post hbo Digital Strategy in samenwerking met:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "post hbo Digital Strategy in samenwerking met:"

Transcriptie

1 post hbo Digital Strategy in samenwerking met:

2 Inhoudsopgave Voorwoord The Hague Executive Campus Digitalstrategy.nl Connected consumers Onze digitale wereld Darwinisme Do or Die Arbeidsmarkt analyse Gezocht: vaandeldragers...10 Closing the knowledge gap Inzicht in de arbeidsmarkt Post HBO Digital Strategy...14 Het collegeprogramma...16 Wat voegt een Post HBO Digital Strategy toe?. 20 Educatie Start programma en investering Locatie en collegetijden...22 Scholing en de fiscus...22 Vragen

3 Voorwoord Het gebruik van internet ziet het merendeel van de Nederlanders als een primaire levensbehoefte, naast voedsel, elektriciteit, water en gezondheidszorg. Het recht op toegang tot internet is zelfs een universeel verankerd Europees recht. Het internet heeft dan ook definitief de umweld van consumenten veranderd. Zo vloeit al ruim 70% van alle aankoopbeslissingen direct of indirect uit een online oriëntatie voort. Daarmee is één ding zeker: internet en sociale media hebben het leven in de Westerse maatschappij drastisch en voorgoed veranderd. Na 60 jaar zenden, bewegen media en merken langzaam weg van het lineaire denken. Voorzien in contactmogelijkheden, gemak, snelheid en relevantie is het nieuwe doel. Eén-op-één digitaal contact en waarde toevoegen binnen individuele relaties is nu de mantra. Deze transitie vergt naast aanpassings vermogen vooral ook strategisch inzicht en kennis van de digitale mogelijkheden. Het gevoel van urgentie voor het hebben van een Digital Strategy sijpelt in de bestuurskamers door, met fundamentele strategische herijkingen als gevolg. Meer clicks, minder bricks en een optimale digital experience voor de klant als gevolg van de door digitale ontwikkelingen gedreven paradigm shift. Er heeft zich een onomkeerbaar proces ingezet waarbij ontwikkeling en implementatie van een doordachte digitale strategie een noodzakelijke voorwaarde is voor ondernemingen die hun continuïteit op lange termijn willen waarborgen. The Hague Executive Campus The Hague Executive Campus is een kennisexpertisecentrum dat opleidingen op maat ontwikkelt en realiseert voor het midden- en hoger management van grote (internationale) organisaties. Zij verzorgt deze opleidingen in huis bij de klant of op haar eigen locatie in Den Haag. Alle Nederlandse opleidingen staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van Hogeschool Avans en Avans+. De door The Hague Executive Campus aangeboden Nederlandse Bachelor en Master programma s zijn geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditering Organisatie). Oedith Jaharia Director of Programs Maar welk type professionals kan deze impactvolle transitie initiëren? Hoe worden deze professionals gevormd? Welke fundamentele opleiding en achtergrond hebben deze? En belangrijker nog: welke nieuwe competenties en vaardigheden liggen ten grondslag aan de succesvolle Digital Strategist? Daarmee is de beschikbaarheid van digitaal talent een kritieke succesfactor voor iedere organisatie in de realisatie van haar digitale ambities. Adham Laamraoui Business Unit Manager 4 5

4 Digitalstrategy.nl Connected consumers Onze digitale wereld Digitalstrategy.nl is partner van DPA Online Marketing en The Hague Executive Campus. Als digital home base voor professionals die dagelijks te maken hebben met de constant en in hoog tempo veranderende wereld van het internet. Het is bij uitstek een organisatie die kennisdeling met soortgenoten faciliteert. Het bijhouden van alle ontwikkelingen binnen de snel veranderde omgeving van het digitale landschap is een andere uitdaging. Digitalstrategy.nl democratiseert daarom ook de toegang tot waardevolle informatie, immers is kennis ook macht. Afgezien van de blog, community en kenniscentrum functie faciliteert digitalstrategy.nl samen met The Hague Executive Campus leergangen binnen het Digital Strategy domein. Zo is digitalstrategy. nl niet alleen naamgever van de Post HBO opleiding maar tevens het informatieloket voor de (online) professionals die zich verder willen verdiepen op het gebied van Digital Strategy. Op digitalstrategy.nl is verdere inhoudelijke informatie te vinden over een van onze vier opleidingen en diverse master classes: - Master in Marketing (MM), specialisatie Digital Strategy - Master in ICT & Business Innovation (MBI), specialisatie Digital Strategy - Master of Strategic Management (MSM), specialisatie Digital Strategy - Post HBO beroepsopleiding in Digital Strategy (18 maanden) - Master Class Digital Strategy for Executives Via smartphones, tablets en laptops zijn we overal en altijd verbonden met het internet. Als connected consumer kun je onafhankelijk van locatie of tijdstip met de wereld om je heen communiceren. Waar je je ook bevindt en wanneer je maar wilt. Er is veel te winnen door business modellen aan te passen aan de nieuw geldende (digitale) principes. De klant is meer dan ooit aanjager in de totstandkoming van nieuwe diensten of producten, waarde creatie via co-creatie is het nieuwe motto. Onze maatschappelijke status ontlenen we in toenemende mate aan het aantal likes, shares en comments van onze Facebook-connecties. De vele social media conversaties hebben ook invloed op onze opinie over merken. Virale verspreiding van content vervangt de klassieke mond-op-mond-reclame. Meer dan ooit zijn consumenten empowered, een post of tweet kan leiden tot massale aandacht, maar ook tot negatieve publiciteit en onherstelbare imagoschade. De uitdaging is om de super -consument een compromisloze on- en offline ervaring te bieden. Daartoe is dringend behoefte aan gekwalificeerde digital professionals. Professionals die de mogelijkheden van nieuwe technologieën op waarde kunnen schatten, en die het strategische en operationele overzicht weten te behouden. 6 7

5 Darwinisme Do or Die Charles Darwin ontleent zijn eeuwige roem aan de theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Zowel dieren als mensen passen zich geregeld aan hun omgeving aan. Door de vrije toegankelijkheid tijdperk gestoelde operating- en business creëert het internet een nieuwe modellen dreigen gedateerd te raken. omgeving waarin de consument vrij Resultaten en methodes uit het verleden spel heeft. In dit level playing field geldt bieden allang geen garantie meer voor voor iedereen gelijke regels. Afstanden toekomstig succes. Meer dan ooit zijn lineaire organisaties die niet instaat zijn om tot (internationale) markten vervagen, informatievoorziening wordt pluriformer te gaan met exponentiële ontwikkelingen en distributiemodellen steeds verfijnder. overgeleverd aan natuurlijke selectie. Internet is doorgedrongen tot de haarvaten van ons sociale leven en onze samenleving. De uit het industriële Ontwrichtende technologieën bezorgen het regulier management nieuwe uitdagingen. Zo is volgens Standard & Poors de gemiddelde levensduur van een beursgenoteerd bedrijf, vandaag de dag, sinds de jaren 60 teruggelopen van 62 jaar naar 15 jaar. Nieuwe markttoetreders staan 24/7 klaar om met baanbrekende business modellen het marktleiderschap over te nemen van de reeds gevestigde orde. Technologieën als Big data, 3D printing, Infinite com puting, artificial intelligence, Nanotechnologie beginnen volwassen te worden en lijken daardoor de knie van exponentiële groei te raken. Marktpartijen die hun innovatie kracht niet kunnen laten gelden zijn overgeleverd aan de ontwrichtende gevolgen toegebracht door organisaties die succesvol creatieve destructie kunnen toepassen. Massamarkten worden massa niches, een nieuwe kijk op de werkelijkheid, en dus consumenten worden producenten en met een paradigmaverschuiving als gevolg. co-creatie wordt een vast onderdeel van Ingegeven door nieuwe digitale toepassingen moeten bedrijven hun waardepro- het business model. Het is zaak om mee te bewegen in het tempo van de consument, die sinds jaar en dag al leeft naar de producten komen ze de mondige conposities herzien. Met nieuwe diensten en nieuwe digitale wetmatigheden. Dit vraagt nected consumer tegemoet. De inzet van om anders denken, anders communiceren sociale media, mobiele toepassingen en big én anders organiseren. data biedt hiertoe volop mogelijkheden, en verdient dus ook structurele aandacht op Als (digitale) zwaard van Damocles dwingt het allerhoogste niveau. het innovator s dilemma organisaties tot 8 9

6 Arbeidsmarkt analyse gezocht: vaandeldragers Gevoed door een tot op het hoogste niveau gevoelde sense of urgency sponsoren directeuren business cases voor impactvolle digitale projecten. Maar in hoeverre weten managers uit het industriële tijdperk richting te geven aan de E-conomy? En welk type professional kan hen het beste ondersteunen als vaandeldrager van de multidisciplinaire digitale transformatie? De online marketeer lijkt de beste den in de praktijk geperfectioneerd. Trial papieren te hebben, gezien zijn ervaring in het vertalen van het mar- leermethodiek van deze professional. Maar en Error vormt dan ook de belangrijkste ketingdenken in online uitingen. Omwille hoe structureert men de praktijklessen en van zijn nieuwsgierige aard, zijn digital best practises van de onlinemarketeer dan DNA en verstand van online technologie het beste? En belangrijker nog: wat is er is de online marketeer vaandeldrager van nodig om de skill set van deze professional digitale veranderingen. Het vakgebied kan zo te vormen dat hij of zij zichzelf ook als gepercipieerd worden als ambacht, immers digitaal strateeg kan overstijgen? heeft de online marketeer zijn vaardighe- closing the knowledge gap De digitale transitie raakt ook de logistieke, administratieve, customer service en juridische bedrijfsprocessen. Daardoor overstijgt zij in toenemende mate het krachtenveld waarin de online marketeer zich beweegt, tot een meer bedrijfskundige vraagstuk. Het ontbreken van een geaccrediteerde (gekwalificeerd talent) alleen maar groter opleidingen in het hoger onderwijs zorgt worden. Daartoe heeft Digitalstrategy.nl voor een gapend gat tussen het aanbod samen met The Hague Executive Campus van gekwalificeerde professionals en de de eerste Master in Marketing met als kennisbehoefte van organisaties. Waar specialisatie Digital Strategy ontwikkeld. vinden we de keten integrators die de In alle opzichten is het Master in Marketing transitie van het industriële- naar het programma uniek in haar soort. De komst informatietijdperk op alle niveaus kunnen faciliteren? Technisch onderlegde een vakgebied dat zich als complex, strate- van een volwaardige masteropleiding voor bachelors die in staat zijn om de ontwikkelingen te doorgronden en te vertalen naar door de digitaal verantwoordelijken van gisch en multidisciplinair laat omschrijven concrete modellen en structuren? toonaangevende bedrijven in Nederland. Deze zoektocht start vanzelfsprekend bij de aanjagers van E-conomy, de heavy wat is er nodig om de skill set van deze professional zo te vormen dat hij of zij zichzelf ook als digitaal strateeg kan overstijgen? end-users van nieuwe technologieën. De generatie Google, jonge mensen die naar bed gaan en wakker worden met hun smartphone en/of tablet, en voor wie een offline wereld alleen, ondenkbaar is. Echter, zonder fundamentele educatie en intellectuele vorming op Masters niveau zal de kloof tussen vraag (werkgevers) en aanbod 10 11

7 Wat weten wij tot nog toe over de groep digital professionals? Een kwantitatief onderzoek op basis van de databronnen Jobfeed (Jobfeed analytics) en LinkedIn (Recruitment & Talent finder tool) biedt de best estimate inkijk aan zowel werkgever- als werknemers kant. De digital professionals bestaande uit Online Marketeers, SEM consultants en web analisten telt in Nederland zo n professionals in loondienstbetrekking. Opvallende karakteristieken van deze digitale populatie zijn: - 60% van de digitals heeft minder dan 2 jaar werkervaring; - In 2013 zijn er evenveel online marketeers als offline marketeers aangenomen; - 61% van alle online marketeers heeft géén bachelor- of master diploma; - MKB Nederland heeft substantiële digital appetite met maar liefst 1593 vacatures en 720 stageplaatsen; - Corporate Nederland biedt ruimte voor 511 arbeidsplaatsen voor digitals met name in de Randstedelijke regio Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. Bron: DPA Case study 2013 Inzicht in de arbeidsmarkt 27te5kort0 aan pro s Zelfbenoe mde Guru s? Bekijk de interactieve infogra phic over de arbeidsmarkt via deze gemiddeld heeft 60% van de onlinemarketeers 2 jaar werkervaring Nederland telt 254 web analisten, 119 daarvan zijn freelance QR code:

8 Educatie Van de Post HBO beroepsopleiding in Digital Strategy naar Master of Marketing De Post HBO beroepsopleiding in Digital Strategy is onderdeel van de NVAO geaccrediteerde Master of Marketing waarin Digital Strategy de rode draad vormt tussen de verschillende blokken. In een co-creatie setting is nauwlettend en nadrukkelijk geluisterd naar toonaangevende Nederlandse bedrijven bij de totstandkoming van het opleidingscurriculum. Hierdoor is een genuanceerde en beargumenteerde balans tussen de disciplines bedrijfskundige-, marketing-, en online vakken gerealiseerd, met als doel de fundamentele vorming van senior professionals met serieuze carrièreambities. Kandidaten die de 18 maanden durende Post HBO opleiding met goed gevolg voltooien kunnen binnen 12 maanden de NVAO geaccrediteerde Master of Marketing programma afronden en mogen de titel MM voeren. Na het succesvol afronden van de opleiding Master in Marketing kun je als geen ander de complexe samenhangende vraagstukken, van een digitale strategie overzien en de impact van veranderingen in de keten inschatten. Je bent in staat in een co-creatie setting is nauwlettend en nadrukkelijk geluisterd naar toonaangevende nederlandse bedrijven bij de totstandkoming van het opleidingscurriculum om processen te definiëren, complexe digitale producten en bedrijfsmodellen te implementeren en om sturing en leiding te geven aan complexe veranderingsprocessen. voor wie is de post hbo opleiding digital strategy bedoeld? Het programma is bedoeld voor excellente, afgestudeerde bachelors met een aantoonbare trackrecord van minimaal drie jaar in online. Young potentials die alle aspecten van digitaal leiderschap willen beheersen. Als vooropleiding denken we aan: HBO-CE, NIMA-B of vergelijkbaar. Behalve dat kandidaten uiterst gemotiveerd dienen te zijn voor deze intensieve en zware opleiding behoren zij tevens over kwantitatieve vaardigheden te beschikken. Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste gezien de hoeveel Engelstalige literatuur. Mede tot stand gekomen dankzij: Multi Channel Manager ABN Amro - MeesPiers ing.com Manager Online Marketing RAI M Internet Freelance Product manager Bedri ulti Channel Manager ABN Amro - MeesPierson Programma Directeur The Hague Executive Campus Director Mobile Marketing bookg.com Manager Online Marketing RAI Manager Inovation Lab SNS Bank Marketing Manager Online Rabobank Nederland Manager nternet Freelance Product manager Bedrijfskundige Masters Avans+ Manager Social Media Team FrieslandCampina Team Sales irector BENELUX comscore Sr. Manager Online Analytics & Optimization Liberty Global Manager Customer Intelligence and Brand ified Manager e-commerce ROBECO Director HR CMIS Socialmedia Manager hannel Man-

9 HET collegeprogramma Het complete geaccrediteerde - Groepsproject op strategisch marketing programma is modulair opgebouwd in twee fases, een Post HBO - Kwantitatieve methoden en onderzoeks- niveau fase en de Masterfase. De Post HBO fase vaardigheden voor masterstudenten duurt 18 maanden en de Masterfase dus - De thesis (afstudeerscriptie) vervolgens nog additioneel 12 maanden. Hierdoor ontstaat er gelaagdheid in de toepassing fase (Post HBO) en de specialisatie fase (Master). De totale studiebelasting voor de Post HBO fase bedraagt 835 studie-uren en levert 30 EC-punten op. De totale studiebelasting voor de Mastersfase bedraagt 845 studie-uren en levert tevens 30 EC-punten op. Als de kandidaat alle vakken in de Post HBO fase en de verplichte afstudeeropdracht met een voldoende (5,5 of hoger) afrondt, ontvangt hij/zij het Post HBO diploma Digital Strategy van Avans+. Bij vervolg van het programma in de masterfase en succesvolle verdediging van het Master thesis resulteert dit in een Avans+ getuigschrift: Master of Marketing met als specialisatie Digital Strategy. Het curriculum van de programma s ziet er als volgt uit: Beide fase van de opleiding zijn geschoeid op vier pijlers. Voor de Post HBO fase zijn deze opgedeeld in: - Basisvaardigheden als programmeren, projectmanagement en persoonlijke effectiviteit - Bedrijfskundige principes (twee verdiepingsniveaus) - Kernvaardigheden strategische marketing en digital strategie (vier verdiepingsniveaus) - Integratie- en toepassingsproject De masterfase bestaat uit: - Verdieping en verbreding van de master kandidaat in Digital Strategy gerelateerde onderwerpen 16 17

10 Het collegeprogramma post-hbo fase i: kernvaardigheden September Blok uur Strategie en klantwaardemodellen 2014 Bedrijfskundige uur E-services en self-service technology principes I uur Best practices: gastcollege CxO uur Purchasing process uur ICT infrastructure Oktober Blok uur Logistiek & distributie introductie 2014 Bedrijfskundige uur Logistiek & distributie verdieping principes II uur Best practices: gastcollege CxO uur Finance: cost structure uur Finance: revenue streams November Blok uur De strategische marketingplanningscyclus 2014 Marketing I uur Customer Management uur Best practices: gastcollege CxO uur Offering: value proposition introductie uur Offering: value proposition verdieping December Blok uur Customer Relationship Management (CRM) 2014 Marketing II uur Services marketing uur Best practices: gastcollege CxO uur Product Leadership: marketing and innovation introductie uur Product Leadership: marketing and innovation verdieping Januari Blok uur Business Model Frame work and A architecture introductie 2015 Digital uur Business Model Frame work and A architecture verdieping Strategy I uur Best practices: gastcollege CxO uur Online Marketing I: Online Branding & S social media introductie uur Online Marketing I: Online Branding & S social media verdieping februari Blok uur Online Marketing II: UX & Persuasive design introductie 2015 Digital uur Online Marketing II: UX & Persuasive design verdieping Strategy II uur Best practices: gastcollege CxO uur Online Marketing III: Customer Journey mapping & Analytics ntroductie uur Online Marketing III: Customer Journey mapping & Analytics verdieping post-hbo fase ii: toepassing Maart Blok uur Presentaties e-business innovation projectplan uur Presentaties e-business innovation projectplan uur Best Practices: gastcollege CxO uur Presentaties e-business Innovation projectplan uur Presentaties e-business Innovation projectplan Augustus 2015 Verdediging e-business innovation next step masterfase Verdiepingsvakken: Business-ICT alignment/big Data/3 D printing/cloud computing Business Project : Groepsopdracht op strategisch niveau Kwantitatieve Methoden voor Masterstudenten Onderzoeksvaardigheden voor Masterstudenten Master s Thesis Project Juli

11 Wat voegt een Digital Strategy diploma toe? Er zijn grote kansen weggelegd voor talenten die de digitale transformatie van een organisatie kunnen vormgeven, nu en in de toekomst. Dit vereist kennis en kunde op tal van deelgebieden die zich ook nog eens snel ontwikkelen zoals bijvoorbeeld: SEO/SEA, Google analytics, usability, social media en mobile. Daar komt bij dat het vak van online specialist de marketingkolom overstijgt. Het digitaal verbinden van klanten aan merken beperkt zich niet tot marketing en ICT. Ook customer service, legal, supply chain en inkoop zijn cruciale schakels in de digitale waardeketen. Het gaat het om de combinatie van bricks & clicks, ketenintegratie en digitale (service) platforms. In dit spanningsveld helpt de Master in Marketing programma je om je capaciteiten, inzetbaarheid en toegevoegde waarde te vergroten op het gebied van Digital Strategy. Dit door je in staat te stellen om de juiste fundamentele kennis, kunde en vaardigheden te ontwikkelen. De verworven praktijkervaring in combinatie met Post HBO diploma en Master titel verschaffen je een ideale uitgangspositie voor een managementcarrière binnen de steeds belangrijker wordende online kolom van toonaangevende bedrijven. start programma en investering De Post HBO beroepsopleiding Digital mogelijkheid om in twee termijnen van Strategy start jaarlijks in september. De elk 3.950,- of in 18 termijnen van elk investering bedraagt 7.500,- en vrij van 450,- te betalen. Deze bedragen zijn btw voor particulieren. De bijkomende exclusief kosten voor leermiddelen. Deze kosten voor leermiddelen bedragen ca. dienen in zijn geheel voor aanvang van de 500,-. U kunt het cursusbedrag in één opleiding te worden voldaan. keer betalen. Daarnaast bieden wij u de 20 21

12 Locatie en collegetijden De colleges worden op vrijdag en zaterdag verzorgd op twee verschillende locaties. In de regel vinden zij op de vrijdag plaats aan The Hague Executive Campus (locatie Lange Voorhout 9-13 in de Louis Couperuszaal, Den Haag) en op zaterdags bij DPA (locatie Gatwickstraat 11, 4e etage, Amsterdam) De indeling van de colleges ziet er als volgt uit: donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtendcollege 09:00-13:00 u 09:30-13:00 u 09:30-13:00 u Lunchpauze 13:00-14:00 u 13:00-14:00 u 13:00-14:00 u Middagsessie 14:00-17:30 u 14:00-17:30 u 14:00-17:30 u Break 17:30-18:00 u 17:30-18:00 u 17:30-18:00 u Gastcollege CxO 18:00-19:30 u Voor docenten en gastsprekers is er donderdags en vrijdags, aan het Lange Voorhout, altijd een parkeerplaats gereserveerd aan de achteringang van The Hague Executive Campus. Het adres hiervan is Hoge Nieuwstraat 10. Studenten kunnen parkeren op het Malieveld. De lokatie van DPA heeft ook voor studenten voldoende parkeerplaatsen. Scholing en de fiscus Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van ,- met een drempel van 250,-. Vragen The Hague Executive Campus Oedith Jaharia Director of Programs Mobile: +31 (0) thehague-executive-campus.com Lange Voorhout EA The Hague 22

DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM. in samenwerking met:

DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM. in samenwerking met: DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM in samenwerking met: DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM INHOUDSOPGAVE Onze digitale wereld Arbeidsmarkt analyse Voorwoord..........................................

Nadere informatie

Master. of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus. in samenwerking met:

Master. of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus. in samenwerking met: Master of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus in samenwerking met: The Hague Executive Campus The Hague Executive Campus is een kennisexpertisecentrum dat opleidingen

Nadere informatie

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis Joris Merks Schizofrene marketing pag 7 Jos Veldwijk Gouden tijden voor B2B marketeers Frank van Delft Klantinzicht grootste uitdaging pag 4 pag 6 Carrièrekrant voor professionals in marketing, communicatie,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

( loop )baan. Bestaat een. nog wel? Create your own job. Omnichannel Retail Marketing. Uitgave nr. We gaan naar een snack-carrière

( loop )baan. Bestaat een. nog wel? Create your own job. Omnichannel Retail Marketing. Uitgave nr. We gaan naar een snack-carrière Barbara Barend Over inspiratie en dromen pag 3 Bram Alkema Nieuwe businessmodellen vragen nieuwe managers Rik de Boer Recruitment moet mensgedreven zijn pag 7 pag 5 Carrièrekrant voor professionals in

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis 146 De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis Aloys van Balen is managing director van GEA en management consultant. Hij is specialist in strategische advisering op het gebied

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap

Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap Onderzoeksverslag mapping sleutelrollen Juni 2015 In opdracht van ECP Auteurs ABIO: Drs. Marleen Olde Hartmann IT-Staffing: Ir. Bramjan Mulder INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

BUSINESS IS E-BUSINESS

BUSINESS IS E-BUSINESS business is e-business BUSINESS IS E-BUSINESS Bas Brand, strategy director internetpeople pagina 1 van 32 business is e-business {INLEIDING} In 2014 heeft de mobiele telefoon de PC ingehaald als het meest

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Wat werkgevers echt willen

Wat werkgevers echt willen Herman Toch Van egomerken naar transformele merken Claire Díaz-Ortiz Twitter is geen reclamekanaal Antal de Waij Dromen over communities pag 6 pag 3 pag 5 Carrièrekrant voor professionals in marketing,

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Beroepsprofiel Advanced Business Creation

Beroepsprofiel Advanced Business Creation Beroepsprofiel Advanced Business Creation 2 Avans Hogeschool Colofon Datum: 4-12-2014 Eindredactie: J.P. Spruijt Co-auteurs: M.T.N. Wetselaar, R. van der Burgt, K. Demouge, Y.L. Koert Versie: 2014 Fotografie:

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland Onderzoek Digital en Social 2015 bij B2B organisaties in Nederland Inhoudsopgave 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inleiding Over dit onderzoek Inzet Digital Marketing en Social Media meer structureel Digital Marketing

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie