Koppelvlak. Beveiliging gaat ons allen aan. Met DigiD subsidie aanvragen. Agentschap SZW maakt het burgers makkelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koppelvlak. Beveiliging gaat ons allen aan. Met DigiD subsidie aanvragen. Agentschap SZW maakt het burgers makkelijk"

Transcriptie

1 Relatiemagazine, nummer 19, december 2011 Koppelvlak Beveiliging gaat ons allen aan De lessen van DigiNotar en Lektober Met DigiD subsidie aanvragen Agentschap SZW maakt het burgers makkelijk Belastingpost via de Berichtenbox Pilot in 2012, landelijke uitrol in 2013

2 Inhoud Nieuws NOiV stopt 2 Nieuws 2 Voorwoord 2 Beveiliging gaat ons allen aan 4 Koplopers 7 Digipoort is een begrip, het Data Model een must 8 Uitgelicht 10 De koppeling 11 De Standaard 12 Getipt 12 Colofon NOiV stopt Eind 2011 stopt het actieplan Nederland Open in Verbinding en daarmee ook het programma NOiV. Forum en College Standaardisatie neemt een aantal taken van het programmabureau over, zoals het onderhouden van handreikingen en het beheren van praktische implementatie-informatie over open standaarden. Ook wil Forum en College Standaardisatie inhoudelijk gaan sturen op communicatieactiviteiten. Ook ECP-EPN gaat een grotere rol spelen bij communicatieactiviteiten die op externe doelgroepen zijn gericht. KING neemt onder meer de formule van het organiseren van bestuurstafels van NOiV over. DigiD Machtigen 3.0 beschikbaar Sinds 12 december is DigiD Machtigen 3.0 beschikbaar. De nieuwe versie omvat een aantal verbeteringen die naar aanleiding van de proef van de Belastingdienst zijn doorgevoerd. Hierdoor is de stabiliteit van DigiD Machtigen zodanig verbeterd dat nu ook andere overheidsorganisaties kunnen aansluiten. DigiD Machtigen maakt uw digitale dienstverlening ook beschikbaar voor niet-digitaal vaardigen. Bent u geïnteresseerd? De aansluitprocedure en documentatie vindt u op Drie nieuwe standaarden Het College Standaardisatie heeft 15 november drie nieuwe open standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst geplaatst. Het gaat om standaarden voor vindbaarheid van overheidsinformatie (OWMS), voor bouwwerk-informatiemodellen (IFC) en voor informatie-uitwisseling bij afvalinzameling (STOSAG). De opname van de drie standaarden biedt duidelijkheid aan overheden, websitebouwers, bouwbedrijven, architecten en leveranciers van afvalinzamelingsapparatuur. De drie standaarden maken de overheid efficiënter en slagvaardiger, maar bieden ook het bedrijfsleven en de burger grote voordelen. Stroomversnelling overgang SHA256-certificaten Na de DigiNotar-problematiek is de overgang naar SHA256-certificaten in een stroomversnelling geraakt. SHA256 is een verbeterd en toekomstbestendig algoritme voor beveiligingscertificaten zoals PKIoverheid. Vanaf 1 januari 2012 mogen binnen PKIoverheid alleen nog maar deze SHA256-certificaten worden gekocht. Oudere SHA1-certificaten moeten vervangen worden door SHA256- certificaten zodra de geldigheidstermijn afloopt. 2 Logius koppelvlak december 2011

3 De verandering Na DigiNotar zijn veel certificaten met een SHA1-algoritme aangevraagd omdat deze zonder systeemaanpassingen te gebruiken waren. Deze certificaten hebben een geldigheidstermijn tot 31 december 2011 en moeten daarom dit jaar nog vervangen worden. Logius heeft haar klanten de afgelopen maanden uitgebreid geïnformeerd. Enerzijds over de overgang van de producten van Logius naar SHA256 en de mogelijke gevolgen hiervan. Anderzijds over mogelijke systeemaanpassingen die klanten moeten doen om overweg te kunnen met de nieuwe SHA256-certificaten. Logius heeft een speciale testpagina (g2.logius.nl) ontwikkeld waar mensen in een oogopslag kunnen zien of hun browser SHA256 aankan. Een kleine groep, naar schatting zo n 2% van de mensen, gebruikt namelijk nog dermate verouderde software dat ze geen gebruik kunnen maken van websites die een SHA256-certificaat gebruiken. Zij moeten hun besturingssysteem updaten of een moderne webbrowser gebruiken. Informatie hierover staat op de testpagina. Beste lezer, Bent u in 2012 toe aan verandering? Of houdt u zaken liever bij het oude? Bij Logius doen we allebei. Aan de ene kant willen we heel graag groeien en nemen we ook nieuwe producten in beheer (zie pagina 10). Tegelijkertijd mag onze dienstverlening daar niet onder leiden. Die hebben en houden we graag op een hoog peil. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we met een nieuwe organisatiestructuur. Zo zijn we van zes naar drie afdelingen gegaan: Dienstverlening, Productregie en Bedrijfsvoering. Een verandering, niet om te veranderen, maar om duidelijk te zijn. Naar onze medewerkers en onze klanten, naar u. Vertrouwen en samenwerking staan daarbij hoog op onze agenda. Duidelijk willen we ook zijn over de beveiliging van onze producten. U zult er het komend jaar dan ook veel over lezen, want beveiliging gaat ons allen aan. Alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! Steven Luitjens Directeur Logius december koppelvlak Logius 3

4 Beveiliging gaat ons allen aan 4 Logius koppelvlak december 2011 De afgelopen maanden was het onderwerp Overheid en ICT regelmatig voorpaginanieuws. Helaas meestal niet in positieve zin. Het begon eind augustus met de DigiNotar-crisis. Vervolgens werden in Lektober diverse kwetsbaarheden in gemeentelijke websites bekendgemaakt. En tussendoor zou ook DigiD zo lek zijn als een mandje. Logius opereert als dienst Digitale Overheid aan het front. Manager Productregie Hans Verweij en Logius-directeur Steven Luitjens geven aan hoe zij de afgelopen maanden hebben beleefd. Welke lessen zijn geleerd? En welke stappen zijn nodig om de beeldvorming om te draaien?

5 Hans Verweij en Steven Luitjens Hoe kijken jullie op de afgelopen maanden terug? Luitjens: Voor Logius was het een hele hectische periode die nog niet voorbij is. Logius had tijdens de DigiNotar-crisis verschillende rollen. Aan de ene kant waren wij net als veel andere overheidsorganisaties certificatenafnemer van DigiNotar en moesten wij razendsnel op zoek naar nieuwe certificaten. Aan de andere kant heeft Logius als policy authority van PKIoverheid de taak toezicht te houden op het PKIoverheidstelsel. Mede door onze expertise waren wij een belangrijke bron van informatie voor politiek en bestuur. Tijdens Lektober hebben we voor het eerst organisaties van DigiD afgesloten nadat daar sterke vermoedens waren van beveiligingsproblemen, vult Hans Verweij aan. Dat was een moeilijke keuze, maar wel noodzakelijk omdat het hele stelsel van DigiD in gevaar komt zodra enkele organisaties hun informatiebeveiliging niet op orde hebben. Zeker in de berichtgeving in de media merken we dat DigiD vooraan 'We moeten strenger toezien op het DigiD-gebruik van onze klanten' in de keten staat. Het is DigiD dat erop wordt aangekeken als er iets mis is met de webdienst die van DigiD gebruikmaakt. Terwijl het feitelijk dan niets met DigiD te maken heeft. Luitjens: Dat is ook een van de leerpunten voor ons. Wij moeten strenger toezicht houden op het DigiD-gebruik van onze klanten. Dat is vervelend voor sommige van onze klanten, maar het stelsel van DigiD maken we daardoor sterker. Minister Donner heeft in oktober aangekondigd dat organisaties die DigiD gebruiken uiterlijk eind eerste kwartaal 2012 een beveiligingstoets moeten hebben gedaan. Hoe staat het daarmee? Luitjens: GOVCERT.NL stelt een norm op waartegen straks getoetst moet worden. Lees verder op pagina 6» december 2011 koppelvlak Logius 5

6 Vervolg van pagina 5» Vervolgens gaat Logius bedrijven certificeren die de toets mogen uitvoeren. Wij verwachten dat onze klanten begin 2012 daarmee kunnen starten. Het betreft overigens minimumeisen waaraan webdiensten al zouden moeten voldoen. Lektober, wat je er ook van vindt, heeft wel aangetoond dat het hieraan nog wel eens schort. Wat dat betreft, is het een wake up-call die we allemaal ter harte moeten nemen. Het is een misverstand dat met een DigiD-aansluiting de beveiliging is gedekt Wat doet Logius aan beveiliging? Verweij: Wij laten jaarlijks zogenoemde penetratietesten op onze producten los. Daarbij wordt geprobeerd om in de systemen binnen te dringen. Vervolgens pakken we de verbeterpunten uit deze testen op om de beveiliging nog beter op orde te brengen. Daarnaast laten wij voor DigiD en Digipoort jaarlijks door een onafhankelijke partij een assurancerapport opstellen. De toets kijkt voornamelijk of alle processen en procedures op orde zijn. Voor onze klanten is het een belangrijk document waarop zij hun vertrouwen in het product baseren. Tenslotte maken wij gebruik van de alerteringsdienst van GOVCERT.NL. Hierdoor blijven wij op de hoogte van dreigingen. Luitjens: Het lastige is wel dat beveiliging op gespannen voet staat met gebruiksvriendelijkheid. DigiD krijgt vaak de kritiek dat het niet veilig genoeg is. Daarbij verliest men uit het oog dat DigiD als een laagdrempelig authenticatiemiddel is bedoeld. Dat is juist een van de grote succesfactoren geweest waardoor ruim negen miljoen Nederlanders een DigiD hebben en gebruiken. Het dichttimmeren van DigiD kan, maar zal het voor veel burgers niet makkelijker maken. Binnen dat spanningsveld proberen we natuurlijk wel een goede balans te vinden. En soms moet die balans opnieuw gezocht worden als de realiteit verandert. Hoe zijn veilige ketens te realiseren? We moeten met z n allen snel de beveiliging van ketens op orde brengen, vindt Luitjens. Dat is een enorme uitdaging waarin veel partijen een verantwoordelijkheid hebben. Basisgegeven is dat iedereen doordrongen moet zijn van het (maatschappelijk) belang van informatiebeveiliging en ook dat het een gezamenlijk belang is. Informatiebeveiliging gaat verder dan alleen technische eisen stellen aan je leverancier. Het is ook nodig om periodiek en na aanpassingen goed te toetsen of er geen kwetsbaarheden zijn. Daarnaast is het belangrijk dat alle partijen in de keten hun verantwoordelijkheid kennen, nemen en elkaar daarop aanspreken. Informatiebeveiliging gaat verder dan alleen technische eisen stellen aan je leverancier Verweij: Vaak is het ook een kwestie van bewustwording en gebrek aan kennis. Zo bestaat bij sommige mensen het misverstand dat met het aansluiten op DigiD de beveiliging van de webdienst ook is gedekt. Wij hebben in ieder geval het voornemen om in 2012 veel meer aandacht aan beveiliging te gaan besteden in onze communicatie. Het helpt dat wij korte lijntjes hebben met de experts van GOVCERT.NL, die ons goed kunnen adviseren. 6 Logius koppelvlak december 2011

7 Koplopers Met DigiD subsidie aanvragen Wie vanaf 2009 een kind uit het buitenland heeft geadopteerd, kan met zijn DigiD een Tegemoetkoming in de adoptiekosten aanvragen. De afdeling Nationale Regelingen van Agentschap SZW voert deze subsidieregeling met ingang van 1 januari 2012 uit. Liesbeth Kroon Agentschap SZW (150 medewerkers) is een baten-lastendienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij voeren subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Er is een afdeling voor Europese regelingen, die regelingen van het Europees Sociaal Fonds en het Europees Globaliseringsfonds uitvoeren. Onze afdeling houdt zich met nationale regelingen bezig, bijvoorbeeld voor de samenwerking tussen kinderopvanginstellingen en veilig werken door gedragsverandering, vertelt Liesbeth Kroon, afdelingshoofd Nationale Regelingen. Met ingang van 1 januari 2012 komt daar de subsidieregeling Tegemoetkoming Adoptiekosten bij. Wij voeren die uit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit is de eerste keer dat wij met een subsidieregeling voor burgers hebben te maken. En omdat wij burgers niet onnodig met administratieve lasten willen opzadelen, gaan wij hiervoor DigiD gebruiken. Veel mensen hebben immers vanwege hun belastingaangifte al een DigiD. Vast bedrag De Tegemoetkoming Adoptiekosten geldt voor adopties die tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 tot stand zijn gekomen en bestaat uit een eenmalige uitkering van euro per kind. Kroon: Het gaat hier om een wetsvoorstel dat 5 juli 2011 door de Eerste Kamer is aangenomen. Sinds 1 januari 2009 is het namelijk niet langer mogelijk om buitengewone adoptiekosten van de belasting af te trekken. Deze voorgestelde regeling komt daarvoor in de plaats en maakt het adoptieouders van na die tijd mogelijk met terugwerkende kracht een tegemoetkoming in de adoptiekosten krijgen. Achter de schermen is al veel werk verricht om de beoordeling van de subsidieaanvragen goed te laten verlopen. In september zijn de eerste verkennende gesprekken met Logius geweest. Dat contact verliep prettig. Daarna is de standaardprocedure gestart om met DigiD te kunnen werken. Denk aan de veiligheidseisen rond het DigiD-gebruik en het aanvragen van PKIoverheidcertificaten. Het Agentschap gaat de subsidie-aanvragen volledig digitaal afhandelen via een e-portaal, DigiD en een intern ICT-ondersteuningssysteem. De medewerkers worden in december intern opgeleid om alle aanvragen binnen de wettelijke termijn van acht weken te kunnen afhandelen. Achthonderd per jaar Er zijn de afgelopen tijd zo n achthonderd adoptieprocedures per jaar gestart, dus we verwachten begin 2012 veel aanvragen. In principe is voor iedereen het standaard subsidiebedrag gereserveerd. Adoptieouders hebben tot drie jaar de tijd om subsidie aan te vragen, dus er is geen noodzaak om dat direct in januari te doen. Overigens kun je bij ons alleen voor de subsidieregeling terecht. Voor het starten van een adoptieprocedure moet je toch echt bij de stichting Adoptievoorzieningen zijn. december 2011 koppelvlak Logius 7

8 Digipoort een begrip, Data Model een must In deze en voorgaande Koppelvlakken vertellen de accountmanagers van Logius over de ontwikkelingen binnen hun sectoren. Dit keer Jacques de Wit en Ger Diepens over de sector Transport en Logistiek en het Data Model. Jacques de Wit en Ger Diepens Transport en Logistiek is de leukste sector om voor te werken. Er gebeurt ook veel. In de eerste fase zijn we vooral bezig geweest om de stromen papier digitaal te maken. Nu willen we met een Nationaal Single Window in één slag import en export van goederen en grensoverschrijding van personen controleren. Hierdoor verloopt de afstemming tussen bedrijven en overheden efficiënter en vermindert de regeldruk behoorlijk, aldus accountmanager Jacques De Wit. Zelf ben ik jarenlang werkzaam geweest bij de Douane in Rotterdam. Daar hielden wij altijd de balans in de gaten tussen wat een overheid aan regels voorschrijft en hoe je het bedrijfsleven kunt helpen zijn werk te doen. Met die insteek kijk ik nog steeds naar de sector. Het is toch vreemd dat een aantal inspectiediensten onafhankelijk van elkaar op een ander tijdstip in de logistieke keten controles plant? Dat een inspectiedienst een bezetting op honderd procent houdt, omdat ze niet weten welke lading volgende week gaat komen, terwijl een collega inspectiedienst al lang weet hoeveel er die week komt? Dat kun je in één keer veranderen met het gebruik van een Nationaal Single Window voor gegevensverkeer voor import en export, gebaseerd op het Data Model van de Wereld Douane Organisatie. Door eenmalig gegevens bij de overheid aan te leveren, weet je wat er binnenkomt en kun je die gegevens in één keer gecoördineerd controleren. 8 Logius koppelvlak december 2011

9 Veel overheden en organisaties zijn met hun eigen Single Window bezig. Om versnippering te vermijden, ondersteunt Logius het concept van één Nationaal Single Window. Logisch, want wij hebben al de onderliggende infrastructuur voor een Nationaal Single Window klaar: Digipoort. Steeds meer overheden en bedrijven sluiten hier nu op aan. Digipoort groeit In 2006 zaten we met Digipoort al op transacties, vertelt De Wit verder. Dit jaar stevenen we af op 65 miljoen transacties. Ik kom veel op presentaties van andere partijen en daar wordt vaak Digipoort genoemd. Digipoort is duidelijk een begrip geworden en wordt niet alleen gebruikt door Douane, maar ook door bedrijven die aangifte doen bij de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. Inmiddels zijn zevenhonderd bedrijven aangesloten. Het leukste voorbeeld is misschien nog wel de visserijsector, die verplicht een elektronisch logboek moet voeren. Wij faciliteren die berichten naar de Algemene Inspectiedienst met Digipoort. Verder ben ik in gesprek met de binnenvaartsector om ook daar met Digipoort te gaan werken. De Douane maakt sinds 2009 gebruik van Digipoort en verwerkt hiermee 45 miljoen berichten per jaar. Naar grote tevredenheid, laat Lup van de Bunt, informatiemanager Elektronisch Berichten Verkeer Douane, weten: Na het overwinnen van koudwatervrees bij ons en aanleverende bedrijven, heeft Logius Digipoort soepel ingevoerd. Alle partijen zien nu in dat dit leidt tot administratieve lastenverlichting en minder kosten voor bedrijven en overheden. Voorheen had iedere overheid een eigen digitaal postkantoor met eigen technische mogelijkheden om gegevens aan te leveren. Met Digipoort is dit gestandaardiseerd. Dat scheelt kosten voor het bedrijfsleven en overheden hoeven geen dure eigen poort meer te bouwen. Bedrijfsleven wil Data Model Ook onder het bedrijfsleven en overheden is de belangstelling voor aansluiting op het Data Model groot. De afgelopen twee jaar heeft Logius diverse evenementen voor het bedrijfsleven en overheden bezocht en georganiseerd om het Data Model binnen Nederland tot norm te verheffen. En dat werpt nu de eerste vruchten af, laat Ger Diepens, accountmanager Data Model / Single Window weten. We hoeven eigenlijk niet meer naar het bedrijfsleven toe. Die willen er het liefst meteen mee starten en vragen ons, bij wijze van spreken, wanneer ze al berichten kunnen versturen. Het probleem is nu om de overheden op een lijn te krijgen en te zorgen dat ook zij het Data Model implementeren. Eind 2011 bereiken we een nieuwe mijlpaal: 65 miljoen berichten over Digipoort Maar ook op dat gebied zijn de eerste resultaten zichtbaar. Diepens: Minister Verhagen heeft negen topsectoren gekozen, waaronder Logistiek. Topteams van deze topsectoren moeten met voorstellen komen om bestuurlijke knelpunten aan te pakken. Eén doel is dat bedrijven nog maar één keer hun gegevens aan de overheid hoeven te verstrekken. Zo moet er een platform komen voor de uitwisseling van gegevens tussen overheid en bedrijfsleven. Een van de scribenten van het Topteam Logistiek heeft nu het Data Model als standaard voor zo n platform meegenomen. De ministeries van I&M en Financiën nemen per 1 juni 2015 het Nationaal Single Window Handel en Transport in productie. Ook moeten we ng met verschillende CIO s spreken, om te zorgen dat het Data Model bij hen hoog op de agenda komt te staan. Er zijn besprekingen om het Data Model te gebruiken voor het Single Window Binnenvaart. En een hoogleraar Communicatie van de Erasmus Universiteit heeft onlangs benadrukt dat bij grote calamiteiten een eenduidige standaard belangrijk is als er mensenlevens op het spel staan. Daarnaast zijn we benaderd door een opleidingsmanager van de Hogeschool van Amsterdam die het Data Model in de opleiding Aviation Logistics wil meenemen. Ngoc Berris Leveranciers Elektronisch bestellen en factureren Ferry van Bruggen Openbaar Bestuur Financiën Veiligheid Kevin Ronkes Werk & Inkomen Jeugd & Onderwijs Jacques de Wit Transport & Logistiek Milieu & Ruimte Ferenc-Jan van Zijp Zorg december 2011 koppelvlak Logius 9

10 Uitgelicht In deze rubriek lichten we een product of dienst van Logius uit. Dit keer een vooruitzicht op Welke producten komen er in beheer? En wat zijn de plannen voor bestaande portfolio? Teamleider Accountmanagement Lia van der Knijff en teamleider Portfoliomanagement Sander Zwienink lichten alvast een tipje van de sluier op. Lia van der Knijff en Sander Zwienink Wat verandert er aan de dienstverlening? Logius-breed stappen we steeds meer af van de generieke financiering van BZK en worden producten van ons steeds meer door klanten zelf gefinancierd, vertelt Van der Knijff. Het is de verantwoording van ons team om de financiering voor producten binnen te halen. Dat is nieuw voor ons en veel van onze klanten. We nemen straks alleen nog producten in beheer waarvan de financiering is geregeld. Voor producten die we al in beheer hebben, volgt een overgangsfase. Voor de financiering van onze producten ontwikkelen we een generiek kostenmodel dat recht doet aan elke klant. Daarnaast werken we sinds kort met business consultants. Zij helpen organisaties met een publieke taak bij de vertaling van tactisch/ strategische vraagstukken naar producten en diensten van Logius. Elke opdracht begint met een heldere offerte zodat de klant precies weet waar hij aan toe is. Verder staat in 2012 het thema Veiligheid hoog op onze agenda en willen we nog meer aandacht besteden aan veiligheidstesten bij klanten. Dat gebeurt op dit moment al voor het gebruik van DigiD op gemeentesites. Wat gebeurt er met de producten? De overheid wil het aanleveren van gegevens van bedrijven aan overheden verder standaardiseren. Daartoe wordt per 2013 Standard Business Reporting het exclusieve kanaal voor het aanleveren van financiële rapportages van bedrijfsleven aan de overheid, vertelt Sander Zwienink. Voor Logius betekent dit een megaklus, waarbij we in 2012 de daarvoor benodigde functionaliteit laten ontwikkelen en een groot aantal bedrijven gaan aansluiten op Digipoort. Ook staat het aansluiten van klanten en het creëren van volume op de Berichtenbox van MijnOverheid op het programma. Via de Berichtenbox kan de overheid elektronische berichten naar burgers versturen. De Belastingdienst wil bijvoorbeeld de Berichtenbox gaan gebruiken om elektronische berichten te versturen in plaats van brieven op papier. Zij verwachten zo aanzienlijke besparingen te realiseren en starten begin 2012 hier een pilot mee. Volgend jaar komt ook DigiD 4.0 uit, waarin we ook DigiD eenmalig inloggen onderbrengen. En uiteraard staat, zoals Lia al zei, de veiligheid van DigiD en de bestrijding van fraude hoog op onze agenda. Verder neemt Logius in 2012 eherkenning en in beheer. Met dat laatste zijn snellere controles op binnenkomende goederen in de Rotterdamse haven mogelijk. Tot slot kan ik nog melden dat we in 2012 alle Rijksoverheden op DigiInkoop willen aansluiten. Meer weten? Kijk op voor de laatste informatie. 10 Logius koppelvlak december 2011

11 De Belastingdienst kijkt terug op vijf jaar samenwerking met Logius. De koppeling Digitale belastingpost Naam en functie? Mijn naam is Clemens Holtkamp, projectleider Centrale Administratie bij de Belastingdienst. Hoe zijn jullie bij Logius betrokken geraakt? De Belastingdienst werkt al sinds de ontwikkeling van DigiD samen met (de voorlopers) van Logius. Daarnaast gebruiken we ook andere producten van Logius, zoals DigiD Machtigen en Digipoort. En binnenkort starten we een proef met de Berichtenbox, een met DigiD beveiligd systeem van MijnOverheid. Clemens Holtkamp Waarom gaan jullie de Berichtenbox gebruiken? De Belastingdienst is een van de grootste postverzenders van de overheid, op jaarbasis gaat het om ongeveer 160 miljoen poststukken per jaar. Het levert dus een enorme besparing op De Belastingdienst is een van de grootste postverzenders van de overheid als we een groot deel daarvan elektronisch maken. Daarnaast spelen we in op het gevoel dat de burger dit ook graag wil en van ons verwacht. 95% van alle belastingaangiften gebeurt al elektronisch. Het zou dus logisch zijn als de burgers maar op termijn ook ondernemers elektronisch bijvoorbeeld hun voorlopige teruggaaf van ons krijgen. Vandaar dat we ons eerst op burgers richten. We hebben besloten om hiervoor niet zelf een product te ontwikkelen, maar aan te sluiten op de rijksontwikkeling, de Berichtenbox van MijnOverheid. En door daaraan mee te doen en het gebruik ervan op termijn wettelijk te verplichten, geven wij MijnOverheid net als destijds met DigiD een enorme landelijke boost. Eind dit jaar, en in 2012, starten we met proeven onder onze eigen medewerkers. Pas als dat goed en betrouwbaar verloopt, begint een landelijke uitrol. Er mag niets misgaan, daarvoor is het imagorisico voor ons te groot. Eén procent fouten betreft al snel mensen. Hoe is de samenwerking met Logius? Voor mij is de samenwerking nieuw en best wel spannend. We gaan immers productiegegevens van onze belastingdienstmedewerkers en later van alle burgers in een Logius-omgeving plaatsen. Dat betekent dat er extra oog moet zijn voor de veiligheid. Vandaar dat een team van veiligheidsspecialisten met de proef meekijkt. Tijdens de proef ontvangen onze medewerkers zowel een papieren versie als een elektronisch afschrift van de voorlopige teruggaaf. Als dat goed gaat, en het systeem veilig en betrouwbaar genoeg is om grote aantallen aan te kunnen, willen we eind 2012, begin 2013 de landelijke uitrol starten. december 2011 koppelvlak Logius 11

12 StandaardTip Het internet groeit explosief. Steeds meer mensen hebben steeds meer apparaten, zoals smartphones en tablets, die gekoppeld zijn aan internet. Elk van deze apparaten heeft een eigen IP-adres. De huidige internetadressen zijn vrijwel op. Maar gelukkig biedt de nieuwe versie IPv6 veel meer adresruimte. Sinds november 2010 staat IPv6 op de pas toe of leg uit -lijst van College Standaardisatie. Alle internetpagina s en adressen van de (Rijks)overheid moeten uiterlijk in 2013 bereikbaar zijn via IPv6. Overheden moeten dus in actie komen. Hiernaast enkele tips van het Forum en College Standaardisatie. 1 Werk gefaseerd Behalve dat pas toe of leg uit geldt, nemen de migratiekosten alleen maar toe als je als organisatie niets doet. Internet wordt door het adrestekort voor een deel "IPv6-only". Desbetreffende systemen kunnen niet communiceren met IPv4-systemen. Stappen maken is dus noodzakelijk, maar wel planmatig en gefaseerd. Kijk voor meer informatie hierover op 2 Stel een nummerplan op Een degelijke IP-administratie is noodzakelijk voor een stabiel en efficiënt netwerk. SURFnet heeft een uitstekende handleiding ontwikkeld voor hoe u het beste IPv6-adresreeksen kunt uitdelen in uw netwerk. Voor bijvoorbeeld DWR en Diginetwerk zijn gezamenlijke afspraken noodzakelijk. Daarom bereiden het ministerie van BZK, grote uitvoerders en Logius een gecoördineerde aanpak voor van aanvraag en inrichting van een IPv6-adressenreeks. 3 Investeer in kennis en apparatuur IPv6 werkt net even anders dan IPv4. Daarom is opleiding voor uw technische mensen noodzakelijk en moet uw apparatuur geschikt zijn. Inventariseer welke bestaande netwerkcomponenten en software moeten worden vervangen of geüpgraded. Zorg er bij nieuw aan te schaffen apparatuur voor dat deze zonder meerkosten naast IPv4 ook IPv6 ondersteunt. Neem daarom bij aanbestedingen als harde eis ondersteuning van IPv4 én IPv6 op. Het overzicht op kan u helpen bij de selectie van geschikte apparatuur. Getipt 12 december vindt in Arnhem de tiende en tevens laatste voorlichtingsbijeenkomst over Standard Business Reporting. Meer informatie over SBR en de bijeenkomsten staat op Logius is 26 januari met een spreker en met een stand aanwezig op het ibestuur Congres 2012 in het Beatrix Theater in Utrecht. Dit congres is de opvolger van het Digitaal Bestuur Congres2011, het jaarlijkse evenement voor en door de e- en i-overheid. Zie ook Op 28 en 29 maart is Logius met een stand present op Transport & Logistics 2012 in Ahoy, Rotterdam. Transport & Logistics is het ontmoetingsplatform voor de gehele branche. De beurs trekt jaarlijks veel beslissingsbevoegde professionals die zoeken naar noviteiten en mogelijkheden om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Meer weten? Kijk op nl/events_216/transport-logistics2012. COLOFON Koppelvlak is een uitgave van Logius en verschijnt vier keer per jaar. Koppelvlak wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier. Uitgave: december 2011 Oplage: Logius Redactie toelis tekst communicatie, Den Haag Communicatie Logius Vormgeving Delta III, Den Haag Fotografie Fotostudio van der Horst, Den Haag Druk DeltaHage BV, Den Haag Contactgegevens Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen. Logius levert producten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en standaardisatie. Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wilt u meer informatie over Logius? Neem dan contact op met het servicecentrum: (10 ct p/m) of mail naar Alle informatie vindt u ook op logius.nl. 12 Logius koppelvlak december 2011

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Profiteren van E-factureren Show me the money

Profiteren van E-factureren Show me the money Profiteren van E-factureren Show me the money Digitaal Bestuur Congres 2011 Donderdag 20 januari 2011 Tanaquil Arduin Accountmanager E-factureren Logius Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

BABVI/U201200230 Lbr. 12/015

BABVI/U201200230 Lbr. 12/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft DigiD en ICT-beveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200230 Lbr. 12/015 bijlage(n) 0 datum 07 februari

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

makkelijke en toch veilige toegang

makkelijke en toch veilige toegang voor wie? makkelijke en toch veilige toegang Matthijs Claessen Nausikaä Efstratiades Eric Brouwer Beurs Overheid & ICT 2012 Graag makkelijk voor ons allemaal: 16,7 miljoen inwoners (burgers)! waarvan meer

Nadere informatie

Koppelvlak. De uitdaging van UWV. Snel afrijden bij CBR. Veranderingen bij PKIoverheid certificaten. Groot deel diensten via internet

Koppelvlak. De uitdaging van UWV. Snel afrijden bij CBR. Veranderingen bij PKIoverheid certificaten. Groot deel diensten via internet Relatiemagazine, nummer 14, oktober 2010 Koppelvlak De uitdaging van UWV Groot deel diensten via internet Snel afrijden bij CBR Dankzij DigD-based registratiesysteem Veranderingen bij PKIoverheid certificaten

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Calamiteit in de keten!

Calamiteit in de keten! Calamiteit in de keten! Logius Steven Luitjens Jan Beekman Judith van den Bosch Doel Fysiek vs ICT calamiteit Calamiteit in de keten Casus 2 3 4 5 6 Uitgangsituatie Belastingdienst Leverancier IAMICT Logius

Nadere informatie

Berichtenbox+ DigiD Machtigen, een logische vervolgstap. ervaringen gemeente Den Haag. 13 oktober 2016 René Buitenhuis, gemeente Den Haag

Berichtenbox+ DigiD Machtigen, een logische vervolgstap. ervaringen gemeente Den Haag. 13 oktober 2016 René Buitenhuis, gemeente Den Haag Berichtenbox+ DigiD Machtigen, een logische vervolgstap ervaringen gemeente Den Haag 13 oktober 2016 René Buitenhuis, gemeente Den Haag Even voorstellen René Buitenhuis programmamanager online dienstverlening

Nadere informatie

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp Project e-mededelen via Berichtenbox Gebruik en ervaringen Belastingdienst 15 april 2015 Clemens Holtkamp 2 Agenda Fase 0: mededelen op papier Fase 1: de 1 e aansluiting, Pilots Fase 2: de landelijke implementatie,

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Agenda Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Vergaderdatum en -tijd 7 juli 2015, 15.00-16.30 uur. Locatie CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Baljuwzaal. Contactpersoon Hans van der Stelt hans.stelt@digicommissaris.nl

Nadere informatie

Consultatiereacties STOSAG

Consultatiereacties STOSAG Consultatiereacties STOSAG Lijnparaaf Medeparaaf Afschrift aan In de consultatieronde zijn ten aanzien van het expertadvies over de standaard STOSAG reacties ontvangen van de volgende organisaties: Programmabureau

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid

Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.0 Datum 12 juni 2012 Status Definitief Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte VDP-Eindejaarscongres MijnOverheid & Almelo Eric Legtenberg & Peter ter Telgte 16 december 2015 Wet EBV aangenomen op 13 okt 2015 In het kort: De Wet EBV is ingegaan op 1 november 2015 Vanaf 1 november

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur enkoninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

31066 Belastingdienst. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 3 december 2015

31066 Belastingdienst. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 3 december 2015 34196 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Nadere informatie

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting U kunt digitaal gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst naar uw klanten stuurt. Uw klant moet daarvoor

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

MijnOverheid.nl. december 2015

MijnOverheid.nl. december 2015 MijnOverheid.nl december 2015 Introductie Jos Poels Partner Quarant bv - architect digitale voorzieningen - digitaal, zaakgericht en objectgericht werken - e-overheid - samenwerken 2.0 - proces en informatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 333 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13 e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield Minder regels Staatssecretaris De Jager: elektronische en papieren factuur gelijkgesteld Op 12 februari

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f

o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f - JAGT_P_U201300696.docx - 20130606_ledenbri... http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2013/20130606_ledenbrief_inf.. o n k Ö A fia* V/ \ ^ * f 6 JUNI 2013 U,< v ~. ^. Vereniging van 1 Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Versie 2.4 Datum 10-04-2014 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Doelgroepen... 4 Bedrijven... 4 Overheden... 5 Logius

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR SBR Platform 5 juni 2012 Indra Henneman Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik certificaten binnen SBR 1 Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte Berichtenbox MijnOverheid Peter ter Telgte Introductie MijnOverheid Persoonlijke gegevens Lopende Zaken Berichtenbox Berichten box Lopende Zaken Persoonlijke Gegevens PERSOONLIJKE GEGEVENS LOPENDE ZAKEN

Nadere informatie

Papierloos transport krijgt vorm 28 april 2014 367 keer bekeken

Papierloos transport krijgt vorm 28 april 2014 367 keer bekeken Artikel Papierloos transport krijgt vorm 28 april 2014 367 keer bekeken Onder de noemer Papierloos transport startte TLN het afgelopen jaar diverse projecten om het gebruik van ICT in de transportsector

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2016 Kamervragen 2016Z04425

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2016 Kamervragen 2016Z04425 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen Authenticatie en autorisatie SBR-stromen 6 juni 2012 Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik binnen SBR Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO.

Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO. Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO. SBR De Belastingdienst hanteert per 1 januari 2013 Standard Business Reporting (SBR) als het exclusieve aanleverkanaal

Nadere informatie

Digitaal factureren de ontwikkelingen

Digitaal factureren de ontwikkelingen Digitaal factureren de ontwikkelingen Peter Veld Directeur Generaal Belastingdienst, Ambassadeur digitaal factureren Leveranciersdag, 29 november 2013 Agenda Voordelen digitaal factureren Strategie NL

Nadere informatie

Koppelvlak. Internetadressen raken op. E-factureren van start. De Zorg sluit aan. Stap daarom nu over op IPv6. En Vodafone heeft de primeur

Koppelvlak. Internetadressen raken op. E-factureren van start. De Zorg sluit aan. Stap daarom nu over op IPv6. En Vodafone heeft de primeur Relatiemagazine, nummer 16, maart 2011 Koppelvlak Internetadressen raken op Stap daarom nu over op IPv6 E-factureren van start En Vodafone heeft de primeur De Zorg sluit aan Veel belangstelling voor DigiD

Nadere informatie

Op 30 september 2011 heeft de VNG dit bericht naar alle gemeenten verstuurd:

Op 30 september 2011 heeft de VNG dit bericht naar alle gemeenten verstuurd: onderwerp: van: Wethouder Kroon aan: gemeenteraad datum: 11 oktober 2011 Beveiliging websites gemeente Doetinchem Beveiliging en continuïteit maken een belangrijk onderdeel uit van onze bedrijfsvoering.

Nadere informatie

EN DE LOKALE OVERHEID? Introductie Jos Poels. Onze omgeving wordt steeds digitaler. Agenda

EN DE LOKALE OVERHEID? Introductie Jos Poels. Onze omgeving wordt steeds digitaler. Agenda Agenda Introductie Onze omgeving wordt steeds digitaler De lokale overheid moet aansluiten bij die ontwikkeling MijnOverheid.nl wat is dat? MijnOverheid.nl waarom kan dat? Waar bewegen we naartoe? Levert

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Agenda Huidige aanlevering

Nadere informatie

Opname TLS 1.2 op de lijst voor pas toe of leg uit. Stuurgroep Standaardisatie Datum: 2 april 2014 Versie 1.0

Opname TLS 1.2 op de lijst voor pas toe of leg uit. Stuurgroep Standaardisatie Datum: 2 april 2014 Versie 1.0 FS 49-04-04A Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname TLS 1.2 op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM STANDAARDISATIE

Nadere informatie

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites:

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites: Samenvatting Het doel van dit rapport is om een neutrale conclusie te geven over de efficiëntie van de authenticatiedienst eherkenning. Door efficiënt gebruik zou eherkenning er voor moeten zorgen dat

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Ons kenmerk z Contactpersoon

Ons kenmerk z Contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag T 070 8888 500 - F 070 8888 501 autoriteitpersoonsgegevens.nl Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Nadere informatie

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren 0 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus 0011 00 ea Den Haag www.rijksoverheid.nl Maand 0 B-0000 0 tips

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Koppelvlak. De aansluitdagen van SBR. DigiInkoop is live. Maritieme gegevens via Digipoort. Veel informatie en praktijkverhalen

Koppelvlak. De aansluitdagen van SBR. DigiInkoop is live. Maritieme gegevens via Digipoort. Veel informatie en praktijkverhalen Relatiemagazine, nummer 22, september 2012 Koppelvlak De aansluitdagen van SBR Veel informatie en praktijkverhalen DigiInkoop is live Lees over de ervaringen van Defensie Maritieme gegevens via Digipoort

Nadere informatie

Wie A zegt moet ook B zeggen

Wie A zegt moet ook B zeggen Forum standaardisatie Wie A zegt moet ook B zeggen Nico Westpalm van Hoorn Voorzitter Forum Standaardisatie 18 maart 2010 AGENDA 1.Wie a zegt. 2.Voorbeeld Rotterdamse haven 3.Forum en College standaardisatie

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

Koppelvlak. Duidelijke service Zakenmagazijn van de provincie Zeeland De standaarden van Geonovum. Relatiemagazine, nummer 12, maart 2010

Koppelvlak. Duidelijke service Zakenmagazijn van de provincie Zeeland De standaarden van Geonovum. Relatiemagazine, nummer 12, maart 2010 Relatiemagazine, nummer 12, maart 2010 Koppelvlak Duidelijke service Zakenmagazijn van de provincie Zeeland De standaarden van Geonovum Logius zet eerste stap in veiligheidssector Logius gaat in opdracht

Nadere informatie

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform 1 16 Titel september van de presentatie 2014 - Openbaar Classificatie Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Edwin Bax, productmanager KPN Lokale Overheid 16

Nadere informatie

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0)

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Stand van zaken rijksconnectiviteit met specifiek aandacht voor IPV 6 Door Alexander Hielkema (Logius) en Leon-Paul de Rouw (DGOBR/DIR) 27 juni

Nadere informatie

Aan Hoofd ICT Securityofficer. Datum 20 oktober 2011 Betreft Vrijgeven DVS na DigiNotar incident. Geacht heer, mevrouw

Aan Hoofd ICT Securityofficer. Datum 20 oktober 2011 Betreft Vrijgeven DVS na DigiNotar incident. Geacht heer, mevrouw > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan Hoofd ICT Securityofficer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Financiën Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070 333

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Koppelvlak. Overheid brengt ICT op orde. Nieuw: leveranciersmanagement. Logius werkt actief aan langdurige relatie. De SBR-aanpak van Deloitte

Koppelvlak. Overheid brengt ICT op orde. Nieuw: leveranciersmanagement. Logius werkt actief aan langdurige relatie. De SBR-aanpak van Deloitte Relatiemagazine, nummer 20, maart 2012 Koppelvlak Overheid brengt ICT op orde Jaarlijkse beveiligingstesten Nieuw: leveranciersmanagement Logius werkt actief aan langdurige relatie De SBR-aanpak van Deloitte

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

I-visie en e-dienstverlening overheid. Zomerseminar AgroConnect 2011

I-visie en e-dienstverlening overheid. Zomerseminar AgroConnect 2011 I-visie en e-dienstverlening overheid Zomerseminar AgroConnect 2011 Agenda Introductie Visie e-dienstverlening Operationaliseren van de visie 2 Dienst Diensten: contacten van burgers en bedrijven met de

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren UWV vraagt leveranciers om hun facturen elektronisch te sturen. Wat betekent dat voor u? En hoe verstuurt u elektronische facturen? Twee factuurstromen UWV onderscheidt twee factuurstromen:

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup.

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup. BEELDWIJZER e-overheid Doel en opbouw Deze beeldwijzer is bedoeld voor alle partijen die direct betrokken zijn bij de communicatie naar de diverse stakeholders van de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Opname eherkenning op de lijst voor. Datum: 26 oktober 2012 Versie 0.9

Opname eherkenning op de lijst voor. Datum: 26 oktober 2012 Versie 0.9 FS 40-11-07B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname eherkenning op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM STANDAARDISATIE

Nadere informatie

Uw burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer Uw burgerservicenummer Uniek persoonsnummer U heeft een sofinummer. Voortaan is dit uw burgerservicenummer (BSN). Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Om het BSN te krijgen hoeft u niets

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

Elektronische vrachtbrief

Elektronische vrachtbrief 3 Elektronische vrachtbrief SVA congres 2014 Stephan Okhuijsen Projectmanager TransFollow Patrick Huijgen Sales- en Partnermanager TransFollow Rob van der Lee Product owner TransFollow Standaard elektronische

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.2 Datum 01 april 2016 Status Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 april 2016 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Betalingen onder provisieverbod aan platform voor standaardiseren productinformatie

Betalingen onder provisieverbod aan platform voor standaardiseren productinformatie Betalingen onder provisieverbod aan platform voor standaardiseren productinformatie De AFM heeft in juli 2015 in het rapport Naleving provisieverbod het standpunt gecommuniceerd dat een aanbieder niet

Nadere informatie

VIAG THEMADAG State of the art internet beveiliging

VIAG THEMADAG State of the art internet beveiliging VIAG THEMADAG State of the art internet beveiliging Marijke Salters Bureau Forum Standaardisatie 27 juli 2014 Aanleiding 2 Standaardiseren doe je niet alleen! Dus actueel 3 Standaarden voor Internet beveiliging

Nadere informatie

Van 1.0 naar 2.0. Ervaringen van klanten

Van 1.0 naar 2.0. Ervaringen van klanten Een dertigtal klanten heeft eind 2014 de overstap van Merces@Work 1.0 naar Merces@Work 2.0 (HR2day) gemaakt. Een aantal van hen heeft de ervaringen met ons gedeeld. Om u een beeld te geven van deze ervaringen,

Nadere informatie