Inhoud Voorwoord 4. Ons profiel 5. Organisatie 6. Loopbaan & Mobiliteit 8. Opleidingen 9. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud -2- -3- Voorwoord 4. Ons profiel 5. Organisatie 6. Loopbaan & Mobiliteit 8. Opleidingen 9. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu 10"

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 11

2 Inhoud Voorwoord Ons profiel 5 Organisatie Personeel 7 Loopbaan & Mobiliteit Opleidingen 9 Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu 1 Communicatie 11 Ondernemingsraad 1 Apollo Vredestein in de wereld 13 Bijlagen

3 Voorwoord Ons profiel Met plezier bieden wij u het Sociaal Jaarverslag aan over het kalenderjaar 11. Zoals u weet loopt ons financiële jaar niet parallel aan het kalenderjaar. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden waarin Nederland en Europa zich bevinden, hebben wij de positieve lijn van voorgaande jaren verder kunnen doortrekken. Hoe het financiële jaar zal worden afgesloten is nu nog niet bekend; wel kunnen we veronderstellen dat de doelstellingen ruim worden gehaald. Inmiddels is ons productieniveau stapsgewijs verhoogd naar miljoen personenwagenbanden door het aantrekken van circa 35 nieuwe medewerkers, diverse investeringen en een 7-daagse volcontinu productie. In 11 is in goed overleg met de ondernemingsraad, de vakorganisaties en natuurlijk met onze medewerkers het aantal productiedagen verder uitgebreid door ook op de meeste feestdagen te produceren. Alleen met kerst en oud en nieuw staat de productie stil. Een enorme prestatie. En we gaan verder. In maart 1 zal de nieuwe Apollo-band, de Aspire G, op de Autosalon van Genève worden gepresenteerd. Een week later worden vervolgens de nieuwe ultra high performance banden van Vredestein, de Ultrac Vorti en de Sportrac 5, aan onze internationale klanten, pers en onze eigen salesforce geïntroduceerd. 11 is ook het jaar waarin wij een nieuwe CAO hebben afgesproken met onze sociale partners. In lijn met onze goede bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren hebben we een substantiële eenmalige uitkering en een flinke structurele loonsverhoging over de looptijd van 1 oktober 11 tot 1 april 13 afgesproken. Voor de realisatie van onze toekomstplannen zijn wij verheugd met de gemaakte arbeidsvoorwaardelijke afspraken over het werken op feestdagen, met de daarbij geïntroduceerde feestdagentoeslag. Vanzelfsprekend is uitvoerig gesproken over onze plannen om de inzetbaarheid en vitaliteit van al onze medewerkers blijvend te verbeteren. Dit overleg wordt in de komende periode voortgezet met als doel om tot concrete acties te komen. De samenwerking en integratie binnen de gehele Apollo groep is ook een highlight van het afgelopen jaar. Gezamenlijk zijn duidelijke groeidoelstellingen voor de komende jaren bepaald waarbij Innovation, Quality, Culture en Sustainability de pijlers zijn bij de realisatie van deze plannen. Een belangrijke stap in 11 was de daadwerkelijke introductie en verkoop van Apollo-banden via onze verkooporganisaties in Duitsland, Engeland, Italië en Nederland. Een ander voorbeeld van verdere interna- tionale integratie is een tweetal Laureate programma s; één voor hoger management en één voor R&Dprofessionals. De ervaringen smaken naar meer. Kijkend naar de huidige ontwikkelingen in ons land, dan zijn er veel onzekerheden. Zo zal het pensioenakkoord naar verwachting binnenkort meer concreet worden uitgewerkt. Vast staat wel dat eenieder langer zal gaan doorwerken. Met de sociale partners staat het onderwerp blijvende inzetbaarheid en vitaliteit, zoals eerder genoemd in dit voorwoord, hoog op de agenda. Van nog groter belang is dat dit onderwerp ook in uw werkoverleg wordt besproken en dat op brede basis bewustwording ontstaat. Bewustwording is de basis om tot adequate acties te komen waarbij eigen initiatief en individueel maatwerk een voorwaarde voor succes zijn. Ook in functioneringsgesprekken zullen wij dit onderwerp structureel aan de orde stellen. Ik zie uit naar een open dialoog waarbij wij als onderneming zoveel mogelijk willen faciliteren en dat u de handschoen oppakt om uw eigen inzetbaarheid en vitaliteit vorm en inhoud te geven. Met deze proactieve houding heb ik het volle vertrouwen dat wij onze ambitieuze toekomstplannen verwezenlijken. Vol passie, met energie en veel plezier! Jan Mos Directeur Personeel & Organisatie Apollo Vredestein B.V. maakt onderdeel uit van Apollo Tyres Ltd. uit lndia. Apollo Tyres is een multinational met kantoren en productielocaties in onder meer India, Zuid-Afrika en Nederland. Het is een jonge, ambitieuze en dynamische organisatie die trots is op haar unieke identiteit. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Indiase stad Gurgaon. Het Nederlandse Apollo Vredestein B.V. heeft haar hoofdkantoor in Enschede en ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige banden onder de merknaam Vredestein. Dit gebeurt via een uitgebreid internationaal netwerk van 1 eigen vestigingen in Europa en Noord-Amerika. Het merk Vredestein bestaat al ruim honderd jaar en heeft zich in die jaren ontwikkeld tot een premium merk in de bandenindustrie. Onder deze merknaam verkopen wij onder andere personenwagenbanden, banden voor agrarische en industriële toepassingen en banden voor tweewielers. Een belangrijk deel van onze autobanden wordt ontworpen door het Italiaanse designhuis Giugiaro. Onze omzet realiseren wij voor het overgrote deel buiten Nederland. Een deel van de producten wordt onder ons toezicht geproduceerd bij partners in India, Thailand en Indonesië. Wij hebben zodoende vaste voet in diverse landen in het Verre Oosten. Alerte interactie met een veeleisende markt vraagt om teamgeest, kwaliteit en flexibiliteit van onze 1.75 medewerkers. Hun resultaatgerichte instelling is de kracht van Apollo Vredestein B.V. Apollo Vredestein B.V. staat voor voortdurende innovatie en het maximaal benutten van competenties. Dit alles is gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en op het ontplooien van talent. Onze kracht is hierbij een integrale benadering, korte communicatielijnen en een informele, open cultuur. Medewerkers krijgen gerichte scholing en binnen het bedrijf zijn er ruime ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. Onze medewerkers ervaren een platte organisatievorm. Besluiten worden snel genomen en leiden tot een nog snellere ontwikkeling van nieuwe, originele producten. Collega s zijn hooggekwalificeerd en kennen veel autonomie binnen hun functie. Het werk vindt plaats binnen een grote diversiteit aan disciplines. Apollo Vredestein B.V. beheerst namelijk alle bedrijfsprocessen zelf: van ontwikkeling tot productie en van het vermarkten tot de logistiek. Werken bij ons betekent een grote mate van autonomie, veelzijdigheid, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en multidisciplinaire samenwerking. Passie, drive, creativiteit en durf zijn belangrijke persoonlijke competenties voor de medewerkers van Apollo Vredestein B.V

4 Vishal Mittal (CFO): Knowing about different Cultures is the widening of the mind and of the spirit. Organisatie Personeel In 11 is de samenwerking met Apollo verder geïntensiveerd. Onze gezamenlijke doelstelling is om medio 1 een omzet te realiseren van miljard dollar en daarmee in de top 1 van alle bandenproducenten ter wereld te staan. Om deze doelstelling te realiseren, is een uitdagende strategie geformuleerd, genaamd AGILE, wat staat voor Apollo, Growth, Innovation, Leadership en Excellence. Om de AGILE-doelstellingen te realiseren, zijn steunpilaren benoemd die het succes moeten ondersteunen: een uitdagende, competitieve Apollo-cultuur door de gehele organisatie, een organisatie die duurzaamheid betracht in de dingen die we doen, met oog voor kwaliteit in alles wat we ondernemen en een cultuur waarin iedere medewerker is gericht op innovatie. Om de vier AGILE-steunpilaren verder vorm en inhoud te geven, heeft een groep van ongeveer 5 Apollo Vredestein medewerkers begin februari 11 deelgenomen aan een tweedaagse workshop. In India en Zuid-Afrika vonden omstreeks diezelfde tijd soortgelijke workshops plaats. Onder begeleiding van collega s uit India zijn ideeën in subgroepen uitgewerkt. De subgroepen hebben hun bevindingen aan het eind van de tweede dag gepresenteerd aan alle aanwezigen. Tijdens de jaarlijkse UT-sessie zijn de AGILE-steunpilaren aan een grote groep Apollo Vredestein medewerkers toegelicht. De samenwerking en integratie met Apollo is op verschillende terreinen verder gegroeid. De R&D-afdeling in Enschede werkt intensief samen met de R&D-afdeling in Baroda. De eerste veranderingen in de organisatie en werkwijze hebben geleid tot efficiency- en kwaliteitsverbeteringen. Medewerkers van Apollo Vredestein B.V. zijn met enige regelmaat in India om kennis op te doen of om te ondersteunen bij verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld productieplanning en ICT. De investeringsaanvraag voor Menger is in nauwe afstemming met collega s uit India tot stand gekomen. Door deze wijze van samenwerken zijn we in staat om van elkaar te leren en te groeien richting de ambities die we als organisatie voor ogen hebben. Deze samenwerking vormt de bron voor een succesvolle toekomst. Nadat Abishek Bisht in mei 1 als Brand Manager Apollo in Europa is aangesteld, zijn er vanaf 1 februari 11 in Nederland voor het eerst Apollo-banden te koop bij de bekende retailer Kwik-Fit. De kick-off van de samenwerking tussen Kwik-Fit en Apollo vond plaats in januari van 11. In Duitsland, Engeland en Italië zijn vergelijkbare successen met het merk Apollo geboekt. De introductie van Apollo in Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken zal in 1 gestalte krijgen; een vervolgstap in onze gezamenlijke ontwikkeling als internationale onderneming. In 1 gaat Pepijn Kappen in India aan de slag als Brand Manager Vredestein, om op termijn een structurele afzet van Vredestein producten in India te bewerkstelligen. Met de investering van 7 nieuwe persen in onze fabriek is in 11 de werkgelegenheid verder gegroeid door het aanstellen van 1 nieuwe Operators. Op deze wijze konden we een stap voorwaarts maken naar een productiecapaciteit van bijna miljoen personenwagenbanden per jaar. Om dat productieaantal te realiseren, zijn we ook op feestdagen gaan werken. De arbeidsvoorwaarden zijn hierop aangepast in de vorm van een feestdagentoeslag. Vitaliteit en inzetbaarheid worden steeds meer een begrip binnen onze organisatie. De toenemende ontgroening en vergrijzing in onze maatschappij, maar ook de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en het verdwijnen van prepensioenregelingen vragen om duurzame vitaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers. Binnen Apollo Vredestein B.V. geven we op verschillende manieren vorm en inhoud aan dit begrip. Daarbij kun je denken aan opleidingen, health checks, Preventief Medische Onderzoeken (PMO s), functioneringsgesprekken, stimulering van sportief bezig zijn en ondersteuning bij het stoppen met roken. Bij steeds meer Apollo Vredestein medewerkers groeit de bewustwording en komen allerhande initiatieven op gang. Een mooie ontwikkeling die we in 1 verder zullen stimuleren. Vitaal zijn en blijven, nu en in de toekomst, met passie en plezier te werken, dat is ons gezamenlijke doel! Apollo Vredestein B.V. is in november 11 een nieuwe CAO overeengekomen met de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie. De CAO heeft een looptijd van 1 maanden (1 oktober 11 tot 1 april 13). De salarissen zijn met ingang van 1 oktober 11 structureel met % verhoogd en worden per 1 april 1 structureel met 1,5% verhoogd. Verder is in januari eenmalig 5 euro bruto uitbetaald vanwege goede resultaten. In het verder ontwikkelen van een proactief P&O-beleid binnen onze organisatie, gericht op het verbeteren van vitaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers, gaan CAO-partijen verder met elkaar in gesprek over een concrete invulling van duurzame inzetbaarheid bij Apollo Vredestein B.V. De huidige regeling aangaande seniorendagen maakt daarbij deel uit van dit overleg. Binnen ons bedrijf heeft een interdisciplinaire werkgroep bijgedragen aan de ontwikkeling van een meerjarenbeleidsplan vitaliteit en inzetbaarheid. Op basis hiervan zal een meerjarenactieplan binnenkort bepaald worden. Binnen Apollo Ltd. wordt jaarlijks per regio een medewerker van het jaar benoemd. De medewerker van het jaar is een medewerker die een bijzondere inspanning heeft geleverd binnen de organisatie en daarbij uitdagingen en weerstand niet uit de weg is gegaan. Voor onze regio (Europa/Noord- Amerika) is Gerlof Korte, Manager New Products binnen R&D, benoemd tot medewerker van het jaar 11. Gerlof heeft vol inzet en met oog voor integratie gewerkt aan de ontwikkeling en het design van nieuwe producten. Daarbij heeft hij de waarde van internationaal teamwork laten zien bij de ontwikkeling van een high performance personenwagenband. Als dank voor zijn inzet kreeg hij uit handen van Onkar Kanwar de award en een vakantiereis naar keuze aangeboden. In november is de geheel gerenoveerde was- en kleedgelegenheid geopend. Gedurende vijf maanden is gebruik gemaakt van een tijdelijke voorziening op de parkeerplaats naast het hoofdgebouw. Dat was even aanpassen, maar het resultaat mag er zijn: een investering van circa anderhalf miljoen euro heeft geresulteerd in een prachtige ruimte, met onder andere bijna twee keer zoveel douches als in de oude situatie. Een mooi resultaat waar met name onze afdelingen Facilitaire Dienst en Engineering veel tijd en energie in hebben gestoken. Met deze forse investering geeft Apollo Vredestein B.V. blijk van het feit dat zij veel waarde hecht aan goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers

5 Wilgo de Wit (Afdelingsmanager Bouw & Vulkanisatie): SAMEN WERKEN WE AAN EEN VITALE EN FLEXIBELE ORGANISATIE WELKE KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST. Martijn ter Haar (Afdelingsmanager Current Products): Vitaliteit is voornamelijk onze eigen verantwoordelijkheid. Loopbaan & Mobiliteit Als internationale organisatie zijn wij voortdurend actief om onze ambities te realiseren. Als concern willen wij zoals eerder genoemd flink groeien. Ons succes in dit plan is grotendeels gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers en hun onderlinge samenwerking, zowel nationaal als internationaal. Dit heeft zich het afgelopen jaar vertaald naar inspanningen op het gebied van loopbaan, mobiliteit en opleidingen. Om onze groeiplannen te realiseren is het voor ons van groot belang om onze sleutelfuncties en bijbehorende ontwikkelplannen binnen de gehele Apollo-groep in kaart te brengen, met mogelijke opvolgingskandidaten. In de komende periode zal dit onderwerp binnen Apollo tussen Europa, Zuid-Afrika en India meer en meer aan de orde komen. Om het proces van positionering met de komst van een nieuw merk goed te ondersteunen is er binnen onze salesforce in samenwerking met Krauthammer een aantal Multibrandtrainingen in vier landen gehouden. Hierbij lag de focus op de vraag hoe we naast het merk Mobiliteit sleutelfunctionarissen 11 Percentage in-, door- en uitstroom (n = ) Resultaat voorgaande jaren Instroom Huidige resultaten Uitstroom Vredestein ook het merk Apollo succesvol kunnen verkopen en ons hele productenpallet op een eenduidige manier in de markt kunnen zetten. Vanuit Apollo Ltd. is gestart met het Technical Leadership Development Program. Een intensief trainingsprogramma waar specialisten vanuit de verschillende zones aan deelnemen. Dit programma is gestart met het driedaags Technology Symposium. Het Symposium bood een platform voor het uitwisselen van de nieuwste technologieën en inzichten op het gebied van het ontwikkelen en produceren van banden. Naast de deelname van eigen specialisten uit de verschillende zones werden hier ook presentaties verzorgd door leveranciers. Daarnaast is de Apollo Laureate Academy van start gegaan. In het programma van deze internationale academie staat de ontwikkeling van management en uitwisseling van ervaringen uit de verschillende regio s centraal. Doorstroom Doel komende jaren Opleidingen Op basis van alle individuele plannen is binnen Apollo Vredestein B.V. in 11 een veelvoud aan opleidingen gevolgd op het gebied van management, persoonlijke effectiviteit, techniek en bandentechnologie. Onze Operatoropleiding blijft zeer succesvol in het afleveren van gediplomeerde Operators op mbo- niveau. Inmiddels hebben zo n medewerkers de landelijk erkende opleiding afgerond. Onze opleidingsfilosofie een leven lang leren is ingebed in onze ABC-trainingen en in de Operatoropleiding, om onze medewerkers nadrukkelijk te laten nadenken over hoe een leven lang leren in verhouding staat tot de begrippen loopbaan, mobiliteit en vitaliteit. Een volgende lichting medewerkers en leidinggevenden heeft zich bekwaamd in de principes en methodieken van Lean Six Sigma en heeft deelgenomen aan de verschillende Black-, Green- en Orange Belt-trainingen. Tot slot heeft een groep van 1 nieuwe medewerkers de workshop Veiligheid gevolgd. Deze jaarlijkse training heeft tot doel het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers te vergroten. Verder zal er in 1 worden ingezet op de uitbouw van de e-learningfaciliteiten. Dit is een vorm die nog beter inspeelt op de balans tussen werk en privé. Om al deze zaken goed te kunnen managen, wordt er in samenwerking met de automatiseringsafdeling gewerkt aan een softwaremodule opleidingen welke in 1 operationeel zal worden. Binnen deze softwaremodule kunnen specifieke opleidingsgegevens van medewerkers en opleidingsprogramma s nog beter worden bijgehouden. Gezien ons ambitieniveau zal het nodige gevraagd worden van onze medewerkers. Met andere woorden: veel uitdagingen die om voortdurende ontwikkeling vragen. Dit impliceert het belang van een leven lang leren van al onze medewerkers. Uitgangspunt is daarbij dat Apollo Vredestein B.V. faciliteert en stimuleert in het aanbieden en volgen van opleidingen en trainingen. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij de primaire verantwoordelijkheid dragen en investeren in de eigen loopbaan. Deelnemers opleidingen en cursussen Algemeen/Marketing & Verkoop/Ontwikkeling 15 Productie 1.1 Techniek 7 Management 11 Tyre Technology Seminar 1 Totaal

6 Ruud Hilgeholt (Manager Customer Service): Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Manon Albinus (Marketing Communicatie): Het belangrijkste in communicatie is horen wat niet gezegd wordt. VGWM Communicatie Het toenemende belang van vitaliteit en inzetbaarheid vraagt het nodige van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Welke ontwikkelingen zijn er afgelopen jaar op het gebied van VGWM geweest en wat staat er voor 1 op het programma? In 11 kwam het ziekteverzuim uit op 5,7%. Dit is,% hoger dan in 1. Na analyse is gebleken dat deze stijging voor een substantieel deel veroorzaakt werd door een toename van het aantal langdurige ziektegevallen. Een lastig te beïnvloeden zaak. Voortdurende aandacht voor creativiteit in mogelijke oplossingen kan hierbij helpen. In 1 zal er een nieuwe interactieve verzuimapplicatie in gebruik worden genomen die het inzicht in ons ziekteverzuim vergroot, met als uiteindelijke doel ons verzuim verder te verlagen. Voor al onze medewerkers bieden wij sinds enkele jaren, op vrijwillige basis, health checks aan. Er wordt onder meer onderzoek verricht naar gewicht, longfunctie, cholesterol en bloeddruk. De uitkomsten gaven duidelijk aan dat op het gebied van gezondheid bij de nodige medewerkers het een en ander te verbeteren is. Niet altijd gemakkelijk, maar wel wenselijk en/of noodzakelijk. In 1 starten we opnieuw en kan iedere werknemer nu de voortgang van zijn of haar gezondheid en eigen vitaliteit laten onderzoeken. In 11 werden ook Preventieve Medische Onderzoeken (PMO s) uitgevoerd in de afdelingen Technische Dienst van de Voorfabriek en Bouw & Vulkanisatie, waarover begin 1 zal worden gerapporteerd door de arbodienst. De werkgroep rookbeleid heeft in 11 een vervolg gegeven aan de optimalisatie van het rookbeleid. Op basis van een deskundigenonderzoek zijn er optimalisaties doorgevoerd in de aanwezige rookruimten. Ter ondersteuning van medewerkers bij het stoppen met roken heeft de werkgroep een brochure stoppen met roken uitgebracht, waarbij de wil en vastberadenheid van het individu om te stoppen een essentiële succesfactor is. Tot slot heeft de werkgroep een jaarlijkse evaluatie van het rookbeleid aanbevolen aan directie en OR, met een terugkerende bezinning op een algeheel rookverbod. Bedrijfsfysiotherapie is in 11 actief ingezet. Medewerkers met regelmatige klachten aan het bewegingsapparaat volgden gedurende 15 weken een training om het klachtenpatroon te minimaliseren en om er beter mee om te leren gaan. In 1 zullen we de inzet van de bedrijfsfysiotherapie evalueren en bij gebleken succes verder uitbreiden. Daarnaast is in 11 actief samengewerkt met een plaatselijk centrum voor revalidatie, om de terugkeer naar werk te bespoedigen en om uitval in een vroeg stadium te voorkomen. Veiligheid binnen ons bedrijf heeft al jarenlang onze aandacht. Op tal van fronten wordt er gewerkt aan dit belangrijke aspect. Ondanks dat ons personeelsbestand binnen Productie & Techniek de afgelopen jaren is gestegen, is het aantal bedrijfsongevallen in 11 gedaald naar ongevallen met verzuim. Ons gezamenlijk streven is vanzelfsprekend om dit aantal naar nul te krijgen. Hier hebben we eenieders hulp bij nodig. Veilig werken moet een tweede natuur worden binnen onze bedrijfscultuur. Om dit kracht bij te zetten zal er in 1 binnen de Voorfabriek, in samenwerking met een gespecialiseerd adviesbureau, een pilotproject over onze veiligheidscultuur worden gestart. Dit zal ons de nodige inzichten verschaffen op welke wijze wij op het gebied van veiligheid nog betere resultaten kunnen boeken! Ongevallen met verzuim Aantal Apollo Vredestein B.V. presenteerde zich in 11 wederom volop. In de huidige economisch instabiele omgeving houdt onze onderneming zich sterk staande. Dit jaar zijn er wederom hoogwaardige producten in alle segmenten geïntroduceerd. Als premiummerk doen wij dat onder andere op de grootste en belangrijkste beurzen die er voor de verschillende productgroepen zijn. Communicatie anno 11 is ook het benutten van de mogelijkheden van social media. Afgelopen jaar hebben wij vol overgave alle nieuwe ontwikkelingen en ons complete merkportfolio gepresenteerd als onderdeel van onze multibrandstrategie. Naast Vredestein is hierbinnen ruimschoots aandacht voor het merk Apollo. Een hoogtepunt was de introductie van de eerste groene all-season band, de Quatrac Lite. Bij dit product is niet alleen aandacht besteed aan toekomstige milieueisen, maar is ook het matenpakket gericht op huidige en toekomstige hybride en elektrische auto s. Gelijk met de opening van de Autosalon van Genève is in 11 de grootste mega billboardcampagne van Apollo Vredestein B.V. ooit van start gegaan in 37 grote Europese steden. Aanleiding was onze Sportrac 3, die in de meest prestigieuze zomerbanden test (ADAC/ÖAMTC/TCS) als testwinnaar werd uitgeroepen. Naast communicatie over onze producten hebben we in 11 ook nieuwe initiatieven genomen om ons als aantrekkelijk werkgever te presenteren. Zo hebben wij als organisatie deelgenomen aan verschillende vooraanstaande vergelijkingsonderzoeken op het gebied van werknemerstevredenheid, arbeidsvoorwaarden en opleidingen. Onze goede resultaten hebben zowel regionaal als landelijk de nodige aandacht gekregen. In het oog springend is ons resultaat in het jaarlijks terugkerende Beste Werkgevers Onderzoek van het vakblad Intermediair. Het onderzoek richtte zich op de waardering van arbeidsvoorwaarden en werknemerstevredenheid. Een grote groep hbo en academisch opgeleide medewerkers van Apollo Vredestein B.V. heeft deelgenomen aan dit onderzoek. Wij behoren tot de 5 beste werkgevers van Nederland en behaalden als grote industriële onderneming een hele mooie 35e plaats! In onze arbeidsmarkt-communicatie proberen wij voortdurend onze drie sterke troeven tot uitdrukking te brengen, namelijk onze ruime ontwikkelingsmogelijkheden, de grote mate van autonomie in iedere functie en de goede arbeidsvoorwaarden met ruime keuzemogelijkheden. Om de communicatie met de arbeidsmarkt in Twente een extra impuls te geven participeren wij onder meer in regiobranding Twente. Op het internetplatform treedt Twente als aantrekkelijke woon- en werkregio voor het voetlicht. Naast de werkenden uit de arbeidsmarkt zijn stagiairs en afstudeerders een belangrijke bron van talent. In 1 zullen we ons verder richten op zichtbaarheid van Apollo Vredestein B.V. als aantrekkelijk potentieel werkgever voor deze doelgroepen. Als onderneming zijn wij in toenemende mate op verschillende social media vertegenwoordigd. Zo hebben wij een eigen Nederlandse Wikipedia-pagina en heeft onze afdeling Two Wheel Tyres een eigen Twitter- en Facebook-account. Social media neemt de komende jaren een nog belangrijkere plaats in onze communicatie in; LinkedIn en Facebook worden al regelmatig gebruikt bij onze werving

7 Robert van Dissel (Ambtelijk Secretaris OR): Alles alleen doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. Productielocatie Vestiging Partner Ondernemingsraad Een nieuwe ondernemingsraad (OR) die geschiedenis heeft geschreven! Voor het eerst in de historie van Apollo Vredestein B.V. zijn er drie onafhankelijke medewerkers gekozen in de OR. Een veelvoorkomend misverstand is dat je lid moet zijn van een vakbond om je kandidaat te stellen voor de OR. Dit is niet het geval, alle medewerkers van Apollo Vredestein B.V. kunnen zich kandidaat stellen voor de OR. Hier liggen dan ook kansen voor iedereen. De OR heeft gebruik gemaakt van zijn recht om een Commissaris voor de Raad van Commissarissen Apollo Vredestein B.V. voor te dragen. De Raad van Commissarissen heeft deze voordracht overgenomen en de heer Guy Demuynck benoemd als Commissaris. De volgende aanvragen zijn in 11 bij de OR binnen gekomen: Adviesaanvragen 11 - Wijziging R&D-organisatie; - Wijziging structuur Marketing & Verkoop; - Uitbesteding slijtagetesten binnen testafdeling. Instemmingsaanvragen 11 - Consignatieroosters Techniek (april 11 t/m maart 1); - Diverse handboek regelingen; - Vaststelling vakantie 1; - Werken op feestdagen en afstemming vakantieperiode 1 vijf ploegendienst en Kalander IV. Tussen advies- en instemmingsaanvragen zit een duidelijk verschil. Bij een adviesaanvraag met betrekking tot een toekomstig te nemen besluit kan de directie afwijken van het advies dat de OR geeft. Zoals de naam aangeeft, het is enkel een adviesrol die de OR vervult. Mogelijke onderwerpen voor een adviesaanvraag: - Substantiële uitbreiding of inkrimping van de werkzaamheden; - Belangrijke investering in de onderneming; - Belangrijke wijziging in de organisatie. Bij een instemmingsaanvraag voor een toekomstig te nemen besluit heeft de directie de instemming van de OR nodig voordat het besluit kan worden genomen. Zonder instemming van de OR kan de directie het besluit dus niet zomaar invoeren. Mogelijke onderwerpen van een instemmingsaanvraag betreffen een vaststelling, wijziging of intrekking van: - Een belonings- of functiewaarderingssysteem; - Een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; - Regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden; - Regelingen op het gebied van de personeelsopleiding. Bovenstaande onderwerpen zijn slechts een greep uit het totale pakket waarvoor de OR advies- of instemmingsrecht heeft. De spelregels en de rol die de OR hierbij heeft zijn vastgelegd in de WOR (Wet op de Ondernemingsraad). De OR heeft hierbij altijd behoud van kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid voor ogen. Voor 1 verwachten wij dat de OR wederom bij de nodige spannende ontwikkelingen betrokken zal zijn. Verder is vanuit de organisatie gevraagd of de OR aan verschillende werkgroepen wil deelnemen. De OR heeft het afgelopen jaar geparticipeerd in de werkgroepen werkkostenregeling, rookbeleid en de nieuwe was- en kleedruimte. -1- Zoals uit bovenstaande blijkt zijn de werkzaamheden van de OR reuze interessant. Je kunt meepraten, meedenken en meedoen op niveau. Denk eens na of je je in de toekomst kandidaat wilt stellen voor de OR! Belangstellenden die een keer een OR-vergadering willen bijwonen kunnen zich aanmelden bij het OR secretariaat: A p o l l o Vr e d e st e i n in de wereld Vestiging Aantal medewerkers ultimo 11 België 9 Duitsland 3 Engeland 19 Frankrijk 1 Hongarije 7 Italië 1 Oostenrijk 19 Polen 5 Scandinavië 13 Spanje 11 Verenigde Staten 3 Zwitserland 1 Nederland vaste bezetting 1.7 Nederland uitzendkrachten 5 Totaal Apollo Vredestein B.V. 1.7 India Indonesië Thailand Taiwan Korea Portugal -13-

8 Bijlagen Interne mobiliteit Van de ene naar de andere functie binnen een afdeling Van de ene naar de andere afdeling Van afdeling naar IVA 3 Van WAO/IVA naar afdeling 5 3 Dienstroosterwisseling binnen een afdeling Bijzondere verstrekkingen (regeling 15) Subsidie Personeelsvereniging 1.9 Subsidie Sociaal Fonds 1.17 Kerstattentie gepensioneerden 1.11 Bijdrage onkosten gepensioneerden Kerstpakket.7 Werving personeel in 11 Nieuwe medewerkers Wervingsbronnen: - Eigen website Uitvoerend 5 - Netwerken eigen personeel Staf/leiding - Advertenties in dag- en weekbladen Totaal 71 - Bedrijvendagen - Jaarboeken - Banenbeurzen - W&S bureaus - Diverse jobsites - LinkedIn - Intermediair Specificatie vertrokken personeel Initiatief van werkgever Persoonlijke redenen/eigen verzoek 1 (Pré) pensioen 15 IVA/WGA Overlijden Einde arbeidsovereenkomst 9 Totaal 5 Dienstroosters Jubilea 1,5 jaar 5 jaar jaar 1 Totaal 9 Percentage gevoerde functionerings gesprekken 11 Directoraat % Algemeen 73 Marketing & Verkoop 55 Ontwikkeling & QE&A Productie & Techniek 95 Financiën & Administratie 93 Personeel & Organisatie 7 Totaal Apollo Vredestein B.V. 91 Personeel naar geslacht Dagdienst 397 Mannen Vrouwen -ploegendienst 3 3-ploegendienst 1 Mannen ploegendienst Vrouwen 5 5-ploegendienst 797 Afwijkend rooster

9 Bijlagen Personeel naar CAO-groep Ziekteverzuim Apollo Vredestein B.V. totaal 11 (in %) Resultaat voorgaande jaren, 5, 5, Huidige resultaten (gemiddeld per maand) Indirect 11 Direct 11 Totaal 11 Doel Doel komende jaren 5,,9, jaar kengetallen A B C D E F G H I Bezetting 31 december (exclusief subs en uitzendkrachten) Personeel naar MIHO-groep Medewerkers met Nederlandse nationaliteit (in %) Medewerkers met andere nationaliteit (in %) 7 Met ontslag (in %),3 3,1 3,1 3, Gemiddelde diensttijd/jaar 1,1 1,5 17 1, Gemiddelde leeftijd/jaar 3 3,7 3,9,1 Aantal parttimers Ziekteverzuim totaal bedrijf (in %), 5, 5,5 5,7 Ziekteverzuim direct (in %),3, 5,7,7 Ziekteverzuim indirect (in %) 3,, 5,3 3,9 3 Aantal ziektedagen (per 1 medewerkers) Kosten ziekteverzuim en WIA/WAO (x 1..),,5,,7 Aantal WIA/WAO in dienst (inclusief partiëel) 5 1 Ideeën Deelnemers opleidingen

10 Bijlagen Personeel naar diensttijd Colofon 5 Het Sociaal Jaarverslag is een uitgave van Apollo Vredestein B.V. en valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Personeel & Organisatie. Redactiesecretariaat: Apollo Vredestein B.V. P.O. Box 7 NL-75 AA Enschede Ir. E.L.C. Schiff Sr. straat 37 NL-757 RD Enschede 1 Telefoonnummer: +31 ()53 Faxnummer: +31 ()53 t/m 3 t/m 7 t/m 11 1 t/m 5 t/m 39 > Personeel naar leeftijd Redactiecommissie: Tom Groen, Jeroen Letteboer, Martin Grondman, Herman Steunenberg, Ingrid Muller en Jan Mos Fotografie: Eigen archief en Frans Dekker 15 Ontwerp: Creative Bastards 1 5 Opmaak en drukwerk: Raven Produkties Grafisch Projectmanagement t/m 19 t/m 5 t/m 9 3 t/m 3 35 t/m 39 t/m 5 t/m 9 5 t/m 5 55 t/m 59 >

11 Apollo Vredestein B.V. Ir. E.L.C. Schiff Sr. straat 37, NL-757 RD Enschede, P.O. Box 7, NL-75 AA Enschede Tel. +31 ()53 -, Fax +31 ()53 -,

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie