THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. THE ENERGY MARKETS AS WEL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. THE ENERGY MARKETS AS WEL. WWW.EECC.EU"

Transcriptie

1

2 THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. THE ENERGY MARKETS AS WEL.

3 1. Geschiedenis Wat zou er gebeuren als we een energie-inkoop consultancybedrijf met uitstekende service oprichten?, vroegen Luc De Leersnyder en Benedict De Meulemeester zich af in de winter van In april werd met hulp van Patrick Debusseré E&C bvba opgericht. Van meet af aan werkte E&C enkel voor grootverbruikers van gas en elektriciteit (met minimaal tot enkele miljoenen euro aan energiekosten per jaar). Het aantal klanten per consultant is beperkt, wat de beschikbaarheid en proactieve aanpak van E&C garandeert. In de eerste jaren van E&C stegen de energieprijzen explosief tot een olieprijs van bijna 150 dollar per vat. De elektriciteitsprijzen bedraagden in veel landen bijna 100 euro per MWh en we zagen gasprijzen van meer dan 40 euro. Het kopen van energie draaide niet langer alleen om het selecteren van een leverancier en om het controleren van de rekeningen. De keuze tussen vaste of variabele prijzen werd de belangrijkste prijsbepalende factor. En als een klant voor een vaste prijs kiest, is het moment van afsluiten van cruciaal belang. Energieleveranciers hebben geavanceerdere contracten ontwikkeld die klanten helpen dit risico af te dekken. E&C helpt zijn klanten bij het onderhandelen en implementeren van dergelijke complexe energiecontracten. Grote klanten zijn op zoek naar oplossingen die hun bedrijf beschermen tegen schommelingen in de energieprijzen. Al in een vroeg stadium merkte E&C dat pogingen om de energieprijzen te voorspellen nutteloos zijn. Daarom ontwikkelde E&C haar succesvolle risicomanagement aanpak. In plaats van te proberen het onvoorspelbare te voorspellen, beschermt E&C de financiële gezondheid van haar klanten met inventieve strategieën voor het spreiden van fixatiebeslissingen. Ons motto is: Het weer is onvoorspelbaar. Energiemarkten ook. We kunnen niet voorspellen wanneer het regent, maar ons risicobeheer biedt u de bescherming van een paraplu. Naarmate ons bedrijf groeide, vroegen onze klanten hen te helpen bij het kopen van energie in andere landen. De internationale uitbreiding begon met de eerste contractonderhandelingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig biedt E&C klanten internationale diensten op het gebied van risicobeheer en marktintelligentie. Vanuit onze kantoren in Kortrijk, Heerlen, Barcelona, Parijs, New York, Frankfurt, Londen en Warschau kunnen we onze klanten contractueel- en marktadvies bieden in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en de Verenigde Staten. Onze partner Energysaving helpt ons met contractonderhandelingen en het controleren van facturen in Italië. Onze Microsoft SharePoint-toepassing epoint stelt ons in staat de gegevens te beheren die nodig zijn voor het inkopen van energie op internationaal niveau. Wat doet E&C? E&C is een internationale consultant voor de inkoop van energie. Wij adviseren onze klanten over elektriciteit, aardgas, olieproducten en groene commodities, zoals CO2 emissierechten. Wij richten ons op inkoop, op de prijs per MWh, maar niet op de megawatturen zelf. Onze positie in de energiemarkt is die van een consultant voor inkopers. We zijn geen leverancier, handelaar of makelaar. Hierdoor kunnen we grote consumenten volledig onafhankelijk adviseren over de beste keuzes op het gebied van energie-inkoop. Geschiedenis 3

4 Leden van de raad van bestuur van E&C Luc De Leersnyder, Director / Liselore Vanpachtenbeke, Finance & ICT Director / Bartosz Palusiński, Operations Director Central Europe / Kobe Cannaerts, Managing Director US / Wojciech Nowotnik, Managing Director Central Europe / Benedict De Meulemeester, Managing Director 4 Leden van de raad van bestuur van E&C

5 2. Share. Think. Act. Databeheer. Advies. Portfoliomanagement. Het kopen van energie begint met het uitwisselen van gegevens, dan volgt de denkfase over de best mogelijke manier om in te kopen, en eindigt met het handelen: het uitvoeren van beslissingen. E&C kan u bij elk van deze fases begeleiden. Share. Elk consultancytraject begint met het verzamelen en analyseren van data. Met de SharePointtechnologie van Microsoft kunnen we energie-inkoopgegevens met elkaar delen: contracten, clicks, budgetten, facturen, analyses, marktinformatie, meetgegevens, CO2-rapporten, etc. E&C heeft de SharePoint-app epoint ontwikkeld, een portaalsite met de basisdocumenten en dashboards over alle aspecten van uw energieportefeuille. Het is het rapporteringsplatform van uw consultant. U bekijkt epoint wanneer u een vergadering met hem/haar heeft, en wanneer u een beslissing neemt. Of wanneer u een grafiek of tabel nodig heeft voor een intern rapport. Zelfs als u (nog) geen gebruikmaakt van onze diensten, kan epoint uw interne proces voor energie-inkoop ondersteunen. Kijk op voor meer informatie. Think. Wat is voor u de beste manier om energie in te kopen? is de centrale vraag bij de consultancy van E&C. Het denkproces dat voorafgaat aan het beantwoorden van deze vraag begint met een strategische analyse: wat is de impact van schommelingen in de energiemarkt op uw financiële resultaten? De strategie resulteert in een goed beheer van uw eigen risico s. Samen met u onderhandelen we over de contracten die ons in staat stellen de strategie uit te voeren. Marktanalyse zorgt ervoor dat we goede aankoop- en verkoopmomenten kunnen vaststellen op de termijnmarkten. En we helpen u bij het opstellen van budgetten en bij het controleren van uw rekeningen. Door na te denken over de manier waarop u energie koopt, zorgen we ervoor dat geen risico of opportuniteit onopgemerkt blijft. Act. Als u op zoek bent naar een partner aan wie u uw beslissingsproces voor de inkoop van energie kunt uitbesteden, dan kan E&C in uw naam handelen. Of u nu enkel onze hulp wil bij de administratieve uitvoering van uw fixatiebeslissingen of u wil dat wij de beslissingen voor u nemen, wij kunnen voor u passende oplossingen inzake portfoliomanagement ontwikkelen. Onze portfoliomanagers handelen altijd binnen het kader van onze risicomanagementstrategie, en elke handeling wordt onmiddellijk vastgelegd op uw epoint-site. De resultaten van onze handelingen zijn dus direct zichtbaar, zonder dat wij overmatige risico s voor u nemen. Share. Think. Act. 5

6 3. Waarom heeft u E&C nodig? De Europese markten voor aardgas en elektriciteit zijn geliberaliseerd. In wezen komt het erop neer dat u als energiegebruiker kunt kiezen bij welke leverancier u energie afneemt. Een consultant op het gebied van energie-inkoop, zoals E&C, kan u helpen succesvol te zijn bij dergelijke contractonderhandelingen. En dat succes draait niet alleen om de prijs. In een vrije markt moeten de leveringsvoorwaarden worden overeengekomen door de partijen onderling, zoals voorwaarden met betrekking tot volumeafspraken of betalingstermijnen. Leveranciers bieden ook aanvullende diensten, bijvoorbeeld voor het afdekken van prijsrisico s. Met hulp van E&C kunt u het beste op de markt krijgen als het gaat om contractuele voorwaarden. Bij de liberalisering van markten worden energiebedrijven opgedeeld in verschillende delen. De scheiding tussen de geliberaliseerde energieleveringsactiviteiten en de gereguleerde netactiviteiten is bekend. Minder bekend is echter de net zo belangrijke scheiding tussen retail- en groothandelsactiviteiten. In het kielzog van de liberalisering zijn groothandelsmarkten ontstaan waar energie wordt verhandeld tussen producenten en leveranciers. Elektriciteit kan op het Europese vasteland worden gekocht via beurzen, zoals EEX, APXENDEX, POWERNEXT, OMIP/OMEL, POLPX, PXE of HUPX. Aardgas wordt verhandeld via zogenaamde hubs, zoals NBP, ZEE, TTF, PEG, NCG, GPL, CEGH en PSV. Deze markt functioneert zoals elke financiële markt. En dat is iets waar de meeste energiegebruikers zich niet van bewust zijn. Elke dag, elk uur en elke minuut veranderen de prijzen voor elektriciteit en aardgas op basis van de ingewikkelde wetten van vraag en aanbod van energie. Energiemarkten zijn vaak erg volatiel vanwege de beperkte opslagmogelijkheden, de impact van bredere macro-economische factoren, hun wereldwijde aard en de invloed van politieke beslissingen. Ze zijn ook compleet onvoorspelbaar. Op elk moment kan een aardbeving, een gewapend conflict, een recessie, een technisch mankement in een belangrijk gasveld of een andere onverwachte gebeurtenis de situatie van vraag en aanbod volledig veranderen en leiden tot een sterke stijging of daling van de prijzen. THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. THE ENERGY MARKET AS WELL. 6 Waarom heeft u E&C nodig?

7 Volledig concurrerende markten toezichthouder autoriteiten toezichthouder producent producent producent producent groothandel makelaar beurs leverancier leverancier leverancier leverancier kleinhandel transport net beheerder distribution net beheerder klant concurrerende markt monopolistische markt met gereguleerde tarieven Uw energieleverancier is uw verbindingspunt met deze volatiele en onvoorspelbare groothandelsmarkten. Hij koopt de energie op de groothandelsmarkt en structureert dit in het product dat u van hem op de retailmarkt kunt kopen. Maar hij neemt het risico van prijsschommelingen niet op zich. Hij rekent de prijsschommelingen op de groothandelsmarkt aan u door in variabele energieprijzen die gekoppeld zijn aan de groothandelsmarktprijs. En wanneer hij vaste prijzen aanbiedt, is het niveau ervan afhankelijk van de groothandelsprijs op het moment van ondertekening van de overeenkomst. De keuze tussen variabele of vaste prijzen en het moment waarop de prijs wordt vastgezet worden zo bijzonder belangrijk. Meer dan de concurrentie tussen leveranciers valt of staat uw (toekomstige) energiebudget met het moment van aankoop. Dit is waar E&C een grote toegevoegde waarde kan hebben voor u. Onze diepgaande kennis van hoe deze energiemarkten werken, helpt u de juiste keuzes te maken. Wat niet betekent dat we zullen proberen het onvoorspelbare te voorspellen. In plaats daarvan zullen wij u assisteren bij het opzetten van een op uw bedrijf afgestemde strategie die u helpt het risico op hoge energiebudgetten, die schadelijk zijn voor uw fi nanciële resultaten, tot een minimum te beperken. Uw epoint-portaal zorgt ervoor dat u over alle nodige informatie beschikt voor het nemen van tijdige beslissingen. En uw E&C-consultant leidt u door de pieken en dalen van de energiemarkten en zorgt ervoor dat u in elke situatie de best mogelijke beslissingen neemt. Het budgetteren van dergelijke volatiele en onvoorspelbare grondstoffen is een volgende uitdaging. E&C kan u helpen bij het opzetten van beheersprocessen, het vaststellen van budgetten, het controleren van facturen en de uitgaven ten opzichte van het budget en het controleren van de volumes. Als u meer dan euro per jaar uitgeeft aan energie, doet u er goed aan om de beste inkooppraktijken voor deze categorie toe te passen. E&C beschikt over de kennis en de ervaring om u te helpen dit te bereiken. Door samen te werken met E&C zorgt u ervoor dat geen risico of kans in de energiemarkten onopgemerkt blijft. Waarom heeft u E&C nodig? 7

8 4. Onze diensten 4.1. epoint Onze SharePoint-toepassing epoint biedt u toegang tot: Dossiers met alle informatie over uw energieportefeuille: contracten, facturen, klikformulieren, etc. Marktinformatie. Hulpmiddelen voor risicomanagement: berekeningen van het budget-at-risk, minimum en maximum klikniveaus. Het najagen van kansen: percentielberekeningen. Klikregistratie en controle van prestaties. Budgetvoorbereiding en -controle. Een ereport dat kan worden afgedrukt en gedownload. Managementrapporten. Dagelijkse update. Alles 100% gedeeld en te downloaden epoint modules inhoud alleen beschikbaar contractor document Library met al uw contracten (die van uw vestigingen) grafisch overzicht van uw contractsituatie clicker document Library met al uw klikformulieren klikprestatiegrafieken grafieken m.b.t. opportuniteiten als u ook de module contractor neemt risk manager stop-loss controle van uw budget-at-risk controle van maximum en minimumniveaus die moeten worden vastgezet als u ook de modules contractor en clicker neemt controller document Library met al uw facturen (per vestiging) grafieken die budgetten, facturen en volumes controleren als u ook de module contractor en clicker neemt 8 Onze diensten

9 epoint modi epoint site E&C doet het volgende de infrastructuur tot uw beschikking stellen document Libraries, Excel-sheets en -pagina s tot uw beschikking stellen u doet het volgende alle informatie uploaden en invoeren epoint site met gegevensverwerking de infrastructuur tot uw beschikking stellen document Libraries, Excel-sheets en -pagina s tot uw beschikking stellen alle gegevens voor u invoeren alle informatie uploaden epoint site met gegevensverzameling de infrastructuur tot uw beschikking stellen document Libraries, Excel-sheets en -pagina s tot uw beschikking stellen alle gegevens opvragen (contracten, klikformulieren, facturen) alle gegevens voor u invoeren een machtigingsbrief ondertekenen zodat wij de gegevens van uw leverancier(s) kunnen verkrijgen 4.2. De consultancydiensten van E&C Onze consultants helpen u bij het inkopen van energie met de volgende diensten: Risicobeheer Wij analyseren de impact van de schommelingen van de energiemarkt op uw financiële resultaten. Met deze analyse gaan we een strategievergadering in met alle stakeholders van het energiebudget binnen uw bedrijf. Deze vergadering resulteert in uw persoonlijke strategie die de basiselementen van uw risicomanagement op het gebied van energie-inkoop bevat: stoploss-niveaus, minimum en maximum indekkingspercentages, contracthorizon, beginselen bij het najagen van opportuniteiten, verantwoordelijkheden, etc. Door de strategie te integreren in uw epoint site, worden risico s continu in de gaten gehouden stop loss strategy click click click click don't buy as it falls tactics opportunity hunting strategy markt gemiddelde geklikte prijs click Onze diensten 9

10 Contractonderhandelingen Zelfs de meest doorgewinterde inkoper voert slechts eenmaal of tweemaal per jaar contractonderhandelingen. Onze consultants doen het dagelijks. E&C biedt gedegen advies over energiecontracten, van de ontwikkeling van een aanbestedingsdossier, de organisatie van de aanbesteding, de analyse van de tarieven en de onderhandelingsfase tot de eindscreening van een contract. Door alles van A tot Z voor te bereiden en alle informatie onmiddellijk te delen, zorgen we ervoor dat u uw beslissingen omtrent energiecontracten in alle comfort kunt nemen. Onze consultants worden bovendien geleid door onze unieke gedragscode tegenover leveranciers die ervoor zorgt dat uw lange termijn belangen op de energiemarkt geen gevaar lopen Marktanalyse Het vastzetten en loskoppelen van prijzen begint met marktinformatie. U krijgt uiteraard toegang tot onze energytics blog en ons energytics tv-kanaal op YouTube. Daarnaast ontvangt u dagelijkse en maandelijkse marktanalyserapporten. Deze informatie vormt de basis voor de gedetailleerde presentaties die uw consultant aan u zal geven tijdens elke meeting. En, wat het belangrijkst is, op de ochtend of avond dat u actie moet nemen, kunt u er zeker van zijn dat uw E&C-consultant u opbelt om u te begeleiden bij uw beslissingen inzake het vastzetten en loskoppelen van de prijzen. Wilt u meer weten over E&C's visie op de energiemarkten? Kijk op en 10 Onze diensten

11 Financial controlling Financial controlling houdt zoveel meer in dan alleen het controleren van de facturen. E&C helpt u bij uw interne budgetteringsprocessen. Facturen worden niet alleen gecontroleerd op fouten, we controleren ook de reële kosten ten opzichte van de budgetten. En we controleren of uw volumes overeenkomen met uw contractuele afspraken. portfolio informatie budgetten facturen beslissingen m.b.t. prijsfixatie budgetting financial controlling werkelijke kosten budget 4.3. PortfolioManagement Energiemarkten zijn complex en veeleisend. Het uitbesteden van beslissingen inzake prijsclicks aan een specialist zoals E&C heeft twee soorten voordelen: De tijd die u besteedt aan het in goede banen leiden van uw energie-inkoop wordt beperkt. Met onze expertise kunnen wij betere resultaten boeken. Teveel portfoliomanagement opdrachten in de energiemarkt eindigen rampzalig, omdat de cliënt en de portfoliomanager zich alleen hebben gericht op het delen van de winst. Bij E&C starten we met risicomanagement. Naast uw portfoliomanager werkt ook één van onze consultants voor u. Zijn taak is het de risico s van uw energieportefeuille te beheren. De transparantie van onze databeheer- en adviesdiensten zorgt ervoor dat u grip houdt op hoe we energie voor u kopen. Op die manier creëren we een veilige omgeving waarin de portfoliomanager zich kan focusen op de opportuniteiten. Portfoliomanagement is nooit een eenvoudige oplossing. Het is het eindresultaat van een zorgvuldig afgewogen benadering van energie-inkoop. Maak een afspraak met E&C als u wil leren hoe portfoliomanagement op een intelligente en eerlijke manier kan werken. Onze diensten 11

12 5. De ondernemingsfilosofie van E&C Wanneer u met ons samenwerkt, zult u ontdekken dat de verschillende consultants van E&C op exact dezelfde manier werken. Dat komt omdat ze allemaal zijn getraind om te werken volgens een gedegen ondernemingsfilosofie. Advies draait niet alleen om glanzende PowerPointpresentaties. Consultants kunnen tastbare resultaten boeken voor uw bedrijf als ze over de juiste kennis beschikken, en als de relatie tussen consultant en cliënt gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Om dat vertrouwen te creëren, passen consultants van E&C de volgende beginselen toe: deskundige k professio n non- o empo w vriende l transparanti e onafhankelijkhei d g discr e waliteiten aliteit pportunistisch gedrag erment ijkheid oed gedrag tie Uw E&C-consultant wil uw vertrouwenspersoon worden voor uw energieaankoopbeslissingen. Daarom is hij/zij geselecteerd om zijn deskundigheid op het gebied van de energiemarkt, en blijft hij/zij hierin training krijgen. Hij/zij gedraagt zich als een professional, maar op een hartelijke manier, zodat het prettig is met hem/haar samen te werken. Hij/zij denkt eerst aan uw rekening en dan pas aan de onze, wat zijn/haar non-opportunistische gedrag verklaart. Hij/zij is empowered om alles te doen wat nodig is om u het juiste advies te geven. Alle informatie wordt gedeeld, tot aan de berekeningen die wij toepassen, aangezien transparantie de basis van vertrouwen vormt. Onze organisatie is volledig onafhankelijk van anderen en heeft alleen uw belangen voor ogen, en wij vertonen goed gedrag door maatschappelijke aspecten en milieuaspecten te integreren in onze dagelijkse praktijk. Tot slot heeft ons werk met grote ondernemingen ons geleerd discreet om te gaan met uw gegevens en wat we voor u doen. 12 De ondernemingsfilosofie van E&C

13 6. E&C's kantoren E&C bvba (HQ en kantoor voor België en Luxemburg) Spinnerijkaai Kortrijk BELGIË E&C America Inc. (Verenigde Staten) 1177 Avenue of the Americas, 7th fl oor New York, NY VERENIGDE STATEN E&C Central Europe Sp. z.o.o. (Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije) Chmielna Business Center ul. Chmielna 132/134 lok Warszawa POLEN E&C Deutschland GmbH (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) Lyoner Strasse Frankfurt DUITSLAND E&C France s.a.r.l. (Frankrijk) 75 Rue de Lourmel Paris FRANKRIJK E&C Consultants Hispania S.L. (Spanje en Barcelona Business Center C/Llull, Barcelona SPANJE Negocenter Paseo de la Castellana Pl Madrid SPANJE E&C London Ltd. (UK en Ierland) Westwood House Annie Med Lane, South Cave HU15 2HG VERENIGD KONINKRIJK E&C Nederland B.V. (Nederland) Nieuw Eyckholt 294K 6419 DJ Heerlen NEDERLAND EnergySaving (Italië) Via Lecco, Monza ITALIË E&C's kantoren 13

14 7. Werken bij E&C E&C is een duurzaam groeiend consultancybedrijf. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team: Voor onze epoint-sites zijn wij op zoek naar system operators en data processors. Voor onze advies- en portfoliomanagementactiviteiten zijn wij op zoek naar junior en senior consultants en ondersteunend personeel. Surf naar de vacaturesectie van onze site of stuur ons uw CV. Wij bieden uitdagend werk in de interessante wereld van energiemarkten. Onze salarissen zijn in lijn met de in de energiebranche geldende normen en kunnen meegroeien met uw prestaties. De beste mensen kunnen doorgroeien tot directie- en partnerniveau. 14 Werken bij E&C

15 THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO.

16

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Het inkopen van energie is complex. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is niets doen eigenlijk geen optie; afnemers moeten zelf actief zijn op de energiemarkt

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Gazprom Energy Over ons

Gazprom Energy Over ons Gazprom Energy Elk bedrijf heeft energie nodig. Bij Gazprom Energy zien we het als onze core business om uw energie zo efficiënt en duurzaam mogelijk te leveren. Over ons Elk bedrijf heeft energie nodig.

Nadere informatie

Gazprom Energy Over ons

Gazprom Energy Over ons Elk bedrijf heeft energie nodig. Bij Gazprom Energy zien we het als onze core business om uw energie zo efficiënt en duurzaam mogelijk te leveren. Over ons Elk bedrijf heeft energie nodig. Bij zien we

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

De voordelen van het collectief

De voordelen van het collectief De voordelen van het collectief Energie inkopen is topsport! Intrakoop en Hellemans Consultancy, doen mee aan deze topsport. Door deze samenwerking profiteert u van een optimale energieprijs met zo min

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet.

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie is schaars, duur en zal nog duurder worden. Voor de continuïteit van uw organisatie dus alle reden om niet meer te betalen dan strikt noodzakelijk

Nadere informatie

Kristof Temmerman CRP CONSULTING L. BAUWENSTRAAT 20 B-8200 BRUGGE M: +32 477 95 32 63 T: +32 50 71 88 86

Kristof Temmerman CRP CONSULTING L. BAUWENSTRAAT 20 B-8200 BRUGGE M: +32 477 95 32 63 T: +32 50 71 88 86 Kristof Temmerman CRP CONSULTING L. BAUWENSTRAAT 20 B-8200 BRUGGE M: +32 477 95 32 63 T: +32 50 71 88 86 INDIRECT SPEND MATTERS WAAROM MISSIE FOCUS AANPAK CASES Indirect Spend is complex: - Geen of slechte

Nadere informatie

the state of renewable energies in europe

the state of renewable energies in europe HERNIEUWBARE ENERGIE IN EUROPA 12 th EurObserv ER Report the state of renewable energies in europe 2012 12 th EurObserv ER Report Werkgelegenheid en omzet Voor de periode 2005-2010 is de energieproductie

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

TOYOTA I_SITE Meer dan fleetmanagement

TOYOTA I_SITE Meer dan fleetmanagement E MPOWERING YOUR BUSINE SS TOYOTA I_SITE Meer dan fleetmanagement www.toyota-forklifts.nl TOYOTA I_SITE Meer dan fleetmanagement Toyota I_Site is een unieke combinatie van technologie, informatie, expertise

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Mei 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Mei 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Mei 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

zebs Een initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS regie in energie Energiepartner met zorg

zebs Een initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS regie in energie Energiepartner met zorg zebs Een initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS Energiepartner met zorg Stichting ZEBS Stichting ZEBS is een initiatief van Peter Hofman, financieel directeur van de zorggroep Lentis. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

40 1-7-2014 1-10-2014 1-1-2015

40 1-7-2014 1-10-2014 1-1-2015 Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit, door Powerhouse Olie Olie (volgende maand) 13 12 11 1 Prijs/vat 9 8 7 6 5 71,2 57,69 1-7-214 1-1-214 1-1-215 Brent (Dollar) Brent (EUR) Afgelopen week Week-op-week

Nadere informatie

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS GENERAL FACTSHEET GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS T-Gradin ondersteund haar klanten met Project Management services en is opgericht in 2000 in Nederland. Door een toenemende behoefte aan onafhankelijke

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juni 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juni 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Juni 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services.

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

grotendeels een aanvulling op het bestaande gamma van Klarius met erg weinig overlap,

grotendeels een aanvulling op het bestaande gamma van Klarius met erg weinig overlap, Klarius Group koopt Quinton Hazell van Amerikaanse Affinia Group Inc. Op 2 februari 2010 heeft Klarius Europa s snelst groeiende fabrikant en distributeur van aftermarket auto onderdelen de Quinton Hazell

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Energy Services heeft nieuws voor u!

Energy Services heeft nieuws voor u! Energy Services heeft nieuws voor u! Mobiele App voor uw Energiezaken Energiebesparende technieken en duurzame energie Nieuwe website, met nog meer informatie Energiebesparing in kantoren, bedrijfshallen

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Energieprijzen in vergelijk

Energieprijzen in vergelijk CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 611 HH Delft 611 HH Delft tel: tel: 015 015 150 150 150 150 fax: fax:

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

OB10 Registratie Instructiegids

OB10 Registratie Instructiegids OB10 Registratie Instructiegids Te volgen stappen door levanciers gedurende registratie via Webformulier.. Pag. 2 Punten die uw aandacht vereisen tijdens de registratie Pag. 10 HP Restricted 1 Te volgen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - augustus 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - augustus 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - augustus 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Garmin (Nederland) GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens

Garmin (Nederland) GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens 1 Voor wie is de nüvi 465T bedoeld? Vrachtwagenchauffeurs Buschauffeurs Campereigenaars Fleetmanagement 2 Welke kenmerken heeft de

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - September Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services.

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - September Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - September 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

DBAI. Beknopte handleiding. Wat is DBAI? Hoe kan u inloggen op DBAI?

DBAI. Beknopte handleiding. Wat is DBAI? Hoe kan u inloggen op DBAI? Beknopte handleiding Wat is DBAI? DBAI is een web based risk management tool die u online handels- en kredietinformatie levert. Via DBAI krijgt u een directe toegang tot s wereld grootste zakelijke database,

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - februari 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Hyundai Verlengde Garantie Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Onbezorgd op weg in binnen- en buitenland Uw Hyundai blinkt uit door zijn uitstekende rijeigenschappen en betrouwbaarheid. Niet voor

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Flexibiliteit: E.D.Mij en klanten doen het samen. 31 maart 2017 Jeffrey Bartels

Flexibiliteit: E.D.Mij en klanten doen het samen. 31 maart 2017 Jeffrey Bartels Flexibiliteit: E.D.Mij en klanten doen het samen 31 maart 2017 Jeffrey Bartels Wie is E.D.Mij? Energie Data Maatschappij Heine Prins en Jeffrey Bartels kochten in 2013 activa Oprichting E.D.Mij B.V. Jong

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

Brochure Service Strategy

Brochure Service Strategy Brochure Service Strategy Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen. Connecting People

NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen. Connecting People Connecting People NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen Blader gemakkelijk door het menu met uw vinger of stylus. Surf en e-mail via onze wifihotspots of mobiele breedband. Geniet

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

HC WELTA vzw. Gegevens deelnemer : Naam : Telefoonnummer : Mail-adres : 10-jun-16 21u Groep A Frankrijk vs Roemenië 1 X 2.. /..

HC WELTA vzw. Gegevens deelnemer : Naam : Telefoonnummer : Mail-adres : 10-jun-16 21u Groep A Frankrijk vs Roemenië 1 X 2.. /.. Gegevens deelnemer : Naam : Telefoonnummer : Mail-adres : 10-jun-16 21u Groep A Frankrijk vs Roemenië 1 X 2 / 11-jun-16 15u Groep A Albanië vs Zwitserland 1 X 2 / 18u Groep B Wales vs Slowakije 1 X 2 /

Nadere informatie

DÉ APP DIE UW BEURSDEELNAME DOET RENDEREN

DÉ APP DIE UW BEURSDEELNAME DOET RENDEREN DÉ APP DIE UW BEURSDEELNAME DOET RENDEREN Leg alle essentiële informatie over uw potentiële klanten efficiënt vast. Ontdek binnenin een uitgebreide handleiding voor Boabee. WAT IS BOABEE? Boabee is een

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

Leveringscontract groen gas en de SDE+-regeling

Leveringscontract groen gas en de SDE+-regeling Leveringscontract groen gas en de SDE+-regeling Het ministerie van Economische Zaken berekent ieder jaar de productiekosten van groen gas. Deze berekeningen vormen het fundament van de SDE+basisbedragen

Nadere informatie

Dynamieken in de elektriciteitsmarkt

Dynamieken in de elektriciteitsmarkt 2 oktober 2013 Dynamieken in de elektriciteitsmarkt Eneco Energy Trade Paul Hendrix, Bart van Paassen Kengetallen Eneco Groep 2,2 miljoen klanten in Nederland en België 7.000 vakkundige en betrokken medewerkers

Nadere informatie

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag Financieren van grote windprojecten Juni 2013 Green Giraffe Energy Bankers gespecialiseerd in duurzame energie financieringen Focus op de duurzame energie: Green Giraffe Energy Bankers is opgericht door

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie