Overeenkomst Bedrijfstelefonie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Bedrijfstelefonie"

Transcriptie

1 Partijen, Bedrijfsnaam Rechtsgeldig vertegenwoordiger Adres Postcode Woonplaats hierna te noemen Afnemer en vof mobiel-bellen.com, Tormentil 15, 8445RP Heerenveen, Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T. Paulusma, hierna te noemen Aanbieder, overwegende: dat Aanbieder een telefooncentrale via Internet exploiteert; dat Afnemer haar bedrijfstelefonie wil onderbrengen bij Aanbieder; dat Partijen de afspraken over de levering van diensten en apparatuur willen vastleggen. komen overeen als volgt: Afnemer levert aan Aanbieder de gegevens zoals beschreven in bijlage 1. Aanbieder levert aan Afnemer diensten en apparatuur zoals beschreven in bijlage 2. De bedrijfstelefooncentrale wordt ingericht zoals beschreven in bijlage 3. De Voorwaarden Vaste Telefonie zoals beschreven in bijlage 4 zijn van toepassing. Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud. Voor Afnemer : Datum:. Handtekening: Voor Aanbieder Datum:. Handtekening:... Naam:.. Functie:.. Naam: Ing. T. Paulusma Functie: Directeur 1

2 Bijlage 1: Algemene gegevens De verschuldigde bedragen worden via automatische incasso in rekening gebracht. U ontvangt de factuur in elektronische vorm (pdf) op een hier op te geven adres. Via onze website kunt u een overzicht krijgen van alle gevoerde gesprekken over de voorgaande maand. Bankrekening Tenaamstelling bankrekening adres voor factuur Optioneel: factuurkenmerk Wij ontvangen graag kopieën van de volgende documenten: Uittreksel KvK Kopie identiteitsbewijs Kopie recente factuur telefoonrekening (indien u bestaande nummers wilt aansluiten) Kopie recente factuur van uw internetaansluiting (optioneel, ter controle) 2

3 Bijlage 2: De apparatuur en bedrijfstelefooncentrale Ik bestel de volgende apparatuur: Toestel Basisstation 1 Aantal Prijs/stuk Siemens Gigaset basisstation C470IP. Maximaal 6 handsets en 2 gelijktijdige gesprekken. Wordt geleverd met één handset. Basisstation wordt direct op de router of switch aangesloten d.m.v. meegeleverde LAN kabel en kan bv. in de meterkast worden geplaatst. Basisstation 2 99,00 Siemens Gigaset DX800A receptie telefoon. Ingebouwd basisstation voor maximaal 6 handsets en 4 gelijktijdige gesprekken. Wordt op een router of switch aangesloten. De PC kan op de telefoon worden aangesloten, dus geen extra LAN aansluiting nodig en PC hoeft niet aan te staan! Wordt geleverd zonder handset. Als extra beschikt deze telefoon over bluetooth om uw mobiele telefoon aan te sluiten*)! Extra handset 233,00 52,00 Siemens Gigaset C47H handset. Extra handset voor basisstation 1 of 2. Inclusief lader. *) u kunt maximaal 1 mobiele telefoon gelijktijdig aansluiten. Zodra de mobiele telefoon binnen bereik is van het basisstation worden mobiele gesprekken automatisch naar één of meerdere handsets geleid. Dus een inkomend gesprek op uw mobiel laat één of meerdere handsets overgaan, de eerste die opneemt heeft het gesprek. Ik bestel de volgende bedrijfstelefooncentrale: Bedrijfstelefooncentrale voor maximaal 4 handsets en/of receptietoestellen ingericht volgens de specificaties zoals ingevuld bij De instellingen van uw telefooncentrale. Netnummers aangesloten op de bedrijfstelefooncentrale. De specificatie van de nummers staan ingevuld bij De instellingen van uw telefooncentrale Aantal Prijs/stuk Eenmalig Tarief per mnd 99,00 23,00 24,00 1,50 Extra aansluiting op de bedrijfstelefooncentrale voor handset of receptietoestel 0,00 5,00 3

4 Basisinstellingen bedrijfstelefooncentrale: Per nummer geeft u op of er kantoortijden van toepassing zijn. Indien er kantoortijden van toepassing zijn dan worden gesprekken buiten kantoortijd direct naar een voice mail geleid. In alle andere gevallen wordt gehandeld zoals bepaald in de bijlage Instellingen. Wanneer u een telefoonnummer als fax markeert dan worden inkomende faxberichten als bericht verstuurd naar een op te geven adres. Ik kunt niet zelf faxen versturen, in plaats hiervan stuurt u een bericht. U kunt tijdelijk extra doorschakelingen instellen via onze website. De doorschakelingen gelden per telefoonnummer: nummer: 1. Alle gesprekken gaan direct naar de mobiele telefoon; 2. Alle gesprekken gaan direct naar de voice mail (bv. bij vrije dag, vakantie); 3. Alle gesprekken worden afgehandeld als tijdens kantooruren ongeacht het tijdstip (bv. bij eenmalige extra openstelling) Optie 3 is alleen van toepassing indien Kantoortijden is aangevinkt voor het betreffende telefoonnummer. 4

5 Bijlage 3: De instellingen van de telefooncentrale Kantoortijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Tijden Bestaande telefoonnummers Hier geeft u op welke bestaande telefoonnummers nummers u wilt aansluiten. Let op: soms wordt een telefoonnummer ook gebruikt voor een alarminstallatie of pin apparaat. Geef dit aan, wij nemen dan contact met u op. Betreft het een telefoonnummer van een FAX zet dan een kruisje bij FAX. Geef ook aan of de kantoortijden van toepassing zijn voor het betreffende telefoonnummer. Kenmerk telefoonnummer T1 T2 T3 T4 Telefoonnummer Om bestaande telefoonnummers aan te kunnen sluiten hebben wij een kopie van een recente factuur van uw huidige provider nodig! Nieuwe telefoonnummers Alarm/ PIN Hier geeft u op welke nieuwe telefoonnummers nummers u wilt aanvragen. U mag alleen een nieuw telefoonnummer aanvragen voor een netnummer waar u een vestiging heeft. U kunt ook kiezen voor een 085-nummer, dit is een niet-geografisch nummer. Een 085-nummer is geen betaalnummer! U kunt niet zelf bepalen welk telefoonnummer u krijgt toegewezen. FAX Kantoor tijden Kenmerk telefoonnummer N1 N2 N3 N4 Netnummer nieuw telefoonnummer FAX Kantoor tijden 5

6 De namen van de toestellen en de nummers waaronder de toestellen moeten uitbellen De naam van het toestel verschijnt op het display van de handset en wordt gebruikt om door te kunnen verbinden. De namen zijn vrij te kiezen bv. kantoor, werkplaats, Klaas, privé, woonkamer, enz. Per toestel geeft u aan onder welk nummer het toestel moet uitbellen, bv. HS1 belt uit onder T1. Het uitgaand nummer verschijnt op het toestel van degene die gebeld wordt (nummerherkenning). Kenmerk handsets HS1 draadloze handset 1 HS2 draadloze handset 2 HS3 draadloze handset 3 HS4 draadloze handset 4 HS5 draadloze handset 5 HS6 draadloze handset 6 REC - receptie toestel * Naam (maximaal 20 karakters) Kenmerk telefoonnummer *Alleen van toepassing indien u kiest voor basisstation 2 met ingebouwd receptie toestel. De mobiele telefoons Hier geeft u de mobiele telefoons op die moeten samenwerken met de telefooncentrale. Kenmerk mobiele telefoon M1 (hoofdnummer) Nummer van de mobiele telefoon De adressen U geeft hier de adressen op waar de ingesproken berichten van de voice mail en de inkomende faxen naar toe moeten. Voice mail FAX adres Uw internetverbinding Wij willen graag weten wat voor internetverbinding u gebruikt. Dit om te kunnen beoordelen of er mogelijk conflicten kunnen ontstaat met bestaande telefoonnummers. Indien u niet zeker bent van onderstaande gegevens dan kunt u ook een kopie van een recente factuur naar ons sturen. Leverancier (bv. KPN) Naam product (bv.adsl 8mb) Zakelijk (JA/NEE)* 6

7 Opgeven waar de inkomende gesprekken naar toe moeten. Per netnummer geeft u aan welke toestellen over moeten gaan bij een inkomend gesprek. U kunt meerdere stappen opgeven bv. eerst moeten HS1 en HS2 overgaan, wanneer niet binnen 3x wordt opgenomen moet toestel HS3 overgaan, na 6x gaat het gesprek naar de Voice Mail. Bij Telefoonnummer geeft u het kenmerk op van het betreffende telefoonnummer (bv. T1 of N3). Het heeft geen zin om doorschakelingen op te nemen na meer dan 10 keer overgaan, de meeste telefoons verbreken de verbinding na 60 seconden. Telefoonnummer.. Initieel REC HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 M1 VM Telefoonnummer.. Initieel REC HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 M1 VM Telefoonnummer.. Initieel REC HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 M1 VM Telefoonnummer.. Initieel REC HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 M1 VM Let op: wanneer u een mobiel nummer opneemt in het doorschakelschema dan kan de voice mail van de mobiele telefoon het gesprek aannemen. Stel uw mobiele telefoon staat uit en de gesprekken voor de mobiele telefoon gaan onmiddellijk naar de voice mail van de mobiele telefoon. In dat geval zal een doorschakeling naar de betreffende mobiele telefoon er toe leiden dat het gesprek direct in de voice mail van de mobiele telefoon terecht komt. Voor de centrale is het gesprek dan afgehandeld. 7

8 Bijlage 4: Voorwaarden vaste telefonie Artikel 1 Begripsomschrijvingen Aanbieder: vof mobiel-bellen.com. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Aanbieder de Overeenkomst heeft gesloten, dan wel de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die van de Dienst(en) gebruik maakt. Overeenkomst: : de afspraken, vastgelegd in een formulier, offerte, document of op een andere wijze, schriftelijk of elektronisch, op grond waarvan door Aanbieder één of meer Diensten ter beschikking worden gesteld. Internet Telefooncentrale: een door Aanbieder aangeboden toepassing waarbij de Klant via Internet een bedrijfstelefooncentrale krijgt aangeboden die de bedrijfstelefonie van de Klant kan afhandelen en waarbij de telefoons op de locatie(s) van de klant via Internet toegang krijgen tot de bedrijfstelefooncentrale. Dienst: een dienst die door Aanbieder wordt geleverd met behulp van de Internet Telefooncentrale. Gesprekskosten: alle variabele kosten die betrekking hebben op het gebruik van de Diensten. Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de overeengekomen Diensten. *Internet Telefoon: fysieke telefoon of adapter voor het aansluiten van een analoge telefoon of een software telefoon die gebruik kan maken van de Internet Telefooncentrale. Artikel 2 Gebruik 2.1 De Internet Telefooncentrale is bedoeld voor normaal zakelijk gebruik. Het is niet toegestaan de dienst te gebruiken voor auto-dialing, telemarketing, of andere commerciële toepassingsvormen die leiden tot bovenmatig gebruik, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van Aanbieder. 2.2 Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik c.q. misbruik door derden van de Aansluiting. 2.4 Aanbieder behoudt zich het recht voor om bij afwijkend en excessief gebruik van de Internet Telefooncentrale het gebruik hiervan per Klant te beperken en/of tijdelijk te blokkeren. Onder afwijkend gebruik worden onder meer maar niet uitsluitend bedoeld uitzonderlijk lange gesprekken; veel gesprekken in een kort tijdsbestek en repeterende korte gesprekken naar één bestemming. 2.5 In geval van afwijkend en/of excessief gebruik van de Internet Telefooncentrale is Aanbieder gerechtigd echtigd om tussentijds alle gesprekskosten in de lopende factuurtermijn in rekening te brengen aan Klant. 2.6 Aanbieder hanteert, mede ter bescherming van Klant, bellimieten voor het totaal van de variabele (gespreks)kosten en de Diensten. De hoogte van de bellimiet wordt bepaald op 120% van de waarde van de gesprekskosten van de laatste factuur voor vaste telefonie plus de maandelijkse kosten voor de Diensten. Hiermee wordt voorkomen dat Klant geconfronteerd wordt met onverwacht hoge kosten. 2.7 Aanbieder kan de correcte werking niet garanderen indien Klant de Aansluiting gebruikt met apparatuur die niet door Aanbieder is geleverd. Artikel 3 Telefonienummer 3.1 Klant kan één of meerdere openbare telefoonnummers (bestaande of nieuwe) laten koppelen aan de Internet Telefooncentrale. 3.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst vervalt het telefoonnummer nummer aan Aanbieder, tenzij voor de einddatum van de Overeenkomst een verzoek tot nummerportering is ontvangen door Aanbieder. 3.3 Aanbieder kan het nummer wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummertoewijzing door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, alsmede wijzigingen in de Internet Telefooncentrale of in andere omstandigheden die nummerwijziging noodzakelijk maken. Aanbieder zal een dergelijke wijziging met opgaaf van redenen direct melden aan Klant, doch uiterlijk één maand voordat de wijziging ingaat. 3.4 Indien Klant een aanvraag voor nummerportering doet, mag Klant niet zelf het bestaande telefonieabonnement opzeggen. De kans bestaat dat in dat geval het nummer niet kan worden overgezet naar de Internet Telefooncentrale en dat Klant daarmee het nummer verliest. Aanbieder is in alle gevallen gevrijwaard van gevolgschade in geval Klant zich niet houdt aan bovenstaande richtlijn. 3.5 Aanbieder zal een aanvraag voor nummerportering per eerst volgende mogelijkheid bij de betreffende latende provider aanvragen en uitvoeren. Contractuele gevolgen bij de latende partij van de nummerportering zijn voor rekening en risico van de Klant. 3.6 Klant zal alleen geografische nummers aanvragen, in gebruik nemen en in gebruik houden indien Klant beschikt over een fysieke vestiging in het betreffende geografische nummer gebied. Bij opheffing van een fysieke vestiging zal Klant Aanbieder op de hoogte stellen en komen de betreffende geografische nummers te vervallen. Artikel 4 Verhuizing 4.1 Klant dient bij een verhuizing uiterlijk één maand voor de verhuisdatum hiervan mededeling te doen aan Aanbieder. 4.2 Indien Klant naar een ander netnummergebied (regio) verhuist, zal Aanbieder de geografische nummer(s) innemen en Klant een nieuw telefoonnummer verstrekken. Artikel 5 Privacy 5.1 Door het gebruik van de Internet Telefooncentrale worden belgegevens gegenereerd (Call Detail Records,CDR's) met informatie over de telefonische verbinding. De belgegevens worden door Aanbieder o.a. gebruikt voor het maken van de factuur, controleren van factuurgegevens en fraude detectie. Belgegevens worden voor beperkte duur bewaard en nimmer verstrekt aan derden tenzij derden de gegevens nodig hebben voor de levering van de Dienst, in dat geval zal Aanbieder met de betreffende derde een overeenkomstige privacy artikel overeenkomen. 5.2 Persoonsgegevens, belgegevens en telefoonnummers worden nimmer door Aanbieder verstrekt of verkocht aan derden, behoudens de uitzonderingen zoals genoemd in lid 5.3 en Indien Klant heeft aangegeven opgenomen te willen worden in een telefoongids of nummerinformatiedienst, zal Aanbieder de gegevens van Klant ter beschikking stellen aan de desbetreffende exploitant. 5.4 Aanbieder zal voldoen aan de juridische wetgeving en op verzoek de naam- en adresgegevens van Klant vrijgeven, zoals in geval van vastgestelde en aanhoudende klachten betreffende oproepen komende vanaf het nummer van een Klant, in geval Klant telefonisch in contact treedt met een alarmnummer voor publieke diensten of in geval een dergelijk verzoek wordt gedaan door de bevoegde justitiële autoriteiten. Artikel 6 Aansprakelijkheid 6.1 De totale aansprakelijkheid van elk der Partijen jegens de andere Partij is beperkt tot 2.500,00 per gebeurtenis of serie van gerelateerde gebeurtenissen. 6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 is de totale aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag van 5.000,00 in elke periode van 12 maanden. 6.3 Geen der Partijen is in enig geval aansprakelijk jegens de ander voor indirecte of gevolgschade of anderszins voor schade aan de onderneming, omzetderving, verlies aan verwachte besparingen of winstderving ongeacht of deze in redelijkheid voorzienbaar was op het moment waarop de Overeenkomst werd aangegaan. Artikel 7 Tarieven en facturering 7.1 De Diensten worden vooraf gefactureerd, Gesprekskosten worden achteraf gefactureerd op basis van daadwerkelijk gebruik. 7.2 Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst is de Klant de kosten voor de Diensten verschuldigd. Aanbieder is gerechtigd om de Gesprekskosten in rekening te brengen die gemaakt zijn voor de ingangsdatum van de Overeenkomst en die direct zijn toe te wijzen aan de Klant. 7.3 Alle tarieven genoemd in deze voorwaarden en de Overeenkomst zijn exclusief BTW. 7.4 Aanbieder kan ieder jaar haar tarieven voor de Diensten indexeren conform de consumentenprijsindex van het CBS. Voor de Initiële Duur van de Overeenkomst zijn de tarieven voor de Diensten vast, de tarieven voor Gesprekskosten kunnen tussentijds wijzigen. De actuele tarieven voor de Gesprekskosten staan vermeld op de website van Aanbieder. 7.5 De Gesprekskosten worden per seconde berekend. 7.6 Facturen die per automatische incasso worden geïncasseerd, worden in elektronische vorm verstrekt en per verzonden. 7.7 Facturen zijn betaalbaar vanaf het moment dat de factuur wordt verstrekt. Voor facturen die niet met automatische incasso worden geïncasseerd geldt een betalingstermijn van 30 dagen. 7.8 Indien sprake is van levering van apparatuur dan vindt de levering plaats nadat het verschuldigde bedrag met succes automatisch is geïncasseerd door Aanbieder, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen. Artikel 8 Betaling 8.1 De verschuldigde vergoedingen worden automatisch geïncasseerd tenzij dit expliciet anders wordt aangegeven. Klant machtigt hierbij Aanbieder om de verschuldigde vergoedingen automatisch te incasseren en zal deze machtiging niet intrekken voor de duur van de Overeenkomst. 8.2 Indien de automatische incasso niet is geslaagd dan zal Aanbieder Klant daarvan op de hoogte stellen en een nadere termijn van betaling vaststellen. Indien niet binnen de vastgestelde termijn wordt betaald dan is de Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie van de zijde van Aanbieder nodig is Over elke niet tijdig betaalde factuur is wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd vanaf de vervaldatum tot het moment van betaling Aanbieder behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand van meer dan één factuurtermijn de verbinding tijdelijk te beperken voor uitgaande telefoniediensten. 8.6 Aanbieder behoudt zich het recht om de aansluiting met bijbehorend telefoonnummer te beëindigen indien klant structureel de betalingsverplichting ondanks meerdere herinneringen en aanmaningen niet nakomt. 8.7 Aanbieder is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade voortkomend uit een (tijdelijke) afsluiting en/of beperking voortvloeiend uit bepaling 8.5, Aanbieder kan voortvloeiend uit bepaling 8.5, 8.6 kosten bij de klant in rekening brengen voor de heraansluiting van de klant. Deze kosten bedragen 95,00. 8

9 Artikel 9 Beschikbaarheid 9.1 De systemen waarmee Aanbieder haar diensten realiseert zijn zorgvuldig samengesteld en meestal dubbel uitgevoerd. (On)voorziene omstandigheden zoals storingen en werkzaamheden kunnen er echter toe leiden dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is. 9.2 Aanbieder zal geplande werkzaamheden minimaal 48 uur in het voorafgaan via haar website en/of aankondigen en waar mogelijk buiten kantooruren uitvoeren Klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een kwalitatief goede Internet verbinding met voldoende capaciteit op de plekken waar een Aansluiting gerealiseerd moet worden. Storingen voortvloeiend uit het niet beschikbaar zijn van de internetverbinding of een kwalitatief slechte Internetverbinding, op de locatie(s) van Klant vallen buiten de verantwoordelijkheid en garanties van Aanbieder Indien er (binnen schriftelijk overeengekomen garantietermijn) antietermijn) sprake is van een storing of defect in de door Aanbieder geleverde apparatuur, zal Aanbieder zo spoedig mogelijk een omleiding instellen om het ongemak tot een minimum te beperken en indien voorradig apparatuur binnen maximaal drie(3) werkdagen vervangen of herstellen. Artikel 11 Apparatuur in bruikleen Aanbieder kan indien ze apparatuur ter bruikleen beschikbaar stelt, vervangingswaarde in rekening brengen bij Klant indien de apparatuur beschadigd, gestolen, oneigenlijk is aangepast, of niet tijdig is ingeleverd op het verzoek van Aanbieder Aanbieder kan een borg in rekening brengen voor het in bruikleen stellen van apparatuur. Deze borg wordt verrekend na beëindiging van de overeenkomst of verrekend met eventuele schade of vervangingswaarde, zoals aangegeven bij artikel 8.1. Artikel 12 Ingangsdatum van de Overeenkomst 12.1 De ingangsdatum van de Overeenkomst is de porteringsdatum van één van de telefoonnummers of de datum waarop één van de nieuwe e telefoonnummers actief wordt. Artikel 13 Duur 13.1 De duur van de Overeenkomst is 12 maanden (Initiële Duur) De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden De Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn 3 maanden Artikel 14 Ontbinding 14.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één van de Partijen: surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan haar is verleend; in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend; door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting, en na een ingebrekestelling door de andere Partij waarin een redelijke termijn is gesteld om de tekortkoming ongedaan te maken, alsnog niet aan de verplichting voldoet. Artikel 15 Slotbepalingen 15.1 In geval Aanbieder constateert dat bovenstaande voorwaarden niet worden nageleefd is Aanbieder gerechtigd de levering van Diensten te staken. 9

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Dé Business Provider

Dé Business Provider SNEL STARTEN Dé Business Provider VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW MOBIELE TELEFOON Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden )

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) WAT BETEKENT HET? de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst met mobiele Apparatuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Virble Telecom BV Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom Algemene Voorwaarden Cloud Telecom, versie 1.4 (juni 2012) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis: -

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Brite Telecom BV, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Zevenaar. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. Brite Telecom BV, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Zevenaar. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen Algemene Voorwaarden Brite Telecom BV, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Zevenaar Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tritel geboden en door de Contractant bestelde Diensten. Algemene

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

BESTELFORMULIER Online SnelStart

BESTELFORMULIER Online SnelStart BESTELFORMULIER Online SnelStart Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Te nemen stappen... 1 3. Bedrijfsgegevens... 2 4. Soorten pakketten... 2 5. Printers... 3 6. Uw keuzes... 3 7. Uw Accountant... 3 8. Accountant...

Nadere informatie