Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College"

Transcriptie

1 nieuwsbrief Relatiemagazine van de sector Economie & Dienstverlening - november 2014 Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College Heleen Florijn Graafschap College Uitblinker 2014 aak Heleen landelijke Uitblinker oor op haar te stemmen via: ww.ditismbo.nl Interview met Floris Dorrestijn Nieuwe locatie opleidingen Wegtransport en Logistiek en Veiligheid

2 Patrick Woudstra (midden) bij beste drie Leraar van het Jaar 2014 (pagina 13). Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Graafschap College Sector Economie & Dienstverlening Correspondentie en adreswijzigingen: Slingelaan EA Doetinchem Tel (Eind)redactie, opmaak en fotografie: Team Communicatie Graafschap College Druk: Grip Op Media Doetinchem Oplage 1600 Inhoudsopgave Voorwoord Ted van Vilsteren pag 3 Focus op vakmanschap pag 4 Project Het Idee opnieuw succesvol pag 5 GC in Bedrijf. Interview manager Olde Schop pag 6 Tevreden studenten en medewerkers pag 8 Studenten maken draaiboek VVV pag 9 Reislaboratorium Travel Academy van start pag 10 Rolstoeltennister vertelt over ervaringen pag 11 Uitblinker bij landelijke top 10 pag 12 Docent Patrick Woudstra genomineerd pag 13 Nieuwe locatie voor opleidingen pag 14 Ontwikkelingen binnen de opleidingen pag 16 Derde plaats euregionale verkoper pag 18 Onderwijsinspectie: kwaliteit in orde pag 19 Benchmark studiesucces pag 20 Cursus voor docenten pag 21 Studenten HTV proeven de praktijk pag 22 Parawings uitgereikt pag 23 Andere stagebegeleiding bij Slingeland pag 24 Cover: Studenten Handhaver toezicht en veiligheid proeven de praktijk door mee te werken aan een voorlichtingscampagne tegen fietsdiefstallen op het NS-station in Doetinchem. 2

3 Graafschap College scoort bovengemiddeld Voorwoord Dit jaar is het Graafschap College op diverse manieren onder de loep genomen. Het begon met de JOB-monitor, daarin krijgen alle studenten de kans hun mening te geven over de school en hun opleiding. Daarna volgde het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) dat door Effectory is uitgevoerd. In het voorjaar onderzocht de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van de school in een breed opgezet onderzoek dat Staat van de Instelling genoemd wordt. Tot slot heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt in opdracht van de MBO Raad een vergelijkend rapport opgesteld over het studiesucces in het mbo, de zgn. Benchmark Studiesucces. Alle onderzoeken laten zien dat het Graafschap College op vrijwel alle aspecten bovengemiddeld scoort (lees hierover op pagina 8 en 19). We zijn daar blij mee. We proberen immers op allerlei manieren de kwaliteit van de opleidingen te behouden of te verbeteren. Ook het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap dat de minister van OCW in februari 2011 presenteerde, heeft dat als doel. De ambities en doelstellingen waren duidelijk: de basis op orde, de lat omhoog. In Focus op Vakmanschap heeft de minister een aantal maatregelen aangekondigd, zoals intensiveren en verkorten van opleidingen, vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur, betere examens en professionele docenten. Ook moeten de roc s hun opleidingenaanbod op regionaal niveau beter afstemmen, om versnippering te voorkomen. Daarnaast moet het opleidingenaanbod doelmatig zijn, dat wil zeggen dat een student na diplomering voldoende kans moet hebben op werk. Onder de naam Focus op Kr8 heeft Verder in deze nieuwsbrief meer over enkele nieuwe locaties, gewijzigde opleidingen en geslaagde projecten. Ook aandacht voor de nominatie van één van onze docenten, Patrick Woudstra, als Leraar van het Jaar en onze Uitblinker, Heleen Florijn, die zich landelijk in de top tien wist te plaatsen. het Graafschap College vormgegeven aan de maatregelen uit Focus op Vakmanschap. Hoe? Dat leest u in het artikel hierna. Ted van Vilsteren, sectordirecteur Economie & Dienstverlening 3

4 Focus op KR8 Focus op Kr8 Onder de naam Focus op Kr8 geeft het Graafschap College vorm aan de maatregelen uit het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap. Regionaal De minister kiest nadrukkelijk voor een aanpak van zelfregulering. In dat kader overlegt het Graafschap College met de andere Gelderse roc s over het opleidingenaanbod. Besloten is dat ieder roc standaardopleidingen aanbiedt. Daarnaast zijn er specifieke opleidingen die historisch gegroeid en/of regionaal bepaald zijn. Een voorbeeld daarvan zijn de bakkersopleidingen die het Graafschap College verzorgt. Tot slot bieden enkele roc s selecte opleidingen aan. Voor het Graafschap College zijn dat in de sector Economie & Dienstverlening de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (zie ook pagina 17) en de opleidingen op het gebied van publieke en particuliere veiligheid. Doelmatig Om te zorgen dat het opleidingenaanbod doelmatig is, worden studenten en werkgevers meer betrokken bij de vaststelling van het aanbod. Een voorbeeld daarvan is het Diner Pensant, waar we met werkgevers in gesprek gaan. Ook de voorlichting aan aspirant-studenten is verbeterd, o.a. door middel van de studiebijsluiter met daarin informatie over de kans op stage en werk. Ook volgen we onze afgestudeerde studenten nauwlettend: gaan ze werken, doorstuderen of lukt het ze niet een volgende stap te maken. Tot slot gold er dit schooljaar voor enkele opleidingen een beperkte toelating, vanwege een geringer arbeidsperspectief, vertelt sectordirecteur Ted van Vilsteren. Keuzedelen Om opleidingen beter aan te laten sluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt, kunnen scholen met ingang van 2016 keuzedelen aanbieden. Ieder kwartaal kan een opleiding worden aangepast door de introductie van nieuwe keuzedelen. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Als voorbereiding hierop bieden we in de sector Economie & Dienstverlening in vrijwel alle opleidingen Duits als keuzevak aan om zo de verbinding met de Euregio te leggen. Ook ondernemerschap bieden we als keuzevak aan. We bereiden onze studenten voor op een veranderende samenleving en willen hen in staat stellen zich persoonlijk te ontwikkelen, bij te scholen, te vernieuwen en te innoveren, gaat Van Vilsteren verder. Intensiveren en verkorten In het kader van Focus op Vakmanschap moet het aantal uren aan onderwijstijd op school omhoog. Er komen meer begeleide onderwijsuren, contacttijd en minder beroepspraktijkvorming (bpv). Ook wil de minister het mbo aantrekkelijker maken door de meeste vierjarige opleidingen te verkorten tot drie jaar. De opleidingen in de sector Economie & Dienstverlening voldoen aan de gewenste opleidingsduur. Verkorting is bij ons dan ook niet van toepassing, aldus Ted van Vilsteren. Generieke vakken en centraal examen Voor de examinering van de generieke vakken (Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap) zijn ingrijpende veranderingen aangekondigd. Het Graafschap College is daarom bezig met de verbetering van haar taal- en rekenonderwijs en bereidt zich voor op de centrale examinering die gefaseerd wordt ingevoerd. Doordat er meer tijd gestoken moet worden in de generieke vakken, is er met name voor de bbl ers minder tijd voor beroepsspecifieke vakken op school. Ted van Vilsteren ervaart dit zeker als een knelpunt: We zoeken naar wegen om de ongewenste neveneffecten van dit overheidsbeleid bij de bbl-opleidingen zoveel mogelijk te beperken. Helemaal zal helaas niet lukken. Professionalisering De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docenten. Het Graafschap College investeert daarom volop in de kwaliteit van docenten en stimuleert medewerkers om de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling, o.a. door middel van de gesprekkencyclus, docentenstages en interne en externe opleidingen. In de praktijk volgen steeds meer docenten een masteropleiding en zorgt de instroom van nieuwe docenten en zij-instromers vanuit het bedrijfsleven voor een impuls aan de kwaliteit van de docententeams. 4

5 Project Het Idee opnieuw succesvol Dating-app voor ouderen en rolstoelvriendelijk keurmerk Net als vorig schooljaar waren ook dit jaar derdejaarsstudenten van de opleiding Medewerker marketing en communicatie betrokken bij het project Het Idee. In opdracht van het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT) hebben de studenten communicatiemiddelen bedacht en ingezet om de Achterhoeker te mobiliseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken aan te dragen. In november is het project overgedragen aan studenten van de opleiding Middenkader engineering. Zij gaan aan de slag met de technische uitwerking van enkele oplossingen. School voor Innovatie Aan het project werkten twee groepen studenten marketing en communicatie mee. De vraagstukken waar zij aan werkten, bedachten ze zelf. We hebben de studenten gevraagd waar zij zich in de maatschappij kwaad over maken. Deze vraag maakte behoorlijk wat los, want door de studenten werd van alles genoemd. Uiteindelijk heeft de ene groep gekozen aan de slag te gaan met het eenzaamheidsprobleem onder veel ouderen. De andere groep heeft zich ingezet om kledingwinkels toegankelijker te maken voor mensen in een rolstoel, vertel docent Suzanne Jansen. Inmiddels is het project voor onze studenten afgerond. Op allerlei manieren hebben zij mensen in de regio opgeroepen om met oplossingen te komen voor hun vraagstukken. Zo hebben ze de regionale pers benaderd, social media ingezet en hebben ze interviews gehouden met organisaties die zich bezighouden met dezelfde soort problemen. Het project heeft veel opgeleverd. Suzanne Jansen: Als een van de oplossingen voor het eenzaamheidsprobleem onder ouderen werd een dating-app genoemd. Eenzame ouderen kunnen via de app met elkaar in contact komen, maar ook met jongeren die graag iets voor oudere mensen willen doen. Daarnaast is geopperd om in verzorgingshuizen ook woonruimten voor studenten te creëren. In de Randstad wordt hier al mee geëxperimenteerd. Walter Leemreize van de gemeente Doetinchem, die als begeleider bij het project was betrokken, vindt het combineren van woonruimten het onderzoeken waard. Winkels die rolstoelvriendelijk zijn zouden een keurmerk moeten krijgen, zo klonk een van de oplossingen voor het probleem van de rolstoeltoegankelijkheid van kledingwinkels. Ook werd aangedragen iets te ontwikkelen om pashokjes toegankelijker te maken voor rolstoelers. Van prototype tot product Met de uitwerking van een aantal oplossingen gaan studenten van technische opleidingen aan het werk. Vorig jaar was dat succesvol. Toen maakten studenten verschillende prototypen. Docent Louise Elferink: Deze prototypen hebben zij gepresenteerd aan bedrijven en uiteindelijk worden drie ideeën, in samenwerking met regionale bedrijven, verder uitgewerkt tot een product: een rollator waar je makkelijker mee de stoep op kan rijden, een winkelwagentas waardoor een winkelwagentje minder diep wordt en een kantelmechanisme om ondersteuning te bieden bij het uit bed komen. Communicatieplan voor keurmerk Suzanne Jansen ziet ook voor studenten van de opleiding Medewerker marketing en communicatie een vervolg op het project. Mogelijk kunnen tweedejaarsstudenten van onze opleiding een communicatieplan maken om meer bekendheid te geven aan het rolstoelvriendelijke keurmerk voor kledingwinkels. We bekijken hoe we dit in het onderwijsprogramma kunnen inpassen. Mooi om te zien dat het project Het Idee zowel voor de regio als voor ons als school veel oplevert. Wat natuurlijk vooral goed is om te zien, is dat de studenten die aan het project hebben gewerkt heel enthousiast en gemotiveerd waren. Het blijkt dus dit jaar wederom een succes te zijn, sluit Suzanne Jansen af. 5

6 GC in bedrijf Het is belangrijk om te investeren in nieuwe vakmensen Alweer even geleden rondde Floris Dorrestijn de koksopleiding af aan de Streekschool (later Graafschap College) in Doetinchem. Na zijn opleiding deed hij ervaring op in diverse restaurantkeukens, waaronder de keuken van een aantal sterrenrestaurants. Twee jaar liet hij het koksvak voor wat het was en stortte hij zich, samen met zijn vrouw, op de drogisterijbranche. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en daarom besloot hij tien jaar geleden om t Olde Schop in Giesbeek te kopen. Samen met zijn vrouw heeft hij er een succesvol bedrijf van weten te maken. Floris Dorrestijn zwaait de scepter in de keuken, terwijl zijn vrouw de gastvrouw is en zorgt voor de styling van de zaak. Al heel wat studenten van het Graafschap College hebben de mogelijkheid gekregen om in zijn horecaonderneming praktijkervaring op te doen. Het is belangrijk om te investeren in nieuwe vakmensen en ze klaar te stomen voor het horecavak. Eigenlijk zou ieder bedrijf dat moeten doen, vindt Floris Dorrestijn. Snuffelstages zijn waardevol om te ontdekken of iemand geschikt is voor het vak. Tijdens langdurige stages probeer ik studenten zoveel mogelijk aspecten van het vak te laten zien. We streven er bijvoorbeeld naar om de werkzaamheden van de toekomstige koks zoveel mogelijk te rouleren. Zo ontdekken de studenten waar hun kracht ligt. Ik maak de stagiaires er bewust van dat ze de opleiding niet voor mij, maar voor zichzelf doen. Ze moeten zelf de discipline hebben om te leren en om beter te worden in het vak. Ik heb mijn diploma s al gehaald, lacht Floris Dorrestijn. Hij ziet het opleiden van nieuwe horecakrachten als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en de praktijk. Op school moeten de studenten theoretische kennis opdoen, bijvoorbeeld als het gaat om warenkennis of smaakcombinaties. Bovendien moeten ze op school de basisvaardigheden van het vak aangeleerd krijgen. Als de 6

7 GC in Bedrijf In de regio, maar ook daarbuiten, hebben we als Graafschap College veel contacten met bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de beroepspraktijkvorming van onze studenten. In deze rubriek gaan we in gesprek met deze bedrijven en instellingen. Deze keer spreken we met Floris Dorrestijn, oud-student en ondernemer in hart en nieren. Samen met zijn vrouw is hij de trotse eigenaar van restaurant en party-accommodatie t Olde Schop in Giesbeek. studenten in de praktijk aan het werk gaan, moet dat vooral de herkenning brengen, zodat ze theorie en praktijk makkelijk aan elkaar kunnen koppelen. Ik vind het ook belangrijk dat ze op school goed Engels leren spreken en dieper ingaan op ICT. De maatschappij verandert voortdurend. ICT wordt steeds belangrijker. Ook medewerkers in de horeca moeten daar in mee, zegt Floris Dorrestijn. Culinair de Provence Floris Dorrestijn is een echte ondernemer. t Olde Schop was failliet verklaard toen hij het tien jaar geleden overnam. We hebben even getwijfeld of we de zaak wel moesten kopen, maar toch zagen we ook veel mogelijkheden en hebben we de gok gewaagd. In eerste instantie hebben wij ons vooral gericht op het organiseren van feesten en partijen. Wat nu ons restaurant is, was toen café. Ik ben in het café begonnen met het serveren van hapjes. Heel laagdrempelig, zonder kaart. Dat bleek een enorm succes, vertelt Floris Dorrestijn. Het serveren van deze hapjes is uiteindelijk uitgegroeid tot ons unieke concept Culinair de Provence. Onze gasten zijn bij ons een avond uit en genieten de hele avond van bijzondere hapjes. In de loop van de jaren hebben we het concept steeds verder uitgewerkt en verfijnd. In principe is ons gehele aanbod in het restaurant van dit concept afgeleid. Volgens Floris Dorrestijn is het zeer belangrijk dat een ondernemer zijn gast door en door kent. Je moet continu je voelsprieten gebruiken, je inleven en inspelen op de feedback die de gasten je geven. Vooral kritiek van je gasten is heel waardevol. Daar kun je alleen maar van leren. Je moet je vak beheersen, jezelf blijven ontwikkelen en je voortdurend afvragen waar je staat. Het feit dat ik twee jaar niet actief ben geweest in het horecavak, heeft ervoor gezorgd dat ik van een afstand naar de horeca heb kunnen kijken. Dat heeft me veel opgeleverd. Je zou het niet verwachten, maar ook het feit dat ik gediplomeerd drogist ben, heeft me in het horecavak veel opgeleverd. Ik heb veel inzicht gekregen in de lichamelijke effecten van voeding, bijvoorbeeld wat de combinatie van voedingsmiddelen met je lichaam doet. Dat heeft er voor gezorgd dat we bij t Olde Schop erg thuis zijn in de dieetkeuken. Waardevolle contacten Floris Dorrestijn is tevreden over zijn contacten met het Graafschap College. Het is goed om als school en praktijk met elkaar in gesprek te zijn. De contacten verlopen goed. Stagiaires worden regelmatig bezocht door hun begeleiders en dan kun je even bijpraten. Er worden ook bijeenkomsten voor leermeesters georganiseerd. Heel waardevol, maar dat is vaak net op een tijdstip dat ik druk ben in de zaak. Misschien is het een idee om dat op een middag te organiseren?, sluit Floris Dorrestijn af. 7

8 Kwaliteit Tevreden studenten en medewerkers JOB monitor JOB staat voor Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. JOB onderzoekt elke twee jaar de tevredenheid van mbo-studenten middels de JOB-monitor. Ruim 51% van alle mbostudenten in Nederland deed in 2014 mee aan dit onderzoek. De resultaten worden gebruikt door studentenraden en scholen om de school samen te verbeteren. Bij het Graafschap College namen ruim 5000 studenten (55,4% van het totaal aantal studenten) deel aan het onderzoek. Op enkele onderdelen (Lessen, Toetsing, Competenties, Bbl-werkplek en (Studie)loopbaanbegeleiding) scoorde het Graafschap College gemiddeld, op andere onderdelen (Informatie(voorziening), Studiebegeleiding, Onderwijsfaciliteiten, Bol-stage, Organisatie, Veiligheid en sfeer ) bovengemiddeld. Studenttevredenheid 2014 Gem.cijfer opleiding Gem. cijfer instelling Contact met docent Begeleiding tijdens stage Gering lesuitval Onderwijsfaciliteiten Graafschap College 7,1 6,7 7,3 7,8 7,5 6,9 7,5 Landelijk gemiddelde roc s 7,0 6,5 7,1 7,5 7,1 6,6 7,3 Veiligheid en sfeer Medewerkerstevredenheid In 2014 heeft het Graafschap College een onderzoek gehouden naar de medewerkerstevredenheid. 79,6% van de medewerkers heeft aan dit onderzoek meegewerkt. Op de thema s Tevredenheid, Betrokkenheid en Bevlogenheid scoort het Graafschap College hoog. De tevredenheid is zelfs van 7,3 in 2011 naar 7,8 in 2014 gestegen. De werkbeleving is verdeeld in een aantal hoofdvragen. Ook op deze vragen scoort het Graafschap College hoger dan andere mbo s. Tevredenheid Betrokkenheid Bevlogenheid Graafschap College 7,8 7,9 6,8 Benchmark mbo 6,9 7,0 6,5 Graafschap College Benchmark mbo Directe collega s Organisatie Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden Leidinggevende Ontwikkelingsmogelijkheden Beloning 7,8 6,3 7,7 7,0 7,3 6,9 5,7 48,0 7,1 5,6 7,6 6,9 5,9 6,1 5,5 49,2 Werkdruk (% te hoog) Beste Werkgevers Award 2014 Door deze positieve resultaten is het Graafschap College genomineerd voor de Beste Werkgevers Award 2014, die uitgereikt wordt door Effectory en Intermediair. 8

9 Toerisme-studenten maken draaiboek VVV Informatiepunt GC voor de regio Sinds het faillissement van VVV Achterhoek heeft Doetinchem geen VVV-kantoor meer. Daarom hebben 25 derdejaarsstudenten van de opleiding Toerisme (niveau 4) een draaiboek gemaakt voor een nieuw VVV Informatiepunt in het Borghuis/ Stadsmuseum in Doetinchem. woordvoerder die contact onderhield met Evelien Verheij via overleggen en s. Uitdagingen op procesmatig vlak Gedurende het project waren zowel de projectbegeleider als docenten en studenten op zoek naar de kaders, legt Tonnie Derksen uit. Het project was niet heel concreet en dat bleek Het is jammer dat Doetinchem haar VVV-kantoor is kwijtgeraakt, vertelt docent Tonnie Derksen. Een stad als Doetinchem hoort toch een VVV te hebben. De stad zelf heeft voldoende te bieden en ook de omgeving is aantrekkelijk genoeg om te verblijven. Het Borghuis heeft het Graafschap College gevraagd om mee te denken over een oplossing. Deze vraag hebben we op korte termijn omgezet naar een project en ingepast in de niveau 4-opleiding Toerisme. Van inrichting tot opening In maart vond de kick-off van het project plaats. De studenten kwamen naar het Borghuis voor een kennismaking met (voormalig) projectbegeleider Evelien Verheij en een rondleiding. Vervolgens werkten de studenten gedurende twee maanden aan het draaiboek. Ze werkten in groepen ideeën uit voor de inrichting van het VVV Informatiepunt, mogelijke arrangementen, promotie, personeel en de opening. Ook namen ze een enquête af in het centrum van Doetinchem, om te achterhalen wat mensen uit de omgeving verwachten van het VVV Informatiepunt. Iedere groep beschikte over een voor de studenten lastig: waar werken we naartoe? Hoe gaat het eindproduct er uitzien? In de loop van het project werd dit gelukkig steeds duidelijker. De meeste studenten gaven aan dat ze het project lastig vonden, maar ze hebben er ook heel veel van geleerd. Ze zijn heel goed in het maken van producten zoals reisbrochures, maar op procesmatig vlak liggen vaak nog uitdagingen. Te denken valt aan een goede samenwerking, duidelijke communicatie en het houden van overzicht. Daar hebben ze gedurende dit project veel ervaring mee kunnen opdoen. En uiteindelijk hebben ze met z n allen een keurig draaiboek aangeleverd! Vervolg project Het VVV Informatiepunt is officieus geopend. Zodra het Informatiepunt officieel open is, wil Tonnie Derksen graag met een aantal studenten het Informatiepunt bezoeken. Het is toch leuk om te zien of en hoe het project vervolg heeft gekregen. In hoeverre is het draaiboek gebruikt? En hoe gaat de VVV verder? Tonnie Derksen is ook in gesprek met de VVV om te bekijken of er toekomstige stage- of projectmogelijkheden zijn. 9

10 Ondernemerschap Een reislaboratorium binnen het Graafschap College The Travel Academy Graafschap College Op 25 november opende The Travel Academy Graafschap College haar deuren. The Travel Academy is een reisbureau binnen de school. Studenten, medewerkers en hun familie kunnen hier een vakantie of andere reis in binnen- of buitenland boeken. De opleiding Toerisme wil met The Travel Academy haar curriculum verdiepen en een unieke praktijkomgeving bieden voor The Travel Academy GRAAFSCHAPCOLLEGE Een reisbureau binnen de school voor medewerkers, studenten en hun familie de studenten, vertelt docent Nono Poels enthousiast. Studenten leren werken met de nieuwste reserveringssystemen zoals Waverunner, Navigator, Traffics Cosmo, een boekingstool voor Duitse touroperators, Bas en TTAG online, een webportal voor integratie met het portaal van het Graafschap College. Ondernemerschap Voor de student betekent het meewerken in the Travel Academy een versterking van zijn/haar vakmanschap en ondernemerschap, gaat Nono verder. De student leert zowel adviserend als commercieel te denken en te handelen. Hij/zij leert zich te verdiepen in de wensen van de klant én leert denken in oplossingen en mogelijkheden. Gastlessen The Travel Academy Graafschap College wordt gecoördineerd door docenten van het Graafschap College en Benjo van Laarhoven, eigenaar van Travision. Travision is een internationaal adviesbureau in de reisbranche. Samen met The Travel Club, Nederlands grootste keten van zelfstandige, onafhankelijke, professionele reisadviseurs, verzorgt Travision gastlessen die met name gericht zijn op het leren werken met reserveringssystemen, sales en marketing en het ontdekken van complexe verbindingen binnen de reisbranche zoals online reisdistributie, hotellerie, luchtvaart etc. Praktijk In de praktijk worden tweedejaarsstudenten in groepjes van vier personen ingeroosterd in The Travel Academy. Nono: De studenten werken, onder begeleiding van de coaches on the job, twee reisproducten uit: een reis van acht dagen en een korte reis van drie dagen. Na verloop van tijd werken de tweedejaars een groep eerstejaarsstudenten in. Alle medewerkers en studenten van het Graafschap College kunnen bij The Travel Academy terecht voor een uitgebreid en betrouwbaar advies over (dienst)reizen, excursies en evenementen. Ook kan The Travel Academy deze reizen en excursies realiseren. De boekingen worden uitgevoerd door The Travel Club, aangesloten bij de ANVR en SGR. Innovatie online Samen met Travision zal The Travel Academy naast een traditioneel reisbureau ook een online omgeving creëren. Ook andere opleidingen zoals bijvoorbeeld ict en economische opleidingen zullen worden betrokken bij The Travel Academy Online. Daarmee wordt cross-over innoverend onderwijs aangeboden waarbij specialismen worden gekoppeld. Een grotere groep studenten krijgt daardoor de mogelijkheid kennis te maken met het opzetten van moderne onderneming, die past in de huidige tijd, sluit Nono af. 10

11 Rolstoeltennisster Aniek van Koot vertelt over haar ervaringen Smalle doorgangen en krappe pashokjes Burgerschap In het kader van de lessen loopbaan en burgerschap werd in het voorjaar voor studenten van de opleiding Detailhandel een middag verzorgd over mensen met een lichamelijke beperking. Belangrijk, want mensen die in de winkel gaan werken, moeten weten wat rolstoelgebruikers meemaken als ze gaan winkelen. Beperkingen als te smalle doorgangen, hoge drempels en krappe pashokjes zijn nog maar enkele van die nare ervaringen. Mag zij een ijsje? Vaak weten winkelmedewerkers niet hoe ze moeten omgaan met mensen met een lichamelijke handicap. Opmerkingen tegen begeleiders zoals: Mag zij een ijsje? zijn daarvan schrijnende voorbeelden. Anderzijds vinden winkelmedewerkers het moeilijk om te helpen met bijvoorbeeld het passen van kleding. De informatiemiddag die in dit kader georganiseerd is, draagt bij aan een beter begrip bij medewerkers in de detailhandel. Olympische medailles Dit jaar heeft docent Herm Jansen zijn oud-plaatsgenote Aniek van Koot uit Winterswijk kunnen strikken voor de informatiemiddag. Aniek is rolstoeltennisster en nummer twee op de wereldranglijst. Met diverse toernooien op haar naam en enkele zilveren Olympische medailles reist ze de wereld af om deel te nemen aan de ene wedstrijd na de andere, waaronder Grand Slams op de bekende tennisbanen. Beperkingen en hulpmiddelen Aniek is een makkelijke prater en de ongeveer vijftig studenten luisteren meer dan een uur geboeid naar haar verhaal. Aniek vertelt hoe haar handicap is ontstaan, welke beperkingen ze dagelijks tegenkomt, zowel fysiek als mentaal, en welke peperdure hulpmiddelen ze nodig heeft om te kunnen functioneren. Met de nodige humor en relativering kan ze vertellen over haar leven. Haar handicap heeft haar de energie gegeven om te vechten. Voor de studenten een waardevolle middag waar ze ongetwijfeld later nog eens aan terugdenken. 11

12 Uitblinkers Uitblinker Heleen Florijn bruist van ondernemerschap Ik hou ervan om een beetje buiten de lijntjes te kleuren Ieder jaar organiseert de MBO Raad de Uitblinkersverkiezing. Een Uitblinker is een student die uitzonderlijk goed heeft gepresteerd. In 2014 is Heleen Florijn verkozen tot Uitblinker van het Graafschap College. In oktober heeft zij het Graafschap College, met een plaats in de top tien, fantastisch vertegenwoordigd tijdens de landelijke verkiezing. Heleen is vorig schooljaar als tweedejaars Kapper, niveau 3, gestart op het Graafschap College. Ze heeft twee jaar geleden haar diploma Grimeur gehaald op het Rijn IJssel College. Heleen is een superstudent. Ze heeft in mei al meegedaan aan de Proeve van Kapper, terwijl ze nog geen jaar in opleiding was! Ook doet ze met de derdejaars mee aan de Young Talent Award van de Goldwell Color Zoom. Ze doet de opleiding versneld; ze volgt vakken uit leerjaar 1, 2 en 3 in iets meer dan een jaar en hoopt in november examen te doen. Kortom: Heleen is een echte uitblinker in het kappersvak, de combinatie met grime maakt haar extra bijzonder, ze is gepassioneerd en bruist van ondernemerschap! Heleen is geen doorsneestudent, ze laat zich niet makkelijk in een hokje plaatsen. Naast haar opleiding is Heleen haar eigen bedrijf gestart: Heleen Florijn Make up and Hair (www. heleenflorijn.nl). Ze combineert grime en visagie met het kappersvak, maar houdt ook nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van mode en kunst in de gaten. In de toekomst zou ik graag voor modebladen willen werken of mijn werk willen combineren met kunst. Ik wil graag een statement maken; ik hou ervan om een beetje buiten de lijntjes te kleuren, vertelt Heleen enthousiast. In het kappersvak gaat het niet alleen om kappen en knippen, alles eromheen telt mee. Ik volg de mode op de voet en speel in op trends. Als je dat doet dan weet je dat het Pellè-kapsel plaatsmaakt voor de dandy-look! 12

13 Docent Patrick Woudstra in top drie Leraar van het Jaar 2014 Ik vind het belangrijk dat studenten zich veilig voelen in de klas. Uitblinkers Patrick Woudstra, docent burgerschap bij de opleiding Detailhandel, is in de top drie geëindigd van de landelijke verkiezing Leraar van het Jaar 2014 voor het mbo. Tijdens een feestelijke show in De Fabrique in Utrecht vond zaterdag 4 oktober de ontknoping van de wedstrijd plaats. Marloes van der Meer van ROC Midden Nederland werd uitgeroepen tot winnaar van de titel. Het feit dat Patrick bij de laatste drie is geëindigd, is een geweldige prestatie. Wij zijn trots op deze collega, aldus opleidingsmanager Bart van der Eerden. Patrick Woudstra is door studenten aangemeld voor de jaarlijkse verkiezing. Volgens de studenten verdiende hij de titel, omdat hij betrokken is bij de studenten, snapt wat er in jongeren omgaat, goed kan uitleggen en behulpzaam is. Bovendien kunnen studenten altijd bij hem terecht en zien zij hem als een docent die je in vertrouwen kunt nemen. Patrick is een moderne leraar, die met zijn tijd meegaat, een leraar waarbij het nooit saai is in de les en ook wordt hij heel chill genoemd. De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en is onderdeel van de Dag van de Leraar, die elk jaar rond 5 oktober wordt gevierd. Naast de Leraar van het Jaar voor het mbo, wordt er ook voor het voortgezet onderwijs, basisonderwijs en speciaal onderwijs een Leraar van het Jaar gekozen. Het doel van de verkiezing is om de kwaliteiten van docenten zichtbaar en bespreekbaar te maken en het docentschap op een positieve manier in Ik vind het van groot belang dat studenten zich veilig voelen in de klas. Ze moeten het gevoel hebben open te kunnen praten over welk onderwerp dan ook. Zonder daar op beoordeeld of veroordeeld te worden, vindt Patrick Woudstra. Ik probeer de onderwerpen in de les zo aan te bieden dat het aansluit bij hun belevingswereld. Door te luisteren naar wat zij nodig hebben, leer je als docent ook elke dag een beetje bij en kun je ze interesseren voor wat je ze wilt bijbrengen. Bart van der Eerden voegt toe: Patrick geeft les vanuit een enorme vakkennis, maar ook enigszins uit de losse pols. Dat maakt een prettige indruk op studenten. Hij praat makkelijk beeld te brengen. De verkiezing richt zich op docenten die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, hierover in gesprek durven te gaan en weten te inspireren. De titel is een erkenning voor het vakmanschap van de vier individuele docenten, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel. De winnaars zijn een jaar lang ambassadeur voor het mbo, voortgezet onderwijs, basisonderwijs of speciaal onderwijs in Nederland. Het is voor de tweede keer dat een docent van het Graafschap College de top drie van deze wedstrijd weet te behalen. met studenten, hij voelt ze aan. 13

14 GC gebouwen Nieuwe locatie voor opleidingen Veiligheid, Wegtransport en logistiek Met ingang van dit schooljaar hebben de opleidingen Veiligheid, Wegtransport en logistiek een nieuw onderkomen aan de Stoomtram in Doetinchem. Een meer contextrijke en realistische leeromgeving, aldus opleidingsmanager Stella Mutsaers. Warehouse in ontwikkeling Het nieuwe onderkomen aan de Stoomtram brengt veel voordelen met zich mee. Stella Mutsaers: We hadden voorheen een klein magazijn aan de Roerstraat in Doetinchem. Nu zijn het magazijn en het laad- en losgedeelte gevestigd in de De opleidingen van de studierichting Veiligheid waren voorheen gevestigd aan het Zaagmolenpad. Deze vestiging was aan vernieuwing toe. Tegelijkertijd was er gebrek aan ruimte op de hoofdvestiging aan de Slingelaan, waar de opleidingen Wegtransport en logistiek waren gevestigd. Het was logisch om deze studierichtingen samen te vestigen in een nieuw pand, legt Stella Mutsaers uit. nieuwe locatie. In het warehouse kunnen de logistiek medewerkers orders picken, de logistiek teamleiders kunnen leiding geven en de logistiek supervisors kunnen zich bezig houden met het logistieke beleid. Dit sluit mooi aan bij de ontwikkelingen die gaande zijn in het kader van Focus op Vakmanschap. De studenten van de opleiding Logistiek medewerker draaiden voorheen bijvoorbeeld veel BPV-uren. Dit mag nu niet meer. We kunnen de praktijksituatie nu op school simu- 14

15 de beveiligers werkzaam bij (avond)activiteiten, lopen zij de open- en sluitronde en ontvangen zij de gasten bij de receptie, legt Stella Mutsaers uit. Praktijkstraat voor HTV ers Op dit moment wordt een praktijkstraat met een wijkgebouw ontwikkeld. In deze praktijkstraat kunnen studenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) oefenen met uiteenlopende praktijksituaties, aldus Stella Mutsaers. Ook kunnen hier praktijkexamens worden afgenomen, die voorheen extern moesten worden afgenomen. Ook qua algemene faciliteiten is de studierichting Veiligheid er op vooruit gegaan. De locatie Stoomtram beschikt over een ruim studiecentrum in het hart van de school en een kantine met een ruim assortiment. Die waren op de voormalige locatie Zaagmolenpad niet aanwezig. De docenten en studenten zijn erg tevreden met de nieuwe locatie, sluit Stella Mutsaers af. leren door middel van het warehouse. Geert Dekker, docent logistiek, vult aan: Het warehouse is nog in ontwikkeling. Binnenkort gaan we een elektronisch warehouse systeem met scanners in gebruik nemen. We hebben hier ook de ruimte om zelf de heftruckcursussen te kunnen geven. We hoeven dit niet meer uit te besteden. De ruime locatie Stoomtram biedt veel (nieuwe) mogelijkheden voor bedrijfscursussen en maatwerkscholing. Voorbeelden zijn heftruckcursussen en techniek- en onderhoudscursussen. Kijk voor het volledige aanbod op Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Graafschap College via telefoonnummer Camerasysteem Ook voor de opleidingen van de studierichting Veiligheid zijn er meer mogelijkheden op de nieuwe locatie. Het ruime gebouw is een leerobject voor de beveiligers; de locatie is ingericht als een contextrijke leerplek. Het pand bevat bijvoorbeeld een groot warehouse met een camerasysteem. Ook zijn 15

16 GC opleidingen We gaan efficiënt om met de overlap tussen verschillende opleidingen Commerciële opleidingen krijgen basis- en profieldeel Sinds dit schooljaar is het onderwijsprogramma voor de commerciële opleidingen van het Graafschap College veranderd. Alle studenten van de niveau 4-opleidingen Assistent manager internationale handel, Commercieel medewerker fashion, Junior accountmanager, Medewerker marketing en communicatie en Vestigingsmanager groothandel volgen de eerste anderhalf jaar van de opleiding hetzelfde onderwijsprogramma, een basisdeel. Daarna maken de studenten een definitieve keuze voor de opleiding van hun keuze. is dat studenten een bewustere keuze voor een opleiding kunnen maken. Hoewel ze aan het begin van de studie al wel een keuze maken voor een opleiding, kunnen zij makkelijker switchen als na de eerste stage en het basisdeel van de opleiding blijkt dat een andere opleiding beter bij hen past. Er ontstaat geen studieachterstand en de extra gemaakte kosten, onder andere voor studiemateriaal, zijn beperkt. Al onze studenten worden, tijdens het vak studieloopbaanbegeleiding, begeleid bij het maken van een profielkeuze. Het verwachte arbeidsmarktperspectief voor de commerciële beroepen wordt daarin ook meegenomen, vertelt Stan Buil. Met deze aanpassing van ons onderwijsprogramma lopen we vooruit op de wet- en regelgeving die vanaf 2016 voor het middelbaar beroepsonderwijs gaat gelden. Vanaf dat moment bestaat een mbo-opleiding uit een basis-, profielen keuzedeel, legt opleidingsmanager Stan Buil uit. Tot dit schooljaar had iedere commerciële opleiding een eigen onderwijsprogramma. Er was veel overlap tussen de verschillende programma s. Immers, van studenten die een opleiding in de commerciële richting volgen, worden veel dezelfde competenties gevraagd. Deze benodigde competenties komen in het basisdeel van de opleiding aan de orde. Na de eerste anderhalf jaar van de opleiding gaat de student verder met de gekozen opleiding en gaat hij of zij zich specialiseren in een van de commerciële beroepen. Bewuste keuze De nieuwe aanpak heeft veel voordelen. We gaan efficiënter om met de overlap die er tussen de verschillende opleidingen bestaat. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om opleidingen, waar een beperkt aantal studenten belangstelling voor heeft, voor onze regio in stand te houden. Een ander voordeel Bagage voor je stage De stagebedrijven en instellingen merken niets van de verandering. De 10-weekse stage aan het einde van het eerste leerjaar blijft bestaan. De studenten volgen een stage die past bij de opleiding die zij hebben gekozen. Vanaf de eerste lesweek worden de studenten voorbereid op deze stage. Dat gebeurt via het programma Bagage voor je stage, dat we in samenwerking met het regionale bedrijfsleven hebben ontwikkeld. Onze studenten weten daardoor heel goed wat tijdens de stage van hen wordt verwacht. Binnen het basisdeel van de opleiding hebben we sinds dit schooljaar ook het aanbod van beroepsgenerieke vakken gewijzigd. We hebben samenwerking gezocht met de juridische opleidingen die in hetzelfde pand zijn gevestigd. Alle studenten van de commerciële en juridische opleidingen (niveau 4) krijgen hetzelfde pakket beroepsgenerieke vakken aangeboden. Het pakket bestaat uit de vakken: Nederlands, Engels, Duits, rekenen, office en sport. Tot een paar jaar geleden was het per studierichting en zelfs per opleiding verschillend welke generieke vakken studenten kregen en hoeveel uur in de week zij deze vakken volgden. 16

17 Opbouw commerciële opleidingen vanaf schooljaar Studiejaar 3 Opleiding: vestigingsmanager groothandel Opleiding: assistent manager internationale handel Opleiding: junior accountmanager Opleiding: medewerker marketing en communicatie Opleiding: commercieel medewerker fashion Studiejaar 2 Opleiding: vestigingsmanager groothandel Opleiding: assistent manager internationale handel Opleiding: junior accountmanager Opleiding: medewerker marketing en communicatie Opleiding: commercieel medewerker fashion Studiejaar 1 Basisdeel commerciële opleidingen (duur: 1,5 jaar) Graafschap College blijft opleiding Veiligheid en Vakmanschap aanbieden In het kader van macrodoelmatigheid in het mbo* zijn 12 van de 31 roc s gestopt met de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Het Graafschap College is een van de 19 roc s die de VeVaopleiding wel blijft aanbieden. In 2009 startten zeven roc s met de VeVa-opleiding. Het Graafschap College startte een jaar later met de opleiding, die wordt aangeboden op niveau 2 en 3. Uiteindelijk is de samenwerking van Defensie uitgebreid naar in totaal 31 roc s in Defensie heeft, in het kader van macrodoelmatigheid, besloten om met ingang van dit schooljaar de samenwerking terug te dringen naar 19 roc s. De samenwerking tussen het Graafschap College en Defensie blijft zoals het was. Groeiend aantal studenten Het aantal VeVa-studenten bij het Graafschap College groeit jaarlijks. Dit schooljaar startten 88 studenten met deze opleiding bij het Graafschap College, een recordaantal. Dit was ook, vanuit Defensie, het maximum aantal studenten dat mocht worden toegelaten tot de opleiding. In totaal volgen nu 160 studenten een VeVa-opleiding bij het Graafschap College. In 2010 startte de studierichting met twee militair instructeurs, inmiddels werken er vier militair instructeurs. Nieuwe buitenlocatie De VeVa-opleidingen worden aangeboden op de locatie Grutbroek. De studierichting wil binnenkort ook gebruik gaan maken van een buitenlocatie waar lessen in militaire basisvaardigheden gegeven kunnen worden. Alle buitenactiviteiten kunnen dan op één locatie worden georganiseerd. Op deze buitenlocatie zullen een compound en uitkijktorens worden gebouwd. * Met macrodoelmatigheid wordt bedoeld dat wordt gestreefd naar een doelmatige organisatie van het opleidingenaanbod en een optimale afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio. 17

18 GC in de Euregio Beste Euregionale Verkoper van 2014 Maikel Mierop behaalt derde plaats Tijdens de voorrondes op het Graafschap College probeert Maikel Mierop docente Sabine Preuss te overtuigen in een verkoopgesprek Vijf Nederlandse roc s en zes Duitse Berufskollegs hebben meegedaan aan de Euregionale verkoopwedstrijd, die op 4 november plaatsvond in Kleve, Duitsland. Drie studenten van het Graafschap College deden mee: Juliëtte Hamer, Robin Siemes en Maikel Mierop. Maikel is tot de finale doorgedrongen en werd derde. Een mooie prestatie! Een bus vol medestudenten heeft het drietal flink aangemoedigd. In totaal waren er 450 studenten uit Duitsland en Nederland aanwezig. mensen in de detailhandel en commerciële beroepen onontbeerlijk dat je Duitse klanten op een goede manier kunt benaderen en te woord kunt staan. Dat hoeft niet eens per se in het Duits, je kunt je product ook prima in het Nederlands verkopen, als je maar in de gaten hebt hoe je de boodschap brengt. Uiteraard is het wel handig dat je daarbij een aantal Duitse sleutelwoorden kent, zodat je op vragen van de klant kunt inspelen. Inmiddels wordt het belang van het vak Duits op steeds meer plaatsen weer gevoeld, zo merken de docenten: Voor ons een goed moment om Deutsch für den Einzelhandel weer als verplicht vak op te nemen voor onze De drie deelnemende studenten hadden in september de voorrondes op het Graafschap College gewonnen. Ze moesten een zelf gekozen product verkopen aan een Duitse klant. Ter voorbereiding op de finale in Duitsland hebben de drie studenten tijdens een tweedaagse training in Rindern hun verkoopkwaliteiten gefinetuned. Belang van het vak Duits weer gevoeld Docenten Sandy Ditters, Gerrit van der Kamp en Sabine Preuss werken maar al te graag mee aan het initiatief van de aankomend filiaalmanagers. Minicursus Landeskunde over cultuurverschillen Wij investeren bij onze opleidingen trouwens al veel langer in uitwisselingen. Er is een goede band met een aantal Duitse collega-scholen, bijvoorbeeld in Borken, Geldern, Bocholt en Datteln, gaan Gerrit van der Kamp en Sabine Ditters verder. Daarbij gaat het niet alleen om contacten op beroepsniveau, maar ook om persoonlijke contacten en het leren over elkaars cultuur. Het elkaar leren kennen is ook belangrijk. Ler(n)ende Euregio : Juist in de grensstreek is het voor 18

19 Onderwijsinspectie: Onderwijs, begeleiding en zorg dik in orde Kwaliteit In 2014 heeft de Onderwijsinspectie onderzoek gedaan naar de Staat van de Instelling. In dit onderzoek is de kwaliteit en kwaliteitsborging van de instelling onderzocht en zijn vijf opleidingen onder de loep genomen. Het Graafschap College heeft over de hele linie bovengemiddeld positieve beoordelingen gekregen. De vijf opleidingen zijn op diverse aspecten beoordeeld. Met name voor het onderwijsproces en de kwaliteitsborging kregen zij goede beoordelingen. Ook de kwaliteitsborging van de instelling is als voldoende beoordeeld. Een mooie prestatie, zeker in vergelijking met andere roc s. Graafschap College scores (5 onderzochte opleidingen) Landelijke scores (95 onderzochte opleidingen) Onderwijs 60% goed 40% voldoende 7% goed 74% voldoende 16% onvoldoende 3% slecht Kwaliteitsborging Kwaliteitsborging instelling opleidingen 100% voldoende voldoende 25% voldoende 75% onvoldoende 33% voldoende 67% onvoldoende (24 onderzochte instellingen 2013) Uit het inspectierapport: De instelling is in staat het onderwijs, de examinering en de opbrengsten te volgen, de kwaliteit daarvan te meten en waar nodig verder te ontwikkelen en te verbeteren. De instelling is overzichtelijk en het college van bestuur, de sectordirectie en het management zijn goed op de hoogte van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Bovendien geven zij duidelijk structuur en sturing aan de verschillende organisatielagen. [ ] Het kwaliteitszorgsysteem is zorgvuldig opgezet en voorziet in het periodiek meten op de diverse kwaliteitsgebieden. [ ] We constateren dat de lessen prima verzorgd zijn. Bovendien is de begeleiding en zorg voor studenten in alle opleidingen dik in orde. Opleiding Medewerker marketing communicatie Eén van de onderzochte opleidingen betrof een opleiding uit de sector Economie & Dienstverlening, namelijk de opleiding Medewerker marketing communicatie (niveau 4). Dit schrijft de inspectie over deze opleiding: De opleiding wordt verzorgd door een team van enthousiaste docenten die gezamenlijk inzetten op een goede zorg voor de studenten. Dit uit zich in veel persoonlijke aandacht buiten de lessen voor studenten met een zorgvraag die daardoor met gepaste begeleiding de opleiding tot een goed einde brengen. [...] De opleiding is goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van media en technologie en past deze in toenemende mate toe in het onderwijsprogramma. Een sterk onderdeel van de opleiding is de studieloopbaanbegeleiding. De beroepspraktijkvorming is eveneens een sterk punt van deze opleiding. De voorbereiding op de bpv is gedegen. Verbeterplan Op de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Opbrengsten, Kwaliteitsborging is de opleiding voldoende beoordeeld en ook de wettelijke vereisten worden nageleefd. Alleen het onderdeel Examinering krijgt een onvoldoende en met name de beoordeling in de praktijk. Niet dat de beoordeling niet goed is, maar het is voor de inspectie onduidelijk of dezelfde student door verschillende praktijkbeoordelaars hetzelfde beoordeeld zou worden. Kortom: is de betrouwbaarheid voldoende? Opleidingsmanager Stan Buil licht toe: We zoeken naar een balans tussen betrouwbaarheid en authenticiteit. Betrouwbaarheid heeft te maken met het onafhankelijk beoordelen van studenten, authenticiteit zegt iets over de mate waarin er 19

20 sprake is van een reële beroepssituatie. Wij kiezen voor authenticiteit, dus worden onze studenten niet in een simulatie op school maar op hun werkplek beoordeeld. Om te voorkomen dat de betrouwbaarheid in gevaar komt, nemen we de volgende maatregelen. We kijken in de examenplannen kritisch naar de onderdelen die tijdens de bpv worden geëxamineerd. Daarnaast krijgen zowel praktijkopleiders uit het bedrijf als docenten, in hun rol als praktijkexaminator, een cursus aangeboden die niet alleen aandacht besteedt aan begeleiding maar ook aan examinering in de bpv. We onderzoeken daarbij ook welke bedrijven wel en welke bedrijven niet of minder geschikt zijn voor examineren tijdens de bpv. Ook zal de examinator van school niet meer de eigen bpv-begeleider zijn van de student. Steekproefsgewijs controleren we of de examens en procedures in het bedrijf correct gevolgd zijn. De onderwijsinspectie (rechts van de tafel) in gesprek met het college van bestuur van het Graafschap College. Benchmark Studiesucces De Benchmark Studiesucces die jaarlijks uitkomt bevat dit keer niet alleen cijfers over jaar- en diplomaresultaat bij de diverse instellingen (Graafschap College vergeleken met andere roc s en landelijk gemiddelde), maar ook nieuwe kengetallen over bijvoorbeeld opstroom en doorstroom. Enkele feiten op een rij: - Ons jaarresultaat is over de hele linie verbeterd en ligt bij de diverse deelmetingen ruim (+3 tot +12 %) boven het landelijk gemiddelde. - Ons diplomaresultaat is verbeterd en met ruim 5% boven het landelijk gemiddelde bevinden wij ons in de top 10 van de roc s. - In vergelijking met de roc s die ons omringen (A12, Rijn IJssel, Aventus, ROC Nijmegen en ROC van Twente ) scoort het Graafschap College significant beter op jaar- en diplomaresultaat (+5% tot +17% voor jaarresultaat en + 4% tot +21% voor diplomaresultaat). - De opstroom na diplomering ligt binnen onze school ruim (+4%) boven het landelijk gemiddelde, we hebben daar een plaats in de top 10 van roc s. Hetzelfde geldt voor doorstroom naar het hbo waar wij 9% boven het landelijk gemiddelde staan en landelijk de tweede plaats innemen. 20

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Woningstofferen Woning-/projectstoffeerder - niveau 2 Allround woningstoffeerder - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Logistiek Logistiek medewerker - niveau 2 Parts-/baliemedewerker - niveau 2 Logistiek teamleider - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Entree Assistent dienstverlening en zorg - niveau 1 Assistent procestechniek - niveau 1 Assistent bouwen, wonen en onderhoud - niveau

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext 1 Inleiding Dit onderwijsmodel is ontwikkeld op basis van de strategische doelstellingen van het

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25408 1-2 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Nadere informatie

Business & Sport HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD

Business & Sport HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD ondernemend zijn en: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25166 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem; Papendallaan, Arnhem creatief het leuk vinden om

Nadere informatie

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4 een ander bij ministeriële regeling aangewezen

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25489 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is er

Nadere informatie

Handel en Commercie 2016/2017

Handel en Commercie 2016/2017 novacollege.nl/handelcommercie Detailhandel Groothandel Interieuradvies Internationale handel Mode handel Handel en Commercie 2016/2017 Alle programma s zijn bekend aan het begin van het schooljaar, die

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Boll, Emma Inhoud Inleiding... 3 o Waarom heb je voor deze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Beveiliger BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Beveiliger BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25407 1,5-2 jaar Niveau 2 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (alleen bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA

Nadere informatie

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11 Januari 2017 versie: 1.0 Gentiaan College Talenten laten groeien. de Ambelt Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe vmbo... 3 Profielen in het vmbo... 3 De avo-vakken... 3 Het beroepsgerichte profielvak...

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25488 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

PROBEER HET ALLEMAAL UIT! PROGRAMMA OPEN DAG MBO COLLEGE ZUIDOOST

PROBEER HET ALLEMAAL UIT! PROGRAMMA OPEN DAG MBO COLLEGE ZUIDOOST PROBEER HET ALLEMAAL UIT! PROGRAMMA OPEN DAG MBO COLLEGE ZUIDOOST PROBEER HET ALLEMAAL UIT Try-out team Lokaal Tijden Activiteit Infocafé begane grond Informatie over: * studiefinanciering * passend onderwijs

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

MBO BUZZ. Digitaal magazine voor nieuwe studenten van ROC Leiden en ID College SAMEN STERKER MBO IDCOLLEGE.NL ROCLEIDEN.NL 1

MBO BUZZ. Digitaal magazine voor nieuwe studenten van ROC Leiden en ID College SAMEN STERKER MBO IDCOLLEGE.NL ROCLEIDEN.NL 1 MBO BUZZ Digitaal magazine voor nieuwe studenten van ROC Leiden en ID College SAMEN STERKER MBO IDCOLLEGE.NL ROCLEIDEN.NL 1 INHOUD Je hebt je aangemeld voor een opleiding 3 Tekenen van je onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25257 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 4

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek supervisor Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

PROBEER HET ALLEMAAL UIT! PROGRAMMA OPEN DAG MBO COLLEGE ZUIDOOST

PROBEER HET ALLEMAAL UIT! PROGRAMMA OPEN DAG MBO COLLEGE ZUIDOOST PROBEER HET ALLEMAAL UIT! PROGRAMMA OPEN DAG MBO COLLEGE ZUIDOOST PROBEER HET ALLEMAAL UIT Try-out team Lokaal Tijden Activiteit Infocafé begane grond Informatie over: * studiefinanciering en passend onderwijs

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

LISANNE KIEST HORECA - KEUKEN

LISANNE KIEST HORECA - KEUKEN LISANNE KIEST HORECA - KEUKEN IS HET JOUW DROOM OM ELKE DAG HEERLIJKE GERECHTEN TE BEREIDEN VAN MOOIE, VERSE PRODUCTEN? KUN JE GOED WERKEN OP ONREGELMATIGE TIJDEN? WEET JIJ JE COLLEGA S IN DE KEUKEN TE

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2014-2015 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Relatiemiddag ESS. Marijke Backx, manager ESS. 5 oktober 2017

Relatiemiddag ESS. Marijke Backx, manager ESS. 5 oktober 2017 Relatiemiddag ESS Marijke Backx, manager ESS 5 oktober 2017 1 Programma 14.00 uur eerste informatieronde 15.00 uur koffie/ thee 15.20 uur tweede informatieronde 16.20 uur drankje 2 ESS 2017-2018 Maart

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school!

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school! Zuiderzee College Het Zuiderzee College: jouw school! Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! Alle vakken op een rij: De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer,

Nadere informatie

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen diploma of bewijsstuk Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25472 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kazerneplein, Arnhem; Thorbeckestraat, Arnhem Een intakegesprek is altijd

Nadere informatie

WESSEL KIEST HORECA - BEDIENING

WESSEL KIEST HORECA - BEDIENING WESSEL KIEST HORECA - BEDIENING VOEL JIJ JE GOED ALS ANDEREN HET NAAR HUN ZIN HEBBEN? HOUD JIJ JE HOOFD KOEL ALS IEDEREEN JOUW AANDACHT VRAAGT? HEB JE OOG VOOR DETAIL MAAR BEWAAR JE TEGELIJKERTIJD HET

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY

YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY YASMINE KIEST TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY GEEN DAG IS HETZELFDE IN DE WERELD VAN TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY. ELKE REISWENS DIE JE VERVULT EN ELKE ACTIVITEIT DIE JE ORGANISEERT IS UNIEK. MET JOUW ENTHOUSIASME,

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten.

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten. Speech Gerard Bukkems, directeur toezicht mbo Inspectie van het Onderwijs uitgesproken 23 september 2016, tijdens de bijeenkomst Examinering in de Reële Beroepscontext Dames en heren, Goedemorgen. Allereerst

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

De Intersport Academy

De Intersport Academy n de detailhan en hun opleidi emaakt of is h ag voor het w e sportwinkel wam met een n cademy De Intersport waar Academy del hebben men ng vaak niet a un opleiding te erk dat ze doen keten Interspo ovum:

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

HANDEL EN COMMERCIE 2017/2018

HANDEL EN COMMERCIE 2017/2018 novacollege.nl/handelcommercie Detailhandel Groothandel Intercedent Interieuradvies Internationale handel Mode handel HANDEL EN COMMERCIE 2017/2018 Door mijn bijbaantjes wist ik dat ik goed ben in verkopen.

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail BBL

Assistent verkoop/retail BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25257 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE:

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: WHITEPAPER KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: HOE ERVAART DE ICT-ER ZIJN WERK, EN HOE BEHOUD JE ALS WERKGEVER HET TALENT? DE ICT-BRANCHE IN BEELD ICT is booming business. ICT-talenten zijn gewild.

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

mbo agrarisch loonwerk

mbo agrarisch loonwerk mbo agrarisch loonwerk 2017 2018 Bouw je carrière vanaf de grond op mbo agrarisch loonwerk Ga voor groots werk op Hollandse bodem Steeds meer agrarische bedrijven, zowel akkerbouwers als veehouders, maken

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

dienstverlenend Zien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn. plannen en organiseren

dienstverlenend Zien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn. plannen en organiseren Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek supervisor Studierichting Transport en logistiek (CLV) Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 3

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek teamleider Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen welkom op DE open DaG locatie GrolscH veste ENscHEDE maandag 26 januari 2015 15-21 uur Bij het ROC van Twente ben je aan het juiste adres voor een beroepsopleiding. We helpen je graag bij het maken van

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Opticien. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Niveau 4. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen

Opticien. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Roermond - Bredeweg Niveau 4. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Opticien Studierichting Optiek Locatie Roermond - Bredeweg Niveau 4 Leerweg bbl Sector Economie Duur 3 jaar Start na de zomervakantie

Nadere informatie

Ouderavond 16 januari Natuur & Ondernemen

Ouderavond 16 januari Natuur & Ondernemen Ouderavond 16 januari 2017 Natuur & Ondernemen Leerling kiest in lj. 2 uit 4 keuzes (T, ZW, HBR, N&O) TN ZW HBR N&O Bouw, wonen en interieur Mobiliteit en transport Produceren, installeren en energie Zorg

Nadere informatie

Deeltijd Dagopleiding tot kapper(ster)

Deeltijd Dagopleiding tot kapper(ster) Deeltijd Dagopleiding tot kapper(ster) ZEER GESCHIKT VOOR WIE EEN EIGEN ZAAK WIL STARTEN OF HERINTREDERS Erkenning Overheid Daar de kappersvakschool door de overheid is erkend als opleidingsinstituut voor

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie