Haal het maximum uit uw energie. Oplossingen voor Energy Efficiency

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haal het maximum uit uw energie. Oplossingen voor Energy Efficiency"

Transcriptie

1 Haal het maximum uit uw energie Oplossingen voor Energy Efficiency

2 Sturing van domoticasystemen

3 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Editoriaal... tot 30% EE* *Energy Efficiency Waarom hebben Schneider Electric en zijn distributeurs voor de Energy Efficiency-houding gekozen? Energy Efficiency is de snelste, goedkoopste en schoonste manier om ons energieverbruik te doen dalen en de emissie van broeikasgassen terug te dringen, zodat we de Kyoto-doelstellingen kunnen halen. Het concept speelt ook in op een snel groeiende vraag vanwege alle spelers op de markt. Schneider Electric heeft zich tot doel gesteld om u daarbij te helpen in de hoedanigheid van energiebeheerder, energiespecialist en groene partner! Vanwaar het idee voor een catalogus met oplossingen die aan de EE-standaarden voldoen? Ambitieuze acties op het vlak van de Energie Efficiency zijn NU al haalbaar: in de meeste bestaande installaties kunnen we met behulp van bestaande oplossingen en technologieën mikken op een energiebesparing van 30%. Plaatselijke acties op het vlak van Energy Efficiency hebben een groot hefboomeffect: ten gevolge van verliezen in het transmissie- en verdeelnet van elektriciteit wordt in een gebouw slechts 1 kwh elektriciteit gebruikt van de 3 kwh die daarvoor werd opgewekt. Iedere energie-eenheid die we in gebouwen kunnen besparen, betekent een drievoudige besparing in de productiecapaciteit! Schneider Electric is de beste partner in zijn categorie op het vlak van Energy Efficiency. Distributeurs bieden op een professionele manier vlotte toegang tot betrouwbare energie waarop iedere klant kan rekenen om een sterke positie in zijn sector te behouden. Distributeurs zijn het best geplaatst om te luisteren naar uw vragen, om een antwoord te bieden op uw vragen en om al uw twijfels weg te nemen die u zou kunnen hebben over de prestaties van de oplossingen op het vlak van Energy Efficiency. Schneider Electric en uw distributeurs bieden u als energiespecialisten heel wat mogelijkheden om aanzienlijke en duurzame besparingen te realiseren. Dit alles kunnen we realiseren en intussen toch minder energie verbruiken. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en we zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om oplossingen te vinden waarmee we ons potentieel volop kunnen benutten en intussen onze impact op het milieu kunnen beperken. Dat is de reden waarom Schneider Electric en zijn distributeurs zich ertoe verbonden hebben om mensen de kans te bieden om het maximum uit hun energie te halen! 3

4 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Energy Efficiency: een zorg voor iedereen! De geïndustrialiseerde landen kwamen in het kader van het Verdrag van Kyoto overeen om hun gezamenlijke emissies van broeikasgassen tegen het jaar 2012 met 5,2% te verlagen ten opzichte van het niveau van Vandaag de dag is elektriciteit de hoofdverantwoordelijke voor de emissie van broeikasgassen. Tot 50% van de CO2-emissies die aan woningen en commerciële gebouwen toe te schrijven zijn, vloeit voort uit het gebruik van elektriciteit. Bovendien neemt het elektriciteitsgebruik veel sterker toe dan het gebruik van andere energiebronnen. Dat is het onvermijdelijke gevolg van de steeds ruimere verspreiding van huishoudelijke apparaten, computers en entertainmentsystemen en het toenemende gebruik van andere apparaten zoals HVAC-systemen. En die evolutie zal zich doorzetten als we niets ondernemen! 4

5 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Wie de uitdagingen op het vlak van energie en CO2- emissie op een succesvolle manier wil aangaan, kan niet zonder oplossingen op het vlak van Energy Efficiency! +30% Energy Efficiency is een uitdaging voor ieder van ons! U vindt onze producten en oplossingen in iedere schakel van de energieketting terug, waar ze telkens weer een bijdrage leveren aan energiebesparing. Er kan tot 30% energie worden bespaard door een combinatie van: +10 tot 15% Efficiënte apparaten en efficiënte installatie Energiezuinige apparaten, geïsoleerde gebouwen, +5 tot 15% Geoptimaliseerd gebruik van installatie en apparaten Schakel apparaten uit wanneer u ze niet nodig hebt en stel motoren of verwarmingsinstallaties op het optimale niveau in +2 tot 8% Permanent bewakings- en verbeteringsprogramma Streng onderhoudsprogramma, meten en reageren bij afwijking In deze catalogus vinden aannemers een selectie van oplossingen die ze kunnen gebruiken om EE-oplossingen bij hun klanten te promoten en te implementeren in: De markt van woningen en kleine ondernemingen l Sturing van verlichting: dimmers, timers, bewegings- en aanwezigheidsdetectoren, specifieke schakelaars, lichtgevoelige schakelaars. l Sturing van temperatuur: thermostaat, sturing van vloerverwarming. l Sturing van zonneblinden. De markten van middelgrote en grote ondernemingen l HVAC: snelheidsregelaars. l Energiebeheer: correctie van vermogensfactor, meting, bewaking en sturing van vermogen. Industriële en infrastructuurmarkten l HVAC, perslucht, transportinstallaties: snelheidsregelaars. l Energiebeheer: correctie van vermogensfactor, meting, bewaking op afstand van energieverbruik, bewaking en sturing van vermogen. Als we goede scores willen halen op het vlak van Energy Efficiency, moeten we in de volgende drie richtingen werken: l De intrinsieke efficiëntie van de installatie verbeteren (isolatiemateriaal, spaarlampen, ). l Het gebruik van de energie op een proactieve manier optimaliseren (de temperatuur in een gebouw op het juiste niveau constant houden, installaties uitschakelen zodra ze niet worden gebruikt, ). l Zich door middel van een aanpak gebaseerd op permanente verbeteringen op een proactieve manier aan de evolutie van de installatie (ouderdom, verschillend gebruik, uitbreiding van een gebouw) aanpassen. De ervaring heeft ons geleerd dat men voor een efficiënt beheer van energie niet mag rekenen op een verandering van het menselijk gedrag. Na enkele weken waarin iedereen met veel goede wil de nodige inspanningen levert, gaan de besparingen al snel weer verloren. Duurzame energiebesparingen realiseren is alleen mogelijk met behulp van geautomatiseerde oplossingen die gebruikers helpen om het energiegebruik van de installatie te meten, te sturen, te controleren en te analyseren. 5

6 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Hedendaagse technologieën van Schneider Electric Knowhow van het distributienet U kunt tot 30% energie besparen met behulp van hedendaagse technologieën. Tot 40% van de potentiële besparingen voor een systeem met motoraandrijving wordt door Drives & Automation gerealiseerd. Tot 30% van het potentieel voor besparingen in het verlichtingssysteem van een gebouw kan via het besturingssysteem voor de verlichting worden gerealiseerd. 6

7 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Overzicht Hoofdstuk 1 Energy Efficiency-label p. 8 De regelgeving dwingt ons wereldwijd om efficiënter met energie om te springen p. 9 Hoe kunnen de voordelen voor gebruikers, eigenaars en bewoners worden geëvalueerd? p. 10 Hoofdstuk 2 Markttoepassingen p. 12 Oplossingen voor residentiële en kleine gebouwen p. 13 Oplossingen voor middelgrote en grote gebouwen p. 14 Oplossingen voor de industriële en de infrastructuursector p. 15 Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten p. 16 Voor residentiële en kleine gebouwen p. 16 Voor middelgrote en grote gebouwen p. 19 Voor de industriële en de infrastructuursector p. 22 Hoofdstuk 3 Marktoplossingen p. 24 Overzicht p. 25 Hoofdstuk 4 EE-producten p. 100 Index van referenties p

8 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Energy Efficiency-label Onze EE-labels helpen u de juiste keuze maken Dit label voor Energy Efficiency-oplossingen geeft aan welke potentiële energiebesparingen u van de oplossing in kwestie mag verwachten. Met behulp van deze oplossingen kunt u rekenen op een duurzame energie-efficiëntie. Dit Energy Efficiency-label hoort bij de producten die de kern van de oplossing vormen. Met behulp van deze productgamma's kunt u het verschil maken ten opzichte van een traditionele oplossing. Schneider Electric laat u toe om een concreet verschil te maken! 8

9 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency De regelgeving dwingt ons wereldwijd om efficiënter met energie om te springen In het kader van het Verdrag van Kyoto werden voor de eerste keer kwantitatieve doelstellingen en een planning vastgelegd in de strijd tegen CO 2 emissies. De regeringen gingen in dat kader ook duidelijk omschreven verbintenissen aan. Een groot aantal landen is nog verder gegaan dan de verplichtingen waarover in Kyoto een overeenkomst werd bereikt (het verdrag geldt slechts tot 2012). Zij beslisten om doelstellingen op een langere termijn te omschrijven die in de lijn liggen van de recentste GIEEC-aanbevelingen aan de UNFCC om de CO 2 concentratie op een niveau van 450 ppm te stabiliseren (dit zou tegen het jaar 2050 overeenstemmen met een halvering van het CO 2 -emissieniveau van 1990). De houding van de Europese Unie is een goed voorbeeld op dat vlak. In maart 2007 beslisten de staatshoofden van de EU-lidstaten om tegen 2020 een emissieverlaging van 20% te halen (bekend als het 3x20-streefdoel: hierbij wordt gemikt op een verlaging van de CO 2 -emissie met 20%, een verbetering van het Energy Efficiency-niveau met 20% en een aandeel van hernieuwbare energiebronnen van 20% in de totale energie). Deze verbintenis van 20% minder tegen 2020 zou in dat jaar tot 30% minder kunnen worden opgetrokken indien na de geldigheidsperiode van het Verdrag van Kyoto een nieuwe internationale overeenkomst wordt bereikt. Een aantal Europese landen werkt momenteel aan plannen om tegen het jaar 2050 een verlaging van 50% te halen. Dit alles bewijst duidelijk dat Energy Efficiency nog heel lang deel zal uitmaken van het dagelijkse leven en het beleid. De doelstellingen die werden omschreven, zullen echter pas kunnen worden gerealiseerd door reële veranderingen in de reglementering, de wetgeving en de standaardisering, alsook een krachtdadig beleid van de regeringen op dit vlak. Overal ter wereld introduceert de regelgeving/ wetgeving strengere eisen voor de betrokkenen, alsook financiële en fiscale programma s. In de VS i de Energy Policy Act van 2005 i Codes voor gebouwen i Energiecodes (10CFR434) i het State Energy-programma (10CFR420) i Energy Conservation for Consumer Goods (10CFR430) In de Europese Unie i het Europese systeem van verhandelbare broeikasgassen i de Richtlijn inzake de energieprestaties van gebouwen i de Richtlijn inzake energieverbruikende producten i de Richtlijn inzake het eindgebruik van energie en energiediensten In China i de Chinese wet inzake energiebehoud i de Chinese wet inzake architectuur (EE in gebouwen) i de Chinese wet inzake hernieuwbare energie i Top 1000 Industrial Energy Conservation Program Op nationaal en regionaal niveau werden al verschillende wetgevende en financieel-fiscale stimulansen uitgewerkt. Enkele voorbeelden: i Audit- en evaluatieprogramma s i Programma s rond prestatielabels i Codes voor gebouwen i Attesten in verband met energieprestaties i Verplichtingen voor energieleveranciers om hun klanten aan te sporen tot een zuinig gebruik van de energie i Overeenkomsten op vrijwillige basis in de industrie i Financiële marktmechanismen (belastingsverlaging, versnelde afschrijving, witte certificaten, ) i Belastings- en stimuleringsprogramma s Alle sectoren krijgen hiermee te maken en de reglementering geldt niet alleen voor nieuwe constructies en installaties, maar ook voor bestaande gebouwen in de industriële of infrastructuursector. Gelijktijdig werden initiatieven op het vlak van de standaardisatie ontwikkeld. Er werden intussen al verschillende nieuwe standaarden geïntroduceerd, terwijl andere nog in voorbereiding zijn. In gebouwen heeft een efficiënt energiebeheer betrekking op alle mogelijke gebruikstoepassingen van energie: i Verlichting i Ventilatie i Verwarming i HVAC Instanties die bevoegd zijn voor standaardisatie werken momenteel aan Energy Management Systemsstandaarden (die in dezelfde lijn liggen als de bekende ISO 9001 voor kwaliteit en ISO voor het milieu) voor industriële en commerciële bedrijven. Er wordt intussen ook gewerkt aan standaarden voor Energy Efficiency Services. Energie-efficiënte uitrustingen installeren en programma s ter verbetering van Energy Efficiency introduceren, is ten slotte geen optie meer maar een verplichting geworden. Ieder land implementeert dan ook plaatselijke reglementen en stimuleringsprogramma's met niet te verwaarlozen financiële voordelen. 9

10 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Hoe kunnen de voordelen voor gebruikers, eigenaars en bewoners worden geëvalueerd? Dat wordt door de volgende voorbeelden bewezen. Voorbeeld Regeling van pompen en ventilatoren in gebouwen of industrie Motorsturing met frequentieregelaars In een conventionele pomp- en ventilatie-installatie wordt de elektrische motor rechtstreeks door de lijnvoeding gevoed, waarbij hij op het nominale toerental draait. Wanneer tussen de vermogensschakelaar en de motor een frequentieregelaar wordt geplaatst, kan op het vlak van de energiekosten een besparing van 15 tot 50% worden gerealiseerd, afhankelijk van de installatie. De investering betaalt zichzelf meestal heel snel terug - tussen 9 en 24 maanden. Traditionele sturing: 80% van de nominale flow v 95% van het nominale vermogen Regeling door een frequentieregelaar: 80% van de flow v 50% van het nominale vermogen Bereken uw besparingen en terugverdieneffect met behulp van onze Eco8-software! 100% 80% 60% 40% 20% 0% 50% 20% 40% 60% 80% 100% Voorbeeld Een industrieel gebouw (bron: Gimelec Efficacité Energétique April 2008 ) Meetsysteem: potentieel om tot 10% energie te besparen i Jaarlijks elektriciteitsverbruik: 100 MWh i Jaarlijkse kostprijs: i Streefdoel op het vlak van energiebesparing: 10% Implementatie van een meet- en bewakingsoplossing met wattmeters, bewaking op afstand en software waarmee de stroom wordt bewaakt. i Investering: Na analyse van het verslag en invoering van de implementatie heeft de gebruiker e bespaard op zijn elektriciteitsrekening, wat overeenstemt met 45 dagen verbruik voor productie. 10

11 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Voorbeeld 1 Mogelijke besparing bij nutteloze verlichting en verlichting die de gebruikers vergeten uit te schakelen (bron: Cardonnel-consulent) Met sturing van de verlichting kan tot 30% worden bespaard Verlichting verbruikt 14% van alle elektriciteit in Europa en 19% van alle elektriciteit wereldwijd (bron: IEA-International Energy Agency). De omschakeling van oudere verlichtingssystemen tot energiezuinige systemen vormt een eerste stap die moet worden voltooid door het gebruik van efficiënte apparaten die de verlichting in- en uitschakelen wanneer dat nodig is en die de verlichting aan het gebruik van de lokalen en/of de lichtsterkte aanpassen. Type gebouw Potentiële besparing Zones School 25 tot 30% klaslokalen, rustplaatsen, Kantoren tot 42% lobby's Ziekenhuis 18% kamers Hotel 20% kamers, restaurant, lobby Voorbeeld 2 Regeloplossing en verlaging van het verbruik (bron: Franse vereniging van de verlichtingsindustrie) Regeloplossing Besparen Jaarlijks verbruik (kwh/m 2 ) Manuele schakelaar analysebasis 19,5 Programmeerbare tijdschakelaar 10% 15,2 Aanwezigheidsdetectie 20% 13,2 Dimmers met lichtsterktedetectie 29% 12 Lichtsterkte- en aanwezigheidsdetectie 43% 9,6 Kwaliteit van stroom en beperking van verliezen: tot 10% Voorbeeld Biedt een bank in Spanje de mogelijkheid om niet langer voor reactieve energie te betalen en het reële beschikbare vermogen te verhogen Analyse: i Stroomtoevoer via een transformator van kvar met een vermogensfactor van 0,8. i Gefactureerde reactieve energie: 10% van het totale factuurbedrag. Cosphi [1] day.time Geïnstalleerde oplossing: Een Varset Harmony-correctiebatterij van 250 kvar voerde de vermogensfactor op en hield die boven de grenswaarde voor herfacturatie (0,92), d.w.z.: Q -10% op de factuur, Q +15% extra beschikbaar vermogen. loskoppeling 15kVARcondensatorbatterijen loskoppeling 3kVARcondensatorbatterijen 11

12 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Voor iedere markt bestaan er eenvoudige EE-oplossingen 12

13 Oplossingen voor residentiële en kleine gebouwen tot 40% HERNIEUWBARE ENERGIE STURING VAN DE VERLICHTING MOTOR- STURING HVAC- STURING Producten waarmee dit mogelijk wordt gemaakt i Sturing van verlichting: Dimmers, timers, bewegings- en aanwezigheidsdetectoren, specifi eke schakelaars, lichtgevoelige schakelaars i HVAC: Meting, programmeerbare timers i Motorsturing: Programmeerbare timers, frequentieregelaars i Hernieuwbare energie: Systeem voor de productie van zonne-energie Met residentiële EE-oplossingen kan 10 tot 40% elektriciteit worden bespaard B 20 tot 25% van de verbruikte energie (EU en VS) B Verwarming vertegenwoordigt 30% van het energiegebruik B Verlichting en huishoudtoestellen vertegenwoordigen meer dan 40% Beheersystemen i Stuursystemen voor zonneblinden i Stuursystemen voor verlichting i Stuursystemen voor domotica Diensten met meerwaarde i Afstandsbediening i Sturing van multimediasystemen i Alarmverwerking MINt CDM 180 SunEzy 2000 IHP 13

14 Oplossingen voor middelgrote en grote gebouwen tot 30% Renovatieprojecten in gebouwen kunnen tot 30% energiebesparing opleveren B Verbruiken 20% van de totale energie HERNIEUWBARE ENERGIE ENERGIEBEHEER B MOTOR- STURING STURING VAN DE VERLICHTING HVAC- STURING 3 heel belangrijke zones: HVAC, verlichting en geïntegreerde oplossingen voor gebouwen B Motoren verbruiken 35%+ van de elektriciteit Producten waarmee dit mogelijk wordt gemaakt i Sturing van verlichting: Dimmers, timers, bewegings- en aanwezigheidsdetectoren, schakelaars i HVAC: Frequentieregelaars voor HVAC-pompen i Motorsturing: Frequentieregelaars i Energiebeheer: Vermogenscompensatie en fi ltering, meters i Hernieuwbare energie: Systeem voor de productie van zonne-energie Beheersystemen i Beheersystemen voor gebouwen i Stroombewaking en analyse Diensten met meerwaarde i Audits ter plaatse i Verzameling en analyse van gegevens i Financiële analyse en validatie van ROI i Planning van verbeteringsplan i Optimalisatie en bewaking op afstand ATV21 ATV61 PM800 Compact NSX Varplus2 14

15 Oplossingen voor de industriële en de infrastructuursector tot 20% Industrie en infrastructuur: in een middelgroot gebouw kan het verbruik met 10 tot 20% worden verlaagd B Met een besparing van 25% zou men 7% van de elektriciteit wereldwijd kunnen besparen ENERGIE- BEHEER B HVAC- STURING Motoren, de grootste verbruikers, zijn goed voor meer dan 60% van het elektriciteitsverbruik MOTOR- STURING B Er bestaat een positieve correlatie tussen Energy Efficiency en productiviteit Producten waarmee dit mogelijk wordt gemaakt i HVAC: Frequentieregelaars voor motoren i Motorsturing: PLC voor optimalisatie van productie en beheer van de mute -modus van machines, frequentieregelaars i Energiebeheer: Vermogenscompensatie en fi ltering, meters Beheersystemen i Stroombewaking en analyse i Systemen voor procesbewaking Diensten met meerwaarde i Verzameling en analyse van gegevens i Planning van verbeteringsplan i Optimalisatie en bewaking op afstand ATV21 ATV61 PM800 Compact NSX Varset 15

16 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten Kernproduct per gamma Type product Energiebeheer HVAC sturing EE-kernproduct Wattmeter Ontlastingseenheid Naam gamma EN40/EN clic CDS Verlichting in een garage beheren Oplossingen Bronnen van oververbruik in uw woning identificeren Ontlasting van uw elektrische installatie thuis beheren Verlichting van toegang tot uw woning automatiseren Waterbeheer van een zwembad optimaliseren p. 26 p. 44 Pompen voor zwembad optimaliseren Zonne-energie voor uw woning beheren 16

17 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency voor residentiële en kleine gebouwen Sturing van de verlichting Timer Bewegingsdetector Programmeerb. tijdschakelaar Frequentieregelaar Mint CDM 180 IHP 2c ATV11 SunEzy Motorsturing Hernieuwbare energie DC/AC-omvormer p. 72 p. 56 p. 92 p. 90 p

18 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten Kernproduct per gamma 1/2 Type product Energiebeheer EE-kernproductt Wattmeter MCCB Condensatorbatterij Naam gamma ME EN40/ EN'clic Compact NSX Varplus2 Doeltreffende werking van een koeltorenventilator verzekeren Oplossingen Elektriciteitsverbruik van een winkelcentrum bewaken en analyseren Zonne-energie voor uw gebouw beheren Elektriciteitsverbruik van koelinstallaties optimaliseren p. 30 p. 36 Elektriciteitsverbruik en kosten van een winkelcentrum drukken p. 40 Elektriciteitsverbruik op een kampeerterrein meten p. 28 Waterverwarming in openbare gebouwen beheren Waterbeheer van een zwembad optimaliseren Ventilatie in de badkamer van een hotel beheren 18

19 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency voor middelgrote en grote gebouwen HVACsturing Frequentieregelaar Tijdrelais Programmeerb. tijdschakelaar Programmeerb. tijdschakelaar Motorsturing Hernieuwbare energie DC/AComvormer ATV21 RTC IHP 1c IHP 2c SunEzy p. 42 p. 96 p. 48 p. 92 p

20 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten Kernproduct per gamma 2/2 Type product EE-kernproduct Sturing van de verlichting Programmeerbare tijdschakelaar Timer Bewegingsdetector Naam gamma IHP IHP +2c MINs MINp CDM 180 Verlichtingstijd bewaken en de bellen beheren in een school p. 80 Oplossingen Verlichting in de gang van een hotel beheren Doeltreffende verlichting van de ingang van een flatgebouw verzekeren Verlichting van technische ruimten in een hotel optimaliseren Verlichting van de parkeergarage van een hotel optimaliseren p. 74 p. 66 p. 84 Verlichting van een winkeletalage optimaliseren Verlichting in verschillende delen van een winkel beheren Openbare verlichting automatiseren in functie van het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang Verlichting van de omgeving van een gebouw automatiseren Kantoorverlichting plaatselijk sturen p. 62 Sfeerverlichting in een restaurant creëren 20

21 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency voor middelgrote en grote gebouwen Afstandsbediening dimmer Lichtgevoelige schakelaar TV IC100 IC2000 IC2000P+ IC Astro ITM Tijdschakelaar p. 82 p. 88 p. 78 p. 58 p. 60 p

22 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Kruisverwijzingsindex voor oplossingen en kernproducten Kernproduct per gamma Type product Energie beheer EE-kernproduct Wattmeter MCCB Condensatorbatterij Naam gamma PM700 / PM800 / PM9 Compact NSX Varset Elektriciteitsverbruik van verschillende werkplaatsen optimaliseren p. 34 Oplossingen Elektriciteitsverbruik en kosten van een productievestiging drukken Elektriciteitsverbruik van verschillende werkplaatsen bewaken en analyseren Elektriciteitskosten en geluid van een industriële ventilator verlagen p. 32 p. 38 Waterpompen optimaliseren 22

23 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency voor de industriële en infrastructuursector HVAC bediening ATV61 Motorbediening Frequentieregelaar Frequentieregelaar ATV61 p. 50 p

24 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Meting en bewaking Verbintenissen ten opzichte van de klant Duurzame energiebesparingen Energy Efficiency vereist een gestructureerde aanpak. Meting, bewaking vanop afstand en sturing leveren informatie op die klanten helpen om zich bewust te worden van de rol die ze spelen in energiebesparingen en om duurzame besparingen te realiseren. 24

25 Catalogus Oplossingen voor Energy Efficiency Standaardoplossingen Inhoud Energiebeheer Bronnen van oververbruik in uw woning identificeren Elektriciteitsverbruik op een kampeerterrein meten Elektriciteitsverbruik van een winkelcentrum bewaken en analyseren Elektriciteitsverbruik van verschillende werkplaatsen bewaken en analyseren Elektriciteitsverbruik van verschillende werkplaatsen optimaliseren Elektriciteitsverbruik van koelinstallaties optimaliseren Elektriciteitsverbruik en kosten van een productievestiging drukken Elektriciteitsverbruik en kosten van een winkelcentrum drukken HVAC-sturing Doeltreffende werking van een koeltorenventilator verzekeren Ontlasting van uw elektrische installatie thuis beheren Ventilatie in de badkamer van een hotel beheren Waterverwarming in openbare gebouwen beheren Elektriciteitskosten en geluid van een industriële ventilator verlagen Sturing van de verlichting Verlichting van de garderobes in de foyer van een hotel automatiseren Verlichting van een hal in een gebouw automatiseren Verlichting van toegang tot uw woning automatiseren Openbare verlichting automatiseren in functie van het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang.. 58 Verlichting van de omgeving van een gebouw automatiseren Kantoorverlichting plaatselijk sturen Sfeerverlichting in een restaurant creëren Doeltreffende verlichting van de ingang van een flatgebouw verzekeren Automatische verlichting beheren door middel van aanwezigheidsdetectie in de woning Met behulp van bewegingsdetectoren automatische verlichting beheren in grote zones Verlichting in een garage beheren Verlichting in de gang van een hotel beheren Verlichting in het trappenhuis van een gebouw beheren Verlichting in verschillende delen van een winkel beheren Verlichtingstijd bewaken en de bellen beheren in een school Verlichting van de parkeergarage van een hotel optimaliseren Verlichting van technische ruimten in een hotel optimaliseren Kamerverlichting door het gebruik van dimmers optimaliseren Verlichting van een winkeletalage optimaliseren Motorsturing Pompen voor zwembad optimaliseren Waterbeheer van een zwembad optimaliseren Waterpompen optimaliseren Hernieuwbare energie Zonne-energie voor uw gebouw beheren Zonne-energie voor uw woning beheren

26 Energiebeheer Bronnen van oververbruik in uw woning identificeren Behoeften van de klant Een klant vraagt aan een elektricien waarom zijn elektriciteitsverbruik zo hoog ligt. Hij vraagt hem ook om uit te zoeken waar dat oververbruik vandaan komt. Aanbeveling van de distributeur Installeer tijdelijk een kilowattuurmeter van het type EN clic en meet over een voldoende lange periode het verbruik van de verschillende verbruikers (HVAC, machines, verlichting, zwembad, ). Een EN clic-kilowattuurmeter kan dankzij zijn compacte afmetingen in de huidige verdeelborden (zoals Kaedra, Pragma of Prisma G) worden ingebouwd. Kernproducten in verband met Energy Efficiency i Dankzij de MID-certifi catie kan het bij facturatietoepassingen worden gebruikt i EN clic-kilowattuurmeters bieden rechtstreekse meting tot 40 A zonder CT s i Doordat de stroomingangen aan beide zijden aan de onderkant worden aangesloten, kan de meter gemakkelijker op de overeenstemmende vermogensschakelaars in het belastingscentrum van de klant worden aangesloten. Inzoomen EN40/ EN clic Controleer uw energieverbruik! EN clic A Gedetailleerd overzicht op pagina 108 van deze catalogus A In de index vindt u een complete productenlijst (cf. pagina 125 van deze catalogus) 26

27 > Voordelen op het vlak van Energy Efficiency > Met behulp van deze meting worden de oorzaken van het oververbruik geïdentificeerd. Op basis van die informatie kunnen vervolgens acties worden uitgevoerd om het energieverbruik te verlagen. > De toewijzing van energiekosten levert een onrechtstreekse bijdrage tot de verlaging van het energieverbruik. > Een permanente weergave van het verbruik biedt een extra aanmoediging voor een efficiënter gebruik van energie en een gedisciplineerder gedrag op dat vlak. Energiebeheer Schema van oplossingen L N C60N EN clic Naar verbruiker Q De referenties en karakteristieken van de C60-vermogensschakelaar zijn afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen en het type verbruiker Gebruikte producten Product Beschrijving Eenheid Referentie Indexpagina EN clic Kilowattuurmeter p. 125 C60N MCB tweepolig p

28 Energiebeheer >Elektriciteitsverbruik op een kampeerterrein meten Behoeften van de klant De manager van een kampeerterrein wil het elektriciteitsverbruik van zijn klanten meten, zodat hij aan iedereen het exacte verbruik kan aanrekenen. Hij wil zijn klanten ook meer bewust maken van hun verbruik en hen op die manier aansporen om besparingen te realiseren. Aanbeveling van de distributeur Controleer het verbruik van iedere sector met behulp van een kilowattuurmeter van het type EN40P. Dankzij hun beperkte afmetingen kunnen ze in compacte verdeelborden zoals Kaedra, Pragma of Prisma G worden ingebouwd. Deze meters kunnen ook worden verzegeld, waardoor een correcte meting en een nauwkeurige facturatie worden verzekerd. Kernproducten in verband met Energy Efficiency Q Dankzij de MID-certifi catie kan het bij facturatietoepassingen worden gebruikt Q EN40P-kilowattuurmeters bieden rechtstreekse meting tot 40 A zonder CT s Q Doordat de stroomingangen aan beide zijden aan de onderkant worden aangesloten, kan de meter gemakkelijker op de overeenstemmende vermogensschakelaars worden aangesloten. Q Dit model is ideaal voor gebruik buiten en blijft nauwkeurig werken tussen -25 en +55 C.. Inzoomen EN40/ EN clic Controleer uw energieverbruik! EN40P A Gedetailleerd overzicht op pagina 108 van deze catalogus A In de index vindt u een complete productenlijst (cf. pagina 125 van deze catalogus) 28

29 > Voordelen op het vlak van Energy Efficiency > Met behulp van deze meting worden de oorzaken van het oververbruik geïdentificeerd. Op basis van die informatie kunnen vervolgens acties worden uitgevoerd om het energieverbruik te verlagen. > De toewijzing van energiekosten levert een onrechtstreekse bijdrage tot de verlaging van het energieverbruik. > Een permanente weergave van het verbruik biedt een extra aanmoediging voor een efficiënter gebruik van energie en een gedisciplineerder gedrag op dat vlak. Energiebeheer Schema van oplossingen L C60N EN40P Naar verbruiker Q De referenties en karakteristieken van de C60-vermogensschakelaar zijn afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen en het type verbruiker Gebruikte producten Product Beschrijving Eenheid Referentie Indexpagina EN40P Kilowattuurmeter p. 125 C60N MCB tweepolig p

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder.

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Dat vergt een doordacht lichtontwerp: >> Maak optimaal gebruik van daglicht door: >> Goed ontwerp van ramen en andere lichtopeningen

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH #2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH Voor u ligt de productcatalogus van Priva. Deze catalogus geeft een overzicht van tuinbouw gerelateerde producten en diensten die Priva uw bedrijf

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

news 24 APRIL 2010 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER > > > > Elektrische voertuigen Catag AG Basel : verpompen van zeer abrasieve vloeistoffen

news 24 APRIL 2010 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER > > > > Elektrische voertuigen Catag AG Basel : verpompen van zeer abrasieve vloeistoffen news THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER 24 APRIL 2010 Elektrische voertuigen Catag AG Basel : verpompen van zeer abrasieve vloeistoffen Schroefcompressoren Power System Cerro Paranal observatoriuml Nationale

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Business continuity Hou rekening met bedreigingen Exitproces Denk na over mogelijke uitstap

Nadere informatie

Het Internet of Everything omarmen En uw deel van de $ 14,4 biljoen verzilveren

Het Internet of Everything omarmen En uw deel van de $ 14,4 biljoen verzilveren Het Internet of Everything omarmen En uw deel van de $ 14,4 biljoen verzilveren Relevantere en waardevollere verbindingen bieden verbeterde innovatie, productiviteit, efficiency en klantervaringen Joseph

Nadere informatie

Strategieën voor een groener datacenter. Business continuity management. EN 1047-2 biedt bouwconcept voor ict-beveiliging. bekabeling.

Strategieën voor een groener datacenter. Business continuity management. EN 1047-2 biedt bouwconcept voor ict-beveiliging. bekabeling. In samenwerkingen met datacenterworks april 2009 bekabeling Strategieën voor een groener datacenter management Business continuity management gebouwtechniek EN 1047-2 biedt bouwconcept voor ict-beveiliging

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Intelligent beheer voor efficiënte verlichting

Intelligent beheer voor efficiënte verlichting Owlet Nightshift Summary Lightpoints 887 Working 880 Offline 7 Errors 0 Intelligent beheer voor efficiënte verlichting LOCATE ME STREETS KIES EEN INTELLIGENTE TOEKOMST plaatselijke overheden zorgen voor

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Activiteitenrapport Benelux & International

Activiteitenrapport Benelux & International Activiteitenrapport Benelux & International GDF SUEZ 219 300 medewerkers Omzet : 97 miljard ENERGY EUROPE Engineering ENERGY INTERNATIONAL SYSTEMS, INSTALLATIONS & MAINTENANCE FRANCE GLOBAL GAS & LNG ENERGY

Nadere informatie

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen thema koeling Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen verder omlaag dcw februari 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter Infrastructure Solutions

Nadere informatie