TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Hillegonda Schaaphok 5 oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Hillegonda Schaaphok 5 oktober 2009"

Transcriptie

1 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Hillegonda Schaaphok 5 oktober 2009 Scheidingsreed LX Haulerwijk T I E

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting Emotionele balans Motieven Sociale talenten Beïnvloedende talenten Leidinggevende talenten Organisatorische talenten Sterkte-zwakte-overzicht 5.1 Sterke kanten Valkuilen Communicatie met de kandidaat 6.1 Effectief communicatiegedrag Te vermijden communicatiegedrag Ideale werkomgeving en voorkeur in management Ontwikkeling 8.1 Suggesties Leer- en ontwikkelstijl 16 Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht Bijlage 2: Overzicht TMA Dimensies Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 2

3 1. Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat en daarmee de motivatie. Drijfveren en talenten Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van de personen. Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de lage en hoge scores van de drijfveren. Motivatie De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag - of juist remmen. Gedrag wordt niet alleen bepaald door het "kunnen" (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door het "willen" (drijfveren en talenten). Dit alles in een gegeven omgeving die stimuleert of belemmert. Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren. 2. Betekenis van de scores De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een 9-puntsschaal (Stanine). Bij de stanine (afkorting van ""standard nine"") worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurt zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2. Onderstaande tabel geeft de grootte van de stanineklassen en de vertaalslag naar gangbare normklassen. Stanine Klassengrootte Omschrijving 1 4% Zeer laag 2 7% Laag 3 12% Laag 4 17% Gemiddeld 5 20% Gemiddeld 6 17% Gemiddeld 7 12% Hoog 8 7% Hoog 9 4% Zeer hoog 3. Consistentie In de vragenlijst zitten een aantal vragen die de consistentie van de gegeven antwoorden meten. Zo wordt gemeten of de kandidaat niet willekeurig antwoorden geeft Hieronder ziet u de consistentiescore van de kandidaat weergegeven op een 10-puntsschaal: Consistentie score : 9 De respondent heeft de vragenlijst heel consistent ingevuld. De rapportage geeft hoogst waarschijnlijk een goed beeld van de persoonlijkheid. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 3

4 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting Beschrijving van de talenten van Mevrouw Schaaphok : Ze heeft heel veel behoefte aan goede contacten met anderen. Ze is zeer sterk op menselijke relaties gericht. Ze bezit veel sociale empathie en tact; zij kan zich op zeer effectieve wijze een beeld vormen van de belevingswereld van anderen en heeft daarom het vermogen zich op zeer natuurlijke wijze in de ander te verplaatsen. Dit geeft haar het talent om datgene te horen wat niet of niet duidelijk gezegd wordt. Ze zal dan ook als een goed luisterend oor met zeer subtiele en diplomatieke kwaliteiten ervaren worden. Ze heeft een hoge eigenwaarde en veel zelfrespect. Ook is zij bijna niet onzeker of angstig ten aanzien van het maken van fouten of vergissingen en zij zal hier zelfs aanzienlijke risico s in durven aangaan. In de uitvoering van werkzaamheden is zij bijzonder praktisch ingesteld en heeft zij een zeer groot actiegericht probleemoplossend vermogen. Uit de testresultaten blijkt dat Mevrouw Schaaphok er veel voor over heeft om haar doelen te bereiken en ernaar streeft haar prestaties steeds weer te vergroten. Dit uit zich met name in haar ambitieniveau; dit is hoog en geeft aan dat zij zich waarschijnlijk gestimuleerd voelt door competitieve elementen of prestatiedruk binnen haar werk. Het is waarschijnlijk dat deze juist een motivatie voor haar vormen om steeds weer nieuwe successen te (willen) bereiken. Ze is een persoon die graag onafhankelijk haar oordeel vormt en weinig behoefte heeft aan een klankbord of overleg in het algemeen. Ze is iemand met veel energie en kan daardoor wat onrustig overkomen. Dit maakt haar wel ondernemend! Ze is iemand die tamelijk snel en ad rem reageert en conflicten minder snel zal vermijden. Ze is tamelijk assertief, kan voor zichzelf opkomen en zoekt soms de confrontatie. In moeilijke situaties en als het tegenzit zal zij steun zoeken wanneer dit noodzakelijk en nuttig is. In relatie tot anderen weet zij een balans te vinden tussen een stempel op de relatie drukken en zich meegaand opstellen. Ze overweegt in haar besluitvorming standpunten van anderen maar kan ook snel besluiten nemen indien nodig. In groepsverband laat zij anderen graag wat meer ruimte maar kan zonodig meer op de voorgrond treden. Zowel in kleine kring als in grotere groepen weet zij zich staande te houden. Bij groepen en sociale evenementen geeft zij er de voorkeur aan meer ruimte aan anderen te laten en zichzelf wat minder te profileren, zonder in de groep echt ondergesneeuwd te raken. Wanneer de situatie erom vraagt, zal zij haar behulpzaamheid tonen. Ze zal over het algemeen tamelijk zakelijk zijn en gaat meer uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Bij focus op een beperkt aantal opdrachten voelt zij zich prettiger, aangezien zij zich liever concentreert op minder taken om die goed te doen, dan op meerdere taken met een minder goed resultaat. Ze is iemand die er bij tegenslag enige voorkeur aan geeft zich te richten op andere taken en doelstellingen. Ze heeft niet veel behoefte aan structuur en netheid. Ze is zelden op zoek naar erkenning van haar prestaties door anderen en is daardoor niet erg afhankelijk van complimenten en positieve bevestiging uit haar omgeving om gemotiveerd te blijven. Ze is minder afhankelijk van duidelijk gestelde doelen maar is meer op het proces gericht. Ze neigt er soms toe een gevoel van urgentie en belang te hechten aan verzoeken en opdrachten waarbij zij druk ervaart. Ze moet er daarbij enigszins voor waken zich dergelijke zaken niet te zeer aan te trekken om de eigen rust te bewaren. Ze gaat voornamelijk uit van zichzelf, kijkt tegen weinig mensen op. Durft daardoor hoger geplaatsten makkelijk aan te spreken. Ze staat relativerend tegenover hiërarchische verhoudingen. Aan geldende regels of cultuur conformeert zij zich bijna niet. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 4

5 4.2 Emotionele balans Balans van Mevrouw Schaaphok : Mevrouw Schaaphok gaat voornamelijk uit van zichzelf, kijkt tegen weinig mensen op. Ze heeft een gemiddelde behoefte aan steun vanuit haar omgeving, zij weet wanneer zelf een probleem op te lossen en wanneer daarvoor extra hulp te zoeken. De maten van eigenwaarde en zelfrespect zijn bij haar zeer hoog, er is veel optimisme over de eigen kwaliteiten en een zeer zelfbewuste houding. Ze heeft een bepaalde zekerheid waardoor zij nagenoeg geen moeite heeft met het maken van fouten. Ook is zij iemand die vrij snel en ad rem reageert en conflicten minder snel zal vermijden. Ze is tamelijk assertief, kan voor zichzelf opkomen en zoekt soms de confrontatie. Ze neigt er soms toe een gevoel van urgentie en belang te hechten aan verzoeken en opdrachten waarbij zij druk ervaart. Ze moet er daarbij enigszins voor waken zich dergelijke zaken niet te zeer aan te trekken om de eigen rust te bewaren. Samenvatting emotionele balans van Mevrouw Schaaphok : - Kijkt nauwelijks tegen anderen op. - Heeft een gemiddelde behoefte aan steun. - Heeft een zeer hoge mate van eigenwaarde en zelfrespect. Is optimistisch. - Is vrijwel niet bang om fouten te maken, voelt zich zeker van zichzelf. - Zal een conflict niet heel snel uit de weg gaan en soms de confrontatie zoeken. - Hecht eerder een gevoel van belang aan zaken waarbij druk wordt ervaren. - Zelfvertrouwen - Veerkrachtig - Respectvol - Bewonderen - Dankbaar - Support vragen - Stabiel - Stressbestendig - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Fouten vermijden - Zelfkritisch - Gelijkwaardig - Benaderen - Zelfstandig - Weinig hulp nodig - Betrokken - Bezorgd Eigenwaarde behoefte heeft aan zelfwaardering en mentale stabiliteit bezit. Ontzag behoefte heeft tegen anderen en hun prestaties op te kijken, te bewonderen en te respecteren. Steunbehoefte behoefte heeft aan steun uit de omgeving. Stressbestendig & druk tegen stress kan en behoefte heeft aan druk en spanning. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 5

6 4.3 Motieven Wat Mevrouw Schaaphok drijft en wat zij wil bereiken: Mevrouw Schaaphok heeft een hoog ambitieniveau. Ze is zeer gedreven en wil zichzelf graag optimaal ontplooien. Ze is prestatiegericht. Om tot prestaties te komen is zij zeer goed in staat zichzelf te motiveren en te doen wat gedaan moet worden om van anderen te winnen. Het gaat haar dus ook echt om de competitie. Aan afwisseling binnen een functie of taken heeft zij een gemiddelde behoefte. Ze kan goed focussen op haar taken en werkzaamheden. Tevens is zij iemand die bij tegenslag of moeilijke uitdagingen niet helemaal tot het uiterste gaat en zich dan liever op andere werkzaamheden richt. Ze laat zich wel eens afleiden van haar taken. Ze is iemand met veel energie en kan daardoor wat onrustig overkomen. Dit maakt haar wel ondernemend! Ze is zelden op zoek naar erkenning van haar prestaties door anderen en is daardoor niet erg afhankelijk van complimenten en positieve bevestiging uit haar omgeving om gemotiveerd te blijven. Samenvatting motieven van Mevrouw Schaaphok : - Heeft een hoog ambitieniveau, probeert consequent haar prestaties te verbeteren. - Is sterk gedreven door competitie. - Heeft behoefte aan enige concentratie en focus. - Is iets meer een specialist dan een generalist. - Laat zich wel eens afleiden van haar taken. - Is een zeer temperamentvolle en energieke persoon. - Is weinig afhankelijk van complimenten en aanzien om gemotiveerd te blijven. - Representatief - Trots - Gevarieerd - Omgevingsgericht - Competitief - Presteren - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Bescheiden - Nuchter - Focus - Geconcentreerd - Tevreden - Relativerend Aanzienbehoefte behoefte heeft om aanzien te genieten en erkenning te krijgen in werk en prestaties. Afwisseling behoefte heeft aan variatie en nieuwe ervaringen. Ambitie & uitdaging succes wil hebben, uitdaging behoeft, competitiedrang heeft en wil presteren. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 6

7 4.4 Sociale talenten Hoe Mevrouw Schaaphok in relatie tot anderen is: Ze laat anderen in groepsverband graag wat meer ruimte maar kan zonodig meer op de voorgrond treden. Zowel in kleine kring als in groepen weet zij zich staande te houden. Bij groepen en sociale evenementen geeft zij er de voorkeur aan meer ruimte aan anderen te laten en zichzelf wat minder te profileren, zonder in de groep echt ondergesneeuwd te raken. Sociale relaties, vriendschap en contacten met anderen zijn voor Mevrouw Schaaphok van zeer groot belang. Ze heeft een zeer grote behoefte aan vriendschappen en een goede band met collega s. Ze is iemand met zeer veel sociale empathie voor de belevingswereld en problemen van anderen. Ze is zeer begaan met anderen. Dit versterkt ook haar functionele inlevingsvermogen. Ze is tactvol en wordt ervaren als een warme persoonlijkheid. Ze kan met andere woorden goed luisteren en echt begrijpen wat een ander motiveert of bezig houdt. Ze heeft een oprechte intrinsieke interesse in mensen en hun beweegredenen. In moeilijke situaties zal zij, wanneer dit nodig blijkt, de hulp en ondersteuning van anderen vragen. Hierbij zal zij haar eigen mening toetsen aan de meningen van anderen. Wanneer de situatie erom vraagt, zal zij haar behulpzaamheid tonen. Ze zal over het algemeen tamelijk zakelijk zijn en gaat iets meer uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ze conformeert zich liefst niet aan haar omgeving en gaat graag haar eigen gang. Samenvatting sociale talenten van Mevrouw Schaaphok : - Laat anderen in groepen meer ruimte, kan zich zonodig in grotere groepen staande houden. - Heeft een bijzonder sterke behoefte aan sociale contacten. - Heeft heel veel intrinsieke interesse in menselijke problemen en het analyseren van gedrag. - Zoekt steun wanneer nodig. - Is over het algemeen zakelijk, maar kan zonodig hulpvaardig zijn. - Conformeert zich nagenoeg niet. - Formeel - Integer - Opvallend - Aanwezig - Hulpverlenend - Servicegericht - Inlevend - Diplomatiek - Amicaal - Communicatief - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Informeel - Grensverleggend - Onopvallend - Geeft ruimte - Zakelijk - Delegeren - Feitelijk - Functioneel - Individueel - Gereserveerd Conformeren zich graag schikt en aanpast aan kaders en cultuur. Extraversie wil opvallen en neigt tot extravert gedrag tonen. Hulpverlenen behoefte heeft om anderen te helpen en te ondersteunen. Sociale empathie intrinsieke belangstelling en interesse heeft voor menselijke problemen en behoefte heeft het gedrag bij anderen te analyseren. Sociabiliteit & contact behoefte heeft aan vriendschap en sociaal contact. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 7

8 4.5 Beïnvloedende talenten Hoe en in welke mate Mevrouw Schaaphok haar doelen bereikt: In haar stijl van beïnvloeden weet Mevrouw Schaaphok een balans te vinden tussen op krachtige wijze overtuigen en op subtiele wijze overtuigen. Ze voelt zich wel eens belemmerd wanneer een ander niet meegeeft of wanneer zij geconfronteerd wordt met tegenslag of weerstand. Ze kan aan zaken trekken als het moet maar heeft er een lichte voorkeur voor om zich op iets anders te richten waarbij eerder resulaten geboekt kunnen worden. Ze heeft veel energie om zaken voor elkaar te krijgen. Dit betekent dat zij bijna alles in het werk zal stellen om een doel te bereiken of een ander te beïnvloeden. Tevens gaat zij bij het overtuigen eerder assertief te werk. De sfeer kan hierdoor soms eerder wat gespannen raken wat enige weerstand kan opwekken. Ze heeft redelijke vechtlust om voor (eigen) belangen op te komen. Ze kan beter mensen overtuigen in een omgeving die al naadloos bij haar aansluit zodat men elkaar begrijpt. Haar beïnvloedingsvermogen is dan op haar sterkst. Ze heeft grote moeite met het aanpassen aan kaders en regels die haar niet van nature liggen. Omdat zij nagenoeg niet de behoefte heeft om aan de verwachtingen van anderen te voldoen trekt zij meestal een eigen lijn. Samenvatting beïnvloedende talenten van Mevrouw Schaaphok : - Weet een balans te vinden tussen krachtig en subtiel overtuigen. - Gaat niet altijd door bij veel weerstand, maar kan doorzetten indien van echt belang. - Heeft veel energie om zaken te bereiken. - Gaat eerder assertief te werk. Heeft redelijke vechtlust om voor belangen op te komen. - Past zich niet snel aan, heeft een sterke voorkeur voor haar eigen lijn. - Sturend - Overtuigend - Ondernemend - Energievol - Assertief - Duidelijk - Doorwerken - Taken afronden - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Beïnvloedt subtiel - Meegaand - Kalm - Geduldig - Vergevingsgezind - Tolerant - Loslaten - Prioriteiten verleggen Dominantie behoefte heeft krachtig en dominant op te treden en te handelen. Energie & actie actie behoeft en beschikt over energie om zaken te ondernemen en doelen te bereiken. Confrontatie behoefte heeft confronterend te reageren en (verbaal) grenzen aan te geven. Volharding wil doorzetten en vasthouden. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 8

9 4.6 Leidinggevende talenten Hoe Mevrouw Schaaphok leiding geeft en welke ambities zij hierin heeft: Mevrouw Schaaphok is zeer onafhankelijk en zelfstandig in haar oordeelsvorming en zal daarom de te kiezen richting het liefst laten afhangen van haar eigen overtuigingen. Ze zal zelden afstemming zoeken met haar omgeving of team. Een risico is dat zij anderen en de groep te weinig bij zaken betrekt, waardoor zij hun belangen uit het oog kan verliezen. Ze is zeer standvastig in haar denken. Ook heeft zij een zeer grote behoefte aan vriendschap en sociaal contact met directe collega s. Ze zal over het algemeen een informele en vriendschappelijke stijl van leidinggeven volgen. Omdat zij zich bijzonder gemakkelijk inleeft in anderen kan zij in haar stijl van leidinggeven zeer goed situationeel optreden. Op het gebied van leiderschap geeft zij aan dat zij een gemiddelde behoefte heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen. Ze overweegt in haar besluitvorming standpunten indien nodig. Bij haar manier van leidinggeven is doelgericht handelen van ondergeschikt belang. Ze is erop gericht een goede relatie met collega s te onderhouden. Samenvatting leidinggevende talenten van Mevrouw Schaaphok : - Is sterk individualistisch en onafhankelijk, nauwelijks gericht op het team en anderen. - Heeft een zeer sterk informele, vriendschappelijke stijl van leidinggeven. - Heeft een gemiddelde ambitie om leiding te geven. - Vindt een balans tussen draagvlak zoeken en kordaat besluiten nemen. - Stuurt meer aan op het proces dan op het doel. - Initiatiefrijk - Probleemoplossend - Autonoom - Eigen mening - Verantwoordelijk - Leidend - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Genuanceerd - Overwegend - Groepsgericht - Transparant - Volgend - Accepteren Besluiten nemen stelling wil nemen, behoefte heeft besluiten te nemen en daaraan vast te houden. Onafhankelijk denken & handelen behoefte heeft aan autonomie en zelfstandigheid bij oordeelsvorming en handelen. Verantwoording & leiderschap behoefte heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 9

10 4.7 Organisatorische talenten Hoe Mevrouw Schaaphok haar werk organiseert: Mevrouw Schaaphok functioneert zonder veel problemen binnen een werkomgeving die weinig structuur biedt in de vorm van discipline, kaders of regels. Ze zal veel liever enigszins informeel worden aangestuurd en heeft enige moeite met hiërarchische relaties, al kan zij daar indien nodig wel mee omgaan. In de organisatie van haar werk toont zij een zekere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Haar stijl van werken is vaak minder georganiseerd en meer ad hoc. Ze past zich vrij gemakkelijk aan in een hectische en chaotische omgeving. Enige focus op taken spreekt haar aan. In de uitvoering van werkzaamheden is zij zeer praktisch en op direct handelen ingesteld. Ze is dus veel sterker gericht op doen dan op denken en zal consequent de toepasbaarheid van oplossingen centraal stellen. Ze neemt de juiste tijd om haar besluiten te nemen en af te wegen. Ze vindt een evenwicht tussen enerzijds het overwegen van besluiten en anderzijds het daadwerkelijk nemen van besluiten. Samenvatting organisatorische talenten van Mevrouw Schaaphok : - Heeft relatief weinig behoefte aan structuur, orde en regels. - Is flexibel met aanpassingsvermogen, maar wel iets minder georganiseerd. - Heeft enige behoefte aan afwisseling in het werk. - Is zeer praktisch en op direct handelen ingesteld, veel minder theoretisch. - Overlegt indien nodig bij het nemen van besluiten, neemt ze anders zelf. - Doelgericht - Concreet - Gestructureerd - Accuraat - Praktisch - Efficiënt - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Procesgericht - Improviseren - Creatief - Flexibel - Theoretisch - Abstract Doelgerichtheid behoefte heeft zich te richten op (gestelde) doelen en resultaten. Orde & structuur behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Pragmatisme het van belang vindt dat zaken nuttig en praktisch zijn en daar zelf naar wil handelen. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 10

11 5. Kwaliteiten en valkuilen overzicht Kwaliteiten van Mevrouw Schaaphok : - Ambitieus, zoekt uitdagingen. Weet van aanpakken en gaat ervoor. Sterke competitiedrang. - Kijkt niet snel op tegen mensen. Durft hoger geplaatsten makkelijk aan te spreken. - Vormt op onafhankelijke wijze een oordeel. Laat zich minder snel beïnvloeden. - Is een sterk sociaal persoon. Communiceert graag. Heeft veel behoefte aan vriendschappelijke relaties. Investeert in netwerken. - Heeft een groot inlevingsvermogen. Heeft sterke belangstelling in menselijke problemen en gedrag. Is sensitief, kan behoeften goed aanvoelen. - Een positief zelfbeeld met groot zelfvertrouwen. Twijfelt niet aan de eigen capaciteiten. - Veel energie om zaken te bereiken. Kan de hele wereld aan. Is productief. - Is sterk gericht op praktische toepassing en uitvoering. Mogelijke valkuilen van Mevrouw Schaaphok : - Mogelijk te sterk gericht op competitie. - Minder gevoel voor hiërarchische verhoudingen. - Soms te veel de eigen weg gaan. - Stelt moeilijk grenzen binnen vriendschappelijke relaties. - Leeft soms teveel mee met andermans problemen, eigen belangen kunnen in gedrang komen. - Minder zelfkritiek, risico op zelfoverschatting. - Kan soms wat ongeduldig zijn, het gevoel hebben dat de omgeving remmend werkt. - Probeert niet altijd te voldoen aan de verwachtingen van anderen. - Denkt soms te veel in termen van nut en oplossingen. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 11

12 6. Communicatie met de kandidaat In dit hoofdstuk wordt besproken welk communicatiegedrag positief op deze kandidaat zal uitwerken en welk gedrag beter vermeden kan worden. Er worden suggesties gedaan hoe de kandidaat het meest effectief benaderd kan worden en welke benadering eerder averechts zal uitpakken. Deze informatie kan dus vooral nuttig zijn voor degenen die met deze kandidaat willen communiceren. 6.1 Effectief communicatiegedrag Suggesties voor effectieve communicatie met Mevrouw Schaaphok : - Kom goed voorbereid en georganiseerd voor de dag; laat zien dat u haar serieus neemt. Verduidelijk welk resultaat nagestreefd wordt (ook voor haar persoonlijk). Leg uit welk nut iets heeft of welk doel het dient. - Stuur op mogelijkheden en successen. Benoem de positieve betekenis of het belang van een onderneming, zodat een appèl gedaan wordt op het positieve gevoel van het presteren, het neerzetten van iets. Vraag naar eerdere successen of prestaties om deze te prijzen. - Geef haar waar mogelijk het vertrouwen, de vrijheid en ruimte om naar eigen inzicht te handelen of haar eigen mening te ventileren. Laat dit vertrouwen ook blijken. Communiceer op gelijkwaardig niveau. - Benoem het doel van het gesprek. Wees realistisch in uw communicatie en kom met praktisch uit te voeren voorstellen. Leg uit welk nut iets heeft of welk doel het dient. Richt de aandacht op de praktijk. - Toon persoonlijke interesse, probeer een gemeenschappelijk belangstellingsgebied te vinden. Wees attent. Probeer een sympathieke, vriendelijke sfeer te creëren. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 12

13 6.2 Te vermijden communicatiegedrag Communicatiegedrag dat bij Mevrouw Schaaphok beter vermeden kan worden: - Zaken onbesproken en in het midden laten. Praten over irrelevante zaken. Geen toekomstperspectief bieden. - Sterk focussen op onmogelijkheden en beren op de weg. Prestaties bagatelliseren. - Sterk focussen op het einddoel; het gaat haar immers ook om het proces. Doelen stellen op erg lange termijn. - Haar beperken in haar vrijheden of bewegingsruimte. - Het creatieve proces beperken. - Onduidelijk, vaag of zweverig zijn. Om de kern van de zaak heendraaien. - Kortaf en gesloten zijn. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 13

14 7. Ideale werkomgeving en voorkeur in management Mevrouw Schaaphok heeft een voorkeur voor: - Een omgeving met doorgroeimogelijkheden naar een andere functie of de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen een functie. - Een motiverende, resultaatgerichte omgeving waarin doelen of targets gesteld worden en zij voldoende uitgedaagd wordt. - Een organisatie of omgeving waarin ruimte is voor individualiteit en soms een minder conventionele aanpak van zaken. - Een omgeving met aanzienlijke vrijheid om werk naar eigen inzicht in te richten. Werk waarin het resultaat voornamelijk afhankelijk is van de eigen inzet en waarin men (vrijwel) niet afhankelijk is van de inbreng, verantwoordelijkheid of acties van anderen. - Een omgeving waarin een laag hiërarchische cultuur heerst, bij voorkeur met korte lijnen, en waarin meedenken en een eigen kijk op zaken worden aangemoedigd of gewaardeerd. - Een meer vrije omgeving waarin men minder belang hecht aan structuur en netheid, waarin zij zich niet belemmerd voelt door procedures, kaders en/of regels. - Een no-nonsense-omgeving met een resultaatgerichte en praktische instelling. Een organisatie waarin de communicatie helder verloopt en knopen doorgehakt worden. Een omgeving waarin aangepakt wordt en een doeners -mentaliteit heerst. - Een organisatie waarin men oog heeft voor elkaar, veelal een informele werksfeer heerst en collegialiteit van belang is. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 14

15 8. Ontwikkeling 8.1 Suggesties Mevrouw Schaaphok wordt geadviseerd om: - Strategisch en respectvol om te gaan met de geschreven en ongeschreven regels, omgangsvormen, procedures en werkwijzen en behoeften binnen een organisatie. Niet te snel toe te geven aan haar natuurlijke weerstand tegen autoriteit en gezag. - Doelen te formuleren die concreet, haalbaar en meetbaar zijn. - Doelstellingen op de lange termijn te verdelen in kortere termijndoelen. - Tijd te nemen en voor zichzelf een aantal vaste momenten in te plannen om tussentijds te evalueren in hoeverre plannen en doelen zijn gerealiseerd. - Tijdig in te grijpen of er melding van te maken wanneer doelstellingen niet behaald dreigen te worden en, eventueel gezamenlijk, plannen aan te passen. - Regelmatig kennis en informatie uit te wisselen met de personen met wie zij samenwerkt. - Vaker stil te staan bij wat priorititeit heeft. - Soms wat zorgvuldiger en meer geordend om te gaan met werkomgeving, planning of afspraken. - Naast de praktische kant van zaken ook oog te hebben voor zaken die niet direct enig nut dienen, maar belangrijk kunnen zijn voor het proces en het grotere geheel. - Voldoende pauzemomenten in het werk in te bouwen. - De eigen grenzen goed te bewaken en indien nodig nee te zeggen tegen nieuwe taken. - Problemen of zaken die stress opleveren bespreekbaar te maken. - Op tijd aan te geven wanneer zaken niet op tijd af kunnen zijn of te veel belasting opleveren. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 15

16 8.2 Leer- en ontwikkelstijl De voorkeur in leer- en ontwikkelstijl van Mevrouw Schaaphok : Verticale as: Orde en structuur Horizontale as: Pragmatisme Gestructureerd Gestructureerd theoretisch Gestructureerd praktisch Theoretisch Praktisch Creatief theoretisch Creatief praktisch Creatief - Praktisch - Efficiënt - Gestructureerd - Accuraat - Doorwerken - Taken afronden - Competitief - Presteren - Gevarieerd - Omgevingsgericht - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Theoretisch - Abstract - Creatief - Flexibel - Loslaten - Prioriteiten verleggen - Tevreden - Relativerend - Focus - Geconcentreerd Pragmatisme het van belang vindt dat zaken nuttig en praktisch zijn en daar zelf naar wil handelen. Orde & structuur behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Volharding wil doorzetten en vasthouden. Ambitie & uitdaging succes wil hebben, uitdaging behoeft, competitiedrang heeft en wil presteren. Afwisseling behoefte heeft aan variatie en nieuwe ervaringen. Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 16

17 Aantekeningen: Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 17

18 Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht Talenten Aanzienbehoefte 3 Afwisseling 4 Ambitie & uitdaging 8 Besluiten nemen 5 Conformeren 1 Confrontatie 7 Doelgerichtheid 3 Dominantie 5 Eigenwaarde 9 Energie & actie 8 Extraversie 4 Talenten Hulpverlenen 4 Onafhankelijk denken & handelen 8 Ontzag 2 Orde & structuur 3 Pragmatisme 9 Sociabiliteit & contact 9 Sociale empathie 9 Steunbehoefte 5 Stressbestendig & druk 3 Verantwoording & leiderschap 5 Volharding 4 Overig Consistentie 9 Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 18

19 Bijlage 2: Overzicht TMA Dimensies Emotionele balans (EB) Ontzag 2 Steunbehoefte 5 Eigenwaarde 9 Stressbestendig & druk 3 Beïnvloedende talenten (BT) Dominantie 5 Volharding 4 Energie & actie 8 Confrontatie 7 Motieven (MO) Ambitie & uitdaging 8 Afwisseling 4 Aanzienbehoefte 3 Leidinggevende talenten (LT) Onafhankelijk denken & handelen 8 Verantwoording & leiderschap 5 Besluiten nemen 5 Sociale talenten (ST) Extraversie 4 Sociabiliteit & contact 9 Sociale empathie 9 Hulpverlenen 4 Conformeren 1 Organisatorische talenten (OT) Orde & structuur 3 Pragmatisme 9 Doelgerichtheid 3 Overig Consistentie 9 Persoonlijk rapport van: Hillegonda Schaaphok 19

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Jacob Turan 27 september 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Jacob Turan 27 september 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Jacob Turan 27 september 2011 Oosteinde 27 1017 WT Amsterdam T 020 42 34 313 I www.careercentre.nl E info@careercentre.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sjors Keij 11 juni 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sjors Keij 11 juni 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Sjors Keij 11 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Mathilde Voorbeeld 24 december 2011 T I E

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Mathilde Voorbeeld 24 december 2011 T I E TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Mathilde Voorbeeld 24 december 2011 T I E Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 1 maart 2014

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 1 maart 2014 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger 1 maart 2014 Hazelaar 116 5664 VL Geldrop T 06 538 63 254 I l E Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Jan de Vos 27 mei 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Jan de Vos 27 mei 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Jan de Vos 27 mei 2011 Vasteland 12 3011 BL Rotterdam T +31 (0)10-2710200 I www..com E info@.com Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Erika de Bruin 10 mei 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Erika de Bruin 10 mei 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Erika de Bruin 10 mei 2011 Maliesingel 39 3581 BK Utrecht T 030 8200226 I www.vanweert.nl E info@vanweert.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores

Nadere informatie

Marieke de Vries 21 mei 2007 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage

Marieke de Vries 21 mei 2007 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage Marieke de Vries 21 mei 2007 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage Maliesingel 39 3581 BK Utrecht T 030 2670444 I www.ehrmvision.nl E info@ehrmvision.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 17 maart 2010. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage. Sara Berger 17 maart 2010. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment. Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009 annemieke de Kuijper 21 april 2009 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Jan Janssen 20 maart 2008 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage

Jan Janssen 20 maart 2008 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage Jan Janssen 20 maart 2008 Talenten Motivatie Assessment kandidaat-rapportage Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding

Nadere informatie

Viktor Voorbeeld. 14 juni 2007. TMA Functie Analyse. Willemsvaart 11 8019 AB Zwolle T 038-88 00 150 I www.robuustgroep.nl E info@robuustgroep.

Viktor Voorbeeld. 14 juni 2007. TMA Functie Analyse. Willemsvaart 11 8019 AB Zwolle T 038-88 00 150 I www.robuustgroep.nl E info@robuustgroep. Viktor Voorbeeld 14 juni 2007 TMA Functie Analyse Willemsvaart 11 8019 AB Zwolle T 038-88 00 150 I www.robuustgroep.nl E info@robuustgroep.nl Talent Score Ideaal GAP Mate van Belang Doelgerichtheid 6 >

Nadere informatie

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258. Marcq Supervisor Assessment Kandidaat Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 31 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.B1 Rabobank: 1643157

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I E

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I  E Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 25 november 2013 T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inleiding De Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat

Nadere informatie

De Leeuw Consult. Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013

De Leeuw Consult. Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult Verslag talent analyse De heer/mevrouw Januari 2013 De Leeuw Consult 1 Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen voor het hanteren van het rapport 2 2. Opbouw van het rapport 3 3. Algemeen

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE LOOPBAAN ONDERZOEK De resultaten van dit onderzoek mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de doelstelling zoals door de opdrachtgever geformuleerd. Bovendien zijn de resultaten

Nadere informatie

De Leeuw Consult. Verslag assessment De heer/mevrouw November 2012

De Leeuw Consult. Verslag assessment De heer/mevrouw November 2012 De Leeuw Consult Verslag assessment De heer/mevrouw November 2012 De Leeuw Consult 1 4 december 2012 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen voor het hanteren van het rapport 2 2. Opbouw van het rapport 3 3. Algemeen

Nadere informatie

LOGO OPDRACHTGEVER. Vertrouwelijk. Naam kandidaat. Rapportage talentgericht onderzoek. Functie. Organisatie logo

LOGO OPDRACHTGEVER. Vertrouwelijk. Naam kandidaat. Rapportage talentgericht onderzoek. Functie. Organisatie logo LOGO OPDRACHTGEVER Vertrouwelijk Rapportage talentgericht onderzoek Naam kandidaat Functie Organisatie logo 1. PERSONALIA KANDIDAAT Naam : XXX Voorletters Geboortedatum Email Mobiel nummer : XX : XXXX

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Performance rapportage. Sara Berger 17 maart 2010. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.

TMA Talentenanalyse. Performance rapportage. Sara Berger 17 maart 2010. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment. Talentenanalyse Performance rapportage Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Naam kandidaat. Rapportage assessment. Functie. Naam opdrachtgever. Logo opdrachtgever

Vertrouwelijk. Naam kandidaat. Rapportage assessment. Functie. Naam opdrachtgever. Logo opdrachtgever Vertrouwelijk Naam kandidaat Rapportage assessment Functie Naam opdrachtgever Logo opdrachtgever 1. PERSONALIA KANDIDAAT Naam : XXX Voorletters Geboortedatum Email Mobiel nummer : X : : : 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE ONTWIKKELINGSASSESSMENT DIVISIEDIRECTEUR XXXX

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE ONTWIKKELINGSASSESSMENT DIVISIEDIRECTEUR XXXX - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE ONTWIKKELINGSASSESSMENT DIVISIEDIRECTEUR XXXX Naam : M. XXXX Datum onderzoek : De resultaten van dit onderzoek mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de doelstelling zoals

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Performance rapportage. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013

TMA Talentenanalyse. Performance rapportage. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 TMA Talentenanalyse Performance rapportage Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 Parkstraat 4 4818 SJ Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobilitygroup.nl E info@humanmobility.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Talenten Motivatie Assessment

Talenten Motivatie Assessment Jan Janssen 20 maart 2008 Talenten Motivatie Assessment expert rapportage Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 053123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 15 april 2013 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP

Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP Kandidaat : Mevrouw X. Voorbeeld Opdrachtgever : Interzorg Onderzoeksvorm : Bouwsteen persoonlijkheid (OPQ) Datum : 26 augustus 2014 Verantwoordelijke psycholoog : Marin Kramer-Kemps Registerpsycholoog

Nadere informatie

Leiding geven aan verschillende generaties

Leiding geven aan verschillende generaties Leiding geven aan verschillende generaties Babyboomgeneratie - Babyboomgeneratie Wat is typerend voor een leidinggevende behorende tot de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een leidinggevende uit de babyboomgeneratie

Nadere informatie

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010 Diversity Drives Drives of drijfveren zijn de intrinsieke motivatoren die grotendeels bepalend zijn voor datgene wat ons drijft in werk en leven. Ze kunnen voortkomen uit verschillende bronnen zoals opvoeding,

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Inleiding. Uitleg bij het rapport

Inleiding. Uitleg bij het rapport Alan Johnson Inleiding Wat geeft de doorslag om terug te komen bij een koffiezaak, een vliegmaatschappij of een leverancier? Dat ligt meestal niet alleen aan het product of dienst, maar aan de service,

Nadere informatie

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. THQPS Quick Performance Scan Dit rapport werd gegenereerd op 11112015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data (PQ) dateren van 10032015. OVER DE THQPS

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Online Talent Manager N. Voorbeeld 1 / 7

Online Talent Manager N. Voorbeeld 1 / 7 Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer: 27-03 - 2009 Code: QTFPA E-mail: info@onlinetalentmanager.com Bedrijf/afdeling: Bank Groep: Voorbeeld Functie: Vestigingsmanager Online Talent Manager N. Voorbeeld

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching

Bereid uw team voor op 2016. Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 1 Bereid uw team voor op 2016 Jeroen Woertman VvAA Opleidingen & Teamcoaching 2 12-12-2015 Uw team is cruciaal bij de realisatie van uw ambities Heeft u een optimale teamsamenstelling? Hoe beïnvloedt u

Nadere informatie

Workshop Ontdek je talent

Workshop Ontdek je talent Workshop Ontdek je talent Effective talentmanagement Mariska Karcher Tel.nr. 06 18 08 01 59 20-3- 2015 Opdracht: Successen Doel Inzicht krijgen in kwaliteiten van jezelf in verschillende omstandigheden

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING

RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN. Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING RESULTATEN VIP-TEST LEIDINGGEVEN Kandidaat: de heer Bart Soeters Datum praktijksimulatie: 10-05-2012 Adviseur: INLEIDING De bedoeling van de praktijksimulatie is om aandachtspunten aan te reiken voor het

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

Signaalkaart Jongeren

Signaalkaart Jongeren Signaalkaart Jongeren Naam: Mike de Boer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Signaalkaart Mike... 5 Toelichting op de uitslag... 6 Pagina 2 van 8 Inleiding Op 14 maart 2014 heeft Mike de Boer de Signaalkaart

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten Datum: januari 2014 Kandidaat: de heer Voorbeeld Organisatie: XYZ Rol: trainee Adviseur: Dit overzicht beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming van de

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 21 mei 2014 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit rapport is vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor de persoon die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

Instaptoets Entreeopleiding

Instaptoets Entreeopleiding Instaptoets Entreeopleiding Naam: Femke van Hattem Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toelichting op de uitslag... 6 Pagina 2 van 9 Inleiding Op 10 juli 2013 heeft Femke van Hattem in het kader

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger Diestsepoort 1 3000 Leuven T 016-24 53 24 I www.acerta.be E consult@acerta.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Datum: 10 januari 2011

Datum: 10 januari 2011 Kandidaat: Voorbeeld Ondernemer Datum: 10 januari 2011 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i. > Profiel. Naam: de heer Piet Hollander

Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i. > Profiel. Naam: de heer Piet Hollander Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ2i > Profiel Naam: de heer Piet Hollander Vergelijkingsgroep: Hoger opleidingsniveau Datum: 26-09-200 OVER DIT RAPPORT Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de

Nadere informatie

Persoonlijkheidsanalyse

Persoonlijkheidsanalyse Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag van de Persoonlijkheidsanalyse... 4 3. Tot slot... 8 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Op 1 januari 2015 heeft Ruben Smit de Persoonlijkheidsanalyse

Nadere informatie

Signaalkaart Student: Dhr. Jamal Verkerk School: Dijkzicht College Datum: 8 oktober Inleiding. De Signaalkaart.

Signaalkaart Student: Dhr. Jamal Verkerk School: Dijkzicht College Datum: 8 oktober Inleiding. De Signaalkaart. Datum: 8 oktober 2013 Inleiding Op 8 oktober 2013 heeft Jamal Verkerk in het kader van zijn opleiding de Signaalkaart ingevuld. De Signaalkaart brengt op een laagdrempelige wijze de persoonsgebonden en

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

Persoonlijkheid scan Big Six

Persoonlijkheid scan Big Six Persoonlijkheid scan Big Six Naam Datum assessment Dhr A. Demo 4-3 - 2014 Gegevens kandidaat Naam E-mail Dhr A. Demo ademo@casema.nl Geboortedatum 26-3 - 1976 Organisatie ABC bv Datum assessment 4-3 -

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by

Sales Scan. Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014. Powered by Sales Scan Mevr. V. Voorbeeld Datum: 10 maart 2014 Inhoud Inleiding 02 Competentiescores bij het salesproces 03 Salesstijlen 04 Salesmotieven 05 Bijlage I Persoonlijkheid 06 Bijlage II Werkstijlen 07 De

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E www.picompany.nl Gegevens deelnemer Naam B. Smit Testgegevens Testdatum Sep 8, 2009 Testnummer 319585.545312 Disclaimer

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

PERSONAL PREFERENCE SCHEDULE VERSION 2.2

PERSONAL PREFERENCE SCHEDULE VERSION 2.2 Pagina 1 van 33 PERSONAL PREFERENCE SCHEDULE VERSION 2.2 PERSOONLIJKE GEGEVENS ID-nummer Onderzoek 12345 Naam Naam abcdefgh Leeftijd 45 Geslacht Opleidingsniveau vrouw vmbo Afname datum 24 November 2011

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Vragenlijst Ondersteuner

Vragenlijst Ondersteuner Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst Ondersteuner Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) Student1 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT PF Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

TriMetrix TM Systeem 3.0 Persoonlijke Talenten Plus Profiel

TriMetrix TM Systeem 3.0 Persoonlijke Talenten Plus Profiel TriMetrix TM Systeem 3.0 Persoonlijke Talenten Plus Profiel Rudolf Rendeer Projectleider 31-10-2008 Coaches tot Meesterlijke teams Roggeland 9 7225 NH Olburgen Copyright 2006-2008. Target Training International,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag van Johan Vosbergen... 5 3. Toelichting aandachtspunten en leerdoelen van Johan Vosbergen... 7 4. Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 1. Inleiding

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 7

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 7 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 7 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie