer op een massa overschot aan belegde broodjes! Vlug ontstonden er bij de toenmalige liedjeszangers liedjes over deze gebeurtenis. Zo schreef de Brusselse Jean-Louis Beulens, Zanger en Dichter, t Kluchtlied van de pistolet en d hesp Op zondag 21 april 2013 heeft de volgende editie plaats van Erfgoeddag. De plaatselijke heemkring Valère Arickx wil een tentoonstelling aanbieden rond 100 jaar Verbieststandbeeld. Alle mogelijke facetten van de voorbereiding, de feestelijkheden zelf, enz. zullen er aan bod komen. Wie thuis nog documentatie of foto s heeft, wordt verzocht die ter beschikking te stellen: de documenten of afbeeldingen worden gescand en terugbezorgd zodat de originelen niet verloren gaan. Wilfried Devoldere Bij de Zusters van Maria van Pittem kon men de gelegenheidstentoonstelling rond Verbiest bezoeken. Later op de dag was er nog een drievoudig muziekfestival. Bij al Het gemeentelijk infoblad I januari februari maart 2013 I Pittem-Egem 19

20 Bibliotheek Beperkte dienstverlening Door de omschakeling van het Provinciaal Bibliotheeksysteem naar een nieuwe versie zullen alle West-Vlaamse bibliotheken in de week van 18 tot 24 maart grote hinder ondervinden. Het zal in die week niet mogelijk Cinébib: klassefilms in de bibliotheek Dit najaar kan je in Bibliotheek Pittem terecht voor een verzameling topdocumentaires op dvd. Dankzij de samenwerking met Cinema Novo, het filmfestival voor alternatieve films in Brugge, kunnen we opnieuw 20 films aanbieden die speciaal geselecteerd werden door de medewerkers van Cinema Novo. Het gaat meestal om bekroonde films, die niet in het gewone circuit te zien waren. De dvd s worden gratis uitgeleend voor 1 week. Bij de films hoort ook een brochure met achtergrondinformatie over de films. Onze selectie voor dit semester is Farewell. De film is een combinatie van een documentaire en een romantische avontuur. De Engelse journaliste en jonge weduwe Lady Grace Drummond-Hay stapte in augustus 1929 als enige vrouw aan boord van de Graf Zeppelin, een majestueus en zijn boeken in te leveren, uit te lenen of te verlengen. De catalogus en de log-in van thuis uit zullen ook niet beschikbaar zijn. Bibliotheek Pittem en Egem zullen wel open zijn voor krantenlezers, gebruikers van het internet of om te helpen bij opzoekwerk. DVD s in Bib Egem Om tegemoet te komen aan de vraag van heel wat gebruikers, kan men nu ook dvd s ontlenen in Bib Egem. Er is een kleine collectie jeugd- en volwassenendvd s beschikbaar. Om dvd s te ontlenen betaalt men 1 euro. wonderlijk luchtschip dat de wereld rondvloog. Het docugedeelte toont de reis van het luchtschip boven de door armoede en geweld geteisterde wereld. De liefdesaffaire tussen Lady Grace en één van haar collega s Karl von Wiegand dient als opstapje naar een veelomvattend tijdsbeeld van een wereld aan de vooravond van grote veranderingen. Start to game! Ontdek de wondere wereld van games Games zijn de voorbije jaren erg populair geworden. In de jaren 80 was iedereen in de ban van de pingpongballetjes, later werd het tv- of computerscherm ingenomen door Pacman en Mario en werden Atari en Nintendo de toonaangevende producenten. Nu spreken de jongeren over platformen, levels, hit points, worden games gespeeld met een controller en ben je al dan niet een multiplayer. Voor sommigen is gaming zelfs een levensvisie. Voor velen zijn games echter onvertrouwd terrein. Veel ouders weten niet hoe ze games een plek in het leven van hun kinderen moeten geven. Toch zijn niet alle games waardeloos. Veel spelletjes scherpen immers coördinatievaardigheden, stimuleren de creativiteit en zijn socialer dan men denkt. Games kunnen zelfs ingezet worden om leerproblemen op te lossen of om fysieke beweging te bevorderen. Dankzij de samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen beschikt Bibliotheek Pittem in de maanden januari en februari over een flightcase. Dit is een opstelling met Jeugdboekenweek: een zee van tijd De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele centra de mooiste boeken in de kijker. De Jeugdboekenweek 2013 vindt plaats van 2 tot 17 maart. diverse games (Wii, Play- Station, ). Op de flightcase kunnen verschillende soorten spelletjes gespeeld worden. Er is geen voorkennis nodig, het personeel helpt je bij deze verkenning van een stukje onbekende wereld. Op woensdag 13 februari wordt in Bib Pittem een voorronde georganiseerd voor het provinciaal gametornooi. Iedereen kan deelnemen. In drie rondes neem je het op tegen andere gamers. De winnaars van deze preselectie gaan door naar de finale op 2 maart in de bibliotheek van Roeselare. Info? Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar is het thema De tijd. De kinderen van de Pittemse scholen worden uitgenodigd naar ontmoetingen met Vlaamse auteurs en de bibliotheek wordt omgetoverd tot een teletijdmachine!

Bruine ratten : preventie en bestrijding

Bruine ratten : preventie en bestrijding Bruine ratten : preventie en bestrijding 1. Probleemstelling De bruine rat is een zoogdier die behoort tot de orde van de knaagdieren. Omdat bruine ratten schadelijk zijn, gaan we ze bestrijden. Hygiëne

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide.

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis CO? Je ruikt het niet Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk. Je ziet het niet Je proeft

Nadere informatie

COEen stille. moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide

COEen stille. moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide COEen stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide CO Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk.

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis

Een stille moordenaar in huis Preventie van CO-vergiftiging Een stille moordenaar in huis VSP_BROCHURE_CO.indd 1 24/11/09 13:29 VSP_BROCHURE_CO.indd 2 24/11/09 13:29 Preventie van CO-vergiftiging CO Een stille moordenaar in huis 3

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht Ventileren en verluchten Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht 1 Waarom ventileren en verluchten? Binnen is de lucht meestal slechter

Nadere informatie

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID GGD IJsselland en GGD Twente Team Milieu en Gezondheid Schadelijke stoffen in de lucht Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Nadeel is dat een houtkachel

Nadere informatie

Een uitgave van Nh1816 Verzekeringen. Winter preventietips. Bereid je goed voor op de winter en voorkom schade!

Een uitgave van Nh1816 Verzekeringen. Winter preventietips. Bereid je goed voor op de winter en voorkom schade! Een uitgave van Nh1816 Verzekeringen Winter preventietips 1 Veilig autorijden in de winter In de winter krijgt je auto te maken met barre omstandigheden en is autorijden soms een stuk lastiger. Bladeren,

Nadere informatie

Vergadering van 15 juni 2016

Vergadering van 15 juni 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van het schepencollege Vergadering van 15 juni 2016 Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De heer Paul Lambrecht,

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen?

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Nog een ander beroep? 2 Met vuurwerk spelen is gevaarlijk! Wat kan er aan je lichaam allemaal gewond geraken? b o h a r e

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt.

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt. Is 22 C de ideale slaapkamertemperatuur? Ventileren = verluchten CO kan je proeven Als het buiten koud is, verlucht je niet. Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Hoeveel kan je best

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR jaargang 3 NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Infoavond voor verhuurders Zorgeloos Verhuren Gratis infoavond voor verhuurders Woensdag 3 december 2014 20u00 - Stadhuis

Nadere informatie

GEEF LUCHT AAN JE HUIS!

GEEF LUCHT AAN JE HUIS! GEEF LUCHT AAN JE HUIS! Zorg voor een gezonde woning: geef vocht en schadelijke stoffen geen kans! Laat voortdurend frisse lucht binnen via een ventilatiesysteem, ventilatierooster of door een raam op

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ De rook van sigaretten verspreidt zich in je huis en auto. En plakt daar aan alles: kleding, zetels, vloer, speelgoed, Dat is niet goed voor jouw gezondheid én die van je kinderen.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3!

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3! Voor het welzijn van kind en school Klas 3! Wat is energie Energie heb je nodig om iets te doen. Je hebt het nodig om een auto mee te kunnen laten rijden, een huis mee te verwarmen of een fabriek mee te

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van. het schepencollege. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt. Vergadering van 5 juli 2017

Uittreksel uit de notulen van. het schepencollege. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt. Vergadering van 5 juli 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van het schepencollege Vergadering van 5 juli 2017 Aanwezig: Ivan Delaere, Burgemeester-voorzitter Paul Lambrecht, Greet Dewitte,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Aanbesteding verkoop laatste bedrijfskavel Everdenberg

Aanbesteding verkoop laatste bedrijfskavel Everdenberg Aanbesteding verkoop laatste bedrijfskavel Everdenberg De gemeente Oosterhout is gestart met de aanbesteding voor de verkoop van de laatste bedrijfskavel op het bedrijventerrein Everdenberg. Deze bedrijfskavel

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter aardgas

Handleiding budgetmeter aardgas Handleiding budgetmeter aardgas Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor aardgas eruit?... 2 Wat is de budgetmeter voor aardgas?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke informatie staat

Nadere informatie

Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels

Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels Veilig en comfortabel wonen Veiligheid van onze huurders gaat bij Stadgenoot boven alles. Daarom nemen we een ingrijpende maatregel. In 2013 en 2014 vervangen

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Koolmonoxide, een ware sluipmoordenaar in huis

Koolmonoxide, een ware sluipmoordenaar in huis Koolmonoxide, een ware sluipmoordenaar in huis Hoe wapent u zich ertegen? De afgelopen jaren is gemiddeld bijna één persoon per maand in Nederland overleden door koolmonoxidevergiftiging. Een meervoud

Nadere informatie

Ondersteunende vragen risico analyse

Ondersteunende vragen risico analyse Ondersteunende vragen risico analyse Achtergrond bij het opmaken van een risico analyse en wat van je verwacht wordt, vind je in de leidraad Risico analyse. Om je te ondersteunen bij het opmaken, heeft

Nadere informatie

Openbare verlichting in Avelgem

Openbare verlichting in Avelgem Openbare verlichting in Avelgem Lut Deseyn Schepen van Milieu Lut.deseyn@avelgem.be 1. Inleiding 2. Duiding 2. Het project 3. Kosten en Besparing 5. Opvolging en evaluatie 6. Conclusie 7. Vragen Agenda

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS

WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS Ventileren WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS Iedereen heeft vocht in huis Niemand ontkomt er aan. Door alleen al in huis te zijn, produceren we liters vocht per dag. En bij het koken, douchen, afwassen,

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben:

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Op het bord 1. Blij met vuur 2. Wat is vuur? 3. Vuur maken 4. Lekker warm 5. Verbranden zonder vlammen

Nadere informatie

Slimmerstoken. Tips voor een goed gebruik van uwkachel, open haard of terrashaard

Slimmerstoken. Tips voor een goed gebruik van uwkachel, open haard of terrashaard Slimmerstoken Tips voor een goed gebruik van uwkachel, open haard of terrashaard 2 Kleine moeite, van groot belang p. 2 Wat u moet weten vóór u een toestel kiest p. 4 Handige tips voor uw haard of kachel

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren este bewoners, rahmslaan 22-62 te Leiden Diverse woningen kampen met vochtige buitenmuren al dan niet in samenhang met vocht- en schimmelplekken. De VVE heeft de firma Cauberg-Huygen een onderzoek laten

Nadere informatie

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Ventileren Op adem komen doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op onze website

Nadere informatie

voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel

voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel ventileren goede ventilatie... voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel is beter voor uw gezondheid bespaart energie Ventilatie is: gebruikte lucht eruit en frisse lucht erin. Goed ventileren

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Vochtoverlast en ventilatie in de woning

Vochtoverlast en ventilatie in de woning Vochtoverlast en ventilatie in de woning Soms hebben mensen last van vocht in hun woning. Vochtoverlast wordt meestal in een laat stadium ontdekt. Er komen schimmelplekken op de muur, behang laat los en

Nadere informatie

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak!

Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! K K K K Hou zo weinig mogelijk contant geld op zak! Q Q Q Q Leg uw waardevolle voorwerpen niet in het zicht! J J J J Verdeel waardevolle dingen op verschillende plaatsen (portefeuille, zakken, handtas,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN. Je kunt de koffer natuurlijk nog aanvullen met andere interessante materialen of foto's.

ENERGIE BESPAREN. Je kunt de koffer natuurlijk nog aanvullen met andere interessante materialen of foto's. ENERGIE BESPAREN De energiekoffer 1 Hoe ga je zelf aan de slag? Koop een koffer aan en vul ze met: een spaardouchekop een bruismondstuk en doorstroombegrenzer spaarlampen een tijdschakelklok/timer een

Nadere informatie

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting DUTCH Wedstrijd Correspondentie en notuleren De wedstrijdtekst bevindt zich in de derde kolom van de lettergrepentabel in art. 19.1 van het Intersteno

Nadere informatie

Wat? Waarom? sleutelen aan het milieu. Technische ingrepen aan het sanitair

Wat? Waarom? sleutelen aan het milieu. Technische ingrepen aan het sanitair W1 sleutelen aan het milieu Technische ingrepen aan het sanitair Wat? Waarom? Is het waterverbruik binnen de organisatie ondanks alle inspanningen opvallend hoog? Liet je al een wateraudit uitvoeren (zie

Nadere informatie

Openbare verlichting in de gemeente Oss Veiligheid Verkeer Sociale veiligheid.

Openbare verlichting in de gemeente Oss Veiligheid Verkeer Sociale veiligheid. Openbare verlichting in de gemeente Oss Gemeente Oss zorgt ervoor dat de openbare ruimte in Oss verlicht is. We gebruiken hiervoor verschillende soorten verlichting. Hieronder leest u waarom en wanneer

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Inhoud 1/2. Kachelbouw varianten. Warmte afgifte KACHELBOUWER

Inhoud 1/2. Kachelbouw varianten. Warmte afgifte KACHELBOUWER VERWARMEN MET SFEER 01 Inhoud 1/2 Kachelbouw varianten Warme lucht kachel Warme lucht met massa op de kachel Warme lucht met massa naast de kachel Warme lucht kachel hypocaust Massa kachel, systeemkachel,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT ? WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Resultaten Provinciale Groepsaankoop Groene Energie & Gas Er zijn maar liefst 63.139

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Dagelijks ventileren. woonwijzer

Dagelijks ventileren. woonwijzer Dagelijks ventileren woonwijzer 2 Dagelijks ventileren Dagelijks ventileren Veel mensen hebben last van vocht in huis. Ze denken meestal dat die vochtoverlast van buiten komt: optrekkend vocht of doorslaande

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Bruine rat. Bestrijding in de provincie Antwerpen. Dienst Waterbeleid

Bruine rat. Bestrijding in de provincie Antwerpen. Dienst Waterbeleid Bruine rat (Rattus norvegicus) Bestrijding in de provincie Antwerpen Dienst Waterbeleid Vraatschade aan maïs door een Bruine rat Foto: Provincie Oost-Vlaanderen Waarom bestrijden? Hoewel Bruine ratten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom Help je burgers besparen!

Groepsaankoop groene stroom Help je burgers besparen! Groepsaankoop groene stroom Help je burgers besparen! Milieubewuste burgers zijn goud waard. Motiveer ze daarom om zich in te schrijven voor de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas, in samenwerking

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

ventileren wonen met karakter

ventileren wonen met karakter ventileren wonen met karakter goede ventilatie... voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel is beter voor uw gezondheid bespaart energie Ventilatie is: gebruikte lucht eruit en frisse lucht

Nadere informatie

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 baron ruzettelaan 35 8310 Brugge tel 050 36 71 71 fax 050 35 68 49 e-mail: wvi@wvi.be Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 Aanwezig - voorzitter Luc Vanparys, - ondervoorzitters Kris Declercq, Eric

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= ~ - =~~ Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling

Nadere informatie

STEEDS MEER VLAMINGEN ISOLEREN HUN SPOUWMUUR.

STEEDS MEER VLAMINGEN ISOLEREN HUN SPOUWMUUR. Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat In uw woonkamer hangt momenteel een zogenaamde modulerende kamerthermostaat die uw nieuwe cv-ketel aanstuurt. Dit is een ander type thermostaat

Nadere informatie

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225 andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer slaapkamer bespaar E 40 bad- en wasruimte bespaar E 120 woonkamer bespaar E 225 keuken bespaar E 100 Woonkamer Graadje lager Zet uw verwarming eens een graadje

Nadere informatie

SamenSterker. Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011

SamenSterker. Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011 SamenSterker Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011 Waarom? onevenwicht op de markt: twee grote spelers domineren de markt en hanteren hoge prijzen. Energie is duurder dan in omliggende

Nadere informatie

Naam: TIJD EN SEIZOENEN

Naam: TIJD EN SEIZOENEN Naam: TIJD EN SEIZOENEN Tijd is belangrijk. Je moet op veel plaatsen op tijd komen. Op tijd op school, op tijd thuis, op tijd voor de bus of de trein. Om te zien hoe laat het is, kijk je op je horloge.

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling. Een super interessant onderwerp

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Waar op de wereld wordt het afval nog verwerkt op de manier van vroeger? Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 een hark Een lange steel met een soort kam van ijzer eraan. de fontein Een bak waaruit water spuit. Het is voor de sier. Een wasbak in de badkamer wordt ook

Nadere informatie

Gastouderbureau Roodkapje. Nieuws uit het mandje van Roodkapje

Gastouderbureau Roodkapje. Nieuws uit het mandje van Roodkapje NIEUWSBRIEF Oktober 2007 Gastouderbureau Roodkapje Nieuws uit het mandje van Roodkapje Beste lezers, Iedere maand versturen wij een nieuwsbrief. Hierin staan handige tips die betrekking kunnen hebben op

Nadere informatie

BEWONERSKRANTJE. Een keuzemenu zegt u? Jaargang 1 nr. 3. U vraagt zich misschien af: waarom is zo n keuzemenu nodig? Weet hoe het keuzemenu werkt!

BEWONERSKRANTJE. Een keuzemenu zegt u? Jaargang 1 nr. 3. U vraagt zich misschien af: waarom is zo n keuzemenu nodig? Weet hoe het keuzemenu werkt! BEWONERSKRANTJE Jaargang 1 nr. 3 Een keuzemenu zegt u? WoninGent werkt sinds kort met een keuzemenu voor de algemene telefoonnummers: 09 235 99 00 (administra eve zetel) 09 235 99 30 (technische dienst)

Nadere informatie

Toolkit voor de stoker

Toolkit voor de stoker Toolkit voor de stoker . Helaas kiest of heeft u er voor gekozen om hout te stoken. We vinden het belangrijk u goed te informeren over de wijze waarop u zoveel mogelijk hinder kunt voorkomen bij uw buren

Nadere informatie

D E C E M B E R, J A N U A R I, F E B R U A R I 2 0 1 0. Een uitschrijving is persoonlijk en geldt niet voor de andere leden van het gezin.

D E C E M B E R, J A N U A R I, F E B R U A R I 2 0 1 0. Een uitschrijving is persoonlijk en geldt niet voor de andere leden van het gezin. 4 D E J A A R G A N G N 5 D E C E M B E R, J A N U A R I, F E B R U A R I 2 0 1 0 COLOFON : De nieuwsbrief is een driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door Wijkgezondheidscentrum t Spoor Guldensporenstraat

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie