Inhoud Voorwoord 4. Ons profiel 5. Organisatie 6. Loopbaan & Mobiliteit 8. Opleidingen 9. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud -2- -3- Voorwoord 4. Ons profiel 5. Organisatie 6. Loopbaan & Mobiliteit 8. Opleidingen 9. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu 10"

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 11

2 Inhoud Voorwoord Ons profiel 5 Organisatie Personeel 7 Loopbaan & Mobiliteit Opleidingen 9 Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu 1 Communicatie 11 Ondernemingsraad 1 Apollo Vredestein in de wereld 13 Bijlagen

3 Voorwoord Ons profiel Met plezier bieden wij u het Sociaal Jaarverslag aan over het kalenderjaar 11. Zoals u weet loopt ons financiële jaar niet parallel aan het kalenderjaar. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden waarin Nederland en Europa zich bevinden, hebben wij de positieve lijn van voorgaande jaren verder kunnen doortrekken. Hoe het financiële jaar zal worden afgesloten is nu nog niet bekend; wel kunnen we veronderstellen dat de doelstellingen ruim worden gehaald. Inmiddels is ons productieniveau stapsgewijs verhoogd naar miljoen personenwagenbanden door het aantrekken van circa 35 nieuwe medewerkers, diverse investeringen en een 7-daagse volcontinu productie. In 11 is in goed overleg met de ondernemingsraad, de vakorganisaties en natuurlijk met onze medewerkers het aantal productiedagen verder uitgebreid door ook op de meeste feestdagen te produceren. Alleen met kerst en oud en nieuw staat de productie stil. Een enorme prestatie. En we gaan verder. In maart 1 zal de nieuwe Apollo-band, de Aspire G, op de Autosalon van Genève worden gepresenteerd. Een week later worden vervolgens de nieuwe ultra high performance banden van Vredestein, de Ultrac Vorti en de Sportrac 5, aan onze internationale klanten, pers en onze eigen salesforce geïntroduceerd. 11 is ook het jaar waarin wij een nieuwe CAO hebben afgesproken met onze sociale partners. In lijn met onze goede bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren hebben we een substantiële eenmalige uitkering en een flinke structurele loonsverhoging over de looptijd van 1 oktober 11 tot 1 april 13 afgesproken. Voor de realisatie van onze toekomstplannen zijn wij verheugd met de gemaakte arbeidsvoorwaardelijke afspraken over het werken op feestdagen, met de daarbij geïntroduceerde feestdagentoeslag. Vanzelfsprekend is uitvoerig gesproken over onze plannen om de inzetbaarheid en vitaliteit van al onze medewerkers blijvend te verbeteren. Dit overleg wordt in de komende periode voortgezet met als doel om tot concrete acties te komen. De samenwerking en integratie binnen de gehele Apollo groep is ook een highlight van het afgelopen jaar. Gezamenlijk zijn duidelijke groeidoelstellingen voor de komende jaren bepaald waarbij Innovation, Quality, Culture en Sustainability de pijlers zijn bij de realisatie van deze plannen. Een belangrijke stap in 11 was de daadwerkelijke introductie en verkoop van Apollo-banden via onze verkooporganisaties in Duitsland, Engeland, Italië en Nederland. Een ander voorbeeld van verdere interna- tionale integratie is een tweetal Laureate programma s; één voor hoger management en één voor R&Dprofessionals. De ervaringen smaken naar meer. Kijkend naar de huidige ontwikkelingen in ons land, dan zijn er veel onzekerheden. Zo zal het pensioenakkoord naar verwachting binnenkort meer concreet worden uitgewerkt. Vast staat wel dat eenieder langer zal gaan doorwerken. Met de sociale partners staat het onderwerp blijvende inzetbaarheid en vitaliteit, zoals eerder genoemd in dit voorwoord, hoog op de agenda. Van nog groter belang is dat dit onderwerp ook in uw werkoverleg wordt besproken en dat op brede basis bewustwording ontstaat. Bewustwording is de basis om tot adequate acties te komen waarbij eigen initiatief en individueel maatwerk een voorwaarde voor succes zijn. Ook in functioneringsgesprekken zullen wij dit onderwerp structureel aan de orde stellen. Ik zie uit naar een open dialoog waarbij wij als onderneming zoveel mogelijk willen faciliteren en dat u de handschoen oppakt om uw eigen inzetbaarheid en vitaliteit vorm en inhoud te geven. Met deze proactieve houding heb ik het volle vertrouwen dat wij onze ambitieuze toekomstplannen verwezenlijken. Vol passie, met energie en veel plezier! Jan Mos Directeur Personeel & Organisatie Apollo Vredestein B.V. maakt onderdeel uit van Apollo Tyres Ltd. uit lndia. Apollo Tyres is een multinational met kantoren en productielocaties in onder meer India, Zuid-Afrika en Nederland. Het is een jonge, ambitieuze en dynamische organisatie die trots is op haar unieke identiteit. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Indiase stad Gurgaon. Het Nederlandse Apollo Vredestein B.V. heeft haar hoofdkantoor in Enschede en ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige banden onder de merknaam Vredestein. Dit gebeurt via een uitgebreid internationaal netwerk van 1 eigen vestigingen in Europa en Noord-Amerika. Het merk Vredestein bestaat al ruim honderd jaar en heeft zich in die jaren ontwikkeld tot een premium merk in de bandenindustrie. Onder deze merknaam verkopen wij onder andere personenwagenbanden, banden voor agrarische en industriële toepassingen en banden voor tweewielers. Een belangrijk deel van onze autobanden wordt ontworpen door het Italiaanse designhuis Giugiaro. Onze omzet realiseren wij voor het overgrote deel buiten Nederland. Een deel van de producten wordt onder ons toezicht geproduceerd bij partners in India, Thailand en Indonesië. Wij hebben zodoende vaste voet in diverse landen in het Verre Oosten. Alerte interactie met een veeleisende markt vraagt om teamgeest, kwaliteit en flexibiliteit van onze 1.75 medewerkers. Hun resultaatgerichte instelling is de kracht van Apollo Vredestein B.V. Apollo Vredestein B.V. staat voor voortdurende innovatie en het maximaal benutten van competenties. Dit alles is gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en op het ontplooien van talent. Onze kracht is hierbij een integrale benadering, korte communicatielijnen en een informele, open cultuur. Medewerkers krijgen gerichte scholing en binnen het bedrijf zijn er ruime ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. Onze medewerkers ervaren een platte organisatievorm. Besluiten worden snel genomen en leiden tot een nog snellere ontwikkeling van nieuwe, originele producten. Collega s zijn hooggekwalificeerd en kennen veel autonomie binnen hun functie. Het werk vindt plaats binnen een grote diversiteit aan disciplines. Apollo Vredestein B.V. beheerst namelijk alle bedrijfsprocessen zelf: van ontwikkeling tot productie en van het vermarkten tot de logistiek. Werken bij ons betekent een grote mate van autonomie, veelzijdigheid, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en multidisciplinaire samenwerking. Passie, drive, creativiteit en durf zijn belangrijke persoonlijke competenties voor de medewerkers van Apollo Vredestein B.V

4 Vishal Mittal (CFO): Knowing about different Cultures is the widening of the mind and of the spirit. Organisatie Personeel In 11 is de samenwerking met Apollo verder geïntensiveerd. Onze gezamenlijke doelstelling is om medio 1 een omzet te realiseren van miljard dollar en daarmee in de top 1 van alle bandenproducenten ter wereld te staan. Om deze doelstelling te realiseren, is een uitdagende strategie geformuleerd, genaamd AGILE, wat staat voor Apollo, Growth, Innovation, Leadership en Excellence. Om de AGILE-doelstellingen te realiseren, zijn steunpilaren benoemd die het succes moeten ondersteunen: een uitdagende, competitieve Apollo-cultuur door de gehele organisatie, een organisatie die duurzaamheid betracht in de dingen die we doen, met oog voor kwaliteit in alles wat we ondernemen en een cultuur waarin iedere medewerker is gericht op innovatie. Om de vier AGILE-steunpilaren verder vorm en inhoud te geven, heeft een groep van ongeveer 5 Apollo Vredestein medewerkers begin februari 11 deelgenomen aan een tweedaagse workshop. In India en Zuid-Afrika vonden omstreeks diezelfde tijd soortgelijke workshops plaats. Onder begeleiding van collega s uit India zijn ideeën in subgroepen uitgewerkt. De subgroepen hebben hun bevindingen aan het eind van de tweede dag gepresenteerd aan alle aanwezigen. Tijdens de jaarlijkse UT-sessie zijn de AGILE-steunpilaren aan een grote groep Apollo Vredestein medewerkers toegelicht. De samenwerking en integratie met Apollo is op verschillende terreinen verder gegroeid. De R&D-afdeling in Enschede werkt intensief samen met de R&D-afdeling in Baroda. De eerste veranderingen in de organisatie en werkwijze hebben geleid tot efficiency- en kwaliteitsverbeteringen. Medewerkers van Apollo Vredestein B.V. zijn met enige regelmaat in India om kennis op te doen of om te ondersteunen bij verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld productieplanning en ICT. De investeringsaanvraag voor Menger is in nauwe afstemming met collega s uit India tot stand gekomen. Door deze wijze van samenwerken zijn we in staat om van elkaar te leren en te groeien richting de ambities die we als organisatie voor ogen hebben. Deze samenwerking vormt de bron voor een succesvolle toekomst. Nadat Abishek Bisht in mei 1 als Brand Manager Apollo in Europa is aangesteld, zijn er vanaf 1 februari 11 in Nederland voor het eerst Apollo-banden te koop bij de bekende retailer Kwik-Fit. De kick-off van de samenwerking tussen Kwik-Fit en Apollo vond plaats in januari van 11. In Duitsland, Engeland en Italië zijn vergelijkbare successen met het merk Apollo geboekt. De introductie van Apollo in Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken zal in 1 gestalte krijgen; een vervolgstap in onze gezamenlijke ontwikkeling als internationale onderneming. In 1 gaat Pepijn Kappen in India aan de slag als Brand Manager Vredestein, om op termijn een structurele afzet van Vredestein producten in India te bewerkstelligen. Met de investering van 7 nieuwe persen in onze fabriek is in 11 de werkgelegenheid verder gegroeid door het aanstellen van 1 nieuwe Operators. Op deze wijze konden we een stap voorwaarts maken naar een productiecapaciteit van bijna miljoen personenwagenbanden per jaar. Om dat productieaantal te realiseren, zijn we ook op feestdagen gaan werken. De arbeidsvoorwaarden zijn hierop aangepast in de vorm van een feestdagentoeslag. Vitaliteit en inzetbaarheid worden steeds meer een begrip binnen onze organisatie. De toenemende ontgroening en vergrijzing in onze maatschappij, maar ook de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en het verdwijnen van prepensioenregelingen vragen om duurzame vitaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers. Binnen Apollo Vredestein B.V. geven we op verschillende manieren vorm en inhoud aan dit begrip. Daarbij kun je denken aan opleidingen, health checks, Preventief Medische Onderzoeken (PMO s), functioneringsgesprekken, stimulering van sportief bezig zijn en ondersteuning bij het stoppen met roken. Bij steeds meer Apollo Vredestein medewerkers groeit de bewustwording en komen allerhande initiatieven op gang. Een mooie ontwikkeling die we in 1 verder zullen stimuleren. Vitaal zijn en blijven, nu en in de toekomst, met passie en plezier te werken, dat is ons gezamenlijke doel! Apollo Vredestein B.V. is in november 11 een nieuwe CAO overeengekomen met de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie. De CAO heeft een looptijd van 1 maanden (1 oktober 11 tot 1 april 13). De salarissen zijn met ingang van 1 oktober 11 structureel met % verhoogd en worden per 1 april 1 structureel met 1,5% verhoogd. Verder is in januari eenmalig 5 euro bruto uitbetaald vanwege goede resultaten. In het verder ontwikkelen van een proactief P&O-beleid binnen onze organisatie, gericht op het verbeteren van vitaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers, gaan CAO-partijen verder met elkaar in gesprek over een concrete invulling van duurzame inzetbaarheid bij Apollo Vredestein B.V. De huidige regeling aangaande seniorendagen maakt daarbij deel uit van dit overleg. Binnen ons bedrijf heeft een interdisciplinaire werkgroep bijgedragen aan de ontwikkeling van een meerjarenbeleidsplan vitaliteit en inzetbaarheid. Op basis hiervan zal een meerjarenactieplan binnenkort bepaald worden. Binnen Apollo Ltd. wordt jaarlijks per regio een medewerker van het jaar benoemd. De medewerker van het jaar is een medewerker die een bijzondere inspanning heeft geleverd binnen de organisatie en daarbij uitdagingen en weerstand niet uit de weg is gegaan. Voor onze regio (Europa/Noord- Amerika) is Gerlof Korte, Manager New Products binnen R&D, benoemd tot medewerker van het jaar 11. Gerlof heeft vol inzet en met oog voor integratie gewerkt aan de ontwikkeling en het design van nieuwe producten. Daarbij heeft hij de waarde van internationaal teamwork laten zien bij de ontwikkeling van een high performance personenwagenband. Als dank voor zijn inzet kreeg hij uit handen van Onkar Kanwar de award en een vakantiereis naar keuze aangeboden. In november is de geheel gerenoveerde was- en kleedgelegenheid geopend. Gedurende vijf maanden is gebruik gemaakt van een tijdelijke voorziening op de parkeerplaats naast het hoofdgebouw. Dat was even aanpassen, maar het resultaat mag er zijn: een investering van circa anderhalf miljoen euro heeft geresulteerd in een prachtige ruimte, met onder andere bijna twee keer zoveel douches als in de oude situatie. Een mooi resultaat waar met name onze afdelingen Facilitaire Dienst en Engineering veel tijd en energie in hebben gestoken. Met deze forse investering geeft Apollo Vredestein B.V. blijk van het feit dat zij veel waarde hecht aan goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers

5 Wilgo de Wit (Afdelingsmanager Bouw & Vulkanisatie): SAMEN WERKEN WE AAN EEN VITALE EN FLEXIBELE ORGANISATIE WELKE KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST. Martijn ter Haar (Afdelingsmanager Current Products): Vitaliteit is voornamelijk onze eigen verantwoordelijkheid. Loopbaan & Mobiliteit Als internationale organisatie zijn wij voortdurend actief om onze ambities te realiseren. Als concern willen wij zoals eerder genoemd flink groeien. Ons succes in dit plan is grotendeels gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers en hun onderlinge samenwerking, zowel nationaal als internationaal. Dit heeft zich het afgelopen jaar vertaald naar inspanningen op het gebied van loopbaan, mobiliteit en opleidingen. Om onze groeiplannen te realiseren is het voor ons van groot belang om onze sleutelfuncties en bijbehorende ontwikkelplannen binnen de gehele Apollo-groep in kaart te brengen, met mogelijke opvolgingskandidaten. In de komende periode zal dit onderwerp binnen Apollo tussen Europa, Zuid-Afrika en India meer en meer aan de orde komen. Om het proces van positionering met de komst van een nieuw merk goed te ondersteunen is er binnen onze salesforce in samenwerking met Krauthammer een aantal Multibrandtrainingen in vier landen gehouden. Hierbij lag de focus op de vraag hoe we naast het merk Mobiliteit sleutelfunctionarissen 11 Percentage in-, door- en uitstroom (n = ) Resultaat voorgaande jaren Instroom Huidige resultaten Uitstroom Vredestein ook het merk Apollo succesvol kunnen verkopen en ons hele productenpallet op een eenduidige manier in de markt kunnen zetten. Vanuit Apollo Ltd. is gestart met het Technical Leadership Development Program. Een intensief trainingsprogramma waar specialisten vanuit de verschillende zones aan deelnemen. Dit programma is gestart met het driedaags Technology Symposium. Het Symposium bood een platform voor het uitwisselen van de nieuwste technologieën en inzichten op het gebied van het ontwikkelen en produceren van banden. Naast de deelname van eigen specialisten uit de verschillende zones werden hier ook presentaties verzorgd door leveranciers. Daarnaast is de Apollo Laureate Academy van start gegaan. In het programma van deze internationale academie staat de ontwikkeling van management en uitwisseling van ervaringen uit de verschillende regio s centraal. Doorstroom Doel komende jaren Opleidingen Op basis van alle individuele plannen is binnen Apollo Vredestein B.V. in 11 een veelvoud aan opleidingen gevolgd op het gebied van management, persoonlijke effectiviteit, techniek en bandentechnologie. Onze Operatoropleiding blijft zeer succesvol in het afleveren van gediplomeerde Operators op mbo- niveau. Inmiddels hebben zo n medewerkers de landelijk erkende opleiding afgerond. Onze opleidingsfilosofie een leven lang leren is ingebed in onze ABC-trainingen en in de Operatoropleiding, om onze medewerkers nadrukkelijk te laten nadenken over hoe een leven lang leren in verhouding staat tot de begrippen loopbaan, mobiliteit en vitaliteit. Een volgende lichting medewerkers en leidinggevenden heeft zich bekwaamd in de principes en methodieken van Lean Six Sigma en heeft deelgenomen aan de verschillende Black-, Green- en Orange Belt-trainingen. Tot slot heeft een groep van 1 nieuwe medewerkers de workshop Veiligheid gevolgd. Deze jaarlijkse training heeft tot doel het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers te vergroten. Verder zal er in 1 worden ingezet op de uitbouw van de e-learningfaciliteiten. Dit is een vorm die nog beter inspeelt op de balans tussen werk en privé. Om al deze zaken goed te kunnen managen, wordt er in samenwerking met de automatiseringsafdeling gewerkt aan een softwaremodule opleidingen welke in 1 operationeel zal worden. Binnen deze softwaremodule kunnen specifieke opleidingsgegevens van medewerkers en opleidingsprogramma s nog beter worden bijgehouden. Gezien ons ambitieniveau zal het nodige gevraagd worden van onze medewerkers. Met andere woorden: veel uitdagingen die om voortdurende ontwikkeling vragen. Dit impliceert het belang van een leven lang leren van al onze medewerkers. Uitgangspunt is daarbij dat Apollo Vredestein B.V. faciliteert en stimuleert in het aanbieden en volgen van opleidingen en trainingen. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij de primaire verantwoordelijkheid dragen en investeren in de eigen loopbaan. Deelnemers opleidingen en cursussen Algemeen/Marketing & Verkoop/Ontwikkeling 15 Productie 1.1 Techniek 7 Management 11 Tyre Technology Seminar 1 Totaal

6 Ruud Hilgeholt (Manager Customer Service): Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Manon Albinus (Marketing Communicatie): Het belangrijkste in communicatie is horen wat niet gezegd wordt. VGWM Communicatie Het toenemende belang van vitaliteit en inzetbaarheid vraagt het nodige van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Welke ontwikkelingen zijn er afgelopen jaar op het gebied van VGWM geweest en wat staat er voor 1 op het programma? In 11 kwam het ziekteverzuim uit op 5,7%. Dit is,% hoger dan in 1. Na analyse is gebleken dat deze stijging voor een substantieel deel veroorzaakt werd door een toename van het aantal langdurige ziektegevallen. Een lastig te beïnvloeden zaak. Voortdurende aandacht voor creativiteit in mogelijke oplossingen kan hierbij helpen. In 1 zal er een nieuwe interactieve verzuimapplicatie in gebruik worden genomen die het inzicht in ons ziekteverzuim vergroot, met als uiteindelijke doel ons verzuim verder te verlagen. Voor al onze medewerkers bieden wij sinds enkele jaren, op vrijwillige basis, health checks aan. Er wordt onder meer onderzoek verricht naar gewicht, longfunctie, cholesterol en bloeddruk. De uitkomsten gaven duidelijk aan dat op het gebied van gezondheid bij de nodige medewerkers het een en ander te verbeteren is. Niet altijd gemakkelijk, maar wel wenselijk en/of noodzakelijk. In 1 starten we opnieuw en kan iedere werknemer nu de voortgang van zijn of haar gezondheid en eigen vitaliteit laten onderzoeken. In 11 werden ook Preventieve Medische Onderzoeken (PMO s) uitgevoerd in de afdelingen Technische Dienst van de Voorfabriek en Bouw & Vulkanisatie, waarover begin 1 zal worden gerapporteerd door de arbodienst. De werkgroep rookbeleid heeft in 11 een vervolg gegeven aan de optimalisatie van het rookbeleid. Op basis van een deskundigenonderzoek zijn er optimalisaties doorgevoerd in de aanwezige rookruimten. Ter ondersteuning van medewerkers bij het stoppen met roken heeft de werkgroep een brochure stoppen met roken uitgebracht, waarbij de wil en vastberadenheid van het individu om te stoppen een essentiële succesfactor is. Tot slot heeft de werkgroep een jaarlijkse evaluatie van het rookbeleid aanbevolen aan directie en OR, met een terugkerende bezinning op een algeheel rookverbod. Bedrijfsfysiotherapie is in 11 actief ingezet. Medewerkers met regelmatige klachten aan het bewegingsapparaat volgden gedurende 15 weken een training om het klachtenpatroon te minimaliseren en om er beter mee om te leren gaan. In 1 zullen we de inzet van de bedrijfsfysiotherapie evalueren en bij gebleken succes verder uitbreiden. Daarnaast is in 11 actief samengewerkt met een plaatselijk centrum voor revalidatie, om de terugkeer naar werk te bespoedigen en om uitval in een vroeg stadium te voorkomen. Veiligheid binnen ons bedrijf heeft al jarenlang onze aandacht. Op tal van fronten wordt er gewerkt aan dit belangrijke aspect. Ondanks dat ons personeelsbestand binnen Productie & Techniek de afgelopen jaren is gestegen, is het aantal bedrijfsongevallen in 11 gedaald naar ongevallen met verzuim. Ons gezamenlijk streven is vanzelfsprekend om dit aantal naar nul te krijgen. Hier hebben we eenieders hulp bij nodig. Veilig werken moet een tweede natuur worden binnen onze bedrijfscultuur. Om dit kracht bij te zetten zal er in 1 binnen de Voorfabriek, in samenwerking met een gespecialiseerd adviesbureau, een pilotproject over onze veiligheidscultuur worden gestart. Dit zal ons de nodige inzichten verschaffen op welke wijze wij op het gebied van veiligheid nog betere resultaten kunnen boeken! Ongevallen met verzuim Aantal Apollo Vredestein B.V. presenteerde zich in 11 wederom volop. In de huidige economisch instabiele omgeving houdt onze onderneming zich sterk staande. Dit jaar zijn er wederom hoogwaardige producten in alle segmenten geïntroduceerd. Als premiummerk doen wij dat onder andere op de grootste en belangrijkste beurzen die er voor de verschillende productgroepen zijn. Communicatie anno 11 is ook het benutten van de mogelijkheden van social media. Afgelopen jaar hebben wij vol overgave alle nieuwe ontwikkelingen en ons complete merkportfolio gepresenteerd als onderdeel van onze multibrandstrategie. Naast Vredestein is hierbinnen ruimschoots aandacht voor het merk Apollo. Een hoogtepunt was de introductie van de eerste groene all-season band, de Quatrac Lite. Bij dit product is niet alleen aandacht besteed aan toekomstige milieueisen, maar is ook het matenpakket gericht op huidige en toekomstige hybride en elektrische auto s. Gelijk met de opening van de Autosalon van Genève is in 11 de grootste mega billboardcampagne van Apollo Vredestein B.V. ooit van start gegaan in 37 grote Europese steden. Aanleiding was onze Sportrac 3, die in de meest prestigieuze zomerbanden test (ADAC/ÖAMTC/TCS) als testwinnaar werd uitgeroepen. Naast communicatie over onze producten hebben we in 11 ook nieuwe initiatieven genomen om ons als aantrekkelijk werkgever te presenteren. Zo hebben wij als organisatie deelgenomen aan verschillende vooraanstaande vergelijkingsonderzoeken op het gebied van werknemerstevredenheid, arbeidsvoorwaarden en opleidingen. Onze goede resultaten hebben zowel regionaal als landelijk de nodige aandacht gekregen. In het oog springend is ons resultaat in het jaarlijks terugkerende Beste Werkgevers Onderzoek van het vakblad Intermediair. Het onderzoek richtte zich op de waardering van arbeidsvoorwaarden en werknemerstevredenheid. Een grote groep hbo en academisch opgeleide medewerkers van Apollo Vredestein B.V. heeft deelgenomen aan dit onderzoek. Wij behoren tot de 5 beste werkgevers van Nederland en behaalden als grote industriële onderneming een hele mooie 35e plaats! In onze arbeidsmarkt-communicatie proberen wij voortdurend onze drie sterke troeven tot uitdrukking te brengen, namelijk onze ruime ontwikkelingsmogelijkheden, de grote mate van autonomie in iedere functie en de goede arbeidsvoorwaarden met ruime keuzemogelijkheden. Om de communicatie met de arbeidsmarkt in Twente een extra impuls te geven participeren wij onder meer in regiobranding Twente. Op het internetplatform treedt Twente als aantrekkelijke woon- en werkregio voor het voetlicht. Naast de werkenden uit de arbeidsmarkt zijn stagiairs en afstudeerders een belangrijke bron van talent. In 1 zullen we ons verder richten op zichtbaarheid van Apollo Vredestein B.V. als aantrekkelijk potentieel werkgever voor deze doelgroepen. Als onderneming zijn wij in toenemende mate op verschillende social media vertegenwoordigd. Zo hebben wij een eigen Nederlandse Wikipedia-pagina en heeft onze afdeling Two Wheel Tyres een eigen Twitter- en Facebook-account. Social media neemt de komende jaren een nog belangrijkere plaats in onze communicatie in; LinkedIn en Facebook worden al regelmatig gebruikt bij onze werving

7 Robert van Dissel (Ambtelijk Secretaris OR): Alles alleen doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. Productielocatie Vestiging Partner Ondernemingsraad Een nieuwe ondernemingsraad (OR) die geschiedenis heeft geschreven! Voor het eerst in de historie van Apollo Vredestein B.V. zijn er drie onafhankelijke medewerkers gekozen in de OR. Een veelvoorkomend misverstand is dat je lid moet zijn van een vakbond om je kandidaat te stellen voor de OR. Dit is niet het geval, alle medewerkers van Apollo Vredestein B.V. kunnen zich kandidaat stellen voor de OR. Hier liggen dan ook kansen voor iedereen. De OR heeft gebruik gemaakt van zijn recht om een Commissaris voor de Raad van Commissarissen Apollo Vredestein B.V. voor te dragen. De Raad van Commissarissen heeft deze voordracht overgenomen en de heer Guy Demuynck benoemd als Commissaris. De volgende aanvragen zijn in 11 bij de OR binnen gekomen: Adviesaanvragen 11 - Wijziging R&D-organisatie; - Wijziging structuur Marketing & Verkoop; - Uitbesteding slijtagetesten binnen testafdeling. Instemmingsaanvragen 11 - Consignatieroosters Techniek (april 11 t/m maart 1); - Diverse handboek regelingen; - Vaststelling vakantie 1; - Werken op feestdagen en afstemming vakantieperiode 1 vijf ploegendienst en Kalander IV. Tussen advies- en instemmingsaanvragen zit een duidelijk verschil. Bij een adviesaanvraag met betrekking tot een toekomstig te nemen besluit kan de directie afwijken van het advies dat de OR geeft. Zoals de naam aangeeft, het is enkel een adviesrol die de OR vervult. Mogelijke onderwerpen voor een adviesaanvraag: - Substantiële uitbreiding of inkrimping van de werkzaamheden; - Belangrijke investering in de onderneming; - Belangrijke wijziging in de organisatie. Bij een instemmingsaanvraag voor een toekomstig te nemen besluit heeft de directie de instemming van de OR nodig voordat het besluit kan worden genomen. Zonder instemming van de OR kan de directie het besluit dus niet zomaar invoeren. Mogelijke onderwerpen van een instemmingsaanvraag betreffen een vaststelling, wijziging of intrekking van: - Een belonings- of functiewaarderingssysteem; - Een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; - Regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden; - Regelingen op het gebied van de personeelsopleiding. Bovenstaande onderwerpen zijn slechts een greep uit het totale pakket waarvoor de OR advies- of instemmingsrecht heeft. De spelregels en de rol die de OR hierbij heeft zijn vastgelegd in de WOR (Wet op de Ondernemingsraad). De OR heeft hierbij altijd behoud van kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid voor ogen. Voor 1 verwachten wij dat de OR wederom bij de nodige spannende ontwikkelingen betrokken zal zijn. Verder is vanuit de organisatie gevraagd of de OR aan verschillende werkgroepen wil deelnemen. De OR heeft het afgelopen jaar geparticipeerd in de werkgroepen werkkostenregeling, rookbeleid en de nieuwe was- en kleedruimte. -1- Zoals uit bovenstaande blijkt zijn de werkzaamheden van de OR reuze interessant. Je kunt meepraten, meedenken en meedoen op niveau. Denk eens na of je je in de toekomst kandidaat wilt stellen voor de OR! Belangstellenden die een keer een OR-vergadering willen bijwonen kunnen zich aanmelden bij het OR secretariaat: A p o l l o Vr e d e st e i n in de wereld Vestiging Aantal medewerkers ultimo 11 België 9 Duitsland 3 Engeland 19 Frankrijk 1 Hongarije 7 Italië 1 Oostenrijk 19 Polen 5 Scandinavië 13 Spanje 11 Verenigde Staten 3 Zwitserland 1 Nederland vaste bezetting 1.7 Nederland uitzendkrachten 5 Totaal Apollo Vredestein B.V. 1.7 India Indonesië Thailand Taiwan Korea Portugal -13-

8 Bijlagen Interne mobiliteit Van de ene naar de andere functie binnen een afdeling Van de ene naar de andere afdeling Van afdeling naar IVA 3 Van WAO/IVA naar afdeling 5 3 Dienstroosterwisseling binnen een afdeling Bijzondere verstrekkingen (regeling 15) Subsidie Personeelsvereniging 1.9 Subsidie Sociaal Fonds 1.17 Kerstattentie gepensioneerden 1.11 Bijdrage onkosten gepensioneerden Kerstpakket.7 Werving personeel in 11 Nieuwe medewerkers Wervingsbronnen: - Eigen website Uitvoerend 5 - Netwerken eigen personeel Staf/leiding - Advertenties in dag- en weekbladen Totaal 71 - Bedrijvendagen - Jaarboeken - Banenbeurzen - W&S bureaus - Diverse jobsites - LinkedIn - Intermediair Specificatie vertrokken personeel Initiatief van werkgever Persoonlijke redenen/eigen verzoek 1 (Pré) pensioen 15 IVA/WGA Overlijden Einde arbeidsovereenkomst 9 Totaal 5 Dienstroosters Jubilea 1,5 jaar 5 jaar jaar 1 Totaal 9 Percentage gevoerde functionerings gesprekken 11 Directoraat % Algemeen 73 Marketing & Verkoop 55 Ontwikkeling & QE&A Productie & Techniek 95 Financiën & Administratie 93 Personeel & Organisatie 7 Totaal Apollo Vredestein B.V. 91 Personeel naar geslacht Dagdienst 397 Mannen Vrouwen -ploegendienst 3 3-ploegendienst 1 Mannen ploegendienst Vrouwen 5 5-ploegendienst 797 Afwijkend rooster

9 Bijlagen Personeel naar CAO-groep Ziekteverzuim Apollo Vredestein B.V. totaal 11 (in %) Resultaat voorgaande jaren, 5, 5, Huidige resultaten (gemiddeld per maand) Indirect 11 Direct 11 Totaal 11 Doel Doel komende jaren 5,,9, jaar kengetallen A B C D E F G H I Bezetting 31 december (exclusief subs en uitzendkrachten) Personeel naar MIHO-groep Medewerkers met Nederlandse nationaliteit (in %) Medewerkers met andere nationaliteit (in %) 7 Met ontslag (in %),3 3,1 3,1 3, Gemiddelde diensttijd/jaar 1,1 1,5 17 1, Gemiddelde leeftijd/jaar 3 3,7 3,9,1 Aantal parttimers Ziekteverzuim totaal bedrijf (in %), 5, 5,5 5,7 Ziekteverzuim direct (in %),3, 5,7,7 Ziekteverzuim indirect (in %) 3,, 5,3 3,9 3 Aantal ziektedagen (per 1 medewerkers) Kosten ziekteverzuim en WIA/WAO (x 1..),,5,,7 Aantal WIA/WAO in dienst (inclusief partiëel) 5 1 Ideeën Deelnemers opleidingen

10 Bijlagen Personeel naar diensttijd Colofon 5 Het Sociaal Jaarverslag is een uitgave van Apollo Vredestein B.V. en valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Personeel & Organisatie. Redactiesecretariaat: Apollo Vredestein B.V. P.O. Box 7 NL-75 AA Enschede Ir. E.L.C. Schiff Sr. straat 37 NL-757 RD Enschede 1 Telefoonnummer: +31 ()53 Faxnummer: +31 ()53 t/m 3 t/m 7 t/m 11 1 t/m 5 t/m 39 > Personeel naar leeftijd Redactiecommissie: Tom Groen, Jeroen Letteboer, Martin Grondman, Herman Steunenberg, Ingrid Muller en Jan Mos Fotografie: Eigen archief en Frans Dekker 15 Ontwerp: Creative Bastards 1 5 Opmaak en drukwerk: Raven Produkties Grafisch Projectmanagement t/m 19 t/m 5 t/m 9 3 t/m 3 35 t/m 39 t/m 5 t/m 9 5 t/m 5 55 t/m 59 >

11 Apollo Vredestein B.V. Ir. E.L.C. Schiff Sr. straat 37, NL-757 RD Enschede, P.O. Box 7, NL-75 AA Enschede Tel. +31 ()53 -, Fax +31 ()53 -,

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

DSM Nederland t.a.v. de directie mevrouw E. Kuppens en de heer A. Nicolai Postbus 43 6130 AA SITTARD. 12 november 2014 0495 433187

DSM Nederland t.a.v. de directie mevrouw E. Kuppens en de heer A. Nicolai Postbus 43 6130 AA SITTARD. 12 november 2014 0495 433187 Postadres Postbus 10250, 6000 GG Weert DSM Nederland t.a.v. de directie mevrouw E. Kuppens en de heer A. Nicolai Postbus 43 6130 AA SITTARD Industrie T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl

Nadere informatie

Even voorstellen 10/20/2017

Even voorstellen 10/20/2017 Even voorstellen Sectorinstituut Transport en Logistiek: Werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Opgericht door TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen. Doel is zorgen voor: Instroom

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Themabijeenkomst ouderenbeleid

Themabijeenkomst ouderenbeleid MHP, Culemborg, Rob Gründemann, senior TNO Arbeid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie Stand van zaken Arbeidsmarkt Kwaliteit van de arbeid Gewenst preventief HR-beleid

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel FKB Textielgroothandel Veerkracht Duurzame Inzetbaarheid & Scholing binnen de cao voor textielgroothandel Fonds Kollektieve Belangen (FKB) Textielgroothandel Toelichting bij cao Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 Philips en Sociale Innovatie Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 1 Philips (in Nederland) 120.000 medewerkers wereldwijd, 15.000 in Nederland. Health & Well

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Marjolein Vloothuis m. 06 177 04 356 www.vloothuisadvies.nl

Marjolein Vloothuis m. 06 177 04 356 www.vloothuisadvies.nl Almere, 2010. Beste lezer, Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een thema dat wellicht ook in uw bedrijf of organisatie actueel is. Deze presentatie is slechts een impressie over wat zich thans afspeelt

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID BIJ SABIC-IP

DUURZAME INZETBAARHEID BIJ SABIC-IP DUURZAME INZETBAARHEID BIJ SABIC-IP Waarom? Onze aanpak? 26 september 2012 Nederlandse bevolking naar leeftijd (bron: CBS) 70 60 50 0-19 jaar 20-64 jaar 65 jaar en ouder Grijze druk 40 % 30 20 10 0 2005

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015 Looptijd De cao kent een looptijd van 12 maanden (1 april 2014 tot 1 april 2015). Een aantal componenten uit dit onderhandelingsresultaat kent

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017

Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017 Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017 Inleiding Het jaar 2015 stond voor veel werknemers in het teken van de splitsing van Philips. Halverwege het jaar 2015 kregen de werknemers te horen of ze

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO voor de VVV 2012 2013 Op 3 april 2012 hebben partijen, betrokken bij de CAO voor de VVV een onderhandelaarsakkoord bereikt, dat door CAO-partijen zal worden voorgelegd aan de

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO PRINCIPE AKKOORD 13 maart 2014 PROTOCOL CAO Tata Steel IJmuiden BV en de aangesloten bedrijven te IJmuiden, gezamenlijk vormend de Sociale Eenheid IJmuiden (verder te noemen Tata Steel) en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

SITA Vitaal. Appeltje Eitje. Roel Botter. Inhoud. 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders

SITA Vitaal. Appeltje Eitje. Roel Botter. Inhoud. 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders SITA Vitaal Appeltje Eitje Roel Botter Inhoud 1. Aanleiding 2. Programma Appeltje Eitje 3. Resultaten 4. Vervolg 5. Partners/stakeholders 2 1 1. Aanleiding Vergrijzing en ontgroening krappe arbeidsmarkt

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP)

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Vergrijzing personeelsbestand 2012: aandeel > 50 jaar 50% of meer Actie noodzakelijk Stijgende leeftijd leidt tot meer verzuim Nadelig voor werknemer:

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 Vergroot de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf Het Sectorplan Procesindustrie beoogt onder

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

WERKEN ZORGEN SAMEN Shannon Leloux. Werkende mantelzorgers, we zorgen samen dat het werkt

WERKEN ZORGEN SAMEN Shannon Leloux. Werkende mantelzorgers, we zorgen samen dat het werkt WERKEN ZORGEN SAMEN Shannon Leloux Werkende mantelzorgers, we zorgen samen dat het werkt Agenda De werkende mantelzorger Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Project Werken Zorgen Samen Mantelzorgquiz

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel.

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel. Zaaknummer: 00409457 Onderwerp: wijziging CAR-UWO vanwege nieuwe CAO 2013-2015 Collegevoorstel Inleiding Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3522 BP Utrecht www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Profiel HR-consulenten Primair Onderwijs Opdrachtgever Predu GITP Jolanda Salari

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid. Enkele voorbeelden

Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid. Enkele voorbeelden Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid Enkele voorbeelden Gallup Consulting, 2002 (200.000 werknemers uit 36 multinationals): 12% meer klantgroei 62% minder veiligheidsincidenten 18% meer productiviteit

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 1. De onderneming: De regeling is van toepassing op alle productie afdelingen van Damen Shipyards Den Helder (locaties Den Helder en

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Deze medewerkersenquête Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro.

Deze medewerkersenquête Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. TER INZAGE Deze medewerkersenquête Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Duurzame Inzetbaarheid Een vragenlijst voor werknemers

Nadere informatie

CAO VOORSTEL HOLLAND CASINO 5 APRIL 2017

CAO VOORSTEL HOLLAND CASINO 5 APRIL 2017 CAO VOORSTEL HOLLAND CASINO 5 APRIL 2017 Een langlopende cao en Sociaal Plan, een verhoogd loonbod en een uitgebreid beleidsplan waarmee collega s gezond de pensioenleeftijd kunnen bereiken. ZEKERHEID

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres Arbo trends en ontwikkelingen Vergezichten en praktische tips Koen Langenhuysen Landelijke Arbocongres 24 oktober 2011 5 dagthema s: Arbocatalogus; Hoe nu verder? Duurzame inzetbaarheid; Noodzaak en aanpak;

Nadere informatie

Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING

Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING 2018-2022 ING Bank Personeel B.V en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een nieuw

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

DJI-convenant 2018 t/m Werken aan een "Solide Personeelsbeleid"

DJI-convenant 2018 t/m Werken aan een Solide Personeelsbeleid DJI-convenant 2018 t/m 2021 Werken aan een "Solide Personeelsbeleid" Het regeerakkoord Rutte III formuleert op verschillende plaatsen voornemens die de DJI organisatie raken. Zo wordt bijvoorbeeld de voorwaardelijke

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie