De groene tekst in dit project is enkel en alleen voor de leerkrachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De groene tekst in dit project is enkel en alleen voor de leerkrachten"

Transcriptie

1 Elektrische installatietechnieken 1 PROJECT 1 : NETSYSTEMEN (blz.) 1.1.Omschrijving Opstellingsschema Algemene uitvoering/werking Vakintegratie Realisaties elektriciteit Installatiemethoden Electriciteit-Labo elektriciteit Theorie van de TN, TT, en IT. netstructuren Systemen van aardverbindingen Het TN net Het TT net Het IT net Didactische opstelling netsystemen Project opdrachten en installatiemethoden. 15 opstellingsschema 15 grondschema: zie bijlage Welk vermogen gaan we aansluiten? Bepalen van de voedingsrail Bepalen van de voedingskabel Beveiliging van de installatie Installatieautomaat Aardlekschakelaar Isolatiewachter kortsluitstroom Tekenopdracht Herhalingsvragen. 34 De groene tekst in dit project is enkel en alleen voor de leerkrachten

2 Elektrische installatietechnieken Omschrijving Opstellingsschema Algemene uitvoering/werking In het werkhuis zal aan de transformator(1) bij de verdeelkast een voedingskabel(2) vertrekken. Deze voedingskabel zal op zijn beurt een voedingsrail(3) van spanning voorzien. Om nu onze verbruikers (5) aan te sluiten hebben we stekkers nodig die op deze voedingsrail passen. Zo kunnen de verbruikers ook elk apart aangesloten worden. Dit project zal ons de kans geven om een IT-netstructuur te bouwen en zo de voor- en nadelen te ontdekken. Het geeft ons ook de mogelijkheid om machines op een industriële manier aan te sluiten en zo kennis te maken met de juiste materialen. De hoofddoelstellingen: Een industriële installatie tekenen, materiaal bestellen, juist beveiligen, correct aansluiten en vertrouwd geraken met de theorie van de verschillende netsystemen.

3 Elektrische installatietechnieken Vakintegratie Basisdoelstellingen die aan bod (kunnen) komen: Realisaties elektriciteit Maatregelen treffen om risico s voor zichzelf en voor anderen uit te schakelen en ongevallen te voorkomen. ( struikelen, vallen, uitglijden; ergonomische werkhouding bij tillen, dragen en hijsen van lasten; werken in besloten ruimten; gevaarlijke producten; brand- en ontploffingsgevaar, tijdelijke installaties; kortsluiting, overbelasting, elektrocutie, blikseminslag, isolatie, aarding; materialen, gereedschappen, machines en hulpmiddelen; signalisatie, gebods- en verbodstekens; collectieve beschermmiddelen; persoonlijke beschermmiddelen; werkvergunningen, VCA, BA4, BA5) De richtlijnen in verband met de zorg voor het milieu naleven (hygiëne; koel- en smeermiddelen; reinigings- en poetsproducten; behandelen, bewerken, verwerken; opruimen en afval sorteren, opslaan en beschermen; verpakkingen; recycleren) Aandacht hebben voor sociale aspecten tijdens het werk. (teamwerk; communicatie; gedrag) Het werk plannen (schema s en werkopgaven; materiaal en gereedschappen; eigen administratie) Bij nieuwe installaties de plaats van de toestellen en de leidingtracé s uitzetten aan de hand van situatieschema s en kabelplan. (nieuwe installaties) Voor een aantal netsystemen, de industriële geleidersystemen monteren, de energiekabels aanleggen en verbindingen realiseren, gebruik makend van de specifieke materialen en gereedschappen. (U). ( industriële kabels en geleidersystemen (U)) Gebruikmakend van een aantal relevante uitvoeringsschema s, de componenten voor industriële installaties uit het vak installatiemethoden plaatsen en aansluiten. Toepassen bij 8.9 en (industriële installaties)

4 Elektrische installatietechnieken Aan de hand van schema s en lijsten en gebruikmakend van het gepaste hulpmateriaal een industriële laagspanningsverdeelkast / schakelkast /werfkast bedraden en de voedingskabels aansluiten. Zie (bedraden, aansluiten) De kabels en draden(aders) correct van labels en etiketten voorzien. (etiketteren) Aan de hand van een gedocumenteerd dossier en gebruik makend van meet apparatuur en specifieke gereedschappen zelfstandig fouten opsporen in een installatie en herstellingen uitvoeren. (foutzoeken en herstellen; residentiële installaties; industriële installaties; huishoudelijke toestellen; elektrische handgereedschappen) Onderhoud- en renovatiewerken uitvoeren in residentiële en industriële installaties. (onderhoud en renovatie) Installatiemethoden De structuur en de voor- en nadelen van de verschillende netten, voorzien van hun specifieke beveiligingen, toelichten aan de hand van het schema. (netstructuren: IT, TT en TN) De constructieve kenmerken van industriële kabels herkennen. (kenmerken van industriële kabels) De invloedsfactoren op de sectie en de isolatie van kabels voor een bepaalde toepassing toelichten en de betreffende informatie uit tabellen hanteren bij de kabelkeuze. Verband (nominale) stroom en sectie; verband spanning en isolatie; invloed van de kabellengte op de sectie; invloed van de temperatuur op de sectie; invloed van de naburige kabels op de sectie) De invloedsfactoren op de keuze van het type buitenmantel van een industriële kabel herkennen en de betreffende informatie uit tabellen hanteren bij de kabelkeuze. (invloed van de plaatsingswijze op de sectie; invloed van de omgevingstemperatuur; invloed van de aanwezigheid van water; invloed van de aanwezigheid van corrosieve stoffen; invloed van de mechanische belasting; invloed van trillingen; invloed van in de buurt opgeslagen goederen; invloed van de ontruimingsmogelijkheden)

5 Elektrische installatietechnieken Uit tabellen de gepaste kabels kiezen in functie van de toepassing en de keuze in het betreffende schema verwerken, rekening houdend met de geldende normen. (schema s, kabelkeuze) De opbouw van een voedingsrail toelichten en de inwendige sectie bepalen aan de hand van een tabel of grafiek. (voedingsrails) De principiële werking van een thermische beveiliging verklaren. (principe van thermische beveiliging) Thermische beveiligingen kiezen in functie van specifieke eisen voor een bepaalde toepassing. (thermische beveiligingen kiezen) De principiële werking van een industriële elektromagnetische beveiligingsautomaat toelichten. (principe van een industriële elektromagnetische beveiligingsautomaat) De principiële werking van een industriële elektrothermische beveiligingsautomaat toelichten. (principe van een industriële elektrothermische beveiligingsautomaat) De afschakelkarakteristieken interpreterend toepassen. (BCDafschakelkarakteristieken) De principiële werking van een differentieelschakelaar en een automatische aardstroomschakelaar met differentieelinrichting toelichten. (principe, werking) De types herkennen en een keuze maken in functie van specifieke eisen voor een bepaalde toepassing en rekening houdend met de industriële regelgeving. (differentieelautomaat kiezen) Elektriciteit-Labo elektriciteit De netgegevens 400V/230V kunnen duiden en het verband tussen een driefasig viergeleidersnet en een éénfasig net verduidelijken.

6 Elektrische installatietechnieken Theorie van de TN, TT, en IT. netstructuren Systemen van aardverbindingen (zie blz. 7) De keuze van het nettype wordt hoofdzakelijk door drie zaken bepaald: 1. Continuïteit van de uitbating. Vb.: bepaalde productieprocessen, operatiezalen, 2. De beveiliging van personen en goederen. Vb: aardbeveiliger voor badkamer 3. Economisch aspect. Vb: 2km 4-draadse i.p.v. 5-draadse kabel. Er bestaan 3 systemen van aardverbinding, elk voorgesteld door een code die bestaat uit ten minste twee en eventueel drie of vier letters. De eerste letter geeft de relatie tussen het verdeelnet (bron) en de aarde: T : rechtstreekse verbinding van een punt (sterpunt) met de aarde ( T = terre ). I : isolatie van alle actieve delen ten opzichte van de aarde ( I = isoler ). De tweede letter geeft de relatie tussen de massa s van de elektrische installatie en de aarde. T : rechtstreeks geaarde massa s (T = terre). N : massa is verbonden met de geaarde geleider van het verdeelnet ( N = nul ). De eventuele derde of vierde letter bepalen de uitvoering van de nulleider en van de beschermingsgeleider (aarde). S : de nulleider en de aardgeleider worden uitgevoerd als afzonderlijke geleiders. ( S = separation ) C : één geleider vervult de functie van aardgeleider en nulleider. ( C = combiner )

7 Elektrische installatietechnieken 7 Bestaande netsystemen. Het TN net, met als varianten TN C, TN S, en TN-C-S net. TRANSFORMATOR TRANSFORMATOR VERBRUIKER VERBRUIKER TRANSFORMATOR VERBRUIKER VERBRUIKER Het TT- net. TRANSFORMATOR VERBRUIKER 3.Het IT- net. TRANSFORMATOR VERBRUIKER

8 Elektrische installatietechnieken Het TN net. Berekeningsvoorbeeld bij een aardfout in een TN-S net. (Als je een zwart/wit kopie maakt voor de ll. Laat dan in de volgende figuur de stroomvoerende geleiders rood, de aardgeleider geel/groen, en de nulleider blauw kleuren) transformator 230/400V 20A L1 L2 L3 N PE If = 766A Uf = 226V Vb.Een sluiting tussen L1 en PE De weerstand van PE van verdeelnet tot verbruiker bedraagt in ons voorbeeld 0.3 Ω (R = 0,3 Ω) Netspanning = 230/400V De spanning tussen L1 en PE = 230V Kleur de weg die de foutstroom aflegt oranje. Foutstroom If = U / R = 230/0.3 = 766A Uf = If x R = 766 x 0.3 = 226V(de foutspanning zal verdwijnen van zodra de zekering van 20A smelt) De foutstroom bereikt hier een grote waarde ( in de orde van een kortsluitstroom ) die het onmiddellijk afvallen van de zekering tot gevolg heeft. Bijkomende beveiliging is niet nodig.

9 Elektrische installatietechnieken 9 Voordeel : Nadeel : -Bij een aardfout gebeurt de afschakeling door de installatieautomaat. (zie ) -Geen aardbeveiliger nodig en bij grote kabellengtes is de aanschafprijs lager. Geen beveiliging bij rechtstreekse aanraking. Bevoegd onderhoudspersoneel vereist. Groter brandgevaar(zeer grote stromen bij aardfouten) Zeer belangrijk Toepassingsgebied : Openbare verlichtingsnetten, machineparken, Het gevaar bij een TN-C- net is wanneer de PEN-geleider wordt onderbroken bij een werkende installatie, verschillende verbruikers in serie komen te staan op een hogere spanning. Daarom mag men deze nooit zomaar losmaken of doorknippen! TN-C- net 230/400V L1 L2 L3 PEN PEN-geleider mag NIET onderbroken worden Verbruikers 230V

10 Elektrische installatietechnieken Het TT- net (Als je een zwart/wit kopie maakt voor de ll. Laat dan in de volgende figuur de stroomvoerende geleiders rood, de aardgeleider geel/groen, en de nulleider blauw kleuren) Transformator 230/400V foutstroom 20A L1 L2 L3 N Verbruiker T Uf = 230V Aardspreidingsweerstand 2 ohm If = 20A 10 ohm Berekeningsvoorbeeld bij een aardfout in een TT net. Vb. een sluiting tussen L1 en PE De weerstand van aardelektrode verdeelnet meet 2Ω. De aardelektrode massa van de verbruiker meet 10 Ω. De totale weerstand bedraagt dus R = 12Ω Netspanning = 230/400V De foutspanning tussen L1 en PE = 230V foutstroom If = Uf / R = 230/12 = 19.16A We merken dat er een foutstroom van A vloeit. De zekering zal niet reageren. We moeten dus een aardlekschakelaar plaatsen (zie blz. 30) Voordeel : Foutstroom is beperkt. Personenbeveiliging met aardbeveiliger. Eenvoudigste uitvoering. Nadeel : Hoge contactspanning (220v) ( bij hoge waarde aardbeveiliger vb. : 300mA). Naast de automaat is er ook een aardbeveiliger nodig. Toepassingsgebied : Laagspanningdistributie (huisinstallatie).

11 Elektrische installatietechnieken Het IT net. (Als je een zwart/wit kopie maakt voor de ll. Laat dan in de volgende figuur de stroomvoerende geleiders rood, de aardgeleider geel/groen, en de nulleider blauw kleuren) Transformator 230/400V foutstroom 20A L1 L2 L3 N Impedantie Z= 3,5 kω Verbruiker T If = 65mA 10 ohm De foutspanning Uf wordt ook contactspanning Uc genoemd, deze spanning blijft zolang er een eerste fout aanwezig is. Berekeningsvoorbeeld bij een aardfout IT net. Vb. een sluiting tussen L1 en PE Uf = 0.65 V De weerstand tussen het sterpunt van het verdeelnet en de aardelektrode/verdeelnet is oneindig groot of Z is ongeveer 3.5 kω/km. Wij gebruiken Z = 3.5 kω De aardelektrode/massa RA van de verbruiker meet 10 Ω, maar deze is verwaarloosbaar voor het berekenen van de foutstroom If. netspanning = 230/400V Kleur de weg die de foutstroom aflegt oranje. De foutstroom If (bij 1 km leiding) = U/Z = 230/3500 = 65 ma De foutspanning Uf = If. RA = = 0.65V

12 Elektrische installatietechnieken 12 We hebben bij de vorige berekening dus een zeer lage foutstroom en een zeer lage contactspanning, waardoor de installatie veilig blijft. Bij een eerste fout blijft het IT net veilig. Het leent zich uitstekend als we de spanning willen behouden bij een isolatiefout. Voordeel : Nadeel : verzekert het best de continuïteit. Zeer kleine foutstroom ( grote impedantie Z ). Permanente isolatiecontrole nodig. Bevoegd personeel vereist. Toepassingsgebied : Productieprocessen, operatiezalen, Opmerking: Omdat bij een eerste isolatiefout de contactspanning beneden de veiligheidsspanning blijft (50V) is het niet nodig de installatie af te schakelen (continuïteit van de installatie). Bij een tweede fout ontstaan wel gevaarlijke contactspanningen en moeten we onmiddellijk afschakelen. Een tweede isolatiefout op een andere fase zal ook een kortsluiting kunnen veroorzaken. Daarom moet, van bij het ontstaan van de eerste fout, via een isolatiewachter (zie blz. 32)de melding komen dat er wel degelijk een fout aanwezig is. De productie blijft nog altijd verzekerd. Wel moet er tijdens een niet productieve periode (nachtploeg) de aardfout hersteld worden. IT net in de school (TISJ) In de school is er op verschillende plaatsen een IT- net geïnstalleerd. Hier is de doelstelling niet de continuïteit, maar de veiligheid. Bij een eerste fout is er geen melding (alarm ), maar wel een onmiddellijke afschakeling. (Let op: dit is alleen bij ons in school gedaan, niet in de industrie) Bij rechtstreekse aanraking is er immers geen gevaar, vermits de foutstroom zeer klein is. ( grote impedantie Z ).

13 Elektrische installatietechnieken Didactische opstelling netsystemen verbruiker isolatiewachter aardlekschakelaar transformator automaten Vooraleer we nu de opdracht gaan uitvoeren gaan we eerst gebruik maken van de didactische opstelling om zo de eigenschappen van de verschillende netten te ondervinden en te herkennen. Oefeningen op de verschillende netten. In te vullen door de ll. Simulatie TN net 1.Bouw een TN net. 2.Maak een aardfout tussen L1 en PE. 3.Kan je de foutstroom meten? 4.Hoe beveilig je dit systeem tegen isolatiefouten? Neen, de stroom is te hoog. Een automaat met de juiste curve.

14 Elektrische installatietechnieken 14 Simulatie TT - net 1.Bouw en TT net.(gebruik een automaat van 16A) 2.Maak een aardsluiting op L1. 3.Meet de aardlekstroom. 10,2A 4.Welke spanning meet je tussen L1 en PE? 230V 5.Welke gevaren treden hier op De automaat valt niet af bij een relatief grote stroom van 10,2A. 6.Waarom slaat de automaat niet af? De stroom is niet hoog genoeg voor een automaat van 16A. 7.Hoe beveilig je de installatie tegen isolatiefouten? plaatsen van aardlekschakelaar Maak weer een aardsluiting op L1. 8.Wat is je besluit? Simulatie IT net Nu valt de aardlekschakelaar af, hier hebben we dus duidelijk een aardlekschakelaar nodig. 1.Bouw een IT net. 2.Maak een aardsluiting tussen L1 en PE. 3.Hoe groot is de aardlekstroom? 10mA 4.Hoe groot is de spanning tussen L1 en PE? zeer klein????? 5.Wat besluit je? Er is geen gevaar bij een eerste fout. 6.Maak een tweede fout tussen L2 en PE.(OPGEPAST) 7.Wat stel je vast? Leg uit. De automaat valt af. Met een tweede fout op een andere fase maak je een kortsluiting. 8.Welke gevaren schuilen hier? Directe kortsluiting. Gevaarlijke contactspanningen 9.Beveilig de installatie efficiënt. Aansluiten van de isolatiewachter 10.Herhaal de eerste fout. 11.Wat is je besluit? Eerste fout : isolatie wachter geeft een melding dat er een isolatiefout is. Tweede fout : installatie valt onmiddellijk af.

15 Elektrische installatietechnieken Project opdrachten en installatiemethoden Vertrekkende aan de transformator in werkhuis B04 (zie opstellingsschema) gaan we dus robot1, robot2, en een transportlift elektrisch aansluiten met een voedingskabel en een voedingsrail. Eerst ga je bepalen welk materiaal je nodig hebt. Maak hiervoor gebruik van deze bundel, catalogus, cd-rom en/of internet. Voor het bepalen van de draadsektie en de beveiligingen maken we ook gebruik van de laagspanningsgids van Schneider Electric Opstellingschema en grondschema (werkhuis B04) Automaat van de voedingskabel Robot1 Robot2 Transportl. Grondschema: zie blz Wat is de totale stroom in onze installatie? (We gebruiken hier telkens een fictief getal omdat de installatie nog niet definitief is) robot 1 : In= 6A. robot 2 : In= 5A. transportlift: In= 7A. Totale stroom : In(totaal) = 18A.

16 Elektrische installatietechnieken 16 Grondschema

17 Elektrische installatietechnieken Bepalen van de voedingsrail. Principe: Om machines snel en praktisch aan en af te koppelen, te verplaatsen of te verwisselen is het aan te raden om een railkokersysteem te gebruiken. Ook de kleine verbruikers kunnen aangesloten worden zonder omslachtige kabelwerken. Tenslotte kan je de verlichting aan de onderzijde van het systeem ophangen. Voor kleine vermogens zijn de rails tweepolig (tot 40A). Voor grotere vermogens zijn ze driefasig, al dan niet met nulleider, uitgevoerd. Het systeem hangt op aan draadstangen. Op de gewenste aftakplaats klikt men een aftakkast. Deze maakt verbinding met koperen of aluminium railgeleiders. In de aftakkast plaats je dan de gepaste beveiliging in functie van de machine. Dit kan zowel met zekeringen als met vermogenschakelaars of installatieautomaten. Verder is er weer een uitgebreid gamma van hulpstukken. De documentatie van het CANALIS-systeem van Telemecanique geeft meer toelichting. De meeste industriële fabrikanten beschikken over een gelijkaardig product. Om nu te weten welke en hoeveel elementen je nodig hebt, maak je gebruik van het volgende adres en blz. 18 en 19 van deze bundel. Welke en hoeveel elementen hebben we eigenlijk nodig? Lijnelementen Welk merk? Welk vermogen? Welke lengte hebben we nodig? typenummer? Hoofdaansluiting of voedingselement typenummer Plafondbevestigingen typenummer Draadstangen Railstekker of aftakkasten(3stuks) Typenummer (In te vullen door de ll.) Canalis(Telemecanique) 40A 2 maal 3 meter. KNA-04EA430 (2x) KNA-10ZA1 (1x) (10x)KNA-10ZA1 M6 (4stuks) KNA-02CF5

18 Elektrische installatietechnieken 18 (Op deze en de volgende bladzijde vind je al enige informatie over het railkokersysteem van Telemecanique)

19 Elektrische installatietechnieken 19 Lijnelementen voedingselementen richtingsveranderingen Eindsluitkappen

20 Elektrische installatietechnieken Bepalen van de voedingskabel (kabeldoorsnede) Gebruik ook handboek Elektrotechnisch tekenen schema s lezen 3 (Wolters Plantyn serie elektrotechniek) Om het joule-effect te beperken, moet de doorsnede van de kabel voldoende groot zijn. De maximale stroomsterkte waarbij de warmteontwikkeling de isolatie-eigenschappen niet in het gedrang brengt noem je de toelaatbare stroomsterkte Iz Die stroomsterkte mag je uiteraard niet overschrijden. Daarom ga je een thermische veiligheid kiezen die kleiner is dan Iz. De verbruikstroom In gaat kleiner zijn dan de waarde van de thermische veiligheid Irth, die op zijn beurt kleiner is dan de toelaatbare stroom Iz in de kabel In < Irth < Iz Toelaatbare stroom Iz is niet alleen afhankelijk van de samenstelling van de kabel, maar ook van factoren die de warmteafgifte van de kabel beïnvloeden: -de plaatsingswijze van de kabel(in de grond, in een buis, in een kabelkanaal, in een kabelgoot, enz.) -de nabijheid van andere kabels. -de omgevingstemperatuur In de tabel nr.1 doorsnede van kabels lees je voor enkele kabels de waarde van Iz af De totale nominale stroom hebben we gezocht in (In totaal = 18 A) We kiezen bijvoorbeeld een 4-aderige XVB-F2 kabel. In de tabel vinden we een kabel die juist een grotere stroomsterkte kan voeren dan In Dit is de kabel van 2,5 mm²,de stroomsterkte mag 32A bedragen. Iz is voorlopig dus 32A. De uiteindelijke waarde Iz krijg je door correctiefactoren in rekening te brengen Om rekening te houden met de omgevingstemperatuur raadpleeg je tabel nr. 2.

21 Elektrische installatietechnieken 21 (In te vullen door de ll.) Je veronderstelt dat de luchttemperatuur maximaal 25 C is, de correctiefactor k1 = 1,06 In tabel nr.3 correctiefactoren voor Iz betreffende kabelkanalen lees je in de 2de kolom 0,90 als correctiefactor voor een gesloten goot. K2 = 0,90 In tabel nr.4 correctiefactoren voor Iz betreffende de nabijheid van andere kabels bij plaatsing in kabelgoten lees je in de 3 de kolom 0,88 als correctiefactor voor bijvoorbeeld 4 meeraderige kabels in een gesloten goot K3 = 0,88 Iz = Iz.k1.k2.k3 = 32.1,06.0,90.0,88 = 26,8 A De kabel XVB-F2 5G2.5 is dus de juiste keuze

22 Elektrische installatietechnieken 22 Tabel 1

23 Elektrische installatietechnieken 23 Tabel 2 Correctiefactoren voor Iz betreffende de omgevingstemperatuur Omgevingtemperatuur C Kabels 1en 6kV ,22 1,17 1,12 1,06 1 0,93 0,87 0,79 0,71 Tabel 3 Correctiefactoren voor Iz betreffende kabelkanalen, goten en kokers. Doorsn ede in mm² Meeraderige kabel Éénaderig kabelsysteem 2.half open kabelkanaal 0,90 0,81 2.half open kabelkanaal 0,95 0,86 3.gesloten goot 0,90 0,81 4.open goot 0,98 0,91 Tabel 4 Correctiefactoren voor Iz betreffende de nabijheid van andere kabels bij plaatsing in kabelgoten. Aantal kabels of systemen 1.gesloten fabriekskabelkana al 2.halfopen fabriekskabelkana al Meeraderige kabels Éénaderige kabelsystemen ,94 0,90 0,8 8 0,95 0,91 0,8 9 3.gesloten goot 0,94 0,90 0,8 8 0,86 0,8 5 0,87 0,8 6 0,85 0,8 5 4.open goot 0,97 0,93 0,91 0,89 0,8 8 0,9 4 0,9 5 0,9 4 0,9 5 0,91 0,89 0,92 0,90 0,91 0,89 0,93 0,91

24 Elektrische installatietechnieken 24

25 Elektrische installatietechnieken Beveiliging van de installatie In de stekkers die op de voedingsrail geplugd worden moet men zekeringen of automaten plaatsen in functie van de belasting. Ofwel is deze waarde opgegeven door de fabrikant van de machine, ofwel berekent men deze waarde aan de hand van het nominaal vermogen en de gebruiksspanning Uitgaande van de doorsnede van de geleider kan men het kaliber van de beveiliging bepalen. Een vermogenschakelaar of automaat moet gekozen worden in functie van: De karakteristieken van het net waarin hij geïnstalleerd wordt. -Spanning -Frequentie -Stroomsterkte -Onderbrekingsvermogen -Aantal polen De gewenste bedrijfscontinuïteit. -Ofwel een totale selectiviteit verzekeren tussen twee opeenvolgende apparaten in serie. -Ofwel een gedeeltelijke selectiviteit verzekeren. Het geheel van de na te leven veiligheidsvoorschriften. -Beveiliging van personen tegen onrechtstreekse aanraking. -Beveiliging van de kabels. -beveiliging van diverse elektrische elementen. Gebruik hierbij de laagspanningsgids van Schneider Electric Om de spanning, de stroomsterkte, en de frequentie te bepalen zal je eerst de specificaties van elk aangesloten toestel moeten zoeken.(typeplaatje, documentatie, elektrische schema s)

26 Elektrische installatietechnieken 26 Bepalen van de kortsluitstroom Het onderbrekingsvermogen in een bepaald punt van het net hangt af van de kortsluitstroom (Icc), de lengte, de doorsnede en de samenstelling van de kabel stroomafwaarts. Ten gevolge van de impedantie van de leidingen is de kortsluitstroom die in het net kan voorkomen kleiner dan de kortsluitstroom aan de klemmen van de transformator. Het volstaat dan een automaat te kiezen met een groter onderbrekingsvermogen dan de gevonden Icc. Eerst bekijken we de kortsluitstroom stroomopwaarts. (aan de transformator) Voor de meeste gangbare transfo s is de kortsluitstroom Icc gelijk aan 20 x In. (voor een nauwkeurige berekening zie ) Volgens het typeplaatje van onze transformator in het werkhuis is dat 20 x 15A = 300A Zoek nu in de tabel op blz. 27(bepalen van de kortsluitstroom) van de koperen geleiders op de regel die overeenstemt met de kabeldoorsnede 2,5mm². De lengte van de betrokken kabel of de dichtstbijzijnde waarde is 21m Op het snijpunt van de kolom met deze waarde en de regel waarop de dichtstbijzijnde waarde van de kortsluitstroom stroomopwaarts vermeld is(in dit geval 1 ka,de kleinste waarde) vindt u de waarde van de gezochte kortsluitstroom, Icc stroomafwaarts = 0,6 ka Het aantal polen is telkens 4(3fazegeleiders en nulleider) Het bepalen van de curve B, C, of D(zie blz. 28 en 29)

27 Elektrische installatietechnieken 27 Bepaal nu de nodige eigenschappen voor elke automaat. De automaten van robot1, robot2, en de transportlift worden telkens in de aftakkasten of stekkers van het railkokersysteem gemonteerd. De automaat van de voedingskabel wordt geplaatst in de verdeelkast bij de transformator.(zie blz. 15 opstellingsschema ) Gegevens voor de automaat van stekker 1(robot 1) Spanning: 230/400V Frequentie: 50 Hz Stroomsterkte: 6A Onderbrekingsvermogen: 3000A Aantal polen: 4 B, C, of D curve :(zie blz. 24) B Gegevens voor de automaat van stekker 2(robot 2) Spanning: 230/400V Frequentie: 50 Hz Stroomsterkte: 5A Onderbrekingsvermogen: minstens 0,6 ka Aantal polen: 4 B, C, of D curve :(zie blz. 24) B Gegevens voor de automaat van stekker 3(transport lift) Spanning: 230/400V Frequentie: 50 Hz Stroomsterkte: 7A Onderbrekingsvermogen: 3000A Aantal polen: 4 B, C, of D curve :(zie blz. 24) B Gegevens voor de automaat van de voedingskabel(totaal vermogen) Spanning: 230/400V Frequentie: 50 Hz Stroomsterkte: 18A Onderbrekingsvermogen: 3000A Aantal polen: 4 B, C, of D curve :(zie blz. 24) B Isolatiewachter is reeds aanwezig(praktijklokaal B04)

28 Elektrische installatietechnieken 28

29 Elektrische installatietechnieken Installatieautomaten Doel: Om in nieuwe elektrische installaties de verschillende stroomkringen te beschermen tegen overbelasting en kortsluiting. De installatieautomaat wordt ook gebruikt voor het vervangen van smeltveiligheden. Werking: De stroom vloeit van aansluitklem nr.10 door bimetaal nr.9 naar elektromagnetische spoel nr.7. Via de contacten nr.4 geraken we uiteindelijk aan het aansluitpunt nr. 5. Bij overbelasting: het bimetaal nr.9 zal opwarmen waardoor deze zal buigen in de pijlrichting. De stang nr. 2 kan nu het afschakelmechanisme nr. 3 bedienen. Bij kortsluiting: de kortsluitstroom door de spoel nr. 7 zal een elektromagnetisch veld ontwikkelen dat groot genoeg is om de slagpen nr.12 in de richting van het afschakelmechanisme nr. 3 te sturen Resultaat: de installatieautomaat zal in de 2 gevallen afschakelen. Voordeel: In vergelijking met een smeltveiligheid kan een installatieautomaat meerdere malen gebruikt worden. 12

30 Elektrische installatietechnieken 30 Uitschakelkarakteristieken De eerste uitvoering (B) Deze beveiliging word gebruikt voor het beveiligen ver verlichting en voor verwarming de automaat zal uitschakelen bij 3 tot 5 keer In. De tweede uitvoering (C) Hier zal de automaat in beveiliging treden bij 5 tot 10 keer In. Deze C uitvoering gebruiken we onder andere voor het beveiligen van motoren. Het nadeel van de B uitvoering is dat bij het aanlopen van een motor de aanloopstroom te groot zou worden zodat deze automaat zal afschakelen. De derde uitvoering (D) Bij deze uitvoering zal de automaat uitschakelen bij 10 tot 20 keer In, hij wordt gebruikt voor het beveiligen van netten en stroombanen bij zware motoren met een grote aanloopstroom. Bij de keuze voor het beveiligen van een stroomkring mag men de installatie automaat met één kalibernummer verhogen in vergelijking met de normale smeltveiligheid.

31 Elektrische installatietechnieken Aardlekschakelaar Doel: Vooral in TT-netten gaat de overstroombeveiliging niet of te traag reageren op aardfouten (onrechtstreekse aanraking) De aardlekschakelaar staat in dat geval borg voor een veilige installatie. De aardlekschakelaar werkt volgens het differentiaalprincipe. Principe: Bij een correcte installatie zal de stroom in de toevoerleiding gelijk en tegengesteld zijn aan de stroom in de terugvoerleiding. Nu is elke stroomvoerende geleider omgeven door een elektromagnetisch veld. De velden in de toevoer en de terugvoer zullen tegengesteld zijn en elkaar opheffen. Indien er een lekstroom naar de aarde optreedt, dan is dit evenwicht verstoord. Er blijft een lekveld over. Dit noemen we het verschilstroom- of differentiaalstroomprincipe. Werking: In de verbruiker vloeit er een lekstroom naar de aarde via Rf en Ra. Deze verschilstroom wekt in de kern a een magneetveld op en bijgevolg in spoel N een spanning. Spoeltje b zit rond de kern van een permanente magneet die via c de schakelaar d ingeschakeld houdt. Door de foutstroom wordt in b een magneetveld opgewekt dat de permanente magneet verzwakt zodat via c de schakelaar opent.

32 Elektrische installatietechnieken Isolatiewachter IT-netten hebben de functie in geval van isolatiefouten de spanning te behouden zonder dat er gevaarlijke toestanden ontstaan. We hebben eerder in dit project (1.3.4) gezien dat dit kan zolang er een eerste fout optreedt. Belangrijk is nu controle te hebben of die eerste fout er is en ze dan op te sporen vooraleer een tweede fout kan optreden. De beveiligingsinrichting moet dan immers gaan werken. Toestellen voor permanente isolatiecontrole sturen een wisselstroom met lage frequentie tussen het net en de aarde. Op basis van de waarde van die stroom berekent de isolatiewachter de isolatieweerstand. Komt die isolatieweerstand beneden de ingestelde waarde, dan signaleert het toestel dit. We kunnen nu de isolatiefout opsporen zonder dat de spanning uitschakelt. (Voorbeeld: Schakeling 3 fasen AC.) cmt/monitoring/insulation.htm - 9k

33 Elektrische installatietechnieken Kortsluitstroom en kortsluitspanning van een transformator. Onder kortsluitspanning (Uk) van een transformator verstaan we de spanning uitgedrukt in % van de normale spanning, die we aan de primaire klemmen moeten leggen opdat in de secundaire windingen met kortgesloten klemmen, de nominale stroomsterkte bij vollast zou vloeien. Voorbeeld: Bij een transformator met : - kortsluitspanning 6% - primaire spanning 230V - secundaire stroom 580A zullen we bij kortsluiten van de secundaire wikkeling 230 x (6/100) = 13,8V aan de primaire klemmen moeten leggen om in de secundaire windingen een stroom van 580A te doen vloeien. De kortsluitstroom Icc aan de transformator is nagenoeg gelijk aan de nominale secundaire stroomsterkte In van de transformator vermenigvuldigd met 100 en gedeeld door Ucc. Icc U Icc 13,8V 580A 230V A Icc = In x 100 Ucc

34 Elektrische installatietechnieken Tekenopdracht Werk in WS-CAD een volledig schema uit van de installatie in je eigen werkhuis Herhalingsvragen 1. Beschrijf 3 hoofdzaken die de keuze van een netsysteem bepalen. 2. Teken het systeem van aardverbinding in een TT-net. 3. Beschrijf de gevolgen van een aardfout in een TT-net. 4. Verklaar waarom en hoe we een TT-net beveiligen tegen onrechtstreekse aanraking. 5. Teken de systemen van aardverbinding bij een TN-net. 6. Wat is het onderscheid tussen TN-C, TN-S, en TN-CS? 7. Teken het systeem van aardverbinding in een IT-net. 8. Beschrijf de gevolgen van een eerste en een tweede aardfout in een IT-net. 9. Op welke wijze heb je in een IT-net controle of de impedantie nog voldoende groot is m.a.w. of er geen eerste aardfout aanwezig is. 10. Indien we gebruik maken van een voedingsrail, waar plaats je dan de gepaste beveiliging voor de aangesloten verbruiker? 11. Met welke elementen ga je rekening houden als je de keuze van een vermogenschakelaar of een automaat moet maken? 12. Beschrijf aan de hand van de figuur op blz. 27 de werking van een installatieautomaat. 13. Wat is het verschil tussen een beveiliging met uitschakelkarakteristiek B, C, en D? 14. Beschrijf aan de hand van de figuur op blz. 31 de werking van een aardlekschakelaar. 15. Op welke manier berekent een isolatiewachter de isolatieweerstand in een installatie?

Hoofdstuk 3 : Het driefasennet

Hoofdstuk 3 : Het driefasennet Hoofdstuk 3 : Het driefasennet Algemeen In de lessen praktijk of laboratorium heb je waarschijnlijk de aansluitklemmen van een driefasennet opgemerkt. Je kan alzo 4 klemmen onderscheiden waarvan er 3 dezelfde

Nadere informatie

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen 1 Kortsluitstromen en kabelberekeningen Veel werk? Kennis in Praktijk... Kabelberekeningen Door : Joost de Koning Product manager vermogensschakelaars Lid NEC64 commissie (NEN1010) Lid NEC23E commissie

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor.

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Bij ontwerp elektriscge installatie dient er verplicht gebruik te maken van gekeurd

Nadere informatie

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema LES4 Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema Aansluitingsmogelijkheden hoofdbord Het hoofdverdeelbord Symbolen op grondschema Opdracht 1 Het elektrisch

Nadere informatie

Laden van elektrische wagens. Oktober 2015

Laden van elektrische wagens. Oktober 2015 Laden van elektrische wagens Oktober 2015 Dit is een uitgave van Tecnolec Marlylaan 15/8 1120 Brussel info@volta-org.be www.tecnolec.be Volta 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Veiligheid in de installatie. Vermeir Tom

Veiligheid in de installatie. Vermeir Tom Veiligheid in de installatie 1 Veiligheid in de installatie 1) Nulleiderstelsels : TT - TN - IT 2) Kortsluitvermogenberekening 3) Selectiviteit in de installatie 4) Filiatie 5) Motorbeveiligingen 2 1 Nulleiderstelsels

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

TT-net. T: geaard in het transformatorstation T: geaard bij de verbruiker

TT-net. T: geaard in het transformatorstation T: geaard bij de verbruiker TT-net T: geaard in het transformatorstation T: geaard bij de verbruiker Bij dit net wordt de nulleider rechtstreeks geaard in het transformatorstation. De PEgeleider is hier afzonderlijk voor aarding

Nadere informatie

DE VEILIGHEID VAN EEN INSTALLATIE BIJ VERVORMDE STROMEN

DE VEILIGHEID VAN EEN INSTALLATIE BIJ VERVORMDE STROMEN DE VEILIGHEID VAN EEN INSTALLATIE BIJ VERVORMDE STROMEN FOCUS Om een elektrisch net veilig uit te baten, is het van belang dat de installatie goed beveiligd is. Elektriciteit kan de oorzaak zijn van brand

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

Verhaaltje ZX-Ronde 21 september 2008. Zekeringen ( stroom / tijd beveiligen )

Verhaaltje ZX-Ronde 21 september 2008. Zekeringen ( stroom / tijd beveiligen ) Verhaaltje ZX-Ronde 21 september 2008 Zekeringen ( stroom / tijd beveiligen ) Zekeringen is een artikel uit de Electron van september 2008. Het is een artikel wat geschreven is door Hans PA0JBB. Het is

Nadere informatie

Scheidingstransformatoren. ZX ronde 27 september 2015

Scheidingstransformatoren. ZX ronde 27 september 2015 Scheidingstransformatoren. ZX ronde 27 september 2015 Wanneer er een aardfout ontstaat in een geaard net (TN stelsel ) zal er ten gevolge van deze fout direct een hoge stroom via de aardfout naar aarde

Nadere informatie

NEN Werken met de. Pluspakket NEN 1010:2015. MBO Elektrotechniek. Meer ie. verder in technisch vakmanschap

NEN Werken met de. Pluspakket NEN 1010:2015. MBO Elektrotechniek. Meer ie. verder in technisch vakmanschap Werken met de NEN 1010 Pluspakket - NEN 1010:2015 Meer ie t informa 0 44 99 0 l 088-4 kenteq.n @ m a e t e servic nteq.nl www.ke MBO Elektrotechniek Werken met de NEN 1010 Pluspakket NEN 1010:2015 verder

Nadere informatie

Elektrische veiligheid

Elektrische veiligheid Elektrische veiligheid Versie archi s Elektrische veiligheid ELEKTRISCHE VEILIGHEID Bescherming van personen (tegen ongevallen) Bescherming van zaken (tegen brand,..) 2 Elektrische veiligheid REGLEMENTERING

Nadere informatie

Elektrische voeding van IT systemen

Elektrische voeding van IT systemen Elektrische voeding van IT systemen Overzicht van deel 7 Reglementering - Kwaliteitsmerk Beveiliging tegen overstroom Bescherming tegen elektrische schokken Keuze van het UPS systeem Aarding en afscherming

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen SCHAKELAARS 250.01 Algemeen Schakelaars en andere bedieningstoestellen moeten conform de desbetreffende door de Koning zijn, of overeenkomen met bepalingen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden.

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 1 Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 Spanningsverlies leid tot vermogensverlies en daarbij energieverlies. Met het berekenen van kabels moet hier rekening mee gehouden worden. Als de doorsnede

Nadere informatie

BEREKENINGSBLAD TE VERWACHTEN KORTSLUITSTROOM, BEVEILIGING TEGEN ONRECHTSTREEKSE AANRAKING EN MAXIMALE KABELLENGTES volgens EN

BEREKENINGSBLAD TE VERWACHTEN KORTSLUITSTROOM, BEVEILIGING TEGEN ONRECHTSTREEKSE AANRAKING EN MAXIMALE KABELLENGTES volgens EN BEREKENINGSBLAD TE VERWACHTEN KORTSLUITSTROOM, BEVEILIGING TEGEN ONRECHTSTREEKSE AANRAKING EN MAXIMALE KABELLENGTES volgens EN60204.1. 2D1004300001 Horende bij Cbon: OVERZICHT INSTALLATIE + GEGEVENS WAARDEN.

Nadere informatie

OC-27143.1 Het onderhouden van mechanische onderdelen 2012

OC-27143.1 Het onderhouden van mechanische onderdelen 2012 Krachtstroom antwoorden Doel Je kunt een stekker of een contrastekker aan een krachtstroomsnoer monteren. Oriëntatie Bij het werken met elektriciteit speelt de veiligheid een zeer grote rol. Een onveilige

Nadere informatie

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Basiscursus NEN 1010 NEN 1010:2015 maart 2016 Bestemd voor de cursussen: basiscursus NEN 1010, opfriscursus NEN 1010, inspecties aan elektrische installaties,

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008)

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Dhr. M. Smekens, technisch directeur BTV 2012 Wie is BTV? BTV, afkorting van Technisch

Nadere informatie

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Opleiding: COMFORTSCHAKELINGEN Niveau: Afdeling: Studiegebied: Mechanica-Elektriciteit (SVWO) Residentieel elektrotechnisch installateur Lesnr. Behandeld van/tot Leerinhoud

Nadere informatie

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars

Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars Elektriciteit en veiligheid op het podium voedingen, beveiliging, zekeringen en aardlekschakelaars Energievoorziening Van de centrale naar de gebruiker legt de stroom een lange weg af. In de centrale draait

Nadere informatie

Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016

Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016 Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016 De tijd van velddagen en festiviteiten breekt weer aan. Voor het aansluiten van elektrische apparatuur wordt vaak een klein aggregaat gebruikt. Maar ook zijn er

Nadere informatie

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/In De techniek waarop Nederland draait VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/ln In deze folder vatten we de essenties van

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit. OPGAVE: Elektrische arbeid bij hoogspanning. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit. OPGAVE: Elektrische arbeid bij hoogspanning. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: Elektrische arbeid bij hoogspanning Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 6 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10 Theorie :.../10

Nadere informatie

MBO Elektrotechniek. NEN 1010 Opdrachtenboek 2 - NEN 1010:2015. Meer ie NEN Opdrachtenboek 2 NEN 1010:2015. verder in technisch vakmanschap

MBO Elektrotechniek. NEN 1010 Opdrachtenboek 2 - NEN 1010:2015. Meer ie NEN Opdrachtenboek 2 NEN 1010:2015. verder in technisch vakmanschap NEN 1010 Opdrachtenboek 2 - NEN 1010:2015 Meer ie t informa 0 44 99 0 l 088-4 kenteq.n @ m a e t e servic nteq.nl www.ke MBO Elektrotechniek NEN 1010 Opdrachtenboek 2 NEN 1010:2015 verder in technisch

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Ref: Dossiernr: 16-0457 Aanvrager: Veronique De Waegenaere Datum: 30/06/2016 Verslagnr: KV5886-ERY

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750 Transformatoren Inleiding Naast voedingen voor ICT-apparatuur, maken steeds meer en meer apparaten zoals de verlichting, de belinstallatie, stuurkringen, signalisatietoestellen gebruik van spanningen lager

Nadere informatie

Magneetschakelaars: technische eigenschappen

Magneetschakelaars: technische eigenschappen Magneetschakelaars: technische eigenschappen Elektrische eigenschappen omschrijving modulaire magneetschakelaars voor DIN-rail montage hulpcontact norm IEC 61095 type Magn.schak Magneetschakelaar handbediening

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager installatieautomaat ( groep ) testknop aardlekschakelaar hoofdschakelaar coderingsstreep (zwart of grijs) De

Nadere informatie

elektrotechniek CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 8

elektrotechniek CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 8 elektrotechniek CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk NEN-EN-IEC 61439 H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer Belangrijk Per 1 november 2014 is de oude norm IEC 60439 voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen niet meer van toepassing De nieuwe norm NEN-EN-IEC

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager De groepenverdeler in uw meterkast Beste bewoner, Uw Hager-groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze stroom

Nadere informatie

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren 22 november 2011 Onderwerpen: - Theorie stroomtransformatoren - Vervangingsschema CT -

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 113000983 www.acavzw.be info@acavzw.be VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek:

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1 4.1. Algemeen...1 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 4.3. Elektrische leidingen...2 4.3.1. Algemeen... 2 4.3.2. Moeilijk ontvlambare

Nadere informatie

Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010

Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010 Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010 1 september 2015 Elektrische beveiligings- en beschermingsmaatregelen Schok (Hfdst. 41) Direct (basisbescherming) Indirect (foutbescherming)

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM C1/111 SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM ln DE BOVENGRONDSE LIJNEN EN ONDERGRONDSE ENERGIEKABELS Datum

Nadere informatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie 36 Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) geeft aan in hoeverre een elektrisch systeem het vermogen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN Beroepsprofiel

Nadere informatie

BEVEILIGING GROTERE ELEKTROMOTOREN

BEVEILIGING GROTERE ELEKTROMOTOREN W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS - Elektrotechniek / meet- en regeltechniek L. van Wallenburg - Erkend Elektrotechnisch Installateur Wethouder Van Klinkenstraat 5 4306 CT NIEUWERKERK telefoon / fax : 0111-642039

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 101001765 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2014100255 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1 Nota s: Energie voor de lamp 1. Probleemstelling 50 2. Transport van elektriciteit in een kring 50 2.1. Wat is een elektrische stroomkring? 50 2.2. Stromen van water - stromen van elektriciteit 51 2.3.

Nadere informatie

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN 85 ACTIEVE BESCHERMING BIJ LAAGSPANNING MET AUTOMATISCHE ONDERBREKING VAN DE VOEDING 28.03 Begrippen met betrekking tot karakteristieken van beschermingstoestellen 85.01 Kenmerken Residuële differentiële

Nadere informatie

Berekening veiligheid in Gaia

Berekening veiligheid in Gaia Berekening veiligheid in Gaia 03-153 pmo 23 september 2003 Phase to Phase BV Utrechtseweg 310 Postbus 100 6800 AC Arnhem T: 026 356 38 00 F: 026 356 36 36 www.phasetophase.nl 2 03-153 pmo Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

LABO 2 : Opgave oscilloscoopmetingen DC

LABO 2 : Opgave oscilloscoopmetingen DC Opgave oscilloscoopmetingen 1 / 13 LABO 2 : Opgave oscilloscoopmetingen DC 1. Doelstellingen Na het uitvoeren van de proeven : ken je de massaproblemen bij de scoop. kan je de grootte van een spanning

Nadere informatie

elektrotechniek CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D

elektrotechniek CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D elektrotechniek CSPE BB 2009 minitoets bij opdracht 4 variant d Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen 6. Afronding hoofdstuk 2 6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen Inleiding Bij de introductie van dit hoofdstuk heb je je georiënteerd op het onderwerp van dit hoofdstuk

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 128000593 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2013070658 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

TAD: Technologische AdviesDienst

TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Verdeelborden In een elektrische installatie mag er slechts veilig elektrisch materieel gebruikt worden. Volgens deze algemene regel betekent dit dus ook dat

Nadere informatie

Huisinstallatie 5-5-2004. K.U.Leuven Department of Electrical Engineering ELEN - Electrical Energy

Huisinstallatie 5-5-2004. K.U.Leuven Department of Electrical Engineering ELEN - Electrical Energy Huisinstallatie 1 De elektrische huisinstallatie (aarding) Nieuwbouw Bestaande gebouwen Spreidingsweerstand Wat aarden? 2 De elektrische huisinstallatie (equipotentiaalverbinding) Bijkomende equipotentiaal

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 09.00-10.30 uur ELEKTROTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst.

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED VAN

Nadere informatie

Toetsmatrijs examen 8064

Toetsmatrijs examen 8064 Kwalificatie en Crebo: MK-EIT / TSI 10237 / 10238 Deelkwalificatie en Crebo: 4007 50984 Servicedocument: 6191 / 6192 / 6209 Titel van het examen: Practicum ontwerpen 3 Relevante eindtermen. DK 4007 Ontwerpen,

Nadere informatie

verbinding van geleiders (3 of 4)

verbinding van geleiders (3 of 4) Elektrische schema s tekenen Van Grieken A. 1. Inleiding. De elektrische kringloop gebruikt men zoals een mechanische tekening, om gedachten en inzichten over te brengen. Het is dus een uitdrukkingsmiddel

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Thermische, maximale en aardlekbeveiliging gecombineerd Removability: uitwisselen zonder demontage van de doorverbindingsrail Schroefaansluiting PZ2 Foutstroom indicatievenster

Nadere informatie

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal 1 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal Algemene Objectgegevens Code Code 2014.05 Object Naam NEN 3140 Adres

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

ZX ronde van 10 april 2011

ZX ronde van 10 april 2011 ZX ronde van 10 april 2011 Transformatoren Vandaag een verhaaltje over de transformator geen speciale transformator maar gewoon een doorsnee voedingstransformator met een gelamelleerde kern. De werking

Nadere informatie

Visuele Inspectie van elektrische installaties

Visuele Inspectie van elektrische installaties Inspectiepunten De voeding van de installatie Controle van de voeding Beoordeel welk stelsel in ingezet en of deze op de juiste wijze is toegepast. Beoordeel ook de aansluiting en splitsing van PEN leidingen.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 25 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79, 80, 85, 96, 104, 126 en 131 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties ALBERT II,

Nadere informatie

Veiligheid in elektrische netwerken

Veiligheid in elektrische netwerken Hoofdstuk 10 Veiligheid in elektrische netwerken Doelstellingen 1. Begrippen uit de elektrische veiligheid kennen 2. Weten dat de veiligheid van elektrische installaties in wetten en normen beschreven

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 -

Nadere informatie

informeert TAD: Technologische AdviesDienst

informeert TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Beveiligingen in UPS-installaties Een perfect elektriciteitsnet zou een sinusoïdale spanning leveren die bovendien permanent aanwezig zou moeten zijn. In werkelijkheid

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd Deel0 Relatie met internationale normen IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) NEC (Nederlands Elektrotechnisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave Dankwoord... v Inhoudsopgave... vii Afkortingen en symbolen... xix Hoofdstuk 1 Inleiding... 23 Hoofdstuk 2 Regelgeving...

Inhoudsopgave Dankwoord... v Inhoudsopgave... vii Afkortingen en symbolen... xix Hoofdstuk 1 Inleiding... 23 Hoofdstuk 2 Regelgeving... Dankwoord... v Inhoudsopgave... vii Afkortingen en symbolen... xix Hoofdstuk 1 Inleiding... 23 1.1 Situering... 23 1.2 Doelstellingen... 23 1.3 Overzicht... 25 Hoofdstuk 2 Regelgeving... 32 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar.

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. Mkv Magnetisme Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. In een punt P op een afstand d/2 van de rechtse geleider is

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING xv Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 112003858 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2014100648 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

ZX Ronde 14 augustus 2011

ZX Ronde 14 augustus 2011 ZX Ronde 14 augustus 2011 Hoogspanning en veiligheid Er is een kenmerkend verschil tussen laagspanning en hoogspanning. Er zijn natuurkundige effecten die pas optreden boven een bepaalde spanning. In de

Nadere informatie

De industrieel elektrotechnisch installateur

De industrieel elektrotechnisch installateur Profiel van De industrieel elektrotechnisch installateur Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 industrieel elektrotechnisch installateur versie 2012 Pagina 1 Titulatuur

Nadere informatie

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie:

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie: Meer informatie: Provincie Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder Aardingsbureau Noord Postbus 196 8000 GB Zwolle Telefoon 038 852 76 05 Provincie Friesland Postbus 81 8900 AB Leeuwarden

Nadere informatie

Project huisinstallatie voor de onderbouw

Project huisinstallatie voor de onderbouw Inhoudsopgave 1 Elektrische stroom.... 1 1.1 Waterstroom.... 1 1.2 Knikker stroom... 2 1.3 Geleiders en isolators.... 2 2 Elektrische schakeling... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Zekering en aardlekschakelaar...

Nadere informatie

GELEIDERS. 3.- de elektrodynamische invloeden die kunnen voorkomen in geval van kortsluiting, de veiligheid niet in gevaar brengen;

GELEIDERS. 3.- de elektrodynamische invloeden die kunnen voorkomen in geval van kortsluiting, de veiligheid niet in gevaar brengen; 198 KEUZE VAN DE ELEKTRISCHE LEIDINGEN Ook van toepassing voor Zeer Lage Veiligheidsspanning De elektrische leidingen die geen integrerend deel uitmaken van een elektrisch toestel of machine, en in het

Nadere informatie

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID 2 AARDING / VOOR ALLE ZEKERHEID 3 INHOUDSOPGAVE Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 6

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT Wanneer loopt er stroom? Elektrische apparaten werken alleen als er een stroom door loopt. Om de stroom te laten lopen is er altijd een spanningsbron nodig. Dat kan een

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 27-3-2016 12:40 Februari 2016-1 EENFASE EINDGROEPEN BEVEILIGD DOOR VIERPOLIGE AARDLEKSCHAKELAAR Volgens de Nederlandse aanvulling op bepaling 531.2.1.3 van NEN 1010:2015 is het aansluiten van eenfase-eindgroepen

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

ZX- ronde 28 december 2014

ZX- ronde 28 december 2014 ZX- ronde 28 december 2014 Hoogspanning. Veel radio amateurs hebben nog eindversterkers met buizen of willen die gaan kopen wel of niet tweede hands. Zonder enige vorm van kennis kan het gevaarlijk zijn

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 168000073 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015061631 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften. Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen,

Nadere informatie