Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis Het programma Open Inloop Cursusaanbod voor Volwassenen Divers voor volwassenen Aanbod Jeugd en Jongeren De organisatie De medewerkers Het netwerk De Stichting ZIP De Subsidiënten, Opdrachtgevers en Sponsoren Cijfers Bijlage I Bestuur Cybersoek... Bijlage II Medewerkers, vrijwilligers, freelancers Cybersoek... Bijlage III Jaarverslag 2012 Cybersoek voor Ondernemers... Bijlage IV Nieuwsbrief bezoek Prinses Maxima... 2

3 1. Inleiding Cybersoek is het digitale trapveld van stadsdeel Oost. Sinds september 2001 is het een laagdrempelige en prettige plek in de Indische Buurt waar buurtbewoners met de computer leren omgaan, het internet verkennen en elkaar ontmoeten. In 2011 vierden we ons tienjarig bestaan. Als prachtig cadeautje was daar aan het einde van dat jaar de 'Ja van prinses Maxima' op ons verzoek om 2012 samen mooi en positief in te luiden. Opgetogen waren we toen we hoorden dat zij ons wilde verblijden met een bezoek. Groot was ook de positieve invloed van het op handen zijnde bezoek op het gehele Cybersoek team. Het was heerlijk om ons tijdens de voorbereidingen te kunnen richten op het voor het voetlicht brengen van de projecten en de mensen waar we zo trots op zijn. Het was fantastisch om de veelal al jarenlang bij Cybersoek werkende mensen, ondernemende stoere moeders uit de buurt & lieve intelligente mannen, blij te kunnen maken met een uitnodiging voor het feestje rondom de prinses. Een verslag van het bezoek van de prinses vindt u in de bijgevoegde nieuwsbrief. Maar er gebeurde meer moois in 2012! Zo kregen we in mei een Ja van Stichting Doen op onze subsidieaanvraag voor het project Studio Werk. En in december een Ja van het EIF voor onze plannen voor een Open Inloop Taal, die inmiddels zeer succesvol van start is gegaan. Het GAK Instituut en het VSB fonds waren hen inmiddels voor gegaan. Gezamenlijk maakten deze - vier nieuwe - subsidienten het voor Cybersoek mogelijk om in 2012 twee mooie nieuwe projecten op te zetten. Samen met de start van een aantal Cybersoek-activiteiten op het Makassarplein werd het zo een jaar boordevol Nieuw! Daarnaast vonden onze oude succesnummers natuurlijk ook doorgang. De Open Inlopen zaten - als vanouds - vol met lerende buurtbewoners en ook De inloop voor Ondernemers was weer van de partij. Meer hierover en over andere gebeurtenissen in 2012 vindt u in dit jaarverslag. En mocht u na het lezen van dit verslag een keertje een kijkje willen komen nemen bij 1 van onze oude of nieuwe projecten, weet dat u van harte welkom bent! Namens het team van Cybersoek, Ellen van Eeden & Martha Swinkels Amsterdam, 27 maart

4 Over Cybersoek, geschiedenis Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd in het kader van het Grote Steden Beleid begin 2000 het project Het Digitale Trapveld gestart. Het project had als doelstelling voor iedereen toegankelijke ICT voorzieningen in achterstandswijken te realiseren, plekken waar buurtbewoners op laagdrempelige wijze toegang hebben en kennis kunnen maken met ICT in de meest brede zin. Stadsdeel Zeeburg in Amsterdam had al in 2000 duidelijke aspiraties in het ontwikkelen van de mogelijkheden van de nieuwe informatieen communicatiemaatschappij. Het project Het digitale trapveld maakte het mogelijk ICT-beleid in te zetten voor grote groepen burgers in Stadsdeel Zeeburg. Het stadsdeel kreeg haar eigen digitale trapveld: Cybersoek; een markt (soek), waar de inwoners van Stadsdeel Zeeburg kennis konden maken met de nieuwste technologieën. Op 4 september 2001 opende Cybersoek haar deuren voor de eerste bezoekers. 4

5 Doelstellingen Cybersoek streeft met haar activiteiten de volgende doelstellingen na: Verbeteren van de digitale vaardigheden van bewoners, waarmee we het volgende willen bereiken: - Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van bewoners - Ouders ondersteunen in de (digitale) opvoeding van hun kinderen - Verbeteren van de taalvaardigheden en integratie van migranten - Verhogen van productiviteit en economische groei van ondernemers - Bevordering van succes, effectiviteit en vergroting netwerk van (hoogopgeleide, succesvolle) bewoners door beter gebruik van sociale media Verbeteren van de sociale cohesie in de wijk: - diverse groepen in de wijk van hoog/ tot laagopgeleid met elkaar in contact brengen. - het bevorderen van communicatie, begrip en samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk. - zorgen dat buurtbewoners betrokken worden en blijven bij de samenleving waarin zij leven. Vergroten van kansen en zelfvertrouwen geven aan buurtbewoners: - Vergroten van het gevoel van welzijn, erbij te horen, mee te tellen en welkom te zijn. - Stimuleren van creativiteit bij kinderen en jongeren en tegengaan van schooluitval. - Empowerment van mensen met een grote afstand tot de maatschappij (langdurig werklozen, laagopgeleide nieuwkomers). 5

6 Doelgroepen Alle bewoners van Stadsdeel Oost behoren tot de potentiële doelgroep van Cybersoek. Daarbij richt het trapveld zich speciaal op: Digibeten Mensen die niet of nauwelijks gebruik maken van digitale middelen kunnen in Cybersoek deze vaardigheden aanleren en uitbreiden. Nog altijd is deze groep veel te groot, zowel in Amsterdam Oost als in heel Nederland. Senioren Ook veel senioren missen digitale vaardigheden: bijvoorbeeld om te kunnen internetbankieren of voor het onderhouden van contacten met familie. Ook hebben de oudere buurtbewoners veel behoefte aan de gezelligheid tijdens de koffiepauze. De open inloop voor senioren op de dinsdagochtend zit altijd vol. Ouders Veel kinderen gebruiken het internet. Sommige ouders hebben geen weet van wat ze daar doen en kunnen dus ook geen regels opstellen om hen te beschermen. Daarnaast hebben ouders niet altijd voldoende kennis van de Nederlandse taal om voldoende betrokken te zijn bij de leefwereld van hun kind en de schoolcarrière. Cybersoek ondersteunt hen bij het opvoeden van kinderen in een complexe (digitale) wereld met zowel taal- als computerlessen, waarbij het onderdeel veilig internetten veel aandacht krijgt. Kinderen Kinderen hebben soms moeite om mee te komen op school. In Cybersoek zijn ze op een andere manier aan het leren. Ze worden creatief uitgedaagd, krijgen meer zelfvertrouwen omdat ze mooie dingen maken. Ze ontdekken talenten waar ze zich niet eerder bewust van waren. 6

7 Jongeren Voor jongeren biedt Cybersoek ondersteuning bij het ontwikkelen van hun (digitale) schoolloopbaan. In handen van professionele trainers met veel ervaring kunnen jongeren hun talenten ontdekken en zich op een positieve manier ontwikkelen met een focus op de toekomst. Als erkend leerbedrijf stelt Cybersoek ook altijd een aantal stageplaatsen beschikbaar. Ondernemers Ook voor ondernemers worden digitale vaardigheden steeds belangrijker. Daarbij gaat het bij veel MKB ers vaak nog steeds om het leren van basisvaardigheden. Tevens zijn er veel nieuwe toepassingen waar ondernemers in de buurt hun voordeel mee kunnen doen. Ondernemers kunnen bij Cybersoek terecht in een speciale open inloop waar zij al hun vragen over ondernemen & computers & internet kunnen stellen. Hoogopgeleiden Cybersoek is er ook graag voor hoogopgeleide, succesvolle mensen. Zij kunnen in Cybersoek nieuwe vaardigheden leren, samenwerkingspartners vinden, hun buren ontmoeten, vrijwilligerswerk doen, of juist even tot rust komen. Dit versterkt de buurt. Cybersoek benut graag de capaciteiten van hoogopgeleide mensen in het stadsdeel voor de verbetering van de levensomstandigheden van andere buurtbewoners. Zowel betaald als onbetaald. Zij kunnen bijvoorbeeld als vrijwilliger deelnemen aan projecten van Cybersoek. 7

8 Visie In Cybersoek kunnen jong en oud, hoog- en laagopgeleid, kansrijk en kansarm zich ontwikkelen en de vaardigheden opdoen die nodig zijn om in het maatschappelijke en digitale leven te kunnen functioneren. Daarnaast dragen wij bij aan een leefbare buurt, door bewoners die normaal niet met elkaar in contact komen, met elkaar in contact te brengen, en zo de sociale cohesie en de leefbaarheid in onze buurt te vergroten. De steeds belangrijker wordende rol van digitale technologie in de maatschappij, en ook in de communicatie van de overheid, betekent ook: steeds meer mensen die niet mee kunnen komen. Nederland telt nu nog steeds 1,6 miljoen digibeten, aldus Digivaardig & Digibewust. Op de buurt gerichte 'ICT-huiskamers', zoals Cybersoek, spelen een belangrijke rol in het toegankelijk maken van de computer en het internet voor deze mensen. Bij Cybersoek wordt laagdrempelig onderwijs geboden en kunnen mensen uit hun digitale en sociale isolement stappen dat ontstaat door het gevoel van achterblijven bij maatschappij en de omgeving. Op het gebied van computereducatie en sociale cohesie zijn we een stevige en stabiele partner. Voor stadsdeel Oost, maar ook voor andere subsidienten zoals Stichting DOEN en het VSBfonds en opdrachtgevers zoals DWI. Met onze op de klantgerichte en vraag gestuurde werkwijze leveren wij een unieke en succesvolle bijdrage aan de versterking van het sociaal domein in het stadsdeel. Cybersoek wil haar succes graag verstevigen en uitbreiden. Er zijn nog steeds veel te veel mensen die onvoldoende digitale vaardigheden hebben om zich op de computer en het wereldwijde web te redden. En de mensen die al wel voldoende digivaardig zijn, zouden nog meer dan nu hun voordeel kunnen doen met de verschillende sociale media toepassingen. Bij Cybersoek kan laag- en hoogopgeleid terecht. En geven wij gezamenlijk met hen invulling aan het concept Een leven lang leren. Tegelijk blijft het belang van ontmoetingsplekken zoals Cybersoek onverminderd groot. Ze zorgen voor meer verbindingen tussen de buurtbewoners in het stadsdeel. 8

9 Werkwijze Investeren in mensen Cybersoek is uniek in de manier van investeren in mensen: met constante aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de bezoekers en een vraaggerichte werkwijze, waarbij het leren centraal staat en de computer het middel is. Klanten kunnen doorgroeien bij Cybersoek. Cybersoek werkt samen met momenteel meer dan vijfentwintig - vrijwilligers. Veel mensen die binnenkwamen als bezoeker, krijgen de mogelijkheid om als begeleider van de Open Inloop, van cursussen of van een Promoteam hun ervaringen uit te breiden. Veel langdurig werklozen zetten zo hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Anderen worden op een goede manier sociaal geactiveerd. Voor de bezoekers is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie een belangrijke reden voor deelname aan de verschillende activiteiten in Cybersoek. Tezamen met de begeleiders wordt er hard gewerkt aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke ontplooiing van bezoekers, waarbij vaak het weer actief kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt het doel is. Wij helpen mensen bijvoorbeeld bij het maken van sollicitatiebrieven maar ook bij het opdoen van specifieke computervaardigheden die nodig zijn om aan de slag te kunnen. Investeren in sociale cohesie Cybersoek is sterk in laagdrempelige buurtgerichte activiteiten die de sociale cohesie direct en indirect bevorderen. Zo worden bijvoorbeeld cursusgroepen samengesteld door rekening te houden met de diversiteit in het stadsdeel: oud en jong, met veel scholing of juist niet, allochtoon, autochtoon, mannen en vrouwen, men zit zoveel mogelijk door en bij elkaar. De extra begeleiders van deze groepen, de vrijwilligers, wonen veelal zelf ook in de buurt. Tijdens onze basiscursussen wordt een groepsfoto gemaakt, die cursisten via naar elkaar versturen. De cursisten maken een mailadres aan en oefenen door elkaar berichten te sturen. Zo leren ze het internet en elkaar beter kennen. Tijdens de laatste les wordt voor iedere cursist een geschikt moment gezocht om verder te kunnen oefenen. Voor een werkende man is dat bijvoorbeeld de woensdagavond en voor een moeder met jonge kinderen de donderdagochtend. Buurtbewoners worden zo vaste klant, komen uit een sociaal of digitaal isolement, en leren zo meer over de computer en hun buren. 9

10 Investeren in samenwerking In het activiteitenaanbod van Cybersoek wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de primaire thema s die leven in het stadsdeel. Daarbij streven we naar aansluiting bij - en zo min mogelijk overlap met - activiteiten binnen andere instellingen. Als die overlap er wel is, gaan wij op zoek naar samenwerking. Wij hebben intussen een stevig netwerk van samenwerkingspartners binnen Stadsdeel Oost. Aan onder andere de samenwerking met Nowhere en basisscholen in de buurt en de contacten met nieuwe netwerken uit de Indische Buurt, zoals de Meevaart Community hechten wij veel waarde. Succes en betekenis Cybersoek leidt bezoekers op met computers en creëert een ontmoetingsplek in de buurt. De behoefte hieraan blijkt en blijft enorm groot. Wekelijks bezoeken gemiddeld 220 kinderen, jongeren, volwassenen en senioren een activiteit van Cybersoek; een Open Inloop, een cursus of een speciaal project. De expertise die Cybersoek in de loop der jaren heeft opgedaan, wordt nu ook landelijk benut. Onder ander door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken die ons vroeg de Open Inloop voor Ondernemers als methodiek overdraagbaar te maken voor de bibliotheken in het land. De methodieken van Studio Werk en de Open Inloop Taal gaan op termijn medio 2013 beschikbaar gesteld worden voor organisaties die net als Cybersoek het leven lang leren concept een warm hart toedragen. Cybersoek maakt de hooggespannen verwachtingen rondom het trapveld meer dan waar. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat we ons project een groot succes mogen noemen. De bouwstenen van dit het succes zijn; Professionaliteit van de medewerkers Betrokkenheid en deskundigheid van vrijwilligers 10

11 Vraaggericht opereren van de organisatie Diversiteit van het aanbod Geschikte methodiek Geschikte locatie en apparatuur Laagdrempeligheid van de voorziening Naast de - op de individuele klant toegesneden - methodiek en prachtige locatie van Cybersoek aan het Timorplein, waarbij we klanten een verzorgde omgeving bieden met apparatuur die up-to-date is, blijft de belangrijkste eigenschap van Cybersoek toch haar laagdrempeligheid. Er hangt altijd een sfeer van welkom zijn in Cybersoek. Zo merken buurtbewoners die de stap wagen om uit hun huis te komen om de voor hen onbekende en soms beangstigende wereld van de technologie te verkennen, al heel snel dat zij veel persoonlijke aandacht krijgen, op hun eigen tempo aan de slag kunnen en dat geen enkele vraag te dom is. 11

12 2. Het programma Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten van Digitaal Trapveld Cybersoek in Per activiteit staat aangegeven of deze extren of vanuit de Basisvoorziening van het stadsdeel gefinancierd is. Open Inloop: Basisvoorziening Stadsdeel Oost Op een aantal vaste momenten door de week, en op woensdagavond, is er in Cybersoek de mogelijkheid binnen te lopen en aan de computer te werken. Bewoners van het stadsdeel maken hier veelvuldig gebruik van. Cursisten halen in de Open Inloop een gemiste les of oefenen de geleerde stof. Andere bezoekers komen langs om een mailtje te versturen, een digitale krant te lezen, informatie te zoeken op het internet of te oefenen met Word. Er worden vragen gesteld over het gebruik van soft- en hardware en over het maken van een website. Regelmatig wordt zelfstandig gewerkt, bijvoorbeeld aan een typecursus of een oefenprogramma Nederlands. Veel van de kennisoverdracht vindt plaats via vrijwilligers, die de bezoekers terzijde staan bij de eerste stappen op de digitale snelweg en hen helpen bij het maken van een CV of het schrijven van een sollicitatiebrief. Sinds een aantal jaren vinden we in al de verschillende open inlopen ook de mensen die zich verder willen scholen in programma s zoals Excel en Photoshop. Organiseerden we in de eerste jaren van Cybersoek hier nog aparte cursussen voor, voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat we deze klanten nu beter individueel begeleiden in de Open inloop. De niveaus van onze klanten qua Nederlandse taalbeheersing en lerend vermogen lopen zo enorm uiteen dat dit de beste wijze blijkt voor het leren van de meer ingewikkelde programma s. Individueel in groepsverband! De koffie, de pauze en de opstelling van de computers in het leslokaal zorgen, samen met het personeel en de vrijwilligers, voor een goede, informele sfeer. 12

13 Open inloop voor Senioren Totaal in 2012: 973 bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers per ochtend: 22 De allereerste activiteit van Cybersoek was de Open Inloop voor senioren. Dit was direct een groot succes. Hier vindt u Cybersoeks oudste en ook meest trouwe bezoekers. Veel senioren leren hier de basis, sturen mailtjes aan hun kleinkinderen, of chatten met familie in het buitenland. De koffiepauze op dinsdagochtend is altijd druk en gezellig. Open inloop voor Dames Totaal in 2012: 789 bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers per ochtend: 18 Op donderdagochtend vindt in Cybersoek de Open Inloop voor vrouwen plaats. Vrouwen uit de buurt, jonge moeders, met naast de stoel een klein kind in de buggy, leren typen. Beginners leren klikken met een muis of oefenen met een programma ter verbetering van hun Nederlandse taal. Vrouwen maken kennis met de computer en het internet en elkaar. Open inloop 21+ Woensdagvond 421 bezoekers, gemiddeld aantal bezoekers: 9 Vrijdagochtend 796 bezoekers, gemiddeld aantal bezoekers: 18 Vrijdagmiddag 377 bezoekers, gemiddeld aantal bezoekers: 8 De klantenkring op de open inlopen voor volwassenen is een afspiegeling van de bewoners van Stadsdeel Oost. Op de woensdagavond komen gemiddeld meer mannen, op de vrijdagmiddag komen ook veel klanten uit een voormalig sociaal activeringstraject van de Dienst Werk en Inkomen. 13

14 Op de vrijdagmiddag organiseren we op verzoek van onze bezoekers tegenwoordig ook excursies. Deze uitjes hebben allemaal één of meerdere digitale aspecten. De website van dat wat we gaan bezoeken wordt in Cybersoek opgezocht en bekeken. Er worden digitale foto s gemaakt, die vervolgens bewerkt worden en uitgeprint of bijvoorbeeld op Facebook worden gezet. In 2012 brachten we onder andere een bezoek aan de bibliotheek op het Javaplein en gingen we met een groep geïnteresseerden naar de Noord-Zuidlijn. 14

15 Cursusaanbod voor Volwassenen Basiscursussen Computers en Internet Basisvoorziening Stadsdeel Oost 2 cursussen van 8 lessen, gemiddeld 11 deelnemers Op de woensdag- en vrijdagmiddag en woensdagavond organiseerden we in het najaar van 2012 onze basiscursussen Computers & Internet. Buurtbewoners kregen 8 lessen in het gebruik van Word, Windows en Paint. Daarnaast leert men surfen op internet en e- mailen. Naast het aanleren van ICT-vaardigheden gaat het ook om het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van onze buurtbewoners. De cursisten wonen in Stadsdeel Oost en hebben bij de start van de basiscursus allemaal nauwelijks tot geen ervaring met computers en de digitale snelweg. Daarnaast is het een gevarieerde groep, in leeftijd variërend van 25 tot 70 jaar. Bij een succesvolle afronding van een cursus ontvangt de deelnemer een certificaat. Computer & Internet Workshops Basisvoorziening Stadsdeel Oost Diverse workshops: 377 bezoeken. In aanvulling op de basiscursus en de Open inlopen kun je in Cybersoek ook terecht voor workshops die uit één of twee lessen bestaan. Deze worden gegeven op de vrijdagmiddag. Bezoekers konden hier terecht voor een workshop Word en een workshop Foto s bewerken, het gebruik van Facebook, muziek bestanden downloaden en Skypen. 15

16 Divers voor volwassenen Stitch & Bitch, het Breibedrijf Oorspronkelijk gefinancierd door Ruimte voor Contact. Sinds 2010 zelfstandig voortgezet met dank aan vrijwillige inzet van enkele deelneemsters. Aantal bezoeken in 2012: 704, gemiddeld 16 deelnemers per bijeenkomst Iedere donderdagmiddag komt een groep vrouwen uit Oost en omgeving naar Cybersoek om met elkaar te breien, te haken en te kletsen. Belangrijk uitgangspunt bij de gesprekken is het oefenen van de Nederlandse taal voor de dames die dit nog beter onder de knie willen krijgen. Het breien biedt een informele maar voor veel dames veel toegankelijker vorm van taaleducatie. Intussen maken ze mooie dingen, leren ze computeren, zoeken ze breipatronen via google en worden ze alsmaar professioneler. De aardige trouwe bezoekster van Cybersoek geeft tijdens het pennen Nederlandse bijles aan de Indische vrouw die naast haar zit. Er wordt door verschillende leeftijden op verschillende niveaus gebreid en gepraat. Het aanstekelijke en informele karakter van het samenkomen om te breien werkt zeer ondersteunend bij het doen beklijven van de Nederlandse taal-, brei- en computervaardigheden. Dit project is in eerste aanzet financieel mogelijk gemaakt door Ruimte voor Contact, een regeling van Wonen, Wijken en Integratie van het ministerie van VROM. Intussen draait het project zelfstandig. Vrijwilligers zorgen voor een goede sfeer, gesprekstof en continuïteit. We zijn erg trots op dit succes. 16

17 Open inloop voor Ondernemers in Cybersoek Mede mogelijk gemaakt door: de Rabobank en Stadsdeel Oost (Duurzaamheidsborrel) Totaal in 2012: 396 bezoekers In de Open Inloop Ondernemers kunnen startende en gevestigde ondernemers terecht met al hun vragen over ondernemerschap & computers. Zowel vragen over het goed gebruik van de computer en internet, als vragen over online boekhouding en het succesvol inzetten van sociale netwerksites voor een bedrijf kunnen in de open inloop beantwoord worden. In speciale workshops en netwerkbijeenkomsten krijgen genodigden tips & trucs over internet, computers en ondernemen. Met de open inloop ondernemen verbeteren lokale ondernemers hun digitale vaardigheden en hun bedrijfsvoering en krijgen zij de gelegenheid te netwerken. Open Inloop voor Ondernemers in het kader van Duurzaamheid 17

18 OIO in de Bibliotheken Mogelijk gemaakt door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Cybersoek gaat landelijk! De succesvolle OIO-methodiek werd in 2012 verspreid door het land. In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) trokken de medewerkers van Cybersoek het land door om verschillende geïnteresseerde bibliotheken te bezoeken. Er is inmiddels een website voor de deelnemende bibliotheken. En we organiseerden workshops voor hen in de regio. In 2013 zullen er tien bibliotheken starten met een eigen OIO. In 2012 brachten we o.a. een bezoek aan de bibliotheken in Alkmaar, Den Haag, Almere, Weert, Assen en Enschede. 18

19 De Open Inloop Taal Mede mogelijk gemaakt door: het VSB-fonds, Ymere en Stadsdeel Oost en het EIF In het project Open Inloop Taal combineren we onze ervaring van het flexibele en laagdrempelige karakter van een open inloop, zoals we dat nu hebben met de computer, met de sterke behoefte van met name moeders uit de Indische buurt om hun opgedane kennis van de Nederlandse taal in de praktijk te kunnen brengen. Door ook voor de lokale ondernemer hulp te bieden bij het opstellen van zijn of haar menukaart, er te zijn voor de afstuderende student die zijn spelling nog moet controleren en een basis te leggen voor de bewoonster van de seniorenflat die eigenlijk al een leven lang analfabeet is, zal er een kruisbestuiving plaats vinden die zorgt dat de Nederlandse taal beklijft. Onze goede contacten in de buurt zorgen er voor dat de bezoekers niet schromen om naar de Open Inloop Taal te komen voor een helpende hand. In december zijn we met de Open Inloop Taal van start gegaan. Open Inloop Taal in Cybersoek 19

20 Plug de Dag in Cybersoek Gedurende de maand februari waren de mensen van Plug de Dag in Cybersoek. Iedere woensdag werkten zij bij ons op locatie en tijdens de gezamenlijke lunch dachten ze mee over onze Open inloop voor Ondernemers in 2012 en hoe die vorm te geven. Het waren inspirerende dagen. De pluggers hebben in juni meegeholpen met de organisatie van de Parade voor Ondernemers. PLUG de dag [PLUG zn]; 1 community van nieuwsgierige professionals die op onverwachte gastlocaties in de stad samen werken en ontdekken 2 stadsnomaden 3 matchmaker: ~ combineert vragen, mensen, plekken en kwaliteiten; ~ mobiliseert en doet plug gen; 1 meedoen aan PLUG de dag 2 door verwondering en vragen stellen tot nieuwe inzichten komen. 3 spontaan werken op ongebruikelijke locaties en de eigenaar een handje helpen Parade voor Ondernemers 20

21 Digitale Participatie Kaart Mogelijk gemaakt door Stadsdeel Oost April December 2012 Ondersteuning Cybersoek is een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in digitale ondersteuning. Stadsdeel Oost (Simone Lamme) en stichting de Omslag (Griët Bos) Cybersoek hebben Cybersoek daarom benaderd met de vraag of wij organisaties in stadsdeel Oost ondersteuning zouden kunnen bieden bij het plaatsen van hun aanbod op de website Open Inloop Jekuntmeer.nl Om organisaties die hulp kunnen gebruiken bij het plaatsen van hun aanbod op jekuntmeer.nl te assisteren heeft Cybersoek het volgende projectplan ten uitvoer gebracht. In april van 2012 zijn twee medewerkers van Cybersoek bij stichting de Omslag geweest om meer informatie en uitleg te krijgen over de technische kant van jekuntmeer.nl. Zij hebben daar uitgebreide instructie gekregen over het gebruik van de website jekuntmeer.nl, veelgestelde vragen door gebruikers doorgenomen en uitleg gekregen over alle technische processen zoals inloggen, aanvragen van wachtwoorden en uploaden van aanbod. Vanaf mei zijn we op de vrijdag gestart met de open inloop jekuntmeer.nl. 21

22 Naast de reguliere open inloop konden organisaties op deze vrijdag terecht voor begeleiding bij het plaatsen van aanbod op de website. De organisaties die gebruik hebben gemaakt van de open inloop hebben Cybersoek per telefoon benaderd of zijn binnen komen lopen. Omdat vrijdagochtend lang niet voor iedereen een geschikt moment bleek om langs te komen bij Cybersoek zijn we ook flexibel gaan werken. Op verzoek hebben we op afspraak mensen geholpen bij het plaatsen van aanbod. In totaal hebben twintig organisaties gebruik gemaakt van het aanbod van de Open inloop. 22

23 Taal & Ouderbetrokkenheid Mogelijk gemaakt door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Totaal in 2012: 15 deelnemers Wegens groot succes in de afgelopen schooljaren verzorgt Cybersoek ook in 2012 een Taal en Ouderbetrokkenheid traject voor de Flevoparkschool. Ouders krijgen Nederlandse taallessen op school en Taallessen achter de computer in Cybersoek. In twee keer drie uur per week verbeteren zij hun taalniveau - sommigen leren voor het eerst lezen en schrijven - en worden ze wegwijs gemaakt in de wereld van Office en Internet. Dit vergroot vervolgens hun betrokkenheid bij de school en hun begrip voor de leefwereld van hun kinderen. De ouders komen vaker en makkelijker de school binnen, waar vroeger het contact ophield bij de deur. 23

24 Taal Oefenplekken in opdracht van DWI verzorgt Cybersoek de Taaloefenplekken. Aantal deelnemers: 12 In december 2011 is het project TAALenten in de wijk van start gegaan binnen Cybersoek. Het is een project waarbij diverse organisaties in Amsterdam, via DWI, deelnemers begeleiden die hun Nederlandse taallessen willen uitbreiden met 'praktijkervaring'. Dit wordt ook wel een duaal traject genoemd. Bij de activiteiten in Cybersoek lopen TAALenten en reguliere bezoekers door elkaar heen. Een belangrijk onderdeel van het in de praktijk brengen van de Nederlandse taal is het contact met anderen. Andere mensen die werken, mensen die actiefvrijwilligerswerk doen, hele slimme mensen, hele domme mensen, grappige en vriendelijke mensen. Mensen met geld en mensen zonder. Mensen die heel goed Nederlands spreken omdat ze hier geboren zijn en mensen die dat heel goed kunnen omdat ze daar op latere leeftijd goed bij geholpen zijn. Door deze mix doen de TAALenten contacten en ervaringen op in de wijk, op een zo breed mogelijke manier! 24

25 25

26 MAP en SAP in 2012 Behoudt van 2 mapers en 12 sapers. In 2011 mede mogelijk gemaakt door: het Maagdenhuis, Stichting Haella en Internet4all Cybersoek heeft de afgelopen jaren voor DWI per jaar gemiddeld 35 langdurig werklozen begeleidt in de zogenaamde MAP/SAP trajecten. Dit project had niet zozeer tot doel mensen weer aan het werk te krijgen - waar dit wel gebeurde was dit mooi meegenomen - maar veel eerder deze mensen uit hun sociale en maatschappelijke isolement te halen. Eén of meerdere ochtenden in de week komen deze klanten naar de open inloop waar zij zich naadloos voegen bij onze vaste bezoekers. Zij doen computervaardigheden op, vergroten hun kennis en nemen deel aan het sociale verkeer. Daarnaast organiseert Cybersoek op vrijdagmiddag wekelijks een lunch en eenmaal per maand een excursie. Helaas is DWI genoodzaakt geweest de hulp aan zeer langdurig werklozen medio 2011 te staken, in verband met de bezuinigingen van de stad Amsterdam. Heel bijzonder was de financiële steun die we vervolgens van het Maagdenhuis, Stichting Haella en Internet4all mochten ontvangen. Gezamenlijk zorgden zij ervoor dat we het aanbod voor Map-ers en Sap-ers op de vrijdagmiddag konden voortzetten. Nu bij het schrijven van dit jaarverslag maart kunnen we concluderen dat we bijna 50% van onze mapers en sapers door dit project hebben weten vast te houden. Van de zes Mapers zijn er in 2012 nog twee deelnemers als vrijwilliger betrokken bij Cybersoek. Hun intrinsieke motivatie bleek sterk genoeg om ook na het beëindigen van de rol van DWI als verplichtende factor - bij Cybersoek te blijven komen. We zijn daar erg blij mee en zijn bijzonder trots op hen. Van de 21 Sapers hebben we er uiteindelijk twaalf weten te behouden. Ze hebben hun plek gevonden bij de Breiclub van Cybersoek, in de Open inloop voor Senioren of ze zijn doorgegaan met het frequent bezoeken van de vrijdagen. Een aantal mapers en sapers nemen nog steeds deel aan de excursies van Cybersoek. 26

27 Open Inloop Werk (sinds februari 2013: Studio Werk) Mede mogelijk gemaakt door: het GAK Instituut, het VSB-fonds en Stichting Doen Gestart in mei 2012, aantal deelnemers: 258 In het project 'Open Inloop Werk!' gaat het naast het opdoen en uitwisselen van werk- en communicatieve vaardigheden ook nadrukkelijk om talenten herkennen, ontwikkelen en kansen creëren. Werkzoekenden zijn welkom bij de Open Inloop Werk! (OIW), maar ook mensen die al een baan hebben of buurtbewoners die ondernemen. Wekelijks zijn er op maandagavond gratis workshops en staan er HRspecialisten klaar om persoonlijke werkvragen te beantwoorden over bijvoorbeeld: vacatures zoeken, talentontwikkeling, CV opstellen, solliciteren, pensioen, salarisonderhandelingen... Deze aanpak volgt de beproefde Open Inloop formule van Cybersoek; een laagdrempelig aanbod, voor mensen op alle kennisniveaus, met de mogelijkheid om zelfstandig te werken mét professionele begeleiding en ondersteuning waar nodig. 27

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2011 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Ontstaan... 5 1.2 Doelstellingen... 6 1.3 Doelgroepen... 6 1.4 Visie... 8 1.5

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Speciale aandacht voor senioren die nog nooit met een computer, tablet of internet hebben gewerkt Er zijn nog teveel digibeten

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012 Computercursussen en workshops Cursusoverzicht voorjaar 2012 Op zoek naar een leuke cursus of workshop? Cursussen en workshops In dit informatieboekje vindt u alle cursussen en workshops van de bibliotheken

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Tournooiveld 10 5663 EA Geldrop Tel. 040-2861213 Doelstelling van de Stichting Senior Computer Hulp Geldrop. De stichting heeft

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2 Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Inhoud: Projectplan 2 Tussentijdse evaluatie (februari 20) 6 Projectplan Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Aanleiding Op 30 maart

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Training voor Begeleiders. Edo Postma ProBiblio Anne-Lies Schrijvers-van de Peppel - ETV

Training voor Begeleiders. Edo Postma ProBiblio Anne-Lies Schrijvers-van de Peppel - ETV Training voor Begeleiders Edo Postma ProBiblio Anne-Lies Schrijvers-van de Peppel - ETV Programma Sociale Media Doelgroep Het programma Klik & Tik Community Kliks Begeleiding van de Doelgroep Mediawijsheid

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

SAMEN DIGITAAL : de opgave

SAMEN DIGITAAL : de opgave SAMEN DIGITAAL : de opgave -> Bibliotheek Utrecht, Mariken van Meer Internetvaardigheden Utrechtse situatie De Utrechtse aanpak / Leven en Leren -> Stichting Digisterker, Piet Boekhoudt CBS typen internetvaardigheden

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Foto: Arjen Born. Ouderen als leerling. Jongeren als docent.

Foto: Arjen Born. Ouderen als leerling. Jongeren als docent. Foto: Arjen Born Ouderen als leerling. Jongeren als docent. 1 Ouderen als leerling. Jongeren als docent. Samen Online Nederland is een basiscomputer- of tabletcursus voor ouderen, van hoe zet je een computer

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM Computercursus voor beginners: We beginnen met een informatie- en kennismakingsbijeenkomst, daarna zullen er 10 lessen volgen. In die 10 lessen leert u in ieder geval omgaan met de computer zodat u een

Nadere informatie

Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september uur. Verder in deze nieuwsbrief:

Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september uur. Verder in deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Jaargang 10 nr. 7 september 2016 Thema in CultuurSpoor Tabletcafé 21 september 13.30 uur Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september 10.00 uur Internetcafé CultuurSpoor(Bibliotheek) Dinsdagmiddag

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Computercursussen en workshops

Computercursussen en workshops Computercursussen en workshops Cursusoverzicht najaar 2010 de Bibliotheken Almelo, Enschede en Hengelo Op zoek naar een leuke cursus of workshop? Cursussen en workshops In dit informatieboekje vindt u

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Computercursussen en workshops

Computercursussen en workshops Computercursussen en workshops voorjaar 2015 Aan de slag met computers en tablets! De mogelijkheden van computers zijn eindeloos: chatten met familie aan de andere kant van de wereld, vakantiefoto s delen,

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Huis voor Taal

Halfjaarcijfers Huis voor Taal Halfjaarcijfers Huis voor Taal Dronten JANUARI - JUNI 2017 VERHALEN VAN DE GA NAAR Durven BEKIJK VERSLAG GA NAAR Doen GA NAAR Prettig voelen 183 Deelnemers zijn ingeschreven bij Huis voor Taal; 3 daarvan

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2007 2e jaargang nr. 5

Nieuwsbrief augustus 2007 2e jaargang nr. 5 Nieuwsbrief augustus 2007 2e jaargang nr. 5 Inhoud: Voorwoord Info najaar 2007 Open huis Oosterwolde Workshoprooster Oosterwolde Workshoprooster Wolvega Het merendeel van Nederland is nog met vakantie,

Nadere informatie

Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje. Empowermentcursus voor vrouwen met vluchtelingstatus

Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje. Empowermentcursus voor vrouwen met vluchtelingstatus Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier Inhoudsopgave So Solidez verhaalt over betrokken inwoners Positieve beoordeling door HKZ-auditor Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje Empowermentcursus

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

CVD Aanbod Dagbesteding

CVD Aanbod Dagbesteding CVD Aanbod Dagbesteding Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 IJMOND-NOORD IJmond Noord Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 Agenda Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 SeniorWeb en Bibliotheek IJmond Noord bieden u vanaf dit seizoen samen

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Hierbij ontvangt u de derde digitale nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland. Deze nieuwsbrief geeft informatie over zaken rondom vrijwilligerswerk,

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende Samen Online is een basiscomputer- of tabletcursus voor ouderen, van 'hoe zet je een computer aan' tot 'hoe verstuur je een e-mail'. Wat Samen Online onderscheidt van andere cursussen zijn de docenten:

Nadere informatie

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015 Stichting Challenges Beleidsplan 2015-2018 2015-2018 13 januari 2015 ADRES KVK MAIL WEB Diergaardesingel 58, 3014 AC Rotterdam 24422803 info@stichtingchallenges.nl www.stichtingchallenges.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

SeniorWeb helpt beginners. Titia Blanksma (SeniorWeb)

SeniorWeb helpt beginners. Titia Blanksma (SeniorWeb) SeniorWeb helpt beginners Titia Blanksma (SeniorWeb) Inhoud 1. Digibeten en minder vaardige internetgebruikers 1. Profiel digibeten 2. Profiel minder vaardige internetgebruikers 1. Hoe helpt en bereikt

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00 Vrijdag 21 oktober (vakantie) Zaterdag 22 oktober Sport in de wijk 15+ Johan Cruijff Court 14.30-16.30 Maandag 24 oktober Opstapprogramma Moedercentrum Doenja 09.00-16.00 Opvoedingsondersteuning Moedercentrum

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam Dag van het jongerenwerk 2017 25 april 2017, Amsterdam Op 25 april werd de dag van het jongerenwerk georganiseerd op de HVA door waarbij 250 jongerenwerkers uit heel Nederland bij elkaar kwamen. Met een

Nadere informatie

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3. Hoe kan ik mij aanmelden?... 5. Kennismaken met de computer... 6. Overstap naar Windows 10...

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3. Hoe kan ik mij aanmelden?... 5. Kennismaken met de computer... 6. Overstap naar Windows 10... INHOUD Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3 Hoe kan ik mij aanmelden?... 5 Kennismaken met de computer... 6 Overstap naar Windows 10... 7 Fotoboek maken... 9 Werken met een Android tablet... 10 Werken

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Vogelvlucht. Uithoornse Spelen! Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016. Agenda

Vogelvlucht. Uithoornse Spelen! Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016. Agenda Vogelvlucht Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016 Uithoornse Spelen! Agenda Uithoornse Spelen groepen 7 en 8 woensdag 1 juni 2016 Avondvierdaagse ma. 6

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Nederland FACTS & FIGURES. Laaggeletterdheid in. Geletterdheid. VAN DE 1,3 MILJOEN laaggeletterden tussen de 15 en 65 jaar zijn: 65% 35%

Nederland FACTS & FIGURES. Laaggeletterdheid in. Geletterdheid. VAN DE 1,3 MILJOEN laaggeletterden tussen de 15 en 65 jaar zijn: 65% 35% Laaggeletterdheid in Nederland FACTS & Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen mensen. Van deze groep is 65% autochtoon. Het aantal laaggeletterden

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

het wereldhuis adoptieprogramma

het wereldhuis adoptieprogramma het wereldhuis adoptieprogramma Het wereldhuis - een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor ongedocumenteerde migranten is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam. adres:

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 CABO helpt oudere migranten bij participatie en zelf de regie houden op hun eigen leven. Dat doen we in een kleine bezetting en een

Nadere informatie