Nieuw containerpark Imog - Harelbeke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw containerpark Imog - Harelbeke"

Transcriptie

1 Nieuw containerpark Imog - Harelbeke De vervuiler betaalt Het containerpark werkt volgens het diftar-principe: wat je meebrengt en hoeveel je meebrengt bepalen de kostprijs. Zo hebben we het afvalbeheer dus zelf in de hand, want wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt. Het stadsbestuur wil je graag op weg helpen. Deze brochure leert je alvast alles over het nieuwe systeem van diftar op het containerpark. stad Harelbeke rijk aan traditie imo

2 Waarom Diftar? Beste Harelbekenaar, Wij leven in Vlaanderen met velen op een kleine oppervlakte. Daarom moeten we goed zorg dragen voor onze onmiddellijke leefomgeving. Dit betekent echter ook dat er steeds strengere milieunormen worden gehanteerd, waardoor de kosten voor afvalverwerking steeds stijgen. Steeds vaker wordt om deze stijgende kosten op te vangen een beroep gedaan op het systeem van de vervuiler betaalt, waarbij een deel van de financiële verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de voortbrenger. Want eerlijk is eerlijk: wie meer vervuilt, betaalt meer. Dit werd reeds met succes toegepast bij de huis-aan-huisinzameling met minder te verbranden afval in de huisvuilzakken tot gevolg. Willen we een echte aanzet geven tot afvalpreventie en niet enkel een verschuiving veroorzaken van de duurdere huisvuilzak naar het containerpark, dan moeten we ook op het containerpark dit principe consequent toepassen. Het stadsbestuur wil dit echter niet arbitrair toepassen en heeft gekozen voor de modernste beschikbare technieken op dit moment: computergestuurde weegapparatuur. Het diftarsysteem betekent dus een objectivering van het belastingsysteem en een consequent toepassen van het principe de vervuiler betaalt. Met Imog werd een overeenkomst gesloten voor een gezamenlijk project. Op het niet-betalend deel kunnen enkel Harelbekenaren met een gewone personenwagen terecht voor de afvalfracties. Op het betalend deel kan je terecht voor de niet- fracties en kan er ook afval worden aangevoerd met bestelwagens en aanhangwagens. Deze brochure leert je alvast alles over het nieuwe containerpark. Tevens willen wij je de kans geven het diftarsysteem ook op het terrein te leren kennen. Dit kan door langs te komen tijdens de opendeurnammiddagen op 27 en 29 juli 2010 om 14 u in de Kortrijksesteenweg 264. Je bent van harte welkom! We danken je alvast voor je bereidwillige medewerking, Het Stadsbestuur.

3 3 Diftar staat voor gedifferentieerd tarief Door een verschillend tarief in te voeren voor dure en minder dure afvalsoorten willen we iedereen aanmoedigen zoveel mogelijk restafval te voorkomen. Restafval is immers een dure afvalsoort. Restafval kan enkel worden gestort of verbrand. Bij verbranding moeten de installaties aan strenge milieunormen voldoen, wat technisch een grote kost betekent. Voor deze fracties worden de effectieve kosten doorgerekend. Afvalsoorten die recycleerbaar of composteerbaar zijn, worden toch gedeeltelijk aangerekend om een aanzet te geven tot afvalpreventie. Vaak komen deze afvalstoffen niet voort uit de dagdagelijkse werking van een normaal huisgezin, maar uit grootschaliger werken in huis en/ of tuin.voorbeelden zijn verbouwingswerken die zorgen voor bouw- en sloopafval, houtafval, tuinonderhoud dat zorgt voor afvoer van boomwortels en grote hoeveelheden groenafval. Voor deze fracties worden een deel van de kosten doorgerekend. Tot slot blijven heel wat afvalsoorten die uit de normale werking van een huisgezin voortkomen voor zover ze met een gewone personenwagen worden afgevoerd. Wil je afval aanvoeren met bestel- of aanhangwagens betaal je ook voor het gebruik van de op grotere afvoer afgestemde infrastructuur. Het Diftar-park Diftar op het containerpark brengt bovenvermeld principe van de vervuiler betaalt in de praktijk. Door het aangeboden afval te wegen, kunnen we de kosten rechtstreeks aanrekenen en wordt iedereen individueel gestimuleerd om minder afval te produceren. Iedereen is immers zelf verantwoordelijk voor zijn afvalkost. Uiteraard moet niet voor alles worden betaald. Enkel de afvalsoorten met dure verwerkingsprijzen worden aangerekend. Het containerpark wordt hiervoor gesplitst in twee delen, een betalend deel en een niet-betalend deel. De synergie van 2 containerparken Om praktische redenen wordt een onderscheid gemaakt tussen categorie 1 voertuigen (personenwagens lager dan 1,8 m) en categorie 2 voertuigen (alle andere, met inbegrip van bestelwagens en aanhangwagens). Dit onderscheid is gemaakt omdat de infrastructuur voor categorie 1 voertuigen aan minder strenge voorwaarden moet voldoen qua bruikbare oppervlakte enz. Het niet-betalend deel valt onder de verantwoordelijkheid van het Stadsbestuur. Het is enkel toegankelijk voor categorie 1 voertuigen van Harelbekenaren. Het betalend deel wordt volledig door Imog beheerd. Hier kunnen Harelbekenaren met een categorie 1 voertuig terecht voor betalende fracties via de uitrit van het nietbetalend deel. Alle aanvoer in een categorie 2 voertuig dient direct via het betalend deel te gebeuren. Ook hier zijn er fracties zoals schroot en elektrische apparaten, maar er geldt er een minimumtarief van 2 voor het gebruik van de infrastructuur.

4 Het Diftar-principe Het containerpark wordt opgesplitst in een betalend en een niet-betalend deel. Tussenweegbrug Ticketgever (inwoners Harelbeke) Betalend gedeelte Snoeipers Zacht groen Hout Multistroom Te storten Niet-recup. Brandbaar Bouwafval Karton Papier Weegbrug IN Weegbrug UIT Ticketlezer Uitgang Asbest KGA Archief vernietiging Glas PMD Schroot Milieustraatje Betaalautomaat AEEA Uitgang Schroot Niet-betalend gedeelte Milieustraatje PMD Glas AEEA Glas KGA 1 2 Ingang Hoogtebegrenzer en slagboom (max. 1,8 m hoog) Identiteitscontrole Voor de francties PMD, glas, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), zaken die in het milieustraatje thuishoren, klein gevaarlijk afval (KGA) en schroot kies je voor zover je met een categorie 1-voertuig afval aanvoert het niet-betalend gedeelte. De toegang wordt geregeld door gebruik van de elektronische identiteitskaart (eid). Enkel inwoners van Harelbeke kunnen op deze manier op het deel oprijden. Ook houders van een zogenaamde elektronische vreemdelingenkaart die in Harelbeke zijn gedomicilieerd kunnen met deze kaart het deel gebruiken. Inwoners uit Harelbeke die niet over één van deze kaarten beschikken kunnen bij de dienst bevolking tegen betaling van een waarborg van 15 een toegangskaart bekomen waarmee ze ook toegang krijgen tot het park. Ook inwoners van wie de adreswijziging in behandeling is kunnen er zo n kaart bekomen. 1 JE MOET DUS BIJ ELK BEZOEK AAN HET CONTAINERPARK EEN VAN DEZE KAARTEN MEEBRENGEN, ZONDER KAART KAN JE OP HET CONTAINERPARK NIET BINNEN. Eigenaars van een tweede verblijf in Harelbeke kunnen enkel afval afvoeren via het betalend deel. Heb je ook andere afvalfracties mee, dan kies je daarna het betalend gedeelte. Voertuigen cat. 2 kiezen onmiddellijk het betalend deel. 2 Inwoner Harelbeke Linker inrit, zie 1 Andere gemeenten Over de weegbrug, zie 2 Voertuigen cat. 1 (max. 1,8 m hoog) (identiteitscontrole) Toegang betalend gedeelte Over de weegbrug, zie 2 Voertuigen cat. 2

5 5 Afvalsoorten en hun prijzen Inwoner Harelbeke Andere gemeenten Alle Voertuigen cat. 1 (max. 1,8 m hoog) Voertuigen cat. 1 Voertuigen cat. 2 niet-betalend gedeelte Afvalfracties met terugnameplicht, o.a.: - PMD - Glas - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten - Schroot - KGA: Frituurolie en -vet, andere oliën en vetten, schoonmaakmiddelen, batterijen, inkten, lijmen,... - Het milieustraatje, voor de kleinere recycleerbare fracties: LDPEfolies (vb. rond 6 plastic flessen), kunststofverpakkingen niet-pmd, isomo, kroonkurken, wijnfleskurken, bloempotjes, bloempottrays, CD en DVD s, kledij, vlak glas, matrassen, tapijten, PVC-bouwplastics, fietsen, textiel,... betalend gedeelte Altijd een minimum bedrag van 2. - Recupereerbaar bouw- en sloopafval - Papier en karton - Houtafval - Groenafval tot 50 kg (*) vanaf 51 kg - Niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval - Boomwortels - Brandbaar, niet recycleerbaar afval - Te storten afval - Multistroom (recycleerbaar grof vuil) - Asbestcement (2 x 100kg/jaar ) (**) Prijs/kg 0,02/kg 0,02/kg 0,07/kg 0,07/kg betalend gedeelte Altijd een minimum bedrag van 2. (***) - Recupereerbaar bouw- en sloopafval - Papier en karton - Houtafval (on)behandeld / samengesteld - Groenafval (zacht groen / snoeihout) - Brandbaar, niet recycleerbaar afval - Te storten afval - Niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval - Asbestcement - Multistroom (recycleerbaar grof vuil) - Kunststoffen - EPS (Isomo) - Tapijten - Matrassen - Vlak glas - Textiel, fietsen - PMD - Glazen flessen en flacons - AEEA - Schroot - TL-lampen - Motorolie - Frituurolie - KGA - Autobanden - Vrachtwagenbanden - Tractorbanden Prijs 0,02/kg 0,02/kg 0,07/kg 0,07/kg 1,24/kg 2/stuk 9/stuk 27/stuk (*) Een uitzondering voor groenafval. 50 kg bij aanvoer in een cat. 1 voertuig. Hiervoor dien je in een categorie 1 voertuig via het niet-betalend deel binnen te komen, zodat je identiteit als Harelbekenaar wordt gecontroleerd. Daarna bied je het groenafval aan op het betalend gedeelte, via de weegbrug (zie stap voor stap). De eerste 50 kg wordt niet in rekening gebracht. Meld je hiervoor aan bij de containerparkwachter. (**) Voor de hoeveelheid asbestcement kan je in zowel cat. 1 als cat. 2 voertuigen aanbieden. Meld je hiervoor aan bij de containerparkwachter. (***) In het betalend deel is er altijd een minimumtarief van 2. Dit minimumtarief is een tarief dat door IMOG wordt gebruikt voor het gebruik van de infrastructuur. Ook indien men te voet, met een fiets, kruiwagen, of ander vervoersmiddel naar het park komt. Voor de hoeveelheden groenafval en asbestcement is dit minimumtarief niet van toepassing. Brandbaar afval: wat in de restafvalzak kan, moet dan ook via deze weg worden ingezameld.

6 Hoe verloopt een bezoek? Stap voor stap 1 Ingang en niet-betalend gedeelte 2 Naar het betalend gedeelte Bij het binnenrijden van het containerpark dien je te kiezen voor het niet-betalend gedeelte (links) of betalend gedeelte (rechts). Op het niet-betalend deel kan je enkel met een gewone personenwagen (cat. 1) terecht voor zover je inwoner bent van Harelbeke (zie hiervoor). Er staat een hoogtebegrenzer die is afgesteld op van 1,8 m. Controleer op voorhand in de technische beschrijving van je voertuig of de hoogte van je wagen voldoet. De exploitanten van het containerpark kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die zouden ontstaan omdat het voertuig waarmee men toegang probeert te verkrijgen te hoog is. Houd dus ook je elektronische identiteitskaart (zie hiervoor) bij de hand om via een kaartlezer toegang te verkrijgen. Voertuigen categorie 1 Voor de fracties brandbaar, te storten, multistroom, groenafval, boomwortels, bouwen sloopafval, houtafval, papier & karton, dien je op het betalend gedeelte te zijn. Er is via een slagboom een ingang tot het betalend deel vanaf het niet-betalend deel. Bij het oprijden van het betalend deel neem je een weegticket. De containerparkwachter verleent je toegang tot het betalend deel en wijst je de weg naar de weegbrug, waar je kan inwegen. Verder in deze brochure vind je uitleg over wat je dan hoort te doen. Voertuigen categorie 2 Voertuigen categorie 2 kunnen enkel op het betalend deel terecht en kiezen de rechtse ingang. Je plaatst je wagen op de weegbrug. Links van jou bevindt zich een ticketgever. Sta stil op de weegbrug en wacht tot het oranje licht brandt. Je drukt de knop in en volgt de instructies op het touchscreen: Kies Aanvoer. Druk op de tariefcode van de afvalsoort die je eerst zal lossen. Druk op Bevestigen (links onder). Je kan er terecht met oude metalen, PMD, glazen flessen en bokalen, KGA, motorolie, frituurvet, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en zaken die in het milieustraatje thuishoren Indien je enkel deze fracties mee hebt, kan je meteen via de middelste uitgang het containerpark buiten rijden. OPGELET: het dwarsen van de Kortrijksesteenweg is verboden, je moet steeds rechts (dus richting Kortrijk) oprijden. Neem je ticket en rijdt naar de slagboom. De slagboom gaat open en het licht springt op groen. Je verlaat de weegbrug en rijdt richting containers voor het lossen van uw afvalstoffen.

7 7 3 De soort van het aangebrachte afval wordt gedetecteerd. Op het betalend deel zijn er 4 verschillende tarieven van toepassing: 0/ kg, 0,02/ kg, 0,07/ kg en 0,20/ kg. Het tarief per afvalsoort vind je op pag. 5 terug. Voor een aantal fracties geldt het 0-tarief (PMD, glazen flessen en bokalen, schroot, AEEA, TL-lampen, frituurolie...).wel is er altijd een minimumtarief van 2 voor het gebruik van de infrastructuur. Tussenwegen Heb je afvalfracties mee met verschillende tarieven, dan kan je telkens tussenwegen. Rijd hiervoor op de middelste weegbrug, steek je weegticket terug in de paal en duid je 2 (of 3 ) tariefcode aan. Uitwegen na het lossen Eenmaal alles is gelost rijd je naar de uitgang van het betalende deel. Je plaatst je voertuig op de weegbrug en steekt je barcodeticket in de lezer. Aan de hand van de informatie op het ticket weet men welke fracties je hebt meegebracht en wordt het te betalen bedrag bepaald. Parkeer daarna je wagen bij de betaalautomaat, zo blijft de weegbrug vrij voor de mensen die na je komen. Bruto - Tarra = Netto x Tarief inwegen uitwegen afvalgewicht afvalsoort(en) 4 Betalen Je ontvangt een bon met vermelding van de soorten tarieven, het gewicht en het bedrag dat dient betaald te worden. Betalen kan met bancontact, cash of met proton. Bij problemen roep je de containerparkwachter. Na het betalen beschik je over een ticket dat je aan de slagboom dient in te brengen om het containerpark te kunnen verlaten. OPGELET: het dwarsen van de Kortrijksesteenweg is verboden, je moet steeds rechts (dus richting Kortrijk) oprijden.

8 Voorbeelden Voorbeeld 1: 50 kg houtafval (retributie: 0,07 /kg) 10 kg snoeihout (retributie: 0,07 /kg) 5 kg multistroom (retributie: 0,2 /kg) Wanneer niet wordt tussengewogen, wordt gekeken naar de duurste fractie, in dit geval multistroom: 0,2 /kg Te betalen: 65 kg x 0,2 = kg x 0, kg x 0,2 = 5,2 Tussenwegen per tariefcode Gratis hoeveelheid groenafval enkel voor aanvoer cat. 1 na toegang tot deel Voorbeeld 2: 100 kg glas 10 kg PMD Te betalen: 0 op het deel (cat. 1 voertuigen) of 2 op het betalend deel (cat. 2 voertuigen ) Min. tarief van 2 op betalend deel. Voorbeeld 3: 2 matrassen (20 kg) Te betalen: 0 op het deel (cat. 1 voertuigen) of 20 kg x 0,2 = 4 op het betalend deel (cat. 2 voertuigen) Voorbeeld 4: 10 kg houtafval (retributie: 0,07 /kg) 10 kg bouwafval (retributie: 0,02 /kg). Te betalen: 20 kg x 0,07 /kg = 1,4 m.a.w. in dit geval dient 2 EUR betaald te worden Op het betalend gedeelte is er een minimum tarief van 2. Plan je bezoek aan het containerpark en groepeer je afval Voorbeeld 5: 60 kg groenafval Te betalen: (cat. 1 voertuigen) Voor de eerste 50 kg betaal je niks, de overige 10 kg kost 0,70, maar je betaalt het minimumtarief van 2. Bij aanvoer in cat. 2 voertuigen kost dat je 4,2. Voorbeeld 7: 200 kg asbestcement. Om van de hoeveelheid te genieten, dien je je aan te melden op het betalend deel en een register in te vullen. Zo kunnen we bijhouden wie reeds 2 X 100 kg /jaar heeft aangevoerd. Aanvoer mogelijk in cat. 1 of cat. 2 voertuigen. Te betalen: Aanvoer Cat. 1: 100 kg x kg x 0,20 = 20 Voorbeeld 6: 40 kg groenafval Te betalen: via cat. 1 voertuigen: < 50 kg =, via cat. 2 voertuigen: 2,8 Voorbeeld 8: 20 kg papier en karton Te betalen: Minimumtarief van 2. Alternatief: laat je papier en karton ophalen via de huis - aan - huisophaling. Mogelijke alternatieven om kosten te besparen: Bereid je bezoek aan het containerpark thuis voor: clusteren per soort (en tarief) is niet alleen praktisch, maar ook economisch interessant. Een overzicht van de afvalsoorten en tarieven vind je op pag. 5. Zorg ervoor dat je jouw dure afvalsoorten, zoals bijvoorbeeld brandbaar, multistroom of te storten afval niet samen met goedkopere soorten aanbiedt en maak telkens een tussenweging, want anders wordt bij bij de afrekening rekening gehouden met de duurste soort.

9 9 Veel gestelde vragen Waarom is er een minimumtarief van 2 op het betalend deel? Op het niet-betalend deel zorgt de stad Harelbeke voor bemanning en exploitatie. Op het betalend deel komen ook mensen van buiten Harelbeke en dienen de werkings- en behandelingskosten door de bezoekers te worden betaald. Je betaalt dus voor het gebruik van de infrastructuur. Het minimumbedrag van 2 op het betalend gedeelte is bovendien noodzakelijk om misbruiken door veelvuldige kleine aanvoer van deze afvalfracties op het containerpark te vermijden. Voor de hoeveelheden groenafval via cat.1 voertuigen (< 50 kg) en asbestcement (2 x 100 kg /jaar) is dit minimumtarief niet van toepassing. Stel, ik heb 2 zakken gras mee in mijn personenwagen (cat.1). Wat doe ik? Zacht groen en/of snoeihout kan je aanbieden indien het in totaal om minder dan 50 kg gaat. Om dit te kunnen controleren, rij je met je voertuig (een personenwagen, dus cat.1) via de identiteitscontrole op het niet-betalend deel. Daarna begeef je je op het betalend deel op de weegbrug. Daar wordt er bepaald hoeveel kilogram groen je mee hebt en of je er bijgevolg dient voor te betalen. Je kan ook op voorhand thuis een weging uitvoeren, dan weet je al of je uiteindelijk al dan niet zal moeten betalen. Zal het probleem van sluikstorten niet groter worden nu er overal betaald moet worden op de containerparken? De ervaring leert dat dit niet het geval is. Je moet er van uitgaan dat het grootste deel van onze inwoners het er niet voor over heeft om een misdaad te begaan om het afval dat men zelf heeft veroorzaakt te verwijderen. Het risico op een hogere kost na een boete is niet te onderschatten. In gemeenten waar Diftar reeds werd ingevoerd wordt vastgesteld dat het gewicht van de opgeruimde sluikstorten niet significant is toegenomen. Het beste bewijs dat sluikstorten weinig te maken heeft met het invoeren van een betaalsysteem blijkt uit het soort afval dat wordt gesluikstort: meestal zijn de gesluikstorte afvalstoffen precies afvalstoffen die mogen worden aangeleverd (PMD, schroot, elektrische apparaten (AEEA), matrassen, vlak glas, ) Moet ik met diftar niet meer betalen voor mijn afval? Op de containerparken willen we misbruiken vermijden en geldt voor inwoners met grote afvalhoeveelheden voortaan het principe de vervuiler betaalt. Concreet betekent diftar dat elk gezin betaalt voor de hoeveelheid afval dat het produceert. Niet enkel een praktische manier van werken, maar ook eerlijk en veilig. Vanzelfsprekend blijven heel wat afvalsoorten gewoon. Vaak zijn afval arme alternatieven voor handen en hebben we onze afvalfactuur zelf in de hand. Nog een tip: geef zoveel mogelijk PMD en Papier & Karton mee met de 2-wekelijkse ophaling. Ook voor grote hoeveelheden groenafval, bouw- en sloopafval, grofvuil enz. zijn er (betalende) alternatieven via IMOG waarbij het afval dan meestal aan huis wordt opgehaald (zie daarvoor of achteraan deze folder).

10 Veel gestelde vragen Waarom staat het milieustraatje op het niet-betalend deel én het betalend deel? Het stadsbestuur focust zich op het deel voornamelijk op afval dat uit de normale werking van een gezin voorkomt. Voor grotere aanvoer (cat. 2) wordt enerzijds ook het systeem van de vervuiler betaalt toegepast en anderzijds is ook de infrastructuur aangepast aan bewegingen met grotere voertuigen,... Het betalend deel van het containerpark kan bovendien ook worden gebruikt door Imog-klanten en inwoners van buiten Harelbeke. Zaken die in het milieustraatje horen breng je dus best in een categorie 1 voertuig aan. Moet ik betalen om enkele kleinigheden in de brandbare pers te deponeren? De pers is voor het brandbaar grof vuil. Kleine afvalstoffen moeten worden aangeboden via de reguliere huis-aan-huis-ophaling in de huisvuilzak. Het is niet zinvol, noch voor jezelf, noch voor het milieu om met kleine beetjes afval naar het containerpark te komen. Breng je betalend afval naar het containerpark, zorg er dan bovendien voor dat je ze brengt met een vol vervoermiddel. Moet ik betalen voor papier & karton? Het kost de gemeente heel wat om papier & karton af te voeren. Daarom werd besloten om grote hoeveelheden te gaan doorrekenen. Normale hoeveelheden afval van papier & karton horen niet thuis op het containerpark. Je kunt ze kwijt bij de huis-aan-huis-inzameling Overgangsmaatregelen Het nieuwe containerpark is toegankelijk vanaf 2 augustus. Tijdens de zomervakantie, vanaf maandag 19 juli t.e.m. zaterdag 14 augustus is ook het containerpark in de Broelstraat nog open in de voormiddag, van 8u00 tot 13u15 en op zaterdag van 8u00 tot 14u00. De vroegere jetons zijn enkel bruikbaar op het oude containerpark in de Broelstraat. Na sluiting van dit park zullen de jetons niet meer bruikbaar zijn op het nieuwe containerpark in de Kortrijksesteenweg. Er worden geen jetons terug genomen. Openingsuren en Adres : Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke. OPENINGSUREN BETALEND DEEL Ma Di Woe Do Vrij Zat 07u00-19u00 07u00-19u00 07u00-19u00 07u00-19u00 07u00-19u00 08u00-16u30 OPENINGSUREN NIET - BETALEND DEEL* Ma Di Woe Do Vrij Zat 13u00-18u15 13u00-18u15 13u00-18u15 13u00-18u15 13u00-18u15 08u00-14u00 Aanvoeren is slechts toegelaten tot 15 min voor het sluitingsuur. * augustus : ma - vrij: 8u -13u15 / za: 8u-14u

11 11 Een waaier aan diensten De wijzigingen in het systeem op het containerpark zijn slechts een klein onderdeel van het afvalbeleid dat in onze stad wordt gevoerd. Wist u dat Harelbeke tal van andere diensten aan zijn burgers aanbiedt om efficiënt en economisch afval in te zamelen? Restafval: Restafval wordt wekelijks opgehaald. Enkel reglementaire zakken zijn toegelaten. Je kan ze aankopen op het stadhuis en in winkels aan 13 per pak van 10 grote zakken en aan 7,5 per pak van 10 kleine zakken. Er is ook een oranje zak ter beschikking voor KMO-afval. Kostprijs is eveneens 13 per 10 zakken. PMD en Papier & Karton: Om de twee weken wordt het PMD en het Papier & Karton samen opgehaald. PMD moet worden aangeboden in de daartoe bestemde zakken, te koop op het stadhuis en in winkels aan 2,50 per rol van 20 zakken. Papier en karton kan je samengebonden of in een kartonnen doos aanbieden. Glazen flessen en bokalen: Er is altijd wel een glasbol in de buurt: Evangeliestraat, Rode Kruisplein, Arendswijk, Plein Harelbeke, Collegeplein, Vlaanderenlaan, Noordstraat, Hippodroomstraat, Ter Perre, Ooststraat, Overakker, Eilandstraat (OC), Kortrijksestraat, oprit Imog Harelbeke, Stasegemdorp parking kerk, Keizershoek, Tarwestraat, Vaartstraat, kerk Hulstedorp, Beukenlaan Hulste, Hoogstraat, Beiaardlaan, Bavikhove parking kerk, Bavikhove Koeksken, einde Oudstrijdersstraat, Ter Coutere. Je kan er glas deponeren van 8u tot 20u. De kringloopwinkel Je wil enkele dingen kwijt die nog bruikbaar zijn? Je kan bij het kringloopcentrum terecht voor herbruikbare goederen zoals: meubelen, speelgoed, fietsen, TV s, radio s, keuken- en huisgerief enz. Gratis afhaling aan huis. Tel Je kan ook zelf de goederen brengen. Kortrijk: Gentsestesteenweg 76, Waregem: Kortrijkseweg 346, Zwevegem: Avelgemstraat 188, Avelgem: Doorniksesteenweg 173.

12 Een waaier aan diensten Grof huisvuil: Met dit soort afval hoef je niet per se naar het containerpark. Er is ook een mogelijkheid om het aan huis te laten ophalen, iedere eerste dinsdag van de maand. Voor de minimum kostprijs van 8,70 mogen er 2 stukken worden meegegeven en per bijkomend stuk wordt er 3,70 aangerekend. Inschrijven doe je telefonisch, bij Imog (T 0800/ ) of bij de milieudienst (T 0800/ ) ten laatste tegen de vrijdagmiddag voor de ophaling. Groenafval: Thuiscomposteren is de boodschap! Organisch materiaal uit de tuin en keuken kan je thuis composteren. Hiervoor zijn compostvaten te verkrijgen bij Imog: tel 0800/ Op het nieuw containerpark is er ook een nieuwe demonstratieplaats van de Harelbeekse compostmeesters. Ze helpen je graag verder met een deskundige uitleg Met kleine hoeveelheden groenafval kan je nog steeds terecht op het containerpark (zacht groen en/of snoeiafval tot samen 50 kg) als je dit aanvoert met een categorie 1 voertuig Wens je echter nog meer service, dan kan je je gras en tuinafval aan de deur laten afhalen. Hiervoor biedt Imog de tuinafvalbak en de bijhorende dienstverlening aan tegen gunstige voorwaarden. Meer info tel. Imog 0800/ Diensten en verkoop Je kan op het betalend deel ook terecht voor specifieke diensten van Imog: compostvaten, compostbakken of kant en klare compost. Archiefvernietiging: 156,15 / ton ( 1 waarborg /zak); EPS (isomo) zakken: 11,7 /zak; Zakken voor folies of kunststoffen: 3 /zak. Wanneer éénmalig een factuur moet worden opgemaakt voor aanvoer van afval, wordt een administratiekost van 12,5 in rekening gebracht. Heb je als bedrijf vaak afval, wordt dan klant bij Imog: met een kunststofkaart voor veelvoudige aanvoer tegen factuur. KMO s, KKMO s, Zelfstandige ondernemers Voor je bedrijfsafval hebben we de ideale dienstverlening. Voor voorstellen, neem je best contact op met Imog : 0800/

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Nieuw recyclagepark wingene. vanaf 15 oktober 2010

Nieuw recyclagepark wingene. vanaf 15 oktober 2010 Nieuw recyclagepark wingene vanaf 15 oktober 2010 Waarom Diftar? Nieuw recyclagepark vanaf 15 oktober 2010 We consumeren steeds meer waardoor de afvalberg groeit. Afvalbedrijven krijgen strengere milieunormen

Nadere informatie

in het recyclagepark van riemst

in het recyclagepark van riemst Wegwijs in het recyclagepark van riemst VANAF 15 SEPTEMBER 2015 VERHUIST HET RECYCLAGEPARK NAAR EEN NIEUWE LOCATIE IN KMO-ZONE OP T REECK Uitbating van het nieuwe recyclagepark door Limburg.net Jarenlang

Nadere informatie

vermijden. IVM stelde tarieven voor die de gemeenteraad heeft aanvaard.

vermijden. IVM stelde tarieven voor die de gemeenteraad heeft aanvaard. november 2015 inleiding: wat, waarom & wanneer? invoering van HET betaalsysteem op basis van weging op het recyclagepark Beste inwoners Al ruim 23 jaar kunt u in Lovendegem gebruik maken van een ruim recyclagepark

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Vernieuwde containerpark Lummen is open! Ontdek hoe het werkt! Welkom Vrijdag 16 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde containerpark

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Ontdek hoe het werkt! Welkom op het vernieuwde containerpark Midden juni 2011 opent het vernieuwde containerpark in Meeuwen- Gruitrode zijn

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Uw nieuw recyclagepark is open! Welkom Dinsdag 12 juni 2012 opent het nieuwe en volledig geautomatiseerde recyclagepark zijn slagbomen in Diest. Het park

Nadere informatie

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open!

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open! Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Borgloon Uw vernieuwde recyclagepark is open! Welkom op het geautomatiseerde park Vanaf woensdag 2 januari 2013 baat Limburg.net het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Welkom op het recyclagepark Dinsdag 6 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

MILIEUMAIL witboek containerparkwerking. Een goede middag,

MILIEUMAIL witboek containerparkwerking. Een goede middag, MILIEUMAIL witboek containerparkwerking Van: Koen Delie Verzonden: vrijdag 23 mei 2014 15:55 Aan: Kristien Meurez (kristien.meurez@anzegem.be); lies.loosvelt@zwevegem.be; 'liesbeth.detavernier@avelgem.be';

Nadere informatie

Welkom op het containerpark

Welkom op het containerpark Infowijzer Welkom op het containerpark Ooit was het simpel. In 1883 verplichtte de Parijse prefect Eugène Poubelle de inwoners van de lichtstad om het afval in drie verschillende fracties aan te bieden.

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM Artikel 1: Bezoekers HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM De containerparken van IVAREM zijn toegankelijk voor particulieren, die inwoner zijn van één van de volgende gemeenten-vennoten

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Dirk Vanluchene, Ann Cosaert,

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van AS / Opglabbeek

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van AS / Opglabbeek Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van AS / Opglabbeek AFVAL VANAF 2 JULI NAAR RECYCLAGEPARK GELEGEN IN OPGLABBEEK 2 Welkom op het geautomatiseerde park As/Opglabbeek Op zaterdag 29 juni om 16 uur

Nadere informatie

Instructie aanvoerreglement containerpark

Instructie aanvoerreglement containerpark 1 van 6 Beoordeeld: Inge Makelberge Goedgekeurd: Fons Doms Geldig vanaf: 29/04/2015 Afdeling 1 - Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van mogelijk

Nadere informatie

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a.

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a. Reglementering containerpark. Artikel 1.- Doel Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

in het recyclagepark van Lummen

in het recyclagepark van Lummen Wegwijs in het recyclagepark van Lummen Limburg.net baat recyclagepark uit vanaf 1 januari 2015 Uitbating van het recyclagepark door Limburg.net Limburg.net baat vanaf 1 januari 2015 het recyclagepark

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE. REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE.  REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info OPHAALKALENDER 2009 Moorslede > www.mirom.be www.moorslede.be www.fostplus.be NIEUWE REGELING HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info JANUARI FEBRUARI NIEUWJAAR ZO 01 VR 02 MA 02 ZA 03 DI 03 ZO 04 WO 04

Nadere informatie

Gemeentelijke retributies

Gemeentelijke retributies Gemeentelijke retributies Retributie op het organiseren van rondleidingen in de gebouwen en sites van de gemeente. 10,00 per begonnen uur, per rondleiding en dient te worden vereffend bij de ontvangst

Nadere informatie

ILvA containerparken

ILvA containerparken ILvA containerparken de containerparken van ilva gezinnen (per kalenderjaar) Het kost veel om het afval, dat u naar het containerpark brengt, te laten verwerken. Om burgers aan te moedigen afval te vermijden,

Nadere informatie

ophaalkalender 2016 voor minder afval Recycle! www.ophaalkalender.be smartphone? Raadpleeg de ophaalkalender op Zet je afval correct buiten dankzij de

ophaalkalender 2016 voor minder afval Recycle! www.ophaalkalender.be smartphone? Raadpleeg de ophaalkalender op Zet je afval correct buiten dankzij de ophaalkalender 2016 Tel. dienst milieu: 052 39 92 63 Incovo Intercommunale voor afvalbeheer Cyriel Buyssestraat 5 1800 Vilvoorde Tel. : 02 255 94 70 Fax : 02 251 74 05 www.incovo.be Recycle! Download nu

Nadere informatie

OPHAALKALENDER 2016. LONDERZEEL Toffe gemeente

OPHAALKALENDER 2016. LONDERZEEL Toffe gemeente OPHAALKALENDER 2016 LONDERZEEL Toffe gemeente Telefoon dienst milieu: 052 39 92 63 INCOVO Intercommunale voor afvalbeheer Cyriel Buyssestraat 5 1800 Vilvoorde Tel. : 02 255 94 70 Fax : 02 251 74 05 www.incovo.be

Nadere informatie

www.horizonnet.be www.knokke-heist.be

www.horizonnet.be www.knokke-heist.be www.horizonnet.be www.knokke-heist.be Goed nieuws... De forfaitaire milieubelasting van 160 EUR per jaar werd door de gemeenteraad afgeschaft. Knokke-Heist werkt sinds kort met het DIFTAR systeem. DIFTAR

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

in het recyclagepark van

in het recyclagepark van Wegwijs in het recyclagepark van MEEUWEN-GRUITRODE Limburg.net baat recyclagepark uit vanaf 1 januari 2015 Uitbating van het recyclagepark door Limburg.net Limburg.net baat vanaf 1 januari 2015 het recyclagepark

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Gemeenteraad. openbare zitting. GR 26 juni 2015

Gemeenteraad. openbare zitting. GR 26 juni 2015 Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 belastingen (DD) 23. Retributies: a. Retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen: aanvulling

Nadere informatie

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark.

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Artikel 1 Voor deze verordening zijn de definities van toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Nadere informatie

Bewaar mij. afvalgids

Bewaar mij. afvalgids Bewaar mij afvalgids waarheen met je afval? imo ophaling aan huis Restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald. De blauwe PMD zak wordt om de twee weken aan huis opgehaald. Papier & Karton wordt om de

Nadere informatie

Milieujaarprogramma input Imog Waregem 2013

Milieujaarprogramma input Imog Waregem 2013 Milieujaarprogramma input Imog Waregem 2013 www.imog.be WAREGEM Thema 2: Afval Imog/de gemeente werkt, samen met de hogere overheid, mee aan de uitvoering van het Vlaamse afvalstoffenbeleid binnen de eigen

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u!

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u! Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe Profiteer van deze dienst dicht bij u! Toelatingsvoorwaarden 1. Alleen toegang voor particulieren.

Nadere informatie

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. 5336230_sorteergids_nederlands.indd 1 29/09/14 15:16 Dit sorteren wij in de stad Antwerpen GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval PMD

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

Affligem. containerpark

Affligem. containerpark Affligem containerpark Uitbating door ILvA vanaf 6 januari 2014 ILvA neemt containerpark Affligem over Vanaf 6 januari 2014 neemt ILvA het containerpark van Affligem over. Veel verandert er niet voor

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

ophaalkalender 2011 Lier -DinsDAGronde-

ophaalkalender 2011 Lier -DinsDAGronde- ophaalkalender 2011 Lier -DinsDAGronde- IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier,

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Christophe Poupaert milieuambtenaar, secretaris Willy Dhondt schepen van leefmilieu. Nathalie Corveleyn adm. medewerker milieudienst

Christophe Poupaert milieuambtenaar, secretaris Willy Dhondt schepen van leefmilieu. Nathalie Corveleyn adm. medewerker milieudienst Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Oudenaarde Wortegem-Petegem VERSLAG MILIEURAAD ZITTING VAN 10 OKTOBER 2013. Aanwezig : Stemgerechtigde leden [10/14]; Els Ronsse Joost Beel Erwin De Meulemeester

Nadere informatie

Bewaar mij. afvalgids

Bewaar mij. afvalgids Bewaar mij afvalgids pmd waarheen met je afval? ophaling aan huis Restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald. De blauwe PMD zak wordt om de twee weken aan huis opgehaald. Papier & Karton wordt om de

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN 5 2016_GR_00053 Retributiereglement op de verwerking, recyclage, nuttige toepassing en de verwijdering van afvalstoffen aangebracht op

Nadere informatie

www.brugge.be/infowijzers INFOWIJZER CONTAINERPARK

www.brugge.be/infowijzers INFOWIJZER CONTAINERPARK www.brugge.be/infowijzers INFOWIJZER CONAINERPARK DIFAR op de containerparken De Brugse containerparken zijn diftarcontainerparken. DIFAR is de afkorting van gedifferentieerde ARifering. Het systeem houdt

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

S T A D M E C H E L E N

S T A D M E C H E L E N S T A D M E C H E L E N BELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Vergadering

Nadere informatie

Wie slim is sorteert en gaat naar... Het stedelijk containerpark

Wie slim is sorteert en gaat naar... Het stedelijk containerpark Wie slim is sorteert en gaat naar... Het stedelijk containerpark Infowijzer Principe van het diftar-containerpark: aanvoervoorwaarden Sedert 1 mei 2006 zijn de Brugse containerparken diftar-containerparken.

Nadere informatie

38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6. Beraadslaging - notulen Art. 11. Het comité kan alleen rechtsgeldig beraadslagen als minstens drie vaste leden of hun vervangers aanwezig zijn.

Nadere informatie

Periode. Definities. Artikel 2 Kruiwagen, fiets, bromfiets (al dan niet met aanhangwagentje)

Periode. Definities. Artikel 2 Kruiwagen, fiets, bromfiets (al dan niet met aanhangwagentje) Retributiereglement van 27 oktober 2015 inzake het gebruik van het containerpark/recyclagepark door particulieren (inwoners van de gemeente), tweede verblijvers, scholen en verenigingen Periode Artikel

Nadere informatie

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015 BIJLAGE 6 REGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6, TWEEDE LID, SUB q, VAN HET UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE ROERMOND inzake HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK TE ROERMOND

Nadere informatie

afval kalender goed recycleren start met correct sorteren MILIEUDIENST 056 67 32 16 MELDLIJN OPHALING Raadpleeg je kalender ook

afval kalender goed recycleren start met correct sorteren MILIEUDIENST 056 67 32 16 MELDLIJN OPHALING Raadpleeg je kalender ook MILIEUDIENST 056 67 32 16 Raadpleeg je kalender ook afval kalender online via www.imog.be of download gratis de recyclage-app met alle ophaalrondes en sorteertips. 2016 MELDLIJN OPHALING bel gratis www.imog.be

Nadere informatie

FAQ s - diftar Inhoud

FAQ s - diftar Inhoud FAQ s - diftar Inhoud Wat is Diftar?... 2 Waarom Diftar?... 2 Welk afval wordt via het diftarsysteem opgehaald?... 2 Hoe gebeurt de aanrekening?... 2 Wanneer krijg ik een betalingsuitnodiging?... 3 Waarom

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 (wijzigingen van toepassing met ingang van 1 juli 2014 behoudens

Nadere informatie

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden.

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden. HOOFDSTUK 13 VUILNISOPHALING Art. 13.1. - Algemene bepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL gh RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie voor: het ophalen en verwerken van huishoudelijke

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 gemeenteraad Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 16 december 2013 gepubliceerd op de website op woensdag 18 december

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

IMOG. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen

IMOG. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen IMOG Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen Maatschappelijke zetel : Stadhuis Kortrijk rpr: Kortrijk b.t.w.: BE0206.848.639 dexia: 091-0006427-54 IMOG HARELBEKE

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK

POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 maart 2016 Bekendgemaakt op 23 maart 2016 Omschrijving van de prestatie Artikel

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE ZITTING VAN 17 NOVEMBER 2016

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE ZITTING VAN 17 NOVEMBER 2016 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE ZITTING VAN 17 NOVEMBER 2016 Provincie Aanwezig : Johan Paret, voorzitter West-Vlaanderen Ward Vergote, burgemeester; Edouard Gillis, Pol Verhelle,

Nadere informatie

Wegwijs op het containerpark. Een praktische gids om uw bezoek vlot te laten verlopen

Wegwijs op het containerpark. Een praktische gids om uw bezoek vlot te laten verlopen Wegwijs op het containerpark Een praktische gids om uw bezoek vlot te laten verlopen V.U.:Kathleen Overmeer, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 2015 SB 8835722 wettelijke depotnummer: D/2015/0306/67 Inhoud

Nadere informatie

Wegwijs in het CONTAINERPARK + HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Wegwijs in het CONTAINERPARK + HUISHOUDELIJK REGLEMENT Wegwijs in het CONTAINERPARK + HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inhoud Inlichtingen containerpark Milieudienst Cyriel Buyssestraat 15 9850 Nevele Milieudienst@nevele.be Tel: 09 321 92 45 09 321 92 46 Fax: 09 321

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Affligem. treedt toe tot ILvA

Affligem. treedt toe tot ILvA Affligem treedt toe tot ILvA Waarheen met uw afval vanaf 1 januari 2014 Geachte inwoner van Affligem, Op 1 januari 2014 wordt Affligem lid van ILvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Duffel

ophaalkalender 2015 Duffel ophaalkalender 2015 Duffel IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2014 en bekendgemaakt op de stedelijke website op 24 oktober 2014 (herwerking

Nadere informatie

ophaalkalender 2012 Koekelare Zet je afvalzak op dieet en sorteer! .be of www.koekelare.be gedrukt op FSC en 100% gerecycleerd papier

ophaalkalender 2012 Koekelare Zet je afvalzak op dieet en sorteer! .be of www.koekelare.be gedrukt op FSC en 100% gerecycleerd papier ophaalkalender 2012.be of > Koekelare www.koekelare.be Zet je afval altijd de dag vóór ophaling vanaf 19u00 op de stoep. Zo wordt de afvalzak zeker opgehaald. Het tijdstip van ophaling kan door omstandigheden

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Berlaar

ophaalkalender 2015 Berlaar ophaalkalender 2015 Berlaar IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 De gemeenteraad in openbare vergadering, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet betreffende

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Artikel 1 Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Sint-amands

ophaalkalender 2015 Sint-amands ophaalkalender 2015 Sint-amands IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen,

Nadere informatie

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur 1.1. Notulen raad van bestuur

Nadere informatie

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Infobrochure GFT- en restafvalophaling Heuvelland GFT-ophaling, Fitness voor je vuilnis! GFT-ophaling vanaf 1

Nadere informatie

Retributie voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen. De Gemeenteraad;

Retributie voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen. De Gemeenteraad; Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE LINTER ZITTING VAN 27 APRIL 2009 Aanwezig: Voorzitter Schepenen Raadsleden Secretaris Marc Wynants Emiel Schepers, Sonja

Nadere informatie

Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Gemeente Hoeselt. Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Vergadering van 19 juni 2008

Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Gemeente Hoeselt. Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Vergadering van 19 juni 2008 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Gemeente Hoeselt Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Vergadering van 19 juni 2008 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys,

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van woensdag 24 juni 2015 Aanwezig: TEIRLINCK Nele, voorzitter VANDE CATSYNE Anny, burgemeester

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

brochure milieupark VERSIE 1 JANUARI 2012

brochure milieupark VERSIE 1 JANUARI 2012 brochure WWW.KAPRIJK K E.BE VERSIE 1 JANUARI 2012 opmaak boekje.indd 1 21-12-2011 18:59:03 Het Het maakt de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 23 december 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie