ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014"

Transcriptie

1 ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 201

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Resultaten Behoeftepeiling Zaanse Sportverenigingen Financiën Leden Kaderondersteuning Accommodatie Bar- en Kantinebeleid (Bij)scholing Samenwerking/netwerken Vertrouwenspersoon Sportimpuls Overig Vervolgacties Sportservice Zaanstad Behoeftepeiling Zaanse Sportverenigingen juni 201 1

3 Samenvatting Sportservice Zaanstad heeft een behoeftepeiling uitgevoerd onder de Zaanse Sportverenigingen, om de behoefte van verenigingen te achterhalen op het gebied van ondersteuning en/of kennisoverdracht door de verenigingsadviseurs. Bijna 0 % van de sportverenigingen hebben deze behoeftepeiling ingevuld. De sportverenigingen, afkomstig uit 20 verschillende takken van sport en uit diverse locaties van de Zaanstreek, gaven een hoogste ondersteuningsbehoefte aan bij het aanvragen van subsidies. Verder bleek ook dat veel verenigingen problemen ervaren bij wervingsactiviteiten (bv werven van vrijwilligers of sponsoren). Met zowel het vrijwilligersbeleid als het accommodatiebeleid blijkt meer dan de helft van de verenigingen die gereageerd hebben problemen te ervaren. Bijna de helft van de verenigingen wil samenwerken met scholen om bijvoorbeeld clinics en/of sportdagen/projecten te organiseren. Maar ook geeft meer dan een kwart van de verenigingen aan te willen samenwerken met sociale wijkteams. De verenigingsadviseurs van Sportservice Zaanstad nemen met alle verenigingen die hier toestemming voor gegeven hebben contact op. Met elf verenigingen wordt op korte termijn een afspraak gepland, omdat deze verenigingen een grote ondersteuningsbehoefte aangeven. Met 13 verenigingen wordt op langere termijn een afspraak gepland en met de overige verenigingen wordt telefonisch besproken of een afspraak noodzakelijk is. Verder bekijken de adviseurs of er mogelijk producten van Sportservice Noord-Holland kunnen worden ingezet ter ondersteuning en bekijken zij of andere acties mogelijk zijn. Inleiding Sportservice Zaanstad heeft in februari en maart 201 een behoeftepeiling uitgevoerd onder de Zaanse Sportverenigingen. Doel van deze peiling was het achterhalen van de behoefte van verenigingen op het gebied van ondersteuning en/of kennisoverdracht door de verenigingsadviseurs. De behoeftepeiling bestond uit verschillende onderwerpen. Verenigingen hebben aangegeven of zij knelpunten ervaren op de volgende onderwerpen of hierin ondersteuning nodig hebben: Financiën, leden, kaderondersteuning, accommodaties, bar- en kantinebeleid, (bij)scholing en sportimpulsaanvragen. Deze onderdelen zijn verder uitgesplitst in deelonderwerpen. Ook is gevraagd naar al of niet aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en de eventuele behoefte hieraan. Verder kon aangegeven worden of er een behoefte bestaat aan bijeenkomsten met andere sportverenigingen en/of organisaties en konden verenigingen overige knelpunten en/of behoefte aangeven. Hieronder worden de resultaten vanuit de behoeftepeiling omschreven. Resultaten Behoeftepeiling Zaanse Sportverenigingen Algemeen Voor de behoeftepeiling zijn 130 verenigingen aangeschreven. Van deze 130 hebben 8 verenigingen de behoeftepeiling ingevuld (respons van 37 %). Totaal waren twintig takken van sport vertegenwoordigd. Voetbal en badminton waren hierbij de koplopers, met respectievelijk acht en vijf verenigingen. Daarnaast zijn de verenigingen vanuit alle hoeken van Zaanstad afkomstig (Westzaan, Krommenie, Wormerveer, Zaandam, Koog aan de Zaan, etc.). Naar aanleiding van de antwoorden zijn 2 van de verenigingen die hebben gereageerd, door de verenigingsadviseurs geregistreerd als verenigingen die moeten worden gezien om hun ondersteuningsvragen te bespreken. Van deze 2 verenigingen hebben 11 verenigingen, waarvan vijf voetbalverenigingen, een hoge prioriteit gekregen naar aanleiding van de genoemde knelpunten. Met deze verenigingen Sportservice Zaanstad Behoeftepeiling Zaanse Sportverenigingen juni 201 2

4 wordt op korte termijn een afspraak ingepland. Bij verenigingen die een hoge prioriteit hebben gekregen voor een afspraak spelen op veel verschillende vlakken ondersteuningsvragen. Deze onderwerpen hebben vanzelfsprekend veel raakvlakken met elkaar. Ook bij de verenigingen die een lagere prioriteit hebben voor een afspraak is te zien dat vaak problemen spelen die met elkaar samenhangen, bijvoorbeeld: Problemen met ledenwerving, ledenbehoud en behoefte aan deelname aan de JeugdSportPas. Of knelpunten met het werven van sponsoren, behoud van sponsoren en knelpunten met het aanvragen van subsidies. Hetzelfde wordt gezien bij het accommodatiebeleid. Ook hier spelen vaak meerdere problemen, zeker als de accommodatie in eigen beheer is. In zijn algemeenheid kan worden aangegeven dat de hoogste ondersteuningsbehoefte wordt ervaren bij het aanvragen van subsidies (6% van de verenigingen ervaart hier knelpunten mee). Verder wordt hoog gescoord op: Ondersteuningsbehoefte bij wervingsactiviteiten (ledenwerving (n = 26), werving vrijwilligers (n = 20), sponsorwerving (n = 22) en werving sporttechnisch kader (n = 12)). Ook geven veel verenigingen aan behoefte te hebben aan samenwerking met scholen (22 van de 8 verenigingen). Opvallend was dat zeven van de acht voetbalverenigingen aangeven scholing of een informatiebijeenkomst te wensen op het gebied van veilig sportklimaat en/of respect op sportveld. De andere verenigingen die hier behoefte aan hebben zijn afkomstig uit diverse takken van sport en niet van een specifieke locatie in Zaanstad. Als laatst vond geen van de verenigingen gezondheid een thema waar ondersteuning of bijscholing voor nodig is. Echter ook geen van de verenigingen in Zaanstad draagt de waardering: de Gezonde Sportkantine. Financiën Van de 8 verenigingen geven er 33 aan dat zij op het vlak van financiën knelpunten ervaren of ondersteuning wensen. Zeven van deze verenigingen geven aan op vier of meer deelvlakken op het gebied van financiën ondersteuning nodig te hebben. Het meest genoemde knelpunt is hierbij het aanvragen van subsidies (31 verenigingen). Met het werven van sponsoren hebben 22 verenigingen problemen, daarvan geven er veertien aan ook moeite te hebben met het behoud van de geworven sponsoren. Twee verenigingen die geen problemen hebben met de werving van sponsoren geven wel aan knelpunten te ervaren met het behoud hiervan. Verder geven zeven verenigingen knelpunten te ervaren bij het innen van contributie. Het sluitend houden/krijgen van de jaarrekening is voor negen verenigingen een probleem, fiscale zaken vormen voor drie verenigingen een probleem en één vereniging heeft problemen met de salarisadministratie. Leden Totaal 3 verenigingen geven aan op het gebied van leden knelpunten te ervaren. Ruim de helft van de verengingen geeft aan dat zij problemen hebben met ledenwerving. Daarnaast heeft een kwart problemen met ledenbehoud. En een kwart geeft aan knelpunten te ervaren met participatie van leden aan activiteiten. Meer dan een kwart van de verenigingen ervaart geen knelpunten met leden. Kaderondersteuning Er zijn veertien verenigingen die vier of meer ondersteuningsvragen hebben op het vlak van kaderondersteuning en zelfs vijf verenigingen die 8 tot 10 ondersteuningsvragen hebben op dit vlak. Met vrijwilligersbeleid ervaart 0 % van de verenigingen problemen. Hieronder valt het werven van vrijwilligers (n = 20), vrijwilligersbehoud (n = 13), de Sportservice Zaanstad Behoeftepeiling Zaanse Sportverenigingen juni 201 3

5 begeleiding van (n = 12), de coördinatie van (n = 9) en de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers (n = 9). Door 12 verengingen wordt verder genoemd dat zij moeite hebben met de werving van sporttechnisch kader. Accommodatie Van de verenigingen die gereageerd hebben op de behoeftepeiling ervaart % accommodatieproblemen. Er zijn 19 verenigingen die op meer dan twee punten knelpunten ervaren op gebied van accommodaties. Het meest genoemde knelpunt zijn de accommodatiekosten (n = 16). En tien verenigingen geven aan knelpunten te ervaren met de bezettingsgraad van eigen accommodatie. Ook blijkt voor tien verenigingen de trainingsmogelijkheden binnen een struikelpunt te zijn. Bar- en Kantinebeleid Tweederde van de verenigingen ervaart geen knelpunten met betrekking tot het bar- en kantinebeleid. Als hierbij problemen worden ervaren is dit voornamelijk op het gebied van wet- en regelgeving (n = 7) en vergunningen (n = ). Verder is opvallend dat de verengingen geen ondersteuning wensen op het gebied van gezondheid. En hoewel 21 verenigingen aangeven niet op de hoogte te zijn van de veranderingen in de horecawetgeving wenst maar 2% hiervan hierover te worden geïnformeerd. Van de verenigingen die hiervan wel op de hoogte zijn (n = 23) wil eveneens 2 % worden geïnformeerd. (Bij)scholing Op het gebied van (bij)scholing lopen de behoeften/wensen van verenigingen erg uiteen. Een totaal van dertien verenigingen geven aan een behoefte te hebben aan bijscholing op het gebied van respect en veilig sportklimaat. Voor de specifieke informatiebijeenkomsten Veilig Sportklimaat geven 10 verenigingen aan de bijeenkomst voor ouders te willen organiseren en 10 verenigingen willen dit voor trainers/begeleiders/vrijwilligers (n=10). Verder wordt genoemd: respect op het sportveld ( n = ), omgang met agressie (n = 3), blessurepreventie (n = 7), omgang met ouders (n = ), verstandelijke beperking (n = 3) en autisme (n = 1). Geen van de verenigingen geeft aan behoefte te hebben aan scholing op gebied van dopingbeleid. Wel wordt gevraagd om deskundigheidsbevordering voor bestuur (n = 8), vrijwilligers (n = 9) en sporttechnisch kader (n = 9). Samenwerking/netwerken Bijna de helft van de verenigingen (n = 22) geeft aan te willen samenwerken met basisen/of middelbare scholen en ook de samenwerking met sociale wijkteams staat op de agenda bij diverse verenigingen (n = 1). Zeven verenigingen geven aan graag te willen samenwerken met andere verenigingen en zouden hiervoor een bijeenkomst willen. Achttien verenigingen willen dit misschien. Vijftien verenigingen hebben daaraan geen behoefte. De belangrijkste redenen om met andere verenigingen samen te werken zijn: kennisdeling (n = 19) en subsidiemogelijkheden (n = 12) verkennen. Ook geven acht verenigingen aan behoefte te hebben aan een netwerkbijeenkomst met verschillende partijen. Veertien verenigingen hebben hier misschien behoefte aan. Verenigingen gaven de volgende suggesties voor een dergelijke netwerkbijeenkomst: Websitebouwers, GGD, ICT-bedrijven, PR, advies sociale media, andere sportverengingen, partijen die op zoek zijn naar accommodatie en sportleraren. Bijna de helft van de verenigingen (n = 22) geeft aan te willen samenwerken met basisen/of middelbare scholen en ook de samenwerking met sociale wijkteams staat op de agenda bij de verenigingen (n = 1). Zeven verenigingen geven aan graag te willen Sportservice Zaanstad Behoeftepeiling Zaanse Sportverenigingen juni 201

6 samenwerken met andere verenigingen en zouden hiervoor een bijeenkomst willen. Achttien verenigingen willen dit misschien. Vijftien verenigingen hebben daaraan geen behoefte. De belangrijkste redenen om met andere verenigingen samen te werken zijn: kennisdeling (n = 19) en subsidiemogelijkheden (n = 12) verkennen. Ook geven acht verenigingen aan behoefte te hebben aan een netwerkbijeenkomst met verschillende partijen. Veertien verenigingen hebben hier misschien behoefte aan. Verenigingen gaven de volgende suggesties voor een dergelijke netwerkbijeenkomst: websitebouwers, GGD, ICT-bedrijven, PR, advies sociale media, andere sportverengingen, partijen die op zoek zijn naar accommodatie en sportleraren. Vertrouwenspersoon Van de 8 verenigingen geven er 2 geen vertrouwenspersoon te hebben. Twintig daarvan (80%) heeft hier ook geen behoefte aan. Vijf verenigingen hebben hieraan wel behoefte. Sportimpuls Ook is met de peiling onderzocht in hoeverre de subsidiemogelijkheid, sportimpuls, op het netvlies van de sportverenigingen staat. Door zes verenigingen werd in 201 een aanvraag gedaan. Vijf verenigingen gaven aan hierbij ondersteuning te willen. Zeven verenigingen waren zich nog aan het beraden op een aanvraag. Er zijn 22 verenigingen die zich verder niet verdiept hebben in een aanvraag en 16 verengingen hebben de keuze gemaakt er niets mee te doen of zien hier geen mogelijkheden voor. Opvallend is dat van 22 verenigingen die zich niet hebben verdiept in de Sportimpuls er tegelijkertijd 16 zijn die een ondersteuningsbehoefte aangeven op het gebied van het aanvragen van subsidies. Overig Verder wordt door 12 verenigingen genoemd dat zij knelpunten ervaren met de bezettingsgraad van commissies. En 8 verenigingen geven aan problemen te ervaren met wet- en regelgeving en/of verzekeringen. Vervolgacties Van de 8 verenigingen hebben er 7 aangegeven geen contact met de verenigingsondersteuners te wensen wanneer zij knelpunten hebben aangegeven. Met de overige verenigingen wordt contact opgenomen. Hierin is een onderverdeling gemaakt, waarbij de verenigingsadviseurs de antwoorden van de behoeftepeiling met hun ervaring hebben gecombineerd. Hieruit is een prioriteitsverdeling naar voren gekomen. Met 11 verenigingen op korte termijn contact wordt opgenomen. Deze verenigingen hebben op meerdere vlakken ondersteuningsvragen genoemd. De verenigingsadviseurs plannen met deze verenigingen een gesprek, waarbij de behoeftepeiling als startpunt dient. Met verenigingen worden de ondersteuningsvragen besproken en indien nodig wordt een actieplan opgesteld. Bekeken wordt of er producten zijn van Sportservice Noord-Holland die kunnen worden ingezet voor de ondersteuningsvragen van verenigingen (zoals Meer Korte Tijd). Indien dit niet mogelijk is wordt bekeken of er een oplossing op maat gevonden kan worden. Echter er wordt uitgegaan van de Eigen Kracht van de vereniging. Dat betekent dat de vereniging wordt ondersteund in het oplossen van haar knelpunten. De vereniging wordt gestimuleerd zelf met de knelpunten aan de slag te gaan. Sportservice Zaanstad Behoeftepeiling Zaanse Sportverenigingen juni 201

7 Met 13 andere verenigingen wordt op langere termijn een afspraak gepland. Met de overige verenigingen wordt telefonisch één en ander doorgesproken. Indien nodig wordt dan nog een afspraak ingepland. Ruim de helft van de verenigingen is bekend met Sportservice Desk. Een dienst van Sportservice Nederland, waarvan verenigingen gratis gebruik kunnen maken. Bij Sportservice Desk is informatie te vinden over veel onderwerpen die in de behoeftepeiling naar voren zijn gekomen. In de volgende Nieuwsbrief van Sportservice Zaanstad wordt aandacht besteed aan Sportservice Desk, zodat ook de verenigingen die hier niet bekend mee zijn, gebruik kunnen maken van deze kennis. Vanuit de behoeftepeiling zijn en worden door de verenigingsadviseurs nog een aantal andere acties uitgezet. Met alle verenigingen die aangegeven hebben een sportimpulsaanvraag te gaan doen in 201, is contact opgenomen en desgewenst is hierbij ondersteuning gegeven. Met de manager van de sociale wijkteams wordt een overleg gepland met de verenigingsadviseurs om te bekijken of met de verenigingen en sociale wijkteams iets voor elkaar kunnen betekenen. Ook worden de veertien verenigingen die hebben aangegeven aan het werk te willen met de JeugdSportPas, geïnformeerd over dit project. En krijgen zij de mogelijkheid zich hiervoor aan te melden. Sportservice Zaanstad Behoeftepeiling Zaanse Sportverenigingen juni 201 6

Sportverenigingsmonitor 2016

Sportverenigingsmonitor 2016 Sportverenigingsmonitor 2016 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In opdracht van Sportstad Leiden is in het najaar van 2016 een digitaal onderzoek

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

Wat is je geslacht? man 21 (37.5 %) 36 (64.29 %) vrouw. Hoeveel jaar ben je lid? 15 (25.86 %) 15 (25.86 %) 28 (48.28 %) 0-5 jaar. 5-10 jaar.

Wat is je geslacht? man 21 (37.5 %) 36 (64.29 %) vrouw. Hoeveel jaar ben je lid? 15 (25.86 %) 15 (25.86 %) 28 (48.28 %) 0-5 jaar. 5-10 jaar. Wat is je geslacht? man 21 (7. vrouw 6 (6.29 n = 6 Hoeveel jaar ben je lid? 0- jaar -10 jaar > 10 jaar 1 (2.86 1 (2.86 28 (8.28 n = 8 # 8 Ik vind dat mijn kind goed wordt geïnformeerd over de activiteiten.

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers?

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers? Hubert Habers (30) Opleiding Sportmanagement en Marketing (HBO) Gewerkt op de Jaap Eden IJsbanen 10 jaar werkzaam bij Sportservice Noord-Holland 7 jaar bestuurslid vrijwilligers / communicatie bij Topklasse

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015. Harold van der Werff. David Romijn

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015. Harold van der Werff. David Romijn Verenigingsmonitor Heerenveen 05 Harold van der Werff David Romijn Verenigingsmonitor Heerenveen 05 Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht, december 05 Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Nadere informatie

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt een vragenlijst waarin nader wordt ingegaan op de financiële positie van uw vereniging. Aanleiding voor

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

RAPPORTAGE PROEFTUIN DEELNAME AAN VERENIGINGEN DOOR MENSEN MET EEN BEPERKING IN CASTRICUM. MEE Noordwest-Holland

RAPPORTAGE PROEFTUIN DEELNAME AAN VERENIGINGEN DOOR MENSEN MET EEN BEPERKING IN CASTRICUM. MEE Noordwest-Holland Ondersteuning bij leven met een beperking Regio Midden-Kennemerland Laan van Assumburg 97 1962 TL Heemskerk T 088 6 522 522 F 088 6 522 523 info@meenwh.nl www.meenwh.nl RAPPORTAGE PROEFTUIN DEELNAME AAN

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Janine van Kalmthout Harold van der Werff Mulier Instituut, Utrecht Februari 2015 Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Professionalisering van de sportverenigingen in Eindhoven

Professionalisering van de sportverenigingen in Eindhoven Professionalisering van de sportverenigingen in Eindhoven Eindhoven Dennis Arts John Heijster - Roel Nabuurs Inhoud Samenwerking Gemeente Eindhoven Fontys Sporthogeschool 2 praktijkvoorbeelden Kader bij

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen: Veilig sportklimaat Beweegredenen & knelpunten

Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen: Veilig sportklimaat Beweegredenen & knelpunten Sportkadermonitor Tussentijdse metingen: Veilig sportklimaat Beweegredenen & knelpunten De sportkadermonitor In 2013 is de Sportkadermonitor ontwikkeld. Het doel van deze monitor is het verkrijgen van

Nadere informatie

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 ALV 26 februari 2007 Algemeen Olympia Enquete Focus Aanpak Doelstelling Waar willen we zijn in 2010? Waar staan we nu? Plan Organisatie Agenda Normen & Waarden

Nadere informatie

Zaandam Zuid postcode 1501 1505

Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Bevolking Zaandam zuid Zaanstad Aantal inwoners 12.605 - Bevolkingsdichtheid 4.447 2.007 Aantal huishoudens 5.622 - Gemiddelde gezinsgrootte 2,1 2,2 Alleenstaanden 1.963

Nadere informatie

Benchmark Buurthuizen

Benchmark Buurthuizen Benchmark Buurthuizen Ten aanzien van de problematiek rond buurthuizen heeft het College van Zaanstad recent de volgende twee aanbevelingen overgenomen: De gemeente wil indien gewenst door de stichtingsbesturen-

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Zuid-hollandse raadsleden over sport

Zuid-hollandse raadsleden over sport Zuid-hollandse raadsleden over sport Colofon Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 Postbus 70 2685 ZH Poeldijk 0174-244940 www.sportservicezuidholland.nl info@sportservicezuidholland.nl 10.0288/TC/LH/P00P0210

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2015 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering Resultaten en Conclusies VSN Enquête 2014 In het 2 de kwartaal 2014 hield de VSN een enquête onder haar leden. 28 personen namen de moeite om de digitale vragenlijst in te vullen: slechts 28!. Het overgrote

Nadere informatie

Tussenevaluatie Landelijke implementatie Richtlijnen in de JGZ

Tussenevaluatie Landelijke implementatie Richtlijnen in de JGZ Tussenevaluatie Landelijke implementatie Richtlijnen in de JGZ Maart 2013 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Tussenevaluatie... 2 1.2 Aanpak... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2. Bevindingen... 3 2.1 Informatie over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Achtergrondinformatie 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Achtergrondinformatie 5 Vrijwilligersorganisaties vragen maatwerk Effectmeting vrijwilligerssector in Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek & Informatie Auteur: Marcel Theunissen Duboisdomein

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Rapport. Vitaliteitsscan sportverenigingen 2014

Rapport. Vitaliteitsscan sportverenigingen 2014 Rapport Vitaliteitsscan sportverenigingen 2014 Januari 2015 Vitaliteitsscan sportverenigingen 2014 De vitaliteit en maatschappelijke functie van Haagse sportverenigingen Uitgave Gemeente Den Haag Dienst

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 I Handen schudden voor de wedstrijd, heldere communicatie met ouders en

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Wat is borging? Definitie Borging of verankering is: Structurele inbedding van lokale initiatieven Interventie of aanpak

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heerhugowaard 2014

Verenigingsmonitor Heerhugowaard 2014 Verenigingsmonitor Heerhugowaard 4 Harold van der Werff Janine van Kalmthout Mulier Instituut, Utrecht Maart Inleiding Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 4 wil de gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING Samenvatting Het eerste punt van de missie van de Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) luidt: zo vroeg mogelijke onderkenning van het syndroom.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS Maart 2014 Agenda Welkom en inleiding Voorstelronde Mededelingen - G-honkbal op Menukaart Sportimpuls - NK Little League 14-15 juni Vrijwilligers Pauze KNBSB Structuur

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers J. Bosch, MA en drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE BEST Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Vrijwillig Haaksbergen

Vrijwillig Haaksbergen Vrijwillig Haaksbergen Stand van zaken 1 augustus 2014 Sybren Bouwsma en Maaike Moulijn - Arcon Rapport Vrijwillig Haaksbergen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken vrijwillige inzet... 4 3. Ondersteuning

Nadere informatie

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling De Opleiding voor Verenigingsontwikkeling richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs en ondersteuners, kaderconsulenten

Nadere informatie

Rapportage Verenigingsondersteuner

Rapportage Verenigingsondersteuner 2016 Rapportage Verenigingsondersteuner GSC ESDO & HSV Escamp RAPPORTAGE 2016 STICHTING NSA NIJVERHEIDSWEG 23D, 3762 EP SOEST T: 088 24 68 100 1 Inhoudsopgave Pagina: 1. Fase 1: Inventarisatiefase 4 2.

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Waterland 2015

Verenigingsmonitor Waterland 2015 Verenigingsmonitor Waterland 2015 Janine van Kalmthout Zoë van Ginneken David Romijn Mulier Instituut, Utrecht Maart 201 Inleiding Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2015 wil de gemeente

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling. ondersteunen adviseren ontwikkelen

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling. ondersteunen adviseren ontwikkelen Opleiding voor Verenigingsontwikkeling ondersteunen adviseren ontwikkelen Opleiding voor Verenigingsontwikkeling De Opleiding voor Verenigingsontwikkeling richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs

Nadere informatie

Rapportage. Verenigingsinventarisatie bedrijfssport. Nederlandse Tafeltennisbond

Rapportage. Verenigingsinventarisatie bedrijfssport. Nederlandse Tafeltennisbond Rapportage Verenigingsinventarisatie bedrijfssport Nederlandse Tafeltennisbond Stichting Sport & Zaken en NOC*NSF December 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding: Bedrijfssport... 2 2. Methode...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Het beleidsplan is een vastlegging hoe de vereniging zou moeten functioneren en wat de doelstellingen zijn op korte en langere termijn. Het bestuur evalueert de vastleggingen

Nadere informatie

Werkplan Volvera : verantwoording

Werkplan Volvera : verantwoording Werkplan Volvera 2011-2012: verantwoording Versie 3.0 (definitief), 31 augustus 2012 Werkplan Volvera 2011-2012: verantwoording In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van september 2011 is het eerste werkplan

Nadere informatie

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur.

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006 november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. VOORWOORD De missie en visie van de ANS staan centraal in het meerjarenbeleidsplan en het daaruit voortkomende jaarplan 2006.

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid De NSA i.s.m. de KNSB Vrijwilligersbeleid Programma Opening Vrijwilligerswerk Ervaringen uit de praktijk Motieven voor vrijwilligerswerk Werven Behouden Vragen Vrijwilligers Vrijwilliger Iemand die zich

Nadere informatie

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

SportAanbiedersMonitor 2012

SportAanbiedersMonitor 2012 SportAanbiedersMonitor 2012 Colofon NOC*NSF Tim Daamen en Hein Veerman Mulier Instituut Janine van Kalmthout en Harold van der Werff De publicatie is tot stand gekomen met medewerking van de volgende klankbordgroep:

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Doorzon woning. Jaren 30 woning. Rustige buurt. Nabij de uitvalswegen. Opknapper voor de handige klusser

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Doorzon woning. Jaren 30 woning. Rustige buurt. Nabij de uitvalswegen. Opknapper voor de handige klusser Huizen van Hoekstra & van Eck Breestraat 83, 1541 EC Koog aan de Zaan Jaren 30 woning Rustige buurt Nabij de uitvalswegen Doorzon woning Opknapper voor de handige klusser H17 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NWC Asten

Vrijwilligersbeleid NWC Asten 2013-2015 Vrijwilligersbeleid NWC Asten NWC is een grote voetbalvereniging. Honderden leden komen wekelijks sporten. Achter de schermen zijn ruim 350 vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat er gesport

Nadere informatie

Jaarplan Verenigingsondersteuning 2014. 1. Inleiding

Jaarplan Verenigingsondersteuning 2014. 1. Inleiding Jaarplan Verenigingsondersteuning 2014 1. Inleiding Sportformule is hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van stimuleren van sport & bewegen. Sportformule richt zich op drie aandachtsvelden te

Nadere informatie

Een veilige toekomst voor de sportclub

Een veilige toekomst voor de sportclub Een veilige toekomst voor de sportclub De Veiligheidsscan Ifv een veilige sportomgeving Programma 1. Waarom werken aan een veilige sportomgeving? 2. Het veiligheidsverhaal 3. De veiligheidsscan 1. Procedure

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN?

WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN? WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN? Ter voorbereiding op de thema-avond van 26 januari: 10 vragen en antwoorden over een mogelijk sportbedrijf in Doetinchem 1. Waarom een sportbedrijf?

Nadere informatie

Happy Sports & Holiday Foundation

Happy Sports & Holiday Foundation Pagina 1 van 7 Pagina 2 van 7 Introductie Er wordt al van alles ondernomen om kinderen en volwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen. Wat echter nog veel te weinig gebeurt, is dat men wat

Nadere informatie

Een open club voor iedereen

Een open club voor iedereen Een open club voor iedereen Sportclubs kunnen kwetsbare mensen op vele manieren steunen Kwetsbare mensen kunnen veel winnen door te sporten. Sport heeft positieve invloed op psychische klachten en het

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking met gemeenten? Resultaten peiling onder inschrijvingen Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 en 2016. De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen zijn

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM FINANCIEEL VERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK INHOUD Pagina I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Verslag van de activiteiten 4 3. Vooruitzichten 2014 4 II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland

Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland 2015 Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland TEXTBOOK VERENIGINGSSTRUCTUUR WERKGROEP VV3HOEK VV3HOEK donderdag 28 mei 2015 Textbook van het ideale ecosysteem van VERENIGINGSSTRUCTUUR voor de echte

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 1. Achtergrond Al in 1967 werden door de

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

CONCEPT Beleidsplan vv WWNA 2015-2020

CONCEPT Beleidsplan vv WWNA 2015-2020 CONCEPT Beleidsplan vv WWNA 2015-2020 2 Inleiding Voor u ligt het CONCEPT beleidsplan voor vv WWNA (Voetbalvereniging Wenum Wiesel Noord- Apeldoorn). Dit moet voor een periode van vijf jaar, lees 2015

Nadere informatie

Sport en Gezond Bewegen op Noord-Beveland

Sport en Gezond Bewegen op Noord-Beveland Sport en Gezond Bewegen op Noord-Beveland Nota sportbeleid 2012-2015 Inhoudsopgave Inleiding Sport op Noord-Beveland 3 Hoofdstuk 1. De subsidie kaders 4 1.1 Combinatiefuncties 4 1.2 NASB 4 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding Verenigingsontwikkeling De Opleiding voor Verenigingsontwikkeling richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs en ondersteuners, kaderconsulenten

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie