Opleidingen Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasium, Sittard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasium, Sittard"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Personalia Naam: R.L.P. Jaspers (Richard) Geboortejaar: 1981 Woonplaats: Alphen aan den Rijn Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: adres: Relevante werkervaring Heden Directeur/Senior software ontwikkelaar Koala IT B.V Senior software ontwikkelaar Competa IT B.V Senior software ontwikkelaar, Quinity B.V Software ontwikkelaar, Quinity B.V Backofficebeheerder en ontwikkelaar, Radboud Universiteit Nijmegen (afdeling Exo-steunpunt) Opleidingen Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen Gymnasium, Sittard Nevenactiviteiten Vice-voorzitter ondernemingsraad Quinity B.V Lid ondernemingsraad Quinity B.V. Deskundigheid Aandachtsgebieden Vaardigheden Systeemontwikkeling / informatie analyse / architectuur Teamaansturing / Projectleiding Infrastructurele inrichting Databases Administratieve / Financiële transactionele systemen Informatie analyse, ontwerp en ontwikkeling van webapplicaties Informatie analyse, ontwerp en ontwikkeling van (externe) interfaces SOA-omgevingen Leven- en schadeverzekeringssoftware Teamaansturing Technische infrastructuur Content Management Systeem Active directory Exchange Server 2000 / 2008 Programmeertalen/webtechnologieën Java 1.4, 5 en 6 (SE / EE / J2EE) EJB 2.0 / 3.0 JAXB, JMS, SOAP, REST Java Server Pages (JSP), JSF/JSF2+, Javascript Jython SQL XHTML, HTML & CSS XML, XSLT, XSL-FO, Apache FOP

2 PHP C, C++, C# Frameworks Ontwikkelmethodieken Content Management Systemen Spring / Hibernate JPA Struts Model View Control-frameworks (MVC): o Quinity Framework o JXPFW (Java experience FrameWork) LAD DSDM Scrum/Agile Quinity Content Management Systeem Content Management Systeem Raboud Universiteit Nijmegen Ontwikkelomgevingen Eclipse SDK MyEclipse 8.x/9.x IBM WebSphere Studio Application Developer (WSAD) JBoss 5.1 JBoss ESB 4.1 JBpm Apache Ant Maven 2 SVN & CVS Databases Operating Systems IBM DB2 (versie 8.x / x9.x) Oracle 10g / 11g MySQL PostgreSQL Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 Microsoft Windows 2000/2003 (&R2)/2008 (&R2) Server Edition Linux (RHEL / CentOS 4.x, 5.x / Ubuntu) Applicaties Apache tomcat 4.x, 5.x, 6.x, 7.x IBM Websphere v6 Oracle Weblogic 10g / 11g UltraESB/AS2 Parasoft Virtualize, Parasoft SOATest, Parasoft JTest Microsoft Exchange Server 2000 / 2008 Active Directory / LDAP Office (2000 / 2003 / XP / 2007 / 2010)

3 Selectie van uitgevoerde projecten in dienstverband bij Koala IT Periode: oktober heden Ontwikkeling van een automatische migratie component voor modernisering GBA Cliënt: Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties Periode: oktober heden In deze periode heeft de heer Jaspers meegewerkt aan de ontwikkeling van onderdelen van een automatische migratie component voor de modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het doel van het project was om bidirectionele communicatie mogelijk te maken tussen de huidige LO3/GBA-V-omgeving gebruikt door de gemeenten en een nieuwe BRP-omgeving. De te ontwikkelen component zorgt ervoor dat intergemeentelijke communicatie tussen de twee omgevingen, verstuurd via JMS berichten, mogelijk is en dat de betreffende informatie correct en met toepassing van geldende precondities en voorwaarden tussen de twee omgevingen wordt geconverteerd. Dit alles met een duidelijke proces/work flow van berichten. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor het technisch ontwerpen en ontwikkelen van verschillende onderdelen van de automatische migratie component en voor het oplossen van alle voorkomende problemen binnen deze onderdelen. Voor de ontwikkeling werd gebruikt gemaakt van Java 6 EE, Spring, JAXB, JMS, EJB3.0, JSF, XML, JBoss 5.1, JBoss ESB 4.1, JBpm , Postgresql 9, Maven. Als ontwikkelomgeving is Eclipse Helios gebruikt. Selectie van uitgevoerde projecten in dienstverband bij Competa IT Periode: augustus 2010 oktober 2012) Ontwikkeling van een technische cursus voor salesafdeling Cliënt: Competa IT Periode: augustus 2012 oktober 2012 In deze periode heeft de heer Jaspers meegewerkt aan de ontwikkeling van een interne technische cursus voor de salesafdeling. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gedeelten van de cursus welke betrekking hadden op Java, MVC en software ontwikkeling in het algemeen. Ontwikkeling van een testapplicatie voor inhoudelijke controle van XML binnen AS2-berichten Cliënt: Energie Data Services Nederland (EDSN) Periode: april 2012 juli 2012 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de ontwikkeling van een testapplicatie voor het geautomatiseerd inhoudelijk valideren en controleren van ontvangen AS2-berichten aan een nieuwe in te voeren standaard voor energieleveranciers/producenten. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de Enterprise Service Bus (ESB) UltraESB, Parasoft Virtualize, Parasoft SOATest en Java. Voor het inzichtelijk maken van deze validatie en bijbehorende certificering heeft de heer Jaspers een grafische interface gemaakt waarin gebruikers op overzichtelijke wijze de controles en meldingen kunnen bekijken. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de informatie analyse, het ontwerpen en ontwikkelen van de AS2 verwerking en versturing (configuratie van de ESB), de gehele grafische interface en voor het oplossen van alle voorkomende problemen. Voor de ontwikkeling werd gebruikt gemaakt van Java 6 EE, EJB3.0, JSP, XML, Apache Tomcat 7, MySQL 5, Parasoft Virtualize, Parasoft SOATest, UltraESB en Jython. Als ontwikkelomgeving is MyEclipse (9.x) gebruikt.

4 Verdere ontwikkeling van een interface naar CODA Cliënt: LeanApps Periode: juni 2011 april 2012 In deze periode heeft de heer Jaspers gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de interface tussen een pensioensysteem (LeanApps Life) en een extern financieel administratiesysteem (CODA). De uitbreiding van de interface bestaat uit de acquisitie en conversie van gegevens uit het externe financieel administratiesysteem en het genereren van rapportages op basis van de verkregen gegevens. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de informatie analyse, het ontwerpen en ontwikkelen van de gehele interface, het instrueren en begeleiden van testers en voor het oplossen van alle voorkomende problemen binnen deze interface. Voor de ontwikkeling van de interface werd gebruik gemaakt van Java 6 EE, EJB 2.0/3.0, JSP, JPA, JXPFW, XML, Oracle 10g/11g en Weblogic 10g/11g. Als ontwikkelomgeving is MyEclipse (8.x/9.x) gebruikt. Uitvoeren technische mapping webservices Cliënt: LeanApps Periode: mei 2011 juni 2011 De heer Jaspers werkte in deze periode aan het opstellen van een technische mapping tussen de webservices bij LeanApps en het portaal dat Colimbra maakt. Het gaat hierbij om het vertalen van functionele velden op het scherm naar Xpath expressies. Met deze Xpath expressies is het mogelijk om een SOAP bericht op te stellen waarmee acties op het systeem uitgevoerd kunnen worden. Ontwikkeling van een interface naar CODA Cliënt: LeanApps Periode: november 2010 juli 2011 In deze periode heeft de heer Jaspers gewerkt aan de ontwikkeling van een interface tussen een pensioensysteem (LeanApps Life) en een extern financieel administratiesysteem (CODA). De interface bestaat uit de acquisitie en conversie van gegevens, het opstellen van XMLi (SOAP) berichten, het versturen van de berichten richting CODA, het afhandelen van de ontvangen response en aanpassingen in de grafische interface van het pensioensysteem. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de informatie analyse, het ontwerpen en ontwikkelen van de gehele interface, het begeleiden en instrueren van de testers en voor het oplossen van alle voorkomende problemen binnen deze interface. Voor de ontwikkeling van de interface werd gebruik gemaakt van Java 6 EE, EJB 2.0/3.0, JSP, JPA, JXPFW, XMLi (SOAP), Oracle 10g en Weblogic 10g. Als ontwikkelomgeving is MyEclipse (8.x/9.x) gebruikt. Performance consultancy ten behoeve van eloket WBSO formulieren. Cliënt: AgentschapNL Periode: november 2010 november 2010 Voor deze klant heeft de heer Jaspers ondersteuning geboden bij het indentificeren en interpreteren van de performanceproblemen die optraden in de webapplicatie. Vervolgens heeft de heer Jaspers naar aanleiding van deze analyse verbetervoorstellen, welke de performance verbeteren, uitgewerkt en toegelicht aan de klant. Ontwikkeling van een webapplicatie ten behoeve van projectcoördinatie. Cliënt: Competa IT Periode: augustus 2010 november 2010 In deze periode heeft de heer Jaspers gewerkt aan de ontwikkeling van een projectenadministratiesysteem met behulp van open source technologieën en tools. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de informatie analyses, het ontwerpen en ontwikkelen van het gehele systeem en voor het oplossen van alle voorkomende problemen binnen het systeem. Voor de ontwikkeling van het systeem werd gebruik gemaakt van Java 6, JSP, Swing, Spring, MySQL en Tomcat 7.x. Als ontwikkelomgeving is Eclipse (Helios) en NetBeans (6.9.1) gebruikt.

5 Selectie van uitgevoerde projecten in dienstverband Quinity Periode: september 2005 augustus 2010 Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een grote rechtsbijstandverzekeraar Cliënt: Rechtsbijstandverzekeraar Periode: augustus 2009 augustus 2010 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de verdere ontwikkeling van een systeem voor het aanvragen, inzien en verwerken van rechtsbijstandverzekeringen en polissen. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, interne medewerkers). Het systeem is gebaseerd op bestaande, door Quinity gebouwde, componenten voor verzekeraars (QIS). De heer Jaspers is verantwoordelijk voor het oplossen van bestaande problemen binnen het systeem. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO en Websphere (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt. Ontwikkeling webapplicatie van een studentenadministratie voor opleidingsinstituten Cliënt: Opleidingsinstituten Periode: januari 2007 augustus 2010 De heer Jaspers werkte om deze periode binnen dit project aan de verdere ontwikkeling van een systeem voor het bijhouden, inzien en verwerken van resultaten en inschrijvingen van studenten bionnen het opleidingsinstituut. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (studenten, docenten, interne medewerkers). Het systeem is gebaseerd op het door Quinity gebouwde framework. De heer Jaspers is verantwoordelijk voor de informatie analyse, het ontwerp, de ontwikkeling en bouw van verschillende nieuwe onderdelen van het systeem alsmede voor het oplossen van bestaande problemen binnen het systeem. Sinds december 2008 is de heer Jaspers ook verantwoordelijk voor de aansturing van het realisatieteam. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO, Velocity en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt. Medewerker infrastructuurteam Cliënt: Rechtsbijstandverzekeraar Periode: januari 2008 augustus 2010 De heer Jaspers werkte in deze periode aan het verbeteren en aanpassen van de infrastructuur binnen Quinity. De heer Jaspers is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen binnen Windows gerelateerde omgevingen, onder andere Microsoft Exchange 2000 en Active Directory. Bovendien was de heer Jaspers verantwoordelijk voor het upgraden van het Quinity domain van Windows Server 2000 naar Windows Server 2008, met de bijbehorende migratie van Microsoft Exchange. Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een schadeverzekeraar voor organisaties Cliënt: Schadeverzekeraar voor organisaties Periode: augustus 2008 augustus 2009 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de bouw en inrichting van een systeem voor het aanvragen, inzien en verwerken van schadeverzekeringen voor organisaties. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, interne medewerkers). Het systeem is gebaseerd op bestaande, door Quinity gebouwde, componenten voor verzekeraars (QIS). De heer Jaspers was verantwoordelijk voor een deel van de informatie analyse, voor een deel van het ontwerp en de ontwikkeling van verschillende onderdelen van het systeem alsmede voor het realiseren van interfaces met het bestaande backoffice systeem. Gedurende het project is de heer Jaspers korte tijden ook verantwoordelijk geweest voor de aansturing van het realisatieteam. Tenslotte was de heer Jaspers verantwoordelijk voor de infrastructurele inrichting, opzet van de verschillende (test)omgevingen en de opleveringen van het systeem. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt.

6 Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een reisverzekeraar Cliënt: Reisverzekeraar Periode: april 2008 mei 2008 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de bouw van module voor op de website van een reisverzekeraar. Door middel van deze module kunnen eindklanten vragen stellen op de website waarbij ze direct een geautomatiseerd antwoord krijgen dat hun vraag beantwoordt. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van deze module. Voor de ontwikkeling van de module is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP en Servlets. Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt. Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een middelgrote schadeverzekeraar Cliënt: Schadeverzekeraar Periode: september 2006 juli 2008 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de verdere ontwikkeling van een systeem voor het aanvragen, inzien en verwerken van schadeverzekeringen. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, interne medewerkers). Het systeem is gebaseerd op bestaande, door Quinity gebouwde, componenten voor verzekeraars (QIS). Het systeem heeft een interface met de bestaande polisadministratie die op een AS/400 draait. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van verschillende nieuwe onderdelen van het systeem alsmede voor het oplossen van bestaande problemen binnen het systeem. Tenslotte was de heer Jaspers verantwoordelijk voor de module die mutatie- en bevestigingsbrieven als PDF-document exporteert. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is Eclipse SDK gebruikt. Uitbreiding van internet- en extranetwebsites van een middelgrote schadeverzekeraar Cliënt: Schadeverzekeraar Periode: januari 2006 juli 2008 De heer Jaspers werkt aan de verder ontwikkeling en bouw van de internet- en extranet websites van de verzekeraar. Deze websites zijn gebaseerd op het door Quinity ontwikkelde Content Management Systeem. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, bouw en opleveringen van dit systeem. Gebruikte technologieën bij dit project zijn Java, JavaScript, JSP, SQL (DB2) en HTML, Servlets en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgevingen zijn IBM WebSphere Studio Application Developer en Eclipse SDK gebruikt. Uitbreiding aan het Quinity Content Management Systeem Cliënt: Alle klanten die gebruik maken van het Quinity Content Management Systeem Periode: december 2005 juni 2007 De heer Jaspers heeft in deze periode gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het Quinity Content Management Systeem. De heer Jaspers zat daartoe in een commissie die zich bezighoudt met de verbeterpunten voor dit systeem en verantwoordelijk is voor enerzijds de besluiten omtrent de prioriteit van de verbeterpunten en anderzijds voor het uitvoeren van een deel van deze verbeterpunten. Voor de verdere ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, JDBC, PostgreSQL (database) en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt.

7 Ontwikkeling webapplicaties voor ketenintegratie bij een reisverzekeraar Cliënt: Reisverzekeraar Periode: november 2005 januari 2006 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de bouw van een systeem voor het aanvragen, inzien en verwerken van reisverzekeringen. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, reisbureaus). Het systeem is gebaseerd op bestaande, door Quinity gebouwde, componenten voor verzekeraars. Het systeem heeft een interface met de bestaande polisadministratie die op een AS/400 draait. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van de module die mutatie- en bevestigingsbrieven als PDF-document exporteert en voor de ontwikkeling en bouw van het beheergedeelte voor de door het systeem gebruikte systeemvelden. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, XML, XSLT, XSLT-FO en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt. Ontwikkeling van een klantenadministratie-applicatie Cliënt: Intermediair op het gebied van verzekeringen Periode: oktober 2005 De heer Jaspers heeft gedurende deze periode gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van een systeem waarmee de intermediair in staat is zijn klantenbestand voor meerdere producten te onderhouden. Het systeem bestaat uit meerdere portals voor de verschillende soorten gebruikers (eindklanten, tussenpersonen, organisaties). Het systeem is gebaseerd op het Quinity Framework en het Quinity Content Management Systeem. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de bouw en ontwikkeling van een nieuw product binnen dit systeem. Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, Servlets, JDBC, HTML, PostgreSQL (database) en Tomcat (applicatieserver). Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt. Uitbreiding aan een Content Management Systeem Cliënt: Intermediair op het gebied van verzekeringen Periode: oktober 2005 november 2005 De heer Jaspers heeft gedurende deze periode gewerkt aan de uitbreiding van het Content Management Systeem dat op dat moment bij de klant in gebruik was. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor het aanpassen van de menustructuur en de opmaak van de pagina en klantspecifieke veranderingen aan het Content Management Systeem. Voor de uitbreiding van het systeem is gebruik gemaakt van Java, JavaScript, JSP, HTML, en het Quinity Content Management Systeem. Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt. Ontwikkeling van een Cursusadministratie-applicatie Cliënt: Quinity B.V. Periode: september 2005 oktober 2005 De heer Jaspers werkte in deze periode aan de ontwikkeling en bouw van een systeem waarmee medewerkers cursussen kunnen bekijken (waar en wanneer deze plaatsvinden en wie er deelnemen). Het systeem is gebaseerd op het door Quinity ontwikkelde framework. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van dit systeem. Gebruikte technologieën zijn Java, JSP en HTML. Als ontwikkelomgeving is IBM WebSphere Studio Application Developer gebruikt.

8 Backofficebeheer en ontwikkelaar Cliënt: Exo-steunpunt, Radboud Universiteit Nijmegen Periode: februari 2002 september 2005 In deze periode heeft de heer Jaspers gewerkt aan de verdere bouw van een systeem dat gebruikt werd om door leerlingen gestelde vragen te beheren en te analyseren. Tevens heeft de heer Jaspers gedurende deze periode gewerkt aan de ontwikkeling en inrichting van de website. In een later stadium heeft de heer Jaspers ook de informatie van de website geconverteerd naar het door de Radboud Universiteit gebruikte Content Management Systeem. De heer Jaspers was verantwoordelijk voor de verdere uitbreiding van het systeem, het onderhoud van het systeem, het up-to-date houden van de website, het maken van aanpassingen in de structuur van de website en het converteren van bestaande documenten van de website naar het Content Management Systeem. Gebruikte technologieën zijn Java, C++, JSP, JavaScript, PHP en HTML, SQL. Cursussen Binnen het dienstverband bij Competa B.V. heeft de heer Jaspers het SCJP (Sun Certified Programmer for the Java Platform, SE 6) certificaat behaald. Binnen het dienstverband bij Quinity B.V. heeft de heer Jaspers de volgende cursussen gevolgd: Periode: 1 ste kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal ste kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal ste kwartaal ste kwartaal ste kwartaal e kwartaal e kwartaal 2005 Cursus: Design Patterns J2EE Presentatievaardigheden terugkommeeting II Presentatievaardigheden Presenteren van Demo s en documenten Functioneel ontwerp Ontwikkelmethodieken Websphere DB2 Presentatievaardigheden terugkommeeting I Technische ontwerp Inleiding J2EE Klantgericht communiceren Ontwikkeling van goed presterende applicaties Presentatievaardigheden Design Patterns GoF Relationele databases en SQL Time Management Webtech en J2EE Helder en Ondubbelzinnig Schrijven Datamodellering

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer Curriculum Vitae Django Bestenbreur Senior Enterprise Java Developer Profiel Django heeft ruime ervaring als ontwikkelaar, ontwerper en architect en is thuis in de meest voorkomende softwaretechnologieën

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Sijtsche Smeman

Curriculum Vitae van Sijtsche Smeman PERSONALIA Curriculum Vitae van Sijtsche Smeman NAAM: VOORNAAM: Smeman Sijtsche GEBOORTEDATUM: 24 april 1979 GEBOORTEPLAATS: GESLACHT: BURGERLIJKE STAAT: NATIONALITEIT: ADRES: Leeuwarden Vrouw Gehuwd Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer Curriculum Vitae Django Bestenbreur Senior Enterprise Java Developer Profiel Django heeft ruime ervaring als ontwikkelaar, ontwerper en architect en is thuis in de meest voorkomende softwaretechnologieën

Nadere informatie

Osman Mrzljak. Profielschets. Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V.

Osman Mrzljak. Profielschets. Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V. Osman Mrzljak Profielschets Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V. Adres Plantsoen 15A, 2311KE Leiden Telefoon ++31 (0) 71 5140970 Mobile ++31 (0)

Nadere informatie

Curriculum vitae Edwin Korsten

Curriculum vitae Edwin Korsten Naam : ir. E.L.W. Korsten Roepnaam : Edwin Woonplaats : Vleuten (gem. Utrecht) Geboortedatum : 3 maart 1970 Beschikbaar :? Datum CV : februari 2015 : Senior developer PROFIEL Edwin is een senior developer

Nadere informatie

Harold Poels. Personalia. Overzicht. Persoonlijk profiel. Curriculum vitae

Harold Poels. Personalia. Overzicht. Persoonlijk profiel. Curriculum vitae Curriculum vitae Harold Poels Personalia Naam Harold Poels Adres Pyreneeën 35 1060 NP Amsterdam Telefoon 020-6197643 of 06-51347518 E-mail poelsh@tiscali.nl Geboortedatum 24 juni 1964 Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. salomo.petrus@tr-quality.com

CURRICULUM VITAE. salomo.petrus@tr-quality.com CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Naam Petrus Voornaam Salomo Geboortedatum 14-07-1980 Geboorteplaats Amsterdam Geslacht Man Burgerlijke staat Ongehuwd Nationaliteit Nederlands Adres Beneluxlaan 633 1363BJ

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Marco Stuijvenberg. Doel Positie als scrum master of projectleider in een software development project.

Curriculum Vitae - Marco Stuijvenberg. Doel Positie als scrum master of projectleider in een software development project. Persoonlijke gegevens Naam: Marco Stuijvenberg Woonplaats: Amsterdam Geboortedatum: 30 april 1974 Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-55684213 E-mail: marco.stuijvenberg@stuijf.com Doel Positie

Nadere informatie

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Woonplaats : Rotterdam Geboorte datum : 14 juli 1969 Beschikbaar : 1 november 2012 Datum CV : 13 augustus 2013 Email : mailbox@petervannes.nl Mobiel : +31652694792

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Remco de Wit

Curriculum Vitae. Remco de Wit Curriculum Vitae Remco de Wit Inhoud 1 Persoonlijke gegevens... 3 2 Kennismatrix... 3 3 Opleidingen... 4 3.1 Stage (september 2003 februari 2004)... 4 3.2 Afstudeerproject (juni 2005 december 2005)...

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Tom Eugelink

Curriculum Vitae: Tom Eugelink Curriculum Vitae: Tom Eugelink Personalia Woonplaats Aalten Geboortedatum 25 juni 1970 Functie Senior software engineer / hands-on architect Email info@softworks.nl Telefoon +31-647938592 Blog http://tbeernot.wordpress.com

Nadere informatie

Ervaringsoverzicht. Persoonsgegevens. Naam / Geslacht ing. P.J. Broeders (Jean-Pierre) (M) Geboortedatum 31-5-1977 Woonplaats

Ervaringsoverzicht. Persoonsgegevens. Naam / Geslacht ing. P.J. Broeders (Jean-Pierre) (M) Geboortedatum 31-5-1977 Woonplaats Ervaringsoverzicht Persoonsgegevens Naam / Geslacht ing. P.J. Broeders (Jean-Pierre) (M) Geboortedatum 31-5-1977 Woonplaats Tilburg Algemene Opleiding HTS - s-hertogenbosch Computertechniek (diploma 2000)

Nadere informatie

Genie-IT Offshoring services

Genie-IT Offshoring services Genie-IT Offshoring services Genie-IT is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in off-shoring services. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om softwareontwikkeling helemaal of gedeeltelijk

Nadere informatie

: Velde, J.L. van der Voornaam : Jaap Geboortejaar : 1975 Woonplaats : Den Haag Beroepservaring : 14 jaar Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse

: Velde, J.L. van der Voornaam : Jaap Geboortejaar : 1975 Woonplaats : Den Haag Beroepservaring : 14 jaar Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Personalia Naam : Velde, J.L. van der Voornaam : Jaap Geboortejaar : 1975 Woonplaats : Den Haag Beroepservaring : 14 jaar Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Profiel Jaap z n motivatie is de wens

Nadere informatie

Personalia. Profiel. Opleiding. Cursussen/certificaten. Jasper Sprengers. Zuidhoek 91, 3082 PD Rotterdam

Personalia. Profiel. Opleiding. Cursussen/certificaten. Jasper Sprengers. Zuidhoek 91, 3082 PD Rotterdam Personalia Naam Jasper Sprengers Woonplaats Zuidhoek 91, 3082 PD Rotterdam Geslacht Man Nationaliteit Nederlandse Rijbewijs BC Geboortedatum 7 mei 1969 Titels Master of Arts, Bachelor of Linguistics Email

Nadere informatie

CV - Emile van Diermen

CV - Emile van Diermen Personalia Naam Ing. E. (Emile) van Diermen Geboortedatum 27 augustus 1973 Woonplaats Zeewolde IT-Ervaring sinds 1998 Huidige functie Senior Software Engineer Persoonlijkheidsprofiel Vriendelijk, positief,

Nadere informatie

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

P R O F I E L O P L E I D I N G E N K E N N I S O V E R Z I C H T. : T.J. Schinkel : Ton. : Veenendaal. : Mannelijk

P R O F I E L O P L E I D I N G E N K E N N I S O V E R Z I C H T. : T.J. Schinkel : Ton. : Veenendaal. : Mannelijk P R O F I E L N A A M V O O R N A A M : T.J. Schinkel : Ton G E B O O R T E D A T U M : 11-02-1970 W O O N P L A A T S : Veenendaal G E S L A C H T : Mannelijk B U R G E L I J K E S T A A T : Gehuwd N

Nadere informatie

Curriculum vitae Mathijs Möhlmann

Curriculum vitae Mathijs Möhlmann Personalia Naam: Mathijs Möhlmann Titel: UNIX Consultant Geboortedatum: 11 maart 1974 Woonplaats: Amersfoort Burgerlijke staat: alleenstaand, twee kinderen Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Talen:

Nadere informatie

Curriculum vitae van Frans C. Verster.

Curriculum vitae van Frans C. Verster. Curriculum vitae van Frans C. Verster. Personalia geboren 1965 woonplaats Amsterdam nationaliteit Nederlands email rijbewijs talen diploma's status info@fransverster.nl B Nederlands en Engels uitstekend,

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

- De opleiding spitste zich toe op Object Georiënteerd design van applicaties, netwerken, architecturen en databasetechnologieën en Project werking.

- De opleiding spitste zich toe op Object Georiënteerd design van applicaties, netwerken, architecturen en databasetechnologieën en Project werking. Curriculum vitae Woonplaats: Schoten Geslacht: Mannelijk Geboortedatum: 30/03/1981 Burgerlijke stand: Gehuwd Functie:.NET Talenkennis: Nederlands Moedertaal Engels Uitstekend Frans Goed Profiel: John is

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jeroen Kouwe

Curriculum Vitae Jeroen Kouwe Curriculum Vitae Jeroen Kouwe Persoonlijke gegevens Bedrijfsgegevens Naam: Kouwe Naam: 2Hatch intereggtive Voornamen: Jeroen Martijn Adres: Arnhemseweg 54 Roepnaam: Jeroen Postcode & plaats: 6991 DP Rheden

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Curriculum Vitae Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067

Nadere informatie