De PMO is de BELANGRIJKSTE factor voor de toekomst van uw organisatie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De PMO is de BELANGRIJKSTE factor voor de toekomst van uw organisatie!"

Transcriptie

1 De PMO is de BELANGRIJKSTE factor voor de toekomst van uw organisatie! Maart 2015 Dre Versteeg Principal Consultant

2 Introductie Dré Versteeg Principal Consultant Novius 2 Presentatie Maart

3 Wat gaan we nu met elkaar doen 1. We gaan het hebben over het PMO dat nu onze de toekomst creëert 2. We hebben het over Waarnemen, Betekenisgeven en Acteren 3. We gaan inzoomen op: o o o o Het beschouwingsgebied van de PMO (Scope) Wat moet een PMO allemaal in huis hebben (Functionaliteiten en Rollen) Bruikbare methodieken die wij minstens in huis moeten hebben en mee moeten kunnen spelen. (Kennis en Skills) Waar positioneer je de PMO s (Organisatie) 4. Tussendoor jullie ongezouten meningen, vragen en stevige discussies 3 3

4 De noodzaak voor het beheersen van complexe veranderingen groeit Toename snelheid & mogelijkheden technologie Globalisering Internationale Markten Toename Wet- & Regelgeving Toename nieuwe & vreemde concurrenten Toename druk van Maatschappelijk Belang, Duurzaamheid Snel veranderende (Inter)nationale verhoudingen Bestuurders Aansprakelijkheid Toename integratie van disciplines - ICT/IV - Omni Channel Ketensturing, Big Data, CRM, etc. Toename controles door Toezichthouders Toename belang van Security & Privacy Inzicht in toekomstige Waarde & Robuustheid van investeringen Toename druk van Aandeelhouders & Analisten 4 Presentatie Presentatie Maart. Maart Dré Versteeg 4

5 De noodzaak voor het beheersen van complexe veranderingen groeit Hoe manage je deze complexiteit?... 5 en welke rol(len) speelt de PMO daarin? 5 Presentatie Presentatie Maart. Maart Dré versteeg

6 Het PMO ondersteunt het management bij het realiseren van de veranderdoelstellingen Onzekerheidsreductie Beheers matig Betekenisgeving Verander kundig In houdelijk Kwaliteit en daarbij gebruiken we drie veranderaspecten 6 6

7 Een PMO moet maar 3 dingen goed kunnen 1. Waarnemen uit de context halen, isoleren 2. Betekenis geven in context plaatsen, interpreteren 3. Acteren interveniëren, besluiten, realiseren Niet zo lastig toch? 7 7

8 Het belang van goed Waarnemen 1. Wij bekijken de wereld allemaal door ons eigen venster (denkramen) 2. We kijken allemaal vanuit onze eigen positie en met een ander belang 3. Wat wij waarnemen geven we een bepaalde betekenis o Goed of fout o Belangrijk of niet belangrijk o Urgent of niet urgent o Leuk of niet leuk o Etc. 4. Zien we wel genoeg om goed te begrijpen wat iets werkelijk betekent? (voor jezelf of voor anderen) 5. Doen we wel de goede dingen op basis van wat we zien en denken te begrijpen? 8 8

9 Waarnemen 1 is al best moeilijk https://www.youtube.com/watch?v=v3iprbrgsjm&sr c_vid=voantzb7ewe&feature=iv&annotation_id=ann otation_

10 SCOPE van de PMO

11 Strategie 1. SCOPE PMO en De Veranderstraat Bedrijfs- en Informatie planning Verander Portfolio Management Programma/ Project Management Projecten 11 11

12 Strategie 2. SCOPE PMO Run & Change the Business Doelstelling 1 Run the Business Doelstelling 2 Doelstelling 3 Doelstelling 4 Change the Business Planning Realisatie Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 MTP Cyclus 12 12

13 3. Scope PMO - Lijn en Change Naast resultaten halen Ook verbinden, betekenis geven en in balans houden van change activiteiten in Run én Change 1. Strategisch kader en strategische planning 2. Veranderstrategie Change Run Scope PMO Meerjarig Veranderplan RESULTAAT OPNEMEN IN LIJN Operationele Plannen Projecten en Programma s RESOURCES NIEUWE PROJECTEN Lijn Activitei ten Dagelijks werk AGILE 13 13

14 4. Scope PMO Verbinden en in balans houden van de HELE veranderportefeuille Strategie en B&IP VPM PM Integraal Veranderportfolio management Project- en Prorgamma Management Definiëren Portfolio Consistente Energieke Organisatie verander Strategie cultuur Definiëren portfolio Categoriseren Prioriteren Balanceren Begrijpen Plannen Senior management Management commitment Commitment Organisatie energie Realiseren portfolio Beheer organisatie Baten management Financieel management Risico management Stakeholder Resource management management Governance Realiseren Portfolio Consistente Consistente Organisatie (organisatie) Governance governance Programma s projecten Energieke Portfolio Verander office cultuur Bron: MoP van OGC Consistente (organisatie) strategie Portfolio Office Agile MSP/Prince2 PMBOK 14

15 Functionaliteiten en Skills van de PMO

16 1. PMO - Functionaliteiten en Skills PMO Lijn Management PMO Secretariaat Portfolio Management Project- en Programma Management Change Consultantcy PM Quality Assurance Financial Controle Change Vendor mgt & Procurement Resource Management Functioneel Beheer PM Tooling Communicatie PM Kennis Management Planning PM Risk Management Business Proces en Informatie Management Requirement Management Process Change Design Authority IV/Enterprise Change Architect 16 16

17 De PMO en Verschillende Standaard Verander Methodieken

18 1. PMO en SAFe SAFe Scaled Agile Framework Vanuit Devops naar project en portfolio Management ontwikkeld Veel energie en samenwerking in MDT s Aandacht voor story telling en betekenisgeving Werken vanuit Architectuur Flexibiliteit Control en kwaliteit van deliverables lastig Zoeken hoe de multidisciplinaire teams nu moeten worden ingericht Implementatie vereist flinke cultuur en organisatiewijzigingen Afhankelijkheden managen over kolommen heen lastig 18 18

19 2. PMO en OPM3 OPM3 Organizational Project Management Maturity Model Vanuit PMI ontwikkeld, Sluit aan op PMBoK Vanuit Project en Programma management naar Portfolio Management en Strategy Alignment ontwikkeld. Stapsgewijze PM Professionaliseringsmethodiek, Niet voorschrijvend hoe, maar ondersteund zelfonderzoek naar verbeteringensmogelijkheden aan de hand van best practices. In Europa minder gangbare standaard Complex voor kleine projecten Per type organisatie zijn er aanpassingen in de werkwijze nodig/mogelijk. Uniformiteit in werkwijze handhaven is lastig 19 19

20 3. PMO en CMMi CMMi - Capability Maturity Model Integration Integreert verschillende functies en processen Geeft duidelijke standaarden voor kwaliteit en maturity levels Zeer uitgebreid en compleet uitgewerkte methodiek. Incl. opleidingen assessments en certificeringen Internationaal; veelgebruikte standaard Sterk ICT/IV gedreven Acceptatiegraad bij business is doorgaans laag Erg complex voor kleine projecten Implementatie duurt minimaal 2 jaar 20 20

21 4. PMO en Lean Six Sigma Lean 6 Sigma- Zeer uitgebreid en compleet uitgewerkte methodiek. Incl. opleidingen en certificeringen Internationaal; veelgebruikte standaard Kwaliteit gecombineerd met efficiency Klanttevredenheid als key driver Stapsgewijze verbeterprojecten worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams, waardoor afdeling overschrijdend samenwerken wordt gestimuleerd. Sterk proces gedreven, legt zich vooral toe op reduceren van de variatie in productie- en bedrijfsprocessen Wordt wel eens als doel op zich gesteld terwijl het een middel is om het doel te bereiken Acceptatiegraad bij business is vaak matig Implementatie duurt minimaal 1 jaar 21 21

22 5. PMO en Bedrijfs & Informatie Planning 22 22

23 PMO en Bedrijfs- & Informatieplanning: wat heb je daaraan? B&IP helpt om overzicht & samenhang te creëren (Beheersmatig) als scharnier tussen Business & ICT (Inhoudelijk) als scharnier tussen strategie & uitvoering (Inhoudelijk) bij een beheersbare & planmatige realisatie (Beheersmatig) om te communiceren & bij het creëren van draagvlak (Veranderkundig) 23 23

24 Positionering PMO

25 PMO positionering in een complexe (matrix) organisatie CEO HR Marketing Commerce CFO CCO CIO COO CRO Finance ICT ICT PMO Board of Directors Business Change PMO Procurement Central Corporate PMO Operational Risk Human Resources Legal & Compliance Enterprise Archtitecture Business Unit A Business Unit B Business Unit C Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Business Unit D PMO PMO PMO PMO PMO Business Unit E PMO PMO PMO PMO Decentrale BU PMO s Decentrale Regionale PMO s 25

26 Strategie PMO Inhoudelijke en Kwaliteit Aspecten Samenwerking Compliance Marketing & Sales Internal Audit Human Resources Security Procurment & Vendor Management Ops. Risk Bedrijfs- en Informatie planning Verander Portfolio Management Quality Assurance Programma/ Project Management Legal External Regulators IV/ICT Risk Projecten Finance Enterprise Architecture 26 26

27 PMO Propositie Integrale veranderstraat scope van de PMO Van Ikke, ikke en deelbelangen naar Wij en gezamenlijke, duurzame centrale belangen Rol PMO Van operationeel uitvoerend óók naar Centre of Expertise, adviserend en gewaardeerd partner op alle niveaus in de organisatie. Geen administratieve moloch en politieagent PMO Mandaat Ondersteunend en professioneel partnership Kwaliteit borgend en betekenis gevend. Cultuur en gedrag Professionalisme en verantwoordelijkheid nemen Business partner, ondersteunen en constructief confronteren Flexibiliteit bieden door heldere structuren en richtlijnen aan te aangeven 27 27

28 Wil je meer weten over het ontwikkelen, professionaliseren van PMO s in jouw organisatie? Bel of mail dan even met Dré Versteeg Je kunt ook een kijkje nemen op de volgende link:

29 4. Afsluiting en Discussie

30 BIJLAGEN

31 2. IVM - Portfolio categories & drill down structure Rolling planning STRATEGIE Portfolio categories & drill down structure Total Portfolio Portfolio per Category Portfolio per Program Project in Phases Work packages 1.Mandatory 2. Business Continuity 3. Strategic Goals A. Functional B. Business Unit C. Geographic Project 1 Project 2 Project 3 Project 4 Phase 1 Phase 2 Milestones Phase 3 Deliverables 4. Enhancements Insights through Clear & Structured Reports Project interdependencies and critical path Roadmap & Risk Resources Drill Down to Work Packages & Resources 31

32 2. IVM Stage Gating, beheersing van strategische baten en centrale middelen Project Charters Project Brief PID End Of Project Evaluated BC Exceptions & Changes Verander vermogen kaders Fase overgang Stage gates: Go/No go op status deliverables (Earned Value & Business Mijlpalen) 75% baten/cost Contingency 50-40% Baten/Cost Contingency 15-10% Baten/Cost Contingency 5-0% Baten/Cost Contingency Onzekerheidsreductie 32

33 2. Raamwerk voor Bedrijfs- & Informatieplanning 33 Workshop Nov. 2014

34 PMO Governance en VPM Rollen EVPM Reviewing functions Advice CEO (Vz) HR Corporate Project Portfolio Board Marketing Commerce Finance ORM/IRM CCO COO CIO ICT MT Corporate Programs & Project Boards ICT Change Organisation ICT Line Organisation Above thresholds Advice VPM Reviewing functions Program Program Program Project Project Project Advice VPM Reviewing functions VPM Advice Reviewing functions ICT Business Projects IT Project IT Project IT Bus Project ICT own lifecycle Projects IT Project IT Project IT Project BU A Portfolio Board BU B Portfolio Board Region 1 Portfolio Board Region 2 Portfolio Board ICT Release Management proces BU Program & Project Boards BU Program & Project Boards BU Program & Project Boards BU Program & Project Boards BU Projects Projects Program Program Program Program Project Project Project Projects Program Projects Program 34

35 Business Empowerment Framework Film Boek

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Lesaantekeningen - Project management

Lesaantekeningen - Project management Lesaantekeningen - Project management 12/11/2014 Inleiding project management Leg de volgende 4 type projecten uit Type 1: er moet iets gemaakt worden en we weten hoe (bvhuizen, een brug ) Type 2: we weten

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Prince in Praktijk. Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie. Gabor Vis van Heemst. Intrprimus omdat veranderen een vak is!

Prince in Praktijk. Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie. Gabor Vis van Heemst. Intrprimus omdat veranderen een vak is! Prince in Praktijk Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie Gabor Vis van Heemst Agenda 18.30 uur 18.40 uur 19.15 uur 20.00 uur 20.30 uur Introductie Alliander door Ben Tubben Portfoliomanagement

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Modellen: wanneer wat

Modellen: wanneer wat Modellen: wanneer wat COBIT INK SPICE EFQM TPI MSF BISL Activiteiten IEEE ITIL CMM-I ISO-9126 Doelgroepen Aandachts- Processen MOF Prince-2 IPW gebieden ASL RUP TMap DSDM SPIder werkgroep Integrale SPIstrategieën

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie HVeel Hoe kunnen organisaties de beoogde businessvoordelen van IT-standaardisatie realiseren? Een bedrijven

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional In cl Be us ro ief ep Co sp nc ro ep fie t l Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional Over NBA-VRC NBA-VRC is een samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 BASISBEGRIPPEN

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie