Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011"

Transcriptie

1 Inspiratieboek parkmanagement Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen Rotterdam, augustus

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Collectieve terrein- en gebouwbeveiliging 3 14 Bedrijven Investeringszone Ondernemersfonds Colofon 37 3 Energie 6 4 Inkoop afvalinzameling en afvalverwerking 8 5 Brand, calamiteiten en arbo 11 6 Glasvezelnetwerk en communicatiediensten 14 7 Schoonmaak 17 8 Inkoop onderhoud gebouwen en of groen 19 9 Vervoersdiensten en bereikbaarheid Bewegwijzering naar / op het terrein Keurmerk Veilig Ondernemen Lobby richting overheden Kennisuitwisseling en innovatieontwikkeling 30 1

3 1 Inleiding Aanleiding De Kamer van Koophandel Rotterdam wil de samenwerking op bestaande bedrijventerreinen aanjagen en startte hiervoor het project Samen aanpakken, samen profiteren. Investeringen op bestaande bedrijventerreinen in Nederland gaan vanwege overheidsbezuinigingen teruglopen. Het project biedt kansen om de kwaliteit van de terreinen te verbeteren of te behouden door gezamenlijke activiteiten te stimuleren. Om een snelle indruk te krijgen of parkmanagement potentie heeft op een terrein en de thema s waarop het parkmanagement zich moet richten heeft de Kamer een quickscan instrument ontwikkeld. Onderdeel van dit quickscan instrument is voorliggend factbook. Doel Dit factbook geeft beknopt de meest voorkomende onderwerpen weer waarop ondernemers op een terrein kunnen samenwerken. Per onderwerp geeft het factbook helder en bondig weer hoe bedrijven op desbetreffend thema s kunnen samenwerken. Het factbook gaat in op de mogelijke maatregelen en de effecten voor bedrijven wanneer zij de activiteit collectief oppakken. Inhoud Het factbook gaat in op onder meer de diensten en producten die bedrijven op een bedrijventerrein gezamenlijk kunnen inkopen (bijvoorbeeld energie, afvalinzameling, beveiliging etc.). Daarnaast is er een hoofdstuk over het Keurmerk Veilig Ondernemen en het gezamenlijk organiseren van kennisuitwisseling en een lobby richting overheden. Per behandeld thema is minimaal één best practice toegelicht, kortom een bedrijventerrein waar de ondernemers reeds samenwerken op het besproken onderwerp en waar deze samenwerking effectief verloopt. Contactgegevens Voor meer informatie over het quickscan instrument of voorliggend factbook, kunt u contact opnemen met: Mevr. Linda van der Windt, Beleidsadviseur regiostimulering Kamer van Koophandel Rotterdam T: M: E: I: 2

4 2 Collectieve terrein- en gebouwbeveiliging Algemeen Terreinbeveiliging Het collectief organiseren van terreinbeveiliging is een effectieve maatregel wanneer ondernemers op een bedrijventerrein te maken hebben met vernielingen, vandalisme, inbraken en/of een gevoel van onveiligheid. Collectieve terreinbeveiliging organiseren kan op verschillende manieren, maar houdt voornamelijk in dat de ondernemers op een bedrijventerrein gezamenlijk afspraken maken over de te nemen maatregelen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel op hun terrein te vergroten. De ondernemers spreken af welke middelen ze hiervoor inzetten. Welke maatregelen er zijn die zij door eigen inzet kunnen verwezenlijken (denk aan het per tourbeurt een ronde over het terrein rijden in de avond) en welke maatregelen er zijn waarvoor ze externe partijen inschakelen (bijvoorbeeld camerabeveiliging). Gebouwbeveiliging Gebouwbeveiliging bestaat vaak uit een alarmsysteem en/of cameratoezicht. Beide middelen zetten ondernemers vaak in tegen inbraak en vernieling van hun pand en andere eigendommen. Wanneer individuele alarmsystemen geschakeld worden, heeft de maatregel potentie zich tot een terreinbreed veiligheidssysteem te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor het strategisch plaatsen van camera s. Wanneer een camera niet alleen is gericht op de toegangspoort van een bedrijf, maar ook doorgaand verkeer op de weg registreert, draagt gebouwbeveiliging bij aan terreinbrede beveiliging. Vaak gaat terreinbeveiliging samen met gebouwbeveiliging. Gebouwbeveiliging hoeft echter geen terreinbeveiliging te betekenen. Als ondernemers op een terrein voornamelijk hun eigen panden beveiligen en er op dit punt geen samenwerking is, zijn er voordelen te behalen wanneer ze de beveiliging gezamenlijk gaan oppakken. Door op een terrein op strategische plekken beveiligingsmaatregelen te nemen kan het bereik van de maatregel namelijk bedrijfoverschrijdend zijn. Hierdoor profiteren meer ondernemers van een maatregel. Maatregelen Er zijn verschillende manieren om gezamenlijke terreinbeveiliging op te zetten: cameratoezicht, kentekenregistratie bij entree terrein; s avonds en s nachts surveilleren, te voet of per auto; controle op niet afgesloten ramen, deuren en hekwerk; SMS-alert; meldpunt bedrijventerrein; koppeling individuele alarmsystemen; directe aansturing politie en brandweer; 3

5 noodverlichting bij calamiteiten; opslag van juridische bewijslast 24/7 In de praktijk Op verschillende manieren kunnen ondernemers op een terrein collectief terreinbeveiliging organiseren wanneer op het terrein een ondernemersvereniging actief is; de ondernemersvereniging vraagt offertes aan bij verschillende beveiligingsbedrijven en sluit een (meerjarig) contract met de leverancier met de beste voorwaarden; de ondernemersvereniging maakt afspraken met de gemeente en/of politie over terreinsurveillance op tijden dat de ondernemers zelf niet op het terrein aanwezig zijn; de ondernemersvereniging besteedt terreinbeveiliging uit aan een parkmanagementorganisatie. Een beveiligingsbedrijf kan voor een terrein in kaart brengen welke beveiligingsmaatregelen voor de specifieke situatie geschikt zijn en de ondernemersvereniging of parkmanager hierover adviseren. Gezamenlijke terreinbeveiliging, betekent ook gezamenlijk de kosten hiervoor dragen. Er zijn diverse mogelijkheden om de gezamenlijke financiering te regelen, zoals de opbrengsten van de reclamebelasting hiervoor inzetten, maar ook een toeslag op de OZB-belasting is een mogelijkheid. Beide opties zijn alleen mogelijk in samenwerking met de gemeente. In beide gevallen moet er overeengekomen worden dat een deel van de belasting die geïnd wordt door de gemeente terugvloeit naar het ondernemersfonds van waaruit het ondernemersfonds de veiligheidsmaatregelen financiert. Het gewenste resultaat van gezamenlijke terreinbeveiliging is mindercriminaliteit in de vorm van vernieling, vandalisme en diefstal, maar ook een vergroot veiligheidsgevoel van de ondernemers en werknemers op het terrein. Met collectieve terreinbeveiliging is er een grotere kans op vroegtijdige detectie van verdachte situaties waardoor inbraken en vandalisme voorkomen worden. In het geval van een directe aansturing van de politie en brandweer zijn beide partijen in staat om sneller te reageren op verdachte situaties. Daarnaast geeft cameratoezicht juridische bewijslast in de vorm van camerabeelden van voor, tijdens en na de inbraak (afhankelijk van de overeengekomen opslag van filmmateriaal met de leverancier). De maatregelen verkleinen de kans op vernieling en diefstal. Hierdoor zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen bereid om premiekorting te geven indien een ondernemer kan aantonen dat zijn of haar bedrijf via een collectief voldoet aan door de verzekering opgestelde veiligheidseisen. 4

6 Voorbeeldprojecten Bedrijventerrein De Ooijk (Zaltbommel) 30 ha. Het terrein heeft sinds begin 2011 collectieve beveiliging waarbij de ondernemers met verschillende maatregelen inzetten op: preventie - sms-alert, Website en VKB-Advies en een meldpunt bedrijventerrein; signalering - koppeling individuele alarmsystemen, pro-actief cameratoezicht, vroegtijdige detectie door intelligente signaalsystemen; registratie - 24/7 opslag juridische bewijslast, Koppeling RTR Eindhoven/RAN en koppeling particuliere alarmcentrale; reactie - directe aansturing politie/brandweer, koppeling RANbewaking en noodverlichting bij calamiteiten. De beveiliging van het bedrijventerrein bestaat uit drie schillen. Schil 1 is beveiliging bij de ingangen van het terrein, zoals kentekenherkenning, Schil 2 is beveiliging van compartimenten op het bedrijventerrein via onder andere camera s. Schil 3 is de beveiliging van individuele bedrijventerreinen met bijvoorbeeld alarmsystemen. De maatregelen die de bedrijven nemen voor preventie, signalering, registratie en reactie, worden uitgevoerd volgens het concept Regionale Toezicht Ruimte (RTR). Dit is een beveiligingsconcept dat regiobreed wordt geïmplementeerd in Noord-Brabant om regionaal te komen tot veiliger bedrijventerreinen en het aantal freeriders te minimaliseren. Bij dit concept zijn enkele verzekeraars aangesloten die bedrijven korting geven op verzekeringen wanneer de bedrijven via een collectief beveiligd zijn volgens het beveiligingsconcept RTR. Bij De Ooijk profiteren de bedrijven van 15 procent korting op verzekeringspremies voor het gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie. Deze korting kan voor een ondernemer oplopen tot honderden en soms enkele duizenden euro s op jaarbasis. Bedrijventerreinen Veenendaal In de gemeente Veenendaal is terreinbeveiliging gemeentebreed geregeld door Stichting Ondernemersfond Veenendaal. De kosten voor de collectieve bedrijventerreinbeveiliging worden betaald uit de opbrengsten van reclamebelasting. De gemeente int deze belasting maar sluist het direct door naar de Stichting Ondernemersfonds Veenendaal. De stichting zet dit geld in voor parkmanagement, waaronder collectieve terreinbeveiliging. De stichting heeft van een beveiligingsbedrijf een prijstechnisch scherpe offerte ontvangen, omdat alle bedrijventerreinen meedoen. Met dit bedrijf is de stichting een overeenkomst aangegaan voor de te leveren veiligheidsmaatregelen. In Veenendaal zijn de eerste resultaten van de collectieve terreinbeveiliging zichtbaar. De politie in Veenendaal nam tussen 2009 en 2010 een daling van het aantal bedrijfsinbraken waar van 43.7 procent. Van 167 bedrijfsinbraken in 2009 naar 94 bedrijfsinbraken in

7 3 Energie Algemeen Ondernemers kunnen gezamenlijk (groene) energie inkopen in plaats van ieder afzonderlijk. Door gezamenlijk energie in te kopen vormen de samenwerkende bedrijven een interessante klant voor de desbetreffende energieleverancier, omdat deze verzekerd is van een contractueel vastgelegde energieafname. Dit geeft de leverancier ruimte om kortingsafspraken te maken. Hoe groter het collectief is dat energie afneemt van de leverancier des te groter de ruimte om kortingsafspraken te maken. Maatregelen Gezamenlijk energie inkopen wordt vaak geregeld door de ondernemersvereniging op een bedrijventerrein. Om als ondernemer voordeel te hebben van de collectieve energie-inkoop moet zijn of haar bedrijf lid zijn van de ondernemersvereniging of een andere belangenorganisatie die zich inzet voor het bedrijventerrein. De vereniging maakt vervolgens afspraken met een energieleverancier en legt deze afspraken contractueel vast. Elk (nieuw) lid van de vereniging maakt vervolgens gebruik van de afgesproken tarieven. Wanneer een ondernemersvereniging werkt met een parkmanagementorganisatie, organiseert deze organisatie de collectieve energie-inkoop in opdracht van de ondernemersvereniging. In de praktijk Om optimaal te profiteren van collectieve energie-inkoop is een collectief van een relatief grote groep bedrijven, of met enkele bedrijven die een grote energiebehoefte hebben het meest effectief. Bij een grote energievraag, is de energieleverancier verzekerd van een groot afzetvolume. De marge om de energie voordelig aan te bieden wordt groter naar mate de (verzekerde) energieafname groter is. Een ondernemersvereniging of belangenvereniging kan collectieve energie-inkoop het beste centraal organiseren voor een terrein. De vereniging vraagt offertes aan bij verschillende energieleveranciers en gaat vervolgens in gesprek met de partij die de beste prijs/kwaliteit verhouding in de offerte biedt. Op basis hiervan maakt de ondernemersvereniging afspraken met de leverancier over het jaarlijks af te nemen energievolume. Hoe groter dit volume, hoe groter de marge voor kortingen. De kostenbesparing voor ondernemers door het collectief inkopen van energie hangt af van de gemaakte afspraken met de leverancier. Let op: vaak wordt tussen het collectief en de energieleverancier een jaarlijks minimaal af te nemen energievolume contractueel vastgelegd. Wanneer een bedrijf uit het collectief stapt (bijvoorbeeld door faillissement) en daardoor het totale energiegebruik van het collectief onder de afgesproken minimumlimiet uitkomt, betekent dit dat de overige bedrijven alsnog het gat financi- 6

8 eel moeten dichten. Collectief energie inkopen brengt dus een onderlinge afhankelijkheid met zich mee. Een ondernemersvereniging met een groot bereik op het terrein (veel leden) met een goede organisatiegraad is daarom een pre. Voorbeeldprojecten Bedrijventerrein Theodorushaven/Noordland/De Poort (Bergen op Zoom) 406 ha., 120 bedrijven Een aantal ondernemers op bedrijventerrein TNP is verenigd in de bedrijvenvereniging TNP. De bedrijvenvereniging TNP koopt voor de ondernemers gezamenlijk energie in. De energieleverancier geeft vanwege het collectief een korting op de energiekosten van 15 procent. De collectieve energie-inkoop is onderdeel van het parkmanagement op het terrein. Op het bedrijventerrein is nog een aantal hectare onbebouwd. Ondernemers die grond willen kopen om zich te vestigen op het terrein moeten akkoord gaan met parkmanagement. Parkmanagement is namelijk een voorwaarde voor verkoop van de grond. Deze maatregel is ingesteld omdat duurzaamheid hoog in het vaandel staat op het terrein. Alle nieuwe bedrijven kunnen daardoor ook aanspraak maken op de kortingsafspraken die zijn gemaakt met de energieleverancier. Contact: De heer L. Polderman (voorzitter bedrijvenvereniging TNP), via nr , of per 7

9 4 Inkoop afvalinzameling en afvalverwerking Algemeen Op sommige bedrijventerreinen tast zwerfvuil de kwaliteit en uitstraling van het terrein aan. Zwerfvuil ontstaat wanneer afval niet frequent genoeg wordt ingezameld. Het inzamelen van afval veroorzaakt op sommige terreinen verkeersoverlast wanneer er voor individuele bedrijven op afzonderlijke tijden afval ingezameld wordt. Als deze problemen zich voordoen op een bedrijventerrein kan collectieve afvalinzameling een oplossing bieden en soms ook een kostenreductie betekenen. Collectieve afvalinzameling betekent het bundelen van afvalstromen. Gebundelde afvalstromen worden vervolgens op vooraf afgesproken tijden voor alle bedrijven tezamen (die lid zijn van de ondernemersvereniging) opgehaald en verwerkt. Maatregelen Het collectief inzamelen van afval is voor verschillende afvalcategorieen mogelijk, waaronder: bouw- en sloopafval; elektrische apparatuur; dierlijk afval; groente-, fruit- en tuinafval; klein chemisch afval; metaal; restafval, plastic, papier, glas; pallets. Voor bepaalde typen afval is het nodig om centrale inzamelplekken op te zetten (bijvoorbeeld glas of vertrouwelijk papier), om op effectieve wijze collectief het afval in te zamelen. Bijvoorbeeld in de vorm van ondergrondse afvalopslag. In de praktijk Gezamenlijke afvalinzameling en verwerking zit vaak in het takenpakket van de ondernemersvereniging op een terrein. Zij organiseren de gezamenlijke inkoop van afvaldiensten door offertes aan te vragen bij verschillende afvalbedrijven. Vervolgens gaat de vereniging met het bedrijf met de best passende aanbieding in gesprek over de voorwaarden en andere details zoals frequentie en tijd waarop het afval wordt opgehaald. Als de afspraken zijn gemaakt worden deze contactueel vastgelegd. Een belangenvereniging kan ook kiezen delen van dit traject via een parkmanagementorganisatie te laten verlopen, bijvoorbeeld het opvragen van offertes, opstellen van en onderhandelen over leveringsvoorwaarden. Als een vereniging het zelf oppakt en geen parkmanagementorganisatie in de arm neemt, is het zinvol een werkgroep op te 8

10 richten van enkele personen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de collectieve afvalinzameling en verwerking. personeel & organisatie. Voor de uitvoering van parkmanagement is een parkmanagementorganisatie ingeschakeld. Door collectief afvalinzameling en verwerking in te kopen bij een marktpartij, kan een ondernemersvereniging korting of een gunstig tarief bedingen. De marktpartij is gegarandeerd van een vooraf afgesproken volume aan afval om op te halen en/of te verwerken. Naarmate dit volume toeneemt nemen ook de marges voor kortingstarieven toe. Het collectief organiseren van afvalinzameling heeft daarom het meeste effect bij een redelijke omvang van de afvalstromen. Naast eventuele kostenbesparingen is het centraal inkopen van afvalinzameling en -verwerking bij één marktpartij ook gunstig omdat het aantal verkeersbewegingen op het terrein wordt beperkt. Het beperken van verkeersbewegingen komt ten goede aan de verkeersveiligheid en de doorstroming op het terrein. Dit maakt het terrein een aantrekkelijkere vestigingslocatie. Voorbeeldprojecten Bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering (Spijkernisse) De ondernemers op de bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering in Spijkernisse hebben zich georganiseerd in de Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Spijkernisse (SPBS). Bij de SPBS onderscheiden ze binnen parkmanagement drie thema s, namelijk afval, veilig en Ze organiseren de afvalinzameling collectief en hebben hiervoor een contract gesloten met een bedrijf gespecialiseerd in afvalinzameling en verwerking en die, in lijn met de missie van de vereniging, zoveel mogelijk op duurzame wijze haar bedrijfsactiviteiten uitvoert. Op de bedrijventerreinen was eerst sprake van een situatie waarbij soms in een straat op een dag vier verschillende vuilniswagens van vier verschillende bedrijven langskwamen om vuilcontainers te legen. Het ophalen van afval voert nu één bedrijf uit. Op het bedrijventerrein worden nu veel minder verkeersbewegingen gemaakt om het afval op te halen. Dit betekent minder verkeershinder veroorzaakt door vuilniswagens en ook minder milieubelasting, omdat de uitstoot, het brandstofgebruik en eventuele geluidshinder afneemt naarmate de verkeersbewegingen afnemen. Naast de positieve effecten op de doorstroming van het verkeer op het terrein en de positieve milieueffecten is er ook sprake van een kostenbesparing. Door de afvalinzameling collectief te organiseren behalen de ondernemers in totaal een kostenbesparing van tussen de 20 en 30 procent op afvalinzameling en -verwerking. 9

11 Contact: Parkmanager B.E. Bartels, Stichting SPBS, via nr Parkmanagementorganisatie Ecoplanet, via nr of per mail via 10

12 5 Brand, calamiteiten en arbo Algemeen Ongevallen kunnen op elk bedrijventerrein plaats vinden. De kans op ongevallen is wel mede afhankelijk van het type bedrijf dat op een terrein gevestigd is, denk aan bedrijven waar met chemische stoffen of zware machines wordt gewerkt. Voor ieder bedrijventerrein is het verstandig maatregelen te treffen om voorbereid te zijn op calamiteiten zoals ongevallen of brand. Wanneer de bedrijven op een bedrijventerrein deze maatregelen gezamenlijk treffen levert dit verschillende voordelen op, afhankelijk van de maatregelen die gezamenlijk opgepakt worden. Naast calamiteiten zoals brand en bedrijfsongevallen heeft elke ondernemer in zijn of haar loopbaan te maken met langdurig zieke werknemers. Veel bedrijven hebben hiervoor sociale verzekeringen afgesloten op onder meer arbodiensten. Ook op dit gebied kan een ondernemersvereniging zich inzetten voor een collectieve inkoop die voordelig is voor de ondernemers op het terrein. Maatregelen De volgende maatregelen zijn mogelijk bij het collectief organiseren van brandveiligheid en een collectieve orgnisatie van de omgang met calamiteiten: terreinbreed het aantal bedrijfshulpverleners (BHV ers) bepalen; gezamenlijk BHV opleidingen financieren; gezamenlijk AED s aanschaffen; evacuatieplan terrein ontwikkelen gezamenlijk diensten en producten inkopen bij een leverancier van brandbeveiliging. In de praktijk Bedrijfshulpverleners In de praktijk leiden veel bedrijven onder hun eigen personeel enkele mensen tot BHV er op. De vuistregel voor het aantal verplichte BHV ers per bedrijf is; minder dan 50 werknemers 1 BHV er; tot 250 werknemers 1 BHV er per 50 werknemers; Meer dan 250 werknemers minimaal 5 BHV ers. De cursus tot BHV er duurt gemiddeld twee dagen. Bij het behalen van de opleiding zijn de cursisten een jaar lang bevoegd om als BHV er ingezet te worden bij calamiteiten. Vaak regelen bedrijven dit zelf per bedrijf, maar het biedt mogelijkheden tot kostenbesparing om gezamenlijk op terreinniveau afspraken te maken over het aantal BHV ers. Deze afspraken worden in overleg met de brandweer gemaakt. Door naar het heel bedrijventerrein te kijken kan geconcludeerd worden dat er minder BHV ers nodig zijn. Dit is vaak het geval wanneer op een bedrijventerrein een mix van grote en kleine bedrijven aanwezig is, omdat kleinere bedrijven in dat geval terug kunnen vallen op BHV ers 11

13 bij grotere buurbedrijven. Hierdoor hoeven er minder mensen een opleiding tot BHV er te volgen. De bedrijven besparen kosten omdat ze minder opleidingstrajecten hoeven te faciliteren. AED (Automatische Externe Defibrilator) De aanschaf van een AED is kostbaar (tussen de 1.000,- en 1.500,- euro per AED). Hierdoor is de drempel om een AED aan te schaffen voor kleine bedrijven relatief hoog. Door collectief enkele AED s aan te schaffen en deze op strategische plekken op het terrein aan te bieden heeft elk bedrijf toegang tot een AED, zonder dat ze de volledige aanschafkosten kwijt zijn. De locatie van de AED s is afhankelijk van de tijd die de werknemers op het bedrijventerrein nodig hebben om de afstand tussen het slachtoffer en de AED te overbruggen. Zes minuten is de maximale tijdsduur om kans te maken op een succesvolle reanimatie. Het is daarom erg belangrijk dat de AED s op gemakkelijk te bereiken plaatsen hangen, de werknemers op de hoogte zijn van deze plaatsen en dat op elke plek op het terrein binnen 6 minuten een AED voorhanden is. Materialen ter voorkoming en bestrijding van brand Het nemen van maatregelen tegen brand bevat vaak de aanschaf van brandwerend materiaal, brandbestreidingsmaterialen (branddekens, blusapparaten, etc.). In combinatie daarmee worden vaak ook producten aangeschaft om eerste hulp te verlenen. Er bestaan veel bedrijven die deze producten aanbieden. Deze bedrijven hebben vaak kortingsacties bij de aanschaf van meerdere producten. Het collectief aanschaffen van bovengenoemde producten is daarom kostenbesparend ten opzichte van het individueel aanschaffen van deze producten. Voorbeeldprojecten Charloisse Poort (Rotterdam) De Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort licht haar leden via nieuwsbrieven en via de website in over maatregelen die een bedrijf kan nemen ter preventie van brand. De maatregelen die zij adviseren zijn: vrijhouden van nooduitgangen en brandgangen; zorgen voor een ontruimingsplan; bereikbaarheid voor brandweervoertuigen; bereikbaarheid van aanwezige bluswatervoorzieningen; frequent onderhoud van blusmiddelen; voorkomen van opslag van brandbare goederen langs gevels; voorkomen van open (afval-)containers langs gevels; vluchten zonder gebruikmaking van losse voorwerpen naar de openbare ruimte. Daarnaast verstrekt de vereniging informatiebrochures over het ontruimen van bedrijven en hebben ze een contactpersoon bij de brandweer die voor vragen over brandoefeningen en brandveiligheid bereikbaar is. 12

14 Ambacht / Nijverkamp (Veenendaal) 183 hectare, 375 ondernemingen Op bedrijventerrein Ambacht / Nijverkamp in Veenendaal is de ondernemersvereniging actief bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden voor het collectief organiseren van AED s. Ze kijken eerst welke bedrijven al een AED in huis hebben, bij de bedrijven die een AED hebben vragen ze aan de ondernemer of hij of zij de AED ook beschikbaar wil stellen bij calamiteiten bij andere bedrijven op het bedrijventerrein of in de openbare ruimte. Ze werken met een 6-minutenzone. Voor de plekken van het terrein waar de 6-minutenzone niet dekkend is (dus niet binnen 6 minuten een AED voorhanden is) wordt alsnog een AED aangeschaft. De coöperatieve verenigingen zorgen voor de financiering van de nieuwe AED s. 13

15 6 Glasvezelnetwerk en communicatiediensten Algemeen Tegenwoordig is internet niet meer weg te denken uit het werkende leven. Een goede internetverbinding met een hoge snelheid werkt efficiënt en betrouwbaar en ondersteunt eventuele mogelijkheden voor het nieuwe werken (plaats en tijdonafhankelijk werken). Internet via een glasvezelnetwerk is momenteel de snelste verbinding. Het heeft een grote datacapaciteit waardoor snel grote hoeveelheden data uitgewisseld kunnen worden en het ondersteunt telecommunicatie zoals videoconferencing. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is echter kostbaar. Veel internetverbindingen worden via telefoonkabels aangeboden. De infrastructuur is in dat geval al aanwezig. Voor een glasvezelnetwerk wordt een nieuwe kabelinfrastructuur aangelegd. De aanlegkosten zijn hoog en daardoor voor een klein tot middelgroot bedrijf een omvangrijke investering. Om een glasvezelnetwerk tegen een relatief gunstige prijs aan te leggen is het mogelijk voor bedrijven om de aanleg collectief te realiseren en te financieren. Maatregelen Glasvezel kan op een kant-en-klare wijze geleverd worden, waarbij één partij de aanleg en vervolgens de verbinding verzorgt. Daarnaast kunnen ondernemers ook kiezen om zelf de infrastructuur voor een glasvezelnetwerk aan te leggen, waarbij ze keuzevrijheid houden betreft de aanbieder van het netwerk. Aanbieders bieden elk andere producten aan (zoals bijvoorbeeld mogelijkheden voor video-conferencing) en hanteren verschillende tarieven. Wanneer een vereniging het netwerk in eigen regie houdt betekent dit dat ze ook flexibiliteit behouden ten aanzien van productbehoeften en tarieven. Een ondernemersvereniging is de aangewezen partij om draagvlak voor een glasvezelnetwerk te peilen. Bij voldoende draagvlak gaat de vereniging in gesprek met een leverancier op basis van aangevraagde offertes. Een parkmanagementorganisatie kan deze organisatie ook organiseren in opdracht van de ondernemersvereniging. In de praktijk Gezamenlijk een glasvezelnetwerk aanleggen betekent een betrouwbare internetverbinding tegen relatief lage kosten, omdat bedrijven de aanlegkosten delen. De snelheid van het internet is ook groter dan bij andere verbindingen. Kostenbesparingen op het beheer van de verbinding zijn mogelijk. Vaak biedt de leverancier van het glasvezelnetwerkbij bij de internetverbinding een servicecontract aan. Bij goedkopere internetverbindingen wordt dit meestal niet aangeboden. Dus naast sneller en betrouwbaarder internet is er ook een grotere betrouwbaarheid van de uitvoer van reparaties. Daarnaast ondersteunt een goed digitaal netwerk de mogelijkheden voor het nieuwe werken, omdat de snelheid en capaciteit van het netwerk data-uitwisseling, beeld- en videocommunicatie ondersteunt. 14

16 Ook ondersteunt een glasvezel netwerk toepassingen voor bijvoorbeeld bedrijfs- en terreinbeveiliging. Een bedrijf heeft te maken met eenmalige kosten om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk en vervolgens komen daar maandelijkse lasten bij. Deze maandelijkse lasten zijn veelal afhankelijk van de bandbreedte van het internet, de keuze voor de router en de contractduur. Een indicatie: Aansluiting op een glasvezelnetwerk van KPN kost een bedrijf tussen de 1.000,- en 1.350,- euro. De maandelijkse lasten liggen tussen de 185,- en de 740,- euro. Voorbeeldprojecten Theodorushaven Noordland De Poort (Bergen op Zoom) In Bergen op Zoom is parkmanagement in ontwikkeling. De stichting voor parkmanagement is in oprichting maar er is al enkele jaren geleden gestart met parkmanagementactiviteiten. In de stichting nemen verschillende partijen plaats, zoals een vertegenwoordiger van bedrijventerreinen Oude Molen, TNP en Lage Meren, politie, brandweer en de gemeente. De provincie heeft de parkmanagementactiviteiten gesubsidieerd in de jaren 2008 en Momenteel financiert de gemeente Bergen op Zoom de bedrijven jaarlijks op basis van een jaarplan. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is een van de eerste activiteiten geweest die is opgepakt op het terrein TNP. De bedrijventerreinvereniging van TNP is in 2008 begonnen met het bekijken van de mogelijkheden voor het gezamenlijk organiseren van een glasvezelnetwerk. De vereniging heeft destijds bij vier partijen een offerte gevraagd om collectief glasvezel aan te leggen. De kosten per bedrijf kwamen ongeveer uit op het volgende: Eenmalige aansluitkosten 1.500,-, Maandelijkse kosten van ongeveer 100,- oplopend tot 350,- afhankelijk van downloadsnelheid/datasnelheid (van 2 tot 50 MB). Contact: De Heer W. Snijder, contactpersoon parkmanagement Bergen op zoom, via nr , of per Waalhaven-Zuid (Rotterdam) De belangenvereniging Waalhaven-Zuid is een collectieve belangenvereniging van de gezamenlijke ondernemers in de directe omgeving van Waalhaven Zuid. De vereniging heeft in samenwerking met het havenbedrijf Rotterdam en de politie Rijnmond een projectteam Veilig ondernemen opgericht. Hieruit zijn enkele projecten voort gekomen die worden beheerd door de belangenvereniging Waalhaven-Zuid. De belangenvereniging heeft in dit kader recentelijk de opdracht gegeven een camerabewakingssysteem aan te leggen. Dit systeem werkt via het breedbandnetwerk en is sinds mei 2011 opgeleverd en operationeel. De opdracht is verleend aan een aanbieder van informatie- en communicatiediensten via breedbandverbindingen. De aanbieder 15

17 heeft zowel het onderliggende glasvezelnetwerk aangelegd als de benodigde camera s geplaatst. Het bedrijf beheert het glasvezelnetwerk 24/7 vanuit een eigen Network Operations Centre in Almere. De camerabeelden gaan naar de meldkamer van het bedrijf, waar ze worden opgeslagen. Vanwege het glasvezelnetwerk zijn de camerabeelden van hoge kwaliteit (hoge resolutie, in kleur). De bedrijven die zijn aangesloten bij de belangenvereniging van Waalhaven-Zuid profiteren niet alleen van de veiligheidsdiensten, maar hebben vanwege het glasvezelnetwerk ook toegang tot diensten als Voice over IP, TV over IP, Alarm over IP, et cetera. De bedrijven die zich inmiddels hebben aangesloten op het netwerk geven aan dat het netwerk hen helpt om kwaliteit te blijven garanderen in de 24-uurs economie van de Rotterdamse haven, vanwege de stabiele en snelle verbinding. Het aangelegde netwerk is een open netwerk. Dit houdt in dat de bedrijven diensten af kunnen nemen van elke willekeurige provider en niet verplicht zijn de diensten van de netwerkbeheerder af te nemen. 16

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven.

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven. Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen Ingevuld door 102 bedrijven 9 november 2016 Waarom een enquete? Waarom een enquete? Verordening reclamebelasting

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 Locatie: 1 Agenda 1. Opening & mededelingen 2. Notulen ledenvergadering d.d. 5 juni 2012 3. Terugkoppeling bestuur & werkgroep

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! ledenvergadering ROV - 10 november 2010 Wie is Ericis BV? Ericis BV is één van de voortrekkers geweest van de introductie

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening 2. Keurmerk Veilig Ondernemen 3. Voorstellen tijdelijk bestuur 4. Uitleg BIZ plan

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Dé specialist in camerabewaking RM-Vision: dé specialist in camerabewaking Eerlijk en deskundig advies RM-Vision is een bedrijf

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Veenendaal WELKOM INFORMATIE-AVOND ONDERNEMERSFONDS 8 SEPTEMBER uur

Stichting Ondernemersfonds Veenendaal WELKOM INFORMATIE-AVOND ONDERNEMERSFONDS 8 SEPTEMBER uur Stichting Ondernemersfonds Veenendaal WELKOM INFORMATIE-AVOND ONDERNEMERSFONDS 8 SEPTEMBER 2016 19.00 20.00 uur Bedrijfsrestaurant IW4, Transformatorstraat 1, Veenendaal AGENDA Stichting Ondernemersfonds

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Secomhouse Nuenen, Mei 2006 Versie 1.0 1. Inleiding In

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 211 Beurtvaartadres Hofweg 33 - Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 13.4.21 3. Terugkoppeling VBBO 4. Financiën

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht U-Safe (die de kwaliteit van het cameratoezicht zal monitoren en aan de gebieden gaat rapporteren) zullen in 2016 zo n 63.000,- excl. BTW bedragen. n de algemene ledenvergaderingen van de SKR is elke keer

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening de heer C. Visscher Vereniging Bedrijventerrein Zoutman i.o. wethouder J.C. Goudbeek

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Wateringveldsche Polder 2016-2020. Businessplan BI-Zones S.O.

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Wateringveldsche Polder 2016-2020. Businessplan BI-Zones S.O. 1 Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Wateringveldsche Polder 20162020 2 I Inleiding Op 2 juli 2014 is het wetsvoorstel op de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) aangenomen. De nieuwe

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Drabbe B.V. Gildeweg 4 -Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. d 15 november 2011 3. Terugkoppeling vanuit

Nadere informatie

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Ad van den Berg Even Voorstellen! Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie Vanuit politiefunctie onmogelijk om aan vraag van ondernemers te voldoen 2005: Oprichting

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Aan: - de voorzitter van provinciale staten - de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. (i.a.a. de overige statenleden)

Aan: - de voorzitter van provinciale staten - de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. (i.a.a. de overige statenleden) Aan: - de voorzitter van provinciale staten - de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 28 januari 2004 Ons kenmerk 5/6.15/2004001006 Behandeld

Nadere informatie

Wie is Hanzevast? Wat is parkmanagement? Marktontwikkelingen. Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk 6-2-2009

Wie is Hanzevast? Wat is parkmanagement? Marktontwikkelingen. Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk 6-2-2009 Parkmanagement verbetert de ruimtelijke kwaliteit; Samen sta je sterk Gijze Stroboer Ineke de Ridder Hanzevast parkmanagement Wie is Hanzevast? Parkmanagement is commercieel platform 30 bedrijvenen / kantorenparken

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst

Welkom op de informatiebijeenkomst Welkom op de informatiebijeenkomst eigen glasvezel op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer Donderdag 18 februari 2016 Dome-X Agenda Kort woord van welkom Simoon Fransen Aanleiding Ties van Esch Samenwerking

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

WELKOM Kraaiven Vitaal Gerard Jacobs

WELKOM Kraaiven Vitaal Gerard Jacobs WELKOM Kraaiven Vitaal Gerard Jacobs Samen met bedrijven en gemeente werken aan kwalitatief hoogwaardige bedrijventerrein. Behartigen van de, gezamenlijke, belangen van de ondernemers naar de gemeente

Nadere informatie

Camerabewaking op bedrijventerreinen

Camerabewaking op bedrijventerreinen Camerabewaking op bedrijventerreinen EVEN VOORSTELLEN Ad van den Berg Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie: Verkeer en ongevallendienst Werken in de wijk Mediation Recherche (specialisatie verdovende

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Oosterhout (2007) vestigingslocatie 6,6 6,9 7,1 bedrijfsomgeving 6,5 6,5 7,1 veiligheidssituatie 6,6 6,6 6,6 dienstverlening gemeente 6,1 6,2 6,3

Oosterhout (2007) vestigingslocatie 6,6 6,9 7,1 bedrijfsomgeving 6,5 6,5 7,1 veiligheidssituatie 6,6 6,6 6,6 dienstverlening gemeente 6,1 6,2 6,3 Bedrijven tevreden over dienstverlening gemeente Eind 2007 is in alle gemeenten in West-Brabant een bedrijvenenquête gehouden onder alle bedrijven en instellingen met 10 werknemers of meer. Voor betekende

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Planet People Profit DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met parkmanagement, de gemeente Boxtel en de

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Bedrijventerreinen en veilig werken met gevaarlijke stoffen

Bedrijventerreinen en veilig werken met gevaarlijke stoffen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bedrijventerreinen en veilig werken met gevaarlijke stoffen In veel bedrijven komen medewerkers in aanraking met gevaarlijke stoffen, zoals oplosmiddelen,

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

Cams2Connect. Altijd in beeld

Cams2Connect. Altijd in beeld Cams2Connect SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang? Het gemak

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 Haven Stein B.V. Kvk 14039634

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Drukkerij van de Sande Ambachtshof 1 Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 27-01-2011 3. Terugkoppeling

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G

U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G Bordenbeheer in de stad Houd grip op kosten en grip op kwaliteit Heeft u een overzicht

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet School Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer Masterclass Provincie Zuid Holland Collectieve acties Bedrijventerreinen Collectief Vervoer Vragen vooraf Bent u bekend met diverse Collectieve Vervoersvormen? Maakt u al gebruik van Collectieve Vervoersvormen?

Nadere informatie

INKOMSTEN UIT RAAMCONTRACTEN 13-12-2007 ING. G.J. VAN INGEN

INKOMSTEN UIT RAAMCONTRACTEN 13-12-2007 ING. G.J. VAN INGEN INKOMSTEN UIT RAAMCONTRACTEN 13-12-2007 ING. G.J. VAN INGEN 1 PROBLEEMSTELLING Contrasten Industrieterrein Kellen Revitalisering Medel Vitalisering 2 ORGANISATIE OCT Parkmanagement Draagvlak 3 Beoordelingsmatrix

Nadere informatie

Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda

Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda Voordat de zomerperiode écht van start gaat, sturen we u graag nog even een geheugensteuntje. We hebben namelijk nog niet van alle ondernemers

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u?

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u? Op dit moment is er op de industrieterreinen De Baarge & De Esch een leidingnetwerk gereed gemaakt voor het actief maken van glasvezel infrastructuur. De realisatie hiervan geschied door Smartconnect Networks.

Nadere informatie

Project Sluisjesdijk. Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving

Project Sluisjesdijk. Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving Project Sluisjesdijk Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving Focus Rotterdam Focus Waalhaven Focus Sluisjesdijk Onderzoeksteam Lisanne Koning Fysieke omgeving Annabel Keesmaat Zichtbare beveiliging

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Collectief contract: afvalverwerking. Uw voordelen:

Collectief contract: afvalverwerking. Uw voordelen: Facilitaire diensten Collectief contract: afvalverwerking Als apotheek heeft u te maken met strenge regels rondom het verwerken van uw afval. Afvalverwerking is daarmee een kostbaar onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Parkmanagement Hoogeveen

Meerjarenbeleidplan Stichting Parkmanagement Hoogeveen Meerjarenbeleidplan 2011-2015 Stichting Parkmanagement Hoogeveen 1. Doelstellingen De Stichting Parkmanagement Hoogeveen is een samenwerkingsverband van en voor de ondernemers op de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 DOC3C1, Versie 2.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Initiatiefvoorstel VVD Rotterdam 14 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbouw Afvalstoffenheffing 4 Doelmatigheid verhogen

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID Brandveiligheid is tegenwoordig een hot item. Vele droevige gebeurtenissen hebben hiertoe geleid en nog steeds blijkt de brandveiligheid,

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Presentatie Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Programma 18:30 Welkomstwoord voorzitter OVG Frank Timmers 18:35 Uitleg KVO-B vs actieve camerabeveiliging Iwan Hulsebosch,

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Safety & Security Management bv

Safety & Security Management bv Safety & Security Management bv Hosting Your Safety & Security Safety & Security Management Eén aanspreekpunt Van concept tot realisatie en verder.. Het inbrengen van kennis en expertise Wij combineren

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Collectieve inkoop; Groen- en terreinonderhoud. Collectieve inkoop; VGZ Collectieve zorgverzekering

Collectieve inkoop; Groen- en terreinonderhoud. Collectieve inkoop; VGZ Collectieve zorgverzekering In deze nieuwsbrief; Collectieve inkoop; - Groen-/terreinonderhoud - VGZ Werkzaamheden aan verkeerslichten Palkerplein. KVO - Veiligheidsbijeenkomst ; preventietips Uitnodiging Winterborrel ; donderdag

Nadere informatie