verbonden Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verbonden Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch 1

2 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: webadres: IBAN: NL85 RABO KvK nummer: erkend als ANBI verbonden Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed) IBAN: NL45 RABO KvK nummer: erkend als ANBI Stichting Goederenmagazijn (exploitatie van kringloopwinkel) IBAN: NL53 RABO KvK nummer: erkend als ANBI Stichting Sociaal Restaurant 't Anker (exploitatie van restaurant) IBAN: NL15 RABO KvK nummer: erkend als ANBI 2

3 Inhoudsopgave Van de Voorzitter Algemeen Bestuursverslag Financieel jaarverslag Balans per 31 december 2013 Staat van Baten en Lasten over 2013 Resultaatbestemming 2013 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten Gegevens van verbonden Vincentius-entiteiten

4 Van de Voorzitter Geachte lezer, Het jaar 2013 ligt inmiddels al weer ruim twee maanden achter ons. In dat jaar is het begrip participatiesamenleving uitgevonden. Ik begrijp dat daarmee een samenleving bedoeld wordt die maatschappelijke vragen, eisen e.d. niet alleen aan de overheid stelt, maar - in toenemende mate - ook aan de burgers zèlf. Ik weet niet zo goed of we met die groeiende vraag naar door burgers geleverde diensten zo blij moeten zijn. Het klinkt uit de mond van een voorzitter van een charitatieve club misschien wat tegenstrijdig, maar ik bedoel hiermee te zeggen dat de overheid zich niet zonder vèrgaande consequenties kan losmaken van haar verantwoordelijkheid voor het welzijn (oftewel de bescherming) van haar burgers. In de aanvulling op ons sociale stelsel echter, en in de wetenschap dat geen wettelijk vangnet zo sluitend is dat die passend voor iedereen kan zijn, vindt onze Vereniging haar bestaansrecht. Dus heeft ook - zoals in de voorgaande jaren - de Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch zich het lot van velen, die enige vorm van steun in de rug kunnen gebruiken, aangetrokken. En dat geldt met name voor die groepen die tussen de wal van overheidssteun en het schip van armoede dreigen te vallen. In geld uitgedrukt hebben we een omzet van bijna een half miljoen euro; dit bedrag komt binnen en gaat er weer uit, zonder noemenswaardige overhead en zonder enigerlei vergoeding voor onze vrijwilligers. Veel belangrijker dan dat geld is echter de inzet van deze 250 mensen, zonder wie het volledig onmogelijk is de door ons zelf opgelegde maatschappelijke taak te vervullen. In april 2014 draag ik de voorzittersrol over. Dat doe ik met spijt, want ik heb met veel plezier, trots, bewondering en soms met enig ongeduld het ambassadeurschap van onze Vereniging vervuld. Je raakt verknocht aan de organisatie en de mensen die deze organisatie het gezicht geven. De meeste verenigingen zijn echter gebaat bij een regelmatige wisseling van voorzitter, en onze Vereniging vormt daarop geen uitzondering. Ik hoop dat mijn opvolger net zoals ik in de afgelopen jaren veel nieuwe ontdekkingen doet en veel bevrediging kan vinden in deze fantastische en maatschappelijk zeer relevante organisatie, een schoolvoorbeeld van een exponent van de participatiesamenleving. Frans Koeman 's-hertogenbosch, 10 maart

5 Algemeen 1 Organisatie De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Zij maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul, die actief is in meer dan 130 landen met bijna een miljoen leden. Zij is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De Vincentiusvereniging Nederland is voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Zij werkt samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. In zo n 70 Nederlandse gemeenten is er een afdeling van de Vincentiusvereniging Nederland. Zo ook in de gemeente 's-hertogenbosch. Vier Vincentius-entiteiten in s-hertogenbosch (aangewezen als ANBI) maken dit werk mogelijk: Vincentius-entiteiten Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch Stichting Goederenmagazijn Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Stichting Sociaal Restaurant 't Anker Verhuur onr. goed Kringloopwinkel Hulpverlening Sociaal restaurant Sociale activering Kerstproeverij Boekenbeurs Speelgoedbeurs Caravancommissie Vrijwilligers Ca. 250 vrijwilligers zijn werkzaam bij de diverse Vincentius-entiteiten. Zij zijn daarmee ook automatisch lid van de Vincentiusvereniging s-hertogenbosch. Er staan geen verplichtingen (zoals contributie) tegenover het lidmaatschap. Alle leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en hebben stemrecht. Vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een onkostenvergoeding. 5

6 2 Activiteiten De aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen zijn vertaald naar de navolgende activiteiten: Activiteit Werving en/of besteding van gelden Korte beschrijving van activiteit Kringloopwinkel Werving van gelden Kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. worden ingezameld om deze vervolgens te verkopen. De hiermee behaalde winst wordt aangewend voor giften aan organisaties werkzaam op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, met name aan de Vereniging. Sociaal restaurant Hulpverlening * Sociale Activering * Kerstproeverij * Boekenbeurs * Speelgoedbeurs * Caravancommissie * Besteding van gelden Besteding van gelden Besteding van gelden Besteding van gelden Werving en besteding van gelden Werving en besteding van gelden Voorts wordt noodhulp in natura (kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d.) verstrekt aan mensen in een (financiële) crisissituatie. Een goede en gezonde maaltijd wordt geserveerd voor dak- en thuislozen en andere mensen die in armoede leven. Noodhulp wordt verstrekt. Hieronder vallen met name de activiteiten die als doel hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en materiële steun. Sociale activeringstrajecten worden beschikbaar gesteld. Hierbij staat centraal het verhogen van de maatschappelijke participatie door zinvolle activiteiten uit te voeren. Kort voor kerstmis worden minder draagkrachtige mensen uitgenodigd voor de Kerstproeverij (show, buffet, kerstpakket en envelop met inhoud). Boeken worden ingezameld om deze op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De hiermee behaalde winst wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projekten in ontwikkelingslanden. Speelgoed wordt ingezameld om deze op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De hiermee behaalde winst wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projekten voor in achterstand verkerende kinderen in s-hertogenbosch. Besteding van gelden Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van caravans in diverse plaatsen in Nederland. De Vereniging beheert een caravan in vakantiepark Dierenbos te Vinkel. * Deze activiteiten worden uitgevoerd door de Vincentiusvereniging s-hertogenbosch en zijn onderwerp van rapportage in dit jaarverslag. 6

7 3 Bestuur Het Algemeen Bestuur van de Vincentiusvereniging s-hertogenbosch bestaat uit: - Dhr Koeman voorzitter Dagelijks Bestuur - Dhr Kappen vice-voorzitter Dagelijks Bestuur - Mw Groen secretaris Dagelijks Bestuur - Dhr Braat penningmeester Dagelijks Bestuur - Mw Hutten lid Dagelijks Bestuur - Dhr Penninx lid Dagelijks Bestuur - Mw ter Beek lid (werkgroep Speelgoedbeurs) - Dhr Pennings lid (werkgroep Hulpverlening) - Dhr Quaars lid (Sociaal restaurant) - Dhr Schellekens lid (werkgroep Boekenbeurs) - Dhr Schuurmans lid (Kringloopwinkel) - Dhr van de Wetering lid (werkgroep Caravan) Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een onkostenvergoeding. 7

8 Bestuursverslag Algemeen Het bestuursverslag omvat de navolgende onderdelen: 1 Activiteiten 2 Analyse van het financiële resultaat Begroting 2014 (in samenvattende vorm) 1 Activiteiten U kent wellicht onze reguliere activiteiten: de Kringloopwinkel, de Boeken- en Speelgoedbeurs, de Kerstproeverij, het Sociaal Restaurant, het programma voor Sociale Activering, de vakantiecaravan in Vinkel en de Hulpverlening. Deze activiteiten zijn zowel gericht op het verstrekken van directe hulp aan diegenen dit zoeken (huisraad, kleding, maaltijden, advies en materiële/immateriële steun), als op het genereren van geldmiddelen ter financiering van die hulp. Deze middelen worden grotendeels lokaal ingezet, met uitzondering van de opbrengsten uit de Boekenbeurs; die komen ten goede aan de Derde Wereld. Uit dit aanbod van hulpverlening noemen wij een aantal opvallende ontwikkelingen of gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in 2013: - Het verstrekken van financiële ondersteuning en sociale leningen om mensen uit een (financiële) crisissituatie te krijgen. Hiermee was een bedrag van gemoeid ( voor financiële ondersteuning en voor sociale leningen). - Het beschikbaar stellen van sociale activeringstrajecten (gemiddeld 7 personen op jaarbasis). Daarnaast het bieden van mogelijkheden voor het lopen van een stage en het uitvoeren van een werkstraf. - Het bieden van bijna 600 overnachtingen in onze caravan in het vakantiepark Dierenbos te Vinkel, voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. - Het organiseren van het jaarlijkse Kerstfeest voor ruim 800 mensen uit onze doelgroep; - Schenkingen voor een bedrag van uit de opbrengst van de Boekenbeurs ten behoeve van projecten in de Derde Wereld. - Schenkingen voor een bedrag van uit de opbrengst van de Speelgoedbeurs ten behoeve van kind gerelateerde projecten. - Een financiële bijdrage van aan onze natuurlijke partner de Voedselbank voor de aanschaf van een spoelmachine. - Een financiële bijdrage van voor het verwezenlijken van de winterinloop voor dak- en thuislozen in de Blokkendoos. - Het geven van materiële noodhulp uit onze kringloopwinkel ter waarde van Het koken en serveren van bijna maaltijden voor dak- en thuislozen in ons Sociaal Restaurant. - Het verstrekken van maaltijdbonnen ter waarde van via de Blokkendoos. De Vereniging onderhoudt contacten met andere partijen die ook actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied: via de BOSA (Bondgenoten Sociale Activering), met het PUB (Pastoraal Uitzendbureau), de SOS Rommelmarkt, Jong Actief, de Zelfkrant, Exodus, de Voedselbank, Juvans, het Bureau Sociaal Raadslieden, diverse diaconiën en uiteraard de gemeente 's-hertogenbosch. Een uitgebreid activiteitenverslag is opgesteld. Mocht u een exemplaar willen hebben, neem dan gerust contact op met de secretaris van de Vereniging (Mw Groen). 8

9 2 Analyse van het financiële resultaat 2013 van de Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch 2.1 Relevante financiële gegevens Baten giften van Vincentius-entiteiten 4% 1% overige giften 32% 37% opbrengsten verkoop / verhuur subsidie 26% financieel resultaat 1% 2% 2% 9% 9% 2% 5% Lasten verstrekte giften organisatie van de Kerstproeverij organisatie van de Boeken- en Speelgoedbeurs exploitatie van de caravan 70% beschikbaarstelling van sociale activeringstrajecten uitvoering van de Hulpverlening support aan Vincentiusvereniging Nederland bestedingen van algemene aard De bestedingen van algemene aard ( ) hebben betrekking op: - Ledenbijeenkomsten ( 3.000) - Personeel ( 2.000) - Support aan de Vereniging ( 6.000) 9

10 2.2 Analyse Het boekjaar 2013 is afgesloten met een nagenoeg break-even resultaat van (Winst). Analyse van het netto resultaat / actueel 2013 versus actueel 2012 (bedragen x 1.000): Stijging (+) Daling (-) Ref. Ontvangen giften, subsidies en legaten + 4 Verenigingskosten + 2 Algemene kosten + 4 Verstrekte giften + 13 (1) Resultaat vorig boekjaar + 3 Totaal Algemeen + 26 Hulpverlening + 1 Sociale activering + 1 Exploitatie Caravan - 1 Boekenbeurs - 3 Speelgoedbeurs + 2 Club van Fonds Liet Aussems - 1 Diversen + 1 Totaal Activiteiten/Fondsen - 1 Totaal Algemeen en Activiteiten/Fondsen + 25 (1) Verstrekte giften: Minder verzoeken voor giften (die passen binnen het gevoerde beleid) werden in 2013 ontvangen. Analyse van het netto resultaat / actueel 2013 versus begroting 2013 (bedragen x 1.000): Stijging (+) Daling (-) Ref. Ontvangen giften, subsidies en legaten - 9 (1) Verenigingskosten + 1 Algemene kosten + 4 Verstrekte giften + 7 (2) Resultaat vorig boekjaar + 1 Totaal Algemeen + 4 Hulpverlening - 5 (3) Sociale activering + 1 Kerstproeverij + 10 (4) Boekenbeurs - 4 Speelgoedbeurs + 2 Hart van de Stad - 2 Club van Fonds Liet Aussems - 1 Totaal Activiteiten/Fondsen + 2 Totaal Algemeen en Activiteiten/Fondsen + 6 (1) Algemene kosten: De begroting voor 2013 van de Stichting Goederenmagazijn moet als te taakstellend beschouwd worden. Hierdoor zijn de afdrachten (giften) te hoog vastgesteld. (2) Verstrekte giften: Minder verzoeken voor giften (die passen binnen het gevoerde beleid) werden in 2013 ontvangen. (3) Hulpverlening: Het verstrekken van aanmerkelijk meer giften door de werkgroep Hulpverlening was niet voorzien in de begroting (4) Kerstproeverij: Minder opbrengsten (ontvangen giften) waren voorzien in de begroting

11 3 Begroting 2014 (in samenvattende vorm) Staat van Baten en Lasten over 2014 (bedragen x 1.000): Baten Verkopen goederen 68 Verhuur onroerend goed 3 Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten 83 Overige ontvangen giften 45 Totaal 199 Lasten Verenigingskosten 8 Algemene kosten 12 Operationele kosten 51 Financieel resultaat -2 Overige verstrekte giften 135 Totaal 204 Netto Resultaat -5 Resultaatbestemming 2014 (bedragen x 1.000): Netto Resultaat -5 Van bestemmingsreserve Kerstproeverij 5 Naar bestemmingsreserve Vervanging Caravan -5 Toevoeging / Onttrekking (-) aan Algemene Reserve -5 Algemeen Bestuur van de Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch 's-hertogenbosch, 10 maart

12 Financieel jaarverslag 2013 De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving (RJ Organisaties zonder winststreven). 12

13 Balans per 31 december 2013 Activa Ref Vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Vorderingen Leningen u/g Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten Liquide middelen Kasgelden Banktegoeden Totaal Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Crediteuren Te betalen belastingen Overige schulden en overlopende passiva 12/ Totaal

14 Staat van Baten en Lasten over 2013 (1/4) Algemeen Ref begroting 2013 Baten Giften, subsidies en legaten Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten Overige ontvangen giften Legaten Overige baten Bankrente Diversen 11 Totaal baten Lasten Verenigingskosten Kosten van Jaardag, ALV, BBQ e.d Contributies aan Vincentiusvereniging N land Algemene kosten Personeelskosten Opleidingskosten Kosten adviseurs Representatiekosten Kosten verzekeringen Kantoorkosten Automatiseringskosten Webkosten PR kosten -266 Contributies Zakelijke lasten Bankkosten Ontvangen bijdragen in kosten Giften Giften aan personen, instellingen e.d Overige lasten Diversen Totaal lasten Resultaat vorig boekjaar Netto Resultaat Algemeen

15 Staat van Baten en Lasten over 2013 (2/4) Activiteiten / Fondsen * Ref begroting 2013 Baten Verkopen boeken en speelgoed Verhuur caravan Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten Overige ontvangen giften Totaal baten Lasten Operationele kosten Overige verstrekte giften Waardecorr. leningen u/g (Hulpverlening) Totaal lasten Resultaat vorig boekjaar Netto Resultaat Activiteiten/Fondsen Fondsen) Netto Resultaat Algemeen Netto Res. Alg. en Activiteiten/Fondsen * Voor details zie volgende pagina s. 15

16 Staat van Baten en Lasten over 2013 (3/4) Ref begroting 2013 Details van Activiteiten / Fondsen Hulpverlening - Giften Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Hulpverlening - Leningen Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Waardecorrectie leningen u/g Sociale Activering Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Exploitatie Caravan Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Kerstproeverij (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Speelgoedbeurs Boekenbeurs (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Hart van de Stad (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten 18-9 Verstrekte giften Diversen 16

17 Staat van Baten en Lasten over 2013 (4/4) Ref begroting 2013 Details van Activiteiten / Fondsen Schuldhulpmaatje (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Club van 100 (bestemmingsreserve) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Fonds Liet Aussems (bestemmingsfonds) Opbrengsten Ontvangen giften en subsidies Kosten Verstrekte giften Diversen Totaal Activiteiten/Fondsen

18 Resultaatbestemming 2013 Ref begroting 2013 Netto resultaat (Algemeen en Activiteiten/Fondsen) Toevoeging (-)/ onttrekking aan bestemmingsreserves Kerstproeverij Boekenbeurs Speelgoedbeurs Hart van de Stad Club van WIM 285 Vervanging Caravan Toevoeging (-)/ onttrekking aan bestemmingsfondsen Liet Aussems Fonds Maria Dekkers Fonds Toevoeging / Onttrekking (-) aan Algemene Reserve

19 Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten 1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 1.1 Algemeen De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 1.2 Vaste activa De activa worden opgenomen tegen aanschafwaarde, verminderd met een cumulatieve afschrijving gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met duurzame waardevermindering. 1.3 Vorderingen op korte termijn De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte waardecorrectie voor het risico van oninbaarheid. Deze waardecorrectie wordt bepaald op basis van een statische calculatie. 1.4 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten Met de Vereniging zijn de navolgende entiteiten verbonden: - Stichting Goederenmagazijn (exploitatie van kringloopwinkel); - Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed); - Stichting Sociaal Restaurant 't Anker. 1.5 Liquide middelen Liquide middelen zijn kasmiddelen en direct opvraagbare banktegoeden, en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 1.6 Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve is gevormd door toevoeging van het onbestemde resultaat. Het betreft hier het deel van het eigen vermogen waarover het bestuur zonder belemmeringen kan beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht. Bestemmingsreserve Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door het bestuur zelf aangebracht. De vorming van en onttrekking aan bestemmingsreserves geschieden via de resultaatbestemming. Bestemmingsfonds Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door derden aangebracht. De vorming van en onttrekking aan bestemmingsfondsen geschieden via de resultaatbestemming. 2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 2.1 Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen worden opgenomen indien zij hun oorsprong vinden in het verslagjaar. 19

20 3 Toelichting op de posten van de balans 3.1 Vaste activa De immateriële vaste activa betreffen de gekapitaliseerde kosten van het vernieuwen van de website en het inrichten van een administratiesysteem. Deze kosten worden in drie jaar afgeschreven. De materiële vaste activa betreffen het inventaris van het Vincentiushuis en de caravan in vakantiepark Dierenbos te Vinkel). Deze zijn volledig afgeschreven. Analyse van deze activa: Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Boekwaarde 1 januari Investeringen 0 Afschrijving -994 Boekwaarde 31 december Leningen u/g De werkgroep Hulpverlening verstrekt sociale leningen om mensen uit een (financiële) crisissituatie te krijgen. Geen rente wordt in rekening gebracht. De looptijd ervan is veelal minder dan 12 maanden. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de waardering van leningen: - Als minimaal 80% van de hoofdsom zonder enigerlei probleem afgelost is, wordt de restschuld omgezet in een gift. - Als de leningnemer een schuldsaneringstraject ingaat, wordt de restschuld afgeboekt. - De waardecorrectie is vastgesteld op basis van een statische calculatie (100% indien gedurende de laatste 6 maanden niets afgelost is en 50% indien gedurende de laatste 6 maanden onregelmatig afgelost wordt). Analyse van de leningen: Leningen Waardecorrectie Totaal Boekwaarde per 1 januari Nieuw verstrekte leningen Aflossingen Omzetting in giften Afboekingen Mutatie waardecorrectie Boekwaarde per 31 december Analyse van de redenen voor het verstrekken van sociale leningen in 2013: Huisvesting Schuldsanering Inrichtingskosten Overbrugging Diversen Totaal Debiteuren Een vordering ad staat nog open (financiële afwikkeling met de gemeente s-hertogenbosch m.b.t. de in december 2013 georganiseerde Kerstproeverij). 20

21 3.4 Overige vorderingen en overlopende activa Analyse van de overige vorderingen en overlopende activa: Saldo Nog te ontvangen bedragen Hulpverlening 114 Nog te ontvangen giften Hulpverlening Nog te ontvangen giften Kerstproeverij Nog te ontvangen rente Algemeen Vooruitbetaalde kosten Caravan Vooruitbetaalde kosten Algemeen Totaal Alle posities zijn inmiddels afgewikkeld. 3.5 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten Analyse van de rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten: Saldo Stichting Sociaal Restaurant 't Anker Algemeen maaltijtijdbonnen Stichting Vincentius van Paulo s-hertogenb. Algemeen kortlopende lening Stichting Vincentius van Paulo s-hertogenb. Algemeen nog te ontvangen rente 98 Stichting Goederenmagazijn Algemeen vooruitbetaalde giften Stichting Goederenmagazijn Hulpverlening nog te ontvangen bedragen 189 Totaal Stichting Vincentius van Paulo s-hertogenbosch - Algemeen - kortlopende lening Het betreft hier een kortlopende geldlening verstrekt aan de Stichting Vincentius van Paulo s-hertogenbosch om de hypothecaire geldlening van de Rabobank s-hertogenbosch e.o. algeheel af te lossen. Het substantiële verschil tussen spaarrente en hypotheekrente noopte dit. Deze kortlopende geldlening is inmiddels algeheel afgelost. 3.6 Liquide middelen Analyse van de liquide middelen: Saldo Saldo Rabobank Spaarrekening Rabobank Betaalrekeningen (6) ING (Liet Aussems Fonds) Totaal Overtollige liquide middelen worden zoveel mogelijk op de rentegevende Rabo-spaarrekening geplaatst. Het saldo van deze rekening is direct opeisbaar. 3.7 Algemene reserve Mutatieoverzicht van de algemene reserve gedurende 2013: Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Totaal De onttrekking aan de algemene reserve is gelijk aan het netto resultaat ( 1.024) en de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en -fondsen (resp en 1.047). Voor details wordt verwezen naar pagina 18, Resultaatbestemming

22 3.8 Bestemmingsreserves Mutatieoverzicht van de bestemmingsreserves gedurende 2013: Saldo Toevoeging (op basis van het resultaat vd activiteit) Onttrekking (op basis van het resultaat vd activiteit) Toevoeging / Onttrekking anderszins Saldo Kerstproeverij Boekenbeurs Speelgoedbeurs Hart van de Stad WIM Club van Vervanging Caravan Totaal Voor details m.b.t. toevoegingen en onttrekkingen (op basis van het resultaat van de activiteit) wordt verwezen naar pagina 16, Staat van Baten en Lasten over Details van Activiteiten en Fondsen. Details m.b.t. toevoeging/onttrekking anderszins : Hart van de Stad en WIM De activiteiten Hart van de Stad en WIM (taal- en naailessen) worden niet langer gecontinueerd. Derhalve is er geen noodzaak de betreffende bestemmingsreserves aan te houden. De saldi (resp en 285) zijn via de resultaatbestemming 2013 overgeboekt naar de algemene reserve,. Vervanging Caravan Tot nu toe werd aan de betreffende bestemmingsreserve jaarlijks een bedrag van toegevoegd. Dit bedrag zal verhoogd worden tot Dit om de vervanging van de caravan op een meer adequaat moment mogelijk te maken. 3.9 Bestemmingsfondsen Mutatieoverzicht van de bestemmingsfondsen gedurende 2013: Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Fonds Liet Aussems Fonds Maria Dekkers Totaal Crediteuren De schulden aan handelscrediteuren vloeien voort uit facturering van levering van diensten in december 2013 en betreffen met name de Kerstproeverij. Alle posities zijn inmiddels afgewikkeld Te betalen belastingen De te betalen belastingen hebben betrekking op de loonafgifte voor de maand december

23 3.12 Overlopende passiva en overige schulden Analyse van overlopende passiva: Saldo Nog te betalen kosten Boekenbeurs 21 Nog te betalen kosten Kerstproeverij Nog te betalen kosten Sociale Activering 75 Nog te verstrekken giften Speelgoedbeurs Vooruitontvangen subsidie Kerstproeverij Totaal Alle nog te betalen kosten vloeien voort uit fakturering van levering van diensten in december Betreffende verplichtingen zijn inmiddels afgewikkeld. Analyse van overige schulden: Saldo Verplichting u.h.v. vakantierechten - Algemeen 818 Totaal Niet in de balans opgenomen verplichtingen De Vereniging heeft geen meerjarige financiële verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen en/of verplichtingen tot het opkomen voor verplichtingen van derden aangegaan. 23

24 4 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 4.1 Algemeen Ontvangen giften, subsidies en legaten Giften voor een bedrag van werden ontvangen van de Stichting Goederenmagazijn ( ), de Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch ( ), alsmede van diverse organisaties en personen ( 3.058) Verstrekte giften Door het bestuur van de Vereniging zijn de navolgende giften verstrekt: Bijdrage aan Voedselbank 's-hertogenbosch t.b.v. aanschaf van spoelmachine Maaltijdbonnen, verstrekt via de Blokkendoos Bijdrage aan Vincentiusvereniging N land t.b.v. hulp aan slachtoffers ramp Filipijnen Bijdrage aan het PUB t.b.v. kerstviering Donatie Stichting Seniorenbus 's-hertogenbosch 480 Totaal De verstrekking van maaltijdbonnen via de Blokkendoos en de bijdrage aan het PUB zijn jaarlijks terugkomende giften Resultaat vorig boekjaar Het resultaat vorig boekjaar ( W) betreft met name de navolgende posten: Verrekening van loon-en transportkosten 2012 met Boekenbeurs en Stg Goederenmagazijn 740 Verrekening van subsidie Kerstproeverij 2012 met gemeente s-hertogenbosch -545 Uitkering door Kredietbank s-hertogenbosch op reeds afgeschreven lening Activiteiten en fondsen Hulpverlening - Giften Giften voor een bedrag van werden verstrekt. Analyse van de redenen voor het verstrekken van deze giften (incl. Diversen ): Leefgeld Inrichtingskosten Afwikkeling van betaalachterstanden Huisvesting Identiteitspapieren Witgoed Medische kosten Kerstgaven Vakantie Educatie Fiets Reiskosten Activiteiten kinderen 915 Diversen Totaal Hulpverlening werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van van de Vincentiusvereniging Nederland (OWF), de Onze Lieve Vrouwe Stichting, de Stichting Jongerenbelangen, de Stichting Mr G.J. Dekkersfonds en de Stichting Liefdewerk. 24

25 4.2.2 Hulpverlening - Leningen Overzicht van met leningen geassocieerde kosten: Omzetting van restschulden in giften (ingeval 80% van de hoofdsom van de lening zonder enigerlei probleem afgelost is) Afboeking vanwege oninbaarheid (zoals bij het ingaan van een een schuldsaneringstraject door de leningnemer) Aanpassing van de waardecorrectie van leningen om het risico van oninbaarheid te reflecteren in de waardering van de leningen Totaal Sociale Activering De gemeente 's-hertogenbosch stimuleert sociale activering. Hierbij staat centraal het verhogen van de maatschappelijke participatie door uitvoering van zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen betekenen. In 2013, verzorgde de Vereniging sociale activeringstrajecten voor 7 personen (gemiddelde op jaarbasis). De kosten bedraagden en betreffen een vergoeding van 5 per dag / per deelnemer. Voor gerealiseerde trajecten ontvangt de Vereniging van de gemeente 's-hertogenbosch een subsidie. Bij het indienen van de aanvraag van subsidie over 2013 heeft de Vereniging aangegeven te willen afzien van een subsidie (geschat op 5.000). De aldus vrijgekomen middelen zouden dan moeten worden gebruikt voor de financiering van trajecten bij het PUB Exploitatie Caravan De opbrengsten van verhuur van de caravan waren 3.000: , via zusterorganisaties, en , via de werkgroep Hulpverlening (verantwoord onder Diversen ) De caravan werd 20 weken verhuurd. De kosten van deze activiteit bedraagden 4.835, ondermeer voor de huur van de jaarplaats, verzekering en energie Kerstproeverij (bestemmingsreserve) Ca. 800 mensen waren te gast bij de Kerstproeverij in december Er waren diverse optredens. Daarna konden zij aanschuiven voor een maaltijd. Na afloop lag er ook nog een kerstpakket klaar, met daarin een geldbedrag als extraatje. De kosten van deze activiteit bedraagden (operationele kosten en giften ). Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van , van diverse organisaties, bedrijven en personen, alsmede door een subsidie van van de gemeente 's-hertogenbosch. Voorts door een bijdrage van van de Stichting Goederenmagazijn (verantwoord onder Diversen ). Het positieve resultaat van de Kerstproeverij 2013 ( 419) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve van is beschikbaar voor de Kerstproeverij

26 4.2.6 Boekenbeurs (bestemmingsreserve) De Boekenbeurs 2013 bracht op. De kosten van deze activiteit bedraagden , ondermeer voor de huur van opslagruimte, de huur van de Brabanthallen en de kosten van het gebruik van personeel en de bedrijfswagen van de Vereniging. Giften voor een bedrag van werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. projecten in ontwikkelingslanden. Het hoofddoel was een project van de Stichting Kansarmen Sri Lanka (bouw van een drinkwatervoorziening voor woongemeenschap Aluthgama). Voorts werd een gift van verstrekt aan het Liet Aussems fonds (verantwoord onder Diversen ). Het negatieve resultaat van deze activiteit ( ) is onttrokken aan de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve van betreft de nog niet door de Boekenbeurs bestede middelen uit de netto-opbrengsten tot en met Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve) De Speelgoedbeurs 2013 bracht op. De kosten van deze activiteit bedraagden Giften voor een bedrag van werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v goede doelen voor kinderen in 's-hertogenbosch. Het positieve resultaat van deze activiteit ( 2.233) is is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve van betreft de nog niet door de Speelgoedbeurs bestede middelen uit de netto-opbrengsten tot en met Hart van de Stad (bestemmingsreserve) Een financiële bijdrage van werd verstrekt voor het aanstellen van een professional tijdens de winter-inloop 2013/2014 voor thuis- en daklozen in de Blokkendoos Club van 100 (bestemmingsreserve) Giften voor een bedrag van 700 werden ontvangen van de contribuanten van de Club van 100. Gedurende 2013 is het fonds niet aangesproken Fonds Liet Aussems (bestemmingsfonds) Een gift van werd ontvangen van de Boekenbeurs 2013 (verantwoord onder Diversen ). Een gift van is verstrekt aan de Missieprocuur van de Paters van de H.H. Harten Vervanging Caravan (bestemmingsreserve) Om de vervanging van de caravan (vakantiepark Dierenbos in Vinkel) op termijn mogelijk te maken wordt jaarlijks een bedrag van via resultaatbestemming 2013 toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserve. 26

27 Gegevens van verbonden Vincentius-entiteiten 1 Groepsrelatie tussen verbonden Vincentius-entiteiten Er is sprake van een groepsrelatie tussen verbonden Vincentius-entiteiten. Naast de Vereniging, betreft het hier de navolgende entiteiten: - Stichting Goederenmagazijn (kringloopwinkel), 's-hertogenbosch; - Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed), 's-hertogenbosch; - Stichting Sociaal Restaurant 't Anker, 's-hertogenbosch. 2 Omschrijving van de doelstelling van verbonden Vincentius-entiteiten Zie hoofdstuk Algemeen, sectie (2). 3 Samenstelling van de besturen van verbonden Vincentius-entiteiten (ultimo december 2013) Stichting Goederenmagazijn Dhr Schuurmans voorzitter Mw Leermans secretaris Dhr Braat penningmeester Mw Van Riel lid Mw Kradolfer lid Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch Dhr Koeman voorzitter Dhr Kappen secretaris Dhr Braat penningmeester Dhr Quaars lid Dhr Schuurmans lid Stichting Sociaal Restaurant 't Anker Dhr Quaars voorzitter Mw de Nijs secretaris Dhr Bokslag penningmeester 27

28 4 Transacties tussen verbonden Vincentius-entiteiten Meest relevante transacties (op permanente basis) zijn: Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Contract tussen Stichting Goederenmagazijn Uitleen van personeel Transactie Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch Stichting Vincentius van Paulo 's-hertogenbosch Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Stichting Goederenmagazijn Stichting Sociaal Restaurant 't Anker Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch (Boekenbeurs) Verhuur van gedeelte van pand Havenstraat 11a Verhuur van gedeelte van pand Havenstraat 11a (inclusief water en energie) Uitleen van personeel en verhuur van bedrijfswagen 5 Financiële data 2013 (per entiteit en geconsolideerd) 5.1 Balans per 31 december 2013 (bedragen x 1.000): Activa Stichting Vincentius van Paulo Stichting Soc. Rest. 't Anker Vereniging eliminatie Stichting Goederenmagazijn geconsolideerd Vaste activa Voorraden 1 1 Vorderingen op Vincentius- entiteiten Overige vorderingen Liquide middelen Totaal Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserves en -fondsen Kortlopende schulden Totaal

29 5.2 Staat van Baten en Lasten over 2013 en resultaatbestemming (bedragen x 1.000): Stichting Vincentius van Paulo Stichting Soc. Rest. 't Anker Vereniging eliminatie Stichting Goederenmagazijn geconsolideerd Baten Verkopen goederen Verkopen restaurant Verhuur onroerend goed en caravan Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten Overige ontvangen giften en subsidies Financieel resultaat Totaal Lasten Verenigingskosten Algemene kosten Operationele kosten Giften verstrekt aan Vincentius-entiteiten Overige verstrekte giften Totaal Resultaat vorig boekjaar Netto Resultaat Netto Resultaat Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsreserves Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsfondsen Toevoeging / Onttrekking (-) aan Alg. Reserve

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten Jaarverslag 2012 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch (beknopte versie) Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl

Nadere informatie

ANBI Verantwoording - 2015

ANBI Verantwoording - 2015 ANBI Verantwoording - 2015 1 Algemeen De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. De Vincentiusvereniging

Nadere informatie

ANBI Verantwoording

ANBI Verantwoording ANBI Verantwoording - 2013 1 Algemeen De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. De Vincentiusvereniging

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2014 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch

Concept Jaarverslag 2014 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Concept Jaarverslag 2014 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch 1 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch

Jaarverslag 2015 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Jaarverslag 2015 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch 1 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl e-mail:

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis "De Boei"

Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis "De Boei" Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening Bestuursverslag 3 1. Balans per 31 december 2014 5 2. Staat van baten en lasten 6 3. Toelichting Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

I 1 I I 1 I I I. Bibliocenter te Weert. 3.4 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 1 I

I 1 I I 1 I I I. Bibliocenter te Weert. 3.4 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 1 I 050420692074940008 GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERNG Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2013 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015 STICHTING ZOG MH TE GOUDA Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 1.1 Jaarverslag 3 1.2 Vaststelling van de jaarrekening 4 1.3 Samenstellingsverklaring 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie