Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,"

Transcriptie

1 Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren EE Tel Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug van de condoleance van Klaas Bootsma. De rij buiten de kerk was indrukwekkend. Mooi om te zien hoe een kleine gemeenschap steun kan betuigen aan een familie die dit nodig heeft. Steun die ze niet alleen vandaag nodig hebben, maar ook na deze dag. En ook al geef je ze al jaren niet meer les Alle drie, Margriet, Jikke en Hâns, reageerden met: Hee Meester. En dat brengt ons weer terug bij school. Protters, nije rige Fryske boeken foar bern Ein oktober ferskine der 4 Fryske berneboeken yn de Protter-rige. It giet om wat âldere, mar populêre boeken, yn in nij jaske en soms in bytsje bewurke. Doel is om safolle mooglik âlders en bern yn de gelegenheid te stellen om dizze boeken te keapjen. Se binne as rige te bestellen en kostje dan mei-inoar 16 euro plus ferstjoerkosten. De Protter-rige is ynspirearre op de Nederlânske Lijsters-serie, dy't him op it fuortset ûnderwiis rjochtet. Wy rjochtsje ús op de groepen 7 en 8 fan it basisûnderwiis. Om't dit projekt de stipe hat fan de provinsje Fryslân en it FLMD-fûns, kinne wy de boeken hiel foardielich oanbiede. It is de bedoeling om de rige yn elts gefal 4 jier troch te setten. De bern ha op skoalle in folder meikrigen, dêr't de 4 boeken yn foarsteld wurde. It giet om twa dieltsjes oer de ferneamde Mentha Minnema: Mentha Minnema en it keldermystearje (Riemkje Hoogland-Pitstra) en Mentha Minnema en it smokkelmystearje (Jan Schotanus). Fierders Muoike Klaptút en oare koarte ferhalen fan Ep van Hijum en in histoarysk ferhaal fan Anny de Jong: It is foar de hearen. De rige is fuortendaliks multymediaal opsetten, want alle 4 binne se ek as audio- ( 10 de 4) en as e-boek ( 8 de 4) te krijen. Mear ynformaasje en bestelle op:

2 Luizen Op de school in Wommels zijn luizen geconstateerd. Aangezien we daar elke donderdagmiddag zitten, is het niet ondenkbaar dat ze ook wel eens op er kindertjes kunnen zitten. Omdat de positie van luizenmoeder/vader nog steeds vacant is hier op school, roep ik u op om uw kroost de komende tijd zelf even goed te controleren met een luizenkam. En om bij aanwezigheid van die bloedzuigertjes (daarmee bedoel ik niet uw kinderen) de nodige maatregelen te nemen. Foardrachtsjûn Op freed 14 novimber wurdt de foarrûnte foar de gemeentlike foardrachtsjûn hâlden yn skoalle. Troch de sjuery sille der twa bern út groep 5/6 en út groep 7/8 keazen wurde om diel te nimmen oan de gemeentlike foardrachtsjûn. Dy sil hâlden wurde op freed 21 novimber yn it doarpssintrum De Jister yn Easterlittens. Oanfang oere. Tagong is fergees. Der wurde wer moaie gedichten útsocht en guon bern sille faaks sels in gedicht meitsje kinne. We binne benijd! Wolle jo thús de gedichtsjes mei de bern sa no en dan even oefenje? VVN Verkeersexamen Het duurt nog even, maar 16 april doen de kinderen van groep 7 en 8 weer mee aan het verkeersexamen. Hieronder een tekst van de site van Veilig Verkeer nederland: Een goede voorbereiding: Hoe vaker leerlingen oefenen, hoe beter zij het ervan afbrengen tijdens het examen. VVN heeft voor u alles op een rij gezet voor een goede voorbereiding op het schriftelijk en praktisch Verkeersexamen. Lees meer over: het VVN schriftelijk Verkeersexamen het VVN praktisch Verkeersexamen Verkeersexamenapp: De app is beschikbaar in de app-stores van iphone en Androidtoestellen, zoekwoord 'verkeersexamen'. De app is ook te downloaden via Itunes of Google Play. Ouders kunnen hun zoon of dochter voorbereiden op het VVN Verkeersexamen. De Verkeersexamenapp helpt bij het veilig fietsen van dagelijkse routes en het oefenen van de verkeersexamenroute. Leerlingen onderzoeken samen met een

3 ouder voor ze gaan fietsen welke verkeerssituaties ze op hun fietsroute kunnen tegenkomen. Na het fietsen checken ze op de app of ze de regels goed toegepast hebben en of ze veilig gefietst hebben. De app geeft ook tips hoe je je veilig gedraagt in het verkeer en adviseert ouders hoe ze hun kind daarin kunnen coachen. Ten slotte helpt de app met de fietscheck en kunnen de kinderen ook nog hun theorie ophalen. Sinteklazemearke Groepen 6/7/8: Wy binne grutsk en bliid dat wy jimme wolkom hjitte meie by it Sinteklazemearke Littenseradiel 2014!! Dizze kear giet it oer: Lego. Lego is in mearke oer de jongeman Wybrand dy t per ûngelok yn in wrâld fan Lego-popkes telâne komt. Hoewol t alles en elkenien der oars útsjocht as by ús, dochs liket dy Legowrâld hiel bot op uzes. Wybrand makket yn in koart skoftke fan alles mei: Domheid, Apartheid, ûntfiering en in dilemma dat wol wat liket op ús Swarte-pitediskusje. Nieuwe website <head> <title>nieuwe website</title> <p>jullie zullen wel denken, er is vast weer iets aan de hand met het toetsenbord.</p> <p>maar niets is minder waar! Omdat juf Symentsje momenteel haar icttaak niet kan vervullen, hebben meester Jeroen en juf Sybrigje deze overgenomen. Vorige week zijn zij begonnen met het vormgeven van de nieuwe website van De Reinbôge.</p> <p>na zo n hele avond werken met computertaal, blijft dit dan dus vanzelf hangen, vandaar dat deze tekst er wat afwijkend uitziet.</p> </head> <p>om het eindresultaat te bewonderen, zullen jullie nog even geduld moeten hebben. Ergens aan het begin van november gaat de nieuwe website online.</p> Laaggeletterdheid Laaggeletterdheid (of: functioneel analfabetisme) houdt in dat mensen moeite hebben met de vaardigheid lezen en/of schrijven. Wist u dat... 1,5 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 75 jaar laaggeletterd zijn. 2/3 van de laaggeletterde volwassenen in Nederland autochtoon is. 50% van de laaggeletterden een baan heeft. 23% van de mensen in de leeftijd van 56 tot 65 jaar laaggeletterd is.

4 32% van de mensen in de laagste inkomenscategorie laaggeletterd is. 25% van de leerlingen in groep 8 een leesachterstand van twee jaar heeft. 42% van de kinderen thuis nooit leest. Slechts 36% van de kinderen tot 1 jaar wordt voorgelezen. Laaggeletterdheid heeft tot gevolg dat mensen grote moeite hebben met lezen, schrijven, spreken en rekenen, waardoor zij niet goed mee kunnen komen in de maatschappij. Vaak zijn zij niet in staat om zelfstandig een treinkaartje te kopen bij de ticketautomaat, kunnen hun (klein)kinderen niet voorlezen en hebben moeite met het invullen van formulieren, solliciteren of hoe dan ook een baan te vinden. Omdat laag- en ongeletterdheid nauwelijks publiekelijk wordt besproken, denken veel mensen dat zij de enige zijn met het probleem. Dit werkt gevoelens van schaamte in de hand. Hierdoor verbergen velen deze achterstand. Dit draagt bij aan de instandhouding van het probleem. Met de campagne Vaders Voor Lezen die in 2014 is gestart, wordt extra aandacht gegeven aan het (voor)lezen door (groot)vaders. Hier is een belangrijke reden voor: uit onderzoek is gebleken dat vaders een grote en beslissende rol kunnen spelen in de leesopvoeding. Zo zorgt hun leesvoorbeeld ervoor dat kinderen vaker een boek lezen. Een (voor)lezende moeder is meer normaal, een (voor)lezende vader niet en heeft daarom mogelijk meer effect op het leesgedrag van hun kinderen. Dus pappa s, pakes en heiten fan... Ouderavond Op woensdag 19 november om uur hebben we een informatieve ouderavond op school waarvoor alle ouders zijn uitgenodigd. Op de agenda staat onder andere het onderdeel leesbevordering: 1. Waarom is lezen en voorlezen belangrijk voor kinderen 2. Waarom lezen sommige kinderen niet 3. Waar let men op als een boek moet worden uitgezocht 4. Aan de hand van 6 punten: Identificatie, Goed Taalgebruik, Spanning, Humor, Fantasie en Algemeen menselijke waarden en normen worden boeken voor de onder-, midden- en bovenbouw besproken en uit een aantal de mooiste stukjes voorgelezen. Mevrouw Verena Heeremans komt hierover vertellen en voorlezen. Ook neemt zij de hipste boeken voor uw kinderen mee. Handig voor de aankomende Sinterklaas. Eventueel kunnen boeken kunnen ter plekke gekocht worden mits contant betaald. Ook wordt er aandacht besteed aan onze Snappet tablets. Wat doen de kinderen er mee op school? Misschien gaan we zelf ook wel even pielen met die kekke apperaatjes. Directrice Feikje opent de avond en de steunvereniging doet een finnancieel verslag.

5 Mocht u vragen hebben die ook in het belang zijn van alle ouders, dan zou ik die graag van te voren via de mail willen krijgen, zodat we die misschien ook die avond kunnen behandelen. Ik hoop op een grote opkomst. De Onderbouw Als u met uw kind bezig bent met letters, is het belangrijk dat u rekening houdt met de manier waarop u de letters uitspreekt. Spreek bij het lezen met uw kind letters niet uit zoals u dat doet wanneer u het alfabet opzegt, maar als in de onderstaande voorbeelden: a - geen aa, maar als in tak aa - als in maan b - niet bee, maar bu met een bijna onhoorbare u e - geen ee, maar als in zes ee - als in teen f - geen ef, maar fff h - geen haa, maar hu, met een bijna onhoorbare u ie - als in fiets i - geen ie, maar als in kip z - geen zet, maar zzz. Wy ha no al in pear kear mei nei Wommels west op tongersdei-te-middei en dat begjint no ek te wennen. Earst ha wy lêst hân fan wat bernesykten, mar eltse wike wurdt it makliker. De bern witte no better wêr oft sy de jas kwyt moatte, wêr it lokaal is dêr t sy hinne moatte, hokker juf sy hawwe en mear soksoarte fan saken. Sels de bus rydt no better op tiid! Iksels ha op dy middei 16 bern fan groep 2, âldste beukers dus. Fan Wommels en Itens allebeide 7 bern en fan ús skoalle 2 bern. Jo kinne dan no nei in pear kear ek sjen dat dizze groep elkoar begint te kinnen en wat begjint te mingen. Dit fyn ik wol in moai proses om te sjen. De learstof is dan ek echt rjochte op groep 2. Juf Klaasje Wy ha noch net fan alle bern fan groep 1/3 in flesse foar de lampion! It leafst in oardel (1,5) liter flesse! Wij zien tot onze spijt dat de pauzehap bij veel kinderen de laatste tijd bestaat uit iets anders dan fruit of groente. Graag zien wij dat het weer gewoon wordt om een appel, mandarijn, stuk komkommer o.i.d. in de pauze mee te nemen. Helpt u als ouder mee om dit weer gewoon te laten zijn?

6 Op tiisdei-te-middei, om de wike, komt master Markus foar de muzyk lessen. De juffer dy t it oars altyd die is foar in hiel skoft mei syktefersom en dêrom binne wy bliid dat de lessen no yn elts gefal wer trochgean. Groep 3 is met blok 4 van de rekenmethode begonnen. In dit blok tellen de kinderen met sprongen van 2 en van 5 tot en met 30. Ze schrijven en splitsen getallen boven de 10 in tientallen en eenheden. (dus 23 is 2 tientallen en 3 lossen) Ze leren optellen met geld en vergelijken van grote aantallen en grote oppervlakten. Weer veel te doen zoals u ziet. De Middenbouw Raymond en Niels hebben in de herfstvakantie goed op de vis gepast, bedankt heren! Bij spelling hebben de kinderen vorige week de mixtoets gemaakt. Deze week worden de geleerde spellingsregels herhaald. Volgende week begint groep 4 met de net-als woorden feest en vier. Groep 5 begint vrijdag met het net-als woord leuke, waarbij de e klinkt als een u. Groep 6 gaat vanaf volgende week aan de slag met het net-als woord cent, waarbij de c klinkt als een s. Vanaf komende vrijdag staan de nieuwe woordpakketten weer klaar in BLOON, oefenen maar! Bij taal gaat groep 4 aan de slag met rebussen. Groep 5 gaat aan de slag met de tijd van toen en de tijd van nu. En groep 6 gaat werken met het aflezen van pictogrammen en grafieken. Bij rekenen hebben alle kinderen de toets van blok 3 gemaakt, deze week wordt er gewerkt aan herhaling en verdieping. Aan het eind van de week gaan we verder met blok 4. Verder doen we elke dag de laatste minuten van de rekenles automatiseren. Dit doen we op de tablets, de kinderen krijgen dan 5 minuten de tijd om zoveel mogelijk sommen te maken. Dit vinden ze erg leuk, en ze zijn dan ook heel gemotiveerd om steeds een beetje verder te komen! De Bovenbouw o Met Grote Reis zijn we bezig met het thema: Kolonialisme en de Gouden Eeuw. o Bij Spelling zitten we in de remediërende week. Dit houdt in dat de kinderen oefenen met afspraken waarop ze tijdens de afgelopen toets uitvielen. Veel fout gespelde woorden waren: video, logisch en visite. o Taal: groep 7 komt in contact met poëzie. En met het schrijven van een officiële brief. o Groep 8 gaat oefenen met betekenissen van uitdrukkingen met een emotionele lading. Waarom tekenen mensen pijlen door een hart als ze verliefd zijn? Dat doet toch zeer? o We kunnen nu ook op de tablet werken met onze nieuwe methode Nieuws Begrip. Thema deze week was: halloween.

7 o Ook Spelling kan op de Snappet-tablet gedaan worden. Alleen komen niet alle woorden overeen met de woorden uit het lesboek. De afspraak is wel het zelfde. o Ook in de bovenbouw hebben we muziekles van meester Marcus Veenstra. Een bevlogen meester; We huren m in voor een uur en hij is er bijna twee uren. Hij krijgt zelfs de bovenbouwjongens aan het dansen. o Children in the bovenbouw are learning to make a shopping list when they go shopping at the supermarket or the greengrocer s. o Aanstaande maandag is er weer de twee wekelijkse topotoets. Oefent u even met uw topotopper? Agenda: Do 6 nov Di 11 nov Vrij 14 nov Wo 19 nov Vrij 21 nov Di 25 nov Vrij 5 dec Di 9 dec Do 18 dec Vrij 19 dec Ma 22 dec Ma 19 jan Spreekuuravond. Wilt u met de leerkracht praten, of wil de leerkracht met u praten? Dan kan dat op deze avond. Inschrijfbriefjes heeft uw kind deze week meegekregen. Vrijdag 31 oktober graag retour. Niet alleen wordt Sint Maarten gevierd Juf Nynke is ook jarig. Het is tevens de middag van de eerste schaatstraining. Foardrachtsmoarn oere. Ek foar de âlders. Informatieve Ouderavond uur. Gemeentlike Foardrachtsjûn yn doarpssintrum De Jister yn Easterlittens om oere. Tagong is dêr ek fergees. Op 25 novimber geane de bern fan groep 6 t/m 8 nei it Sinteklazemearke yn Winsum. Sjoch ek op: Vertrek 9.05 uur. Terugreis vanaf ongeveer uur. Er mogen zich nog twee chauffeurs melden bij meester Jeroen. Sinterklaas op school Laatste schaatsles Schoolkrant Kerstbrunch op school Maandag 22 december tot en met vrijdag 2 januari is het Kerstvakantie. Jihoe!!!!! In week 4 en 5 laten we de kinderen Citotoetsen maken om hun vorderingen te controleren. Dus goed eten en vroeg op bed. Groeten met handen en voeten. Team

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juli 2018 Staat voor onderwijs dat meegroeit!

