Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige regelingen (1) Loon is al hetgeen..(artikel 10 wet LB 1964) Tot het loon behoren niet (artikel 11 wet LB 1964) Belastingvrij vergoeden van kosten die strekken ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking Redelijkheid Naar maatschappelijke opvattingen geen beloningsvoordeel Niet-limitatieve opsomming in de wet 1

2 Huidige regelingen (2) Voorbeelden volledig onbelast Consumpties tijdens werktijd Werkkleding Vakliteratuur Representatiekosten Cursussen, congressen e.d. Verhuiskosten (max ) Bedrijfsfitness Personeelsvereniging Personeelsuitjes Korting eigen producten tot 20% en niet meer dan 500 per jaar Outplacement Huidige regelingen (3) Voorbeelden volledig belast Verkeersboetes Parkeerkosten bij woning van de werknemer Maaltijden met collega s Cadeaus met gebruikswaarde Kosten creditcard Vakantiereizen Introductie werkkostenregeling (1) Doel: verminderen administratieve lastendruk minder discussie over toepassing regels meer gemak door minder regels en betere controleerbaarheid Wetsvoorstel 22 december 2009 aangenomen Totale verandering ten opzichte van het huidige systeem Nog steeds Wet op de loonbelasting 1964 Nieuwe uitvoeringsregeling: URLB2011 2

3 Introductie werkkostenregeling (2) 1,4% over het fiscale loon is onbelast Kosten aanwijzen, overschrijding komt voor rekening van de werkgever en loonheffing bedraagt 80% Uitzonderingen Geen saldering forfaitaire ruimte binnen concernverband Ongebruikelijkheidstoets Discussie werkgever-belastingdienst verschuift naar werkgeverwerknemer Introductie werkkostenregeling (3) Werkkostenregeling in detail 3

4 Nihilwaardering (1) Voorzieningen rond de werkplek (pc, telefoon, internet, bureau etc.) is loon maar met nihilwaardering! Arbo voorzieningen Consumpties op de werkplek (geen onderdeel van maaltijd) Mobiele telefoons, mits >10% zakelijk gebruik Nihilwaardering (2) OV-kaart, mits mede zakelijk gebruik Computers, mits tenminste 90% zakelijk gebruik Werkkleding: achterblijven op werkplek kleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om op het werk te dragen kleding met een logo van tenminste 70 cm² Bedrijfsfitness Geldleningen met goedkope rente 4

5 Intermediaire kosten Werknemer doet uitgaven in opdracht en voor rekening van werkgever Geen onderdeel vormen van een vaste kostenvergoeding Alleen dan intermediaire kosten als: aanschafkosten van zaken die tot het ondernemingsvermogen van werkgever gaan behoren kosten die gemaakt worden voor zaken die behoren tot het vermogen van werkgever kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering Gerichte vrijstellingen (1) Reiskosten, zowel zakelijk als woon-werk: vergelijkbaar met huidige regeling taxi, vliegtuig, boot etc. tot maximaal de werkelijke kosten eigen vervoer tot maximaal 0,19 per kilometer Tijdelijke verblijfkosten (maaltijden, overnachtingen e.d. tijdens dienstreizen) Maaltijden bij overwerk, koopavonden e.d. Meer dan bijkomstige zakelijke maaltijden Cursussen e.d. 5

6 Gerichte vrijstellingen (2) Vakliteratuur Outplacement Studiekosten Verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking Werkelijke kosten overbrengen boedel Inschrijvingen beroepsregister Vrije ruimte (1) Loon in kolom 14 van de loonstaat Voorlopige berekening op grond van loon voorgaand jaar Na afloop boekjaar definitieve afrekening Grondslag is loon uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking, tenzij meer dan bijkomstig (10%) Formeel nihilwaardering Ruimte 1,4% 6

7 Vrije ruimte (2) Producten eigen bedrijf Huidige regeling: 20% korting, maximaal 500 Nieuwe regeling: korting op economische waarde (= factuurwaarde) is loon korting: loon voor de werknemer of binnen de vrije ruimte van 1,4% Loon in natura: economische waarde inclusief btw Vrije ruimte (3) Kerstpakketten en overige kleine geschenken Maaltijden in bedrijfskantines (forfait) Parkeer- en tolgelden indien vergoeding van 0,19 per km Vakbondscontributies Internet/vaste telefonie werknemer thuis Personeelsfeesten en personeelsvereniging Alle andere vergoedingen Vrije ruimte (4) Anti-misbruikbepaling Gebruikelijkheidstoets: afwijking tot 30% met een vergelijkbare groep Overschrijding van 30% is acceptabel Bewijsplicht ongebruikelijkheid bij Belastingdienst Aangewezen vergoedingen mogen: niet irreëel hoog zijn niet ongebruikelijk zijn gelet op de werkzaamheden 7

8 Afwijkingen Onbelast: vergoedingen en verstrekkingen die voortkomen uit wellevendheid zoals rouwkrans of fruitmand Verstrekkingen aan derden/ingehuurde werkkrachten zoals een kerstpakket. Hierover eindheffing verschuldigd. Auto van de zaak Geldboetes Criminele activiteiten (waaronder wapens en munitie) Kosten voor dieren die vallen onder de Regeling Agressieve Dieren Overgangsrecht Periode 2011 t/m 2013 werkgever ieder kalenderjaar vooraf een keuze maken welk systeem te hanteren Indien gekozen wordt voor het huidige systeem, vervalt de volledige vrijstelling voor personeelsfeesten. Maximaal 454 per jaar. Samenvatting (1) Belastbaar loon Regulier loon Auto van de zaak Dienstwoning Boetes Vergoedingen en verstrekkingen voor criminele activiteiten Deel dat boven 30%-grens uitkomt na gebruikelijkheidstoets Bovenmatige deel van gerichte vrijstellingen 8

9 Samenvatting (2) Wat is geen loon of geen belast loon Intermediaire vergoedingen Voordelen buiten de dienstbetrekking Vrijgestelde aanspraken, uitkeringen en verstrekkingen Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage van tenminste de waarde betaalt Samenvatting (3) Wat zijn vergoedingen/verstrekkingen binnen vrije ruimte Alle aangewezen vergoedingen Vergoedingen aan postactieve werknemers: producten uit eigen bedrijf verstrekkingen en vergoedingen die ook aan eigen werknemers gegeven worden Samenvatting (4) Wat zijn verstrekkingen en vergoedingen die niet ten koste gaan van de vrije ruimte 9

10 Actie Onderzoek huidige en komende situatie Rekening houden met fiscale invloed: loon werknemer of extra kosten werkgever gerichte vrijstelling lage waardering werkplekvoorzieningen vrijheid binnen de fiscale 1,4% ruimte Tijdig overleg met personeel/belastingdienst Werkkostenregeling & Administratie administratieve lastenverlichting? Voorbeeld Holding Geen fratsen B.V. 1 directeur werkzaamheden via fee doorbelast totale loonsom Werkmaatschappij Alles op orde B.V. productiebedrijf 20 werknemers totale loonsom

11 Plan van aanpak 1. Breng de huidige vergoedingen in kaart 2. Bepaal de consequenties in het nieuwe stelsel 3. Maak een keuze Bij keuze voor het nieuwe stelsel: 4. Stel uw budget op 5. Pas de administratie aan ten behoeve van de realisatie 6. Volg per periode het budget versus realisatie 7. Pas indien nodig de loonadministratie aan 1. Vergoedingen Alles op orde B.V. 4 vertegenwoordigers met auto van de zaak Laptops van de zaak ( 2.100) Telefoonabonnementen ( 3.000) Onkostenvergoeding, als volgt opgebouwd: autokosten (parkeergelden, tol, autowassen) 50 representatie (relatiegeschenken/eten met relatie) 100 lunches onderweg Totale vergoeding per jaar: 4 personen x 250 x 12 maanden = Vergoedingen Alles op orde B.V. Administratief medewerkers Reiskostenvergoeding à 30 cent per km p/jr Studiekosten p/jr 2 monteurs (met bus van de zaak, geen privé km) Autokosten (parkeren, tol, kosten autowassen) 25 Gereedschapsvergoeding 25 Werkkleding/schoenen Totale kosten per jaar: 75 x 2 monteurs x 12 maanden =

12 1. Vergoedingen Alles op orde B.V. Productie medewerkers Reiskostenvergoeding à 30 cent per km p/jr Werkkleding/schoenen p/jr Algemeen Kantinekosten (koffie/thee tijdens werktijd) Personeelsfeest (inclusief partner) Kerstborrel/diner 750 Kerstpakketten 350 TOTAAL : Consequenties nieuwe stelsel Telefoon abonnement Laptop Gereedschapsvergoeding Werkkleding Kantinekosten Reiskostenvergoedingen (tot 19ct) Studiekosten Maaltijden bij dienstreizen Maaltijden met zakelijke relaties Autokosten Representatiekosten Personeelsfeest Bovenmatige vergoedingen Kerstpakketten/-borrel 2. Consequenties nieuwe stelsel Vrije ruimte: 1,4% van loonsom = Vrije ruimte Reiskosten boven 0,19, zijnde 0, Personeelsfeest Kerstborrel 750 Kerstpakketten Vrije ruimte Ruimte binnen forfait 700 Oftewel: er kunnen nog vergoedingen binnen deze vrije ruimte plaatsvinden 12

13 3. Maak een keuze Wat valt momenteel in de belaste sfeer? Kerstpakketten 20% eindheffing 70 Bovenmatige reiskosten 550 Totaal aan belasting 620 Wat kan in nieuwe stelsel nog onbelast vergoed worden? De vrije ruimte, zijnde 700 Ondernemer kiest in dit geval voor de werkkostenregeling zonder overgangsfase (overige praktische zaken buiten beschouwing latende) 4. Stel een budget op 4. Stel een budget op Reiskosten boven 0, Personeelsfeest Kerstborrel 750 Kerstpakketten Vrije ruimte Ruimte binnen forfait

14 5. Pas de administratie aan Optie 1 : grootboekrekeningen aanmaken 5. Pas de administratie aan Optie 2: kostenplaatsen aanmaken 5. Pas de administratie aan Optie 3 : verdichtingen aanmaken/aanpassen Hoofdverdichting : kosten Verdichting : personeelskosten Grb rekening : bruto loon sociale lasten overige pers.kosten 14

15 5. Pas de administratie aan Keuze hangt onder andere af van: mogelijkheden pakket/vorm van administratie administratieve bezetting in kwantiteit en kwaliteit afspraken adviseur 6. Budget versus realisatie Attentiepunten/berekeningswijze Cumulatieve bedrag in uw financiële administratie koppelen aan het fiscale loon in uw loonadministratie om te toetsen of u binnen uw vrije ruimte blijft. Vrije ruimte voor het gehele jaar berekenen en delen door 12 maanden. Per maand wordt bepaald of deze maandruimte wordt overschreden, dan is 80% eindheffing verschuldigd. Vrije ruimte berekenen op jaarbasis. Zodra in het jaar de vrije ruimte wordt overschreden, is vanaf die maand 80% eindheffing verschuldigd. In beide gevallen zal na afloop van het kalenderjaar een herrekening plaatsvinden. Volg het budget versus realisatie 15

16 7. Aanpassingen loonadministratie Keuze fiscaal loon berekening: Schatting op basis van voorgaand jaar, berekening per maand of cumulatief Berekening per maand van het fiscale loon 1. Geef per afgesproken periode alle uitbetaalde vergoedingen door 2. Maak afspraken over de wijze van verloning Tot slot.. Let op bij wijzigingen van uw personeelsbestand!!!!! Dit heeft consequenties voor de vrije ruimte. De vergoedingen voor de berekening zijn inclusief btw! Ben zelf kritisch op uw administratieve vastlegging: gebruik duidelijke omschrijvingen handmatige vastlegging/excel? Tot slot.. De vrije ruimte geldt per loonbelastingnummer! Holding Werkmaatschappij Doorbelasten kosten vanuit werkmaatschappij? Vrije ruimte Holding benutten met niet verhaalde boetes, rente persoonlijke leningen, kilometervergoedingen? Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag kunt doen! Benut de mogelijkheden van de vrije ruimte 16

17 En ook voor de werkkostenregeling geldt: Resumé Stap 1 Bepaal welke vergoedingen en/of verstrekkingen er nu zijn. Stap 2 Deel de vergoedingen en/of verstrekkingen in onder één van de categorieën binnen de werkkostenregeling. Stap 3 Beoordeel hoe de werkkostenregeling voor uw organisatie en werknemers uitpakt. Tot 2014 heeft u nog de keuze U mag in de overgangsjaren (2011, 2012, 2013) per jaar kiezen. U heeft de volgende opties: A) Indien de ruimte in het fiscaal vrijgestelde forfait niet volledig benut is, kunt u kiezen voor de werkkostenregeling. B) Is het forfait van 1,4% niet toereikend? u kunt dan kiezen om de huidige regelingen voorlopig te behouden en/of; besluiten dat er minder verstrekkingen en vergoedingen worden aangewezen. 17

18 Arbeidsrechtelijke gevolgen Stap 1: beoordeling van oude en nieuwe situatie Stap 2: overleg/onderhandeling Stap 3: wijzigingen doorvoeren Arbeidsrechtelijke gevolgen (1) Stap 1: beoordeel de oude en nieuwe situatie Wat is er vastgelegd in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, de cao en/of de regeling arbeidsvoorwaarden? Welke verworven rechten zijn er? Welke discussies kunnen er mogelijk ontstaan met werknemers? Is er een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen? Voorbeeld wijzigingsbeding: de ingevolge dit artikel vastgestelde vergoedingen kunnen door de werkgever worden aangepast, indien en voor zover een verandering in de fiscale regelgeving of in de fiscale besluiten zou leiden tot de verplichting ter zake meer loonbelasting af te dragen. Arbeidsrechtelijke gevolgen (2) Stap 2: treed in overleg/onderhandeling Met onder andere de volgende partijen: cao-partijen, bijvoorbeeld de vakbond personeelsvertegenwoordiging of de Ondernemingsraad individuele werknemer 18

19 Arbeidsrechtelijke gevolgen (3) Stap 3: de wijzigingen doorvoeren Met wederzijds goedvinden Zonder wederzijds goedvinden, met wijzigingsbeding Zonder wederzijds goedvinden, geen wijzigingsbeding Arbeidsrechtelijke gevolgen (3) Stap 3: de wijzigingen doorvoeren Met wederzijds goedvinden voldoende bedenktijd mogelijkheid bieden om juridisch advies in te winnen afspraken schriftelijk vastleggen Arbeidsrechtelijke gevolgen (3) Stap 3: de wijzigingen doorvoeren Zonder wederzijds goedvinden, met wijzigingsbeding eerst trachten tot overeenstemming te komen aantonen zwaarwegend bedrijfsbelang (bedrijfseconomische redenen) instemming OR afspraken schriftelijk vastleggen 19

20 Arbeidsrechtelijke gevolgen (3) Stap 3: de wijzigingen doorvoeren Zonder wederzijds goedvinden, geen wijzigingsbeding in principe geen ruimte om eenzijdig te wijzigen partijen moeten eerst overleggen om tot een redelijke oplossing te komen (afbouwregeling) komen partijen er niet uit, dan kan werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen en werknemer kan een vordering indienen bij de civiele rechter. Arbeidsrechtelijke gevolgen (4) Nog enkele tips Bezint eer ge begint, breng (of laat) de situatie goed in kaart (brengen) alvorens een keuze te maken. In 2014 pas starten met de werkkostenregeling? Start nu al met de overgangsfase! Bouw eventueel bestaande regelingen al af, neem een eenzijdig wijzigingsbeding op en ga al in gesprek met (cao)partijen. Werknemer moet uitdrukkelijk en vrijwillig instemmen. Een en ander goed schriftelijk vastleggen voorkomt problemen. Voorbeeld 1 Uw werknemer krijgt een vaste kostenvergoeding. Kan deze gehandhaafd blijven? De vaste kostenvergoeding is in de oude regeling onbelast indien er een specificatie naar aard en omvang is en er op verzoek van de belastingdienst een steekproef is gehouden. In de werkkostenregeling geldt een vaste kostenvergoeding alleen voor gerichte vrijstellingen dus reiskosten, verblijfkosten. Er is altijd vooraf een steekproef vereist. Bestaande afspraken komen te vervallen. 20

21 Voorbeeld 2; Gebruikelijkheidstoets U hebt een middelgroot bedrijf en geeft uw werknemers met kerst een flatscreen. Binnen uw sector is het gebruikelijk dat het personeel met kerst zo'n duur cadeau krijgt. Mogen de flatscreens onbelast gegeven worden? U mag de flatscreens volledig in de vrije ruimte onderbrengen binnen de 1,4% ruimte. Voorbeeld 3; Gebruikelijkheidstoets U geeft uw werknemers met kerst een kerstpakket. De directeur heeft net zijn vliegbrevet gehaald en hij vertelt altijd gepassioneerd over zijn hobby. U geeft de directeur met kerst een zelfbouwpakket van een sportvliegtuig van Mag dit kerstpakket onbelast gegeven worden? Nee, een kerstpakket van is niet gebruikelijk: de waarde wijkt meer dan 30% af van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven. U geeft het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is, als loon aan. Voorbeeld 4; Nihilwaardering U vergoedt de telefoonkosten van de mobiele telefoon van uw werknemer. De werknemer gebruikt de telefoon meer dan 10% zakelijk en dient elke maand een nota in. Mag dit in de werkkostenregeling? De kosten voor ter beschikking gestelde mobiele telefoons die zakelijk gebruikt worden voor meer dan 10% vallen onder de nihilwaarderingen dus niet onder het forfait van 1,4%. Let op: Indien de telefoon niet op naam van het bedrijf staat maar op de eigen naam, is er géén sprake van een gerichte vrijstelling. 21

22 Voorbeeld 5; Nihilwaardering Uw werknemers dragen werkkleding. Verandert de regeling? Werkkleding valt onder de nihilwaarderingen indien de kleding nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen en/of indien de kleding achterblijft op de werkplek en/of er een logo is van tenminste 70 cm². Voorbeeld 6; Intermediaire kosten Na een winter met veel sneeuw laat uw werknemer zijn auto van de zaak wassen in een wasstraat. De onderkant van de auto is weer brandschoon en vrij van strooizout. Waar vallen deze kosten onder? Deze kosten vallen onder de intermediaire kosten, dus niet onder het forfait van 1,4%. Voorbeeld 7; Gerichte vrijstellingen U vergoedt kosten voor reizen per openbaar vervoer. Mag dit ook in de werkkostenregeling? Losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer en abonnementen mogen onbelast vergoed worden en gaan niet ten koste van het 1,4% forfait, maar vallen onder de gerichte vrijstellingen. 22

23 Voorbeeld 8; Gerichte vrijstellingen Uw accountmanager gaat uit eten met een klant. Hij dient de factuur bij u in. Mag u de nota onbelast vergoeden? Voor de accountmanager geldt een gerichte vrijstelling, de kosten van de klant zijn intermediaire kosten. De nota mag dus geheel onbelast vergoed worden en valt niet onder de 1,4%. Voorbeeld 9; forfait van 1,4% Uw werknemers lunchen in de bedrijfskantine, u verschaft een broodmaaltijd. Verandert de regeling? Bij verstrekkingen van maaltijden in bedrijfskantines moet in de oude regeling een normbedrag belast worden. In de werkkostenregeling hoeft dit niet meer. De normbedragen vallen onder het forfait van1,4% (of worden belast bij de werknemer). Voorbeeld 10; forfait 1,4% Uw werknemer declareert een rekening van een wegrestaurant. Op de rekening, gedateerd op zaterdagavond, staan vier kindermenu's. Uw werknemer had geen zakelijke afspraak. Mogen de kosten onbelast vergoed worden en zo ja waaronder vallen de kosten? Als u de kosten aan uw werknemer vergoedt, is er geen sprake van een intermediaire vergoeding of van een gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfskosten, omdat het niet om een zakelijk etentje gaat. Afhankelijk van waar u voor hebt gekozen, belast u de vergoeding als loon of brengt u deze onder in de vrije ruimte van 1,4%. 23

24 Voorbeeld 11; forfait 1,4% Elk jaar verzorgt u een personeelsuitje voor de werknemers. Mag dit onbelast? De kosten vallen onder het 1,4% forfait. Let op: indien niet gekozen wordt voor de werkkostenregeling geldt voor de jaren 2011 tot en met 2013 dat er maximaal 454 per werknemer onbelast mag worden uitgegeven. Voorbeeld 12; Cafetariaregeling De medewerkers kiezen om de eindejaarsuitkering te ruilen voor een onbelaste vergoeding woon-werkverkeer. Kan deze regeling ook worden toegepast binnen de werkkostenregeling? Ja, als de werkgever heeft gekozen voor de toepassing van de werkkostenregeling, valt woon-werkverkeer onder de gerichte vrijstellingen. Voorbeeld 13; Cafetariaregeling U heeft een fietsregeling. Mag deze regeling gehandhaafd blijven? Huidige situatie: eenmaal per 3 jaar mag een fiets vergoed worden voor een maximum bedrag van 749 mits de fiets wordt gebruikt op meer dan de helft van woon-werkverkeerdagen. In de werkkostenregeling valt de vergoeding in het 1,4% forfait. Er zijn geen voorwaarden. 24

Programma. Intro. De Werkkostenregeling.., door Hans Hofman. De theorie in de praktijk., door Niels Jansen. Werkkostenregeling door Hans Hofman

Programma. Intro. De Werkkostenregeling.., door Hans Hofman. De theorie in de praktijk., door Niels Jansen. Werkkostenregeling door Hans Hofman Werkkostenregeling in Het hoe & waarom en praktijk, theorie incl. de reiskosten Programma Intro De Werkkostenregeling.., door Hans Hofman De theorie in de praktijk., door Niels Jansen Werkkostenregeling

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013

Werkkostenregeling 2013 Werkkostenregeling 2013 20 november 2012 Casper Mons Programma Huidige wetgeving Werkkostenregeling Arbeidsvoorwaarden Financiële administratie Tussentijdse evaluatie Werkkostenregeling gaat door Eén op

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen belast loon

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn:

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn: 1 / 7 De werkkostenregeling komt eraan en is vanaf 1-1-2015 verplicht voor alle werkgevers. Wat houdt de werkkostenregeling (WKR) nu precies in en wat moet u er voor doen? In dit document hopen wij u een

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling Cok Noordermeer

Werkkostenregeling Cok Noordermeer Werkkostenregeling Cok Noordermeer 1 C'est le ton qui fait la musique 2 Nieuw loonbegrip Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Klantnaam Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Totale fiscale loonsom (eerste 10 maanden 2014) Loon voor de loonheffing indien

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering

De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering Reiswerk 1 Voorstelronde Armand Lahaije Senior adviseur Internationaal/fiscaal NOB Belastingadviseur 06 2393 1089 a.lahaije@awvn.nl Jan de Graaf Senior

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

WKR Roelof van Marrum

WKR Roelof van Marrum Welkom bij WKR Roelof van Marrum INHOUD Algemeen Administratieve verwerking Wijzigen arbeidsvoorwaarden (uitruilen) Mogelijkheden, tips en trucs Actualiteiten Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling?

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling? Werkkostenregeling. Introductie: Met ingang van 1 januari 2011 kunt u opteren voor de werkkostenregeling. U mag. U moet niet. U heeft voor elk van de jaren 2011, 2012 en 2013 steeds opnieuw de keuze. U

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 Inhoudsopgave Voorwoord....................................................... IX 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 1.1. De WKR, wat is dat eigenlijk?........................... 1

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige vergoedingen/verstrekkingen Waarom de werkkostenregeling? Toekomstige situatie werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING Belastingdienst 14-10-2014 Website: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_e n_loon/werkkostenregeling_wat_u_moet_weten_voor_1januari2015/hoe_werk_de_werkkost

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012 oktober 2012 Stap voor stap over naar

Nadere informatie