Nederlands, Engels (vloeiend), Duits (conversatie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands, Engels (vloeiend), Duits (conversatie)"

Transcriptie

1 Persoonlijke gegevens Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Geboorteplaats en -datum: Nationaliteit: Talen: Dalmulder, André Nicolaas Oranjeplantsoen 72 CG Diemen Diemen, 4 april 965 Nederlandse Nederlands, Engels (vloeiend), Duits (conversatie) Profiel Als PMP, Agile, MSP en Prince2 Practitioner gecertificeerde programma-/projectmanager heb ik jarenlange ervaring met het succesvol leiden van complexe projecten, met name bij verzekeraars en banken. Hierbij is veelvuldig de gehele projectcyclus doorlopen van opstellen van de business case en de project opstart naar de realisatie tot en met de daadwerkelijke implementatie cq. business uitrol en de in beheer name. Mijn kracht is het SMART definiëren van de opdracht en het scheppen van omstandigheden waarin mijn teams nauw samenwerken met de opdrachtgever en de stakeholders, optimaal presteren en focus houden op de realisatie van de opdracht binnen de gestelde kaders en volgens afgesproken criteria. Mijn kennis van en ervaring met MSP, Prince2, Agile en Scrum gebruik ik om projectmanagement- en ontwikkelprocessen praktisch vorm te geven en functioneel in te zetten. Meermalen ben ik ingeschakeld om programma's/projecten die waren ontspoord of onvoldoende resultaat opleverden, te structureren en weer op de rails te krijgen. Deze programma's en projecten heb ik altijd succesvol en naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. Mijn sociale en communicatieve vaardigheden en inzichten helpen mij om snel belemmeringen te traceren, deze weg te nemen en samenwerking te bewerkstelligen. Ik zet de lijnen uit en zorg voor draagvlak voor pragmatische en resultaatgerichte oplossingen. Ik heb bewezen me zeer snel de bedrijfscultuur en -methoden eigen te maken en werk methodisch en gestructureerd. Ik ben pro-actief, doelgericht, stressbestendig, besluitvaardig en een people-manager die ook in ongunstige omstandigheden heel goed teams en individuen weet te stimuleren en te motiveren. Met behulp van methoden als MSP, Prince2 en Agile/Scrum en door middel van change, issue en risk management en planning/tracking zorg ik ervoor dat de gewenste veranderingen binnen (doorloop)tijd, budget en volgens kwaliteitseisen worden gerealiseerd. Ik zorg voor een goede projectgovernance en maak een gedegen plan (Programma Plan / Project Initiatie Document) waarin risico's en afhankelijkheden expliciet zijn benoemd. Op basis van dat plan zorg ik voor consistente projectbewaking, -sturing, -overleg en heldere rapportage. Als projectmanager heb ik in zowel nationale als internationale omgevingen succesvol leiding gegeven aan de realisatie, de uitrol, het beheer en het support van systemen. Vaak gebeurde dat in nauwe samenwerking met externe leveranciers van deeloplossingen (o.a. Colimbra, Mirabeau, GX, Wipro, IBM) waarmee ik zowel inhoudelijk als op contractniveau afstemming had. Ik heb vaak nieuwe (ontwikkel)processen en werkwijzen geïmplementeerd of bestaande verbeterd zodat de systeemontwikkeling op een gestandaardiseerde, voorspelbare, herhaalbare en winstgevende wijze wordt uitgevoerd. Bij Nationale Nederlanden heb ik vele portal releases via een Agile/Scrum aanpak gedaan, waarbij Aquima en GX Webmanager als tools worden gebruikt om de webschermen voor verzekerings-applicaties voor de adviseur (www.adviseur.nn.nl) en klant (www.nn.nl) te realiseren. Dit resulteerde o.a. in de mijn.nn omgeving waarop NN klanten kunnen inloggen, het ontsluiten van de NN adviseurs portal via meetingpoint/mp4all en het d.m.v. GIM-koppelingen aansluiten van NN's verzekeringstechnische administraties op systeemhuispakketten van verzekeringsadviseurs. Ook in de overige functies binnen de systeemontwikkeling heb ik veel kennis en ervaring. Hierdoor heb ik een goed inzicht in planning, ontwerp, realisatie, (productie)implementatie en in de onderlinge samenhang daarvan. van 5

2 Werkgevers mei 2006 tot heden juli 986 tot mei 2006 juli 985 tot juni 986 BasePlan Volmac AC Opdrachten okt 200 tot juni Nationale Nederlanden NN Bank, VeranderManagement Klantcontacten / Portals. Als programmamanager NN.nl verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de Agile realisatie van NN.nl en het realiseren en implementeren van de mijn.nn (Gesloten omgeving) op NN.nl. De mijn.nn omgeving is medio mei opgeleverd. Hierdoor is het voor klanten mogelijk om in te loggen en een overzicht te krijgen van hun NN productportfolio van waaruit kan worden doorgeklikt naar productdetails. Binnen het NN.nl programma zijn de processen zo gestroomlijnd dat er elke drie weken een change-release in productie werd genomen. Het programma budget is 2,2 miljoen euro. Binnen het programma zijn, naast het projectteam mijn.nn, twee scrumteams operationeel. Vanaf jul 202 t/m jun 20 als programmamanager verantwoordelijk voor alle veranderprojecten binnen het Adviseurs portal en klant portal (www.nn.nl) en de realisatie van een generieke (scherm)componenten library, waarmee opdrachtgevers op eenvoudige wijze zelf het Interaction Design van een applicatie kunnen maken. Binnen het programma opereerden zes projectmanagers. Tevens verantwoordelijk voor contracten met en werkzaamheden door externe leveranciers. Van okt 200 t/m jun 202 als projectmanager verantwoordelijk voor het uitvoeren van Portal projecten en releases. O.a. het ontsluiten van de NN adviseurs portal via meetingpoint/mp4all, upgraden van GX, het aansluiten van NN's VTAs d.m.v. GIM-koppelingen op de systeemhuispakketten van de VAs, Digitale postbus en diverse portal releases succesvol uitgevoerd. Dit betrof dan zowel de realisatie van nieuwe, als het aanpassen van bestaande functionaliteit van verzekeringsfrontend applicaties, zoals Schade, Collectief en Individueel pensioen. Methoden, hulpmiddelen MSP, Prince2, Agile, Scrum, User stories, Timeboxing, MoSCoW, MS-Office, MS-Project, Concerto, ToC, Quality Center, JIRA, GX Webmanager, Aquima, GIM-koppelingen, Websphere. aug t/m jul 200 Diverse opdrachten voor verschillende bedrijfsonderdelen, als programmaen/of projectmanager. Delta Lloyd Van okt 2009 t/m juli 200 als projectmanager Delivery Schade in opdracht van Ohra's Particulier Schade Bedrijf (PSB) verantwoordelijk voor de succesvolle Transitie van de infrastructure management services van Capgemini naar Delta Lloyd (DL). Er is bij DL een nieuwe OTAP infrastructuur opgebouwd. Het systeem is daarheen gemigreerd zodat DL voortaan zelf het infrastructurele en applicatieve onderhoud en beheer kan uitvoeren. Van sep 2008 t/m jul 2009 als overall projectmanager binnen het DL Leven programma PensioenWet verantwoordelijk voor het managen van en rapporteren over de keten van projecten binnen dit programma om de DL systemen PensioenWet compliant te maken. Van jul 2006 t/m aug 2008 bij het Facilitair Service Bedrijf (FSB), programma Document Management (DM), verantwoordelijk voor de iteratieve realisatie van de DM infrastructuur en het projectmatig aansluiten van applicaties aan dit systeem. Vanaf januari 2008 in de rol van programmamanager. DM zorgt voor het digitaal verwerken en archiveren van ontvangen gegevens. Output documenten worden in huisstijl opgemaakt, gesorteerd en gereedgemaakt voor verzending. 2 van 5

3 Opdrachten Delta Lloyd (vervolg) Van aug t/m jun 2006 als projectmanager verantwoordelijk voor projecten binnen DL's Java/J2ee SDMC (Software Development & Maintenance Center).Het SDMC realiseert web-based systemen. Daarnaast verantwoordelijk voor de implementatie van een gestandaardiseerd ontwikkelproces zodat projecten op een voorspelbare en efficiënte wijze uitgevoerd kunnen worden. Methoden, hulpmiddelen MSP, Prince2, RUP, TMAP, Timeboxing, MoSCoW, DOC, BDOC, Streamweaver, IBM Content Manager en Content Manager on Demand, J2EE, Websphere, MS-Office, MS-Project, Lotus Notes sep t/m aug Als projectmanager verantwoordelijk voor de aansturing van de gelijktijdig uitgevoerde STARpro projecten Risk Rater, Problem Loans, Legal Admin ING Corporate Credit Risk en SBF. Deze web-based systemen zijn binnen tijd en budget gerealiseerd Management (CCRM) door gebruik te maken van de DSDM principes timeboxing, prioritering en iteratief realiseren. Het STARpro programma maakt het mogelijk om wereldwijd credit risk management op eenzelfde manier, via dezelfde workflow, m.b.v. dezelfde systemen, uit te voeren. Methoden, hulpmiddelen Prince2, DSDM, TMAP, J2EE, CMM, GPL, MS-Office, MS-Project, Lotus Notes Opdrachten voor 2004 Periode mrt t/m aug Opdrachtgever ABN/AMRO dec t/m feb BAS Midden sep 200 t/m nov feb 2000 t/m okt 2000 Nationale Nederlanden Zurich verzekeringen ABN/AMRO dec 998 t/m jan 2000 Centraal Beheer apr 998 t/m nov 998 AHold jan 989 t/m mrt 998 IBM Financial Systems okt 985 t/m dec 988 Min. VROM,CBS, ALH en Postbank nov 2000 t/m aug 200 Taakomschrijving Verantwoordelijk voor de realisatie van een systeem om persoonsgegevens te administreren, zoals gegevens betreffende gezins-, woon- en werksituatie. Implementatie van de backoffice waar in-house projecten en AM-contracten op gestandaardiseerde, voorspelbare en winstgevende wijze uitgevoerd. Verantwoordelijk voor de iteratieve realisatie van het systeem Browser Commerciële Software. Implementeren van verbeteringen op gebied van systeemontwikkeling, -onderhoud en -beheer. Als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van de Toegangsmiddelen en Toegangscontracten administratie t.b.v. internetbankieren. Als SWAT-teamleider verantwoordelijk voor het Europroof maken van CB systemen. Als SWAT-teamleider verantwoordelijk voor het J2000 compliant maken en ombouwen van systemen van naar DB2/cobol (batch) en DB2/CSP (on-line). Eerst als systeemontwerper/programmeur gewerkt aan diverse systemen. M.i.v. 995 project-/teamleider Reference systems: nieuw development, maintenance, implementatie en operationeel beheer van de wereldwijd gebruikte systemen TPRSS en CCSS. Programmeur. Methoden, hulpmiddelen Prince2, DSDM, Rational Unified Proces (RUP), Rational Rose, J2EE, CMM, Continuus, Change Synergy, BALM applicatiebeheer, SDMC ontwikkelproces, Promise, Impress, Demand / Supply, WSDDM, MS-Office, PMW, MS-Office, MS-Project, IBM Phase process, IBM Design method en pseudo-code, Gegevens-analyse, Lotus (WORDPRO, 2, Notes, Freelance), Profit$, QMF, SPUFI van 5

4 Resumé van de ervaring Laatste Aantal jaren ervaring ervaringsjaar, Taakgebieden Programmamanagement Projectmanagement Procesverbetering Technisch ontwerp Functioneel ontwerp Database ontwerp Programmering Branches IT-dienstverlening Verzekeringswezen en pensioenfondsen Financiële instellingen Transport Zakelijke dienstverlening Groothandel Overheid 28, , MSP Agile Scrum Prince2 Timeboxing + MoSCoW NN AMS TMAP RUP (Rational Unified Process) DSDM GPL (ING s Generic Project Lifecycle) Promise BALM ontwikkelproces CMM Impress IBM AD/SI (WISDDM),5,5 0,5 0, , ,5 998 MS Project MS Office (Word, Excel, Powerpoint) MS Outlook / Exchange Open Office Aquima GX webmanager JIRA Quality Center Lotus Notes Clearquest Visual Source Safe, Cascade Continuus Change Synergy PMW Script, Bookmaster Lotus suite (Wordpro, -2-, Freelance) 8,5 8,5 8,5 9, Methoden, Technieken Tools, Utilities 4 van 5

5 Opleiding ACP (Agile Certified Projectmanager) Agile webinars, o.a. SAFe foundations 4.0, Transform Towards High Performing Teams, Your agile leadership gift, Agility in Fixed Price environments Agile governance conference Agile Projectmanagement Foundation Program Management MSP Managing Succesful Programmes Foundation en Practitioner PMP Project Management Professional Prince2 practitioner Onderhandelingsvaardigheden Prince2 simulation Fixed Price / Fixed data projects DSDM Awareness en DSDM Project Management Prince2 foundation RUP fundamentals Commerciele slagkracht en Persoonlijke effectiviteit Nibe effecten Communicatie empowerment Workshop FPA Projectleadership RAD workshop Projectleiders Development Program Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp Applicatie Software Projectmanagement voor project- en teamleiders Diverse specifieke IT cursussen, o.a. AMBI modules HS2, HB, HB2, I en I2, DB2 ontwerp en programmering, Volmac Structured Programming PD Boekhouden Economie, jaar Atheneum B Instituut Jaar afgerond Mee bezig Unicom Oppidum Oppidum CGEY HRM b.v. Nibe NIVE Coach & Commitments BSO t/m 992 NOVI, IBM, Volmac Praehep Vrije Universiteit Van der Waals s.g Vrijetijdsbesteding Koken, squashen. fietsen, wandelen, theater- en concertbezoek, muziek luisteren, lezen, kampeer- en stedenvakanties en organiseren activiteiten voor vriendenclub. 5 van 5

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Natascha Moonen

Curriculum Vitae Natascha Moonen Personalia Achternaam: Moonen Voornamen: Natascha Gerarda Barbara Adres: Dennenhof 24 Postcode & Woonplaats: 3355 RJ Papendrecht Geboortedatum: 22 november 1976 Telefoonnummer: 06 51 14 77 70 Email: natascha@moonen-consultancy.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

CV Nick Paulich. Programma en Project Management. Pagina 1. Algemeen

CV Nick Paulich. Programma en Project Management. Pagina 1. Algemeen CV Nick Paulich NPPM b.v. IJweg 1105 2133 MH Hoofddorp Mobiel : 06-2003 2204 E-mail : nick@nppm.nl Internet : www.nppm.nl Geboren op 7 juli 1961 Gehuwd, 2 kinderen Opleidingen/Trainingen: HEAO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Profielschets Pieter Priems

Profielschets Pieter Priems Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@UrsaMajor.nl Internetsite: ww.ursamajor.nl Profielschets Pieter Priems Versie juli 2011 INLEIDING Dit is de profielschets

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700 Curriculum Vitae Personalia Naam Jardy Leek Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend Woonplaats Alkmaar Mobiel 06-43827700 e-mail adres jardyleek@advinti.nl Profiel Ik

Nadere informatie

Lodewijk Olthof 05-07-1970 Delft. Quality Manager. Competenties. Profiel. Referenties

Lodewijk Olthof 05-07-1970 Delft. Quality Manager. Competenties. Profiel. Referenties Quality Manager Profiel Ik ben een IT consultant met meer dan 15 jaar ervaring in (voornamelijk) de bank- en verzekeringswereld (van Collectieve Pensioenen tot Particuliere Levensverzekeringen en Schadeverzekeringen),

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSONALIA Curriculum Vitae Naam Joost (J.J. ) van der Schoot Functies ICT Architect, Consultant, Projectmanager ICT ervaring sinds 1981 Geboortedatum 14-3-1959 Nationaliteit Nederlands Burg. Staat Gehuwd

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer Personalia Naam : Marcel Smilde Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Geboortedatum : 16-06-1975 Opleidingen : HBO-Overheidsmanagement (NHL), Basistraject Informatica (Bull, Amsterdam) Werkervaring

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

ICT Interim Management. CV Nick Paulich

ICT Interim Management. CV Nick Paulich CV Nick Paulich NPPM b.v. IJweg 1105 2133 MH Hoofddorp Mobiel : 06-2003 2204 E-mail : nick@nppm.nl Internet : www.nppm.nl Geboren op 7 juli 1961 Gehuwd, 2 kinderen Opleidingen/Trainingen: HEAO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam : Koen van Vliet Woonplaats : Spaarndam Mobiel : 06-50998380 E-mail : mailto:koen.van.vliet@avighna.nl Geboortedatum : 8 mei 1962 Geboorteplaats : Amsterdam Nationaliteit

Nadere informatie

MichelBoulanger.NL VOORBLAD PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Boulanger Voornamen. Michel Antoine Pierre Titel. ir. Postcode, plaats

MichelBoulanger.NL VOORBLAD PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Boulanger Voornamen. Michel Antoine Pierre Titel. ir. Postcode, plaats VOORBLAD MichelBoulanger.NL PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Boulanger Voornamen Michel Antoine Pierre Titel ir. Postcode, plaats 6216 TG Maastricht Telefoon +31 (0)43 344 0446 Mobiel +31 (0)6 813 823 84 E-mail

Nadere informatie

Personalia. Opleidingen & Trainingen

Personalia. Opleidingen & Trainingen Personalia Personalia Naam Adres Lage Rijndijk 68b Postcode / Woonplaats 2315 JW Leiden Telefoon 06 21 23 85 45 E-mail adres b.middelbosch@bm-c.nl Geboortedatum 30 april 1975 Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V.

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Profielschets Pieter Priems Versie februari 2013 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Curriculum vitae. www.arjanblokprojectmanagement.nl

Curriculum vitae. www.arjanblokprojectmanagement.nl Curriculum vitae Arjan Blok curriculum vitae Pag. 2 Medewerker: Arjan Blok Functie: Projectmanager Woonplaats: Alkmaar Geboortedatum: 16 april 1970 Email: info@arjanblokprojectmanagement.nl Website: Linkedin:

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Curriculum vitae Ir. Erik Verheul Scrum master en Agile coach / project- en interim manager

Curriculum vitae Ir. Erik Verheul Scrum master en Agile coach / project- en interim manager Curriculum vitae Ir. Erik Verheul Scrum master en Agile coach / project- en interim manager Personalia: Naam: Nationaliteit: Erik H.J.M.Verheul Nederlandse Contact: Woonplaats: Amsterdam Telefoon: 06-5149

Nadere informatie

http://nl.linkedin.com/in/renespaargaren http://about.me/r.spaargaren/#

http://nl.linkedin.com/in/renespaargaren http://about.me/r.spaargaren/# PERSONALIA Naam, voorletter: Spaargaren, R. Voornaam: René Geboortedatum: 25 juni 1963 Adres: Fokkeboom 39 Woonplaats: 1319 BH Almere Huidige functie: Zelfstandig ondernemer, Risico Management Consultant

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Tolen

Curriculum Vitae Peter Tolen Curriculum Vitae Peter Tolen Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Talen Opleiding Peter Tolen Peter 15 April 1971 Nieuw-Vennep Peter.Tolen@b-InIT.nl Nederlands, Engels, Duits VWO, afgerond

Nadere informatie

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983

Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior Projectmanager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Jop Kluis Functie : Programmamanager / Senior manager Woonplaats : Aalsmeer Geboortedatum : 19 april 1960 Ervaring sinds : 1983 Samenvattende Mindmap 1 (6) PROFIELSCHETS

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Disselhorst. Persoonlijke gegevens

Disselhorst. Persoonlijke gegevens CV Mark Disselhorst Persoonlijke gegevens Naam: Disselhorst Voornaam: Mark Adres: Stokebrand 584 Postcode + Woonplaats: 7206EV Zutphen Geboortedatum: 16 maart 1964 E-mail: info@mar-consulting.nl Telefoonnummer

Nadere informatie