THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. THE ENERGY MARKETS AS WEL.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. THE ENERGY MARKETS AS WEL. WWW.EECC.EU"

Transcriptie

1

2 THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. THE ENERGY MARKETS AS WEL.

3 1. Geschiedenis Wat zou er gebeuren als we een energie-inkoop consultancybedrijf met uitstekende service oprichten?, vroegen Luc De Leersnyder en Benedict De Meulemeester zich af in de winter van In april werd met hulp van Patrick Debusseré E&C bvba opgericht. Van meet af aan werkte E&C enkel voor grootverbruikers van gas en elektriciteit (met minimaal tot enkele miljoenen euro aan energiekosten per jaar). Het aantal klanten per consultant is beperkt, wat de beschikbaarheid en proactieve aanpak van E&C garandeert. In de eerste jaren van E&C stegen de energieprijzen explosief tot een olieprijs van bijna 150 dollar per vat. De elektriciteitsprijzen bedraagden in veel landen bijna 100 euro per MWh en we zagen gasprijzen van meer dan 40 euro. Het kopen van energie draaide niet langer alleen om het selecteren van een leverancier en om het controleren van de rekeningen. De keuze tussen vaste of variabele prijzen werd de belangrijkste prijsbepalende factor. En als een klant voor een vaste prijs kiest, is het moment van afsluiten van cruciaal belang. Energieleveranciers hebben geavanceerdere contracten ontwikkeld die klanten helpen dit risico af te dekken. E&C helpt zijn klanten bij het onderhandelen en implementeren van dergelijke complexe energiecontracten. Grote klanten zijn op zoek naar oplossingen die hun bedrijf beschermen tegen schommelingen in de energieprijzen. Al in een vroeg stadium merkte E&C dat pogingen om de energieprijzen te voorspellen nutteloos zijn. Daarom ontwikkelde E&C haar succesvolle risicomanagement aanpak. In plaats van te proberen het onvoorspelbare te voorspellen, beschermt E&C de financiële gezondheid van haar klanten met inventieve strategieën voor het spreiden van fixatiebeslissingen. Ons motto is: Het weer is onvoorspelbaar. Energiemarkten ook. We kunnen niet voorspellen wanneer het regent, maar ons risicobeheer biedt u de bescherming van een paraplu. Naarmate ons bedrijf groeide, vroegen onze klanten hen te helpen bij het kopen van energie in andere landen. De internationale uitbreiding begon met de eerste contractonderhandelingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig biedt E&C klanten internationale diensten op het gebied van risicobeheer en marktintelligentie. Vanuit onze kantoren in Kortrijk, Heerlen, Barcelona, Parijs, New York, Frankfurt, Londen en Warschau kunnen we onze klanten contractueel- en marktadvies bieden in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en de Verenigde Staten. Onze partner Energysaving helpt ons met contractonderhandelingen en het controleren van facturen in Italië. Onze Microsoft SharePoint-toepassing epoint stelt ons in staat de gegevens te beheren die nodig zijn voor het inkopen van energie op internationaal niveau. Wat doet E&C? E&C is een internationale consultant voor de inkoop van energie. Wij adviseren onze klanten over elektriciteit, aardgas, olieproducten en groene commodities, zoals CO2 emissierechten. Wij richten ons op inkoop, op de prijs per MWh, maar niet op de megawatturen zelf. Onze positie in de energiemarkt is die van een consultant voor inkopers. We zijn geen leverancier, handelaar of makelaar. Hierdoor kunnen we grote consumenten volledig onafhankelijk adviseren over de beste keuzes op het gebied van energie-inkoop. Geschiedenis 3

4 Leden van de raad van bestuur van E&C Luc De Leersnyder, Director / Liselore Vanpachtenbeke, Finance & ICT Director / Bartosz Palusiński, Operations Director Central Europe / Kobe Cannaerts, Managing Director US / Wojciech Nowotnik, Managing Director Central Europe / Benedict De Meulemeester, Managing Director 4 Leden van de raad van bestuur van E&C

5 2. Share. Think. Act. Databeheer. Advies. Portfoliomanagement. Het kopen van energie begint met het uitwisselen van gegevens, dan volgt de denkfase over de best mogelijke manier om in te kopen, en eindigt met het handelen: het uitvoeren van beslissingen. E&C kan u bij elk van deze fases begeleiden. Share. Elk consultancytraject begint met het verzamelen en analyseren van data. Met de SharePointtechnologie van Microsoft kunnen we energie-inkoopgegevens met elkaar delen: contracten, clicks, budgetten, facturen, analyses, marktinformatie, meetgegevens, CO2-rapporten, etc. E&C heeft de SharePoint-app epoint ontwikkeld, een portaalsite met de basisdocumenten en dashboards over alle aspecten van uw energieportefeuille. Het is het rapporteringsplatform van uw consultant. U bekijkt epoint wanneer u een vergadering met hem/haar heeft, en wanneer u een beslissing neemt. Of wanneer u een grafiek of tabel nodig heeft voor een intern rapport. Zelfs als u (nog) geen gebruikmaakt van onze diensten, kan epoint uw interne proces voor energie-inkoop ondersteunen. Kijk op voor meer informatie. Think. Wat is voor u de beste manier om energie in te kopen? is de centrale vraag bij de consultancy van E&C. Het denkproces dat voorafgaat aan het beantwoorden van deze vraag begint met een strategische analyse: wat is de impact van schommelingen in de energiemarkt op uw financiële resultaten? De strategie resulteert in een goed beheer van uw eigen risico s. Samen met u onderhandelen we over de contracten die ons in staat stellen de strategie uit te voeren. Marktanalyse zorgt ervoor dat we goede aankoop- en verkoopmomenten kunnen vaststellen op de termijnmarkten. En we helpen u bij het opstellen van budgetten en bij het controleren van uw rekeningen. Door na te denken over de manier waarop u energie koopt, zorgen we ervoor dat geen risico of opportuniteit onopgemerkt blijft. Act. Als u op zoek bent naar een partner aan wie u uw beslissingsproces voor de inkoop van energie kunt uitbesteden, dan kan E&C in uw naam handelen. Of u nu enkel onze hulp wil bij de administratieve uitvoering van uw fixatiebeslissingen of u wil dat wij de beslissingen voor u nemen, wij kunnen voor u passende oplossingen inzake portfoliomanagement ontwikkelen. Onze portfoliomanagers handelen altijd binnen het kader van onze risicomanagementstrategie, en elke handeling wordt onmiddellijk vastgelegd op uw epoint-site. De resultaten van onze handelingen zijn dus direct zichtbaar, zonder dat wij overmatige risico s voor u nemen. Share. Think. Act. 5

6 3. Waarom heeft u E&C nodig? De Europese markten voor aardgas en elektriciteit zijn geliberaliseerd. In wezen komt het erop neer dat u als energiegebruiker kunt kiezen bij welke leverancier u energie afneemt. Een consultant op het gebied van energie-inkoop, zoals E&C, kan u helpen succesvol te zijn bij dergelijke contractonderhandelingen. En dat succes draait niet alleen om de prijs. In een vrije markt moeten de leveringsvoorwaarden worden overeengekomen door de partijen onderling, zoals voorwaarden met betrekking tot volumeafspraken of betalingstermijnen. Leveranciers bieden ook aanvullende diensten, bijvoorbeeld voor het afdekken van prijsrisico s. Met hulp van E&C kunt u het beste op de markt krijgen als het gaat om contractuele voorwaarden. Bij de liberalisering van markten worden energiebedrijven opgedeeld in verschillende delen. De scheiding tussen de geliberaliseerde energieleveringsactiviteiten en de gereguleerde netactiviteiten is bekend. Minder bekend is echter de net zo belangrijke scheiding tussen retail- en groothandelsactiviteiten. In het kielzog van de liberalisering zijn groothandelsmarkten ontstaan waar energie wordt verhandeld tussen producenten en leveranciers. Elektriciteit kan op het Europese vasteland worden gekocht via beurzen, zoals EEX, APXENDEX, POWERNEXT, OMIP/OMEL, POLPX, PXE of HUPX. Aardgas wordt verhandeld via zogenaamde hubs, zoals NBP, ZEE, TTF, PEG, NCG, GPL, CEGH en PSV. Deze markt functioneert zoals elke financiële markt. En dat is iets waar de meeste energiegebruikers zich niet van bewust zijn. Elke dag, elk uur en elke minuut veranderen de prijzen voor elektriciteit en aardgas op basis van de ingewikkelde wetten van vraag en aanbod van energie. Energiemarkten zijn vaak erg volatiel vanwege de beperkte opslagmogelijkheden, de impact van bredere macro-economische factoren, hun wereldwijde aard en de invloed van politieke beslissingen. Ze zijn ook compleet onvoorspelbaar. Op elk moment kan een aardbeving, een gewapend conflict, een recessie, een technisch mankement in een belangrijk gasveld of een andere onverwachte gebeurtenis de situatie van vraag en aanbod volledig veranderen en leiden tot een sterke stijging of daling van de prijzen. THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. THE ENERGY MARKET AS WELL. 6 Waarom heeft u E&C nodig?

7 Volledig concurrerende markten toezichthouder autoriteiten toezichthouder producent producent producent producent groothandel makelaar beurs leverancier leverancier leverancier leverancier kleinhandel transport net beheerder distribution net beheerder klant concurrerende markt monopolistische markt met gereguleerde tarieven Uw energieleverancier is uw verbindingspunt met deze volatiele en onvoorspelbare groothandelsmarkten. Hij koopt de energie op de groothandelsmarkt en structureert dit in het product dat u van hem op de retailmarkt kunt kopen. Maar hij neemt het risico van prijsschommelingen niet op zich. Hij rekent de prijsschommelingen op de groothandelsmarkt aan u door in variabele energieprijzen die gekoppeld zijn aan de groothandelsmarktprijs. En wanneer hij vaste prijzen aanbiedt, is het niveau ervan afhankelijk van de groothandelsprijs op het moment van ondertekening van de overeenkomst. De keuze tussen variabele of vaste prijzen en het moment waarop de prijs wordt vastgezet worden zo bijzonder belangrijk. Meer dan de concurrentie tussen leveranciers valt of staat uw (toekomstige) energiebudget met het moment van aankoop. Dit is waar E&C een grote toegevoegde waarde kan hebben voor u. Onze diepgaande kennis van hoe deze energiemarkten werken, helpt u de juiste keuzes te maken. Wat niet betekent dat we zullen proberen het onvoorspelbare te voorspellen. In plaats daarvan zullen wij u assisteren bij het opzetten van een op uw bedrijf afgestemde strategie die u helpt het risico op hoge energiebudgetten, die schadelijk zijn voor uw fi nanciële resultaten, tot een minimum te beperken. Uw epoint-portaal zorgt ervoor dat u over alle nodige informatie beschikt voor het nemen van tijdige beslissingen. En uw E&C-consultant leidt u door de pieken en dalen van de energiemarkten en zorgt ervoor dat u in elke situatie de best mogelijke beslissingen neemt. Het budgetteren van dergelijke volatiele en onvoorspelbare grondstoffen is een volgende uitdaging. E&C kan u helpen bij het opzetten van beheersprocessen, het vaststellen van budgetten, het controleren van facturen en de uitgaven ten opzichte van het budget en het controleren van de volumes. Als u meer dan euro per jaar uitgeeft aan energie, doet u er goed aan om de beste inkooppraktijken voor deze categorie toe te passen. E&C beschikt over de kennis en de ervaring om u te helpen dit te bereiken. Door samen te werken met E&C zorgt u ervoor dat geen risico of kans in de energiemarkten onopgemerkt blijft. Waarom heeft u E&C nodig? 7

8 4. Onze diensten 4.1. epoint Onze SharePoint-toepassing epoint biedt u toegang tot: Dossiers met alle informatie over uw energieportefeuille: contracten, facturen, klikformulieren, etc. Marktinformatie. Hulpmiddelen voor risicomanagement: berekeningen van het budget-at-risk, minimum en maximum klikniveaus. Het najagen van kansen: percentielberekeningen. Klikregistratie en controle van prestaties. Budgetvoorbereiding en -controle. Een ereport dat kan worden afgedrukt en gedownload. Managementrapporten. Dagelijkse update. Alles 100% gedeeld en te downloaden epoint modules inhoud alleen beschikbaar contractor document Library met al uw contracten (die van uw vestigingen) grafisch overzicht van uw contractsituatie clicker document Library met al uw klikformulieren klikprestatiegrafieken grafieken m.b.t. opportuniteiten als u ook de module contractor neemt risk manager stop-loss controle van uw budget-at-risk controle van maximum en minimumniveaus die moeten worden vastgezet als u ook de modules contractor en clicker neemt controller document Library met al uw facturen (per vestiging) grafieken die budgetten, facturen en volumes controleren als u ook de module contractor en clicker neemt 8 Onze diensten

9 epoint modi epoint site E&C doet het volgende de infrastructuur tot uw beschikking stellen document Libraries, Excel-sheets en -pagina s tot uw beschikking stellen u doet het volgende alle informatie uploaden en invoeren epoint site met gegevensverwerking de infrastructuur tot uw beschikking stellen document Libraries, Excel-sheets en -pagina s tot uw beschikking stellen alle gegevens voor u invoeren alle informatie uploaden epoint site met gegevensverzameling de infrastructuur tot uw beschikking stellen document Libraries, Excel-sheets en -pagina s tot uw beschikking stellen alle gegevens opvragen (contracten, klikformulieren, facturen) alle gegevens voor u invoeren een machtigingsbrief ondertekenen zodat wij de gegevens van uw leverancier(s) kunnen verkrijgen 4.2. De consultancydiensten van E&C Onze consultants helpen u bij het inkopen van energie met de volgende diensten: Risicobeheer Wij analyseren de impact van de schommelingen van de energiemarkt op uw financiële resultaten. Met deze analyse gaan we een strategievergadering in met alle stakeholders van het energiebudget binnen uw bedrijf. Deze vergadering resulteert in uw persoonlijke strategie die de basiselementen van uw risicomanagement op het gebied van energie-inkoop bevat: stoploss-niveaus, minimum en maximum indekkingspercentages, contracthorizon, beginselen bij het najagen van opportuniteiten, verantwoordelijkheden, etc. Door de strategie te integreren in uw epoint site, worden risico s continu in de gaten gehouden stop loss strategy click click click click don't buy as it falls tactics opportunity hunting strategy markt gemiddelde geklikte prijs click Onze diensten 9

10 Contractonderhandelingen Zelfs de meest doorgewinterde inkoper voert slechts eenmaal of tweemaal per jaar contractonderhandelingen. Onze consultants doen het dagelijks. E&C biedt gedegen advies over energiecontracten, van de ontwikkeling van een aanbestedingsdossier, de organisatie van de aanbesteding, de analyse van de tarieven en de onderhandelingsfase tot de eindscreening van een contract. Door alles van A tot Z voor te bereiden en alle informatie onmiddellijk te delen, zorgen we ervoor dat u uw beslissingen omtrent energiecontracten in alle comfort kunt nemen. Onze consultants worden bovendien geleid door onze unieke gedragscode tegenover leveranciers die ervoor zorgt dat uw lange termijn belangen op de energiemarkt geen gevaar lopen Marktanalyse Het vastzetten en loskoppelen van prijzen begint met marktinformatie. U krijgt uiteraard toegang tot onze energytics blog en ons energytics tv-kanaal op YouTube. Daarnaast ontvangt u dagelijkse en maandelijkse marktanalyserapporten. Deze informatie vormt de basis voor de gedetailleerde presentaties die uw consultant aan u zal geven tijdens elke meeting. En, wat het belangrijkst is, op de ochtend of avond dat u actie moet nemen, kunt u er zeker van zijn dat uw E&C-consultant u opbelt om u te begeleiden bij uw beslissingen inzake het vastzetten en loskoppelen van de prijzen. Wilt u meer weten over E&C's visie op de energiemarkten? Kijk op en 10 Onze diensten

11 Financial controlling Financial controlling houdt zoveel meer in dan alleen het controleren van de facturen. E&C helpt u bij uw interne budgetteringsprocessen. Facturen worden niet alleen gecontroleerd op fouten, we controleren ook de reële kosten ten opzichte van de budgetten. En we controleren of uw volumes overeenkomen met uw contractuele afspraken. portfolio informatie budgetten facturen beslissingen m.b.t. prijsfixatie budgetting financial controlling werkelijke kosten budget 4.3. PortfolioManagement Energiemarkten zijn complex en veeleisend. Het uitbesteden van beslissingen inzake prijsclicks aan een specialist zoals E&C heeft twee soorten voordelen: De tijd die u besteedt aan het in goede banen leiden van uw energie-inkoop wordt beperkt. Met onze expertise kunnen wij betere resultaten boeken. Teveel portfoliomanagement opdrachten in de energiemarkt eindigen rampzalig, omdat de cliënt en de portfoliomanager zich alleen hebben gericht op het delen van de winst. Bij E&C starten we met risicomanagement. Naast uw portfoliomanager werkt ook één van onze consultants voor u. Zijn taak is het de risico s van uw energieportefeuille te beheren. De transparantie van onze databeheer- en adviesdiensten zorgt ervoor dat u grip houdt op hoe we energie voor u kopen. Op die manier creëren we een veilige omgeving waarin de portfoliomanager zich kan focusen op de opportuniteiten. Portfoliomanagement is nooit een eenvoudige oplossing. Het is het eindresultaat van een zorgvuldig afgewogen benadering van energie-inkoop. Maak een afspraak met E&C als u wil leren hoe portfoliomanagement op een intelligente en eerlijke manier kan werken. Onze diensten 11

12 5. De ondernemingsfilosofie van E&C Wanneer u met ons samenwerkt, zult u ontdekken dat de verschillende consultants van E&C op exact dezelfde manier werken. Dat komt omdat ze allemaal zijn getraind om te werken volgens een gedegen ondernemingsfilosofie. Advies draait niet alleen om glanzende PowerPointpresentaties. Consultants kunnen tastbare resultaten boeken voor uw bedrijf als ze over de juiste kennis beschikken, en als de relatie tussen consultant en cliënt gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Om dat vertrouwen te creëren, passen consultants van E&C de volgende beginselen toe: deskundige k professio n non- o empo w vriende l transparanti e onafhankelijkhei d g discr e waliteiten aliteit pportunistisch gedrag erment ijkheid oed gedrag tie Uw E&C-consultant wil uw vertrouwenspersoon worden voor uw energieaankoopbeslissingen. Daarom is hij/zij geselecteerd om zijn deskundigheid op het gebied van de energiemarkt, en blijft hij/zij hierin training krijgen. Hij/zij gedraagt zich als een professional, maar op een hartelijke manier, zodat het prettig is met hem/haar samen te werken. Hij/zij denkt eerst aan uw rekening en dan pas aan de onze, wat zijn/haar non-opportunistische gedrag verklaart. Hij/zij is empowered om alles te doen wat nodig is om u het juiste advies te geven. Alle informatie wordt gedeeld, tot aan de berekeningen die wij toepassen, aangezien transparantie de basis van vertrouwen vormt. Onze organisatie is volledig onafhankelijk van anderen en heeft alleen uw belangen voor ogen, en wij vertonen goed gedrag door maatschappelijke aspecten en milieuaspecten te integreren in onze dagelijkse praktijk. Tot slot heeft ons werk met grote ondernemingen ons geleerd discreet om te gaan met uw gegevens en wat we voor u doen. 12 De ondernemingsfilosofie van E&C

13 6. E&C's kantoren E&C bvba (HQ en kantoor voor België en Luxemburg) Spinnerijkaai Kortrijk BELGIË E&C America Inc. (Verenigde Staten) 1177 Avenue of the Americas, 7th fl oor New York, NY VERENIGDE STATEN E&C Central Europe Sp. z.o.o. (Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije) Chmielna Business Center ul. Chmielna 132/134 lok Warszawa POLEN E&C Deutschland GmbH (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) Lyoner Strasse Frankfurt DUITSLAND E&C France s.a.r.l. (Frankrijk) 75 Rue de Lourmel Paris FRANKRIJK E&C Consultants Hispania S.L. (Spanje en Barcelona Business Center C/Llull, Barcelona SPANJE Negocenter Paseo de la Castellana Pl Madrid SPANJE E&C London Ltd. (UK en Ierland) Westwood House Annie Med Lane, South Cave HU15 2HG VERENIGD KONINKRIJK E&C Nederland B.V. (Nederland) Nieuw Eyckholt 294K 6419 DJ Heerlen NEDERLAND EnergySaving (Italië) Via Lecco, Monza ITALIË E&C's kantoren 13

14 7. Werken bij E&C E&C is een duurzaam groeiend consultancybedrijf. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen ter versterking van ons team: Voor onze epoint-sites zijn wij op zoek naar system operators en data processors. Voor onze advies- en portfoliomanagementactiviteiten zijn wij op zoek naar junior en senior consultants en ondersteunend personeel. Surf naar de vacaturesectie van onze site of stuur ons uw CV. Wij bieden uitdagend werk in de interessante wereld van energiemarkten. Onze salarissen zijn in lijn met de in de energiebranche geldende normen en kunnen meegroeien met uw prestaties. De beste mensen kunnen doorgroeien tot directie- en partnerniveau. 14 Werken bij E&C

15 THE WEATHER IS UNPREDICTABLE. ENERGY MARKETS ALSO.

16

3. De positionering van risicomanagement in inkoop

3. De positionering van risicomanagement in inkoop 3. De positionering van risicomanagement in inkoop Rene Ruepert We zijn veelal bezig met het blussen van brandjes, maar te weinig met het voorkomen van grote risico s. 3.1. Case : Het vriest in Brazilië

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over:

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over: 1 Inhoudsopgave In dit whitepaper lees je over: 1. Zoekmachine marketing: Definities 2. Hoe ziet de markt eruit en wat kan je verwachten 3. Waarom Zoekmachine Marketing? 4. Zoekmachine Marketing: Laat

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

3 Onderscheiden met expertise

3 Onderscheiden met expertise 3 Onderscheiden met expertise 3.1 Inleiding Expertise is een van de gebieden waarmee wij ons kunnen onderscheiden van concurrenten. De twee andere onderwerpen zijn samenwerken en ethiek. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Automatisering, Remote beheer & Cloud Besparen brandstofkosten Online administreren Voip HR Besparen op energie & Collectieve

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

WELKOM BIJ ACN... UW NIEUWE LEVEN BEGINT VANDAAG!

WELKOM BIJ ACN... UW NIEUWE LEVEN BEGINT VANDAAG! WELKOM BIJ ACN... UW NIEUWE LEVEN BEGINT VANDAAG! 2014 ACN Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie en alle handelsmerken, handelsnamen en logo s die hierin worden gebruikt,

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM

Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SPOTLIGHT Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM KEYNOTE Het nieuwe werken volgens Microsoft Steeds online, steeds verbonden SOLUTIONS

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie