De Werkkostenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Werkkostenregeling"

Transcriptie

1 De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per ! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau! Wordt geacht een vereenvoudiging te zijn! De oude regels blijven nog t/m 2013 van kracht; werkgever moet wel kiezen voor de oude of de nieuwe (= WKR) regels! Alle vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking worden in principe tot het belastbare loon gerekend! Er gelden uitzonderingen voor vergoedingen van intermediaire kosten gerichte vrijstellingen! Er gelden nihil- of lagere waarderingen voor sommige voorzieningen op de werkplek! Wat aan belast loon overblijft, is vrijgesteld tot 1,4% (in 2013: 1,5%) van de fiscale loonsom van de werkgever! Het restant is bij de werkgever belast met 80% eindheffing $&

2 Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? Omgaan met de werkkostenregeling: stappenplan Systematische aanpak voor de beoordeling van elke vergoeding of verstrekking. De vraag is steeds: welke effect heeft de werkkostenregeling op een bepaalde: vergoeding, verstrekking, of terbeschikkingstelling? Plan met 6 stappen. Voor de werkkostenregeling geldt - en dus ook voor alle 6 stappen - dat de wetgever als uitgangspunt neemt dat alles, maar dan ook alles wat uit dienstbetrekking wordt genoten, belastbaar loon is. Oude hoofdartikel (art. 10) voor de loonbelasting luidde: Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Nieuwe hoofdartikel 10 wet LB voegt daaraan toe, om elk misverstand uit te sluiten:., daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed en verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. %&

3 Stappen 1. Betreft het (wel) een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Stap 1: Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? De vraag hierbij is: Handelt de werkgever als werkgever op het moment dat hij een vergoeding geeft of een verstrekking doet? Welke pet heeft de werkgever op? Bloemetje, fruitmand, rouwkrans. Sympathiegeschenken. Zo nee, dan niet belast voor de loonheffingen. Zo ja, ga naar stap 2. Stap 1: Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? Wat is geen loon? Hetgeen NIET wordt genoten uit dienstbetrekking Bewijsvermoeden van GEEN loon: - persoonlijke attentie - anderen geven ook iets dergelijks - geen geld of waardebonnen - factuurwaarde maximaal! 15!&

4 Stappen 1. Betreft het (wel)een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Stap 2: Is sprake van een vergoeding van intermediaire kosten? = kosten die de werknemer namens de werkgever maakt Stap 2: Is sprake van een vergoeding van intermediaire kosten?& Intermediaire kostenvergoedingen zijn: vergoedingen voor uitgaven die de werknemer in opdracht en voor rekening van zijn werkgever maakt. Die uitgaven zijn voorgeschoten kosten, gemaakt op initiatief van de werkgever, die deze terugbetaalt aan de werknemer. Maar ook: vergoedingen voor aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren of kosten die gemaakt worden voor zaken die al behoren tot het vermogen van de werkgever. '&

5 Stap 2: Is sprake van een vergoeding van intermediaire kosten? Voorbeelden:! werknemer koopt papier voor de printer van het bedrijf! werknemer neemt klanten mee uit eten! werknemer betaalt de benzine voor de auto van de zaak Zo ja, dan niet belast voor de loonheffingen Zo nee, ga naar stap 3 Stappen 1. Betreft het (wel)een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Opmerking: Bij de stappen 1 t/m 3 is nooit sprake van werkkostenloon. De betaling is hetzij geen loon uit dienstbetrekking (stappen 1 en 2), hetzij vrijgesteld loon (stap 3) Als de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet onbelast blijkt te zijn op grond van stap 1, 2 of 3, dan moet de werkgever kiezen. Hij kan besluiten de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan te merken als werkkostenloon. In dat geval zal hij de eventueel verschuldigde loonheffing voor zijn rekening moeten nemen in de vorm van een eindheffing. We gaan dan door met het stappenplan. Maar hij kan het ook aanmerken als gewoon loon, waarover de werknemer de loonheffing verschuldigd is. In dat geval stopt het stappenplan hier en betaalt de werknemer de verschuldigde loonheffing zelf. (&

6 De werkgever merkt het loon aan als werkkostenloon! We gaan dan door met stap 4, waarbij de vraag luidt: Is er wellicht sprake van een gerichte vrijstelling? Want zo ja, dan is dit loon niet belast voor de loonheffingen Stappen 1. Betreft het (wel)een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Stap 4: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Er gelden gerichte vrijstellingen voor vergoede of verstrekte: 1. Vervoerskosten 2. Kosten voor tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, alsmede maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter 3. Cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur en dergelijke. Ook de inschrijving in een beroepsregister en outplacement. 4. Studie- en opleidingskosten 5. Extraterritoriale kosten 6. Verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking )&

7 Stap 4-1: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Vervoer 1. als het vervoer plaatsvindt per taxi, vliegtuig, schip of vervoer vanwege de werkgever*: tot de werkelijke kosten (behalve voor vergoedingen ter zake van vervoer vanwege de inhoudingsplichtige) 2. als het vervoer plaatsvindt per openbaar vervoer, anders dan in de vorm van vervoer vanwege de werkgever, en de vergoedingen hoger zijn dan! 0,19 en zijn vastgesteld op basis van de werkelijke kosten: tot de werkelijke kosten 3. in de overige situaties: tot! 0,19 per afgelegde kilometer Stap 4-1: Definitie Vervoer vanwege de werkgever: Het door de werkgever georganiseerde vervoer dan wel het reizen per openbaar vervoer op basis van door de werkgever aangeschafte en door hem verstrekte plaatsbewijzen. Bron: toelichting Fiscale Verzamelwet 2010 Stap 4-2: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Verblijf Kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, maaltijden en consumpties bij dienstreizen lunches en andere maaltijden als gevolg van overwerk en koopavonden maaltijden met zakenrelaties met scholing samenhangende verblijfskosten *&

8 Stap 4-3: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Cursussen Studiekosten, cursussen, congressen, bijscholing Vakliteratuur (op en buiten de werkplek) Beroepsmatige bedrijfsfitness (politie, brandweer) Reis- en verblijfskosten gericht vrijgesteld bij Vervoer en Tijdelijke verblijfskosten Stap 4-4: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Studie Opleiding en studie Ook: procedure erkenning verworven competenties (EVC) Niet: vergoedingen en verstrekkingen voor werk- of studeerruimte (inclusief de inrichting) Niet: vergoeding voor reiskosten meer dan! 19 ct/km Stap 4-5: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Extraterritoriale kosten (30%-regeling) 1. Vergoeding voor werkelijke ET-kosten 2. 30%-vergoeding 3. Vergoeding voor opleiding internationale school +&

9 Stap 4-6: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking Vergoeding voor zakelijke verhuiskosten, vermeerderd met! 7750,- Stap 4-7: Is er sprake van een gerichte vrijstelling? Bij vaste kostenvergoedingen: het deel zakelijke tijdelijke verblijfskosten, incl. maaltijden Het deel cursussen / opleiding / scholing Stappen 1. Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Is er sprake van een nihilwaardering (of lagere normwaardering)? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg),&

10 Zoals eerder gezegd valt op grond van de werkkostenregeling alles onder het belaste loon. Oude hoofdartikel (art. 10) voor de loonbelasting luidde: Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Nieuwe hoofdartikel 10 wet LB voegt daaraan toe, om elk misverstand uit te sluiten:., daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed en verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Dus het uitgangspunt is dat alles dat in het kader van de dienstbetrekking wordt verstrekt, belast loon is. Dit houdt in dat ook de gehele inrichting van de werkplek in principe tot het belaste loon wordt gerekend. Vaste telefoon, vaste computer, pen, papier, printer, post it s (geeltjes), bureau, bureaustoel, gastenstoel, vergadertafel, paperclips, gummetje, kalender aan de muur, klok aan de muur, kapstok etc etc Alles wordt in principe tot het belaste loon gerekend. De inrichting van de werkplek valt namelijk niet onder een gerichte vrijstelling. De hoop is dus gevestigd op de nihilwaarderingen van stap 5. Valt de inrichting van de werkplek daaronder? Stap 5: Als er sprake is van een verstrekking, geldt er dan misschien een nihilwaardering? Inderdaad, er gelden nihilwaarderingen voor voorzieningen, ingeval deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Werkplek: iedere plaats die i.v.m. het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de werkgever de Arbo-wet van toepassing is. Maar. als werkplek wordt niet beschouwd de werkplek thuis! Evenmin de woonboot of de woonwagen. $"&

11 Stap 5-1: nihilwaarderingen op de werkplek (= dus niet thuis!) a. Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken of verbruiken b. Voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit de Arbowet (uitzondering: ook thuis) c. Ter beschikking gestelde werkkleding (echte), achtergebleven kleding, logo 70 cm2 d. Consumpties die geen deel uitmaken van de maaltijd Stap 5-1: nihilwaarderingen op de werkplek (= dus niet thuis!) e. Ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers*, gereedschappen e.d., die ook elders gebruikt kunnen worden en die meer dan 90% zakelijk worden gebruikt f. Ter beschikking gestelde mobiele communicatiemiddelen*, niet zijnde computers en dergelijke apparatuur, en die meer dan 10% zakelijk worden gebruikt (bv smartphones) * Verschil telefoon/computer??? De grootte van het display (7 inch) Stap 5-1: nihilwaarderingen op de werkplek (= dus niet thuis!) e. Ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers*, gereedschappen e.d., die ook elders gebruikt kunnen worden en die meer dan 90% zakelijk worden gebruikt f. Ter beschikking gestelde mobiele communicatiemiddelen*, niet zijnde computers en dergelijke apparatuur, en die meer dan 10% zakelijk worden gebruikt (bv smartphones) g. Huisvesting en inwoning als de werknemer niet op de werkplek woont en zich redelijkerwijs niet aan deze voorziening kan onttrekken (parate dienst ziekenhuis, zeeschepen, boorplatforms) $$&

12 Als er geen sprake is van een nihilwaardering, geldt er dan wellicht een lagere waardering dan de waarde van een verstrekking van natura volgens de hoofdregel? Maar eerste: hoe wordt de waarde van loon in natura bepaald? De bepaling van de waarde van loon in natura. Huidige regeling loon in natura: waarde in het economisch verkeer of besparingswaarde Nieuwe regeling loon in natura: wat door een derde in rekening wordt gebracht: de nota inclusief BTW bij branche-eigen product: wat aan een derde in rekening zou worden gebracht waarde in het economisch verkeer De bepaling van de waarde van loon in natura gebeurt dus objectief; het wel of niet voordelig zijn voor de werknemer doet niet ter zake Stap 5-2: lagere waarderingen voorzieningen werkplek a. Maaltijden: de waarde wordt gesteld op! 2,95 b. Huisvesting en inwoning, anders dan inwoning, inclusief energie, bewassing en water:! 5,10 per dag c. Door de werkgever verrichte kinderopvang: het aantal uren x de wettelijk vastgestelde uurprijs In alle gevallen komt de eigen bijdrage van de werknemer in mindering op het bedrag van de waardering, tot maximaal nihil (bedrag kan dus niet negatief worden) $%&

13 Stap 5-3: wat mag niet als werkkostenloon aangemerkt worden?! Auto van de zaak (bestaande wettelijke bijtelregeling)! Dienstwoning (heffing bij werknemer)! Geldboeten ter voorkoming van strafvervolging of i.v.m. gepleegde misdrijven Stappen 1. Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Bij een verstrekking in natura: welke waarde wordt eraan toegekend? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Stap 6:! Bepaal de vrijgestelde ruimte van 1,4% van de fiscale loonsom op werkgeversniveau.! Tot dat bedrag zijn de vergoedingen en verstrekkingen niet belast.! Het meerdere wordt bij de werkgever belast tegen een eindheffing van 80%. $!&

14 Stap 6: voorbeeld 1 Fiscale loonsom van de werkgever:! Vrijgestelde ruimte is 1,4%:! Totaal vergoed/verstrekt wkr-loon:! Overschot:! 600 Belast tegen 80% eindheffing, oftewel! 480 Stap 6: voorbeeld 2 Fiscale loonsom van de werkgever:! Vergoede reiskosten (onder 19 ct/km)! Personeelsfeest (elders gevierd)! Kerstpakketten! Ter beschikking gesteld zakelijk mobiel! Bedrijfsfitness buiten de werkplek! Stap 6: voorbeeld 2 Fiscale loonsom van de werkgever:! Vergoede reiskosten (onder 19 ct/km)! Personeelsfeest (elders gevierd)! Kerstpakketten! Ter beschikking gesteld zakelijk mobiel! Bedrijfsfitness buiten de werkplek! $'&

15 Stap 6: berekening voorbeeld 2 Personeelsfeest (elders gevierd)! Kerstpakketten! Bedrijfsfitness buiten de werkplek! Totaal! Af: 1,4% van! ! Belast! Eindheffing (80% van! )! Stappen 1. Betreft het een vergoeding of verstrekking in het kader van de dienstbetrekking? 2. Betreft het een vergoeding voor intermediaire kosten? 3. Betreft het vrijgesteld loon? 4. Betreft het een gerichte vrijstelling? 5. Bij een verstrekking in natura: welke waarde wordt eraan toegekend? 6. Wordt de vrije ruimte van 1,4% overschreden? Zo ja, overschot belast met 80% eindheffing (= belasting bij de wg) Voorbeelden uit CAO s 1/3 Jubileumuitkering: was en blijft vrijgesteld loon (stap 3) Overlijdensuitkering: was en blijft vrijgesteld loon (stap 3) Eindejaarsuitkering: was en blijft belast loon, maar mag (deels) in de vrije ruimte worden geplaatst Verstrekte fiets (fietsplan): was onbelast tot! 749; valt bij toepassing van de werkkostenregeling geheel en onbeperkt (duurdere fiets mag) in de vrije ruimte van 1,4% (stap 6) Inrichting werkplek thuis: was onbelast tot! 1815; valt bij toepassing van de werkkostenregeling in de vrije ruimte van 1,4% (stap 6) $(&

16 Voorbeelden uit CAO s 2/3 Telefoon, internet, e.d.: was: - bij meer dan 10% zakelijk gebruik: onbelast - bij minder dan 10% zakelijk gebruik: belast bij de werknemer bij toepassing van de WKR: - op de werkplek: vaste telefoon en internet onbelast (stap 5) - mobiel: alleen bij terbeschikkingstelling en gebruik van meer dan 10% zakelijk gebruik onbelast (stap 5) - thuis: belast, valt in de vrije ruimte van 1,4% (stap 6) Reiskosten: was onbelast binnen bepaalde grenzen; als werkkostenloon binnen dezelfde grenzen eveneens onbelast vanwege gerichte vrijstelling (stap 4) Voorbeelden uit CAO s 3/3 Tegemoetkoming zorgverzekering (niet de verplichte werkgeversbijdrage): was belast loon van de werknemer; kan bij toepassing van de werkkostenregeling in de vrije ruimte worden geplaatst (stap 6) Vergoeding vakbondscontributie: was onbelast, valt bij toepassing van de werkkostenregeling in de vrije ruimte (stap 6) Personeelsfeest: - was tot 2011 onbelast (onder " voorwaarde) - is (bij niet toepassen wkr) vanaf 2011 belast bij meer dan! 454 per werknemer bij toepassing werkkostenregeling: - op de werkplek: onbelast als nihilwaardering (stap 5) - elders: belast en valt in de vrije ruimte (stap 6) Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? $)&

17 Keuze(s) werkgever vooraf 2 Aandachtspunten 1. Werkgever moet voorafgaand aan het jaar kiezen: werkkostenregeling toepassen of niet. Keuzevrijheid verdwijnt vanaf 2014: dan geldt nog alleen de werkkostenregeling. Kiest hij niet voor de werkkostenregeling, dan blijven de oude regels van kracht. Volgens fiscus blijkt de keuze van de werkgever uit zijn administratie. De werkgever kan ook een deel van een vergoeding of verstrekking aanwijzen als eindheffingsloon. Keuze(s) werkgever vooraf 2 Aandachtspunten 2. Als de werkgever kiest voor toepassing van de werkkostenregeling, dan dient hij voordat hij een vergoeding of verstrekking doet, aan te geven of hij dat beschouwt als loon voor de werkkostenregeling of niet. Deze keuze is definitief, tenzij sprake is van een duidelijke fout. 2 Aandachtspunten LET OP!! Vergoeding (geld) is niet hetzelfde als een verstrekking (natura) Verstrekking is niet hetzelfde als terbeschikkingstelling (eigendomsoverdracht ja / nee) Is belangrijk voor nihilwaarderingen!! $*&

18 Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? 3 Cafetariaregeling Cafetariaregeling (keuzeloon):! Hou bij het maken van afspraken in het kader van een cafetariaregeling rekening met de gevolgen voor de werkkostenregeling! Tegen brutoloon geruilde verstrekkingen nemen vrije ruimte in! Te veel uitruil kan overschrijding van de 1,4% vrije ruimte betekenen met bijbehorende eindheffing voor de werkgever Zie voorbeeld 3 Cafetariaregeling Voorbeeld 1 (huidige regeling): Werkgever geeft 100 werknemers een fiets ter waarde van! 700 in ruil voor! 700 minder brutoloon Fiets is vrij tot! 749 Belastbaar loon werknemer wordt dus met! 700 verminderd Bespaarde belasting werknemer bij 42%:! 294 Fiets kost de werknemer netto:! 700! 294 =! 406 De werkgever bespaart zich de sv-premies (stel 10%) over! =! $+&

19 3 Cafetariaregeling Voorbeeld 1 (werkkostenregeling): Werkgever geeft 100 werknemers een fiets ter waarde van! 700 in ruil voor! 700 minder brutoloon Fiscale loonsom van de werkgever =! Verstrekking van de fiets valt in de vrije ruimte Vrije ruimte: 1,4% van! =! Totaalbedrag verstrekte fietsen:! Overschrijding vrije ruimte met:! ( ) Kosten werkgever: 80% over! =! minus! minder sv-premies =! Cafetariaregeling Voorbeeld 1: verschil in uitkomst Resultaat voorbeeld 1 Huidige regeling werkgever werknemer Cafetariaregeling Voorbeeld 1 (werkkostenregeling): zelfde loonsom Werkgever geeft 100 werknemers een fiets ter waarde van! 700 in ruil voor! 700 minder brutoloon Fiscale loonsom van de werkgever =! Verstrekking van de fiets valt in de vrije ruimte Vrije ruimte: 1,4% van! =! Totaalbedrag verstrekte fietsen:! Overschrijding vrije ruimte met:! ( ) Kosten werkgever: 80% over! =! minus! minder sv-premies =! $,&

20 3 Cafetariaregeling Voorbeeld 1a (werkkostenregeling): lagere loonsom Werkgever geeft 100 werknemers een fiets ter waarde van! 700 in ruil voor! 700 minder brutoloon Fiscale loonsom van de werkgever =! Verstrekking van de fiets valt in de vrije ruimte Vrije ruimte: 1,4% van! =! Totaalbedrag verstrekte fietsen:! Overschrijding vrije ruimte met:! ( ) Kosten werkgever: 80% over! =! minus! minder sv-premies =! Cafetariaregeling Resultaat voorbeeld 1 Huidige regeling loonsom! ! werkgever werknemer Resultaat voorbeeld 1a Huidige regeling loonsom! ! werkgever werknemer Cafetariaregeling Conclusie effect cafetariaregeling: De ruimte voor een cafetariaregeling is afhankelijk van de fiscale loonsom op werkgeversniveau. Hoe hoger de loonsom, hoe groter de vrije ruimte De werkkostenregeling biedt soms genoeg en soms te weinig ruimte om bestaande afspraken onbelast te laten Noodzaak dus om goed te calculeren! %"&

21 Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? 4 Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden: werkgever heeft keuzevrijheid:! wel of niet WKR invoeren (vrijheid tot )! wel of niet loon aanmerken als WKR loon Werknemer heeft geen keuzevrijheid Mag eenzijdige keuze van de werkgever leiden tot financieel nadeel voor de werknemer? 4 Arbeidsvoorwaarden! Arbeidsvoorwaarden kunnen alleen bij zwaarwichtig belang van de werkgever eenzijdig worden gewijzigd.! Bij keuzevrijheid werkgever tot zal dat niet snel het geval zijn.! Als de werkgever het wenselijk vindt om arbeidsvoorwaarden aan te passen, kan hij beter in overleg treden met de werknemers.! Betrek de Ondernemingsraad erbij! Kijk naar te maken CAO-afspraken %$&

22 Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? 5 Administratie! Administratieve organisatie moet op orde zijn! Loon-, BTW- en financiële administratie, HRM en lijnmanagement moeten samenwerken! In control zijn (horizontaal toezicht)! Concernverband / subnummers: werkkostenregeling geldt per loonheffingnummer, dus niet per subnummer en ook niet per groep samenwerkende inhoudingsplichtigen. Spoorboekje: 1. Stappenplan 2. Aandachtspunten 3. Cafetariaregeling 4. Arbeidsvoorwaarden 5. Administratie 6. Wat te doen? %%&

23 6 Wat te doen? Nog niet overgestapt op de WKR? Wat te doen? Uiterlijk moet u over. 1. Inventariseer huidige arbeidvoorwaarden 2. Toets deze aan de huidige regeling van vergoedingen en verstrekkingen 3. Toets ze vervolgens aan de werkkostenregeling 6 Wat te doen? Nog niet overgestapt op de WKR? Wat te doen? Uiterlijk moet u over. 4. Bekijk vervolgens de voor- en nadelen van overstappen op de WKR 5. Is het voordeel groter dan het nadeel? Zo ja, overstappen op WKR is gunstig. 6. Zo nee, zijn nadelen op te vangen door wijziging van de arbeidsvoorwaarden? Zo ja, nieuwe afspraken maken. Zo nee, wachten met de WKR tot wel nieuwe afspraken te maken zijn. %!&

24 Hartelijk dank voor uw aandacht en wel thuis! %'&

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

WKR Roelof van Marrum

WKR Roelof van Marrum Welkom bij WKR Roelof van Marrum INHOUD Algemeen Administratieve verwerking Wijzigen arbeidsvoorwaarden (uitruilen) Mogelijkheden, tips en trucs Actualiteiten Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Mr Stan Rethans (Voorzitter Kennisgroep CAO) Woensdag 21 mei 2014 Arnhem WKR kader Waar staan we nu met de WKR? Waar wringt het.?

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige vergoedingen/verstrekkingen Waarom de werkkostenregeling? Toekomstige situatie werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

De werkkostenregeling in het kort

De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers krijgen op 1 januari 2015 verplicht te maken met de werkkostenregeling. De overgangsregeling komt hiermee te vervallen. Op donderdag 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering

De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering Reiswerk 1 Voorstelronde Armand Lahaije Senior adviseur Internationaal/fiscaal NOB Belastingadviseur 06 2393 1089 a.lahaije@awvn.nl Jan de Graaf Senior

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Klantnaam Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Totale fiscale loonsom (eerste 10 maanden 2014) Loon voor de loonheffing indien

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 Inhoudsopgave Voorwoord....................................................... IX 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 1.1. De WKR, wat is dat eigenlijk?........................... 1

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014-2015 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit

Nadere informatie