WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie"

Transcriptie

1 WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009

2 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009

3 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5 Aanpak WieWasWie 6 Achtergrond WieWasWie 7 Wie zorgt er voor ons erfgoed 7 Probleemanalyse en probleemstelling 8 Zelfstandig maar samen in WieWasWie 9 Deelnemers WieWasWie 10 Belangengroepen in t veld van WieWasWie 11 Conclusies voor communicatie en ontwerp 13 Tot slot: Trends online 14 Deel 2. Strategische Keuzes Communicatie doelgroep WieWasWie 15 Communicatie doelstelling WieWasWie 17 Communicatieboodschap 18 Strategie voor ontwerp, vormgeving en huisstijl 19 Timing: Een gefaseerde aanpak 20 Budget WieWasWie 21 Media strategische overwegingen 22 Selectie van media en middelen 22 Deel 3. Communicatiemiddelen INTERNE COMMUNICATIE Wat: Fase 1, Face to Face, schriftelijk -en online 23 Voor wie: Deelnemende erfgoedinstellingen EXTERNE COMMUNICATIE Wat: Fase 1, Free Publicity en PR 26 Voor wie: Bestaande gebruikers EXTERNE COMMUNICATIE Wat: Fase 2, Free Publicity en PR 28 Voor wie: Nieuwe gebruikers EXTERNE COMMUNICATIE Wat: Fase 1, Online advertising 29 Voor wie: Bestaande gebruikers Overige aandachtspunten online advertising 31 WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

4 EXTERNE COMMUNICATIE Wat: Fase 2, Online advertising 33 Voor wie: Nieuwe gebruikers EXTRA Aanvullende vormen van communicatie 35 SAMENVATTING COMMUNICATIE MIDDELEN Fase 1, Softlaunche met vooraankondiging 39 Fase 2, Launch WieWasWie Deel 4. Kosten en effect advertising Bestaande communicatiemiddelen 41 Effect en kosten Free Publicity & PR 42 Effect en kosten Online Advertising Effect en kosten 43 Deel 5. Tot slot Conclusie 47 Kritische succesfactoren 48 Bijlagen Bijlage I Strategie Naamkeuze 49 Bijlage II Communicatiemiddelen - Massamedia 50 Bijlage III Communicatiemiddelen - Anno 52 WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

5 Deel 1. WieWasWie algemeen Aanleiding WieWasWie Medio 2006, besluiten dertig erfgoedinstellingen hun krachten te bundelen in een digitaal en landelijk platform voor persoonsgeschiedenis, met als projectnaam: Mijnvoorouders. De naam van de website wordt WieWasWie.nl. Stichting Stap, klankbord- en stuurgroep Stap (Stichting Archief Programmatuur) is vanuit hun expertise en ervaring met samenwerkingsprojecten tussen erfgoedinstellingen benaderd om dit project te leiden, op te zetten en uit te voeren. Stichting Stap stuurt daarbij ook de externe partijen die tezamen verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van De deelnemende erfgoedinstellingen zijn ook actief betrokken bij dit proces, zij zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep en de stuurgroep. Opdracht Het ontwikkelen van een communicatie -en marketingstrategie dwz. identiteit wordt verankerd. de eerste fase van het project (lancering eerste versie website). catie en marketing nodig zijn (user interface en huisstijl). Doelstelling van onderhavig plan voor de WieWasWie website met daarin: ontwerp huisstijl, de user interface, de communicatiestrategie en een indicatief mediaplan. De communicatie moet zowel intern als extern gericht zijn. Interne communicatie richt zich op de erfgoedinstellingen. Externe communicatie richt zich op het bereiken van de toekomstige gebruikersgroepen. ting van communicatie- en mediakosten worden gegeven. Het medialandschap is continu in beweging en veranderlijk, zeker waar het online activiteiten betreft en kosten betreft. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

6 Aanpak WieWasWie.nl Noordelijke archieven en Klik naar het verleden van SCP). om samen te bepalen hoe WieWasWie vorm moet krijgen. genealogische websites en met werknemers van erfgoedinstellingen. een ontwerp voor de huisstijl en de vormgeving. aangescherpt en bewerkt. het ontwerp en de communicatie strategie en een media en middelen selectie. WieWasWie.nl onderworpen aan drie doelgroepen panels bestaande uit potentiële gebruikersgroepen. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

7 Achtergrond WieWasWie Opkomst van persoonsgeschiedenis door globalisering Elke dag worden we geconfronteerd met vreemde culturen en mensen met andere gebruiken en tradities. We zijn mobiel, kunnen overal ter wereld met elkaar communiceren en het roer gaat om als we ons ergens anders ter wereld willen vestigen. We leven in een multiculturele samenleving, allemaal met onze eigen familiewortels. We globaliseren, maar gelijktijdig groeit de nieuwsgierigheid naar onze roots, onze oorsprong. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wie waren mijn voorouders? Wat is mijn geschiedenis? Op zoek naar identiteit aan de hand van stukjes historie, persoonlijke verhalen, onderlinge verbondenheid en familiebanden. Toenemende interesse voor persoonsgeschiedenis en erfgoed De populariteit van geschiedenis neemt toe en daarbinnen lijkt steeds meer interesse voor de eigen familie en omgeving te zijn. De aandacht voor archieven en erfgoedinstellingen is daarmee ook sterk toegenomen. De toegenomen interesse voor persoonsgescheidenis wordt ook geconstateerd in het onder- potentieel nieuwe gebruikers, dit in aanvulling op de groep bestaande speurders van 1,1 miljoen. Hoewel de praktijk nog moet uitzwijzen of deze groei gerealiseerd zal worden, zijn de Wie zorgt er voor ons erfgoed? Erfgoedinstellingen verzamelen, conserveren en digitaliseren historische (persoonsgebonden) informatie in hun collecties. Het aanbod van de instellingen en archieven verschilt onderling sterk. De instellingen werken grotendeels onafhankelijk van elkaar en zijn lokaal en/of regionaal actief. Informatie waar privacy speelt (o.a. bij geboorte, huwelijk en overlijden), wordt afhankelijk van de gestelde privacy termijn na het overlijden van een persoon vrijgegeven worden. Deze termijn varieert van 50 jaar na het overlijden tot 100 jaar na de geboorte. Gebruikers zijn het meest geïnteresseerd in (bron Ithaka 07): doop-, trouw-, en begraafboeken Minder gevraagd zijn: patentregisters WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

8 Probleemanalyse en probleemstelling Probleemanalyse Erfgoedinstellingen en archieven zijn fysiek te bezoeken, maar tegenwoordig beschikken de erfgoedinstellingen ook over een eigen website. De instellingen proberen het aanbod van informatie op hun websites zo uitgebreid en aantrekkelijk mogelijk te maken, maar in de praktijk blijkt het lastig om aan de behoeften van gebruikers te voldoen: ven zijn onderling vaak niet verbonden met elkaar, terwijl gebruikers de gewenste persoonlijke data graag ook in een bredere context willen ontsluiten. Om de instellingen onderling te verbinden moet gebruik gemaakt worden van een zelfde technisch systeem en dit is vaak uiterst complex. leerd hebben. Het huidige aanbod is nog te hoogdrempelig. Uit recente onderzoeken is gebleken dat de gebruikersgroep groeit als de instellingen de persoonsinformatie toegankelijker kunnen maken voor nieuwe gebruikers. positiever gewaardeerd te worden (bron Ithaka 07). Uitstraling en beleving van een site speelt ook bij de mate waarin deze als toegankelijk ervaren wordt. Zodra mensen een helder beeld hebben van wat een archief is, geven zij aan archieven waardevol te vinden. dit zelf aan met gegevens die voor hen van belang zijn om de historische informatie in een ook anderen gebruikers van dienst zijn en een mooie aanvulling vormen op het aanbod van archieven. De huidige websites van de instellingen kunnen deze extra ruimte niet altijd aanbieden. Bovendien moet het aanvullen met user generated content gestructureerd worden, want de toegevoegde informatie van derden mag niet verward worden met ar- bezoekers, meer websites lopen het risico overbelast te raken als de verwachte interesse omtrent erfgoed doorzet. groei en ontwikkeling zelfstandig te kunnen realiseren. Daarom kiezen ze liever voor een gebundelde aanpak die een grotere impact en lagere kosten tot gevolg heeft. Probleemstelling De instellingen willen op duurzame wijze, inspelen op de groeiende interesse voor persoonsen familiegeschiedenis. Vanuit de huidige positie van de instellingen is het lastiger om deze ontwikkeling zelfstandig te realiseren. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

9 Zelfstandig maar samen in WieWasWie.nl Voordelen om WieWasWie.nl te ontwikkelen: Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat erfgoedinstellingen een nieuwe positie en rol moeten innemen als zij willen anticiperen op de maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Een themasite biedt voordelen: producten verbeterd en uitgebreid kunnen worden. het zoeken ontwikkeld hebben. model ontwikkeld. Hierdoor zal ook gewerkt kunnen worden aan een nieuw, passend en positief imago. leiden tot schaalvergroting van de historische informatie. Gedeelde geschiedenis en onderlinge relaties locaties objecten personen gebeurtenissen tijd Doelstelling WieWasWie.nl WieWasWie.nl moet het online vinden, centraal doorzoeken, bekijken, verkrijgen, bewaren, bewerken, verrijken, toevoegen en delen van historische persoonsgebonden data op gebruiksvriendelijke wijze realiseren en daarmee een groter publiek en nieuwe publieksgroepen bereiken. Propositie WieWasWie.nl WieWasWie maakt de publieksinformatie op het gebied van algemene-, familie- en persoonsgeschiedenis toegankelijk, vindbaar, bruikbaar en verkrijgbaar voor een breed publiek. Het onderscheidend vermogen van WieWasWie.nl: gegevens die gebruikers zelf invoegen. content te koppelen aan een stamboom. stambomen. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

10 Een patchwork van identiteiten WieWasWie is nu al een collectief van verschillende instellingen, met de verwachting dat dit aantal gaandeweg zal groeien. Voor het succes van WieWasWie is het van essentieel belang dat men met 1 gezicht naar buiten treedt, ondanks het feit dat de instellingen ook afzonderlijk voortbestaan. Er moet een WIJ gevoel ontstaan, wat ook wordt overgebracht op toekomstige deelnemende instellingen. Voorlopige deelnemende erfgoedinstellingen Het gemeenschappelijke gezicht van WieWasWie krijgt mede invulling door de variëteit aan expertises, kennis en informatie van de deelenemers. Genlias Informatiecentrum, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Nieuw Land Erfgoedcentrum. Digitale stamboom archief Leiden, Regionaal archief Alkmaar, Noord Hollands Archief. Gebruikers van software Pictura Regionaal archief Tilburg, Stadsarchief Breda Gebruiker van software Isis Zeeuws Archief Anders WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

11 Belangengroepen in het veld van WieWasWie Inleiding In de vorige hoofdstukken is het huidige aanbod van erfgoedinstellingen en archieven besproken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag wie de andere spelers zijn in het veld van persoons- en familiegeschiedenis. Nieuwe deelnemers (erfgoedinstellingen) Momenteel zijn er nog uiteenlopende erfgoed instellingen en archieven die zich om diverse redenen nog niet hebben aangesloten bij dit landelijke initiatief. Het streven en de verwachting is dat overige instellingen straks ook de voordelen inzien van een gemeenschappelijk portaal en zich gaandeweg aansluiten. Centraal Bureau voor Genealogie denis is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek de genealogiebeoefening door het beheren van een bibliotheek, het beschikbaar stellen van collecties voor onderzoek, het verlenen van advies en het verzorgen van uitgaven op het gebied van genealogie. Andere landelijke historische online platforms Naast de initiatieven gericht op persoonsgeschiedenis zijn er ook tal van initiatieven gericht op algemene historische informatie en erfgoed, zoals WatWasWaar. Een landelijk erfgoedplatform dat mede onder leiding van Stichting Stap tot stand is gekomen. Op WatWasWaar vind je historische informatie over elke plek in Nederland en krijg je snel en overzichtelijk toegang tot een groot aantal, soms unieke collecties, van Nederlandse erfgoedinstellingen. van eigen bodem. Deze platforms zijn vanuit dezelfde motivatie als WieWasWie tot stand gekomen. Rijksoverheid (OCenW) WieWasWie sluit aan op de algemene beleidsdoelstelling van de Rijksoverheid om erfgoed en archieven zoveel mogelijk te digitaliseren. Alle erfgoedinstellingen en archieven vertegenwoordigen immers tezamen de persoons-, familie- en algemene geschiedenis van Nederland. De overheid vindt het belangrijk dat deze historische informatie toegankelijk is voor een groot publiek. De overheid investeert daarom veel geld in het in stand houden en bevorderen van het aanbod van Nederlands erfgoed. Juist het digitaal ontsluiten van informatie blijkt een voorwaarde om nieuwe gebruikers aan te trekken. Internationaal Vanaf de zeventiger jaren is Nederland voorloper geweest op het gebied van publieksbereik van historische informatie. Het openstellen van genealogische collecties is niet vanzelfsprekend, mede vanwege de reeds beschreven complexiteit. Tegenwoordig is ook in andere landen de populariteit van persoonshistorische informatie toegenomen. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

12 In Amerika is genealogie inmiddels uitgegroeid tot een volwassen en professionele branche. Vanuit commercieel oogpunt zijn buitenlandse partijen ook interessante actoren, omdat zij vaak licenties op de data willen verkrijgen. Gebruikers en potentiële gebruikers omdat zij gebruik maken van de archieven en vaak eigen input (o.a. user generated content) toevoegen. De actieve gebruikersgroep is steeds meer eigen initiatieven gaan ontplooien. aanbieden om bijvoorbeeld stamboomonderzoek te doen. Het aanbod varieert van oppervlakkig en fun tot aan semi-professioneel. Voor nieuwe gebruikers is het nu volkomen onduidelijk welke sites betrouwbare informatie bieden en welke niet. Historische en genealogische verenigingen -en kringen Deze gebruikers zijn ook te vinden bij of worden vertegenwoordigd door de talloze verenigin- HCC! genealogie: zij houdt zich bezig met het bevorderen van contacten tussen genealogen die bij hun onderzoek en bij het vastleggen van gegevens de computer gebruiken. Dergelijke verenigingen ontplooien uiteenlopende activiteiten (verenigingsblad, bijeenkomsten en voor- Initiatieven niet erfgoedinstellingen kers een stamboom kunnen maken. Bijvoorbeeld: Verwant.nl, Familieband.nl, Stamboom.nl WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

13 Conclusies voor communicatie en ontwerp De voorgaande analyse heeft geleid tot onderstaande conclusies met betrekking tot communciatie en ontwerp omtrent WieWasWie: Erfgoedinstellingen hebben een imago uitdaging, omdat de functie van archieven onvoldonde bekend is onder toekomstige en/of potentiele gebruikers. Met communicatie moet duidelijk worden dat genealogie nuttig, interessant en fun is. duurzame ontwikkeling van persoonsgeschiedenis in Nederland. Als landelijk collectief neemt WieWasWie een belangrijke positie in, onder overige belangengroepen in het veld van persoons- en familiegeschiedenis. het ontsluiten van betrouwbare en feitelijke persoonsinformatie, die op de website geplaatst kan worden in een bredere context. WIJ gevoel te creeeren onder de deelnemende instellingen. De deelnemers moeten het onderling eens zijn en blijven over het beleid en de aanpak van WieWasWie. WieWasWie moet dit gevoel ook uitstralen. Onderlinge samenwerking en afstemming zal constant een rol blijven spelen. introduceren van WieWasWie als nieuw portaal voor persoonsgeschiedenis -en familiegeschiedenis. Nieuwe gebruikers moeten het belang en de toegevoegde waarde van WieWasWie ervaren. Zij moeten het gevoel hebben serieus genomen te worden en een actieve rol te mogen vervullen bij het laden van genealogische data (user generated content). Anderzijds moeten ze het gevoel hebben dat WieWasWie niet te hoogdrempelig, maar juist toegankelijk is. Aangezien WieWasWie gaat om het lanceren van een online platform en de communicatie zich in belangrijke mate online zal afspelen, zijn tot slot de belangrijkste online trends beschreven. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

14 Tot slot: Trends Online Druk, druk, druk Consumenten hebben het almaar drukker en er komt meer en meer informatie op ze af. Dat leidt tot de behoefte aan altijd en overal bereikbare services, informatie en communicatie. Wanneer een merk of product zich leent voor het aanbieden van een relevante en nuttige service, is dit een mooie, zinvolle manier om veel in contact te staan met een consument. Dit kan bijvoorbeeld door een applicatie aan te bieden die ook te gebruiken is via de mobiele telefoon, op een social networking site zoals Hyves of vanaf de desktop van de gebruiker. Het kan dan gaan om het ontsluiten van de informatie en mogelijkheden die een website biedt, maar kan ook een stap verder worden getrokken door de digitale informatie te koppelen aan de offline wereld en fysieke locaties. Een voorbeeld: je zou wanneer iemand zich in een historisch pand bevindt via mobiel internet iets kunnen vertellen over de personen die daar hebben geleefd. Daarnaast geldt dat het belangrijk is dat de eigen website goed vindbaar is, de inhoud daarvan op orde is en altijd goed functioneert en er contactgegevens beschikbaar zijn. Samen staan we sterk vertrouwen. Ze helpen elkaar veel en graag via het internet. Bijvoorbeeld door elkaar publiekelijk tips te geven en informatie te delen. Bovendien bieden digitale tools en technieken consumenten de mogelijkheid zelf dingen te maken of vast te leggen en op internet te plaatsen. Veel merken springen hierop in en nodigen consumenten via hun website uit om mee te denken, dingen te maken, toe te voegen, hun mening te geven en te delen met andere consumenten. Vermaak me Het internet wordt ook als bron van ontspanning gebruikt. Consumenten willen nu eenmaal niet altijd actief bezig zijn, maar ook vermaakt worden. Daarin neemt het internet steeds meer de rol van radio, tijdschriften en televisie over. Het amusement dat op internet wordt aangeboden is vergelijkbaar met deze media, maar heeft als belangrijke toegevoegde waarde dat het interactiviteit biedt. Een cd recensie in een online tijdschrift wordt aangevuld met lijkheid het verloop zelf mede te bepalen en persoonlijke elementen toe te voegen. De beste manier om te vermaken is ongeacht de vorm door een spel te bieden of een verhaal te vertellen. Affiliate marketing (uitgever/webmaster) betaalt voor elke bezoeker, lead of sale die hij genereert via zijn/haar manier om de verkoop te verhogen door gericht verkeer naar een website te krijgen. No cure no pay -principe. Speciale software traceert van welke website de bezoeker komt en Tarieven worden dan gebseerd op CPM (cost per thousand impressions), CPA (cost per action en/of CPL (cost per lead). Uiteraard zijn de kosten voor CPL hoger dan voor CPM. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

15 Deel 2. Strategische keuzes Communicatie doelgroepen WieWasWie Centrale doelgroep Voor iedereen die meer wil ontdekken of weten over zijn eigen of andermans historische familiebanden-en persoonsgeschiedenis met behulp van ondersteuning, reconstructie en overige historische gegevens. Segmentatie van de doelgroepen Communicatie is intern en extern gericht en moet daarom gesegmenteerd worden in verschillende doelgroepen: INTERNE COMMUNICATIE - ERFGOEDINSTELLINGEN 1. Deelnemende erfgoedinstellingen De deelnemende erfgoedinstellingen van WieWasWie bestaan uit onafhankelijke organisaties die tezamen WieWasWie zijn. De erfgoed organisaties maken over het algemeen onderdeel uit van een gemeente of provincie en het type mensen dat er werkt loopt uiteen van stafmedewerkers tot collectiebeheerders en vrijwilligers. De diversiteit van de betrokkenen, vraagt om een gesegmenteerde aanpak op het niveau van de communicatie. 2. Deelnemers Genlias en Digitale Stamboom worden WieWasWie stamboomonderzoek. Beide portals zijn producten van een groot aantal samenwerkende in WieWasWie. Ook hier zal aandacht besteed worden bij de interne en externe communicatie. 3. Toekomstige deelnemers De verwachting is dat steeds meer instellingen actief op het gebied van persoonlijke- en familiegeschiedenis, zich zullen aansluiten bij WieWasWie. Zij zullen op basis van positieve geluiden van deelnemende instellingen wellicht sneller de voordelen van een gemeenschappelijk platform inzien. EXTERNE COMMUNICATIE - GEBRUIKERS 3 TYPEN 1. Semiprofessional: Speurder De speurder (ook wel diepgraver genoemd) is vaak al jaren intensief bezig met persoonsgeschiedenis en kenmerkt zich door een structurele interesse. Hij bezoekt genealogische websites dagelijks en is lid van genealogische verenigingen. De speurder beschikt over de cognities om gericht te zoeken en weet goed welke informatie hij kan verwachten. Zijn betrokkenheid bij het onderzoek is hoog. Hij levert zelf ook nuttige content aan (user generated content), omdat de speurder graag de gevonden gegevens wil plaatsen in een breder perspectief en een tijdlijn. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

16 2. Beginnend historische speurder: hobbyist De hobbyist houdt zich bezig met genealogie, maar onderscheidt zich van de speurder door minder tijd in genealogie te steken. Hij begeeft zich niet dagelijks op internet en is ook minder behendig in het zoeken. De hobbyist heeft meestal niet de technische vaardigheden, structuur en ambitie van de speurder, maar is wel behendiger dan de passant. Uit onderzoek van o.a. Ithaka is gebleken dat een groot deel gebruikers van erfgoed websites hoger opgeleide oudere mannen zijn van vijftig jaar of ouder. Driekwart van deze gebruikers levert al een bijdrage aan de genealogische informatievoorziening. De groep vertegenwoor- 3. Potentieel historisch geïnteresseerd: nieuwe gebruiker of passant de aard. Hij vindt het leuk om een indruk te krijgen van de historische gegevens. Hij heeft weinig tot geen cognities over hoe hij de juiste gegevens moet laden. Als het niet lukt dan zoekt hij niet verder. De passanten vormen een belangrijke potentiële doelgroep. Zij moeten zich nog bewust worden van de mogelijkheden op het gebied van erfgoed en hoe zij informatie kunnen vinden of zoeken. Zij staan open voor een laag laagdrempelig portaal dat hen die mogelijkheid biedt. Uit onderzoek van Ithaka kwam ook naar voren dat 2,3 miljoen Nederlanders (18% van de NL bevolking) interesse hebben in historische informatie. Opvallend in de uitkomsten was de grote interesse onder vrouwen en jongeren van 25 jaar en ouder. EXTERN COMMUNICATIE - OVERIGE GEBRUIKERS 4. Nederlanders in het buitenland en buitenlanders met Nederlandse familiewortels Tot de (potentiële) gebruikersgroep horen ook mensen met Nederlandse familiewortels. Momenteel is nog niet in kaart gebracht hoe groot deze groep is, maar vast staat dat ook deze groep alleen maar groter zal worden in de toekomst. Uiteraard is een digitaal platform voor hen de enige mogelijkheid om zelf onderzoek te kunnen doen. Het gebruik van erfgoedsites door buitenlandse gebruikers wordt door instellingen nu geschat op 10% van hun bezoekers (Stap). 5. Invloedrijke groepen Naast de omschreven doelgroepen zijn er een aantal externe groepen die van grote invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en commercialisering van persoonsgeschiedenis. getriggerd worden en eventueel vertaald worden naar een programma of artikel in een speci- Bekende mensen gaan op zoek naar hun voorouders. Ook kan gedacht worden aan genealo- kenen in dit veld. Zij kunnen onder andere via hun nieuwsbrieven, blogs en bijeenkomsten bijdragen aan het onder de aandacht brengen, bezoeken van de WieWasWie website. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

17 Communicatiedoelstelling WieWasWie Centrale communicatiedoelstelling (kennis, houding en gedrag) Vergroten van het aantal deelnemers en daarmee de omvang van de gepubliceerde collecties. D.w.z. bekendheid van het project te vergroten, enthousiasmeren, committeren en samenwerking optimaliseren. kers. D.w.z. vergroten naamsbekendheid WieWasWie.nl, stimuleren van sitebezoek, herhaalbezoek, registratie, participatie, lidmaatschap en aankoop van producten. Afgeleide communicatiedoelstellingen Kennis WieWasWie is een hedendaagse en frisse website voor persoonsgeschiedenis. WieWasWie is gericht op jong en oud, mannen en vrouwen. WieWasWie is het portal op het gebied van persoons -en familiegeschiedenis. Houding WieWasWie wordt ervaren als een serieuze en professionele site, die ook nog fun is. WieWasWie wordt ervaren als een laagdrempelige en toegankelijke website. WieWasWie wordt ervaren als een site met betrouwbare historische informatie. Gedrag WieWasWie biedt historische persoonsgegevens over heel Nederland. WieWasWie biedt de mogelijkheid om scans van originele aktes op te vragen en te kopen. WieWasWie biedt naast historische informatie ook tools en diensten zoals: nieuws, achtergrond informatie, ondersteuning en advies. WieWasWie biedt de mogelijkheid om een eigen account te openen en te delen met anderen. WieWasWie biedt de mogelijkheid om uitvoerig stamboomonderzoek te doen en een stamboom te starten of deze verder uit te bouwen. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

18 Communicatieboodschap WieWasWie Centrale communicatieboodschap is gericht op erfgoedinstellingen en gebruikers WieWasWie is het nieuwe digitale landelijke platform voor algemene geschiedenis, persoonsen gerelateerde geschiedenis. Tone of voice De tone of voice dient neutraal doch zakelijk te zijn, zonder als kil en afstandelijk ervaren te worden. Afhankelijk van het type informatie op de site, kan de tone of voice bepaald worden, deze dient in alle gevallen te enthousiasmeren. Zoekresultaten en nieuws zijn serieuze onderdelen, terwijl amusement ook wat losser benaderd kan worden. Hoewel de aanspreekvorm op veel van de sites van deelnemende instellingen U is, denken wij dat U te formeel en afstandelijk overkomt voor het grote publiek. Voor de communicatieboodschap kan afhankelijk van de doelgroep wel bekeken worden wat de beste aanspreekvorm is. Pay off Het moet voor de ontvanger wel duidelijk zijn dat de afzender steeds dezelfde is. Een lijmende factor is de potentiële pay-off bij de boodschap. De pay-off zorgt ervoor dat de lezer de boodschap onthoudt en is de de vertaling van de kernwaarde van de organisatie. De pay-off kan diverse doelen hebben: omschrijven wat het bedrijf doet, een productvoordeel aangeven of de kernwaarde van de organisatie omschrijven. Voor WieWasWie lijkt het voor de hand liggend om aan te geven wat WieWasWie is. Hierover kan nader gebrainstormd worden als de reclame boodschappen ontwikkeld worden, maar kan dus iets zijn in de trant van: Ontdek jouw familiegeschiedenis en nog veel meer.. Jouw platform voor familiegeschiedenis en meer... WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

19 Strategie voor ontwerp, vormgeving en huisstijl Algemeen De WieWasWie vormgeving en huisstijl zijn tot stand gekomen op basis van de communicatiedoelstellingen. Imago Een belangrijk doel is om persoonsgeschiedenis toegankelijker te maken door o.a. een overzichtelijke en informatieve site aan te bieden, met een hedendaagse en frisse uitstraling. De gekozen vorm, het kleurgebruik en het lettertype zijn afgestemd op deze doelstelling. Aanbod is afgestemd op (nieuwe) gebruikers Naast een ander imago, is ook de potentiële gebruikers doelgroep een belangrijke overweging geweest voor het tot stand komen van het ontwerp. Actieve gebruikers (snuffelaars) moeten zich thuis voelen op basis van het uitgebreide aanbod van informatie en andere diensten. Nieuwe gebruikers moeten de site als toegankelijk ervaren; lekker verkennen, vermaakt en verrast worden door het uitgebreide aanbod en de fun op de WieWasWie site. Tone of voice De tone of voice dient neutraal doch zakelijk te zijn, zonder als kil en afstandelijk ervaren te worden. Afhankelijk van het type informatie op de site, kan de tone of voice bepaald worden. Zoekresultaten en achtergrondinformatie is, terwijl nieuws, amusement etc. ook wat losser benaderd kan worden. Tools en tools benoemd die op de site prominent aanwezig moeten zijn o.a. Aandachtspunten Thonik heeft in opdracht van Stap scenario s geformuleerd die de site vanuit de 3 typen gebruikers testen. Hierdoor kan beter bepaald worden, wat een goede balans is voor de verdeling van de aangeboden tools, de informatie en het interface-ontwerp. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

20 Timing: Een gefaseerde aanpak Gefaseerde aanpak Besloten is om de website WieWasWie in twee fases te lanceren, waarbij de eerste fase wordt ingeleid door een vooraankondiging onder een groep van intimi ambassadeurs van WieWasWie. Vooraankondiging De vooraankonding is gericht op het bereiken van de incrowd die gevraagd zullen worden om de site uitgebreid te testen en hun mening te geven. Deze groep dient relatief beperkt te blijven, om hun input en feedback goed te kunnen verwerken. Deze vooraankondiging WieWasWie.nl. Fase 1. Launch onder de gebruikers en erfgoedinstellingen De lancering richt zich in deze fase op de actieve gebruiker en kan wellicht een actieve rol primaire functionaliteiten van WieWasWie (o.a. zoeken en bewaren). Ook voor de deelnemende erfgoedinstellingen is de launch van belang om te ontdekken hoe zij hun input verder kunnen aanscherpen. De launch kan wellicht onverwachte zaken opleveren, die in deze fase nog aangepakt kunnen worden. Fase 2. Launch onder potentiële gebruikers WieWasWie zal in de volgende fase onder het grote publiek gelanceerd worden. Deze doelgroep is divers en heeft weinig tot geen ervaring cognities voor genealogisch onderzoek. Voor hen is het daarom belangrijk dat de site helder is en al goed functioneert. De site moet hen motiveren om meer te ontdekken over hun voorouders. In deze fase zullen de actieve gebruikers meer user generated content online plaatsen, wat de site extra zal vullen. In deze fase gaat het vooral om realiseren van naamsbekendheid en het laden van de inhoud van WieWasWie. In deze fase blijft ook de aandacht voor alle deelnemende erfgoedinstellingen van belang. Evaluatie en follow-up WieWasWie Communicatie is een proces wat tijd nodig heeft om in te werken en te overtuigen. Na een jaar van communicatie in fase 1 en fase 2 dient geëvalueerd te worden wat de bereikte resultaten zijn op basis van de bezoekersgegevens van WieWasWie. De aantallen kunnen gedurende verschillende tijdsintervallen gemeten worden om zo tot een duidelijk verloop/ groeicurve te komen. Eventueel worden communicatiedoelgroep en communicatiedoelstellingen aangescherpt of gewijzigd. Verwacht wordt dat de realisatie van WieWasWie medio 2010 volbracht is en de lucht in gaat. WieWasWie communicatie 2009 Thonik augustus

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2014 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2014 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2014 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden we business-to-business

Nadere informatie

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2005

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2005 1 januari t/m 31 december 2005 RTL Nederland Interactief, een dochteronderneming van RTL Nederland, heeft een netwerk van sites met een hoog entertainmentgehalte. Deze sites zijn qua vormgeving en uitstraling

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

5,5 TIPS VOOR BETERE INGS

5,5 TIPS VOOR BETERE  INGS 5,5 TIPS VOOR BETERE E-MAILINGS Strategie Concept Creatie Iedereen heeft het erover en iedereen heeft een mening. Switch Reclamebureau ook! E-mail marketing, nieuwsbrieven, en e-dm s, u vindt er een heleboel

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is 7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE En waarom dat voor u van belang is WHITEPAPER 2016 Een landing page is misschien wel het belangrijkste element in uw online marketingcampagne. Het is

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Handleiding digitale Werkplatform programma Zorg Verandert

Handleiding digitale Werkplatform programma Zorg Verandert Handleiding digitale Werkplatform programma Zorg Verandert Versie 9 april 2015 Het is prettig dat je snel en eenvoudig je weg vindt op het Werkplatform. Heb je een uitnodiging voor het Werkplatform ontvangen

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be Google Als zoekmachine verzamelt en ordent Google informatie op het Internet. Wanneer men een zoekopdracht invoert geeft Google een hele reeks zoekresultaten weer, waaronder een lijst met bestanden, artikels,

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites.

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites. In webstijl layout / briefpapier Shortlist vooraf, pagina 1 (webstijl opmaak) Link naar website en nieuwsbrief voor meer tips. 3 product actions op pag 1. met de zaak logo bij webactief. 10 internet marketing

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden business-to-business ondernemers

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Schooljaar 2015-2016 1 INLEIDING De werkgroep wil graag Ouderbetrokkenheid 3.0 introduceren bij leerkrachten en ouders. De aanleiding voor dit communicatieplan is

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2004

IP Interactief INTERNET TARIEFKAART 1 januari t/m 31 december 2004 1 januari t/m 31 december 2004 RTL Nederland Interactief, een dochteronderneming van RTL Nederland, heeft een netwerk van sites met een hoog entertainmentgehalte. Deze sites zijn qua vormgeving en uitstraling

Nadere informatie

Adverteren op one2xs

Adverteren op one2xs Adverteren op one2xs GPT advertenties die wél rendabel zijn. Laat u overtuigen door de vele mogelijkheden die one2xs u biedt. www.one2xs.com 28-11-2008 Adverteren op one2xs. Waarom? Enorm brede doelgroep

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Online marketing. College 4

Online marketing. College 4 Online marketing College 4 Tot nu toe Hebben we gekeken naar het ontstaan van web 2.0. Hebben we bekeken hoe het web 2.0 landschap eruit ziet. Hebben we bekeken wat web 2.0 betekent voor beslissingsprocessen

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

saleskit vtwonen.nl januari 2015

saleskit vtwonen.nl januari 2015 saleskit vtwonen.nl januari 2015 Over vtwonen.nl De website van het grootste en meest veelzijdige woonmerk van Nederland is een unieke one stop shop voor woonproducten, inspiratie en praktische informatie.

Nadere informatie

De digitale drempel. *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2. Jasper Bosch

De digitale drempel. *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2. Jasper Bosch De digitale drempel *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2 Jasper Bosch Via de Drentse pilot Op weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg.

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

PW De Gids. Redactionele formule

PW De Gids. Redactionele formule PW De Gids PW De Gids biedt een volledig kennisnetwerk voor HR-professionals, gericht op actuele HR-thema s en wetgeving. PW De Gids is deskundig, opinievormend, praktisch en concreet. Redactionele formule

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Visie op de toekomst

Visie op de toekomst Visie op de toekomst Wekelijks contact met uw klant Aanvulling op uw zorgplicht Hoogwaardige informatieve en commerciële respons Uw klant altijd op de hoogte Professionele toevoeging aan uw advies Doorlopend

Nadere informatie

ONLINE ADVERTEREN. Hoe online adverteren? Waarom online adverteren? Direct Respons online adverteren. Thematisch online adverteren

ONLINE ADVERTEREN. Hoe online adverteren? Waarom online adverteren? Direct Respons online adverteren. Thematisch online adverteren ONLINE ADVERTEREN 2011 ONLINE ADVERTEREN Waarom online adverteren? Alle titels van HDC Media hebben een digitale nieuwssite met 24 uur per dag/7 dagen per week actueel nieuws vooral uit de regio. De fervente

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Voorstel website Uiterlijke kenmerken Inhoud Home

Voorstel website Uiterlijke kenmerken Inhoud Home Voorstel website Uiterlijke kenmerken - De site moet een aantrekkelijk, moderne uitstraling hebben met een duidelijke koppeling naar PvdA. (misschien in de vorm van een roos). - De site moet overzichtelijk

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem Succesvol Gevonden Worden Op Internet Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem 1 Succesvol Gevonden Worden Op Internet Welkom! Strategie MYbusinessmedia: Online First Resultaat: in een jaar naar 1,7

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie