Opleidingen Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasium, Sittard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasium, Sittard"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Personalia Naam: R.L.P. Jaspers (Richard) Geboortejaar: 1981 Woonplaats: Alphen aan den Rijn Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: adres: Relevante werkervaring Heden Directeur/Senior software ontwikkelaar Koala IT B.V Senior software ontwikkelaar Competa IT B.V Senior software ontwikkelaar, Quinity B.V Software ontwikkelaar, Quinity B.V Backofficebeheerder en ontwikkelaar, Radboud Universiteit Nijmegen (afdeling Exo-steunpunt) Opleidingen Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasium, Sittard Nevenactiviteiten Vice-voorzitter ondernemingsraad Quinity B.V Lid ondernemingsraad Quinity B.V. Deskundigheid Aandachtsgebieden Vaardigheden Systeemontwikkeling / informatie analyse / architectuur Teamaansturing / Projectleiding Infrastructurele inrichting Databases Administratieve / Financiële transactionele systemen Informatie analyse, ontwerp en ontwikkeling van webapplicaties Informatie analyse, ontwerp en ontwikkeling van (externe) interfaces SOA-omgevingen Leven- en schadeverzekeringssoftware Teamaansturing Technische infrastructuur Content Management Systeem Active directory Exchange Server 2000 / 2008 Programmeertalen/webtechnologieën Java 1.4, 5 en 6 (SE / EE / J2EE) EJB 2.0 / 3.0 JAXB, JMS, SOAP, REST Java Server Pages (JSP), JSF/JSF2+, Javascript Jython SQL XHTML, HTML & CSS XML, XSLT, XSL-FO, Apache FOP

2 PHP C, C++, C# Frameworks Ontwikkelmethodieken Content Management Systemen Spring / Hibernate JPA Struts Model View Control-frameworks (MVC): o Quinity Framework o JXPFW (Java experience FrameWork) LAD DSDM Scrum/Agile Quinity Content Management Systeem Content Management Systeem Raboud Universiteit Nijmegen Ontwikkelomgevingen Eclipse SDK MyEclipse 8.x/9.x IBM WebSphere Studio Application Developer (WSAD) JBoss 5.1 JBoss ESB 4.1 JBpm Apache Ant Maven 2 SVN & CVS Databases Operating Systems IBM DB2 (versie 8.x / x9.x) Oracle 10g / 11g MySQL PostgreSQL Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 Microsoft Windows 2000/2003 (&R2)/2008 (&R2) Server Edition Linux (RHEL / CentOS 4.x, 5.x / Ubuntu) Applicaties Apache tomcat 4.x, 5.x, 6.x, 7.x IBM Websphere v6 Oracle Weblogic 10g / 11g UltraESB/AS2 Parasoft Virtualize, Parasoft SOATest, Parasoft JTest Microsoft Exchange Server 2000 / 2008 Active Directory / LDAP Office (2000 / 2003 / XP / 2007 / 2010)

3 Selectie van uitgevoerde projecten in dienstverband bij Koala IT Periode: oktober heden Ontwikkeling van een automatische migratie component voor modernisering GBA Cliënt: Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties Periode: oktober heden In deze periode heeft de heer Jaspers meegewerkt aan de ontwikkeling van onderdelen van een automatische migratie component voor de modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het doel van het project was om bidirectionele communicatie mogelijk te maken tussen de huidige LO3/GBA-V-omgeving gebruikt door de gemeenten en een nieuwe BRP-omgeving. De te ontwikkelen component zorgt ervoor dat intergemeentelijke communicatie tussen de twee omgevingen, verstuurd via JMS berichten, mogelijk is en dat de betreffende informatie correct en met toepassing van geldende precondities en voorwaarden tussen de twee omgevingen wordt geconverteerd. Dit alles met een duidelijke proces/work flow van berichten. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor het technisch ontwerpen en ontwikkelen van verschillende onderdelen van de automatische migratie component en voor het oplossen van alle voorkomende problemen binnen deze onderdelen. Voor de ontwikkeling werd gebruikt gemaakt van Java 6 EE, Spring, JAXB, JMS, EJB3.0, JSF, XML, JBoss 5.1, JBoss ESB 4.1, JBpm , Postgresql 9, Maven. Als ontwikkelomgeving is Eclipse Helios gebruikt. Selectie van uitgevoerde projecten in dienstverband bij Competa IT Periode: augustus 2010 oktober 2012) Ontwikkeling van een technische cursus voor salesafdeling Cliënt: Competa IT Periode: augustus 2012 oktober 2012 In deze periode heeft de heer Jaspers meegewerkt aan de ontwikkeling van een interne technische cursus voor de salesafdeling. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gedeelten van de cursus welke betrekking hadden op Java, MVC en software ontwikkeling in het algemeen. Ontwikkeling van een testapplicatie voor inhoudelijke controle van XML binnen AS2-berichten Cliënt: Energie Data Services Nederland (EDSN) Periode: april 2012 juli 2012 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de ontwikkeling van een testapplicatie voor het geautomatiseerd inhoudelijk valideren en controleren van ontvangen AS2-berichten aan een nieuwe in te voeren standaard voor energieleveranciers/producenten. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de Enterprise Service Bus (ESB) UltraESB, Parasoft Virtualize, Parasoft SOATest en Java. Voor het inzichtelijk maken van deze validatie en bijbehorende certificering heeft de heer Jaspers een grafische interface gemaakt waarin gebruikers op overzichtelijke wijze de controles en meldingen kunnen bekijken. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de informatie analyse, het ontwerpen en ontwikkelen van de AS2 verwerking en versturing (configuratie van de ESB), de gehele grafische interface en voor het oplossen van alle voorkomende problemen. Voor de ontwikkeling werd gebruikt gemaakt van Java 6 EE, EJB3.0, JSP, XML, Apache Tomcat 7, MySQL 5, Parasoft Virtualize, Parasoft SOATest, UltraESB en Jython. Als ontwikkelomgeving is MyEclipse (9.x) gebruikt.

4 Verdere ontwikkeling van een interface naar CODA Cliënt: LeanApps Periode: juni 2011 april 2012 In deze periode heeft de heer Jaspers gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de interface tussen een pensioensysteem (LeanApps Life) en een extern financieel administratiesysteem (CODA). De uitbreiding van de interface bestaat uit de acquisitie en conversie van gegevens uit het externe financieel administratiesysteem en het genereren van rapportages op basis van de verkregen gegevens. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de informatie analyse, het ontwerpen en ontwikkelen van de gehele interface, het instrueren en begeleiden van testers en voor het oplossen van alle voorkomende problemen binnen deze interface. Voor de ontwikkeling van de interface werd gebruik gemaakt van Java 6 EE, EJB 2.0/3.0, JSP, JPA, JXPFW, XML, Oracle 10g/11g en Weblogic 10g/11g. Als ontwikkelomgeving is MyEclipse (8.x/9.x) gebruikt. Uitvoeren technische mapping webservices Cliënt: LeanApps Periode: mei 2011 juni 2011 De heer Jaspers werkte in deze periode aan het opstellen van een technische mapping tussen de webservices bij LeanApps en het portaal dat Colimbra maakt. Het gaat hierbij om het vertalen van functionele velden op het scherm naar Xpath expressies. Met deze Xpath expressies is het mogelijk om een SOAP bericht op te stellen waarmee acties op het systeem uitgevoerd kunnen worden. Ontwikkeling van een interface naar CODA Cliënt: LeanApps Periode: november 2010 juli 2011 In deze periode heeft de heer Jaspers gewerkt aan de ontwikkeling van een interface tussen een pensioensysteem (LeanApps Life) en een extern financieel administratiesysteem (CODA). De interface bestaat uit de acquisitie en conversie van gegevens, het opstellen van XMLi (SOAP) berichten, het versturen van de berichten richting CODA, het afhandelen van de ontvangen response en aanpassingen in de grafische interface van het pensioensysteem. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de informatie analyse, het ontwerpen en ontwikkelen van de gehele interface, het begeleiden en instrueren van de testers en voor het oplossen van alle voorkomende problemen binnen deze interface. Voor de ontwikkeling van de interface werd gebruik gemaakt van Java 6 EE, EJB 2.0/3.0, JSP, JPA, JXPFW, XMLi (SOAP), Oracle 10g en Weblogic 10g. Als ontwikkelomgeving is MyEclipse (8.x/9.x) gebruikt. Performance consultancy ten behoeve van eloket WBSO formulieren. Cliënt: AgentschapNL Periode: november 2010 november 2010 Voor deze klant heeft de heer Jaspers ondersteuning geboden bij het indentificeren en interpreteren van de performanceproblemen die optraden in de webapplicatie. Vervolgens heeft de heer Jaspers naar aanleiding van deze analyse verbetervoorstellen, welke de performance verbeteren, uitgewerkt en toegelicht aan de klant. Ontwikkeling van een webapplicatie ten behoeve van projectcoördinatie. Cliënt: Competa IT Periode: augustus 2010 november 2010 In deze periode heeft de heer Jaspers gewerkt aan de ontwikkeling van een projectenadministratiesysteem met behulp van open source technologieën en tools. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de informatie analyses, het ontwerpen en ontwikkelen van het gehele systeem en voor het oplossen van alle voorkomende problemen binnen het systeem. Voor de ontwikkeling van het systeem werd gebruik gemaakt van Java 6, JSP, Swing, Spring, MySQL en Tomcat 7.x. Als ontwikkelomgeving is Eclipse (Helios) en NetBeans (6.9.1) gebruikt.

5 Selectie van uitgevoerde projecten in dienstverband Quinity Periode: september 2005 augustus 2010 Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een grote rechtsbijstandverzekeraar Cliënt: Rechtsbijstandverzekeraar Periode: augustus 2009 augustus 2010 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de verdere ontwikkeling van een systeem voor het aanvragen, inzien en verwerken van rechtsbijstandverzekeringen en polissen. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, interne medewerkers). Het systeem is gebaseerd op bestaande, door Quinity gebouwde, componenten voor verzekeraars (QIS). De heer Jaspers is verantwoordelijk voor het oplossen van bestaande problemen binnen het systeem. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO en Websphere (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt. Ontwikkeling webapplicatie van een studentenadministratie voor opleidingsinstituten Cliënt: Opleidingsinstituten Periode: januari 2007 augustus 2010 De heer Jaspers werkte om deze periode binnen dit project aan de verdere ontwikkeling van een systeem voor het bijhouden, inzien en verwerken van resultaten en inschrijvingen van studenten bionnen het opleidingsinstituut. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (studenten, docenten, interne medewerkers). Het systeem is gebaseerd op het door Quinity gebouwde framework. De heer Jaspers is verantwoordelijk voor de informatie analyse, het ontwerp, de ontwikkeling en bouw van verschillende nieuwe onderdelen van het systeem alsmede voor het oplossen van bestaande problemen binnen het systeem. Sinds december 2008 is de heer Jaspers ook verantwoordelijk voor de aansturing van het realisatieteam. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO, Velocity en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt. Medewerker infrastructuurteam Cliënt: Rechtsbijstandverzekeraar Periode: januari 2008 augustus 2010 De heer Jaspers werkte in deze periode aan het verbeteren en aanpassen van de infrastructuur binnen Quinity. De heer Jaspers is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen binnen Windows gerelateerde omgevingen, onder andere Microsoft Exchange 2000 en Active Directory. Bovendien was de heer Jaspers verantwoordelijk voor het upgraden van het Quinity domain van Windows Server 2000 naar Windows Server 2008, met de bijbehorende migratie van Microsoft Exchange. Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een schadeverzekeraar voor organisaties Cliënt: Schadeverzekeraar voor organisaties Periode: augustus 2008 augustus 2009 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de bouw en inrichting van een systeem voor het aanvragen, inzien en verwerken van schadeverzekeringen voor organisaties. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, interne medewerkers). Het systeem is gebaseerd op bestaande, door Quinity gebouwde, componenten voor verzekeraars (QIS). De heer Jaspers was verantwoordelijk voor een deel van de informatie analyse, voor een deel van het ontwerp en de ontwikkeling van verschillende onderdelen van het systeem alsmede voor het realiseren van interfaces met het bestaande backoffice systeem. Gedurende het project is de heer Jaspers korte tijden ook verantwoordelijk geweest voor de aansturing van het realisatieteam. Tenslotte was de heer Jaspers verantwoordelijk voor de infrastructurele inrichting, opzet van de verschillende (test)omgevingen en de opleveringen van het systeem. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt.

6 Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een reisverzekeraar Cliënt: Reisverzekeraar Periode: april 2008 mei 2008 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de bouw van module voor op de website van een reisverzekeraar. Door middel van deze module kunnen eindklanten vragen stellen op de website waarbij ze direct een geautomatiseerd antwoord krijgen dat hun vraag beantwoordt. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van deze module. Voor de ontwikkeling van de module is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP en Servlets. Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt. Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een middelgrote schadeverzekeraar Cliënt: Schadeverzekeraar Periode: september 2006 juli 2008 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de verdere ontwikkeling van een systeem voor het aanvragen, inzien en verwerken van schadeverzekeringen. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, interne medewerkers). Het systeem is gebaseerd op bestaande, door Quinity gebouwde, componenten voor verzekeraars (QIS). Het systeem heeft een interface met de bestaande polisadministratie die op een AS/400 draait. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van verschillende nieuwe onderdelen van het systeem alsmede voor het oplossen van bestaande problemen binnen het systeem. Tenslotte was de heer Jaspers verantwoordelijk voor de module die mutatie- en bevestigingsbrieven als PDF-document exporteert. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt. Uitbreiding van internet- en extranetwebsites van een middelgrote schadeverzekeraar Cliënt: Schadeverzekeraar Periode: januari 2006 juli 2008 De heer Jaspers werkt aan de verder ontwikkeling en bouw van de internet- en extranet websites van de verzekeraar. Deze websites zijn gebaseerd op het door Quinity ontwikkelde Content Management Systeem. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, bouw en opleveringen van dit systeem. Gebruikte technologieën bij dit project zijn Java, JavaScript, JSP, SQL (DB2) en HTML, Servlets en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgevingen zijn IBM WebSphere Studio Application Developer en Eclipse SDK gebruikt. Uitbreiding aan het Quinity Content Management Systeem Cliënt: Alle klanten die gebruik maken van het Quinity Content Management Systeem Periode: december 2005 juni 2007 De heer Jaspers heeft in deze periode gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het Quinity Content Management Systeem. De heer Jaspers zat daartoe in een commissie die zich bezighoudt met de verbeterpunten voor dit systeem en verantwoordelijk is voor enerzijds de besluiten omtrent de prioriteit van de verbeterpunten en anderzijds voor het uitvoeren van een deel van deze verbeterpunten. Voor de verdere ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, JDBC, PostgreSQL (database) en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt.

7 Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een reisverzekeraar Cliënt: Reisverzekeraar Periode: november 2005 januari 2006 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de bouw van een systeem voor het aanvragen, inzien en verwerken van reisverzekeringen. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, reisbureaus). Het systeem is gebaseerd op bestaande, door Quinity gebouwde, componenten voor verzekeraars. Het systeem heeft een interface met de bestaande polisadministratie die op een AS/400 draait. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van de module die mutatie- en bevestigingsbrieven als PDF-document exporteert en voor de ontwikkeling en bouw van het beheergedeelte voor de door het systeem gebruikte systeemvelden. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt. Ontwikkeling van een klantenadministratie-applicatie Cliënt: Intermediair op het gebied van verzekeringen Periode: oktober 2005 De heer Jaspers heeft gedurende deze periode gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van een systeem waarmee de intermediair in staat is zijn klantenbestand voor meerdere producten te onderhouden. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, organisaties). Het systeem is gebaseerd op het Quinity Framework en het Quinity Content Management Systeem. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de bouw en ontwikkeling van een nieuw product binnen dit systeem. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, JDBC, HTML, PostgreSQL (database) en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt. Uitbreiding aan een Content Management Systeem Cliënt: Intermediair op het gebied van verzekeringen Periode: oktober 2005 november 2005 De heer Jaspers heeft gedurende deze periode gewerkt aan de uitbreiding van het Content Management Systeem dat op dat moment bij de klant in gebruik was. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor het aanpassen van de menustructuur en de opmaak van de pagina en klantspecifieke veranderingen aan het Content Management Systeem. Voor de uitbreiding van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, HTML, en het Quinity Content Management Systeem. Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt. Ontwikkeling van een Cursusadministratie-applicatie Cliënt: Quinity B.V. Periode: september 2005 oktober 2005 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de ontwikkeling en bouw van een systeem waarmee medewerkers cursussen kunnen bekijken (waar en wanneer deze plaatsvinden en wie er deelnemen). Het systeem is gebaseerd op het door Quinity ontwikkelde framework. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van dit systeem. Gebruikte technologieën zijn Java, JSP en HTML. Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt.

8 Backofficebeheer en ontwikkelaar Cliënt: Exo-steunpunt, Radboud Universiteit Nijmegen Periode: februari 2002 september 2005 In deze periode heeft de heer Jaspers gewerkt aan de verdere bouw van een systeem dat gebruikt werd om door leerlingen gestelde vragen te beheren en te analyseren. Tevens heeft de heer Jaspers gedurende deze periode gewerkt aan de ontwikkeling en inrichting van de website. In een later stadium heeft de heer Jaspers ook de informatie van de website geconverteerd naar het door de Radboud Universiteit gebruikte Content Management Systeem. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de verdere uitbreiding van het systeem, het onderhoud van het systeem, het up-to-date houden van de website, het maken van aanpassingen in de structuur van de website en het converteren van bestaande documenten van de website naar het Content Management Systeem. Gebruikte technologieën zijn Java, C++, JSP, JavaScript, PHP en HTML, SQL. Cursussen Binnen het dienstverband bij Competa B.V. heeft de heer Jaspers het SCJP (Sun Certified Programmer for the Java Platform, SE 6) certificaat behaald. Binnen het dienstverband bij Quinity B.V. heeft de heer Jaspers de volgende cursussen gevolgd: Periode: 1 ste kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal ste kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal ste kwartaal ste kwartaal ste kwartaal e kwartaal e kwartaal 2005 Cursus: Design Patterns J2EE Presentatievaardigheden terugkommeeting II Presentatievaardigheden Presenteren van Demo s en documenten Functioneel ontwerp Ontwikkelmethodieken Websphere DB2 Presentatievaardigheden terugkommeeting I Technische ontwerp Inleiding J2EE Klantgericht communiceren Ontwikkeling van goed presterende applicaties Presentatievaardigheden Design Patterns GoF Relationele databases en SQL Time Management Webtech en J2EE Helder en Ondubbelzinnig Schrijven Datamodellering

Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven collega s jou?

Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Jordy Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven

Nadere informatie

Dirk Maat. Curriculum Vitae. Enterprise Java Developer. D. Maat 23-05-1975. Lange Begijnestraat 28 2011 HH HAARLEM. 06 43 432 432 info@dirkmaat.

Dirk Maat. Curriculum Vitae. Enterprise Java Developer. D. Maat 23-05-1975. Lange Begijnestraat 28 2011 HH HAARLEM. 06 43 432 432 info@dirkmaat. Curriculum Vitae Dirk Maat D. Maat 23-05-1975 Lange Begijnestraat 28 2011 HH HAARLEM 06 43 432 432 info@dirkmaat.nl VAR WUO 2014 BTW NL180663719B01 Update: Januari 2014 Ervaringsoverzicht Technieken Java

Nadere informatie

SAMENVATTING CURRICULUM VITAE J. Andries

SAMENVATTING CURRICULUM VITAE J. Andries Imogiri Dijkhof 18 6715 DX Ede 06 3309 5046 Info @ Imogiri.nl www.imogiri.nl KvK: 51566028 SAMENVATTING CURRICULUM VITAE J. Andries Profiel Jurjen Andries is een senior Java consultant. Naast de diverse

Nadere informatie

Adres: Stratendries 81 9572 Sint-Martens-Lierde Tel: 0485/28.65.21 tdr@solidconsulting.be. Geboorte Datum: 15/01/1983 Nationaliteit: Website

Adres: Stratendries 81 9572 Sint-Martens-Lierde Tel: 0485/28.65.21 tdr@solidconsulting.be. Geboorte Datum: 15/01/1983 Nationaliteit: Website Tim De Roock [Stratendries 81 te Lierde], [0485/28.65.21], [tdr@solidconsulting.be] Persoonlijke Gegevens Naam: Adres: Stratendries 81 9572 Sint-Martens-Lierde Tel: 0485/28.65.21 Email: tdr@solidconsulting.be

Nadere informatie

Bij deze het profiel van Java developer Marnix uit Utrecht. Marnix presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Bij deze het profiel van Java developer Marnix uit Utrecht. Marnix presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Marnix Bij deze het profiel van Java developer Marnix uit Utrecht. Marnix presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 jasper@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens Nieuwbouw Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling Huub Cleutjens Inhoud IBS en Java Keuzes: taal / architectuur Productiviteit / arbeidsdeling IBS Java Development Accelerator Persistence UI Persistence

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Adrie Martens 25 januari 2010

Curriculum Vitae Adrie Martens 25 januari 2010 Curriculum Vitae Adrie Martens 25 januari 2010 PERSOONLIJKE GEGEVENS Adrie Martens Driemasterstraat 17 Mobiel : 06 15394132 e-mail : a.martens@a3m.nl Nationaliteit : Nederlandse Geboren : Lieshout, 24

Nadere informatie

Curriculum Vitae. (Voor)opleidingen/cursussen en certificeringen. : Schonewille. Geboortejaar : 1990

Curriculum Vitae. (Voor)opleidingen/cursussen en certificeringen. : Schonewille. Geboortejaar : 1990 Curriculum Vitae Naam : Schonewille Voornaam : Leonie Woonplaats : Vroomshoop Geboortejaar : 1990 Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Samenwonend / ongehuwd Rijbewijs : B Rollen : PHP developer,

Nadere informatie

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mick Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Mick Bloemheuvel Regio:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jeroen van Schaijk MSc. Testnext Software & Services B.V. http://www.testnext.com

Curriculum Vitae. Jeroen van Schaijk MSc. Testnext Software & Services B.V. http://www.testnext.com Curriculum Vitae Jeroen van Schaijk MSc Testnext Software & Services B.V. http://www.testnext.com Personalia Naam Jeroen van Schaijk Nationaliteit Nederlandse Geslacht Man Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Certificaten. Marcel de Koster. Geboortedatum 27-2-1974 Geboorteplaats Medemblik Burgerlijke staat Gehuwd Rijbewijs

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Certificaten. Marcel de Koster. Geboortedatum 27-2-1974 Geboorteplaats Medemblik Burgerlijke staat Gehuwd Rijbewijs Persoonlijke gegevens CV Marcel de Koster Naam Marcel de Koster Woonplaats Almere Geboortedatum 27-2-1974 Geboorteplaats Medemblik Burgerlijke staat Gehuwd Rijbewijs B Email marcel.de.koster@etrix.nl Opleiding

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Optimistisch - Zelfstandig - Sociaal - Creatief - Perfectionistisch - Ondernemend

Hoe omschrijven collega s jou? - Optimistisch - Zelfstandig - Sociaal - Creatief - Perfectionistisch - Ondernemend Contact the Agency Roeland Kamerbeek 06 25045189 Roeland@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java / Android developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Opleidingen Instituut Jaar Diploma Hogere Informatie Opleiding s- Hertogenbosch

Opleidingen Instituut Jaar Diploma Hogere Informatie Opleiding s- Hertogenbosch Curriculum Vitae Personalia Naam / Geslacht Jamie Craane / Man Geboortedatum 25 oktober 1978 Woonplaats Berghem Functie(s) Software engineer / Software architect Lid van het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. H. Java/JEE Docent

Curriculum Vitae E. H. Java/JEE Docent Curriculum Vitae E. H. Java/JEE Docent Executive summary: E. a very motivated ICT trainer, specialised in the Java Programming Language. He tries to pass his knowledge to his students with patience and

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martijn Meijers

Curriculum Vitae Martijn Meijers Curriculum Vitae Martijn Meijers Productgroep Taal Referentie Product Persoon Opleiding Werkgever Dienstverband Cursus Oktober 2014 Pagina 1 van 5 Personalia Naam Voornamen : Meijers : Martijn Ferdinand

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

SD-Ict BVBA. Tim Suys. tim@sd-ict.be. AS400 Developer. 1:moedertaal 2:zeer goed 3: gemiddeld 4: basis

SD-Ict BVBA. Tim Suys. tim@sd-ict.be. AS400 Developer. 1:moedertaal 2:zeer goed 3: gemiddeld 4: basis CURRICULUM VITAE 1. PERSONALIA NAAM Tim Suys ADRES Bastiaensstraat 48 3700 Tongeren TELEFOONNUMMER +32 497 55 49 02 EMAIL tim@sd-ict.be GEBOORTEDATUM 11 september 1976 FUNCTIE AS400 Developer TALENKENNIS

Nadere informatie

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Mark de Haas Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Ir. Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit, Delft, van augustus 1988 tot oktober 1994, diploma behaald: ja

Ir. Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit, Delft, van augustus 1988 tot oktober 1994, diploma behaald: ja Ir. Jos Nieuwenhuis Samenvatting Ik heb meer dan vijftien jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van software. De laatste jaren ben ik voornamelijk programmeur en ontwerper geweest van workflow

Nadere informatie

Curriculum Vitae Onno Scheffers. Curriculum Vitae. Onno Scheffers

Curriculum Vitae Onno Scheffers. Curriculum Vitae. Onno Scheffers Curriculum Vitae Onno Scheffers Titel: Ing. Nationaliteit: Nederlands Geboortedatum: 20-11-1974 Geslacht: Man Rijbewijs: A & B Onno Scheffers is een software developer in hart en nieren. Hij wist al jong

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer Curriculum Vitae Django Bestenbreur Senior Enterprise Java Developer Profiel Django heeft ruime ervaring als ontwikkelaar, ontwerper en architect en is thuis in de meest voorkomende softwaretechnologieën

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer Curriculum Vitae Django Bestenbreur Senior Enterprise Java Developer Profiel Django heeft ruime ervaring als ontwikkelaar, ontwerper en architect en is thuis in de meest voorkomende softwaretechnologieën

Nadere informatie

Java op het Oracle 9i platform

Java op het Oracle 9i platform Java op het Oracle 9i platform Brede ondersteuning MVC-architectuur In dit artikel zal Erwin Groenendal ingaan op de ondersteuning van Java op het Oracle 9i platform. Naast de Oracle 9i database bestaat

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen

Curriculum Vitae. Burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen Curriculum Vitae Naam PANTE, Geert Woonplaats Zedelgem, W-Vl Geboortedatum 23/06/1977 ( 31 jaar ) Opleiding Talenkennis Werkervaringen en belangrijkste vaardigheden Burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen

Nadere informatie

Genie-IT Offshoring services

Genie-IT Offshoring services Genie-IT Offshoring services Genie-IT is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in off-shoring services. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om softwareontwikkeling helemaal of gedeeltelijk

Nadere informatie

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 Programma Databases (JDBC, JNDI, ORM, JPA) MVC & Spring/Struts EJB Databases Veel web applicaties moeten informatie over langere tijd op kunnen slaan. Een voor de

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? SKILLS. Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? SKILLS. Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency Contact the Agency Tim Stienen 06 2112 7816 tim@rockstars.nl Willy Maak kennis met Willy, Java developer in hart en nieren met een grote passie voor zijn vak! Hoe omschrijven collega s jou? Roepnaam: Willy

Nadere informatie

Interested? Contact the Agency! Bart Nijskens Kevin Rummler

Interested? Contact the Agency! Bart Nijskens Kevin Rummler Interested? Contact the Agency! Bart Nijskens 06 52302211 b.nijskens@lsg.nl Kevin Rummler Roepnaam: Kevin Regio: Deventer Geboortedatum: 17-08-1987 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Rijbewijs B Hierbij

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL Beste relatie, Zoals u al van ons gewend bent doen wij u bij deze weer een selectie toekomen van een aantal van onze - per direct - beschikbare dedicated top professionals. Zoals gezegd; het betreft een

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen Vincent

Contact the Agency. Tim Stienen Vincent Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Vincent Hierbij presenteren wij het profiel van Vincent uit Gouda, een zelfbewuste (full stack).net developer met een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Kevin. Hierbij het profiel van ios developer Kevin Rummler uit Deventer. Kevin presenteert zichzelf graag door onderstaande vragen te beantwoorden:

Kevin. Hierbij het profiel van ios developer Kevin Rummler uit Deventer. Kevin presenteert zichzelf graag door onderstaande vragen te beantwoorden: Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Kevin Roepnaam: Regio: Kevin Deventer Geboortedatum: 17-08-1987 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: SKILLS (Ervaring in jaren) Rijbewijs

Nadere informatie

Gertjan. Bij deze het profiel van.net developer Gertjan uit Assendelft. Gertjan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Gertjan. Bij deze het profiel van.net developer Gertjan uit Assendelft. Gertjan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Gertjan Bij deze het profiel van.net developer Gertjan uit Assendelft. Gertjan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Marco Stuijvenberg. Doel Positie als scrum master of projectleider in een software development project.

Curriculum Vitae - Marco Stuijvenberg. Doel Positie als scrum master of projectleider in een software development project. Persoonlijke gegevens Naam: Marco Stuijvenberg Woonplaats: Amsterdam Geboortedatum: 30 april 1974 Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-55684213 E-mail: marco.stuijvenberg@stuijf.com Doel Positie

Nadere informatie

Tim Stienen

Tim Stienen Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 Tim@rockstars.nl Bryan Baan Hierbij het profiel van Java ontwikkelaar Bryan uit Schoonhoven. Bryan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Roel GEBOORTEJAAR 1984 WOONREGIO Rotterdam/ Den Haag NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS ja WIE IS ROEL? Roel is een SharePoint ontwikkelaar met ruime ervaring op het gebied

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia Naam en voornamen Jordi Martin Lago

Curriculum Vitae. Personalia Naam en voornamen Jordi Martin Lago Curriculum Vitae Personalia Naam en voornamen Jordi Martin Lago Roepnaam Jordi Adres Van Limburg Stirumstraat 8 Postcode en woonplaats 5051 KB, Goirle Geboortedatum 28-07-1994 Geboorteplaats Nationaliteit

Nadere informatie

Ontmoet Mark uit Hilversum. Een deskundige all-round java developer die tot het uiterste gaat. Geen complexe uitdaging kan hem tegen houden.

Ontmoet Mark uit Hilversum. Een deskundige all-round java developer die tot het uiterste gaat. Geen complexe uitdaging kan hem tegen houden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Mark Ontmoet Mark uit Hilversum. Een deskundige all-round java developer die tot het uiterste gaat. Geen complexe uitdaging kan hem tegen

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Opdracht: Maken van een uitgebreide webshop, met koppeling naar de legacy back-end

Opdracht: Maken van een uitgebreide webshop, met koppeling naar de legacy back-end Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Iede Snoek Adres: Gouden Leeuw 151 Postcode en woonplaats: 1103 KC Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020 6004950. Telefoon mobiel: 06 45329936 Email: iede@muziek.demon.nl

Nadere informatie

werkzaamheden: Onderhoud en nieuwbouw van www.home.nl

werkzaamheden: Onderhoud en nieuwbouw van www.home.nl Curriculum Vitae Personalia Naam : Arjen Haayman Adres : Gelselaar 20 : 7414 BX Deventer Geboortedatum : 4-2-1962 Burgerlijke staat : Getrouwd Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : BE E-mail : arjen@haayman.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arjan van der Veen

Curriculum Vitae Arjan van der Veen Personalia Naam Arjan van der Veen Woonplaats Apeldoorn Geboortedatum 10 oktober 1974 Burgerlijke staat Getrouwd Java architect / Adobe Flex architect / Informatie Analist Persoonskenmerken Autmatiseringservaring

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia: Samenvatting: Chris van der Scheer Geboortedatum:

Curriculum Vitae. Personalia: Samenvatting: Chris van der Scheer Geboortedatum: Curriculum Vitae Personalia: Naam: Chris van der Scheer Geboortedatum: 5-12-1991 Nationaliteit: Nederlands Adres: Paradijsselpark 223 2904 PA Capelle aan den IJssel Telefoon: 06 11 88 63 01 Mail: chrisvanderscheer@me.com

Nadere informatie

C.V. van Kees Broenink

C.V. van Kees Broenink C.V. van Kees Broenink Personalia Naam Geboren Homepage LinkedIn Woonplaats Drs. Kees Broenink 9 juni 1965 te Wervershoof http://www.keesbroenink.nl http://www.linkedin.com/in/keesbroenink Utrecht Profiel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Barry van Zanten. 1995-1999 Grafisch Lyceum Utrecht Utrecht

Curriculum Vitae. Barry van Zanten. 1995-1999 Grafisch Lyceum Utrecht Utrecht Curriculum Vitae Barry van Zanten Personalia Naam: Barry van Zanten Adres: Weimarstraat 289 Postcode + woonplaats: 2562HJ Den Haag Mobiel: 06-52682464 E-mail: barry@isolf.nl Geboortedatum: 09 september

Nadere informatie

Portals & Open Source

Portals & Open Source Portals & Open Source OGh Jaarcongres 2003 Zeist, 7 october R.V.L.P. Schaaf Agenda Introductie Begrippenkader en standaards Open Source portals Onder de loep: Imbrium Praktijk case Open Source in uw organisatie?

Nadere informatie

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Pleun Willemsen en Walter Ebbers 19 april 2012 v1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Opdracht................................ 4 2 Analyse 5 3 Ontwikkelomgeving

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Hierbij het profiel van gedreven Java developer Rutger uit Amsterdam. Rutger presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Hierbij het profiel van gedreven Java developer Rutger uit Amsterdam. Rutger presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Rutger Hierbij het profiel van gedreven Java developer Rutger uit Amsterdam. Rutger presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 Vision ~ Knowledge ~ Results Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 OGh Fusion Middleware/ SOA Dag 19 Mei 2010, Het Oude Tolhuys Edwin Biemond email edwin.biemond@whitehorses.nl Web http://blogs.whitehorses.nl/,

Nadere informatie

JavaServer Faces 2.1

JavaServer Faces 2.1 JavaServer Faces 2.1 Vrijwel alle namen van software- en hardwareproducten die in deze cursus worden genoemd, zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen dienovereenkomstig te worden behandeld. Alle

Nadere informatie

Michel Bols Curriculum Vitae

Michel Bols Curriculum Vitae Personalia Naam Functie Woonplaats Michel Bols Test consultant Hoogeveen Geboortedatum 24 juli 1982 Nationaliteit Talen Nederlands Nederlands, Engels, Duits Opleidingen Methoden en technieken = beginnend,

Nadere informatie

PERSONALIA. Kennis & Ervaring. Naam: Gerard Oosterveen. Nationaliteit: Nederlands. Woonplaats: Schiedam. Geboortejaar: 1958.

PERSONALIA. Kennis & Ervaring. Naam: Gerard Oosterveen. Nationaliteit: Nederlands. Woonplaats: Schiedam. Geboortejaar: 1958. PERSONALIA Naam: Nationaliteit: Woonplaats: Gerard Oosterveen Nederlands Schiedam Geboortejaar: 1958 Rijbewijs: A, B, BE, C, CE, D, DE en AM Telefoonnummer: 06 83556048 Email: Specialisme: Gerard.oosterveen.1958@gmail.com

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - gedreven - perfectionistisch - bekwaam - collegiaal - betrouwbaar - stressbestendig

Hoe omschrijven collega s jou? - gedreven - perfectionistisch - bekwaam - collegiaal - betrouwbaar - stressbestendig Interested? Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Maarten Blokker Bij deze het profiel van Java developer Maarten uit Zuid-Holland. Maarten presenteert zichzelf door onderstaande

Nadere informatie

Hugo Hendriks. Profiel

Hugo Hendriks. Profiel Hugo Hendriks Profiel Mijn naam is Hugo Hendriks en ik ben geboren in Nijmegen op 1 juli 1978. Ik heb werkervaring met ICT sinds 2001. Sinds 2001 heb ik als consultant in verschillende high-tech omgevingen

Nadere informatie

2005 - heden Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid

2005 - heden Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Persoonlijke gegevens Naam: Jan van Aardenne Woonplaats: Utrecht Nationaliteit: Nederlands Geboortedatum: 9 Juni 1986 te Den Haag Opleiding 2005 - heden Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

: Entity Framework 5 (code first), Windows Workflow Foundation, MVC, NUnit, Automapper. : Visual studio 2010, Management studio 2008, TFS

: Entity Framework 5 (code first), Windows Workflow Foundation, MVC, NUnit, Automapper. : Visual studio 2010, Management studio 2008, TFS CURRICULUM VITAE MARCEL RUIJTERKAMP PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Woonplaats : Marcel Ruijterkamp : Zutphen Geboortedatum : 10 januari 1983 Geslacht Inzetbaar als Contactgegevens : Man : software ontwikkelaar

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - gedreven - perfectionistisch - bekwaam - collegiaal - betrouwbaar - stressbestendig

Hoe omschrijven collega s jou? - gedreven - perfectionistisch - bekwaam - collegiaal - betrouwbaar - stressbestendig Interested? Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Maarten Blokker Bij deze het profiel van Java developer Maarten uit Zuid-Holland. Maarten presenteert zichzelf door onderstaande

Nadere informatie

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel .NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel Robert Jan Elias & Maarten Gribnau robertjan.elias@mavim.com & maarten.gribnau@mavim.com http://www.mavim.com 1/15 Inhoud Mavim het bedrijf Mavim

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Verantwoordelijk - Meedenkend - Behulpzaam - Vriendelijk - Gedreven - Creatief

Hoe omschrijven collega s jou? - Verantwoordelijk - Meedenkend - Behulpzaam - Vriendelijk - Gedreven - Creatief Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Cong Do Hierbij het profiel van een gedreven full stack.net developer uit Utrecht die graag uitdagingen aan gaat en voor de volle 100% door

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Tom Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Personalia Roepnaam: Terence Woonplaats: Beverwijk Geboortedatum: 24 november 1985 Burgerlijke staat: Ongehuwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Terence heeft zich ontwikkeld naar senior.net

Nadere informatie

EXAMENS GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN WERVINGSRESERVES VAN SYSTEM ADMINISTRATORS EN APPLICATION DEVELOPERS

EXAMENS GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN WERVINGSRESERVES VAN SYSTEM ADMINISTRATORS EN APPLICATION DEVELOPERS EXAMENS GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN WERVINGSRESERVES VAN SYSTEM ADMINISTRATORS EN APPLICATION DEVELOPERS Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat PERSONEEL

Nadere informatie

SAMENVATTING ERVARING. Programmeur, All-In-Media Delden, Overijssel 2012-heden. Winkelmedewerker, Dirk van den Broek Delden, Overijssel 2009-2012

SAMENVATTING ERVARING. Programmeur, All-In-Media Delden, Overijssel 2012-heden. Winkelmedewerker, Dirk van den Broek Delden, Overijssel 2009-2012 Roy Spoolder Vossenbrinkweg 54 7491 DE, Delden 074 376 4143 063 630 2979 roy-spoolder@live.nl royspoolder.nl kieknwatwordt.nl SAMENVATTING Als kleine jongen al geobsedeerd door computers en andere techniek.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.Inleiding...3

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.Inleiding...3 Struts Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.Inleiding...3 1.1.Design patterns...3 1.1.1.Model 1 Architectuur...3 1.1.2.Model 2 Architectuur (MVC)...4 1.2.Frameworks...6 Hoofdstuk 2.Struts installatie...7 2.1.Installatie

Nadere informatie

Bedrijf Omschrijving Periode

Bedrijf Omschrijving Periode Curriculum senior adviseur project manager Algemeen XXX is een senior GIS consultant met grote ervaring in projectleiding, ontwerp, bouw en het vertalen van klantvragen naar GIS oplossingen. Hij spreekt

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Harold Uitslag Geboorte datum: 14 Oktober 1985 Kervelstraat 8, 8082CD Elburg Telefoonnummer: 06 28841193

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Harold Uitslag Geboorte datum: 14 Oktober 1985 Kervelstraat 8, 8082CD Elburg Telefoonnummer: 06 28841193 Personalia Naam: Harold Uitslag Geboorte datum: 14 Oktober 1985 Adres: Kervelstraat 8, 8082CD Elburg Telefoonnummer: 06 28841193 Email adres: harolduitslag@hotmail.com Rijbewijs: Ja Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Senior BizTalk ontwikkelaar / software ontwikkelaar Telefoon 06-45046628 contact@unifize.nl

Senior BizTalk ontwikkelaar / software ontwikkelaar Telefoon 06-45046628 contact@unifize.nl CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam Fijsjan Heijkoop Geboortedatum 22 februari 1979 Woonplaats Alblasserdam Nationaliteit Nederlandse /rol Senior BizTalk ontwikkelaar / software ontwikkelaar Telefoon

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Martijn Hinten

Curriculum Vitae van Martijn Hinten Personalia Laatst bijgewerkt: februari 2011 Naam Woonplaats Martijn Hinten Amsterdam Geboortedatum 8 januari 1969 Telefoon 06 46495472 Email martijn.hinten@xs4all.nl Algemeen Martijn is een Senior Software

Nadere informatie

Leergang Java Development

Leergang Java Development Leergang Java Development Java Development Developer in 3 maanden Introductie Met de leergang Java Development leert u in 22 dagen programmeren en kunt u na afronding aan de slag als junior Java Developer.

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1 Persoonlijk. 2 Professionele ervaring. 2.1 Werkervaring. Naam: Jochen Hebbrecht. Adres: [MASKED] Gemeente: [MASKED]

CURRICULUM VITAE. 1 Persoonlijk. 2 Professionele ervaring. 2.1 Werkervaring. Naam: Jochen Hebbrecht. Adres: [MASKED] Gemeente: [MASKED] CURRICULUM VITAE 1 Persoonlijk Naam: Jochen Hebbrecht Adres: [MASKED] Gemeente: [MASKED] Geboortedatum: 18/03/1985 Geboorteplaats: Brugge Nationaliteit: Belg Burgerlijke staat: ongehuwd GSM-nummer:[MASKED]

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects De volgende platforms worden ondersteund op het moment dat versie XI wordt uitgebracht.

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Praktisch - Leergierig / Nieuwsgierig - Technisch onderlegd - Zelfstandig - Stressbestendig

Hoe omschrijven collega s jou? - Praktisch - Leergierig / Nieuwsgierig - Technisch onderlegd - Zelfstandig - Stressbestendig Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Subhi Hoe omschrijven collega s jou? Roepnaam: Subhi Regio: Dweik Geboortedatum: 28-09-1991 Nationaliteit: Nederlands Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring

Nadere informatie

Master Class Java Accelerated

Master Class Java Accelerated Stormpunt itrack vakmanschap door leren, ervaren en delen Master Class Java Accelerated Datum: 03-10-2016 StormPunt itrack 2016 i INHOUDSOPGAVE 1. Master Class Java Accelerated 1 1.1 Introductie 1 1.2

Nadere informatie

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van. ASSISTENTEN (systeembeheerder en ontwikkelaar)

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van. ASSISTENTEN (systeembeheerder en ontwikkelaar) Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van ASSISTENTEN (systeembeheerder en ontwikkelaar) met een in het Frans gesteld diploma voor de dienst Informatica

Nadere informatie

Osman Mrzljak. Profielschets. Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V.

Osman Mrzljak. Profielschets. Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V. Osman Mrzljak Profielschets Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V. Adres Plantsoen 15A, 2311KE Leiden Telefoon ++31 (0) 71 5140970 Mobile ++31 (0)

Nadere informatie

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Bas Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Bas Regio: Utrecht

Nadere informatie