Praktijk, ontwikkeling en onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijk, ontwikkeling en onderzoek"

Transcriptie

1 Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Praktijk, ontwikkeling en onderzoek 7 mei uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg LM Ede

2 Praktijk, ontwikkeling en onderzoek Ideaal gezien ontwikkelt hulpverlening en zorg zich naar een steeds hoger niveau van professioneel handelen, waarbij cliënten met steeds beter resultaat geholpen en begeleid worden en waarbij ook steeds beter voorspelbaar is wat het (te verwachten) effect is van de professionele hulp en zorg. Een wenselijke cyclus in dit licht bezien is regelmatige evaluatie en feedback (ook middels onderzoek) en het aan de hand daarvan verbeteren van de praktijk. Vandaag zullen we op verschillende manieren extra aandacht besteden aan de bijdrage die onderzoek kan geven aan verbetering van de praktijk. Een pionier op het gebied van onderzoek naar de effecten van VHT en VIB is Paul Wels. Ook heeft hij zich verdiept in de methodische onderbouwing van VHT & VIB. Naast de bijdrage die Paul heeft gegeven vanuit de universiteit aan de praktijk, heeft hij de praktijk ook binnengehaald op de universiteit. In het plenaire ochtendprogramma kunt u kennisnemen hoe studenten orthopedagogiek tijdens een practicum vaardig worden op het gebied van microanalyse en het geven van video-feedback aan ouders. In het vooruitzicht van zijn afscheid later dit jaar als universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit te Nijmegen, willen we Paul op 7 mei graag dank zeggen voor zijn bijdrage de afgelopen jaren, zowel nationaal als internationaal. Onderzoek staat inmiddels hoog op de agenda, mede omdat de financiering van hulpvarianten afhankelijk wordt van de resultaten van onderzoek. Onderzoek heeft hierdoor in deze tijd een nieuwe dimensie gekregen en de vertaling van de onderzoeksresultaten in de praktijk een daarmee samenhangende dynamiek. Het is te hopen dat alle betrokken partijen samen in staat zullen zijn deze nieuwe situatie te benutten voor het verbeteren en onderbouwen van vakmanschap en daarmee ook van de kwaliteit van hulpverlening. Om cliënten goed te helpen, is het niet voldoende om evidence-based methodes te kunnen inzetten. Hiervoor dienen een aantal kwaliteiten bij elkaar te komen. Het gaat daarbij allereerst om de persoonlijke kwaliteiten van de professional: staat deze van nature open voor de ontmoeting met de ander en is deze gericht op (herstel van) contact en ontwikkeling. Naast persoonlijke kwaliteiten van de hulpverlener is het van belang dat de hulpverlener of zorgverlener ter zake kundig is. Dit betekent dat de professional goed toegerust is voor zijn taak. Het gaat hierbij om specialistische kennis m.b.t. de doelgroep en de problematiek die gekoppeld is aan know-how m.b.t. gezonde normale ontwikkeling(mogelijkheden) van cliënten en de mogelijkheden voor cliënten tot natuurlijk herstel. Andere factoren die bijdragen aan de kwaliteit van hulp en zorg zijn: de wijze waarop de instellingen deze hulp en zorg organiseren en de begeleiding die aan de professional zelf geboden wordt. Voorgaande overwegingen zijn ook van invloed op de programmering van de AITstudiedagen.We bieden hierop niet alleen verdiepende methodische kennis op het gebied van VHT en VIB, maar ook algemene bijscholing bijv. met betrekking tot ontwikkeling van jeugdigen of de ontwikkelingsmogelijkheden voor cliënten met specifieke beperkingen en last but not least de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Marjan Hoogland Coördinator van het landelijk bureau van AIT

3 PLENAIR OCHTENDPROGRAMMA uur: ontvangst en koffie uur: opening door Marjan Hoogland, coördinator landelijk bureau van de AIT uur: Baby Extra, door Marij Eliëns, landelijke AIT-coördinator voor de Gezondheidszorg en één van de projectleiders van Baby Extra. Baby Extra is een expertisebureau waarbij De Combinatie Jeugdzorg, GGzE Eindhoven, Novadic Kentron (verslavingszorg), ZuidZorg Eindhoven, Catharinaziekenhuis Eindhoven, Máxima Medisch Centrum Veldhoven, Korein Kinderplein, Bureau Jeugdzorg en de Universiteit van Tilburg de handen ineen geslagen hebben om (aanstaande) ouders preventief ondersteuning te bieden in het contact met hun baby, vanuit het consultatiebureau. Hierbij wordt structureel gebruik gemaakt van video-feedback. Vanuit Baby Extra wordt direct, laagdrempelig en concreet ondersteuning geboden als het contact tussen ouder(s) en kind zich niet op een natuurlijke manier vanzelf goed ontwikkelt.veelvoorkomend probleem is depressiviteit bij de moeders. De risico s bij deze problematiek zijn groot. Uit onderzoek blijkt dat depressieve moeders zich vaker negatief en minder vaak positief gedragen ten opzichte van hun kinderen, dan andere moeders uit een controle groep (Downey en Coyne, 1990). Ook is aangetoond dat baby s van depressieve moeders achterlopen op tal van terreinen: emotioneel, mentaal, motorisch en zelfs cognitief. Zo is 45% van de baby s met depressieve moeders onveilig gehecht op de leeftijd van 1 jaar. Het is niet gemakkelijk voor depressieve moeders om zich open te stellen voor de signalen van hun kind en hierop vervolgens te reageren. Ook is het niet gemakkelijk voor de hulpverleners om de moeders hierbij te helpen. Binnen Baby Extra wordt veel specialistische kennis opgebouwd om het contact en de afstemming met de baby toch op gang te brengen en effectief te ondersteunen, bij ouders die zelf belast zijn door de eigen problemen. Marij Eliëns zal uitleggen hoe deze hulp is georganiseerd en ook aan de hand van enkele voorbeelden laten zien, hoe deze specifieke hulp geboden wordt uur: Intuïtive parenting door Katerina Beaufortová, opleider VHT/VIB en coördinator van het landelijk SPIN-bureau in Tsjechië over de kracht van intuïtief ouderschap. De presentatie van Katerina brengt de essentie van hulpverlening en zorg met behulp van basiscommunicatie in beeld. Het gaat daarbij niet om het aanreiken van diagnoses of aanpak van problemen in de taal van de hulpverlener, maar om het samen met ouders exploreren van natuurlijke mogelijkheden voor herstel en groei die per moment zichtbaar worden bij analyse van video-fragmenten. Katerina maakt verbindingen in haar presentatie met het (onderzoeks) werk van het echtpaar Papousek, waarin de ontwikkeling van intuïtief ouderschap een belangrijke plek heeft. Presentatie is in toegankelijk Engels, met uiteraard de internationale taal van video-beelden uur: Pauze uur: Kijken naar ouders, kijken naar jezelf, presentatie door Paul Wels. Dr. Paul M.A.Wels is universitair hoofddocent Orthopedagogiek Gezin en Gedrag bij de Radboud Universiteit Nijmegen. In de lezing wordt de ontwikkeling van een practicum professionele vaardigheden geschetst waarin het medium video is geïntegreerd. Door een serie opdrachten te vervullen leren de studenten orthopedagogiek de professionele vaardigheden die bij de hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen nodig zijn. Tegelijkertijd leren zij de mogelijkheden van het medium video kennen: het hanteren van de camera, de analyse en montage van beelden en het geven van feedback aan ouders met behulp van beelden. De laatste jaren zijn de opdrachten uitgebreid met oefeningen die gericht zijn op het eigen functioneren van de student, met behulp van videofeedback. Eén en ander wordt geïllustreerd door de videofilm die het afgelopen jaar van het practicum is gemaakt. Als afsluiting volgt een korte terugblik én een blik naar de toekomst. Lunch van uur

4 MIDDAGPROGRAMMA Workshop 1: Pauze: Workshop 2: Borrel: tot uur tot uur tot uur tot uur Op de studiedag staan in de ochtend drie presentaties gepland die voor (vrijwel) alle werkvelden interessant zijn. In de middag zijn er twee programma s namelijk: 1. voor onderzoekers Het programma voor onderzoekers is besloten en exclusief toegankelijk voor onderzoekers die betrokken zijn (geweest) bij het uitvoeren van onderzoek naar VHT/ VIB of VIG. 2. voor professionals die werken met VHT/ VIB De workshops staan gegroepeerd per werksoort, we maken u er echter op attent dat meerdere van deze workshop ook heel interessant zijn voor professionals uit andere werkvelden. U kunt voor deze middag TWEE workshops selecteren en één reserve aangeven op het aanmeldingsformulier. Inschrijving op volgorde van aanmelding! Let op: De workshop van Bernadette van den Tillaart wordt maar 1 keer gegeven. THEMAZALEN THUISZORG 1. Bouwstenen voor geslaagd contact in de Thuiszorg door Renate Brommer-Hollander, Myrthe van den End en Thalina van Renssen. De Borg Zorg heeft als gefuseerde zorginstelling in Groningen video-hometraining in haar aanbod binnen de afdeling gespecialiseerde zorg. Er worden veel ouders begeleid die behoefte hebben om beter af te stemmen op hun kinderen met veelal gediagnostiseerde problematiek. In deze workshop laten Renate Brommer-Hollander (videohometrainer), Myrthe van den End (opleider video-hometraining i.o.) en Thalina van Renssen (opleider video-hometraining) zien hoe ouders hierbij geholpen worden met behulp van video-feedback. In de begeleiding aan cliënten staat het zelf ontdekken van werkbare elementen in de communicatie voorop. Binnen de organisatie is hiervoor ook ondersteunend materiaal ontwikkeld, zoals het werkboekje met oefenmateriaal bouwstenen voor geslaagd contact. Dit is een extra hulpmiddel voor ouders om zich in korte tijd de basiscommunicatie eigen te maken. Ook komt aan bod hoe de rapportage en verslaglegging ondersteunend kan zijn, bij het beantwoorden van de hulpvraag van de ouders. Door de video-hometraining in te bedden in de hele manier van werken blijven de videohometrainers goed afgestemd op de ouders en de hulpvraag van de ouders. 2. Video Hometraining bij Basiszorg in de Buurt door Coba Mougou en Mariet Rankenberg. Er is momenteel veel aandacht voor de multi problem gezinnen in Nederland, gezinnen met kinderen die zich vaak in een zwakke sociale-economische positie bevinden. Op allerlei leefgebieden doen zich relatief veel en vaak (grote) problemen voor. Deze problemen zijn complex, verweven met elkaar en hebben een chronisch karakter. Basiszorg in de Buurt (BiB) biedt intensieve, ambulante hulp aan deze gezinnen. Sinds 2006 heeft BiB de mogelijkheid om ook Video-hometraining in te zetten. In deze workshop willen Coba Mougou en Mariet Rankenberg,VHT-ers bij Thuiszorg Groningen, hun ervaringen delen met de aanwezigen en het gesprek aangaan over de beste manier om VHT in te zetten bij deze doelgroep.

5 THEMAZALEN JEUGDZORG 3. VIB en Hechting door Anny Havermans. Anny Havermans is AIT-opleidingscoördinator en video interactiebegeleider bij de Stichting Adoptie Voorzieningen. In de workshop zal getoond worden hoe VIB wordt ingezet bij adoptiegezinnen ter ondersteuning van de ingroei van het adoptiekind in het gezin, met als doel de hechting te bevorderen. Er zal een koppeling gemaakt worden met de theorie van de hechtingsbouwstenen (Truus Bakker). In de workshop zal tevens aandacht zijn voor het gebruik van bewegingsoefeningen (Sherborne) binnen de VIB. Ook de ondersteuning middels VIB bij de plaatsing van meerdere adoptiekinderen tegelijk en de aandacht voor reeds aanwezige (adoptie)kinderen in het gezin, zal zichtbaar gemaakt worden. 4. Oplossingsgericht werken, een introductie door Sjef de Vries. De solution-focussed therapy is tot op heden de best uitgewerkte manier van werken, wanneer empowerment het doel van de hulp is. In deze workshop zullen we de uitgangspunten en werkwijze van het oplossingsgerichte werken de revue laten passeren. Door middel van enkele verrassende oefeningen kunnen de deelnemers ervaren, hoe oplossingsgericht werken werkt. Deze workshop is ook een goede introductie voor hen die overwegen om in september dit jaar de door het AIT uitgeschreven nascholing oplossingsgericht werken voor VHT-ers te gaan volgen. Sjef de Vries is directielid en trainer bij het NMW (Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk) en is gecertificeerd Master Solution Focussed Therapy. Hij heeft o.a. een masterclass gevolgd bij Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. 5. Oplossingsgericht werken combineren met VHT, door Hanny van den Oever en Liesbeth van Gemert. In deze workshop zullen Hanny van den Oever, AIT-opleidingscoördinator voor Overijssel en werkbegeleider ambulante Gezinsbegeleiding bij Trias in Zwolle en Liesbeth van Gemert, AIT-opleidingscoördinator voor Flevoland de koppeling maken tussen oplossingsgericht werken en VHT. Hanny heeft vorig jaar samen met Arnoud Huibers van het Solutions Centre, de eerste nascholing op dit gebied voor VHT-ers verzorgd. Liesbeth heeft aan deze training als cursiste deelgenomen. Samen zullen ze u iets vertellen én laten zien over hetgeen deze gecombineerde manier van werken, oplevert. Beide methodes richten zich op gewenst gedrag in het heden en in de toekomst en op hoe dit gedrag stap voor stap bereikt kan worden. De focus ligt daarbij op de krachten van de cliënt.tijdens deze interactieve workshop zal samen met de aanwezigen geanalyseerd worden welke aspecten van het oplossingsgericht werken helpend en ondersteunend zijn bij VHT. Uitgewerkt zal worden welke vragen de cliënt helpen om zijn/haar doel helder te krijgen.tenslotte: hoe kun je als VHT-er de cliënt helpen om zich te richten op zijn/haar krachten en hoe kun je zelf je activerende rol vasthouden? In de workshop uiteraard voorbeelden op video én gelegenheid om zelf te oefenen met het combineren van de twee methodes! THEMAZAAL KINDEROPVANG 6. Elk kind heeft zijn eigen taal, door Ardi van Wiechen. Ardi van Wiechen is manager van De blauwe lijster en AIT-opleidingscoördinator bij SKON. Binnen de Kinderopvang in het algemeen en specifiek in de BSO (Buiten -Schoolse Opvang) is er een nog steeds toenemende vraag naar de VIB-opleiding en begeleiding. De VIB wordt daarbij met name ingezet om de gezonde ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te ondersteunen. Hoe jong de kinderen ook zijn, er is op de beelden al veel variatie te zien in de ontwikkeling van de kinderen, de manier waarop ze zich uiten als ook in de manier waarop ze contact willen maken met elkaar en de leidsters.vib blijkt een goed hulpmiddel om recht te doen aan de diversiteit van kinderen en culturen binnen de opvang. Met behulp van de video-beelden leren de leidsters de taal van ieder kind ook werkelijk verstaan. Ook blijken de beelden het gemakkelijker te maken, door goed het initiatief van de kinderen op te merken en te volgen, om ook kinderen uit andere werelddelen en ons onbekende culturen, te verstaan. THEMAZALEN GEHANDICAPTENZORG 7. Ongezien en Niet Gehoord, door Bernadette van den Tillaart. Toegelicht wordt een VIB programma voor communicatief beperkte mensen waarin de non-verbale basiscommunicatie principes centraal staan. Mensen met een aangeboren (verwerkings-) stoornis in het zien en horen, (doof, blind, mentale retardatie, sensorische integratie stoornis) nemen de wereld anders waar. Het ontvangen van hun initiatieven wordt bemoeilijkt, omdat deze initiatieven vaak heel subtiel zijn, of verkeerd

6 geïnterpreteerd worden. Bernadette presenteert een door haar ontwikkeld VIB-programma, dat gespecificeerd is voor deze populatie. Gewerkt wordt middels een cliënt centered interdisciplinair Begeleidings Protocol, uitgaande van de opvoedings- en ontwikkelingshulpvraag en de daaraan gerelateerde doelen. De video interactie diagnostiek is hierin een belangrijk element. De diagnostiek en begeleiding wordt inhoudelijk gestuurd door een Interactie Model. Dit model is een verfijnde en specifieke uitwerking van de VIB/VHT non-verbale basiscommunicatie principes, ontwikkeld vanuit de behoefte om lichaamssignalen van de omschreven doelgroep te kunnen waarnemen, interpreteren en ontvangen. Een positief effect over een 7-tal categorieën van dit VIB programma is inmiddels empirisch aangetoond. Bernadette was VIB opleider bij Viataal in St. Michielsgestel. Op dit moment woont en werkt ze in Ohio, USA. In de Verenigde Staten geeft ze (mede) vorm aan verdere werkontwikkeling en onderzoek op dit gebied, met als doel het contact tussen doof-blinde kinderen en hun opvoeders en communicatie-partners te verbeteren. 8. Vroegbegeleiding bij taal-spraak beperkingen, door Jessie Hagemeijer. Jessie Hagemeijer is werkzaam bij het Centrum voor Expertise van Viataal en tevens opleider VIB. De specifieke begeleiding bij taal-spraak problemen bij jonge kinderen wordt meestal bij Viataal aangevraagd vanuit de school.vaak is er sprake van gecombineerde problematiek, bijv. met autisme. De inzet van specifieke deskundigheid op jonge leeftijd en de verfijnde afstemming middels VIB, maken het mogelijk om precies op maat de ontwikkeling van het kind te gaan ondersteunen. Jessie zal toelichting geven op de mogelijkheden van vroegbegeleiding bij taal-spraak problemen en deze mogelijkheden ook helder in beeld brengen o.a. aan de hand van de begeleiding aan een jongetje met kern-autisme.

Ondersteuning van kind en gezin op lokaal niveau

Ondersteuning van kind en gezin op lokaal niveau Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Ondersteuning van kind en gezin op lokaal niveau 18 mei 2010 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg

Nadere informatie

Sherborne en gehechtheid

Sherborne en gehechtheid Kerngroep Sherborne Nederland organiseert Studiedag: Sherborne en gehechtheid Sherborne bewegingspedagogiek met kinderen bij wie sprake is van basisonveiligheid 25 juni 2010 Locatie: Opleidingscentrum

Nadere informatie

Ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kwetsbare kind

Ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kwetsbare kind Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kwetsbare kind 23 mei 2005 10.00 16.30/17.00 uur Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24 6717

Nadere informatie

Communicatie Centraal

Communicatie Centraal 10-jarig Jubileum Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Communicatie Centraal bij kinderen, ouders en professionals in (jeugd)hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 25 november 2008

Nadere informatie

Focus op vakmanschap in de jeugdzorg

Focus op vakmanschap in de jeugdzorg Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Focus op vakmanschap in de jeugdzorg hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 20 mei 2008 9.30 17.00 uur Congrescentrum de

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Kracht van sensitiviteit in opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Kracht van sensitiviteit in opvoeding, onderwijs en hulpverlening Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Kracht van sensitiviteit in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 26 november 2007 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst te Ede, Bennekomseweg

Nadere informatie

KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT)

KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT) KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING (K-VHT) Ouders vroegtijdig helpen met beelden NJi, De Reehorst Marij Eliëns 6 juni 2008 Programma 06-06-2008 1 Wat is K-VHT? 2 De methodiek van K-VHT 3 Toepassen van K-VHT

Nadere informatie

Zichtbaar resultaat in hulpverlening en zorg Ondersteunen van ontwikkeling bij cliënten en professionals met behulp van video-feedback

Zichtbaar resultaat in hulpverlening en zorg Ondersteunen van ontwikkeling bij cliënten en professionals met behulp van video-feedback Landelijke studiedag Associatie Intensieve Thuisbehandeling Zichtbaar resultaat in hulpverlening en zorg Ondersteunen van ontwikkeling bij cliënten en professionals met behulp van video-feedback 12 december

Nadere informatie

Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is

Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectieve pedagogische begeleiding thuis en buitenshuis als er meer aan de hand is 19 november 2012 9.30 17.00 uur Congrescentrum

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13. Leeswijzer 15

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13. Leeswijzer 15 Inhoud Woord vooraf 11 Inleiding 13 Leeswijzer 15 1 Wat is VHT in het maatschappelijk werk? 19 1.1 De uitgangspunten van VHT 19 1.2 De kern van VHT (methodisch werken met beelden, microanalyse) 32 1.3

Nadere informatie

Zichtbaar maken. Als we wensen dat kijken zich ontwikkeld tot zien en tot inzicht leidt; is goed contact als eerste van belang.

Zichtbaar maken. Als we wensen dat kijken zich ontwikkeld tot zien en tot inzicht leidt; is goed contact als eerste van belang. Video-Home-Training Bianca te Brake (VHT-er en CPO-er) Lucie Engelen (Landelijk AIT opleiderscoördinator VHT/VIB) Ellen Langenkamp (Manager Kind-en Jeugdhulp) Zichtbaar maken Als we wensen dat kijken zich

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 13. Inleiding 15. Leeswijzer 19

Inhoud. Woord vooraf 13. Inleiding 15. Leeswijzer 19 Inhoud Woord vooraf 13 Inleiding 15 Leeswijzer 19 1 Video-interactiebegeleiding en gehechtheid bij adoptie 25 1.1 Waarom VIB bij adoptiegezinnen? 25 1.1.1 VIB of VHT? 26 1.1.2 Waarom een aparte handleiding

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

Kwetsbaarheid en Kracht

Kwetsbaarheid en Kracht Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Kwetsbaarheid en Kracht Empowerment van kind & gezin én hulpverleners 22 november 2011 9.30 17.00 uur Congrescentrum de Reehorst

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

KIND IN CONTEXT. "Successful parenting is a principal key to the mental health of the next generation." John Bowlby

KIND IN CONTEXT. Successful parenting is a principal key to the mental health of the next generation. John Bowlby KIND IN CONTEXT "Successful parenting is a principal key to the mental health of the next generation." John Bowlby Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Dialoog met kinderen, ouders en professionals in (jeugd)hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 19 mei 2009: 9.30 17.00 uur

Dialoog met kinderen, ouders en professionals in (jeugd)hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 19 mei 2009: 9.30 17.00 uur Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Dialoog met kinderen, ouders en professionals in (jeugd)hulpverlening, welzijn, zorg en onderwijs 19 mei 2009: 9.30 17.00 uur Congrescentrum de

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we doen

Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.

Nadere informatie

Het pleegkind in beeld

Het pleegkind in beeld Het pleegkind in beeld Workshop pleegzorgsymposium 19 juni 2014 Petra de Vries (De Rading) Anny Havermans (SAV) 1 Programma Welkom Project gehechtheid in beeld bij pleegzorg Inleiding op gehechtheid en

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Opleiding VIB uitgebreid

Opleiding VIB uitgebreid Opleiding VIB uitgebreid Video Interactie Begeleiding (VIB) is een verzamelnaam voor een variatie aan methodische vormen van begeleiding waarbij professionele werkers in hun handelen en communicatie worden

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Effectief helpen bij opvoedingsproblemen

Effectief helpen bij opvoedingsproblemen Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectief helpen bij opvoedingsproblemen Benutten van algemeen & specifiek werkzame factoren 25 november 2013 9.30 17.00 uur

Nadere informatie

CONGRES ZATERDAG 14 MAART 2015. Het thema van dit jaar is: Het raakt je!

CONGRES ZATERDAG 14 MAART 2015. Het thema van dit jaar is: Het raakt je! CONGRES ZATERDAG 14 MAART 2015 Hierbij willen we je van harte uitnodigen voor het jaarlijkse VSD congres. Ook dit jaar hebben we weer erg ons best gedaan om een aantal inspirerende sprekers te vinden en

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution- Focussed Therapy is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer en hun collega

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling in de begeleiding en hulpverlening bij pedagogische vragen en problemen

Duurzame ontwikkeling in de begeleiding en hulpverlening bij pedagogische vragen en problemen Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Duurzame ontwikkeling in de begeleiding en hulpverlening bij pedagogische vragen en problemen 29 mei 2012 9.30 17.00 uur Congrescentrum

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

465,- per persoon, inclusief deelname aan één AITstudiedag

465,- per persoon, inclusief deelname aan één AITstudiedag Algemene informatie Vanuit AIT-steunpunten worden diverse opleidingen m.b.t. (varianten van) de methodes Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) verzorgd. In dit informatiedocument

Nadere informatie

Kiezen voor kwaliteit

Kiezen voor kwaliteit Kiezen voor kwaliteit AIT-Studiedag maandag 24 november 2014 Tijd: 9.30 tot 17.00 uur Locatie: de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 (hoek Stationsplein), 3818 LH Amersfoort Plenair ochtendprogramma 10.00-10.10

Nadere informatie

Effectieve hulp aan kind en gezin bij specifieke en complexe problematiek

Effectieve hulp aan kind en gezin bij specifieke en complexe problematiek Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Effectieve hulp aan kind en gezin bij specifieke en complexe problematiek Begeleiding op maat van kind, ouders en professionals

Nadere informatie

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Omgaan met (on)macht in de acute intensieve zorg Leren van ervaringen Donderdag 14 oktober 2010 te Nijmegen Inleiding Iedere hulpverlener ervaart

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

HEIJKOOP KIJKT ANDERS

HEIJKOOP KIJKT ANDERS HEIJKOOP KIJKT ANDERS Notitie over vergelijking Methode Heijkoop en VHT/VIB Jaap van der Giessen, juni 2005 Aanleiding Als AIT-opleidingscoördinator voor de Gehandicaptenzorg kom ik regelmatig collega

Nadere informatie

Studiegids > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > HECHTING EN VIDEO > > > > > > > > > > > > > > > > >

Studiegids > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > HECHTING EN VIDEO > > > > > > > > > > > > > > > > > HECHTING EN VIDEO > > > INTERACTIE > > > > > > > BEGELEIDING > > 2008 Studiegids 1 Aan de informatie in dit opleidingsmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Als ik aan uiterste grens denk... Afstand, adoptie en grenzen. Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is

Als ik aan uiterste grens denk... Afstand, adoptie en grenzen. Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is Grenzen aan hulpverlening? een praktisch-ethische insteek Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is Kees Boeke, Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven 1926 dr. Anneke JG Vinke Orthopedagoog/GZ-psycholoog/Kinder-en

Nadere informatie

Congres Behandeling van verstoorde

Congres Behandeling van verstoorde Congres Behandeling van verstoorde hechting Bij kinderen Donderdag 19 september 2013, Jaarbeurs Utrecht Met onderwerpen als: De laatste ontwikkelingen op het gebied van verstoorde hechting bij kinderen

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Integraal denken resulteert in Integrale Zorg

Integraal denken resulteert in Integrale Zorg Landelijke studiedag Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling Integraal denken resulteert in Integrale Zorg Goed afgestemde begeleiding en hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen in

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. Inleiding 11. Leeswijzer 13

Inhoud. Woord vooraf 9. Inleiding 11. Leeswijzer 13 Inhoud Woord vooraf 9 Inleiding 11 Leeswijzer 13 1 Wat is K-VHT? 17 1.1 De uitgangspunten van K-VHT 17 1.2 Wat is kortdurend? 28 1.3 De kern van K-VHT (methodisch werken met beelden, micro-analyse) 29

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN OPLOSSINGSGERICHT WERKEN OPEN INSCHRIJVING UTRECHT WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer en hun collega s van het

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Kennismaking VIB en methode CONTACT Hoe contact bevorderen tussen doofblinde personen en hun communicatiepartners?

Kennismaking VIB en methode CONTACT Hoe contact bevorderen tussen doofblinde personen en hun communicatiepartners? Kennismaking VIB en methode CONTACT Hoe contact bevorderen tussen doofblinde personen en hun communicatiepartners? Ingrid Korenstra Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid 19-03-2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN)

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) TEAMNASCHOLING KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) 1 KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld door

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Het gezin centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners. Arjan Bolt

Het gezin centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners. Arjan Bolt Het gezin centraal Handboek voor ambulante hulpverleners Arjan Bolt Het gezin centraal Handboek voor ambulante hulpverleners Arjan Bolt ISBN-10: 90 6665 655 7 ISBN-13: 978 90 6665 655 0 NUR 847 2006 B.V.

Nadere informatie

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit

Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Zorg voor kinderen in de opvang: een eerste prioriteit Opening Kennismaking Kind in opvang Drie huizen Veiligheid Veerkracht Hechter Samenwerking Afsluiting Kinderen in de opvang hebben aandacht nodig

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Inspectie jeugdzorg. Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie

Inspectie jeugdzorg. Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie Matching in het belang van het kind Landelijk beeld onderzoek Inspectie jeugdzorg bij vergunninghouders interlandelijke adoptie Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2005 1 2 Inhoudsopgave Aanleiding onderzoek...5

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt?

PRESENTEREN MET IMPACT Hoe zorgt u dat uw boodschap overkomt? Inleiding Programma Aanmelden Route PRESENTEREN MET IMPACT Presenteren is meer dan alleen een verhaal vertellen voor een groep mensen. Hoe zorgt u er enerzijds voor dat u uw boodschap duidelijk en krachtig

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Unieke 2-daagse training

Unieke 2-daagse training Unieke 2-daagse training Spreken in het openbaar, voor een zaal, voor een kleine groep of voor een camera en microfoon het kan spanningen oproepen waar je mee moet leren omgaan Speciaal voor marketing,

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT Vaardigheidstraining Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht Introductie Ieder mens onderhandelt dagelijks, meestal intuïtief. Deze

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie

Samen sterk in communicatie Samen sterk in communicatie Saskia Damen EMB today, 2 juni 2016 Doel en inhoud van deze workshop Doel: Kennis maken met manieren om betekenisoverdracht te bevorderen bij mensen die geen taal tot hun beschikking

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Een beter contact met video-hometraining

Een beter contact met video-hometraining Een beter contact met video-hometraining Veelzijdig in zorg Thuisbegeleiding Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Consortium Effectieve Behandeling Gedragsproblemen LVG in het kader van het ZonMw-programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking.

Consortium Effectieve Behandeling Gedragsproblemen LVG in het kader van het ZonMw-programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking. Begeleiders in Beeld Consortium Effectieve Behandeling Gedragsproblemen LVG in het kader van het ZonMw-programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking. Inleiding Begeleiders van mensen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Zorgmodule Gezin Centraal

Zorgmodule Gezin Centraal Zorgmodule Gezin Centraal Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp thuis individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar woonachtig in de regio Nijmegen en Rivierenland.

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Acute zorg anders 2012

Acute zorg anders 2012 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium Acute zorg anders 2012 communicatie en samenwerking in de acute zorgketen donderdag 8 maart 2012 congrescentrum Triavium,

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Gehechtheid in beeld. Hoofdstuk 9

Gehechtheid in beeld. Hoofdstuk 9 Gehechtheid in beeld Hoofdstuk 9 Inhoud 9 Kwaliteit, opleiding en implementatie van video-interactiebegeleiding en gehechtheid bij adoptie 5 9.1 AIT en kwaliteitswaarborging 5 9.2 De opleiding VIB en

Nadere informatie

Trainen van parkinsonpatiënten vanuit cognitief perspectief

Trainen van parkinsonpatiënten vanuit cognitief perspectief Studiehandleiding Trainen van parkinsonpatiënten vanuit cognitief perspectief 6 september 2013 Multidisciplinair Trainen van parkinsonpatiënten vanuit cognitief perspectief Voor effectieve behandeling

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining

VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining VOORZITTERSTRAINING Op de Bok specialisatietraining MMZ53 Voorzitterstraining Op de bok - Pagina 1 Voorzitterstraining Op de bok Introductie Een voorzitter van een OR is niet zomaar een OR-lid. Volgens

Nadere informatie

Met V&A pres(en)teer je beter!

Met V&A pres(en)teer je beter! Opleiding & training Met V&A pres(en)teer je beter! www.vna-aa.nl Met V&A pres(en)teer je beter! Beste accountant (in spé): Heb je je wel eens gerealiseerd hoeveel er af hangt van jouw presentatie? In

Nadere informatie