Haal het maximum uit uw energie. Oplossingen voor Energy Efficiency

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haal het maximum uit uw energie. Oplossingen voor Energy Efficiency"

Transcriptie

1 Haal het maximum uit uw energie Oplossingen voor Energy Efficiency

2 Sturing van domoticasystemen

3 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Editoriaal... tot 30% EE* *Energy Efficiency Waarom hebben Schneider Electric en zijn distributeurs voor de Energy Efficiency-houding gekozen? Energy Efficiency is de snelste, goedkoopste en schoonste manier om ons energieverbruik te doen dalen en de emissie van broeikasgassen terug te dringen, zodat we de Kyoto-doelstellingen kunnen halen. Het concept speelt ook in op een snel groeiende vraag vanwege alle spelers op de markt. Schneider Electric heeft zich tot doel gesteld om u daarbij te helpen in de hoedanigheid van energiebeheerder, energiespecialist en groene partner! Vanwaar het idee voor een catalogus met oplossingen die aan de EE-standaarden voldoen? Ambitieuze acties op het vlak van de Energie Efficiency zijn NU al haalbaar: in de meeste bestaande installaties kunnen we met behulp van bestaande oplossingen en technologieën mikken op een energiebesparing van 30%. Plaatselijke acties op het vlak van Energy Efficiency hebben een groot hefboomeffect: ten gevolge van verliezen in het transmissie- en verdeelnet van elektriciteit wordt in een gebouw slechts 1 kwh elektriciteit gebruikt van de 3 kwh die daarvoor werd opgewekt. Iedere energie-eenheid die we in gebouwen kunnen besparen, betekent een drievoudige besparing in de productiecapaciteit! Schneider Electric is de beste partner in zijn categorie op het vlak van Energy Efficiency. Distributeurs bieden op een professionele manier vlotte toegang tot betrouwbare energie waarop iedere klant kan rekenen om een sterke positie in zijn sector te behouden. Distributeurs zijn het best geplaatst om te luisteren naar uw vragen, om een antwoord te bieden op uw vragen en om al uw twijfels weg te nemen die u zou kunnen hebben over de prestaties van de oplossingen op het vlak van Energy Efficiency. Schneider Electric en uw distributeurs bieden u als energiespecialisten heel wat mogelijkheden om aanzienlijke en duurzame besparingen te realiseren. Dit alles kunnen we realiseren en intussen toch minder energie verbruiken. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en we zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om oplossingen te vinden waarmee we ons potentieel volop kunnen benutten en intussen onze impact op het milieu kunnen beperken. Dat is de reden waarom Schneider Electric en zijn distributeurs zich ertoe verbonden hebben om mensen de kans te bieden om het maximum uit hun energie te halen! 3

4 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Energy Efficiency: een zorg voor iedereen! De geïndustrialiseerde landen kwamen in het kader van het Verdrag van Kyoto overeen om hun gezamenlijke emissies van broeikasgassen tegen het jaar 2012 met 5,2% te verlagen ten opzichte van het niveau van Vandaag de dag is elektriciteit de hoofdverantwoordelijke voor de emissie van broeikasgassen. Tot 50% van de CO2-emissies die aan woningen en commerciële gebouwen toe te schrijven zijn, vloeit voort uit het gebruik van elektriciteit. Bovendien neemt het elektriciteitsgebruik veel sterker toe dan het gebruik van andere energiebronnen. Dat is het onvermijdelijke gevolg van de steeds ruimere verspreiding van huishoudelijke apparaten, computers en entertainmentsystemen en het toenemende gebruik van andere apparaten zoals HVAC-systemen. En die evolutie zal zich doorzetten als we niets ondernemen! 4

5 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Wie de uitdagingen op het vlak van energie en CO2- emissie op een succesvolle manier wil aangaan, kan niet zonder oplossingen op het vlak van Energy Efficiency! +30% Energy Efficiency is een uitdaging voor ieder van ons! U vindt onze producten en oplossingen in iedere schakel van de energieketting terug, waar ze telkens weer een bijdrage leveren aan energiebesparing. Er kan tot 30% energie worden bespaard door een combinatie van: +10 tot 15% Efficiënte apparaten en efficiënte installatie Energiezuinige apparaten, geïsoleerde gebouwen, +5 tot 15% Geoptimaliseerd gebruik van installatie en apparaten Schakel apparaten uit wanneer u ze niet nodig hebt en stel motoren of verwarmingsinstallaties op het optimale niveau in +2 tot 8% Permanent bewakings- en verbeteringsprogramma Streng onderhoudsprogramma, meten en reageren bij afwijking In deze catalogus vinden aannemers een selectie van oplossingen die ze kunnen gebruiken om EE-oplossingen bij hun klanten te promoten en te implementeren in: De markt van woningen en kleine ondernemingen l Sturing van verlichting: dimmers, timers, bewegings- en aanwezigheidsdetectoren, specifieke schakelaars, lichtgevoelige schakelaars. l Sturing van temperatuur: thermostaat, sturing van vloerverwarming. l Sturing van zonneblinden. De markten van middelgrote en grote ondernemingen l HVAC: snelheidsregelaars. l Energiebeheer: correctie van vermogensfactor, meting, bewaking en sturing van vermogen. Industriële en infrastructuurmarkten l HVAC, perslucht, transportinstallaties: snelheidsregelaars. l Energiebeheer: correctie van vermogensfactor, meting, bewaking op afstand van energieverbruik, bewaking en sturing van vermogen. Als we goede scores willen halen op het vlak van Energy Efficiency, moeten we in de volgende drie richtingen werken: l De intrinsieke efficiëntie van de installatie verbeteren (isolatiemateriaal, spaarlampen, ). l Het gebruik van de energie op een proactieve manier optimaliseren (de temperatuur in een gebouw op het juiste niveau constant houden, installaties uitschakelen zodra ze niet worden gebruikt, ). l Zich door middel van een aanpak gebaseerd op permanente verbeteringen op een proactieve manier aan de evolutie van de installatie (ouderdom, verschillend gebruik, uitbreiding van een gebouw) aanpassen. De ervaring heeft ons geleerd dat men voor een efficiënt beheer van energie niet mag rekenen op een verandering van het menselijk gedrag. Na enkele weken waarin iedereen met veel goede wil de nodige inspanningen levert, gaan de besparingen al snel weer verloren. Duurzame energiebesparingen realiseren is alleen mogelijk met behulp van geautomatiseerde oplossingen die gebruikers helpen om het energiegebruik van de installatie te meten, te sturen, te controleren en te analyseren. 5

6 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Hedendaagse technologieën van Schneider Electric Knowhow van het distributienet U kunt tot 30% energie besparen met behulp van hedendaagse technologieën. Tot 40% van de potentiële besparingen voor een systeem met motoraandrijving wordt door Drives & Automation gerealiseerd. Tot 30% van het potentieel voor besparingen in het verlichtingssysteem van een gebouw kan via het besturingssysteem voor de verlichting worden gerealiseerd. 6

7 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Overzicht Hoofdstuk 1 Energy Efficiency-label p. 8 De regelgeving dwingt ons wereldwijd om efficiënter met energie om te springen p. 9 Hoe kunnen de voordelen voor gebruikers, eigenaars en bewoners worden geëvalueerd? p. 10 Hoofdstuk 2 Markttoepassingen p. 12 Oplossingen voor residentiële en kleine gebouwen p. 13 Oplossingen voor middelgrote en grote gebouwen p. 14 Oplossingen voor de industriële en de infrastructuursector p. 15 Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten p. 16 Voor residentiële en kleine gebouwen p. 16 Voor middelgrote en grote gebouwen p. 19 Voor de industriële en de infrastructuursector p. 22 Hoofdstuk 3 Marktoplossingen p. 24 Overzicht p. 25 Hoofdstuk 4 EE-producten p. 100 Index van referenties p

8 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Energy Efficiency-label Onze EE-labels helpen u de juiste keuze maken Dit label voor Energy Efficiency-oplossingen geeft aan welke potentiële energiebesparingen u van de oplossing in kwestie mag verwachten. Met behulp van deze oplossingen kunt u rekenen op een duurzame energie-efficiëntie. Dit Energy Efficiency-label hoort bij de producten die de kern van de oplossing vormen. Met behulp van deze productgamma's kunt u het verschil maken ten opzichte van een traditionele oplossing. Schneider Electric laat u toe om een concreet verschil te maken! 8

9 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency De regelgeving dwingt ons wereldwijd om efficiënter met energie om te springen In het kader van het Verdrag van Kyoto werden voor de eerste keer kwantitatieve doelstellingen en een planning vastgelegd in de strijd tegen CO 2 emissies. De regeringen gingen in dat kader ook duidelijk omschreven verbintenissen aan. Een groot aantal landen is nog verder gegaan dan de verplichtingen waarover in Kyoto een overeenkomst werd bereikt (het verdrag geldt slechts tot 2012). Zij beslisten om doelstellingen op een langere termijn te omschrijven die in de lijn liggen van de recentste GIEEC-aanbevelingen aan de UNFCC om de CO 2 concentratie op een niveau van 450 ppm te stabiliseren (dit zou tegen het jaar 2050 overeenstemmen met een halvering van het CO 2 -emissieniveau van 1990). De houding van de Europese Unie is een goed voorbeeld op dat vlak. In maart 2007 beslisten de staatshoofden van de EU-lidstaten om tegen 2020 een emissieverlaging van 20% te halen (bekend als het 3x20-streefdoel: hierbij wordt gemikt op een verlaging van de CO 2 -emissie met 20%, een verbetering van het Energy Efficiency-niveau met 20% en een aandeel van hernieuwbare energiebronnen van 20% in de totale energie). Deze verbintenis van 20% minder tegen 2020 zou in dat jaar tot 30% minder kunnen worden opgetrokken indien na de geldigheidsperiode van het Verdrag van Kyoto een nieuwe internationale overeenkomst wordt bereikt. Een aantal Europese landen werkt momenteel aan plannen om tegen het jaar 2050 een verlaging van 50% te halen. Dit alles bewijst duidelijk dat Energy Efficiency nog heel lang deel zal uitmaken van het dagelijkse leven en het beleid. De doelstellingen die werden omschreven, zullen echter pas kunnen worden gerealiseerd door reële veranderingen in de reglementering, de wetgeving en de standaardisering, alsook een krachtdadig beleid van de regeringen op dit vlak. Overal ter wereld introduceert de regelgeving/ wetgeving strengere eisen voor de betrokkenen, alsook financiële en fiscale programma s. In de VS i de Energy Policy Act van 2005 i Codes voor gebouwen i Energiecodes (10CFR434) i het State Energy-programma (10CFR420) i Energy Conservation for Consumer Goods (10CFR430) In de Europese Unie i het Europese systeem van verhandelbare broeikasgassen i de Richtlijn inzake de energieprestaties van gebouwen i de Richtlijn inzake energieverbruikende producten i de Richtlijn inzake het eindgebruik van energie en energiediensten In China i de Chinese wet inzake energiebehoud i de Chinese wet inzake architectuur (EE in gebouwen) i de Chinese wet inzake hernieuwbare energie i Top 1000 Industrial Energy Conservation Program Op nationaal en regionaal niveau werden al verschillende wetgevende en financieel-fiscale stimulansen uitgewerkt. Enkele voorbeelden: i Audit- en evaluatieprogramma s i Programma s rond prestatielabels i Codes voor gebouwen i Attesten in verband met energieprestaties i Verplichtingen voor energieleveranciers om hun klanten aan te sporen tot een zuinig gebruik van de energie i Overeenkomsten op vrijwillige basis in de industrie i Financiële marktmechanismen (belastingsverlaging, versnelde afschrijving, witte certificaten, ) i Belastings- en stimuleringsprogramma s Alle sectoren krijgen hiermee te maken en de reglementering geldt niet alleen voor nieuwe constructies en installaties, maar ook voor bestaande gebouwen in de industriële of infrastructuursector. Gelijktijdig werden initiatieven op het vlak van de standaardisatie ontwikkeld. Er werden intussen al verschillende nieuwe standaarden geïntroduceerd, terwijl andere nog in voorbereiding zijn. In gebouwen heeft een efficiënt energiebeheer betrekking op alle mogelijke gebruikstoepassingen van energie: i Verlichting i Ventilatie i Verwarming i HVAC Instanties die bevoegd zijn voor standaardisatie werken momenteel aan Energy Management Systemsstandaarden (die in dezelfde lijn liggen als de bekende ISO 9001 voor kwaliteit en ISO voor het milieu) voor industriële en commerciële bedrijven. Er wordt intussen ook gewerkt aan standaarden voor Energy Efficiency Services. Energie-efficiënte uitrustingen installeren en programma s ter verbetering van Energy Efficiency introduceren, is ten slotte geen optie meer maar een verplichting geworden. Ieder land implementeert dan ook plaatselijke reglementen en stimuleringsprogramma's met niet te verwaarlozen financiële voordelen. 9

10 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Hoe kunnen de voordelen voor gebruikers, eigenaars en bewoners worden geëvalueerd? Dat wordt door de volgende voorbeelden bewezen. Voorbeeld Regeling van pompen en ventilatoren in gebouwen of industrie Motorsturing met frequentieregelaars In een conventionele pomp- en ventilatie-installatie wordt de elektrische motor rechtstreeks door de lijnvoeding gevoed, waarbij hij op het nominale toerental draait. Wanneer tussen de vermogensschakelaar en de motor een frequentieregelaar wordt geplaatst, kan op het vlak van de energiekosten een besparing van 15 tot 50% worden gerealiseerd, afhankelijk van de installatie. De investering betaalt zichzelf meestal heel snel terug - tussen 9 en 24 maanden. Traditionele sturing: 80% van de nominale flow v 95% van het nominale vermogen Regeling door een frequentieregelaar: 80% van de flow v 50% van het nominale vermogen Bereken uw besparingen en terugverdieneffect met behulp van onze Eco8-software! 100% 80% 60% 40% 20% 0% 50% 20% 40% 60% 80% 100% Voorbeeld Een industrieel gebouw (bron: Gimelec Efficacité Energétique April 2008 ) Meetsysteem: potentieel om tot 10% energie te besparen i Jaarlijks elektriciteitsverbruik: 100 MWh i Jaarlijkse kostprijs: i Streefdoel op het vlak van energiebesparing: 10% Implementatie van een meet- en bewakingsoplossing met wattmeters, bewaking op afstand en software waarmee de stroom wordt bewaakt. i Investering: Na analyse van het verslag en invoering van de implementatie heeft de gebruiker e bespaard op zijn elektriciteitsrekening, wat overeenstemt met 45 dagen verbruik voor productie. 10

11 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Voorbeeld 1 Mogelijke besparing bij nutteloze verlichting en verlichting die de gebruikers vergeten uit te schakelen (bron: Cardonnel-consulent) Met sturing van de verlichting kan tot 30% worden bespaard Verlichting verbruikt 14% van alle elektriciteit in Europa en 19% van alle elektriciteit wereldwijd (bron: IEA-International Energy Agency). De omschakeling van oudere verlichtingssystemen tot energiezuinige systemen vormt een eerste stap die moet worden voltooid door het gebruik van efficiënte apparaten die de verlichting in- en uitschakelen wanneer dat nodig is en die de verlichting aan het gebruik van de lokalen en/of de lichtsterkte aanpassen. Type gebouw Potentiële besparing Zones School 25 tot 30% klaslokalen, rustplaatsen, Kantoren tot 42% lobby's Ziekenhuis 18% kamers Hotel 20% kamers, restaurant, lobby Voorbeeld 2 Regeloplossing en verlaging van het verbruik (bron: Franse vereniging van de verlichtingsindustrie) Regeloplossing Besparen Jaarlijks verbruik (kwh/m 2 ) Manuele schakelaar analysebasis 19,5 Programmeerbare tijdschakelaar 10% 15,2 Aanwezigheidsdetectie 20% 13,2 Dimmers met lichtsterktedetectie 29% 12 Lichtsterkte- en aanwezigheidsdetectie 43% 9,6 Kwaliteit van stroom en beperking van verliezen: tot 10% Voorbeeld Biedt een bank in Spanje de mogelijkheid om niet langer voor reactieve energie te betalen en het reële beschikbare vermogen te verhogen Analyse: i Stroomtoevoer via een transformator van kvar met een vermogensfactor van 0,8. i Gefactureerde reactieve energie: 10% van het totale factuurbedrag. Cosphi [1] day.time Geïnstalleerde oplossing: Een Varset Harmony-correctiebatterij van 250 kvar voerde de vermogensfactor op en hield die boven de grenswaarde voor herfacturatie (0,92), d.w.z.: Q -10% op de factuur, Q +15% extra beschikbaar vermogen. loskoppeling 15kVARcondensatorbatterijen loskoppeling 3kVARcondensatorbatterijen 11

12 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Voor iedere markt bestaan er eenvoudige EE-oplossingen 12

13 Oplossingen voor residentiële en kleine gebouwen tot 40% HERNIEUWBARE ENERGIE STURING VAN DE VERLICHTING MOTOR- STURING HVAC- STURING Producten waarmee dit mogelijk wordt gemaakt i Sturing van verlichting: Dimmers, timers, bewegings- en aanwezigheidsdetectoren, specifi eke schakelaars, lichtgevoelige schakelaars i HVAC: Meting, programmeerbare timers i Motorsturing: Programmeerbare timers, frequentieregelaars i Hernieuwbare energie: Systeem voor de productie van zonne-energie Met residentiële EE-oplossingen kan 10 tot 40% elektriciteit worden bespaard B 20 tot 25% van de verbruikte energie (EU en VS) B Verwarming vertegenwoordigt 30% van het energiegebruik B Verlichting en huishoudtoestellen vertegenwoordigen meer dan 40% Beheersystemen i Stuursystemen voor zonneblinden i Stuursystemen voor verlichting i Stuursystemen voor domotica Diensten met meerwaarde i Afstandsbediening i Sturing van multimediasystemen i Alarmverwerking MINt CDM 180 SunEzy 2000 IHP 13

14 Oplossingen voor middelgrote en grote gebouwen tot 30% Renovatieprojecten in gebouwen kunnen tot 30% energiebesparing opleveren B Verbruiken 20% van de totale energie HERNIEUWBARE ENERGIE ENERGIEBEHEER B MOTOR- STURING STURING VAN DE VERLICHTING HVAC- STURING 3 heel belangrijke zones: HVAC, verlichting en geïntegreerde oplossingen voor gebouwen B Motoren verbruiken 35%+ van de elektriciteit Producten waarmee dit mogelijk wordt gemaakt i Sturing van verlichting: Dimmers, timers, bewegings- en aanwezigheidsdetectoren, schakelaars i HVAC: Frequentieregelaars voor HVAC-pompen i Motorsturing: Frequentieregelaars i Energiebeheer: Vermogenscompensatie en fi ltering, meters i Hernieuwbare energie: Systeem voor de productie van zonne-energie Beheersystemen i Beheersystemen voor gebouwen i Stroombewaking en analyse Diensten met meerwaarde i Audits ter plaatse i Verzameling en analyse van gegevens i Financiële analyse en validatie van ROI i Planning van verbeteringsplan i Optimalisatie en bewaking op afstand ATV21 ATV61 PM800 Compact NSX Varplus2 14

15 Oplossingen voor de industriële en de infrastructuursector tot 20% Industrie en infrastructuur: in een middelgroot gebouw kan het verbruik met 10 tot 20% worden verlaagd B Met een besparing van 25% zou men 7% van de elektriciteit wereldwijd kunnen besparen ENERGIE- BEHEER B HVAC- STURING Motoren, de grootste verbruikers, zijn goed voor meer dan 60% van het elektriciteitsverbruik MOTOR- STURING B Er bestaat een positieve correlatie tussen Energy Efficiency en productiviteit Producten waarmee dit mogelijk wordt gemaakt i HVAC: Frequentieregelaars voor motoren i Motorsturing: PLC voor optimalisatie van productie en beheer van de mute -modus van machines, frequentieregelaars i Energiebeheer: Vermogenscompensatie en fi ltering, meters Beheersystemen i Stroombewaking en analyse i Systemen voor procesbewaking Diensten met meerwaarde i Verzameling en analyse van gegevens i Planning van verbeteringsplan i Optimalisatie en bewaking op afstand ATV21 ATV61 PM800 Compact NSX Varset 15

16 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten Kernproduct per gamma Type product Energiebeheer HVAC sturing EE-kernproduct Wattmeter Ontlastingseenheid Naam gamma EN40/EN clic CDS Verlichting in een garage beheren Oplossingen Bronnen van oververbruik in uw woning identificeren Ontlasting van uw elektrische installatie thuis beheren Verlichting van toegang tot uw woning automatiseren Waterbeheer van een zwembad optimaliseren p. 26 p. 44 Pompen voor zwembad optimaliseren Zonne-energie voor uw woning beheren 16

17 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency voor residentiële en kleine gebouwen Sturing van de verlichting Timer Bewegingsdetector Programmeerb. tijdschakelaar Frequentieregelaar Mint CDM 180 IHP 2c ATV11 SunEzy Motorsturing Hernieuwbare energie DC/AC-omvormer p. 72 p. 56 p. 92 p. 90 p

18 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten Kernproduct per gamma 1/2 Type product Energiebeheer EE-kernproductt Wattmeter MCCB Condensatorbatterij Naam gamma ME EN40/ EN'clic Compact NSX Varplus2 Doeltreffende werking van een koeltorenventilator verzekeren Oplossingen Elektriciteitsverbruik van een winkelcentrum bewaken en analyseren Zonne-energie voor uw gebouw beheren Elektriciteitsverbruik van koelinstallaties optimaliseren p. 30 p. 36 Elektriciteitsverbruik en kosten van een winkelcentrum drukken p. 40 Elektriciteitsverbruik op een kampeerterrein meten p. 28 Waterverwarming in openbare gebouwen beheren Waterbeheer van een zwembad optimaliseren Ventilatie in de badkamer van een hotel beheren 18

19 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency voor middelgrote en grote gebouwen HVACsturing Frequentieregelaar Tijdrelais Programmeerb. tijdschakelaar Programmeerb. tijdschakelaar Motorsturing Hernieuwbare energie DC/AComvormer ATV21 RTC IHP 1c IHP 2c SunEzy p. 42 p. 96 p. 48 p. 92 p

20 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten Kernproduct per gamma 2/2 Type product EE-kernproduct Sturing van de verlichting Programmeerbare tijdschakelaar Timer Bewegingsdetector Naam gamma IHP IHP +2c MINs MINp CDM 180 Verlichtingstijd bewaken en de bellen beheren in een school p. 80 Oplossingen Verlichting in de gang van een hotel beheren Doeltreffende verlichting van de ingang van een flatgebouw verzekeren Verlichting van technische ruimten in een hotel optimaliseren Verlichting van de parkeergarage van een hotel optimaliseren p. 74 p. 66 p. 84 Verlichting van een winkeletalage optimaliseren Verlichting in verschillende delen van een winkel beheren Openbare verlichting automatiseren in functie van het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang Verlichting van de omgeving van een gebouw automatiseren Kantoorverlichting plaatselijk sturen p. 62 Sfeerverlichting in een restaurant creëren 20

21 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency voor middelgrote en grote gebouwen Afstandsbediening dimmer Lichtgevoelige schakelaar TV IC100 IC2000 IC2000P+ IC Astro ITM Tijdschakelaar p. 82 p. 88 p. 78 p. 58 p. 60 p

22 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten Kernproduct per gamma Type product Energie beheer EE-kernproduct Wattmeter MCCB Condensatorbatterij Naam gamma PM700 / PM800 / PM9 Compact NSX Varset Elektriciteitsverbruik van verschillende werkplaatsen optimaliseren p. 34 Oplossingen Elektriciteitsverbruik en kosten van een productievestiging drukken Elektriciteitsverbruik van verschillende werkplaatsen bewaken en analyseren Elektriciteitskosten en geluid van een industriële ventilator verlagen p. 32 p. 38 Waterpompen optimaliseren 22

23 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency voor de industriële en infrastructuursector HVAC bediening ATV61 Motorbediening Frequentieregelaar Frequentieregelaar ATV61 p. 50 p

24 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Meting en bewaking Verbintenissen ten opzichte van de klant Duurzame energiebesparingen Energy Efficiency vereist een gestructureerde aanpak. Meting, bewaking vanop afstand en sturing leveren informatie op die klanten helpen om zich bewust te worden van de rol die ze spelen in energiebesparingen en om duurzame besparingen te realiseren. 24

25 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Standaardoplossingen Inhoud Energiebeheer Bronnen van oververbruik in uw woning identificeren Elektriciteitsverbruik op een kampeerterrein meten Elektriciteitsverbruik van een winkelcentrum bewaken en analyseren Elektriciteitsverbruik van verschillende werkplaatsen bewaken en analyseren Elektriciteitsverbruik van verschillende werkplaatsen optimaliseren Elektriciteitsverbruik van koelinstallaties optimaliseren Elektriciteitsverbruik en kosten van een productievestiging drukken Elektriciteitsverbruik en kosten van een winkelcentrum drukken HVAC-sturing Doeltreffende werking van een koeltorenventilator verzekeren Ontlasting van uw elektrische installatie thuis beheren Ventilatie in de badkamer van een hotel beheren Waterverwarming in openbare gebouwen beheren Elektriciteitskosten en geluid van een industriële ventilator verlagen Sturing van de verlichting Verlichting van de garderobes in de foyer van een hotel automatiseren Verlichting van een hal in een gebouw automatiseren Verlichting van toegang tot uw woning automatiseren Openbare verlichting automatiseren in functie van het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang.. 58 Verlichting van de omgeving van een gebouw automatiseren Kantoorverlichting plaatselijk sturen Sfeerverlichting in een restaurant creëren Doeltreffende verlichting van de ingang van een flatgebouw verzekeren Automatische verlichting beheren door middel van aanwezigheidsdetectie in de woning Met behulp van bewegingsdetectoren automatische verlichting beheren in grote zones Verlichting in een garage beheren Verlichting in de gang van een hotel beheren Verlichting in het trappenhuis van een gebouw beheren Verlichting in verschillende delen van een winkel beheren Verlichtingstijd bewaken en de bellen beheren in een school Verlichting van de parkeergarage van een hotel optimaliseren Verlichting van technische ruimten in een hotel optimaliseren Kamerverlichting door het gebruik van dimmers optimaliseren Verlichting van een winkeletalage optimaliseren Motorsturing Pompen voor zwembad optimaliseren Waterbeheer van een zwembad optimaliseren Waterpompen optimaliseren Hernieuwbare energie Zonne-energie voor uw gebouw beheren Zonne-energie voor uw woning beheren

26 Energiebeheer Bronnen van oververbruik in uw woning identificeren Behoeften van de klant Een klant vraagt aan een elektricien waarom zijn elektriciteitsverbruik zo hoog ligt. Hij vraagt hem ook om uit te zoeken waar dat oververbruik vandaan komt. Aanbeveling van de distributeur Installeer tijdelijk een kilowattuurmeter van het type EN clic en meet over een voldoende lange periode het verbruik van de verschillende verbruikers (HVAC, machines, verlichting, zwembad, ). Een EN clic-kilowattuurmeter kan dankzij zijn compacte afmetingen in de huidige verdeelborden (zoals Kaedra, Pragma of Prisma G) worden ingebouwd. Kernproducten in verband met Energy Efficiency i Dankzij de MID-certifi catie kan het bij facturatietoepassingen worden gebruikt i EN clic-kilowattuurmeters bieden rechtstreekse meting tot 40 A zonder CT s i Doordat de stroomingangen aan beide zijden aan de onderkant worden aangesloten, kan de meter gemakkelijker op de overeenstemmende vermogensschakelaars in het belastingscentrum van de klant worden aangesloten. Inzoomen EN40/ EN clic Controleer uw energieverbruik! EN clic A Gedetailleerd overzicht op pagina 108 van deze catalogus A In de index vindt u een complete productenlijst (cf. pagina 125 van deze catalogus) 26

27 > Voordelen op het vlak van Energy Efficiency > Met behulp van deze meting worden de oorzaken van het oververbruik geïdentificeerd. Op basis van die informatie kunnen vervolgens acties worden uitgevoerd om het energieverbruik te verlagen. > De toewijzing van energiekosten levert een onrechtstreekse bijdrage tot de verlaging van het energieverbruik. > Een permanente weergave van het verbruik biedt een extra aanmoediging voor een efficiënter gebruik van energie en een gedisciplineerder gedrag op dat vlak. Energiebeheer Schema van oplossingen L N C60N EN clic Naar verbruiker Q De referenties en karakteristieken van de C60-vermogensschakelaar zijn afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen en het type verbruiker Gebruikte producten Product Beschrijving Eenheid Referentie Indexpagina EN clic Kilowattuurmeter p. 125 C60N MCB tweepolig p

28 Energiebeheer >Elektriciteitsverbruik op een kampeerterrein meten Behoeften van de klant De manager van een kampeerterrein wil het elektriciteitsverbruik van zijn klanten meten, zodat hij aan iedereen het exacte verbruik kan aanrekenen. Hij wil zijn klanten ook meer bewust maken van hun verbruik en hen op die manier aansporen om besparingen te realiseren. Aanbeveling van de distributeur Controleer het verbruik van iedere sector met behulp van een kilowattuurmeter van het type EN40P. Dankzij hun beperkte afmetingen kunnen ze in compacte verdeelborden zoals Kaedra, Pragma of Prisma G worden ingebouwd. Deze meters kunnen ook worden verzegeld, waardoor een correcte meting en een nauwkeurige facturatie worden verzekerd. Kernproducten in verband met Energy Efficiency Q Dankzij de MID-certifi catie kan het bij facturatietoepassingen worden gebruikt Q EN40P-kilowattuurmeters bieden rechtstreekse meting tot 40 A zonder CT s Q Doordat de stroomingangen aan beide zijden aan de onderkant worden aangesloten, kan de meter gemakkelijker op de overeenstemmende vermogensschakelaars worden aangesloten. Q Dit model is ideaal voor gebruik buiten en blijft nauwkeurig werken tussen -25 en +55 C.. Inzoomen EN40/ EN clic Controleer uw energieverbruik! EN40P A Gedetailleerd overzicht op pagina 108 van deze catalogus A In de index vindt u een complete productenlijst (cf. pagina 125 van deze catalogus) 28

29 > Voordelen op het vlak van Energy Efficiency > Met behulp van deze meting worden de oorzaken van het oververbruik geïdentificeerd. Op basis van die informatie kunnen vervolgens acties worden uitgevoerd om het energieverbruik te verlagen. > De toewijzing van energiekosten levert een onrechtstreekse bijdrage tot de verlaging van het energieverbruik. > Een permanente weergave van het verbruik biedt een extra aanmoediging voor een efficiënter gebruik van energie en een gedisciplineerder gedrag op dat vlak. Energiebeheer Schema van oplossingen L C60N EN40P Naar verbruiker Q De referenties en karakteristieken van de C60-vermogensschakelaar zijn afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen en het type verbruiker Gebruikte producten Product Beschrijving Eenheid Referentie Indexpagina EN40P Kilowattuurmeter p. 125 C60N MCB tweepolig p

Beheer van de elektrische installatie PowerLogic System

Beheer van de elektrische installatie PowerLogic System Beheer van de elektrische installatie PowerLogic System PowerLogic System, de essentiële informatie voor de controle over uw elektrische installatie Beheerst u uw elektrische installatie? Heeft u de middelen

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Energie-efficiency. ...in hotels 10 I 2008. Hotelgasten houden van comfort.

Energie-efficiency. ...in hotels 10 I 2008. Hotelgasten houden van comfort. Energie-efficiency Hannes Lütz Productmanager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgasten houden van comfort. Ten slotte betalen ze voor hun kamer. Daarvoor verwachten ze heet water, een goed verlichte

Nadere informatie

iem3000 energiemeters

iem3000 energiemeters De PowerLogic iem3000 serie energiemeters iedt een zuinig, competitief gamma energiemeters gemonteerd op een DIN-Rail, ideaal voor toepassingen van doorfacturatie en kostentoewijzing. In cominatie met

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

Pack RETROFIT Meters en meetcentrales voor bestaande installaties pack toestellen + stroomtransformatoren

Pack RETROFIT Meters en meetcentrales voor bestaande installaties pack toestellen + stroomtransformatoren De oplossing voor Meting en energiebeheer refit_002_a_1_cat refit_005_a_1_cat refit_010_a_1_cat > Industrie > Infrastructuur > Datacenter COUNTIS E44R DIRIS A40R TC0 36 400 A Bestaande sites werden niet

Nadere informatie

Domuz. zoneregeling voor warmtepompen. designed for

Domuz. zoneregeling voor warmtepompen. designed for Domuz zoneregeling voor warmtepompen designed for Domuz zoneregeling Het energiebesparend regelsysteem voor lucht/ water warmtepompen Domuz is een modulair zonesysteem voor Fujitsu lucht/water warmtepompen.

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

Domotica en communicatie Unica Wireless

Domotica en communicatie Unica Wireless Presentatie P104878 D17 Presentatie Scenario s Draadloos comfort is een gamma draadloze producten die gebruik maken van radiotechnologie (RF) om informatie uit te wisselen. Deze producten zijn uitermate

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V.

IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V. IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V. Energiebesparing Waarom? Energiebesparing Een wereldwijde uitdaging

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Your added value provider

Your added value provider Energiebesparing Presentatie Energiebesparing waarom? Meer netto winst Efficient proces Energie besparen Minder CO2 beter milieu Minder onderhoud Energiebesparing: Energieverbruik Wereldwijd Rendement,

Nadere informatie

Water leveren op een energieefficiënte

Water leveren op een energieefficiënte Water leveren op een energieefficiënte en betrouwbare manier Altivar 1200, de complete middenspanningsregelaar Evides Waterbedrijf Zuid-Holland Het leveren van water op een energie-efficiënte en betrouwbare

Nadere informatie

Uw energieverbruik optimaliseren. www.optivolt.com

Uw energieverbruik optimaliseren. www.optivolt.com Uw energieverbruik optimaliseren www.optivolt.com Goede redenen om contact met ons op te nemen: Verbetering van de stroom en spanningskwaliteit Verbetering van het rendement van alle huishoudelijke apparaten

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP 20-200 kw lennoxemea.com ECOLEAN, warmteterugwinning PRESTATIE De ECOLEAN levert energie-efficiëntie bij vol- en deellast dankzij het gebruik van R410A

Nadere informatie

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP 20-200 kw lennoxemea.com ECOLEAN, warmteterugwinning PRESTATIE De ECOLEAN levert energie-efficiëntie bij vol- en deellast dankzij het gebruik van R410A

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

ikitlux LUXOM COMFORT KIT

ikitlux LUXOM COMFORT KIT ikitlux LUXOM COMFORT KIT Op een creatieve manier kies je samen met de installateur voor een duurzaam wooncomfort. Zorgeloos gebruiksgemak dat is afgestemd op de behoeften en het levensritme van je familie.

Nadere informatie

Datacenters Geïntegreerde oplossingen

Datacenters Geïntegreerde oplossingen Datacenters Geïntegreerde oplossingen De prestaties en de betrouwbaarheid in de kern van de datacenters Het toenemende aantal commerciële en technische eisen die tegenwoordig aan datacenters worden gesteld,

Nadere informatie

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn!

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! Pioneering for You Informatie voor specialisten in sanitair, verwarming en klimaattechniek, adviseurs voor technische gebouwentechniek en groothandels. Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! 02 ErP-richtlijn

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

Speciale frequentieregelaar voor afvalwater. Emotron FlowDrive

Speciale frequentieregelaar voor afvalwater. Emotron FlowDrive Speciale frequentieregelaar voor afvalwater Emotron FlowDrive Energiebesparing tot 30% Het hart van Emotron FlowDrive is de automatische niveauregeling van het reservoir Emotron FlowDrive is bedoeld voor

Nadere informatie

Besparing elektrische energie door ketenoptimalisatie. 26-4-2012 Kennisdag voor technici.

Besparing elektrische energie door ketenoptimalisatie. 26-4-2012 Kennisdag voor technici. Besparing elektrische energie door ketenoptimalisatie. 26-4-2012 Kennisdag voor technici. Besparing elektrische energie door ketenoptimalisatie. Agenda: 1) Lezing door Jo Huppertz ca. 45 minuten 2) Vragen

Nadere informatie

Verlaag nu uw energieverbruik en CO2-uitstoot Wij hebben de oplossingen! 517 miljoen. ton CO2 besparing per jaar

Verlaag nu uw energieverbruik en CO2-uitstoot Wij hebben de oplossingen! 517 miljoen. ton CO2 besparing per jaar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Verlaag nu uw energieverbruik en CO2-uitstoot Wij hebben de oplossingen! 517 miljoen ton CO2 besparing per jaar is mogelijk door het gebruik van stadsverwarming in Europa

Nadere informatie

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Rob Nagel Honeywell Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Binnenklimaat besparing door comfort Woningmarkt in

Nadere informatie

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators Neptuna 4/6/8/11/16/22/27 Comfort het hele jaar door the comfort innovators Comfort het hele jaar door Neptuna Een natuurlijke energiebron zoals lucht, water of zonlicht levert besparing op. Kies je voor

Nadere informatie

IntelVent Ventilation Control

IntelVent Ventilation Control Vierhouterweg 54 Rabobank. 8075 BJ Elspeet Nr. 1230.75.475 Tel : 0577 49 27 62 K.v.k. De Veluwe en Twente Fax : 0577 49 27 63 Nr. 32072151 IntelVent Ventilation Control De vraaggestuurde dampkap by 1 Een

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Elektriciteitstellers - algemene informatie INFO SCHRACK De Europese MID (Measuring Instruments Directive) Meetinstrumenten

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 VRWRIGSRGIG Weersafhankelijke regelaar S 1 S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing

Nadere informatie

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair Airconditioning Mono- en Multisplit vivair DC inverter klasse follow me ionisatie vivair, een oplossing voor elk seizoen GAMMA TOP COMFORT DC INVERTER Residentieel gamma: model monosplit Residentieel gamma:

Nadere informatie

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn!

Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! Pioneering for You Informatie voor specialisten in sanitair, verwarming en klimaattechniek, vakadviseurs en groothandels. Creëer nieuwe kansen met de ErP-richtlijn! 02 ErP-richtlijn 03 Beknopt overzicht

Nadere informatie

Animeo IB+ : control solution for building enveloppe performance. Oplossingen voor tertiaire gebouwen

Animeo IB+ : control solution for building enveloppe performance. Oplossingen voor tertiaire gebouwen Oplossingen voor tertiaire gebouwen Animeo Oplossingen om de krachtlijnen van de gevels te verbeteren Animeo is het nieuwe SOMFY besturingssysteem bestemd voor tertiaire toepassingen zoals : Openbare op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Optimaliseer uw pompsysteem op een intelligente manier. Marco Bellemans Dirk Raes

Optimaliseer uw pompsysteem op een intelligente manier. Marco Bellemans Dirk Raes Optimaliseer uw pompsysteem op een intelligente manier. Marco Bellemans 0498926443 Dirk Raes 0498926449 LATEN WE VERDER DENKEN DAN DE POMP ALLEEN EN NEEM UW GEHELE SYSTEEM ONDER DE LOEP. Systeemvereisten/moeilijkheden

Nadere informatie

Making Solar Systems Smarter

Making Solar Systems Smarter Making Solar Systems Smarter GOEDE REDENEN OM OVER TE STAPPEN OP ZONNE-ENERGIE SMART PV-OPLOSSINGEN VAN SOLAREDGE Geld besparen Door zonne-energie te gebruiken in uw huis zal uw energierekening omlaag

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

Nieuwbouw. Steile Bank en Urkerstraat. Woonfolder

Nieuwbouw. Steile Bank en Urkerstraat. Woonfolder Nieuwbouw Steile Bank en Urkerstraat Woonfolder Lemmer, een oud vissersdorp met maritiem karakter Lemmer is gelegen in de fusiegemeente De Friese Meren, provincie Friesland. Het is één van Frieslands bekendste

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 Weersafhankelijke regelaar S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing van mengkranen,

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

Making Solar Systems Smarter

Making Solar Systems Smarter Making Solar Systems Smarter GOEDE REDENEN OM OVER TE STAPPEN OP ZONNE-ENERGIE SMART PV-OPLOSSINGEN VAN SOLAREDGE Geld besparen Door zonne-energie te gebruiken in uw huis zal uw energierekening omlaag

Nadere informatie

Twineo. Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water in overvloed >> Zeer compact. << www.dedietrich.

Twineo. Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water in overvloed >> Zeer compact. << www.dedietrich. ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE Twineo C O N D E N S E R E N D E V L O E R G A S K E T E L EASYLIFE Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water

Nadere informatie

24V-detectoren en daglichtstuurmodules Bespaar energie

24V-detectoren en daglichtstuurmodules Bespaar energie 24V-detectoren en daglichtstuurmodules Bespaar energie Detectoren bieden meer comfort en veiligheid. Bovendien helpen ze om behoorlijk wat energie te besparen. Bij automatische lichtregeling wordt de verlichting

Nadere informatie

Hoe word je een energiebewuste handelaar?

Hoe word je een energiebewuste handelaar? Hoe word je een energiebewuste handelaar? Verlichting die onnodig brandt, kantoorapparatuur die niet of nauwelijks uitgeschakeld wordt, verwarming, koeling en ventilatiesystemen die onnodig ingeschakeld

Nadere informatie

ELM. Adresseerbaar systeem voor lichtregeling en energiebeheer. pms 484. cool grey 11 DALI. ELM Network

ELM. Adresseerbaar systeem voor lichtregeling en energiebeheer. pms 484. cool grey 11 DALI. ELM Network ELM Network DALI ELM Adresseerbaar systeem voor lichtregeling en energiebeheer pms 484 cool grey 11 ELM combineert besparing met lichtcomfort De Energy & Light Manager (ELM) is een uniek adresseerbaar

Nadere informatie

Wat is domotica? Domotica maakt u het leven gemakkelijker en veiliger en doet uw energiefactuur dalen. Bij deze enkele voorbeelden:

Wat is domotica? Domotica maakt u het leven gemakkelijker en veiliger en doet uw energiefactuur dalen. Bij deze enkele voorbeelden: Waarom domotica? Als ik bij mensen op bezoek ga of mensen komen naar mij voor het maken van een prijsofferte, stel ik hen steeds de vraag waarom geen domotica te plaatsen? Ik stel dan vast dat lang nog

Nadere informatie

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen NovoCon IoT servomotor voor HVAC Maak uw gebouw slimmer, efficiënter en waardevoller en verminder daarbij uw investering en jaarlijkse kosten Maak kennis met NovoCon, de innovatieve, digitale servomotor

Nadere informatie

Het automatisch in- en uitschakelen en regelen van verlichting. Detectoren bieden meer comfort en helpen om behoorlijk wat energie te besparen.

Het automatisch in- en uitschakelen en regelen van verlichting. Detectoren bieden meer comfort en helpen om behoorlijk wat energie te besparen. 13 Daglichtsturing Daglichtsturing Bespaar energie Het automatisch in- en uitschakelen en regelen van verlichting. Detectoren bieden meer comfort en helpen om behoorlijk wat energie te besparen. Bij automatische

Nadere informatie

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D Fase 2 NOM Nul Op de Meter type C, D 232 technische omschrijving Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! Uw woning is een nul-op-de-meter (NOM) woning. Dit houdt in dat BAM garandeert dat uw meterstand

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Verwarming van zwembaden

Verwarming van zwembaden Warmtepompen Verwarming van zwembaden De warmtepomp, de ideale oplossing Hoge prestaties en zuinig in gebruik De warmtepomp vormt tegenwoordig de meest voordelige oplossing om een buitenzwembad optimaal

Nadere informatie

Spaar de natuur Gebruik het juiste licht!

Spaar de natuur Gebruik het juiste licht! Middelbare school Süderelbe, Duitsland Spaar de natuur Gebruik het juiste licht! Met een simpele overstap naar energiezuinige verlichting in uw school kunt u ook een verschil maken Ik help mijn school

Nadere informatie

Schneider Electric. SmartStruxure solution

Schneider Electric. SmartStruxure solution Schneider Electric SmartStruxure solution Over Schneider Electric de wereldwijde specialist in energiemanagement Geografische regio s FY 2011 sales miljard omzet (laatste 12 maanden) van sales in nieuwe

Nadere informatie

Oplossingen voor draadloze ventilatiesturing

Oplossingen voor draadloze ventilatiesturing Oplossingen voor draadloze ventilatiesturing HVAC ELEKTRICITEIT AUTOMATISERING LED- DOMOTICA VERLICHTING www.tempolec.com www.tempolec.be 1 Een goede ventilatie is belangrijk voor een aangenaam klimaat

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Pompen worden in tal van toepassingen ingezet

Pompen worden in tal van toepassingen ingezet 1 2 Pompen worden in tal van toepassingen ingezet Pompen circuleren water om ons warm te houden Pompen in airconditioning systemen zorgen voor een aangename omgeving in gebouwen en kantoren Verpompen van

Nadere informatie

Voorzieningen voor elektrisch beheer. EnergySTEP. Programma voor duurzaamheid en efficiëntie op verschillende niveau's Haal het maximum uit uw energie

Voorzieningen voor elektrisch beheer. EnergySTEP. Programma voor duurzaamheid en efficiëntie op verschillende niveau's Haal het maximum uit uw energie Voorzieningen voor elektrisch beheer EnergySTEP Programma voor duurzaamheid en efficiëntie op verschillende niveau's Haal het maximum uit uw energie Een energiebesparingsprogramma. De EnergySTEPoplossingen

Nadere informatie

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 H E L D E R E N M I L I E U B E S P A R E N D C O N C E P T MJK Connect is een multi-functionele pomp regelaar en SCADA unit, in één behuizing. Tijdens

Nadere informatie

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering -systeem Verwarming Koeling Ventilatie Filtering - systeem nog eenvoudiger ventileren Voor een optimaal binnenklimaat is continue ventilatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt verse buitenlucht toegevoerd en

Nadere informatie

Lokale productie en opslag: een realiteit! SMA Solar Technology AG

Lokale productie en opslag: een realiteit! SMA Solar Technology AG Lokale productie en opslag: een realiteit! Inhoud 1 Marktverwachtingen en motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag in het netwerk 3 Oplossingen van SMA 2 Inhoud 1 Marktverwachtingen en motivatie 2 Lokaal

Nadere informatie

Bouwen van HVAC componenten

Bouwen van HVAC componenten Naregelingen Bouwen van HVAC componenten Belparts is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en de marketing van HVAC componenten. Aan de basis van elk productdesign liggen marktbehoeften. Van

Nadere informatie

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Waarom leren over energiezuinige verlichting in je huis? Het is uitgewezen dat we ongeveer 90% van ons leven binnenshuis doorbrengen. Een goed verlichte

Nadere informatie

Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! SMA Solar Technology AG

Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! SMA Solar Technology AG Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! Inhoud 1 Motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag in het netwerk 3 Oplossingen van SMA 2 Inhoud 1 Motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag

Nadere informatie

energiemonitoring Wat kan inzicht betekenen voor je energieverbruik.

energiemonitoring Wat kan inzicht betekenen voor je energieverbruik. energiemonitoring Wat kan inzicht betekenen voor je energieverbruik. energiecontroller iungo Wat kost een wasbeurt? Of hoeveel energie verbruikt je vriezer? Energie is een belangrijke, maar vaak onzichtbare

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

09 april 2015 Joulz, Utrecht. Maintenance for Energy

09 april 2015 Joulz, Utrecht. Maintenance for Energy 09 april 2015 Joulz, Utrecht Maintenance for Energy Uitdagingen van de Netbeheerder Verantwoord investeren in onzekerheid. (Th.A.M. de Bruin) CAPEX realisatie programma Voorjaar 2015 Vanzelfsprekend, toch?

Nadere informatie

ENERGIE EFFICIËNTIE EN BESPARINGEN IN GEBOUWEN

ENERGIE EFFICIËNTIE EN BESPARINGEN IN GEBOUWEN ENERGIE EFFICIËNTIE EN BESPARINGEN IN GEBOUWEN Griet Janssen KENNISCENTRUM ENERGIE (KCE) Thomas More OMC Ecoproduction 27 maart 2014 INHOUD Voorstelling KCE Aspecten energiebeheer in gebouwen Optimalisatiestrategie:

Nadere informatie

Making Solar Systems Smarter

Making Solar Systems Smarter Making Solar Systems Smarter GOEDE REDENEN OM OVER TE STAPPEN OP ZONNE-ENERGIE SMART PV-OPLOSSINGEN VAN SOLAREDGE Geld besparen Door zonne-energie te gebruiken in uw huis zal uw energierekening omlaag

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Laat uw Energie efficiënter werken. Bewaking en besturing van PV-systemen met Solar-Log TM

Laat uw Energie efficiënter werken. Bewaking en besturing van PV-systemen met Solar-Log TM Laat uw Energie efficiënter werken. Bewaking en besturing van PV-systemen met Solar-Log TM Solar-Log TM bewaakt en bestuurt uw PV-systeem Slijtage en schade komen bij alle technische apparaten voor; vandaar

Nadere informatie

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht!

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! ZONNESYSTEMEN HOUT WARMTEPOMPEN CONDENSATIE OLIE/GAS Alezio WARMTEPOMPEN LUCHT/WATER EASYLIFE Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >>

Nadere informatie

De meest efficiënte motor volgens Zweeds onderzoek. Auke Jellema Account Manager

De meest efficiënte motor volgens Zweeds onderzoek. Auke Jellema Account Manager De meest efficiënte motor volgens Zweeds onderzoek Auke Jellema Account Manager Stand van zaken Sinds 1-1-2015 minimaal: IE3 of IE2 met frequentieregelaar Voor P 7,5 kw Maar er is ook regelgeving voor

Nadere informatie

De tijd is rijp. Een intelligent LED verlichtingssysteem voor de hogere ruimtes. Ieder afzonderlijk armatuur is draadloos bestuurbaar.

De tijd is rijp. Een intelligent LED verlichtingssysteem voor de hogere ruimtes. Ieder afzonderlijk armatuur is draadloos bestuurbaar. De tijd is rijp Een intelligent LED verlichtingssysteem voor de hogere ruimtes. Ieder afzonderlijk armatuur is draadloos bestuurbaar. STOP DIE HOGE ENERGIEKOSTEN! Intelligentie brengt de LED-technologie

Nadere informatie

Energiebeheer is inmiddels vanzelfsprekend, maar hoe staat energieverbruik in verhouding tot uw productie?

Energiebeheer is inmiddels vanzelfsprekend, maar hoe staat energieverbruik in verhouding tot uw productie? Energiebeheer is inmiddels vanzelfsprekend, maar hoe staat energieverbruik in verhouding tot uw productie? Automation University 2015 AUD19 Ferry Hallewas PUBLIC INFORMATION Wat willen we bereiken? Produceer

Nadere informatie

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven 1. Algemene bedrijfsgegevens a) Land : BELGIË b) Aantal personeelsleden: 0 9 10 49 50-99 100-249 250 c) Jaarlijkse omzet (Miljoen EUR): < 2 2-5 5 10 10-25

Nadere informatie

http://techniline.sirris.be/s/p.exe/wservice=wo/webextra/prg/olarticleprint?vwebse...

http://techniline.sirris.be/s/p.exe/wservice=wo/webextra/prg/olarticleprint?vwebse... Page 1 of 5 Techniline v3 27-08-2010 Mechatronics Machines verbruiken minder energie door slimme keuze elektrische aandrijving (27-08-2010) Nr. 0 Ecologische en economische motieven, zoals nieuwe machinenormen

Nadere informatie

PHAROS, NIEUW GAMMA COMBI-VLOERVERWARMINGSKETELS

PHAROS, NIEUW GAMMA COMBI-VLOERVERWARMINGSKETELS Gas Zonne-energie PHAROS, NIEUW GAMMA COMBI-VLOERVERWARMINGSKETELS PERSMAP Januari 2014 PHAROS: DE ALLES-IN-ééN -ZUILEN Om de kwaliteit van haar oplossingen te verbeteren en tegelijk te beantwoorden aan

Nadere informatie

Thermostaat met display

Thermostaat met display H/LN4691-0 674 59-64170 Thermostaat met display RA00118AA_U-01PC-13W38 www.homesystems-legrandgroup.com Inhoudsopgave Thermostaat met display 1 Thermostaat met display 4 1.1 Functionering 4 1.2 Wat voor

Nadere informatie

totaaloplossing 40% Bespaar op uw verbruik en kosten Plugwise is dat een biedt voor wie op kantoor of thuis inzicht wil in het energieverbruik.

totaaloplossing 40% Bespaar op uw verbruik en kosten Plugwise is dat een biedt voor wie op kantoor of thuis inzicht wil in het energieverbruik. Plugwise is het enige draadloze totaaloplossing Plugwise heeft een duidelijke filosofie: energiemanagementsysteem dat een biedt voor wie op kantoor of thuis inzicht wil in het energieverbruik. de groenste

Nadere informatie

Luchtbehandeling 39SQ

Luchtbehandeling 39SQ Luchtbehandeling 39SQ dco E F F I C I E N C Y P L U G & P L A Y L U C H T B E H A N D E L I N G S U N I T FRISSE LUCHT ESSENTIEEL VOOR EEN PRETTIG COMFORT Mensen kunnen enkele weken zonder eten, enkele

Nadere informatie

Watergekoelde koelmachines en warmtepompen met toonaangevende regeltechniek. Koelmachines met een hoog rendement voor hoogrendementgebouwen

Watergekoelde koelmachines en warmtepompen met toonaangevende regeltechniek. Koelmachines met een hoog rendement voor hoogrendementgebouwen Watergekoelde koelmachines en warmtepompen met toonaangevende regeltechniek Koelmachines met een hoog rendement voor hoogrendementgebouwen Til het rendement, het comfort en de besparingen van uw HVAC naar

Nadere informatie

Comar Benelux NV Brugzavel 8 B-9690 Kluisbergen T +32 (0) F +32 (0)

Comar Benelux NV Brugzavel 8 B-9690 Kluisbergen T +32 (0) F +32 (0) AUTOMATISCHE CONDENSATORENBATTERIJEN B50 MET UITSTEKEND RENDEMENT OP LANGE TERMIJN De automatische condensatorenbatterijen van het type B50 bieden de klant een uitstekende oplossing om optimaal te kunnen

Nadere informatie

dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE

dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE 365 dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE De EFOY COMFORT laadt de accu voor uw elektrische apparaten volautomatisch op. Zo heeft u altijd voldoende stroom

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen De energie van morgen vandaag in huis Project in Rijswijk Een energieneutrale woning: het kan! Binnenkort start de verkoop van

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Leefmilieu Brussel Duurzaam bouwen vanuit de invalshoek van energie. Anne-Laure MAERCKX CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie Een denkoefening

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

GE Power Controls. Lastscheidingsschakelaars en patroonlastscheidingsschakelaars. Dilos/Fulos

GE Power Controls. Lastscheidingsschakelaars en patroonlastscheidingsschakelaars. Dilos/Fulos GE Power Controls Lastscheidingsschakelaars en patroonlastscheidingsschakelaars Dilos/Fulos Dilos/Fulos Lastscheidingsschakelaars en patroonlastscheidingsschakelaars Voordelen Bestelgegevens B Technische

Nadere informatie

Geoptimaliseerd voor lage vermogens

Geoptimaliseerd voor lage vermogens Geoptimaliseerd voor lage vermogens Nieuw! Emotron VS10 / VS30 In omvang en prijs geoptimaliseerd voor lage vermogens De nieuwe Emotron-frequentieregelaars VS10 en VS30 zijn klein van formaat, maar voorzien

Nadere informatie

ENERGIEMONITORING > > > VOOR SMART FACTORIES ENERGIEBESPARING BENCHMARKING KOSTENTOEWIJZING CONTRACTBEWAKING

ENERGIEMONITORING > > > VOOR SMART FACTORIES ENERGIEBESPARING BENCHMARKING KOSTENTOEWIJZING CONTRACTBEWAKING ENERGIEMONITORING > > > VOOR SMART FACTORIES ENERGIEBESPARING > BENCHMARKING KOSTENTOEWIJZING CONTRACTBEWAKING WATER PERSLUCHT GAS STOOM Energiebeheer in de industrie ELEKTRA ANDERS Bedrijven willen niet

Nadere informatie

FLEXY EC ZEER EFFICIËNTE ROOFTOP. 85-234 kw. lennoxemea.com LUCHTGEKOELD ALLEEN KOELING/WARMTEPOMP/ GAS/DUAL FUEL

FLEXY EC ZEER EFFICIËNTE ROOFTOP. 85-234 kw. lennoxemea.com LUCHTGEKOELD ALLEEN KOELING/WARMTEPOMP/ GAS/DUAL FUEL FLEXY EC ZEER EFFICIËNTE ROOFTOP LUCHTGEKOELD ALLEEN KOELING/WARMTEPOMP/ GAS/DUAL FUEL 85-234 kw lennoxemea.com Energiebesparing door innovaties Gegarandeerd duurzame prestaties met edrive Bij een rooftop

Nadere informatie

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Who s talking? Alfred Rombeek Saia-Burgess Benelux B.V. www.saia-pcd.com/nl Controls specialisten Integratie toonaangevende

Nadere informatie

Galaxy voor kritische toepassingen. V1.0

Galaxy voor kritische toepassingen. V1.0 Galaxy 3500 Krachtige stroombeveiliging voor kritische toepassingen. V1.0 Galaxy 3500 UPS Systeem De Galaxy 3500 biedt een centrale driefasige voeding met hoge efficiëntie en geoptimaliseerde afmetingen

Nadere informatie