Achtergrond 3. Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtergrond 3. Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 1"

Transcriptie

1 Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 1 In de periode sinds haar verzelfstandiging heeft het huidige KPN 2 moeten inspelen op een groot aantal veranderingen in haar omgeving en heeft daardoor ook zelf ingrijpend moeten veranderen. Deze case gaat in op een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie. Achtergrond 3 De oorsprong van het huidige KPN is te vinden in het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tot de verzelfstandiging op 1 januari 1989 was het bedrijf het directoraatgeneraal PTT van dat ministerie. Bij die gelegenheid werd ook de juridische vorm omgezet in een naamloze vennootschap met de overheid als enig aandeelhouder. De achtergrond van de verzelfstandiging en de latere beursgang was ervoor te zorgen dat het bedrijf de concurrentie in een vrije markt zou aankunnen. Het lag begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw in de verwachting dat de Europese Commissie zou streven naar het dereguleren van de toen streng gereguleerde markten voor Post en Telefonie. Op die markten waren alleen overheidsdiensten actief die op bilaterale basis samenwerkten en niet met elkaar concurreerden. Het oogmerk van de deregulering was vierledig. In de eerste plaats zouden de exclusieve rechten van de overheidsdiensten en vaste afspraken komen te vervallen. Voor de deregulering verliep het internationale telefoonverkeer volgens vooraf vastgelegde routes, en zocht men niet naar mogelijk goedkopere routes. In de tweede plaats moest de deregulering zorgen voor meer concurrentie door op de nationale markten plaats te maken voor nieuwe aanbieders. Huidige aanbieders van mobiele telefonie als Vodafone en Orange bestonden toen nog niet. Ten derde was te verwachten dat er veel technologische vernieuwing zou komen, bijvoorbeeld het midden jaren negentig van de vorige eeuw nog in de kinderschoenen staande internet. Die technologische vernieuwing zou sneller gaan indien er concurrentie tussen aanbieders zou komen. Ten slotte was er de snelle groei van mobiele telefonie. Zeker het verwachte gebruik van derde generatie technologie (UMTS) vertoonde ongekende groeimogelijkheden. De omvorming van overheidsdienst naar particulier bedrijf was zeker niet alleen een juridische aangelegenheid. Ook de manier van managen moest veranderen. Daarom besloot de overheid managers van buiten het bedrijf aan te stellen, zoals onder andere Wim Dik en Ben Verwaayen, afkomstig van Unilever resp. Alcatel. Na een korte overgangsperiode bestond vrijwel de gehele top van het bedrijf uit managers van buiten. In 1994 werd KPN aan de Amsterdamse beurs genoteerd, terwijl de leiding in juni 1998 het bedrijf splitste en het onder twee namen aan de Amsterdamse beurs noteerde. De telecomactiviteiten behielden de naam KPN, terwijl de post- en andere activiteiten de naam TPG gingen dragen. 1 Voor meer informatie over KPN: zie de website KPN/Investor relations. Informatie over concurrenten van KPN is te vinden op onder andere de volgende websites: www. vodafone.com. 2 In de loop der tijd droegen de activiteiten van KPN verschillende namen. In deze case zal de naam KPN worden gebruikt voor de telecomactiviteiten, ook al zouden die op een bepaald moment onder een andere naam op de markt zijn gebracht. 3 Voor historische cijfermatige informatie over KPN zie Bijlage 1. Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 1

2 Strategie De leiding van het bedrijf zag de externe ontwikkelingen niet als een bedreiging, maar als een kans. Het jaarverslag van 1994 vermeldt: 'PTT Telecom is voorstander van deze deregulering, op voorwaarde dat deze gebaseerd is op internationale wederkerigheid en op gelijke voorwaarden voor alle aanbieders van telecomdiensten' Bij de verzelfstandiging formuleerde de leiding van KPN een missie, waarin de markt bestond uit zakelijke en particuliere klanten en de producten en diensten zich richtten op nationaal en internationaal transport van informatie en goederen. Het jaarverslag over 1999 meldde dat het bedrijf vier kernactiviteiten heeft geformuleerd: telecommunicatie via het vaste netwerk, mobiele telecommunicatie, datacommunicatie (IP/data) en ten slotte internet, call-centers en media-activiteiten (ICM). Met uitzondering van de diensten via het vaste net streefde KPN naar een snelle groei en een positie bij de top drie in Europa. De bovengenoemde activiteiten zijn alle zeer verschillend. Vaste telefonie is in principe een dienst voor de lokale markt. IP/data is zeer internationaal en vereist een snelle en wereldwijde, maar op z'n minst pan-europese infrastructuur. Mobiele telefonie is een business met veel nieuwe toetreders, waar merkbekendheid van groot belang is, evenals de diensten (toestellen met camera's, MSN, etc.) die de onderneming kan leveren. De markt voor call-centers is ten dele gebaseerd op het door grote ondernemingen uitbesteden van bepaalde vormen van klantcontact aan een derde partij, en is daarmee een business-to-business markt. In het voorjaar van 2005 maakte KPN duidelijk dat het op de thuismarkt een begin wilde maken met het aanbieden van combinatiepakketten met telefonie, internet en televisie. Ook kabelmaatschappijen overwogen dergelijke pakketten op de markt te brengen. Een belangrijke technische vraag daarbij was in hoeverre de aansluiting naar de huizen via glasfiberkabels zou moeten gaan of dat de bekende koperen telefoonkabel gebruikt kon worden. Commissies onder leiding van oud-minister Andriesen pleitten voor kabelaansluiting, terwijl KPN aangaf dat de ouderwetse telefoonkabel mogelijkheden biedt om zeer snel internet, met snelheden van vijf maal die van ADSL, te combineren met doorgave van tv-programma's en digitaal telefoneren. Historisch gezien had KPN twee groepen klanten. Aan de ene kant de particulieren en kleine ondernemingen die bescheiden bedragen uitgeven aan telecommunicatie. Daarnaast bestaat een flink aantal grote ondernemingen die soms per jaar meer dan 20 miljoen euro aan telecomdiensten besteden. Deze laatste groep werd gezien als cruciaal voor het succes in de toekomst. In de eerste plaats verwachtte men dat door de toename van het internationaal handelsverkeer de behoefte aan grote internationaal werkende telecombedrijven zou ontstaan. Daarnaast zouden ook het toenemen van just-in-time leveringen, internet, ERP-systemen en de toenemende omvang van ondernemingen (fusies en overnames) leiden tot een grotere vraag naar telecommunicatiediensten. In de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw veranderde de strategie niet alleen op het vlak van diensten, maar ook in geografische zin. KPN zag niet alleen de vaderlandse markt als werkterrein, maar ook markten daar (ver) buiten. Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 2

3 Aanpak van de internationalisatie Een van de manieren om een grote internationale speler te worden was het aangaan van strategische allianties. Zo ging KPN in 1991 een alliantie aan met Televerket uit Zweden die ging opereren onder de naam Unisource. Deze alliantie richtte zich op grote internationale bedrijven en bood een wereldwijd netwerk aan. In 1992 sloot het Zwitserse telecombedrijf Swiss Telecom zich aan. In dat zelfde jaar sloot Unisource een overeenkomst met het Amerikaanse Sprint voor wereldwijde distributie. In mei 1996 sloot het Spaanse Telefonica zich ook aan bij Unisource. Unisource had twee doelen. In de eerste plaats het bereiken van schaalvoordelen voor de relatief kleine partners van Unisource. Om een voorbeeld te geven: KPN was in 1991 de op vijf na grootste aanbieder van internationale telecomdiensten ter wereld. Qua omvang was het slechts ééntiende van de nummer vijf. Het tweede doel was het mogelijk maken van one-stop-shopping voor grote klanten. De alliantie bleek nog niet groot genoeg. In december 1994 startte Unisource met het Amerikaanse ATT een joint-venture onder de naam Uniworld. Deze onderneming ging diensten aanbieden vanuit eigen verkoopkantoren of via lokale partners. In een nog iets latere fase kwamen ook contracten tot stand met KDD uit Japan en met Singapore Telecom. In april 1997 kondigde Telefonica aan dat zij een nieuwe alliantie wilde aangaan met het Britse BT en het Amerikaanse MCI. Telefonica moest voor het vertrek uit Unisource vele honderden miljoenen euro's schadevergoeding betalen. In 1998 voerden de partners in Unisource intensieve discussies over de te volgen strategie. De financiële resultaten waren negatief, met een verlies dat overeenkwam met 15% van de omzet. Uiteindelijk resulteerden de gesprekken in het uiteenvallen van Unisource. KPN nam in eigen land de Unisource activiteiten over, evenals het netwerk in België. Binnen KPN merkten sommige managers op dat de strategische alliantie een echte bestaansgrond miste, en dat voor het slagvaardig kunnen optreden een sterkere band tussen de onderdelen nodig was. KPN nam niet alleen deel in strategische allianties. Het bedrijf naam ook deel in bestaande of nieuw opgerichte telecombedrijven in andere landen. De politieke ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa die volgden op de val van de Berlijnse muur, wekten de verwachting van grote economische groei in die regio. Door die groei zou ook de behoefte aan telecomdiensten groeien. Tegen die achtergrond zijn de investeringen in landen als Hongarije, Tsjechië en Ukraïne te bezien. Buiten deze regio richtten de investeringen zich soms op kleine markten, zoals het Caraïbische gebied, grote markten buiten Europa als Indonesië, en in een enkel geval een West-Europese markt als Ierland. Dit laatste land bood ook grote groeimogelijkheden die het lokale telecombedrijf niet op eigen kracht kon ontwikkelen. De investeringen die KPN deed in België en Duitsland zijn voor een deel te verklaren uit de kans die er lag om een groot deel van het telefoonverkeer tussen Nederland en de twee buurlanden naar zich toe te kunnen trekken. Ook bestond de mogelijkheid synergie te behalen. Al deze investeringen vereisten dat KPN niet alleen geld meebracht, maar ook technici voor de ontwikkeling van de technische infrastructuur en managers om het geheel in goede banen te leiden. Bovendien ontstond de vraag hoe al deze buitenlandse activiteiten organisatorisch vorm moesten krijgen. Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 3

4 UMTS, derde generatie mobiele telefonie en financiële problemen 2010 Noordhoff Uitgevers bv Vanaf ongeveer 1995 verwachtten velen in de telecombranche dat het internet in de toekomst veel gebruikt zou worden voor het afhandelen van transacties. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst en enorme groei van Amazon.com, de bekende internetboekhandel. Door technologische ontwikkelingen zouden zulke transacties ook kunnen verlopen via mobiele telefonie. Aangezien de toenmalige technologie voor mobiele telefonie grote beperkingen kende qua snelheid, werden nieuwe technologieën ontwikkeld. Denk daarbij aan GSM dat nu in gebruik is en langzamerhand vervangen gaat worden door UMTS. Met deze laatste technologie liggen veel hogere snelheden binnen bereik. UMTS maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk videobeelden door te geven, waardoor aan de klant nieuwe diensten kunnen worden aangeboden. De regeringen in verschillende landen zagen deze mogelijkheden ook en verkochten tegen enorme bedragen de UMTS-licenties aan telefoonmaatschappijen. KPN kocht in 2001 in Duitsland een UMTS-licentie voor haar dochteronderneming E- Plus. Hiermee was een bedrag gemoeid van 8,7 miljard. Een jaar eerder had KPN deze Duitse dochter gekocht voor een bedrag van 10,6 miljard. De totale investering bedroeg ongeveer 1,5 keer de jaaromzet van KPN in KPN financierde deze en andere investeringen door het uitgeven van nieuwe aandelen ( 10 miljard), aangaan van schulden ( 15 miljard), bankleningen ( 5,5 miljard) en de uitgifte van een 'warrant' ( 7,5 miljard). Toen de revenuen uit de UMTS-activiteiten ver achterbleven bij de verwachtingen, vonden investeerders en banken dat de schulden veel te hoog waren opgelopen. In januari 2001 verlaagde bijvoorbeeld het toonaangevende bureau Standard & Poor's de rating van het schuldpapier van KPN van A- naar BBB. Door deze verlaging eisten schuldeisers een hogere rente, hetgeen op zich de financiële problemen nog erger maakte. Door de financiële problemen daalde de koers van het aandeel KPN van een hoogtepunt van 73,46 in juni 2000 naar een laagterecord van 2,21 in Door de toenemende druk van buitenaf zag de raad van commissarissen zich genoodzaakt de voorzitter van de raad van bestuur te vervangen door Ad Scheepbouwer, die ook nu nog voorzitter en CEO is.ook andere bestuursleden verlieten in de jaren na 2001 het bedrijf. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van KPN is in de loop der tijd aanzienlijk veranderd. Hieronder volgt een overzicht van de organisatiestructuur op verschillende momenten. Tot de splitsing van het toenmalige KPN in 1998 had KPN een hoofdkantoor met daarin de raad van bestuur (RVB), het secretariaat, de concernstaven en service-eenheden. Aan de RvB rapporteerden de werkmaatschappijen PTT Post, PTT Telecom, KPN Autolease, KPN Multimedia en KPN Risicom. Daarnaast was een groep Overige bedrijfsonderdelen te zien zoals KPN Research, KPN Arbo, KPN Finans, KPN Vastgoed en KPN Ventures. Voorts bestond een aantal aan KPN gelieerde stichtingen zoals het PTT Museum, KPN Pensioen, Nepostel en het Personeels- en Kinderfonds. In die tijd was binnen PTT Telecom nog een duidelijke geografische structuur te onderkennen met districten en daaronder regio's. De districten hadden een grote mate van zelfstandigheid met betrekking tot verkoop en infrastructuur. De internationale activiteiten werden 'aangestuurd' door een afdeling Business Development die zichzelf een regisseursrol toekende en beperkte zeggenschap over andere onderdelen had. Al eerder is gemeld dat bij het deelnemen in buitenlandse telecomondernemingen niet alleen geld werd verwacht, maar ook een bijdrage in de vorm van kennis en management. Voor het overbrengen van Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 4

5 kennis en management was de afdeling BD aangewezen op de medewerking van de andere bedrijfsonderdelen. Figuur 1 is een weergave van de organisatiestructuur van KPN na de splitsing Noordhoff Uitgevers bv Met de nieuwe structuur werden ook business units (BU's) geïntroduceerd, die in figuur 1 onder KPN Telecom te zien zijn. Het oogmerk was KPN sneller op de wensen van klanten te kunnen laten inspelen. De BU's zijn verantwoordelijk voor opbrengst en winst en houden toezicht op de verkoop, en productie-eenheden die geplaatst waren in de eenheid Apparatuur en systemen. De verkoop richtte zich op duidelijk te onderscheiden marktsegmenten, te weten: Particulieren (o.a. via Primafoon), Zakelijke markt (via Business Centers), Grote klanten, Corporate Accounts en Verkoop via derden. Deze eenheden moeten de met de andere business units overeengekomen verkoopdoelen realiseren. De BU's stellen vast welke producten en diensten worden aangeboden. De RvB versterkte de eigen invloed op de strategie en belangrijke investeringen. Duidelijk is te zien dat de internationale activiteiten in een afzonderlijke eenheid KPN International zijn ondergebracht. Deze werd aangestuurd door een nieuw in de RvB aangesteld bestuurslid met de uitbouw van de internationale activiteiten als opdracht. Daarnaast was deze eenheid verantwoordelijk voor het bedienen van de internationaal opererende grote klanten. Bij de uiteindelijke keuze voor een geografische indeling van de internationale activiteiten achtte de leiding de voordelen ervan groter dan van een indeling in Internationale Acquisities en Internationale Operaties. Per 1 januari 2001 werd KPN op een iets andere manier gestructureerd. Er kwamen nu onder de RvB vier BU's, te weten: Vaste telefonie, Mobiele telefonie, IP/data en ICM. Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 5

6 Deze indeling sloot aan op de vier marktgebieden die in een eerder geformuleerde strategie waren te herkennen. Het onderdeel Vaste telefonie kende de volgende onderdelen: Vaste telefonie, Carrier Services (diensten voor andere telecombedrijven) en Breedband Netwerken. Mobiel bestond uit KPN Mobile Nederland, E-Plus (Duitsland) en KPN Orange (België). IP/data was opgebouwd uit BU Corporate Networks, KPNQwest en KPN België. Bij ICM waren te onderscheiden: KPN Telecommerce, Planet Internet, XS4All, Het Net, SNT, KPN Callcenters, Telemedis Nederland en Travelplanet. Met ingang van 2002 werd de ICM ondergebracht bij de Divisie Vaste Net. Als reden hiervoor was in het jaarverslag 2001 te lezen dat tot dat moment BU ICM geen operationele winst had gemaakt en dat de nieuwe opzet zou kunnen zorgen voor betere resultaten. Bovendien werkten de Call center activiteiten en SNT al via de netwerken voor Vaste telefonie. Aan de RvB rapporteerden vanaf dat moment nog de BU's Vaste telefonie, Mobiele telefonie en IP/Data. In de loop van 2002 kreeg Data/IP de naam Business Solutions. In de loop van 2002 besloot de top van KPN dat de organisatiestructuur opnieuw bijgesteld moest worden. Het doel van de nieuwe structuur was het verminderen van de interne complexiteit en het vergroten van de klanttevredenheid. De divisie Business Solutions werd samengevoegd met de Divisie Vaste Net in een nieuwe Divisie Vast. Uit de cijfers blijkt dat evenals ICM, de Divisie Business Solutions geen positieve resultaten had laten zien. Na de nieuwe reorganisatie rapporteerde aan de RvB twee divisies Vast en Mobiel en een groep overige activiteiten, waaronder KPN Retail en KPN Entercom. Het laatste onderdeel levert, installeert en onderhoudt communicatieapparatuur voor zakelijke klanten. Figuur 2 geeft de organisatiestructuur weer zoals die in het jaarverslag over 2004 is weergegeven. Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 6

7 Soms zijn veranderingen in de organisatiestructuur te lezen in persberichten. Zo stond in het bericht van 17 maart 2005, waarin het aftreden van Ed Kraaijenzank als financiële topman van de Divisie Mobiel te lezen viel, ook dat mede ten grondslag aan zijn besluit ligt de keuze van KPN om de KPN Mobile holdingfunctie op te heffen. In het jaarverslag over 2005 zal te lezen zijn hoe de structuur er door die beslissing is komen uit te zien. Operationele en financiële zaken Oogmerken van het dereguleren van de telecommarkt waren het stimuleren van concurrentie en het verbeteren van de dienstverlening. Voor een voormalig onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat jarenlang als monopolist was opgetreden, was het bereiken daarvan een enorme uitdaging. Tot de verzelfstandiging in 1989 moest de Tweede Kamer uiteindelijk de begroting van PTT, via de begroting van V&W, goedkeuren. Er zijn situaties geweest dat in de Kamer vragen werden gesteld over het op de markt brengen van een grijs telefoontoestel naast de gebruikelijke zwarte. Een dergelijke controle stimuleerde de innovatie bepaald niet. Deze vorm van controle bevorderde mede een tamelijk bureaucratische manier van werken. De nieuwe situatie vereiste een duidelijke cultuuromslag en een veel grotere nadruk op efficiënte bedrijfsvoering. Op beide punten heeft KPN een grote slag gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de tarieven voor het internationale telefoonverkeer: in de jaren zeventig van de vorige eeuw was het tarief voor een minuut bellen met de USA ongeveer 4, terwijl je het gesprek vooraf moest aanvragen en maar moest afwachten wanneer de centrale je kon doorverbinden. Tegenwoordig liggen de tarieven op een fractie van die van 30 jaar geleden, terwijl wachttijden niet meer voorkomen. Het inspelen op de toenemende concurrentie vereiste van KPN een enorme aanpassing in de kostenstructuur. In Tabel 1 valt af te lezen in hoeverre het verlagen van de kosten is gepaard gegaan met een afname van het aantal personeelsleden. In de periode van 1998 tot 2004 nam het aantal werkzame personen af met ongeveer 8000, een daling met ruim 20%. Ter vergelijking: in 1989 was de omzet van KPN iets meer dan 4 miljard en had het bedrijf bijna personen in dienst. In 2004 was de omzet bijna driemaal zo groot, terwijl het aantal personeelsleden op hetzelfde niveau lag als in Begin maart 2005 maakte KPN bekend dat het tot 2010 nog eens banen zal schrappen om de afnemende omzet in met name de divisie Vast op te kunnen vangen. Eind januari werd nog met de vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad een mobiliteitsakkoord afgesloten. Eerder in deze case is al duidelijk gemaakt dat KPN door de enorme schuldenlast en het realistischer inschatten van de mogelijkheden van UMTS na medio 2000 in financiële problemen raakte. Op een bepaald moment was de schuld van KPN 6 miljard hoger dan in de kredietovereenkomsten met de banken was vastgelegd. De RvB slaagde er niet in de problemen op te lossen, waardoor de banken die veel middellange leningen hadden verstrekt, hun geduld verloren. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat Ad Scheepbouwer de nieuwe voorzitter van de RvB van KPN werd. Een consortium van acht banken verstrekte in september 2001 een nieuwe lening van 2,5 miljard, met daaraan verbonden een groot aantal strakke voorwaarden. Daarbij was onder andere opgenomen dat de banken bepaalde strategische beslissingen konden tegenhouden. De financiële herstructurering verliep langs twee paden. Het eerste pad was het verkopen van activa, het tweede dat van het verlagen van de kosten en het vergroten van de kasstromen. De minderheidsdeelnemingen in verschillende landen werden verkocht (zie voor een overzicht van de belangrijkste ervan Tabel 2). Door deze stap kwam geld vrij, terwijl ook verdere besteding van geld en managementtijd niet meer nodig waren. Een paar van die Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 7

8 deelnemingen waren voor de verkoop ervan geconsolideerd in de cijfers van KPN. Door de verkoop was het niet langer nodig de schulden van die minderheidsdeelnemingen op te nemen als een schuld van KPN. Verder werden ook niet-kernactiviteiten afgestoten, waaronder bijvoorbeeld een leasebedrijf en de telefoongidsen. Aan het eind van 2001 was door dit soort verkopen de schuld in de loop van 2001 met 6,5 miljard afgenomen. In de loop van 2002 ging er nog eens 2,5 miljard van de schuld af. Deze vermindering van de schulden was zeer urgent in verband met het moeten afschrijven op de UMTSlicenties die op de balans voor veel te hoge bedragen waren opgenomen. Over 2001 en in 2002 bedroeg de afwaardering in totaal 21,5 miljard, hetgeen het eigen vermogen van KPN deed verschrompelen. Het tweede pad, het verbeteren van de productiviteit en het verlagen van de kosten, hield een versterking in van de maatregelen die ook vanuit het oogpunt van het behouden van een goede concurrentiepositie nodig waren. De kasstromen werden groter gemaakt met programma's als het verminderen van werkkapitaal en het minder uitbesteden van werk aan derden. In het jaar 2003 namen de schulden door dit soort maatregelen weer met ongeveer 4 miljard af. Voor 2005 wordt een vrije kasstroom verwacht van ongeveer 2 miljard. Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 8

9 Bijlage 1 Integratiecase KPN: strategie, structuur en operaties 9

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen Persbericht Qurius en Prodware bereiken akkoord over voorwaarden om alle Qurius werkmaatschappijen aan Prodware over te dragen voor EUR 18,5 miljoen, afhankelijk van aanpassingen Qurius en Prodware sluiten

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop Interview Alex Wynaendts, Aegon Tekst: Martin Voorn Kop (suggestie 1:) Globalisering kan financiële markten hard raken (suggestie 2:) Verzekeren is lokale kennis wereldwijd inzetten (suggestie 3:) Globalisering

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 Hoofdpunten Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Disruptions & Innovatie bij KPN

Disruptions & Innovatie bij KPN Disruptions & Innovatie bij KPN Fokko Dijkstra manager SSC Billing & Collections 12 november 2015 KPN : winnaar of ICT milieu prijs 2015 Over mij Fokko Dijkstra 52 jaar 27 jaar ervaring bij KPN 12 management

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007 De groei voorbij Jaap van Duijn september 2007 1 Een welvaartsexplosie Na WO II is de welvaart meer gestegen dan in de 300 jaar daarvoor Oorzaken: inhaalslag, technologische verandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe Jaarresultaten 2006 Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart 2007 Hoofdkantoor Sabic Europe Recordwinst bij omzet van 1,2 miljard Netto operationele winst stijgt 50% Bedrijfsopbrengsten 23%

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten 2012 Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Hoogtepunten Sectoren Bouw en techniek en Infra: volume en marges onder druk Vastgoed: verslechterend klimaat

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo I

Eindexamen m&o vwo I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. TomTom nv is een Nederlandse fabrikant van navigatiesystemen. Informatiebron 6 geeft een schets van het bedrijfsprofiel van TomTom. Hieruit

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

Corporate transacties

Corporate transacties Corporate transacties Corporate transacties Onze corporate transactiepraktijk is internationaal erkend door toonaangevende gidsen zoals de European Legal 500, de PLC Cross Border M&A en de Global Counsel

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Koers Deutsche Bank naar dieptepunt. Is dit een koop kans?

INVINCO BENELUX. Koers Deutsche Bank naar dieptepunt. Is dit een koop kans? Koers Deutsche Bank naar dieptepunt. Is dit een koop kans? 2 INLEIDING In 2013 sprak de Deutsche Bank (DB) over de noodzaak om de divisie Asset Wealth Management (AWM) sneller te laten groeien. Ceo Ansu

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Opgave 1 De organisatiecultuur is een belangrijk gegeven bij het analyseren van een organisatie. Stelling: De gemeenschappelijke waarden, normen en opvattingen binnen

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2009

Resultaten eerste kwartaal 2009 Resultaten eerste kwartaal 2009 - Netto resultaat van 1,34 miljoen Euro verlies (1,52 miljoen Euro winst in 2008) - Omzetdaling van 65,5 miljoen Euro in 2008 naar 48,9 mijoen Euro EMBARGO tot 28 april

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Fusie- & overnamebarometer. december 2008

Fusie- & overnamebarometer. december 2008 Inhoud 1. Achtergrond barometer 2. Verwachtingen voor 2009 3. Terugblik op 2008 Achtergrond barometer Het onderzoek is in opdracht van door Motivaction uitgevoerd via internet tussen 10 november en 14

Nadere informatie