Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011"

Transcriptie

1 Inspiratieboek parkmanagement Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen Rotterdam, augustus

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Collectieve terrein- en gebouwbeveiliging 3 14 Bedrijven Investeringszone Ondernemersfonds Colofon 37 3 Energie 6 4 Inkoop afvalinzameling en afvalverwerking 8 5 Brand, calamiteiten en arbo 11 6 Glasvezelnetwerk en communicatiediensten 14 7 Schoonmaak 17 8 Inkoop onderhoud gebouwen en of groen 19 9 Vervoersdiensten en bereikbaarheid Bewegwijzering naar / op het terrein Keurmerk Veilig Ondernemen Lobby richting overheden Kennisuitwisseling en innovatieontwikkeling 30 1

3 1 Inleiding Aanleiding De Kamer van Koophandel Rotterdam wil de samenwerking op bestaande bedrijventerreinen aanjagen en startte hiervoor het project Samen aanpakken, samen profiteren. Investeringen op bestaande bedrijventerreinen in Nederland gaan vanwege overheidsbezuinigingen teruglopen. Het project biedt kansen om de kwaliteit van de terreinen te verbeteren of te behouden door gezamenlijke activiteiten te stimuleren. Om een snelle indruk te krijgen of parkmanagement potentie heeft op een terrein en de thema s waarop het parkmanagement zich moet richten heeft de Kamer een quickscan instrument ontwikkeld. Onderdeel van dit quickscan instrument is voorliggend factbook. Doel Dit factbook geeft beknopt de meest voorkomende onderwerpen weer waarop ondernemers op een terrein kunnen samenwerken. Per onderwerp geeft het factbook helder en bondig weer hoe bedrijven op desbetreffend thema s kunnen samenwerken. Het factbook gaat in op de mogelijke maatregelen en de effecten voor bedrijven wanneer zij de activiteit collectief oppakken. Inhoud Het factbook gaat in op onder meer de diensten en producten die bedrijven op een bedrijventerrein gezamenlijk kunnen inkopen (bijvoorbeeld energie, afvalinzameling, beveiliging etc.). Daarnaast is er een hoofdstuk over het Keurmerk Veilig Ondernemen en het gezamenlijk organiseren van kennisuitwisseling en een lobby richting overheden. Per behandeld thema is minimaal één best practice toegelicht, kortom een bedrijventerrein waar de ondernemers reeds samenwerken op het besproken onderwerp en waar deze samenwerking effectief verloopt. Contactgegevens Voor meer informatie over het quickscan instrument of voorliggend factbook, kunt u contact opnemen met: Mevr. Linda van der Windt, Beleidsadviseur regiostimulering Kamer van Koophandel Rotterdam T: M: E: I: 2

4 2 Collectieve terrein- en gebouwbeveiliging Algemeen Terreinbeveiliging Het collectief organiseren van terreinbeveiliging is een effectieve maatregel wanneer ondernemers op een bedrijventerrein te maken hebben met vernielingen, vandalisme, inbraken en/of een gevoel van onveiligheid. Collectieve terreinbeveiliging organiseren kan op verschillende manieren, maar houdt voornamelijk in dat de ondernemers op een bedrijventerrein gezamenlijk afspraken maken over de te nemen maatregelen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel op hun terrein te vergroten. De ondernemers spreken af welke middelen ze hiervoor inzetten. Welke maatregelen er zijn die zij door eigen inzet kunnen verwezenlijken (denk aan het per tourbeurt een ronde over het terrein rijden in de avond) en welke maatregelen er zijn waarvoor ze externe partijen inschakelen (bijvoorbeeld camerabeveiliging). Gebouwbeveiliging Gebouwbeveiliging bestaat vaak uit een alarmsysteem en/of cameratoezicht. Beide middelen zetten ondernemers vaak in tegen inbraak en vernieling van hun pand en andere eigendommen. Wanneer individuele alarmsystemen geschakeld worden, heeft de maatregel potentie zich tot een terreinbreed veiligheidssysteem te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor het strategisch plaatsen van camera s. Wanneer een camera niet alleen is gericht op de toegangspoort van een bedrijf, maar ook doorgaand verkeer op de weg registreert, draagt gebouwbeveiliging bij aan terreinbrede beveiliging. Vaak gaat terreinbeveiliging samen met gebouwbeveiliging. Gebouwbeveiliging hoeft echter geen terreinbeveiliging te betekenen. Als ondernemers op een terrein voornamelijk hun eigen panden beveiligen en er op dit punt geen samenwerking is, zijn er voordelen te behalen wanneer ze de beveiliging gezamenlijk gaan oppakken. Door op een terrein op strategische plekken beveiligingsmaatregelen te nemen kan het bereik van de maatregel namelijk bedrijfoverschrijdend zijn. Hierdoor profiteren meer ondernemers van een maatregel. Maatregelen Er zijn verschillende manieren om gezamenlijke terreinbeveiliging op te zetten: cameratoezicht, kentekenregistratie bij entree terrein; s avonds en s nachts surveilleren, te voet of per auto; controle op niet afgesloten ramen, deuren en hekwerk; SMS-alert; meldpunt bedrijventerrein; koppeling individuele alarmsystemen; directe aansturing politie en brandweer; 3

5 noodverlichting bij calamiteiten; opslag van juridische bewijslast 24/7 In de praktijk Op verschillende manieren kunnen ondernemers op een terrein collectief terreinbeveiliging organiseren wanneer op het terrein een ondernemersvereniging actief is; de ondernemersvereniging vraagt offertes aan bij verschillende beveiligingsbedrijven en sluit een (meerjarig) contract met de leverancier met de beste voorwaarden; de ondernemersvereniging maakt afspraken met de gemeente en/of politie over terreinsurveillance op tijden dat de ondernemers zelf niet op het terrein aanwezig zijn; de ondernemersvereniging besteedt terreinbeveiliging uit aan een parkmanagementorganisatie. Een beveiligingsbedrijf kan voor een terrein in kaart brengen welke beveiligingsmaatregelen voor de specifieke situatie geschikt zijn en de ondernemersvereniging of parkmanager hierover adviseren. Gezamenlijke terreinbeveiliging, betekent ook gezamenlijk de kosten hiervoor dragen. Er zijn diverse mogelijkheden om de gezamenlijke financiering te regelen, zoals de opbrengsten van de reclamebelasting hiervoor inzetten, maar ook een toeslag op de OZB-belasting is een mogelijkheid. Beide opties zijn alleen mogelijk in samenwerking met de gemeente. In beide gevallen moet er overeengekomen worden dat een deel van de belasting die geïnd wordt door de gemeente terugvloeit naar het ondernemersfonds van waaruit het ondernemersfonds de veiligheidsmaatregelen financiert. Het gewenste resultaat van gezamenlijke terreinbeveiliging is mindercriminaliteit in de vorm van vernieling, vandalisme en diefstal, maar ook een vergroot veiligheidsgevoel van de ondernemers en werknemers op het terrein. Met collectieve terreinbeveiliging is er een grotere kans op vroegtijdige detectie van verdachte situaties waardoor inbraken en vandalisme voorkomen worden. In het geval van een directe aansturing van de politie en brandweer zijn beide partijen in staat om sneller te reageren op verdachte situaties. Daarnaast geeft cameratoezicht juridische bewijslast in de vorm van camerabeelden van voor, tijdens en na de inbraak (afhankelijk van de overeengekomen opslag van filmmateriaal met de leverancier). De maatregelen verkleinen de kans op vernieling en diefstal. Hierdoor zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen bereid om premiekorting te geven indien een ondernemer kan aantonen dat zijn of haar bedrijf via een collectief voldoet aan door de verzekering opgestelde veiligheidseisen. 4

6 Voorbeeldprojecten Bedrijventerrein De Ooijk (Zaltbommel) 30 ha. Het terrein heeft sinds begin 2011 collectieve beveiliging waarbij de ondernemers met verschillende maatregelen inzetten op: preventie - sms-alert, Website en VKB-Advies en een meldpunt bedrijventerrein; signalering - koppeling individuele alarmsystemen, pro-actief cameratoezicht, vroegtijdige detectie door intelligente signaalsystemen; registratie - 24/7 opslag juridische bewijslast, Koppeling RTR Eindhoven/RAN en koppeling particuliere alarmcentrale; reactie - directe aansturing politie/brandweer, koppeling RANbewaking en noodverlichting bij calamiteiten. De beveiliging van het bedrijventerrein bestaat uit drie schillen. Schil 1 is beveiliging bij de ingangen van het terrein, zoals kentekenherkenning, Schil 2 is beveiliging van compartimenten op het bedrijventerrein via onder andere camera s. Schil 3 is de beveiliging van individuele bedrijventerreinen met bijvoorbeeld alarmsystemen. De maatregelen die de bedrijven nemen voor preventie, signalering, registratie en reactie, worden uitgevoerd volgens het concept Regionale Toezicht Ruimte (RTR). Dit is een beveiligingsconcept dat regiobreed wordt geïmplementeerd in Noord-Brabant om regionaal te komen tot veiliger bedrijventerreinen en het aantal freeriders te minimaliseren. Bij dit concept zijn enkele verzekeraars aangesloten die bedrijven korting geven op verzekeringen wanneer de bedrijven via een collectief beveiligd zijn volgens het beveiligingsconcept RTR. Bij De Ooijk profiteren de bedrijven van 15 procent korting op verzekeringspremies voor het gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie. Deze korting kan voor een ondernemer oplopen tot honderden en soms enkele duizenden euro s op jaarbasis. Bedrijventerreinen Veenendaal In de gemeente Veenendaal is terreinbeveiliging gemeentebreed geregeld door Stichting Ondernemersfond Veenendaal. De kosten voor de collectieve bedrijventerreinbeveiliging worden betaald uit de opbrengsten van reclamebelasting. De gemeente int deze belasting maar sluist het direct door naar de Stichting Ondernemersfonds Veenendaal. De stichting zet dit geld in voor parkmanagement, waaronder collectieve terreinbeveiliging. De stichting heeft van een beveiligingsbedrijf een prijstechnisch scherpe offerte ontvangen, omdat alle bedrijventerreinen meedoen. Met dit bedrijf is de stichting een overeenkomst aangegaan voor de te leveren veiligheidsmaatregelen. In Veenendaal zijn de eerste resultaten van de collectieve terreinbeveiliging zichtbaar. De politie in Veenendaal nam tussen 2009 en 2010 een daling van het aantal bedrijfsinbraken waar van 43.7 procent. Van 167 bedrijfsinbraken in 2009 naar 94 bedrijfsinbraken in

7 3 Energie Algemeen Ondernemers kunnen gezamenlijk (groene) energie inkopen in plaats van ieder afzonderlijk. Door gezamenlijk energie in te kopen vormen de samenwerkende bedrijven een interessante klant voor de desbetreffende energieleverancier, omdat deze verzekerd is van een contractueel vastgelegde energieafname. Dit geeft de leverancier ruimte om kortingsafspraken te maken. Hoe groter het collectief is dat energie afneemt van de leverancier des te groter de ruimte om kortingsafspraken te maken. Maatregelen Gezamenlijk energie inkopen wordt vaak geregeld door de ondernemersvereniging op een bedrijventerrein. Om als ondernemer voordeel te hebben van de collectieve energie-inkoop moet zijn of haar bedrijf lid zijn van de ondernemersvereniging of een andere belangenorganisatie die zich inzet voor het bedrijventerrein. De vereniging maakt vervolgens afspraken met een energieleverancier en legt deze afspraken contractueel vast. Elk (nieuw) lid van de vereniging maakt vervolgens gebruik van de afgesproken tarieven. Wanneer een ondernemersvereniging werkt met een parkmanagementorganisatie, organiseert deze organisatie de collectieve energie-inkoop in opdracht van de ondernemersvereniging. In de praktijk Om optimaal te profiteren van collectieve energie-inkoop is een collectief van een relatief grote groep bedrijven, of met enkele bedrijven die een grote energiebehoefte hebben het meest effectief. Bij een grote energievraag, is de energieleverancier verzekerd van een groot afzetvolume. De marge om de energie voordelig aan te bieden wordt groter naar mate de (verzekerde) energieafname groter is. Een ondernemersvereniging of belangenvereniging kan collectieve energie-inkoop het beste centraal organiseren voor een terrein. De vereniging vraagt offertes aan bij verschillende energieleveranciers en gaat vervolgens in gesprek met de partij die de beste prijs/kwaliteit verhouding in de offerte biedt. Op basis hiervan maakt de ondernemersvereniging afspraken met de leverancier over het jaarlijks af te nemen energievolume. Hoe groter dit volume, hoe groter de marge voor kortingen. De kostenbesparing voor ondernemers door het collectief inkopen van energie hangt af van de gemaakte afspraken met de leverancier. Let op: vaak wordt tussen het collectief en de energieleverancier een jaarlijks minimaal af te nemen energievolume contractueel vastgelegd. Wanneer een bedrijf uit het collectief stapt (bijvoorbeeld door faillissement) en daardoor het totale energiegebruik van het collectief onder de afgesproken minimumlimiet uitkomt, betekent dit dat de overige bedrijven alsnog het gat financi- 6

8 eel moeten dichten. Collectief energie inkopen brengt dus een onderlinge afhankelijkheid met zich mee. Een ondernemersvereniging met een groot bereik op het terrein (veel leden) met een goede organisatiegraad is daarom een pre. Voorbeeldprojecten Bedrijventerrein Theodorushaven/Noordland/De Poort (Bergen op Zoom) 406 ha., 120 bedrijven Een aantal ondernemers op bedrijventerrein TNP is verenigd in de bedrijvenvereniging TNP. De bedrijvenvereniging TNP koopt voor de ondernemers gezamenlijk energie in. De energieleverancier geeft vanwege het collectief een korting op de energiekosten van 15 procent. De collectieve energie-inkoop is onderdeel van het parkmanagement op het terrein. Op het bedrijventerrein is nog een aantal hectare onbebouwd. Ondernemers die grond willen kopen om zich te vestigen op het terrein moeten akkoord gaan met parkmanagement. Parkmanagement is namelijk een voorwaarde voor verkoop van de grond. Deze maatregel is ingesteld omdat duurzaamheid hoog in het vaandel staat op het terrein. Alle nieuwe bedrijven kunnen daardoor ook aanspraak maken op de kortingsafspraken die zijn gemaakt met de energieleverancier. Contact: De heer L. Polderman (voorzitter bedrijvenvereniging TNP), via nr , of per 7

9 4 Inkoop afvalinzameling en afvalverwerking Algemeen Op sommige bedrijventerreinen tast zwerfvuil de kwaliteit en uitstraling van het terrein aan. Zwerfvuil ontstaat wanneer afval niet frequent genoeg wordt ingezameld. Het inzamelen van afval veroorzaakt op sommige terreinen verkeersoverlast wanneer er voor individuele bedrijven op afzonderlijke tijden afval ingezameld wordt. Als deze problemen zich voordoen op een bedrijventerrein kan collectieve afvalinzameling een oplossing bieden en soms ook een kostenreductie betekenen. Collectieve afvalinzameling betekent het bundelen van afvalstromen. Gebundelde afvalstromen worden vervolgens op vooraf afgesproken tijden voor alle bedrijven tezamen (die lid zijn van de ondernemersvereniging) opgehaald en verwerkt. Maatregelen Het collectief inzamelen van afval is voor verschillende afvalcategorieen mogelijk, waaronder: bouw- en sloopafval; elektrische apparatuur; dierlijk afval; groente-, fruit- en tuinafval; klein chemisch afval; metaal; restafval, plastic, papier, glas; pallets. Voor bepaalde typen afval is het nodig om centrale inzamelplekken op te zetten (bijvoorbeeld glas of vertrouwelijk papier), om op effectieve wijze collectief het afval in te zamelen. Bijvoorbeeld in de vorm van ondergrondse afvalopslag. In de praktijk Gezamenlijke afvalinzameling en verwerking zit vaak in het takenpakket van de ondernemersvereniging op een terrein. Zij organiseren de gezamenlijke inkoop van afvaldiensten door offertes aan te vragen bij verschillende afvalbedrijven. Vervolgens gaat de vereniging met het bedrijf met de best passende aanbieding in gesprek over de voorwaarden en andere details zoals frequentie en tijd waarop het afval wordt opgehaald. Als de afspraken zijn gemaakt worden deze contactueel vastgelegd. Een belangenvereniging kan ook kiezen delen van dit traject via een parkmanagementorganisatie te laten verlopen, bijvoorbeeld het opvragen van offertes, opstellen van en onderhandelen over leveringsvoorwaarden. Als een vereniging het zelf oppakt en geen parkmanagementorganisatie in de arm neemt, is het zinvol een werkgroep op te 8

10 richten van enkele personen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de collectieve afvalinzameling en verwerking. personeel & organisatie. Voor de uitvoering van parkmanagement is een parkmanagementorganisatie ingeschakeld. Door collectief afvalinzameling en verwerking in te kopen bij een marktpartij, kan een ondernemersvereniging korting of een gunstig tarief bedingen. De marktpartij is gegarandeerd van een vooraf afgesproken volume aan afval om op te halen en/of te verwerken. Naarmate dit volume toeneemt nemen ook de marges voor kortingstarieven toe. Het collectief organiseren van afvalinzameling heeft daarom het meeste effect bij een redelijke omvang van de afvalstromen. Naast eventuele kostenbesparingen is het centraal inkopen van afvalinzameling en -verwerking bij één marktpartij ook gunstig omdat het aantal verkeersbewegingen op het terrein wordt beperkt. Het beperken van verkeersbewegingen komt ten goede aan de verkeersveiligheid en de doorstroming op het terrein. Dit maakt het terrein een aantrekkelijkere vestigingslocatie. Voorbeeldprojecten Bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering (Spijkernisse) De ondernemers op de bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering in Spijkernisse hebben zich georganiseerd in de Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Spijkernisse (SPBS). Bij de SPBS onderscheiden ze binnen parkmanagement drie thema s, namelijk afval, veilig en Ze organiseren de afvalinzameling collectief en hebben hiervoor een contract gesloten met een bedrijf gespecialiseerd in afvalinzameling en verwerking en die, in lijn met de missie van de vereniging, zoveel mogelijk op duurzame wijze haar bedrijfsactiviteiten uitvoert. Op de bedrijventerreinen was eerst sprake van een situatie waarbij soms in een straat op een dag vier verschillende vuilniswagens van vier verschillende bedrijven langskwamen om vuilcontainers te legen. Het ophalen van afval voert nu één bedrijf uit. Op het bedrijventerrein worden nu veel minder verkeersbewegingen gemaakt om het afval op te halen. Dit betekent minder verkeershinder veroorzaakt door vuilniswagens en ook minder milieubelasting, omdat de uitstoot, het brandstofgebruik en eventuele geluidshinder afneemt naarmate de verkeersbewegingen afnemen. Naast de positieve effecten op de doorstroming van het verkeer op het terrein en de positieve milieueffecten is er ook sprake van een kostenbesparing. Door de afvalinzameling collectief te organiseren behalen de ondernemers in totaal een kostenbesparing van tussen de 20 en 30 procent op afvalinzameling en -verwerking. 9

11 Contact: Parkmanager B.E. Bartels, Stichting SPBS, via nr Parkmanagementorganisatie Ecoplanet, via nr of per mail via 10

12 5 Brand, calamiteiten en arbo Algemeen Ongevallen kunnen op elk bedrijventerrein plaats vinden. De kans op ongevallen is wel mede afhankelijk van het type bedrijf dat op een terrein gevestigd is, denk aan bedrijven waar met chemische stoffen of zware machines wordt gewerkt. Voor ieder bedrijventerrein is het verstandig maatregelen te treffen om voorbereid te zijn op calamiteiten zoals ongevallen of brand. Wanneer de bedrijven op een bedrijventerrein deze maatregelen gezamenlijk treffen levert dit verschillende voordelen op, afhankelijk van de maatregelen die gezamenlijk opgepakt worden. Naast calamiteiten zoals brand en bedrijfsongevallen heeft elke ondernemer in zijn of haar loopbaan te maken met langdurig zieke werknemers. Veel bedrijven hebben hiervoor sociale verzekeringen afgesloten op onder meer arbodiensten. Ook op dit gebied kan een ondernemersvereniging zich inzetten voor een collectieve inkoop die voordelig is voor de ondernemers op het terrein. Maatregelen De volgende maatregelen zijn mogelijk bij het collectief organiseren van brandveiligheid en een collectieve orgnisatie van de omgang met calamiteiten: terreinbreed het aantal bedrijfshulpverleners (BHV ers) bepalen; gezamenlijk BHV opleidingen financieren; gezamenlijk AED s aanschaffen; evacuatieplan terrein ontwikkelen gezamenlijk diensten en producten inkopen bij een leverancier van brandbeveiliging. In de praktijk Bedrijfshulpverleners In de praktijk leiden veel bedrijven onder hun eigen personeel enkele mensen tot BHV er op. De vuistregel voor het aantal verplichte BHV ers per bedrijf is; minder dan 50 werknemers 1 BHV er; tot 250 werknemers 1 BHV er per 50 werknemers; Meer dan 250 werknemers minimaal 5 BHV ers. De cursus tot BHV er duurt gemiddeld twee dagen. Bij het behalen van de opleiding zijn de cursisten een jaar lang bevoegd om als BHV er ingezet te worden bij calamiteiten. Vaak regelen bedrijven dit zelf per bedrijf, maar het biedt mogelijkheden tot kostenbesparing om gezamenlijk op terreinniveau afspraken te maken over het aantal BHV ers. Deze afspraken worden in overleg met de brandweer gemaakt. Door naar het heel bedrijventerrein te kijken kan geconcludeerd worden dat er minder BHV ers nodig zijn. Dit is vaak het geval wanneer op een bedrijventerrein een mix van grote en kleine bedrijven aanwezig is, omdat kleinere bedrijven in dat geval terug kunnen vallen op BHV ers 11

13 bij grotere buurbedrijven. Hierdoor hoeven er minder mensen een opleiding tot BHV er te volgen. De bedrijven besparen kosten omdat ze minder opleidingstrajecten hoeven te faciliteren. AED (Automatische Externe Defibrilator) De aanschaf van een AED is kostbaar (tussen de 1.000,- en 1.500,- euro per AED). Hierdoor is de drempel om een AED aan te schaffen voor kleine bedrijven relatief hoog. Door collectief enkele AED s aan te schaffen en deze op strategische plekken op het terrein aan te bieden heeft elk bedrijf toegang tot een AED, zonder dat ze de volledige aanschafkosten kwijt zijn. De locatie van de AED s is afhankelijk van de tijd die de werknemers op het bedrijventerrein nodig hebben om de afstand tussen het slachtoffer en de AED te overbruggen. Zes minuten is de maximale tijdsduur om kans te maken op een succesvolle reanimatie. Het is daarom erg belangrijk dat de AED s op gemakkelijk te bereiken plaatsen hangen, de werknemers op de hoogte zijn van deze plaatsen en dat op elke plek op het terrein binnen 6 minuten een AED voorhanden is. Materialen ter voorkoming en bestrijding van brand Het nemen van maatregelen tegen brand bevat vaak de aanschaf van brandwerend materiaal, brandbestreidingsmaterialen (branddekens, blusapparaten, etc.). In combinatie daarmee worden vaak ook producten aangeschaft om eerste hulp te verlenen. Er bestaan veel bedrijven die deze producten aanbieden. Deze bedrijven hebben vaak kortingsacties bij de aanschaf van meerdere producten. Het collectief aanschaffen van bovengenoemde producten is daarom kostenbesparend ten opzichte van het individueel aanschaffen van deze producten. Voorbeeldprojecten Charloisse Poort (Rotterdam) De Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort licht haar leden via nieuwsbrieven en via de website in over maatregelen die een bedrijf kan nemen ter preventie van brand. De maatregelen die zij adviseren zijn: vrijhouden van nooduitgangen en brandgangen; zorgen voor een ontruimingsplan; bereikbaarheid voor brandweervoertuigen; bereikbaarheid van aanwezige bluswatervoorzieningen; frequent onderhoud van blusmiddelen; voorkomen van opslag van brandbare goederen langs gevels; voorkomen van open (afval-)containers langs gevels; vluchten zonder gebruikmaking van losse voorwerpen naar de openbare ruimte. Daarnaast verstrekt de vereniging informatiebrochures over het ontruimen van bedrijven en hebben ze een contactpersoon bij de brandweer die voor vragen over brandoefeningen en brandveiligheid bereikbaar is. 12

14 Ambacht / Nijverkamp (Veenendaal) 183 hectare, 375 ondernemingen Op bedrijventerrein Ambacht / Nijverkamp in Veenendaal is de ondernemersvereniging actief bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden voor het collectief organiseren van AED s. Ze kijken eerst welke bedrijven al een AED in huis hebben, bij de bedrijven die een AED hebben vragen ze aan de ondernemer of hij of zij de AED ook beschikbaar wil stellen bij calamiteiten bij andere bedrijven op het bedrijventerrein of in de openbare ruimte. Ze werken met een 6-minutenzone. Voor de plekken van het terrein waar de 6-minutenzone niet dekkend is (dus niet binnen 6 minuten een AED voorhanden is) wordt alsnog een AED aangeschaft. De coöperatieve verenigingen zorgen voor de financiering van de nieuwe AED s. 13

15 6 Glasvezelnetwerk en communicatiediensten Algemeen Tegenwoordig is internet niet meer weg te denken uit het werkende leven. Een goede internetverbinding met een hoge snelheid werkt efficiënt en betrouwbaar en ondersteunt eventuele mogelijkheden voor het nieuwe werken (plaats en tijdonafhankelijk werken). Internet via een glasvezelnetwerk is momenteel de snelste verbinding. Het heeft een grote datacapaciteit waardoor snel grote hoeveelheden data uitgewisseld kunnen worden en het ondersteunt telecommunicatie zoals videoconferencing. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is echter kostbaar. Veel internetverbindingen worden via telefoonkabels aangeboden. De infrastructuur is in dat geval al aanwezig. Voor een glasvezelnetwerk wordt een nieuwe kabelinfrastructuur aangelegd. De aanlegkosten zijn hoog en daardoor voor een klein tot middelgroot bedrijf een omvangrijke investering. Om een glasvezelnetwerk tegen een relatief gunstige prijs aan te leggen is het mogelijk voor bedrijven om de aanleg collectief te realiseren en te financieren. Maatregelen Glasvezel kan op een kant-en-klare wijze geleverd worden, waarbij één partij de aanleg en vervolgens de verbinding verzorgt. Daarnaast kunnen ondernemers ook kiezen om zelf de infrastructuur voor een glasvezelnetwerk aan te leggen, waarbij ze keuzevrijheid houden betreft de aanbieder van het netwerk. Aanbieders bieden elk andere producten aan (zoals bijvoorbeeld mogelijkheden voor video-conferencing) en hanteren verschillende tarieven. Wanneer een vereniging het netwerk in eigen regie houdt betekent dit dat ze ook flexibiliteit behouden ten aanzien van productbehoeften en tarieven. Een ondernemersvereniging is de aangewezen partij om draagvlak voor een glasvezelnetwerk te peilen. Bij voldoende draagvlak gaat de vereniging in gesprek met een leverancier op basis van aangevraagde offertes. Een parkmanagementorganisatie kan deze organisatie ook organiseren in opdracht van de ondernemersvereniging. In de praktijk Gezamenlijk een glasvezelnetwerk aanleggen betekent een betrouwbare internetverbinding tegen relatief lage kosten, omdat bedrijven de aanlegkosten delen. De snelheid van het internet is ook groter dan bij andere verbindingen. Kostenbesparingen op het beheer van de verbinding zijn mogelijk. Vaak biedt de leverancier van het glasvezelnetwerkbij bij de internetverbinding een servicecontract aan. Bij goedkopere internetverbindingen wordt dit meestal niet aangeboden. Dus naast sneller en betrouwbaarder internet is er ook een grotere betrouwbaarheid van de uitvoer van reparaties. Daarnaast ondersteunt een goed digitaal netwerk de mogelijkheden voor het nieuwe werken, omdat de snelheid en capaciteit van het netwerk data-uitwisseling, beeld- en videocommunicatie ondersteunt. 14

16 Ook ondersteunt een glasvezel netwerk toepassingen voor bijvoorbeeld bedrijfs- en terreinbeveiliging. Een bedrijf heeft te maken met eenmalige kosten om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk en vervolgens komen daar maandelijkse lasten bij. Deze maandelijkse lasten zijn veelal afhankelijk van de bandbreedte van het internet, de keuze voor de router en de contractduur. Een indicatie: Aansluiting op een glasvezelnetwerk van KPN kost een bedrijf tussen de 1.000,- en 1.350,- euro. De maandelijkse lasten liggen tussen de 185,- en de 740,- euro. Voorbeeldprojecten Theodorushaven Noordland De Poort (Bergen op Zoom) In Bergen op Zoom is parkmanagement in ontwikkeling. De stichting voor parkmanagement is in oprichting maar er is al enkele jaren geleden gestart met parkmanagementactiviteiten. In de stichting nemen verschillende partijen plaats, zoals een vertegenwoordiger van bedrijventerreinen Oude Molen, TNP en Lage Meren, politie, brandweer en de gemeente. De provincie heeft de parkmanagementactiviteiten gesubsidieerd in de jaren 2008 en Momenteel financiert de gemeente Bergen op Zoom de bedrijven jaarlijks op basis van een jaarplan. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is een van de eerste activiteiten geweest die is opgepakt op het terrein TNP. De bedrijventerreinvereniging van TNP is in 2008 begonnen met het bekijken van de mogelijkheden voor het gezamenlijk organiseren van een glasvezelnetwerk. De vereniging heeft destijds bij vier partijen een offerte gevraagd om collectief glasvezel aan te leggen. De kosten per bedrijf kwamen ongeveer uit op het volgende: Eenmalige aansluitkosten 1.500,-, Maandelijkse kosten van ongeveer 100,- oplopend tot 350,- afhankelijk van downloadsnelheid/datasnelheid (van 2 tot 50 MB). Contact: De Heer W. Snijder, contactpersoon parkmanagement Bergen op zoom, via nr , of per Waalhaven-Zuid (Rotterdam) De belangenvereniging Waalhaven-Zuid is een collectieve belangenvereniging van de gezamenlijke ondernemers in de directe omgeving van Waalhaven Zuid. De vereniging heeft in samenwerking met het havenbedrijf Rotterdam en de politie Rijnmond een projectteam Veilig ondernemen opgericht. Hieruit zijn enkele projecten voort gekomen die worden beheerd door de belangenvereniging Waalhaven-Zuid. De belangenvereniging heeft in dit kader recentelijk de opdracht gegeven een camerabewakingssysteem aan te leggen. Dit systeem werkt via het breedbandnetwerk en is sinds mei 2011 opgeleverd en operationeel. De opdracht is verleend aan een aanbieder van informatie- en communicatiediensten via breedbandverbindingen. De aanbieder 15

17 heeft zowel het onderliggende glasvezelnetwerk aangelegd als de benodigde camera s geplaatst. Het bedrijf beheert het glasvezelnetwerk 24/7 vanuit een eigen Network Operations Centre in Almere. De camerabeelden gaan naar de meldkamer van het bedrijf, waar ze worden opgeslagen. Vanwege het glasvezelnetwerk zijn de camerabeelden van hoge kwaliteit (hoge resolutie, in kleur). De bedrijven die zijn aangesloten bij de belangenvereniging van Waalhaven-Zuid profiteren niet alleen van de veiligheidsdiensten, maar hebben vanwege het glasvezelnetwerk ook toegang tot diensten als Voice over IP, TV over IP, Alarm over IP, et cetera. De bedrijven die zich inmiddels hebben aangesloten op het netwerk geven aan dat het netwerk hen helpt om kwaliteit te blijven garanderen in de 24-uurs economie van de Rotterdamse haven, vanwege de stabiele en snelle verbinding. Het aangelegde netwerk is een open netwerk. Dit houdt in dat de bedrijven diensten af kunnen nemen van elke willekeurige provider en niet verplicht zijn de diensten van de netwerkbeheerder af te nemen. 16

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Automatisering, Remote beheer & Cloud Besparen brandstofkosten Online administreren Voip HR Besparen op energie & Collectieve

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie