Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige regelingen (1) Loon is al hetgeen..(artikel 10 wet LB 1964) Tot het loon behoren niet (artikel 11 wet LB 1964) Belastingvrij vergoeden van kosten die strekken ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking Redelijkheid Naar maatschappelijke opvattingen geen beloningsvoordeel Niet-limitatieve opsomming in de wet 1

2 Huidige regelingen (2) Voorbeelden volledig onbelast Consumpties tijdens werktijd Werkkleding Vakliteratuur Representatiekosten Cursussen, congressen e.d. Verhuiskosten (max ) Bedrijfsfitness Personeelsvereniging Personeelsuitjes Korting eigen producten tot 20% en niet meer dan 500 per jaar Outplacement Huidige regelingen (3) Voorbeelden volledig belast Verkeersboetes Parkeerkosten bij woning van de werknemer Maaltijden met collega s Cadeaus met gebruikswaarde Kosten creditcard Vakantiereizen Introductie werkkostenregeling (1) Doel: verminderen administratieve lastendruk minder discussie over toepassing regels meer gemak door minder regels en betere controleerbaarheid Wetsvoorstel 22 december 2009 aangenomen Totale verandering ten opzichte van het huidige systeem Nog steeds Wet op de loonbelasting 1964 Nieuwe uitvoeringsregeling: URLB2011 2

3 Introductie werkkostenregeling (2) 1,4% over het fiscale loon is onbelast Kosten aanwijzen, overschrijding komt voor rekening van de werkgever en loonheffing bedraagt 80% Uitzonderingen Geen saldering forfaitaire ruimte binnen concernverband Ongebruikelijkheidstoets Discussie werkgever-belastingdienst verschuift naar werkgeverwerknemer Introductie werkkostenregeling (3) Werkkostenregeling in detail 3

4 Nihilwaardering (1) Voorzieningen rond de werkplek (pc, telefoon, internet, bureau etc.) is loon maar met nihilwaardering! Arbo voorzieningen Consumpties op de werkplek (geen onderdeel van maaltijd) Mobiele telefoons, mits >10% zakelijk gebruik Nihilwaardering (2) OV-kaart, mits mede zakelijk gebruik Computers, mits tenminste 90% zakelijk gebruik Werkkleding: achterblijven op werkplek kleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om op het werk te dragen kleding met een logo van tenminste 70 cm² Bedrijfsfitness Geldleningen met goedkope rente 4

5 Intermediaire kosten Werknemer doet uitgaven in opdracht en voor rekening van werkgever Geen onderdeel vormen van een vaste kostenvergoeding Alleen dan intermediaire kosten als: aanschafkosten van zaken die tot het ondernemingsvermogen van werkgever gaan behoren kosten die gemaakt worden voor zaken die behoren tot het vermogen van werkgever kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering Gerichte vrijstellingen (1) Reiskosten, zowel zakelijk als woon-werk: vergelijkbaar met huidige regeling taxi, vliegtuig, boot etc. tot maximaal de werkelijke kosten eigen vervoer tot maximaal 0,19 per kilometer Tijdelijke verblijfkosten (maaltijden, overnachtingen e.d. tijdens dienstreizen) Maaltijden bij overwerk, koopavonden e.d. Meer dan bijkomstige zakelijke maaltijden Cursussen e.d. 5

6 Gerichte vrijstellingen (2) Vakliteratuur Outplacement Studiekosten Verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking Werkelijke kosten overbrengen boedel Inschrijvingen beroepsregister Vrije ruimte (1) Loon in kolom 14 van de loonstaat Voorlopige berekening op grond van loon voorgaand jaar Na afloop boekjaar definitieve afrekening Grondslag is loon uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking, tenzij meer dan bijkomstig (10%) Formeel nihilwaardering Ruimte 1,4% 6

7 Vrije ruimte (2) Producten eigen bedrijf Huidige regeling: 20% korting, maximaal 500 Nieuwe regeling: korting op economische waarde (= factuurwaarde) is loon korting: loon voor de werknemer of binnen de vrije ruimte van 1,4% Loon in natura: economische waarde inclusief btw Vrije ruimte (3) Kerstpakketten en overige kleine geschenken Maaltijden in bedrijfskantines (forfait) Parkeer- en tolgelden indien vergoeding van 0,19 per km Vakbondscontributies Internet/vaste telefonie werknemer thuis Personeelsfeesten en personeelsvereniging Alle andere vergoedingen Vrije ruimte (4) Anti-misbruikbepaling Gebruikelijkheidstoets: afwijking tot 30% met een vergelijkbare groep Overschrijding van 30% is acceptabel Bewijsplicht ongebruikelijkheid bij Belastingdienst Aangewezen vergoedingen mogen: niet irreëel hoog zijn niet ongebruikelijk zijn gelet op de werkzaamheden 7

8 Afwijkingen Onbelast: vergoedingen en verstrekkingen die voortkomen uit wellevendheid zoals rouwkrans of fruitmand Verstrekkingen aan derden/ingehuurde werkkrachten zoals een kerstpakket. Hierover eindheffing verschuldigd. Auto van de zaak Geldboetes Criminele activiteiten (waaronder wapens en munitie) Kosten voor dieren die vallen onder de Regeling Agressieve Dieren Overgangsrecht Periode 2011 t/m 2013 werkgever ieder kalenderjaar vooraf een keuze maken welk systeem te hanteren Indien gekozen wordt voor het huidige systeem, vervalt de volledige vrijstelling voor personeelsfeesten. Maximaal 454 per jaar. Samenvatting (1) Belastbaar loon Regulier loon Auto van de zaak Dienstwoning Boetes Vergoedingen en verstrekkingen voor criminele activiteiten Deel dat boven 30%-grens uitkomt na gebruikelijkheidstoets Bovenmatige deel van gerichte vrijstellingen 8

9 Samenvatting (2) Wat is geen loon of geen belast loon Intermediaire vergoedingen Voordelen buiten de dienstbetrekking Vrijgestelde aanspraken, uitkeringen en verstrekkingen Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage van tenminste de waarde betaalt Samenvatting (3) Wat zijn vergoedingen/verstrekkingen binnen vrije ruimte Alle aangewezen vergoedingen Vergoedingen aan postactieve werknemers: producten uit eigen bedrijf verstrekkingen en vergoedingen die ook aan eigen werknemers gegeven worden Samenvatting (4) Wat zijn verstrekkingen en vergoedingen die niet ten koste gaan van de vrije ruimte 9

10 Actie Onderzoek huidige en komende situatie Rekening houden met fiscale invloed: loon werknemer of extra kosten werkgever gerichte vrijstelling lage waardering werkplekvoorzieningen vrijheid binnen de fiscale 1,4% ruimte Tijdig overleg met personeel/belastingdienst Werkkostenregeling & Administratie administratieve lastenverlichting? Voorbeeld Holding Geen fratsen B.V. 1 directeur werkzaamheden via fee doorbelast totale loonsom Werkmaatschappij Alles op orde B.V. productiebedrijf 20 werknemers totale loonsom

11 Plan van aanpak 1. Breng de huidige vergoedingen in kaart 2. Bepaal de consequenties in het nieuwe stelsel 3. Maak een keuze Bij keuze voor het nieuwe stelsel: 4. Stel uw budget op 5. Pas de administratie aan ten behoeve van de realisatie 6. Volg per periode het budget versus realisatie 7. Pas indien nodig de loonadministratie aan 1. Vergoedingen Alles op orde B.V. 4 vertegenwoordigers met auto van de zaak Laptops van de zaak ( 2.100) Telefoonabonnementen ( 3.000) Onkostenvergoeding, als volgt opgebouwd: autokosten (parkeergelden, tol, autowassen) 50 representatie (relatiegeschenken/eten met relatie) 100 lunches onderweg Totale vergoeding per jaar: 4 personen x 250 x 12 maanden = Vergoedingen Alles op orde B.V. Administratief medewerkers Reiskostenvergoeding à 30 cent per km p/jr Studiekosten p/jr 2 monteurs (met bus van de zaak, geen privé km) Autokosten (parkeren, tol, kosten autowassen) 25 Gereedschapsvergoeding 25 Werkkleding/schoenen Totale kosten per jaar: 75 x 2 monteurs x 12 maanden =

12 1. Vergoedingen Alles op orde B.V. Productie medewerkers Reiskostenvergoeding à 30 cent per km p/jr Werkkleding/schoenen p/jr Algemeen Kantinekosten (koffie/thee tijdens werktijd) Personeelsfeest (inclusief partner) Kerstborrel/diner 750 Kerstpakketten 350 TOTAAL : Consequenties nieuwe stelsel Telefoon abonnement Laptop Gereedschapsvergoeding Werkkleding Kantinekosten Reiskostenvergoedingen (tot 19ct) Studiekosten Maaltijden bij dienstreizen Maaltijden met zakelijke relaties Autokosten Representatiekosten Personeelsfeest Bovenmatige vergoedingen Kerstpakketten/-borrel 2. Consequenties nieuwe stelsel Vrije ruimte: 1,4% van loonsom = Vrije ruimte Reiskosten boven 0,19, zijnde 0, Personeelsfeest Kerstborrel 750 Kerstpakketten Vrije ruimte Ruimte binnen forfait 700 Oftewel: er kunnen nog vergoedingen binnen deze vrije ruimte plaatsvinden 12

13 3. Maak een keuze Wat valt momenteel in de belaste sfeer? Kerstpakketten 20% eindheffing 70 Bovenmatige reiskosten 550 Totaal aan belasting 620 Wat kan in nieuwe stelsel nog onbelast vergoed worden? De vrije ruimte, zijnde 700 Ondernemer kiest in dit geval voor de werkkostenregeling zonder overgangsfase (overige praktische zaken buiten beschouwing latende) 4. Stel een budget op 4. Stel een budget op Reiskosten boven 0, Personeelsfeest Kerstborrel 750 Kerstpakketten Vrije ruimte Ruimte binnen forfait

14 5. Pas de administratie aan Optie 1 : grootboekrekeningen aanmaken 5. Pas de administratie aan Optie 2: kostenplaatsen aanmaken 5. Pas de administratie aan Optie 3 : verdichtingen aanmaken/aanpassen Hoofdverdichting : kosten Verdichting : personeelskosten Grb rekening : bruto loon sociale lasten overige pers.kosten 14

15 5. Pas de administratie aan Keuze hangt onder andere af van: mogelijkheden pakket/vorm van administratie administratieve bezetting in kwantiteit en kwaliteit afspraken adviseur 6. Budget versus realisatie Attentiepunten/berekeningswijze Cumulatieve bedrag in uw financiële administratie koppelen aan het fiscale loon in uw loonadministratie om te toetsen of u binnen uw vrije ruimte blijft. Vrije ruimte voor het gehele jaar berekenen en delen door 12 maanden. Per maand wordt bepaald of deze maandruimte wordt overschreden, dan is 80% eindheffing verschuldigd. Vrije ruimte berekenen op jaarbasis. Zodra in het jaar de vrije ruimte wordt overschreden, is vanaf die maand 80% eindheffing verschuldigd. In beide gevallen zal na afloop van het kalenderjaar een herrekening plaatsvinden. Volg het budget versus realisatie 15

16 7. Aanpassingen loonadministratie Keuze fiscaal loon berekening: Schatting op basis van voorgaand jaar, berekening per maand of cumulatief Berekening per maand van het fiscale loon 1. Geef per afgesproken periode alle uitbetaalde vergoedingen door 2. Maak afspraken over de wijze van verloning Tot slot.. Let op bij wijzigingen van uw personeelsbestand!!!!! Dit heeft consequenties voor de vrije ruimte. De vergoedingen voor de berekening zijn inclusief btw! Ben zelf kritisch op uw administratieve vastlegging: gebruik duidelijke omschrijvingen handmatige vastlegging/excel? Tot slot.. De vrije ruimte geldt per loonbelastingnummer! Holding Werkmaatschappij Doorbelasten kosten vanuit werkmaatschappij? Vrije ruimte Holding benutten met niet verhaalde boetes, rente persoonlijke leningen, kilometervergoedingen? Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag kunt doen! Benut de mogelijkheden van de vrije ruimte 16

17 En ook voor de werkkostenregeling geldt: Resumé Stap 1 Bepaal welke vergoedingen en/of verstrekkingen er nu zijn. Stap 2 Deel de vergoedingen en/of verstrekkingen in onder één van de categorieën binnen de werkkostenregeling. Stap 3 Beoordeel hoe de werkkostenregeling voor uw organisatie en werknemers uitpakt. Tot 2014 heeft u nog de keuze U mag in de overgangsjaren (2011, 2012, 2013) per jaar kiezen. U heeft de volgende opties: A) Indien de ruimte in het fiscaal vrijgestelde forfait niet volledig benut is, kunt u kiezen voor de werkkostenregeling. B) Is het forfait van 1,4% niet toereikend? u kunt dan kiezen om de huidige regelingen voorlopig te behouden en/of; besluiten dat er minder verstrekkingen en vergoedingen worden aangewezen. 17

18 Arbeidsrechtelijke gevolgen Stap 1: beoordeling van oude en nieuwe situatie Stap 2: overleg/onderhandeling Stap 3: wijzigingen doorvoeren Arbeidsrechtelijke gevolgen (1) Stap 1: beoordeel de oude en nieuwe situatie Wat is er vastgelegd in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, de cao en/of de regeling arbeidsvoorwaarden? Welke verworven rechten zijn er? Welke discussies kunnen er mogelijk ontstaan met werknemers? Is er een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen? Voorbeeld wijzigingsbeding: de ingevolge dit artikel vastgestelde vergoedingen kunnen door de werkgever worden aangepast, indien en voor zover een verandering in de fiscale regelgeving of in de fiscale besluiten zou leiden tot de verplichting ter zake meer loonbelasting af te dragen. Arbeidsrechtelijke gevolgen (2) Stap 2: treed in overleg/onderhandeling Met onder andere de volgende partijen: cao-partijen, bijvoorbeeld de vakbond personeelsvertegenwoordiging of de Ondernemingsraad individuele werknemer 18

19 Arbeidsrechtelijke gevolgen (3) Stap 3: de wijzigingen doorvoeren Met wederzijds goedvinden Zonder wederzijds goedvinden, met wijzigingsbeding Zonder wederzijds goedvinden, geen wijzigingsbeding Arbeidsrechtelijke gevolgen (3) Stap 3: de wijzigingen doorvoeren Met wederzijds goedvinden voldoende bedenktijd mogelijkheid bieden om juridisch advies in te winnen afspraken schriftelijk vastleggen Arbeidsrechtelijke gevolgen (3) Stap 3: de wijzigingen doorvoeren Zonder wederzijds goedvinden, met wijzigingsbeding eerst trachten tot overeenstemming te komen aantonen zwaarwegend bedrijfsbelang (bedrijfseconomische redenen) instemming OR afspraken schriftelijk vastleggen 19

20 Arbeidsrechtelijke gevolgen (3) Stap 3: de wijzigingen doorvoeren Zonder wederzijds goedvinden, geen wijzigingsbeding in principe geen ruimte om eenzijdig te wijzigen partijen moeten eerst overleggen om tot een redelijke oplossing te komen (afbouwregeling) komen partijen er niet uit, dan kan werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen en werknemer kan een vordering indienen bij de civiele rechter. Arbeidsrechtelijke gevolgen (4) Nog enkele tips Bezint eer ge begint, breng (of laat) de situatie goed in kaart (brengen) alvorens een keuze te maken. In 2014 pas starten met de werkkostenregeling? Start nu al met de overgangsfase! Bouw eventueel bestaande regelingen al af, neem een eenzijdig wijzigingsbeding op en ga al in gesprek met (cao)partijen. Werknemer moet uitdrukkelijk en vrijwillig instemmen. Een en ander goed schriftelijk vastleggen voorkomt problemen. Voorbeeld 1 Uw werknemer krijgt een vaste kostenvergoeding. Kan deze gehandhaafd blijven? De vaste kostenvergoeding is in de oude regeling onbelast indien er een specificatie naar aard en omvang is en er op verzoek van de belastingdienst een steekproef is gehouden. In de werkkostenregeling geldt een vaste kostenvergoeding alleen voor gerichte vrijstellingen dus reiskosten, verblijfkosten. Er is altijd vooraf een steekproef vereist. Bestaande afspraken komen te vervallen. 20

21 Voorbeeld 2; Gebruikelijkheidstoets U hebt een middelgroot bedrijf en geeft uw werknemers met kerst een flatscreen. Binnen uw sector is het gebruikelijk dat het personeel met kerst zo'n duur cadeau krijgt. Mogen de flatscreens onbelast gegeven worden? U mag de flatscreens volledig in de vrije ruimte onderbrengen binnen de 1,4% ruimte. Voorbeeld 3; Gebruikelijkheidstoets U geeft uw werknemers met kerst een kerstpakket. De directeur heeft net zijn vliegbrevet gehaald en hij vertelt altijd gepassioneerd over zijn hobby. U geeft de directeur met kerst een zelfbouwpakket van een sportvliegtuig van Mag dit kerstpakket onbelast gegeven worden? Nee, een kerstpakket van is niet gebruikelijk: de waarde wijkt meer dan 30% af van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven. U geeft het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is, als loon aan. Voorbeeld 4; Nihilwaardering U vergoedt de telefoonkosten van de mobiele telefoon van uw werknemer. De werknemer gebruikt de telefoon meer dan 10% zakelijk en dient elke maand een nota in. Mag dit in de werkkostenregeling? De kosten voor ter beschikking gestelde mobiele telefoons die zakelijk gebruikt worden voor meer dan 10% vallen onder de nihilwaarderingen dus niet onder het forfait van 1,4%. Let op: Indien de telefoon niet op naam van het bedrijf staat maar op de eigen naam, is er géén sprake van een gerichte vrijstelling. 21

22 Voorbeeld 5; Nihilwaardering Uw werknemers dragen werkkleding. Verandert de regeling? Werkkleding valt onder de nihilwaarderingen indien de kleding nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen en/of indien de kleding achterblijft op de werkplek en/of er een logo is van tenminste 70 cm². Voorbeeld 6; Intermediaire kosten Na een winter met veel sneeuw laat uw werknemer zijn auto van de zaak wassen in een wasstraat. De onderkant van de auto is weer brandschoon en vrij van strooizout. Waar vallen deze kosten onder? Deze kosten vallen onder de intermediaire kosten, dus niet onder het forfait van 1,4%. Voorbeeld 7; Gerichte vrijstellingen U vergoedt kosten voor reizen per openbaar vervoer. Mag dit ook in de werkkostenregeling? Losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer en abonnementen mogen onbelast vergoed worden en gaan niet ten koste van het 1,4% forfait, maar vallen onder de gerichte vrijstellingen. 22

23 Voorbeeld 8; Gerichte vrijstellingen Uw accountmanager gaat uit eten met een klant. Hij dient de factuur bij u in. Mag u de nota onbelast vergoeden? Voor de accountmanager geldt een gerichte vrijstelling, de kosten van de klant zijn intermediaire kosten. De nota mag dus geheel onbelast vergoed worden en valt niet onder de 1,4%. Voorbeeld 9; forfait van 1,4% Uw werknemers lunchen in de bedrijfskantine, u verschaft een broodmaaltijd. Verandert de regeling? Bij verstrekkingen van maaltijden in bedrijfskantines moet in de oude regeling een normbedrag belast worden. In de werkkostenregeling hoeft dit niet meer. De normbedragen vallen onder het forfait van1,4% (of worden belast bij de werknemer). Voorbeeld 10; forfait 1,4% Uw werknemer declareert een rekening van een wegrestaurant. Op de rekening, gedateerd op zaterdagavond, staan vier kindermenu's. Uw werknemer had geen zakelijke afspraak. Mogen de kosten onbelast vergoed worden en zo ja waaronder vallen de kosten? Als u de kosten aan uw werknemer vergoedt, is er geen sprake van een intermediaire vergoeding of van een gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfskosten, omdat het niet om een zakelijk etentje gaat. Afhankelijk van waar u voor hebt gekozen, belast u de vergoeding als loon of brengt u deze onder in de vrije ruimte van 1,4%. 23

24 Voorbeeld 11; forfait 1,4% Elk jaar verzorgt u een personeelsuitje voor de werknemers. Mag dit onbelast? De kosten vallen onder het 1,4% forfait. Let op: indien niet gekozen wordt voor de werkkostenregeling geldt voor de jaren 2011 tot en met 2013 dat er maximaal 454 per werknemer onbelast mag worden uitgegeven. Voorbeeld 12; Cafetariaregeling De medewerkers kiezen om de eindejaarsuitkering te ruilen voor een onbelaste vergoeding woon-werkverkeer. Kan deze regeling ook worden toegepast binnen de werkkostenregeling? Ja, als de werkgever heeft gekozen voor de toepassing van de werkkostenregeling, valt woon-werkverkeer onder de gerichte vrijstellingen. Voorbeeld 13; Cafetariaregeling U heeft een fietsregeling. Mag deze regeling gehandhaafd blijven? Huidige situatie: eenmaal per 3 jaar mag een fiets vergoed worden voor een maximum bedrag van 749 mits de fiets wordt gebruikt op meer dan de helft van woon-werkverkeerdagen. In de werkkostenregeling valt de vergoeding in het 1,4% forfait. Er zijn geen voorwaarden. 24

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013 A. PWDe Gids Werkkostenregeling Seminar Let s talk about money Ga slimmer Reizen en Werken yak media 2 net 1 rntha %Mar prainslarols 28 maart 2013 www.gidsonline.nuopleidingen We[Rom Karin Eerden (belastingadviseur

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING VERKENNING VERBETERING VAN EN VERGROTEN DRAAGVLAK VOOR WERKKOSTENREGELING INHOUDSOPGAVE Introductie en samenvatting Hoofdstuk 1. Algemene Beschouwing 1.1 Doel van

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Crowdfunding iets voor U? Bent u als werkgever wel voor alle risico s verzekerd? Is uw bedrijf kredietwaardig? Oktober 2014 - jaargang 1 - nummer 1 CijferMeester - oktober 2014

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie