Oracle Technologie Licensering. voor Gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oracle Technologie Licensering. voor Gemeenten"

Transcriptie

1 Oracle Technologie Licensering voor Gemeenten

2 Algemeen Wij willen u erop wijzen, dat de informatie zoals weergegeven in deze brief en de bijlage, de huidige positionering van Oracle weergeeft. Oracle behoudt zich het recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen. Neemt u daarom steeds contact op met uw Oracle Account Manager of Oracle Partner voor de actuele situatie. Verder wijzen wij erop, dat de rekenvoorbeelden in de bijlage slechts voorbeelden zijn, en dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de vermelde prijzen en tariefstructuren. Ten slotte: de nederlandstalige informatie in de bijlage wordt u aangeboden als serviceverlening. De engelse teksten van de Software Investment Guide en alle andere informatie op Oracle s website zijn uiterst voor educatieve doeleinden. Contracten zullen leidend zijn bij mogelijke conflicten of interpretatieverschillen. Oracle Licentievormen Voor technologieproducten binnen gemeenten hanteert Oracle een tweetal prijsmodellen. Gemeenten kiezen op basis van behoefte, omvang en gebruik van Oracle technologie producten uit het Named User Plus (NUP) en Processor. Vaak geeft een mix van deze prijsmodellen het meest interessante investeringsvoordeel voor een gemeente. Named User Plus (NUP) licensering Named User Plus: wordt gedefinieerd als een individu welke is geautoriseerd om de programma s te gebruiken die zijn geïnstalleerd op één enkele server of meerdere servers, ongeacht of dit individu de programma s ook daadwerkelijk op enig moment in tijd gebruikt. Een device, dat zonder menselijke tussenkomst werkt, zal als een Named User Plus worden geteld bovenop alle individuen die geautoriseerd zijn om de programma s te gebruiken, indien het betreffende device de programma s kan benaderen.wordt multiplexing hardware en/of software gebruikt (bijvoorbeeld een TP monitor of een web server product) dan dient dit aantal te worden gemeten aan het front-end van de multiplexer. Automated batching van data van computer naar computer waar de Database draait is toegestaan. U bent ervoor verantwoordelijk dat de Named User Plus per processor minima, worden gehandhaafd. Zie voor de volledige definitie uw Oracle License en Services Agreement (OLSA). Processor licensering Processor: wordt gedefinieerd als elke processor waarop de Oracle programma s zijn geïnstalleerd en / of draaien. Programma s die gelicentieerd zijn op processor basis zijn toegankelijk voor uw interne gebruikers (inclusief agenten en contractors) en door derde gebruikers. Het aantal benodigde licenties zal worden bepaald door door het totaal aantal cores van de processor te vermenigvuldigen met een core processor licensing factor zoals gespecificeerd op de Oracle Processor Core Factor Tabel welke kan worden gevonden op Alle cores op alle multicore chips voor ieder gelicencieerd programma voor iedere hiervoor genoemde core processor licensing factor dienen tezamen genomen te worden alvorens zij vermenigvuldigd worden met de relevante core processor licensing factor, en alle getallen dienen naar boven te worden afgerond tot het eerstvolgende hele getal. Wanneer een Oracle programma wordt gelicentieerd met Standard Edition of Standard Edition One in de productnaam, dan wordt een processor geteld als equivalent aan een bezette Oracle Technologie Licensering voor Gemeenten

3 socket; echter, in geval van multi-chip modules, zal elke chip in een multi-chip module worden geteld als equivalent aan een bezette socket. Bijvoorbeeld, voor een multicore chip gebaseerde server met een Oracle Processor Core Factor van 0.25 welke geïnstalleerd is, of welke programmatuur (anders dan Standard Edition One programma s of Standard Edition programma s) draait op 6 cores, zouden 2 processor licenties benodigd zijn (6 vermenigvuldigd met core processor licensing factor.25 is 1.50, afgerond naar boven is 2). Als een ander voorbeeld, een multicore server voor een hardware platform dat niet is gespecificeerd in de Oracle Processor Core Factor Tabel, welke geïnstalleerd is, of welke programmatuur draait op, 10 cores, zouden 10 processor licenties benodigd zijn (10 vermenigvuldigd met core processor licensing factor 1.0 voor All other multicore chips is 10). Wanneer kies ik voor welke licentievorm? Om aan te geven hoe u de diverse licentievormen berekend, en kunt bepalen welke vorm voor uw organisatie prijstechnisch het meest interessant is, geven wij u een tweetal voorbeeldberekeningen. Uitgangspunten Bruto prijs Database Enterprise Editie licentie Named User Plus (exclusief 22% support) Bruto prijs PROC Database Enterprise Editie licentie (exclusief 22% support) US $ 950 (US Dollar) US $ (US Dollar) Omslagpunt 50 NUP (US$ ) (US$ / US$ 950 = 50 NUP) Werkelijk aantal NUP 150 Minimum aantal NUP per CPU* 25 Wordt gekozen voor NUP-licencering dan dienen minimaal 25 NUP per processor gelicenseerd te zijn. Heeft een gemeente bijvoorbeeld vijf single core CPU en 150 NUP, dan is de berekening als volgt: 150/5 = 30 NUP per CPU. Dit is meer dan het minimaal aantal vereiste NUP per CPU. Wanneer het aantal werkelijke gebruikers niet hoger ligt dan 150 NUP dan is deze gemeente is correct gelicenseerd. Het grootste aantal zijnde danwel het minima, danwel het werkelijke aantal NUP dient gelicenseerd te worden. * Er dient rekening gehouden te worden met de huidige Processor definitie (zie pagina 1)

4 Voorbeeld 1 Een gemeente heeft twee quad core Intel processoren en 180 interne Oracle Database Enterprise Edition Een gemeente heeft twee quad core Intel processoren en 180 interne Oracle Database Enterprise Edition gebruikers en gebruikt geen Oracle Database voor interactie met externe gebruikers (internet richting burgers/bedrijven of ketenpartners). de berekening op basis van NUP is 180 NUP x US$ 950 = US$ de berekening op basis van Processor is 2 Processor x 4 cores x 0,5 (core factor) = 4 Processoren x US$ = US$ In het geval dat het aantal interne gebruikers niet binnen afzienbare tijd zal groeien tot meer dan 200 NUP, dan is het verstandig te kiezen voor het NUP licentiemodel. Voorbeeld 2 Een gemeente heeft twee quad core Intel processoren en 250 interne Oracle Database Enterprise Edition gebruikers en gebruikt geen Oracle Database voor de interactie met externe gebruikers (internet richting burgers/bedrijven of ketenpartners). de berekening op basis van NUP is 250 NUP x US$ 950 = US$ de berekening op basis van Processor is 2 Processor x 4 cores x 0,5 (core factor) x US$ = US$ In het geval dat het aantal Processor s niet binnen afzienbare tijd zal groeien tot meer dan vier Processor s, dan is het verstandig te kiezen voor het Processor licentiemodel. * Er dient rekening gehouden te worden met de huidige Processor definitie (zie pagina 1 van deze bijlage) Keuze gemaakt? Of huidige licentievorm aanpassen? Een gemeente kiest de best passende licentievorm op basis van de wensen en eisen ten aanzien van software gebruik op dat moment. Omdat de ontwikkeling in de in- en externe bedrijfsvoering van gemeenten niet stilstaat, kan het nodig zijn huidige licentievormen overeenkomstig aan te passen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld nieuwe hardware of additionele/nieuwe gebruikers. Het is belangrijk te weten dat, wanneer een gemeente in eerste instantie kiest voor het NUP- of Processor licentiemodel, te allen tijde overgestapt kan worden van een NUP- naar Processor licentievorm of vice versa. Oracle Technologie Licensering voor Gemeenten

5 Oracle Licentiebeleid voor nieuwe technologieën Door de komst van nieuwe technologieën is ook Oracle genoodzaakt prijsmodellen hierop af te stemmen. Hieronder geven wij u inzicht in licentiebeleid voor (hard- en soft-) partitionering, multicore processoren en outsourcing. Partitionering Oracle onderkent twee soorten partitionering in haar licentiebeleid: Hard-partitionering Hard-partitionering deelt een enkele server fysiek in kleinere, aparte, systemen. Elk separaat systeem acteert als een onafhankelijke server met eigen processoren, besturingssysteem, boot area, memory, input/output subsysteem en netwerkresources. De licenties worden enkel berekend op de partitie(s) waarop Oracle software is geïnstalleerd. Voorbeelden van hard-partitionering zijn: LPAR, Micro-Partitions, vpar, npar, Secure Resource Partitions, etcetera. Soft-partitionering Soft-partitionering deelt fysieke servers in kleinere aparte systemen, waarbij een OS Resource Manager zorgt voor een optimale benutting van Processor capaciteit. Dit is een flexibele manier om Processor data management toe te passen, omdat de Processor capaciteit aangepast kan worden door additionele Processor kracht toe te voegen wanneer nodig. Bij het berekenen van licenties worden alle processoren op de fysieke server(s) geteld. Indien er gebruik wordt gemaakt van soft partioneringstechnologieen als VMWare waarbij verschillende fysieke servers virtueel aan elkaar geclusterd worden, dan dienen alle fysieke processoren van de fysieke servers die virtueel aan elkaar geclusterd worden, gelicenseerd te worden. Wij zijn ons bewust dat dit in sommige omstandigheden bezwaren op kan roepen. Daarom willen wij graag met u meedenken over herinrichting van uw serveromgeving. Daarmee bestaat de kans dat u toch bepaalde voordelen kunt realiseren die u voor ogen hebt gehad met de inzet van bijvoorbeeld VMWare. Voorbeelden van soft-partitionering zijn: AIX Workload Manager, HP Process Resource Manager, Affinity Management, VMware, etcetera. Op onderstaande link kunt u een uitgebreide omschrijving vinden:

6 Multicore processoren Oracle ziet iedere core als een aparte processor. Om het aantal benodigde Processor licenties te berekenen, dient u de volgende berekening te hanteren: Vermenigvuldig het aantal processoren met het aantal cores met de Processor factor. (Bijvoorbeeld: 1 Intel Processor met 2 cores: 1 x 2 x 0.5 = 1 Processor) Welke Processor core factor u dient te gebruiken kunt u opzoeken via onderstaande link: factor%22 Oracle licenties en outsourcing Is er sprake van outsourcing (Oracle software wordt gedeeltelijk - uitbesteed aan en beheerd door derden), dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor correcte licensering (voor zowel in- als extern gebruik van Oracle software. In het uitzonderlijke geval van hosting (Oracle software draait op een server van een derde partij), dan is uiteraard de derde partij verantwoordelijk voor juiste Oracle licensering. In ieder geval geldt dat het verstandig is om contact op te nemen met uw Oracle account manager of de Oracle afdeling License Management Services, omdat zowel outsourcing en hosting situaties vele uitzonderingen kennen. Uitwijkomgevingen Het hebben van een uitwijkomgeving is voor veel gemeenten een zeer gewenste situatie. Voor een juiste beoordeling of een uitwijkomgeving gelicenseerd dient te worden kan de Software Investment Guide worden geraadpleegd. Samenwerkingsverbanden Op dit moment zijn er diverse vormen van samenwerkingsverbanden onder gemeenten. Gegeven de omstandigheden zal de hang naar samenwerking de komende jaren verder toenemen. De juridische entiteit van de vormen van samenwerking is echter sterk verschillend. Oracle staat in haar licentiebeleid open voor sommige vormen, bijvoorbeeld een variant van de emeenschappelijke Regeling. Essentieel is echter de juridische status van het verband. Omdat er een grote diversiteit bestaat in vormen van samenwerking is het niet mogelijk een eenduidig antwoord te formuleren over de bijbehorende Oracle-licensering. Oracle Technologie Licensering voor Gemeenten

7 Daarom de dringende oproep: Gaat u samenwerken, vraag dan vroegtijdig een gesprek aan bij uw Oracle-accountmanager. Het is dan mogelijk dat we gezamenlijk met onze juridische afdeling een afspraak met u maken om de mogelijkheden te verkennen en onzerzijds advies te geven over de meest voordelige en verantwoordde technische, financiële en juridische oplossing. Dat voorkomt dat u en wij na oprichting van het samenwerkingsverband geconfronteerd worden met discussie en onduidelijkheid over de vormgeving van de bijpassende licentie. Internet Applicatie Server (IAS) en WebLogic Suite (WLS) Door de overname van BEA Systems is WebLogic Suite de strategische opvolger van de internet Applicatie Server lijn geworden. WLS kenmerkt zich door betere beheers-mogelijkheden en kan de beschikbaarheid en performance door inzet van Oracle Coherence (onderdeel van WLS) doen toenemen. Een organisatie is niet verplicht om over te stappen van ias naar WLS. Echter wordt er nu al gebruik gemaakt van de Oracle Enterprise Manager (OEM) omgeving van de database en eventueel management packs dan raden we u deze optie wel aan. Uw beheerder kan dan vanuit één console beide Oracle producten beheren. Licentie technisch is er een migratiepad beschikbaar voor de licentie migratie van internet Applicatie Server lijn naar de WebLogice Suite lijn. Wij adviseren u hierover in gesprek te gaan met uw softwareleveranciers om de gevolgen van deze ontwikkelingen op te nemen in de productvisies voor de komende jaren. Burgerlicentie Per 1 juni 2010 is de burgerlicentie als licentievorm niet meer beschikbaar. Huidige contracten worden gehonoreerd, nieuwe contracten zijn helaas niet meer beschikbaar. Cloud Computing Een ontwikkeling waarover steeds meer wordt gepubliceerd in de vakbladen betreft Cloud Computing. Vanuit het overheidsdomein worden ook vragen over de visie van Oracle aangaande dit onderwerp gesteld. In het kader van dit schrijven verwijzen u graag naar voor de visie op dit onderwerp.

8 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Lokale Overheidsteam: Diederik van der Heijden Telefoon (030) Victor Schaapherder Telefoon (030) Merel van Drongelen telefoon (030) Rosa Pham Telefoon (030) Hertogswetering AS Utrecht P.O. Box AD Utrecht Telefoon +31 (0) Fax +31 (0)

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

LICENTIEDEFINITIES en -REGELS

LICENTIEDEFINITIES en -REGELS LICENTIEDEFINITIES en -REGELS Definities en Licentie-eenheid Adapter: wordt gedefinieerd als elke software code interface, geïnstalleerd op elke Application Interconnect hub, die de informatie-overdracht

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01 In de cloud, het nieuwe werken Is uw bedrijf ook toe aan werken in de cloud? Bent u het beu dat programma s, data en bedrijfsdocumenten zich overal en nergens bevinden? ItsCloud neemt al deze zorgen van

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren,

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Oscar Romijn Business Unit Manager Solution Advising Benelux +31 (0)6 4625 3311 oscar.romijn@comparex.nl

Oscar Romijn Business Unit Manager Solution Advising Benelux +31 (0)6 4625 3311 oscar.romijn@comparex.nl Voor een advies op maat: COMPAREX SOLUTION ADVISORS Advies over softwarelicenties kunt u het beste overlaten aan specialisten. COMPAREX staat bekend om de uitgebreide kennis van softwarelicenties en volumelicentieregelingen.

Nadere informatie