NIEUWSBRIEF juli 2018 Staat voor onderwijs dat meegroeit! AGENDA JULI SEPTEMBER 2018 Vrijdag 13 juli Woensdag 18 juli Donderdag 19 juli Donderdag 19 juli Vrijdag 20 juli Zomervakantie Eerste schooldag Eindmusical groep 8 : Spookie! Rapport mee De kinderen van

Nadere informatie

Eindexamen Fries havo I

Eindexamen Fries havo I Beoordelingsmodel De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare fan 2 punten. Alle oare fragen

Nadere informatie

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november.

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november. Yntusken is de hjerstfakânsje alwer oer. Efkes in wike ûntspannen. Wa wit der wol efkes op út west as oars yn- en om hûs hinne rommele? De klok is ek alwer in oere tebeksetten wêrtroch wy no wer yn it

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Januari deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Januari deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Januari deel 2 Beste ouders / verzorgers, Hier

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

November deel 2. Beste ouders / verzorgers,

November deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net November deel 2 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief

Nadere informatie

Maart. Bêste âlders / fersoargers,

Maart. Bêste âlders / fersoargers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Maart Bêste âlders / fersoargers, De Castanea Iridis

Nadere informatie

Blok 4 van rekenen hebben we afgerond en maandag starten we in het nieuwe rekenboek, blok 5.

Blok 4 van rekenen hebben we afgerond en maandag starten we in het nieuwe rekenboek, blok 5. Nieuwsbrief groep 3 -November- Rekenen: Blok 4 van rekenen hebben we afgerond en maandag starten we in het nieuwe rekenboek, blok 5. De volgende doelen komen hier aan de orde: Tellen tot 20 met huppen

Nadere informatie

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle:

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Ut: Ministerie OCW (2006), Kerndoelenboekje. Download: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf a. Foarmje twatallen. Ien fan beiden toetst by de

Nadere informatie

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou,

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Datum: 28-09-18 Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Ien fan de talen fan Fryslân is it Stadsfrys, dat mei lytse ûnderlinge ferskillen praat wurdt yn de stêden Ljouwert,

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Nieuwsbrief 2 16 september 2013 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Infomorgens Vorige week gaf juf Joanne een informatiemorgen voor de ouders van groep

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 22 nov no. 420 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 22 nov no. 420 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 22 nov. 2016 no. 420 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - Juf Johanne was afgelopen vrijdag voorlopig voor het laatst op school. Ze gaat nu met zwangerschapsverlof.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

Bernardusschool. Agenda. Koningsspelen. Pasen. Nieuws uit de kleutergroepen. Groep 3. Weekbrief 1 t/m 8 april 2016

Bernardusschool. Agenda. Koningsspelen. Pasen. Nieuws uit de kleutergroepen. Groep 3. Weekbrief 1 t/m 8 april 2016 Weekbrief 1 t/m 8 april 2016 Bernardusschool Kooikerspad 2, 2382 EA Zoeterwoude www.rkbernardusschool.nl T: 071 54 21 600 Agenda Koningsspelen Vrijdag 22 april vieren we met de andere Zoeterwoudse scholen

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12 17 november 2014

Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Het duurt nog even en dan is het weer kerst. Leerlingen uit hogere groepen namen in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouders.

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Nieuwsbrief Donderdag 19 november 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 47 Bijbelverhalen Het thema voor volgende week is: Waar ben ik thuis? Genesis 23, 24, 25:1-11 Net als vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

Herdenken - Jannes en Bea

Herdenken - Jannes en Bea Dodenherdenking 04 mei 2014. Bij het graf van William Robert Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr) In stilte kwamen wij bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in het centrum van Wirdum. Hans

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 14 november 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 14 november 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nije-Kroost 14 november 2013 www.cbsnijekroost.nl Nieuwe leerlingen In groep 1/2 a: Xander Mandema, Frederique van Elten In groep 1/2 b: Joas Bijkerk In groep 1/2 c: Marieke Schipper Welkom op Nije-Kroost!

Nadere informatie

Woensdag, 31 oktober Luizencontrole 1 november - 7 november Juf Melissa in NY, juf Marjan B en juf Inge staan voor de groep

Woensdag, 31 oktober Luizencontrole 1 november - 7 november Juf Melissa in NY, juf Marjan B en juf Inge staan voor de groep Datum: 29 oktober 2018 Belangrijke data: Woensdag, 31 oktober Luizencontrole 1 november - 7 november Juf Melissa in NY, juf Marjan B en juf Inge staan voor de groep Dinsdag, 6 november Einde kledingactie

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

Het leek vorige week nog wel zomer, maar het is nu toch echt herfst en zelfs alweer herfstvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantieweek!

Het leek vorige week nog wel zomer, maar het is nu toch echt herfst en zelfs alweer herfstvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantieweek! Haspernieuwsbrief 2 In dit nummer: Week 42 19 oktober 2018 Algemeen Algemeen Kind op maandag Nieuwe leerlingen Schoenmaatjes Materialen Veilig leren lezen Kanjertraining en anti pestprotocol Muziekimpuls

Nadere informatie

Eindexamen havo Fries I

Eindexamen havo Fries I De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt. Tekst 1 It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 1 maximumscore 1 Troch sâlt en swiet wetter by inoar lâns streame te litten. 2 maximumscore 1 It klimaat

Nadere informatie

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Uiterste inleverdag voor de bestelformulieren van de kerststollen.

Uiterste inleverdag voor de bestelformulieren van de kerststollen. 26 november 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 27 Groep 4, kookles (Pietensoep) groep 4 van Sterappels. Pyjamazingen (18.30 uur). Vr 28 Streekmuziekschool komt voor de groepen 3 en 4 met een voorbereidende

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

Lesbrief 4 van groep 3, 4, 5

Lesbrief 4 van groep 3, 4, 5 Lesbrief 4 van groep 3, 4, 5 Groep 3 Lezen We zijn bezig met kern 9. Het thema is: Hoe kan dat? Het ankerverhaal gaat over Daan. Daan is een uitvinder. Als Tasja op bezoek komt, is hij net bezig met het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2018

Nieuwsbrief Februari 2018 De toetswiken lizze al wer efter ús. De bern ha harren earste rapport fan dit skoallejier mei krigen. Dit is ek mei harren bepraat. Wat giet goed, wat fynst noch dreech en wat is it meast nijsgjirrich?

Nadere informatie

Maart deel 2. Bêste âlders / fersoargers,

Maart deel 2. Bêste âlders / fersoargers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Maart deel 2 Bêste âlders / fersoargers, De Castanea

Nadere informatie

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, We hopen, dat u samen met uw kinderen heeft genoten van de meivakantie. Deze week start de

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 2

Schooljaar 2015-2016, nr. 2 Schooljaar 2015-2016, nr. 2 Agenda 22-9: Proefles schaatsen groep 5 t/m 8 23-9: Start verkoop kinderpostzegels 28-9 t/m 2-10 Week van de pauzehap 30-9: OT-4 bijeenkomst Mantgum 5/8-10: Start gymnastieklessen

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Groepsberichten groep 4

Groepsberichten groep 4 Groepsberichten groep 4 Agenda November 25: inloopspreekuur 15.20-16.20 uur. 26: Schoen zetten op school 27: inloopspreekuur 12.00 13.00 uur December 1: Eerste Advent viering 2: Pietenmorgen 3: Inloopspreekuur

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8 Jan Naardingweg 56 7914 PN Noordscheschut T: 0528-341268 E: info@regenboognoordscheschut.nl www.regenboognoordscheschut.en3.nl 27 november 2015 Ma 30 Di 1 Woe 2 Do 3 Vrij 4 Za 5 Sinterklaas Oud Papier

Nadere informatie

19 februari 2016 jaargang 24 nummer 24

19 februari 2016 jaargang 24 nummer 24 19 februari 2016 jaargang 24 nummer 24 Wij zijn nog steeds blij met uw lege cartridges en de PLUS-sponsorzegel/vouchers. Oud papier Wist u dat u uw oud papier in de container bij Top1Toys kwijt kunt? De

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Informatieavond lezen groep 3. Welkom!

Informatieavond lezen groep 3. Welkom! Informatieavond lezen groep 3 Welkom! Inleiding Waarom is lezen belangrijk? Hoe leren de kinderen lezen in groep 3? Hoe kunt u als ouder het leesproces van uw kind ondersteunen? Bezoek aan de bibliotheek.

Nadere informatie

Januari. Beste ouders / verzorgers,

Januari. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Januari Beste ouders / verzorgers, 2015. Een nieuw

Nadere informatie

INFO-BULLETIN 11 5 februari JAARGANG 2013-2014

INFO-BULLETIN 11 5 februari JAARGANG 2013-2014 CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 11 5 februari JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Na twee weken van toetsen zijn de leerkrachten hard aan het werk de toetsen te analyseren, de rapporten

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Nieuws Kindcentrum Wytgaard

Nieuws Kindcentrum Wytgaard Wytgaard, 18 januari 2018 Nieuws Kindcentrum Wytgaard De agenda staat vol leuke dingen! De schoolschrijvers komen binnenkort, het bouwvakkersfeest wordt een echte happening en dan ook nog 2 februari, de

Nadere informatie

Weekbericht van maandag 25 januari 2016.

Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Algemeen: *Woensdag is de open dag van alle scholen van de Primeniusstichting. Belangstellenden kunnen binnenlopen en de school bekijken. Het is niet de bedoeling

Nadere informatie

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op ) GOED GEDAAN!

(Het volgende Praatpaaltje verschijnt op ) GOED GEDAAN! (Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 14-01-2019) Beste ouders, GOED GEDAAN! Deze week wordt er niet schoolbreed gewerkt aan hetzelfde thema van Goed Gedaan! Het is een zogenaamde herhalingsweek. Deze

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015 Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van oktober. Door middel van de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er in de groep gebeurd. Ook vertellen we wat

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

BRONNIEUWS. 26 september 2014. * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69

BRONNIEUWS. 26 september 2014. * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69 BRONNIEUWS 26 september 2014 * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69 *zending Elk jaar spaart onze school voor een aantal zendingsprojecten. Daarvan willen we u graag op de hoogte houden. Daarom zullen

Nadere informatie

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015 Oktober 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand oktober zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie Jaylinn Meijering Luca Wildschut We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school. De

Nadere informatie

Schoolnieuws 756, 10 oktober 2014 Groep 3

Schoolnieuws 756, 10 oktober 2014 Groep 3 Schoolnieuws 756, 10 oktober 2014 Groep 3 Feest feest feest! Wat een feest afgelopen weken! En op woensdag een super gaaf openingsfeest! Bedankt ouders! Wat wij ook geweldig vonden is al die hulp die we

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum:

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum: Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 2 Datum: 29-08-16 Algemeen Belangrijke data: 29 Augustus Techniekmiddag 05 September Luizencontrole gr. 5 t/m 8 06 September Informatie Avond voor alle

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Volgende week zullen we in de groepen aandacht besteden aan de regel:

Volgende week zullen we in de groepen aandacht besteden aan de regel: In deze nieuwsbrief Regel van de week Agenda Hand geven in de groepen 1 tot en met 8 Pesten Nieuws van de intern begeleiders: dyslexie Op handen en voeten Schoolfruit Digiduif: contact opnemen met school

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2017

Nieuwsbrief april 2017 Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de Pikeloer, Wat in bliid nijs oer juf Irma, sy hat in soan krigen! De sinne skynt hearlik en titelroazen dy t prachtich bloeie sjogge wy oeral om ús hinne, de earste bern

Nadere informatie

30-01-2013 Nieuwsbrief nummer 19 schooljaar 2012-2013

30-01-2013 Nieuwsbrief nummer 19 schooljaar 2012-2013 30-01-2013 Nieuwsbrief nummer 19 schooljaar 2012-2013 Agenda voor de komende weken: 08-02-2013 Carnaval 18-02 t/m 22-2 Voorjaarsvakantie Hoofdluiscontrole Aanstaande maandag is er een hoofdluiscontrole.

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Weekbrief 31 augustus 2015

Weekbrief 31 augustus 2015 Weekbrief 31 augustus 2015 Algemene mededelingen Uitbreiding Plusgroep uren De leerlingen van groep 6,7 en 8 kunnen dit schooljaar op woensdag en vrijdagmiddag naar de plusgroep. Op woensdag geeft juf

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 15 2015-2016.

Nieuwsbrief nr. 15 2015-2016. Prot. Chr. Basisschool t Haimstee Linge 24 9642 HW Veendam www.cbs-haimstee.picto.nl Nieuwsbrief nr. 15 2015-2016. Kind op Maandag. Het thema van deze week is: Er komt een tijd.. Jesaja 9:1-6; 11:1-10;

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015 Paulus-Weekbrief 6 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 02-10-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2014

Nieuwsbrief Januari 2014 Obs J.H. Isings Emperweg 70 7399 AG Empe 0575-502078 Nieuwsbrief Januari 2014 Algemeen Nieuwe rekenmethode. Na de zomervakantie zijn we in de groepen 3 tot en met 8 gestart met een nieuwe rekenmethode.

Nadere informatie

Informatiebrief oktober groep 3!

Informatiebrief oktober groep 3! Techniek: Informatiebrief oktober groep 3! De eerste periode zit erop! De kop is eraf: de eerste periode van het schooljaar zit erop. We hebben alle kinderen leren kennen en natuurlijk een start gemaakt

Nadere informatie

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8 Jan Naardingweg 56 7914 PN Noordscheschut T: 0528-341268 E: info@regenboognoordscheschut.nl www.regenboognoordscheschut.en3.nl 20 november 2015 AGENDA BIJBELVERHALEN Ma 23 Contactmiddag en avond WAAR BEN

Nadere informatie

dinsdag 16 oktober HET EVENAARTJE 17e jaargang nr. 7, blok 1 maandag 15 oktober 2012

dinsdag 16 oktober HET EVENAARTJE 17e jaargang nr. 7, blok 1 maandag 15 oktober 2012 Aan de ouders van de groepen 1 en 2 Binnenkort gaan de kleuters op schoolreis naar dierentuin Artis in Amsterdam, en wel op: dinsdag 16 oktober We vertrekken die dag met de bus vanaf school om 8.30 uur.

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Nieuws uit groep 4a. C. van Leeuwenschool, Huygenslaan 59, tel.nr Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4a,

Nieuws uit groep 4a. C. van Leeuwenschool, Huygenslaan 59, tel.nr Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4a, Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4a, Zo staan we aan de start van het nieuwe schooljaar en voor we het weten, is de herfstvakantie alweer in zicht. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt

Nadere informatie

Deze markt is op vrijdag 19 april tussen 12.15 en 13.15 uur! Nieuwsbrief

Deze markt is op vrijdag 19 april tussen 12.15 en 13.15 uur! Nieuwsbrief Nieuwsbrief Goede doel Afgelopen maandag is onze jaarlijkse goededoelenactie begonnen op school. Nadat er vrijdag 5 april in alle klassen voorlichting is gegeven over ons goede doel konden we maandag aan

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 5 september 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws De scholen zijn weer begonnen Het was nog wel even wennen: de wekker moet

Nadere informatie

Agenda. Jarigen. Jaargang 1, nieuwsbrief 3 10 november 2016

Agenda. Jarigen. Jaargang 1, nieuwsbrief 3 10 november 2016 Jaargang 1, nieuwsbrief 3 10 november 2016 Agenda Datum Activiteit 11 nov. Lootjes trekken Sinterklaas 28 nov. Surprise, gedicht en cadeautjes mee naar school 29 nov. Maandviering bovenbouw 5 dec. Sinterklaas:

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

December 2015 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

December 2015 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS December 2015 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 3 dec. Rapporten mee 4 dec. Sinterklaasfeest, alle leerlingen s middags vrij 9 dec. 20.0o ouderavond Rots en Water

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 9 november 2018

weekinfo Datum: vrijdag 9 november 2018 weekinfo Datum: vrijdag 9 november 2018 Bijbelverhalen voor de komende week: Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8 De engel komt terug, Rechters 13:9-23 Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4

Nadere informatie

KBW Vrijdag hebben de kinderen s middags hun eigen Opa&omaspelletjes-middag.

KBW Vrijdag hebben de kinderen s middags hun eigen Opa&omaspelletjes-middag. Nieuwsbrief 12-10-2016 Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp, Hierbij weer een nieuwsbrief van onze school. Wat gebeurt er veel op school! We willen jullie via deze weg informeren over een aantal

Nadere informatie