815DK-½-A 802/13-A 815DK-MK-A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "815DK-½-A 802/13-A 815DK-MK-A"

Transcriptie

1 Elektronische cilinder 815DK-½-A 802/13-A 815DK-MK-A Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.61, 11/2014

2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen Voorwoord Uitvoeringen Fabrikant en service Doelgroep Voor uw veiligheid Verklaring van de gevareninstructies Gebruik overeenkomstig de bestemming CE-verklaring van conformiteit Fundamentele veiligheidsinstructies Aanwijzingen voor de omgang met batterijen Inleiding Beschrijving Programmering met de OMEGA-software Leveringsomvang Systeembestanddelen Mastermedia De sluitcilinder in een deurslot monteren Het knop monteren Montage-instructie cilinder Het cilinderlichaam monteren Het deurslot bedienen Juiste deurbediening Programmeren met RF-stick De batterij van de sluitcilinder vervangen Noodopening Verlies van een master- of sluitmedium Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 2 van 63

3 Inhoudsopgave 12 Zorg Onderhoud Onderdelen Fouten oplossen Transportinstructies Afvoeren Technische gegevens Verklaring van belangrijke begrippen Overzicht van de signalen Signalen op de sluitapparaat Aanwijzingen m. b. t. de fabrieksgarantie Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 3 van 63

4 Symbolen 2 Symbolen De inhoudelijke elementen in deze gebruikershandleiding zijn voorzien van vaste symbolen: Tips met dit symbool bevatten aanvullende informatie over het economische gebruik van de sluitcilinder. Verwijzing naar andere informatieproducten Instructies i.v.m. het correct omgaan met afval Procedurestappen. Tips met dit symbool vereisen een door u uit te voeren handeling. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 4 van 63

5 Voorwoord 3 Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij de montage en het doelmatige, veilige en voordelige gebruik van de elektronische cilinder 815DK-½-A, 802/13-A, 815DK-MK-A, kortweg sluitcilinder genoemd. Iedere persoon, die deze sluitcilinder programmeert, bedient of afvoert, moet kennis hebben genomen van de volledige inhoud van deze gebruiksaanwijzing en moet deze hebben begrepen. Bewaar deze gebruikershandleiding gedurende de hele gebruiksduur binnen handbereik. Geef deze handleiding door aan de eindgebruiker. Maak steeds gebruik van de meest recente versie van deze handleiding. Updates kunt u steeds gratis downloaden op Uitvoeringen Deze Montage- en bedieningshandleiding is alleen van toepassing op: CEStronics -sluitcilinder 815DK-½-A, 815DK-MK-A, 802/13-A, in alle varianten 3.2 Fabrikant en service De producent van de sluitcilinder is: CEStronics GmbH Friedrichstr Velbert Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Voor ondersteuning in geval dient u contact op met uw professionele partner in verbinding. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 5 van 63

6 Voorwoord 3.3 Doelgroep Deze handleiding is bestemd voor opgeleid montagepersoneel, onderhoudspersoneel en operatoren. De noodzakelijke vakkennis voor het correcte gebruik van het product zijn een voorwaarde voor het gebruik van deze handleiding. De hiervoor noodzakelijke producttraining wordt gegeven door uw vakhandelaar. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar om de producttraining alsnog te krijgen. LET OP Risico op ongewilde toestand van uw systeem Uw systeem kan onverwachte functies uitvoeren als u de mogelijkheden van het systeem niet precies kent. Indien u met het OMEGA-systeem programmeert, moet u zich bewust zijn van de uitwerking van uw programmering. Anders zijn onverwachte resultaten mogelijk. Indien er functies van het OMEGA-systeem zijn die u niet begrijpt, neem dan voor meer informatie contact op met uw vakhandelaar. Zorg ervoor dat u er zich steeds van vergewist dat de programmering wel degelijk het door u gewenste resultaat heeft. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 6 van 63

7 Voor uw veiligheid 4 Voor uw veiligheid 4.1 Verklaring van de gevareninstructies In deze montage- en gebruikershandleiding vindt u volgende gevareninstructiecategorieën: LET OP Opgelet! Deze instructies waarschuwen voor gevaren die kunnen leiden tot materiële of milieuschade. VOORZICHTIG Instructies met het woord VOORZICHTIG waarschuwen voor gevaren waarbij mogelijk lichte tot middelzware lichamelijke letsels voorkomen. WAARSCHUWING Instructies met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor gevaren waarbij mogelijk middelzware tot dodelijke verwondingen voorkomen. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 7 van 63

8 Voor uw veiligheid 4.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming De sluitcilinder dient voor het ontgrendelen en vergrendelen van deuren met sloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. Hij is uitsluitend bestemd voor dit doeleinde en mag alleen daarvoor worden gebruikt. Gebruik uitsluitend de deurkruk/ greep voor het opentrekken en dichtduwen van de deur. De sluitcilinder mag zonder onze schriftelijke toestemming op geen enkele manier worden veranderd. Iedere andere toepassing geldt als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot lichamelijk letsel. De firma CEStronics GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen die ontstaan door oneigenlijk gebruik. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 8 van 63

9 Voor uw veiligheid 4.3 CE-verklaring van conformiteit Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 9 van 63

10 Voor uw veiligheid 4.4 Fundamentele veiligheidsinstructies Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op, wanneer u de sluitcilinder monteert, programmeert en gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd in de omgeving van de sluitcilinder. Om gevaar voor verwondingen en levensgevaar te vermijden, moet u de volgende veiligheidsinstructies opvolgen: Levensgevaar Personen kunnen in gevaarlijke situaties de deur niet kunnen openen en gewond raken of gedood worden. Gebruik de sluitcilinder niet voor deuren met paniekfuncties, zoals bijv. nooddeuren, waarin een knopcilinder niet toegestaan is. Gebruik de sluitcilinder alleen voor deursloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. In geval van twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deur of van het deurslot en gaat u na of de apparaten geschikt zijn voor uw deursysteem Explosiegevaar Onderdelen kunnen van de sluitcilinder die onder spanning staan een explosie veroorzaken. Gebruik de sluitcilinder niet in omgevingen met explosiegevaar Verstikkingsgevaar Laat uw kinderen niet spelen met verpakkingsfolie en plastic zakken. Kinderen zouden deze over hun hoofd kunnen trekken en erin verstikken. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 10 van 63

11 Voor uw veiligheid Gevaar voor vergiftiging Kinderen kunnen kleine onderdelen zoals batterijen of schroeven inslikken. Bewaar de sluitcilinder buiten het bereik van kinderen Gevaar voor materiële schade Om materiële schade te vermijden, volgt u de volgende veiligheidsinstructies op: Laat reparatiewerkzaamheden steeds over aan gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel. Gebruik alleen door CEStronics aanbevolen accessoires en reserveonderdelen. Gebruik voor de bevestiging van de cilinder geen boormachines of accuschroevendraaiers. Gebruik alleen het bijbehorende gereedschap om de cilinder te openen. Zorg er bij de montage voor dat het slot en het beslag zich in een foutloze toestand bevinden. Functiestoringen van het slot kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van de cilinder. Zorg ervoor dat de cilinder bij de montage klemvrij en zonder gebruik van geweld door de PC-gaten van het beslag en het slot kan worden gestoken. Als dit niet mogelijk is, lijn het slot en het beslag dan onderling uit om te vermijden dat de cilinder bij de bevestiging klem komt te zitten of wordt verbogen. Gebruik geen smeermiddelen of oliën voor de sluitcilinder. Laat de sluitcilinder niet op de vloer, op harde ondergronden of voorwerpen vallen. Bescherm de elektronische componenten van de elektronische cilinder tegen water en andere vloeistoffen. De sluitcilinder mag niet buiten worden gebruikt. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 11 van 63

12 Voor uw veiligheid De sluitcilinder bevat hooggevoelige elektronische componenten, die door elektrostatische oplading kunnen worden beschadigd of gestoord. Demonteer de sluitcilinder daarom niet in ruimten met elektrostatische oplading. Bewaar de sluitcilinder niet zonder dat een geladen batterij is ingezet Gevaar door klimatologische invloeden Gebruik de sluitcilinder niet in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater). Gebruik de sluitcilinder alleen in ruimten, waarin de luchtvochtigheid minder dan 95 % bedraagt. Gebruik de sluitcilinder niet in ruimten met een hoge stofvorming. Gebruik de sluitcilinder niet in de omgeving van warmtebronnen. Stel de knop ten hoogste bloot aan een temperatuur van 0 C tot + 50 C Functiestoringen U mag de leesinrichting in de knop van de cilinder niet afdekken met materialen die metaal bevatten. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 12 van 63

13 Voor uw veiligheid 4.5 Aanwijzingen voor de omgang met batterijen Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Plaats steeds uitsluitend nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen samen. Meng geen verschillende batterijtypes. Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Controleer voor het plaatsen van de batterijen of de contacten in het apparaat en aan de batterijen zuiver zijn. Reinig deze eventueel. Let bij het plaatsen van de batterijen op de correcte polariteit (+/ ). Probeer nooit batterijen opnieuw op te laden. Er bestaat explosiegevaar! Batterijen mogen niet worden kortgesloten. Bewaar niewe batterijen op een koele, droge plaats. Rechtstreekse sterke warmte kan de batterijen beschadigen. Stel uw apparaten met batterijvoeding daarom niet bloot aan sterke hittebronnen. Gooi batterijen niet in een vuur. Neem uitgelopen batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Reinig de contacten, voordat u nieuwe batterijen plaatst. Er bestaat gevaar voor brandwonden door batterijzuur! Verwijder lege batterijen uit het apparaat. Zet ter vervanging van de lege batterijen binnen een uur nieuwe batterijen in. Lege batterijen moeten ingeleverd worden bij het gemeentelijk kca inzameldepot of bij CES. Indien mogelijk in de orginele verpakking inleveren en kortsluitveilig verpakken. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 13 van 63

14 Inleiding 5 Inleiding 5.1 Beschrijving De elektronische cilinder 815 en 802/13 zijn bestanddeel van het -systeem. Hij maakt gebruik van actieve transpondertechnologie, waardoor in tegenstelling tot passieve transpondertechnologie leesafstanden van ca. 70 cm in de drie richtingen mogelijk zijn. Deze sluitcilinder beschikt over een vrij draaiende knop. Nadat er een geautoriseerde transponder voor de knop wordt gehouden, wordt de toegang vrijgegeven. De sluitcilinder mag niet buiten worden gebruikt. Deze sluitcilinder is voorzien voor de montage in sloten met een voorbereide profielcilinder. Voor de montage van de sluitcilinder ontstaat er geen extra werk. Er is geen bekabelingswerk aan de deur nodig. U kunt de sluitcilinder alleen met geautoriseerde sluitmedia bedienen (op 815 DK-MK met knop). U autoriseert een sluitmedium voor uw sluitcilinder met mastermedia (zie pagina 23, Mastermedia ). U bedient de sluitcilinder door met een geautoriseerd sluitmedium in het leesgebied van de buitenknop te bewegen. De leesmodule in de buitenknop herkent uw geautoriseerde sluitmedia. Vervolgens worden de buitenknop en sluithendel gekoppeld en de deur kan worden geopend door het draaien van de buitenknop. De sluitcilinder geeft via optische en akoestische signalen verschillende gebeurtenissen aan tijdens de programmering, de werking en het onderhoud. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 14 van 63

15 Inleiding De programmering van de sluitcilinder kan manueel gebeuren met de overeenkomstige transponderkaarten (SYSTEM- MASTER, PROGRAM-MASTER, optionele Master-kaarten, zie pagina 23, hoofdstuk Mastermedia ). Daarnaast kan de programmering ook draadloos gebeuren, zodat er praktisch geen afstandstijden voor de manuele programmering ontstaan. De online programmering wordt onmiddellijk via geïnstalleerde Access Points uitgevoerd. De online programmering is duidelijk comfortabeler en overzichtelijker. Een draadloos systeem bestaat altijd uit een PC, de OMEGA-software en een aantal Access Points voor de gegevensuitwisseling. Voor meer informatie kunt u de programmeerhandleiding bij het -systeem raadplegen. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 15 van 63

16 Inleiding Andere uitrustingskenmerken van de sluitcilinder: Actieve transpondertechnologie. Geïntegreerde 125 khz-leesinrichting. Geïntegreerde draadloze 868 MHz transceiver. Geïntegreerde analyse-inrichting met geheugen voor: transpondersleutels met toegangsrechten, gebeurtenissen met datum en tijd. Leesafstand tot ca. 70 cm, onafhankelijk van de positionering van de transponder. Het sluitmedium moet niet meer onmiddellijk voor de sluitcilinder worden gehouden (Dit geldt alleen voor -sluitmedia). Programmeerbaar via mastermedia. Verschillende optionele mastermedia verkrijgbaar om de functionaliteit van de cilinder te verhogen (Zie pagina 23 e.v.). Online programmeerbaar via draadloos netwerk 868 MHz en extra OMEGA-software (niet meegeleverd). Koppeling naar een noodopeningsapparaat. Tweekleurige LED-ring voor de optische signalisatie. Akoestische signaalgever voor de statusindicatie en voor bevestigingssignalen. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 16 van 63

17 Inleiding 5.2 Programmering met de OMEGAsoftware Het beheer en de programmering van sluitsystemen kan ook online plaatsvinden via een draadloze verbinding of een optionele RF-Stickl (zie ook afbeelding op bladzijde 18). De volgende componenten zijn nodig voor het draadloze systeem: Recente PC (Nr. 1,2) met besturingssysteem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012 (Windows XP en Windows Server 2003 worden niet langer ondersteund), min. 1 GB RAM, vrije ruimte op de harde schijf min. 1 GB Netwerkkaart met TCP/IP-protocol (voor de installatie met Access Points) CD-ROM-player voor de installatie van software vanaf een informatiedrager Een vrije USB-aansluiting voor het gebruik van de programmeerkabel (optioneel) Een bestaande internet-verbinding om van OMEGAquicksupport gebruik te maken Beeldscherm met een resolutie van minstens pixel of Pixel (netbook-resolutie) CEStronics Suite-software. Een geldige licentie voor de Software-Suite. OMEGA RF-NET Access Point (Nr. 3, maximaal tien apparaten per Access Point) Minstens één sluitapparaat (Nr. 4, sluitcilinder, beslag, wandterminal) Optionele RF-Stick (Nr. 5). Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 17 van 63

18 Inleiding Opzetten van een draadlos network Opzetten van een systeem voor manuele programmering Voor meer informatie kunt u het handboek over de CEStronics Suite-software raadplegen. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij Leveringsomvang Controleer vóór de montage en ingebruikname de inhoud van de verpakking en de leveringsomvang. Controleer nieuwe apparaten op transportschade en meld deze onmiddellijk aan uw dealer. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 18 van 63

19 Inleiding Apparaatoverzicht 1 Cilinderlichaam 2 Sluithendel 3 Elektronicamodule met batterijvak 4 Bevestigingsschroeven voor de knop 5 Knop 6 Lichtring 7 Leesmodule met akoestische signaalgever 8 Batterij (type SL-750/S, 3,6 V, Tadiran) 9 Speciale schroef met verzonken kop Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 19 van 63

20 Inleiding Gereedschappen Afhankelijk van uw bestelling wordt optioneel het volgende gereedschap meegeleverd: 1 Montagehulp/bewaarhouder voor combigereedschap 2 TORX-bit (voor schroef met verzonken kop) 3 Combigereedschap 4 Platte steeksleutel 5 Bandsleutel Bij de aankoop van meerdere sluitcilinders ontvangt u het Gereedschappen slechts één keer. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 20 van 63

21 Inleiding 5.4 Systeembestanddelen U kunt verschillende sluitmedia volgens uw behoeften aankopen bij een gespecialiseerde verkooppartner. 1 Sluitmedia: Met de volgende sluitmedia kunt u de sluitcilinder bedienen: Transpondersleutel Sleutelhanger Kaart van ID-Systems (EM 4102, Hitag 1, Hitag2, Hitag S, TagCoder light). 2 Sluitcilinder 3 SYSTEM-MASTER Met de SYSTEM-MASTER kunt u PROGRAM-MASTERS voor het systeem autoriseren. Voor elk systeem is er slechts één System-Master. 4 PROGRAM-MASTER: Met de PROGRAM-MASTERS kunt u sluitmedia voor de bediening van de sluitcilinder autoriseren. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 21 van 63

22 Inleiding U kunt mechanische sluitcilinders en elektronische sluitcilinders resp. toegangsterminals in één systeem combineren. In dit geval kunt u transpondersleutels voor mechanische en elektronische sluitcilinders van CEStronics gebruiken. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 22 van 63

23 Inleiding 5.5 Mastermedia Voor bijkomende informatie staat de programmeerhandleiding voor het OMEGAsysteem ter beschikking. Deze kunt u gratis vinden op Met mastermedia kunnen andere functies manueel worden ingesteld, zonder dat er extra hulpmiddelen nodig zijn zoals een PC of programmeerapparaat. U kunt verschillende mastermedia volgens uw behoeften aankopen bij een gespecialiseerde verkooppartner SYSTEM-MASTER Met de System-Master stelt u de installatietoewijzing in. De System-Master kent alle autorisaties op het hoogste autorisatieniveau toe. Per installatie kan er slechts één geldige System-Master zijn. Met de System-Master autoriseert u tot tien Program-Masters. Per systeem zijn in de basisuitrusting respectievelijk één System-Master en één Program-Master nodig om uw sluitapparaten te programmeren. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 23 van 63

24 Inleiding PROGRAM-MASTER Met de Program-Master autoriseert en wist u uw sluitmedia TIME-MASTER Met de Time-Master stelt u de openingstijd van de sluitcilinder of van de toegangsterminal in. Gedurende de openingstijd verleent uw sluitapparaat de vrije toegang: Bij sluitcilinders is het de ingekoppelde tijd. Zodra de Time-Master werd herkend, geeft de cilinder of de wandterminal in een seconde-interval en de lengte van de openingstijd een akoestisch signaal en signaleert daarmee de lengte van de ingestelde tijd RELEASE-MASTER Met de Release-Master brengt u de cilinder of wandterminal in de vrijgavetoestand. In de vrijgavetoestand worden er geen Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 24 van 63

25 Inleiding media gelezen. De sluitcilinders of wandterminals zijn permanent geopend: De cilinder verleent permanent vrije toegang BLOCK-MASTER Met de Block-Master brengt u de cilinder of wandterminal in de blokkeertoestand. In de blokkeertoestand worden alle media steeds afgewezen. De sluitcilinders of wandterminals zijn permanent geblokkeerd: De sluitcilinder blokkeert permanent en weigert permanent de vrije toegang RF-INI-MASTER Met de RF-INI-Master brengt u de cilinder of wandterminal in de draadloze modus. In deze modus probeert uw sluitcilinder of wandterminal een verbinding te maken met de OMEGA-server, om nieuwe programmeeropdrachten te ontvangen. Eveneens worden de opgeslagen gebeurtenissen van de sluitcilinder of van de wandterminal doorgestuurd. Programmeeropdrachten en gebeurtenissen worden cyclisch doorgestuurd. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 25 van 63

26 Inleiding RF-TRACE-MASTER Met de RF-TRACE-MASTER kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding tussen het Access Point en hun toegangssystemen controleren. Hou de RF-TRACE-MASTER ongeveer twee seconden voor uw toegangssysteem. De functie wordt onmiddellijk uitgevoerd. De RF-TRACE-MASTER maakt volgende signalisatie van uw toegangssystemen mogelijk: Als de groene LED van uw OMEGA-cilinder, beslag of wandterminal met enkelvoudige signalisatie knippert, is de draadloze verbinding van voldoende goede kwaliteit Als de rode LED van uw OMEGA-cilinder, beslag of uw wandterminal knippert, is er geen draadloze verbinding. Controleer de draadloze verbinding op storingen. Tijdens de controle verloopt de signalisatie aan het Access Point zoals aan het sluitsysteem. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 26 van 63

27 De sluitcilinder in een deurslot monteren 6 De sluitcilinder in een deurslot monteren LET OP Beschadiging van de sluitcilinder bij onoordeelkundige montage. De montage van de sluitcilinder mag alleen worden uitgevoerd door deskundige personen. Deze moeten door CEStronics of een gespecialiseerde partner van CEStronics geïnstrueerd zijn in de werking van het product. LET OP Schade aan de elektronische module mogelijk. Vervang de batterij onmiddellijk nadat het batterij-laag-alarm voor het eerst is afgegaan. Controleer vóór de montage of het cilinderlichaam de juiste lengte heeft voor het deurslot. Meet daarvoor de dikte van het deurblad en de lengte van het cilinderlichaam. De sluitcilinder wordt vooraf gemonteerd en met een ingelegde batterij geleverd. Vóór de montage moet u de sluitcilinder eerst demonteren. Daarvoor en voor de montage hebt u de volgende gereedschappen nodig: Combigereedschap Schroevendraaier met TORX-bit-element Montagehulp. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 27 van 63

28 De sluitcilinder in een deurslot monteren WAARSCHUWING Door functiestoringen kunnen personen in gevaarlijke situaties de deur niet openen en gewond raken of gedood worden. Controleer of de sluitcilinder geschikt is voor uw deursysteem. Monteer de sluitcilinder alleen in deursloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. In geval van twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deur of van het deurslot. WAARSCHUWING Door functiestoringen kunnen personen in gevaarlijke situaties de deur niet openen en gewond raken of gedood worden. Monteer de sluitcilinder niet in deuren met paniekfuncties, zoals bijv. nooddeuren. Monteer de sluitcilinder alleen in deursloten, waarbij knopsystemen toegestaan zijn. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 28 van 63

29 De sluitcilinder in een deurslot monteren 6.1 Het knop monteren AANWIJZING De knoppen kunnen door reiniging met oplosmiddelen worden beschadigd. Reinig de knoppen uitsluitend met een zachte, vochtige doek. Gebruik voor de reiniging geen oplosmiddelen. De buitenknop van de sluitcilinder is ter verbetering van de weersbestendigheid gewijzigd: 1 = Kap 2 = Leesmodule 3 = Verbindingskabel 4 = Bevestigingsschroeven 5 = Knophuls 6 = Flens voor de knop Daarom dient u bij demontage te handelen als hieronder is beschreven: Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 29 van 63

30 De sluitcilinder in een deurslot monteren 1. Breng de platte steeksleutel achter de buitenknop in positie zoals hiernaast is afgebeeld. Maak de kap van de buitenknop (1) los door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien. Gebruik a.u.b. de bandsleutel om de kap los te maken. 2. Trek de leesmodule (2) voorzichtig uit de houders in de Knophuls (5). Gebruik daarvoor geen gereedschap. 3. Trek de klembrug voorzichtig in de richting van de pijl (1), om ze los te maken van de bus van de leesmodule. Trek de stekker van de verbindingskabel vervolgens uit de bus van de leesmodule (2). Let op de positie van de verbindingskabel. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 30 van 63

31 De sluitcilinder in een deurslot monteren 4. Draai de beide schroeven van binnen in de Knophuls los met het combigereedschap (optioneel gereedschap of inbusschroevendraaier, SW 2,5 mm). Trek de Knophuls voorzichtig uit. Stel de verbindingskabel niet bloot aan mechanische belastingen.! Let er later bij de montage op dat de uitsparing in de plastic behuizing boven de aansluiting voor het noodstroom-apparaat ligt. Om de buitenknop weer te monteren voert u de stappen 1 t/m 4 in omgekeerde volgorde uit. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 31 van 63

32 De sluitcilinder in een deurslot monteren 6.2 Montage-instructie cilinder LET OP Beschadiging van de sluitcilinder door binnendringend regenwater mogelijk. Zorg ervoor dat de deur niet aan slagregen wordt blootgesteld. Laat de deur bij regen niet openstaan. IP 40 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm, geen bescherming tegen water De sluitcilinder uitpakken Neem de sluitcilinder uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zoals folie, vulmateriaal en verpakkingskarton. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 32 van 63

33 De sluitcilinder in een deurslot monteren 6.3 Het cilinderlichaam monteren Het cilinderlichaam wordt in het profielcilindergat op het deurslot geplaatst. VOORZICHTIG De deur kan bij de montage dichtvallen en het zou kunnen dat u de deur niet meer kunt openen. Beveilig de deur bij de montage tegen dichtvallen. Zorg ervoor dat u over een geautoriseerd sluitmedium beschikt. Zorg ervoor dat u de autorisaties voor de desbetreffende sluitcilinder correct toekent. Hoe u een sluitmedium autoriseert, vindt u terug in de bijgevoegde programmeerhandleiding. Om de positie van het deurbeslag en van het deurslot te controleren, gaat u als volgt te werk: Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 33 van 63

34 De sluitcilinder in een deurslot monteren Plaats het cilinderlichaam in het profielcilindergat van het deurslot. Draai de binnenknop, om de soepele beweging van de sluithendel te controleren. Als de sluithendel geen soepele beweging heeft, dan neemt u het cilinderlichaam opnieuw uit het profielcilindergat. Controleer de foutloze werking van het deurslot. Als het deurslot niet foutloos functioneert, neem dan contact op met de fabrikant van het deurslot. Herhaal vervolgens de voorgaande stappen voor de montage van het cilinderlichaam. LET OP De sluitcilinder kan bij de montage met een boormachine of een accuschroevendraaier worden beschadigd. Gebruik voor de montage van de sluitcilinder geen accuschroevendraaier of een boormachine. Gebruik uitsluitend het aangegeven gereedschap. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 34 van 63

35 De sluitcilinder in een deurslot monteren Om na de complete montage van de sluitcilinder nog een keer de soepele beweging van de sluithendel te kunnen controleren, schroeft u de schroef met verzonken kop nog niet vast. Plaats de schroef met verzonken kop in het deurslot en schroef deze eerst slechts zo ver aan, dat ze vlak afsluit met de sluitplaat. Om de soepele beweging van de sluithendel nogmaals te controleren, draait u de binnenknop. Als de beweging van de sluithendel soepel is, draait u de schroef met verzonken kop handvast aan. Hoe u de sluitcilinder in gebruik kunt nemen, leest u in het volgende hoofdstuk Het deurslot bedienen. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 35 van 63

36 Het deurslot bedienen 7 Het deurslot bedienen 7.1 Juiste deurbediening LET OP Beschadiging van de knopcilinder door verkeerde deurbediening is mogelijk. Gebruik uitsluitend de deurkruk/greep voor het opentrekken en dichtduwen van de deur. Trek de deur niet aan desleutel open: Trek de deur niet aan de knop open: Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 36 van 63

37 Het deurslot bedienen De sluitcilinder is uitgerust met een leesinrichting. Om het deurslot te openen, hebt u een sluitmedium nodig. Dit moet geautoriseerd zijn voor de vrijgave van deze sluitcilinder. Hoe u sluitmedia autoriseert, vindt u terug in de bijgevoegde programmeerhandleiding Passieve sluitmedia (125 khz-serie) Draai de buitenknop enkele grendelstappen. Houd uw geautoriseerd sluitmedium (1) binnen twee seconden voor de buitenknop (2) van de sluitcilinder. De leesmodule in de buitenknop herkent het sluitmedium. De lichtring van de sluitcilinder signaleert de vrijgave door het groene LED-lampje. De koppeling tussen de buitenknop en de sluithendel wordt tot stand gebracht. Draai de buitenknop, om de deur te openen. Laat de knop na het openen van de deur meteen weer los. U behoeft de knop niet terug te draaien. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 37 van 63

38 Het deurslot bedienen Actieve sluitmedia (-serie) Beweeg met uw geautoriseerd sluitmedium (1) binnen het leesgebied van de sluitcilinder. Deze afstand bedraagt ca. 70 cm. U moet het sluitmedium daarbij niet in de hand houden. De leesmodule in de buitenknop herkent het sluitmedium. Draai de buitenknop enkele grendelstappen. De sluitcilinder geeft een kort signaal en signaleert daardoor de vrijgave. Binnen de vrijgavetijd kunt u het sluitproces uitvoeren. Gedurende deze vrijgavetijd reageert de sluitcilinder niet op andere sluitmedia. Om het deurslot te openen, draait u de buitenknop in de desbetreffende richting (2). Laat de knop na het openen van de deur meteen weer los. U behoeft de knop niet terug te draaien. Wanneer u een sluitmedium gebruikt, dat niet werd geprogrammeerd voor de vrijgave van de sluitcilinder, knippert de rode lamp in de LED-ring van de sluitcilinder vier keer en weerklinkt er vier keer achter elkaar een akoestisch signaal. De koppeling tussen de sluithendel en de buitenknop wordt niet tot stand gebracht. U kunt de buitenknop vrij draaien, zonder het deurslot te kunnen ontgrendelen. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 38 van 63

39 Programmeren met RF-stick 8 Programmeren met RF-stick Met de optionele RF-stick kunt u uw toegangsapparaten (sluitcilinder, IES-beslag, wandterminal) draadloos manueel programmeren. Het draadloze bereik van de RF-stick bedraagt tot tien meter. Voor meer informatie kunt u het handboek over de CEStronics RF-stick raadplegen. Dit is gratis verkrijgbaar bij Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 39 van 63

40 Programmeren met RF-stick De RF-stick is verkrijgbaar in drie verschillende pakketten: RF-stick RF-stick - set RF-stick programmeerpakket Bevat enkel de RF-stick en een CD-ROM (met gebruikershandleiding), voor de functionele uitbreiding van bestaande online en offline installaties. Bevat de OMEGA RF-stick, de RF-stick Master, de OMEGA System Master, een CD-ROM met de CEStronics - softwaresuite als back-upmedium en een USB-stick met de programmabestanden en licenties. Bevat een netbook incl. Voorgeïnstalleerde CEStronics - softwaresuite met licentie voor één systeem, de OMEGA RF-stick, de RF-stick Master, de OMEGA System Master, een USB-stick met het licentiebestand en de gegevensbestanden en een CD-ROM met de CEStronics - softwaresuite als back-upmedium. Voor de autorisatie van de programmering hebt u altijd de RF- STICK-MASTER nodig. Om met de RF-stick te kunnen werken, gaat u als volgt te werk: Autoriseer de RF-STICK-MASTER op uw toegangsapparaat: Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 40 van 63

41 Programmeren met RF-stick Steek de RF-stick in een vrije USB-poort op uw PC (of netbook). Start de Software-Suite en meld u aan. Na enkele seconden krijgt u in de statusbalk de beide statusmeldingen Installatie gereed en RF-stick gereed. Voer uw wijzigingen aan uw sluitsysteem uit. U krijgt vervolgens een nieuwe statusmelding Programmering noodzakelijk. Druk in het menu Overige op de knop Wijzigingen programmeren. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 41 van 63

42 Programmeren met RF-stick Of ga in de menubalk naar de vermelding Programmeren en klik op de knop Alle apparaten opnieuw programmeren. U krijgt twee nieuwe statusmeldingen in de statusbalk: Programmering loopt en RF-stick gereed voor programmering. Begeeft u zich met uw notebook/netbook in de buurt van uw toegangssystemen (max. afstand 10 m). Houd de RF-STICK-MASTER voor uw toegangsapparaat. Als de afstand tussen de RF-stick en het toegangsapparaat te groot is (groter dan tien meter), dan signaleert uw toegangsapparaat de ontbrekende verbinding met een lang geluidssignaal en brandende rode LED s. Bij het herkennen van de RF-STICK-MASTER geeft uw toegangsapparaat een lang geluidssignaal en de groene LED s branden gedurende ca. vijf seconden. Wanneer de overdracht begint, knipperen de groene LED s tot aan het einde van de gegevensoverdracht. Na een complete gegevensoverdracht wordt de programmeeropdracht uit de lijst Programmeerstatus verwijderd. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 42 van 63

43 De batterij van de sluitcilinder vervangen 9 De batterij van de sluitcilinder vervangen Als het batterij-laag-alarm afgaat, moet u de batterij van de sluitcilinder zo snel mogelijk vervangen, om beschadiging van de sluitcilinder te vermijden. Het alarm voor lage batterijspanning weerklinkt, wanneer de batterijcapaciteit zwakker wordt. In dit geval hoort u bij iedere sluitpoging een zeer lang akoestisch signaal. De batterij bevindt zich in de elektronicamodule in de binnenknop. Om de batterijen te kunnen verwisselen is het noodzakelijk dat de meenemer tegen een aanslag kan worden gedraaid. Het is daarom aan te bevelen het verwisselen van batterijen door te voeren als de cilinder is ingebouwd. Daarbij gaat u als volgt te werk: LET OP De deur kan niet meer worden geopend, wanneer de batterij volledig leeg is. Vervang de batterij daarom altijd na het eerste alarm voor lage batterijspanning. Indien de batterij volledig leeg is, moet de deur met een noodopeningsapparaat worden geopend (zie pagina 50, hoofdstuk Noodopening ). Bij een batterijvervanging blijft de programmering in het geheugen van de sluitcilinder behouden. In de draadloze modus moet u de tijd niet zelf opnieuw instellen, aangezien de actuele tijd wordt doorgestuurd door de -software. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 43 van 63

44 De batterij van de sluitcilinder vervangen Indien u uw sluitapparaten met mastermedia programmeert, bestaat de mogelijkheid van de tijdinstelling niet. LET OP De behuizing van de elektronicamodule of de elektronica van de sluitcilinder kan worden beschadigd. Gebruik alleen batterijen van het type SL750/S Tadiran met 3,6 V. Draai de drie schroeven aan de binnenknop los met het combigereedschap (driekanteschroevendraaier). Bied een ingeprogrammeerde transponder aan bij een knop. Draai tijdens de toegangstijd de binnenknop ca. 30 naar links. Trek de binnenknop voorzichtig in de richting van de pijl van zijn bevestiging. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 44 van 63

45 De batterij van de sluitcilinder vervangen LET OP U kunt de batterij, de behuizing van de elektronicamodule of de elektronica beschadigen, wanneer u de batterij met een voorwerp uit het batterijvak neemt. Verwijder de batterij alleen met de hand. Gebruik daarvoor geen voorwerpen. LET OP Beschadiging van de sluitcilinder is mogelijk. De batterij moet binnen een uur worden vervangen. Controleert u of de laag energieniveau is ook na de batterijen. Als dat zo is, herhaal de vervanging van de batterij. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 45 van 63

46 De batterij van de sluitcilinder vervangen Verwijder de plastic kap van het batterijvak (1). Druk de plastic kap met de vingernagel van uw duim naar opzij weg. Gebruik daarvoor geen gereedschap. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 46 van 63

47 De batterij van de sluitcilinder vervangen Neem de batterij uit het batterijvak. Plaats de nieuwe batterij met inachtneming van de polariteit in het batterijvak. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 47 van 63

48 De batterij van de sluitcilinder vervangen LET OP Foutief ingezette batterijen kunnen onherstelbare beschadigingen aan uw sluitcilinder veroorzaken. Plaats de batterijen uitsluitend met de correcte polariteit in uw sluitcilinder. Laat in geval van een foutief ingezette batterij uw sluitcilinder controleren door uw gespecialiseerde partner. Breng de plastic kap opnieuw aan op het batterijvak. Schuif de knophuls in een hoek van 30 naar links, in de geleidingen (1). Controleer of de drie bevestigingsschroeven in de drie geleidingen (1) terechtkomen. Schuif de knophuls door tot de aanslag. Bied een ingeprogrammeerde transponder aan en draai de knop zo lang tot de meenemer blokkeerd. Draai de knophuls 30 met de klok mee naar rechts tot de aanslag. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 48 van 63

49 De batterij van de sluitcilinder vervangen Controleer of de eindpositie in de drie geleidingen (1) is bereikt. Let op dat bij het aanbrengen van de knophuls de drie gaten voor het noodstroomapparaat in één lijn liggen met de drie gaten in het elektronicadeel. Draai de drie schroeven aan de binnenknop vast met het combigereedschap (driekante schroevendraaier). Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 49 van 63

50 Noodopening 10 Noodopening Voor het geval dat de batterij leeg is, kunt u de sluitcilinder aansluiten op een noodopeningsapparaat en voorzien van de nodige bedrijfsspanning. Het desbetreffende sluitmedium is eveneens nodig voor het openen van de deur, om de toegangsautorisatie te verzekeren. Het noodopeningsapparaat behoort niet tot de leveringsomvang van de sluitcilinder. U kunt dit aankopen via een gespecialiseerde partner. LET OP Na een noodopening is de sluitcilinder niet meer beveiligd. In dit geval kunt u de sluitcilinder niet meer langs buiten vergrendelen. U kunt de sluitcilinder pas opnieuw vergrendelen, nadat u een nieuwe batterij hebt geplaatst. Plaats na iedere noodopening een nieuwe batterij in het batterijvak van de elektronicamodule. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 50 van 63

51 Verlies van een master- of sluitmedium 11 Verlies van een master- of sluitmedium LET OP Een onbevoegde kan een mastermedium in zijn bezit krijgen en daarmee het sluitsysteem manipuleren. Bewaar alle mastermedia op een veilige plek. Zorg ervoor dat ze niet in de handen van onbevoegden terechtkomen. LET OP Bij verlies van een mastermedium kan een mogelijke vinder het sluitsysteem manipuleren. Laat bij verlies van een mastermedium de sluitcilinder resp. de toegangsterminal alleen initialiseren door personen die door CEStronics of een gespecialiseerde partner van CEStronics in de werking van het product geïnstrueerd zijn. Bij een initialisatie worden alle autorisaties voor deze sluitcilinder gewist. Bij verlies van één van de sluitmedia neemt u contact op met een gespecialiseerde partner. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 51 van 63

52 Zorg 12 Zorg Reinig de externe, toegankelijke delen van uw sluitsystemen zoals knoppen, knophulzen, afdekkingen, plaatjes enz. met een zachte, lichtvochtige doek. LET OP Risico op beschadiging van het oppervlak van de OMEGA-cilinder. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten om beschadigingen aan uw sluitsystemen te vermijden. 13 Onderhoud Laat de sluitcilinder elk half jaar uitsluitend door CEStronics of een gespecialiseerd partnerbedrijf onderhouden en op foutloze werking controleren, om beschadiging van uw sluitcilinder te vermijden. Vervang de batterijen volgens een vastgelegd onderhoudsschema. Vervang lege batterijen direct na het eerste batterij-laagalarm. Koop tijdig vervangbatterijen. 14 Onderdelen Voor desluitcilinder zijn er geen reserveonderdelen nodig, die u moet vervangen. Voor ondersteuning in geval van onderhoud dient u contact op te nemen met uw gespecialiseerde partner. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 52 van 63

53 Fouten oplossen 15 Fouten oplossen Symptoom Het deurslot opent niet als er een sluitmedium wordt voorgehouden. Mogelijke oorzaak en oplossing U hebt een ongeautoriseerd sluitmedium gebruikt. Gebruik een geautoriseerd sluitmedium. De batterij is leeg. Vervangen van de batterij van de sluitcilinder door een nieuwe batterij (zie pagina 38). U hebt het sluitmedium op te grote afstand van de buitenknop van de sluitcilinder gehouden. Houd het sluitmedium dichter bij de buitenknop. Indien de fout toch niet kan worden opgelost, neem dan contact op met uw gespecialiseerde partner. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 53 van 63

54 Transportinstructies 16 Transportinstructies Sluitcilinders kunnen elkaar over en weer beïnvloeden indien ze te dicht naast elkaar liggen of als ze te dicht bij de sluitmedia liggen. Daardoor raakt de batterij ontladen. Teneinde een onderlinge beïnvloeding bij het transport van sluitcilinders te vermijden, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: Zorg ervoor dat tussen de sluitcilinders een onderlinge afstand van minstens 5 cm bestaat. Transporteer de sluitcilinders niet samen met pasjes of sluitmedia. Transporteer de sluitcilinders alleen met gemonteerde leesinrichting. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 54 van 63

55 Afvoeren 17 Afvoeren Gooi de sluitcilinder, batterijen of delen van de sluitcilinder in geen geval weg bij het normale huisvuil. Informeer bij uw stads- of gemeentebestuur naar de mogelijkheden voor recycling of een milieuvriendelijke en correcte afvoer van het apparaat. Lever gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt. LET OP Lege batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval. Lege batterijen moeten ingeleverd worden bij het gemeentelijk kca inzameldepot of bij CES. Indien mogelijk in de orginele verpakking inleveren en kortsluitveilig verpakken. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 55 van 63

56 Technische gegevens 18 Technische gegevens 1 Buiten 2 Binnen Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 56 van 63

57 Technische gegevens Afmetingen knop Aansluitwaarden Lengte: ca. 63 mm, Diameter: ca. 40 mm Aantal sluitmedia max Aantal mastermedia Batterij: 3,6 V; Type SL-750/S, Tadiran max. 1 SYSTEM-MASTER max. 10 PROGRAM-MASTERS Toegestane temperatuur aan de binnenknop Niet-toegestane atmosferen Gebruiksduur van de sluitcilinder Levensduur van de batterij 0 C tot + 50 C Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater) volgens DIN/EN Eén jaar bij 80 sluitcycli/dag Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 57 van 63

58 Verklaring van belangrijke begrippen 19 Verklaring van belangrijke begrippen Leesmodule Mastermedia Noodopening Profielcilindergat De leesmodule is gemonteerd in de buitenknop van de sluitcilinder. Hij herkent sluitmedia. Media voor de programmering van de sluitcilinder. In het systeem bestaan er twee soorten mastermedia, de SYSTEM-MASTER en de PROGRAM-MASTER. Optionele transponderkaarten hebben eveneens de status van mastermedium. Openen van de elektronische sluitcilinder zonder sluitmedium. Voor de noodopening hebt u een noodopeningsapparaat nodig. Uitsparing in het deurslot voor de profielcilinder. PROGRAM-MASTER Mastermedia, die voor de programmering van sluitmedia autoriseren. Sluitmedium SYSTEM-MASTER Transponder Medium, waarmee u een elektronische sluitcilinder kunt ontgrendelen en vergrendelen. Mastermedium, waarmee u PROGRAM- MASTERS voor het systeem kunt autoriseren. Voor elk systeem is er exact één SYSTEM-MASTER. Een transponder is een draadloos communicatie- of controlemedium, dat binnenkomende signalen registreert en er automatisch op antwoordt. Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 58 van 63

59 Overzicht van de signalen 20 Overzicht van de signalen Normale werking met sluitmedia Betekenis Toegelaten toegang Niet-toegelaten toegangspoging Signaaltype Signaal Beeper LED groen Beeper LED rood 1 kort 1 kort 4 kort 4 kort Programmering met mastermedia Betekenis Start van de programmering Einde van de programmering Bevestiging van de programmering Bevestiging van het wissen Signaaltype Signaal Beeper LED groen Beeper LED groen Beeper LED groen Beeper LED groen 1 kort Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is 1 lang Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is 1 kort Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is 2 kort, na 2 s. Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is Aan- en uitschakelen van de officefunctie Betekenis Activeren met sluitmedium Deactiveren met sluitmedium Signaaltype Signaal Beeper LED groen Beeper LED groen 1 kort, 1 lang 1 lang, 1 kort Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 59 van 63

60 Overzicht van de signalen Programmering in het draadloze netwerk Betekenis Draadloze modus inschakelen Draadloze modus uitschakelen Draadloze modus uitschakelen bevestiging TRACE-signaal nog bruikbaar TRACE-signaal slecht Signaaltype Signaal Beeper LED groen Beeper LED groen 1 kort, na het verlaten van het bereik Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is 2 kort, na het verlaten van het bereik Blijft branden zolang het medium binnen het bereik is Beeper 1 lang, na het verlaten van het bereik LED groen 1 zeer kort LED rood 1 kort Storings- en foutmeldingen Betekenis Communicatiefout Fout Signaaltype Signaal Beeper LED rood Beeper LED rood 3 (kort/lang 3 (kort/lang 1 lang 1 lang Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 60 van 63

61 Overzicht van de signalen 20.1 Signalen op de sluitapparaat De signalen zijn voor alle soorten sluitmedia dezelfde (in het voorbeeld: sluitcilinder). Geautoriseerde toegang 1 x groen Niet geautoriseerde toegang 4 x rood Niet geautoriseerd mastermedium 1 x lang, rood Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 61 van 63

62 Aanwijzingen m. b. t. de fabrieksgarantie 21 Aanwijzingen m. b. t. de fabrieksgarantie Volgens onze Algemene Voorwaarden worden de volgende risico s niet door de fabrieksgarantie gedekt: Beschadigingen aan uitwendige mechanische onderdelen en beschadigingen ten gevolge van normaal gebruik en normale slijtage. Beschadigingen door gebeurtenissen of invloeden van buitenaf. Beschadigingen door foutieve bediening. Beschadigingen op grond van niet uitgevoerd onderhoud. Beschadigingen door te hoge spanning. Beschadigingen door vuur, water of rook. Alle technische gegevens en uitrustingskenmerken kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de firma CEStronics mag geen deel van deze documentatie voor om het even welk doeleinde worden verveelvoudigd of doorgegeven CEStronics GmbH, Velbert/Germany Artikelnummer: BRO Elektronische cilinder 815DK, 802/13 Pagina 62 van 63

63 C. Ed. Schulte GmbH Zylinderschloßfabrik Friedrichstraße 243 D Velbert +49 (0) CEStronics GmbH Friedrichstraße 243 D Velbert +49 (0) CESlocks GmbH Mettmanner Str. 119 D Velbert +49 (0) CESrom srl. Str. Metalurgistilor 3 D RO Sibiu +40 (0) (0) CES Austria Repräsentanz Österreich Cesar A.Carcamo +43 (0660) CESfrance SARL 8 Impasse Charles Petit F Paris +33 (0) (0) CESnederland B.V. Lage Brink 9 NL BD Apeldoorn +31 (0) (0) CESitalia srl V.d. vecchie Fondamenta, 4 Straße d.a. Gründungen 4 I Egna / Neumarkt (BZ) CES Security Solutions Ltd. Unit 6-8 Revenge Road GB-Lordswood, Chatham Kent ME58UD +44 (0) CES MIDDLE EAST A.G.P Advanced German Products LLC Authorized General Distributor of CES in Middle East PO Box UAE Dubai +971 (0) (0)

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Versie: 24.11.2005 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 De systeembestanddelen... 3 Sluitcilinder of toegangsterminal programmeren... 5 Voorbeeld van een systeemoverzicht...

Nadere informatie

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Mifare Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 01/2012 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave... 2 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming...

Nadere informatie

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem Gebruiksaanwijzing Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het doelmatige, veilige en voordelige gebruik van het noodstroomapparaat. Iedere

Nadere informatie

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 06/2011 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming... 3 1.3 Uitvoeringen... 3

Nadere informatie

Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A. Montage- en bedieningshandleiding

Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A. Montage- en bedieningshandleiding Elektronische dubbele knopcilinder OMEGA ACTIVE 815DK-II-A Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.51, 11/2014 Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding Programmeer-Set Bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Voorwoord... 3 1.3 Uitvoeringen... 3 1.4 Fabrikant en Service... 3 1.5 Doelgroep...

Nadere informatie

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC OMEGA LEGIC 815DK F LEGIC 815DK II LEGIC 802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming

Nadere informatie

Elektronische dubbele knopcilinder 815DK-M. Montage- en bedieningshandleiding

Elektronische dubbele knopcilinder 815DK-M. Montage- en bedieningshandleiding Elektronische dubbele knopcilinder 815DK-M Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.61, 03/2013 Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij de

Nadere informatie

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Radio sleutel Gebruikershandleiding Vertaalde Gebruikershandleiding Versie 1.0, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1 Uitvoeringen... 5 3.2 Fabrikant en

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.4, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

Montage en ingebruikname

Montage en ingebruikname Montage en ingebruikname OMEGA LEGIC WT-L-I De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de firma CEStronics

Nadere informatie

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Desktop Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4 3.2 Fabrikant

Nadere informatie

Montage en ingebruikname

Montage en ingebruikname Montage en ingebruikname OMEGA LEGIC WT-L-II De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de firma C. Ed.

Nadere informatie

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare Draadloze online toegangscontrole www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare 2 OMEGA Mifare is een uiterst flexibel online systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in

Nadere informatie

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.2, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX Veilig elegant en flexibel

CES OMEGA FLEX Veilig elegant en flexibel CEStronics CES OMEGA FLEX Veilig elegant en flexibel Elektronische deurbeslagen www.ces.eu/nl Een onderneming uit de CESGRUPPE Design komt samen met flexibiliteit Hoogwaardige uitstraling, zeer eenvoudige

Nadere informatie

OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding OMEGA ACTIVE Access Point 247510F Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.26, 11/2014 Voorwoord Voorwoord Deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing helpt

Nadere informatie

RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding

RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.2, 06/2012 Voorwoord Voorwoord Deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing helpt u bij de montage

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.6, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

OMEGA ACTIVE. Handsfree, online en draadloos, toekomstgericht: Innovatieve toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA ACTIVE. Handsfree, online en draadloos, toekomstgericht: Innovatieve toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA ACTIVE Handsfree, online en draadloos, toekomstgericht: Innovatieve toegangscontrole www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA ACTIVE 2 OMEGA ACTIVE is een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor

Nadere informatie

OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch) Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch) Montage- en gebruikershandleiding OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch) Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 02/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5

Nadere informatie

CES systeem SP. Wettelijk beschermd konventioneel profiel op basis van een technisch patent. A company of CESGRUPPE

CES systeem SP. Wettelijk beschermd konventioneel profiel op basis van een technisch patent. A company of CESGRUPPE CES systeem SP Wettelijk beschermd konventioneel profiel op basis van een technisch patent www.ces.eu A company of CESGRUPPE Sluitsysteemtechnologie met patentbescherming Het SP profiel is een konventioneel

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 0, 2017 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen...

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX. Montagehandleiding Langschild ILS SKG*** Elektronische beslagen. Nederlands. Versie V0X

CES OMEGA FLEX. Montagehandleiding Langschild ILS SKG*** Elektronische beslagen. Nederlands. Versie V0X CES OMEGA FLEX Elektronische beslagen Montagehandleiding Langschild ILS SKG*** Nederlands Versie V0X Inhoud 1 Montage 3 1.1 Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de montage 3 1.2 Voorbereidingen op de montage

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding OMEGA FLEX elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.9, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.2, 03/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1

Nadere informatie

OMEGA FLEX. Toegangsmanagement voor elke toepassing (ID systeem Mifare en Legic) www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA FLEX. Toegangsmanagement voor elke toepassing (ID systeem Mifare en Legic) www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA FLEX Toegangsmanagement voor elke toepassing (ID systeem Mifare en Legic) www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA FLEX 2 OMEGA FLEX past bij elke organisatie Moderne toegangsbesturing in gebouwen

Nadere informatie

OMEGA Mifare-wandterminals WT-M-I/WT-M-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

OMEGA Mifare-wandterminals WT-M-I/WT-M-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing OMEGA Mifare-wandterminals WT-M-I/WT-M-II Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.42, 09/2012 Voorwoord Voorwoord Deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.4, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen...

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Halve knopcilinder F815DK-x-½. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Halve knopcilinder F815DK-x-½. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Halve knopcilinder F815DK-x-½ Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 03/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

CES Systeem DU. Innovatief sluitsysteem met 3D-profilering. Veiligheid zonder compromis. A company of CESGRUPPE

CES Systeem DU. Innovatief sluitsysteem met 3D-profilering. Veiligheid zonder compromis.  A company of CESGRUPPE CES Systeem DU Innovatief sluitsysteem met 3D-profilering Veiligheid zonder compromis www.ces.eu A company of CESGRUPPE Innovatieve sluitsysteemtechnologie met gepatenteerde beveiliging Het CES systeem

Nadere informatie

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Omega Active Omega Active Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen die zich flexibel aanpassen aan de meest

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Anti-paniek knop-blindcilinder F802/13-x-AP. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Anti-paniek knop-blindcilinder F802/13-x-AP. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Anti-paniek knop-blindcilinder F802/13-x-AP Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.1, 07/2012 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen...

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Knop-blindcilinder F802/13-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Knop-blindcilinder F802/13-x. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Knop-blindcilinder F802/13-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.1, 08/2012 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Intelligent Electronic Shield. OMEGA Mifare IES. Montage- en bedieningshandleiding

Intelligent Electronic Shield. OMEGA Mifare IES. Montage- en bedieningshandleiding Intelligent Electronic Shield OMEGA Mifare IES Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.32, 05/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Intelligent Electronic Shield OMEGA FLEX IES. Montage- en bedieningshandleiding

Intelligent Electronic Shield OMEGA FLEX IES. Montage- en bedieningshandleiding Intelligent Electronic Shield OMEGA FLEX IES Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.2, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 5 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd)

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd) 1. Verkorte handleiding private-knopcilinder met intelligentknop. Eenzijdige elektronische autorisatie. standaardlengte 30/30mm (Lengte vanaf 26/26 mogelijk). Eén elektronische knop en één mechanische

Nadere informatie

Programmer CP 100. Korte gebruiksaanwijzing

Programmer CP 100. Korte gebruiksaanwijzing Programmer CP 100 Korte gebruiksaanwijzing Inleiding Inleiding Verschillende elementen van deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van vastgelegde lay-outkenmerken. Zo kunt u gemakkelijk onderscheiden of

Nadere informatie

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Over deze handleiding... 2 In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden... 2 Houd apparaten met batterijvoeding buiten bereik van kinderen... 3

Nadere informatie

OMEGA Mifare IES-RF-Master-Set. Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA Mifare IES-RF-Master-Set. Montage- en bedieningshandleiding OMEGA Mifare IES-RF-Master-Set Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 1.21, 05/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1 Uitvoeringen...

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Digitale sluitcilinder 3061 VdS-Version

Digitale sluitcilinder 3061 VdS-Version Stand: Juni 2006 Inhoudsopgave 1.0 Werkingsprincipe 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Openen en sluiten aan de buitenkant 3 1.3 Openen en sluiten aan de binnenkant 3 2.0 Speciale uitvoeringen 4 2.1 FH-versie 4 2.2

Nadere informatie

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest NL Installatiehandleiding Draadloos mini-magneetcontact 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 44 - Inhoud Voorwoord...- 46 - Aanwijzingen over de batterij...-

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Personenweegschaal MD 13523

Personenweegschaal MD 13523 Personenweegschaal MD 13523 Handleiding Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Over dit toestel... 2 Algemeen... 2 Op de juiste wijze omgaan et batterijen... 3 Repareer het toestel nooit zelf... 3 Inhoud van

Nadere informatie

Handleiding Code Combi B 30

Handleiding Code Combi B 30 Handleiding Code Combi B 30 Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot gebruikt. Met de bijgevoegde noodsleutel kunt u altijd het slot openen; ook als de elektronica onverhoopt niet functioneert.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

GEPERSONALISEERDE WIRELESS DEURBEL

GEPERSONALISEERDE WIRELESS DEURBEL GEPERSONALISEERDE WIRELESS DEURBEL 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Algemene info... 2 2.1 De buitenmodule... 2 2.2 De binnenmodule... 3 3 Configuratie van het systeem... 4 3.1 Binnenmodule... 4 3.1.1 Plaats de

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NEDERLANDS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. One Touch Automatische blikopener KC26

Gebruiksaanwijzing. One Touch Automatische blikopener KC26 Gebruiksaanwijzing One Touch Automatische blikopener KC26 Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Startknop 2 Deksel batterijvak 3 Batterijvak Schakelaar voor het losmaken van vastgeklemde 4 blikken 5 Voorste deksel

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 INTRODUCTIE De DTX-600 is een draadloze uitbreidings-handset die gebruikt kan worden samen met de Profoon DTX-600 serie draadloze telefoons. Met losse DTX-600 handsets kunt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SHL3850NC Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) ELEKTRISCHE INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedienings element 3 Slot met bevestigings elementen 4 Installatie informatie 4 Preparatie van de deur 4 Installtatie 5 Draairichting

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem, waarin max. 64 openingscodes

Nadere informatie

Multi Level Software Sloten

Multi Level Software Sloten Multi Level Software Sloten EM2050 EM3050 EM3550 Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem Nederland www.m-locks.com 2 www.m-locks.com Multi Level Software Locks V01 NE

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Draatloze veiligheidsalarmset TX-104

Draatloze veiligheidsalarmset TX-104 Technaxx * Gebruiksaanwijzing Draatloze veiligheidsalarmset TX-104 [extra: Set 3-Bewegingsdetectiesensoren TX-105] Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

HANDBOEK SMART READER

HANDBOEK SMART READER HANDBOEK SMART READER Stand per: juni 2008 Inhoudsopgave 1. BEPALINGEN... 4 1.1 PICTOGRAMMEN / AFBEELDINGEN...4 1.2 WIJZE VAN WEERGAVE...4 2. PRODUCTINFORMATIE... 4 2.1 OVERZICHT...4 2.2 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780 Programmeerstation ES0780 elock NL Inhoud 1 Inleiding...4 Over deze handleiding...4 Toelichting op de symbolen en de signaalwoorden...4 Doelgroep...4 OPERTIS Support...4 Actualiteit van de informatie...4

Nadere informatie

Open je wereld met. Elektronische toegangscontrole ENiQ

Open je wereld met. Elektronische toegangscontrole ENiQ Open je wereld met Elektronische toegangscontrole ENiQ De volgende generatie elektronische toegangscontrole DOM is al jaren de betrouwbare partner voor elektronische toegangscontrolesystemen. De onderneming

Nadere informatie

Handleiding. CALYPSO ROLL Zijwaartse zonwering. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding. CALYPSO ROLL Zijwaartse zonwering. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten CALYPSO ROLL Zijwaartse zonwering Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing Messenslijper - Art.nr. 38932 Gebruiksaanwijzing Model: KS-0601 Technische gegevens: 220-240V-50Hz, 60W Onderdelen A. grove slijpgleuf B. grove slijpgleuf C. fijne slijpgleuf D. fijne slijpgleuf E. opening

Nadere informatie

OPERTIS elock express Systeemmanagement

OPERTIS elock express Systeemmanagement Prestatiekenmerken van de -software: Systeembeheer: Databank: SQLite Gelijktijdige gebruikers: 1 Gegevensbeveiliging: Talen: Gebruiksmogelijkheid: Cliëntopties: Overzichten van de stamgegevens: Sluitschema's:

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Programmeertransponder 3067

Programmeertransponder 3067 Stand:Februari 2004 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Beveiligingskaart 3 3.0 Programmeeraanwijzingen 4 3.1 Foutmeldingen 4 3.2 Eerste programmering 4 3.3 Transponder lezen 5 3.4 Nieuwe transponder toevoegen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AMST-606 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOOS DEUR/RAAM CONTACT Lees

Nadere informatie