Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College"

Transcriptie

1 nieuwsbrief Relatiemagazine van de sector Economie & Dienstverlening - november 2014 Heleen Florijn Uitblinker 2014 van het Graafschap College Heleen Florijn Graafschap College Uitblinker 2014 aak Heleen landelijke Uitblinker oor op haar te stemmen via: ww.ditismbo.nl Interview met Floris Dorrestijn Nieuwe locatie opleidingen Wegtransport en Logistiek en Veiligheid

2 Patrick Woudstra (midden) bij beste drie Leraar van het Jaar 2014 (pagina 13). Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Graafschap College Sector Economie & Dienstverlening Correspondentie en adreswijzigingen: Slingelaan EA Doetinchem Tel (Eind)redactie, opmaak en fotografie: Team Communicatie Graafschap College Druk: Grip Op Media Doetinchem Oplage 1600 Inhoudsopgave Voorwoord Ted van Vilsteren pag 3 Focus op vakmanschap pag 4 Project Het Idee opnieuw succesvol pag 5 GC in Bedrijf. Interview manager Olde Schop pag 6 Tevreden studenten en medewerkers pag 8 Studenten maken draaiboek VVV pag 9 Reislaboratorium Travel Academy van start pag 10 Rolstoeltennister vertelt over ervaringen pag 11 Uitblinker bij landelijke top 10 pag 12 Docent Patrick Woudstra genomineerd pag 13 Nieuwe locatie voor opleidingen pag 14 Ontwikkelingen binnen de opleidingen pag 16 Derde plaats euregionale verkoper pag 18 Onderwijsinspectie: kwaliteit in orde pag 19 Benchmark studiesucces pag 20 Cursus voor docenten pag 21 Studenten HTV proeven de praktijk pag 22 Parawings uitgereikt pag 23 Andere stagebegeleiding bij Slingeland pag 24 Cover: Studenten Handhaver toezicht en veiligheid proeven de praktijk door mee te werken aan een voorlichtingscampagne tegen fietsdiefstallen op het NS-station in Doetinchem. 2

3 Graafschap College scoort bovengemiddeld Voorwoord Dit jaar is het Graafschap College op diverse manieren onder de loep genomen. Het begon met de JOB-monitor, daarin krijgen alle studenten de kans hun mening te geven over de school en hun opleiding. Daarna volgde het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) dat door Effectory is uitgevoerd. In het voorjaar onderzocht de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van de school in een breed opgezet onderzoek dat Staat van de Instelling genoemd wordt. Tot slot heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt in opdracht van de MBO Raad een vergelijkend rapport opgesteld over het studiesucces in het mbo, de zgn. Benchmark Studiesucces. Alle onderzoeken laten zien dat het Graafschap College op vrijwel alle aspecten bovengemiddeld scoort (lees hierover op pagina 8 en 19). We zijn daar blij mee. We proberen immers op allerlei manieren de kwaliteit van de opleidingen te behouden of te verbeteren. Ook het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap dat de minister van OCW in februari 2011 presenteerde, heeft dat als doel. De ambities en doelstellingen waren duidelijk: de basis op orde, de lat omhoog. In Focus op Vakmanschap heeft de minister een aantal maatregelen aangekondigd, zoals intensiveren en verkorten van opleidingen, vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur, betere examens en professionele docenten. Ook moeten de roc s hun opleidingenaanbod op regionaal niveau beter afstemmen, om versnippering te voorkomen. Daarnaast moet het opleidingenaanbod doelmatig zijn, dat wil zeggen dat een student na diplomering voldoende kans moet hebben op werk. Onder de naam Focus op Kr8 heeft Verder in deze nieuwsbrief meer over enkele nieuwe locaties, gewijzigde opleidingen en geslaagde projecten. Ook aandacht voor de nominatie van één van onze docenten, Patrick Woudstra, als Leraar van het Jaar en onze Uitblinker, Heleen Florijn, die zich landelijk in de top tien wist te plaatsen. het Graafschap College vormgegeven aan de maatregelen uit Focus op Vakmanschap. Hoe? Dat leest u in het artikel hierna. Ted van Vilsteren, sectordirecteur Economie & Dienstverlening 3

4 Focus op KR8 Focus op Kr8 Onder de naam Focus op Kr8 geeft het Graafschap College vorm aan de maatregelen uit het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap. Regionaal De minister kiest nadrukkelijk voor een aanpak van zelfregulering. In dat kader overlegt het Graafschap College met de andere Gelderse roc s over het opleidingenaanbod. Besloten is dat ieder roc standaardopleidingen aanbiedt. Daarnaast zijn er specifieke opleidingen die historisch gegroeid en/of regionaal bepaald zijn. Een voorbeeld daarvan zijn de bakkersopleidingen die het Graafschap College verzorgt. Tot slot bieden enkele roc s selecte opleidingen aan. Voor het Graafschap College zijn dat in de sector Economie & Dienstverlening de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (zie ook pagina 17) en de opleidingen op het gebied van publieke en particuliere veiligheid. Doelmatig Om te zorgen dat het opleidingenaanbod doelmatig is, worden studenten en werkgevers meer betrokken bij de vaststelling van het aanbod. Een voorbeeld daarvan is het Diner Pensant, waar we met werkgevers in gesprek gaan. Ook de voorlichting aan aspirant-studenten is verbeterd, o.a. door middel van de studiebijsluiter met daarin informatie over de kans op stage en werk. Ook volgen we onze afgestudeerde studenten nauwlettend: gaan ze werken, doorstuderen of lukt het ze niet een volgende stap te maken. Tot slot gold er dit schooljaar voor enkele opleidingen een beperkte toelating, vanwege een geringer arbeidsperspectief, vertelt sectordirecteur Ted van Vilsteren. Keuzedelen Om opleidingen beter aan te laten sluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt, kunnen scholen met ingang van 2016 keuzedelen aanbieden. Ieder kwartaal kan een opleiding worden aangepast door de introductie van nieuwe keuzedelen. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Als voorbereiding hierop bieden we in de sector Economie & Dienstverlening in vrijwel alle opleidingen Duits als keuzevak aan om zo de verbinding met de Euregio te leggen. Ook ondernemerschap bieden we als keuzevak aan. We bereiden onze studenten voor op een veranderende samenleving en willen hen in staat stellen zich persoonlijk te ontwikkelen, bij te scholen, te vernieuwen en te innoveren, gaat Van Vilsteren verder. Intensiveren en verkorten In het kader van Focus op Vakmanschap moet het aantal uren aan onderwijstijd op school omhoog. Er komen meer begeleide onderwijsuren, contacttijd en minder beroepspraktijkvorming (bpv). Ook wil de minister het mbo aantrekkelijker maken door de meeste vierjarige opleidingen te verkorten tot drie jaar. De opleidingen in de sector Economie & Dienstverlening voldoen aan de gewenste opleidingsduur. Verkorting is bij ons dan ook niet van toepassing, aldus Ted van Vilsteren. Generieke vakken en centraal examen Voor de examinering van de generieke vakken (Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap) zijn ingrijpende veranderingen aangekondigd. Het Graafschap College is daarom bezig met de verbetering van haar taal- en rekenonderwijs en bereidt zich voor op de centrale examinering die gefaseerd wordt ingevoerd. Doordat er meer tijd gestoken moet worden in de generieke vakken, is er met name voor de bbl ers minder tijd voor beroepsspecifieke vakken op school. Ted van Vilsteren ervaart dit zeker als een knelpunt: We zoeken naar wegen om de ongewenste neveneffecten van dit overheidsbeleid bij de bbl-opleidingen zoveel mogelijk te beperken. Helemaal zal helaas niet lukken. Professionalisering De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docenten. Het Graafschap College investeert daarom volop in de kwaliteit van docenten en stimuleert medewerkers om de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling, o.a. door middel van de gesprekkencyclus, docentenstages en interne en externe opleidingen. In de praktijk volgen steeds meer docenten een masteropleiding en zorgt de instroom van nieuwe docenten en zij-instromers vanuit het bedrijfsleven voor een impuls aan de kwaliteit van de docententeams. 4

5 Project Het Idee opnieuw succesvol Dating-app voor ouderen en rolstoelvriendelijk keurmerk Net als vorig schooljaar waren ook dit jaar derdejaarsstudenten van de opleiding Medewerker marketing en communicatie betrokken bij het project Het Idee. In opdracht van het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT) hebben de studenten communicatiemiddelen bedacht en ingezet om de Achterhoeker te mobiliseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken aan te dragen. In november is het project overgedragen aan studenten van de opleiding Middenkader engineering. Zij gaan aan de slag met de technische uitwerking van enkele oplossingen. School voor Innovatie Aan het project werkten twee groepen studenten marketing en communicatie mee. De vraagstukken waar zij aan werkten, bedachten ze zelf. We hebben de studenten gevraagd waar zij zich in de maatschappij kwaad over maken. Deze vraag maakte behoorlijk wat los, want door de studenten werd van alles genoemd. Uiteindelijk heeft de ene groep gekozen aan de slag te gaan met het eenzaamheidsprobleem onder veel ouderen. De andere groep heeft zich ingezet om kledingwinkels toegankelijker te maken voor mensen in een rolstoel, vertel docent Suzanne Jansen. Inmiddels is het project voor onze studenten afgerond. Op allerlei manieren hebben zij mensen in de regio opgeroepen om met oplossingen te komen voor hun vraagstukken. Zo hebben ze de regionale pers benaderd, social media ingezet en hebben ze interviews gehouden met organisaties die zich bezighouden met dezelfde soort problemen. Het project heeft veel opgeleverd. Suzanne Jansen: Als een van de oplossingen voor het eenzaamheidsprobleem onder ouderen werd een dating-app genoemd. Eenzame ouderen kunnen via de app met elkaar in contact komen, maar ook met jongeren die graag iets voor oudere mensen willen doen. Daarnaast is geopperd om in verzorgingshuizen ook woonruimten voor studenten te creëren. In de Randstad wordt hier al mee geëxperimenteerd. Walter Leemreize van de gemeente Doetinchem, die als begeleider bij het project was betrokken, vindt het combineren van woonruimten het onderzoeken waard. Winkels die rolstoelvriendelijk zijn zouden een keurmerk moeten krijgen, zo klonk een van de oplossingen voor het probleem van de rolstoeltoegankelijkheid van kledingwinkels. Ook werd aangedragen iets te ontwikkelen om pashokjes toegankelijker te maken voor rolstoelers. Van prototype tot product Met de uitwerking van een aantal oplossingen gaan studenten van technische opleidingen aan het werk. Vorig jaar was dat succesvol. Toen maakten studenten verschillende prototypen. Docent Louise Elferink: Deze prototypen hebben zij gepresenteerd aan bedrijven en uiteindelijk worden drie ideeën, in samenwerking met regionale bedrijven, verder uitgewerkt tot een product: een rollator waar je makkelijker mee de stoep op kan rijden, een winkelwagentas waardoor een winkelwagentje minder diep wordt en een kantelmechanisme om ondersteuning te bieden bij het uit bed komen. Communicatieplan voor keurmerk Suzanne Jansen ziet ook voor studenten van de opleiding Medewerker marketing en communicatie een vervolg op het project. Mogelijk kunnen tweedejaarsstudenten van onze opleiding een communicatieplan maken om meer bekendheid te geven aan het rolstoelvriendelijke keurmerk voor kledingwinkels. We bekijken hoe we dit in het onderwijsprogramma kunnen inpassen. Mooi om te zien dat het project Het Idee zowel voor de regio als voor ons als school veel oplevert. Wat natuurlijk vooral goed is om te zien, is dat de studenten die aan het project hebben gewerkt heel enthousiast en gemotiveerd waren. Het blijkt dus dit jaar wederom een succes te zijn, sluit Suzanne Jansen af. 5

6 GC in bedrijf Het is belangrijk om te investeren in nieuwe vakmensen Alweer even geleden rondde Floris Dorrestijn de koksopleiding af aan de Streekschool (later Graafschap College) in Doetinchem. Na zijn opleiding deed hij ervaring op in diverse restaurantkeukens, waaronder de keuken van een aantal sterrenrestaurants. Twee jaar liet hij het koksvak voor wat het was en stortte hij zich, samen met zijn vrouw, op de drogisterijbranche. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en daarom besloot hij tien jaar geleden om t Olde Schop in Giesbeek te kopen. Samen met zijn vrouw heeft hij er een succesvol bedrijf van weten te maken. Floris Dorrestijn zwaait de scepter in de keuken, terwijl zijn vrouw de gastvrouw is en zorgt voor de styling van de zaak. Al heel wat studenten van het Graafschap College hebben de mogelijkheid gekregen om in zijn horecaonderneming praktijkervaring op te doen. Het is belangrijk om te investeren in nieuwe vakmensen en ze klaar te stomen voor het horecavak. Eigenlijk zou ieder bedrijf dat moeten doen, vindt Floris Dorrestijn. Snuffelstages zijn waardevol om te ontdekken of iemand geschikt is voor het vak. Tijdens langdurige stages probeer ik studenten zoveel mogelijk aspecten van het vak te laten zien. We streven er bijvoorbeeld naar om de werkzaamheden van de toekomstige koks zoveel mogelijk te rouleren. Zo ontdekken de studenten waar hun kracht ligt. Ik maak de stagiaires er bewust van dat ze de opleiding niet voor mij, maar voor zichzelf doen. Ze moeten zelf de discipline hebben om te leren en om beter te worden in het vak. Ik heb mijn diploma s al gehaald, lacht Floris Dorrestijn. Hij ziet het opleiden van nieuwe horecakrachten als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en de praktijk. Op school moeten de studenten theoretische kennis opdoen, bijvoorbeeld als het gaat om warenkennis of smaakcombinaties. Bovendien moeten ze op school de basisvaardigheden van het vak aangeleerd krijgen. Als de 6

7 GC in Bedrijf In de regio, maar ook daarbuiten, hebben we als Graafschap College veel contacten met bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de beroepspraktijkvorming van onze studenten. In deze rubriek gaan we in gesprek met deze bedrijven en instellingen. Deze keer spreken we met Floris Dorrestijn, oud-student en ondernemer in hart en nieren. Samen met zijn vrouw is hij de trotse eigenaar van restaurant en party-accommodatie t Olde Schop in Giesbeek. studenten in de praktijk aan het werk gaan, moet dat vooral de herkenning brengen, zodat ze theorie en praktijk makkelijk aan elkaar kunnen koppelen. Ik vind het ook belangrijk dat ze op school goed Engels leren spreken en dieper ingaan op ICT. De maatschappij verandert voortdurend. ICT wordt steeds belangrijker. Ook medewerkers in de horeca moeten daar in mee, zegt Floris Dorrestijn. Culinair de Provence Floris Dorrestijn is een echte ondernemer. t Olde Schop was failliet verklaard toen hij het tien jaar geleden overnam. We hebben even getwijfeld of we de zaak wel moesten kopen, maar toch zagen we ook veel mogelijkheden en hebben we de gok gewaagd. In eerste instantie hebben wij ons vooral gericht op het organiseren van feesten en partijen. Wat nu ons restaurant is, was toen café. Ik ben in het café begonnen met het serveren van hapjes. Heel laagdrempelig, zonder kaart. Dat bleek een enorm succes, vertelt Floris Dorrestijn. Het serveren van deze hapjes is uiteindelijk uitgegroeid tot ons unieke concept Culinair de Provence. Onze gasten zijn bij ons een avond uit en genieten de hele avond van bijzondere hapjes. In de loop van de jaren hebben we het concept steeds verder uitgewerkt en verfijnd. In principe is ons gehele aanbod in het restaurant van dit concept afgeleid. Volgens Floris Dorrestijn is het zeer belangrijk dat een ondernemer zijn gast door en door kent. Je moet continu je voelsprieten gebruiken, je inleven en inspelen op de feedback die de gasten je geven. Vooral kritiek van je gasten is heel waardevol. Daar kun je alleen maar van leren. Je moet je vak beheersen, jezelf blijven ontwikkelen en je voortdurend afvragen waar je staat. Het feit dat ik twee jaar niet actief ben geweest in het horecavak, heeft ervoor gezorgd dat ik van een afstand naar de horeca heb kunnen kijken. Dat heeft me veel opgeleverd. Je zou het niet verwachten, maar ook het feit dat ik gediplomeerd drogist ben, heeft me in het horecavak veel opgeleverd. Ik heb veel inzicht gekregen in de lichamelijke effecten van voeding, bijvoorbeeld wat de combinatie van voedingsmiddelen met je lichaam doet. Dat heeft er voor gezorgd dat we bij t Olde Schop erg thuis zijn in de dieetkeuken. Waardevolle contacten Floris Dorrestijn is tevreden over zijn contacten met het Graafschap College. Het is goed om als school en praktijk met elkaar in gesprek te zijn. De contacten verlopen goed. Stagiaires worden regelmatig bezocht door hun begeleiders en dan kun je even bijpraten. Er worden ook bijeenkomsten voor leermeesters georganiseerd. Heel waardevol, maar dat is vaak net op een tijdstip dat ik druk ben in de zaak. Misschien is het een idee om dat op een middag te organiseren?, sluit Floris Dorrestijn af. 7

8 Kwaliteit Tevreden studenten en medewerkers JOB monitor JOB staat voor Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. JOB onderzoekt elke twee jaar de tevredenheid van mbo-studenten middels de JOB-monitor. Ruim 51% van alle mbostudenten in Nederland deed in 2014 mee aan dit onderzoek. De resultaten worden gebruikt door studentenraden en scholen om de school samen te verbeteren. Bij het Graafschap College namen ruim 5000 studenten (55,4% van het totaal aantal studenten) deel aan het onderzoek. Op enkele onderdelen (Lessen, Toetsing, Competenties, Bbl-werkplek en (Studie)loopbaanbegeleiding) scoorde het Graafschap College gemiddeld, op andere onderdelen (Informatie(voorziening), Studiebegeleiding, Onderwijsfaciliteiten, Bol-stage, Organisatie, Veiligheid en sfeer ) bovengemiddeld. Studenttevredenheid 2014 Gem.cijfer opleiding Gem. cijfer instelling Contact met docent Begeleiding tijdens stage Gering lesuitval Onderwijsfaciliteiten Graafschap College 7,1 6,7 7,3 7,8 7,5 6,9 7,5 Landelijk gemiddelde roc s 7,0 6,5 7,1 7,5 7,1 6,6 7,3 Veiligheid en sfeer Medewerkerstevredenheid In 2014 heeft het Graafschap College een onderzoek gehouden naar de medewerkerstevredenheid. 79,6% van de medewerkers heeft aan dit onderzoek meegewerkt. Op de thema s Tevredenheid, Betrokkenheid en Bevlogenheid scoort het Graafschap College hoog. De tevredenheid is zelfs van 7,3 in 2011 naar 7,8 in 2014 gestegen. De werkbeleving is verdeeld in een aantal hoofdvragen. Ook op deze vragen scoort het Graafschap College hoger dan andere mbo s. Tevredenheid Betrokkenheid Bevlogenheid Graafschap College 7,8 7,9 6,8 Benchmark mbo 6,9 7,0 6,5 Graafschap College Benchmark mbo Directe collega s Organisatie Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden Leidinggevende Ontwikkelingsmogelijkheden Beloning 7,8 6,3 7,7 7,0 7,3 6,9 5,7 48,0 7,1 5,6 7,6 6,9 5,9 6,1 5,5 49,2 Werkdruk (% te hoog) Beste Werkgevers Award 2014 Door deze positieve resultaten is het Graafschap College genomineerd voor de Beste Werkgevers Award 2014, die uitgereikt wordt door Effectory en Intermediair. 8

9 Toerisme-studenten maken draaiboek VVV Informatiepunt GC voor de regio Sinds het faillissement van VVV Achterhoek heeft Doetinchem geen VVV-kantoor meer. Daarom hebben 25 derdejaarsstudenten van de opleiding Toerisme (niveau 4) een draaiboek gemaakt voor een nieuw VVV Informatiepunt in het Borghuis/ Stadsmuseum in Doetinchem. woordvoerder die contact onderhield met Evelien Verheij via overleggen en s. Uitdagingen op procesmatig vlak Gedurende het project waren zowel de projectbegeleider als docenten en studenten op zoek naar de kaders, legt Tonnie Derksen uit. Het project was niet heel concreet en dat bleek Het is jammer dat Doetinchem haar VVV-kantoor is kwijtgeraakt, vertelt docent Tonnie Derksen. Een stad als Doetinchem hoort toch een VVV te hebben. De stad zelf heeft voldoende te bieden en ook de omgeving is aantrekkelijk genoeg om te verblijven. Het Borghuis heeft het Graafschap College gevraagd om mee te denken over een oplossing. Deze vraag hebben we op korte termijn omgezet naar een project en ingepast in de niveau 4-opleiding Toerisme. Van inrichting tot opening In maart vond de kick-off van het project plaats. De studenten kwamen naar het Borghuis voor een kennismaking met (voormalig) projectbegeleider Evelien Verheij en een rondleiding. Vervolgens werkten de studenten gedurende twee maanden aan het draaiboek. Ze werkten in groepen ideeën uit voor de inrichting van het VVV Informatiepunt, mogelijke arrangementen, promotie, personeel en de opening. Ook namen ze een enquête af in het centrum van Doetinchem, om te achterhalen wat mensen uit de omgeving verwachten van het VVV Informatiepunt. Iedere groep beschikte over een voor de studenten lastig: waar werken we naartoe? Hoe gaat het eindproduct er uitzien? In de loop van het project werd dit gelukkig steeds duidelijker. De meeste studenten gaven aan dat ze het project lastig vonden, maar ze hebben er ook heel veel van geleerd. Ze zijn heel goed in het maken van producten zoals reisbrochures, maar op procesmatig vlak liggen vaak nog uitdagingen. Te denken valt aan een goede samenwerking, duidelijke communicatie en het houden van overzicht. Daar hebben ze gedurende dit project veel ervaring mee kunnen opdoen. En uiteindelijk hebben ze met z n allen een keurig draaiboek aangeleverd! Vervolg project Het VVV Informatiepunt is officieus geopend. Zodra het Informatiepunt officieel open is, wil Tonnie Derksen graag met een aantal studenten het Informatiepunt bezoeken. Het is toch leuk om te zien of en hoe het project vervolg heeft gekregen. In hoeverre is het draaiboek gebruikt? En hoe gaat de VVV verder? Tonnie Derksen is ook in gesprek met de VVV om te bekijken of er toekomstige stage- of projectmogelijkheden zijn. 9

10 Ondernemerschap Een reislaboratorium binnen het Graafschap College The Travel Academy Graafschap College Op 25 november opende The Travel Academy Graafschap College haar deuren. The Travel Academy is een reisbureau binnen de school. Studenten, medewerkers en hun familie kunnen hier een vakantie of andere reis in binnen- of buitenland boeken. De opleiding Toerisme wil met The Travel Academy haar curriculum verdiepen en een unieke praktijkomgeving bieden voor The Travel Academy GRAAFSCHAPCOLLEGE Een reisbureau binnen de school voor medewerkers, studenten en hun familie de studenten, vertelt docent Nono Poels enthousiast. Studenten leren werken met de nieuwste reserveringssystemen zoals Waverunner, Navigator, Traffics Cosmo, een boekingstool voor Duitse touroperators, Bas en TTAG online, een webportal voor integratie met het portaal van het Graafschap College. Ondernemerschap Voor de student betekent het meewerken in the Travel Academy een versterking van zijn/haar vakmanschap en ondernemerschap, gaat Nono verder. De student leert zowel adviserend als commercieel te denken en te handelen. Hij/zij leert zich te verdiepen in de wensen van de klant én leert denken in oplossingen en mogelijkheden. Gastlessen The Travel Academy Graafschap College wordt gecoördineerd door docenten van het Graafschap College en Benjo van Laarhoven, eigenaar van Travision. Travision is een internationaal adviesbureau in de reisbranche. Samen met The Travel Club, Nederlands grootste keten van zelfstandige, onafhankelijke, professionele reisadviseurs, verzorgt Travision gastlessen die met name gericht zijn op het leren werken met reserveringssystemen, sales en marketing en het ontdekken van complexe verbindingen binnen de reisbranche zoals online reisdistributie, hotellerie, luchtvaart etc. Praktijk In de praktijk worden tweedejaarsstudenten in groepjes van vier personen ingeroosterd in The Travel Academy. Nono: De studenten werken, onder begeleiding van de coaches on the job, twee reisproducten uit: een reis van acht dagen en een korte reis van drie dagen. Na verloop van tijd werken de tweedejaars een groep eerstejaarsstudenten in. Alle medewerkers en studenten van het Graafschap College kunnen bij The Travel Academy terecht voor een uitgebreid en betrouwbaar advies over (dienst)reizen, excursies en evenementen. Ook kan The Travel Academy deze reizen en excursies realiseren. De boekingen worden uitgevoerd door The Travel Club, aangesloten bij de ANVR en SGR. Innovatie online Samen met Travision zal The Travel Academy naast een traditioneel reisbureau ook een online omgeving creëren. Ook andere opleidingen zoals bijvoorbeeld ict en economische opleidingen zullen worden betrokken bij The Travel Academy Online. Daarmee wordt cross-over innoverend onderwijs aangeboden waarbij specialismen worden gekoppeld. Een grotere groep studenten krijgt daardoor de mogelijkheid kennis te maken met het opzetten van moderne onderneming, die past in de huidige tijd, sluit Nono af. 10

11 Rolstoeltennisster Aniek van Koot vertelt over haar ervaringen Smalle doorgangen en krappe pashokjes Burgerschap In het kader van de lessen loopbaan en burgerschap werd in het voorjaar voor studenten van de opleiding Detailhandel een middag verzorgd over mensen met een lichamelijke beperking. Belangrijk, want mensen die in de winkel gaan werken, moeten weten wat rolstoelgebruikers meemaken als ze gaan winkelen. Beperkingen als te smalle doorgangen, hoge drempels en krappe pashokjes zijn nog maar enkele van die nare ervaringen. Mag zij een ijsje? Vaak weten winkelmedewerkers niet hoe ze moeten omgaan met mensen met een lichamelijke handicap. Opmerkingen tegen begeleiders zoals: Mag zij een ijsje? zijn daarvan schrijnende voorbeelden. Anderzijds vinden winkelmedewerkers het moeilijk om te helpen met bijvoorbeeld het passen van kleding. De informatiemiddag die in dit kader georganiseerd is, draagt bij aan een beter begrip bij medewerkers in de detailhandel. Olympische medailles Dit jaar heeft docent Herm Jansen zijn oud-plaatsgenote Aniek van Koot uit Winterswijk kunnen strikken voor de informatiemiddag. Aniek is rolstoeltennisster en nummer twee op de wereldranglijst. Met diverse toernooien op haar naam en enkele zilveren Olympische medailles reist ze de wereld af om deel te nemen aan de ene wedstrijd na de andere, waaronder Grand Slams op de bekende tennisbanen. Beperkingen en hulpmiddelen Aniek is een makkelijke prater en de ongeveer vijftig studenten luisteren meer dan een uur geboeid naar haar verhaal. Aniek vertelt hoe haar handicap is ontstaan, welke beperkingen ze dagelijks tegenkomt, zowel fysiek als mentaal, en welke peperdure hulpmiddelen ze nodig heeft om te kunnen functioneren. Met de nodige humor en relativering kan ze vertellen over haar leven. Haar handicap heeft haar de energie gegeven om te vechten. Voor de studenten een waardevolle middag waar ze ongetwijfeld later nog eens aan terugdenken. 11

12 Uitblinkers Uitblinker Heleen Florijn bruist van ondernemerschap Ik hou ervan om een beetje buiten de lijntjes te kleuren Ieder jaar organiseert de MBO Raad de Uitblinkersverkiezing. Een Uitblinker is een student die uitzonderlijk goed heeft gepresteerd. In 2014 is Heleen Florijn verkozen tot Uitblinker van het Graafschap College. In oktober heeft zij het Graafschap College, met een plaats in de top tien, fantastisch vertegenwoordigd tijdens de landelijke verkiezing. Heleen is vorig schooljaar als tweedejaars Kapper, niveau 3, gestart op het Graafschap College. Ze heeft twee jaar geleden haar diploma Grimeur gehaald op het Rijn IJssel College. Heleen is een superstudent. Ze heeft in mei al meegedaan aan de Proeve van Kapper, terwijl ze nog geen jaar in opleiding was! Ook doet ze met de derdejaars mee aan de Young Talent Award van de Goldwell Color Zoom. Ze doet de opleiding versneld; ze volgt vakken uit leerjaar 1, 2 en 3 in iets meer dan een jaar en hoopt in november examen te doen. Kortom: Heleen is een echte uitblinker in het kappersvak, de combinatie met grime maakt haar extra bijzonder, ze is gepassioneerd en bruist van ondernemerschap! Heleen is geen doorsneestudent, ze laat zich niet makkelijk in een hokje plaatsen. Naast haar opleiding is Heleen haar eigen bedrijf gestart: Heleen Florijn Make up and Hair (www. heleenflorijn.nl). Ze combineert grime en visagie met het kappersvak, maar houdt ook nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van mode en kunst in de gaten. In de toekomst zou ik graag voor modebladen willen werken of mijn werk willen combineren met kunst. Ik wil graag een statement maken; ik hou ervan om een beetje buiten de lijntjes te kleuren, vertelt Heleen enthousiast. In het kappersvak gaat het niet alleen om kappen en knippen, alles eromheen telt mee. Ik volg de mode op de voet en speel in op trends. Als je dat doet dan weet je dat het Pellè-kapsel plaatsmaakt voor de dandy-look! 12

13 Docent Patrick Woudstra in top drie Leraar van het Jaar 2014 Ik vind het belangrijk dat studenten zich veilig voelen in de klas. Uitblinkers Patrick Woudstra, docent burgerschap bij de opleiding Detailhandel, is in de top drie geëindigd van de landelijke verkiezing Leraar van het Jaar 2014 voor het mbo. Tijdens een feestelijke show in De Fabrique in Utrecht vond zaterdag 4 oktober de ontknoping van de wedstrijd plaats. Marloes van der Meer van ROC Midden Nederland werd uitgeroepen tot winnaar van de titel. Het feit dat Patrick bij de laatste drie is geëindigd, is een geweldige prestatie. Wij zijn trots op deze collega, aldus opleidingsmanager Bart van der Eerden. Patrick Woudstra is door studenten aangemeld voor de jaarlijkse verkiezing. Volgens de studenten verdiende hij de titel, omdat hij betrokken is bij de studenten, snapt wat er in jongeren omgaat, goed kan uitleggen en behulpzaam is. Bovendien kunnen studenten altijd bij hem terecht en zien zij hem als een docent die je in vertrouwen kunt nemen. Patrick is een moderne leraar, die met zijn tijd meegaat, een leraar waarbij het nooit saai is in de les en ook wordt hij heel chill genoemd. De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en is onderdeel van de Dag van de Leraar, die elk jaar rond 5 oktober wordt gevierd. Naast de Leraar van het Jaar voor het mbo, wordt er ook voor het voortgezet onderwijs, basisonderwijs en speciaal onderwijs een Leraar van het Jaar gekozen. Het doel van de verkiezing is om de kwaliteiten van docenten zichtbaar en bespreekbaar te maken en het docentschap op een positieve manier in Ik vind het van groot belang dat studenten zich veilig voelen in de klas. Ze moeten het gevoel hebben open te kunnen praten over welk onderwerp dan ook. Zonder daar op beoordeeld of veroordeeld te worden, vindt Patrick Woudstra. Ik probeer de onderwerpen in de les zo aan te bieden dat het aansluit bij hun belevingswereld. Door te luisteren naar wat zij nodig hebben, leer je als docent ook elke dag een beetje bij en kun je ze interesseren voor wat je ze wilt bijbrengen. Bart van der Eerden voegt toe: Patrick geeft les vanuit een enorme vakkennis, maar ook enigszins uit de losse pols. Dat maakt een prettige indruk op studenten. Hij praat makkelijk beeld te brengen. De verkiezing richt zich op docenten die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, hierover in gesprek durven te gaan en weten te inspireren. De titel is een erkenning voor het vakmanschap van de vier individuele docenten, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel. De winnaars zijn een jaar lang ambassadeur voor het mbo, voortgezet onderwijs, basisonderwijs of speciaal onderwijs in Nederland. Het is voor de tweede keer dat een docent van het Graafschap College de top drie van deze wedstrijd weet te behalen. met studenten, hij voelt ze aan. 13

14 GC gebouwen Nieuwe locatie voor opleidingen Veiligheid, Wegtransport en logistiek Met ingang van dit schooljaar hebben de opleidingen Veiligheid, Wegtransport en logistiek een nieuw onderkomen aan de Stoomtram in Doetinchem. Een meer contextrijke en realistische leeromgeving, aldus opleidingsmanager Stella Mutsaers. Warehouse in ontwikkeling Het nieuwe onderkomen aan de Stoomtram brengt veel voordelen met zich mee. Stella Mutsaers: We hadden voorheen een klein magazijn aan de Roerstraat in Doetinchem. Nu zijn het magazijn en het laad- en losgedeelte gevestigd in de De opleidingen van de studierichting Veiligheid waren voorheen gevestigd aan het Zaagmolenpad. Deze vestiging was aan vernieuwing toe. Tegelijkertijd was er gebrek aan ruimte op de hoofdvestiging aan de Slingelaan, waar de opleidingen Wegtransport en logistiek waren gevestigd. Het was logisch om deze studierichtingen samen te vestigen in een nieuw pand, legt Stella Mutsaers uit. nieuwe locatie. In het warehouse kunnen de logistiek medewerkers orders picken, de logistiek teamleiders kunnen leiding geven en de logistiek supervisors kunnen zich bezig houden met het logistieke beleid. Dit sluit mooi aan bij de ontwikkelingen die gaande zijn in het kader van Focus op Vakmanschap. De studenten van de opleiding Logistiek medewerker draaiden voorheen bijvoorbeeld veel BPV-uren. Dit mag nu niet meer. We kunnen de praktijksituatie nu op school simu- 14

15 de beveiligers werkzaam bij (avond)activiteiten, lopen zij de open- en sluitronde en ontvangen zij de gasten bij de receptie, legt Stella Mutsaers uit. Praktijkstraat voor HTV ers Op dit moment wordt een praktijkstraat met een wijkgebouw ontwikkeld. In deze praktijkstraat kunnen studenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) oefenen met uiteenlopende praktijksituaties, aldus Stella Mutsaers. Ook kunnen hier praktijkexamens worden afgenomen, die voorheen extern moesten worden afgenomen. Ook qua algemene faciliteiten is de studierichting Veiligheid er op vooruit gegaan. De locatie Stoomtram beschikt over een ruim studiecentrum in het hart van de school en een kantine met een ruim assortiment. Die waren op de voormalige locatie Zaagmolenpad niet aanwezig. De docenten en studenten zijn erg tevreden met de nieuwe locatie, sluit Stella Mutsaers af. leren door middel van het warehouse. Geert Dekker, docent logistiek, vult aan: Het warehouse is nog in ontwikkeling. Binnenkort gaan we een elektronisch warehouse systeem met scanners in gebruik nemen. We hebben hier ook de ruimte om zelf de heftruckcursussen te kunnen geven. We hoeven dit niet meer uit te besteden. De ruime locatie Stoomtram biedt veel (nieuwe) mogelijkheden voor bedrijfscursussen en maatwerkscholing. Voorbeelden zijn heftruckcursussen en techniek- en onderhoudscursussen. Kijk voor het volledige aanbod op Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Graafschap College via telefoonnummer Camerasysteem Ook voor de opleidingen van de studierichting Veiligheid zijn er meer mogelijkheden op de nieuwe locatie. Het ruime gebouw is een leerobject voor de beveiligers; de locatie is ingericht als een contextrijke leerplek. Het pand bevat bijvoorbeeld een groot warehouse met een camerasysteem. Ook zijn 15

16 GC opleidingen We gaan efficiënt om met de overlap tussen verschillende opleidingen Commerciële opleidingen krijgen basis- en profieldeel Sinds dit schooljaar is het onderwijsprogramma voor de commerciële opleidingen van het Graafschap College veranderd. Alle studenten van de niveau 4-opleidingen Assistent manager internationale handel, Commercieel medewerker fashion, Junior accountmanager, Medewerker marketing en communicatie en Vestigingsmanager groothandel volgen de eerste anderhalf jaar van de opleiding hetzelfde onderwijsprogramma, een basisdeel. Daarna maken de studenten een definitieve keuze voor de opleiding van hun keuze. is dat studenten een bewustere keuze voor een opleiding kunnen maken. Hoewel ze aan het begin van de studie al wel een keuze maken voor een opleiding, kunnen zij makkelijker switchen als na de eerste stage en het basisdeel van de opleiding blijkt dat een andere opleiding beter bij hen past. Er ontstaat geen studieachterstand en de extra gemaakte kosten, onder andere voor studiemateriaal, zijn beperkt. Al onze studenten worden, tijdens het vak studieloopbaanbegeleiding, begeleid bij het maken van een profielkeuze. Het verwachte arbeidsmarktperspectief voor de commerciële beroepen wordt daarin ook meegenomen, vertelt Stan Buil. Met deze aanpassing van ons onderwijsprogramma lopen we vooruit op de wet- en regelgeving die vanaf 2016 voor het middelbaar beroepsonderwijs gaat gelden. Vanaf dat moment bestaat een mbo-opleiding uit een basis-, profielen keuzedeel, legt opleidingsmanager Stan Buil uit. Tot dit schooljaar had iedere commerciële opleiding een eigen onderwijsprogramma. Er was veel overlap tussen de verschillende programma s. Immers, van studenten die een opleiding in de commerciële richting volgen, worden veel dezelfde competenties gevraagd. Deze benodigde competenties komen in het basisdeel van de opleiding aan de orde. Na de eerste anderhalf jaar van de opleiding gaat de student verder met de gekozen opleiding en gaat hij of zij zich specialiseren in een van de commerciële beroepen. Bewuste keuze De nieuwe aanpak heeft veel voordelen. We gaan efficiënter om met de overlap die er tussen de verschillende opleidingen bestaat. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om opleidingen, waar een beperkt aantal studenten belangstelling voor heeft, voor onze regio in stand te houden. Een ander voordeel Bagage voor je stage De stagebedrijven en instellingen merken niets van de verandering. De 10-weekse stage aan het einde van het eerste leerjaar blijft bestaan. De studenten volgen een stage die past bij de opleiding die zij hebben gekozen. Vanaf de eerste lesweek worden de studenten voorbereid op deze stage. Dat gebeurt via het programma Bagage voor je stage, dat we in samenwerking met het regionale bedrijfsleven hebben ontwikkeld. Onze studenten weten daardoor heel goed wat tijdens de stage van hen wordt verwacht. Binnen het basisdeel van de opleiding hebben we sinds dit schooljaar ook het aanbod van beroepsgenerieke vakken gewijzigd. We hebben samenwerking gezocht met de juridische opleidingen die in hetzelfde pand zijn gevestigd. Alle studenten van de commerciële en juridische opleidingen (niveau 4) krijgen hetzelfde pakket beroepsgenerieke vakken aangeboden. Het pakket bestaat uit de vakken: Nederlands, Engels, Duits, rekenen, office en sport. Tot een paar jaar geleden was het per studierichting en zelfs per opleiding verschillend welke generieke vakken studenten kregen en hoeveel uur in de week zij deze vakken volgden. 16

17 Opbouw commerciële opleidingen vanaf schooljaar Studiejaar 3 Opleiding: vestigingsmanager groothandel Opleiding: assistent manager internationale handel Opleiding: junior accountmanager Opleiding: medewerker marketing en communicatie Opleiding: commercieel medewerker fashion Studiejaar 2 Opleiding: vestigingsmanager groothandel Opleiding: assistent manager internationale handel Opleiding: junior accountmanager Opleiding: medewerker marketing en communicatie Opleiding: commercieel medewerker fashion Studiejaar 1 Basisdeel commerciële opleidingen (duur: 1,5 jaar) Graafschap College blijft opleiding Veiligheid en Vakmanschap aanbieden In het kader van macrodoelmatigheid in het mbo* zijn 12 van de 31 roc s gestopt met de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Het Graafschap College is een van de 19 roc s die de VeVaopleiding wel blijft aanbieden. In 2009 startten zeven roc s met de VeVa-opleiding. Het Graafschap College startte een jaar later met de opleiding, die wordt aangeboden op niveau 2 en 3. Uiteindelijk is de samenwerking van Defensie uitgebreid naar in totaal 31 roc s in Defensie heeft, in het kader van macrodoelmatigheid, besloten om met ingang van dit schooljaar de samenwerking terug te dringen naar 19 roc s. De samenwerking tussen het Graafschap College en Defensie blijft zoals het was. Groeiend aantal studenten Het aantal VeVa-studenten bij het Graafschap College groeit jaarlijks. Dit schooljaar startten 88 studenten met deze opleiding bij het Graafschap College, een recordaantal. Dit was ook, vanuit Defensie, het maximum aantal studenten dat mocht worden toegelaten tot de opleiding. In totaal volgen nu 160 studenten een VeVa-opleiding bij het Graafschap College. In 2010 startte de studierichting met twee militair instructeurs, inmiddels werken er vier militair instructeurs. Nieuwe buitenlocatie De VeVa-opleidingen worden aangeboden op de locatie Grutbroek. De studierichting wil binnenkort ook gebruik gaan maken van een buitenlocatie waar lessen in militaire basisvaardigheden gegeven kunnen worden. Alle buitenactiviteiten kunnen dan op één locatie worden georganiseerd. Op deze buitenlocatie zullen een compound en uitkijktorens worden gebouwd. * Met macrodoelmatigheid wordt bedoeld dat wordt gestreefd naar een doelmatige organisatie van het opleidingenaanbod en een optimale afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio. 17

18 GC in de Euregio Beste Euregionale Verkoper van 2014 Maikel Mierop behaalt derde plaats Tijdens de voorrondes op het Graafschap College probeert Maikel Mierop docente Sabine Preuss te overtuigen in een verkoopgesprek Vijf Nederlandse roc s en zes Duitse Berufskollegs hebben meegedaan aan de Euregionale verkoopwedstrijd, die op 4 november plaatsvond in Kleve, Duitsland. Drie studenten van het Graafschap College deden mee: Juliëtte Hamer, Robin Siemes en Maikel Mierop. Maikel is tot de finale doorgedrongen en werd derde. Een mooie prestatie! Een bus vol medestudenten heeft het drietal flink aangemoedigd. In totaal waren er 450 studenten uit Duitsland en Nederland aanwezig. mensen in de detailhandel en commerciële beroepen onontbeerlijk dat je Duitse klanten op een goede manier kunt benaderen en te woord kunt staan. Dat hoeft niet eens per se in het Duits, je kunt je product ook prima in het Nederlands verkopen, als je maar in de gaten hebt hoe je de boodschap brengt. Uiteraard is het wel handig dat je daarbij een aantal Duitse sleutelwoorden kent, zodat je op vragen van de klant kunt inspelen. Inmiddels wordt het belang van het vak Duits op steeds meer plaatsen weer gevoeld, zo merken de docenten: Voor ons een goed moment om Deutsch für den Einzelhandel weer als verplicht vak op te nemen voor onze De drie deelnemende studenten hadden in september de voorrondes op het Graafschap College gewonnen. Ze moesten een zelf gekozen product verkopen aan een Duitse klant. Ter voorbereiding op de finale in Duitsland hebben de drie studenten tijdens een tweedaagse training in Rindern hun verkoopkwaliteiten gefinetuned. Belang van het vak Duits weer gevoeld Docenten Sandy Ditters, Gerrit van der Kamp en Sabine Preuss werken maar al te graag mee aan het initiatief van de aankomend filiaalmanagers. Minicursus Landeskunde over cultuurverschillen Wij investeren bij onze opleidingen trouwens al veel langer in uitwisselingen. Er is een goede band met een aantal Duitse collega-scholen, bijvoorbeeld in Borken, Geldern, Bocholt en Datteln, gaan Gerrit van der Kamp en Sabine Ditters verder. Daarbij gaat het niet alleen om contacten op beroepsniveau, maar ook om persoonlijke contacten en het leren over elkaars cultuur. Het elkaar leren kennen is ook belangrijk. Ler(n)ende Euregio : Juist in de grensstreek is het voor 18

19 Onderwijsinspectie: Onderwijs, begeleiding en zorg dik in orde Kwaliteit In 2014 heeft de Onderwijsinspectie onderzoek gedaan naar de Staat van de Instelling. In dit onderzoek is de kwaliteit en kwaliteitsborging van de instelling onderzocht en zijn vijf opleidingen onder de loep genomen. Het Graafschap College heeft over de hele linie bovengemiddeld positieve beoordelingen gekregen. De vijf opleidingen zijn op diverse aspecten beoordeeld. Met name voor het onderwijsproces en de kwaliteitsborging kregen zij goede beoordelingen. Ook de kwaliteitsborging van de instelling is als voldoende beoordeeld. Een mooie prestatie, zeker in vergelijking met andere roc s. Graafschap College scores (5 onderzochte opleidingen) Landelijke scores (95 onderzochte opleidingen) Onderwijs 60% goed 40% voldoende 7% goed 74% voldoende 16% onvoldoende 3% slecht Kwaliteitsborging Kwaliteitsborging instelling opleidingen 100% voldoende voldoende 25% voldoende 75% onvoldoende 33% voldoende 67% onvoldoende (24 onderzochte instellingen 2013) Uit het inspectierapport: De instelling is in staat het onderwijs, de examinering en de opbrengsten te volgen, de kwaliteit daarvan te meten en waar nodig verder te ontwikkelen en te verbeteren. De instelling is overzichtelijk en het college van bestuur, de sectordirectie en het management zijn goed op de hoogte van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Bovendien geven zij duidelijk structuur en sturing aan de verschillende organisatielagen. [ ] Het kwaliteitszorgsysteem is zorgvuldig opgezet en voorziet in het periodiek meten op de diverse kwaliteitsgebieden. [ ] We constateren dat de lessen prima verzorgd zijn. Bovendien is de begeleiding en zorg voor studenten in alle opleidingen dik in orde. Opleiding Medewerker marketing communicatie Eén van de onderzochte opleidingen betrof een opleiding uit de sector Economie & Dienstverlening, namelijk de opleiding Medewerker marketing communicatie (niveau 4). Dit schrijft de inspectie over deze opleiding: De opleiding wordt verzorgd door een team van enthousiaste docenten die gezamenlijk inzetten op een goede zorg voor de studenten. Dit uit zich in veel persoonlijke aandacht buiten de lessen voor studenten met een zorgvraag die daardoor met gepaste begeleiding de opleiding tot een goed einde brengen. [...] De opleiding is goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van media en technologie en past deze in toenemende mate toe in het onderwijsprogramma. Een sterk onderdeel van de opleiding is de studieloopbaanbegeleiding. De beroepspraktijkvorming is eveneens een sterk punt van deze opleiding. De voorbereiding op de bpv is gedegen. Verbeterplan Op de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Opbrengsten, Kwaliteitsborging is de opleiding voldoende beoordeeld en ook de wettelijke vereisten worden nageleefd. Alleen het onderdeel Examinering krijgt een onvoldoende en met name de beoordeling in de praktijk. Niet dat de beoordeling niet goed is, maar het is voor de inspectie onduidelijk of dezelfde student door verschillende praktijkbeoordelaars hetzelfde beoordeeld zou worden. Kortom: is de betrouwbaarheid voldoende? Opleidingsmanager Stan Buil licht toe: We zoeken naar een balans tussen betrouwbaarheid en authenticiteit. Betrouwbaarheid heeft te maken met het onafhankelijk beoordelen van studenten, authenticiteit zegt iets over de mate waarin er 19

20 sprake is van een reële beroepssituatie. Wij kiezen voor authenticiteit, dus worden onze studenten niet in een simulatie op school maar op hun werkplek beoordeeld. Om te voorkomen dat de betrouwbaarheid in gevaar komt, nemen we de volgende maatregelen. We kijken in de examenplannen kritisch naar de onderdelen die tijdens de bpv worden geëxamineerd. Daarnaast krijgen zowel praktijkopleiders uit het bedrijf als docenten, in hun rol als praktijkexaminator, een cursus aangeboden die niet alleen aandacht besteedt aan begeleiding maar ook aan examinering in de bpv. We onderzoeken daarbij ook welke bedrijven wel en welke bedrijven niet of minder geschikt zijn voor examineren tijdens de bpv. Ook zal de examinator van school niet meer de eigen bpv-begeleider zijn van de student. Steekproefsgewijs controleren we of de examens en procedures in het bedrijf correct gevolgd zijn. De onderwijsinspectie (rechts van de tafel) in gesprek met het college van bestuur van het Graafschap College. Benchmark Studiesucces De Benchmark Studiesucces die jaarlijks uitkomt bevat dit keer niet alleen cijfers over jaar- en diplomaresultaat bij de diverse instellingen (Graafschap College vergeleken met andere roc s en landelijk gemiddelde), maar ook nieuwe kengetallen over bijvoorbeeld opstroom en doorstroom. Enkele feiten op een rij: - Ons jaarresultaat is over de hele linie verbeterd en ligt bij de diverse deelmetingen ruim (+3 tot +12 %) boven het landelijk gemiddelde. - Ons diplomaresultaat is verbeterd en met ruim 5% boven het landelijk gemiddelde bevinden wij ons in de top 10 van de roc s. - In vergelijking met de roc s die ons omringen (A12, Rijn IJssel, Aventus, ROC Nijmegen en ROC van Twente ) scoort het Graafschap College significant beter op jaar- en diplomaresultaat (+5% tot +17% voor jaarresultaat en + 4% tot +21% voor diplomaresultaat). - De opstroom na diplomering ligt binnen onze school ruim (+4%) boven het landelijk gemiddelde, we hebben daar een plaats in de top 10 van roc s. Hetzelfde geldt voor doorstroom naar het hbo waar wij 9% boven het landelijk gemiddelde staan en landelijk de tweede plaats innemen. 20

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie