Christelijke Hogeschool Windesheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christelijke Hogeschool Windesheim"

Transcriptie

1 Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013

2 2/65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

3 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie van de Christelijke Hogeschool Windesheim (locaties Zwolle en Almere). De beoordeling is uitgevoerd door een visitatiepanel dat door NQA in opdracht van de Christelijke Hogeschool Windesheim en in overleg met de opleiding is samengesteld. Het panel is voorafgaand aan de visitatie goedgekeurd door de NVAO. Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is opgesteld conform het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (22 november 2011) en het NQA Protocol 2013 voor de beperkte opleidingsbeoordeling. De visitatie heeft plaatsgevonden op 10 en 11 oktober Het visitatiepanel bestond uit: De heer dr. J.M.H.M. Willems,(voorzitter, onderwijskundige) De heer M.M.A. Kroes BCom (domeindeskundige) Mevrouw M.M. van Fruchten RM (domeindeskundige) De heer T.J. Bosselaar (studentlid) De heer drs. ing. A.G.M. Horrevorts, auditor van NQA, trad op als secretaris van het panel. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en aan de eisen van het NQA Protocol Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. Utrecht, 18 december 2013 Panelvoorzitter Panelsecretaris dr. J.M.H.M. Willems drs. ing. A.G.M. Horrevorts NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB 3/65

4 4/65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

5 Samenvatting Het visitatiepanel van de bestaande hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie van de Christelijke Hogeschool Windesheim voldoet in ruim voldoende mate aan de baskwaliteit van het hbo-bachelorniveau. De opleiding krijgt het oordeel voldoende. Dit oordeel geldt voor de opleidingsprogramma s zoals die in Zwolle (voltijd en deeltijd) en in Almere (voltijd) worden uitgevoerd. Standaard 1 (Zwolle en Almere) De opleiding Commerciële Economie leidt primair op tot commerciële functies in diverse contexten, met name in marketing- en verkoopfuncties. Afgestudeerden starten vaak in een verkoop- of adviesrol, zowel intern als extern en groeien daarna door naar een marketingfunctie. Mogelijke functies zijn: (junior) productmanager, (assistent) marketingmanager, marketing & salesmanager, salesmanager, (regionaal) accountmanager, adviseur, (project) medewerker binnendienst, hoofd binnendienst, marketingcommunicatiemedewerker inkoper en in toenemende mate ook functies als online medewerker en online adviseur. In mindere mate starten CE ers als ondernemer of onderzoeker. De opleidingen in Zwolle en Almere hebben de eindkwalificaties goed beschreven en onderverdeeld in verschillende niveaus van beheersing. Dit is goed en gedegen gedaan. Het hbo-niveau (bachelor) is daarmee goed vastgelegd. De opleidingen in Almere en Zwolle raadplegen regelmatig het werkveld. Het werkveld geeft advies over actuele ontwikkelingen op het gebied van Commerciële Economie. De opleiding bepaalt aan de hand van die adviezen of de doelstellingen en het programma van de opleiding moet worden bijgesteld. De algemene doelen van de opleidingen in Zwolle en Almere zijn gelijk. Zwolle en Almere hebben ook specifieke doelen (speerpunten) geformuleerd die ze samen met het bedrijfsleven in de regio Zwolle en Almere hebben opgesteld. De opleiding heeft de ambitie studenten een internationale focus mee te geven. Het panel vindt dat beide opleidingen in Zwolle en Almere de doelen goed hebben beschreven. Wat betreft de internationalisering zou de opleiding duidelijker kunnen omschrijven wat studenten moeten kunnen en kennen aan het eind van de studie. Standaard 1 is gewaardeerd met een goed. Standaard 2 (Zwolle en Almere) De opleidingen in Zwolle en Almere leiden op voor dezelfde commerciële econoom. De weg waarlangs de studenten de eindkwalificaties behalen verschilt van elkaar. Ook de docententeams verschillen van elkaar. Beide opleidingen bieden een programma aan waarin actuele kennis wordt aangeboden en de praktijk van de Commercieel Econoom veel aan bod komt. De opleidingen werken beide aan het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen bij de studenten. Daartoe leren studenten praktijkgericht onderzoek uit te voeren in opdrachten, stages en tijdens het afstuderen. Naast kennis komen ook beroepsvaardigheden, zoals schriftelijke en mondeling communicatie, Engels als vreemde taal, projectmanagement, professioneel presenteren, het voeren van zakelijke gesprekken en het kunnen voeren van verkoopgesprekken komen in het programma op een adequate wijze aan bod. NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB 5/65

6 Beide opleidingen besteden in het programma aandacht aan internationale aspecten van Commerciële Economie zoals taalvaardigheid, culturele verschillen en studiereizen. Beide opleidingen combineren theorie en praktijk in de dagelijkse lessen. In Zwolle en Almere krijgen studenten in colleges en trainingen de vaardigheden en kennis aangereikt die nodig is om een praktisch probleem op te kunnen oplossen. In Zwolle werken studenten daarnaast aan praktijkopdrachten en in Almere aan opdrachten van bedrijven (Comakerships). De opleiding in Almere besteedt naast onderwijs en onderzoek ook aandacht aan het ontwikkelen van ondernemerschap bij studenten. Studenten zijn tevreden over de begeleiding die zij krijgen van hun docenten. Docenten zijn goed bereikbaar en goed door studenten te benaderen. De beide docententeams hebben werkervaring als Commercieel Econoom of ervaring in het werkveld. Beide teams werken aan het verder ontwikkelen van hun vaardigheden op het gebied van praktijkgericht onderzoek en het begeleiden van studenten bij het uitvoeren van praktijkonderzoek. Zowel in Zwolle als Almere wil de opleiding een leerklimaat ontwikkelen dat past bij de student van deze tijd: gebruik maken van nieuwe media, praktijk en theorie op elkaar laten aansluiten, een echt product afleveren (Comakership), directe dialoog met de student over de inhoud van onderwijs en kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast stelt de opleiding ook hogere eisen aan de studenten (minder herkansingen en meer te realiseren studiepunten in het eerste jaar). Het deeltijdprogramma (alleen aangeboden in de locatie Zwolle) is qua inhoud en toetsing grotendeels gelijk aan het voltijdprogramma van Zwolle. De opleidingen in Zwolle en Almere voldoen in ruime mate aan de eisen die gesteld mogen worden aan het opleidingsprogramma van een bacheloropleiding Commerciële Economie. Het panel komt nog niet tot een oordeel goed. Daarvoor zouden de opleidingen nog enkele onderdelen verder moeten uitwerken. Het panel doet daarvoor aanbevelingen in dit rapport. Het panel geeft het oordeel voldoende voor standaard 2. Standaard 3 (Zwolle en Almere) De opleiding Commerciele Economie (Zwolle en Almere, voltijd en deeltijd) toetst en beorddelt de resultaten van het onderwijsprogramma op een adequate wijze. De toetspraktijk voldoet in ruime mate aan de eisen die gesteld mogen worden aan een betrouwbaar toetsen beoordelingssysteem. Voor de CE-opleiding Zwolle (voltijd en deeltijd) geldt dat de opleiding aantoont dat studenten de beoogde eindkwalificaties op bachelorniveau realiseren. De CE-opleiding Almere (voltijd) heeft nog geen afgestudeerden. Op basis van de resultaten van studentproducten tot nu toe en de werkwijze van de examen- en toetscommissie van beide locaties is het panel ervan overtuigd dat het bachelorniveau van de CE-opleiding Almere gerealiseerd zal worden. 6/65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

7 Het panel is zeer tevreden over de toets en beoordelingssystematiek van beide locaties. Het ziet nog ruimte voor het versterken van de beoordeling van de resultaten. Daartoe doet het panel in dit rapport enkele aanbevelingen. Het panel geeft het oordeel voldoende voor standaard 3. NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB 7/65

8 8/65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

9 Inhoudsopgave 1 Basisgegevens van de opleiding 11 2 Beoordeling 13 Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties 13 Standaard 2 Onderwijsleeromgeving 15 Standaard 3 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 29 3 Eindoordeel over de opleiding 37 4 Aanbevelingen 39 5 Bijlagen 41 Bijlage 1 Eindkwalificaties van de opleiding 43 Bijlage 2 Overzicht opleidingsprogramma 45 Bijlage 3 Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 51 Bijlage 4 Bezoekprogramma 55 Bijlage 5 Bestudeerde documenten 59 Bijlage 6 Overzicht bestudeerde afstudeerwerken 63 Bijlage 7 Verklaring van volledigheid en correctheid 65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB 9/65

10 10/65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

11 1 Basisgegevens van de opleiding Administratieve gegevens van de opleiding Naam opleiding volgens CROHO Commerciële Economie Registratienummer in CROHO Isat: / Brin: 01VU Oriëntatie en niveau opleiding Hbo Associate degree programma Geen Graad Bachelor Aantal studiepunten 240 Afstudeerrichting Geen Onderwijsvorm Competentiegericht onderwijs Locaties Zwolle en Almere Varianten Voltijd / deeltijd in Zwolle Voltijd in Almere Jaar vorige visitatie / datum positief besluit NVAO 2007 / 22 juli 2008 Code of conduct Ja Administratieve gegevens van de instelling Naam Instelling Status instelling Resultaat instellingstoets Kwaliteitszorg Christelijke Hogeschool Windesheim Bekostigd In procedure Kwantitatieve gegevens over de opleiding o Instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens. (meetmoment is april 2013 over het volledige instroomcohort) Instroom cohort Almere voltijd Zwolle voltijd Zwolle deeltijd Uitval na één jaar Almere voltijd 35% Zwolle voltijd 34% 27% 32% 26% 32% 41% Zwolle deeltijd 38% 22% 30% 19% 37% 35% Uitval uit de bachelor (hoofdfase) Almere voltijd Zwolle voltijd 18% 21% 14% 22% 12% Zwolle deeltijd 47% 38% 16% 44% 9% Toelichting: Uitval is exclusief switch-studenten. NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB 11/65

12 Bachelorrendement (hoofdfase rendement) Almere voltijd Zwolle voltijd 71% 70% 66% 61% Zwolle deeltijd 43% 27% 57% 56% Toelichting: Het aandeel van de bachelorstudenten dat zich na het eerste studiejaar opnieuw bij dezelfde instelling inschrijft (herinschrijvers) dat in de nominale studietijd + één jaar bij dezelfde instelling het bachelorsdiploma behaalt. o Docentkwaliteit. Het aandeel docenten (vast en flexibel) met een Master en/of PhD t.o.v. het totaal aantal docenten. Docentkwaliteit Totaal HBO Master PhD Almere aantal docenten 4 100% Zwolle aantal docenten 35 20% 80% o Gemiddeld aantal contacturen De definitie van contacturen is het gemiddeld aantal klokuren exclusief tentamens, per week aan geprogrammeerde contacturen, voor ieder jaar van de opleiding. Studiejaar 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar Almere contacturen per week Zwolle contacturen per week o Gerealiseerde student-docentratio. Student-docentratio geeft het aantal studenten per docent weer en wordt gebruikt als onderwijskundige maatstaf (2009 t/m 2011 zijn schattingen) Studiejaar Almere student-docentratio Zwolle student-docentratio /65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

13 2 Beoordeling Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het eindoordeel over de opleiding volgt in hoofdstuk 3. De opleiding Commerciële Economie van de Christelijke Hogeschool Windesheim wordt in Zwolle en Almere (Windesheim Flevoland) aangeboden. In Zwolle wordt zowel de voltijd als de deeltijdopleiding aangeboden en in Almere alleen de voltijdopleiding. Windesheim Flevoland is een nevenvestiging van hogeschool Windesheim in Zwolle. Windesheim Flevoland is in september 2010 in Almere gestart met vier opleidingen die zij van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft overgenomen en veertien nieuwe opleidingen. De voltijdopleiding Commerciële Economie is in Almere in 2011 gestart. Deze opleiding heeft nog geen afgestudeerden. De eerste studenten zullen naar verwachting in het jaar 2015 afstuderen. Ten tijde van de visitatie werd in Almere het derde jaar voor het eerst aangeboden. In dit rapport worden de opleidingen van beide locaties beoordeeld. Als de oordelen en/of situaties van elkaar verschillen wordt dit in het visitatierapport expliciet vermeld. De verschillen komen vooral tot uiting bij de standaarden 2 en 3. Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Bevindingen De opleidingen in Zwolle en Almere gaan uit van de competenties zoals beschreven in het Landelijk beroeps- en competentieprofiel Commerciële Economie (zie bijlage 1) en de Body of Knowledge and Skills (BoKS) uit De opleiding heeft de elf competenties nader gespecificeerd in drie niveau-indicaties: basisniveau, gevorderd niveau en bachelorniveau. Het domein Commerce bestaat uit de drie opleidingen: Commerciële Economie, Small Business and Retail Management en International Business and Languages. Commerce heeft op landelijk niveau afgesproken dat zij in de Commerceopleidingen aandacht besteedt aan de elf genoemde competenties. De mate waarin de opleidingen aandacht besteden aan deze competenties verschilt per opleiding. De opleiding Commerciële Economie legt meer de nadruk op de competenties Marktonderzoek (2), de competenties die gerelateerd zijn aan Marketing (3, 4 en 5) en in mindere mate op Sales (6). Vanwege het belang van on- en offline communicatie is in december 2012 voor de opleidingen Commerciële Economie de competentie Marketingcommunicatie (8) toegevoegd. De opleiding Commerciële Economie leidt op tot professionals met als graad Bachelor of Business Administration (BBA). NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB 13/65

14 In het document Landelijk beroeps- en competentieprofiel CE is aangetoond dat de eindkwalificaties voldoen aan de hbo-standaard zoals die is geformuleerd in Kwaliteit als Opdracht van de Vereniging van Hogescholen (augustus 2009). Het panel stelt vast dat de opleiding uitgaat van de vier pijlers van de hbo-standaard (gedegen theoretische basis, onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie). In de BBA-standaard zijn deze vier pijlers nader gespecificeerd voor de BBA. Voor elk van de pijlers heeft de opleiding CE gedefinieerd wat zij van de CEstudent verwacht aan het eind van de opleiding. In de Competentiematrix opleiding Commerciële Economie heeft de opleiding verantwoord wat de relatie is tussen de competenties, de hbo-standaard (Dublin Descriptoren) en de standaard van het domein Bachelor of Business Administration (BBA). Het panel is zeer positief over de wijze waarop de opleiding de competenties heeft uitgewerkt en per competentie de beheersingsniveaus heeft gedefinieerd. Het panel stelt vast dat de studenten met name in de eerste twee jaar weinig bekend zijn met de competenties. Zij gaan meer uit van de leerdoelen per module. De opleiding in Zwolle heeft de ambitie zich landelijk te profileren door een goed majorprogramma en een focus op het gebied van Marketing (Klantbeleving & Cocreatie), Verkoop en Inkoop. De opleiding in Almere (Commerciële Economie Windesheim Flevoland) onderscheidt zich door te kiezen voor de kern van de CE-opleiding te weten marketing en sales (en daarin de beste wil zijn); door praktijkleren centraal te stellen (Comakershipmodel 1 ) en een sterke focus op nieuwe media. Deze ambities zijn nader beschreven in opleidingsdocumenten. Het panel is positief over de wijze waarop de opleidingen in Zwolle en Almere deze profilering verantwoorden. Beide locaties schetsen een duidelijk beeld van de toekomst. De zwaartepunten zijn gebaseerd op de regionale situatie wat betreft wensen van het werkveld en de aard van de studentenpopulatie. Met name in Almere komt dit terug in het Comakershipmodel. De eindkwalificaties zijn afgestemd met het beroepenveld. Op landelijk niveau zijn experts geraadpleegd bij het opstellen van het Landelijk beroeps- en competentieprofiel Commerciële Economie De werkveldcommissies van alle opleidingen Commerciële Economie en erkende beroeps- en brancheverenigingen hebben het landelijk profiel goedgekeurd. De hoofddocent van de opleiding Commerciële Economie (Zwolle) heeft als voorzitter van de landelijke werkgroep Beroeps- en Competentieprofiel CE een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het competentieprofiel. De locaties in Zwolle en Almere hebben elk een werkveldcommissie Commerciële Economie die ten minste twee keer per jaar bij elkaar komt. De opleiding CE wil zich van andere business opleidingen onderscheiden door het goed kunnen analyseren van de continu veranderende internationale bedrijfsomgeving. Het werkveld vraagt om een hbo-afgestudeerde met een internationale oriëntatie. 1 Een Comakership is een echt project, uitgevoerd op locatie bij een echte opdrachtgever, waarbij de student een aantal verplichte processtappen doorloopt. Voor elke Comakership wordt in een contract tussen opdrachtgever, student en opleiding vastgelegd wat het resultaat moet zijn en wat de rol is van elke deelnemer in het Comakership) 14/65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

15 Afgestudeerden zullen in hun beroep te maken krijgen met klanten vanuit de gehele wereld of zullen werkzaam zijn in een organisatie die onderdeel uitmaakt van een internationaal concern. Bij veel rapporten en contacten zal de voertaal hoofdzakelijk Engels zijn. Bij de competenties CE 4 (internationaal marketingbeleid), CE 6 (communicatie in het Engels), CE 7 (Engels, cultuuraspecten), CE 10 (interpersoonlijke communicatie in internationale omgeving) en CE 11 (respect voor normatieve- en cultuuraspecten) is internationalisering expliciet als doel genoemd. Het panel stelt vast dat internationalisering deel uitmaakt van het programma. In de doelstellingen zou internationalisering sterker aangezet mogen worden, aldus het panel. Overwegingen en conclusie Het panel is positief over de wijze waarop de opleidingen in Zwolle en Almere de eindkwalificaties hebben gedefinieerd. De competenties zijn goed en gedegen uitgewerkt in beheersingsniveaus. Het bachelorniveau en de BBA-standaard komen er duidelijk in naar voren. Werkveldcommissies zowel landelijk als op het niveau van de opleiding op de locaties Zwolle en Almere worden systematisch geraadpleegd. Zij geven advies over actuele ontwikkelingen in het werkveld en eventuele consequenties daarvan voor de eindkwalificaties van de opleiding CE. De speerpunten die de opleiding heeft geformuleerd zijn afgestemd op de specifieke situatie in de regio s Zwolle en Almere. De opleiding heeft de ambitie studenten een internationale focus mee te geven. In de producten van studenten is dit niet altijd herkenbaar. In de doelstellingen zou scherper verwoord kunnen worden wat de opleiding met de internationaliseringsdoelstelling nastreeft (gewenste eindniveau van kennis, houding en vaardigheden bij studenten). Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed voor de voltijd en deeltijdopleiding Zwolle en de voltijdopleiding in Almere. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Bevindingen Inhoud van het programma (Zwolle en Almere) De opleiding leidt in Zwolle en Almere op voor dezelfde commerciële econoom. De weg waarlangs de studenten de eindkwalificaties behalen verschilt van elkaar. Ook de docententeams verschillen van elkaar. Beide vestigingen hanteren dezelfde eindkwalificaties zoals beschreven bij standaard 1. Uit de Competentiematrix opleiding Commerciële Economie Zwolle, en de Competentiematrix en transfertabel opleiding Commerciële Economie Almere, blijkt dat de eindkwalificaties zijn verwerkt in de programma s van beide locaties. Duidelijk is waar in de opleiding aan welke eindkwalificatie (competentie) wordt gewerkt en op welk niveau (basis, gevorderd en bachelor). Ook is de relatie gelegd tussen de competenties, de programmaonderdelen en de toetsen. NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB 15/65

16 De eindkwalificaties zijn uitgewerkt in leerdoelen. De programma s van zowel Zwolle als Almere kennen, aldus het panel, een duidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad wordt bepaald door enerzijds de mate van complexiteit van de opdrachten en anderzijds de mate van begeleiding en sturing tijdens het maken van opdrachten. Dat betekent dat in de loop van het programma opdrachten veranderen van het werken aan vraagstukken met een enkelvoudige problematiek naar vraagstukken met een meervoudige problematiek en van opdrachten waarvan de oplossingrichting is voorgestructureerd naar opdrachten waarbij de student zelf een oplossingsstrategie moet formuleren en uitwerken. Studenten melden dat de inhoud van de lesstof (leerdoelen, niveau, literatuur, aard van de toetsen) goed terug te vinden is in het (digitale) onderwijsmateriaal. Kennis en kunde Zwolle De opleiding heeft elf onderwijseenheden benoemd die samen het eindniveau bepalen. Tevens is vastgelegd op welk niveau deze onderdelen moeten worden afgesloten. De inhoud van het programma is relevant voor de opleiding CE: De Body of Knowledge and Skills (BoKS) is terug te vinden in het programma en in de literatuur. Voor de onderwijseenheid Engels geldt niveau B2 (CEFR). De opleiding wil voorts het onderzoekend vermogen bij de studenten verder ontwikkelen. De opleiding werkt voor het realiseren van de onderzoekscompetentie nauw samen met de (associate) lectoren in de onderzoekslijn Supply Management (minor Supply Management) en Klantbeleving & Cocreatie (minor State of the Art Marketing / Marketing actueel). Het panel beoordeelt dit positief. Het lectoraat zou, aldus het panel, ook aan de major van CE een bijdrage kunnen leveren. Onderzoek komt in de vorm van marktonderzoek terug in het curriculum. Daarnaast voeren studenten in projecten, de stage en het afstuderen toegepast onderzoek uit. De opleiding heeft een onderzoeksleerlijn ontwikkeld die vanaf studiejaar in fases wordt geïmplementeerd (Voorstel implementatie onderzoekslijn in de opleiding Commerciële Economie, juli 2013). Deze onderzoekslijn kent drie beheersingsniveaus met daarbij behorende indicatoren (onderzoek op basisniveau, gevorderd niveau en bachelorniveau). Voor de afstudeerders, die deze onderzoeksleerlijn nog niet hebben gevolgd, zijn er tijdens het afstuderen vier trainingssessies georganiseerd. Beroepsvaardigheden, zoals schriftelijke en mondeling communicatie, Engels als vreemde taal, projectmanagement, onderzoeksvaardigheden, professioneel presenteren, het voeren van zakelijke gesprekken en het kunnen voeren van verkoopgesprekken komen, aldus het panel in het curriculum op een adequate wijze aan bod. Het marketingonderwijs in Zwolle is door het Nederlands instituut voor Marketing (NIMA) in 2011 doorgelicht. Op basis daarvan krijgen Commerciële Economie afgestudeerde van Windesheim vrijstelling voor het schriftelijke deel van het NIMA Consumentenmarketing-B en/of Business Marketing-B Examen (B1). Dit staat gelijk aan het European Qualification Framework niveau 6 (hboniveau). 16/65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

17 Kennis en kunde Almere De opleiding heeft elf onderwijseenheden benoemd die samen het eindniveau bepalen. Per competentie zijn leerdoelen geformuleerd. In een overzicht geeft de opleiding aan in welke modules de competenties aan bod komen. Het panel stelt vast dat de inhoud van het programma relevant is voor de opleiding CE: de Body of Knowledge and Skills (BoKS) is terug te vinden in het programma en in de literatuur. In de onderdelen Algemene Economie 2 en Externe Focus komen recente trends en ontwikkelingen aan bod (globalisering, handel en politieke verhoudingen). Het eerste semester in het vierde jaar staat volledig in het teken van nieuwe media binnen het vakgebied van CE. Dit is een speerpunt van de opleiding. Marktonderzoek is een vast onderdeel van het CE-curriculum. In ieder project wordt aandacht besteed aan toegepast onderzoek. In het document Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie is vastgelegd welke onderwijseenheden tot de onderzoeksleerlijn behoren. De onderzoeksleerlijn maakt voor ongeveer twintig procent deel uit van het curriculum. De onderzoeksleerlijn is aldus het panel mooi uitgewerkt. Het panel waarschuwt wel voor een niet te ver doorschieten in het uitvoeren van onderzoekstechnieken. De focus moet liggen op het bijbrengen van een onderzoekende houding bij studenten. Onderzoeksvaardigheden zijn daarvoor een hulpmiddel. (Dit laatste geldt in gelijke mate voor de opleiding in Zwolle). De opleiding in Almere besteedt naast onderwijs en onderzoek ook aandacht aan het ontwikkelen van ondernemerschap bij studenten. Studenten schrijven in het tweede semester van het eerste jaar een ondernemingsplan en organiseren een bazaar met als doel zoveel mogelijk geld verdienen voor een goed doel. Voorts komt het ondernemerschap tot uiting in het zelf acquireren van opdrachten door studenten (de Comakerships 2 ). Tevens biedt Windesheim Flevoland de minor Ondernemen aan. Beroepsvaardigheden komen aan bod in de programmaonderdelen waarin de BoKS worden behandeld, de praktijkleerlijn en de studentbegeleidingsleerlijn. Studenten worden getraind in vaardigheden als salesvaardigheden, webanalytics, projectmanagement en onderzoeksvaardigheden en passen deze vaardigheden toe in het Comakership. In de studentbegeleidingsleerlijn worden studenten onder andere getraind op het gebied van persoonlijk leiderschap. Het panel is positief over het niveau van de literatuur en de inhoud van de onderwijseenheden van de twee varianten in Zwolle en van de voltijdopleiding in Almere. Studenten met wie het panel sprak, laten zich positief uit over de actualiteit en de inhoud van het programma. 2 Studenten brengen een groot deel van hun studietijd door bij verschillende opdrachtgevers. Zij voeren daar opdrachten uit voor een bedrijf of instelling. In het Comakership dienen studenten actuele (wetenschappelijke) literatuur toe te passen op een actueel. NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB 17/65

18 Internationalisering in het programma Zwolle De opleiding heeft naar aanleiding van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de wensen van het werkveld de laatste twee jaar meer aandacht besteed aan internationalisering in het programma. Dat komt tot uiting in de volgende programmaonderdelen van de Zwolse opleiding. Zo zijn in de propedeuse de onderwijseenheden International Business en (internationale) Economische omgeving opgenomen (cursusjaar ). In het tweede jaar is binnen de onderwijseenheid Marketing Across Cultures een studiereis opgenomen (Milaan en Istanbul). Voor thuisblijvers is een internationale driedaagse georganiseerd met gastdocenten uit het buitenland. Deze onderwijseenheid wordt in het Engels gegeven. Engels (10 EC) is als verplichte taal opgenomen. Het vak Duits wordt als keuzevak aangeboden. Er is een aanbod van internationale minoren: minor Doing business in China, minor Doing business in Germany, minor International Business Studies en de minor Study Abroad. In 2011 is de samenwerking gestart met Napier University, Edinburgh en William Paterson University, Wayne rond het vakgebied Verkoop. Drie docenten geven 1 à 2 keer per jaar les aan universiteiten in Finland, Frankrijk of Duitsland. In lijn met deze ontwikkelingen volgen vijf docenten een Camebrigde cursus op niveau B2/C1. Voorts is het gebruik van buitenlandse literatuur verplicht gesteld in de verplichte onderwijseenheden Foresight, Marketing Actueel en het afstudeertraject. Deeltijdstudenten maken geen reis naar het buitenland. Zij zijn verplicht om Engels te volgen. Almere In Almere is internationalisering in het programma als volgt opgenomen. In het eerste en in het vierde jaar zijn onderwijseenheden opgenomen die zich volledig richten op international business (4 EC). Studenten kunnen de minor International Business volgen, waarbij studenten in Nederland en in het buitenland (Brussel, Barcelona) onderwijs volgen. Er vindt jaarlijkse uitwisseling van docenten en studenten plaats met Turku University (Finland). Engels wordt als vast onderdeel van het curriculum, aangeboden tot en met C1-C2 niveau (10 EC). De opleiding werkt samen met regionale partners, zoals het World Trade Centre (WTC), de Kamer van Koophandel en de gemeente Almere op het gebied van handelsbijeenkomsten, lezingen en netwerkcontacten. De opleiding organiseert Summer School activiteiten voor buitenlandse studenten. En tot slot maakt de opleiding gebruik van internationale literatuur. In het Project (Strategisch) Management wordt gedurende een half jaar gewerkt met Engelstalige wetenschappelijke artikelen uit bijvoorbeeld Harvard Business Review. Het panel waardeert de international aspecten in het curriculum van beide opleidingen positief. Hoewel in beleidsdocumenten voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van internationale literatuur bij projecten en opdrachten, maken studenten weinig gebruik van internationale literatuur zo heeft het panel vastgesteld. Daar zou meer op gestuurd kunnen worden. 18/65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

19 Omdat de vormgeving van het programma, het personeel en de voorzieningen per locatie verschillen, zijn de volgende onderdelen van standaard 2 voor Zwolle en Almere apart beschreven: Vormgeving van het programma; Kwaliteit van het personeel; Kwaliteit van de opleidingsspecifieke voorzieningen; Borging onderwijsleeromgeving; Samenhangende onderwijsleeromgeving. Zwolle Vormgeving van het programma Didactisch concept en werkvormen De opleiding gaat uit van de volgende didactische uitgangspunten: - Competentiegericht onderwijs: het leren wordt gestimuleerd door het uitvoeren van beroepstaken in voor CE kenmerkende beroepssituaties; - Het onderwijs is kennisintensief: toepassen van kennis in een realistische context, methodische verantwoording en transfer staan centraal; - Zelfsturing: de student maakt bewuste eigen keuzes om de opleidingscompetenties te verwerven en voor zijn loopbaan. De opleiding heeft deze uitgangspunten uitgewerkt in vier leerlijnen (leerlijnenmodel van De Bie): de conceptuele leerlijn (kennis), de vaardigheden leerlijn, de reflectieve leerlijn (gedrag en houding) en de integrale leerlijn (waarin de competenties worden ontwikkeld). In de conceptuele leerlijn zijn hoor- en werkcolleges, deelopdrachten en managementgames de meest voorkomende werkvormen. In de vaardigheidsleerlijn wordt, naast kennisoverdracht geoefend in real-life situaties (met de daarbij behorende trainingen en feed back. In de integrale leerlijn en in het buitenschoolse programma voeren studenten beroepstaken uit en werken aan beroepsproducten. In de loop van het programma worden de opdrachten complexer van aard en wordt er meer en meer zelfsturing verwacht van de student. Het programma biedt de student mogelijkheden om eigen keuzes te maken: twee keuzeminoren van elk 30 EC die passen binnen de uitstroomprofielen van Commerciële Economie: marketing, verkoop, inkoop, ondernemen en internationaal zakendoen. De stageen afstudeeropdracht bieden ook mogelijkheden voor het maken van eigen keuzes. Tot slot kan de student kiezen voor Duits als tweede vreemde taal in het tweede en vierde jaar. Deeltijdstudenten kunnen kiezen uit twee minoren en Engels als vreemde taal. Het panel stelt vast dat de opleiding de didactische uitgangspunten systematisch in het programma heeft verwerkt. Het panel merkt op dat studenten met name in de eerste twee jaar weinig bekend zijn met de competenties. Zij gaan dan meer uit van de leerdoelen per module. Studenten melden dat vanaf jaar drie en vier de competenties meer betekenis voor hen krijgen en leidend zijn bij het uitvoeren van opdrachten, de stage en het afstuderen. Begeleiding van studenten De opleiding kent verschillende vormen van begeleiding: inhoudelijke, vakgerichte begeleiding door docenten, de basisbegeleiding (eerstelijns) en de specialistische begeleiding (tweedelijns). NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB 19/65

20 De studieloopbaanbegeleider is verantwoordelijk voor de basisbegeleiding. De decaan, de studieadviseur, psychologen, vertrouwenspersonen en deskundigen bieden specialistische begeleiding. Voor studenten met een beperking en voor topsporters is er specifiek voor de Business School een casemanager aangesteld. Studenten laten zich in het gesprek met het panel positief uit over de vakinhoudelijke begeleiding door docenten. Docenten zijn goed benaderbaar en bereikbaar. De basisbegeleiding vindt plaats in de reflectieve leerlijn deze loopt als rode draad door het opleidingsprogramma. De eerste twee studiejaren volgen de studenten een gestructureerd studieloopbaanbegeleidingsprogramma (SLB). De laatste twee jaren reflecteert de student zelfstandiger op zijn professionele ontwikkeling. In de bespreking van opdrachten en feed back op het functioneren van de student in de praktijk (stage en afstudeeropdracht) wordt hier aandacht aan besteed. In SLB wordt ook de studievoortgang besproken. In groeps- en individuele bijeenkomsten bespreekt de SLB er de studievoortgang, maken studenten studieplanningen en krijgen ze studieadvies. In jaar 3 en 4 ligt de verantwoordelijkheid voor het vragen van ondersteuning en advies bij de student. Dit is, aldus het panel, in lijn met het ontwikkelen van de zelfsturende competentie (standaard 1). Studenten met wie het panel sprak (voltijd en deeltijd), zijn positief over de begeleiding. Docenten zijn, aldus de studenten, goed te benaderen. Het panel is positief over de wijze waarop de begeleiding is ingericht. Verschillende leerroutes De toelatingsvoorwaarde voor de opleiding zijn een afgeronde vwo-, havo (profiel economie en maatschappij)- of mbo-opleiding (niveau 4). Potentiële studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de voorwaarden voldoen kunnen een 21+ toelatingsonderzoek afleggen bij het Windesheim Studiesuccescentrum. Om de aansluiting vanuit het mbo op het hbo te bevorderen heeft Windesheim afspraken gemaakt met het mbo. Zo kunnen mbo-studenten deelnemen aan een programma op het gebied van Wiskunde, Nederlands en Engels. Studenten met een vwo vooropleiding kunnen een Engelstalig programma volgen. Het programma is opleidingoverstijgend en gezien het overkoepelend thema Globalisation interessant voor alle studenten van de business opleidingen. Studenten volgen het programma op donderdagavond gedurende drie semesters van elk 10 EC parallel aan het eerste en tweede jaar van hun opleiding. Studenten die hun propedeuse in één jaar hebben behaald met een gemiddelde van een 7.2 kunnen een honours programma volgen. Het programma duurt een jaar en heeft een studielast van 8 studiepunten per semester. Het thema van het honours programma is Social Innovation: het analyseren en beïnvloeden van veranderingsprocessen in organisaties. Deeltijdopleiding De deeltijd duurt vier jaar en heeft een programma van 240 EC. Het deeltijdprogramma is qua inhoud en toetsing grotendeels gelijk aan het voltijdprogramma. Er kan een versnelling van de studieduur plaatsvinden middels een praktijkportfolio. Dit portfolio wordt aan het eind van de propedeuse beoordeeld. Als blijkt dat de deeltijdstudent sommige beroepstaken al op gevorderd niveau beheerst, kan de student het onderdeel stage versneld afronden. 20/65 NQA Christelijke Hogeschool Windesheim: Cluster Commerciële Economie - BOB

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd se a ccr e ditati eor ga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Commerciële Economie van de Christelijke Hogeschool Windesheim datum 3'l juli

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma van het Associate-degreeprogramma Ondernemen

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Commerciële Economie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Stenden Hogeschool. Commerciële Economie. Beperkte opleidingsbeoordeling Stenden Hogeschool Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/69 NQA - Stenden Hogeschool: Commerciële Economie - BOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 9nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma voor het associate-degreeprogramma Officemanagement

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3 n ede rl ands - v I aam se a ccre ditati eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zotgvan de Avans Hogeschool datum 30

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 5 december 201 3 voltijd, deeltijd, duaal Almere, Zwolle

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 5 december 201 3 voltijd, deeltijd, duaal Almere, Zwolle s e a ccr e d tat eor ga n is ati e Besluit datum 28 november 2014 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791)

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791) wao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende to t het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Actuarieel Analist van het Actuarieel Genootschap & Actuarieel

Nadere informatie

Logo Instelling in kleur. AVANS Hogeschool. Commerciële Economie DT & Ad Marketing Management. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instelling in kleur. AVANS Hogeschool. Commerciële Economie DT & Ad Marketing Management. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instelling in kleur AVANS Hogeschool Commerciële Economie DT & Ad Marketing Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/55 NQA - AVANS Hogeschool: Commerciële

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills -

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin begeleiden?

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling NHL Hogeschool Financial Services Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Nederland 2013 2/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB Inleiding Dit

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Commerciële Economie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013

NHL Hogeschool. Commerciële Economie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 NHL Hogeschool Commerciële Economie Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 NQA NHL Hogeschool: Commerciële Economie - UOB 2/81 NQA NHL Hogeschool: Commerciële

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 013 /67 NQA - Windesheim Zwolle & Flevoland: Maatschappelijk

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Financial Services Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/51 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Financial Services

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care -

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid, gezond

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo r qa ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Bioinformatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 maart 2015

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Culturele en Maatschappelijke Vorming Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2012 2/61 NQA Hogeschool Rotterdam: BOB Culturele en Maatschappelijke

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

: 26 oktober 2015 : 21 januari 2016 : April 2016

: 26 oktober 2015 : 21 januari 2016 : April 2016 nvao n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Dier- en Veehouderij en AD Melkveehouderij

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen. n ederl a n ds - v I a a mse a ccr edìtati e o rga ní sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie van de Hogeschool van

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Accountancy Ad Accountancy, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/69 NQA AVANS Hogeschool: Accountancy & Ad Accountancy - BOB Inleiding

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Opleiding voor Logopedie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Christelijke Hogeschool Windesheim. Opleiding voor Logopedie. Beperkte opleidingsbeoordeling Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding voor Logopedie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/65 NQA - Opleiding voor Logopedie: Christelijke Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Small Business & Retail Management Associate degree Ondernemen. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Small Business & Retail Management Associate degree Ondernemen. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Small Business & Retail Management Associate degree Ondernemen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/73 NQA - Hogeschool Rotterdam: SB&RM

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma ,wao w nederlands - vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuw Associatedegreeprogramma ICT van Zuyd Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor rwao w nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten datum

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Accountancy & Ad Accountancy Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/53 NQA - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Accountancy &

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor ,nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Security Management van de Saxion Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Ba Small Business en Retail Management Ad Small Business en Retail Management. Beperkte opleidingsbeoordeling

Stenden Hogeschool. Ba Small Business en Retail Management Ad Small Business en Retail Management. Beperkte opleidingsbeoordeling Stenden Hogeschool Ba Small Business en Retail Management Ad Small Business en Retail Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2013 2/57 NQA Stenden Hogeschool: BOB

Nadere informatie

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instel in kleur Avans Hogeschool Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/55 NQA Avans Hogeschool:

Nadere informatie