CO 2 Management Goudappel Groep BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 Management Goudappel Groep BV"

Transcriptie

1 GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door D. van de Woestijne / Zienergie BV D. van de Woestijne / Zienergie BV D. van de Woestijne / Zienergie BV ----t

2 Zienergie BV Postbus AE Ommen Tel: Fax:

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Over dit rapport Over Goudappel CO 2 footprint Afbakening CO 2 footprint Scopes van de CO 2 footprint Organisatorische grenzen Referentie Verificatieverklaring Energie review CO 2 uitstoot per thema CO 2 uitstoot per scope Analyse van de CO 2 footprint Scope 1: directe CO2-emissie Scope 2: indirecte CO2-emissie Scope 3: emissie door derden Significant energieverbruik en benchmark Kwantificeringmethodes Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden CO 2 compensatie Energieprestatie indicatoren CO 2 reductiebeleid Beleidsverklaring van de directie Kwantitatieve doelstellingen en taakstel-lingen CO 2 reductieaanpak Uitgangspunten Maatregelen Verwarming van gebouwen Elektriciteit Zakelijk verkeer Woon-werkverkeer Actieplan CO 2 reductie per jaar Energie Managementsysteem Monitoring, meting en analyse Interne audit Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Directiebeoordeling Keteninitiatieven Slim Werken Slim Reizen Mobiliteitsvouchers Stimuleren fietsgebruik Spitsmijdend reizen...22

4

5 1 Inleiding 1.1 Over dit rapport Deze rapportage bevat de CO 2 footprint analyse, de CO 2 reductiedoelstellingen en CO 2 reductiemaatregelen van Goudappel Groep BV over het jaar De CO 2 footprint geeft een beeld van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van Goudappel Groep BV. De CO 2 footprint is opgesteld volgens ISO Dit rapport is opgesteld om verantwoording af te leggen over het CO2 beleid van de Goudappel Groep. Ter bekrachtiging daarvan wil de Goudappel Groep zich laten certificeren volgens de CO 2 Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de CO2 footprint over het jaar (onderdeel 3.A.1. van de CO2 Prestatieladder) Hoofdstuk 3 beschrijft de kwantitatieve CO2 reductiedoelstellingen voor scope 1 & 2 emissies van het bedrijf en de projecten ten opzichte van het referentiejaar (onderdeel 3.B.1. van de CO2 Prestatieladder) Hoofdstuk 4 beschrijft het plan van aanpak en de te nemen maatregelen voor CO2 reductie voor het bedrijf en de projecten. (onderdeel 3.B.1. van de CO2 Prestatieladder) Hoofdstuk 5 beschrijft het energie managementsysteem van Goudappel Groep BV. (onderdeel 3.B.2. van de CO2 Prestatieladder) Hoofdstuk 6 bevat een beschrijving van de keteninitiatieven waarin Goudappel actief is (onderdeel 3.D.1 van de CO2 Prestatieladder). 1.2 Over Goudappel Goudappel is een adviesbureau gericht op mobiliteitsvraagstukken. Mobiliteit, omdat wij ons verplaatsen, is de drijfveer van ons bedrijf. Wij dragen bij aan bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en economische vitaliteit in Nederland en daarbuiten. Wij verbinden expertises, belangen en partijen. Dat doen wij vanuit kennisleiderschap en niet alleen. Samen met zusterbedrijven uit de Goudappel Groep, onze klanten, partners en maatschappelijke organisaties werken wij aan integrale oplossingen, voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Goudappel Groep bestaat uit de werkmaatschappijen Goudappel Coffeng BV, Omnitrans International BV en Tiem BV. Daarnaast heeft CO 2 Management Goudappel Groep 1

6 Goudappel Groep een belang in MAPtm BV en een minderheidsbelang in MINT in België. In Nederland voert Goudappel haar activiteiten uit vanuit vestigingen in Deventer (hoofdkantoor) Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Amsterdam. In totaal telt Goudappel Groep 232 fte (jaarverslag 2011). CO 2 Management Goudappel Groep 2

7 2 CO 2 footprint 2.1 Afbakening CO 2 footprint Scopes van de CO 2 footprint De CO 2 footprint analyse brengt de verschillende bronnen van de uitstoot van broeikasgassen in kaart. Daarbij worden de verschillende vormen van uitstoot omgerekend naar CO 2 equivalenten. De methode van de CO 2 Prestatieladder maakt onderscheid tussen directe en indirecte emissies en emissies door derden. Dit onderscheid vertaalt zich in drie scopes: Scope 1: Directe emissies Bijvoorbeeld: aardgasverbruik of brandstofverbruik van lease- en bedrijfsauto s. Scope 2: Indirecte emissies Bijvoorbeeld: elektriciteitsverbruik en zakelijk gebruik privé auto door werknemers. Scope 3: Emissie door derden Bijvoorbeeld: woon werkverkeer, emissie door afval en emissie door uitbesteed werk. SKAO rekent Business Travel en Personal cars for business travel tot scope 2. Voor deze CO 2 footprint zijn de emissies uit Scope 1 en scope 2 in kaart gebracht. Ook het woonwerk verkeer en zakelijk OV verkeer, onderdeel van scope 3, zijn meegenomen. CO 2 Management Goudappel Groep 3

8 2.1.2 Organisatorische grenzen De CO 2 footprint heeft betrekking op Goudappel Groep BV, met de werkmaatschappijen Goudappel Coffeng BV, Omnitrans International BV, Tiem BV en MAPtm BV. Figuur 1: Structuur Goudappel Groep BV De deelname van Goudappel in Mint NV betreft een minderheidsbelang. Een A-C analyse heeft aangewezen dat Mint NV niet tot de A- aanbieders behoort. Mint NV is daarom niet in de inventarisatie betrokken. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze rapportage ligt bij de directie van Goudappel Groep BV. De verantwoordelijke persoon is dhr. J. Benschop, directeur van Goudappel Groep BV Referentie Deze CO 2 footprint is opgesteld over Goudappel Groep BV heeft niet eerder een CO 2 footprint opgesteld volgens de methode van de CO 2 Prestatieladder. Het jaar 2011 is daarmee tevens het basisjaar (referentiejaar). Voor de berekening van de CO 2 footprint is gebruik gemaakt van de CO 2 emissiefactoren van de CO 2 Prestatieladder 2.1. CO 2 Management Goudappel Groep 4

9 2.1.4 Verificatieverklaring De CO 2 footprint rapportage over 2011 wordt geverifieerd door KEMA. 2.2 Energie review Binnen deze organisatorische grens zijn de volgende energiestromen geïdentificeerd: Elektraverbruik en verwarming van de gebouwen in Deventer, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Amsterdam. Brandstofverbruik (lease)auto s. Zakelijk verkeer met huur auto s Zakelijk verkeer met privé auto s Zakelijk verkeer met OV Zakelijk vliegverkeer Woon-werkverkeer In tabel 1 staat een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 emissie. Verkeer zakelijk Emissiefactor CO2-eq. Leaseauto in km km 210 gram/voertuigkm 71,8 6,3% Huurauto in km km 210 gram/voertuigkm 10,1 0,9% Zakelijk gebruik privéauto in km km 210 gram/voertuigkm 242,3 21,3% Openbaar Vervoer km 65 gram/reizigerskm 40,2 3,5% Luchtvaart regionaal (<700 km) 936 km 270 gram/reizigerskm 0,3 0,0% Luchtvaart Europa ( km) 6588 km 200 gram/reizigerskm 1,3 0,1% Luchtvaart Mondiaal (>2500 km) km 135 gram/reizigerskm 17,3 1,5% Woonwerk verkeer Emissiefactor CO2-eq. Openbaar vervoer km 65 gram/reizigerskm 45,0 4,0% Personenauto km 210 gram/voertuigkm 335,6 29,5% Elektra Emissiefactor CO2-eq. Deventer eigendom kwh 455 gram/kwh 167,8 14,7% Deventer huur kwh 455 gram/kwh 72,7 6,5% Den Haag kwh 455 gram/kwh 42,2 3,7% Eindhoven kwh 455 gram/kwh 12,3 1,1% Leeuwarden 9411 kwh 455 gram/kwh 4,3 0,4% Amsterdam kwh 455 gram/kwh 4,9 0,4% Verwarming Emissiefactor CO2-eq. Deventer eigendom m gram/m3 32,1 2,8% Deventer huur m gram/m3 14,5 1,2% Den Haag 251 GJ gram/gj 2,8 0,2% Eindhoven 8536 m gram/m3 15,6 1,4% Leeuwarden 539 m gram/m3 1,0 0,1% Amsterdam 1780 m gram/m3 3,2 0,3% Tabel 1: Energiestromen Goudappel CO 2 Management Goudappel Groep 5

10 2.2.1 CO 2 uitstoot per thema Figuur 3 geeft een overzicht van de CO 2 uitstoot per thema en figuur 4 laat zien hoe de CO 2 uitstoot van het energieverbruik (gas, stadsverwarming en elektriciteit) is verdeeld over de verschillende vestigingen. CO 2 -footprint per thema Figuur 3: CO 2 uitstoot per thema CO2 uitstoot Energieverbruik per vestiging ton CO Verwarming Elektriciteit Deventer eigendom Deventer huur Den Haag Eindhoven Leeuw arden Amsterdam Figuur 4: CO 2 uitstoot van energieverbruik per vestiging CO 2 Management Goudappel Groep 6

11 2.2.2 CO 2 uitstoot per scope Onderstaande tabel geeft een overzicht van de CO 2 uitstoot onderverdeeld naar de scopes zoals beschreven in paragraaf Scope 1: directe emissies CO 2-equivalent Verwarming (gas) 65,9 ton CO 2 Zakelijk verkeer lease en huurauto's 81,9 ton CO2 Totaal Scope 1 147,8 ton CO 2 Scope 2: indirecte emissies CO 2-equivalent Elektriciteit 304,9 ton CO 2 Stadsverwarming 2,8 ton CO 2 Zakelijk gebruik privé auto 242,3 ton CO 2 Zakelijk vliegverkeer 18,8 ton CO2 Totaal Scope 2 568,8 ton CO 2 Scope 3: emissies derden CO 2-equivalent Woonwerk verkeer auto & OV 380,6 ton CO 2 Zakelijk verkeer OV 40,2 ton CO 2 Totaal Scope 3 420,9 ton CO 2 Tabel2: CO 2 uitstoot naar scope 2.3 Analyse van de CO 2 footprint De totale CO 2 uitstoot van Goudappel in 2011 bedraagt 1137 ton CO 2 equivalenten Scope 1: directe CO2-emissie De directe CO 2 emissie bedraagt 147,8 ton CO 2 -equivalent en is afkomstig van gasverbruik voor verwarming van de kantoren en het gebruik van lease en huurauto s. Er vindt geen CO 2 emissie als gevolg van de verbranding van biomassa plaats. Alle CO 2 emissies binnen Goudappel Groep zijn gekwantificeerd. Er vindt geen opslag of binding van CO 2 plaats Scope 2: indirecte CO2-emissie De indirecte CO 2 emissie bedraagt 569 ton CO 2 -equivalent. Het grootste deel daarvan is afkomstig van het elektriciteitsverbruik (grijze stroom). Het zakelijk gebruik van privé auto s is goed voor 242,3 ton CO 2, en de zakelijke vliegreizen veroorzaakt 18,8 ton CO 2. De CO 2 uitstoot afkomstig van stadsverwarming behoort ook tot scope 2 en bedraagt 2,8 ton CO 2. CO 2 Management Goudappel Groep 7

12 2.3.3 Scope 3: emissie door derden Goudappel heeft ook de uitstoot van woonwerk verkeer en het zakelijke OV verkeer in kaart gebracht, behorende bij scope 3. De CO 2 uitstoot van woonwerk verkeer bedraagt 380,6 ton CO 2 equivalent en het zakelijk verkeer met OV 40,2 ton CO 2.Het zakelijk gebruik van OV maakt wat betreft het aantal kilometers een groot deel uit van het zakelijke verkeer van Goudappel (31%) Significant energieverbruik en benchmark In tabel 3 is het significant energiegebruik en verbruik (de belangrijkste energiestromen) weergegeven met de interne en externe variabelen die daar invloed op hebben. Energiegebruik en verbruik % van CO2 uitstoot Invloed Externe variabelen Schatting toekomstig gebruik Woonwerkverkeer 33% Type voertuig, gedrag medewerkers Geen significante wijziging Zakelijk verkeer 34% Elektriciteit 27% Gasverbruik verwarming 6% Type voertuig, gedrag medewerkers Verlichting, apparatuur, koeling, gedrag medewerkers, energiebron Installatie gebouwen, gedrag medewerkers Tabel 3: Significant energiegebruik en -verbruik Graaddagen Geen significante wijziging Geen significante wijziging Geen significante wijziging Om te zien waar Goudappel staat in vergelijking met vergelijkbare organisaties zijn in onderstaande tabel een aantal energieprestaties vergeleken met vergelijkbare organisaties. Aspect Kengetal Eenheid Goudappel Arcadis Oranjewoud Kantoor* Verwarming gas per medewerker m 3 / fte Elektriciteit kwh per medewerker kwh / fte Elektriciteit kwh per vloeroppervlak kwh / m Gebouw CO 2 per medewerker CO 2 / fte 1,61 1,17 0,95 2,29 Zakelijk verkeer CO 2 per medewerker CO 2 / fte 1,65 2,96 2,86 Woonwerk CO 2 per medewerker CO 2 / fte 1,64 0,57 1,63 Woonwerk km per medewerker km / fte Totaal CO 2 per medewerker CO 2 / fte 4,9 4,70 5,48 * Gemiddeld voor kantoren (veel overheidskantoren), bron: Milieubarometer Tabel 4: Benchmark energieprestatie CO 2 Management Goudappel Groep 8

13 Verwarming Uit de benchmark blijkt dat Goudappel een relatief laag gasverbruik per medewerker heeft in vergelijking met het gemiddelde kantoorgebruik. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat het gasverbruik sterk verschilt, afhankelijk van de energieprestatie van het gebouw. In de waarde voor Kantoor uit de Milieubarometer zitten veel verouderde overheidsgebouwen met een relatief hoog gasverbruik voor verwarming. Elektriciteit Ook voor het elektriciteitsverbruik zit Goudappel onder het gemiddelde per medewerker voor Kantoor. Het gebruik per m² vloeroppervlak bevindt zich op een vergelijkbaar niveau als bijvoorbeeld Arcadis, ook een zakelijke dienstverlener. Ook hier zit weer veel verschil tussen de installatie van gebouwen wat ook blijkt uit de cijfers van de verschillende vestigingen van bijvoorbeeld Arcadis (van 80 tot 160 kwh / m2). Op het totale energieverbruik van gebouwen is nog winst te behalen, gezien de uitstoot per medewerker ten opzichte van bijvoorbeeld Arcadis en Oranjewoud. Zakelijk Verkeer De CO 2 uitstoot als gevolg van zakelijk vervoer is laag in vergelijking met bijvoorbeeld Arcadis en Oranjewoud. Dit is het gevolg van een actief beleid om voor duurzame mobiliteit te kiezen vanuit de eigen werkzaamheden en een veelvuldig gebruik (31%) van openbaar vervoer. Woon-werkverkeer De CO 2 uitstoot als gevolg van woonwerk verkeer is vergelijkbaar met andere bedrijven Kwantificeringmethodes De kwantificering van de bronnen van CO 2 emissie naar CO 2 - emissiewaarden is gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruik gemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is gebruik gemaakt van de kilometerregistratie. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Voor het gebruik van de huurpanden waar de energiekosten in de servicekosten verrekend zijn, is het totale energieverbruik van het pand naar rato van de hoeveelheid gehuurd vloeroppervlak (m²) toegerekend. Bij de huurpanden waar van de verhuurders totaal geen inzicht is in het energieverbruik is een schatting van het energieverbruik gedaan op basis van het bouwjaar van het pand en een vergelijkbaar energieverbruik per m² vloeroppervlak of de eindafrekening van de verhuurder en een gemiddelde energieprijs. Voor de omrekening naar CO 2 emissiewaarden is gebruik gemaakt van de emissiefactoren uit het Handboek CO 2 Prestatieladder versie 2.1. CO 2 Management Goudappel Groep 9

14 2.3.6 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Uit de footprint blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 emissie van Goudappel komt uit het brandstofverbruik voor voertuigen en het elektriciteitsverbruik. Het is daarom van belang om deze uitstoot nauwkeurig vast te leggen. Brandstofverbruik vervoer (Scope 2&3) Het overgrote deel van de CO 2 uitstoot als gevolg van het zakelijk verkeer is gebaseerd op gedeclareerde kilometers van privé auto s van werknemers. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld brandstofverbruik per km. Hier kunnen echter grote verschillen in zitten per voertuig. Voor de CO 2 Prestatieladder is deze aanname acceptabel. De CO 2 uitstoot als gevolg van het woonwerk verkeer is gebaseerd op de woonwerk afstand en het type vervoermiddel dat gebruikt wordt voor woonwerk verkeer (zoals bekend bij de HR afdeling). Voor bepaalde categorieën zijn aannames gemaakt voor de verdeling tussen vervoermiddelen: Mobilitycard: 50% km met OV 50% km met auto Fietsplan/OV: 90% km met OV 10% km met auto Ook voor het woonwerk verkeer wordt uitgegaan van een gemiddeld brandstofverbruik per autokilometer. Dit kan in werkelijkheid verschillen per voertuig. De CO 2 uitstoot als gevolg van het zakelijk verkeer met OV is gebaseerd op de rapportage van de aanbieder van de mobiliteitskaart. Hierin zitten echter ook woonwerk OV kilometers. Deze zijn van het totaal aantal OV kilometers afgetrokken. Een aantal werknemers maakt ook zakelijke OV kilometers met een OV jaarkaart. Deze kilometers worden niet geregistreerd. Voor dit aantal kilometers is een inschatting gemaakt op basis van de verhouding mobiliteitskaarten OV jaarkaarten en het aantal kilometers geregistreerd met de mobiliteitskaarten. Goudappel heeft voor de vestiging in Deventer begin 2012 een Slim Werken Slim Reizen scan gedaan waarbij door middel van vragenlijsten bij werknemers werd bepaald welk vervoermiddel en welke reisafstand wordt gebruikt. Hierbij wordt een CO 2 uitstoot gemeld van 187 ton (tegen 207 ton in de hierboven getoonde footprint). Het aantal vervoerskilometers per auto liggen (relatief) dichter bij elkaar: km in de Slim Werken Slim Reizen scan en km op basis van de gegevens van de HR afdeling. Om toekomstige footprints goed met elkaar te kunnen vergelijken en de Slim Werken Slim Reizen scan ook alleen voor de vestiging in Deventer is gedaan, worden de HR gegevens als basis voor de berekening van de footprint gebruikt. Energieverbruik (Scope 1 en 2) Het elektriciteitsverbruik van het eigendomsdeel in Deventer, de vestiging Amsterdam en Eindhoven zijn op basis van het verbruik in de eindafrekening van Het elektriciteitsverbruik in Leeuwarden op basis van het verbruik in de eindafrekening van 2010, het verbruik in Den Haag is gebaseerd op het totale verbruik van het pand en het deel dat Goudappel hier huurt (20%). Het verbruik in Deventer in het huurdeel is gebaseerd op het verbruik per m2 van het eigendom deel aangezien dit gebouw een vergelijkbare infrastructuur en gebruik heeft. CO 2 Management Goudappel Groep 10

15 Het gasverbruik van het eigendomsdeel in Deventer en de vestiging Amsterdam zijn bepaald op basis van het verbruik in de eindafrekening van Het verbruik in Den Haag is gebaseerd op het totale verbruik van het pand en het deel dat Goudappel hier huurt (20%). Het verbruik in Deventer in het huurdeel is gebaseerd op het verbruik per m2 van het eigendom deel aangezien dit gebouw een vergelijkbare infrastructuur heeft. Het verbruik in Leeuwarden en Eindhoven is op basis van de rekening van 2011 en de gemiddelde gasprijs van dat jaar volgens de Vereniging van Energiebedrijven. Het kantoor in Leeuwarden is gevestigd in een energiezuinig pand. Het gasverbruik van de vestiging in Leeuwarden is dan ook vrij laag in vergelijking met het verbruik in andere vestigingen. Vooral de geschatte waarden op basis van de rekening en de gemiddelde energieprijs zijn onzeker omdat niet bekend is welke prijs de pandeigenaar betaalt. Dit gaat om de panden in Leeuwarden en Eindhoven. Omdat deze panden een relatief kleine invloed (3,0%) hebben op de totale footprint, is deze onzekerheid acceptabel te noemen. Echter, om doelstellingen per vestiging te stellen is het van belang meterstanden te achterhalen CO 2 compensatie Goudappel compenseert de CO 2 uitstoot sinds 2008 met een bijdrage aan de (eigen) stichting Iganga (www.iganga.nl) waarbij een fictieve prijs van15 euro per ton CO 2 uitstoot geldt. Vanuit deze stichting worden projecten gefinancierd in ontwikkelingslanden die bijdragen aan lokale duurzame mobiliteit. 2.4 Energieprestatie indicatoren Op basis van de analyse van de CO 2 uitstoot en het in de vorige paragraaf bepaalde significante energieverbruik, zijn de volgende indicatoren bepaald om de energieprestatie van Goudappel te meten en te monitoren: Indicator Eenheid Waarde 2011 Totale CO 2 uitstoot per medewerker ton CO 2/fte 4,9 CO 2 uitstoot woonwerk verkeer per medewerker ton CO 2/fte 1,64 Elektraverbruik per medewerker kwh/fte 2888 Gasverbruik verwarming per medewerker m 3 /fte* 162 CO 2 uitstoot zakelijk verkeer per medewerker ton CO 2/fte 1,65 Gebruik duurzame energie % groene stroom/gas 0% * Verbruik stadsverwarming omgerekend naar m 3 gas equivalent. Tabel 5: Energieprestatie indicatoren Goudappel CO 2 Management Goudappel Groep 11

16 3 CO 2 reductiebeleid 3.1 Beleidsverklaring van de directie De Goudappel Groep wil een voortrekkersrol spelen in onze nationale CO2- reductie door het versnellen van de verduurzaming van mobiliteit in Nederland én door een eigen interne bedrijfsvoering gericht op CO2-reductie. Dat betekent structureel aandacht voor duurzaamheid in onze adviezen en optimalisatie van duurzaamheid in onze eigen bedrijfsvoering Voor de bedrijfsactiviteiten is, in het kader van de CO2 Prestatieladder, een carbon footprint opgesteld voor het jaar Deze CO2- emissieinventarisatie dient als basis voor het opstellen van de reductiedoelstellingen tot eind 2015 en de daaraan gekoppelde reductiemaatregelen. In drie jaar tijd wil de Goudappel Groep 15% CO2 per fte reduceren ten opzichte van het referentiejaar Wij willen in het eerste kwartaal van 2013 met een certificaat op trede 3 van de CO2 Prestatieladder aantonen dat we onze eigen huishouding op orde te hebben. Vervolgens ondernemen we de nodige stappen en ontwikkelen we (keten)initiatieven om de CO2-uitstoot terug te dringen. Hieraan koppelen we het doel om in de eerste helft van 2014 trede 5 van de CO2 prestatieladder te bereiken. Dit document bevat een plan van aanpak met de voor de komende jaren voorgenomen maatregelen, inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden 3.2 Kwantitatieve doel- en taakstellingen De kwantitatieve doelen voor 2015 zijn gebaseerd op de CO 2 footprint van 2011 (hoofdstuk 2) en de beleidsverklaring zoals opgesteld in de vorige paragraaf. Dit heeft geresulteerd in de volgende taakstellingen: Scope 1 & Scope 2 CO2 Reductie Besparing op totale CO2 uitstoot 2011 Verwarming 40% 28 ton CO2 2,5% Elektriciteit 40% 122 ton CO2 10,7% Scope 3 Woonwerk verkeer 5% 19 ton CO2 1,7% Totaal 169 ton CO2 14,9% CO 2 Management Goudappel Groep 12

17 4 CO 2 reductieaanpak 4.1 Uitgangspunten Goudappel is door haar kernwerkzaamheden al bewust bezig met duurzame mobiliteit en dus ook CO 2 reductie. Er zijn al veel maatregelen genomen om duurzame keuzes te maken in mobiliteit. Goudappel medewerkers hebben goede IT-voorzieningen om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Ook beschikt iedere medewerker over een MobilityMixx-kaart. Het ingevoerde betaald parkeren bij de vestigingen worden gedoneerd aan de 'eigen stichting Iganga, die duurzame mobiliteit bevordert in ontwikkelingslanden. Zuster(detacherings)bedrijf Tiem schafte eind 2005 haar kantoor af en werkt en reist volledig slim. Naast deelname aan diverse Slim Werken Slim Reizen-pilots, zet Goudappel zelf ook pilots op. Er is een e-bakfiets aangeschaft die medewerkers drie maanden lang op proef kunnen gebruiken. Goudappel heeft de eigen CO 2 uitstoot in de afgelopen jaren gecompenseerd door een bijdrage van 15 euro per ton CO 2 uitstoot in een (eigen) stichting Iganga waarmee lokale duurzame mobiliteitsprojecten in ontwikkelingslanden worden gefinancierd. Dit telt niet mee in de carbon footprint rapportage maar geeft uiteraard wel invulling aan het klimaatbeleid van Goudappel. De CO 2 uitstoot beperken is het meest effectief in de volgende volgorde: Het beperken van de vraag Apparatuur en voertuigen minder uren laten maken Energie efficiëntie door: Efficiëntere apparatuur gebruiken Apparatuur efficiënter instellen Duurzame energie gebruiken: Duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met milieukeur) of groen gas(biogas). Zelf duurzame energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers, windenergie of aardwarmte. 4.2 Maatregelen In een workshop op 16 oktober 2012 zijn een aantal mogelijke maatregelen benoemd waarmee CO 2 gereduceerd kan worden om de doelstellingen te behalen. Bij deze workshop, begeleid door Zienergie, waren aanwezig: Wim Dommerholt, coördinator kwaliteit en informatie Gerwin de Boer, senior adviseur Tjeerd de Boer, senior adviseur CO 2 Management Goudappel Groep 13

18 Robert van der Brink, senior adviseur Bolie Rühl, hoofd facilitaire dienst Jeannet Konijnenberg, medewerker P&O Gerard van Heusden, hoofd PR en communicatie Petra Wezelman, hoofd financieel economische zaken De hier benoemde maatregelen worden hieronder per taakstelling verder uitgewerkt Verwarming van gebouwen Taakstelling: 40% CO 2 reductie per FTE in 2015 t.o.v Voor het verlagen van het aardgasverbruik voor verwarming van de kantoren zijn al verschillende maatregelen genomen. Dit betreft alleen het pand in Deventer dat in eigendom is. Bij de huurpanden is het moeilijker maatregelen te nemen aangezien Goudappel niet verantwoordelijk voor de installaties is. Reeds genomen reductiemaatregelen: Installatie van een warmtewiel bij de bouw van het pand. Nachtstand voor verwarming/koeling (na uur tot uur). Temperatuurregeling is weersafhankelijk. Geplande reductiemaatregelen: Efficiënter kantoorgebruik: in 2014 wordt de kantoorruimte in Deventer beperkt van 3800 naar 2600 m2 en in Den Haag van 1100 naar 400 m2 (veel ruimte wordt nu niet gebruikt) Energielabel bij nieuw huurcontract vragen aan verhuurder De mogelijkheden onderzoeken voor verbeteren van het energielabel voor eigen pand met energiebesparing maatwerkadvies en maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar, uitvoeren Elektriciteit Taakstelling: 40% CO 2 reductie per FTE in 2015 t.o.v Reeds genomen reductiemaatregelen: Toepassen van daglichtafhankelijke regeling en bewegingssensoren voor verlichting Nieuwe printers met pas die vergeten prints voorkomen TL buitenverlichting is vervangen door LED Onderzoek naar gebruik zonnepanelen kantoor Deventer Geplande reductiemaatregelen: Efficiënter kantoorgebruik (zie ook 4.2.1) Mogelijkheid van LED verlichting onderzoeken in het pand Waterkoelers niet meer vervangen als deze stukgaan 1 telefoon per medewerker i.p.v. vaste telefoon en mobiel Bestanden en rapporten aan klanten meer digitaal aanleveren i.p.v. gedrukt CO 2 Management Goudappel Groep 14

19 Mogelijkheden inkoop groene stroom onderzoeken Zakelijk verkeer Taakstelling: geen Hier zijn al een aantal maatregelen genomen die ook hebben geleid tot een relatief lage CO 2 uitstoot ten gevolgen van zakelijk verkeer (zie paragraaf 2.3.4). Er is dan ook voorlopig geen doelstelling voor verdere reductie gepland. Reeds genomen reductiemaatregelen: Kilometervergoeding is lager bij meer gereden kilometers MobilityMix kaart voor alle medewerkers die reizen zonder OV jaarkaart sinds 2008 Maximaal B-klasse huurauto Gebruik van videoconference Woon-werkverkeer Taakstelling: 5% CO 2 reductie per FTE in 2015 t.o.v Reeds genomen reductiemaatregelen: Volledige OV vergoeding Betaald parkeren bij kantoor sinds 2009, opbrengst gaat naar Stichting Iganga waarbij duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden wordt gestimuleerd. Door Goudappel zelf ontwikkelde Slim Reizen scan toegepast op eigen vestiging in Deventer (Elektrische) fietsen plan sinds 2000 IT voorzieningen voor thuiswerken, flexibele werktijden Geplande reductiemaatregelen: Uitvoeren van Slim Reizen scan op alle vestigingen van Goudappel Laadpaal voor elektrische auto plaatsen 4.3 Actieplan Actieplan Aan de hand van de opgestelde maatregelen is een actieplan opgesteld: CO 2 Management Goudappel Groep 15

20 Proces/organisatorische maatregelen Efficiënter kantoorgebruik B. Rühl Label huurauto s meewegen bij nieuw inkoopcontract met verhuurder Uitvoeren van Slim Reizen scan op alle vestigingen van Goudappel Mogelijkheden inkoop groene stroom onderzoeken Technische maatregelen Verlopen huurcontract 2013 Marie-José Olde Kalter Betrokken personen Inkoop Alle medewerkers Traject Start Eind Verantwoordelijk Activiteiten Monitoring energieprestatie Implementeren Opnemen in inkoop criteria Enquête uitvoeren B. Rühl Onderzoek Energiemaatwerk advies eigen pand Q Q B. Rühl Uitvoeren energiebesparende maatregelen met terugverdientijd <5 jaar Mogelijkheden LED verlichting kantoor Deventer Waterkoelers niet meer vervangen als deze stukgaan Eén telefoon per medewerker i.p.v. vaste telefoon en mobiel Q Q B. Rühl Extern advies Q Q B. Rühl Onderzoek Planning Kosten - N.N.B. doorlopend N.N.B Q B. Rühl - doorlopend 2013 B. Rühl Laadpaal voor elektrische auto plaatsen 2013 B. Rühl Gedragsverandering maatregelen Bestanden en rapporten aan klanten meer digitaal aanleveren i.p.v. gedrukt 2013 Implementeren Installateur opdracht geven Alle medewerkers Implementeren, opnemen in werkinstructie doorlopend CO 2 reductie (ton) 23 Meten (meterstanden) 1 Registratie brandstofverbruik 19 Woonwerkregistratie 108 Energiecontract + GVO s 17 Meten (meterstanden) Incl. 0,1 Meten (meterstanden) 0,1 Meten (meterstanden) 0,5 Registratie brandstofverbruik (scope 3 niet meegenomen) Monitoring resultaten CO 2 footprint analyse CO 2 footprint analyse CO 2 footprint analyse CO 2 footprint analyse CO 2 footprint analyse CO 2 footprint analyse CO 2 footprint analyse CO 2 footprint analyse CO 2 Management Goudappel Groep 16

21 4.4 CO 2 reductie per jaar Aangezien een aantal van de CO 2 reductie maatregelen een grotere impact hebben dan andere, zal de 15% CO 2 reductie in 2015 niet gelijk verdeeld zijn over de tussenliggende jaren. Op basis van bovenstaand actieplan, is de reductiedoelstelling van 15% op de volgende manier ingevuld voor de verschillende jaren: 2012: 0% (nog geen reductiemaatregelen genomen in dit jaar) 2013: 2% 2014: 10% 2015: 3% CO 2 Management Goudappel Groep 17

22 5 Energie Managementsysteem De doelstellingen, taakstellingen en maatregelen zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken, worden volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus continue bijgesteld en verbeterd. 5.1 Monitoring, meting en analyse In onderstaande tabel volgt een overzicht van monitoring voor energiegebruik, energieprestatie, uitvoering van het actieplan en evaluatie van het energieverbruik. Energiegebruik voor berekening footprint Registratie van elektriciteitsverbruik Registratie van gasverbruik Registratie kilometers huur en leaseauto s Frequentie Bron Verantwoordelijk jaarlijks jaarlijks Maandelijks Jaarafrekening energiebedrijf / verhuurder Jaarafrekening energiebedrijf / verhuurder Tankpas B. Rühl B. Rühl A. Grotentraast en W. Elfrink Registratie zakelijke km OV Maandelijks Mobiliteitskaart / NS kaart A. Grotentraast en W. Elfrink Registratie zakelijke km in privé auto Maandelijks declaraties A. Grotentraast en W. Elfrink Invoeren in CO 2 footprint jaarlijks CO 2 footprint (Excel) W. Dommerholt Energieprestatie Energieprestatie indicatoren jaarlijks CO 2 footprint (Excel) W. Dommerholt Actieplan Registratie uitgevoerde Slim Reizen scans doorlopend W. Dommerholt Registratie gedrukte rapporten aan klanten Registratie energiebesparende maatregelen uit maatwerk advies doorlopend doorlopend W. Dommerholt B. Rühl Evaluatie Energieverbruik t.o.v. verwachting jaarlijks CO 2 footprint (Excel) W. Dommerholt CO 2 Management Goudappel Groep 18

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 28-02-2014 W. Dommerholt J. Benschop Zienergie BV Postbus

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep CO2 Footprint 2017 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: j.vandiepen@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door

Nadere informatie

CO2 Footprint 2013 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2013 Goudappel Groep CO2 Footprint 2013 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep CO2 Footprint 2016 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: j.vandiepen@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door

Nadere informatie

CO2 Footprint 2014 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2014 Goudappel Groep CO2 Footprint 2014 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO2 Footprint 2015 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2015 Goudappel Groep CO2 Footprint 2015 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: j.vandiepen@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep CO2 Footprint 2015 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V.

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 Directiebeoordeling 2017

CO 2 Directiebeoordeling 2017 CO 2 Directiebeoordeling 2017 Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 02-03-2017 Kenmerk GCH001/Dmw/0031.01 Datum 02-03-2017 W. Dommerholt Hoofd kwaliteit Goudappel Groep J. Benschop

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO ₂ -Prestatieladder. Energiemanagement Actieplan

InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO ₂ -Prestatieladder. Energiemanagement Actieplan InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO ₂ -Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2016-2020 Was getekend 7 juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20141210 Energiemanagement Actieplan Was getekend 10 december 2014. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

CO 2 Management Rapportage 2011

CO 2 Management Rapportage 2011 CO 2 Management Rapportage 2011 - CO 2 Footprint Rapportage - CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak - Energiemanagementsysteem CO 2 Prestatieladder 2.0 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

CO2 Footprint rapportage 2016 Vleesbedrijf Bolscher B.V.

CO2 Footprint rapportage 2016 Vleesbedrijf Bolscher B.V. CO2 Footprint rapportage 2016 Vleesbedrijf Bolscher B.V. Naam opdrachtgever: Vleesbedrijf Bolscher B.V. Adres: Strootsweg 40 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U CO Voortgangsrapportage U15 016 01-01-016 t/m 31-1-016 CO Voortgangsrapportage U15 016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Veranderingen. CO-voetafdruk.1. Rapportageperiode 016.. Historische

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG 3-IN-1 C02-REDUCTIEPLAN Becono Beheer BV voor de werkmaatschappijen: Becono Betonverharding BV Aannemingsbedrijf Witteveen BV Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 21 november 2011 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer 0495613 Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

CO2 Directiebeoordeling 2016

CO2 Directiebeoordeling 2016 G GOUDAPPEL GROEI) EXPERTS IN MOBII I CO2 Directiebeoordeling 2016 Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 03-03-2015 W. Dommerholt J. Benschop 1.1 17-03-2015 W. Dommerholt J.

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

CO 2 footprint Coolmark B.V. 2012

CO 2 footprint Coolmark B.V. 2012 CO 2 footprint Coolmark B.V. 2012 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

LIGHTRONICS B.V. / LIGHTRONICS GmbH Directiebeoordeling over 2015-2016 (d.d. 16-05-2016) Energiemanagementsysteem conform CO 2 -Prestatieladder

LIGHTRONICS B.V. / LIGHTRONICS GmbH Directiebeoordeling over 2015-2016 (d.d. 16-05-2016) Energiemanagementsysteem conform CO 2 -Prestatieladder LIGHTRONICS B.V. / LIGHTRONICS GmbH Directiebeoordeling over 2015-2016 (d.d. 16-05-2016) Energiemanagementsysteem conform CO 2 -Prestatieladder Deelnemers: Jos Spapens Tom Hamelers (verslag) Tony van der

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20151216 Energiemanagement Actieplan Was getekend 16 december 2015. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Datum: 07 maart 2017 Status: concept Pagina 1 van 13 Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 2 Energie Management Programma

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 8-10-2013 F. Wuts Update en aanpassing van een aantal

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie