Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement"

Transcriptie

1 Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen Brussel januari 2014

2 Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Hoofdstuk V Hoofdstuk VI Hoofdstuk VII Verifieerbare feiten 1 Algemeen Bezoekschema Per instelling Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur; chematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel; Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling; Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal studenten; De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte; Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities 1 De verifieerbare feiten voor de visitatie communicatiemanagement zijn terug te vinden op

3 Dag 1 start einde duur 13:00 ontvangst commissie 13:00 15:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie 15:00 16:30 1:30 opleidingsverantwoordelijken 16:30 17:30 1:00 bezoek opleidingsspecifieke infrastructuur en mediatheek 17:30 17:45 0:15 intern overleg 17:45 18:45 1:00 werkveld en alumni 18:45 19:00 0:15 intern overleg 19:00 19:30 0:30 informele ontmoeting Dag 2 start einde duur 8:30 9:00 0:30 intern overleg 9:00 10:15 1:15 studenten 10:15 10:30 0:15 intern overleg 10:30 11:45 1:15 docenten 11:45 12:00 0:15 intern overleg 12:00 12:45 0:45 ondersteunende functies op opleidingsniveau (trajectbegeleiding, studieadvies, ombudsdienst, internationalisering) 12:45 14:00 1:15 middagpauze en werkoverleg 14:00 15:00 1:00 vrij spreekuur 15:00 15:30 0:30 gesprek met de opleidingsverantwoordelijke(n) 15:30 18:00 2:30 intern beraad visitatiecommissie 18:00 mondelinge rapportering

4 kengetallen PLANTIJN Hogeschool Bachelor in de Communicatiemanagement

5 Lijst met opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur PLANTIJN CM VLUHR CM ZOEKEN, ONDERZOEKEN EN PLANNEN Informatie zoeken en beoordelen Onderzoeken Anderstalige informatie zoeken Ik zoek via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. communicatiethema's van binnen en rond de organisatie. Ik schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseer kritisch en geef de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies. Ik formuleer autonoom een communicatieprobleem en zoek daarrond bestaande informatie op. Ik analyseer de info kritisch en gebruik ze. Ik werk mee aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht en evalueer de impact van concrete acties. Ik rapporteer hierover aan vakgenoten en leken. Ik zoek, raadpleeg en gebruik anderstalige bronnen voor communicatiedoeleinden.(3) 4. Communicatie van, binnen en rond organisaties opzoeken, analyseren en synthetiseren met het oog op communicatieadvies. 1. Autonoom een communicatieprobleem formuleren en daarrond bestaande informatie opzoeken, kritisch analyseren en gebruiken. 2. Meewerken aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht en hierover rapporteren aan vakgenoten en leken. 3. (...) De impact van concrete acties evalueren. Communicatie plannen CREEREN 3. Zelfstandig een geïntegreerd communica- Ik werk zelfstandig een geïntegreerd commutieplan voor profit en social profit, private en nicatieplan uit voor profit en social profit en overheidsorganisaties uitwerken en realiseren voor private en overheidsorganisaties op basis op basis van de bekomen onderzoeksresulvan bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat taten. Dit omvat het benoemen en indelen het benoemen en indelen van doelstellingen, van doelstellingen en doel-/publieksgroepen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken het uitwerken van een strategie en het kiezen van een strategie en het kiezen en creatief en creatief realiseren van gepaste reali- seren van gepaste communicatiemiddelen. (..) communicatiemiddelen. Tekstproductie in het Nederlands Anderstalige tekstproductie Ik schrijf vlotte, foutloze en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschap- pen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep. Dit doe ik zowel voor interne als externe communicatiemedia. Ik schrijf vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen. 5. Informatieve en persuasieve boodschappen creëren voor zowel interne als externe communicatiemedia. 6. Zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgroepgericht communiceren (...) schriftelijk. 6. (...) Vlot en doelgroepgericht communiceren (...) in meerdere talen, (...) schriftelijk.

6 Fotografie, lay-out en grafische vormgeving Ik bedenk en ontwikkel formats voor visuele communicatiemiddelen (huisstijl, format van een magazine, folder, flyer,...). Ik beheers de basistechnieken van fotografie, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk ik efficiënt samen met specialisten. Audiovisuele productie en multimedia INTERAGEREN EN PREENTEREN Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen Netwerken en contactvaardigheid ORGANIEREN EN OPVOLGEN Organiseren Aansturen Budgetopvolging en administratie REFLECTEREN Mediabewustzijn Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin Deontologisch verantwoord handelen Ik pas de basistechnieken toe op het vlak audiovisuele media en multimedia en wend materialen efficiënt aan. Voor meer complexe taken werk ik efficiënt samen met specialisten. Ik druk me correct uit in het Nederlands en ga creatief met de Nederlandse taal om. Ik communiceer en presenteer vlot en doelgroepgericht in meerdere vreemde talen. Ik bouw professionele interne en externe contacten op en onderhoud ze. Bij het leggen en onderhouden van contacten hanteer ik de gepaste taal, houding en omgangsvormen. 9. Op vlak van audiovisuele media en multimedia de basistechnieken toepassen, materialen aanwenden en voor complexere taken efficiënt met specialisten samenwerken. 6. Zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgericht communiceren en presenteren (...), mondeling. 6. (...) Vlot en doelgroepgericht communiceren en presenteren in meerdere talen, mondeling (...). 8. Professionele interne en externe contacten opbouwen en onderhouden. Ik toets de vraag van een opdrachtgever en vertaal deze in passende communicatieprojecten 7. Communicatieprojecten efficiënt en effectief (bijeenkomsten, events, campagnes,...). Ik organiseer deze communicatieprojecten zelfstandig organiseren. (...) efficiënt, effectief en zelfstandig. Ik brief medewerkers en externe 7. (...) Externe toeleveranciers en toeleveranciers en stuur ze aan. medewerkers briefen en aansturen. (...) Ik volg communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair op. Ik heb zicht op de diverse werkomgevingen, het mediabedrijf, de mediamarkt en het (internationale) medialandschap. Ik reflecteer over de betekenis en ontwikkelingen in het communicatievak en volg nieuwe trends inzake communicatiemanagement op de voet op. Ik heb zicht op de brede maatschappelijke en internationale context waarbinnen communicatie plaatsvindt. Ik schat het belang van maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en uitingen in en handel volgens de regels van de professionele- en organisatie-ethiek. 7. (...) Communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair opvolgen. 12. (...) Nieuwe trends inzake communicatie- management op de voet volgen. 10. (...) zicht hebben op de eigen rol, binnen de organisatie en in een brede maatschappelijke en internationale context. 11. Het belang van maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en -uitingen inschatten en deontologisch verant- woord handelen.

7 OPLEIDINGPECIFIEKE LEERREULTATEN IN VERGELIJKING TOT DLR Zelfreflectie Leerbereidheid Initiatiefzin Assertiviteit amenwerkingsgerichtheid Flexibiliteit Zelfstandigheid Innovativiteit en creativiteit Omgaan met stress Organisatiesensitiviteit Evalueren Leergierigheid PLANTIJN CM Ik denk kritisch na over de eigen producten. Ik kan eigen producten en handelen verantwoorden en schat eigen kennen en kunnen realistisch in. Ik sta open voor bijsturing en verbeter voortdurend het eigen functioneren door nieuwe informatie op te nemen, efficiënt te verwerken en effectief toe passen. Ik analyseer de persoonlijke leerbehoeften en vertaal die reflectie in initiatieven om me te professionaliseren op het terrein van het snel evoluerende communicatielandschap. Ik onderken kansen en stel uit eigen beweging acties voor of onderneem die uit eigen beweging. Ik geef uiting aan eigen mening en standpunten op een duidelijke manier en met respect voor anderen. Ik functioneer efficiënt als lid van een (multidisciplinair) team. Ik toon voldoende verantwoordelijkheidszin en collegialiteit. Ik pas mijn werkwijze, methode en/of doelstelling aan als de omstandigheden en/of opdrachtgever daarom vragen. Ik ben voldoende oplossingsgericht ingesteld om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ik kom vernieuwend uit de hoek bij het bedenken van invalshoeken, het formuleren van voorstellen en het uit- werken van opdrachten. Ik vertoon efficiënt gedrag in situaties met hoge complexiteit, tijd- of werkdruk en bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. Ik heb zicht op de eigen rol binnen de organisatie. Ik kan de invloed en de gevolgen inschatten van (eigen) beslissingen en acties op de organisatie in zijn geheel of op andere onderdelen binnen de organisatie. Ik kan andermans werk ethisch en inhoudelijk beoordelen. Ik grijp kansen en zoek actief naar situaties om de eigen competenties te verbreden en te verrijken. VLUHR CM 12. De persoonlijke leerbehoeften analyseren. (...) 12. De persoonlijke leerbehoeften analyseren en deze reflectie vertalen in initiatieven om zich te professionaliseren op het terrein van het snel evoluerende communicatielandschap. (...) 10. Efficiënt functioneren als lid van een (multidisciplinair) team. (...) 13. Actief bijdragen tot de kwaliteitszorg (...) door communicatieproblemen flexi- bel, (...) op te lossen. 1. Autonoom een communicatieprobleem formuleren (...) 3. Zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uitwerken en realiseren (...) 7. Communicatieprojecten (...) zelfstandig organiseren. 13. Actief bijdragen tot de kwaliteitszorg (...) door communicatieproblemen (...) creatief (...) op te lossen. 10. (...) en zicht hebben op de eigen rol, binnen de organisatie en in een brede maatschappelijke en internationale context.

8 Denken en redeneren Deadlinegericht werken Leidinggeven Projectmatig en methodisch handelen 360 Inlevingsvermogen Ik ga systematisch tewerk bij het analyseren van een probleem en leg kritische verbanden tussen verschillende soorten informatie. Ik integreer nieuw gevonden informatie met bestaande informatie, trek logische conclusies en weeg alternatieven tegenover elkaar af, rekening houdend met consequenties. Op basis hiervan formuleer ik onderbouwde meningen en/of standpunten. Ik volg activiteiten, taken en afspraken correct op, rekening houdend met deadlines. Ik ondersteun het proces van overleggen en handelen van meerdere personen en stuur bij, gericht op het effectief en efficiënt samenwerken aan een taak. Ik werk systematisch aan een taak naar een bepaald resultaat toe. Ik bezit het vermogen om uitgespro- ken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop te reageren, en dit zowel ten aanzien van medewerkers, klanten, hiërarchische oversten, Actief bijdragen tot de kwaliteitszorg (...) door communicatieproblemen met een kritische ingesteldheid (...) op te lossen. 7. Communicatieprojecten efficiënt en effectief (...) organiseren. Legende: Rode tekst: passage waarvan de inhoud niet als dusdanig is opgenomen in het gevalideerd model Groene tekst: passage waar het Plantijnmodel een meer specifieke omschrijving opneemt van een begrip dat voorkomt in het gevalideerd model

9 chematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel OVERZICHT PROGRAMMAONDERDELEN EN TUDIEPUNTEN CC 1 CM Exploreren stp 2 CC Experimenteren stp 3 CC Professionaliseren stp Nederlands1 5 Nederlands2 4 Copywriting 3 Frans1 5 Frans2 5 Engels1 5 Engels2 5 Commmunicatie, de theorie 3 Communicatie en invloed 4 Psychologie 3 Communicatiepsychologie Actualiteit in perspectief: sociologie, filosofie, historische inzichten Research en IC-Toolkit: informatica, statistiek 6 Communicatiesociologie 3 Communicatieonderzoek 3 Economie en marketing 6 Wetgeving en deontologie 3 Communicatiemanagement 5 Reclame 3 Media: medialeer, media de technieken 5 Mediaplanning 3 geïntegreerd in campagne geïntegreerd in campagne Intercultural communication International brand communication keuzevakken (zie volgende pagina) 9 3 keuzevakken (zie volgende pagina) 9 Communicatie in praktijk Communicatie in praktijk Communicatie in praktijk Exploreer jouw taalvaardigheid 3 W1 Creatief ontwerp 6 Campagne1 onderzoek 3 Exploreer de media 4 W2 Actua in de media 5 Campagne2 strategie 5 Exploreer het communicatiewerkveld Exploreer het maatschappelijk economisch werkveld 4 W3 Communicatieplan 4 Campagne3 uitvoering 4 3 W4 Communicatieonderzoek 6 tage + stageportfolio 15 of tage XL + stageportfolio (30) Project

10 KEUZEVAKKEN CC PR en reputatiemanagement 2PR Eventmanagement 3PR Interne communicatie 2PR Public affairs 3PR Visueel communiceren Direct marketing commu- nicatie en e- commerce ales promotion Productiebegeleiding Fotografie Camera en montage Webdesign DTP OOK Duits1 paans1 Overheidscommunicatie ocial Profit communicatie European Media Policy ocial media Non profit communicatie temtraining Webcommunicatie Photoshop Radio- en TV-spots Bedrijfsfilm port, cultuur en lifestyle Duits2 paans2 ZAP OOK : Opleidingsoverschrijdend keuzevak. De student kan bij een andere opleiding een vak volgen dat aanleunt bij de leerresultaten van Communicatiemanagement. ZAP: Zelfstandig Aangemaakt Profiel. De student gaat in op een opdracht voor een externe opdrachtgever, volgt een externe cursus die aanleunt bij de leerresultaten van Communicatiemanagement of neemt deel aan peer teaching.

11 Omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling Legende bij tabel (zie volgende pagina): 1 Deze kolom vermeldt de namen van alle personeelsleden die actief zijn in de opleiding, alfabetisch geordend per ambt. 2 De onderwijsopdracht van personeelsleden wordt uitgedrukt in studiepunten van de opleidingsonderdelen (op curriculumniveau) die door hen verzorgd worden. Indien het opleidingsonderdeel aan parallelgroepen wordt gegeven binnen de opleiding, worden de studiepunten van dat opleidingsonderdeel slechts 1 maal ingevuld. Van een opleidingsonder- deel dat door meerdere onderwijsgevenden wordt verzorgd, worden de studiepunten bij elk personeelslid volledig ver- meld. aanvullende noot bij 2: Voor stagebegeleiding noteren we standaard 15 studiepunten, zelfs al kan de student ook kiezen voor een tage XL van 30 studiepunten (Hij doet dan geen project) aanvullende noot bij 2: Alle lectoren CM lezen stageportfolio s na. We vermelden deze onderwijsopdracht alleen in deze noot. 3 VTE betreft het percentage aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel is vastgelegd op het mo- ment van de peiling. 4 Met functie wordt verwezen naar één van de drie volgende soorten activiteiten naast de onderwijsopdracht: (1) onder- zoeksopdracht; (2) opdracht inzake maatschappelijke dienstverlening en (3) organisatorische en administratieve taken (met vermelding van de algemene opdrachtomschrijving, bijv. kwaliteitszorg, internationalisering, studietrajectbegelei- ding ). Een personeelslid kan meerdere functies hebben. In dit geval worden alle functies vermeld. Indien het person- eelslid geen andere functies heeft dan een onderwijsopdracht, is de kolom blanco gelaten. 5, indien het betreffende personeelslid behoort tot de categorie statutair personeel, C, indien het betreffende personeelslid in contractueel dienstverband is aangesteld. 6 Inclusief de zelfstandige gastprofessoren. 7 Overige omvat onder meer het administratief en technisch personeel dat ingeschakeld wordt voor het (geheel of ge- deeltelijk) verzorgen van opleidingsonderdelen. 8 Aanvullende noot: We lezen vak-inhoudelijk expertise-domein als leerlijn. Zo zegt deze rubriek niet alleen iets over de expertise van de lector, maar ook over het doel waartoe ze wordt ingezet, met name leerresultaten. De leerlijnen worden in de tekst toegelicht. Aanvullende noot: In de opleidingsonderdelen stage en project komen alle leerlijnen samen. Mochten we bij de bege- leiders van stages en projecten alle leerlijnen vermelden, dan zou de specificiteit van hun expertisedomein niet meer af te lezen vallen. Daarom vermelden we desgevallend gewoon stage en project.

12 Naam personeelslid1 ONDERWIJZEND PERONEEL (OP) Hoofdlector Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanagemen t uitgedrukt in studiepunten2 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 opdrachtvolume specifiek voor Globaal Communicatiemanage opdrachtvolume in m ent / opdracht voor instelling, uitgedrukt in het departement VTE3 Hoogst behaalde diploma Baeyens Frank departementshoofd 100% Doctoraat Wijsbegeerte Lector Berghmans Linda Borghys Elza Broos Gisèle Camelbeke Joke De Greef Rita Debandt Willy Dreessen Kristel Elsen Greet Frenssen Roger Gemoets Ann Herroelen Patrick Hye Dirk Vreemde talen Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen Tekstproductie en contactvaardigheid tage Project Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Onderzoek en research Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Vreemde talen tage Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Communicatieplan Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Project tage Mediabewustzijn Communicatieplan Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin tage / Project 5/3/4/6/5/5/5/3/4/3 internationalisering 100/0 5/3 40/0 3/3/15/15/15 3/3 opleidingscoördinator CC diversificatie nieuwe programma's studentenbegeleiding ZAP peerteaching projectenbureau work opleidingscoördinator PRV 95/0 11/21 65/15 3/6/5 DOC 29/3 5/3/5/15 internationalisering outgoing Erasmus PWO- - HOC & DOC ZAP toonmoment (organisatie) 65/0 0/27 3/5/3/5 30/5 6/3/5/4/3/15/15 92/0 3 PWO- -: UO Al Quds 0/9 5/4/3/3/3/3/3/3/15/15 verankering Festival van de Bedrijfsfilm posthogeschoolvorming 68/2 100% 100% lector 55% 50% lector 100% 95% opleidingscoördinator 85% 27% lector 100% 80% opleidingscoördinator 100% 31,5% lector 65% 65% lector 100% 23% lector 50% 35% lector 100% 92% lector 100% 13% lector 70% 70% lector Universitair kunstonderwijs drama Licentiaat Vertaler Licentiaat Germaanse Filologie Licentiaat Klinische Psychologie Licentiaat Germaanse Filologie Licentiaat Economische Wetenschappen Licentiaat Romaanse Filologie Licentiaat Geschiedenis Licentiaat in de Criminologie en de Rechten Licentiaat politieke en sociale wetenschappen Licentiaat Communicatie- - wetenschappen Licentiaat politieke en sociale wetenschappen /C5 1/5

13 Naam personeelslid1 Jespers Gerda Leemans Hilde Mairiaux Philippe Meerts Christina Mermans andra Mols Vera Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Mediabewustzijn, deontologie en actualiteitszin Communicatieplan Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanageme nt uitgedrukt in studiepunten2 6/3/6/5/ 3 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 Mediabewustzijn Onderzoek en research Vreemde talen 5/4/4/3/5/5/5 80/0 Onderzoek en research Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin¹ Grafiek, foto, AV en multimedia Project Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen tage Project 3/6/5 stafmedewerker (toelatingscommissie; Plato- - en ICT ankerpersoon) opdrachtvolume specifiek voor Globaal Communicatiemanage opdrachtvolume in m ent / opdracht voor instelling, uitgedrukt in het departement VTE3 47/0 34/50 6 coördinatie projecten CM 45/0 6/6/3/3/3/15 ZAP Toonmoment 55/3 5/3/15/15/3/3 internationalisering: incoming students: coördinatie + Elementary Dutch + Belgian culture & economy 28/15 75% 55% lector 100% 80% lector 100% 69% lector 80% 40% lector 100% 57% lector 85% 65% lector Hoogst behaalde diploma Licentiaat toegepaste economische wetenschappen Licentiaat pers- - en communicatie- wetenschappen en licentiaat Romaanse Filologie Ingenieur in de Handel Licentiaat Hedendaagse geschiedenis Hoger Kunstonderwijs Fotografie Licentiaat Germaanse Filologie /C5 Peeters Edgard Poppe tephaan Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Communicatieplan tage 6/3/3/3/5/4/3/15 ZAP (van contract tot puntenregistratie) DOC 0/0 47/28 25% 25% lector 75% 58,5% lector Licentiaat in de rechten en licentiaat in de Criminologie Licenciaat Economische Wetenschappen Robijns Iris Communicatieplan Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Onderzoek en research Mediabewustzijn tage Project 5/4/4/5/4/4/5/4/3/15/1 5 HOC en DOC stagecoördinator 90/10 100% 100% lector Licenciaat Communicatie- - wetenschappen Rombouts Veerle Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin 6/3 21/0 50% 21% lector Licentiaat Geschiedenis 2/5

14 Naam personeelslid1 pittaels Olaf Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanageme nt uitgedrukt in studiepunten2 Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Organiseren, sturen en opvolgen 3/3/4/4/4/5 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 projectenbureau work onderwijsontwikkeling: leerlijnen en praxis ondezoek opdrachtvolume specifiek voor Globaal Communicatiemanage opdrachtvolume in m ent / opdracht voor instelling, uitgedrukt in het departement VTE3 43/12 65% 53,5% lector Hoogst behaalde diploma Licentiaat Psychologie /C5 terk Martine Vreemde talen 5/3 studentenbegeleiding 7/16 100% 23% lector Licentiaat Romaanse Filologie usswein Elisabeth Vreemde talen 5/3/5/5 60/0 60% 60% lector Licentiaat Romaanse Filologie Van Assche Veerle Van de Venne Ingeborg Van den Bulck Helga Onderzoek en research Communicatieplan tage Project 6 5/4/3/4/3/5/4/3/3/15/1 5 PWO- - en PWO- -P extern project: ZAP (van aanbod tot contract) ombuds 1cm tot 3cm 16/81 0/10 postgraduaat: Adskills 78/17 100% 96% lector 100% 6% lector 100% 97,5% lector Doctoraat Politieke en sociale Wetenschappen Licentiaat Communicatie- - wetenschappen Licentiaat Communicatie- - wetenschappen Van Doninck Jozef Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen 5/3 14/0 100% 14% lector Baccalaureaat Filosofie Van Gool Yannick Vreemde talen tage 3/5/4/5/3/15/15 41/0 50% 41% lector Licentiaat Romaanse Filologie Van Looveren Ilse Onderzoek en research 3/5 Van Os Cecilia PWO- - en PWO- -P extern project: Tekstproductie en contactvaardigheid Organiseren, sturen en opvolgen 4/6/4/6 39/0 44/56 100% 100% lector 100% 39% lector Licentiaat Communicatie- - wetenschappen Licentiaat Germaanse Filologie Van Temsche Nancy Vreemde talen Organiseren, sturen en opvolgen² Taalvaardigheid en contactvaardigheid² 3/5/4/5/3/4/5/5/5/3 100/0 100% 100% lector Licentiaat Germaanse Filologie Vanderhaegen Wilfried VOET radio 0/5 100% 3% lector Licentiaat Germaanse Filologie Vanhout Elsa Vreemde talen 3/3 internationale tweedaagse 13/0 50% 43,5% lector Licentiaat Romaanse Filologie Vissers Nadia diversificatie en diversiteit: 4x45 0/20 100% 13% lector Licentiaat Germaanse Filologie 3/5

15 Naam personeelslid1 Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanageme nt uitgedrukt in studiepunten2 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 opdrachtvolume specifiek voor Globaal Communicatiemanage opdrachtvolume in m ent / opdracht voor instelling, uitgedrukt in het departement VTE3 Hoogst behaalde diploma /C5 Weuts Anne- -Elisabeth Vreemde talen 5/3 31/0 100% 34% lector Licentiaat Germaanse Filologie Praktijklector Van Praet Imelda Grafiek, foto, AV en multimedia 6/6/3 28/0 100% 28% lector Gegradueerde Plastische Kunsten Publiciteit van Varik Meeuwis Grafiek, foto, AV en multimedia Tekstproductie en contactvaardigheid³ Project²³ 5/4/6/6/4/3/3/3/15 71/0 80% 71% praktijklector Gegradueerde Grafisch Ontwerpen GATPROFEOREN (GP)6 Cornil Koen Onderzoek en Research Mediabewustzijn Communicatieplan tage Project 3/5/5/3/15/15/4 incoming Erasmus: Belgian culture & economy posthogeschoolvorming: lessen medialandschap 64/2 100% 65% gastprofessor Licentiaat politieke en sociale wetenschappen C Goossens Tom Communicatieplan 3 15/0 Marain Frederik opvolging cursusbeleid 0/2 15% 15% gastprofessor 25% 25% gastprofessor Licentiaat Communicatie- - Licentiaat wetenschappen Economische Wetenschappen C C Martens Kristoff Grafiek, foto, AV en multimedia 5/4/4 29/0 50% 29% gastprofessor Meester in audiovisuele kunst C Meerts Christina Vlecken Koen OVERIGE7 Maatschappijbewustzijn, deontologie en actualiteitszin Grafiek, foto, AV en multimedia Project 6 5/0 6/6/4/15/15/3 62/0 80% 5% gastprofessor 95% 64% gastprofessor ATP opdrachtvolume voor departement Aerts Ine medewerker EMI 60 80% Licentiaat Hedendaagse geschiedenis bachelor of cience in de Architectuur gegradueerde communicatiebehee r Hendrickx Alfonso medewerker helpdesk, dienst ICT % Getuigschrift TO port C choutens Tanja medewerker EMI 65 uykens Katya medewerker EMI 20 80% Kunstonderwijs Fotografie en kunstgeschiedenis Gegradueerde 90% Bibliotheekwezen en documentatie informatiek C C C 4/5

16 Naam personeelslid1 Korte omschrijving vak- -inhoudelijk expertise- -domein 8 Onderwijs- -opdracht in Communicatiemanagement uitgedrukt in studiepunten2 Eventuele andere functies binnen Communicatiemanagement, of binnen het departement o.a. voor Communicatiemanagement4 opdrachtvolume specifiek voor Communicatiemanage ment / opdracht voor het departement Globaal opdrachtvolume in instelling, uitgedrukt in VTE3 Teugels Liddy secretariaatsmedewerker % Van Goethem Els secretariaatsmedewerker extern project organisatie congressen en postgraduaat % Hoogst behaalde diploma Hoger ecundair Onderwijs Wetenschappen - - Latijn Gegradueerde Communicatiebeheer /C5 C Van Hemelrijck Elisabeth medewerker EMI 25 80% Van Loon Katia secretariaatsmedewerker 20 50% Licentie Oudheidkunde en kunstgeschiedenis Getuigschrift Hoger ecundair Onderwijs Boekhouden Vereecken Claire medewerker EMI 25 80% Master fotografie Verschave Ellen stafmedewerker/ secretariaatsmedewerker % Gegradueerde Bedrijfsmanagement C 5/5

17 OMVANG VAN HET INGEZETTE PERONEEL, INGEDEELD NAAR CATEGORIE VAN AANTELLING GELACHT LEEFTIJDCATEGORIE TOTAAL M V Onderwijzend personeel Gastprofessoren Overige VERGELIJK TOTALEN TER CONTROLE GELACHT LEEFTIJDC. VERCHIL

18 Benchmark rapport Hoger Onderwijs Academiejaar Laatste update gegevens:6-okt-2012

19 Toelichting: Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek zal het aangewend worden in de fase van de zelfevaluaties van de opleidingen in het hogescholen en universiteiten. Het rapport werkt aan de hand van 8 indicatoren: - Geografische spreiding. - Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. - aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. - Verdeling geslachten. - Kengetallen. - tudierendement. - tudieduur (time to graduation). - Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate) Elk van deze indicatoren wordt berekend op verschillende profielen. - oort opleiding - tudiegebied - Opleiding De laatste drie indicatoren worden voor elk van deze profielen zowel berekend op het niveau van een inrichtende instelling als het gemiddelde voor alle instellingen in Vlaanderen. Op deze manier kan elke instelling zich voor elk profiel benchmarken met vergelijkbare instellingen of het gemiddelde in Vlaanderen. Elk rapport wordt gedraaid op basis van een voorgedefinieerd standaardrapport uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Vorming. De rapporten hebben altijd betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd gevalideerd door de instellingen) Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. Inschrijvingen: betreffen altijd actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld) - Voltijds: inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen. - Niet-voltijds: inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen. - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een academische of professiionele bachelor. - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een academische of professionele bachelor. - Eerste inschrijvingen: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de opleiding. Deze inschrijving wordt als zijn eerste inschrijving beschouwd voor de opleiding en doorgetrokken naar de hogerliggende aggregaten (soort opleiding & studiegebied). Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar , zijn de eerste betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar. - tudierendement: De ratio van de verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten met impact op leerkrediet. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). De studierendementstabellen worden momenteel enkel berekend voor de voltijdse studenten (>54stpnt). - tudieduur: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen een de opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding. - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit een opleiding binnen het betreffende profiel. Let op: we bereken dus niet hoeveel studenten er bijvoorbeeld uitstromen uit de academische bachelor. we berekenen wel hoeveel studenten er in de academische bachelors uitstromen uit hun opleiding. We zien dus de gemiddelde uitstroom uit de opleidingen binnen de profielen.

20 Profiel soort opleiding Professioneel gerichte bachelor van 180 studiepunten (01) Academiejaar Geografische spreiding inrichtende vestigingsplaatsen Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen Totaal aantal inschrijvingen Instellingen Hogere Zeevaartschool Hogeschool int-lukas Br... Hogeschool voor Wetensc... Groep T-Internationale Ho... Lessius Antwerpen XIO Hogeschool Limburg Provinciale Hogeschool Li... Katholieke Hogeschool Br... Erasmushogeschool Brussel Plantijn-Hogeschool Artesis Hogeschool Antwe... HUB-EHAL Hogeschool West-Vlaande... Lessius Mechelen Katholieke Hogeschool in... Katholieke Hogeschool Li... Katholieke Hogeschool Ke... Katholieke Hogeschool Le... Katholieke Hogeschool Zui... Karel de Grote-Hogeschoo... Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Totaal aantal inschrijvingen instellingen Verdeling geslachten Instelling Totaal aantal inschrijvingen Hogeschool Gent Aantal inschrijvingen Arteveldehogeschool Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool int-lieven Lessius Mechelen Hogeschool West-Vlaanderen Aantal inschrijvingen HUB-EHAL Artesis Hogeschool Antwerpen Plantijn-Hogeschool Erasmushogeschool Brussel Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Provinciale Hogeschool Limburg Mannelijk Geslacht Vrouwelijk XIO Hogeschool Limburg Lessius Antwerpen Groep T-Internationale Hogeschool Leuven 874 Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 693 Hogeschool int-lukas Brussel 176 Hogere Zeevaartschool 150 Benchmarkrapport versie 0.27 BURT Pagina 3 van okt-2012

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

commerciële communicatie, PR en voorlichting bachelor communicatiemanagement Al meer dan 45 jaar dé communicatieopleiding in Vlaanderen!

commerciële communicatie, PR en voorlichting bachelor communicatiemanagement Al meer dan 45 jaar dé communicatieopleiding in Vlaanderen! Academiejaar 2016/2017 Al meer dan 45 jaar dé communicatieopleiding in Vlaanderen! bachelor communicatiemanagement commerciële communicatie, PR en voorlichting Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor

Nadere informatie

commerciële communicatie, PR en voorlichting bachelor communicatiemanagement Al meer dan 45 jaar dé communicatieopleiding in Vlaanderen!

commerciële communicatie, PR en voorlichting bachelor communicatiemanagement Al meer dan 45 jaar dé communicatieopleiding in Vlaanderen! Academiejaar 2015/2016 Al meer dan 45 jaar dé communicatieopleiding in Vlaanderen! bachelor communicatiemanagement commerciële communicatie, PR en voorlichting Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor communicatiemanagement. commerciële communicatie, PR en voorlichting. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor communicatiemanagement. commerciële communicatie, PR en voorlichting. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor communicatiemanagement commerciële communicatie, PR en voorlichting Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor communicatiemanagement Commerciële communicatie, PR en

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Toerisme. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in het Toerisme aan de Vlaamse universiteiten

VERIFIEERBARE FEITEN Toerisme. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in het Toerisme aan de Vlaamse universiteiten VERIFIEERBARE FEITEN Toerisme Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in het Toerisme aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel september 2015 Hoofdstuk I Hoofdstuk

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. bachelor communicatiemanagement. commerciële communicatie, PR en voorlichting. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. bachelor communicatiemanagement. commerciële communicatie, PR en voorlichting. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 PROFEsSIONELE bachelor communicatiemanagement commerciële communicatie, PR en voorlichting Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Professionele bachelor communicatiemanagement Commerciële

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

1 Communicatiemanagement

1 Communicatiemanagement sonderdeel AP Hogeschool Journalistiek Filosofie & Recht Actualiteit in perspectief AP Hogeschool Journalistiek Journalistieke context Communicatie essentials AP Hogeschool Hotelmanagement Sales en marketing

Nadere informatie

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement vrijstellingen communicatiemanagement De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding CM. De benamingen van de

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Office-Management Event- en Projectmanagement 2013-2014 Project 1: praktijk en skills (3stp)

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Office-Management Event- en Projectmanagement 2013-2014 Project 1: praktijk en skills (3stp) Departement en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool erpen 2009-2010 Seminaries en projecten (3stp) Artesis Hogeschool erpen 2011-2012 Frans Vakinhoud 2 (4stp) 2011-2012 Schriftelijk Frans 1 (4stp) 2013-2014

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement

Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement Arteveldehogeschool, de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool West-Vlaanderen. www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel januari 2014 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verifieerbare feiten Bachelor in de Vroedkunde

Verifieerbare feiten Bachelor in de Vroedkunde Verifieerbare feiten Bachelor in de Vroedkunde Arteveldehogeschool, Erasmushogeschool Brussel, Katholieke Hogeschool int-lieven, Katholieke Hogeschool Vives Noord en Katholieke Hogeschool Vives Zuid www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S VAN DE HOGESCHOOL

STUDIEPROGRAMMA S VAN DE HOGESCHOOL Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken, cursussen) die je krijgt als je de opleiding

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 ONDERWIJSINSTELLING Hogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Office management 3 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 4 3 ONDERWIJSINSTELLING

Nadere informatie

COMMERCIËLE COMMUNICATIE, PR EN VOORLICHTING BACHELOR COMMUNICATIE- MANAGEMENT AL MEER DAN 45 JAAR DÉ COMMUNICATIEOPLEIDING IN VLAANDEREN!

COMMERCIËLE COMMUNICATIE, PR EN VOORLICHTING BACHELOR COMMUNICATIE- MANAGEMENT AL MEER DAN 45 JAAR DÉ COMMUNICATIEOPLEIDING IN VLAANDEREN! ACADEMIEJAAR 2017/2018 AL MEER DAN 45 JAAR DÉ COMMUNICATIEOPLEIDING IN VLAANDEREN! BACHELOR COMMUNICATIE- MANAGEMENT COMMERCIËLE COMMUNICATIE, PR EN VOORLICHTING ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: ecundair onderwijs parallelle commissie 4 Een evaluatie van de kwaliteit van professioneel gerichte opleidingen Bachelor in het onderwijs: ecundair onderwijs

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Verifieerbare feiten Master of Science in de Seksuologie Katholieke Universiteit Leuven

Verifieerbare feiten Master of Science in de Seksuologie Katholieke Universiteit Leuven Verifieerbare feiten Master of Science in de Seksuologie Katholieke Universiteit Leuven www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel januari 201 Verifieerbare feiten 1 Hoofdstuk I Bezoekschema Hoofdstuk II Hoofdstuk

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Communicatiemanagement. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Communicatiemanagement. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 NIEUW bachelor Communicatiemanagement Digital media expert Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen modeltraject - jaar 1 - CM Onder voorbehoud van wijzigingen. Op www.ap.be vind je

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Retailmanagement

VERIFIEERBARE FEITEN Retailmanagement VERIFIEERBARE FEITEN Retailmanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Bachelor in het retailmanagement aan Hogeschool Gent www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel oktober 2015

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool 3 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 3 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Logopedische en audiologische wetenschappen

VERIFIEERBARE FEITEN Logopedische en audiologische wetenschappen VERIFIEERBARE FEITEN Logopedische en audiologische wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Logopedische en audiologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 7 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Economie (3stp) 09-10 Techniek van de binnen- en de buitenlandse handel (3stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Digital media expert

Digital media expert Academiejaar 2015/2016 NIEUW bachelor Communicatiemanagement Digital media expert Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor communicatiemanagement Digital Media Expert Digital media expert, iets voor

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan!

Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! BACHELOR communicatiemanagement studeren en werken Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management Uittreksel uit het visitatierapport Office management, 9 februari 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management 1 Inleiding Voor iedere (groep van)

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 014-015 1 Inleiding Arteveldehogeschool Gent 3.1 Opleiding Communicatiemanagement 3 Universiteit Gent 4 3.1 Opleiding Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk AP Hogeschool Journalistiek Frans I 5 Frans I Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële wetenschappen en technologie Algemene economie 2,7 Economie/2 Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 NIEUW bachelor Toegepaste Informatica Digital media expert Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen modeltraject - jaar 1 - TI Onder voorbehoud van wijzigingen. Op www.ap.be vind je

Nadere informatie

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT KULeuven Opleidingen : Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT Master in Industrial Sciences: Electronic Engineering DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN Hoger Onderwijs - Taaltesten taalvakdocenten

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde

VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde Commissie 1 Hogeschool-Universiteit Brussel, Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Vives Zuid en Vives

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

INT @ Home. Een verhaal uit de praktijk. Ludo Vandael 02.06.2013. KdG visie en beleid:

INT @ Home. Een verhaal uit de praktijk. Ludo Vandael 02.06.2013. KdG visie en beleid: INT @ Home Een verhaal uit de praktijk Ludo Vandael 02.06.2013 KdG visie en beleid: Internationale dimensie in het curriculum: structurele verankering en implementering van internationaliseringsaspecten

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA VRIJSTELLINGEN VIA EVK ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA VRIJSTELLINGEN VIA EVK ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA VRIJSTELLINGEN VIA EVK ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 HOWEST 3 2.1 Pba Multmedia en communicatietechnologie (MCT) 3 2.2 Pba Toegepaste informatica 4 3 HO

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau Meertalige communicatie Tolken Vertalen Antwerpen Brussel Toegepaste taalkunde op masterniveau Rijke talencombinaties o Nederlands o + Engels, Frans of Duits o + Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie!

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek voor werkstudenten Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module statistiek

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Bedrijfskunde Bachelor in de productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling 2005-2006 Inleiding Toegepast Onderzoek 2005-2006 Markt & kostprijsverificatie Industriële

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 De verschillende groepen die instromen in opleiding bachelor verpleegkunde Kristine Sels Opleidingscoördinator KHKempen, campus Lier KHKempen: situering

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 bijlage 1 Bijlage 1: Algemene instapcompetenties

Nadere informatie

Verifieerbare feiten. Ouderencoaching. Thomas More Kempen

Verifieerbare feiten. Ouderencoaching. Thomas More Kempen Verifieerbare feiten Ouderencoaching Thomas More Kempen www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel maart 2014 Verifieerbare feiten Algemeen Bezoekschema Per instelling Hoofdstuk I Lijst met de opleidingsspecifieke

Nadere informatie

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011 Vooropleiding: Bedrijfsmanagement, Internationaal ondernemen Legende: EVK = vrijgesteld Onderwijsinstelling: Karel de Grote-hogeschool Totaal studieduurverkortingsprogramma: 64 blauw = keuzevak Deeltraject

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER Erasmusprogramma Evaluatie Het Erasmusprogramma

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Studeren in Antwerpen Dat Antwerpen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. De vele cafeetjes,

Nadere informatie