Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!"

Transcriptie

1 Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand der techniek is het mogelijk om nul op de meter te realiseren. Sterker nog: u kunt aan energie verdienen. Waarom zou u dan nog betalen aan een energieleverancier als u zelf de nodige energie kunt oogsten? Energiestap voorziet een toekomst waarin de dalende kosten van investeringen en de stijgende kosten van energie leiden tot een situatie waarin het zelf oogsten van energie niet alleen budgetneutraal mogelijk is, maar zelfs veel goedkoper kan. Wij willen u helpen bij het naar beneden brengen van uw energiekosten. Momenteel leidt vergrijzing tot een toenemende zorgvraag. Dat werpt de vraag op hoe dat betaald moet worden. Maar ook hoe we zorg vorm gaan geven. Daarin is de menselijke maat erg belangrijk. Zorg is geen industrie, maar een menselijke verantwoordelijkheid. Daarmee claimt de zorg op financiële en sociale gronden een belangrijke positie in het maatschappelijk debat. En terecht. De uitdaging van de toekomst is dus betaalbare Stap voor stap naar: Minder ziekteverzuim, hogere productiviteit, tevreden bewoners en dat allemaal zonder energierekening! huisvesting te realiseren waarin de menselijke maat centraal staat. Daarin is energiegebruik een belangrijke factor en niet alleen als kostenpost. Energiegebruik heeft ook te maken met het nemen van menselijke verantwoordelijkheid. Gaan we steenkool verstoken of gaan we oogsten uit duurzame energiebronnen? Wij kiezen voor het laatste. 1 Uit de energierekeningen van zorginstellingen blijkt dat veel geld aan energie wordt besteed. Dat moet slimmer kunnen. Goedkoper ook. Een deel van die kosten zouden wat Energiestap betreft terug de zorg in kunnen. Er kan dus een grote energiesprong worden gemaakt. Hoe? Stap voor stap.

2 2. Energiestap 2.1 Consortium Energiestap is een consortium bestaande uit Friso Bouwgroep, DGMR en WHR. Deze partijen richten zich gezamenlijk op het verbeteren, innoveren en verduurzamen van het zorgvastgoed op een zo efficiënt mogelijke manier. De drie bedrijven hebben dezelfde bloedgroep. Het zijn doeners die hun afspraken nakomen, nuchter en recht door zee, hebben altijd oog voor het beste resultaat en zijn bovenal teamplayers! Samen met hun opdrachtgevers leveren zij topprestaties. 2.2 Einddoel: winst op de energiemeter Energiestap streeft naar het omlaag brengen van uw huisvestingskosten op het gebied van energieverbruik. Daarbij is nul op de meter niet per se het einddoel. Uiteindelijk gaat het om rendement, dus winst op de energiemeter. 2.3 Risicodragend investeren Het doel is om door quick wins zoveel mogelijk geld vrij te spelen. Energiestap is ook risicodragend. We investeren in het gebouw en in de installaties waardoor u meer aandacht, geld en middelen heeft voor het bieden van zorg. Energiestap wil risicodragend investeren in goede, integrale oplossingen in duurzaam zorgvastgoed. Juist door dit risico bent u verzekerd van het beste resultaat. Uw kosten gaan omlaag en u heeft minder rompslomp. Een echte win-winsituatie. 2.4 Samen met u! Energiestap stelt vast dat ieder zorggebouw anders is. Maar ook dat onder de noemer zorg erg veel verschillende vormen van zorg worden aangeboden. Elk gebouw is daarmee anders, en stelt andere eisen. We kunnen dus niet zonder uw input. We moeten het samen doen. 2.5 Kosten in de hand houden Wat wij nastreven is te komen tot een eindsituatie waarbij wij alle nodige bouwkundige en installatietechnische investeringen voor u doen. Daarbij wordt zoveel mogelijk de benodigde energie op locatie opgewekt. En misschien wel meer! U huurt de voorzieningen van ons, waarbij niet alleen de investeringen, maar ook onderhoud en beheer zijn inbegrepen. Dit tegen een lager bedrag dan u nu aan energie betaalt. U haalt daarmee een partij in huis die geen belang heeft bij een duur service- en onderhoudscontract, maar een partij die er op zakelijke gronden bij gebaat is de kosten in de hand te houden. 2

3 3. Ons stappenplan Stap 1: Laaghangend fruit Uit concreet onderzoek van 70 gebouwen is gebleken dat er 25% op warmte en koudelevering kan worden bespaard en 8% op elektriciteit door slim energiemanagement zonder investeringen. Dat is onze eerste stap: op basis van no cure no pay, helpen we u om zonder investeringen een flinke energiebesparing te realiseren. Dit doen wij door het beter inregelen van bestaande installaties en deze afstemmen op het daadwerkelijke gebruik. Voorbeelden hiervan zijn het juist instellen van setpoints met kloktijden, het monitoren van het energieverbruik en het afkoppelen van boilers. Wij geven tools om proactief de installatie aan te sturen in plaats van het ad hoc oplossen van problemen met de installaties. Met besturing en beheer op afstand kan de werking van de installaties worden geoptimaliseerd. Storingen worden eerder gesignaleerd en soms op afstand verholpen. Hierdoor worden klachten en kosten voor onderhoud en reparaties verminderd. Dit laaghangend fruit wordt eerst geplukt. Met deze quick wins wordt geld vrij gespeeld waarmee de ontwikkelkosten van het vervolgtraject worden betaald. Stap 2: Samen investeren in ambitie We beginnen de planontwikkeling met een haalbaarheidsstudie. Waar liggen voor uw casus specifieke kansen? Heeft u nog wensen? Kortom: welk ambitieniveau streven we na en is dat haalbaar? Vervolgens kijken we naar het globale investeringsplaatje. Hoe oud is uw gebouw? Voorziet u in de nabije toekomst grootschalige renovatie? Wilt u flexibiliteit? Of juist niet? Heeft u een idee waar u wilt zijn over tien jaar? Heeft u wensen die we meteen mee kunnen nemen wanneer we toch bouwkundig aan de slag gaan? Al deze zaken hebben invloed op de terugverdientijd voor investeringen. Want we willen geen energie besparen om het energie besparen. We willen rendement. Voor u en voor ons. 3

4 Vervolgens richten we ons op het onderzoeken van uw energiegebruik. Verstookt u veel voor verwarming en warmtapwater of is er meer rendement te halen uit het vervangen van de verlichting? En hoe komt dat dan? Is het gebouw slecht geïsoleerd of zijn de klimaatinstallaties inefficiënt? Bent u tevreden met het huidige comfortniveau? Of wilt u verbeteringen doorvoeren? In deze fase gebruiken we de softwaretools van DGMR, die speciaal zijn ontwikkeld om de energieprestaties van uw gebouw in kaart te brengen. Op basis van deze verkenning kunnen we nu onderzoeken welke specifieke maatregelen voor u het meest efficiënt zijn. Wat is de bouwkundige staat van uw gebouw? Zouden we veel rendement kunnen halen uit naisoleren? Beter beglazen? Zijn slimmere ventilatieroosters iets voor u? Zou het iets opleveren om grotere glasvlakken te realiseren? Of om serres te bouwen? Is een aanpassing of vervanging van klimaatinstallaties rendabel? Levert dat meer comfort op voor bewoners? Kunnen we warmte terugwinnen? Een realistisch plan levert geld, gebruiksgemak en een fijne, gezonde woon- en werkomgeving op. We kunnen nu een inschatting maken van het energiegebruik na het treffen van deze maatregelen. De volgende stap is dan om te bezien in hoeverre we die energie zelf kunnen opwekken. Dat kan met het benutten van passieve vormen van energieoogst, maar ook met warmtepompen, zonnepanelen of zelfs met kleine windturbines. Waar houden we op? Is uw gebouw geschikt om nul op de meter te realiseren? Of is het meer rendabel en misschien ook wel meer duurzaam om een rendementsverbetering van 50% na te streven? Of misschien leent uw gebouw zich er wel voor om meer dan 100% energie op te wekken en levert u energie aan anderen, of aan andere gebouwen van uzelf? Stap 3: Planontwikkeling In deze stap zetten we de haalbaarheidsstudie om in een daadwerkelijk plan. Dat betekent zowel een technische als een financiële uitwerking van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie. Deze stap eindigt in een aanbieding waarin u weet wat u krijgt tegen welke kosten en met welke besparingen. 4

5 Het is onze ambitie u een voorstel te doen waarbij alle met energie samenhangende kosten worden gebundeld in 1 energie-prestatiecontract. U betaalt een vast bedrag per jaar dat lager is dan uw huidige energierekening. De afschrijvingskosten voor investeringen, de kosten voor service en onderhoud en de eventuele kosten voor energie die ook na het treffen van de maatregelen wellicht moet worden ingekocht, zijn inbegrepen. Centraal staat dus het verlagen van de energierekening. Maar uw gebouw wordt ook duurzamer, comfortabeler en gezonder. En dat is winst voor iedereen. We creëren een gezonde werkomgeving waar het personeel met plezier aan de slag gaat en waarin uw patiënten/ cliënten comfortabel en gezond kunnen verblijven. Dit zorgt voor een verlaging van het ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Stap 4: Goedkeuring Een realistisch plan levert geld, gebruiksgemak en een fijne, gezonde woon- en werkomgeving op. Het doel van deze stap is te komen tot overeenstemming. Wij hebben ons uiterste best gedaan een zo gunstig mogelijk plan te maken. Het is nu aan u. U bent tot niets verplicht. U kunt dus vrijblijvend afzien van het aanbod. Bedenk daarbij dat door het plukken van laaghangend fruit al een kostenbesparing is bereikt: u gaat er dus altijd op vooruit! Wilt u met ons verder om de uiteindelijke energiesprong te maken? Stap 5: Building & Maintenance De uitvoeringsfase bestaat uit twee onderdelen: - Duurzame installaties Eén van de opties is het overnemen van het onderhoud en dus eigenaar worden van de installaties. Wanneer de huidige installaties nog voldoende functioneren kan volstaan worden met een upgrade. Is dit niet het geval dan investeren wij in nieuwe duurzame installaties en nemen wij de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de installaties én de energiekosten over. Klachten en storingen kunnen integraal opgepakt worden. We leveren warmte en koude. Dit zal door middel van een leaseconstructie met de zorginstelling geregeld worden. - Duurzame bouw Om ervoor te zorgen dat er een goede balans komt ten aanzien van duurzaamheid willen we werken met een gecertificeerde methode: BREEAM-NL. Dit instrument beoordeelt negen duurzaamheidsaspecten. De belangrijkste zijn:energie, Gezondheid en Management. 5

6 Het belang van de eerste twee is al aangestipt, het belang van Management zit in het organiseren van een goed proces. Uitgangspunten bij duurzame bouw of verduurzaming van bestaande bouw: Flexibel in omvang en indeling. Demontabel. Gezond binnenklimaat door een ademende gebouwschil met een groot accumulerend vermogen. Comfortabele omgeving: verse lucht, veel licht en natuurlijke geluiden. Gerealiseerd met natuurlijke producten (Cradle 2 Cradle). Hoge isolatiewaardes en een slim ontworpen gebouw. Kortom: wij maken een gezonde jas die zorgt voor een stabiel binnen klimaat voor 4 seizoenen. Het belang van dit certificeringssysteem is dat het team zich committeert aan controle van een externe partij. Het maakt het ontwerp en bouwproces transparant voor u. Stap 6: Hoog hangend fruit plukken De laatste stap is het plukken van de hoogste appels. Door de ver- of nieuwbouw ontstaat een flexibel, duurzaam gebouw met een gezond binnenklimaat. De echte winst? Tevreden, gezondere bewoners en medewerkers en dus een forse besparing op verzuim- en ziektekosten. De uiteindelijke energiesprong bereiken we stap voor stap 6

7 4. De bewoners centraal! 4.1 Zo weinig mogelijk overlast Vaak blijven zorgpanden in gebruik tijdens verbouwingen. Het is een kunst om ervoor te zorgen dat de bewoners zo weinig mogelijk last hebben van de verbouwing. Dat kan op tal van manieren. De twee belangrijkste zijn: Bewoners betrekken door middel van voorlichting & communicatie. Het bouwproces zo inrichten dat overlast voorkomen of tot een minimum beperkt wordt. 4.2 Goede voorlichting is cruciaal Bewonerscommunicatie Bewoners betrekken in het voortraject neemt een hoop onrust weg. Dit bijvoorbeeld door het samenstellen van een bewonerscomité (bestaande uit bewoners en familieleden) op te stellen die meestemmen over de inrichting, of het ontwerp. Goede voorlichting is cruciaal, zowel in het voortraject als tijdens de bouw. De communicatie moet op maat zijn; werken met iconen, grote letters en veel beeldmateriaal. Energiesprong besteedt voldoende aandacht aan deze communicatie en verzorgt desgewenst de communicatiemiddelen. Hiermee is voldoende ervaring opgedaan tijdens vergelijkbare renovatieprojecten waarbij bewoners of gebruikers (deels) gebruik bleven Goede voorlichting is cruciaal, zowel in het voortraject als tijdens de bouw. maken van het gebouw. Duidelijke bewegwijzering, nieuwsbrieven en/of flyers voor bezoekers en personeel, in sommige gevallen zelfs een speciale website, alles is mogelijk. Natuurlijk altijd in overleg met de zorginstelling! Kennis van medewerkers gebruiken Niet alleen voor bewoners, maar ook voor personeel is een verbouwing intensief. Daarom worden zij vroegtijdig bij de plannen betrokken. Energiestap zorgt ervoor dat er speciaal voor de medewerkers een brochure komt waarin duidelijk aangegeven wordt wat zij kunnen verwachten. De medewerkers kennen de bewoners. Zij weten wat hun wensen en angsten zijn. Die kennis gebruikt Energiestap graag bij het opstellen van de plannen. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft contact met de medewerkers erg belangrijk. Zij worden dan ook regelmatig geïnformeerd over de voortgang. 7

8 Zo weten zij waar ze aan toe zijn en wat er van hun verwacht wordt. Contact tussen medewerkers van de zorginstelling en de bouwlieden is nuttig; elkaar groeten, even een praatje Zo kijkt iedereen aan het einde terug op een leuke tijd en wordt eventuele overlast makkelijker getolereerd. Het gaat Energiestap niet alleen om het einddoel, maar ook om de reis. Modelwoning Wat absoluut helpt is om (voor zover dat mogelijk is) bewoners en medewerkers te laten zien hoe mooi het gaat worden. Dat kan bijvoorbeeld door een mooie maquette of door een modelwoning of -wooneenheid in te richten. Of om mooie artist impressies te tonen. Zo kunnen mensen langzaam wennen aan de veranderingen. 4.3 Voorkomen van overlast Het voorkomen van overlast is ontzettend belangrijk. Dat geldt natuurlijk altijd wanneer er gebouwd wordt, maar bij een kwetsbare doelgroep in het bijzonder. Er wordt voor aanvang van de werkzaamheden extra aandacht besteed aan de routing. Zo worden (voor zover mogelijk) materialen aangevoerd op zo'n manier dat de bewoners daar het minste last van hebben. Ook kan gewerkt worden in bloktijden, waarbij bijvoorbeeld tussen en uur geen werkzaamheden uitgevoerd worden die geluidsoverlast veroorzaken. Overlast is ook te beperken door de doorlooptijd per gang of wooneenheid zo kort mogelijk te houden. Een goede planning is natuurlijk erg belangrijk. Werken met geprefabriceerde materialen levert flinke tijdswinst op én is ook milieuvriendelijk. Kortom Samenwerken met Energiestap betekent: Geen energierekening meer of zelfs verdienen aan energetische maatregelen. Duurzaam op alle fronten. Een fijne woonomgeving, waarbij huiselijkheid en geborgenheid hand in hand gaan. Een gezondere patiënt. Een gezonde werkomgeving waar het personeel met plezier aan de slag gaat. Dit zorgt voor een verlaging van het ziekteverzuim én een hogere productiviteit. 8

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Eerst proces, dan prestatie

Eerst proces, dan prestatie HOOFDRAPPORTAGE Eerst proces, dan prestatie Naar een optimale afstemming tussen aanbieders, bewoners en de woning in renovaties richting energieneutraliteit. Omslagfoto s (bewerkt) afkomstig van EnergieSprong

Nadere informatie

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt Eerste jaargang april 2013 nummer 1 www.wijkbedrijfbilgaard.nl MAGAZINE OVER SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME WIJK WAAROM SAM? DAAROM SAM We brengen u graag op de hoogte van alle veranderingen VOORDEEL VOOR

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Eerst proces, dan prestatie

Eerst proces, dan prestatie UITGEBREIDE SAMENVATTING Eerst proces, dan prestatie Naar een optimale afstemming tussen aanbieders, bewoners en de woning in renovaties richting energieneutraliteit. Omslagfoto s (bewerkt) afkomstig van

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software adviseurs. Bouwfysica Energie en Duurzaam Bouwen Brandveiligheid DGMR. Meer dan een oplossing. DGMR is meer dan een raadgevend

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

atrivisie thuis in wonen juni 2012

atrivisie thuis in wonen juni 2012 26 juni 2012 atrivisie Mitros innoveert inkoop middels PGS Ron Sierink heeft weinig op met traditioneel aanbesteden. Vandaar de keuze voor PGS: prestatiegerichte samenwerking. Uiteindelijk krijgen wij

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie