BRABANTS BESTEN. Mijn eigen personeel denkt als Willie Wortels mee over slimmere productie. VERNIEUWEN VAN WERKPROCESSEN SAMEN MET MEDEWERKERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRABANTS BESTEN. Mijn eigen personeel denkt als Willie Wortels mee over slimmere productie. VERNIEUWEN VAN WERKPROCESSEN SAMEN MET MEDEWERKERS"

Transcriptie

1 BRABANTS BESTEN Innovatieve werkgevers IN DIT MAGAZINE VERNIEUWEN VAN WERKPROCESSEN SAMEN MET MEDEWERKERS KIJKEN NAAR POTENTIE Mijn eigen personeel denkt als Willie Wortels mee over slimmere productie.

2 COLOFON Uitgave: Het magazine Brabants Besten is een uitgave van de provincie Noord-Brabant, juni 2015 Samenstelling en redactie: Petra van Meeteren van de Riet (Provincie Noord-Brabant), Marie-Thérèse Rooijackers-Bos (ROOIJBOS projectmanagement en advies), Debby Houtgraaf (EMMA Communicatie) Interviews en artikelen: Helène Stafleu, Frank Heijster en Annemiek Bolscher (Gloed Communicatie), Merijn van Nuland en Debby Houtgraaf (EMMA Communicatie) Eindredactie: Merijn van Nuland en Debby Houtgraaf (EMMA Communicatie) Fotografie: Melchert Meijer zu Schlochtern, Erik van der Burgt Ontwerp: Ontwerpwerk, Den Haag Druk: Kampert Nauta Oplage: exemplaren Cover: Patty van Broekhoven

3 Bert Pauli GEDEPUTEERDE ECONOMISCHE ZAKEN PROVINCIE NOORD-BRABANT STERKE ÉN SOCIALE BEDRIJVEN, HET KAN! Een sterke economie begint met sterke werknemers. Daar zijn we in Noord-Brabant heilig van overtuigd. Veel onder nemers zien dat goed opgeleide en assertieve medewerkers waardevol zijn voor het bedrijf. Het komt de innovatiekracht ten goede, én het is leuker werken. Niemand draagt die visie beter uit dan de Brabants Besten. Deze groep Brabantse ondernemers gaat bij uitstek op een innovatieve manier met het personeel om. Bijvoorbeeld door leren en ontwikkelen centraal te stellen. Of door een deel van de verantwoordelijkheid te beleggen bij zelfsturende teams. Weer een ander neemt het geluksgevoel als uitgangspunt. Ook is er ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Brabants Besten bestaan sinds juni Sinds die tijd gaven zij talloze workshops en presentaties aan andere ondernemers. Zodat ook zij sociale innovatie in het bedrijf kunnen toepassen. In dit magazine ziet u dat werknemer én bedrijf hier beter van worden. De provincie Noord-Brabant staat in de top 5 van innovatieve regio s en hecht aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Innovatief werk geverschap draagt daaraan bij. Daarom ondersteunt de provincie Brabants Besten. Bert Pauli

4

5 SOCIALE INNOVATIE Vernieuwen van werkprocessen samen met medewerkers

6 SOCIALE INNOVATIE Noord-Brabant heeft een sterke economische positie. Innovatief ondernemerschap is een belangrijke voorwaarde om die economische positie en internationale concurrentiekracht van bedrijven in de toekomst te behouden en versterken. We hebben het dan niet alleen over innovaties op technologisch gebied. Door sociale innovatie worden bedrijven ook sterker. Doordat werknemers intensief worden betrokken bij vernieuwing van werkprocessen, talentontplooiing en participerende aansturing wordt de productiviteit van een bedrijf hoger én technisch innovatiever. Omzet Sociale innovatie is van groot belang. Niet alleen voor de Brabantse economie, maar ook voor de afzonderlijke bedrijven. Sociaal-innovatieve bedrijven blijken bijvoor beeld een hogere productiviteit en meer omzetgroei te hebben dan bedrijven die uitsluitend focussen op technologische innovatie. Bovendien is er veel minder personeelsverloop en ziekteverzuim. Sociale innovatie dient dus een dubbel doel: het verbetert de productiviteit en kwaliteit van bedrijven, én het benut de talenten van werknemers. Bevlogen Een groot deel van de Brabants Besten investeert in sociale innovatie. Zij laten de verantwoordelijkheid voor het inrichten van de werkprocessen bijvoorbeeld over aan de eigen werknemers. In zogeheten zelfsturende teams beslissen zij zelf over hoe ze te werk gaan. Andere ambassadeurs focussen sterk op het geluk van de eigen werknemers, in de overtuiging dat gelukkige werknemers ook productiever zijn. Weer anderen besteden speciale aandacht aan door- en bijscholing. Op deze manier worden medewerkers meer betrokken, zullen ze bevlogen hun werk doen, en zijn ze flexibeler naar klant, collega en werkgever. De Brabantse ondernemers die uitblinken in sociale innovatie worden hier aan u voorgesteld. Wilt u meer weten, schroom niet om ze te bellen. Ze vertellen graag hun verhaal. Henk van Grinsven VAN RAAK STAAL, TILBURG Wat doet hij anders? Iedere medewerker heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En elke mening telt. Of je nou in het magazijn werkt of op kantoor. Bovendien biedt Van Raak Staal ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat levert het op? Ieders bijdrage is even wezenlijk voor een goed (eind)resultaat. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. 6 BRABANTS BESTEN

7 Eric Damhuis BRAIN OF BUILDINGS, VALKENSWAARD Wat doet hij anders? In het ingenieursbureau hebben medewerkers inspraak, onder andere door te scrummen. Iedere ochtend wordt met alle medewerkers de dag doorgenomen. Het management geeft het goede voorbeeld door zoveel mogelijk openheid te geven, ook in financiële zaken. Wat levert het op? Door de verantwoordelijkheid op de werkvloer te beleggen, ontstaat er een groot gevoel van betrokkenheid. Alle medewerkers zijn voortdurend alert, in beweging en zelfsturend. Contactgegevens Beschikbaar voor Het vertellen van zijn verhaal voor publiek, één-op-één gesprekken, inleidingen. Patty van Broekhoven DEVENTER PROFIELEN, BREDA Wat doet zij anders? DEVENTER Profielen introduceerde de afgelopen jaren een klantgestuurd productieproces. Dit vraagt van medewerkers veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Het bedrijf heeft hen betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe bedrijfsstructuur en cultuur. Wat levert het op? Preventief onderhoud zorgt voor beduidend minder verstorende verrassingen tijdens de productie. De medewerkers leren de productielijnen nog beter kennen en bedienen. Training on the job van leerling-operators zorgt daarnaast voor continuïteit en een frisse, andere kijk op de gang van zaken. Contactgegevens Beschikbaar voor Beschikbaar voor: inleiden, introduceren, tips en trucs. Authentiek en inspirerend voor kleinere groepen. Arno Saasen SAASEN OPLEIDINGEN B.V., MIERLO Wat doet hij anders? Met een sociaal innovatieproject heeft opleidingsen adviesbureau Saasen de band van de medewerkers en freelancers met het bedrijf versterkt. In brainstormsessies analyseerden alle medewerkers hun eigen innovatieve vermogen en betrokkenheid bij het bedrijf. Wat levert het op? Het resultaat is een werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien. Dit zorgt voor knowhow, betrokkenheid en motivatie. Contactgegevens Beschikbaar voor één-op-één advies, workshops, inleidingen in klein verband. SOCIALE INNOVATIE 7

8 Philip Lomans NETVLIES INTERNETDIENSTEN, BREDA Wat doet hij anders? Het online marketing- en ontwerpbureau introduceerde een dynamisch samenwerkingsmodel gebaseerd op het gedrag van de medewerkers. Functies en taken staan niet centraal, maar rollen en activiteiten. Het bureau werd in 2012 uitgeroepen tot slimste bedrijf van Nederland. Wat levert het op? Een effectievere organisatie met een innovatieve marktfocus. Meer betrokkenheid, eigenaarschap en zelfsturing bij de teams én tegelijkertijd nog meer tevreden klanten. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek, één-op-één gesprekken, inleidingen. Peter Jansen JANSEN HOVENIERS, SINT WILLEBRORD Wat doet hij anders? Medewerkers krijgen open opdrachten mee die zij volgens eigen inzicht kunnen invullen. Zo leerde de directie de capaciteiten van de medewerkers echt kennen. Wat levert het op? Collega s kregen een betere band met elkaar en namen gemakkelijker iets van elkaar aan, waardoor de kennis binnen het bedrijf toenam. De opbrengst van de sociale innovatie zit in medewerkers die gelukkig zijn. Contactgegevens Beschikbaar voor een-op-een gesprekken, kleinschalige ontmoetingen in de regio, tips en trucks, social media. Pascal Verheugd HUTTEN, VEGHEL Wat doet hij anders? Food and hospitalybedrijf Hutten neemt de vitaliteit en het geluk van medewerkers ( samenwerkers bij Hutten) als uitgangspunt. De samenwerkers krijgen alle gelegenheid om te groeien, nieuwe producten te ontwikkelen en op hun eigen manier het werk in te vullen. Wat levert het op? De ruimte creëert betrokkenheid en bevlogenheid bij het bedrijf en geluk bij de medewerkers. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. 8 BRABANTS BESTEN

9 Mirjam Hament FULL MANAGEMENT SUPPORT, BREDA Wat doet zij anders? Full Management Support bracht met een Talent Ontwikkelprogramma talenten en ambities van medewerkers in kaart, om deze vervolgens te ontwikkelen en benutten. In zelfsturende teams ontwikkelen medewerkers ondernemerschap, klantgericht denken en inspelen op marktkansen. Wat levert het op? Medewerkers voelen meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de organisatie. Ze werken beter samen, zien elkaars toegevoegde waarde en ervaren meer vrijheid bij de invulling van hun rol. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van haar verhaal voor publiek, delen van ervaringen en begeleiden van organisaties die met sociale innovatie aan de slag willen. Arold Moonen BLW-KUNSTSTOFFEN, NUENEN Wat doet hij anders? Arold voert maandelijkse persoonlijke tienminutengesprekken met al zijn medewerkers. Door goed te luisteren ontstaat wederzijdse waardering. Vertrouwen is de basis voor zijn relatie met klanten én medewerkers. Wat levert het op? Een algemeen gedeeld wij-gevoel en wederzijdse waardering. Grote veranderingen worden daardoor gemakkelijker geaccepteerd. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. Liefst in informele sfeer met aandacht voor teambuilding en sociaal werkgeverschap. Henny de Haas HOPPENBROUWERS ELEKTROTECHNIEK, UDENHOUT Wat doet hij anders? Hoppenbrouwers Elektrotechniek stimuleert talentontwikkeling in zelfstandige kleine teams, die onderling goed samenwerken. Centraal staat de kwaliteit van het werk en werkplezier. Wat levert het op? Ambities zijn voor het bedrijf belangrijker dan diploma s. Als een ambitie te hoog gegrepen is, kan een medewerker zonder gezichtsverlies terugkeren in zijn oude functie. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van een verhaal voor publiek. SOCIALE INNOVATIE 9

10 10 BRABANTS BESTEN

11 Wij willen zoveel mogelijk Cradle to Cradle werken en zo bijdragen aan de circulaire economie PATTY VAN BROEKHOVEN DIRECTEUR DEVENTER PROFIELEN BREDA SOCIALE INNOVATIE 11

12 DEVENTER Profielen produceert graag op duurzame wijze. Directeur Patty van Broekhoven vertelt dat het personeel in grote mate verantwoordelijk is voor deze nieuwe manier van werken. Het bedrijf is nu als eerste dichtingsproducent ter wereld Cradle to Cradle gecertificeerd. En dat smaakt naar meer! DEVENTER Profielen in Breda maakt kunststof dichtingsprofielen voor raam- en deurconstructies en is hierin de grootste producent van Nederland. De firma betrekt haar vijftig medewerkers, van wie driekwart vrouw is, structureel bij de bedrijfsvoering. 12 BRABANTS BESTEN

13 We hebben het hier over het principe dat Cradle to Cradle heet: een manier van produceren die onder andere uitgaat van hergebruik van niet-schadelijke materialen en het elimineren van alle afvalstromen, met als bijeffecten betere kwaliteit van producten en minder milieu- en veiligheidskosten. Cradle to Cradle draagt zo bij aan wat de circulaire economie wordt genoemd. Om hiervoor gecertificeerd te worden, moet je als bedrijf aan veel eisen voldoen. Patty van Broekhoven weet er alles van. Factor menselijk kapitaal De hele bedrijfsvoering wordt minutieus bekeken. Het begint bij de materiaalkeuze en het beheer van de afvalstromen. Wij werkten met een leverancier die een bepaald onderdeel leverde waar een giftige stof inzat die vrijkomt bij recycling. Dat kan uiteraard niet. Samen met dit bedrijf zijn we op zoek gegaan naar alternatieven en hebben die ook gevonden. Een tweede element is je watermanagement: hoe zuinig en bewust ga je hiermee om? Bij ons bestaat de helft van het productieproces uit een koelbad waar de profielen ingaan. Dat water wordt na afloop gezuiverd en daarna opnieuw gebruikt. Heel belangrijk is ook hoe je met je personeel en je leveranciers omgaat: de factor menselijk kapitaal. Productiestopdag Sinds een paar jaar kennen wij een maandelijkse zogenaamde productiestopdag. Alle machines krijgen deze dag onderhoud. De medewerkers lopen het magazijn in en uit, om bepaalde onderdelen te vervangen. Het is al een paar keer voorgekomen dat ze daarbij alternatieve materialen tegenkomen waarmee de machine net zo goed, of beter functioneert tegen lagere kosten en soms zelfs milieuwinst. In overleg met de productiemanager wordt zoiets dan uitgetest. Prachtig toch, dat je eigen personeel als een soort Willie Wortels zo meedenkt over hoe we beter en slimmer kunnen produceren! De productiestopdag is ook een prima manier om nieuwe medewerkers vertrouwd te maken met hoe bepaalde machines werken. We nemen daar dan echt de tijd voor. Prachtig toch, dat je eigen personeel als Willie Wortels meedenkt over hoe we beter kunnen produceren! Er is ook altijd overleg met elkaar op deze dag over hoe we het bedrijfsproces verder kunnen verbeteren. Recent hebben we biobased testen uitgevoerd, waarbij we profielen maken uit aardappelzetmeel. Waar mogelijk proberen we zo telkens te vergroenen. We zijn dat aan onszelf en toekomstige generaties verplicht. Deze aanpak draagt ertoe bij dat iedereen hier met trots en plezier werkt. Er is weinig verloop en ziekte-uitval. Daar zijn we trots op en dat draag ik graag uit. Contact? Wil je in gesprek met Patty van Broekhoven? Neem dan contact op via tel of Website: SOCIALE INNOVATIE 13

14 Jeroen op ten Berg GBO, HELMOND Wat doet hij anders? GBO, full service partner in productontwikkeling, zorgt voor een balans tussen zowel creatief- als technisch geschoolde professionals op de werkvloer. Op die manier is alle expertise in huis om vorm én functionaliteit te betrekken in het productontwikkelingsproces. Wat levert het op? Een efficiënt ingericht full service ontwikkelproces dat resulteert in succesvolle producten die PAF (Produceerbaar, Aantrekkelijk en Functioneel) zijn. En waar de opdrachtgevers én medewerkers trots op zijn. Contactgegevens facebook.com/gbo.eu Beschikbaar voor het geven van presentaties, brainstorm en persoonlijke gesprekken. Hans Smetsers ICARES, EINDHOVEN Wat doet hij anders? Loopbaanadviesbureau Icares is slimmer en marktgerichter gaan werken. Uit individuele gesprekken met medewerkers kwam naar voren dat Icares meer focus mocht krijgen. Icares richt zich nu op een beperkt aantal producten, concentreert zich op minder landen en stelt de klant nog meer centraal. Wat levert het op? Inmiddels hebben alle werknemers competenties ont wikkeld op het gebied van marketing en communicatie. En ze hebben een grote mate van zelfstandigheid. Dat leverde in een jaar tijd 25 nieuwe klanten op. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. Don Bezemer DON BUREAU, BERGEN OP ZOOM EN ARNHEM Wat doet hij anders? Bij advies- en ingenieursbureau DON Bureau hanteert men een nieuwe managementstijl, gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid. Medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief. Wat levert het op? Medewerkers komen met plezier naar het werk. En DON Bureau maakte in twee jaar tijd 30% meer omzet. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. 14 BRABANTS BESTEN

15 Rob Hoppenbrouwers ABS AUTOHERSTEL HOPPENBROUWERS, BERGEN OP ZOOM Wat doet hij anders? Van een functioneel ingerichte organisatie is het bedrijf overgegaan naar zelfsturende, multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor het hele autoschadeherstelproces. Dit vraagt om een andere manier van werken én een andere inrichting van de werkplaats. Wat levert het op? Het bedrijf heeft kortere doorlooptijden en is productiever. De grootste winst is het verhoogde werkplezier bij iedereen. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. Wilfried Dam FULL MANAGEMENT SUPPORT, BREDA Wat doet hij anders? Full Management Support bracht met een Talent Ontwikkelprogramma talenten en ambities van medewerkers in kaart, om deze vervolgens te ontwikkelen en benutten. In zelfsturende teams ontwikkelen medewerkers ondernemerschap, klantgericht denken en inspelen op marktkansen. Wat levert het op? Medewerkers voelen meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de organisatie. Ze werken beter samen, zien elkaars toegevoegde waarde en ervaren meer vrijheid bij de invulling van hun rol. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. Peter Simmer MERCUUR SMART LOGISTICS, TILBURG Wat doet hij anders? Hij introduceerde de lean logistics methodiek in transport- en logistiekbedrijf. In kleine teams van vier à vijf medewerkers bespraken en implenteerden ze verbeterthema s. Een verbeteragenda is het resultaat. Wat levert het op? In minder kilometers vervoeren ze hetzelfde aantal producten. Dat scheelt geld en uitstoot van CO2. Medewerkers zijn meer betrokken bij de totale bedrijfsvoering. Dat levert meer werkplezier op. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. SOCIALE INNOVATIE 15

16 Het creëren van een wij-gevoel is voor elk bedrijf dé voorwaarde om succesvol te kunnen zijn AROLD MOONEN DIRECTEUR BLW KUNSTSTOFFEN NUENEN 16 BRABANTS BESTEN

17 SOCIALE INNOVATIE 17

18 Arold Moonen is sinds 2008 directeur en spreekt maandelijks alle werknemers afzonderlijk. Hij heeft daardoor een bijzondere vertrouwensband opgebouwd met zijn personeelsleden. Het wij-gevoel dat zo gecreëerd wordt, is de basis om het bedrijf goed te kunnen runnen en te laten groeien. BLW Kunststoffen is gespecialiseerd in kunststofbewerking. Het bedrijf draait, freest, buigt, boort, lijmt, last en reinigt onderdelen voor de (micro)chips- en voedingsmiddelenindustrie, de medische sector en gemeenten. Sinds kort werkt BLW ook met een 3D-printer. BLW Kunststoffen heeft 28 werknemers. 18 BRABANTS BESTEN

19 In 2011 ben ik begonnen met deze tienminutengesprekken, die soms overigens ook best een half uur kunnen duren. Ze zijn voor mij essentieel om goed voeling te houden met wat er onder mijn personeelsleden leeft. Ik hoor hoe het met hen gaat qua werk, uitdagingen, verbeterpunten en suggesties. Als er privézaken zijn die spelen, is daar ook ruimte voor. Ik heb niets aan medewerkers die er met hun hoofd of hart niet bij zijn. De medewerkers zelf stellen de gesprekken ook zeer op prijs. Vier keer per jaar is er een zogenaamde kwartaalbespreking in de kantine met het voltallige personeel. We hebben het dan over de resultaten van het afgelopen trimester, ontwikkelingen in de markt en wat zo ter sprake komt. Verrassen Uit dit soort overlegmomenten zijn veel goede suggesties voortgekomen. Zo zijn de werknemers in een projectteam zelf aan de slag gegaan om de werkplekken en het gereedschapsbeheer beter in te richten. We hebben nu bijvoorbeeld drie Pater Nosterkasten waarin alle gereedschappen via een liftsysteem systematisch worden opgeborgen. Het personeel houdt dit zelf bij en ziet erop toe dat iedereen hier op de juiste wijze mee omgaat. Ik hoef er niets aan te doen! Momenteel zijn we bezig de werkplaats letterlijk kleur te geven, en dan gaat het echt om moderne frisse kleuren. Hierna volgt een traject om gezamenlijk werkkleding aan te schaffen (werkbroek, poloshirt). Het zijn allemaal initiatieven waar de werknemers zelf mee komen. Ik laat me er graag door verrassen. Tweeploegendienst Omdat de markt sterk aantrekt zijn wij in 2014 overgegaan op een tweeploegendienst. In veel bedrijven levert zoiets spanningen en problemen op. Bij ons totaal niet. We hebben een paar voorstellen gedaan voor ploegenroosters en in twee weken was het helemaal geregeld. Ongelooflijk toch? We volgen hier niet de CAO, hebben om die reden ook geen Ondernemingsraad, maar wel een PVT, een gekozen personeelsvertegenwoordiging van drie man met wie ik regelmatig overleg. Zo hebben we vorig jaar een personeelshandboek opgesteld, met afspraken omtrent de arbeidsvoorwaarden. Alles in goede harmonie uiteraard. Met enige regelmaat vertel ik op ondernemersbijeenkomsten trots hoe wij de zaken bij BLW aanpakken. Mensen vinden dat een mooi verhaal. En zo is het! Bij ons leverde de invoering van tweeploegendienst totaal geen spanningen op. Contact? Wil je in gesprek met Arold Moonen? Neem dan contact op via tel of Website: SOCIALE INNOVATIE 19

20

21 INCLUSIEF WERKGEVER SCHAP Kijken naar potentie

22 INCLUSIEF WERKGEVER SCHAP Met de invoering van de Participatiewet, op 1 januari 2015, heeft het bedrijfsleven er een sociale taak bij gekregen. Zo stromen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet meer in bij sociale werkbedrijven, maar moeten zij een plekje krijgen op de gewone arbeidsmarkt. In 2025 moeten er voor deze doelgroep maar liefst banen gecreëerd zijn, het overgrote deel in het bedrijfsleven. Ondernemers die uit overtuiging mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen aan inclusief werkgeverschap. Niet alleen uit liefdadigheid Brabant kent veel van deze inclusieve ondernemers. Zij nemen bijvoorbeeld langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, bijstandsgerechtigden of jonge arbeidsongeschikten (Wajongers) in dienst. En zeker niet alleen uit liefdadigheid. Veel ondernemers ontdekken de voordelen voor de bedrijfsvoering. Zo worden (toekomstige) tekorten aan personeel voortijdig opgevangen. Dankzij diverse subsidiemogelijkheden blijven de personeelskosten laag. En een no-risk policy zorgt ervoor dat het bedrijf geen risico loopt mocht de werknemer onverhoopt door ziekte uitvallen. Concentratievermogen Onder de Brabants Besten bestaat een groot vertrouwen in de eigen medewerkers. Of ze nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of niet. Wat dat is uiteindelijk maar een labeltje. Brabants Besten kijken liever naar de potentie. De een zorgt voor extra intensieve begeleiding van jongeren zonder diploma of mensen uit de kaartenbakken van de UWV. Een ander ontdekt de toegevoegde waarde van mensen met een autistische stoornis : een uitstekend concentratievermogen en een goede focus. Een derde ambassadeur merkt dat de deeltijdbanen binnen het bedrijf perfect aansluiten bij oudere werknemers met een WAO-achtergrond die langzaam re-integreren in het werkproces. Zo creëren zij win-winsituaties voor werknemer én werkgever. Hier vindt u de Brabants Besten die naar volle tevredenheid inclusief werkgever zijn. Meer weten, neem gerust contact met ze op! Brabants Besten bijeenkomst bij Outdoor Brabant in Breda, september 2014.

23 John van Vugt EGLO VERLICHTING NEDERLAND BV, OOSTERHOUT Wat doet hij anders? Bij het bedrijf voor binnen- en buitenverlichting werken waar mogelijk mensen met een arbeidshandicap. Met een aantal eenvoudige aanpassingen kunnen zij goed aan de slag binnen het bedrijf. Wat levert het op? De collega s met een arbeidshandicap werken hard. Ze zijn loyaal aan het bedrijf en trots om een deel van het EGLO-team te zijn. Bovendien zijn ze sociaal en attent naar anderen. Dat zorgt mede voor de goede sfeer. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal aan publiek. Marianne François ENEXIS BV, EINDHOVEN Wat doet zij anders? Bij energienetwerkbeheerder Enexis wordt opleiding gestimuleerd onder andere via de Enexis Vakschool, door het aanbieden van stageplaatsen op alle niveaus en BBL-trajecten. Enexis besteedt speciale aandacht aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat levert het op? Voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft Enexis de voordeur simpelweg wat verder open gezet. Zo worden mensen met een arbeidsbeperking altijd voor een gesprek uitgenodigd als ze solliciteren. Past de vacature niet, dan kijkt men of er op andere afdelingen mogelijkheden zijn. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van haar verhaal voor publiek. Workshops en inleidingen. Gerard Berkelmans INTRATUIN ROSMALEN & INTRATUIN TILBURG Wat doet hij anders? Vijf tot tien procent van de medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking. Belangrijk is dat zij er gewoon bij horen en geen aparte groep zijn. Wat levert het op? Medewerkers ervaren meer werkgeluk en staan op goede voet met elkaar. Voor iedereen geldt namelijk hetzelfde: alle medewerkers kunnen hier leren en zichzelf ontwikkelen. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. Een-op-een gesprekken. Houdt van goede discussies. INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP 23

24 Arno Bekkers TSD GROEP, TILBURG Wat doet hij anders? TSD Groep is detacheerder voor goed opgeleide technische vakmensen. Het bedrijf laat onder ander mensen uit een uitkeringssituatie op een creatieve manier in ander werk instromen. Wat levert het op? Extra gemotiveerde en loyale werknemers. Het hogere doel is om productiewerk in Nederland te houden, zodat er minder ontslagen vallen. Contactgegevens Hanane Abdellaoui JUST CLEAN, TILBURG Wat doet zij anders? Just Clean richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder diploma en mensen uit de kaartenbak van het UWV. In zes maanden tijd doorlopen ze een op maat gemaakt stappenplan met veel aandacht voor opleiding en mentale kracht. Wat levert het op? Opdrachtgevers roemen de kwaliteiten en de inzet van de medewerkers met grote regelmaat. Veel medewerkers werken nog steeds bij het bedrijf; ze zijn zo gemotiveerd dat ze zich vrijwel nooit ziek melden. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van haar verhaal voor publiek. Workshops met rollenspellen. Frank Visser PHILIPS ELECTRONICS NETHERLANDS, EINDHOVEN Wat doet hij anders? Met het Philips Werkgelegenheidsplan kunnen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het bedrijf een passend traject doorlopen om competenties te ontwikkelen. Wat levert het op? Deelnemers doen werkervaring op. Daarnaast oefenen ze hun probleemoplossend vermogen en krijgen meer zelfvertrouwen. Hierdoor vinden ze verhoudingsgewijs vaker een baan en zijn ze actiever tijdens hun re-integratieproces. Contactgegevens Beschikbaar voor het vertellen van zijn verhaal voor publiek. 24 BRABANTS BESTEN

25 Rob Jansen CHAIN-LOGISTICS, UDEN Wat doet hij anders? Jansen richtte het bedrijf op uit onvrede over hoe andere logistieke bedrijven met hun werknemers omgaan. Jansen neemt jaarlijks vijfentwintig werklozen aan. Ze volgen een opleidingstraject van één jaar. Daarna stromen ze uit. Wat levert het op? Chain-Logistics heeft inmiddels een tweede vestiging geopend en hebben de ambitie om een landelijk dekkend logistieknetwerk op te zetten. Driekwart van de mensen die de opleiding volgde, vindt daarna binnen een jaar elders werk. Contactgegevens Beschikbaar voor het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. Jan van den Broek MACEK TECHNIKA, OSS Wat doet hij anders? Bij Macek Technika, producent van kunststofproducten, heeft op dit moment 50 procent van de medewerkers een arbeidsbeperking. Wat levert het op? Op de werkvloer is er geen verschil tussen de werknemers met en zonder beperking. Doordat de groep zo goed samenwerkt hebben collega s als natuurlijk een gedeelte van de begeleiding op zich genomen. Contactgegevens Beschikbaar voor gesprekken, liefst in kleine setting. Bevlogen en bescheiden. Peter Wagener DUTAX REIZEN, HOOGE ZWALUWE Wat doet hij anders? In het vervoersbedrijf Dutax Reizen werken veel medewerkers op leeftijd en met een WAO-achtergrond. Juist vanwege de parttime werkzaamheden en de gebroken diensten is het werk ideaal voor mensen die niet te zwaar belast kunnen worden. Wat levert het op? Deze medewerkers zijn zeer gemotiveerd. Ze beschikken over levenservaring en verantwoordelijkheidsgevoel wat uiterst nuttig is bij het vervoeren van personen. Contactgegevens Beschikbaar voor een-op-een gesprekken. Presentaties. Deelname aan discussiegroepen. Houdt van goede discussies. INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP 25

26 26 BRABANTS BESTEN

27 JOHN VAN VUGT DIRECTEUR EGLO NEDERLAND Mensen met een arbeidshandicap verrijken je bedrijf INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP 27

28 In het logistiek centrum zijn enkele mensen met een arbeidshandicap werkzaam. Zij komen er prima tot hun recht. EGLO Nederlanddirecteur John van Vugt is een warm voorstander van het waar mogelijk in dienst nemen van deze kwetsbare groep. EGLO Verlichting Nederland BV, gevestigd in Oosterhout, is een groothandel die zich richt op binnen- en buitenverlichting voor de consumentenmarkt en de projectmarkt. Er werken zo n zestig mensen, grotendeels in de sales en bij EGLO Beheer Nederland BV (logistiek centrum voor Noordwest Europa). De Nederlandse EGLO-vestiging is onderdeel van een internationaal concern met wereldwijd ruim zeventig dochterondernemingen en een omzet van ruim 380 miljoen Euro. Naast twee showrooms voor klanten en de detailhandel, is er in Oosterhout een groot magazijn waarmee de markt in Noordwest Europa wordt bediend. 28 BRABANTS BESTEN

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Werken met Wajongers

Werken met Wajongers Werken met Wajongers INTRODUCTIE De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

ambities waar laten maken Iedere ondernemer zijn het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI een economie van gemiste kansen

ambities waar laten maken Iedere ondernemer zijn het WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI een economie van gemiste kansen NR. 2 2011 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI B E L A N G Iedere ondernemer zijn ambities waar laten maken Bouwen aan de toekomst IBN werkt. Ook voor u Vooraf in gesprek scheelt in kosten Zonder vrije concurrentie

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst NR. 1 2012 BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst Uitzendbureau van het Jaar Het grote voordeel van samen optrekken zeker nu Op naar een sterke regio Ondernemers

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Alle deelnemers winnen. Iedereen wint. Ed Nijpels,

Alle deelnemers winnen. Iedereen wint. Ed Nijpels, Aad van Dongen wint. Stratenmaken is top sport, lacht de directeur van bestrating bedrijf Van Dongen B.V. En toch heeft hij in ruime mate mensen van 50 jaar en ouder in zijn team. Van harte. Want ervaring

Nadere informatie