Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis Het programma Open Inloop Cursusaanbod voor Volwassenen Divers voor volwassenen Aanbod Jeugd en Jongeren De organisatie De medewerkers Het netwerk De Stichting ZIP De Subsidiënten, Opdrachtgevers en Sponsoren Cijfers Bijlage I Bestuur Cybersoek... Bijlage II Medewerkers, vrijwilligers, freelancers Cybersoek... Bijlage III Jaarverslag 2012 Cybersoek voor Ondernemers... Bijlage IV Nieuwsbrief bezoek Prinses Maxima... 2

3 1. Inleiding Cybersoek is het digitale trapveld van stadsdeel Oost. Sinds september 2001 is het een laagdrempelige en prettige plek in de Indische Buurt waar buurtbewoners met de computer leren omgaan, het internet verkennen en elkaar ontmoeten. In 2011 vierden we ons tienjarig bestaan. Als prachtig cadeautje was daar aan het einde van dat jaar de 'Ja van prinses Maxima' op ons verzoek om 2012 samen mooi en positief in te luiden. Opgetogen waren we toen we hoorden dat zij ons wilde verblijden met een bezoek. Groot was ook de positieve invloed van het op handen zijnde bezoek op het gehele Cybersoek team. Het was heerlijk om ons tijdens de voorbereidingen te kunnen richten op het voor het voetlicht brengen van de projecten en de mensen waar we zo trots op zijn. Het was fantastisch om de veelal al jarenlang bij Cybersoek werkende mensen, ondernemende stoere moeders uit de buurt & lieve intelligente mannen, blij te kunnen maken met een uitnodiging voor het feestje rondom de prinses. Een verslag van het bezoek van de prinses vindt u in de bijgevoegde nieuwsbrief. Maar er gebeurde meer moois in 2012! Zo kregen we in mei een Ja van Stichting Doen op onze subsidieaanvraag voor het project Studio Werk. En in december een Ja van het EIF voor onze plannen voor een Open Inloop Taal, die inmiddels zeer succesvol van start is gegaan. Het GAK Instituut en het VSB fonds waren hen inmiddels voor gegaan. Gezamenlijk maakten deze - vier nieuwe - subsidienten het voor Cybersoek mogelijk om in 2012 twee mooie nieuwe projecten op te zetten. Samen met de start van een aantal Cybersoek-activiteiten op het Makassarplein werd het zo een jaar boordevol Nieuw! Daarnaast vonden onze oude succesnummers natuurlijk ook doorgang. De Open Inlopen zaten - als vanouds - vol met lerende buurtbewoners en ook De inloop voor Ondernemers was weer van de partij. Meer hierover en over andere gebeurtenissen in 2012 vindt u in dit jaarverslag. En mocht u na het lezen van dit verslag een keertje een kijkje willen komen nemen bij 1 van onze oude of nieuwe projecten, weet dat u van harte welkom bent! Namens het team van Cybersoek, Ellen van Eeden & Martha Swinkels Amsterdam, 27 maart

4 Over Cybersoek, geschiedenis Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd in het kader van het Grote Steden Beleid begin 2000 het project Het Digitale Trapveld gestart. Het project had als doelstelling voor iedereen toegankelijke ICT voorzieningen in achterstandswijken te realiseren, plekken waar buurtbewoners op laagdrempelige wijze toegang hebben en kennis kunnen maken met ICT in de meest brede zin. Stadsdeel Zeeburg in Amsterdam had al in 2000 duidelijke aspiraties in het ontwikkelen van de mogelijkheden van de nieuwe informatieen communicatiemaatschappij. Het project Het digitale trapveld maakte het mogelijk ICT-beleid in te zetten voor grote groepen burgers in Stadsdeel Zeeburg. Het stadsdeel kreeg haar eigen digitale trapveld: Cybersoek; een markt (soek), waar de inwoners van Stadsdeel Zeeburg kennis konden maken met de nieuwste technologieën. Op 4 september 2001 opende Cybersoek haar deuren voor de eerste bezoekers. 4

5 Doelstellingen Cybersoek streeft met haar activiteiten de volgende doelstellingen na: Verbeteren van de digitale vaardigheden van bewoners, waarmee we het volgende willen bereiken: - Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van bewoners - Ouders ondersteunen in de (digitale) opvoeding van hun kinderen - Verbeteren van de taalvaardigheden en integratie van migranten - Verhogen van productiviteit en economische groei van ondernemers - Bevordering van succes, effectiviteit en vergroting netwerk van (hoogopgeleide, succesvolle) bewoners door beter gebruik van sociale media Verbeteren van de sociale cohesie in de wijk: - diverse groepen in de wijk van hoog/ tot laagopgeleid met elkaar in contact brengen. - het bevorderen van communicatie, begrip en samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk. - zorgen dat buurtbewoners betrokken worden en blijven bij de samenleving waarin zij leven. Vergroten van kansen en zelfvertrouwen geven aan buurtbewoners: - Vergroten van het gevoel van welzijn, erbij te horen, mee te tellen en welkom te zijn. - Stimuleren van creativiteit bij kinderen en jongeren en tegengaan van schooluitval. - Empowerment van mensen met een grote afstand tot de maatschappij (langdurig werklozen, laagopgeleide nieuwkomers). 5

6 Doelgroepen Alle bewoners van Stadsdeel Oost behoren tot de potentiële doelgroep van Cybersoek. Daarbij richt het trapveld zich speciaal op: Digibeten Mensen die niet of nauwelijks gebruik maken van digitale middelen kunnen in Cybersoek deze vaardigheden aanleren en uitbreiden. Nog altijd is deze groep veel te groot, zowel in Amsterdam Oost als in heel Nederland. Senioren Ook veel senioren missen digitale vaardigheden: bijvoorbeeld om te kunnen internetbankieren of voor het onderhouden van contacten met familie. Ook hebben de oudere buurtbewoners veel behoefte aan de gezelligheid tijdens de koffiepauze. De open inloop voor senioren op de dinsdagochtend zit altijd vol. Ouders Veel kinderen gebruiken het internet. Sommige ouders hebben geen weet van wat ze daar doen en kunnen dus ook geen regels opstellen om hen te beschermen. Daarnaast hebben ouders niet altijd voldoende kennis van de Nederlandse taal om voldoende betrokken te zijn bij de leefwereld van hun kind en de schoolcarrière. Cybersoek ondersteunt hen bij het opvoeden van kinderen in een complexe (digitale) wereld met zowel taal- als computerlessen, waarbij het onderdeel veilig internetten veel aandacht krijgt. Kinderen Kinderen hebben soms moeite om mee te komen op school. In Cybersoek zijn ze op een andere manier aan het leren. Ze worden creatief uitgedaagd, krijgen meer zelfvertrouwen omdat ze mooie dingen maken. Ze ontdekken talenten waar ze zich niet eerder bewust van waren. 6

7 Jongeren Voor jongeren biedt Cybersoek ondersteuning bij het ontwikkelen van hun (digitale) schoolloopbaan. In handen van professionele trainers met veel ervaring kunnen jongeren hun talenten ontdekken en zich op een positieve manier ontwikkelen met een focus op de toekomst. Als erkend leerbedrijf stelt Cybersoek ook altijd een aantal stageplaatsen beschikbaar. Ondernemers Ook voor ondernemers worden digitale vaardigheden steeds belangrijker. Daarbij gaat het bij veel MKB ers vaak nog steeds om het leren van basisvaardigheden. Tevens zijn er veel nieuwe toepassingen waar ondernemers in de buurt hun voordeel mee kunnen doen. Ondernemers kunnen bij Cybersoek terecht in een speciale open inloop waar zij al hun vragen over ondernemen & computers & internet kunnen stellen. Hoogopgeleiden Cybersoek is er ook graag voor hoogopgeleide, succesvolle mensen. Zij kunnen in Cybersoek nieuwe vaardigheden leren, samenwerkingspartners vinden, hun buren ontmoeten, vrijwilligerswerk doen, of juist even tot rust komen. Dit versterkt de buurt. Cybersoek benut graag de capaciteiten van hoogopgeleide mensen in het stadsdeel voor de verbetering van de levensomstandigheden van andere buurtbewoners. Zowel betaald als onbetaald. Zij kunnen bijvoorbeeld als vrijwilliger deelnemen aan projecten van Cybersoek. 7

8 Visie In Cybersoek kunnen jong en oud, hoog- en laagopgeleid, kansrijk en kansarm zich ontwikkelen en de vaardigheden opdoen die nodig zijn om in het maatschappelijke en digitale leven te kunnen functioneren. Daarnaast dragen wij bij aan een leefbare buurt, door bewoners die normaal niet met elkaar in contact komen, met elkaar in contact te brengen, en zo de sociale cohesie en de leefbaarheid in onze buurt te vergroten. De steeds belangrijker wordende rol van digitale technologie in de maatschappij, en ook in de communicatie van de overheid, betekent ook: steeds meer mensen die niet mee kunnen komen. Nederland telt nu nog steeds 1,6 miljoen digibeten, aldus Digivaardig & Digibewust. Op de buurt gerichte 'ICT-huiskamers', zoals Cybersoek, spelen een belangrijke rol in het toegankelijk maken van de computer en het internet voor deze mensen. Bij Cybersoek wordt laagdrempelig onderwijs geboden en kunnen mensen uit hun digitale en sociale isolement stappen dat ontstaat door het gevoel van achterblijven bij maatschappij en de omgeving. Op het gebied van computereducatie en sociale cohesie zijn we een stevige en stabiele partner. Voor stadsdeel Oost, maar ook voor andere subsidienten zoals Stichting DOEN en het VSBfonds en opdrachtgevers zoals DWI. Met onze op de klantgerichte en vraag gestuurde werkwijze leveren wij een unieke en succesvolle bijdrage aan de versterking van het sociaal domein in het stadsdeel. Cybersoek wil haar succes graag verstevigen en uitbreiden. Er zijn nog steeds veel te veel mensen die onvoldoende digitale vaardigheden hebben om zich op de computer en het wereldwijde web te redden. En de mensen die al wel voldoende digivaardig zijn, zouden nog meer dan nu hun voordeel kunnen doen met de verschillende sociale media toepassingen. Bij Cybersoek kan laag- en hoogopgeleid terecht. En geven wij gezamenlijk met hen invulling aan het concept Een leven lang leren. Tegelijk blijft het belang van ontmoetingsplekken zoals Cybersoek onverminderd groot. Ze zorgen voor meer verbindingen tussen de buurtbewoners in het stadsdeel. 8

9 Werkwijze Investeren in mensen Cybersoek is uniek in de manier van investeren in mensen: met constante aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de bezoekers en een vraaggerichte werkwijze, waarbij het leren centraal staat en de computer het middel is. Klanten kunnen doorgroeien bij Cybersoek. Cybersoek werkt samen met momenteel meer dan vijfentwintig - vrijwilligers. Veel mensen die binnenkwamen als bezoeker, krijgen de mogelijkheid om als begeleider van de Open Inloop, van cursussen of van een Promoteam hun ervaringen uit te breiden. Veel langdurig werklozen zetten zo hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Anderen worden op een goede manier sociaal geactiveerd. Voor de bezoekers is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie een belangrijke reden voor deelname aan de verschillende activiteiten in Cybersoek. Tezamen met de begeleiders wordt er hard gewerkt aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke ontplooiing van bezoekers, waarbij vaak het weer actief kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt het doel is. Wij helpen mensen bijvoorbeeld bij het maken van sollicitatiebrieven maar ook bij het opdoen van specifieke computervaardigheden die nodig zijn om aan de slag te kunnen. Investeren in sociale cohesie Cybersoek is sterk in laagdrempelige buurtgerichte activiteiten die de sociale cohesie direct en indirect bevorderen. Zo worden bijvoorbeeld cursusgroepen samengesteld door rekening te houden met de diversiteit in het stadsdeel: oud en jong, met veel scholing of juist niet, allochtoon, autochtoon, mannen en vrouwen, men zit zoveel mogelijk door en bij elkaar. De extra begeleiders van deze groepen, de vrijwilligers, wonen veelal zelf ook in de buurt. Tijdens onze basiscursussen wordt een groepsfoto gemaakt, die cursisten via naar elkaar versturen. De cursisten maken een mailadres aan en oefenen door elkaar berichten te sturen. Zo leren ze het internet en elkaar beter kennen. Tijdens de laatste les wordt voor iedere cursist een geschikt moment gezocht om verder te kunnen oefenen. Voor een werkende man is dat bijvoorbeeld de woensdagavond en voor een moeder met jonge kinderen de donderdagochtend. Buurtbewoners worden zo vaste klant, komen uit een sociaal of digitaal isolement, en leren zo meer over de computer en hun buren. 9

10 Investeren in samenwerking In het activiteitenaanbod van Cybersoek wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de primaire thema s die leven in het stadsdeel. Daarbij streven we naar aansluiting bij - en zo min mogelijk overlap met - activiteiten binnen andere instellingen. Als die overlap er wel is, gaan wij op zoek naar samenwerking. Wij hebben intussen een stevig netwerk van samenwerkingspartners binnen Stadsdeel Oost. Aan onder andere de samenwerking met Nowhere en basisscholen in de buurt en de contacten met nieuwe netwerken uit de Indische Buurt, zoals de Meevaart Community hechten wij veel waarde. Succes en betekenis Cybersoek leidt bezoekers op met computers en creëert een ontmoetingsplek in de buurt. De behoefte hieraan blijkt en blijft enorm groot. Wekelijks bezoeken gemiddeld 220 kinderen, jongeren, volwassenen en senioren een activiteit van Cybersoek; een Open Inloop, een cursus of een speciaal project. De expertise die Cybersoek in de loop der jaren heeft opgedaan, wordt nu ook landelijk benut. Onder ander door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken die ons vroeg de Open Inloop voor Ondernemers als methodiek overdraagbaar te maken voor de bibliotheken in het land. De methodieken van Studio Werk en de Open Inloop Taal gaan op termijn medio 2013 beschikbaar gesteld worden voor organisaties die net als Cybersoek het leven lang leren concept een warm hart toedragen. Cybersoek maakt de hooggespannen verwachtingen rondom het trapveld meer dan waar. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat we ons project een groot succes mogen noemen. De bouwstenen van dit het succes zijn; Professionaliteit van de medewerkers Betrokkenheid en deskundigheid van vrijwilligers 10

11 Vraaggericht opereren van de organisatie Diversiteit van het aanbod Geschikte methodiek Geschikte locatie en apparatuur Laagdrempeligheid van de voorziening Naast de - op de individuele klant toegesneden - methodiek en prachtige locatie van Cybersoek aan het Timorplein, waarbij we klanten een verzorgde omgeving bieden met apparatuur die up-to-date is, blijft de belangrijkste eigenschap van Cybersoek toch haar laagdrempeligheid. Er hangt altijd een sfeer van welkom zijn in Cybersoek. Zo merken buurtbewoners die de stap wagen om uit hun huis te komen om de voor hen onbekende en soms beangstigende wereld van de technologie te verkennen, al heel snel dat zij veel persoonlijke aandacht krijgen, op hun eigen tempo aan de slag kunnen en dat geen enkele vraag te dom is. 11

12 2. Het programma Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten van Digitaal Trapveld Cybersoek in Per activiteit staat aangegeven of deze extren of vanuit de Basisvoorziening van het stadsdeel gefinancierd is. Open Inloop: Basisvoorziening Stadsdeel Oost Op een aantal vaste momenten door de week, en op woensdagavond, is er in Cybersoek de mogelijkheid binnen te lopen en aan de computer te werken. Bewoners van het stadsdeel maken hier veelvuldig gebruik van. Cursisten halen in de Open Inloop een gemiste les of oefenen de geleerde stof. Andere bezoekers komen langs om een mailtje te versturen, een digitale krant te lezen, informatie te zoeken op het internet of te oefenen met Word. Er worden vragen gesteld over het gebruik van soft- en hardware en over het maken van een website. Regelmatig wordt zelfstandig gewerkt, bijvoorbeeld aan een typecursus of een oefenprogramma Nederlands. Veel van de kennisoverdracht vindt plaats via vrijwilligers, die de bezoekers terzijde staan bij de eerste stappen op de digitale snelweg en hen helpen bij het maken van een CV of het schrijven van een sollicitatiebrief. Sinds een aantal jaren vinden we in al de verschillende open inlopen ook de mensen die zich verder willen scholen in programma s zoals Excel en Photoshop. Organiseerden we in de eerste jaren van Cybersoek hier nog aparte cursussen voor, voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat we deze klanten nu beter individueel begeleiden in de Open inloop. De niveaus van onze klanten qua Nederlandse taalbeheersing en lerend vermogen lopen zo enorm uiteen dat dit de beste wijze blijkt voor het leren van de meer ingewikkelde programma s. Individueel in groepsverband! De koffie, de pauze en de opstelling van de computers in het leslokaal zorgen, samen met het personeel en de vrijwilligers, voor een goede, informele sfeer. 12

13 Open inloop voor Senioren Totaal in 2012: 973 bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers per ochtend: 22 De allereerste activiteit van Cybersoek was de Open Inloop voor senioren. Dit was direct een groot succes. Hier vindt u Cybersoeks oudste en ook meest trouwe bezoekers. Veel senioren leren hier de basis, sturen mailtjes aan hun kleinkinderen, of chatten met familie in het buitenland. De koffiepauze op dinsdagochtend is altijd druk en gezellig. Open inloop voor Dames Totaal in 2012: 789 bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers per ochtend: 18 Op donderdagochtend vindt in Cybersoek de Open Inloop voor vrouwen plaats. Vrouwen uit de buurt, jonge moeders, met naast de stoel een klein kind in de buggy, leren typen. Beginners leren klikken met een muis of oefenen met een programma ter verbetering van hun Nederlandse taal. Vrouwen maken kennis met de computer en het internet en elkaar. Open inloop 21+ Woensdagvond 421 bezoekers, gemiddeld aantal bezoekers: 9 Vrijdagochtend 796 bezoekers, gemiddeld aantal bezoekers: 18 Vrijdagmiddag 377 bezoekers, gemiddeld aantal bezoekers: 8 De klantenkring op de open inlopen voor volwassenen is een afspiegeling van de bewoners van Stadsdeel Oost. Op de woensdagavond komen gemiddeld meer mannen, op de vrijdagmiddag komen ook veel klanten uit een voormalig sociaal activeringstraject van de Dienst Werk en Inkomen. 13

14 Op de vrijdagmiddag organiseren we op verzoek van onze bezoekers tegenwoordig ook excursies. Deze uitjes hebben allemaal één of meerdere digitale aspecten. De website van dat wat we gaan bezoeken wordt in Cybersoek opgezocht en bekeken. Er worden digitale foto s gemaakt, die vervolgens bewerkt worden en uitgeprint of bijvoorbeeld op Facebook worden gezet. In 2012 brachten we onder andere een bezoek aan de bibliotheek op het Javaplein en gingen we met een groep geïnteresseerden naar de Noord-Zuidlijn. 14

15 Cursusaanbod voor Volwassenen Basiscursussen Computers en Internet Basisvoorziening Stadsdeel Oost 2 cursussen van 8 lessen, gemiddeld 11 deelnemers Op de woensdag- en vrijdagmiddag en woensdagavond organiseerden we in het najaar van 2012 onze basiscursussen Computers & Internet. Buurtbewoners kregen 8 lessen in het gebruik van Word, Windows en Paint. Daarnaast leert men surfen op internet en e- mailen. Naast het aanleren van ICT-vaardigheden gaat het ook om het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van onze buurtbewoners. De cursisten wonen in Stadsdeel Oost en hebben bij de start van de basiscursus allemaal nauwelijks tot geen ervaring met computers en de digitale snelweg. Daarnaast is het een gevarieerde groep, in leeftijd variërend van 25 tot 70 jaar. Bij een succesvolle afronding van een cursus ontvangt de deelnemer een certificaat. Computer & Internet Workshops Basisvoorziening Stadsdeel Oost Diverse workshops: 377 bezoeken. In aanvulling op de basiscursus en de Open inlopen kun je in Cybersoek ook terecht voor workshops die uit één of twee lessen bestaan. Deze worden gegeven op de vrijdagmiddag. Bezoekers konden hier terecht voor een workshop Word en een workshop Foto s bewerken, het gebruik van Facebook, muziek bestanden downloaden en Skypen. 15

16 Divers voor volwassenen Stitch & Bitch, het Breibedrijf Oorspronkelijk gefinancierd door Ruimte voor Contact. Sinds 2010 zelfstandig voortgezet met dank aan vrijwillige inzet van enkele deelneemsters. Aantal bezoeken in 2012: 704, gemiddeld 16 deelnemers per bijeenkomst Iedere donderdagmiddag komt een groep vrouwen uit Oost en omgeving naar Cybersoek om met elkaar te breien, te haken en te kletsen. Belangrijk uitgangspunt bij de gesprekken is het oefenen van de Nederlandse taal voor de dames die dit nog beter onder de knie willen krijgen. Het breien biedt een informele maar voor veel dames veel toegankelijker vorm van taaleducatie. Intussen maken ze mooie dingen, leren ze computeren, zoeken ze breipatronen via google en worden ze alsmaar professioneler. De aardige trouwe bezoekster van Cybersoek geeft tijdens het pennen Nederlandse bijles aan de Indische vrouw die naast haar zit. Er wordt door verschillende leeftijden op verschillende niveaus gebreid en gepraat. Het aanstekelijke en informele karakter van het samenkomen om te breien werkt zeer ondersteunend bij het doen beklijven van de Nederlandse taal-, brei- en computervaardigheden. Dit project is in eerste aanzet financieel mogelijk gemaakt door Ruimte voor Contact, een regeling van Wonen, Wijken en Integratie van het ministerie van VROM. Intussen draait het project zelfstandig. Vrijwilligers zorgen voor een goede sfeer, gesprekstof en continuïteit. We zijn erg trots op dit succes. 16

17 Open inloop voor Ondernemers in Cybersoek Mede mogelijk gemaakt door: de Rabobank en Stadsdeel Oost (Duurzaamheidsborrel) Totaal in 2012: 396 bezoekers In de Open Inloop Ondernemers kunnen startende en gevestigde ondernemers terecht met al hun vragen over ondernemerschap & computers. Zowel vragen over het goed gebruik van de computer en internet, als vragen over online boekhouding en het succesvol inzetten van sociale netwerksites voor een bedrijf kunnen in de open inloop beantwoord worden. In speciale workshops en netwerkbijeenkomsten krijgen genodigden tips & trucs over internet, computers en ondernemen. Met de open inloop ondernemen verbeteren lokale ondernemers hun digitale vaardigheden en hun bedrijfsvoering en krijgen zij de gelegenheid te netwerken. Open Inloop voor Ondernemers in het kader van Duurzaamheid 17

18 OIO in de Bibliotheken Mogelijk gemaakt door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Cybersoek gaat landelijk! De succesvolle OIO-methodiek werd in 2012 verspreid door het land. In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) trokken de medewerkers van Cybersoek het land door om verschillende geïnteresseerde bibliotheken te bezoeken. Er is inmiddels een website voor de deelnemende bibliotheken. En we organiseerden workshops voor hen in de regio. In 2013 zullen er tien bibliotheken starten met een eigen OIO. In 2012 brachten we o.a. een bezoek aan de bibliotheken in Alkmaar, Den Haag, Almere, Weert, Assen en Enschede. 18

19 De Open Inloop Taal Mede mogelijk gemaakt door: het VSB-fonds, Ymere en Stadsdeel Oost en het EIF In het project Open Inloop Taal combineren we onze ervaring van het flexibele en laagdrempelige karakter van een open inloop, zoals we dat nu hebben met de computer, met de sterke behoefte van met name moeders uit de Indische buurt om hun opgedane kennis van de Nederlandse taal in de praktijk te kunnen brengen. Door ook voor de lokale ondernemer hulp te bieden bij het opstellen van zijn of haar menukaart, er te zijn voor de afstuderende student die zijn spelling nog moet controleren en een basis te leggen voor de bewoonster van de seniorenflat die eigenlijk al een leven lang analfabeet is, zal er een kruisbestuiving plaats vinden die zorgt dat de Nederlandse taal beklijft. Onze goede contacten in de buurt zorgen er voor dat de bezoekers niet schromen om naar de Open Inloop Taal te komen voor een helpende hand. In december zijn we met de Open Inloop Taal van start gegaan. Open Inloop Taal in Cybersoek 19

20 Plug de Dag in Cybersoek Gedurende de maand februari waren de mensen van Plug de Dag in Cybersoek. Iedere woensdag werkten zij bij ons op locatie en tijdens de gezamenlijke lunch dachten ze mee over onze Open inloop voor Ondernemers in 2012 en hoe die vorm te geven. Het waren inspirerende dagen. De pluggers hebben in juni meegeholpen met de organisatie van de Parade voor Ondernemers. PLUG de dag [PLUG zn]; 1 community van nieuwsgierige professionals die op onverwachte gastlocaties in de stad samen werken en ontdekken 2 stadsnomaden 3 matchmaker: ~ combineert vragen, mensen, plekken en kwaliteiten; ~ mobiliseert en doet plug gen; 1 meedoen aan PLUG de dag 2 door verwondering en vragen stellen tot nieuwe inzichten komen. 3 spontaan werken op ongebruikelijke locaties en de eigenaar een handje helpen Parade voor Ondernemers 20

21 Digitale Participatie Kaart Mogelijk gemaakt door Stadsdeel Oost April December 2012 Ondersteuning Cybersoek is een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in digitale ondersteuning. Stadsdeel Oost (Simone Lamme) en stichting de Omslag (Griët Bos) Cybersoek hebben Cybersoek daarom benaderd met de vraag of wij organisaties in stadsdeel Oost ondersteuning zouden kunnen bieden bij het plaatsen van hun aanbod op de website Open Inloop Jekuntmeer.nl Om organisaties die hulp kunnen gebruiken bij het plaatsen van hun aanbod op jekuntmeer.nl te assisteren heeft Cybersoek het volgende projectplan ten uitvoer gebracht. In april van 2012 zijn twee medewerkers van Cybersoek bij stichting de Omslag geweest om meer informatie en uitleg te krijgen over de technische kant van jekuntmeer.nl. Zij hebben daar uitgebreide instructie gekregen over het gebruik van de website jekuntmeer.nl, veelgestelde vragen door gebruikers doorgenomen en uitleg gekregen over alle technische processen zoals inloggen, aanvragen van wachtwoorden en uploaden van aanbod. Vanaf mei zijn we op de vrijdag gestart met de open inloop jekuntmeer.nl. 21

22 Naast de reguliere open inloop konden organisaties op deze vrijdag terecht voor begeleiding bij het plaatsen van aanbod op de website. De organisaties die gebruik hebben gemaakt van de open inloop hebben Cybersoek per telefoon benaderd of zijn binnen komen lopen. Omdat vrijdagochtend lang niet voor iedereen een geschikt moment bleek om langs te komen bij Cybersoek zijn we ook flexibel gaan werken. Op verzoek hebben we op afspraak mensen geholpen bij het plaatsen van aanbod. In totaal hebben twintig organisaties gebruik gemaakt van het aanbod van de Open inloop. 22

23 Taal & Ouderbetrokkenheid Mogelijk gemaakt door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Totaal in 2012: 15 deelnemers Wegens groot succes in de afgelopen schooljaren verzorgt Cybersoek ook in 2012 een Taal en Ouderbetrokkenheid traject voor de Flevoparkschool. Ouders krijgen Nederlandse taallessen op school en Taallessen achter de computer in Cybersoek. In twee keer drie uur per week verbeteren zij hun taalniveau - sommigen leren voor het eerst lezen en schrijven - en worden ze wegwijs gemaakt in de wereld van Office en Internet. Dit vergroot vervolgens hun betrokkenheid bij de school en hun begrip voor de leefwereld van hun kinderen. De ouders komen vaker en makkelijker de school binnen, waar vroeger het contact ophield bij de deur. 23

24 Taal Oefenplekken in opdracht van DWI verzorgt Cybersoek de Taaloefenplekken. Aantal deelnemers: 12 In december 2011 is het project TAALenten in de wijk van start gegaan binnen Cybersoek. Het is een project waarbij diverse organisaties in Amsterdam, via DWI, deelnemers begeleiden die hun Nederlandse taallessen willen uitbreiden met 'praktijkervaring'. Dit wordt ook wel een duaal traject genoemd. Bij de activiteiten in Cybersoek lopen TAALenten en reguliere bezoekers door elkaar heen. Een belangrijk onderdeel van het in de praktijk brengen van de Nederlandse taal is het contact met anderen. Andere mensen die werken, mensen die actiefvrijwilligerswerk doen, hele slimme mensen, hele domme mensen, grappige en vriendelijke mensen. Mensen met geld en mensen zonder. Mensen die heel goed Nederlands spreken omdat ze hier geboren zijn en mensen die dat heel goed kunnen omdat ze daar op latere leeftijd goed bij geholpen zijn. Door deze mix doen de TAALenten contacten en ervaringen op in de wijk, op een zo breed mogelijke manier! 24

25 25

26 MAP en SAP in 2012 Behoudt van 2 mapers en 12 sapers. In 2011 mede mogelijk gemaakt door: het Maagdenhuis, Stichting Haella en Internet4all Cybersoek heeft de afgelopen jaren voor DWI per jaar gemiddeld 35 langdurig werklozen begeleidt in de zogenaamde MAP/SAP trajecten. Dit project had niet zozeer tot doel mensen weer aan het werk te krijgen - waar dit wel gebeurde was dit mooi meegenomen - maar veel eerder deze mensen uit hun sociale en maatschappelijke isolement te halen. Eén of meerdere ochtenden in de week komen deze klanten naar de open inloop waar zij zich naadloos voegen bij onze vaste bezoekers. Zij doen computervaardigheden op, vergroten hun kennis en nemen deel aan het sociale verkeer. Daarnaast organiseert Cybersoek op vrijdagmiddag wekelijks een lunch en eenmaal per maand een excursie. Helaas is DWI genoodzaakt geweest de hulp aan zeer langdurig werklozen medio 2011 te staken, in verband met de bezuinigingen van de stad Amsterdam. Heel bijzonder was de financiële steun die we vervolgens van het Maagdenhuis, Stichting Haella en Internet4all mochten ontvangen. Gezamenlijk zorgden zij ervoor dat we het aanbod voor Map-ers en Sap-ers op de vrijdagmiddag konden voortzetten. Nu bij het schrijven van dit jaarverslag maart kunnen we concluderen dat we bijna 50% van onze mapers en sapers door dit project hebben weten vast te houden. Van de zes Mapers zijn er in 2012 nog twee deelnemers als vrijwilliger betrokken bij Cybersoek. Hun intrinsieke motivatie bleek sterk genoeg om ook na het beëindigen van de rol van DWI als verplichtende factor - bij Cybersoek te blijven komen. We zijn daar erg blij mee en zijn bijzonder trots op hen. Van de 21 Sapers hebben we er uiteindelijk twaalf weten te behouden. Ze hebben hun plek gevonden bij de Breiclub van Cybersoek, in de Open inloop voor Senioren of ze zijn doorgegaan met het frequent bezoeken van de vrijdagen. Een aantal mapers en sapers nemen nog steeds deel aan de excursies van Cybersoek. 26

27 Open Inloop Werk (sinds februari 2013: Studio Werk) Mede mogelijk gemaakt door: het GAK Instituut, het VSB-fonds en Stichting Doen Gestart in mei 2012, aantal deelnemers: 258 In het project 'Open Inloop Werk!' gaat het naast het opdoen en uitwisselen van werk- en communicatieve vaardigheden ook nadrukkelijk om talenten herkennen, ontwikkelen en kansen creëren. Werkzoekenden zijn welkom bij de Open Inloop Werk! (OIW), maar ook mensen die al een baan hebben of buurtbewoners die ondernemen. Wekelijks zijn er op maandagavond gratis workshops en staan er HRspecialisten klaar om persoonlijke werkvragen te beantwoorden over bijvoorbeeld: vacatures zoeken, talentontwikkeling, CV opstellen, solliciteren, pensioen, salarisonderhandelingen... Deze aanpak volgt de beproefde Open Inloop formule van Cybersoek; een laagdrempelig aanbod, voor mensen op alle kennisniveaus, met de mogelijkheid om zelfstandig te werken mét professionele begeleiding en ondersteuning waar nodig. 27

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol.

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol. KORTE BERICHTEN nr. 47 maart 2007 ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN voorheen Nederlands op de Werkvloer c o l o f o n Bijna een op de vijf inwoners van Nederland op 1 januari 2006 is allochtoon. Iedereen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie