Business Agility; Sense and Respond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Agility; Sense and Respond"

Transcriptie

1 Business Agility; Sense and Respond Waarom willen organisaties agile worden en op welke wijze gaan zij dat realiseren? Sense en Respond als drijfveer voor het verhogen van concurrentievoordeel. Door ir. Ralph Hofman en Michaël Maurer MSc. IN A BLINK: MANAGEMENT SAMENVATTING Dynamische marktomstandigheden, technologische innovaties en toenemende consumenten-invloed zijn slechts een paar van de krachten die aanleiding geven tot verandering bij hedendaagse organisaties. Om competitief te blijven moeten organisaties sneller en effectiever kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Deze vaardigheid noemen we business agility. Dit whitepaper verkent het concept business agility door te kijken naar de oorsprong is van het traditionele management denken. Door daarna te kijken naar recente inzichten uit de IT sector, met het gebruik van Lean en Agile, komen we tot algemene management oplossingen die organisaties beter in staat moeten stellen om sneller en effectiever in de spelen op veranderende omstandigheden.

2 1 Het nieuwe normaal: verandering als constante Er is een tijd geweest dat het voldoende was om de bedrijfsvoering goed op orde te hebben. In deze tijd konden jaarplannen uitgevoerd worden zonder noemenswaardige aanpassingen. In deze tijd waren jaarbudgetten accuraat. Nu accepteren veel organisaties een horizon van 3 maanden. Hoe blijf je al organisatie relevant voor je klanten en stakeholders? Hoe kun je als organisatie inspelen op hoogst onzekere interne én externe omstandigheden, voorbij het normale niveau van flexibiliteit? En dat alles op een snelle en kosten efficiënte manier. Dat is de kern van business agility. Flexibel blijven en proactief inspelen op verandering is noodzakelijk voor het overleven van organisaties. Maar hoe krijg je de interne organisatie, het personeel, het management en de werkprocessen flexibel?. 2 De grootste uitdaging van de eenentwintigste eeuw We weten dat de wereld verandert. Maar het is niet alleen de snelheid waarmee ons werk veranderd. Ook de aard van het werk verandert fundamenteel. Peter Drucker heeft het aan het einde van de vorige eeuw al krachtig verwoord. Hij stelde dat de belangrijkste bijdrage van management in de 20 ste eeuw de vijftigvoudige verbetering in productiviteit is geweest. En dat de grootste uitdaging voor management in de 21 ste eeuw is om dezelfde grootte van verbetering te bereiken in de productiviteit van kenniswerkers.. Een kenniswerker is iemand die kennis en informatie tot zich neemt en deze interpreteert, ontwikkelt en vervolgens gebruikt en distribueert. Hij gebruikt zijn vaardigheden om problemen te signaleren en vervolgens oplossingen en alternatieven te zoeken. Het tegenovergestelde van kenniswerk is routinewerk. Routinewerk is werk waarvan de stappen vooraf gedefinieerd kunnen worden en de uitkomst voorspelbaar is. Dit werk wordt steeds minder belangrijk omdat dit grotendeels geautomatiseerd kan worden, of als nietkernactiviteit wordt uitbesteed. Hoe maak je kenniswerk efficiënt? En dan zonder dat inventiviteit, creativiteit en vooral menselijkheid uit het werken verdwijnt? Binnen software ontwikkeling is hier inmiddels een antwoord op gevonden, maar later meer hierover. 3 Frederick Taylor: Scientific Management Frederick Taylor heeft met het boek The Principles of Scientific Management veel welvaart gebracht. Hij is misschien wel de grondlegger van management zoals we het nu 2

3 kennen. Hij heeft het idee geïntroduceerd dat de optimale manier van management is, om een kleine groep mensen te laten definiëren wat dé beste manier is om werk uit te voeren. Deze mensen, de managers, zijn anderen dan degenen die het werk uitvoeren. Zij dragen de uitvoerende laag op om het werk uit te voeren, conform de vooraf gedefinieerde optimale wijze, en controleren dit vervolgens. Dit denken is hét fundament van het traditionele management, welke tot op heden de dominante denkwijze is binnen bijna alle grote organisaties. Mede door het werk van Taylor heeft de wereld in de 20 e eeuw een ongekende productiviteits- en welvaartstijging doorgemaakt. Vooral tijdens de industrialisering werkte het Tayloriaans denken optimaal. Taylor gaf het antwoord op de vraag, hoe produceer ik complexe producten met relatief laag opgeleide mensen. Het concept werd geperfectioneerd door mensen als Henry Ford die als eerste lopende band werk gebruikte. Management deelde het werk op in kleine opeenvolgende handelingen, die vervolgens door arbeiders aan de lopende band werden uitgevoerd. Taakspecialisatie was de oplossing om complex werk te laten doen door laagopgeleide werkers. Taakspecialisatie was voor dat type van werk, in die tijd, een zeer effectieve, efficiënte en vooruitstrevende manier van werken. Tegenwoordig leidt lopende band werk niet meer tot concurrentievoordeel. Behalve dat de productdiversiteit is toegenomen, mensen veelal veel beter zijn opgeleid en routinewerk niet meer leidt tot onderscheidend vermogen is er nog iets belangrijks veranderd. In de gloriedagen van Ford en General Motors was het nog mogelijk om de vraag van auto s nauwkeurig te voorspellen, de productie daarop aan te laten sluiten, en aan het einde van een boekjaar amper afwijking te constateren. Dit gegeven heeft een fundament gelegd voor de planning en control cyclus die we nu kennen. Maar Ford en GM hebben het inmiddels heel zwaar en blijken onvoldoende in staat om de markt aan te voelen, te voorspellen en zich aan te passen aan de veranderende wereld. Ze zijn rigide geworden door diezelfde planning en control cyclus die ze ooit zoveel heeft gebracht. We kunnen de toekomst niet voorspellen, en daarom is het vermogen om aan te passen op veranderende omstandigheden belangrijker geworden dan het vermogen om ver vooruit te plannen. 4 De horizon van voorspelbaarheid Intuïtief weten we dat het niet mogelijk is om de toekomst te voorspellen. En toch maken we jaarplannen en projectplannen die dusdanig ver vooruit blikken dat het grenst aan het voorspellen van de toekomst. In de basis zijn er 3 aspecten die het onmogelijk maken om de toekomst te voorspellen. 1. Mensen; gedrag wordt door zoveel zaken beïnvloed dat mensen veelal irrationeel en dus onvoorspelbaar handelen 2. Technologie; technologie heeft het disruptieve potentieel om volledige industrieën te transformeren 3. Concurrentie; hoe slim de strategie ook is, de concurrentie zal altijd de verworven strategische positie ondermijnen door te kopiëren, verbeteren of te innoveren. 3

4 In een wereld die verder versnelt is het voorspellen steeds moeilijker. Er zijn slechts weinig dingen die we zeker weten. Zaken die dichtbij liggen in de tijd kunnen we nog enigszins voorspellen. Naar mate zaken verder weg in de tijd liggen worden ze steeds meer onzeker. En nog verder weg is alles volledig onvoorspelbaar. De horizon van voorspelbaarheid is een grafische weergave van een gegeven wat iedereen weet, maar men toch neigt te vergeten: de toekomst is onvoorspelbaar. Horizon van voorspelbaarheid Zeker Onzeker Onvoorspelbaar Tijd De waarde van (strategische) planning neemt af naarmate de planning meer bijgesteld moet worden aan veranderende omstandigheden. Als het plan telkens aangepast moet worden, is flexibiliteit en het vermogen om aan te passen op een veranderende omgeving belangrijker dan een goed plan. 5 Wat is Business Agility (sense & respond) Wat is Business Agility? In de literatuur wordt de term sense & respond gebruikt, helaas vertaalt dat niet goed naar het Nederlands. Sense heeft alles te maken met in welke mate een organisatie kan voelen wat er in de omgeving speelt. Wat beweegt mensen, wat willen klanten, wat doet de markt, wat doet de concurrentie? Respond gaat over het vermogen om snel, effectief en kosten efficiënt in te spelen op vereiste veranderingen. In één woord: wendbaarheid. Het is het vermogen om snel en effectief in te spelen op veranderende markten, nieuwe producten te lanceren, interne processen veranderen en te reageren op de concurrentie. 6 Van IT Agility naar Business Agility Dit artikel gaat over business agility, maar we gebruiken de lessen uit IT om deze toe te passen op de gehele organisatie. Binnen softwareontwikkeling is een effectieve oplossing gevonden voor het probleem van Drucker: Hoe bereik ik productiviteitsverbetering met kenniswerkers?. Grote productiviteitstijgingen worden de afgelopen jaren bereikt met softwareontwikkelaars, en dit zijn kenniswerkers bij uitstek. Binnen de IT sector is Agile softwareontwikkeling de norm aan het worden. Agile lijkt de oplossing op Drucker s uitdaging om de productiviteit van kenniswerkers even sterk te laten groeien als die van arbeiders in het industriële tijdperk. En tegelijkertijd verhoogt Agile de transparantie, voorspelbaarheid en kwaliteit. 4

5 Voordat we beschrijven hoe dit gerealiseerd wordt, kijken we kort terug naar een tijd dat traditioneel management de norm was in softwareontwikkeling. 6.1 IT en traditioneel management denken Binnen IT heeft men traditioneel management toegepast in de zoektocht naar efficiëntie, en voorspelbaarheid. Waarom eigenlijk, en wat heeft het gebracht? Waarom IT en traditioneel management denken Binnen softwareontwikkeling was men al decennia naarstig op zoek naar manieren om projecten zowel efficiënter alsook effectiever te maken. Net als in bijna alle industrieën heeft men hier vooral gepoogd om ideeën uit traditioneel management (ofwel Tayloriaans scientific management) toe te passen om dit te bereiken Hoe is traditioneel management denken toegepast in IT? Om grip te krijgen op softwareontwikkeling is er een sterke drang geweest om processen te standaardiseren in een poging de voorspelbaarheid te vergroten. Dit leidde tot een scala aan methoden en technieken. Deze kenmerken zich door een focus op gedetailleerde fasering, voorgeschreven planning- en ontwerptechnieken en voorgeschreven taakspecialisatie. Dit alles heeft als doel om beter en vooral ook efficiënter software te kunnen ontwikkelen. Maar als we hierop terugkijken heeft dit per saldo niet veel gebracht. Al deze pogingen om tot verbetering te komen, heeft slechts marginale resultaten opgeleverd. Nog steeds liepen projecten enorm uit, leverden ze niet de juiste functionaliteit en was de kwaliteit vaak beneden verwachting. Wat Waarom Hoe SDM Processen standaardiseren Om softwareontwikkeling the Planning verbeteren verbeteren passen we traditioneel management toe, Focus op efficientie want dat werkt voor routinewerk ook Vooraf beter specificieren Taakspecialisatie MDA CMMi TMAP PCMM Prince2 ASL JSD KPI's BiSL V-Model Business IT alignment 5

6 6.2 IT en Agile denken Binnen IT zijn de problemen met kenniswerkers heel duidelijk zichtbaar geworden en binnen de context van software ontwikkeling zijn er oplossingen gekomen die ook van toepassing zijn buiten IT. Maar nu eerst IT Agility Waarom IT Agility? Binnen IT is men erachter gekomen dat softwareontwikkeling een proces is dat zich niet laat verbeteren door traditioneel management. Productontwikkeling met kenniswerkers vereist passie, zelfsturing en continu leren 1. Strikt vasthouden aan vooraf gedefinieerde processen levert onvoldoende resultaat en slaat passie dood. Leren door doen en de uitkomsten valideren en verbeteren is de sleutel tot succes. Wat Hoe Communicatie door samenwerking Waarom Succesvolle productontwikkeling met kenniswerkers vereist passie, zefsturing en gevalideerd leren Werkende producten en diensten gaat vóór allesomvattende documentatie Mensen en hun onderlinge interactie gaat vóór processen & hulpmiddelen Samenwerking met de klant gaat vóór contractonderhandelingen Vroeg & vaak waarde leveren Kortcyclisch leren door Feedback en reflectie Multidisciplinaire samenwerking Inspelen op verandering gaat vóór het volgen van een plan Continu prioriteren en Just-in-time plannen Iteratief en incrementeel werken Hoe bereiken we IT Agility? Het Agile manifesto geeft krachtig weer met welk waardesysteem de IT branche de uitdaging van Peter Drucker getackeld heeft. Het Agile manifesto ligt aan de kern van de oplossing. Het Agile Manifesto Mensen en hun onderlinge interactie gaat vóór processen & hulpmiddelen: Het zijn altijd mensen die waarde leveren en niet processen & tools. De beste manier om informatie te delen is sterke persoonlijke interactie en rijke communicatie. 1 De vorm van continu leren op basis van proberen, testen en verbeteren wordt ook wel validated learning genoemd. Een term die is geïntroduceerd in het boek The Lean Startup van Eric Ries. 6

7 Werkende producten en diensten gaat vóór allesomvattende documentatie: Alhoewel documentatie veelal noodzakelijk is om producten en diensten te leveren hebben klanten er meestal weinig aan. Die willen werkende spullen. Dus moeten we focussen op het leveren daarvan. Samenwerking met de klant gaat vóór contractonderhandelingen: Door samenwerking kom je achter de echte behoeften van klanten en leren klanten ook over hun eigen behoeften. Alhoewel contracten nodig zijn is de samenwerking veel belangrijker. Inspelen op verandering gaat vóór het volgen van een plan: We kunnen de toekomst niet voorspellen, dus moeten we vooral flexibel omgaan met verandering. Dat wil niet zeggen dat plannen zinloos is, allesbehalve dat. Maar het plannen maken is slechts een middel en mag niet in de weg staan van het maken van noodzakelijke aanpassingen. 6.3 Business Agility Zoals eerder beschreven gaat business agility over sense en respond. Ofwel de mate waarin organisaties in staat zijn om proactief hun omgeving en klanten goed te begrijpen en effectief in te kunnen spelen op de inzichten en vereiste veranderingen die hieruit voortvloeien. Voor het respond deel van business agility kunnen we veel leren van de ervaringen vanuit softwareontwikkeling. Hiervoor gebruiken we echter niet alleen de 4 waarden uit het Agile Manifesto, maar combineren deze met andere ervaringen van organisaties die Agile op grote schaal toepassen. Maar met de ervaringen uit softwareontwikkeling hebben we nog onvoldoende het sense deel afgedekt. Om het sense deel goed af te dekken, kijken we naar een andere management stroming die recent veel aandacht krijgt bij bedrijven die streven naar Innovatie. Dit is Design Thinking. Een manier van denken die komt uit de wereld van ontwerpers, kunstenaars en productinnovatie. Design Thinking richt zich op het vergroten van inzicht en begrip van de context van problemen en behoeften. Maar tevens om creatieve oplossingen te genereren en deze te analyseren en te toetsen aan de context. Een manier van denken die goed aansluit op Agile uit de IT en veel beter in staat is om het sense deel af te dekken. Kortgezegd, wat we hierna voorstellen is om de ervaringen vanuit Agile softwareontwikkeling te combineren met ideeën vanuit Design Thinking. Dit leidt tot een voorstel voor een nieuwe Waarom, Hoe en Wat voor het bereiken van business agility. 7

8 6.3.1 Waarom Business Agility? Business agility gaat om de omgeving en klanten goed begrijpen en effectief in kunnen spelen op de inzichten die hieruit voortvloeien. Dit zorgt ervoor dat organisaties bezig zijn met de juiste wat zowel voor klanten als medewerkers positieve verandering oplevert. Wie wil er niet effectief werken aan dingen waar klanten écht blij mee zijn. Waarom Combineer best practices vanuit Agile IT en Design Thinking om Sense & Respond organisaties te creëeren Hoe Grondige klantkennis gaat voor product marketing Voldoende validiteit gaat voor maximale betrouwbaarheid Radicale Transparantie gaat voor rapporteren en verantwoorden Prioriteren gaat voor plannen Waardeketen fusie gaat voor functionele verantwoordelijkheden Wat Focus op klantbeleving en - tevredenheid Teams continu keuzes laten maken, prioriteren en focus aanbrengen Werk in klant-gedreven iteraties Omarm fouten en leer ervan Lanceer imperfecte producten en leer Stimuleer continue bewuste zelf-verbetering Werk in multi-disciplinaire teams Faciliterend leiderschap Hoe bereiken we Business Agility? Grondige klantkennis gaat voor productmarketing Het lanceren van een goed product of een goede dienst is vooral afhankelijk van de mate waarin organisatie hun klanten en de context van deze klanten begrijpen. Echt begrip van de drijfveren van mensen, trends in de markt en de relaties hiervan met jouw producten en diensten is essentieel. Dit is een continu proces dat de basis vormt voor product- en dienstontwikkeling. Voldoende validiteit gaat voor maximale betrouwbaarheid Ons traditionele management denken is gericht op het realiseren van betrouwbare uitkomsten door analyse vooraf. Maar daarmee gaat men vaak voorbij aan de validiteit van de uitkomsten, in hoeverre is het daadwerkelijk het juiste of meest waardevolle? Zoeken naar maximale betrouwbaarheid geeft uitkomsten die reeds bekend zijn, met producten en diensten die reeds bekend zijn. Innovatie verkrijg je door onbekende dingen te doen, waarbij nét voldoende validiteit voldoende moet zijn. Het streven naar nét voldoende validiteit boven maximale betrouwbaarheid zorgt voor organisaties die op een innovatieve manier naar hun omgeving kijken en hun producten en diensten daarop aanpassen. 8

9 Radicale transparantie gaat voor rapporteren en verantwoorden Organisaties die vooruit willen, moeten zorgen dat ieder binnen deze organisatie betrokken is bij het reilen en zeilen van de organisatie. Inzicht in het bedrijfsmodel, de kosten, de opbrengsten, de kernactiviteiten, risico s, etc.. Dit geldt voor iedereen in de organisatie. Transparantie over de prestaties, voortgang van projecten, etc.. is essentieel voor betrokkenheid en focus van werknemers. Zonder gezamenlijk doel, geen succes. Denk daarom niet meer (enkel) in rapportage lijnen van boven naar beneden, maar radicale transparantie op alle niveaus ook als het wat slechter gaat. Prioriteren gaat voor plannen Om in staat te zijn snel in te spelen op veranderende omstandigheden, is het belangrijker om een continu te prioriteren dan om lang vooruit te plannen. Traditionele planningscycli moeten worden vervangen door heldere doelstellingen waarbinnen regulier wordt besloten welke activiteiten de hoogste prioriteit hebben. Daarnaast zorgt een juiste prioritering voor focus binnen de organisatie op die dingen die de meeste waarde leveren. Waardeketenfusie gaat voor functionele verantwoordelijkheden De afgelopen decennia hebben we organisaties gecreëerd die bestaan uit functionele kolommen met eigen verantwoordelijkheden in de totale waardeketen. Deze functionele kolommen zijn vaak de dominante besturingslijn geworden, wat leidt tot een gebrek aan begrip en geen focus op de echte waarde voor het bedrijf en onvoldoende samenwerking in de keten. Werken in multidisciplinaire teams in de gehele keten, moet de norm zijn. Deze ketens moeten ook de dominante besturingslijn zijn, waarbij ieder gericht is op het leveren van waarde in de keten. 7 Conclusie Organisaties moeten veranderen om te overleven. To sense and respond is essentieel om dit te bewerkstelligen. Traditioneel management, gebaseerd op Tayloriaans denken is onvoldoende in staat om hier een antwoord op te geven. Binnen de software ontwikkeling zorgen Agile principes en werkwijzen voor een succesvolle manier om met kenniswerkers innovatief en efficiënt te werken. Deze ervaringen kunnen de basis vormen voor de organisaties die meer agile en uiteindelijk meer winstgevend willen worden. Dit artikel geeft een aanzet voor de wijze waarop dit bereikt kan worden. Op dit moment passen we deze ideeën toe binnen enkele grote organisaties in Nederland. De eerste ervaringen zijn zeer positief, echter we moeten nog veel leren. Hopelijk draagt dit artikel ook bij aan dit proces. 9

10 Over BlinkLane BlinkLane Consulting is een adviesorganisatie opgericht in BlinkLane richt zich vanuit haar origine op het verbeteren van de toegevoegde waarde van IT. In ons 6 jarig bestaan zijn we mee geëvolueerd met onze klanten. We innoveren onze dienstverlening continu om de waarde te blijven bieden aan onze klanten om hedendaagse uitdagingen aan te gaan. In 2013 ligt ons focus op de volgende 4 thema s: Business & IT Fusion Strategic Sourcing Business Agility Business Model Innovation Over de auteurs Ralph Hofman Ralph Hofman (1968) is één van de oprichters van BlinkLane Consulting. Ralph heeft 17+ jaar ervaring als adviseur voor grote organisaties op het gebied van outsourcing, software ontwikkeling, IT governance en IT value management. De afgelopen twee jaar richt hij zich vooral op het implementeren van Agile voor productontwikkeling bij grote organisaties. Ralph is een creatieve denker. Hij combineert een onderzoekende en analytische geest met de vaardigheid om problemen op te lossen die niet voor de hand liggende oplossingen vergen. Ralph is een sterke communicator, zowel mondeling als in geschrift. Hij houdt hij ervan te werken in een strategische context, om mensen te inspireren en om het verschil te maken.. Michaël Maurer Michaël Maurer (1979) heeft ervaring opgedaan in diverse disciplines en sectoren. Hij is zijn carrière in de IT gestart als functioneel management adviseur. Sindsdien heeft hij gewerkt in diverse projecten en rollen. Michaël helpt organisaties bij het creëren van een beheersbare IT strategie, verbeteren van de IT organisatie en het informatie management. Op het gebied van informatie management verzorgt hij training en coaching. Michaël heeft een brede business kennis en expertise van informatie technologie. Zijn goede communicatieve vaardigheden en sociale sensitiviteit combineert hij met een bewezen vaardigheid om creatief en resultaatgerichtheid te werken. Hij werkt graag nauw samen met klanten, brengt mensen samen en is gedreven om verder te gaan dan de ambitie van mensen en organisaties. Spaces Zuidas - Barbara Strozzilaan HN Amsterdam The Netherlands T Copyright 2013 BlinkLane Consulting. All rights reserved. The prior written permission of BlinkLane Consulting is required to reproduce all or any part of this document, in any form whether physical or electronic, for any purpose.

Stop projectescalatie

Stop projectescalatie BLINKLANE PROJECT DOCTOR Stop projectescalatie Projectescalatie? ü Grote IT-projecten monden vaak uit in grote mislukkingen. Deadlines en budgeten worden overschreden, zonder dat het beoogde resultaat

Nadere informatie

BLINKLANE Project Doctor

BLINKLANE Project Doctor BLINKLANE Project Doctor Grote IT-projecten monden vaak uit in grote mislukkingen. Deadlines en budgetten worden overschreden, zonder dat het beoogde resultaat bereikt wordt. Dit fenomeen wordt ook wel

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Samen verantwoordelijk voor mens en organisatie Een belangrijk onderwerp binnen organisaties is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zitten midden in

Nadere informatie

Scaled Agile Framework (SAFe) SAFe, veilig of gedurfd?

Scaled Agile Framework (SAFe) SAFe, veilig of gedurfd? Scaled Agile Framework (SAFe) SAFe, veilig of gedurfd? Agile en scrum expert Eelco Rustenburg geeft vijf tips die grote organisaties helpt Agile te worden of zijn door middel van SAFe. Door Eelco Rustenburg

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

SCRUM METHODE.

SCRUM METHODE. SCRUM METHODE www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 WAT IS SCRUM? Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Strategische wendbaarheid

Strategische wendbaarheid Strategische wendbaarheid Academy pitch Wil Janssen Wat speelt er zoal? Samenvoegen omgevingsdiensten professionelere uitvoering Wendbaarheid van partners vergroten sneller kansen pakken Opschalen veranderingen

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Agile Beheer: Mythe of werkelijkheid? Odile Moreau BlinkLane Consulting NIOC 2013 - Arnhem, 5 april 2013

Agile Beheer: Mythe of werkelijkheid? Odile Moreau BlinkLane Consulting NIOC 2013 - Arnhem, 5 april 2013 Agile Beheer: Mythe of werkelijkheid? Odile Moreau BlinkLane Consulting NIOC 2013 - Arnhem, 5 april 2013 Achtergrond 2 Agile methoden zijn al een tijd heel populair geworden Zoals Scrum voor software ontwikkeling

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Uw sprekers: Bert Hedeman: managing director Hedeman Consulting Peter Coesmans: verandermanager/interim manager p2 Managers Ingeborg Bovee-Oudenhoven: senior nutritional

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Business Agility. by Robbin Schuurman & Rosanne Bal

Business Agility. by Robbin Schuurman & Rosanne Bal Business Agility by Robbin Schuurman & Rosanne Bal 2 Inhoudsopgave Introductie 4 Wat is Business Agility? 5 Business Agility 6 Wat levert Business Agility op? 8 Groeipad van Business Agility 10 Conclusie

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

ITIL komt van Mars, Agile van Venus

ITIL komt van Mars, Agile van Venus ITIL komt van Mars, Agile van Venus Frederick Winslow Taylor 2 Scientific Management 3 Werknemers zijn... 4 Denkwerk overlaten aan... 5 Dus Tayloriaans = Standaardisatie van zoveel mogelijk activiteiten

Nadere informatie

Werk slimmer: Innoveer! www.dbr.nl

Werk slimmer: Innoveer! www.dbr.nl Werk slimmer: Innoveer! www.dbr.nl Van klantgericht naar innovatief Inmiddels is het niet genoeg om als organisatie klantgericht te zijn in je processen en producten. De huidige omstandigheden zoals snellere

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance NCD Dag voor Commissarissen en Toezichthouders 16 Maart 2017 NCD Nationale Dag van de Commissarissen & toezichthouders, commissaris en IT, maart

Nadere informatie

Innovatie-management

Innovatie-management De Innovator Stage-Gate Hoe maak je innovatieprocessen beheersbaar? Innovatie-management Stage-Gate De Stage-Gate methode is een onderdeel van het innovatiemanagement; hiermee kunt u het hele innovatieproces

Nadere informatie

100% voor uw onderneming.

100% voor uw onderneming. 100% voor uw onderneming. 100% AGILE, 100% KWALITEIT, 100% BETROUWBAARHEID DAARVOOR STAAT DE AGILE SOFTWARE FACTORY (ASF). MAAK EEN EINDE AAN OVER- SCHREDEN DEADLINES EN HOOG OPLOPENDE PROJECT KOSTEN.

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015 Testen = Monitoren Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Spreker: Ide Koops Datum: 30 April 2015 1 2 Agenda Testrapportages in het verleden Impact nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Lean Startup: voor innovatie in onzekerheid

Lean Startup: voor innovatie in onzekerheid Lean Startupin de zorg Waarom Lean Startup helpt vernieuwen in onzekere tijden Amersfoort 5 april 2016 Lean Startup: voor innovatie in onzekerheid Lean Startup verbetert de innovatie van diensten en producten

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau Factsheet AGILE TRANSITIONERS Mirabeau AGILE TRANSITIONERS Mirabeau Wij helpen u met de implementatie van een agile werkwijze. We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar in een steeds hoger tempo

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership

De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership 11.45: Ontwikkeling Agile bij ING en de veranderende rol van de projectleider bij ING Jan Gastkemper 12:15:

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

HNW start met Leiderschap

HNW start met Leiderschap HNW start met Leiderschap www.credo-consultancy.com Seminar 14 maart 2012 Even voorstellen Credo Consultancy Mens en Organisatie tot bloei brengen Credo Ministries Mens en Maatschappij tot bloei brengen

Nadere informatie

Vacature Project manager

Vacature Project manager C W Vacature Project manager Loop jij warm voor projectmanagement en innovatie? January 2017 Loop jij warm voor Projectmanagement en Innovatie? Wil jij jezelf ontwikkelen binnen een jonge Fintech organisatie

Nadere informatie

Innoveren in een wereld die wendbaarheid vereist

Innoveren in een wereld die wendbaarheid vereist Innoveren in een wereld die wendbaarheid vereist Alleen al op de Nederlandse markt zijn honderden FinTech ondernemingen actief. Zij zijn de uitdagers van de traditionele financiële sector. Of al deze FinTechs

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

outsourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van Viewpoint sourcing

outsourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van Viewpoint sourcing Viewpoint sourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van outsourcing Eind vorig jaar publiceerde Carnegie Mellon University het esourcing Capability Maturity Model (escm) voor klantorganisaties.

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap. Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw

Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap. Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw Innovatief doen Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw In een omgeving die voortdurend verandert, hangt het

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Goed geregeld voor de Rotterdammer!!

Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Stedelijk kader Rotterdamse dienstverlening 2015-2018 (uitwerking van de kaders) naar een volgende fase in onze dienstverlening 1. Onze ambitie De stad Rotterdam staat

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Continu verbeteren Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Coaching Kata Cultuur en gedragsverandering zijn de sleutels tot succesvolle Lean initiatieven

Nadere informatie

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu QUINN-MODEL In onze adviestrajecten en gesprekken met opdrachtgevers maken wij vaak gebruik van het zgn. Quinn-model. Een handig hulpmiddel om samen, met een zo objectief mogelijke blik, naar het bedrijf

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Business Agility. Robbin Schuurman & Rosanne Bal

Business Agility. Robbin Schuurman & Rosanne Bal Business Agility Robbin Schuurman & Rosanne Bal Introductie De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op, klanten worden steeds veeleisender en nieuwe startups

Nadere informatie

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan DEVOPS?! INLEIDING Wat gaan we doen? 18:00 Introductie 19:00 Uitleg open space 19:30 Koffie + start open space 20:30 Wrap-up INLEIDING Even vooraf Samen Duurzaam Innoveren INLEIDING Ik ben Jan Buurman

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Twynstra The Bridge Arun SwamiPersaud asw@t-tb.com 1 Voedings-, genotsmiddelen- en drankenindustrie De voedings-, genotsmiddelen

Nadere informatie

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 Basis elementen team 1. Een collectief doel; 2. Onderlinge afhankelijkheid door verschillende

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie