het totale bedrijfsproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het totale bedrijfsproces"

Transcriptie

1 Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 150 Informatie jaargang 39 aug 2013 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Het online kanaal geïntegreerd onderdeel van het totale bedrijfsproces Nieuwe Opleiding tot zorgadministrateur geslaagd Coderen van diagnoses nog veel te divers Het nut van het voorgenomen zorgproduct

2

3 tijdschrift voor ZorgAdministratie en Informatie nr. 150 aug 2013 Een kwartaaluitgave van de NVMA Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie, jaargang 39 redactie NTMA Hoofdredactie Han Runnenberg Redactie-secretariaat Erik Noordhuis Redactiemedewerkers Matthieu Dekker Pieter Hooftman Erik Noordhuis Frans van Tilburg Redactie-adres Erik Noordhuis Rivierduinen Schuttersveld 9 Postbus AK Leiden Aan dit nummer werkte mee Herman Pieterse Copyright 2013 Overname van artikelen is in alle gevallen mogelijk in overleg met de redactie Abonnementen Leden van de NVMA ontvangen NTMA gratis. Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld 26, per jaar, los nummer 9,. Een abonnement kan op elk gewenst tijdstip ingaan. Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot uiterlijk 2 maanden voor het beëindigen van het lopende abonnement worden opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd. Lezersservice Opgave abonnement en adreswijziging bij: Bureau NVMA Alkmaar E mail: Vormgeving & productie DesignPeople, Amsterdam/Sittard Uitgever NVMA, Hoorn, Succesvol gemeenschappelijk verwijsproject in Leidse regio Het nut van het voorgenomen zorgproduct PAG. 10 PAG. 28 Druk Marcelis Dékavé Alkmaar Fotografie Erik Gevaert advertentie-coördinatie Telefoon Telefax Telefoon Telefax distributie NIC.Oud Direct-mail, Heerhugowaard Even voorstellen. Heden en toekomst opleidingen Zorgadministratie PAG. 31 ISSN

4 bijeenkomsten over actuele onderwerpen Kennis delen over actuele onderwerpen, dat vindt Q-Consult belangrijk. Dit doen we bijvoorbeeld in bijeenkomsten. Daarin brengen we verschillende instellingen bij elkaar en geven we u de ruimte om eigen vragen, ervaringen en tips in te brengen. Naast een stukje kennis en ervaring vanuit Q-Consult, kunt u zo ook leren van ervaringen van collega-instellingen. Onlangs organiseerden we bijeenkomsten over: LBZ Ziekenhuizen leveren vanaf 1 januari 2014 informatie aan bij de LBZ. In het verslag van de bijeenkomst leest u hoe ver ziekenhuizen zijn, hoe de implementatie kan worden aangepakt en tips en trucs uit de praktijk. Beheersen juiste declaraties De juistheid van declaraties staat overal in de kranten en op social media. Het thema staat hoog op de publieke en politieke agenda en legt veel druk in uw zorginstelling om uw declaraties op orde te krijgen. In het verslag leest u hoe zorginstellingen de juistheid van declaraties beheersbaar houden. Uw interesse gewekt? De verslagen van deze bijeenkomsten kunt u opvragen via of vindt u op onze website onder Nieuwsbrief en aanmelden In onze nieuwsbrieven houden wij onze abonnees regelmatig op de hoogte over de nieuwste bijeenkomsten en andere belangrijke ontwikkelingen. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via Voor meer informatie over bijeenkomsten kunt u ook terecht op Deelname is altijd kosteloos. Meer weten?

5 inhoud ntma aug 2013 Het online kanaal geïntegreerd onderdeel van het totale bedrijfsproces 4 Arjan Zuurbier, Martijn Hulst Succesvol gemeenschappelijk verwijsproject in Leidse regio 10 J.R.C. van Sambeek Coderen van diagnoses nog veel te divers 14 Cor Kalkman Column: Waarom verbaast mij dit totaal niet? 19 Sam Sterk Rubriek Recht: Hoe ver reikt mijn professionele verantwoordelijkheid? 20 Informed Concent en dossiervoeringen Nieuwe opleiding zorgadministrateur is succes 22 Jeanette van Sluijs, Marjolein de Vries- van Lunteren Het nut van het voorgenomen zorgproduct 28 Bas Vos, Olivia van Dorth Even voorstellen. Heden en toekomst opleidingen Zorgadministratie 31 Caroline van Vliet NVMA DHD 50 jarig jubileum 34 SKZB informatie 35 NVMA informatiepagina 36 Adverteerders Vossius Consultancy, Q-Consult (2), Studelta (12), MCH (17), Allgeier Scanfactory (18), Allgeier Medical Viewer (27), MarcelisDékavé (37), Jalema (achterzijde) SKZB De Stichting bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zorgadministratieve functionarissen. Meer informatie op pagina 31. Agenda Persbericht: 50 jarig jubileum NVMA en DHD 26 september

6 Het online kanaal, geïntegreerd onderdeel van het totale bedrijfsproces 4

7 Een site, de inzet van sociale media als Twitter en Facebook, het digitaal kunnen plannen van afspraken; allemaal toepassingen die tegenwoordig bijna tot de standaard online dienstverlening van een ziekenhuis behoren. Inmiddels werken ook enkele ziekenhuizen aan digitale portalen waar patiënten inzage krijgen in bepaalde onderdelen van hun dossier. Andere ziekenhuizen bieden deze functionaliteiten juist weer voor hun verwijzers, zoals huisartsen. Ook wordt er gekozen voor de inzet van online vragenlijsten voor anamnese en dagboeken voor het volgen van de behandeling. Wie over een beurs als Zorg & ICT loopt, ziet vele verschijningsvormen. Foto s Richard Lotte 5 Martijn Hulst & Arjan Zuurbier, communicatie adviseurs, Zorgbroeders

8 Waar site, sociale media en portaal op de agenda staan van het management van de ziekenhuizen, slaat de einddoelgroep, de patiënt, langzamerhand al weer het vervolgpad in. Het persoonlijke zorgdossier is in opkomst. Zij vullen hun dossier niet alleen zelf, maar dit wordt voor hen ook automatisch gedaan door allerlei slimme apps op de smartphone of door met WIFI-werkende weegschalen, polsbandjes als Nike FuelBand en Fitbit en zelfs opzetstukjes voor de inhalers van astmamedicatie. Met de binnenkort op de markt komende Scanadu, een soort Star Trek tricoder, lijkt de patiënt zelfs zijn eigen onderzoeker te worden. Van communicatiemiddel tot strategische activiteit Was het online kanaal enkele jaren terug nog een communicatiemiddel en het het speeltje van de afdeling Communicatie, inmiddels doorkruist het de gehele organisatie en maakt het steeds meer onderdeel uit van de totale bedrijfsvoering. Dit vraagt om een nieuwe benadering van het online kanaal. Een benadering waar online mogelijkheden strategische activiteiten worden, waar het hele ziekenhuis mee te maken heeft. Deze benadering vraagt aan een ziekenhuis antwoorden op een drietal vragen: - Op welke focusgebieden wil het ziekenhuis in welke mate en snelheid zich ontwikkelen? - Welke stappen in de klantreis wil het ziekenhuis online gaan ondersteunen? - Welke samenhang van inzet van online middelen kan gedefinieerd worden? Met de antwoorden hierop zet een ziekenhuis de eerste stappen tot het integreren van online in het totale bedrijfsproces. Focusgebieden voor online activiteiten De reikwijdte van het online kanaal wordt door ons vervat in een drietal focusgebieden (figuur 1). Elk gebied vraagt iets specifiek anders van het ziekenhuis en van haar medewerkers. corporate sites, sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube, gepersonaliseerde digitale nieuwsbrieven, patiëntfolders en actieve deelname op beoordelingssites, zoals Zorgkaart Nederland. Het focusgebied online marketing en communicatie is het meest volwassen van de drie. Het heeft de afgelopen jaren een behoorlijke groei doorgemaakt, mede door de toenemende marktwerking in de zorg. Het is over het algemeen ook een relatief eenvoudig te ontwikkelen gebied. 6 Figuur 1 De drie focusgebieden van online in de ziekenhuiszorg Het eerste focusgebied is online marketing en communicatie. Hieronder wordt het informeren over en overtuigen van de keuze voor de zorgorganisatie en haar diensten verstaan. Concrete toepassingen die binnen dit focusgebied door ziekenhuizen worden ingezet, zijn bijvoorbeeld De verantwoordelijkheid is veelal belegd bij een afdeling Marketing & (Patiënten)Communicatie. Zij beheren in de offline communicatie al veel informatie en kunnen daarmee de omzetting en borging naar het online kanaal waar maken. Wel moet hierbij in ogenschouw genomen worden dat het online kanaal haar eigen kenmerken heeft. Zo is het één op één overzetten van de organisatiestructuur naar een website-structuur een klassieke misvatting. En juist in het op de klant hernieuwd structureren van de informatie ontstaat de impact voor de totale organisatie. Vraagstukken hierbij zijn bijvoorbeeld: welke behandelingen worden door welk specialisme uitgevoerd, in welke mate kunnen kwaliteitscijfers gepubliceerd worden en in hoeverre dienen specifieke specialismen uitgelicht te worden? Ook het toepassen van sociale en daarmee interactieve media vragen de organisatie verder te kijken dan het publicatieproces. Immers op

9 welke vragen en opmerkingen kan en mag een ziekenhuis reageren? Wat te doen als gereageerd wordt? En wat verwacht een organisatie van het aangaan van online connecties? Online procesondersteuning is het tweede focusgebied en maakt de laatste jaren een sterke groei door. We verstaan hieronder niet medisch-inhoudelijke zorgcommunicatie en services tussen de patiënt en het ziekenhuis, zonder directe betrokkenheid van de zorgverlener. Veel van de toepassingen die onder dit focusgebied geschaard kunnen worden, worden in een online portaal aan patiënten aangeboden en zijn gerelateerd aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van de zorginstelling. Hierbij valt te denken aan het online maken en wijzigen van een afspraak, digitale vragenlijsten voorafgaand aan en na bezoek aan het ziekenhuis, maar ook het kunnen inzien van je eigen dossier. Naast de toepassingen van EPD-leveranciers worden tal van losse online services geboden. Voorbeelden zijn online bezoekmanagement voor familie en vrienden, verzenden van een digitale ansichtkaart, apps die ondersteunen bij de voorbereiding op een ziekenhuisbezoek en klantenservice met behulp van sociale media (zogenaamde webcare). Aangezien dergelijke toepassingen veelal betrekking hebben op de logistieke processen in een ziekenhuis is het belangrijk bij de implementatie de organisatie te betrekken. Uitrol van online mogelijkheden op enkele afdelingen is hierbij het passende advies. Via pilots wordt bijvoorbeeld online anamnese goed uitgewerkt alvorens dit wordt uitgerold voor meerdere afdelingen en uiteindelijk het gehele ziekenhuis. Dat dit ook betekenis heeft voor de zorgverleners zelf mag duidelijk zijn. Het bedrijfsproces wordt veranderd en dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Opvallend bij de initiatieven op het gebied van procesondersteuning is dat veel ziekenhuizen toch vooral kiezen voor het ontwikkelen van eigen toepassingen. Ook wordt er veel gekeken naar de leverancier van het ZIS/EPD en/of afsprakensysteem. Deze twee facetten zorgen ervoor dat initiatieven moeilijk van de grond komen. Dit staat in schril contrast met hetgeen al via websites van derden toegepast en geïmplementeerd kan worden. Juist door, zoals dat heet, bestaande mogelijkheden te embedden of samenwerking met de makers ervan aan te gaan, kan een ziekenhuis de snelheid van ontwikkeling drastisch toe laten nemen. De stap naar online procesondersteuning vraagt dan ook op vele punten een verandering van de mind-set in de zorgorganisatie. De overtreffende trap en het laatste focusgebied is online zorgverlening. Het gaat hierbij om medisch inhoudelijke zorgcommunicatie en services, met (a-)synchrone directe betrokkenheid van de zorgverlener. Mondjesmaat verschijnen er meer toepassingen binnen dit focusgebied. Hebben we al enige tijd het -consult, sinds enkele maanden kan hier het videobellen in een beveiligde omgeving, zoals Facetalk, aan worden toegevoegd. De verwachting is dat met het aanpassen van de vergoeding voor e-consulten (alhoewel deze nog steeds lager is dan een face-to-face consult), dergelijke toepassingen vaker ingezet gaan worden. Met name voor de steeds groter wordende groep chronische patiënten kan dit uitkomst bieden. Andere vormen van online zorgverlening zijn het actief online registreren van de gezondheidsstatus van de patiënt onder controle van de zorgverlener of webcare verzorgd door de zorgverlener. Dergelijke online toepassingen worden nog maar op zeer beperkte schaal in Nederland door zorg-instellingen ingezet. Het mag duidelijk zijn dat het echt zorg verlenen via het online kanaal een hoge mate van impact heeft voor de zorgorganisatie. Bijna iedereen in het bedrijfsproces is hierbij betrokken. De werkzaamheden veranderen, systemen moeten het aan kunnen en medewerkers komen anders in hun werk te staan. Juist door weinig aandacht voor de grote impact die online zorgverlening heeft, komen veel initiatieven niet tot uiteindelijke wasdom. Veelal wordt de online toepassing gezien als iets erbij in plaats van iets wat als efficiëntere of kwalitatief beter substituut ingezet kan worden. Ook wordt nauwelijks gefocust op wat het online zorg verlenen kan bijdragen aan het nog steeds noodzakelijke offline zorg verlenen. Klantreis van de doelgroep centraal Met inzicht in de focusgebieden en de keuze die je als zorginstelling wilt maken, ben je er nog 7

10 niet. De patiënt staat immers centraal. En niet alleen hij. Ook zijn familie, vrienden en de daaruit voortkomende mantelzorgers zijn online (zie kader). Wanneer een ziekenhuis op de eerder benoemde focusgebieden echt toegevoegde waarde wil gaan leveren, is het goed de initiatieven te relateren aan de klantreis van de doelgroep. Oftewel: het bepalen bij welke stappen uit de klantreis van de klant online toepassingen toegevoegde waarde kunnen bieden. Wij hanteren een klantreis ( patient journey ) van zeven stappen (figuur 2). Het begint bij het ontdekken van de klacht door de patiënt (of zijn naasten). Soms geschiedt dit wezenlijk doordat de klacht zich openbaart. Steeds meer zien we dat mensen met online tests, apps en speciale eigen meetmethoden (gekoppeld aan de smartphone) zoals strips voor urninewaarden, zelf tot bewustwording komt. Een app waarmee je moedervlekken met mogelijke huidkankergezwellen kan testen is een voorbeeld. Ook de eerder benoemde Scanadu en diverse bloedmeet-apparatuur zullen in de toekomst de patiënt sneller bewust maken van mogelijke medische problemen. Het is goed denkbaar dat een ziekenhuis bijvoorbeeld voor haar speerpunten online zelftests gaat ontwikkelen of hier tenminste naar verwijst op de site. Na de bewustwording van een mogelijk medisch probleem gaat men zich tegenwoordig uitgebreid online informeren. Opvallend hierbij is dat uit cijfers blijkt dat mensen zich eerder online informeren voor een ander dan voor zichzelf. Hier zien we al het groeiende belang van de mantelzorger in het totale zorgproces. Ook is het opvallend te noemen dat de online gevonden informatie nagenoeg hetzelfde wordt gewaardeerd als informatie geboden door zorgverleners. Voorbeelden van sites die op deze behoefte inspelen zijn thuisarts.nl en het onlangs gelanceerde kanker.nl. Ook patiëntenfora en sites van patiëntenverenigingen doen het goed. Het is voor een ziekenhuis natuurlijk ondoenlijk om alle informatie zelf aan te bieden. Een adequate verwijzing naar genoemde sites volstaat ook. Wel is het denkbaar dat voor speerpunten specifieke themasites worden ontwikkeld met verdiepende informatie. Met de toename van de marktwerking en het mondiger worden van de patiënt is de stap na het informeren, het afwegen, in belang toegenomen. Na bezoek aan de huisarts gaat de patiënt steeds vaker online om af te wegen naar welk ziekenhuis hij wil of om te beoordelen naar wie hij is doorverwezen. Ook hier speelt de naaste veelal een belangrijke rol. Sites als kiesbeter.nl en zorgkaartnederland.nl spelen hier actief op in. In toenemende mate zijn zorginstellingen zich hiervan bewust en publiceren zij kwaliteits- en toegangscijfers op hun site en maken pro-actief gebruik van genoemde beoordelingssites. Desalniettemin zijn er legio andere mogelijkheden het keuzeproces van de patiënt online te ondersteunen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bieden van specifieke informatie voor naasten, het verrijken van de specialistenprofielen en het duidelijk positioneren van allerhande services die bezoekers aan het ziekenhuis worden geboden. De keuze voor de zorginstelling is duidelijk. De volgende stap die een patiënt in zijn klantreis zal ondernemen is het opnemen van contact voor het maken van een afspraak. Voorheen gebeurde dit vooral telefonisch. In navolging van het online boeken van een vakantie, is eveneens het online maken van een afspraak meer en meer gemeengoed aan het worden. Helaas worden in de praktijk nogal wat drempels opgeworpen die het gebruik in de weg kunnen staan, zoals zware login-procedures, ellelange vragenlijsten of het ontbreken van duidelijke call to actions. Wil het aanslaan bij het grote publiek, dan geldt ook hier dat gebruiksgemak voorop moet staan, net zoals we verwachten bij het boeken van een vakantie. De stappen diagnose en behandeling in de klantreis van een patiënt, kunnen onder andere online worden ondersteund met toepassingen die hierboven in het focusgebied online zorgverlening zijn beschreven. Gedurende deze stappen kan een patiënt behoefte hebben om zich weer te informeren over of een afweging maken ten aanzien van bijvoorbeeld een voorgestelde behandeling. De klantreis belandt hiermee in een loop. Ook deze loop kan online ondersteund worden door bijvoorbeeld online informatie op maat te bieden in een Mijn omgeving. Aan de laatste stap nazorg wordt online nog weinig aandacht besteed. Juist in deze stap liggen kansen om patiënten aan je organisatie te blijven binden. In deze stap liggen voor het online kanaal onder meer de kansen op het gebied van het ondersteunen van de therapietrouw, het laten begeleiden door het bijhouden van dagboeken en het bieden van uitleg over verzorgende handelingen die mantelzorgers moeten uitvoeren. t Figuur 2 De klantreis van de patiënt en zijn naaste(n), gebaseerd op: Mental Health Care Journey Map van Gianna Marzilli Ericson We zien dat veel zorginstellingen nu de focus willen leggen op de inzet van het online kanaal ten bate van diagnose en behandeling. De core business is leidend. Dit is niet vreemd, maar de 8

11 kansen liggen zoals beschreven dus ook in de overige stappen. Bij het integreren van het online kanaal in het bedrijfsproces is het dus goed te kijken naar de stappen in de gehele klantreis van de patiënt. Hiermee kunnen initiatieven beter gepositioneerd worden en afgestemd op de toegevoegde waarde voor de patiënt. De patient is al online 1 - Nederland heeft het hoogste percentage (96%) huishoudens met toegang tot internet - Internetgebruik in Nederland groeit nog steeds gestaag. De toegang tot internet in leeftijdsgroepen: : 100% : 99% : 95% : 81% - Geen toegang met name bij: - 65-plussers - niet werkzame mensen - lager opleidingsniveau - laagste inkomensgroepen - De groep jaar zit gemiddeld 4,1 uur per dag op internet. Hun activiteiten online bestaan voornamelijk uit zoeken naar informatie en het afhandelen van transacties - De groep 55-plussers is gemiddeld 3,7 uur per dag online. Ook hun activiteiten komen overeen met de groep jaar. Zij doen dit voornamelijk vanuit huis, in tegenstelling tot de groep jaar die ook voor gebruik maakt van mobiele devices onderweg Creëren van samenhang Wanneer een ziekenhuis weet waarop het de focus wil leggen in soort toepassingen en in de klantreis van de patiënt, is de laatste stap tot integratie in het bedrijfsproces het creëren van samenhang tussen de middelen. Succes ontstaat immers wanneer online middelen elkaar versterken. Zonder een duidelijke rode draad wordt wellicht geïnvesteerd in losstaande projecten die onvoldoende toegevoegde waarde opleveren voor de organisatie en haar doelgroepen. Samenhang voorkomt daarentegen zinloze, geld verspillende projecten. Een voorbeeld van samenhang is het delen van informatie tussen de website en het portaal. Andere voorbeelden zijn het actief toepassen van Twitter voor het genereren van leads richting je corporate site en het aanbieden van online services in een app op Facebook die hetzelfde zijn als op de corporate site. Samenhang kan worden aangebracht door de doelstellingen en positionering van het ziekenhuis te confronteren met de informatie- en interactiebehoeften van de doelgroepen (figuur 3). Hieruit ontstaan concrete online doelstellingen waaraan het ziekenhuis wil voldoen. De toegevoegde waarde voor én de patiënt én het ziekenhuis zijn hierbij benoemd en geborgd. Door de samenhang en versterkende werking tussen de middelen die binnen de online doelstellingen passen inzichtelijk te maken, ontstaat een zogenaamd online eco-systeem. Het eco-systeem biedt de organisatie handvatten om een concreet stappenplan voor het realiseren van de online ambities en doelstellingen uit te werken. Het is hierbij passend om het ecosysteem in de tijd te zetten. In elke periode ligt de focus op andere middelen, waar door in het verloop van tijd een steeds uitgebreider en afgestemd ecosysteem ontstaat. Het ziekenhuis heeft hiermee haar noodzakelijke roadmap, waarmee budget en personen ook gealloceerd kunnen worden. Figuur 3 samenhang in online middelen De start van een uitdaging We staan aan de vooravond van de verdere professionalisering van het online kanaal in de zorg. De toepassingen binnen het ziekenhuis groeien. Daarbuiten groeien ze nog sneller. Het is voor zorgorganisaties nu van belang online te gaan integreren in het bedrijfsproces. Daarbij past het kiezen van focus. Met plaatsbepaling creëer je helderheid in je bedrijfsproces, naar je organisatie en naar je IT-samenwerkingspartners. Bij deze bepaling helpen de hier beschreven modellen. Het model is hier echter nog maar het begin. De uitdaging bij de integratie in het bedrijfsproces is de gezamenlijke betekenisgeving aan de online koers van het ziekenhuis. En dat begint allereerst met de mind-set dat het online kanaal niet een communicatie-activiteit, maar een strategische activiteit is. Deze uitdaging startte gisteren al. Over Zorgbroeders Arjan Zuurbier en Martijn Hulst zijn de Zorgbroeders. Zij zijn beide al meer dan 10 jaar actief op het snijvlak van online en gezondheidszorg. De Zorgbroeders begeleiden met visie, inspiratie en creativiteit zorginstellingen uit de eerste en tweede lijn bij het formuleren van hun meer jaren online strategie, conceptontwikkeling en tijdens de realisatie van online middelen. 9

12 10 Het digitaliseren van dit proces zou voor drie partijen voordelen moeten opleveren: - De patiënt doorloopt het zorgproces sneller, kan met minder ziekenhuisbezoeken toe, komt direct op het juiste spreekuur en weet dat de juiste informatie bij de volgende zorgverlener aanwezig is. - De huisarts krijgt op een eenduidige manier toegang tot informatie over ziekenhuizen en kan hiermee gemakkelijker en beter een advies geven over welk ziekenhuis het beste gekozen kan worden. - Het ziekenhuis wint aan efficiëntie omdat de verwijsinformatie tijdig en volledig in hun informatiesysteem binnenkomt, informatie over de patiënt is vooraf bekend en er komt een betere workflow op de poliklinieken waarmee onnodige bezoeken worden voorkomen. Maar hoe krijg je dit nu voor elkaar? Samenwerking tussen zorgaanbieders loont voor de patiënt Het verwijsproces van 1e naar 2e lijn verbeteren is alleen mogelijk wanneer er wordt samengewerkt. In de regio rondom Leiden, Zuid-Holland Noord, had men de ambitie om dit te realiseren voor de hele regio, dat wil zeggen voor circa 300 huisartsen, 3 ziekenhuizen (LUMC, Rijnland Zorggroep en Diaconessenhuis Leiden), 1 GGZ-instelling (Rivierduinen) en 1 diagnostisch centrum (SCAL). Voor de leesbaarheid worden deze laatste twee partijen in het vervolg van dit artikel onder de ziekenhuizen geschaard. Om dit type samenwerkingsprocessen te verbeteren

13 Ir. J.R.C. van Sambeek, Directeur Sleutelnet, Leiden Succesvol gemeenschappelijk verwijsproject in Leidse regio Wanneer een patiënt in Leiden door zijn huisarts wordt verwezen naar het ziekenhuis, schrijft de huisarts een verwijsbrief, print deze en geeft deze mee aan de patiënt. De keuze voor welk ziekenhuis wordt meestal bepaald op basis van persoonlijke ervaring van de huisarts en soms van de patiënt. De patiënt maakt een afspraak met het ziekenhuis, neemt de verwijsbrief mee en in het ziekenhuis wordt deze brief ingetypt in het ziekenhuisinformatiesysteem. De zorgaanbieders in de Leidse regio waren er van overtuigd dat dit handiger zou kunnen. hebben deze zorgpartijen (samen met nog 17 andere) zich verenigd in het samenwerkingsverband Sleutelnet. Onder de regie van Sleutelnet worden er naast de verwijzing nog meer informatiestromen tussen zorgaanbieders geoptimaliseerd, zoals de overdracht van ziekenhuis naar verpleeghuis of thuiszorg, de uitwisseling van radiologische beelden tussen ziekenhuizen onderling, de overdracht van medicatiegegevens tussen apothekers en artsen en veilig verkeer tussen zorgverleners. Het doel van deze samenwerking is dat de patiënt (er) beter (van) wordt. Vaak blijkt namelijk dat patiëntgegevens onjuist, onvolledig of te laat aankomen bij een volgende zorgverlener. Nu de zorg steeds complexer wordt, vaart een zorgverlener voor zijn behandeling steeds meer op de informatie die hij beschikbaar heeft. En aangezien een patiënt met steeds meer zorgaanbieders te maken krijgt, wordt goede uitwisseling van informatie tussen deze zorgaanbieders steeds belangrijker. Een goed uitwisselingsproces bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar beperkt ook de hoeveelheid tijd die men besteedt aan het verzamelen van de relevante informatie, waardoor deze tijd besteed kan worden aan de zorg voor de patiënt. Tegemoetkomen van de verschillende belangen maakt breed draagvlak mogelijk Bij het verbeteren van uitwisseling tussen meerdere zorgaanbieders kan het lastig zijn dat de 11

14 NZT helpt bij het aantrekken van jonge, hoogopgeleide trainees in de zorg Dat er veranderingen in de zorg moeten plaats vinden is voor niemand een verrassing. We kunnen nu meer dan ooit grote stappen voorwaarts maken. Om zorginstellingen te ondersteunen bij deze noodzakelijke veranderingen is het Nationaal Zorgtraineeship (NZT) gelanceerd. Jonge hoogopgeleide trainees zijn namelijk als geen ander in staat om systemen, diensten, producten en opvattingen om te zetten naar, of te vervangen door, wat nu en in de toekomst nodig is. Het Nationaal Zorgtraineeship is een initiatief van talentenorganisatie Studelta in samenwerking met diverse zorginstellingen, kennispartners en brancheorganisaties waaronder DBC-Onderhoud, NZa, Universiteit van Tilburg en STG/HMF. Het Nationaal Zorgtraineeship bestaat uit drie onderdelen: 1. De trainee vult een functie in, voert opdrachten uit of realiseert een project binnen uw organisatie 2. Inhoudelijke ontwikkeling trainee door maandelijkse masterclasses met actuele thema s uit de zorg 3. Persoonlijke ontwikkeling door het volgen van het Talent Development Program Meer dan 40 trainees Inmiddels zijn er al meer dan 40 trainees succesvol van start gegaan in het Nationaal Zorgtraineeship. Ze zijn werkzaam bij onder andere Altrecht, GGZ WNB, Valkenhof, HagaZiekenhuis en Universitair Medisch Centrum Utrecht. Alle partners, ambassadeurs en deelnemende organisaties zetten zich in om jong hoogopgeleid talent te enthousiasmeren en te betrekken bij eigentijdse en duurzame zorg. Hierdoor kunnen zorginstellingen nu profiteren van ambitieuze trainees. Geïnteresseerd? Zie voor aanmelden of voor meer informatie de website:

15 ene partij er vaak meer baat bij heeft dan de ander. Over het algemeen heeft de ontvanger van patiëntgegevens (in dit geval het ziekenhuis) een groter belang dan de verzender (hier de huisarts). Tijdens het project hadden wij te maken met relevante verschillen tussen deze twee partijen: - Ziekenhuizen zijn grote, centraal aangestuurde organisaties met een flink budget. De huisartsen zijn versnipperd, en vormen slechts kleine (gezondheidscentra) of erg kleine (praktijken) organisaties. Het moge duidelijk zijn dat besluitvorming namens de huisartsen in de regio ingewikkelder is dan namens de ziekenhuizen. - Beide partijen staan in een interessante verhouding tot elkaar. Omdat huisartsen erg veel invloed uitoefenen op naar welk ziekenhuis zijn patiënten gaan, bestaat er een soort klant-leverancier-relatie. Hierdoor is er een ongelijke afhankelijkheid van elkaar en doen ziekenhuizen vaak hun best om huisartsen tevreden te stellen. - De voor de hand liggende gesprekspartner in de aanloop van het project is bij de huisartsen de huisarts zelf en bij de ziekenhuizen de Raad van Bestuur. Deze laatste gesprekspartner spreekt op zorginhoudelijk vlak namens de medisch specialisten. De extra schakel en dit verschil van perspectief kan ruis opleveren, mede omdat de specialisten vaak niet in dienst zijn van het ziekenhuis maar zelfstandige maatschappen vormen. Hier zijn wij als volgt succesvol mee om gegaan: Hoewel het belang van een optimale verwijzing voor de ziekenhuizen het grootst is, konden wij wel degelijk ook een groot belang voor de huisartsen dienen, namelijk: het optimaliseren van de terugverwijzing. De terugverwijzing (deze staat ook wel bekend als de specialistenbrief) is het bericht van de medisch specialist naar de huisarts met informatie over wat er zich in het ziekenhuis rondom de patiënt heeft afgespeeld. Deze specialistenbrief wordt dankzij Sleutelnet al meer dan 10 jaar digitaal verzonden door middel van een zogenaamd Edifact-bericht, waardoor de huisarts de informatie direct in het huisartsinformatiesysteem ontvangt. Deze vorm is volgens de wens van de huisarts maar zij hadden grote behoefte om de structuur te verbeteren. De structuur waarop de huisarts het bericht van de specialist ontving maakte allerlei bewerkingen nodig, om de voor de huisarts relevante informatie overzichtelijk in het patiëntdossier te registreren. Als tweede doelstelling van het project hebben we daarom het optimaliseren van de terugverwijzing gedefinieerd, zoveel mogelijk volgens de zogenaamde HASP-richtlijn (landelijke richtlijn voor communicatie tussen huisartsen en specialisten). Hiermee kwamen we aan beide belangen helemaal tegemoet. Aan de ziekenhuiskant waren de Raden van Bestuur de aanvankelijke gesprekspartners en zij konden het besluit nemen voor de start van het project en de aankoop van de verwijsapplicatie. Deze bestuurders hebben in een vroeg stadium de medisch specialisten bij het project betrokken. Dit deden ze onder meer door specialisten die ervaring hadden met de gekozen verwijsapplicatie in andere regio s, hun positieve ervaringen te laten verspreiden onder hun collega s. Aan de huisartsenkant was het bestuur van de regionale huisartsenvereniging de gesprekspartner. Zij hebben de belangen vertegenwoordigd, maar ook committent onder de achterban gepeild middels een enquête en op diverse manieren gezorgd voor draagvlak. Afgesproken werd dat de ziekenhuizen als grootste belanghebber de kosten voor de aanschaf van de verwijsapplicatie zouden dragen. Voor de terugverwijzing was een nieuwe applicatie niet nodig, daarvoor hoefden dus geen financiële afspraken te worden gemaakt. Beide partijen waren zelf verantwoordelijk voor de inzet van benodigde artsen en medewerkers op het project, dat ook tijdens de implementatie regionaal wordt gecoördineerd door Sleutelnet. ICT is bijzaak, samenwerken is de hoofdzaak Net als in alle Sleutelnet-projecten, die allemaal zijn gericht op het digitaliseren van informatiestromen, draait dit project niet primair om ICT, maar om samenwerken. En juist daarom zijn we trots op de aanvliegroute en de resultaten tot nu toe, want samenwerken is veel complexer dan ICT. Deze samenwerking hebben we onder meer als volgt vorm gegeven: - Vanaf de eerste bijeenkomst zaten de betrokken partijen aan tafel en werden ze allen even serieus genomen. - We hebben voor de selectie van een verwijsapplicatie een programma van eisen opgesteld met daarin criteria vanuit huisartsenperspectief en criteria vanuit ziekenhuisperspectief, die beiden even zwaar wogen. Het scoren van de criteria hebben we gezamenlijk gedaan. Dit heeft geleid tot de keuze voor de applicatie ZorgDomein. - De ziekenhuizen zorgen zelfstandig voor de implementatie van ZorgDomein binnen hun poliklinieken, maar opgedane kennis en ervaring wordt zoveel mogelijk gedeeld. Denk hierbij aan lokale projectplannen, communicatieformats en de regionale overleggen van de projectgroep en de stuurgroep. - Huisartsen en medisch specialisten vormen per specialisme werkgroepen waarin ze namens hun achterban afspraken maken over vernieuwd zorgaanbod ten behoeve van de verwijzing en de structuur van de terugverwijzing. In sommige gevallen worden deze werkgroepen gevormd door specialisten uit meerdere ziekenhuizen. Deze regionale aanpak bij de besluitvorming en implementatie van ZorgDomein is uniek in Nederland. Niet alleen de gemeenschappelijke aanpak, maar ook het gelijktijdig aanpakken van de heenverwijzing en de terugverwijzing. Dit heeft best even wat voeten in de aarde gehad, maar de geplande go-live datum van 28 mei is voor de hele regio behaald. En dan hebben we voor zowel de huisarts, als het ziekenhuis en de patiënt iets bereikt en daar zijn wij trots op. Want alleen gaat het sneller, maar samen kom je verder! 13

16 Coderen van diagnoses nog veel te divers Cor Kalkman, anesthesioloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht bron: MEDISCH Contact 14 Niemand verwacht dat de ziekenhuissterfte voor een patiënt met aorta-klepstenose hetzelfde is op de afdeling die de diagnose stelt als op de afdeling die de aortaklep vervangt. En een 80-jarige patiënt met diabetes en COPD die een colon-resectie ondergaat, heeft een twaalf keer grotere sterftekans (2,4 %) dan een gezonde 45-jarige (0,2%). Alle uitkomstindicatoren winnen aan betekenis als ze zijn gecorrigeerd voor het risicoprofiel van de patiëntenpopulatie. Daarvoor moeten we bij iedere patiënt vastleggen met welke diagnoses hij wordt opgenomen, welke comorbiditeit al aanwezig is en welke nieuwe diagnoses tijdens de opname aan het licht komen. Een myocardinfarct zes weken voor de chirurgische ingreep is een belangrijke risicofactor, maar een infarct op dag één na de operatie is een complicatie van de behandeling. Alleen voor de eerste situatie mag worden gecorrigeerd. Op dit moment is de medische diagnosecodering nog niet goed ingesteld op het onderscheid tussen nevendiagnoses die bij opname aanwezig zijn en nieuwe diagnoses die tijdens opname ontstaan. Wel kan de codeur een zoge-

17 Kwaliteitsmetingen pas waardevol bij eenduidige registratie. Wil de patiënt waar voor zijn geld krijgen, dan is betrouwbare meting van de zorgkwaliteit essentieel. Maar voor goede, risico-gecorrigeerde uitkomstmaten is het nodig veel preciezer codes toe te kennen aan hoofd- en nevendiagnoses, zeggen specialisten en andere betrokkenen. naamde c-code toekennen aan diagnoses die tijdens opname voor het eerst optreden, maar dit gebeurt nog niet overal consequent. In een internationaal benchmarkproject waarin de acht Nederlandse universitaire medische centra participeren (globalcomparators.com), bleek bij een aantal Nederlandse deelnemers de kwaliteit van de data onvoldoende voor de bouw van de predictiemodellen. Het betrof bijvoorbeeld ontbrekende unieke patiëntidentificatie of afwezige registratie van de opname-urgentie. Bij de presentatie van de Nederlandse HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) in 2011 bleek dat het CBS de datakwaliteit van vijf van de acht academische ziekenhuizen onvoldoende vond om een HSMR te kunnen berekenen. Hoofd- en nevendiagnoses Om een beter beeld te krijgen van de codeerproblemen en van mogelijke oplossingen vroegen we vijftien ervaren medische codeurs uit de acht academische ziekenhuizen en een medisch codeur van de Praktijk Index ieder een set van achttien geanonimiseerde ontslagbrieven van 15

18 Figuur 1 neurologische patiënten te coderen, met zowel het classificatiesysteem ICD-9 als het meer uitgebreide ICD-10. De gecodeerde data werden geanalyseerd wat betreft de overeenstemming in hoofddiagnose en de variatie in nevendiagnoses. De werkelijke hoofddiagnoses varieerden van ischemisch herseninfarct (7x) en subarachnoïdale bloeding (5x) tot intracerebraal hematoom, schedel-/hersentrauma, hersenvenetrombose en sinustrombose. Bij vier van de achttien brieven koos iedere codeur dezelfde ICD-9-code als hoofddiagnose. Voor de overige brieven varieerde het aantal verschillend gecodeerde hoofddiagnoses tussen twee en zeven. Soms waren dit naastliggende codes, minder vaak was er sprake van een onjuiste vertaling van de ontslagdiagnose naar een ICD-9-code (bijvoorbeeld arteriële trombose in plaats van trombose hersenvene). Het aantal vastgelegde nevendiagnoses fluctueerde zeer sterk: van nul tot tien per ontslagbrief (zie figuur). Veel gecodeerde nevendiagnoses spelen geen rol bij de risico-correctie (bijvoorbeeld ICD-9-code 274: jicht). Zowel de variatie in hoofddiagnose als de variatie in nevendiagnose nam toe bij complexe brieven met een atypisch klachtenpatroon of beloop. Een voorbeeld: bij een bejaarde patiënt die met verwardheid en sufheid na een val wordt opgenomen, vindt men een subduraal hematoom en een intracerebrale bloeding. In overleg met de familie wordt een abstinerend beleid afgesproken en zij overlijdt de volgende dag. Conclusie uit de ontslagbrief: fatale intraparenchymateuze en subdurale bloeding links, zonder bekende oorzaak. Elf van de zestien codeurs gebruikten als hoofd-diagnose ICD-9-code 431 (intracerebrale bloeding), drie codeurs kozen voor code 430 (subarachnoïdale bloeding), één koos voor code (traumatische subdurale bloeding) en één koos voor code (subdurale bloeding, niet traumatisch). Sterke variatie De resultaten van onze inventarisatie van coderingsvariatie laten zien dat de vertaling van een ontslagbrief naar een code voor de hoofddiagnose en eventueel een of meerdere nevendiagnoses niet vanzelfsprekend is. Zelfs in deze relatief homogene groep neurologische ontslagbrieven was er onverwacht sterke variatie in de vastgelegde ICD-9-codes voor de hoofddiagnose. De variatie in het aantal nevendiagnoses was nog veel groter. Betrouwbare risicocorrectie is met de huidige datakwaliteit dan ook niet mogelijk. Het effect van deze variatie op risico-gecorrigeerde uitkomsten is groot en ondermijnt het vertrouwen in gepubliceerde kwaliteitsindicatoren. Wij denken dat drie problemen verantwoordelijk zijn voor de waargenomen codeervariatie. Ten eerste is er in Nederlandse ziekenhuizen vrijwel geen stimulans om zorgvuldig te coderen. Er zijn nauwelijks afdelingsspecifieke maand- of jaarrapportages en coderen wordt vaak gezien als bureaucratische rompslomp. Ten tweede is voor medisch specialisten op dit moment noch het individuele prestige noch het inkomen afhankelijk van indicatoren voor de kwaliteit van de door hen geleverde zorg. Amerikaanse ziekenhuizen blijken structureel veel meer nevendiagnosen vast te leggen dan de Nederlandse. In de VS heeft van alle patiënten ouder dan 65 jaar, opgenomen met een ischemisch herseninfarct, gemiddeld slechts 10 tot 18 procent geen enkele geregistreerde nevendiagnose. In Nederland is dit 50 tot 90 procent. In de VS heeft 15 tot 20 procent van deze patiënten drie nevendiagnoses, in Nederland 1 tot 4 procent. Deze volledige registratie is eenvoudig verklaarbaar: in de VS is de vergoeding die het ziekenhuis krijgt en daarmee ook het honorarium van de specialist direct gerelateerd aan de geregistreerde zorgzwaarte. Ten slotte is er een ondercapaciteit aan ervaren medisch codeurs, waardoor er minder gedetailleerd kan worden vastgelegd. Met de invoering van de nog uitgebreidere ICD-10-classificatie, zal de ondercapaciteit alleen maar toenemen. Kans Met een goede registratie kan niet alleen de buitenwereld worden voorzien van de gevraagde indicatoren, maar kan ook de afdeling zelf haar voordeel doen aan de hand van alle informatie die in de database ligt besloten. Moderne webtools kunnen tijdens patiënten-besprekingen de sterfte na een bepaalde procedure in de tijd volgen. Bij vrijwillige benchmarking kan men de prestaties van de eigen afdeling vergelijken met die van collega s. Zo kan een afdeling die niet gelukkig is met haar cijfers contact zoeken met collega s met een best practice om te zien wat men daar nu precies anders doet. Alle ziekenhuizen doen er goed aan om het proces van dataregistratie van opname tot ontslag robuust te maken. Dat begint bij een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden: wie legt welke informatie wanneer vast? Vage diagnoses zoals observatie hartklachten zijn niet zinnig en geven slechts ruis bij de analyse. Goede vastlegging is ook voor het primaire 16

19 zorgproces cruciaal ook daarvoor is een dergelijke vage omschrijving niet afdoende. Met de invoering van elektronische patiëntendossiers (epd s) in ziekenhuizen ligt er een kans om diagnoses aan de bron eenmalig correct vast te leggen, bijvoorbeeld met slimme invulschermen en Google -technologie voor het herkennen van typefouten en ambigue tekst. Ook een doordachte heldere structuur van de ontslagbrief kan meehelpen het coderingsproces te ondersteunen. Ook hier kan het epd bijdragen door structuur te bieden en een aantal verplichte velden vast in te vullen, waarbij de medisch specialist aanvullende informatie toevoegt, corrigeert en valideert. Tot slot zal ieder specialisme moeten nagaan wat voor hun top 20 diagnoses en procedures de belangrijke elementen van de verslaglegging zijn en deze met de medisch codeurs moeten doorspreken. De koepels NFU (de federatie van umc s) en NVZ (verenigde ziekenhuizen)kunnen het voortouw nemen om deze dialoog landelijk op gang te brengen, zodat niet iedereen lokaal het codeerwiel hoeft uit te vinden. Uiteindelijk is risico-gecorrigeerde vergelijking van sterftecijfers, ligduur of heropnames alleen betekenisvol als we erin slagen het codeerproces op het vereiste niveau te brengen. Dit proces komt alleen op gang als de gegevens ook daadwerkelijk worden gebruikt voor interne sturing en externe verantwoording. Het ziekenhuis kan haar voordeel doen met de schat aan informatie die hierin ligt besloten en kan de buitenwereld ermee voorzien van de gevraagde indicatoren. Correspondentieadres: c.c.: Over de auteurs Naast prof. dr. Cor Kalkman, anesthesioloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht, hebben de volgende auteurs een bijdrage aan dit artikel geleverd: prof. dr. Gabriel Rinkel, neuroloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht, dr. Yvo Roos, neuroloog, Academisch Medisch Centrum, prof. dr. Misa Dzoljic, vicedecaan, lid raad van bestuur, Academisch Medisch Centrum, Els Keesman en Pauline Heinen, adviseurs medische codering bij de Praktijk Index. De Praktijk Index levert informatieproducten voor de zorg en is partner van Dr. Foster, initiator van het project. 17 MEdIsCH COdEuR (M/V) MET VIsIE. De zorg in het MCH staat nooit stil. Iedere dag zijn er ontwikkelingen waar we als ziekenhuis op moeten reageren. Daarom geven we graag ruimte aan mensen met eigen initiatieven en creatieve ideeën. Zo verbeter je niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar werk je ook aan je eigen loopbaan. Ben jij een medisch codeur met visie, die meer voor elkaar wil krijgen? Laat je dan inspireren door de succesverhalen van onze collega s en solliciteer direct via werkenbijhetmch.nl. BIJ HET MCH KRIJG JE MEER VOOR ELKAAR

20

Zorgadministratie. jaargang 35 maart 2009. Op zoek naar best practices voor scanning. Open source business intelligence: low cost, high value?

Zorgadministratie. jaargang 35 maart 2009. Op zoek naar best practices voor scanning. Open source business intelligence: low cost, high value? Zorgadministratie Tijdschrift voor en Informatie Op zoek naar best practices voor scanning Open source business intelligence: low cost, high value? 135 jaargang 35 maart 2009 een kwartaaluitgave van de

Nadere informatie

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004 Zorgadministratie en Informatie S P E C I A L 116 j a a rgang 30 juni 2004 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Digitale orde in de papieren chaos Fouten wo rden duur

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Delen. De risico s van het vak. Openheid medische incidenten en adequate afwikkeling medische aansprakelijkheid

Delen. De risico s van het vak. Openheid medische incidenten en adequate afwikkeling medische aansprakelijkheid Magazine voor leden van MediRisk Voorjaar 2013 9e jaargang De risico s van het vak Delen Openheid medische incidenten en adequate afwikkeling medische aansprakelijkheid mijnmediclaim.nl: persoonlijke claim

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N Trendboek ehealth in de eerste lijn 1 Inhoud Eerste lijn maakt zich op voor een golf van veranderingen 5 Inleiding 8 Wat als in 2020 alle zorgconsulten online plaatsvinden?

Nadere informatie