Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK"

Transcriptie

1 Top Topics 2013 fmcg nederland Een gezamenlijke studie van FNLI en GfK naar wat directieleden binnen de FMCG-branche in 2013 bezighoudt

2 2

3 voorwoord Het Top Topics rapport 2013 geeft u, evenals voorgaande jaren, zicht op de onderwerpen die hoog op de agenda staan in de Nederlandse levensmiddelenbranche. Dit rapport is echter, anders dan voorgaande jaren, uitsluitend gebaseerd op visie en beoordeling door 128 directieleden van bedrijven uit retail en industrie. Wij hopen hiermee de toepasbaarheid van dit rapport ten behoeve van top-to-top meetings tussen handel en industrie te hebben aangescherpt. Ook de in dit rapport opgenomen toelichting is uitsluitend gebaseerd op de visie van directieleden. Dit jaar hebben we gekozen voor een toelichting op de volgende topics: Relatie industrie en distributie Product-, merk- en formule-aanbod Consumentenmarketing Gezondheid en voeding Het onderzoek vond plaats van juli tot september De resultaten van het onderzoek zijn geheel anoniem verwerkt in dit Top Topics rapport. Naast een visie over de prioriteiten binnen hun eigen bedrijf, zijn FNLI-leden tevens gevraagd waar zij denken dat de prioriteiten bij hun handelspartners (de distributie) liggen. Omdat ook aan hen is gevraagd waar ze hun pijlen in 2013 op richten, verschaft het Top Topics rapport waardevolle inzichten. Zo geeft het antwoord op de vraag waar de kansen voor samenwerking liggen. Ook wordt er aandacht besteed aan de onderwerpen waar juist wat meer diplomatie en aandacht wordt vereist. We bedanken alle deelnemers aan het onderzoek voor hun visie, maar uiteraard ook de experts die in dit brancherapport hun visie geven op de verschillende Top Topics. Wij hopen dat u volgend jaar wederom deel wilt nemen. Wij gaan ervan uit dat de inzichten uit dit brancherapport de juiste kansen blootleggen voor uw bedrijf, maar ook voor de relatie tussen de industrie en distributie. Namens, Philip den Ouden Directeur FNLI Wil Klein Directeur FMCG Nederland GfK Panel Services Voorwoord 3

4 Investeren in innovatie en het behouden van consumentenvertrouwen Inleiding Philip den Ouden Directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) Voor het vierde jaar op rij presenteert de FNLI in samenwerking met GfK een vooruitblik op de Top Topics onder CEO s in de levensmiddelenindustrie en de retail. Aan de kant van de industrie staat de handelsrelatie tussen producent en retail voor het vierde jaar op rij bovenaan. In de boardroom van levensmiddelenproducenten wordt de relatie met de retailers meer dan ooit ervaren als van levensbelang. Belangrijker zelfs dan de onderlinge concurrentiestrijd. Tegelijkertijd zien we dat de waardering van het topic consumentenmarketing de laatste jaren significant is gestegen: de fabrikant wil ook buiten de supermarkt om investeren in de relatie met de consument. De retailer vindt nog altijd retail- en formuleaanbod het belangrijkste topic. Het belang van de relatie tussen fabrikant en retail en de druk die op deze relatie kan ontstaan, is de FNLI en haar leden het laatste jaar niet ontgaan. In tijden van teruglopende koopkracht van de consument, stijgende grondstofprijzen en consumentenprijzen die onder druk staan, dreigen innovatie en waardegroei in het gedrang te komen. Alleen door verdere groei van de productiviteit kan aan deze ontwikkelingen op korte termijn het hoofd worden geboden. Hoewel Nederland één van de grootste exporteurs van voedselproducten ter wereld is, staat het Nederlandse marktaandeel over de grens onder druk. Met name de zo belangrijke Europese afzetgebieden moeten gekoesterd worden. Juist voor de versterking van de positie op buitenlandse markten is hoogwaardige kennisontwikkeling en innovatie een absolute voorwaarde. Daarom is het noodzakelijk dat we blijven investeren in duurzame groei. Het topic technologie lijkt in dit onderzoek wat onderbelicht. In het kader van innovatie mogen we het belang van technologie echter niet onderschatten. Het gebruik van nieuwe technologie is een harde noodzaak voor betere producten, voor efficiënt gebruik van grondstoffen en een productieve primaire sector die een groeiende wereldbevolking voedt. Binnen de Topsector Agri&Food werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid er aan om waardering voor nieuwe technologieën naar een hoger plan te brengen is een jaar dat niet alleen in het teken staat van economische topics, ook op andere flanken moeten we ons best doen om het vertrouwen van de consument te behouden. Het tijdperk van nieuwe media is de CEO s in retail en industrie niet ontgaan: we lezen in dit rapport dat op directieniveau wordt erkend dat één mondige consument genoeg is om een merk op de knieën te krijgen. Tegelijkertijd bieden nieuwe media kansen om shoppers beter te leren kennen, begrijpen en in te spelen op behoeften. Voeding en gezondheid is een thema dat nog altijd hoog op de agenda staat. Het is een constante uitdaging om te innoveren op gezondheidskenmerken van producten en tegelijkertijd elementen als smaak en textuur te behouden. Daarom valt het te prijzen dat fabrikanten het afgelopen jaar scherpe doelen voor zoutreductie hebben neergezet en er hard wordt gewerkt aan elementen als portiegroottes en calorieën in producten. Tot slot wil ik niet onderbelicht laten dat in 2013 ook op het gebied van verduurzaming hard wordt gewerkt. Uitgangspunt is de verduurzaming van processen in plaats van verduurzaming van individuele producten. Uiteindelijk moet het voor de consument een natuurlijke keuze worden, omdat in alle ketens alle mogelijke verduurzamingsstappen worden gezet. Samenwerking tussen verschillende ketenpartners staat daarbij voorop. Verduurzaming van de voedselketen is een onderwerp waar de relatie tussen retailer en producent essentieel is. Door samen te werken op dit flank investeren beide partijen op hun beurt in duurzame groei en indirect in een duurzame relatie met de consument. 4 Inleiding

5 Top Topics 2013 FMCG nederland Management summary Management summary 5

6 Handel en industrie, duel of duet? Management summary Wil Klein Directeur FMCG Nederland GfK Voor de industrie is de relatie met de retailer opnieuw het belangrijkste topic terwijl dit voor de retail het formule-aanbod is. Hoewel de invalshoek een andere is, blijkt uit de onderliggende subtopics dat er een duidelijk focus ligt op prijsstelling en marge. De industrie heeft te maken met stijgende (grondstof)prijzen terwijl de retail mede als gevolg van de inzet van promoties wordt geconfronteerd met dalende marges. Is hier sprake van een gordiaanse knoop, of lukt het retail en industrie om er samen uit te komen? Oplossingsrichting en wijze van verbreden wijzen voor een aantal fundamentele topics immers niet in dezelfde richting. Waar de industrie een duidelijk tweesporenbeleid voert: Betere samenwerking met de retailer door bijvoorbeeld het delen van data en gezamenlijk marketing bedrijven, daarnaast het bieden van meer maatwerk en veel aandacht voor in-store communicatie Vergroten van onafhankelijkheid, mede gezien verdere toename macht retailers, door verbeteren toegevoegde waarde van de merken versus private label en ontwikkelen van alternatieve distributiekanalen zoals directe verkoop en meer en meer gebruik makend van online marketing. Fabrikant versus Retail Relatie industrie/distributie Product-, merk-, 43 retail- en formule-aanbod 57 Consumentenmarketing Gezondheid en voeding Economie en 27 consumentenvraag 35 Het concurrentieveld Corporate responsibility Voedsel- en 18 productveiligheid 8 Technologie en 15 supply chain 24 Globalisatie 9 5 Fabrikant 2013 (directie) Human resources 8 16 Retail 2013 (directie) Regelgeving 5 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Score topics fabrikant afgezet tegen retail 6 Management summary

7 Handel en industrie, duel of duet? Management summary Zien we bij de retailers een zeer duidelijke focus op: Ontwikkelen van loyaliteitsprogramma s in combinatie met private label activiteiten en private label aanbod; Tegengestelde beoordeling samenwerking en in-store communicatie gezien het sterk afnemend belang van deze sub-topics. Opvallend is overigens het gewicht dat wordt toegekend aan subtopics die kosten/opbrengsten/marge gerelateerd zijn. In praktisch alle gevallen is er sprake van een hoger en toenemend belang aan industriezijde versus retail. Gezien de conditionering van de consument/shopper op prijs en promotie is het niet verwonderlijk dat de ontwikkeling van hard-discount intensiever wordt gevolgd. Het succes van Lidl, de opname van A-merken bij Aldi en de recessie zullen hier zeker richtinggevend zijn. Het belang van gezondheid neemt niet echt toe. Dit is opmerkelijk aangezien er maatschappelijk juist wel veel aandacht voor is. Bij de industrie is het belang overigens veel nadrukkelijker, op zich begrijpelijk. Nieuwe producten en initiatieven komen immers allereerst vanuit de industrie. Met het toenemend belang van private label zou je overigens ook meer aandacht vanuit retail verwachten, dat is echter niet het geval. Opvallend ook gezien de forse omzetgroei voor gezonde en natuurlijke voeding. Wel is het belang van informatie op het etiket en informeren van de consument fors toegenomen. Top Topics fabrikant Top Topics retail Relatie industrie/ distributie Product- en merk-aanbod Consumentenmarketing Gezondheid en voeding Economie en consumentenvraag Het concurrentieveld Corporate responsibility Voedsel- en productveiligheid Technologie en supply chain Globalisatie Human resources Regelgeving Fabrikant 2013 (directie) Fabrikant 2012 (directie) Retail- en formule-aanbod Consumentenmarketing Relatie industrie/ distributie Economie en consumentenvraag Gezondheid en voeding Het concurrentieveld Technologie en supply chain Human resources Corporate responsibility Voedsel- en productveiligheid Globalisatie Regelgeving Retail 2013 (directie) Retail 2012 (directie) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ranking topics fabrikant 2013 afgezet tegen 2012 Ranking topics retail 2013 afgezet tegen 2012 Management summary 7

8 Handel en industrie, duel of duet? Management summary Dit is echter vanuit het perspectief van nieuwe wetgeving met betrekking tot informatie op etiketten die eind 2014 van kracht wordt logisch en verklaarbaar. Het beeld dat ontstaat op basis van Top Topics 2013, gehouden onder directieleden binnen de Fast Moving Consumer Goods sector, is duidelijk: Minder winkelketens, minder merken dus meer concentratie. Belang onderscheidend vermogen A-merken onderling en versus private label is nuttig en noodzakelijk. Merkrelevantie voor consumenten is voor duurzaam succes bepalend (SCA). Branchevervaging zal doorzetten, toenemend belang van online aanbieders zal concurrentie op distributie vergroten en bedreiging vormen voor zwakkere merken. Beschikbaar zijn op de plek waar de consument je zoekt wordt key. Ontwikkelen shopper loyaliteit aan retailer met behulp van promoties, verbeteren kwaliteit in-store communicatie, private label en specifieke, tailor-made (loyalty) programma s wordt het onderscheidend vermogen. Het gebruik maken van shopper segmentatie om tot een doelgroepspecifieke aanpak te komen is schieten met scherp. Anticyclisch investeren in innovaties versterkt de merkkracht in tijden van economische groei- en hoogconjunctuur. Een consument die eenmaal een alternatief heeft gevonden in een goedkoper product, zal als het goedkopere product bevalt niet meer terugkomen. Zo kan een recessie lange termijn negatieve impact hebben op het resultaat en in betere tijden onevenredig hoge investeringen vragen in termen van innovatie en marketingcommunicatie om op het gewenste niveau te presteren. Belang van nieuwe media wordt door industrie en retail wel onderkend, er is echter geen sprake van een toenemend belang of verbreding. Online marketing en (local)mobile marketing en daarmee samenhangende effectiviteitsmetingen moeten nog een behoorlijke inhaalslag maken. Gezondheid is een steeds belangrijker wordend criterium bij de consument. De aandacht maatschappijbreed en meer specifiek als gevolg van de vergrijzing biedt kansen voor het vermarkten van toegevoegde waarde producten. Daarop wordt ingespeeld, maar of het ook voldoende wordt gezien als een kans is gezien het belang hiervan -met name binnen retail- nog maar de vraag. Zowel industrie als retail moeten verantwoordelijkheid nemen, de oplossing moet van beide kanten van de onderhandelingstafel komen. Strategisch partnership samenhangend met erkenning van wederzijdse afhankelijkheid moet leiden tot duurzame groei. Het is hierbij van belang dat de aandacht voor de korte termijn plaatsmaakt voor een langere termijn samenwerkingsmodel. 8 Management summary

9 Inhoudsopgave Pagina Topic 1 Industrie- en distributierelatie 11 Topic 2 Product- en merkaanbod 15 Topic 3 Consumentenmarketing 21 Topic 4 Gezondheid en voeding (fabrikant) 25 Topic 5 Retail en Formuleaanbod 29 Topic 6 Gezondheid en voeding (retail) 33 Bijlage 1 Fabrikant vs. retail 35 Bijlage 2 Onderzoeksverantwoording 39 Bijlage 3 Informatie over FNLI en GfK 41 Inhoudsopgave 9

10 10

11 Top Topics 2013 FMCG nederland 1. Industrie- en distributierelatie 1 Industrie en distributierelatie Fabrikant Handelskosten, prijsonderhandelingen, margedruk Samenwerking (bijv. delen van data, gezamenlijke ontwikkeling, gezamenlijke marketing) Promotie activiteiten, promotie management Private label activiteiten Directe verkoop aan consument of outlet Anders nl % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ranking subtopics volgens directie fabrikant Industrie- en distributierelatie 11

12 1 Industrie- en distributierelatie Gezamenlijke verantwoordelijkheid retailers en fabrikanten voor gezonde profit pool Ewald Frenay President LEAF Middle Europe De afgelopen jaren hebben een aantal ontwikkelingen zeer sterk invloed gehad op de totale profit pool van retailers en fabrikanten. Fabrikanten hebben te maken gekregen met sterke stijgingen van voedselgrondstofprijzen. Retailers hebben zichzelf genoodzaakt tot constante verlaging van consumentenprijzen in een, nog steeds voortdurende prijzenoorlog. Deze beperking van retailers van het concurrentieveld tot prijs, voedt consumenten op in het kiezen op prijs, waarbij andere onderscheidende karakteristieken toenemend genegeerd worden. Om deze prijsfocus te versterken, wordt ook de promotiedruk opgevoerd. Mede gevoed door fabrikanten die proberen op de korte termijn volumes op peil te houden. Dat deze gezamenlijke inspanning lange termijn veelal niet leidt tot groei maar een structureel ongezonder segment door verschuiving van volumes van gezonde base naar ongezonde promo verkoop, wordt hierbij genegeerd. Het gevolg is dat vanaf de onderkant via stijgende kostprijzen, en vanaf de bovenkant door dalende consumenten prijzen, de totale profit pool voor fabrikant en retailer kleiner wordt. De combinatie van deze twee ontwikkelingen werkt als een katalysator in de verharding van onderhandelingen op de basisprijs. Maar door de toenemende druk op promoties en de eis van retailers om margecompensatie wegens door henzelf veroorzaakte lage consumentenprijzen, verschuift een groter deel van de kleiner wordende marge pool richting de retailer. Zonder dat daar direct extra groei of volumes tegenover staan. Dat betekent dat fabrikanten op het punt aan komen harder te moeten worden in hun standpunten en onderhandelingen. De limiet wordt bereikt wat redelijkerwijs aan verschuiving in de profit pool mogelijk is. Het boycotspel dat vervolgens door grote afnemers gespeeld kan worden, drijft vooral kleinere spelers ernstig in het nauw omdat zij dit niet overleven in de huidige marktomstandigheden. Het kan dan bijna ook niet anders dat dit zal leiden tot verschraling van het productaanbod en concentratie van leveranciers door bijvoorbeeld partnerships, fusies en overnames. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt aan beide kanten van de onderhandeltafel. Retailers moeten zich inspannen om zich te onderscheiden op andere dimensies dan prijs. Daarnaast moeten zij accepteren dat belonen naar prestatie noodzakelijk is om de profit pool eerlijk te verdelen en de durf hebben om hogere grondstofkosten door te berekenen. Producten hebben nu eenmaal een bepaalde kostprijs die voor een zeer significant deel door externe factoren bepaald wordt. En fabrikanten geven weliswaar op basis van kennis, ervaring en onderzoek een adviesprijs af, maar zij gaan niet over consumentenschapprijzen. Retailers kunnen dan ook niet hun hoofd in het zand steken en blijven roepen dat hun marge de verantwoordelijkheid is van fabrikanten zolang zij met hun schapprijzen consumentenadviesprijzen negeren. Fabrikanten moeten zich concentreren op voortdurende innovatie om costpush op te vangen, om te blijven vernieuwen en daarnaast hun bestaande portfolio te blijven ondersteunen. Dit is echter alleen mogelijk als daar in de profit pool verdeling ruimte voor blijft bestaan. Het is ook aan fabrikanten om voorstellen te doen op een eerlijke en motiverende manier de profit pool te verdelen en daarin prestaties te belonen. Tot slot moeten zij ook op tijd serieus aan de noodrem trekken en een sterk signaal afgeven aan retailers wanneer de bodem echt bereikt is Industrie- en distributierelatie

13 Industrie- en distributierelatie Een gezonde consument is een goede klant! 1 René Roorda Algemeen Directeur CBL Consumenten vinden gezondheid een steeds belangrijker criterium bij de keuze van hun voeding. Het CBL vindt het belangrijk dat consumenten in de supermarkt voldoende gezonde producten vinden en door het ruime aanbod ook gestimuleerd worden een gezonde leefstijl aan te houden. 64% van de consumenten geeft aan voordelig een gezonde maaltijd te kunnen samenstellen, zo blijkt uit ConsumentenTrends Consumenten worden hierbij op verschillende manieren geholpen. Enerzijds door goede informatievoorziening, anderzijds door een steeds groter aanbod gezondere of bewustere producten. Voldoende kennis over gezonde voeding en het maken van een bewuste keuze levert een belangrijke bijdrage aan een gezonder Nederland. Hierin ziet het CBL een rol weggelegd voor zichzelf, de supermarktbranche en de levensmiddelenindustrie. Scholing Samen met het Voedingscentrum heeft het CBL hard gewerkt aan de ontwikkeling van de SuperShopper rondleiding: een educatieve speurtocht in de supermarkt voor basisschoolkinderen uit groep 7 en 8. Tijdens deze rondleiding leren kinderen spelenderwijs hoe een gezond voedingspatroon eruit ziet, hoe ze bewuste keuzes maken en hoe ze etiketten moeten lezen. Daarnaast heeft het CBL ervoor gezorgd dat gezondheid vanaf 2012 een vast examenonderdeel is van de opleiding verkoopspecialist. Goed opgeleide medewerkers zijn beter in staat de consument te helpen met het maken van een gezonde keuze. In samenwerking met het Voedingscentrum heeft het CBL ook gewerkt aan een e-learningmodule voor supermarktmedewerkers over gezond en duurzaam (www.meerdanlekkerindesuper.nl). De training wordt opgenomen in het opleidingenhuis van het CBL. Duizenden verbeterde producten op de schappen Ook het Vinkje helpt de consument bij het maken van bewuste keuzes. Groen voor producten uit de Schijf van Vijf en blauw voor producten die voldoen aan de criteria voor zout, suiker, vet en vezels maar niet in de Schijf van Vijf zitten. Het logo is ook een belangrijke stimulans voor fabrikanten om producten steeds gezonder te maken omdat de criteria regelmatig worden aangescherpt. Want ook daar ziet het CBL een belangrijke impuls voor de gezondheid: het aanpassen van recepturen. Belangrijk criterium hierbij is altijd dat de smaak en de kwaliteit onveranderd goed blijft. Samen met de FNLI heeft het CBL in het voorjaar van 2011 het Platform Productsamenstelling opgericht, dat werkt aan de verbetering van de samenstelling van een aantal productgroepen. Vorig jaar is het totale zoutgebruik voor vrijwel alle groenteconserven met tonnen verlaagd. Deze producten voldoen nu minimaal aan de zoutcriteria van het Vinkje voor verwerkte groente. Dit betreft zowel de huis- als de A-merken. De producten met het lagere zoutgehalte stromen langzamerhand de schappen in. Voor de consumenten die vaak voor verwerkte groente kiezen, betekent dit ongemerkt een daling in hun dagelijkse zoutinname. Daarnaast hebben de CBL-leden, samen met de bakkersbranche, gewerkt aan normen voor de hoeveelheid zout in brood. Deze normen zullen op termijn worden verankerd in de wet, opdat ook ambachtelijke bakkers aan de norm moeten voldoen. Een andere belangrijke productgroep die een grote bijdrage levert aan de inname van zout en verzadigd vet, is vleeswaren. In nauwe samenwerking met de vleeswarenfabrikanten onderzoekt het CBL waar de verbetermogelijkheden liggen. Omdat vleeswaren populair broodbeleg zijn, zal een verbeterde samenstelling een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de consument. Het is noodzakelijk dat zoutreductie in gezamenlijkheid wordt opgepakt: de consument moet stapsgewijs wennen aan een minder zoute smaak. Dat kun je alleen bereiken door over de hele linie producten minder zout te maken. Laten we er samen voor zorgen dat de consument de gezondere keuze de gewone keuze gaat vinden! 1.2 Industrie- en distributierelatie 13

14 1 Industrie- en distributierelatie Duurzame groei realiseren vraagt om intensieve samenwerking en out-of-the-box thinking! Richard den Hollander General Manager Pepsico Om naar een echte intensieve samenwerking te gaan, is het voor de FMCG-retail van belang om van een eenzijdig korte termijn focus onderhandelingsmodel naar een meer constructief lange termijn samenwerkingsmodel te gaan. Prijs is voor de retailer onvoldoende onderscheidend, maar via merken kun je nog wel onderscheidend zijn. Belangrijke aandachtsgebieden die alleen met een langere termijn focus en samenwerking kunnen worden aangepakt zijn: Grotere focus op en het begrip van de shopper(journey) Toenemend belang van consumententrouw samenhangend met consumer engagement Multi-channel aanpak, als je als fabrikant daar geen aansluiting in vindt, mis je voor een deel de boot Overlap tussen food en non-food kanalen Digitale opportunity Het verder terugbrengen van ketenkosten & impact Door samen out-of-the box te denken en te doen, kan hier invulling aan worden gegeven. Openheid en insight sharing tussen handel en industrie is nu zeer beperkt. We zeggen dat er openheid is in de relatie, maar die is er onvoldoende. Door gezamenlijke energie te steken in het delen van data en insights -om zo gezamenlijke duurzame groeiplannen te maken en deze vervolgens gezamenlijk te implementeren- bereiken we betere resultaten. Er zijn vanuit retailerperspectief goede redenen te bedenken om hierin mee te gaan. De fabrikant beschikt over juiste data, resources om door te vertalen in commercial solutions en activatie, digital (kennis en ervaring). Daarnaast zal de fabrikant specifieke commerciële activiteiten met voldoende onderscheidend vermogen moeten ontwikkelen voor de retailer, of samen met de retailer. Uiteraard is een gezamenlijke aanpak een nadrukkelijk vertrouwen in de samenwerking een belangrijke randvoorwaarde. Kortom, deze aanpak is veel effectiever dan maandenlange onderhandelingen over condities. Daarnaast is het voor de industrie belangrijk om de juiste balans te vinden tussen: Grote, waardetoevoegende innovaties Verdere versterking van de onderscheidende positie van onze A-merken Het bieden van de juiste prijs/waarde-verhouding Meer aandacht voor verantwoorde producten en duurzaamheid Ook voor de FMCG-industrie moet het realiseren van duurzame groei de belangrijkste overkoepelende doelstelling zijn. Korte termijn groei met behulp van agressievere prijspromoties is geen doel op zich. Dit moet passen in een strategisch kader om op termijn duurzame groei te realiseren. Dit kan alleen door intensiever met onze retail partner samen te werken en out-of-the box te denken en te doen Industrie- en distributierelatie

15 Top Topics 2013 FMCG nederland 2. Product- en merkaanbod 2 Product- en merkaanbod Fabrikant Prijsstelling, assortiment, product innovatie Macht van de retailers Toegevoegde waarde van merken versus PL aanbod Maatwerk voor de distributie Business model (merk en/of private label) Merken in de foodservice Anders nl % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ranking subtopics volgens directie fabrikant 2.0 Product- en merkaanbod 15

16 2 Product- en merkaanbod Overwin je primaire reactie! Kies voor een beter uitzicht door inzicht. Bas Roelofs Director Shopper Marketing NL FrieslandCampina Investeer in innovatie, activatie en onderscheidend vermogen, juist in tijden van recessie. De basisregel om simpelweg kosten te snijden bij het eerste zuchtje tegenwind is een primaire reflex voor veel managers (en politici). En is niet per definitie juist. Zo zijn er ook veel mensen die zeker weten dat je kopje onder gaat in drijfzand. Niets is minder waar: de dichtheid van een mens is lager dan die van drijfzand (water+zand), dus we gaan slechts gedeeltelijk onder. Een voorbeeld van hoeveel rek er in bestedingen zit, is de opkomst van de tablet markt. Natuurlijk is dit een verschuiving van bestedingen, aan ons als FMCG industrie de taak om de consument de juiste proposities aan te bieden. Bij kluitjesvoetbal is het relatief gemakkelijk om op te vallen. Laten we dus ook de kansen pakken van een haperende economie. Men gaat bezuinigen en zich richten op prijs en kosten. Ook onze concullega s. Laten we een stapje verder gaan en snijden waar het kan en tegelijkertijd herinvesteren waar we het verschil kunnen maken! In economisch barre tijden zijn veel kritische middelen zowel voor retailer als leverancier beter beschikbaar (o.a. talent, buro s, GRP s, trainingen, productiecapaciteit). Dit is het moment! Laten we niet toegeven aan onze eerste reflex. Het is algemeen bekend dat consumenten en shoppers worden overladen met prikkels. Het beslissende verschil wordt dan ook gemaakt op de winkelvloer. Wie hier relevante kennis heeft, kan dat inzicht vertalen in een beter uitzicht. Onderzoek welke boodschap voor jouw shopper op de winkelvloer het verschil maakt, zodat je communicatiecampagne effectief is op de plek waar het het meeste telt: de plek van aankoop. Werk daarvandaan terug naar ATL, verpakking et cetera. Laten we daarbij als handel en industrie ook nog eens goed kijken naar de kosten van het totale assortiment. De afgelopen jaren is het aantal SKU s harder gegroeid dan het volume en zelfs de omzet. In veel gevallen is dit niet goed voor de overzichtelijkheid van het schap, de beschikbaarheid van hardlopers en de kosten in de totale keten. Wie pakt deze handschoen op en herinvesteert in groei dankzij gerichte innovatie en activatie? Of laten we de ruimte vrij aan hard discount. Niet alleen onderscheidend door prijs, maar ook door een overzichtelijk schap en assortiment. Sommige shoppers hebben nog steeds hetzelfde te besteden, anderen worden voorzichtiger. Welke aankoopbarrière is doorslaggevend? De absolute prijs, de relatieve prijs (per kg), de smaak, het imago, de betrouwbaarheid, de duurzaamheid? Als een communicatiestrategie niet werkt op de plek van aankoop, dan werkt de strategie simpelweg niet. FrieslandCampina zal fors inzetten om zuivel weer op de kaart te zetten. Zowel ATL als op de winkelvloer. We willen de magie van melk meegeven aan Nederland. Maar brengen ook value-for-money oplossingen zoals de introductie van een Optimel 1,5L voordeelpak met een lagere prijs per liter. Dit is dé tijd om te innoveren en activeren. Niet alleen nieuwe producten, maar ook betere presentatie op de winkelvloer. Als de wereld om de shopper zwarter wordt laten wij dan wat kleur brengen. Met FrieslandCampina proberen we een (bescheiden) steentje bij te dragen. In december 2012 liep onze Serious Request actie waarbij we voor elk Campina pak een bijdrage leverden voor het Rode Kruis en moeders in Afrika. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar fors geïnvesteerd bijvoorbeeld in de vernieuwing van Appelsientje: nieuwe verpakkingen met een verbeterd schenkgemak, een nieuwe communicatiecampagne en een innovatieve assortimentsuitbreiding naar natuurlijke frisdranken. En voor 2013 staat een aantal grote (baanbrekende) innovaties en activaties klaar voor drinkzuivel, eetzuivel, kaas, boter en fruitdranken. Durf (gebalanceerd) risico te nemen, want wie alleen de gebaande paden bewandelt, zal nooit een blijvende indruk achterlaten Product- en merkaanbod

17 Product- en merkaanbod Als goed niet goed genoeg meer is 2 Mark Visser Partner Effective Brands Consumenten worden met de dag kritischer over wie ze hun privé-informatie toevertrouwen. Het klakkeloos openstellen van alle social media is achterhaald, consumenten worden in toenemende mate privacybewust en kiezen maximaal tien merken die hun relevante behoeftes afdekken. Een lekker drankje is makkelijk gemaakt, maar wie zorgt er voor dat ik me in de hele wereld thuisvoel (Heineken?). Bijna alle luiers absorberen goed, maar wie vertrouw ik de ontwikkeling van mijn kind toe (Pampers?). Voor een lekker maaltijd zijn eindeloos veel oplossingen, maar wie vertrouw ik de voeding van mijn gezin toe (Tsja wie eigenlijk?). Dit biedt voor merken volop kansen. In toenemende mate worden keuzes voor het betreden van een winkel gemaakt (zero moment of truth), wat het speelveld voor merken fabrikanten en retailers gelijktrekt. Consumenten zijn geinteresseerd in echte verhalen, wat kansen creëert voor merken met een purpose. Merken met een duidelijk ideaal hebben relevantie voor consumenten en geven richting binnen de organisatie. Consumenten vertrouwen merken met gelijkgestemde idealen en zijn eerder geneigd vertrouwelijke informatie te delen. Merken met idealen kunnen uitleggen wat ze doen, hoe ze het doen maar vooral waarom ze het doen. Dat geeft vertrouwen. Dat geeft toewijding, zowel intern als extern. En de rest van de merken wordt ingewisseld voor een goedkoper net zo goed alternatief zodra zich het aandient. Concentratie in FMCG neemt nog steeds toe. Steeds minder winkelketens en steeds minder merken dekken een steeds groter deel van de behoeften af. Goede producten maken kan iedereen en de zoveelste line extensie kost tijd en geld maar levert nagenoeg niets op doordat ze consumenten niet echt een beter alternatief bieden. Valse claims worden genadeloos doorgeprikt in een tijd waarin iedereen on-line is en uren per week informatie tot zich neemt en deelt. Één mondige, kritische consument is genoeg om een merk op de knieën te krijgen. Het zelfde geldt voor supermarkten, als de winkel hetzelfde is, de inventaris hetzelfde is, het assortiment hetzelfde is, het personeel zich hetzelfde gedraagt dan blijven er maar twee keuzes over: concurreren op prijs en efficientie en bij de uitgang afscheid nemen van marge en shoppers die speciaalzaken opzoeken voor producten met een verhaal of onderscheid creëren in specifiek assortiment en dienstverlening. Merken met een duidelijke purpose geven duidelijk richting aan hun product aanbod, hun dienstverlening en hun communicatie. Ze komen met pakkende en aangrijpende ideeën en oplossingen. Varierend van Innocent tot Chipotle, van Dove tot L Occitane; er zijn voorbeelden van merken die hierdoor disproportioneel hard groeien en succesvol zijn. Alles staat of valt met de mensen en de organisatie. Na het formuleren van het ideaal brengt de organisatie het tot leven op alle contactpunten. Succesvolle merken hebben mensen die zich onderling verbonden voelen, geinspireerd zijn door de missie van het merk, een beperkt aantal doelen nastreven, duidelijke verantwoordelijkheden hebben en actief leren. Dit zijn niet de merken die een eenheidsworst aannemen. Zet tien personeelsadvertenties voor brand of product managers op een rij en haal de bedrijfsnaam weg. Grote kans dat er geen enkele eigenheid in zit, iedereen zoekt dezelfde mensen. Niet merken met een ideaal, zij weten exact welke houding, ervaring en vaardigheden ze zoeken en zijn zeer kritisch in het selectie proces. Dit zijn ook de merken die hun werknemers echte verantwoordelijkheid durven geven in plaats van elk detail te beheersen. Is uw merk klaar voor deze realiteit? 2.2 Product- en merkaanbod 17

18 2 Product- en merkaanbod Innovatie is de basis voor winstgevende groei Wil de Koning Country Manager Beiersdorf N.V. De relatie met de retailers heeft altijd prioriteit gehad. Het krijgt nu mede gezien de gewijzigde marktverhoudingen meer aandacht, maar als je die relatie niet hebt, mis je toch de basis van succes. Ons merk NIVEA bestaat meer dan honderd jaar, maar de verkrijgbaarheid is key. Persoonlijk contact is erg belangrijk, dat versterkt de mogelijkheid meer vanuit strategisch partnership de samenwerking te kunnen zoeken. Daarbij is het versterken van de relatie belangrijk, waarbij strategisch partnership vooral samenhangt met wederzijdse afhankelijkheid. De retailer heeft A-merken nodig en de toegevoegde waarde van het merk. De emotionele waarde van het merk binnen personal care is belangrijk en deze is van het merk NIVEA hoog. Daarbij is merkcommunicatie zeer belangrijk, maar wel hand in hand met innovatie. Binnen personal care is innovatie enorm belangrijk, zeker ook als het gaat om het leveren van een bijdrage aan de retailers. Ieder kwartaal lanceren wij onder ons merk NIVEA nieuwe producten en mede daardoor is de performance van NIVEA in de markt beter dan gemiddeld en is NIVEA uitgegroeid tot het grootste cosmeticamerk ter wereld. Ook in crisistijd is het merk NIVEA sterk, andere merken verliezen veel meer en dat is zeker geen gevolg van toenemend aanbod van private label. Dat aandeel ligt relatief laag gemiddeld op 12%. Belangrijk verschil tussen food en non-food leveranciers is dat innovatie binnen non-food (personal care) de basis is voor winstgevende groei. Als je kijkt naar afzetsverhouding is het aandeel van food retail toch nog gemiddeld 50% voor de belangrijkste categorieën, personal care is dus zeker geen ondergeschoven kind binnen food retail! De afzetspreiding zoals wij die kennen is wel een relatief voordeel ten opzichte van food leveranciers, dat versterkt onze positie en onze onafhankelijkheid. Wij hebben dus niet met alle partijen een strategische samenwerking, de retailer waar de categorie persoonlijke verzorging minder van belang is, is dus ook minder belangrijk voor ons. Helaas staat de personal care marktontwikkeling gemiddeld genomen onder druk en ik verwacht dat dit de komende jaren zo zal blijven. De promotiedruk is dan ook binnen personal care hoog. Met name daarom zoeken we naar alternatieven, denk aan speciale verpakkingen en andere variaties op promotie thema s. Tegelijkertijd zijn we ook aan het bekijken hoe we de prijskopers meer aan ons kunnen binden, het is toch een fenomeen waar je in crisistijd niet omheen kunt. Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat wij verkrijgbaar moeten zijn daar waar de consument zoekt. De consument is wat dat betreft leading. Omdat wij verkrijgbaar willen zijn waar de consument zoekt, anticiperen wij op het groeiend belang van online aankopen. Wij streven ernaar dat we via websites van retailers verkrijgbaar te zijn, bijvoorbeeld via Bol.com, Wehkamp, Albert en Kruidvat. Ook communiceren wij met consumenten via onze Facebook-pagina en kan de consument proefverpakkingen aanvragen. We ontwikkelen één op één relaties met de consument. Uiteindelijk begint en eindigt het voor ons bij de consument, dat wat de consument beweegt en daar waar de consument ons zoekt, daar moeten we samen als partners op anticiperen! Product- en merkaanbod

19 Product- en merkaanbod Wie durft juist nu te investeren in groei? 2 Rene Groen Algemeen Directeur Koninklijke Peijnenburg Een periode van economische crisis, laag consumenten vertrouwen en hogere prijsgevoeligheid, is niet bepaald het tijdstip om de media-investeringen en het innovatie tempo op te voeren. De meest voor de hand liggende keuze is om te snijden in merk support, minder te innoveren en de promotie knop open te draaien. Is dat uiteindelijk verstandig? Kunnen we lessen leren uit een vorige crisis? De universiteit van Leuven heeft reeds in oktober 2005 een promotie onderzoek gepubliceerd dat keek naar de relatie tussen economische opleving en neergang en het aandeel van private labels in een viertal landen. Zoals verwacht groeide het private label aandeel tijdens de economische neergang. Het tegenovergestelde effect tijdens de economische opleving was echter maar zeer gering qua mate van herstel en tijdsperiode van herstel. De up en down swings zijn absoluut niet symmetrisch (zie versimpelde grafiek) Verder bleek dat merken die tijdens de economische neergang een acyclische aanpak v beter uit de crisis kwam. Peijnenburg s kern leerpunt van het onderzoek was: Verder bleek dat merken die tijdens de economische neergang een acyclische aanpak volgden, veel beter uit de crisis kwam. Peijnenburg s kern leerpunt van het onderzoek was: Consumenten die je tijdens de economische crisis verliest, krijg je niet meer terug tijdens de economische opleving. Producenten die ook in tijden van economische crisis durven te blijven investeren in hun merken zullen sterker uit de crisis komen en sterker weten te profiteren in tijden van economische groei Bij Peijnenburg zijn we er van overtuigd dat blijven investeren niet alleen voor marktaandeel groei zorgt maar ook voor categorie groei en daar profiteert Peijnenburg, de retailers en onze consumenten uiteindelijk weer allemaal van. pls Groei PL aandeel YTD % 0 (a) Deepness asymmetry time pls 0 (b) Steepness asymmetry time 2.4 Product- en merkaanbod 19

20 20

De barometer week 26:

De barometer week 26: De barometer week 26: Deze week een uitgebreide nieuwsbrief met halfjaarresultaten, grafieken en een belangwekkend artikel van Dirk Mulder van ING. We hebben de cijfers tot en met week 26 verwerkt en dus

Nadere informatie

Foodstep Marktontwikkeling

Foodstep Marktontwikkeling Foodstep Marktontwikkeling Onze filosofie Ons doel is mensen en organisaties in food en services stap voor stap te verbeteren door inzicht te geven in de markt en uw marktpositie en de basis te leggen

Nadere informatie

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM 1 Tijn Bresser 42 jaar, getrouwd met Nathalie, geboren in Amstelveen Resultaat gerichte strateeg met pragmatische aanpak Bruggenbouwer met eigen Visie op samenwerking Ruim

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Voedingsmiddenenbedrijven hebben verschillende manieren om consumenten erop te attenderen dat bepaalde producten goed zouden zijn voor de gezondheid. Sinds enkele jaren worden daar in Nederland

Nadere informatie

Supermarkten, alleen geliefd bij de consument?

Supermarkten, alleen geliefd bij de consument? Supermarkten, alleen geliefd bij de consument? Agrivaknet Stuurgroep Varkens Marc Jansen Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL en de branche De Consument Karakteristieken retail Financiele cijfers keten

Nadere informatie

LEERPUNTEN UIT DE MARKT

LEERPUNTEN UIT DE MARKT LEERPUNTEN UIT DE MARKT PIETER GOUDSWAARD MVO NEDERLAND, PROJECTMANAGER KIEM TOT KRACHT EN GEZONDER ETEN HUUSKES, VAN KOKEN NAAR STOMEN Vertrekpunt: - Produceren van hoogwaardige ambachtelijke producten

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de voedselketen

Trends en ontwikkelingen in de voedselketen Trends en ontwikkelingen in de voedselketen Eisen van consumenten, kansen voor ondernemers Dik Goorhuis Economielezing 2 juni 2015: Voedsel voor de economie, kansen voor ondernemers CV Dik Goorhuis 25

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flavours to go Het flexibele concept voor uw interne catering waar u de smaak van te pakken krijgt! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

Bachelor s Award 2014

Bachelor s Award 2014 Bachelor s Award 2014 Betreft: Opdracht en beoordelingscriteria Bachelor s Award 2014 Beste studenten, Welkom bij de speciale jubileumeditie van de Voedingscentrum Bachelor s Award. Slepen jullie straks

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie..

Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie.. F-reader 004 F R I E N D S F reader Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie.. Op dit moment is het buzz woord BIG DATA! Ieder blog, marketing- of retail vakblad schrijft erover, de toekomst van

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL STEGEMAN Januari 2014 CAMPOFRIO FOOD GROUP ALGEMENE INFORMATIE De basis van het moderne en innovatieve bedrijf Stegeman werd in 1858 gelegd door Johannes Stegeman in Deventer. Zijn slagerij

Nadere informatie

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013 Gezonde verleiding Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek Oktober 01 1 Aanleiding De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed Huib Boissevain 28 oktober Over Annexum Ruim 15 jaar specialist in vastgoedbeleggingen 35 medewerkers die dagelijks met vastgoed bezig zijn Met een fondsvermogen

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Informatie over de voedingsmiddelensector

Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Informatie over de voedingsmiddelensector Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk Informatie over de voedingsmiddelensector Waarom het Verenigd Koninkrijk? Het Verenigd Koninkrijk (VK) is een grote en hoog ontwikkelde markt, waar veel kansen liggen

Nadere informatie

Presentatie netwerkbijeenkomst Nebafa 2013

Presentatie netwerkbijeenkomst Nebafa 2013 Presentatie netwerkbijeenkomst Nebafa 2013 Korte profielschets Familiebedrijf sinds 1846, 180 aandeelhouders Verkoop van merkenpositie aan Dr Oekter in 2000 Actief in vermarkting van flour based technology

Nadere informatie

Marketingplan. HAK Appelmoes. Opdrachtgever: Datum: 05/01/2010. Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze. Inge van Wanrooij Caroline Krouwel

Marketingplan. HAK Appelmoes. Opdrachtgever: Datum: 05/01/2010. Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze. Inge van Wanrooij Caroline Krouwel Appelmoes Opdrachtgever: Plaats: Tilburg Datum: 05/01/2010 Docent: Groep 13: Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze Marianne Sebregts Inge van Wanrooij Caroline Krouwel Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Analyse...

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. Jan-Willem Grievink

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. Jan-Willem Grievink concepten 2 Volatiele wereldeconomie Belangrijke maatschappelijke veranderingen Stress in housholds with children 1. 2. Growing to 35% 1-p household 3. Baby boomers 4. New Europeans 3 1 4 Single portions

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Uw markt is er klaar voor. En u?

Uw markt is er klaar voor. En u? Uw markt is er klaar voor. En u? Een verpakking vol kansen Ready2Cook is uw kans om verse en gezonde kanten-klaarmaaltijden te verzorgen voor moderne consumenten, die ze na aankoop direct thuis in de oven

Nadere informatie

Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt

Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt 7 november 2013 Voor het zestiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal biologische en fairtrade producten in de

Nadere informatie

Thema bijeenkomst Trade Marketing Association Rhenen

Thema bijeenkomst Trade Marketing Association Rhenen GfK Consumer Tracking Wil Klein Director GfK4FMCG 18 mei 2011 Thema bijeenkomst Trade Marketing Association Rhenen 1 Eerst even dit.. 2 Wat staat boven aan de board room agenda bij de top executives van

Nadere informatie

Creëer succes door samen te werken

Creëer succes door samen te werken Middels samenwerking uitgegroeid tot stevige innovatieve zuivelspecialist in Griekse, Turkse en Bulgaarse yoghurt. Creëer succes door samen te werken LED S LOCAL Bijeenkomst 12 MEI 2014 1 AGENDA Impressie

Nadere informatie

Visie op Categorie visie

Visie op Categorie visie Visie op Categorie visie Stap 4 Stap 3 Stap 2 Stap 1 TMA CATEGORY VISION MODEL consument shopper retailer Categorie def. Fabrikanten Consumer Shopper Channel Categorie ambition Gap analysis Restraints

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011

EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011 EKO-tellingen in de supermarkt 2011 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 3 november 2011 Voor het veertiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Van transactie naar interactie

Van transactie naar interactie De Invloed van opkomende technologieën op trade marketing in de retail: Van transactie naar interactie Jeroen van Dinther Marc Flederus De Context I Welke technologieën komen nu opzetten? II Welke kansen

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL STEGEMAN Oktober 2014 CAMPOFRIO FOOD GROUP ALGEMENE INFORMATIE De basis van het moderne en innovatieve bedrijf Stegeman werd in 1858 gelegd door Johannes Stegeman in Deventer. Zijn slagerij

Nadere informatie

Niet moeilijk dat we graag huismerk kopen

Niet moeilijk dat we graag huismerk kopen A-PRODUCTEN 90% DUURDER DAN DIE VAN SUPERMARKT ZELF Het prijsverschil in de supermarkten tussen de goedkope huismerken en de duurdere A-merken is weer groter geworden. Wie vandaag zijn kar vult met enkel

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

ConsumentenTrends 2013

ConsumentenTrends 2013 ConsumentenTrends 2013 Prof. Dr. Laurens Sloot CBL Haringparty 13 juni 2013 sloot@efmi.nl Vier ontwikkelingen die de consument raken Crisis Online Consolidatie Voedselveiligheid De crisis in beelden :

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

Case: Prijs elasticiteitsstudie Bio yoghurt en melk bij Albert Heijn

Case: Prijs elasticiteitsstudie Bio yoghurt en melk bij Albert Heijn Snel zicht op innovatie insights, marktpotentieel en groeikansen Case: Prijs elasticiteitsstudie Bio yoghurt en melk bij Albert Heijn All other Questions Probleemstelling De prijzen voor Bio zuivel liggen

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Trade Marketing & Instore Communication Management Training

Trade Marketing & Instore Communication Management Training Trade Marketing & Instore Communication Management Training T r a i n i n g POPAI Benelux organiseert voor de 3e keer haar Trade Marketing & Instore Communication Management Training. Aangepast en up to

Nadere informatie

De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1

De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1 De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1 Het fundament voor morgen In een sector als petrol, midden in transitie naar het businessmodel

Nadere informatie

Vries Vers laat duurzame kans liggen.

Vries Vers laat duurzame kans liggen. Vries Vers laat duurzame kans liggen. Vries Vers bijeenkomst 30 maart 2017 Rini Emonds Maart 2017 De economie blijft groeien, werkloosheid daalt (over de langere termijn), inflatie stijgt en consumentenvertrouwen

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE?

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? Ik ben hier. En u? De klant is god. En god is overal. Maar is uw bedrijf dat ook? Want terwijl u braaf naast de telefoon wacht tot de klant

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Inleiding Duurzaamheidkompas #16 boodschappen Antwoord op duurzaamheidvragen

Nadere informatie

Food Innovation Bachelor s Award 2018

Food Innovation Bachelor s Award 2018 Food Innovation Bachelor s Award 2018 Beste studenten, We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de Food Innovation Bachelor s Award van het Voedingscentrum! Aan jullie de taak om een gezond en duurzaam

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Analyse innovatie van producten met het Vinkje

Analyse innovatie van producten met het Vinkje Analyse innovatie van producten met het Vinkje 28 april 216 Inleiding Stichting Ik Kies Bewust heeft twee doelstellingen: 1. producenten stimuleren gezondere producten te maken, en 2. consumenten helpen

Nadere informatie

A DATA-DISCOVERY JOURNEY

A DATA-DISCOVERY JOURNEY A DATA-DISCOVERY JOURNEY Waarom een data- discovery journey Je hebt een hoop data maar wat kun je er mee. Data is voor veel bedrijven nog een erg abstract begrip. Natuurlijk snapt iedereen dat informatie

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Duurzaamheidk mpas Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie Overijssel maart 2010 RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis November 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

Richtlijnen Assortimentskeuze De 1 e Fase op weg naar de gezonde kantine

Richtlijnen Assortimentskeuze De 1 e Fase op weg naar de gezonde kantine Richtlijnen Assortimentskeuze De 1 e Fase op weg naar de gezonde kantine Voorlopig achtergrond document tbv Criteria Brons voor de sportkantine februari 2014 Achtergrond Er zijn veel locaties die voedingsmiddelen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Een toekomstperspectief op versketens EFMI BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2013 DRS. MELANIE MURK MURK@EFMI.NL

Een toekomstperspectief op versketens EFMI BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2013 DRS. MELANIE MURK MURK@EFMI.NL Een toekomstperspectief op versketens EFMI BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2013 DRS. MELANIE MURK MURK@EFMI.NL Even voorstellen. murk@efmi.nl ACADEMISCH ONDERZOEKSINSTITUUT GERICHT IN DE FOOD BRANCHE MANAGEMENTOPLEIDINGEN

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Beeld van de AGF Branche

Beeld van de AGF Branche Beeld van de AGF Branche Frugi Venta Workshop 28 november 2012 Imago van de AGF branche, waar hebben we het dan over? 1 Van jongs af aan krijg je ingeprent Een gezond Imago! maar ook uitdagende omgeving

Nadere informatie

De Survival Guide Voor Merkartikelen Fabrikanten. Waar is hier de nooduitgang?? Henk Spoon EFMI Najaarscongres 2004 +31653236385

De Survival Guide Voor Merkartikelen Fabrikanten. Waar is hier de nooduitgang?? Henk Spoon EFMI Najaarscongres 2004 +31653236385 De Survival Guide Voor Merkartikelen Fabrikanten. Waar is hier de nooduitgang?? Henk Spoon EFMI Najaarscongres 2004 +31653236385 Lagere consumentenbestedingen Toegenomen concurrentie huismerken Kortere

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

De voedselketenles LES 1 VRAAG: Waarom denk jij dat het erg is dat er soms eten weggegooid wordt?

De voedselketenles LES 1 VRAAG: Waarom denk jij dat het erg is dat er soms eten weggegooid wordt? VRAAG: Waarom denk jij dat het erg is dat er soms eten weggegooid wordt? 1 Hoe denk je dat de aardbeienjam op jouw boterham terecht is gekomen? Wat is er allemaal nodig om die aardbeienjam op jouw boterham

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak 26-03-2015 Toespraak van de staatssecretaris Dijksma (EZ) bij het Groentecongres op 26 maart 2015 in het World Trade Centrum in Rotterdam.

Nadere informatie