Aangetekend Wob-verzoek Software. Geachte heer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangetekend verstuurd. @afm.nl. Wob-verzoek Software. Geachte heer"

Transcriptie

1 Aangetekend verstuurd Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft Wob-verzoek Software Geachte heer Bij brief van 11 februari 2013 heeft u namens uw cliënt de heer A. de Bruin (de heer De Bruin), met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om informatie verzocht over het gebruik van (open source) software bij de AFM in het jaar Specifiek verzoekt u om documenten die betrekking hebben op of gaan over: - het gebruik van open source software binnen de AFM, - welke open source software in 2012 gebruikt is, - wat de software kosten binnen de AFM in 2012 waren, - welke software licenties in 2012 gebruikt werden. Bij brief van 1 maart 2013 heeft de AFM de ontvangst van uw verzoek bevestigd alsmede nadere toelichting gevraagd ten aanzien van de informatie gevraagd met betrekking tot het gebruik van open source software. Voorts heeft de AFM op grond van artikel 6, tweede lid, Wob de beslistermijn verdaagd met vier weken. Bij fax van 2 maart 2013 heeft u het verzoek van de heer De Bruin nader toegelicht: [w]aar cliënt naar op zoek is, is informatie waaruit blijkt hoe (en of) de AFM gebruik maakt van open source software. In dit geval gaat het om beleid ten aanzien van de keuze voor bepaalde software en overwegingen die tot een keuze voor een specifiek softwarepakket leiden. Deze informatie zou zich kunnen bevinden in beleidsdocumenten, kadernota's of notities. Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon Fax

2 Pagina 2 van 8 Op 11 april 2013 heeft de AFM u gebeld met de mededeling dat de AFM nog wacht op informatie over de software licenties die in 2012 zijn gebruikt. In dit kader heeft zij aangegeven de informatie uiterlijk 18 april 2013 aan u te zullen doen toekomen. De AFM wijst het Wob-verzoek toe. Hierna wordt dit besluit uitgewerkt. In paragraaf 1 is, in samenhang met bijlage I en II door u verzochte informatie weergegeven. In paragraaf 2 staat hoe u bezwaar kunt maken tegen dit besluit. In Bijlage I treft u de lijst van open source software die in 2012 gebruikt is. In Bijlage II is de lijst opgenomen met software licenties, die in 2012 door de AFM gebruikt zijn. Tot slot treft u in Bijlage III het wettelijk kader aan. 1. Informatie Open source software De AFM beschikt niet over beleid inzake het gebruik van open source software. Bij de keuze voor bepaalde software, speelt het gebruik van open source software dan ook geen rol van betekenis. In 2008 is de AFM begonnen met het inrichten van een nieuwe architectuur. Hierbij is een aantal basiscomponenten (bouwblokken) onderkend. Centraal relatiebeheer systeem Case management systeem Elektronisch loket Document management systeem Bij de nadere invulling van deze bouwblokken geldt het principe re-use, before buy, before make en een tenzij beleid. Voor deze benadering is gekozen, gelet op de hoge mate van integratie van de producten en de brede kennis van -producten in de markt. Voor de bovengenoemde bouwblokken is zo veel mogelijk voor -producten gekozen, waarbij wordt opgemerkt dat voor alle gekozen producten zo veel mogelijk de standaard functionaliteiten gebruikt worden. In Bijlage I treft u een overzicht van de open source software die door de AFM in 2012 is gebruikt. (Kosten) Gelicentieerde software De kosten over 2012 voor licenties en onderhoudscontracten bedraagt in totaal ,-. Hieronder zijn ook contracten voor hardware-onderhoud begrepen. In Bijlage II treft u een overzicht van de softwarelicenties die door de AFM in 2012 zijn gebruikt. 2. Rechtsgangverwijzing Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer ), per (alleen naar

3 Ons kenmerk Pagina 3 van 8 adres of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM-faxnummers of AFM adressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan. Hoogachtend, Autoriteit Financiële Markten General Counsel Hoofd Juridische Zaken

4 Pagina 4 van 8 Bijlage I: Open source software gebruikt in 2012 Open source software Versie 7-Zip Zip 9.2 Firefox 3.6 Firefox 10.0 Firefox 12.0 Firefox 15.0 Firefox 16.0 Firefox 17.0 Freemind 0.9 Nagios VLC Media Player 1.1 VLC Media Player 2.0 PuTTY 0.6 PuTTY 0.62 Wireshark 0.99 Wireshark 1.8 XMind 2.0

5 Pagina 5 van 8 Bijlage II: Actieve licenties in 2012 Fabrikant Naam AccessData Forensic ToolKit Adobe Adobe Acrobat Professional 11 Multiple Platforms Dutch Adobe Adobe CS6 Master Collection Adobe Adobe Acrobat 10 Windows Dutch AFAS ERP Software AFAS Profit software Bizzdesign BiZZdesigner Basic Bizzdesign Architect Basic Centric Software Engineering WKS Citrix Citrix Access Gateway VPX Windows English Citrix Citrix Access Gateway Universal Citrix Citrix XenApp Enterprise DataExpert DataExpert Analyst's Notebook DataExpert Analyst's Notebook Networker Source Capacity 1TB Tier 1 Networker Source Capacity Data Zone Enabler Unisphere for Block and VNX Total Protection Pack Fast Suite DPA Replication analysis Replication Manager Celerra NS 120 CIFS License Celerra NS 120 BE enablement License Celerra NS 120 UNIX NFS License NAVI manager License for FC enabled NS 120 Flexera Software Flexera AdminStudio 11.5 Professional Edition English GROUP Business Software GROUP Business Software iq.suite Watchdog, iq.suite Crypt with S/MIME and Avira SAVAPI IBM IBM SPSS Custom Tables Authorized User IBM IBM SPSS Decision Trees SW IBM IBM SPSS Statistics Base SW IDB Telematica DigiOffice JetBrains ReSharper C# Edition Windows English K2 K2 Blackpearl Technical Support and Maintenance Gold Level Kofax Capture Enterprise Full Station Kofax Capture PDF I&T for 600K

6 Pagina 6 van 8 Kofax Capture Enterprise 600K Kofax Capture Enterprise Scan/Import Only Kofax License Disaster Recovery Kofax Capture VRS Production Kofax VRS Elite for Production Scanning Kofax VRS Elite LanDesk LanDesk Cloud Services Management Gateway Appliance LanDesk LanDesk Managed Planet Data Translation Services LanDesk LanDesk Patch Manager 8.x LanDesk LanDesk Management Suite English McAfee McAfee Total Protection for Secure Business Windows Professional Exchange Server Enterprise Project Windows Server Enterprise Enterprise CAL Per Device with Services System Center Server Management Suite Enterprise Visio Standard Office Professional Plus Exchange Server Standard System Center Server Management Suite DataCenter Windows Server Datacenter Forefront Threat Management Gateway Standard Technet Plus Remote Desktop Services Core CAL Client Access License Windows Server Standard Lync Server Standard Dynamics CRM Server Visual Studio Ultimate with MSDN Dynamics CRM CAL SQL Server Standard Edition Visual Studio Team Foundation Server SQL Server Enterprise Edition SharePoint IntrntSites Enterprise Dynamics CRM Limited CAL, L/SA Per User, All Languages FAST SearchServer for SharePoint, L/SA, All Languages SharePoint Server, L/SA, All Languages

7 MonIdee Nero NetIQ NetIQ Novell OpenText OpenText Oracle Oracle Pentana Limited Planon Prezi Inc. Qarbon RES Research in Motion TOPdesk TrendMicro TrendMicro TrendMicro Van Dale Uitgevers Vasco Datum VMWare Vmware vsphere 4 VMWare VMware Workstation 9 Wellnomics Wellnomics WorkPace Xerox Xerox Equitrac Office Suite Pagina 7 van 8 BizTalk Server Enterprise, L/SA per Processor, All Languages Visio Standard, L/SA, All Languages Windows Terminal Server CAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL Exchange Server Standard Cosi Nero 11 Standard Windows English Volume License NetIQ AppManager Windows Standard Edition, Advanced / Enterprise Edition NetIQ AppManager for Vmware Novell PlateSpin Protect Enterprise OpenText Content Lifecycle Management OpenText CLM services for SharePoint Oracle Database Standard Edition Processor Oracle Database Standard Edition Named User Plus Pentana Checker IFRS Planon Maintenance Renewal Prezi Inc. Bundle ViewletBuilder7 Professional Windows New License RES Workspace Manager Gold Edition Blackberry Enterprise Server TOPdesk IS/IT Enterprise Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Light A.X Windows English Trend Micro ScanMail 5.x Lotus Domino Suite Windows English Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Light Windows English 2012 Van Dale woordenboeken digitaal IDENTIKEY Authentication Server Gold Edition

8 Ons kenmerk Pagina 8 van 8 Bijlage III Wettelijk kader Artikel 3 1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam. 5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. Artikel 5 1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of schriftelijk genomen. 2. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek om informatie vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling verzoek vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom vraagt. De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen. [ ] Artikel 6 1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen. 2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. [ ]

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Central Point. License Guide. voor alle software licenties HANDBOEK VOOR SOFTWARE INKOPERS, SYSTEEMBEHEERDERS EN FINANCIEEL DIRECTEUREN OVERIGE MERKEN

Central Point. License Guide. voor alle software licenties HANDBOEK VOOR SOFTWARE INKOPERS, SYSTEEMBEHEERDERS EN FINANCIEEL DIRECTEUREN OVERIGE MERKEN Central Point License Guide voor alle software licenties HANDBOEK VOOR SOFTWARE INKOPERS, SYSTEEMBEHEERDERS EN FINANCIEEL DIRECTEUREN OVERIGE MERKEN Over Central Point Central Point is een online aanbieder

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m De Luchtreiziger Ballonvaarten Kortedijk 104 3134 HB VLAARDINGEN Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 W wwwdcmrnl E coen,boogerd@dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

3. Bij e-mail van 1 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van Ymere bevestigd.

3. Bij e-mail van 1 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van Ymere bevestigd. Ons kenmerk: ACM/DTVP/2014/204149 Zaaknummer: 14.0761.35 Datum: 21 augustus 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt waarbij het verzoek van woningcorporatie Ymere om een beschikking als bedoeld

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint 2013. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1

Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint 2013. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1 I Whitepaper De mogelijkheden van SharePoint 2013 Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1 Inhoudsopgave 01 > AANLEIDING 3 02 > HUIDIGE ONTWIKKELINGEN 4 03 > HUIDIGE UITDAGINGEN 5 04

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ICT Architectuuroverzicht

ICT Architectuuroverzicht ICT Architectuuroverzicht Invulling van een gezamenlijke ICT infrastructuur voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede. Juli 2014. 1 Management samenvatting Het belang van goede ICT voorzieningen is voor

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2007/0395-07 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 22 januari 2007, aangevuld d.d.

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

BESTELFORMULIER Online SnelStart

BESTELFORMULIER Online SnelStart BESTELFORMULIER Online SnelStart Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Te nemen stappen... 1 3. Bedrijfsgegevens... 2 4. Soorten pakketten... 2 5. Printers... 3 6. Uw keuzes... 3 7. Uw Accountant... 3 8. Accountant...

Nadere informatie