post hbo Digital Strategy in samenwerking met:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "post hbo Digital Strategy in samenwerking met:"

Transcriptie

1 post hbo Digital Strategy in samenwerking met:

2 Inhoudsopgave Voorwoord The Hague Executive Campus Digitalstrategy.nl Connected consumers Onze digitale wereld Darwinisme Do or Die Arbeidsmarkt analyse Gezocht: vaandeldragers...10 Closing the knowledge gap Inzicht in de arbeidsmarkt Post HBO Digital Strategy...14 Het collegeprogramma...16 Wat voegt een Post HBO Digital Strategy toe?. 20 Educatie Start programma en investering Locatie en collegetijden...22 Scholing en de fiscus...22 Vragen

3 Voorwoord Het gebruik van internet ziet het merendeel van de Nederlanders als een primaire levensbehoefte, naast voedsel, elektriciteit, water en gezondheidszorg. Het recht op toegang tot internet is zelfs een universeel verankerd Europees recht. Het internet heeft dan ook definitief de umweld van consumenten veranderd. Zo vloeit al ruim 70% van alle aankoopbeslissingen direct of indirect uit een online oriëntatie voort. Daarmee is één ding zeker: internet en sociale media hebben het leven in de Westerse maatschappij drastisch en voorgoed veranderd. Na 60 jaar zenden, bewegen media en merken langzaam weg van het lineaire denken. Voorzien in contactmogelijkheden, gemak, snelheid en relevantie is het nieuwe doel. Eén-op-één digitaal contact en waarde toevoegen binnen individuele relaties is nu de mantra. Deze transitie vergt naast aanpassings vermogen vooral ook strategisch inzicht en kennis van de digitale mogelijkheden. Het gevoel van urgentie voor het hebben van een Digital Strategy sijpelt in de bestuurskamers door, met fundamentele strategische herijkingen als gevolg. Meer clicks, minder bricks en een optimale digital experience voor de klant als gevolg van de door digitale ontwikkelingen gedreven paradigm shift. Er heeft zich een onomkeerbaar proces ingezet waarbij ontwikkeling en implementatie van een doordachte digitale strategie een noodzakelijke voorwaarde is voor ondernemingen die hun continuïteit op lange termijn willen waarborgen. The Hague Executive Campus The Hague Executive Campus is een kennisexpertisecentrum dat opleidingen op maat ontwikkelt en realiseert voor het midden- en hoger management van grote (internationale) organisaties. Zij verzorgt deze opleidingen in huis bij de klant of op haar eigen locatie in Den Haag. Alle Nederlandse opleidingen staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van Hogeschool Avans en Avans+. De door The Hague Executive Campus aangeboden Nederlandse Bachelor en Master programma s zijn geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditering Organisatie). Oedith Jaharia Director of Programs Maar welk type professionals kan deze impactvolle transitie initiëren? Hoe worden deze professionals gevormd? Welke fundamentele opleiding en achtergrond hebben deze? En belangrijker nog: welke nieuwe competenties en vaardigheden liggen ten grondslag aan de succesvolle Digital Strategist? Daarmee is de beschikbaarheid van digitaal talent een kritieke succesfactor voor iedere organisatie in de realisatie van haar digitale ambities. Adham Laamraoui Business Unit Manager 4 5

4 Digitalstrategy.nl Connected consumers Onze digitale wereld Digitalstrategy.nl is partner van DPA Online Marketing en The Hague Executive Campus. Als digital home base voor professionals die dagelijks te maken hebben met de constant en in hoog tempo veranderende wereld van het internet. Het is bij uitstek een organisatie die kennisdeling met soortgenoten faciliteert. Het bijhouden van alle ontwikkelingen binnen de snel veranderde omgeving van het digitale landschap is een andere uitdaging. Digitalstrategy.nl democratiseert daarom ook de toegang tot waardevolle informatie, immers is kennis ook macht. Afgezien van de blog, community en kenniscentrum functie faciliteert digitalstrategy.nl samen met The Hague Executive Campus leergangen binnen het Digital Strategy domein. Zo is digitalstrategy. nl niet alleen naamgever van de Post HBO opleiding maar tevens het informatieloket voor de (online) professionals die zich verder willen verdiepen op het gebied van Digital Strategy. Op digitalstrategy.nl is verdere inhoudelijke informatie te vinden over een van onze vier opleidingen en diverse master classes: - Master in Marketing (MM), specialisatie Digital Strategy - Master in ICT & Business Innovation (MBI), specialisatie Digital Strategy - Master of Strategic Management (MSM), specialisatie Digital Strategy - Post HBO beroepsopleiding in Digital Strategy (18 maanden) - Master Class Digital Strategy for Executives Via smartphones, tablets en laptops zijn we overal en altijd verbonden met het internet. Als connected consumer kun je onafhankelijk van locatie of tijdstip met de wereld om je heen communiceren. Waar je je ook bevindt en wanneer je maar wilt. Er is veel te winnen door business modellen aan te passen aan de nieuw geldende (digitale) principes. De klant is meer dan ooit aanjager in de totstandkoming van nieuwe diensten of producten, waarde creatie via co-creatie is het nieuwe motto. Onze maatschappelijke status ontlenen we in toenemende mate aan het aantal likes, shares en comments van onze Facebook-connecties. De vele social media conversaties hebben ook invloed op onze opinie over merken. Virale verspreiding van content vervangt de klassieke mond-op-mond-reclame. Meer dan ooit zijn consumenten empowered, een post of tweet kan leiden tot massale aandacht, maar ook tot negatieve publiciteit en onherstelbare imagoschade. De uitdaging is om de super -consument een compromisloze on- en offline ervaring te bieden. Daartoe is dringend behoefte aan gekwalificeerde digital professionals. Professionals die de mogelijkheden van nieuwe technologieën op waarde kunnen schatten, en die het strategische en operationele overzicht weten te behouden. 6 7

5 Darwinisme Do or Die Charles Darwin ontleent zijn eeuwige roem aan de theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Zowel dieren als mensen passen zich geregeld aan hun omgeving aan. Door de vrije toegankelijkheid tijdperk gestoelde operating- en business creëert het internet een nieuwe modellen dreigen gedateerd te raken. omgeving waarin de consument vrij Resultaten en methodes uit het verleden spel heeft. In dit level playing field geldt bieden allang geen garantie meer voor voor iedereen gelijke regels. Afstanden toekomstig succes. Meer dan ooit zijn lineaire organisaties die niet instaat zijn om tot (internationale) markten vervagen, informatievoorziening wordt pluriformer te gaan met exponentiële ontwikkelingen en distributiemodellen steeds verfijnder. overgeleverd aan natuurlijke selectie. Internet is doorgedrongen tot de haarvaten van ons sociale leven en onze samenleving. De uit het industriële Ontwrichtende technologieën bezorgen het regulier management nieuwe uitdagingen. Zo is volgens Standard & Poors de gemiddelde levensduur van een beursgenoteerd bedrijf, vandaag de dag, sinds de jaren 60 teruggelopen van 62 jaar naar 15 jaar. Nieuwe markttoetreders staan 24/7 klaar om met baanbrekende business modellen het marktleiderschap over te nemen van de reeds gevestigde orde. Technologieën als Big data, 3D printing, Infinite com puting, artificial intelligence, Nanotechnologie beginnen volwassen te worden en lijken daardoor de knie van exponentiële groei te raken. Marktpartijen die hun innovatie kracht niet kunnen laten gelden zijn overgeleverd aan de ontwrichtende gevolgen toegebracht door organisaties die succesvol creatieve destructie kunnen toepassen. Massamarkten worden massa niches, een nieuwe kijk op de werkelijkheid, en dus consumenten worden producenten en met een paradigmaverschuiving als gevolg. co-creatie wordt een vast onderdeel van Ingegeven door nieuwe digitale toepassingen moeten bedrijven hun waardepro- het business model. Het is zaak om mee te bewegen in het tempo van de consument, die sinds jaar en dag al leeft naar de producten komen ze de mondige conposities herzien. Met nieuwe diensten en nieuwe digitale wetmatigheden. Dit vraagt nected consumer tegemoet. De inzet van om anders denken, anders communiceren sociale media, mobiele toepassingen en big én anders organiseren. data biedt hiertoe volop mogelijkheden, en verdient dus ook structurele aandacht op Als (digitale) zwaard van Damocles dwingt het allerhoogste niveau. het innovator s dilemma organisaties tot 8 9

6 Arbeidsmarkt analyse gezocht: vaandeldragers Gevoed door een tot op het hoogste niveau gevoelde sense of urgency sponsoren directeuren business cases voor impactvolle digitale projecten. Maar in hoeverre weten managers uit het industriële tijdperk richting te geven aan de E-conomy? En welk type professional kan hen het beste ondersteunen als vaandeldrager van de multidisciplinaire digitale transformatie? De online marketeer lijkt de beste den in de praktijk geperfectioneerd. Trial papieren te hebben, gezien zijn ervaring in het vertalen van het mar- leermethodiek van deze professional. Maar en Error vormt dan ook de belangrijkste ketingdenken in online uitingen. Omwille hoe structureert men de praktijklessen en van zijn nieuwsgierige aard, zijn digital best practises van de onlinemarketeer dan DNA en verstand van online technologie het beste? En belangrijker nog: wat is er is de online marketeer vaandeldrager van nodig om de skill set van deze professional digitale veranderingen. Het vakgebied kan zo te vormen dat hij of zij zichzelf ook als gepercipieerd worden als ambacht, immers digitaal strateeg kan overstijgen? heeft de online marketeer zijn vaardighe- closing the knowledge gap De digitale transitie raakt ook de logistieke, administratieve, customer service en juridische bedrijfsprocessen. Daardoor overstijgt zij in toenemende mate het krachtenveld waarin de online marketeer zich beweegt, tot een meer bedrijfskundige vraagstuk. Het ontbreken van een geaccrediteerde (gekwalificeerd talent) alleen maar groter opleidingen in het hoger onderwijs zorgt worden. Daartoe heeft Digitalstrategy.nl voor een gapend gat tussen het aanbod samen met The Hague Executive Campus van gekwalificeerde professionals en de de eerste Master in Marketing met als kennisbehoefte van organisaties. Waar specialisatie Digital Strategy ontwikkeld. vinden we de keten integrators die de In alle opzichten is het Master in Marketing transitie van het industriële- naar het programma uniek in haar soort. De komst informatietijdperk op alle niveaus kunnen faciliteren? Technisch onderlegde een vakgebied dat zich als complex, strate- van een volwaardige masteropleiding voor bachelors die in staat zijn om de ontwikkelingen te doorgronden en te vertalen naar door de digitaal verantwoordelijken van gisch en multidisciplinair laat omschrijven concrete modellen en structuren? toonaangevende bedrijven in Nederland. Deze zoektocht start vanzelfsprekend bij de aanjagers van E-conomy, de heavy wat is er nodig om de skill set van deze professional zo te vormen dat hij of zij zichzelf ook als digitaal strateeg kan overstijgen? end-users van nieuwe technologieën. De generatie Google, jonge mensen die naar bed gaan en wakker worden met hun smartphone en/of tablet, en voor wie een offline wereld alleen, ondenkbaar is. Echter, zonder fundamentele educatie en intellectuele vorming op Masters niveau zal de kloof tussen vraag (werkgevers) en aanbod 10 11

7 Wat weten wij tot nog toe over de groep digital professionals? Een kwantitatief onderzoek op basis van de databronnen Jobfeed (Jobfeed analytics) en LinkedIn (Recruitment & Talent finder tool) biedt de best estimate inkijk aan zowel werkgever- als werknemers kant. De digital professionals bestaande uit Online Marketeers, SEM consultants en web analisten telt in Nederland zo n professionals in loondienstbetrekking. Opvallende karakteristieken van deze digitale populatie zijn: - 60% van de digitals heeft minder dan 2 jaar werkervaring; - In 2013 zijn er evenveel online marketeers als offline marketeers aangenomen; - 61% van alle online marketeers heeft géén bachelor- of master diploma; - MKB Nederland heeft substantiële digital appetite met maar liefst 1593 vacatures en 720 stageplaatsen; - Corporate Nederland biedt ruimte voor 511 arbeidsplaatsen voor digitals met name in de Randstedelijke regio Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. Bron: DPA Case study 2013 Inzicht in de arbeidsmarkt 27te5kort0 aan pro s Zelfbenoe mde Guru s? Bekijk de interactieve infogra phic over de arbeidsmarkt via deze gemiddeld heeft 60% van de onlinemarketeers 2 jaar werkervaring Nederland telt 254 web analisten, 119 daarvan zijn freelance QR code:

8 Educatie Van de Post HBO beroepsopleiding in Digital Strategy naar Master of Marketing De Post HBO beroepsopleiding in Digital Strategy is onderdeel van de NVAO geaccrediteerde Master of Marketing waarin Digital Strategy de rode draad vormt tussen de verschillende blokken. In een co-creatie setting is nauwlettend en nadrukkelijk geluisterd naar toonaangevende Nederlandse bedrijven bij de totstandkoming van het opleidingscurriculum. Hierdoor is een genuanceerde en beargumenteerde balans tussen de disciplines bedrijfskundige-, marketing-, en online vakken gerealiseerd, met als doel de fundamentele vorming van senior professionals met serieuze carrièreambities. Kandidaten die de 18 maanden durende Post HBO opleiding met goed gevolg voltooien kunnen binnen 12 maanden de NVAO geaccrediteerde Master of Marketing programma afronden en mogen de titel MM voeren. Na het succesvol afronden van de opleiding Master in Marketing kun je als geen ander de complexe samenhangende vraagstukken, van een digitale strategie overzien en de impact van veranderingen in de keten inschatten. Je bent in staat in een co-creatie setting is nauwlettend en nadrukkelijk geluisterd naar toonaangevende nederlandse bedrijven bij de totstandkoming van het opleidingscurriculum om processen te definiëren, complexe digitale producten en bedrijfsmodellen te implementeren en om sturing en leiding te geven aan complexe veranderingsprocessen. voor wie is de post hbo opleiding digital strategy bedoeld? Het programma is bedoeld voor excellente, afgestudeerde bachelors met een aantoonbare trackrecord van minimaal drie jaar in online. Young potentials die alle aspecten van digitaal leiderschap willen beheersen. Als vooropleiding denken we aan: HBO-CE, NIMA-B of vergelijkbaar. Behalve dat kandidaten uiterst gemotiveerd dienen te zijn voor deze intensieve en zware opleiding behoren zij tevens over kwantitatieve vaardigheden te beschikken. Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste gezien de hoeveel Engelstalige literatuur. Mede tot stand gekomen dankzij: Multi Channel Manager ABN Amro - MeesPiers ing.com Manager Online Marketing RAI M Internet Freelance Product manager Bedri ulti Channel Manager ABN Amro - MeesPierson Programma Directeur The Hague Executive Campus Director Mobile Marketing bookg.com Manager Online Marketing RAI Manager Inovation Lab SNS Bank Marketing Manager Online Rabobank Nederland Manager nternet Freelance Product manager Bedrijfskundige Masters Avans+ Manager Social Media Team FrieslandCampina Team Sales irector BENELUX comscore Sr. Manager Online Analytics & Optimization Liberty Global Manager Customer Intelligence and Brand ified Manager e-commerce ROBECO Director HR CMIS Socialmedia Manager hannel Man-

9 HET collegeprogramma Het complete geaccrediteerde - Groepsproject op strategisch marketing programma is modulair opgebouwd in twee fases, een Post HBO - Kwantitatieve methoden en onderzoeks- niveau fase en de Masterfase. De Post HBO fase vaardigheden voor masterstudenten duurt 18 maanden en de Masterfase dus - De thesis (afstudeerscriptie) vervolgens nog additioneel 12 maanden. Hierdoor ontstaat er gelaagdheid in de toepassing fase (Post HBO) en de specialisatie fase (Master). De totale studiebelasting voor de Post HBO fase bedraagt 835 studie-uren en levert 30 EC-punten op. De totale studiebelasting voor de Mastersfase bedraagt 845 studie-uren en levert tevens 30 EC-punten op. Als de kandidaat alle vakken in de Post HBO fase en de verplichte afstudeeropdracht met een voldoende (5,5 of hoger) afrondt, ontvangt hij/zij het Post HBO diploma Digital Strategy van Avans+. Bij vervolg van het programma in de masterfase en succesvolle verdediging van het Master thesis resulteert dit in een Avans+ getuigschrift: Master of Marketing met als specialisatie Digital Strategy. Het curriculum van de programma s ziet er als volgt uit: Beide fase van de opleiding zijn geschoeid op vier pijlers. Voor de Post HBO fase zijn deze opgedeeld in: - Basisvaardigheden als programmeren, projectmanagement en persoonlijke effectiviteit - Bedrijfskundige principes (twee verdiepingsniveaus) - Kernvaardigheden strategische marketing en digital strategie (vier verdiepingsniveaus) - Integratie- en toepassingsproject De masterfase bestaat uit: - Verdieping en verbreding van de master kandidaat in Digital Strategy gerelateerde onderwerpen 16 17

10 Het collegeprogramma post-hbo fase i: kernvaardigheden September Blok uur Strategie en klantwaardemodellen 2014 Bedrijfskundige uur E-services en self-service technology principes I uur Best practices: gastcollege CxO uur Purchasing process uur ICT infrastructure Oktober Blok uur Logistiek & distributie introductie 2014 Bedrijfskundige uur Logistiek & distributie verdieping principes II uur Best practices: gastcollege CxO uur Finance: cost structure uur Finance: revenue streams November Blok uur De strategische marketingplanningscyclus 2014 Marketing I uur Customer Management uur Best practices: gastcollege CxO uur Offering: value proposition introductie uur Offering: value proposition verdieping December Blok uur Customer Relationship Management (CRM) 2014 Marketing II uur Services marketing uur Best practices: gastcollege CxO uur Product Leadership: marketing and innovation introductie uur Product Leadership: marketing and innovation verdieping Januari Blok uur Business Model Frame work and A architecture introductie 2015 Digital uur Business Model Frame work and A architecture verdieping Strategy I uur Best practices: gastcollege CxO uur Online Marketing I: Online Branding & S social media introductie uur Online Marketing I: Online Branding & S social media verdieping februari Blok uur Online Marketing II: UX & Persuasive design introductie 2015 Digital uur Online Marketing II: UX & Persuasive design verdieping Strategy II uur Best practices: gastcollege CxO uur Online Marketing III: Customer Journey mapping & Analytics ntroductie uur Online Marketing III: Customer Journey mapping & Analytics verdieping post-hbo fase ii: toepassing Maart Blok uur Presentaties e-business innovation projectplan uur Presentaties e-business innovation projectplan uur Best Practices: gastcollege CxO uur Presentaties e-business Innovation projectplan uur Presentaties e-business Innovation projectplan Augustus 2015 Verdediging e-business innovation next step masterfase Verdiepingsvakken: Business-ICT alignment/big Data/3 D printing/cloud computing Business Project : Groepsopdracht op strategisch niveau Kwantitatieve Methoden voor Masterstudenten Onderzoeksvaardigheden voor Masterstudenten Master s Thesis Project Juli

11 Wat voegt een Digital Strategy diploma toe? Er zijn grote kansen weggelegd voor talenten die de digitale transformatie van een organisatie kunnen vormgeven, nu en in de toekomst. Dit vereist kennis en kunde op tal van deelgebieden die zich ook nog eens snel ontwikkelen zoals bijvoorbeeld: SEO/SEA, Google analytics, usability, social media en mobile. Daar komt bij dat het vak van online specialist de marketingkolom overstijgt. Het digitaal verbinden van klanten aan merken beperkt zich niet tot marketing en ICT. Ook customer service, legal, supply chain en inkoop zijn cruciale schakels in de digitale waardeketen. Het gaat het om de combinatie van bricks & clicks, ketenintegratie en digitale (service) platforms. In dit spanningsveld helpt de Master in Marketing programma je om je capaciteiten, inzetbaarheid en toegevoegde waarde te vergroten op het gebied van Digital Strategy. Dit door je in staat te stellen om de juiste fundamentele kennis, kunde en vaardigheden te ontwikkelen. De verworven praktijkervaring in combinatie met Post HBO diploma en Master titel verschaffen je een ideale uitgangspositie voor een managementcarrière binnen de steeds belangrijker wordende online kolom van toonaangevende bedrijven. start programma en investering De Post HBO beroepsopleiding Digital mogelijkheid om in twee termijnen van Strategy start jaarlijks in september. De elk 3.950,- of in 18 termijnen van elk investering bedraagt 7.500,- en vrij van 450,- te betalen. Deze bedragen zijn btw voor particulieren. De bijkomende exclusief kosten voor leermiddelen. Deze kosten voor leermiddelen bedragen ca. dienen in zijn geheel voor aanvang van de 500,-. U kunt het cursusbedrag in één opleiding te worden voldaan. keer betalen. Daarnaast bieden wij u de 20 21

12 Locatie en collegetijden De colleges worden op vrijdag en zaterdag verzorgd op twee verschillende locaties. In de regel vinden zij op de vrijdag plaats aan The Hague Executive Campus (locatie Lange Voorhout 9-13 in de Louis Couperuszaal, Den Haag) en op zaterdags bij DPA (locatie Gatwickstraat 11, 4e etage, Amsterdam) De indeling van de colleges ziet er als volgt uit: donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtendcollege 09:00-13:00 u 09:30-13:00 u 09:30-13:00 u Lunchpauze 13:00-14:00 u 13:00-14:00 u 13:00-14:00 u Middagsessie 14:00-17:30 u 14:00-17:30 u 14:00-17:30 u Break 17:30-18:00 u 17:30-18:00 u 17:30-18:00 u Gastcollege CxO 18:00-19:30 u Voor docenten en gastsprekers is er donderdags en vrijdags, aan het Lange Voorhout, altijd een parkeerplaats gereserveerd aan de achteringang van The Hague Executive Campus. Het adres hiervan is Hoge Nieuwstraat 10. Studenten kunnen parkeren op het Malieveld. De lokatie van DPA heeft ook voor studenten voldoende parkeerplaatsen. Scholing en de fiscus Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van ,- met een drempel van 250,-. Vragen The Hague Executive Campus Oedith Jaharia Director of Programs Mobile: +31 (0) thehague-executive-campus.com Lange Voorhout EA The Hague 22

Master. of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus. in samenwerking met:

Master. of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus. in samenwerking met: Master of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus in samenwerking met: The Hague Executive Campus The Hague Executive Campus is een kennisexpertisecentrum dat opleidingen

Nadere informatie

DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM. in samenwerking met:

DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM. in samenwerking met: DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM in samenwerking met: DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM INHOUDSOPGAVE Onze digitale wereld Arbeidsmarkt analyse Voorwoord..........................................

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE We helpen u met resultaatgerichte strategieën en digitale transformaties De vraag hoe digitaal verder ontwikkelt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

PIM Online - 14 maart 2017 De Marketingorganisatie van de Toekomst SPREKER

PIM Online - 14 maart 2017 De Marketingorganisatie van de Toekomst SPREKER PIM Online - 14 maart 2017 De Marketingorganisatie van de Toekomst TITEL VAN ROB DE BELTMAN PRESENTATIE SPREKER Hoe OPTIMALISEER je de MARKETINGORGANISATIE zodat je klaar bent om te WINNEN in de marktomstandigheden

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

ONLINE MARKETING = ICT NIOC 2015 - BART ENSINK

ONLINE MARKETING = ICT NIOC 2015 - BART ENSINK ONLINE MARKETING = ICT NIOC 2015 - BART ENSINK Bart Ensink Saxion - Bedrijfskundige Informatica UT - Toegepaste Communicatie Wetenschappen Werkgevers: Innovadis - Websites, -shops, intranet Caase.com -

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Gezondheid (NL) Health (EN)

Gezondheid (NL) Health (EN) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek 1 Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek Jan de Kreij/Ellard Groenewegen Programmamanagers 2 De TU Delft in het kort 3 Volwassenenonderwijs op de TUD 4 Professional

Nadere informatie

NIMA B2 Consumentenmarketing

NIMA B2 Consumentenmarketing NIMA B2 Consumentenmarketing De consument effectief bereiken met jouw product of dienst Het gedrag van hedendaagse consumenten is flink veranderd en zal dat in de toekomst blijven doen. De tijd dat iedereen

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

NIMA B2 Customer Insight Management

NIMA B2 Customer Insight Management NIMA B2 Customer Insight Management Klantinzichten ontwikkelen en vertalen naar strategie Er komt veel, heel veel meer informatie beschikbaar, ook uit andere bronnen dan het uit het klassieke marktonderzoek.

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Integrating your online business with your logistics operations Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Agenda Introductie Cadran Diract De samenwerking Ontwikkelingen

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Toekomst van Sales. 18 mei 2017

Toekomst van Sales. 18 mei 2017 Toekomst van Sales 1 WELKOM Robert Hamminga robert.hamminga@redfoxblue.nl 0031-619228708 2 UW TEAM OPDRACHT ZWARTE STIFT 1. Teken een organigram normale old school verkooporganisatie 2. Teken een normale

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Henno Vos, Acknowledge hennovos@acknowledge.nl April 2014 Agenda Slimmer Onderwijs 2020 1. Voorstellen 2. Hoe ziet de Student/Leerling van de toekomst

Nadere informatie

FM Academy. FM Academy. Facility Management HBO bedrijfskunde 2017

FM Academy. FM Academy. Facility Management HBO bedrijfskunde 2017 Facility Management HBO bedrijfskunde 2017 Voorwoord HBO bedrijfskunde leergang Facility Management 15 deelnemers 5 organisaties De biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility

Nadere informatie

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit?

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Wie maakt nu eigenlijk de stad? Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Prof.dr. Jack A.A. van der Veen Professor of Supply Chain Optimization Universiteit van Amsterdam Woonstaddebat

Nadere informatie

De bediening van de nieuwe consument

De bediening van de nieuwe consument IG&H Consulting & Interim Zeist, 17 september 2014 Make strategy work! De bediening van de nieuwe consument AM:INNOSURANCE IG&H de bediening van de nieuwe consument Agenda Trends - DE NIEUWE CONSUMENT

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie