LANDSCHAPSENERGIE IN DE PRAKTIJK. 21/11/14 Bocholt (B)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LANDSCHAPSENERGIE IN DE PRAKTIJK. 21/11/14 Bocholt (B)"

Transcriptie

1 LANDSCHAPSENERGIE IN DE PRAKTIJK 21/11/14 Bocholt (B)

2 Ludwig Vandenhove gedeputeerde provincie Limburg Leefmilieu, natuur, waterlopen Voorzitter Limburgse Regionale Landschappen

3 Ilse Ideler, directeur RLLK

4 TWECOM Interreg 4B Project 1/01/ /12/2015 budget Regionaal Landschap Lage Kempen vzw (lead partner) (B) 2. Boerenbond Projecten (B) (Agrobeheercentrum Eco² Innovatiesteunpunt) 3. Inagro (B) 4. Organic Research Centre (UK) 5. Phillips University Marburg (D) 6. Zuidelijke land en tuinbouw organisatie (NL) Het TWECOM project wil op duurzame wijze nu niet gebruikte biomassa uit landschapselementen valoriseren voor lokale energie TWECOM wil laten zien dat deze korte keten economisch rendabel is èn een meerwaarde biedt voor de andere functies van deze landschapselementen. In het kader van TWECOM worden 2 pilootprojecten uitgewerkt, waarvan één in Bocholt

5 Energetisch landschap: ffffffuncties landschap Traditioneel multifunctioneel Modern gebruik van landschap met respect voor alle functies

6 Noodzakelijke voorwaarden Samenwerken natuur & landbouw Lokale afzetmarkt Gedragen globaal houtkantenplan Digitaal beheersysteem (DIPLA) Machinetrein & opleiding Communicatie, educatie & draagvlak Piloot: Energetisch landschap in Bocholt Concrete stappen 1. Plan: globaal > detail 2. Exoten bestrijden 3. Oogsten: achterstallig > regulier hakhoutbeheer 4. Verzamelen & verwerken 5. Lokaal verwarmen VOORMIDDAG Maurice Ballard Duurzame economie Joep Fourneau Historisch & Biodiversiteit Ilse Plessers Exotenbestrijding Bart Schoukens Korte keten landbouw Jos Plessers Lokale coöperatie ketel Hans Jochems Ervaring succesfactoren NAMIDDAG Workshop : PLANNEN Hans Jochems Houtkantplan Bart Paesen DIPLA Workshop : OOGST&NATUUR Robin Guelinckx Biodiversit. Kathleen Bervoets Agro Aan

7 Praktisch (paar aanpassingen tov programma) Welkom en inleiding Sprekers (3) Pauze 30 in Brouwerijmuseum (beneden) Sprekers (3) Vragen /14.00 broodjes (beneden) Infostand CVBA DIPLA Stand RLLK film Oostenrijkse biomassahoven Demo mobiele houtoven: afhalen vers gebakken dessertje: Beukenhof (Bezichtigen stookinstallatie helaas nog niet mogelijk) Vertrek bus naar Workshop buiten, aan Kerkplein Start Workshop binnen Houtkantenplan + DIPLA Receptie streekbier Vertrek shuttlebus naar Hasselt station

8 De toekomst is maakbaar SYMPOSIUM LANDSCHAPSENERGIE IN DE PRAKTIJK Bocholt Vrijdag 21 november 2014 Maurice Ballard Voorzitter CleanTechPunt vzw Met steun van LSM, Limburg Sterk Merk, GreenVille, Center of CleanTech & Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren 1

9 Wat is CleanTech? Clean Tech = Clean Technology. is een selectie van producten, diensten en processen die op basis van technologieën het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren (verspilling vermijden) en de negatieve milieu-impact minimaliseren! Belangrijk is het uitzicht op economisch toegevoegde waarde in combinatie met milieuwinst. Daarbij is het gebruik van hernieuwbare grondstoffen én energiebronnen zeer belangrijk. 2

10 Opbouw van energiedrager en motor van industriële revolutie Tussen 359 en 299 miljoen jaar geleden (Carboon, steenkooltijdperk). Weelderige flora. Eerste reptielen. Grote moeraswouden overvloedig organisch materiaal. Zuurstofarme omgeving. 25 meter organisch materiaal (hout) nodig voor 1 meter steenkool en gas! Enorme hoeveelheid planten veel fotosynthese kooldioxide aan de atmosfeer onttrokken zuurstof aan de atmosfeer! 3

11 Relatie opbouw / verbruik van fossiele brandstof (steenkool) Opbouw steenkool gedurende jaar ( miljoen jaar geleden) en verbruik van deze fossiele brandstoffen in 400 jaar. Voor 1 jaar energie hebben we jaar fossilisatie nodig! En voor 1 dag wereldwijde energie- bevoorrading was 410 jaar fossilisatie nodig! (bron: Geologie van Vlaanderen, een schets. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap Dhr. L. Broothaers) 4

12 Wat is CleanTech? 5

13 Energie eenheid Mega Joul per Kgr. (Mj/kg) Vochtgehalte 75% 15% 0% Min Gem Max Loofhout 9,1 15,2 16,8 Naaldhout 10,2 16,8 17,8 Bruinkool 18,0 Cokes 28,5 Steenkool 28,8 Anthraciet 32,2 Stookolie 42,5 Butaan 46,0 Propaan 50,2 RDF 3 17,0 35 Huishoudelijk Afval 10,0 Kunststoffen 40,0 Gedroogd slib 12,0 Bronnen: Afdeling Bos en Natuur (B), Novem (NL) 6

14 Energie stockeren en produceren Verhouding energie hout v/s steenkool +/- factor 2 De tijdsduur om energiehout te produceren +/- 10 jaar max. De tijdsduur om steenkool te produceren (Carboon) is min jaar. Dus korte omloophout is en blijft de snelste en meest milieuvriendelijkste vorm om energie te produceren én te stockeren! Maar 7

15 Energiehout als energie drager? Hoeveel hout hout productie hebben we nodig hoeveel ha voor wereldwijde energiebevoorrading realistisch? De tijdsduur om energiehout te produceren +/- 10 jaar (max.) is dus / 10 of maal sneller dan onze vervuilende energiedrager steenkool! Maar Is dit wel ernstig, is dit wel haalbaar gezien onze energie behoefte wereldwijd 8

16 Realistisch? Maar Opbouw steenkool, tijdens jaar ( miljoen jaar geleden) en verbruik van fossiele brandstoffen in 400 jaar. Voor 1 jaar energie hebben we jaar fossilisatie nodig! En voor 1 dag wereldwijde energie- bevoorrading was 410 jaar fossilisatie nodig! 9

17 Winst Hergebruik van grondstoffen Nieuwe bedrijfskansen Werkgelegenheid Natuurlijke processen Innovatie Nieuw kapitaal Kennis overdracht Kennis verwerving Toename van Afname van CO 2 emissies Kosten Storten van afval Gebruik nieuwe grondstoffen Industrieel water verbruik Chemische vervuiling Transport Risico s Gevaarlijk afval

18 RLLK = topvoorbeeld van CleanTech Hout en bosaanplanting, ook in gebieden die nu niet vanzelfsprekend zijn CleanTech Energie extracties met verlies aan bos areaal a.g.v. milieuvervuiling keren CleanTech Ontwikkeling van minder energie behoeftes door slimme energie consumptie CT Wij hebben de tijd (en fossiele energie) om deze transitie in te zetten en Wij hebben project RLLK als voorbeeld CT 11

19 De menselijke evolutie en onze tijdshorizon New ideas Onze toekomst is maakbaar Do more with less Often bright ideas start as a strange remark, like using wind power, solar energy, installing Geothermal Heat Exchanger, RLLK It s then that CleanTech transition starts 12

20 Dank U 13

21 HOUTKANTEN een eeuwenoud verhaal Joep Fourneau Regionaal Landschap Lage Kempen 21 november 2014, Bocholt

22 Worstelen met taal. Wat zijn houtkanten? Vandaag: HOUTKANT = lijnvormig landschapselement met bomen struiken langs wegen, akkers, weilanden Vroeger: HAAG = lijnvormig landschapselement met bomen struiken langs wegen, akkers, weilanden, WAAR HOUT UIT GEOOGST WERD werd doelbewust aangeplant kappen/oogsten van hout volgens het principe van hakhout was een essentieel kenmerk van een haag (economisch) nu betekent een haag een geschoren haag (beuk, meidoorn) HAKHOUT = kappen van boom/struik waarna het weer uitgroeit cyclus van kappen = ongeveer 10 jaar > KOH avant la lettre Knotten: hakhout op hoogte > verschillende types/technieken DUS: HOUTKANT omvat: de hagen van vroeger, nu meestal buiten gebruik spontane opslag van struiken en bomen langs wegen, akkers > delen van Bocholt Recent aangeplante houtkanten (vb. natuur, beheerovereenkomsten, )

23 Beelden van vroeger

24

25 Aanleg van hagen Aanleg hagensysteem = Akkers Wallen Grachten Beplanting Poelen => Hagensysteem was heel sterk gelinkt met het potstalsysteem en hooilandensysteem

26 Multifunctioneel Franciscus De Coster, 1775 Vraag: Antwoord op de vraeg of het gebruyk der afsluytsels, aengenomen in Engeland, zulks als de natuer van den grond het toe zal laeten, voordelig is aen de opbrekingen der gronden; en welk den aldergereedsten middel is om de landen, nieuwelings opgebroken, vrugtbaer te maeken. Mémoires sur les Questions proposées par l Académie Impériale et Royale des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles, qui ont remporté les prix en 1774, Brussel, 77 blz. Deel van antwoord: Voor het grootste deel van nieuwe ontginningen zijn afsluitingen niet alleen voordelig, maar noodzakelijk. De afsluitingen zal men bouwen met grachten en met hoog opgezette aarden wallen. Men zal deze afsluitingen met hout beplanten; er zijn verschillende redenen om dat te doen. Ten eerste leveren de houtkanten op de afsluitingen schaarhout. Ten tweede beschermen de houtkanten de vruchten bij storm en tegen schrale wind. Op hoge, droge gronden, verhinderen de afsluitingen vervliegen van de grond. Ten derde zorgen de afsluitingen, met grachten en hout, tot drainage van de grond. Ten vierde laten ze toe vee op het akkerland in te sluiten, of het vee van het bouwland weg te houden. De afsluitingen worden gemaakt met hoge aarden wallen. Indien men geen hout nodig had, zou dergelijke wal op zich tot afsluiting kunnen dienen. Wanneer ze met houtgewas beplant zijn, hebben de afsluitingen als dubbel voordeel dat ze hout leveren en dat ze voor een betere en meer zichtbare afpaling van het nieuwe land zorgen. (Capittel I Noodzaek der afsluytsels)

27

28 Functie: drainage en beïnvloeding waterhuishouding akker heide gracht gracht gracht

29 Functie energieleverancier opslag van mutsaarden, mutters stoken van de bakoven

30 Ten westen van Gent Lummen, Willekensberg Schelde Linkeroever Bocage, Rennes, Bretagne F. (1950)

31 Dynamiek in een houtkantenlandschap

32 Dynamiek in een houtkantenlandschap

33 Biodiversiteit en houtkanten

34 Biodiversiteit en houtkanten

35 Houtkanten vandaag

36 Conclusie Hakhoutgebruik/ beheer op landschapsschaal was vroeger wijd verspreid, algemeen had verschillende, duidelijke functies > multifunctioneel bracht een enorme dynamiek in het landschap is vandaag verdwenen => statisch houtkantenlandschap (met vele gaten) heeft allicht een invloed op bepaalde soorten en biodiversiteit in het algemeen welke? moeilijk in te schatten dezelfde als vroeger? allicht niet Hernieuwd hakhoutgebruik op landschapsschaal biedt interessante opportuniteiten

37 Dank u! Contact: Joep Fourneau Projectcoördinator TWECOM Regionaal Landschap Lage Kempen 0032 (0) e mail: TWECOM:

38 Exotenbestrijding Een noodzakelijke voorwaarde voor houtkantenbeheer Ilse Plessers Regionaal Landschap Lage Kempen 21 november 2014, Bocholt

39 Houtkanten: een interessant biotoop

40 Amerikaanse vogelkers: een vervelende soort INVASIEF = ze vermeerderen zich zo massaal dat ze inheemse soorten kunnen verdringen of zelfs doen verdwijnen. Verscheidenheid aan dieren en planten vermindert Ecologische schade Economische schade Aanplant vanaf 1940 in onze dennenbossen > strooisel =bodemverbeteraar In 1960 werd het invasieve karakter duidelijk: STOP! Vanuit de bossen > houtkanten Am. vogelkers groeit gemakkelijk en snel Veel licht: sterke groei en veel zaad Verspreiding door vogels en zoogdieren tot enkele kilometers houtkanten: ideaal biotoop voor Am vogelkers!

41 Oogsten in houtkanten Oogsten creëert lichtinval > kieming van zaden Oogsten betekent (lichte) bodemverstoring > kieming van zaden Zonder de invasieve soorten onder controle te krijgen, zouden deze op korte termijn enorm uitbreiden, ten nadele van andere plantensoorten = Monocultuur van Amerikaanse vogelkers

42 Samenwerken rond het terug dringen van woekerende (invasieve) planten in Noord Limburg

43 Doelstelling Duurzame bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten door intense samenwerking tussen partners op relevant ruimtelijke schaal.

44 Werkingsgebied

45 Stuurgroep Partners in het project Regionaal Landschap Lage Kempen vzw (RLLK) Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw (RLKM) houtkanten Limburgs Steunpunt voor Rurale Ontwikkeling vzw (LiSRO) Watering De Dommelvallei waterlopen Gemeenten Peer Hechtel Eksel (Eksel) Meeuwen Gruitrode Bocholt Neerpelt (St Huibrechts Lille) Hamont Achel Betrokken actoren ANB Natuurverenigingen Bosgroepen Waterbeheerders VLM Provincie Limburg Platform Invasieve Soorten in N Limburg

46 Uitvoering 1 januari december 2014 Landbouwers Opleiding op maat Controles

47 Inventarisatie: RLLK

48 Opleiding op maat In samenwerking met Centrum voor Duurzaam Groen en Inverde

49 Aan de slag! Instructiefilmpjes: doen

50 Resultaten landbouwers Hamont Achel: 34, 7 km hoofdbehandeling + 1 e nabehandeling (openbaar en privé) Meeuwen Gruitrode: 18 km hoofdbehandeling Neerpelt: 5 km hoofbehandeling + 1 e nabehandeling Bocholt: 75 km hoofdbehandeling + 1 e nabehandeling

51 Resultaten landbouwers Bestrijding houtkanten in Peer (openbaar): 25 km Bestrijding in houtkanten in Eksel (openbaar en privé): 10 km 3 e nabehandeling Neerpelt Nazorgplannen voor elke gemeente

52 PAUZE

53 Machinetrein en landbouwers aan het werk in Twecom Bocholt Bart Schoukens 21 november 2014

54 Van plannen naar oogsten Plannen opvolgen > Overkoepelend houtkantenplan > Databank systeem DIPLA (meten, plannen, beheren, volumes, traceren, vergunnen, OVAM, stockbeheer ) Oogsten verhandelen > Machine aankoop > Werk: kappen, hakselen, transporteren, drogen, verkopen, leveren, > (Groeps)BeheerOvereenkomsten Regionaal Landschap Agro Aanneming coöperant Samenwerkingsovereenkomst : lastenboek voor partners ivm nieuwe beheer (charter) coöperant coöperant Verwarmen > Instaleren warmtenet en kachels > Beheren stookgebeuren > Verkopen warmte Cvba landschapsenergie Scholen gemeente. RLLK A a

55 Machinetrein

56 Bandenkraan 8 à 12 ton Meeste houtkanten liggen langs veldwegen. Rupskraan dus meestal niet nodig (snelkoppeling maakt uitwisselen echter mogelijk)

57 Velkop

58 Hakselaar Hakselaar met eigen opvangcontainer Hoge kwaliteit snippers

59 Houtsnippers Er is een voorraad houtsnippers opgebouwd : Enkele houtkanten met populier zijn gekapt in opdracht van RLLK Experimenten met dadelijk hakselen en snippers laten drogen versus takken eerst laten drogen en dan hakselen. Stockageruimte gehuurd bij lokale landbouwers Eerste ervaringen met drogen snippers onder geotextiel Landbouwers ingeschakeld voor hakselwerkzaamheden

60 Stockage en drogen snippers 1. Decentraal 2. Betonplaat sleufsilo loods 3. Geforceerd drogen vs schouw-effect 4. containers 8

61 Uitgevoerde werken - winter Rood = vellen Blauw = opslag Groen = geforceerd drogen 9

62 Resultaten Bocholt Totaal bocholt m/u kg/u vellen hakselen gele hoek (populier 10m breed) m/u kg/u Vellen hakselen Weerterweg (eik 2m breed) m/u kg/u vellen hakselen Totaal Kelchterhoef Vellen hakselen

63 Geplande werken winter Rood = houtkanten Groen = ABG opgericht Oranje = werk uitgevoerd zomer 14 Blauw = stockage snippers Ongeveer 60dagen 11

64 datum type werk locatie geschatte duur hakseldagen 20/06/2014demo + houtkant knippen en hakselen kruissstraat, velm 2 dagen 6/07/2014demo alden biesen 1 dag 2/09/2014knippen kelchterhoef kelchterhoef houthalen 1 week 0 20/09/2014hout wijngaerdbosstraat hakselen tongeren halve dag 1 19/10/2014demo zutendaal 1 dag 1 29/10/2014plantage fagard Tongeren 2 dagen 1 4/11/2014talud containerpark Tongeren 10 dagen 5 14/11/2014houtkant fagard Tongeren 2 dagen 1 17/11/2014populieren giliswinhofstraat Berg Tongeren 3 dagen 3 18/11/2014knotessen sluizen Tongeren 3 dagen 3 21/11/2014demo tijdens symposium Bocholt 1 dag 1 24/11/2014hout napoleonsdijk, bocholt hakselen bocholt halve dag? 0,5 25/11/2014hakselen kelchterhoef? Kelchterhoef 1 dag 2 2/12/2014taluds spoorweg infrabel Genk 2 weken? 5 16/12/2014winterbeek houthalen Houthalen 2 weken 5 1/01/2015laanbeplanting verwijderen Peer 1 dag 1 1/01/2015houtkant knippen en hakselen Bovenstraat, Eversel 300 meter 1 1/01/2015houtkant knippen en hakselen Beringen 250 meter 1 1/01/20155 km houtkanten bocholt Bocholt 1 week 3

65 Welkom Symposium 21/11/2014

66 HOUTKANTEN DE FINANCIELE KANT VAN HET VERHAAL

67 Overzicht van vandaag 1 Kostprijs v/h project 2 Subsidies 3 Ondernemingsvorm

68 Overzicht van vandaag 4 Kosten 5 Inkomsten 6 financiering

69 1 - Installatiekosten: euro warmtenet 43% ketel 28% stookplaats 29% opstartkosten 9%

70 2 - Wijze van financiering Subsidie Provincie Limburg 59% Ecologiepremie 8% Subsidie Vlaamse Overheid 6% Eigen middelen/lening 27%

71 3 Ondernemingsvorm coöperatie - cvba soorten aandelen ruime statuten 7 vennoten volstort kapitaal

72 4 kostenstructuur euro vaste kosten 20% variabele kosten 31% grondstoffen 50%

73 Annuiteit vaste kapitaalsflossing Ontleend Looptijd

74 5 Opbrengst binnen de cvba Warmteprijs 60 euro/mwh Gasprijs/mazoutprijs

75 conclusie Project is rendabel Beslissingsorgaan volledig bij de cvba Voorbeeldfunctie

76 Succesfactoren voor projecten Landschapsenergie Hans Jochems, RLLK 21/11/2014

77 Succesfactoren landschapsenergie Plannen > Overkoepelend houtkantenplan > DIPLA Oogsten bewerken > Investeren machines > Oogst Transport Processing > Regioschaal: biomassawerf Coöperaties Verwarmen > Investeren warmtenet en kachels > Beheren stookinstallatie > Verkopen warmte Beleid > Integraal beleid (ipo) > Actieplan Biomassa

78 Het is uw Landschapsenergie! Energie uit ons landschap => Houtkantenplan en DIPLA Landbouwers oogsten houtkanten => Hakhout Afstemming vraag en aanbod => Biomassawerf Snipperkachels => Middenschalige projecten Pilootproject Bocholt => Coöperaties Mooi meegenomen => Gereedschap voor uw organisatie

79 TWECOM lessons learned

80 Succesfactoren Houtkantenplan Energie leren zien begint in de planfase! Met partners samengesteld én sectoroverschrijdend Vlot toepasbaar in uw regio Compatibel met DIGITAAL PLATFORM LANDSCHAP (DIPLA) Op schaal landschap en op lange termijn Lerend model gebouwd op robuste, laag variabele data Met goede voorspellende capaciteit (prognoses) Met focus op het houtkantdeel van de dwarssectie Houtkant habitat > houtkant Afstemming met andere sectoren/wetgeving Meer info: workshop planning

81 Succesfactoren hakhoutbeheer (Hedgelink UK, Normandië) Coppice & Chip: houtig gewas afgezaagd net boven de grond ( cyclish hakhoutbeheer ) in trajecten van 50 75m snel efficiënt met relatief lage kosten doelbewust: snelle omvorming mogelijk lonend: grootste deel van biomassabeschikbaar (80%) lonend: maximale hergroei (manshoog op jaarbasis) duurzaam: houtkant behoudt integriteit (samen met overstaanders)

82 Succesvol efficiënt oogsten Structureel overleg, Houtkantenplan, DIPLA Landschapsbeheer is HANDWERK met VUIST regels

83 Succesfactoren lokale biomassa economie Eindrapport Groen goud uit landschapsonderhoud Wageningen, 2012 Voor rendabiliteit: Betaalbare en goede installaties Vlotte toegang tot fondsen Hoog aandeel vollast uren (>70% van de tijd) Korte, transparante logistieke productieketen Stabiel product houtsnippers Hoge aardgasprijs Lokaal draagvlak Netwerk van Biomassawerven

84 Biomassawerf: functie

85 Succesfactoren Biomassawerf Eindrapport Groen goud uit landschapsonderhoud Wageningen, 2012 Middelgrote projecten Kwaliteit houtsnippers ~ gemiddelde ketelvermogens Concurreert met groepsaankopen van aardgas Coöperatief business plan ( warmtenet als idee ) Geografische spreiding / perimeter 15km Ondanks variabele houtfracties => goeie mix Jaarrond Betrouwbare kwaliteit en kwantiteit Op maat van de klant Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk lokaal verankerd => Coöperatievorming in CVBA s

86 Succesfactoren coöperatie = samenwerking Succes: 80% van CVBA s overleven eerste 3 jaren (Michel Bauwens, De wereld redden met P2P) Coöperatie van gelijken, elk met eigen expertise Dekking van 3 geografische niveau s: Vlaanderen en hoger (DIPLA) Limburg (CVBA) Lokaal (oogst) Inspraak: Klant is mede vennoot Inspraak: Producent van houtsnippers is mede vennoot Online beheersysteem: DIPLA + HKP Professionele statuten: advies van Febecoop Financiëel plan, Charter Verantwoordelijkheid aan de basis (Vlaams Regeerakkoord, 2014) CVBA Landschapsenergie / publicatie staatsblad 9 Mei 2014

87 Beheer korte keten in een complex landschap voorwaarden om door de bomen het bos te zien Een sterk magazijnbeheer Gedrag van een product monitoren Alle stockgehaltes beheren Real time informatie geven over: Herkomst / Locatie / Kwaliteit en kwantiteit / Op elk moment Succesfactoren: Identificatie van de juiste partners in een vroeg stadium Positieve houding van de partners voor transitie Beheersysteem: traceerbaarheid, status van kwaliteit en kwantiteit op elk moment Compatibel met idee van een Limburgs Label

88 COMMUNICATIE EN EDUCATIE IN FUNCTIE VAN DRAAGVLAK Brede publiek (jongeren kinderen, volwassenen) Infobladen: Bocholt Maggezien Educatief pakket Houtkanten in Beeld: lespakket basisonderwijs + mobiele bakoven Filmpje vanuit vraagstelling door kinderen Folder 4x werken in houtkanten Landschapskrant Werfborden Persmomenten Lokale actoren Vergaderingen, gesprekken in functie van bezorgdheden Lespakket opleiding natuur technische wetenschappen PVL Cleantech ambassadeurs Samenkomsten in functie van opmaak houtkantenplan Open Landbouw en milieraad Specialisten, partnerorganisaties Artikels, bv. Tijdschrift Ruimte Symposium demonstraties

89 COMMUNICATIE EN EDUCATIE IN FUNCTIE VAN DRAAGVLAK hakhoutbeheer is een positief verhaal!

90 Succesvol Beleid IPO werkgroep Energieke Landschappen Screenen beleid en beleidsadvies vanuit verschillende sectoren en beleidsvelden Actieplan Duurzaam gebruik van Biomassa ( ) Advies aan Vlaamse regering => Geïntegreerde beheerplanning => HKP en DIPLA => Cascadering van gebruik van biomassa (Lansink schaal): Voeding > materiaal > energetische valorisatie Cascade helpt om biomassa langer in kringloop te houden => Duidelijke definitie en afbakening van biomassa als kwaliteitsproduct

91 Dank voor uw aandacht!

92 Workshop Planning

93 Oefening 1: Beheerplanning Welke F functies worden gedekt in de beheerplannen waar u nu mee werkt?

94 Oefening 2: Sectoren actief in het buitengebied Welke data wenst u te verzamelen bij beheerplanning?

95 Oefening 3: Kwantitatieve data Welke data kan u nu al kwantificeren?

96 HKP als Model Model moet het landschap weerspiegelen: Zoeken naar kleine beheerbare set variabelen! Sterker model Grote capaciteit voor prognoses Beter te extrapoleren naar uw context Beter te exporteren naar uw regio/sector

97 HKP als Model Robuste data: Bodemkaart Vlaanderen (Geopunt WMS) Bodem vochtklassen = binnen bodemkaart Soort = boom en struik (niet kruidlaag) Diameter van houtige biomassa Continue variabele In klassen van k waarde Test: Smartphone en meetlat Onafhankelijke variabelen worden gevoed aan DIPLA Afgeleide berekende variabelen: hoogte, breedte, oogstfrequentie, indices van kwaliteit, aandeel besdragende struiken, uw variabelen set

98 HKP als Typologie hakhout struik overstaander Variabelen => DIPLA KRACHT Over sectoren heen GIS + kwantificatie in lerende databank Schaal Landschap

99 Productstromen uit hakhoutbeheer Materiaalhout Brandhout Houtsnippers Ligno cellulose DATA HKP Oogst Processing Stockage Types Biomassawerf: Spel van vraag en aanbod, vermarkting DIPLA: online GIS, opgemeten en berekende variabelen in databank

100 Ontwikkeling: HKP als draagvlak Basisprincipe: 5F functies Beschrijving van de beleidscontext en opbouw in tekst Deel opbrengsten, ramingen bevindt zich digitaal in DIPLA Interviews met betrokken partners: Boerenbond, Natuurpunt, Gemeente Bocholt, Agentschap voor Natuur en Bos, Erfgoedsector, LIKONA, OVAM, St. Hubertusvereniging Bevraging per sector: Hoe ziet uw ideale houtkant eruit? Structuurvariabelen, Biotische variabelen, socio culturele context => Geïntegreerde verwerking in één HKP => Eerste sectoroverschrijdende beheerplan in Benelux

101 Wie ben ik? Food Feelgood Fuel Fiber Flower Iedere speler vertelt kort; zijn naam, de organisatie waar hij voor hier is, welke F het beste bij hem past en plakt post it op naamkaartje

102

103 Fluisterspelletje Alle spelers zitten in een kring. Eén speler bedenkt een zin en fluistert die zin in het oor van zijn linkerbuurman. Deze fluistert de zin in het oor van zijn linkerbuurman. Zo gaat de zin de kring rond. De laatste persoon in de kring zegt de zin nu hardop. Blijft er nog iets over van de eerste zin.

104 Doorgeef zin: Zet een ursusraster van 1,2m hoog 13 draads van 200m met 4 hoeken in de merelstraat 13 te lummen met: om de 3m een kastanje paal van 1,75m diameter 6/8 gekloven en iedere 10de paal twee kastanje strevers 6/8 rond van 2,5m en hoekpalen zijn ronde kastanje palen 10/12 1,75m met dezelfde strevers. Bovenop de palen moet een prikkeldraad op de top. Resultaat: Hoekpalen: 4 Palen: 67 palen + 4 extra kapot slaan. Rollen ursusdraad : 5 en deel over, kanten omdraaien Rollen prikkeldraad;: 1rol meepakken helft over Strevers: 40 strevers

105

106 Data integriteit Data digitaal doorgeven van plan tot veld en terug Data moet altijd juist zijn. 1 keer inbrengen voor iedereen beschikbaar. 1 plaats overal aanpassen. Data moet controleerbaar zijn. Wanneer is er iets fout gegaan? Iedereen in de keten moet dit kunnen zien. Wat is hier in het verleden gedaan? Data moet aanvulbaar zijn. extra info verrijkt en verduidelijkt basisinfo foto s, uren, biomassahoeveelheden, enz.. Iedereen in keten levert een bijdrage in de opdracht. Versmallen van uitvoerdatum Extra veldgegevens Naam aannemers Data moet vertaalbaar zijn naar je doelgroep. Ploegbaas wil andere dingen weten dan verdeler. Dat moet steeds bereikbaar zijn. Data in cloud Beschikbaarheid via website en app

107 Hoe plant ik een gemengde haag aan? Aantal stuks van wat op 100m? Welke machines? Palen of niet?

108 Hoe onderhoud ik een gemengde haag?

109 Normen als basis voor een lerende organisatie Defenitie Norm(en); maatstaf, regel, richtsnoer: naar een vaste norm of Nauwkeurig omschreven eisen en specificaties waarmee de prestatie van een product, proces of een organisatie kunnen worden vastgesteld Hoe werkt een organisatie versus persoon Is het een plan van organisatie x of is het een plan van persoon y binnen organisatie x Meetbaar, controleerbaar en voorspelbaar maken Normen geven je de mogelijkheid eigenschappen te voorspellen. Als je deze voorspelling dan kan bijsturen met veldmetingen kom je tot een lerende organisatie

110

111 is een softwareplatform om je landschap digitaal en efficiënt te beheren. zorgt ervoor dat je steeds de vinger aan de pols houdt bij de complexe planning en uitvoering van alles wat onderhoud nodig heeft. is ontwikkeld vanuit de wereld van het groenonderhoud en laat je toe om groenelementen op een digitale kaart uit te tekenen, het onderhoud ervan in de tijd te plannen door gebruik te maken van eenvoudige en onderhoudsschema.

112 Architect (maker plan) Opdracht regisseur Opdrachtverdeler (coördinator Winning) Tekent plan uit (lijn/ vlak/ punt) op (gratis) gisserver Koppelt deze aan genormeerde acties en bestekken/ tech.plannen > rapporten Krijgt info over Kostprijs, nodig materiaal en werkuren eerste inrichting Kostprijs, materiaal, uren en planning in tijd nazorg/reg. beheer Opbrengst (kuub hout) Effectieve uitvoering (feedback lus) (werken andere actoren in de buurt) Analyse (normen bepalen) Intern beleid / afspraken over standaard acties Krijgt overzicht plannen en taken Maakt planning ploegen en geeft werk door > aannemer Ziet live waar ploeg werkt Krijgt info begin en eind werfdag en finaliseren opdracht DATABANK DIPLA Rekent, maakt rapporten Centraliseert data en beveiligt Uniformiseert handelingen div. actoren Meet en koppelt continu terug Krijgt takenlijstje met GPS Verdeelt werk naar ploegen Ziet live waar ploeg werkt Krijgt info begin en eind werfdag en finaliseren opdracht Partners/ beleid/bestuur Websites en app s Melder (wandelmeter) Ploegbaas Continue update over status hun acties Maken gebruik van centrale data Kost en werkbesparend Koppeling live werken mogelijk Koppeling andere webservices mogelijk Via APP Meldt klacht met GPS en foto Krijgt info over uitvoering werk Via APP Krijgt taak GPS locatie Meldt begin en eind werf Stuurt foto door

113 Noodzakelijke voorwaarden organisatie (willen) Werken op een bepaald schaalniveau Willen investeren in analyse fase Taak functie profielen Normeringacties Samenwerkingsflow Nood hebben aan centrale en uniforme afstemming (intern/extern) Willen investeren in verhogen (kost)efficiëntie in de organisatie Leercurve: 1 Dipla kenner per organisatie (ca 1 2 dagen opleiding nodig)

114 Verandering is steeds moeilijk geweest ;), video https://www.youtube.com/watch?v=pqhx SjgQvQ

115

ENERGIE UIT ONS LANDSCHAP

ENERGIE UIT ONS LANDSCHAP ENERGIE UIT ONS LANDSCHAP Nu fossiele brandstoffen steeds meer aantrekkingskracht verliezen, zoeken we voortdurend naar alternatieve hernieuwbare energiebronnen. Eén daarvan groeit in een groot deel van

Nadere informatie

Houtige biomassa voor energie in Limburg

Houtige biomassa voor energie in Limburg Houtige biomassa voor energie in Limburg Een studie in het kader van het project MIP van de Vlaamse Overheid: Limburgs Groen voor een Groene Economie Colofon Dit eindverslag is een gezamenlijke uitgave

Nadere informatie

Biomassa. uit natuur & landschap. een werkveld in transitie. inzicht in praktijkgericht onderzoek. 19 experimenten voor een biobased landschap

Biomassa. uit natuur & landschap. een werkveld in transitie. inzicht in praktijkgericht onderzoek. 19 experimenten voor een biobased landschap najaar 2013 inspireren, creëren en waarderen Biomassa uit natuur & landschap inzicht in praktijkgericht onderzoek een werkveld in transitie 19 experimenten voor een biobased landschap colofon pagina 3

Nadere informatie

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02..

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02.. CO-4-ENERGY - PROJECT NR 4221 - BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA EEN COÖPERATIEF VERGISTINGSINSTALLATIE MODEL VERSIE : 3 DATUM : 26.02..2014 Het ontwerpen van

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

Businessmodel voor Samen Stoken op Streekhout

Businessmodel voor Samen Stoken op Streekhout Project Samen Stoken op Streekhout Businessmodel voor Samen Stoken op Streekhout Bacheloropdracht Bedrijfskunde Marlien Schipper S0186015 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente: R.P.A. Loohuis

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S boomblad Driemaandelijks tijdschrift van de West- Vlaamse Bosgroepen APRIL/ MEI/ JUNI 2015 Afgiftekantoor: 8000 brugge 1 - afd. 2 / P3A9048 Afzendadres: Bosgroep Houtland vzw - Tillegemstraat 81-8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy Strategie voor een groene samenleving Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy Biomaterialen, drijfveer voor de biobased

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

Bedrijven en Biodiversiteit

Bedrijven en Biodiversiteit Bedrijven en Inzichten uit de Community of Practice Caroline van Leenders en Anne-Marie Bor Colofon Deel Publicatie Bedrijven en Inzichten uit de Community of Practice Tekst Anne-Marie Bor, AMBOR creatie

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Gezamenlijk advies Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Datum van goedkeuring 21 februari 2013 Volgnummer 2013 15 Coördinator + e-mailadres

Nadere informatie

Groen goud uit landschapsonderhoud

Groen goud uit landschapsonderhoud Groen goud uit landschapsonderhoud Haalbaarheid voor een regionale biomassamarkt in het oostelijk deel van Utrecht Openbare samenvatting van de eindrapportage Jan Oldenburger Jaap van den Briel David Borgman

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie