Cursusoverzicht juni - december 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusoverzicht juni - december 2015"

Transcriptie

1 Cursusoverzicht juni - december 2015 Permanente Educatie Gezelschapsdieren is een samenwerkingsverband zonder winst oogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD, en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht. Gezamenlijk organiseren zij lezingen, workshops en modulaire cursussen gegeven door nationale en internationale topsprekers. PEGD, het cursuscentrum voor dierenarts en paraveterinair!

2 De GGG wil de gezelschapsdierenarts positioneren als de onafhankelijke deskundige op het gebied van gezondheid en welzijn van gezelschapsdieren en poortwachter van de volksgezondheid. De GGG streeft hierbij naar continue verbetering van de kwaliteit van de diergeneeskunde voor gezelschapsdieren. De verdere groei en professionalisering van de gezelschapsdierenpraktijk wordt onder andere bevorderd door de deelname in PEGD. Toegankelijke, hoogwaardige en geaccrediteerde nascholing levert zo een belangrijke bijdrage aan de centrale rol van de gezelschapsdierenarts, in belang van mens en dier. Het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) beschouwt PEGD als maatschappelijke kerntaak. Het DGG is niet alleen medeorganisator, maar stelt haar faciliteiten zonder kosten ter beschikking. Het DGG wil zo haar rol als kenniscentrum voor de praktijk waarmaken. Alle cursussen vinden bij voorkeur plaats op het DGG. 2

3 PEGD is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD en het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren (DGG) van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verdere groei en professionalisering van de gezelschapsdierenpraktijk door het leveren van toegankelijke, hoogwaardige en geaccrediteerde permanente educatie voor dierenartsen en paraveterinairen. Sinds 2009 hebben al vele dierenartsen de PEGD lezingen, workshops en modulaire cursussen naar tevredenheid gevolgd op het departement. Om de nascholingen tegen een betaalbare prijs aan te bieden, wordt samengewerkt met de Strategische Partner van PEGD, te weten Menarini Diagnostics met ondersteuning door MSD Animal Health, partner van PEGD (zie pagina 43). Het programma wordt samengesteld onafhankelijk van de Strategische Partners. 3

4 Index juni - december 2015 Index 4-5 Kalender 6-7 Combinaties PEGD 8 Neurologie! Hoe onderzoek ik het? Paul Mandigers & Niklas Bergknut 9 Anesthesiologie: startcursus (dierenartsen) Ies Akkerdaas 10 Otitis externa bij de hond en kat Annika Haagsman 11 Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media René van den Bos & Roeland Wessels Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel I Hans Kooistra 14 Niertherapeutica: de behandeling van nierpatiënten Astrid van Dongen 15 Vuurwerkangst Valerie Jonckheer-Sheehy 16 Röntgendianostiek van de voor- en Martijn Beukers & 17 achterpoot Kim van Schaik-Gerritsen Röntgendiagnostiek van de thorax Stefanie Veraa 18 Praktijk hematologie Jos Vossen & Lenie Boswijk-Appelhof 19 Cytologie Erik Teske Orthopedie Lars Theyse & Henry L Eplattenier Praktijk klinische chemie urineonderzoek Jos Vossen & Lenie Boswijk-Appelhof 24 Allergieën bij de hond en kat Yvette Schlotter 25 Dieet en medicatie adviezen bij maag- en darmziekten Erik den Hertog 26 Lezing Workshop Modulaire cursus Paraveterinairen workshop 4

5 Index juni - december 2015 Lezing Workshop Modulaire cursus Paraveterinairen workshop De tien meest gestelde vragen over verantwoord antibioticagebruik Els Broens & Tjerk Bosje 27 Oncologie Laurent Findji, Erik Teske, Johan Vos & Maurice Zandvliet Anesthesiologie: inhalatieanesthesie (dierenartsen) Ies Akkerdaas 30 Indicatiestelling voor CT en MRI gericht op de eerste lijns practicus Susanne Boroffka & Leonie van Bruggen 31 Telefonische triage en adviseren van de eigenaar bij spoed Merel Visschers 32 Röntgendiagnostiek van het abdomen Leonie van Bruggen 33 Endocriene casuïstieken Hans Kooistra 34 Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel II Hans Kooistra 35 Chirurgie kat Ceriel Maas & Elaine Naan 36 Opfriscursus tandheelkunde bij hond en kat Henriëtte Booij-Vrieling 37 Anesthesiologie: inhalatieanesthesie Ies Akkerdaas 38 Anesthesiologie: monitoring van de patiënt (dierenartsen) Ies Akkerdaas 39 Aantoonbare kwaliteit in de gezelschapsdierenartsenpraktijk Annemiek van den Noort Nadere informatie PEGD 42 Strategische partners 43 5

6 Kalender 2015 Alles in één oogopslag Juni 16 Neurologie! Hoe onderzoek ik het? 18 Anesthesiologie: startcursus (dierenartsen) September 8 Otitis externa bij de hond en kat 17 Start modulaire cursus: Communicatie: Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media 22 Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel I 24 Niertherapeutica: de behandeling van nierpatiënten 24 Workshop voor paraveterinairen: Vuurwerkangst 25 Röntgendiagnostiek van de voor- en achterpoot 29 Röntgendiagnostiek van de thorax Oktober 1 Start modulaire cursus: Cytologie 1 Workshop voor paraveterinairen: Praktijk hematologie 6/7 Start modulaire cursus: Orthopedie 14 Workshop voor paraveterinairen: Praktijk klinische chemie urineonderzoek 15 Allergieën bij de hond en kat 15 Workshop voor paraveterinairen: Dieet en medicatie adviezen bij maag- en darmziekten 16 De tien meest gestelde vragen over verantwoord antibioticagebruik 6

7 Kalender 2015 Alles in één oogopslag November 10 Start modulaire cursus: Oncologie 17 Anesthesiologie: inhalatieanesthesie (dierenartsen) 19 Indicatiestelling voor CT en MRI gericht op de eerste lijns practicus 19 Workshop voor paraveterinairen: Telefonische triage en adviseren van de eigenaar bij spoed 26 Röntgendiagnostiek van het abdomen 27 Endocriene casuïstieken December 8 Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel II 10 Chirurgie kat 15 Opfriscursus tandheelkunde bij hond en kat 15 Workshop voor paraveterinairen: Anesthesiologie: inhalatieanesthesie 17 Anesthesiologie: monitoring van de patiënt (dierenartsen) Wordt verwacht Aantoonbare kwaliteit in de gezelschapsdierenartsenpraktijk 7

8 Combinaties PEGD Kom naar de PEGD lezing voor dierenartsen en neem uw paraveterinair mee naar de gelijktijdige PEGD workshop voor paraveterinairen. De volgende combinaties zijn mogelijk: Donderdag 24 september 2015 Niertherapeutica: de behandeling van nierpatiënten door Astrid van Dongen en Vuurwerkangst voor paraveterinairen door Valerie Jonckheer-Sheehy Donderdag 15 oktober 2015 Allergieën bij de hond en kat door Yvette Schlotter en Dieet en medicatie adviezen bij maag- en darmziekten voor paraveterinairen door Erik den Hertog. Donderdag 19 november 2015 Indicatiestelling voor CT en MRI gericht op de eerste lijns practicus door Suzanne Boroffka & Leonie van Bruggen en Telefonische triage en adviseren van de eigenaar bij spoed voor paraveterinairen door Merel Visschers. Dinsdag 15 december 2015 Opfriscursus tandheelkunde bij hond en kat door Henriëtte Booij-Vrieling en Anesthesiologie: inhalatieanesthesie voor paraveterinairen door Ies Akkerdaas Als deelnemer aan een van de bovenstaande lezingen voor dierenartsen, kunt u uw paraveterinair voor een gereduceerde prijs van 100,- excl. BTW voor de gelijktijdige workshop inschrijven. 8

9 Quote Praktische lezing over een vaak lastig onderwerp Neurologie! Hoe onderzoek ik het? Praktijkgerichte lezing Prijs 150,- ex. btw. Datum Sprekers Dr. Paul Mandigers & Dr. Niklas Bergknut Neurologische patiënten stappen regelmatig de praktijk binnen en zijn niet altijd eenvoudig te diagnosticeren. Allereerst kan het herkennen van een neurologische patiënt lastig zijn en vervolgens vergt het uitvoeren van een uitgebreid neurologisch onderzoek enige kennis. In deze lezing zullen dr. Paul Mandigers en dr. Niklas Bergknut eerst uitgebreid stil te staan bij het neurologisch onderzoek en de neuroanatomie. Aansluitend gaan zij in detail in op waarom bepaalde zaken plaats vinden. Waarom heeft de patiënt een scheve kop, wat betekent dat en waarom cirkelt ie nu rechtsom. Met behulp van videomateriaal worden de verschillende neurolokalisaties (spinale en perifeer) besproken met steeds de achterliggende vraag het grote waarom?. Deze lezing is interactief en praktisch van aard. Gemengde practicus en gezelschapsdierenarts, niveau I-II. De lezing vindt plaats op dinsdag 16 juni 2015 van uur. 9

10 Anesthesiologie: startcursus voor dierenartsen Opfrissen van kennis & aandacht voor nieuwere technieken en farmaca Quote Fantastische toegankelijke presentatie. Ies snapt de 1e lijns praktijk Cursist PEGD lezing 2011 Ies Akkerdaas, werkzaam bij de UKG, zal in een workshop van 5 uur de basisprincipes van de anesthesie bespreken. Een deel van de cursus zal bestaan uit het opfrissen van kennis. Daarbij komen aan bod komen de diverse onderdelen en fasen van de anesthesie procedure en bespreking van de (bij)werkingen van de diverse anesthetische farmaca. Er zal bovendien aandacht zijn voor anesthetica die recent op de veterinaire markt zijn verschenen. Ook worden de verschillende soorten pijnstillers uitgebreid besproken. De voor- en nadelen van injectieen inhalatieanesthetica worden naast elkaar gezet en TIVA (totaal intra veneuze anesthesie) zal uitgebreid aandacht krijgen als nieuwere techniek. PEGD zal in het najaar van 2015 twee vervolgcursussen voor dierenartsen op bovenstaande workshop aanbieden waarin ook praktische vaardigheden worden getraind: Inhalatie-anesthesie & monitoring. Gezelschapsdierenartsen, niveau I-II. De dierenarts die regelmatig anesthesie geeft in zijn praktijk maar een opfrissing van kennis kan gebruiken. Ook kunnen dierenartsen kennis maken met nieuwe anesthesietechnieken en farmaca en zo hun vaardigheden op het gebied van anesthesie vergroten. De workshop vindt plaats op donderdag 18 juni 2015 van uur. Prijs 195,- ex. btw Datum Spreker Drs. Ies Akkerdaas 10

11 Otitis externa bij de hond en kat Lezing over de nieuwste inzichten en de richtlijn toegepast De aanbevelingen in de richtlijn otitis externa bij hond en kat geven de dierenarts een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van otitis externa bij hond en kat. Er wordt ingegaan op het gebruik van het PPSP-systeem bij de benadering en behandeling van otitis externa, de verschillende therapeutische mogelijkheden en de systematische aanpak om het ontwikkelen van chronische en recidiverende otitis externa te voorkomen. Aan de hand van de richtlijn zal Annika Haagsman in deze cursus otitis externa bij de hond, een veel voorkomende aandoening in ongeveer 10-20% van de hondenpopulatie in de eerstelijns veterinaire praktijk, en otitis externa bij de kat, waar het minder frequent voorkomt behandelen. Bij de kat zal zij daarom tevens ingaan op otitis media en poliepen uitgaande van het middenoor welke richting de externe gehoorgang dan wel nasopharynx groeien. Gezelschapsdierenarts niveau I-II. Opfrislezing voor de eerste lijns practicus. De lezing vindt plaats op dinsdag 8 september 2015 van uur. Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Drs. Annika Haagsman 11

12 12 Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media Driedaagse modulaire cursus Deze cursus zoomt in op de dierenartsenpraktijk als moderne en toekomstgerichte onderneming. Hoe communiceert de praktijk met markt, maatschappij en moderne media. Module I: Wie wil je zijn en wat wil je worden? In module I van deze tweede communicatiecursus bepalen de deelnemers de missie, visie en strategie van hun praktijk. Er wordt ingegaan op de ambitie, mogelijkheden en marktkansen van de individuele praktijken. Waar staat de praktijk nu en waar wil de praktijk naar toe? Groter? Transparanter? Gespecialiseerder? Wat zijn je marketingdoelen, hoe wil je ze bereiken en hoe meet je het succes? En, hoe zorg je er voor dat de strategie die je ontwikkeld breed wordt gedragen door iedereen in de organisatie? Deze en andere vraagstukken worden uitgebreid behandeld in de eerste module van deze driedelige cursus. Deelnemers maken aansluitend aan de module samen met de cursusbegeleider een eerste houtskoolschets voor een eigen praktijkmarketing communicatieplan. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt dit plan verder uitgewerkt wat moet leiden tot daadwerkelijke actie. Aan de module is een huiswerkopdracht* gekoppeld. Module II: De digitale dierenartsenpraktijk In de vorige module hebben de deelnemers een eerste ruwe schets gemaakt van hun marketingplan. Missie, visie en strategie van de praktijk zijn gedefinieerd, nu komt het aan op de uitvoering: welke middelen gaan we inzetten om dit tot een succes te maken? Alle mogelijke marketingmiddelen worden tegen het licht gehouden, met Quote Heel inspirerend en leuk in een kleine groep met veel interactie - Zouden meer collega s naar toe moeten! Enthousiaste cursisten uit 2013 Prijs 950,- euro ex. btw Datum Sprekers Drs. René van den Bos & Drs. Roeland Wessels

13 sterke nadruk op de digitale (interactieve) media. Hoe belangrijk is de praktijkwebsite? Welke rol spelen sociale media als Facebook en Twitter? Heeft adverteren nog wel zin? Wat doen we met die kolom in de lokale krant? En hoe zet ik mijn (potentiële) klanten aan tot actie? Na deze module zijn de deelnemers in staat om een effectief actieplan te maken om met hun klanten in contact te komen en waarmee ze de doelstelling van de praktijk uit de voorgaande module kunnen verwezenlijken. Module III: Terugkommiddag Op deze terugkommiddag wordt herhaling van het geleerde afgewisseld met de bespreking van vragen van de deelnemers vanuit de praktijk. Per deelnemer worden wensen en doelen voor de toekomst geïnventariseerd, vastgesteld en vastgelegd. Tevens vormt een uitgebreide groepsevaluatie van de modulaire communicatiecursus onderdeel van deze terugkommiddag, inclusief de mogelijkheid om met de groep in de toekomst verdere vervolgacties te ondernemen (als onderdeel van intervisie). De dag wordt besloten met een informeel diner. * Online ondersteuning bij PEGD modulaire cursus: Marketingcommunicatie en het gebruik van nieuwe media De modulen worden ondersteund met een interactief digitaal communicatieplatform. Alle deelnemers krijgen toegang via het internet tot deze exclusieve omgeving waar de deelnemers met elkaar en met de docenten in contact kunnen komen. Binnen deze omgeving kunnen vragen aan elkaar gesteld worden, documenten gedeeld en kan aan opdrachten worden gewerkt. Tevens wordt er een online vragenuur georganiseerd waarbij de deelnemers live met de cursusleider in gesprek kunnen gaan omtrent het onderwerp en de huiswerkopdracht. Op deze manier wordt het effect van de cursus verstrekt. Niet alleen is men met de stof bezig tijdens de fysieke bijeenkomsten maar ook in de periode daartussen. Het rendement van de cursus zal hierdoor worden vergroot. De gezelschapsdierenarts, niveau I-III. De cursus start op donderdag 17 september 2015 van :30 uur. De overige modules vinden plaats op donderdag 8 oktober 2015 en donderdag 12 november

14 Interpretatie laboratoriumuitslagen - deel I Workshop Quote Geweldige spreker, zeer boeiend en veel ruimte voor vragen Vanwege de voortdurende belangstelling en de zeer hoge waardering wordt deze workshop voor de tiende keer gegeven. Aan deze interactieve middag kunnen per keer maximaal 25 personen deelnemen. In kleine groepen gaat u aan de slag met diverse klinisch-chemische laboratoriumuitslagen. Onder de intensieve leiding van dr. Hans Kooistra worden u handreikingen gegeven voor een systematische aanpak. De nadruk wordt tevens gelegd op welke uitslagen u meer of minder vertellen en welke afwijkingen absoluut verder opgewerkt dienen te worden. Practici die meer willen halen uit hun laboratoriumuitslagen, waarbij zowel aan startende als meer ervaren dierenartsen gedacht moet worden. Niveau I en II. Deze workshop wordt gegeven op dinsdag 22 september 2015 van :30 uur. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar, schrijf u tijdig in, deze cursus loopt naar verwachting snel vol. Prijs 150,- ex. btw Datum Spreker Dr. Hans Kooistra 14

15 Quote De behandeling van nierpatiënten kost tijd en geld, maar heb je dan ook wat? Astrid van Dongen Niertherapeutica: de behandeling van nierpatiënten Een interactieve lezing aan de hand van casuïstieken Prijs 150,- ex. btw. Datum Spreker Drs. Astrid van Dongen Het eerste deel van de lezing zal gebruikt worden om een overzicht te geven van uiteenlopende therapeutische producten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen curatieve en symptomatische therapie en ligt de aandacht vooral op indicatie en beoogde effecten. Daar waar mogelijk zal ook worden aangegeven wat de mate van bewijs is en hoe die onderzoeksresultaten zich laten vertalen naar gebruik bij individuele honden of katten met een nierlijden. Aan de hand van casuïstieken zullen verschillende strategieën interactief worden besproken waarbij een (soms wat arbitraire) indeling gemaakt zal worden op basis van praktisch toepasbare parameters. Relatief eenvoudig te verkrijgen informatie uit anamnese en lichamelijk onderzoek (liefst inclusief een bloeddrukmeting) geeft niet alleen idee over mogelijke oorzaken maar ze levert ook een bijdrage aan de inschatting van de duur (acute insufficiëntie versus chronische nierziekte) van de nierproblemen en prioriteiten bij het behandelplan. Tezamen met urine- en bloed onderzoek kunnen ze gebruikt worden om de verschillende nierfuncties te kwantificeren. Het levert bovendien een uitgangswaarde om het effect van je behandelplan te vervolgen en daarmee te bepalen wat de accenten bij de vervolgstap zijn, zowel wat therapie als diagnostiek betreft. Gezelschapsdierenarts, niveau II. Deze lezing wordt gegeven op donderdag 24 september 2015 van :30 uur. Combinatie met paraveterinaire cursus is mogelijk, zie pagina 8. 15

16 Workshop voor paraveterinairen Vuurwerkangst Workshop voor paraveterinairen Elk jaar antwoorden paraveterinairen en dierenartsen vele vragen op dit gebied. Heb jij de juiste kennis in huis om dit probleem te behandelen? Ken jij het verschil tussen aangeleerd en pathologisch gedrag? Ben je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke bevindingen over therapieën? Moet je het dier negeren, troosten, straffen of iets heel anders doen? Moet je medicatie bij dit soort patiënt gebruiken? Wat doe je met de mensen die op 31 december langskomen? Wat moet je weten over alle andere technieken, methoden en supplementen? Wat werkt, en wat werkt niet? Hoe voorkom je het ontwikkelen van vuurwerkangst bij dieren? De cursus is opgebouwd uit een aantal korte lezingen. Aansluitend worden deelnemers uitgedaagd om in kleine groepjes aan de slag te gaan met casussen en zal er gezamenlijk een protocol ter behandeling van vuurwerkangst voor in de eigen praktijk ontwikkeld worden. Heeft de praktijk al een protocol? Neem het mee en grijp de gelegenheid aan om het te bespreken. Heb je brandende vragen die je graag behandeld wilt zien? Stuur deze alvast op per naar Paraveterinairen die aan de balie of telefonisch klanten adviseren aangaande problemen gerelateerd aan vuurwerkangst. Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. De workshop vindt plaats op donderdag 24 september 2015 van uur. 16 Quote Goede, duidelijke uitleg. Voldoende ruimte voor vragen. Cursisten 2013 Prijs 150,- ex. btw Datum Spreker Drs. Valerie Jonckheer- Sheehy

17 Quote Interactieve cursus voor de eerste lijn practicus Röntgendiagnostiek van de voor- en achterpoot Workshop Prijs 250,- ex. btw. Datum Sprekers Drs. Martijn Beukers & Drs. Kim van Schaik-Gerritsen In deze 2 modules (voor- en achterpoot) bespreken Martijn Beukers en Kim van Schaik-Gerritsen in een inleiding kort de normale en pathologische röntgenanatomie en tevens de opnametechniek en positionering van de voor- en de achterpoot van de hond en kat. Hierbij komen het jonge skelet en ras- en diersoort-specifieke röntgen anatomische en pathologische bijzonderheden ter sprake. Hierna gaat u zelf actief aan de slag. De nadruk van deze cursus ligt namelijk op het individueel uitwerken en vervolgens klassikaal bespreken van casussen. De docent heeft een aantal casussen voorbereid met een korte anamnese en digitale röntgenfoto s. De casussen worden in eerste instantie door de deelnemers als pdf op hun eigen laptop bekeken en uitgewerkt. Vervolgens worden deze gemeenschappelijk besproken, waarbij het verwacht wordt dat iedere deelnemer actief meedoet aan de bespreking. PEGD geeft tevens vergelijkbare workshops aangaande thorax (29 september 2015) en het abdomen (26 november 2015). De gezelschapsdierenarts, niveau I-II (opfris + update + oefenen cursus). Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. Cursisten dienen zelf een laptop mee te nemen. De workshop vindt plaats op vrijdag 25 september 2015 van uur. 17

18 Röntgendiagnostiek van de thorax Workshop Quote Praktijkgericht en een duidelijk verhaal In deze workshop bespreekt Stefanie Veraa in een inleiding kort de normale en pathologische röntgenanatomie en tevens de opnametechniek en positionering van de thorax van de hond en kat. Hierbij wordt de algemene interpretatie, longpatronen en veranderingen van mediastinale, extrathoracale en diafragma behandeld. Hierna gaat u zelf actief aan de slag. De nadruk van deze cursus ligt namelijk op het individueel uitwerken en vervolgens klassikaal bespreken van casussen. De docent heeft een aantal casussen voor bereid met een korte anamnese en digitale röntgenfoto s. De casussen worden in eerste instantie door de deelnemers als pdf op hun eigen laptop bekeken en uitgewerkt. Vervolgens worden deze gemeenschappelijk besproken, waarbij het verwacht wordt dat iedere deelnemer actief meedoet aan de bespreking. PEGD geeft tevens vergelijkbare workshops aangaande voor- en achterpoot (25 september 2015) en het abdomen (26 november 2015). De gezelschapsdierenarts niveau I-II (opfris + update + oefenen cursus). Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. Cursisten dienen zelf een laptop mee te nemen. De workshop vindt plaats op dinsdag 29 september 2015 van uur. Prijs 195,- ex. btw. Datum Spreker Drs. Stefanie Veraa 18

19 Quote Urineonderzoek, een dagelijkse aangelegenheid, maar doe je het wel goed? Praktijk hematologie Workshop voor paraveterinairen Prijs 125,- ex. btw Datum Sprekers Ing. Jos Vossen & Lenie Boswijk-Appelhof Als paraveterinair ben je vaak degene die het bloedonderzoek uitvoert of opstuurt volgens de richtlijnen die de overheid daaraan stelt. Ook al lijkt het een eenvoudige dagelijkse bezigheid, er kunnen zaken zijn die een correcte uitvoering in de weg staan zonder dat je dat wellicht bewust bent. Dat kan leiden tot een foute interpretatie met alle gevolgen van dien. In deze praktische cursus leer je van Jos Vossen, hoofd van het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL) en hoofdanaliste Lenie Boswijk-Appelhof hoe te handelen. Allereerst is het van belang dat bloed op de juiste wijze afgenomen wordt, waar moet je op letten, welke buizen moet je gebruiken en op welke wijze opsturen. Mocht je het bloedonderzoek in de eigen praktijk uitvoeren dan is het wel van belang dat de apparatuur met regelmaat gekalibreerd en gecontroleerd wordt. Dat is eenvoudiger dan je misschien denkt en zeker een taak voor de paraveterinair. Tevens gaan Jos en Lenie uitleggen en demonstreren hoe je een hematocriet bepaling doet en hoe je een goed bloeduitstrijkje maakt. Een onderdeel van de workshop is het op de juiste wijze instellen van je microscoop. Paraveterinairen die in de praktijk bloedonderzoek uitvoeren, moeten verwerken of diegene die hier meer over willen leren. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. De cursus vindt plaats op donderdag 1 oktober 2015 van uur. Cursus voor paraveterinairen 19

20 Cytologie Vijfdaagse modulaire cursus Cytologie van aspiratiebiopten, afdrukpreparaten of vocht kan vaak redelijk snel en eenvoudig tot een klinische diagnose leiden. Tijdens deze cursus wordt u door prof. dr. Erik Teske de basisprincipes bijgebracht en worden de meest voorkomende afwijkingen behandeld. Elke sessie start met een theoretisch deel, gevolgd door praktisch oefeningen achter de microscoop. Aan het eind van iedere sessie zullen de preparaten gezamenlijk doorgesproken worden. Module 1: Introductie Gedurende de introductie zal ingegaan worden op de algemene principes van het beoordelen van cytologie preparaten. Na bepaling van weefselorigine zullen de kenmerken van ontsteking, goedaardige en kwaadaardige tumoren worden behandeld. Module 2: Cytologie van (sub)cutane laesies Afwijkingen in de huid en subcutis lenen zich goed voor het verkrijgen van cytologische biopten. In dit cursus deel zullen diverse diagnoses besproken de revue passeren van zowel allerlei ontstekingen als tumoren. Module 3: Cytologie van lymfeklieren Lymfadenopathie is een veelvuldig voorkomende klinische bevinding. Met behulp van dunne naald aspiratie biopten is snel een diagnose te stellen. Een bijzondere plaats neemt de classificatie van lymfomen in. Module 4: Cytologie van synovia, urogenitaal apparaat, en buik- en thorax vocht De meest voorkomende afwijkingen zullen tijdens dit deel van de cursus de revue passeren. 20

21 Module 5: Bloeduitstrijkjes In house hematologie analyzers kunnen vaak uitstekend de aantallen bloedcellen weergeven, maar differentiatie van de verschillende subtypen en het opmerken van abnormale morfologie van cellen is veelal minder goed. Daarom zal tijdens deze module nader op het belang van de beoordeling van een bloeduitstrijkje in gegaan worden. Diverse normaal beelden en abnormaliteiten van zowel de rode als de witte cel reeks zullen de revue passeren. Ook zullen bloedparasieten behandeld worden. Dierenartsen die geringe ervaring hebben in de cytologie, maar zeker ook diegene die zich er verder in willen bekwamen. Niveau I en II. U dient zelf een microscoop mee te nemen. De microscoop moet voldoen aan de volgende eisen: microscoop: binoculair, objectieven minimaal 10x, 20x, en 100x olie immersie. De cursus start op donderdag 1 oktober 2015 van uur. De overige modules vinden plaats op donderdag 12 november 2015, donderdag 7 januari 2016, donderdag 4 februari 2016 en donderdag 10 maart Prijs 950,- ex. btw Datum start Docent Prof.dr. Erik Teske 21

22 Orthopedie Vierdaagse modulaire cursus Vanwege de grote belangstelling en de enthousiaste reacties van de cursisten in 2011, 2012, 2013, 2014 en wederom in 2015 wordt deze cursus nu voor de zevende maal georganiseerd. Deze uitdagende cursus is opgebouwd uit meerdere korte theoretisch blokken die direct gevolgd worden door de uitvoering in de praktijk. Onder de intensieve begeleiding van dr. Lars Theyse en dr. Henry L Eplattenier voert u in groepen van twee cursisten per kadaver verschillende procedures uit. Iedere de dag eindigt met een challenge die u geacht wordt zelfstandig uit te voeren. De onderwerpen die aan bod komen zijn wat de voorpoot betreft onder andere: OCD en de craniale en caudale benadering van de schouder; de laterale en mediale benadering van de humerus inclusief de laterale condylaire en intercondylaire fracturen en de intramedulaire pin (IM);elleboog dysplasie, de laterale en mediale benadering van de elleboog en ulnectomy; ulna en radius facturen inclusief externe fixatie (ESF) radius type III; hyperextensie carpus; fractuur van de metacarpus & IM pinnen. De procedures aan de achterpoot zijn onder andere: de craniolaterale benadering van de heup, heupluxatie en osteotomy van e femurkop; laterale benadering van femur inclusief 22

23 Quote Goede onderwerpen, vlotte manier van lesgeven en heel praktisch Cursisten 2012 IM en cross pinnen; mediale benadering van de tibia en IM pinnen; tijdelijke gewrichtstabilisatie door middel van externe fixatie; laterale benadering van de tarsus en extra capsulaire hechtingen en tenslotte patella luxatie reparatie: trochleoplasty en TT transpositie. De gezelschapsdierenarts die wil starten met het uitvoeren van orthopedische operaties. Deze unieke cursus is ook voldoende uitdagend voor de gezelschapsdierenarts die hier al enige ervaring in heeft. Niveau II. De modulaire cursus bestaat uit twee modulen van ieder 2 aaneensluitende dagen. Module I op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2015 en module II op dinsdag 1 en woensdag 2 december Vervolgcursussen Na het volgen van deze cursus is het mogelijk om deel te nemen aan de tweedaagse workshop orthopedie hond voor gevorderden en/of de tweedaagse workshop orthopedie kat. Beide workshops worden bij voldoende belangstelling herhaald. Prijs 1950,- ex. btw. Datum start Sprekers Dr. Lars Theyse & Dr. Henry L Eplattenier 23

24 Praktijk klinische chemie urineonderzoek Workshop voor paraveterinairen Workshop voor paraveterinairen Als paraveterinair ben je vaak degene die het urineonderzoek uitvoert of opstuurt. En sommige paraveterinairen beoordelen ook zelf het sediment. Een urineonderzoek is waarschijnlijk een dagelijkse bezigheid, maar doe je het ook goed of wil je jouw vaardigheden verbeteren? In deze praktische, interactieve cursus leer je van Jos Vossen, hoofd van het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL) en hoofdanaliste Lenie Boswijk-Appelhof hoe het moet. Allereerst is het van belang dat de urine screening goed voorbereid wordt en dat een urinemonster op juiste wijze bewaard wordt. Vragen als Moet het in de koelkast bewaard worden, Hoe oud mag het zijn, Wel of geen ochtendurine nodig komen aan bod. Vervolgens gaan Jos en Lenie in op het urineonderzoek in de eigen praktijk. Ze leggen uit en demonstreren hoe om te gaan met de refractometer, hoe je een op de juiste wijze strips hanteert en afleest, hoe je een goed sediment maakt en waar je op moet letten. In het tweede deel van de workshop ga je oefenen met de microscoop. Uitgebreid ga je aan de slag met de beoordeling van diverse sedimenten. Er zal per deelnemer een microscoop beschikbaar zijn. Paraveterinairen die in de praktijk urineonderzoek uitvoeren, moeten verwerken of diegene die hier meer over willen leren. Vanwege het intensieve karakter van deze workshop is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. De cursus vindt plaats op woensdag 14 oktober 2015 van uur. 24 Prijs 195,- ex. btw Datum Sprekers Ing. Jos Vossen & Lenie Boswijk-Appelhof

Cursusoverzicht juni - december 2016. PEGD, het cursuscentrum voor dierenarts en paraveterinair!

Cursusoverzicht juni - december 2016. PEGD, het cursuscentrum voor dierenarts en paraveterinair! Cursusoverzicht juni - december 2016 PEGD, het cursuscentrum voor dierenarts en paraveterinair! De GGG wil de gezelschapsdierenarts positioneren als de onafhankelijke deskundige op het gebied van gezondheid

Nadere informatie

Cursusoverzicht december 2014 - juni 2015

Cursusoverzicht december 2014 - juni 2015 Cursusoverzicht december 2014 - juni 2015 Permanente Educatie Gezelschapsdieren is een samenwerkingsverband zonder winst oogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD,

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2013-2014

Cursusoverzicht 2013-2014 Cursusoverzicht 2013-2014 Permanente Educatie Gezelschapsdieren is een samenwerkingsverband zonder winst oogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD, en het Departement

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

Ik zie, jij ziet, wij zien... beeldvormend medisch onderzoek

Ik zie, jij ziet, wij zien... beeldvormend medisch onderzoek Ik zie, jij ziet, wij zien... beeldvormend medisch onderzoek Scholingen & Trainingen Datum: Dinsdag 12 mei 2015 Locatie: Jaarbeurs Utrecht Ik zie, jij ziet, wij zien... beeldvormend medisch onderzoek Datum:

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Kynologisch Gedragstherapeut

Kynologisch Gedragstherapeut Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut

Nadere informatie

Nascholing, workshops en practica voor dierenartsen!

Nascholing, workshops en practica voor dierenartsen! Denijs Educatie Cursusaanbod 12jaar! Nascholing, workshops en practica voor dierenartsen! Denijs Educatie biedt u een uniek platvorm met geavanceerde nascholingen, workshops en practica voor dierenartsen

Nadere informatie

H.327185.0416. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0416. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0416 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

Later word ik dierenarts!

Later word ik dierenarts! Later word ik dierenarts! Hengelosestraat 290 7521 AM Enschede 053-4345777 www.dierenartsenpraktijktonnema.nl info@dierenartsenpraktijktonnema.nl 1 2 Dierenarts zijn, wat betekent dat eigenlijk? De opleiding

Nadere informatie

PRAKTISCH KANKER BIJ HUISDIEREN

PRAKTISCH KANKER BIJ HUISDIEREN PRAKTISCH KANKER BIJ HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren De diagnose kanker bij uw geliefde huisdier komt hard aan.

Nadere informatie

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0214 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor:

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: VAKDIERENARTS KLEINE HUISDIEREN Academiejaar 2015-2017 Informatie en inschrijvingspakket VOORWOORD Beste Collega, Het diploma van dierenarts biedt een

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 101 Chapter 7 SAMENVATTING Maligne tumoren van de larynx en hypopharynx ( keelkanker ) zijn de zesde meest voorkomende type kankers van het hele lichaam, en de meest voorkomende

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent B Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent B: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

Vreemde voorwerpen in slokdarm en/of maagdarmstelsel bij honden en katten

Vreemde voorwerpen in slokdarm en/of maagdarmstelsel bij honden en katten Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Vreemde voorwerpen in slokdarm of maagdarmstelsel zijn niet eetbare en onverteerbare dingen die zich in de slokdarm, maag of

Nadere informatie

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter

Geachte collega. Er naar uitziend u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen, namens de Wetenschappelijke Commissie, dr. Joris Arts voorzitter SYMPOSIA 2013-2014 Geachte collega Het voorbije academiejaar was een groot succes. De opkomst op de verschillende symposia was beduidend hoger dan de vorige jaren. De nauwere samenwerking met HABO was

Nadere informatie

Basisbegrippen Oncologie

Basisbegrippen Oncologie Basisbegrippen Oncologie Tumor afmeting Diagnose periode Behandel periode Preventie/interventie periode Invasie interventie Tijd Detectie drempel Van normale naar kankercel Normale cel Van celkern naar

Nadere informatie

SUIKERZIEKTE? Herken de symptomen! Informatie over veelvoorkomende symptomen en risicofactoren. www.dierensuikerziekte.nl

SUIKERZIEKTE? Herken de symptomen! Informatie over veelvoorkomende symptomen en risicofactoren. www.dierensuikerziekte.nl SUIKERZIEKTE? Herken de symptomen! Informatie over veelvoorkomende symptomen en risicofactoren Wat is suikerziekte? Suikerziekte - ofwel diabetes mellitus, de medische naam voor suikerziekte - is een aandoening

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Dierenarts assistent. paraveterinair

Wat maak jij. morgen mee MBO. Dierenarts assistent. paraveterinair Wat maak jij morgen mee MBO Dierenarts assistent paraveterinair Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving

Nadere informatie

de CT-scan als doeltreffend hulpmiddel in de diergeneeskunde

de CT-scan als doeltreffend hulpmiddel in de diergeneeskunde de CT-scan als doeltreffend hulpmiddel in de diergeneeskunde Medische beeldvorming Medische beeldvorming heeft altijd een belangrijk en fundamenteel onderdeel gevormd van het diagnostisch onderzoek. Net

Nadere informatie

Grensverleggende praktijken: de beperkingen

Grensverleggende praktijken: de beperkingen 20 Grensverleggende praktijken: de beperkingen In de vorige uitgave van de Assistent werd een gemiddelde werkdag van een dierenarts assistent geschetst. De handelingen die beschreven werden, mogen echter

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opleiding Thermografie bij Dieren

Opleiding Thermografie bij Dieren International Centre for Equine Thermographic Diagnostics Cursusjaar 2015 / 2016 Opleiding Thermografie bij Dieren ICETD Website : www.icetd.com Email : info@icetd.com Tel. 0031 6 51830315 Wat is thermografisch

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Tandheelkunde. Inspectie en palpatie van de mondholte

Tandheelkunde. Inspectie en palpatie van de mondholte Tandheelkunde Inspectie en palpatie van de mondholte Inspectie en palpatie van de mondholte Inleiding Dieren met gebitsaandoeningen komen vaak voor in de dierenartsenpraktijk. Vaak zijn de eigenaren hier

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren PATIËNTEN INFORMATIE Verwijderen van niertumoren 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de behandeling van niertumoren. Wij adviseren

Nadere informatie

Plenaire opening. Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013

Plenaire opening. Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013 Plenaire opening Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013 Opening door Anke Leibbrandt Iedereen wordt van harte welkom geheten namens de BVN en de programmacommissie erfelijkheid (betrokken

Nadere informatie

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD JAARPROGRAMMA 2013 NIEUWE PAO-H CURSUSSEN IN 2013! Het nieuwe jaarprogramma van het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen Utrecht biedt u weer

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Week van de Orthopedie

Week van de Orthopedie Week van de Orthopedie De knieprothese Woensdag 26/02/2014 Dienst Orthopedie AZ DAMIAAN Dr. Backaert, Dr. Willaert: knie- en sportletsels Dr. De Loore, Dr. De Geest: heup- en rugletsels Dr. Van Oyen: schouder-,

Nadere informatie

H Okselklierdissectie

H Okselklierdissectie H.323039.0416 Okselklierdissectie Inleiding Het lymfestelsel in ons lichaam bestaat uit lymfevaten en lymfeklieren. De lymfeklieren werken als een zuiveringsstation: ze maken bacteriën, virussen en andere

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17 Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Hyperthyreoïdie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een overmatige hoeveelheid schildklierhormonen. Schildklierhormonen

Nadere informatie

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Non Hodgkin lymfoom Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne

Nadere informatie

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU Locatie: Woensdag 12 t/m vrijdag 14 november 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Masteravond. Welkom bij het masterprogramma Gezelschapsdieren. Laurien Feenstra student

Masteravond. Welkom bij het masterprogramma Gezelschapsdieren. Laurien Feenstra student Masteravond Welkom bij het masterprogramma Gezelschapsdieren Laurien Feenstra student Doelstelling van dit masterprogramma Na het master programma gezelschapsdieren ben je toegerust met een pakket kennis,

Nadere informatie

Maagoperatie. Ligging en functie van de maag. Diagnose en onderzoek

Maagoperatie. Ligging en functie van de maag. Diagnose en onderzoek Maagoperatie Deze folder geeft u informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een maagoperatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Ligging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dierenkliniek Goeree Overflakkee november 2013. Blaasproblemen bij de hond en kat zijn een veelvuldig voorkomend probleem...

Nieuwsbrief Dierenkliniek Goeree Overflakkee november 2013. Blaasproblemen bij de hond en kat zijn een veelvuldig voorkomend probleem... Nieuwsbrief Dierenkliniek Goeree Overflakkee november 2013 Blaasproblemen bij de hond en kat zijn een veelvuldig voorkomend probleem... Regelmatig zien wij honden en katten met blaasproblemen, die vaak

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN KANKER

BASISPRINCIPES VAN KANKER BASISPRINCIPES VAN KANKER Prof.dr. D.J. Ruiter Afdeling Pathologie Cursus Introductie in de Fundamentele en Klinische Oncologie HET BEGRIP KANKER? a.alle gezwelgroei b.alle kwaadaardige gezwelgroei c.alle

Nadere informatie

13-17 maart Programma

13-17 maart Programma 13-17 maart 2016 Programma ZONDAG 13 MAART 2016 18:45 19:15 Pubquiz Chemo gerelateerde onderwerpen Targeted therapies Immunotherapie Chirurgie Pathologie MAANDAG 14 MAART 2016 Tijd Lezingen Spreker(s)

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Zorg Declaratie Omschrijving Passanten product code prijs 2016 010501004 15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Inleiding In deze folder leest u meer over de diagnose maagkanker, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden.

Inleiding In deze folder leest u meer over de diagnose maagkanker, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden. MAAGKANKER 17852 Inleiding In deze folder leest u meer over de diagnose maagkanker, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden. Maagkanker is een kwaadaardige tumor in de maag, het wordt ook wel maagcarcinoom

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

Samenvatting. Een complex beeld

Samenvatting. Een complex beeld Samenvatting Een complex beeld Vroeg herkende lymeziekte na een tekenbeet is goed te behandelen met antibiotica. Het beeld wordt echter complexer als de symptomen minder duidelijk zijn of als de patiënt

Nadere informatie

Spijsverteringsstoornissen

Spijsverteringsstoornissen Spijsverteringsstoornissen Clinical Nutrition to Improve Quality of Life Het belang van voeding Het voedsel dat uw huisdier eet, speelt een belangrijke rol in zijn of haar algemene gezondheid en welzijn.

Nadere informatie

Professionele basisopleiding gelnagels

Professionele basisopleiding gelnagels Professionele basisopleiding gelnagels Altijd al gedroomd om nagelstyliste te worden? Maak nu uw droom waar! Inclusief theorie 2 Gratis oefendagen Gratis examendag Gratis advies na de opleiding Erkend

Nadere informatie

Operatie dikke darm kanker

Operatie dikke darm kanker Operatie dikke darm kanker Inleiding Deze folder geeft u algemene informatie over diverse soorten operaties aan de dikke darm. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg Borstcentrum Bernhoven Yvonne Paquay Chirurg Klachten van de borst? Verwijzing naar het borstcentrum voor analyse en zonodig behandeling 2 3 4 Verwijsredenen: > Knobbeltje voelbaar > BOBZ (de bus) > Controle

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

Selectie van maatwerkprogramma s

Selectie van maatwerkprogramma s Selectie van maatwerkprogramma s Onderwerp Opdrachtgevers Reacties van deelnemers Actualiteiten bestuursrecht Ministerie van Justitie, Aruba (2012) Zeer onderhoudende docent! Heerlijk om bij hem les te

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker en ductaal carcinoma in situ

Nadere informatie

Syndroom van Cushing Symptomen

Syndroom van Cushing Symptomen Syndroom van Cushing Dit syndroom heeft zijn naam te danken aan Dr. Harvey Cushing, een neurochirurg die dit syndroom in 1932 voor het eerst bij de mens heeft beschreven. Het wordt veroorzaakt door een

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. Neuroblastoom. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu. Neuroblastoom. www.kinderneurologie.eu Neuroblastoom Wat is een neuroblastoom? Een neuroblastoom is een kwaadaardig kankergezwel (tumor) wat ontstaan is uit een bepaald type zenuwweefsel. Dit zenuwweefsel wordt het sympathische zenuwstelsel

Nadere informatie

Inleiding Ligging en functie van de maag Diagnose en onderzoek De operatie

Inleiding Ligging en functie van de maag Diagnose en onderzoek De operatie Maagoperatie Inleiding Deze folder geeft u informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een maagoperatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Nadere informatie

3 Anatomie en fysiologie 17 3.1 Acute pijn 17 3.2 Chronische pijn 23 3.3 Chronische pijn en limbisch systeem? 23

3 Anatomie en fysiologie 17 3.1 Acute pijn 17 3.2 Chronische pijn 23 3.3 Chronische pijn en limbisch systeem? 23 Inhoud Redactioneel 10 Over de auteurs 11 1 Inleiding 12 2 Geschiedenis 14 3 Anatomie en fysiologie 17 3.1 Acute pijn 17 3.2 Chronische pijn 23 3.3 Chronische pijn en limbisch systeem? 23 4 Pijnmeting

Nadere informatie

Inclusiecriteria/ indicatie

Inclusiecriteria/ indicatie Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie/Stichting Herstel & Balans, Utrecht 2003 Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie Herstel & Balans/2003 Deze kwaliteitscriteria zijn vastgesteld door

Nadere informatie

Dat kan ik zelf ook! Diagnostiek in eigen beheer

Dat kan ik zelf ook! Diagnostiek in eigen beheer Nycteumdag Dat kan ik zelf ook! Diagnostiek in eigen beheer Donderdag 9 december 2010, ARISTO accomodaties, Amsterdam Topklinische kennis in de praktijk Deze nascholing is tot stand gekomen door een samenwerking

Nadere informatie

Eigen regie in de palliatieve fase

Eigen regie in de palliatieve fase Verwante begrippen Eigen regie in de palliatieve fase zelfmanagement Hanke Timmermans Opdracht film ZM Er volgt zo meteen een korte film van ca. 6 minuten, waarin zes mensen met een chronische ziekte aan

Nadere informatie

Informatie voor eigenaren

Informatie voor eigenaren Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren Informatie voor eigenaren U heeft deze brochure gekregen, omdat u door uw dierenarts bent doorgestuurd naar de

Nadere informatie

2 Communicatie 25 2.1 Het communicatieproces 25 2.2 Falende communicatie 35 2.3 Soorten communicatie 37 2.4 Afsluiting 39

2 Communicatie 25 2.1 Het communicatieproces 25 2.2 Falende communicatie 35 2.3 Soorten communicatie 37 2.4 Afsluiting 39 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Correspondentie en administratie 9 1.1 Algemene correspondentie 9 1.2 Verwijsbrieven 12 1.3 Attesten/verklaringen 16 1.4 Koopvernietigende verklaringen 19 1.5 Correspondentie

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van dierenarts-specialisten in Nederland. een monoloog door Viktor Szatmári dierenarts-specialist in Nederland

Gebruiksaanwijzing van dierenarts-specialisten in Nederland. een monoloog door Viktor Szatmári dierenarts-specialist in Nederland Gebruiksaanwijzing van dierenarts-specialisten in Nederland een monoloog door Viktor Szatmári dierenarts-specialist in Nederland Definitie www.carrieretijger.nl Een specialist is iemand die veel weet van

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Acute pancreatitis Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een u een acute otsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD. Linda van Gaalen / Joost van Herten

Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD. Linda van Gaalen / Joost van Herten Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD Linda van Gaalen / Joost van Herten Presentatie Aanleiding kwaliteitsbeleid CKRD Beroepscompetentieprofiel Nascholing Accreditatie Herregistratie Plaats van specifieke registers

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Zorg met Passie voor uw Huisdier; 'Samen Beter' Nieuwsbrief Dierenkliniek Goeree Overflakkee september 2013

Zorg met Passie voor uw Huisdier; 'Samen Beter' Nieuwsbrief Dierenkliniek Goeree Overflakkee september 2013 Nieuwsbrief Dierenkliniek Goeree Overflakkee september 2013 Verzorging en Vaccineren van uw huisdier Aandacht voor het dier...ook bij het vaccineren!! Een hond kan best heel snel ingeënt worden. U staat

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

www.virology-education.nl

www.virology-education.nl HEPATITIS MASTERCLASS UTRECHT 2016-2017 MEETING PROSPECTUS www.virology-education.nl INHOUD Introductie... 3 Meeting beschrijving... 4 Achtergrond... 4 Leerdoelen... 4 Opzet... 4 Doelgroep... 4 Voorzitters...

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg?

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Dr. Asiong Jie Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? 1. Wat is beste zorg volgens dokters/ ziekenhuizen patiënten 2. Hoe kunnen we patiënten hierbij helpen? Patiëntenparticipatie:

Nadere informatie

Inleiding. Wat is longkanker?

Inleiding. Wat is longkanker? Inleiding U wordt onderzocht omdat u mogelijk longkanker hebt. Of er is longkanker bij u vastgesteld. Dit is voor u een onzekere tijd, waarin er veel op u afkomt. U krijgt in korte tijd veel informatie

Nadere informatie

23-11-2014. Verschillende soorten kanker & en de bijbehorende diagnostiek en behandeling. Wat is kanker? Kanker = kwaadaardig gezwel

23-11-2014. Verschillende soorten kanker & en de bijbehorende diagnostiek en behandeling. Wat is kanker? Kanker = kwaadaardig gezwel 2 Wat is kanker? Kanker = kwaadaardig gezwel Verschillende soorten kanker & en de bijbehorende diagnostiek en behandeling Prof.dr. Vivianne Tjan-Heijnen Hoofd afd Medische Oncologie 26 november 2014 3

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Om een duidelijk beeld van uw klachten en de herstelmogelijkheden te krijgen verzoeken wij u bijgaande gegevens en vragen in te vullen en dit formulier

Nadere informatie

Duurzaam Gebouwbeheer

Duurzaam Gebouwbeheer 2-daagse cursus Duurzaam Gebouwbeheer Gemeenten hebben verschillende gebouwen in beheer, zoals gemeentehuizen, kantoren en brandweerkazernes. Ook zijn er gebouwen eigendom van de gemeente, maar worden

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Opleiding Levend Bloed Analyse Curriculum 2015

Opleiding Levend Bloed Analyse Curriculum 2015 Opleiding Levend Bloed Analyse Curriculum 2015 Inhoud Inleiding... 2 De inhoud van de cursus... 3 Leerdoelen van de opleiding... 4 Doelgroep... 4 Voorkennis... 5 De docenten... 5 Studiebelasting... 5 Planning...

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische verwerking 5 Therapeutisch luisteren 6 Borsteldruktechniek 7 Motorprogramma en Sensorische Dieet 8 Werken aan de Werkhouding 9 2 Inleiding Kenniscentrum

Nadere informatie

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 De zorg in Nederland is goed. Het kan echter altijd beter. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) zoekt constant

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ENDODONTIE Compleet programma van vier opeenvolgende opleidingen waarin alle facetten van de endodontische behandeling aan de orde komen. Praktijkgerichte opleiding, met individuele

Nadere informatie

Kanker in het hoofd-halsgebied

Kanker in het hoofd-halsgebied Kanker in het hoofd-halsgebied Afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde Deze patiënteninformatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 10-2015-6094 Geachte... U heeft een bezoek gebracht

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013.

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013. 10501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B905 DBC-zorgproduct B-Segment 657,58 539,69 108,41 10501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met

Nadere informatie

Chronische niet-bacteriële osteomyelitis/osteitis (CNO) en chronisch recidiverende multifocale osteomeyelitis/osteitis (CRMO)

Chronische niet-bacteriële osteomyelitis/osteitis (CNO) en chronisch recidiverende multifocale osteomeyelitis/osteitis (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/nl/intro Chronische niet-bacteriële osteomyelitis/osteitis (CNO) en chronisch recidiverende multifocale osteomeyelitis/osteitis (CRMO) Versie 2016 1. WAT IS CNO/CRMO?

Nadere informatie

Bloedwaarden. Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014. door Joost Lips

Bloedwaarden. Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014. door Joost Lips Bloedwaarden Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014 door Joost Lips Aanvraag bloedonderzoek Bloedafname Bewerking afgenomen bloed (1) Kleuren van

Nadere informatie