% &# / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. 1!#74 2-"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "% &# / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. 1!#74 2-""

Transcriptie

1

2 !"!#$ % &# % '"&( % )*+#$ %,"!-"+. / 0!( / #"-1 / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. $1"!- 1!#74 2-" +7.-#

3 !"#2-- 1! "!""!"!#!--1 8 "#!--1-" 11#-#*" 291*:!!*1"12##81# 1-###1! #*0 ;22#-1!!-< -----!!=#=- ##1*12 21!21"# #2!-##!"#2!"1"2-21!>?#*2+ 1" < (2-2"8,"!""! # """1+""1-#" ""!#!"+1# "2 "# 1*1!!<" 21"!#"#! "1!21!- -11#! "-1-21* 2-"!"2- #1"""2* *""22 41#""!>21?* * "!"" (-222 "#2!2!"#-# GEBRUIKER Voor iedere dienstaanbieder een eigen authenticatiemiddel DIENSTAANBIEDER Gebruiker C2G C2B C2C B2G B2B G2G A*11--*#"!# --B"#C"! 1#C"!'!*1

4 !#-#-"+-"! DD*"* "* #"!#1*1"-'" #"!#*1"*1*#1! " #2"##!"#!1 *- """!2 GEBRUIKER Ontkoppelen authenticatiemiddel van dienstaanbieder DIENSTAANBIEDER Gebruiker A Gebruiker B eid Stelsel NL! <21! " #"921":*1# "E21FGE#1FG*21"2# 1!" -1+>1"!+ #!?2##**-1! #*!*!2 C#-#5*!1"!*1-'"- 5)H=+# " 2!!--2 C"!B2 "-21#1 "# "-1!*12#8 #!2- B*1-22## (1-2"#"## &( 2#2!*!#1 "#--!+--!--!A1 2--# B!-** "#-#2->?# 2!! #!2 "#"##0!( "%2&#! "/0!# "32"2-C"!*2- *1-*!"*11"2 222+"

5 >1?""1++""1- >"!"#1?###1#" #)'"-!## #"1 # $!"1! B!*"- "#-2-# "" #*92-"2:" ""!##" # -"!!-!-#!-*1 1"#2# ##-1-"3 1 2-#" < -- ""*1"--2# 2 Dienst Handelende Partij! & -1 Digitale Transactie Wieben je? Mag je dit? Associatie zekerheid " # '""1+ +""1-'-!-! '-1->""1 +""1?!221# #!#B -1#2* *1-"8-1*!* ' 2!1 *"2-1!2# -1*!* #-! 221

6 2>*""!- #*!"? 2 #!>-!1#! -83A0 ""!1#!- 842? -1*!* # 2" -1-!A, '->? #!"1**1-12#! "" '!-8 #!># " #? -"! 2 # 2-22## #* *18 ##5)H=+"2"2# -1#2"! (2#"2-12 "!! 0;->1H+ "## ==+"##? ) -1+ ""1-#*1 5!!#!"-1 2 A1*"#!* "#"8 A12*-2--8! "!A1!"!# 22-1>""1 +""1-?"2# )#""*1"-# *"-#2"##"!#' "!#"#+2!2!# -!2"!#"-#!2"2 "##"!-!"!2" "!>11"? "!>#?#- #"2*"2# 1" #"#"(+! "2"#2!2!# '"-2#1"2" "!1#5)H=+##"1*1 "!* "2#*1#9:- %

7 "!#""2"22- *!- A12E21G"12 2-"2#B*+ -2# ## 9#1:)- # -*""# *2-"!2 '-*1-"8 -#*!*!1 #"8!"#*!* + "*1-!* *1 -""A *"!#- -B*1#" -2#1- #1 -!" *"-*!* #-+ -1-#--! "-* *1-2"8 ##!I"!##! #12'!#1#!*!#"#+ 21*"" 222 #!*(!# #!22#1## #1#5)H=+#"#!21* 2-#!22 '#!2#!' #!# 2-##! -1##-)- * -1 "!#"2 #!*1)*! -!1"-*- 212A121 #)- ##*1212>?"# - )*"-*!*!#" -! #-!-! *!12 A1-! #"-#' -A,+>-"**? /

8 *2-11"! #"--!"#* "!8 (#2 2 -#"!"# "!"#2#1-2 " "!# *12!##2! #1 "-#1'*1-###1 "!2-!8!#"2*1-2!2"-# "-122 #!!8 -!#1!"2!#"2#*11- -&=+!!#!;-!"2-! *11#! -!11"#1#! A11*1E* "JG'#1"2#-! 1"! -*1!!21 1""!2!21* 2-"#!"1"!! "2"21!< -!-2!!!-*91:!* -#2#*!#2" "2"821#1! *" 3

9 $ ## A1921:#2 -*!#(2-*!!2-2--8!8*21 4"!821*1*1 A1!#"--"!"#*#"#" 22""! #"##K#"2# "2-##-!'"# "## "!1*1DD""1-!!"##--"!"## "##1"##1*"##122!4 112!2 #*!"##-*1 )#-221*212"-#""-# 2"##"!#B*1"# 2!2!# -14"!-!2- "!#"#*1!!#"-1* -"!#-! "#DD# "!#--DD!"##"!# * #"*# "2-##1#*"+ 2-#9":"* 2#+!-#8 Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare authenticatiemiddelen cruciaal Klantvriendelijk (geen digitale sleutelbos) Verminderen kwetsbaarheid van voorzieningen Scheiding burger/bedrijf niet altijd gewenst Privacy voldoende geborgd EN Burger en bedrijf hebben keuzevrijheid 2--2##1 # $

10 -2---"!# 1##1*1##DD"!#!"1 # Persoon ""2"#DD"!#!1 #"!#*!"###19 %/:"2-'! 21# #* -" 22#1-!;-2! "!#!"## B2-!;2-#"!#!!"##-! privacy maatregel Persoon Persoon '2#---!!!"!#2 "*#!"##9:A "##1"##12-*1-! *"##22--!- -!!9:1 # "!-*21*#1- "##

11 "!--"!"## >-"+?A#"! -"+"--DD-2"## -! -"+*-"+:*1-8"! * * -"+- dienstaanbieder specifieke pseudo-id bgfdgiudyfdsufywirevef Persoon 2-"+:-"! #2--!-"! -! -"+-*!-"+2-- #"##2-1> "##?"2-"+2 *#---!-#2"2 *#-- koppelregister Persoon pseudo-id t8oeiterutretywe7rtwicrtweu Klantnr = Pseudo-id t8oeiterutrety we7rtwicrtweu ---!!"-#1!" "2"##5)H=.

12 !" '*1!2#"# *!"##-A1! 2!"##--## "!-! -"+-#!-! -"+ Persoon sector specifieke pseudo-id t8oeiterutretywe7rtwicrtweu BSN-sector Persoon Persoon Andere sectoren: - BRI - BAR - BIG - RSIN - KvK-nr -... &!2!--!2-- "-"+!"##211!*!"!-!--"!#!21*2-*--##2!!-#"2--2 #1##2!---!- sectoraal koppelregister Persoon sectorale pseudo-id t8oeiterutretywe7rtwicrtweu Sectoraal koppelregister Sectorid = Pseudo-id t8oeiterutretyw e7rtwicrtweu sectorale id Dienst- Persoon Persoon aanbieder

13 # 2! -2"!-"+-!"-""!* "!#-*!* "!#"2* -"+" 1 --#9"##:--! -1*"!""#21" "!#"A18 (1"!#-1"22##1"2# 1#1!!"" 2#2"!#>#1?"1!!" -"!1"2"!#( "2#2"1!!" A1#"##"1# #"*#121*-#"## "** 12"" "!##* "*"##"!* "2"!#* -"+:-"+:*1 1-! "!##*1-#- -"11"2"!# ----!1 )#->1-!;?"*#1 "2"!#1"2"2-"+:)#*1 9!!":1"*2"2-- ## '*1#"#19"##":*"2 "!-

14 $ '1 "!#2-"#2 1 #1!2""! 1 ##2 2 *#21 "1 "!# "*2!1 #2"!+ 1" "!##2" >#2"#!!#! 1? %! " #!!"## &"+ =--! =-- '-"# *!#"##- &"##2 "2"# -!B8A" A4H"##"2!! '"!!"##- 2-"+--- #"##2-1 2-"+---!"##-

15 % &' "2&#!&#!1 #"5+*>2-2-?!* "* # "2 "2>1?!1# * *"!!# ""-! #-1*!2#"!+#! %( )' * =##+-!2"2!!*1-1#!'!2"-*---*1!-! 1 #+#"- 212 ##DD #!A1-!"### AA#!!1"- " " #!--!8-1 #! #11*1-1!-2 Handelende Partij maakt gebruik van Dienst bij Transactie 2"2-1 * *#2 "#-1-! +*-12 "#"+#"# "#9":* 1 2* 21#-" +# -11>" "?

16 *" "! ""*11*+ "!# Bouwstenen eid stelsel Ik ondersteun de gebruiker met inloggen Ikvertelje wiede gebruikeris Ikvertelje of de gebruikerbevoegdis Ik kan je aanvullende attributen leveren Bevoegdheids verklaring Attribuut verklaring Handelende Partij Wie ben je? Mag je dit? "!"-*# 21*2- "!2C#-#-! +# 2B2921:2 "!B29#1:2+ #;-#!!#2-221*" #"!+L #! eid deelnemers Authenticatie dienst K1 Machtigings dienst K2 Identiteitsverklaring Bevoegdheidsverklaring Identiteitsverklaring Handelende Partij %

17 ! +# 4"! 4"" =--= (! A+ =--= " # '+#-! -"!- '+# - 5+#*! '"!+# -! -1 "!1- "-"5"!+ -!"!-"+!#!B""!# "!!*1 #!+! "# ) -! ""!#"2 "!- '2!!--1-# B*18AM %/3$.==M %/3$-"+ M %/3$.4A'6 "!-1# " -!--A1 -" 1)--2!"2 ""-1 -! -"#*!-- -2"""2-1"21 1""*-1+ #"# ""42!!- -""#*# ""! '!##"!!- 2"! ##5)H=+" "!1L2 +"" '#!+# #!#!2- #!#! -*#!#* #!#!" #!#-*#!- 1"21*# '2"1DD- -#2- B*18=&(,# )#*&- A %/3$.#N#== %/3$ '!##"!!- 2#! >!? A /

18 '+2 ###1"22" 2#"-&=+!! -4-1* *&=+!!#* 3

19 %( +,- #"!+#!!# #-1"#11 1""!9!:## -11""!!#- "2#1#!#-"## +# *+# "! +#2 1"!1# *1-- #4+##28 #*1!--1# "!"" 22!#"#+#25!##"!"+##+ --=2" eid deelnemers Authenticatie dienst Machtigings dienst K1 Bevoegdheidsverklaring eidmakelaar K2 Identiteitsverklaring K3 Handelende Partij $

20 ! +# A =--= " # +#E- ;G ##-1!2"! + +##-1 9:1"#! +#!!*1>? --" "!+#!" '- * ""# 4!# 2-E21FGE#1FG '!##"!!- 2+# # "#* >!? A*#+

21 %($.,# - ""-"+:!! "2 "-2!#2 eid deelnemers Authenticatie dienst Sectoraal koppelregister Machtigings dienst K1 K4 K3 Bevoegdheidsverklaring Identiteitsverklaring K2 Identiteitsverklaring eidmakelaar 4-"!#"2"! *!-"+-#!!"##-+ #""#!--# *1!"##!--! -!"2 2!"##-#! Handelende Partij " # =--=% '!##"!!- 2! "-!!K !"##>1A?.

22 # "! """!##-"+ -- -"+2#2 9"##: *--21"! % 4"" O121 " 211#* #-# Procesverloop inloggen bij een webportaal Authenticatie 1. Gebruiker surft naar dienstaanbieder en klikt op inloggen. 2. eid makelaar neemt het over van de dienstaanbieder en ondersteunt de gebruiker bij het inloggen en voor het ophalen van de bevoegdheid. 3. Gebruiker geeft aan welk authenticatiemiddel gebruikt wordt (vergelijkbaar met een ideal-keuze). 4. eid makelaar routeert de gebruiker naar de juiste authenticatiedienst. 5. Gebruiker voert authenticatie uit -> resultaat is een identiteitsverklaring welke via koppelvlak K1 wordt doorgegeven aan de eid makelaar. Identiteit koppeling 6. De ontvangen pseudo-idwordt omgezet naar een voor de dienstaanbieder herkenbare (sector) identiteit -> resultaat is een nieuwe identiteitsverklaring welke via koppelvlak K2 wordt doorgegeven aan de eid makelaar. Controleren bevoegdheid 7. eid makelaar vraagt of de gebruiker voor zichzelf komt of voor een ander, in geval dat laatste dan wordt gevraagd bij welke machtigingsdienst de machtiging is geregistreerd. 8. eid makelaar verzoekt machtigingsdienst om bewijs van bevoegdheid aan te leveren -> resultaat is een bevoegdheidsverklaring welke via koppelvlak K3 wordt doorgegeven aan de eid makelaar. Autorisatiebesluit 9. eid makelaar controleert of de bevoegdheidsketen volledig is en levert de ontvangen verklaringen op aan d dienstaanbieder via koppelvlak K4 10.Op basis van de ontvangen verklaringen kan de dienstaanbieder een autorisatiebesluit nemen.

23 / &0,#* /(, &#!"--!! -1"'*1!" #*!# #--1"A1#-1 2-2#1 #*2 -#B-""1 #* A'-1" # 2-" 2-2 #"2# >? "*#! "-1"- *-2#"## "-&#2"0!#!##"!92:#--!++ --!" maakt gebruik van Dienst bij Handelende Partij maakt gebruik van Transactie Dienstverlener &#*"! ##1 0!# "#"2!1 #&#""- +*2" +##2+!!#!!*1 "1#+ B!!-* #*+#"- -1!#21*2- &#

24 /( 0,#*!#2"0!#2 Authenticatie dienst K1 Machtigings dienst K2 Handelende Partij Transactiebericht eidmakelaar K3 Toepassing Portaal model K5 Dienstverlener Toepassing Webservice model! 5!! 4! =--=/ " # 211"#!!2 21 #!!-"2 21**"!!! "121! #!-# 5+*2#!" 2 "!>-;?*1+ #-21*-#!! + &1 + A>?&1 + 4!!#! "*##21* ###"!2-!*#2 #2#"2! ->!*? '!##"!!--!!-2# "!+" # 4-8 +!! "!

25 /($ &#,#,# )-####21*2-" "!!!2"2!!!*--!1#"*1 #-"" "!#21*" " Transactiebericht Identiteitsverklaring PKI Bevoegdheidsverklaring PKI Payload Associatieverklaring PKI

26 1 2 1(.,#, " +# -!#2"!"!'# 1#*- "221*1*1B* -!!#8 0"2"2#-1# 2 * ##! >212?2 #*#2 #"2# #!2-1*#2- #2"2""!!! 22!!2 >2"?*11 "#2"!!!!--B2-2" -9!*:! B*## )#1A""6"# A"2"-*-! "-221*2!#2 "2"!"!**# #" #2! )-"29#":2!- "!"*"2-2!#"!#5)H=+#)- 2!!#-2#"!#-*! 2"2 Stork-model: Betrouwbaarheidniveaus voor authenticatie-middelen QAA level normen 1 vdvgdv 2 fdgfdg 3 fgfdgd 4 vfddfdbdf Authenticatiediensten: Kunnen eenvoudig aangeven op welk betrouwbaarheidniveau een bepaald middel wordt uitgegeven. : Kunnen eenvoudig aangeven welke betrouwbaarheid voor welke dienst minimaal is vereist Gebruiker: Weet dan welk betrouwbaarheidniveau het aangeschafte authenticatiemiddel heeft. Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor elektronische overheidsdiensten Bureau Forum Standaardisatie %

27 "!#22" #*2"2"!#*12 Criteria voor diensten Menukaart Kwalificatiemodel Kwalificatie van de voorzieningen Kwalificerende criteria van een dienst: 1 Rechtsgevolg 2 Formeelrechtelijke vereisten 3 Opgeven van persoonsgegevens door de betrokkene 4 Communiceren van persoonsgegevens, anders dan in dezelfde sessie door gebruiker opgegeven 5 Verwerking van het BSN 6 Juistheid van opgegeven gegevens 7 Economisch belang 8 Publiek belang I. Menukaart voor vereiste betrouwbaarheid van authenticatie criteria betr.nivo gj jhgjgj hg 0 Kfjdjhjhgjh 1 Fkff dkfd dg 2 Ddffkdfkjdkf 3 Hjfhdfjhdfh 4 Stork-modelvoor authenticatie betr.nivo normen 1 vdvgdv 2 fdgfdg 3 fgfdgd 4 vfddfdbdf Kwalificatie van bestaande authenticatiemiddelen auth.middel betr.nivo DigiD Basis 2 DigiD Midden 2 eh1 1 eh2 2. #"8 8!-!-!1#1!"#- -2 "2"A1!"#!8!# *1!"2#-! =2!#82!#"!#" +##!1!"2" "!#*1! ("82##!-!" ##")-#" "*12!1!-"2 #!1!-1"! --#""2!#" 21 *"2!! # "#2 =2!!*8+#""2# "!#*A2! A##221*##1##"!#!1!*!"*# 2-*# B2-"!"5)H=+#2!#! "B #"2#! A #"2!*! *12!#!22 *221"'O+22 /

28 44 '#!-##2!#1# +#"!'-2 'O+!# +"#"2!> #!?2!#A#2 "!B#" 2-"2A2#1 "#! 4A B1#4* #2"2 2-"2"!*!1 2"2"2!#*!*1)- 2!#2!#!# >12!!!1*?#1*12 2!*1 )--!##! 3

29 Criteria voor diensten Kwalificerende criteria van een dienst: 1 Rechtsgevolg 2 Formeelrechtelijke vereisten 3 Opgeven van persoonsgegevens door de betrokkene 4 Communiceren van persoonsgegevens, anders dan in dezelfde sessie door gebruiker opgegeven 5 Verwerking van het BSN 6 Juistheid van opgegeven gegevens 7 Economisch belang 8 Publiek belang 9 Menukaarten I. Menukaart voor vereiste betrouwbaarheid van authenticatie criteria betr.nivo gj jhgjgj hg 0 Kfjdjhjhgjh 1 Fkff dkfd dg 2 Ddffkdfkjdkf 3 Hjfhdfjhdfh 4 II. Menukaart voor vereiste betrouwbaarheid vaststellen bevoegdheid gemachtigde criteria betr.nivo Kfjdjhjhgjh 1 Fkff dkfd dg 2 III. Menukaart voor vereiste betrouwbaarheid van de invulling van de rechtszekerheid van de transactie criteria betr.nivo gj jhgjgj hg 0 Kfjdjhjhgjh 1 Fkff dkfd dg 2 Kwalificatiemodel Stork-modelvoor authenticatie QAA level normen 1 vdvgdv 2 fdgfdg 3 fgfdgd 4 vfddfdbdf NL-model voor registratie machtigingen betr.nivo normen 1 vdvgdv 2 fdgfdfgd NL-model voor associatie zekerheid betr.nivo normen 0 vvdvdvvdv 1 vdvgdv 2 fdgfdg Kwalificatie van de voorzieningen Kwalificatie van bestaande authenticatiemiddelen auth.middel betr.nivo DigiD Basis 2 DigiD Midden 2 eh1 1 eh2 2. Registratie van machtigingen Register betr.nivo DigiD Machtigen 2 1. Onderteken mechanismen auth.middel betr.nivo PKI-cert 2 Scouts Honor 0 Ondert.dienst 1. $

30 1( # B24"!+(!!"*1 ##"!"! # '!" 218 '!12"2"* #"#!#2 # ' <2#-1"!##"! *#!##1#! " '!"##8,, A#1 A"2"- 4"2!- #!!22!"##

31 1($ 3#,# " "!"!+!! '#L4"" " B B"+ O ## "#512-B*B" B >"? ) &1 A"2 # # A O!-1*!< A,#!,!!&1 *1&=+!! 5!!*#&=+! A!&1>& &?'!>*#2&+"?1A +&"+: -!!"2B 1 "!#-! -!!1 -!2 B"#2 >-!,#!?## &11"1#*1 9#!:>#A?B!!# )- 8!B> B?2* '#L4"" " B B"+ O ## "#512-B*B" B >"? ) A&1 O!-1*!< A,#!,!!&1 *1&=+!! 5!!*#&=+! A!,#!&1>& &?'!>*#2&+"?1A +&"+: B2 A!B2&1 >& &?'!>*#2 -"?1A +&"+: A 6#!1 A"2 -!!>?"2B #1 1-! -!!1 -!2 B"#2 # # A >,#!?##&1 1"1#*1 9#!:>#A?B!!#!2*.

32 '#L4"" " B B"+ O ## "#512-B*B" B >"? ) A O!-1*!< A,#!!!&1 *1&=+!! 5!!*#&=+! >"#"?A!A2 A B21+AB# A#2#&1 A 4!!+ ## 4!!+ A"2 "#511##!! -1>#1* * " ##? -!!>?"2!!-!

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven.

Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Hans Rob de Reus Ontwikkeling eid in Nederland

Nadere informatie

Opening. Peter Benschop

Opening. Peter Benschop Opening Peter Benschop Consultatie bijeenkomst gemeenten 12 juni 2013 Welkom Kees Duijvelaar (VNG) Erik Hartjes (NVVB) Consultatie bijeenkomst gemeenten 12 juni 2013 Aanleiding, proces, stand van zaken

Nadere informatie

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven.

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. Welkom Goed om te weten: de informatie in deze presentatie mag niet hergebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Rijksoverheid. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen

Nadere informatie

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Hans-Rob de Reus ECP Jaarcongres 2013 Ontwikkeling

Nadere informatie

Den Haag, 28 oktober 2013. Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL

Den Haag, 28 oktober 2013. Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL Den Haag, 28 oktober 2013 Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Context van het eid Stelsel NL... 3 3 Identificatie en authenticatiemiddelen... 7

Nadere informatie

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Afsprakenstelsel ElD september 2013 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Wat zijn de feiten 2012.10.26 Publicatie Strategische verkenning EID-stelsel 2013.06.07 Publicatie Werking EID-stelsel

Nadere informatie

CreAim. De SBR en eherkenning specialist. Frank Jonker Directeur CreAim. 2013 CreAim B.V.

CreAim. De SBR en eherkenning specialist. Frank Jonker Directeur CreAim. 2013 CreAim B.V. CreAim De SBR en eherkenning specialist Frank Jonker Directeur CreAim 2013 CreAim B.V. Wat is eherkenning/eid? Instellingsbesluit Elektronische toegangsdiensten eherkenning/eid maakt het mogelijk om online

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie. 31 mei 2012

Authenticatie en autorisatie. 31 mei 2012 Authenticatie en autorisatie 31 mei 2012 Inhoud Wat is het Waarom belangrijk Het speelveld Waar gaan we naar toe Invulling voor Belastingdienst eid Stelsel NL Wat is het? Authenticatie: ben je, die je

Nadere informatie

eid Stelsel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid

eid Stelsel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid eid Stelsel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Aanleiding eid Stelsel En ook: Kabinetsambitie Digitaal

Nadere informatie

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli Ondertekendienst binnen eherkenning Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli 2015 1 Introductie ZET solutions Identity Solution Provider Z login Marktpartij

Nadere informatie

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR SBR Platform 5 juni 2012 Indra Henneman Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik certificaten binnen SBR 1 Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen Authenticatie en autorisatie SBR-stromen 6 juni 2012 Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik binnen SBR Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

eherkenning, ook voor het onderwijs René van den Assem zelfstandig adviseur

eherkenning, ook voor het onderwijs René van den Assem zelfstandig adviseur eherkenning, ook voor het onderwijs René van den Assem zelfstandig adviseur 12 maart 2013 eherkenning, ook voor het onderwijs Introductie eherkenning Ontwikkelingen Mogelijke toepassingen in onderwijs

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Notitie van eid over verwerking Forum-adviespunten Ontvangen van Hans-Rob de Reus op

Notitie van eid over verwerking Forum-adviespunten Ontvangen van Hans-Rob de Reus op Notitie van eid over verwerking Forum-adviespunten Ontvangen van Hans-Rob de Reus op 27-1-2014 Het eid-stelsel wordt gepresenteerd als nationale infrastructuur. Dit roept de vraag op of en, zo ja, hoe

Nadere informatie

Ik ga op reis en ik neem mee

Ik ga op reis en ik neem mee Ik ga op reis en ik neem mee ibestuur 2015 Bob van Os projectleider pilots eid Stelsel Doel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen en organisaties online zaken kunnen doen met de overheid en het

Nadere informatie

Reactie op Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL d.d. 7 juni 2013 (versie 0.9)

Reactie op Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL d.d. 7 juni 2013 (versie 0.9) FS 45-09-07C Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Reactie op Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL d.d. 7 juni 2013 (versie

Nadere informatie

Introductie op het eid Stelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 18

Introductie op het eid Stelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 18 Introductie op het eid Stelsel programma eid Versie: 1.0 Datum: 21 januari 2014 Status: Definitief Pagina 1 van 18 Colofon Programma eid Deelproject Afsprakenstelsel Bezoekadres: Herman Gorterstraat 5

Nadere informatie

iemand aan wie hij/zij is, bij authenticatie wordt vastgesteld of deze persoon ook daadwerkelijk is wie die zegt dat die is.

iemand aan wie hij/zij is, bij authenticatie wordt vastgesteld of deze persoon ook daadwerkelijk is wie die zegt dat die is. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2013-0000730734

Nadere informatie

Begrippenlijst eid Afsprakenstelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 14

Begrippenlijst eid Afsprakenstelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 14 Begrippenlijst eid Afsprakenstelsel programma eid Versie: 1.0 Datum: 21 januari 2014 Status: Definitief Pagina 1 van 14 Colofon Programma eid Deelproject Afsprakenstelsel Bezoekadres: Herman Gorterstraat

Nadere informatie

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven)

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) EINDRAPPORTAGE Cor Franke Voorzitter Achtergrond steeds meer contacten tussen overheid en bedrijven vinden langs elektronische weg

Nadere informatie

Samenwerken in vertrouwen!

Samenwerken in vertrouwen! Samenwerken in vertrouwen! Standaardisatie van uitwisseling van identiteitsgegevens Bart Knubben Bureau Forum Standaardisatie Seminar Elektronische identiteiten en diensten 4 juni 2013 2 De wereld draait

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen Authenticatie en autorisatie buiten applicaties Onderscheid in micro-

Nadere informatie

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Inhoud Online toegang; waar gaat het over? Waarom Idensys Hoe realiseren? Hoe werkt Idensys? Wat levert het op? Planning

Nadere informatie

Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand)

Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand) GOA Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand) Kees de Jong Overheden en overheidsinstellingen bieden burgers en bedrijven in toenemende

Nadere informatie

FS 43-04-08A. Concept Uitbreiding Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus authenticatie. Versie 0.9

FS 43-04-08A. Concept Uitbreiding Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus authenticatie. Versie 0.9 FS 43-04-08A Concept Uitbreiding Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus authenticatie Versie 0.9 0Managementsamenvatting 0.1 Aanleiding en doel Met het oog op het realiseren van lastenverlichting, betere

Nadere informatie

Handleiding Communicatie eherkenning. eherkenning. dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid

Handleiding Communicatie eherkenning. eherkenning. dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 De Stappen... 4 2.1 Stap 1 Informatie verzamelen... 4 2.2 Stap 2 - Website inrichten volgens de richtlijnen... 4 2.2.1

Nadere informatie

Stakeholders, belangen en ontwerpeisen

Stakeholders, belangen en ontwerpeisen Stakeholders, belangen en ontwerpeisen programma eid Versie: 1.0 Datum: 21 januari 2014 Status: Definitief Stakeholders, belangen en ontwerpeisenconcept Stakeholders, belangen en ontwerpeisen 21 januari

Nadere informatie

Bijlage I - Introductie: authenticatie en eid

Bijlage I - Introductie: authenticatie en eid Bijlage I - Introductie: authenticatie en eid In het Algemeen Overleg (AO) van 25 november 2015 is gevraagd uiteen te zetten hoe de pilots voor de gebruiker er uit gaan zien. Onder het kopje introductie

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden eherkenning

Gebruiksvoorwaarden eherkenning Gebruiksvoorwaarden eherkenning Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Deelnemers aan Dienstverleners en Dienstafnemers in het kader van het Netwerk voor eherkenning.

Nadere informatie

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Aantal pagina's 5 Onderwerp Status Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Ter informatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Q BRIEF

Nadere informatie

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150 eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150 17 november 2011 eherkenning is er Live sinds april 2010 Ruim 30000 bedrijven hebben een middel Onafgebroken in

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 3)

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 3) Een handreiking voor overheidsorganisaties Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 3) Forum Standaardisatie Managementsamenvatting College en Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN 2 Digitale Transformatie Het aantal manieren om in te loggen voor online dienstverlening groeit. We gaan toe naar een situatie waarin

Nadere informatie

Werking van het eid Stelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief

Werking van het eid Stelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief Werking van het eid Stelsel programma eid Versie: 1.0 Datum: 21 januari 2014 Status: Definitief Colofon Programma eid Deelproject Afsprakenstelsel Bezoekadres: Herman Gorterstraat 5 Utrecht Versie 1.0

Nadere informatie

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Marije Jurriëns, business consultant eherkenning & Idensys, Logius Agenda 1. Wat is eherkenning, hoe werkt

Nadere informatie

Verordening 910/2014 elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten eidas

Verordening 910/2014 elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten eidas Verordening 910/2014 elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten eidas Vandaag De basis: wat houdt de verordening in? Inhoudelijke voorlichting: wat zijn de consequenties voor beleid en toezicht?

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Pilotvoorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 371 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Handleiding DocProof ELA

Handleiding DocProof ELA Handleiding DocProof ELA t.b.v. voor de klant Versie: 2.1 DigiNotar B.V. Postbus 340 1940 AH Beverwijk www.diginotar.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen op DocProof ELA...4 2.1 PASS registratie...

Nadere informatie

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150 17 november 2011 eherkenning is er Live sinds april 2010 Ruim 30000 bedrijven hebben een middel Onafgebroken in

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 3)

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 3) Een handreiking voor overheidsorganisaties Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 3) Forum Standaardisatie Managementsamenvatting College en Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Altijd waakzaam en betrouwbaar

Altijd waakzaam en betrouwbaar Onderwerpen Authenticatie: Stand van zaken Fidesque Verificatie van een gebruiker Betrouwbaarheidsniveaus Afsprakenstelsel eherkenning Roadmap eherkenning Authenticatie: Stand van zaken YOB Authenticatie

Nadere informatie

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID What s next @ SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Agenda Idensys BankID Relatie met onderwijs / SURFconext Oproep voor

Nadere informatie

!"! !(!! ) ($ '"! & ' &

!! !(!! ) ($ '! & ' & !"! % & ' & *+,$ -!(!! ) ($ '"!./#'$0 1$, 2(3 4 5 13672(08) 1.62(9-:;;51 01) 2( :$) 1,2(9:= 1&.?@6@2(:;$3 5;17$72(# $ 3' 1# )2(.;$#137

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2)

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2) Een handreiking voor overheidsorganisaties Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2) Forum Standaardisatie Managementsamenvatting College en Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten Inhoudsopgave 1. Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten Artikel 1. Definities...

Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten Inhoudsopgave 1. Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten Artikel 1. Definities... Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten Inhoudsopgave 1. Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten................................................. 2 1.1 Artikel 1. Definities...........................................................................

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

On-line registratie en verstrekking van authenticatiemiddelen

On-line registratie en verstrekking van authenticatiemiddelen On-line registratie en verstrekking van authenticatiemiddelen 1 Agenda Introductie Bestaande methoden en gebruik daarvan Opzet ontwikkelde methode Afsluiting 2 1 Introductie Architect binnen Idensys met

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Programma Idensys Contactpersoon Huub Janssen Aantal pagina's 5 Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders. Esther Klompenhouwer Productbeheerder

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders. Esther Klompenhouwer Productbeheerder Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Esther Klompenhouwer Productbeheerder Agenda Aanleiding Het register Inhoud van AGB Wensen en eisen rondom AGB Wat betekent dit voor u als zorgverlener? Het aanvraag

Nadere informatie

Introductie iwelcome. Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015

Introductie iwelcome. Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015 Introductie iwelcome Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015 Voorstelrondje o Naam o Functie o Bedrijf o Waar hoop je antwoord op te krijgen in deze sessie 2 iwelcome BV 2015 Confidential

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 363 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Consultatie Wet Generieke Digitale Infrastructuur en Uniforme Set van Eisen eid

Consultatie Wet Generieke Digitale Infrastructuur en Uniforme Set van Eisen eid / plv. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 Consultatie Wet Generieke Digitale Infrastructuur en Uniforme Set van Eisen eid Aanleiding Op 22 december is de Wet

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Gespreksnotitie over punten van consensus en discussie binnen het Nederlandse eid afsprakenstelsel.

Gespreksnotitie over punten van consensus en discussie binnen het Nederlandse eid afsprakenstelsel. Programma eid Project Afsprakenstelsel Auteur Eric Verheul Bezoekadres: Herman Gorterstraat 5 3511EW Utrecht www.eid-stelsel.nl 1 Doel van dit document Gespreksnotitie over punten van consensus en discussie

Nadere informatie

Voorkom desinvestering vandaag, bereid u nu voor op eid 2025

Voorkom desinvestering vandaag, bereid u nu voor op eid 2025 Voorkom desinvestering vandaag, bereid u nu voor op eid 2025 Congres Publiek Private Samenwerking & Identity Management 7 juli 2015 Henk-Jan Jansen eid in 2015 Door de bomen het bos niet meer zien 2 eid

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden eherkenning

Gebruiksvoorwaarden eherkenning Gebruiksvoorwaarden eherkenning Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten in het kader van het Netwerk voor eherkenning. Algemeen Artikel 1. Definities 1.1 Alle in deze

Nadere informatie

Opname eherkenning op de lijst voor. Datum: 26 oktober 2012 Versie 0.9

Opname eherkenning op de lijst voor. Datum: 26 oktober 2012 Versie 0.9 FS 40-11-07B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname eherkenning op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM STANDAARDISATIE

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

makkelijke en toch veilige toegang

makkelijke en toch veilige toegang voor wie? makkelijke en toch veilige toegang Matthijs Claessen Nausikaä Efstratiades Eric Brouwer Beurs Overheid & ICT 2012 Graag makkelijk voor ons allemaal: 16,7 miljoen inwoners (burgers)! waarvan meer

Nadere informatie

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Eindadvies

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Eindadvies Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Eindadvies 11 november 2011 1 Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van de Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven,

Nadere informatie

Richtlijn elektronische diensten en eenvoudige elektronische handtekening voor DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007

Richtlijn elektronische diensten en eenvoudige elektronische handtekening voor DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007 Richtlijn elektronische diensten en eenvoudige elektronische handtekening voor DKD Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOELSTELLING DOCUMENT.... 3 1.3

Nadere informatie

Federatief Identity Management in de Zorg

Federatief Identity Management in de Zorg Federatief Identity Management in de Zorg Thema middag EZDA Jaap Kuipers Id Network Amstelveen 31 januari 2013 Identiteit: wie is iemand administratieve identiteit: naam, nummer, code Verpleegster Wijkverpleegkundige,

Nadere informatie

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites:

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites: Samenvatting Het doel van dit rapport is om een neutrale conclusie te geven over de efficiëntie van de authenticatiedienst eherkenning. Door efficiënt gebruik zou eherkenning er voor moeten zorgen dat

Nadere informatie

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN Congres Digitaal Zakendoen en eid SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN 11 juni, Bunnik Antoon van Luxemburg AGENDA Resultaten onderzoek patiëntportalen Authenticatie patiëntportalen en online

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

IAM voor het onderwijs in 2020 Ton Verschuren m7

IAM voor het onderwijs in 2020 Ton Verschuren m7 IAM voor het onderwijs in 2020 Ton Verschuren m7 Seminar Identity en Access Management in het onderwijs: een blik op de toekomst 12 maart 2013 Inhoud Hoezo een visie? De visie Randvoorwaarden Ontwerpkeuzen

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

eherkenning aanschaffen en gebruiken

eherkenning aanschaffen en gebruiken eherkenning aanschaffen en gebruiken overzicht van de stappen om eherkenning te gebruiken bij iburgerzaken DATUM 10-6-2015 PLAATS AUTEUR FUNCTIE CLASSIFICATIE VERSIE 3 Den Bosch William van Haeff Business

Nadere informatie

De elektronische overheid maakt meters

De elektronische overheid maakt meters De elektronische overheid maakt meters 27-4-2007 Wim Bakkeren Inhoud 2 Denkkader Plannen Toets Inhoud 3 Denkkader Plannen Toets GBO.Overheid faciliteert 4 de elektronische overheid Elektronische dienstverlening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Naam spreker R. Houtsma Plaats ledenbijeenkomst GvIB Datum 26 september 2006 ... ... Met DigiD naar alle elektronische overheidsdiensten op internet 1

Naam spreker R. Houtsma Plaats ledenbijeenkomst GvIB Datum 26 september 2006 ... ... Met DigiD naar alle elektronische overheidsdiensten op internet 1 Naam spreker R. Houtsma Plaats ledenbijeenkomst GvIB Datum 26 september 2006...... Met DigiD naar alle elektronische overheidsdiensten op internet 1 Inhoudsopgave Wat is DigiD? Authenticatie met DigiD

Nadere informatie

Overheidskoppelvlak eherkenning

Overheidskoppelvlak eherkenning Verzamelde consultatiereacties Overheidskoppelvlak eherkenning Inhoudsopgave 1.1 Kadaster 2 1.2 Kennisnet 3 1.3 Belastingdienst 4 1.4 UWV 5 1.5 Kantara 7 1.6 Logius 8 pagina2 van 7 1 eherkenning 1.1 Kadaster

Nadere informatie

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Agrotel Agroportal Lex van Lent Juni 2009 Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Introductie Agrotel: opgericht medio jaren 80. Vidioteks diensten Rabobank en GD wilden begin 2000 iets

Nadere informatie

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA DEN HAAG

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA DEN HAAG POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 60 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus

Nadere informatie

Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor elektronische overheidsdiensten

Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor elektronische overheidsdiensten Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor elektronische overheidsdiensten versie 1.0 November 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 3 Aanleiding en doel... 3 Scope... 3 Uitgangspunten...

Nadere informatie

3ULYDF\,PSDFW $VVHVVPHQW 2QWZHUS RS KRRIGOLMQHQ H,' 6WHOVHO 1/ 6WDWXV )LQDOH YHUVLH 9HUVLH MXOL

3ULYDF\,PSDFW $VVHVVPHQW 2QWZHUS RS KRRIGOLMQHQ H,' 6WHOVHO 1/ 6WDWXV )LQDOH YHUVLH 9HUVLH MXOL 3ULYDF\,PSDFW$VVHVVPHQW 2QWZHUSRSKRRIGOLMQHQ H,'6WHOVHO1/ 6WDWXV )LQDOHYHUVLH 9HUVLH MXOL 2 Versiegeschiedenis Versie Versiedatum Opgesteld door Samenvatting van aanpassingen 0.1 04-12-13 J.H. Matto 1

Nadere informatie

Handreiking. Betrouwbaarheidsniveaus authenticatie voor elektronische overheidsdiensten

Handreiking. Betrouwbaarheidsniveaus authenticatie voor elektronische overheidsdiensten Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus authenticatie voor elektronische overheidsdiensten versie 1.0 1 Colofon Auteur Logius Project Organisatie Logius Titel Handreiking betrouwbaarheidsniveaus voor elektronische

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten Een handreiking voor overheidsorganisaties Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten Forum Standaardisatie Managementsamenvatting College en Forum Standaardisatie Het

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie CGI - DigiD

Koppelvlakspecificatie CGI - DigiD Koppelvlakspecificatie CGI - DigiD Versie 2.3 Datum 17 december 2013 Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 (10 ct p/m) servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 20/2014 van 19 maart 2014 Betreft: Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van aanmeldingsdiensten

Nadere informatie

Toelichting vanuit programma Idensys: publicatie SEO rapport

Toelichting vanuit programma Idensys: publicatie SEO rapport Toelichting vanuit programma Idensys: publicatie SEO rapport Over Idensys In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat burgers en bedrijven in 2017 digitaal zaken moeten kunnen doen met de overheid.

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Functionele Beschrijving DigiD Logius

Functionele Beschrijving DigiD Logius Datum 20-01-2016 Pagina 1 van 24 Colofon Documenthistorie Versie datum Auteur Opmerkingen/aanpassingen 0.1 05-10-2015 L. Impens Eerste versie Functionele Beschrijving - DigiD 0.2 M. Claessen Review eerste

Nadere informatie

Whitepaper. kwartiermakersproject 10 eherkenning voor bedrijven

Whitepaper. kwartiermakersproject 10 eherkenning voor bedrijven Datum 24 maart 2011 Whitepaper kwartiermakersproject 10 eherkenning voor bedrijven Door: Gemnet: Arnold Talmon SIM: Rick van de Stolpe en John Cheung PinkRoccade Local Government: Stefan Vinken Gemeente

Nadere informatie

Carlo Koch (programmamanager), Gerrit Jan van t Eind (programmamanager), Nicole Damen (secretaris)

Carlo Koch (programmamanager), Gerrit Jan van t Eind (programmamanager), Nicole Damen (secretaris) Programma eid eid-platform Datum 27 november 2014 Aantal pagina's 2 eid-platform #5 Vergaderdatum en tijd 4 december 2014, 12.30-15.00 uur Vergaderplaats Logius, paars 0.04 en 0.06 Deelnemers Andere aanwezigen

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Bijlage V - Detailreactie op het BIT Advies en het Advies van de Commissie Kuipers

Pagina 1 van 9. Bijlage V - Detailreactie op het BIT Advies en het Advies van de Commissie Kuipers Bijlage V - Detailreactie op het BIT Advies en het Advies van de Commissie Kuipers In onderstaande bijlage wordt nader geduid op welke wijze de aanbevelingen van het BIT en de commissie Kuipers betekenis

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

VIAG THEMADAG State of the art internet beveiliging

VIAG THEMADAG State of the art internet beveiliging VIAG THEMADAG State of the art internet beveiliging Marijke Salters Bureau Forum Standaardisatie 27 juli 2014 Aanleiding 2 Standaardiseren doe je niet alleen! Dus actueel 3 Standaarden voor Internet beveiliging

Nadere informatie

Rekenmodel eid-stelsel

Rekenmodel eid-stelsel Rekenmodel eid-stelsel Amsterdam, augustus 2015 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rekenmodel eid-stelsel Berekening van de verrekenprijs Rob van der Noll Daan

Nadere informatie