KPN. Verkort Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPN. Verkort Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 KPN Verkort Jaarverslag 2011

2 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum van ICT-producten en -diensten, waarmee het in Nederland marktleider is. En dankzij de succesvolle challenger-strategie en het meermerkenbeleid is ons marktaandeel in de Duitse en Belgische mobiele markt de afgelopen jaren gestaag gegroeid. KPN heeft de ambitie de beste dienstverlener te zijn. Met onze producten en diensten, die eenvoudig zijn in gebruik, helpen we klanten om hun persoonlijke en zakelijke doelen en wensen te realiseren. Al meer dan 125 jaar verbinden wij mensen met elkaar. Onze technologie en onze diensten stellen mensen in staat om belangrijke momenten in hun leven met anderen te delen. Daar ligt onze kracht. INHOUD Introductie Voorwoord 2 Jaaroverzicht Wie we zijn en wat we doen 6 Kerncijfers 10 Strategie Informatie over het aandeel KPN 16 Groepsprestaties en Vooruitzichten Onze activiteiten en prestaties 22 Remuneration en Organizational Development Rapport 36 Geconsolideerde cijfers Geconsolideerde winsten verliesrekening 49 Geconsolideerde balans 50 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 52 Het Verkort Jaarverslag 2011 is een verkorte Nederlandstalige versie van het Engelstalige Annual Report 2011 van KPN. Het Annual Report 2011 is het officiële verslagleggingsdocument voor Nederlandse statutaire doeleinden. Bij (interpretatie) verschillen en/of tegenstrijdigheden dient het Annual Report 2011 te worden aangehouden. Voor meer informatie, zie het Annual Report 2011, digitaal beschikbaar op U kunt een papieren exemplaar van ons Engelstalige Annual Report 2011 en van ons Verkort Jaarverslag 2011 bestellen via of contact opnemen met de afdeling Investor Relations van KPN.

3 1 Introductie WE HELPEN ONZE KLANTEN OM HUN PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE DOELEN TE REALISEREN

4 2 Voorwoord Introductie OM HET VERSCHIL TE MAKEN VOOR ONZE KLANTEN EN DE MAATSCHAPPIJ, MOETEN WE VOORTDUREND VERBETEREN; VANDAAG BETER ZIJN DAN GISTEREN, EN MORGEN NOG BETER DAN VANDAAG Eelco Blok, Voorzitter Raad van Bestuur en CEO In meerdere opzichten was 2011 een turbulent en inspirerend jaar. We presenteerden onze strategie voor , waarin onze ambitie om de beste dienstverlener in Nederland te worden centraal staat. Daarnaast hebben we in Duitsland en België onze succesvolle challenger-strategie voortgezet. Dankzij onze kwalitatief hoogwaardige netwerken kunnen en willen we voor onze klanten en de maatschappij nog waardevoller zijn. Het vertrek van Ad Scheepbouwer in april betekende het begin van mijn periode als CEO. Bij zijn afscheid keken we terug op tien indrukwekkende jaren waarin KPN uitgroeide tot een van de best presterende telecombedrijven in Europa. Ik ben er trots op dat ik aan het roer van KPN mag staan. Nog meer dan voorheen willen we ons profileren als een echte dienstverlener die klanten op de eerste plaats zet en tegelijkertijd een van de best presterende telecombedrijven blijft. Teamwerk levert daaraan een ongelooflijk belangrijke bijdrage, want ik ben ervan overtuigd dat de KPN-medewerkers met elkaar het succes bepalen. KPN is een gezond bedrijf met verreikende klantgerichte en maatschappelijke ambities. Voor KPN Groep stond het eerste deel van 2011 voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereidingen op de strategie die we in mei presenteerden. In de maanden daaraan vooraf spraken we uitvoerig met klanten, medewerkers, aandeelhouders en analisten. Deze gesprekken leverden ons waardevolle en verfrissende inzichten op, belichtten ons bedrijf vanuit andere invalshoeken en bevestigden ons beeld dat een nieuwe koers een absolute noodzaak is om ook de komende jaren succesvol te zijn. De strategie kenmerkt zich door evolutionaire verandering, waarbij we de sterke punten van ons bedrijf behouden. Met de nieuwe richting die we zijn ingeslagen, zijn we in staat te reageren op marktontwikkelingen en de wensen van onze klanten. Bovendien gaan we onze maatschappelijke positie nog verder versterken. Als onderdeel van onze ambitie om

5 3 Voorwoord Introductie de beste dienstverlener van Nederland te worden en ook in het buitenland een belangrijke challenger te blijven, hebben we onze investeringsprogramma s uitgebreid. We richten ons hierbij op een substantiële verbetering van kwaliteit, service en technologie in Nederland. De kwakkelende economie had zijn weerslag op onze sector. In de zakelijke markt werden ICT-investeringen door bedrijven uitgesteld of verlaagd. In de consumentenmarkt stonden onze marktaandelen en opbrengsten onder druk. We zagen een verdere toename in het gebruik van mobiele apps, waardoor consumenten aanzienlijk minder sms jes verstuurden en minder vaak belden. Met nieuwe tarieven voor mobiele telefonie speelden we als eerste Nederlandse provider in op die trend. De eerste resultaten zijn positief, maar er is meer tijd nodig om de invloed van de nieuwe proposities op hun juiste waarde te schatten. Positief was de sterke groei van het aantal Interactieve TVen glasvezelklanten, mede dankzij enkele product- en dienstinnovaties. De explosieve groei van het dataverkeer biedt ons aan de ene kant commerciële mogelijkheden, maar maakt onze doelstelling om in 2020 klimaatneutraal te zijn tot een grote uitdaging en absoluut noodzakelijk. Compliance was in 2011 een belangrijk thema, zowel binnen als buiten KPN, mede gezien een onderzoek door de NMa en het verscherpte toezicht door de OPTA. We hebben dan ook besloten onze compliance-programma s voor 2012 te intensiveren. Wederom waren de groeicijfers voor onze mobiele activiteiten in Duitsland en België uitstekend: meer klanten, hogere opbrengsten uit onze dienstverlening en grotere marktaandelen. Deze successen zijn het resultaat van onze challenger-strategie die we vijf jaar geleden introduceerden. Zo genereerden beide landen in 2011 al 30 procent van de totale omzet van KPN Groep. De komende jaren zetten we onze challenger-strategie voort om onze positie verder te versterken. Ook zien we mogelijkheden om delen van de challengerformule in Nederland toe te passen, wat we in november bevestigden met de benoeming van Thorsten Dirks als lid van de Raad van Bestuur. Hij leverde in Duitsland een belangrijke bijdrage aan de challenger-formule. Onze netwerken behoren tot de beste in de sector. We willen de kwaliteit van deze netwerken gebruiken om onze klanten te ondersteunen. Gegarandeerde veiligheid van ICT-faciliteiten wordt steeds crucialer. We helpen bedrijven en organisaties om hun medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk te laten werken, wat bij KPN al de standaard is. Ondanks de economische tegenwind bleef de belangstelling van bedrijven voor groene ICT en energiebesparende ICT-toepassingen groot. In Nederland en België nemen we nu alleen nog groene stroom af. En dankzij de vele vrijwillige KPN-medewerkers brachten we via het KPN Mooiste Contact Fonds duizenden mensen met elkaar in verbinding. KPN heeft zich aangesloten bij het Duurzaamheidsplatform van de Verenigde Naties, Global Compact. Met dat besluit verplichten we ons een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Millennium Ontwikkelingsdoelen voor 2015, zoals die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd. Met de prestaties en onze herijkte maatschappelijke ambities, die we nog dichter willen laten aansluiten op onze dagelijkse activiteiten, bevestigen we onze rol in de samenleving en de bijdrage die we willen leveren. Financiële resultaten en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan daarbij hand in hand. Dankzij ons brede assortiment aan producten en diensten leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie; daar zijn we trots op. Door de unieke combinatie van onze medewerkers, kennis en middelen zijn we in staat om het verschil te maken voor onze klanten en de maatschappij: we moeten het vandaag beter doen dan gisteren, en morgen nog beter dan vandaag. Eelco Blok Voorzitter Raad van Bestuur en CEO KPN s strategie richt zich op drie principes: VERSTERKEN VEREENVOUDIGEN GROEIEN We versterken onze marktposities in Nederland door meer focus op de kwaliteit van producten en diensten, een efficiëntere organisatie, en een verscherpt kostenbeleid. We creëren een slagvaardige organisatie door vereenvoudiging van de organisatiestructuur, en een overzichtelijker product- en dienstenaanbod in de zakelijke markt en consumentenmarkt in Nederland. We willen ons klantenbestand voor vast en mobiel vergroten en zien met name voor het glasnetwerk grote mogelijkheden. Onze challenger-strategie van Mobile International zetten we de komende jaren voort.

6 4 Jaaroverzicht 2011 Introductie KPN behaalt de eerste positie in de Transparantiebenchmark 2010 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, en wint daarmee De Kristal voor het meest transparante maatschappelijk verslag van Nederland. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt Eelco Blok benoemd tot nieuwe CEO. Hij volgt Ad Scheepbouwer op die het bedrijf tien jaar heeft geleid. Eelco Blok kondigt aan dat verbetering van de dienstverlening aan klanten één van zijn speerpunten zal zijn. Gebaseerd op de principes versterken, vereenvoudigen en groeien maakt Eelco Blok de strategie bekend. Een grotere klanttevredenheid en een leidende rol in de sterk veranderende ICT-markt hebben topprioriteit. Als eerste telecombedrijf ter wereld neemt KPN deel in het internationale Climate Savers Programma van het Wereld Natuur Fonds. In het programma stellen bedrijven ambitieuze doelen voor energiebesparing en het gebruik van groene stroom. In 2011 gebruikt KPN in Nederland en België 100% groene stroom. KPN versnelt de uitrol van mobiel breedband netwerk om het groeiende gebruik van klanten te ondersteunen in België en Duitsland. Een veranderend klantgedrag in de mobiele markt, toenemende prijsdruk en rationalisatie in de zakelijke markt en onvoldoende kostenbesparingen zorgen voor teruglopende inkomsten. KPN ziet zich mede hierdoor gedwongen een verlaagde EBITDA outlook voor het lopende boekjaar af te geven. JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI 2011 was een veelbewogen jaar voor KPN, waarin groot en klein nieuws elkaar afwisselden. We maakten onze strategie voor de komende jaren bekend, we kondigden een gewijzigde winstverwachting aan en regelmatig was KPN onderwerp van maatschappelijke discussies. Op deze pagina s een greep uit het KPN-nieuws.

7 5 Jaaroverzicht 2011 Introductie KPN verwelkomt de ste klant voor Interactieve TV. Begin 2011 bedroeg het aantal klanten nog Inclusief Digitenne heeft KPN in Nederland eind 2011 een TV-marktaandeel van 17 procent. Voor de Belgische markt verwerft KPN de licentie voor hoge frequenties waarmee de uitrol van snelle datadiensten voor klanten en partners kan worden voortgezet. De licentie geldt voor 15 jaar en gaat in op 1 juli KPN introduceert nieuwe mobiele abonnementen voor consumenten. Daarmee speelt KPN in op het sterk groeiende gebruik van mobiel internet. Later in het jaar komt KPN ook met nieuwe abonnementen voor de zakelijke markt. In het derde kwartaal van 2011 verwelkomt E-Plus zijn 22 miljoenste klant. Daarmee zet onze Duitse dochter de snel stijgende lijn van de afgelopen jaren voort. Getronics verdwijnt als naam uit het Nederlandse straatbeeld. De Getronics-activiteiten gaan over in KPN Corporate Market. De NMa start een onderzoek wegens mogelijke kartelvorming van mobiele netwerkbeheerders betreffende mobiele proposities. Toezichthouder OPTA kondigt aan KPN onder verscherpt toezicht te stellen wegens vermeende overtreding van de Telecommunicatiewet. Met de notering in de Dow Jones Sustainability Europe Index schaart KPN zich voor het tweede jaar op rij bij de duurzaamste Europese telecombedrijven. KPN wint de vakprijs Sponsor van het Jaar en bewijst daarmee dat verschillende vormen van sponsoring in uiteenlopende categorieën elkaar goed kunnen versterken. In de categorie maatschappij sleept het KPN Mooiste Contact Fonds de eerste prijs in de wacht. In november kondigt KPN aan vier glasvezeldienstverleners over te willen nemen. Ook meldt KPN dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt om de komende jaren het belang in Reggefiber te vergroten. Het aantal huishoudens dat KPN kan voorzien van glasvezel is fors toegenomen. In december sluit KPN de ste glasvezelklant aan. JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

8 6 Wie we zijn en wat we doen Introductie In een wereld waarin communicatie steeds geavanceerder, toegankelijker en sneller wordt, willen we blijven doen waar we al ruim 125 jaar goed in zijn: contact mogelijk maken, mensen met elkaar verbinden. Het is onze missie om onze miljoenen consumenten en zakelijke klanten passende communicatiediensten te leveren, waarbij een goede kwaliteit van producten en diensten de basis vormt. Om in de verschillende behoeftes van klantgroepen te voorzien, voeren we een meermerkenbeleid. Daarmee differentiëren we in prijs, product en dienst, zodat de klant het merk kan kiezen dat het beste bij hem past. Daarnaast bieden we onze zakelijke klanten een breed spectrum aan ICT-diensten. Of het nu voor een lokale eenmanszaak is of voor een wereldwijd actieve multinational. Tevreden klanten vormen de basis voor winstgevende groei, waarmee we waarde voor onze aandeelhouders creëren. We geloven dat we met trotse en gemotiveerde medewerkers kwaliteit en klanttevredenheid kunnen realiseren. Alleen dan kunnen we onze klanten de beste producten en diensten aanbieden. Bij alle diensten die we leveren, zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid naar de maatschappij. Want een optimaal functionerende en betrouwbare ICTinfrastructuur is cruciaal voor het functioneren van onze samenleving. Zonder internet staat alles stil. Dat brengt voor KPN een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Veiligheid en privacy staan daarbij voorop. Daarnaast realiseren we ons dat we met onze technologie in staat zijn om contact mogelijk te maken voor wie dat niet (meer) vanzelfsprekend is. Ook bevorderen we Het Nieuwe Werken, ofwel plaats- en tijdonafhankelijk werken, om onze klanten zo tijd, energie en kosten te besparen. Het spreekt voor zich dat we Het Nieuwe Werken in eigen huis waar mogelijk tot de standaardmanier van werken hebben gemaakt, zoals we ons ook voor energiebesparing en -vergroening blijven inspannen. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van KPN, die tot en met eind 2011 van toepassing was, is hiernaast weergegeven. In de zomer van 2011 startten we met de uitwerking van de plannen voor een nieuwe divisiestructuur, die we begin 2012 hebben ingevoerd. Deze nieuwe structuur wordt aangestuurd vanuit de Executive Committee, waarin alle Nederlandse en buitenlandse activiteiten zijn vertegenwoordigd. De structuur kenmerkt zich door een directere en efficiëntere aansturing en is in lijn met de strategische plannen voor een eenvoudigere organisatie. Die stelt ons in staat om beter in te spelen op de veranderingen in de ICT-wereld. Een belangrijke wijziging is de splitsing van het segment Consumentenmarkt in de segmenten Consumenten Thuis (internet, televisie en vaste telefonie) en Consumenten Mobiel (mobiel bellen en mobiel internet). ITNL en Wholesale en Operations worden samengevoegd in de divisie NetCo. KPN GROEP IN 2011 Nederland Consumentenmarkt: met vaste en mobiele telefonie, internet en televisie biedt KPN consumenten een breed pakket aan diensten op het gebied van communicatie, informatie, amusement en commerciële service. Mobile International Duitsland: E-Plus is de succesvolle challengernetwerkbeheerder met eigen merken (zoals E-Plus en BASE) en partners in Duitsland.

9 7 Wie we zijn en wat we doen Introductie Zakelijke Markt: KPN biedt zijn zakelijke klanten (klein en middelgroot) een compleet assortiment aan diensten, van vaste en mobiele telefonie en internet tot diverse diensten op het gebied van datanetwerk, werkplekbeheer en datacentra. Wholesale & Operations: verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van KPN, voor de Nederlandse netwerken (zowel vast als mobiel) en voor KPN s wholesaleklanten en -portfolio in Nederland. KPN Corporate Market (voorheen Getronics): biedt aan KPN s grootste zakelijke klanten ICT-diensten aan en is marktleider in Nederland op het gebied van end-to-end infrastructuur en netwerkgerelateerde ICT-oplossingen. ibasis: dankzij ibasis is KPN een topspeler in de internationale wholesalemarkt voor telefoniediensten. Wereldwijd verzorgt ibasis internationale telefoongesprekken. België: KPN Group Belgium is de succesvolle challengernetwerkbeheerder met eigen merken (zoals BASE) en partners in België. Rest van de wereld: KPN Spanje, KPN Frankrijk (tot eind 2011) en Ortel Mobile zijn beheerders van virtuele netwerken die mobiele diensten aanbieden via hun eigen merken en partners. Ortel Mobile richt zich voornamelijk op de multiculturele segmenten in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje, en breidde recent uit naar Zwitserland. Opbrengsten EBITDA m (2010: m) Consumentenmarkt 28% Zakelijke Markt 17% Wholesale & Operations 4% KPN Corporate Market (voorheen Getronics) 13% ibasis 6% Duitsland 24% België 6% Rest van de wereld 2% 5.138m (2010: 5.476m) Consumentenmarkt 20% Zakelijke Markt 15% Wholesale & Operations 33% KPN Corporate Market (voorheen Getronics) 0% ibasis 1% Duitsland 26% België 5% Rest van de wereld 0%

10 8 Wie we zijn en wat we doen Introductie WE ZIJN TROTS OP ONS NETWERK DAT BEKENDSTAAT ALS HET STABIELSTE VAN NEDERLAND De KPN-organisatie KPN is een naamloze vennootschap die strategisch, organisatorisch en financieel wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de RvB. De samenstelling van de RvB kende in 2011 een aantal wijzigingen: Eelco Blok nam in april het bestuursvoorzitterschap over van Ad Scheepbouwer. In november trad Thorsten Dirks toe tot de RvB, en na vijf RvB-jaren maakte Baptiest Coopmans in het najaar bekend dat hij KPN op 1 april 2012 zal verlaten. CFO Carla Smits-Nusteling liet begin januari 2012 weten dat zij op 1 april 2012 haar carrière buiten KPN zal voortzetten. Op 31 december 2011 bestond de RvB uit Eelco Blok (CEO), Carla Smits-Nusteling (CFO), Thorsten Dirks en Baptiest Coopmans. Alles draait om de klant In de strategie is dienstverlening de spil waar alles om draait. We willen onze service verder verbeteren, wachttijden verkorten en problemen in één keer oplossen. Kortom: we willen klanten laten zien dat ze welkom zijn bij KPN. Daarom zullen onze medewerkers met het directe klantcontact meer dan ooit bepalend zijn voor het succes van KPN. De winkelmedewerkers, contactcenter-agents en 450 monteurs zijn het gezicht van KPN in Nederland. En ook via onze website en social media benaderen we onze klanten op een persoonlijke manier. De Netto Promotor Score (NPS), waarmee we de klantloyaliteit meten, helpt ons om onze dienstverlening continu te verbeteren. De NPS laat zien in hoeverre klanten KPN zouden aanbevelen. De groeiende populariteit van de social media-platforms en vergelijkingswebsites versterken dit. We vinden onze klantloyaliteit zo belangrijk dat de salarisbonussen van medewerkers deels door de NPS worden bepaald. Sterke merken We hebben een divers klantenbestand. Dat vraagt om een op maat verzorgd productenen dienstenaanbod. Daarom kent KPN in Nederland naast het KPN-merk nog een aantal andere consumentenmerken: Hi, Telfort, XS4ALL en Simyo. In Duitsland kunnen klanten kiezen uit onder andere BASE, E-Plus, Simyo en Ay Yildiz. Belgische klanten hebben de keuze tussen bijvoorbeeld BASE en Simyo. Met Ortel Mobile bedienen we onze mobiele klanten in Nederland, Duitsland, België, Spanje, Frankrijk en Zwitserland. Ook voor de zakelijke markt hebben we een aantal sterke merktroeven in handen, zoals XS4ALL, Atlantic Telecom, Yes telecom, Gemnet, en Talk&Vision. Wereldwijd zijn we met het merk ibasis één van de grootste aanbieders van telefoniediensten aan andere bedrijven. Onze producten en diensten Voor consumenten thuis vormt de telefoonaansluiting de basis voor onze vaste diensten: internet, interactieve televisie en vaste telefonie. Daarnaast biedt KPN televisie via de ether met Digitenne. Met de komst van de glasvezel die in Nederland wordt uitgerold, profiteren steeds meer huishoudens van de voordelen van deze geavanceerde technologie. KPN telt 35 miljoen mobiele Europese klanten die kunnen kiezen uit verschillende soorten mobiele abonnementen. Dankzij de onstuimige groei van de smartphone-markt en de gebruiksmogelijkheden ervan is mobiel internet gemeengoed geworden, waardoor het dataverbruik explosief is gestegen. We spelen hierop in met de nieuwe mobiele abonnementen die we dit jaar voor de consumenten- en zakelijke markt introduceerden.

11 9 Wie we zijn en wat we doen Introductie In de zakelijke markt helpen we kleine en grote bedrijven met totaaloplossingen in ICT. Daarbij zorgen we voor een volledige integratie van spraak, data, vast en mobiel. Ook biedt KPN een reeks van ICT-toepassingen voor de zorgsector, het onderwijs en de overheid. KPN Corporate Market (voorheen Getronics in Nederland) helpt grote bedrijven en overheden met onder meer werkplekdienstverlening, netwerkoplossingen en datacenterdiensten. We werken via het Global Service Delivery Model, dat gericht is op het wereldwijd verlenen van een goede dienstverlening van een hoge kwaliteit. Alles valt of staat met ons netwerk We zijn trots op ons netwerk, dat bekendstaat als het stabielste van Nederland. Het vormt de ruggengraat voor alle mobiele en vaste diensten van KPN. Daarom investeerden we in ,5 miljard euro, van de in totaal 2 miljard euro, aan kapitaalinvesteringen, in onze Nederlandse, Duitse en Belgische infrastructuur, onder meer om te anticiperen op de sterke groei van het (mobiele) dataverkeer. Met de uitrol van het glasvezelnetwerk, in samenwerking met onze partner Reggefiber, zal de infrastructuur in Nederland de komende jaren veranderen in een hybride infrastructuur. Met glasvezel als datageleider kan KPN meer bandbreedte en zeer hoge datasnelheden bieden. Op enkele locaties in Nederland kunnen we inmiddels 500 Mb per seconde realiseren; veel hoger dan de kabel ooit kan bieden. We geloven in glasvezel als het netwerk van de toekomst. Vandaar dat we eind 2011 aankondigden vier glasvezeldienstverleners te willen overnemen en afspraken maakten om op termijn ons belang in glaspartner Reggefiber te kunnen vergroten. Omdat een groot deel van Nederland nog niet is verglaasd, blijft het bestaande kopernetwerk vooralsnog onmisbaar om vaste diensten te leveren. We hebben daarom het kopernetwerk de afgelopen jaren verbeterd en dat blijven we doen, zodat ook daarmee hoge datasnelheden kunnen worden bereikt. Team KPN We zijn ervan overtuigd dat de synergie van alle individuele medewerkers het succes bepalen: teamgevoel, teamspirit en teamwork zijn de sleutelwoorden. Als werkgever vraagt KPN betrokkenheid en vakmanschap van zijn medewerkers. We bieden medewerkers een modern arbeidsvoorwaardenpakket, waarin Het Nieuwe Werken centraal staat: als de functie het toelaat plaats- en tijdonafhankelijk werken met meer vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Vakbekwaam, vitaal en talentvol We vinden het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden op peil houden. Daarom bieden we hen de mogelijkheid zich binnen een bepaald vakmanschap (verder) te bekwamen. Bovendien ontvangen alle medewerkers die onder de cao van KPN in Nederland vallen jaarlijks een eigen inzetbaarheidsbudget waarmee ze zich kunnen blijven ontwikkelen. We investeren in de vitaliteit van alle medewerkers. Via een test kan iedere KPN er zijn lichamelijke en geestelijke vitaliteit laten bepalen en afhankelijk van de uitslag zijn gezondheid verbeteren. Met een talentenprogramma willen we getalenteerde hbo ers en academici aan ons binden. Daarnaast hebben we een programma om de balans tussen het aantal mannen en vrouwen te verbeteren. Onze maatschappelijke thema s Onze positie in de Dow Jones Sustainability Europe Index en de Transparantiebenchmark (eerste positie in 2010, vierde positie in 2011) bewijzen dat we op duurzaamheidsgebied de goede stappen zetten. De MVO-thema s die we in 2007 kozen, richtten zich vooral op onze eigen bedrijfsvoering. Vanuit onze strategische heroriëntatie hebben we onze drie oorspronkelijke MVO-thema s naar de volgende vijf maatschappelijke thema s herijkt: Beste ICT-infrastructuur, Gezondheidszorg van de toekomst, Het Nieuwe Leven en Werken, Zuinig met energie en Veiligheid en privacy. Voor meer informatie over onze maatschappelijke thema s wordt verwezen naar het Maatschappelijk verslag ONZE KERNWAARDEN Persoonlijk, Eenvoud, Vertrouwen Bij onze ambitie de beste dienstverlener te zijn, lopen drie kernwaarden als een rode draad door het bedrijf: persoonlijk, eenvoud en vertrouwen. We streven naar een simpele organisatie, die bijdraagt aan een eenvoudig en overzichtelijk product- en dienstenaanbod en een optimale service. Daarbij is iedere medewerker met direct klantencontact bereikbaar, toegankelijk en duidelijk. Op een persoonlijke en toegewijde manier helpen we onze klanten en dat wekt vertrouwen. We doen wat we onze klanten beloven. Met onze maatschappelijke activiteiten tonen we onze betrokkenheid bij de samenleving.

12 10 Kerncijfers Introductie Onze belangrijkste prestaties Klanttevredenheid 1 (NPS) N/A N/A Reputatie (RepTrak positie in Nederland) 12 e 17 e 16 e 17 e 16 e Energieverbruik (in petajoule) 4,6 5,5 5,7 5,5 5, Prestatie-indicatoren Jaarlijks stelt KPN een aantal specifieke doelen vast: financiële en niet-financiële KPI s (key performance indicators). De prestatieindicatoren zijn bepalend voor de aansturing van de organisatie. Bovendien vormen ze de basis voor de variabele beloning van de Raad van Bestuur en het topmanagement. In 2011 introduceerden we reputatie, klanttevredenheid en energieverbruik als nieuwe, niet-financiële KPI s, die ons een beeld geven of we op schema liggen om in 2015 de beste dienstverlener in Nederland te worden. Onderdeel van deze ambitie is het verhogen van onze First Time Right score. Op dit moment ontwikkelen we een meetmethode om de First Time Right score in onze dienstverlening te monitoren. Klanttevredenheid In 2009 introduceerden we de Netto Promotor Score (NPS) als instrument om de klanttevredenheid te meten. Voor de berekening van deze score bevragen we regelmatig een representatieve KPN-brede klantengroep in Nederland. De meest essentiële vraag is daarbij of klanten KPN aan vrienden of familie zouden aanbevelen. Reputatie Een uitstekende reputatie is een vereiste om in Nederland de beste dienstverlener te worden. Om die ambitie te meten hanteert KPN de RepTrak als graadmeter: een lijst van Nederlandse bedrijven met hun reputatiescores. Energieverbruik Als grootverbruiker van energie is KPN er alles aan gelegen om zo zuinig en efficiënt mogelijk met brandstoffen om te gaan, en dus is energieverbruik een even logische als noodzakelijke KPI. Juist nu het dataverbruik sterk toeneemt is een efficiënt energieverbruik een vereiste. Ook zien we het als onze verantwoordelijkheid om klanten te informeren over het verminderen van het energieverbruik veroorzaakt door onze ICT-apparatuur. Financiële KPI s Een gezonde financiële bedrijfsvoering bepaalt het succes van KPN. Omzet en overige inkomsten, EBITDA, vrije kasstroom en aantal FTE s geven een beeld van de omvang van de activiteiten én onze financiële performance. Marktaandelen Breedband Nederland 1 40% 41% TV Nederland 1 17% 15% Mobiel Nederland 2 46% 47% Mobiel Duitsland 2 15,9% 15,7% Mobiel België 2 ~19% >18% 1) Op basis van aantal klanten per eindejaar 2) Op basis van dienstenomzet

13 11 Kerncijfers Introductie Omzet en overige opbrengsten (in miljarden euro s) EBITDA (in miljarden euro s) EBITDA marge Vrije kasstroom (in miljarden euro s) 12,6 14,6 13,5 13,4 13,2 4,9 5,1 5,2 5,5 5,1 38,8% 34,6% 38,4% 40,9% 39,0% 2,3 2,6 2,4 2,4 2, Winst per aandeel 2 (in euro s) Kapitaalinvesteringen (in miljarden euro s) Netto schuld/ebitda 1,42 0,77 1,33 1,15 1,06 1,7 1,9 1,8 1,8 2,0 2,3 2,2 2,1 2,2 2, Aantal FTE s per 31 december ) Geen gegevens beschikbaar van jaren voor ) Winst per aandeel in 2007 en 2009 is inclusief een winst van respectievelijk EUR 1,2 miljard en EUR 0,7 miljard uit hoofde van activering van latente belastingvorderingen van E-Plus Vooruitblik 2012 Om onze activiteiten te versterken, zullen we onze initiatieven en investeringen, die we in mei 2011 aankondigden, in 2012 uitbreiden en versnellen. Daarmee spelen we in op de veranderende marktomstandigheden. Voor onze Nederlandse activiteiten wordt 2012 daarom een overgangsjaar. Aan het eind van 2012 willen we onze marktaandelen in de Nederlandse mobiele consumentenmarkt en in de breedbandmarkt stabiliseren. De investeringen moeten leiden tot een toekomstig, duurzaam winstniveau voor onze Nederlandse activiteiten. Daarnaast blijven we ons richten op verdere kwaliteitsverbetering en vereenvoudiging. Zo willen we de klanttevredenheid en onze reputatie naar een hoger niveau tillen. Vanwege de trends in de markt, die ons verdienmodel onder druk zetten, en ons besluit om investeringen te versnellen, zullen winst en kasstroom in het overgangsjaar 2012 lager uitkomen dan in Tegelijkertijd is het algemene macro-economische beeld nu zeer onrustig en onzeker. Dat vergroot de noodzaak om een goede balans te houden tussen strategische investeringen, uitkeringen aan aandeelhouders en een gezonde financiële positie.

14 12 Strategie Introductie Een maand na zijn aantreden als CEO presenteerde Eelco Blok in mei 2011 de KPNstrategie , gebaseerd op drie principes: versterken, vereenvoudigen en groeien. Nieuwe kansen, nieuwe ambities, grote uitdagingen Met de corporate strategie spelen we in op de snelle ontwikkelingen in de ICT, waar trends en nieuwe technieken elkaar in rap tempo opvolgen. Klanten communiceren steeds meer via sociale media en geavanceerder apps. Mobiel internet en daarmee het dataverbruik groeien explosief en veranderen het telecomen ICT-landschap continu. Parallel hieraan zien we dat zich ook in de samenleving belangrijke trends ontwikkelen die grote betekenis hebben voor onze sector. ICT is de levensader voor onze economie; steeds meer wordt (vertrouwelijke) informatie via het internet verwerkt, wat nog hogere eisen stelt aan de continuïteit, veiligheidswaarborgen, de netwerkprivacy en het (mobiele) internet. De samenleving vergrijst, waardoor de druk op de zorgsector toeneemt. ICT kan een rol spelen bij het creëren van meer efficiency in deze sector. Daarnaast willen mensen plaats- en tijdsonafhankelijk, efficiënt werken en privé- en werktaken combineren. Ook hier speelt ICT een belangrijke rol. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd is de strategie gericht op de verbetering van onze kwaliteit, service en techniek. Op die manier willen we in Nederland de beste dienstverlener worden en onze marktpositie versterken. Bij Mobile International richt de focus zich op een evenwichtige groei in omzet en winstgevendheid en blijven we investeren in het mobiele breedbandnetwerk. Om onze ambities waar te maken, denken en handelen we vanuit de behoeftes van de klant: we willen een uitstekende service bieden en producten en diensten van hoogwaardige kwaliteit leveren. Het KPN-netwerk, de ruggengraat van het bedrijf, vormt hiervoor de basis. Daarom zullen we blijven investeren in breedband, koper, glas en mobiel. Om alle plannen te realiseren zal KPN de organisatiestructuur aanpassen, zodat we meer daadkracht en efficiëntie realiseren. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid en meer mandaat om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Een scherp en verantwoord kostenbeleid is ook een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie: investeren waar het moet, besparen waar het kan. Bij onze ambitie de beste dienstverlener te worden, spelen onze medewerkers een cruciale rol. Zij geven invulling aan de drie kernwaarden waarmee we ons als dienstverlener willen onderscheiden: persoonlijk, eenvoud en vertrouwen. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat teamwerk de basis voor de successen vormt. We richten ons op onze eigen kernkwaliteiten en besteden daarnaast activiteiten uit aan gespecialiseerde (buitenlandse) bedrijven. Hierdoor verdwijnen tot 2015 vier- à vijfduizend arbeidsplaatsen bij KPN. Een deel daarvan wordt door onze partners opnieuw gecreëerd. Medewerkers van wie de werkzaamheden naar het buitenland bijvoorbeeld India worden verplaatst, helpen en begeleiden we bij het zoeken naar ander werk. Onze rol in de samenleving is belangrijk bij het realiseren van onze doelen. In lijn met de nieuwe strategie besloten we in 2011 onze maatschappelijke focus te verbreden. Onze maatschappelijke bijdrage komt voort uit ons netwerk. Daarmee laten we zien wat we voor de samenleving kunnen betekenen. Met de kwaliteit van ons netwerk en met een focus op een optimale veiligheid en privacy, willen we innovatie en efficiency in de zorgsector bevorderen. KPN voert tempo invoering strategische plannen op Bij de publicatie van de jaarcijfers van KPN op 24 januari 2012 stond CEO Eelco Blok stil bij de snel veranderende marktomstandigheden. Tegenover de successen van Interactieve TV en glasvezeldiensten en de sterke groei in de Duitse en Belgische markt, zagen we prestaties in Nederland die niet aan onze verwachtingen voldeden. Slinkende marktaandelen in de mobiele telefonieen de breedbandmarkt in Nederland, en moeilijke omstandigheden in de zakelijke markt hebben onze financiële resultaten beïnvloed. Die ontwikkelingen vragen om een versnelde invoering van de strategieplannen in 2012 om zo de marktpositie in Nederland te versterken. Extra investeringen zullen worden gedaan in de mobiele en vaste netwerken (koper en glas). Die keuze komt niet alleen de dienstverlening aan de klant ten goede, maar stelt ons bovendien in staat om de concurrentie met de kabelmaatschappijen en de mobiele providers aan te gaan. Ook aanzienlijke kostenbesparingen zijn een absolute noodzaak om de organisatie efficiënter te maken. Dat betekent nog steeds dat het aantal arbeidsplaatsen in 2015 met vierà vijfduizend moet zijn afgenomen. Echter, ook dit traject zal KPN versneld doorvoeren. Bovendien hebben we het aandeleninkoopprogramma voor 2012 stopgezet. Met deze maatregelen geven we invulling aan onze strategische plannen, om KPN sterker uit het overgangsjaar 2012 te laten komen.

15 13 Strategie Introductie MET ONZE STRATEGIE SPELEN WE IN OP NIEUWE TRENDS EN TECHNIEKEN

16 14 Strategie Introductie Op 10 mei presenteerden we onze strategie , gericht op versterken, vereenvoudigen en groeien, en de bijbehorende doelen voor Met onze strategische initiatieven hebben we in 2011 de eerste stappen gezet in het realiseren van deze doelen. STRATEGIE IN ÉÉN OOGOPSLAG Strategische initiatieven Consumenten Thuis (vaste aansluiting) Verbeteren, innoveren en spreiden proposities TV en breedband Verbeteren van klantenservice en leveringsprocessen Uitbreiden van bereikbare markt met VSDL-updates en FttH-uitrol in kansrijke gebieden Gerichte commerciële investeringen op basis van een regionale aanpak Consumenten Mobiel Verdere ontwikkeling proposities dataverkeer Convergentie van vast en mobiel productaanbod Uitbreiden van distributie Uitbreiding van diensten met een toegevoegde waarde (bijv. apps) Zakelijke Markt Focus op marktaandeel in Nederland Ontwikkeling van challenger-merk voor MKB en verbeteren distributie via Business Centers Aanhoudende investeringen in infrastructuur voor vast, mobiel en datacenters Investeren in groeigebieden (unified communications, secure managed devices, private cloud and service aggregation) Focus op verticals zoals gezondheidszorg en financiële dienstverlening Duitsland Uitbreiden challenger-model door data-producten met een goede prijs/kwaliteitverhouding en smartphones onder eigen merk Uitrollen mobiele breedbandnetwerk (HSPA+) en starten LTE-pilots Voortzetten van meer-merkenstrategie via eigen merken en partnermerken Verder benutten van regionale commerciële aanpak België, Rest van de wereld, ibasis Uitbreiden challenger-model door data-producten met een goede prijs/kwaliteitverhouding in België Versnelde groei van Ortel Mobile en evalueren van opties KPN Spanje Focus op schaalgrootte van ibasis op de grootzakelijke markt voor telefonie en opbouwen van VAS-capaciteiten; waardecreatie voor de lange termijn Kostenbesparingen Starten initiatieven op het gebied van offshoring en outsourcing (backoffice, netwerk en IT) Versneld invoeren van efficiencyprogramma s om aantal FTE s te verminderen Vereenvoudiging, kwaliteit en reputatie Vereenvoudigen van facturen en correspondentie naar klanten Levertijden breedband en TV verminderen Callcenter-ervaringen verbeteren en Online SelfCare-omgeving creëren op Introduceren van XL-winkels als lokale servicepunten en serviceformules gericht op in-home integratie Financieel raamwerk Commitment aan minimum kredietwaardigheidsbeoordeling van Baa2 en BBB Netto schuld / EBITDA verhouding tussen 2,0x en 2,5x

17 15 Strategie Introductie Doelstellingen en ambities 2015 Status 2011 Terugwinnen van marktaandeel voor breedband tot >45% Vergroten van TV marktaandeel Vergroten van het aantal opbrengsten-genererende eenheden per aansluiting van 1,9 tot ~2,4 Verbeteren kwaliteit Marktaandeel voor breedband bleef onder druk staan Verbeterde proposities en aanhoudende groei marktaandeel voor TV Kopernetwerk voorbereid op pair bonding, commerciële introductie in 2e kwartaal 2012; Glasvezel-uitrol op schema Succesvolle migratie van proposities van telefoonverkeer naar dataverkeer Handhaving mobiel marktaandeel in Nederland op >45% Marktaandeel bleef onder druk staan Nieuwe datagerichte proposities gestart in september met goede eerste resultaten Uitbreiding van eigen distributie, 11 nieuwe winkels Geleidelijke integratie van Zakelijke Markt en KPN Corporate Market Toonaangevende speler blijven op de zakelijke markt en ICT in Nederland In Nederland naam Getronics gewijzigd in KPN Corporate Market Verkoop Getronics International vanwege focus op kernactiviteiten Aanhoudende invloed van migratie van legacy- naar IP-diensten Omvang zakelijke markt afgenomen door prijsdruk, aanhoudende rationalisatie en macro-economische invloeden Belangrijke stappen in outsourcen en offshoring bij KPN Corporate Market Vergroten van marktaandeel voor mobiel naar >20% EBITDA-marge tussen 35% en 40% Uitrol mobiel breedbandnetwerk voor op schema Focus op versterken backhaul-diensten, met regionale samenwerking Succesvolle uitbreiding van de bereikbare markt door ontwikkeling van nieuwe regio s met extra winkels Vergroten van marktaandeel voor mobiel in België tussen 20% en 25% EBITDA-marge tussen 35% en 40% in België Versnelde groei van Ortel Mobile Handhaven Top5 positie ibasis Versnelde uitrol mobiel breedbandnetwerk in België Datagroei in België via eigen merken en partnermerken KPN Frankrijk verkocht Terugbrengen aantal FTE s met door outsourcing en offshoring Efficiëntere kapitaalinvesteringen en inkoopbesparingen met jaarlijkse besparing van ~EUR 100 mln vanaf 2012 Verbeteren kostenflexibiliteit in Nederland Versnelde herstructurering bij KPN Corporate Market, waardoor aantal FTE s vermindert met Verhogen van First Time Right score in de dienstverlening tot 85-95% Aanzienlijk vergroten van klanttevredenheid Terugbrengen aantal klachten van klanten Top 10-positie in Nederland wat betreft reputatie Initiële vooruitgang in 2011: verbetering leveringsproces IPTV, minder telefoontjes naar callcenters en vereenvoudigde correspondentie met klanten Commitment aan aantrekkelijk dividendbeleid Terugbetalen overtollige liquide middelen aan aandeelhouders Duurzaam financieel raamwerk EUR 0,85 dividend voorgesteld voor 2011 Aandeleninkoopprogramma van EUR 1 miljard afgerond in september Netto schuld / EBITDA verhouding op 2,3x eind 2011

18 16 Informatie over het aandeel KPN KPN hecht grote waarde aan transparante en regelmatige communicatie met haar aandeelhouders, overige kapitaalverschaffers en hun intermediairs. Regelmatig worden er presentaties en bijeenkomsten georganiseerd voor beleggers en analisten, onder meer voor de bekendmaking van de resultaten van KPN. Na publicatie van de kwartaalcijfers zijn analistenpresentaties, beleggersbijeenkomsten en conference calls georganiseerd. Deze zijn live via internet uitgezonden om te waarborgen dat alle groepen beleggers dezelfde informatie ontvangen. Bij deze activiteiten wordt het management ondersteund door de afdeling Investor Relations, waar beleggers en analisten dagelijks terecht kunnen met hun vragen. Noteringen en indices Sinds 13 juni 1994 zijn de gewone aandelen KPN genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: KPN). Op 4 april 2008 heeft KPN de notering van haar American Depositary Receipts (ADR s) aan de NYSE beëindigd. KPN heeft haar ADRprogramma vervangen door een Level 1 ADR-programma, waardoor beleggers in de VS via de niet-officiële markt kunnen handelen in KPN ADR s (ticker: KKPNY). Het aandeel KPN is onder andere in de volgende indices opgenomen (wegingspercentage per 31 december 2011): AEX 5,6%, EURO STOXX Telecommunications Index 9,9%, STOXX Europe 600 Telecommunications Index 5,3% en MSCI Euro 0,7%. Aandelenbezit Capital Research and Management Company heeft de AFM op 8 augustus 2011 geïnformeerd dat zij 10,10% van het gewone aandelenkapitaal van KPN in bezit heeft. Voor zover bij KPN bekend zijn er per 31 december 2011 geen andere aandeelhouders die 5% of meer van de uitstaande aandelen KPN in bezit hebben. Op 11 januari 2011 maakte Capital Research and Management Company bekend dat zij 15,11% van de stemrechten met betrekking tot het gewone aandelenkapitaal van KPN in bezit heeft. Op 25 januari 2012 maakte Capital Income Builder Inc. bekend dat zij 5,08% van KPN s gewone aandelenkapitaal, exclusief stemrechten, in haar bezit heeft. Met dit financiële raamwerk kan KPN doorgaan met haar aantrekkelijk dividendbeleid en tegelijkertijd de flexibiliteit behouden voor verdere groei en bedrijfsinvesteringen. KPN Aandelenbezit Geschatte geografische spreiding (op basis van aandelenbezit van institutionele beleggers) Verenigde Staten 35 40% Verenigd Koninkrijk 20 25% Nederland 5 10% Frankrijk 5 10% Duitsland 5 10% Rest van de Wereld 15 20% Bron: Thomson Shareholder ID Q Dividend KPN stelt voor 2011 een dividend in contanten voor van EUR 0,85 per aandeel, waarvan EUR 0,28 in augustus 2011 is uitgekeerd als interim-dividend. Het dividendvoorstel voor 2011 wordt op 12 april 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Na goedkeuring wordt de ex-dividend datum 16 april 2012 en zal het slotdividend per 24 april 2012 worden uitgekeerd. KPN is voornemens om over het boekjaar 2012 een dividend per aandeel van EUR 0,90 uit te betalen. Een aankondiging van het dividend over 2013 wordt gedaan na bekendmaking van de jaarresultaten over Inkoop eigen aandelen KPN is voornemens overtollige liquide middelen terug te laten vloeien naar de aandeelhouders door het inkopen van eigen aandelen. Om een balans te vinden tussen investeringen (waaronder mogelijke strategische investeringen zoals in spectrum en glasvezel), aandeelhoudersrendement en een prudent financieel Aandeelhoudersrendement KPN blijft streven naar een aantrekkelijk dividendbeleid en de terugvloeiing van overtollige liquide middelen naar aandeelhouders door het inkopen van eigen aandelen. Deze overschotten zijn afhankelijk van strategische investeringen (bv. spectrumveiling, glasvezel), bedrijfsprestaties, de bredere macro-economische omstandigheden en een solide financieel raamwerk. KPN blijft zich credit ratings van Baa2 respectievelijk BBB (momenteel Baa2 en BBB+) ten doel stellen en blijft streven naar een verhouding nettoschuld/ebitda tussen 2,0 2,5x. Dividend per aandeel (EUR) 0, , , ,80 0, ) Het voorgestelde dividend voor 2011 betreft een dividend in contanten van EUR 0,85 per aandeel, waarvan EUR 0,28 als interim-dividend is uitgekeerd in augustus 2011.

19 17 Informatie over het aandeel KPN beleid in een periode van macro-economische onzekerheid zal er in 2012 geen aandeleninkoopprogramma zijn. Later in 2012 en in de loop van 2013 zal er meer duidelijkheid ontstaan over deze strategische investeringen en het succes van de transitie in Nederland. Conform het aandeleninkoopprogramma dat KPN op 26 januari 2011 heeft aangekondigd, heeft KPN 96,7 miljoen aandelen ingekocht tegen een gemiddelde koers van EUR 10,34 voor een totaal bedrag van EUR 1 miljard (zie tabel voor meer details). In 2011 zijn in totaal 141,1 miljoen gewone aandelen die in 2010 en 2011 zijn verkregen, ingetrokken. Het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2011 was , een daling van het aantal uitstaande aandelen met 43% ten opzichte van het aantal bij de start van de aandeleninkoopprogramma s in maart Onderstaand vindt u een overzicht van het aantal aandelen dat volgens het op 26 januari 2011 aangekondigde aandeleninkoopprogramma is teruggekocht. Aantal teruggekochte aandelen als onderdeel van het programma Gemiddeld betaalde prijs per aandeel in EUR Aantal teruggekochte aandelen als onderdeel van het programma Periode Januari Februari , Maart , April , Mei , Juni , Juli , Augustus , September , Totaal , Bepalingen omtrent aandelenbezit Er zijn momenteel geen wettelijke of andere juridische bepalingen van kracht in Nederland dan wel opgenomen in onze Statuten waardoor overboeking naar niet in Nederland wonende houders van KPN-effecten wordt beperkt. Dividend in contanten op gewone aandelen, uitgekeerd in euro s, mag officieel worden overgeboekt van Nederland en in een andere valuta worden geconverteerd. Er zijn geen beperkingen, noch in de Nederlandse wet noch in onze statuten, op het recht van niet-ingezetenen om aandelen KPN te houden en hun stemrecht daarop uit te oefenen. Verplichtingen om belangen te melden Conform de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn juridische entiteiten en natuurlijke personen verplicht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onmiddellijk te informeren wanneer hun aandelenbezit gelijk is aan of meer is dan 5% van het aandelenkapitaal. De AFM moet eveneens worden geïnformeerd wanneer het aandelenbezit een bepaalde drempel bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan plaatsvinden door middel van aan- of verkoop van aandelen door de aandeelhouder of doordat het geplaatste kapitaal van de uitgevende instelling stijgt of daalt. De drempels zijn: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%. De AFM neemt deze informatie op in een openbaar register dat beschikbaar is op haar website. Het niet melden van aandelenbezit wordt beschouwd als strafbaar feit en kan resulteren in sancties, waaronder opschorting van het stemrecht en bestuurlijke boetes. Financiële kalender april 2012: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 april 2012: Ex-dividend notering aandeel 24 april 2012: Start betaalbaarstelling slotdividend april 2012: Publicatie cijfers 1e kwartaal juli 2012: Publicatie halfjaarresultaten oktober 2012: Publicatie cijfers 3e kwartaal januari 2013: Publicatie jaarresultaten 2012 Deze data zijn onder voorbehoud. Aandelenkoers (EUR) Bron: Bloomberg, prijzen zijn herrekend op basis van de koers van het KPN aandeel van EUR 10,38 op 1 januari KPN Dow Jones Telecom Index AEX Index

20 18 Groepsprestaties en Vooruitzichten 2012 GROEPSPRESTATIES Financiële resultaten 2011 overeenkomstig Vooruitzichten Prestaties in Nederland beneden verwachting Positieve trends in interactieve televisie en glasvezel Opnieuw goede prestaties in Duitsland en België Vooruitzichten 2012 lager gezien overgangsjaar Prestatie versus Vooruitzichten 2011 KPN ondervond ook in 2011 de negatieve effecten van de druk van regulering en macro-economische tegenwind, terwijl de sectortrends een negatieve invloed hadden op de totale prestatie van KPN. De versnelde verandering in klantgedrag bij Consumentenmarkt, de toenemende druk op de tarieven en een voortdurende rationalisatie bij Zakelijke Markt alsmede een versnelling van commerciële en operationele investeringen om de Nederlandse activiteiten te versterken leidden tot een aanpassing van de oorspronkelijke Vooruitzichten voor de EBITDA 2011 van EUR 5,5 miljard naar EUR 5,3 miljard (exclusief herstructurering) ten tijde van de bekendmaking van de resultaten van het eerste kwartaal van In 2011 hebben we onze Vooruitzichten voor de EBITDA (EUR 5,3 miljard exclusief herstructurering) en de Vrije Kasstroom (EUR 2,4 miljard) behaald. De totale prestatie van Nederland voldeed niet aan onze verwachtingen, maar de internationale activiteiten lieten goede prestaties zien met aantrekkelijke marges. De kapitaalinvesteringen (Capex) waren relatief hoog vanwege de versnelde investeringen om de binnenlandse activiteiten te versterken en de investering in de uitrol van mobiele breedbandnetwerken in Duitsland en België. Opbrengsten en overige baten (In millions of EUR) KPN Groep ,8% Consumentenmarkt ,2% Zakelijke markt ,1% Wholesale & Operations (nationaal) ,0% Overige winsten/ verliezen, eliminaties ,9% Nederlandse telecomactiviteiten ,4% ibasis Group ,1% Corporate Market ,3% Overige winsten/ verliezen ,9% Nederland ,6% Duitsland ,2% België ,5% Rest van de Wereld % Overig ,4% Mobile International ,5% 1) Met name eliminaties van intercompany-opbrengsten. Onze groepsopbrengsten en overige baten waren 1,8% ofwel EUR 235 miljoen lager door een afname in Nederland, terwijl Rest van de Wereld en ibasis toenemende opbrengsten lieten zien. De negatieve invloed van regulering op de groepsopbrengsten was EUR 486 miljoen en de netto positieve invloed van eenmalige posten was EUR 63 miljoen. De eenmalige posten in 2011 hebben betrekking op de toename in de verkoop van mobiele zendmasten ten opzichte van De Nederlandse telecomactiviteiten lieten wederom een daling van de opbrengsten zien, die voornamelijk werd veroorzaakt door de effecten van regulering en moeilijke marktomstandigheden. Consumenten Mobiel heeft te maken gehad met voortdurende verandering van het klantgedrag en met intensieve concurrentie. Bij Consumenten Thuis stond het aandeel in de breedbandmarkt onder druk, waarbij het verlies van PSTN/ISDN aansluitingen stabiliseerde, maar het aantal nieuwe IPTV-klanten een positieve invloed had. Daarnaast zien we een groter aandeel in de breedbandmarkt in FttH-gebieden. De segmenten Zakelijke Markt en Corporate Market (Getronics) lieten een stabiele prestatie zien wat betreft marktaandeel, in combinatie met een

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Inhoud 1. Bedrijfsprofiel 2. Kerncijfers Telfort B.V. 3. Voorwoord van de directie 4. Directieverslag 4.1 Financiële gang van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Jaaroverzicht 2011. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012

Jaaroverzicht 2011. Jaaroverzicht 2011. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012 Jaaroverzicht 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012 Ga naar Aholds online jaaroverzicht: www.2011yearreview.ahold.com 1 Inhoud 2 De groep in één oogopslag Onze merken 3 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie