Cursusoverzicht juni - december 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusoverzicht juni - december 2015"

Transcriptie

1 Cursusoverzicht juni - december 2015 Permanente Educatie Gezelschapsdieren is een samenwerkingsverband zonder winst oogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD, en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht. Gezamenlijk organiseren zij lezingen, workshops en modulaire cursussen gegeven door nationale en internationale topsprekers. PEGD, het cursuscentrum voor dierenarts en paraveterinair!

2 De GGG wil de gezelschapsdierenarts positioneren als de onafhankelijke deskundige op het gebied van gezondheid en welzijn van gezelschapsdieren en poortwachter van de volksgezondheid. De GGG streeft hierbij naar continue verbetering van de kwaliteit van de diergeneeskunde voor gezelschapsdieren. De verdere groei en professionalisering van de gezelschapsdierenpraktijk wordt onder andere bevorderd door de deelname in PEGD. Toegankelijke, hoogwaardige en geaccrediteerde nascholing levert zo een belangrijke bijdrage aan de centrale rol van de gezelschapsdierenarts, in belang van mens en dier. Het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) beschouwt PEGD als maatschappelijke kerntaak. Het DGG is niet alleen medeorganisator, maar stelt haar faciliteiten zonder kosten ter beschikking. Het DGG wil zo haar rol als kenniscentrum voor de praktijk waarmaken. Alle cursussen vinden bij voorkeur plaats op het DGG. 2

3 PEGD is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verdere groei en professionalisering van de gezelschapsdierenpraktijk door het leveren van toegankelijke, hoogwaardige en geaccrediteerde permanente educatie voor dierenartsen en paraveterinairen. Sinds 2009 hebben al vele dierenartsen de PEGD lezingen, workshops en modulaire cursussen naar tevredenheid gevolgd op het departement. Om de nascholingen tegen een betaalbare prijs aan te bieden, wordt samengewerkt met de Strategische Partner van PEGD, te weten Menarini Diagnostics met ondersteuning door MSD Animal Health, partner van PEGD (zie pagina 43). Het programma wordt samengesteld onafhankelijk van de Strategische Partners. 3

4 Index juni - december 2015 Index 4-5 Kalender 6-7 Combinaties PEGD 8 Neurologie! Hoe onderzoek ik het? Paul Mandigers & Niklas Bergknut 9 Anesthesiologie: startcursus (dierenartsen) Ies Akkerdaas 10 Otitis externa bij de hond en kat Annika Haagsman 11 Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media René van den Bos & Roeland Wessels Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel I Hans Kooistra 14 Niertherapeutica: de behandeling van nierpatiënten Astrid van Dongen 15 Vuurwerkangst Valerie Jonckheer-Sheehy 16 Röntgendianostiek van de voor- en Martijn Beukers & 17 achterpoot Kim van Schaik-Gerritsen Röntgendiagnostiek van de thorax Stefanie Veraa 18 Praktijk hematologie Jos Vossen & Lenie Boswijk-Appelhof 19 Cytologie Erik Teske Orthopedie Lars Theyse & Henry L Eplattenier Praktijk klinische chemie urineonderzoek Jos Vossen & Lenie Boswijk-Appelhof 24 Allergieën bij de hond en kat Yvette Schlotter 25 Dieet en medicatie adviezen bij maag- en darmziekten Erik den Hertog 26 Lezing Workshop Modulaire cursus Paraveterinairen workshop 4

5 Index juni - december 2015 Lezing Workshop Modulaire cursus Paraveterinairen workshop De tien meest gestelde vragen over verantwoord antibioticagebruik Els Broens & Tjerk Bosje 27 Oncologie Laurent Findji, Erik Teske, Johan Vos & Maurice Zandvliet Anesthesiologie: inhalatieanesthesie (dierenartsen) Ies Akkerdaas 30 Indicatiestelling voor CT en MRI gericht op de eerste lijns practicus Susanne Boroffka & Leonie van Bruggen 31 Telefonische triage en adviseren van de eigenaar bij spoed Merel Visschers 32 Röntgendiagnostiek van het abdomen Leonie van Bruggen 33 Endocriene casuïstieken Hans Kooistra 34 Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel II Hans Kooistra 35 Chirurgie kat Ceriel Maas & Elaine Naan 36 Opfriscursus tandheelkunde bij hond en kat Henriëtte Booij-Vrieling 37 Anesthesiologie: inhalatieanesthesie Ies Akkerdaas 38 Anesthesiologie: monitoring van de patiënt (dierenartsen) Ies Akkerdaas 39 Aantoonbare kwaliteit in de gezelschapsdierenartsenpraktijk Annemiek van den Noort Nadere informatie PEGD 42 Strategische partners 43 5

6 Kalender 2015 Alles in één oogopslag Juni 16 Neurologie! Hoe onderzoek ik het? 18 Anesthesiologie: startcursus (dierenartsen) September 8 Otitis externa bij de hond en kat 17 Start modulaire cursus: Communicatie: Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media 22 Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel I 24 Niertherapeutica: de behandeling van nierpatiënten 24 Workshop voor paraveterinairen: Vuurwerkangst 25 Röntgendiagnostiek van de voor- en achterpoot 29 Röntgendiagnostiek van de thorax Oktober 1 Start modulaire cursus: Cytologie 1 Workshop voor paraveterinairen: Praktijk hematologie 6/7 Start modulaire cursus: Orthopedie 14 Workshop voor paraveterinairen: Praktijk klinische chemie urineonderzoek 15 Allergieën bij de hond en kat 15 Workshop voor paraveterinairen: Dieet en medicatie adviezen bij maag- en darmziekten 16 De tien meest gestelde vragen over verantwoord antibioticagebruik 6

7 Kalender 2015 Alles in één oogopslag November 10 Start modulaire cursus: Oncologie 17 Anesthesiologie: inhalatieanesthesie (dierenartsen) 19 Indicatiestelling voor CT en MRI gericht op de eerste lijns practicus 19 Workshop voor paraveterinairen: Telefonische triage en adviseren van de eigenaar bij spoed 26 Röntgendiagnostiek van het abdomen 27 Endocriene casuïstieken December 8 Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel II 10 Chirurgie kat 15 Opfriscursus tandheelkunde bij hond en kat 15 Workshop voor paraveterinairen: Anesthesiologie: inhalatieanesthesie 17 Anesthesiologie: monitoring van de patiënt (dierenartsen) Wordt verwacht Aantoonbare kwaliteit in de gezelschapsdierenartsenpraktijk 7

8 Combinaties PEGD Kom naar de PEGD lezing voor dierenartsen en neem uw paraveterinair mee naar de gelijktijdige PEGD workshop voor paraveterinairen. De volgende combinaties zijn mogelijk: Donderdag 24 september 2015 Niertherapeutica: de behandeling van nierpatiënten door Astrid van Dongen en Vuurwerkangst voor paraveterinairen door Valerie Jonckheer-Sheehy Donderdag 15 oktober 2015 Allergieën bij de hond en kat door Yvette Schlotter en Dieet en medicatie adviezen bij maag- en darmziekten voor paraveterinairen door Erik den Hertog. Donderdag 19 november 2015 Indicatiestelling voor CT en MRI gericht op de eerste lijns practicus door Suzanne Boroffka & Leonie van Bruggen en Telefonische triage en adviseren van de eigenaar bij spoed voor paraveterinairen door Merel Visschers. Dinsdag 15 december 2015 Opfriscursus tandheelkunde bij hond en kat door Henriëtte Booij-Vrieling en Anesthesiologie: inhalatieanesthesie voor paraveterinairen door Ies Akkerdaas Als deelnemer aan een van de bovenstaande lezingen voor dierenartsen, kunt u uw paraveterinair voor een gereduceerde prijs van 100,- excl. BTW voor de gelijktijdige workshop inschrijven. 8

9 Quote Praktische lezing over een vaak lastig onderwerp Neurologie! Hoe onderzoek ik het? Praktijkgerichte lezing Prijs 150,- ex. btw. Datum Sprekers Dr. Paul Mandigers & Dr. Niklas Bergknut Neurologische patiënten stappen regelmatig de praktijk binnen en zijn niet altijd eenvoudig te diagnosticeren. Allereerst kan het herkennen van een neurologische patiënt lastig zijn en vervolgens vergt het uitvoeren van een uitgebreid neurologisch onderzoek enige kennis. In deze lezing zullen dr. Paul Mandigers en dr. Niklas Bergknut eerst uitgebreid stil te staan bij het neurologisch onderzoek en de neuroanatomie. Aansluitend gaan zij in detail in op waarom bepaalde zaken plaats vinden. Waarom heeft de patiënt een scheve kop, wat betekent dat en waarom cirkelt ie nu rechtsom. Met behulp van videomateriaal worden de verschillende neurolokalisaties (spinale en perifeer) besproken met steeds de achterliggende vraag het grote waarom?. Deze lezing is interactief en praktisch van aard. Gemengde practicus en gezelschapsdierenarts, niveau I-II. De lezing vindt plaats op dinsdag 16 juni 2015 van uur. 9

10 Anesthesiologie: startcursus voor dierenartsen Opfrissen van kennis & aandacht voor nieuwere technieken en farmaca Quote Fantastische toegankelijke presentatie. Ies snapt de 1e lijns praktijk Cursist PEGD lezing 2011 Ies Akkerdaas, werkzaam bij de UKG, zal in een workshop van 5 uur de basisprincipes van de anesthesie bespreken. Een deel van de cursus zal bestaan uit het opfrissen van kennis. Daarbij komen aan bod komen de diverse onderdelen en fasen van de anesthesie procedure en bespreking van de (bij)werkingen van de diverse anesthetische farmaca. Er zal bovendien aandacht zijn voor anesthetica die recent op de veterinaire markt zijn verschenen. Ook worden de verschillende soorten pijnstillers uitgebreid besproken. De voor- en nadelen van injectieen inhalatieanesthetica worden naast elkaar gezet en TIVA (totaal intra veneuze anesthesie) zal uitgebreid aandacht krijgen als nieuwere techniek. PEGD zal in het najaar van 2015 twee vervolgcursussen voor dierenartsen op bovenstaande workshop aanbieden waarin ook praktische vaardigheden worden getraind: Inhalatie-anesthesie & monitoring. Gezelschapsdierenartsen, niveau I-II. De dierenarts die regelmatig anesthesie geeft in zijn praktijk maar een opfrissing van kennis kan gebruiken. Ook kunnen dierenartsen kennis maken met nieuwe anesthesietechnieken en farmaca en zo hun vaardigheden op het gebied van anesthesie vergroten. De workshop vindt plaats op donderdag 18 juni 2015 van uur. Prijs 195,- ex. btw Datum Spreker Drs. Ies Akkerdaas 10

11 Otitis externa bij de hond en kat Lezing over de nieuwste inzichten en de richtlijn toegepast De aanbevelingen in de richtlijn otitis externa bij hond en kat geven de dierenarts een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van otitis externa bij hond en kat. Er wordt ingegaan op het gebruik van het PPSP-systeem bij de benadering en behandeling van otitis externa, de verschillende therapeutische mogelijkheden en de systematische aanpak om het ontwikkelen van chronische en recidiverende otitis externa te voorkomen. Aan de hand van de richtlijn zal Annika Haagsman in deze cursus otitis externa bij de hond, een veel voorkomende aandoening in ongeveer 10-20% van de hondenpopulatie in de eerstelijns veterinaire praktijk, en otitis externa bij de kat, waar het minder frequent voorkomt behandelen. Bij de kat zal zij daarom tevens ingaan op otitis media en poliepen uitgaande van het middenoor welke richting de externe gehoorgang dan wel nasopharynx groeien. Gezelschapsdierenarts niveau I-II. Opfrislezing voor de eerste lijns practicus. De lezing vindt plaats op dinsdag 8 september 2015 van uur. Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Drs. Annika Haagsman 11

12 12 Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media Driedaagse modulaire cursus Deze cursus zoomt in op de dierenartsenpraktijk als moderne en toekomstgerichte onderneming. Hoe communiceert de praktijk met markt, maatschappij en moderne media. Module I: Wie wil je zijn en wat wil je worden? In module I van deze tweede communicatiecursus bepalen de deelnemers de missie, visie en strategie van hun praktijk. Er wordt ingegaan op de ambitie, mogelijkheden en marktkansen van de individuele praktijken. Waar staat de praktijk nu en waar wil de praktijk naar toe? Groter? Transparanter? Gespecialiseerder? Wat zijn je marketingdoelen, hoe wil je ze bereiken en hoe meet je het succes? En, hoe zorg je er voor dat de strategie die je ontwikkeld breed wordt gedragen door iedereen in de organisatie? Deze en andere vraagstukken worden uitgebreid behandeld in de eerste module van deze driedelige cursus. Deelnemers maken aansluitend aan de module samen met de cursusbegeleider een eerste houtskoolschets voor een eigen praktijkmarketing communicatieplan. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt dit plan verder uitgewerkt wat moet leiden tot daadwerkelijke actie. Aan de module is een huiswerkopdracht* gekoppeld. Module II: De digitale dierenartsenpraktijk In de vorige module hebben de deelnemers een eerste ruwe schets gemaakt van hun marketingplan. Missie, visie en strategie van de praktijk zijn gedefinieerd, nu komt het aan op de uitvoering: welke middelen gaan we inzetten om dit tot een succes te maken? Alle mogelijke marketingmiddelen worden tegen het licht gehouden, met Quote Heel inspirerend en leuk in een kleine groep met veel interactie - Zouden meer collega s naar toe moeten! Enthousiaste cursisten uit 2013 Prijs 950,- euro ex. btw Datum Sprekers Drs. René van den Bos & Drs. Roeland Wessels

13 sterke nadruk op de digitale (interactieve) media. Hoe belangrijk is de praktijkwebsite? Welke rol spelen sociale media als Facebook en Twitter? Heeft adverteren nog wel zin? Wat doen we met die kolom in de lokale krant? En hoe zet ik mijn (potentiële) klanten aan tot actie? Na deze module zijn de deelnemers in staat om een effectief actieplan te maken om met hun klanten in contact te komen en waarmee ze de doelstelling van de praktijk uit de voorgaande module kunnen verwezenlijken. Module III: Terugkommiddag Op deze terugkommiddag wordt herhaling van het geleerde afgewisseld met de bespreking van vragen van de deelnemers vanuit de praktijk. Per deelnemer worden wensen en doelen voor de toekomst geïnventariseerd, vastgesteld en vastgelegd. Tevens vormt een uitgebreide groepsevaluatie van de modulaire communicatiecursus onderdeel van deze terugkommiddag, inclusief de mogelijkheid om met de groep in de toekomst verdere vervolgacties te ondernemen (als onderdeel van intervisie). De dag wordt besloten met een informeel diner. * Online ondersteuning bij PEGD modulaire cursus: Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media De modulen worden ondersteund met een interactief digitaal communicatieplatform. Alle deelnemers krijgen toegang via het internet tot deze exclusieve omgeving waar de deelnemers met elkaar en met de docenten in contact kunnen komen. Binnen deze omgeving kunnen vragen aan elkaar gesteld worden, documenten gedeeld en kan aan opdrachten worden gewerkt. Tevens wordt er een online vragenuur georganiseerd waarbij de deelnemers live met de cursusleider in gesprek kunnen gaan omtrent het onderwerp en de huiswerkopdracht. Op deze manier wordt het effect van de cursus verstrekt. Niet alleen is men met de stof bezig tijdens de fysieke bijeenkomsten maar ook in de periode daartussen. Het rendement van de cursus zal hierdoor worden vergroot. De gezelschapsdierenarts, niveau I-III. De cursus start op donderdag 17 september 2015 van :30 uur. De overige modules vinden plaats op donderdag 8 oktober 2015 en donderdag 12 november

14 Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel I Workshop Quote Geweldige spreker, zeer boeiend en veel ruimte voor vragen Vanwege de voortdurende belangstelling en de zeer hoge waardering wordt deze workshop voor de tiende keer gegeven. Aan deze interactieve middag kunnen per keer maximaal 25 personen deelnemen. In kleine groepen gaat u aan de slag met diverse klinisch-chemische laboratoriumuitslagen. Onder de intensieve leiding van dr. Hans Kooistra worden u handreikingen gegeven voor een systematische aanpak. De nadruk wordt tevens gelegd op welke uitslagen u meer of minder vertellen en welke afwijkingen absoluut verder opgewerkt dienen te worden. Practici die meer willen halen uit hun laboratoriumuitslagen, waarbij zowel aan startende als meer ervaren dierenartsen gedacht moet worden. Niveau I en II. Deze workshop wordt gegeven op dinsdag 22 september 2015 van :30 uur. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar, schrijf u tijdig in, deze cursus loopt naar verwachting snel vol. Prijs 150,- ex. btw Datum Spreker Dr. Hans Kooistra 14

15 Quote De behandeling van nierpatiënten kost tijd en geld, maar heb je dan ook wat? Astrid van Dongen Niertherapeutica: de behandeling van nierpatiënten Een interactieve lezing aan de hand van casuïstieken Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Drs. Astrid van Dongen Het eerste deel van de lezing zal gebruikt worden om een overzicht te geven van uiteenlopende therapeutische producten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen curatieve en symptomatische therapie en ligt de aandacht vooral op indicatie en beoogde effecten. Daar waar mogelijk zal ook worden aangegeven wat de mate van bewijs is en hoe die onderzoeksresultaten zich laten vertalen naar gebruik bij individuele honden of katten met een nierlijden. Aan de hand van casuïstieken zullen verschillende strategieën interactief worden besproken waarbij een (soms wat arbitraire) indeling gemaakt zal worden op basis van praktisch toepasbare parameters. Relatief eenvoudig te verkrijgen informatie uit anamnese en lichamelijk onderzoek (liefst inclusief een bloeddrukmeting) geeft niet alleen idee over mogelijke oorzaken maar ze levert ook een bijdrage aan de inschatting van de duur (acute insufficiëntie versus chronische nierziekte) van de nierproblemen en prioriteiten bij het behandelplan. Tezamen met urine- en bloed onderzoek kunnen ze gebruikt worden om de verschillende nierfuncties te kwantificeren. Het levert bovendien een uitgangswaarde om het effect van je behandelplan te vervolgen en daarmee te bepalen wat de accenten bij de vervolgstap zijn, zowel wat therapie als diagnostiek betreft. Gezelschapsdierenarts, niveau II. Deze lezing wordt gegeven op donderdag 24 september 2015 van :30 uur. Combinatie met paraveterinaire cursus is mogelijk, zie pagina 8. 15

16 Workshop voor paraveterinairen Vuurwerkangst Workshop voor paraveterinairen Elk jaar antwoorden paraveterinairen en dierenartsen vele vragen op dit gebied. Heb jij de juiste kennis in huis om dit probleem te behandelen? Ken jij het verschil tussen aangeleerd en pathologisch gedrag? Ben je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke bevindingen over therapieën? Moet je het dier negeren, troosten, straffen of iets heel anders doen? Moet je medicatie bij dit soort patiënt gebruiken? Wat doe je met de mensen die op 31 december langskomen? Wat moet je weten over alle andere technieken, methoden en supplementen? Wat werkt, en wat werkt niet? Hoe voorkom je het ontwikkelen van vuurwerkangst bij dieren? De cursus is opgebouwd uit een aantal korte lezingen. Aansluitend worden deelnemers uitgedaagd om in kleine groepjes aan de slag te gaan met casussen en zal er gezamenlijk een protocol ter behandeling van vuurwerkangst voor in de eigen praktijk ontwikkeld worden. Heeft de praktijk al een protocol? Neem het mee en grijp de gelegenheid aan om het te bespreken. Heb je brandende vragen die je graag behandeld wilt zien? Stuur deze alvast op per naar Paraveterinairen die aan de balie of telefonisch klanten adviseren aangaande problemen gerelateerd aan vuurwerkangst. Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. De workshop vindt plaats op donderdag 24 september 2015 van uur. 16 Quote Goede, duidelijke uitleg. Voldoende ruimte voor vragen. Cursisten 2013 Prijs 150,- ex. btw Datum Spreker Drs. Valerie Jonckheer- Sheehy

17 Quote Interactieve cursus voor de eerste lijn practicus Röntgendiagnostiek van de voor- en achterpoot Workshop Prijs 250,- ex. btw. Datum Sprekers Drs. Martijn Beukers & Drs. Kim van Schaik-Gerritsen In deze 2 modules (voor- en achterpoot) bespreken Martijn Beukers en Kim van Schaik-Gerritsen in een inleiding kort de normale en pathologische röntgenanatomie en tevens de opnametechniek en positionering van de voor- en de achterpoot van de hond en kat. Hierbij komen het jonge skelet en ras- en diersoort-specifieke röntgen anatomische en pathologische bijzonderheden ter sprake. Hierna gaat u zelf actief aan de slag. De nadruk van deze cursus ligt namelijk op het individueel uitwerken en vervolgens klassikaal bespreken van casussen. De docent heeft een aantal casussen voorbereid met een korte anamnese en digitale röntgenfoto s. De casussen worden in eerste instantie door de deelnemers als pdf op hun eigen laptop bekeken en uitgewerkt. Vervolgens worden deze gemeenschappelijk besproken, waarbij het verwacht wordt dat iedere deelnemer actief meedoet aan de bespreking. PEGD geeft tevens vergelijkbare workshops aangaande thorax (29 september 2015) en het abdomen (26 november 2015). De gezelschapsdierenarts, niveau I-II (opfris + update + oefenen cursus). Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. Cursisten dienen zelf een laptop mee te nemen. De workshop vindt plaats op vrijdag 25 september 2015 van uur. 17

18 Röntgendiagnostiek van de thorax Workshop Quote Praktijkgericht en een duidelijk verhaal In deze workshop bespreekt Stefanie Veraa in een inleiding kort de normale en pathologische röntgenanatomie en tevens de opnametechniek en positionering van de thorax van de hond en kat. Hierbij wordt de algemene interpretatie, longpatronen en veranderingen van mediastinale, extrathoracale en diafragma behandeld. Hierna gaat u zelf actief aan de slag. De nadruk van deze cursus ligt namelijk op het individueel uitwerken en vervolgens klassikaal bespreken van casussen. De docent heeft een aantal casussen voor bereid met een korte anamnese en digitale röntgenfoto s. De casussen worden in eerste instantie door de deelnemers als pdf op hun eigen laptop bekeken en uitgewerkt. Vervolgens worden deze gemeenschappelijk besproken, waarbij het verwacht wordt dat iedere deelnemer actief meedoet aan de bespreking. PEGD geeft tevens vergelijkbare workshops aangaande voor- en achterpoot (25 september 2015) en het abdomen (26 november 2015). De gezelschapsdierenarts niveau I-II (opfris + update + oefenen cursus). Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. Cursisten dienen zelf een laptop mee te nemen. De workshop vindt plaats op dinsdag 29 september 2015 van uur. Prijs 195,- ex. btw. Datum Spreker Drs. Stefanie Veraa 18

19 Quote Urineonderzoek, een dagelijkse aangelegenheid, maar doe je het wel goed? Praktijk hematologie Workshop voor paraveterinairen Prijs 125,- ex. btw Datum Sprekers Ing. Jos Vossen & Lenie Boswijk-Appelhof Als paraveterinair ben je vaak degene die het bloedonderzoek uitvoert of opstuurt volgens de richtlijnen die de overheid daaraan stelt. Ook al lijkt het een eenvoudige dagelijkse bezigheid, er kunnen zaken zijn die een correcte uitvoering in de weg staan zonder dat je dat wellicht bewust bent. Dat kan leiden tot een foute interpretatie met alle gevolgen van dien. In deze praktische cursus leer je van Jos Vossen, hoofd van het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL) en hoofdanaliste Lenie Boswijk-Appelhof hoe te handelen. Allereerst is het van belang dat bloed op de juiste wijze afgenomen wordt, waar moet je op letten, welke buizen moet je gebruiken en op welke wijze opsturen. Mocht je het bloedonderzoek in de eigen praktijk uitvoeren dan is het wel van belang dat de apparatuur met regelmaat gekalibreerd en gecontroleerd wordt. Dat is eenvoudiger dan je misschien denkt en zeker een taak voor de paraveterinair. Tevens gaan Jos en Lenie uitleggen en demonstreren hoe je een hematocriet bepaling doet en hoe je een goed bloeduitstrijkje maakt. Een onderdeel van de workshop is het op de juiste wijze instellen van je microscoop. Paraveterinairen die in de praktijk bloedonderzoek uitvoeren, moeten verwerken of diegene die hier meer over willen leren. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. De cursus vindt plaats op donderdag 1 oktober 2015 van uur. Cursus voor paraveterinairen 19

20 Cytologie Vijfdaagse modulaire cursus Cytologie van aspiratiebiopten, afdrukpreparaten of vocht kan vaak redelijk snel en eenvoudig tot een klinische diagnose leiden. Tijdens deze cursus wordt u door prof. dr. Erik Teske de basisprincipes bijgebracht en worden de meest voorkomende afwijkingen behandeld. Elke sessie start met een theoretisch deel, gevolgd door praktisch oefeningen achter de microscoop. Aan het eind van iedere sessie zullen de preparaten gezamenlijk doorgesproken worden. Module 1: Introductie Gedurende de introductie zal ingegaan worden op de algemene principes van het beoordelen van cytologie preparaten. Na bepaling van weefselorigine zullen de kenmerken van ontsteking, goedaardige en kwaadaardige tumoren worden behandeld. Module 2: Cytologie van (sub)cutane laesies Afwijkingen in de huid en subcutis lenen zich goed voor het verkrijgen van cytologische biopten. In dit cursus deel zullen diverse diagnoses besproken de revue passeren van zowel allerlei ontstekingen als tumoren. Module 3: Cytologie van lymfeklieren Lymfadenopathie is een veelvuldig voorkomende klinische bevinding. Met behulp van dunne naald aspiratie biopten is snel een diagnose te stellen. Een bijzondere plaats neemt de classificatie van lymfomen in. Module 4: Cytologie van synovia, urogenitaal apparaat, en buik- en thorax vocht De meest voorkomende afwijkingen zullen tijdens dit deel van de cursus de revue passeren. 20

21 Module 5: Bloeduitstrijkjes In house hematologie analyzers kunnen vaak uitstekend de aantallen bloedcellen weergeven, maar differentiatie van de verschillende subtypen en het opmerken van abnormale morfologie van cellen is veelal minder goed. Daarom zal tijdens deze module nader op het belang van de beoordeling van een bloeduitstrijkje in gegaan worden. Diverse normaal beelden en abnormaliteiten van zowel de rode als de witte cel reeks zullen de revue passeren. Ook zullen bloedparasieten behandeld worden. Dierenartsen die geringe ervaring hebben in de cytologie, maar zeker ook diegene die zich er verder in willen bekwamen. Niveau I en II. U dient zelf een microscoop mee te nemen. De microscoop moet voldoen aan de volgende eisen: microscoop: binoculair, objectieven minimaal 10x, 20x, en 100x olie immersie. De cursus start op donderdag 1 oktober 2015 van uur. De overige modules vinden plaats op donderdag 12 november 2015, donderdag 7 januari 2016, donderdag 4 februari 2016 en donderdag 10 maart Prijs 950,- ex. btw Datum start Docent Prof.dr. Erik Teske 21

22 Orthopedie Vierdaagse modulaire cursus Vanwege de grote belangstelling en de enthousiaste reacties van de cursisten in 2011, 2012, 2013, 2014 en wederom in 2015 wordt deze cursus nu voor de zevende maal georganiseerd. Deze uitdagende cursus is opgebouwd uit meerdere korte theoretisch blokken die direct gevolgd worden door de uitvoering in de praktijk. Onder de intensieve begeleiding van dr. Lars Theyse en dr. Henry L Eplattenier voert u in groepen van twee cursisten per kadaver verschillende procedures uit. Iedere de dag eindigt met een challenge die u geacht wordt zelfstandig uit te voeren. De onderwerpen die aan bod komen zijn wat de voorpoot betreft onder andere: OCD en de craniale en caudale benadering van de schouder; de laterale en mediale benadering van de humerus inclusief de laterale condylaire en intercondylaire fracturen en de intramedulaire pin (IM);elleboog dysplasie, de laterale en mediale benadering van de elleboog en ulnectomy; ulna en radius facturen inclusief externe fixatie (ESF) radius type III; hyperextensie carpus; fractuur van de metacarpus & IM pinnen. De procedures aan de achterpoot zijn onder andere: de craniolaterale benadering van de heup, heupluxatie en osteotomy van e femurkop; laterale benadering van femur inclusief 22

23 Quote Goede onderwerpen, vlotte manier van lesgeven en heel praktisch Cursisten 2012 IM en cross pinnen; mediale benadering van de tibia en IM pinnen; tijdelijke gewrichtstabilisatie door middel van externe fixatie; laterale benadering van de tarsus en extra capsulaire hechtingen en tenslotte patella luxatie reparatie: trochleoplasty en TT transpositie. De gezelschapsdierenarts die wil starten met het uitvoeren van orthopedische operaties. Deze unieke cursus is ook voldoende uitdagend voor de gezelschapsdierenarts die hier al enige ervaring in heeft. Niveau II. De modulaire cursus bestaat uit twee modulen van ieder 2 aaneensluitende dagen. Module I op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2015 en module II op dinsdag 1 en woensdag 2 december Vervolgcursussen Na het volgen van deze cursus is het mogelijk om deel te nemen aan de tweedaagse workshop orthopedie hond voor gevorderden en/of de tweedaagse workshop orthopedie kat. Beide workshops worden bij voldoende belangstelling herhaald. Prijs 1950,- ex. btw. Datum start Sprekers Dr. Lars Theyse & Dr. Henry L Eplattenier 23

24 Praktijk klinische chemie urineonderzoek Workshop voor paraveterinairen Workshop voor paraveterinairen Als paraveterinair ben je vaak degene die het urineonderzoek uitvoert of opstuurt. En sommige paraveterinairen beoordelen ook zelf het sediment. Een urineonderzoek is waarschijnlijk een dagelijkse bezigheid, maar doe je het ook goed of wil je jouw vaardigheden verbeteren? In deze praktische, interactieve cursus leer je van Jos Vossen, hoofd van het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL) en hoofdanaliste Lenie Boswijk-Appelhof hoe het moet. Allereerst is het van belang dat de urine screening goed voorbereid wordt en dat een urinemonster op juiste wijze bewaard wordt. Vragen als Moet het in de koelkast bewaard worden, Hoe oud mag het zijn, Wel of geen ochtendurine nodig komen aan bod. Vervolgens gaan Jos en Lenie in op het urineonderzoek in de eigen praktijk. Ze leggen uit en demonstreren hoe om te gaan met de refractometer, hoe je een op de juiste wijze strips hanteert en afleest, hoe je een goed sediment maakt en waar je op moet letten. In het tweede deel van de workshop ga je oefenen met de microscoop. Uitgebreid ga je aan de slag met de beoordeling van diverse sedimenten. Er zal per deelnemer een microscoop beschikbaar zijn. Paraveterinairen die in de praktijk urineonderzoek uitvoeren, moeten verwerken of diegene die hier meer over willen leren. Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. De cursus vindt plaats op woensdag 14 oktober 2015 van uur. 24 Prijs 195,- ex. btw Datum Sprekers Ing. Jos Vossen & Lenie Boswijk-Appelhof

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Oncologie Wil van Veen, Den Haag Transmuraal Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Menselijke maat Open de site van Bronovo, www.bronovo.nl, en lachende gezichten op een groepsfoto kijken je aan.

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding Fitnesstrainer-A versie 1.1 Module 4: Training geven Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Les en leiding geven 1.1 Inleiding............................................................. 3 1.2 Lesdoelstellingen....................................................

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie