VAN DE VICE-VOORZITTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE VICE-VOORZITTER"

Transcriptie

1 Son en Breugel 32 ste jaargang no 2 april 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) Kopij voor de Nieuwsbrief van juni 2015 uiterlijk za 16 mei 2015 inzenden aan de redactie, bij voorkeur via Secretariaat : M.Streur, Rietlaan 24, 5691 EP Son, tel website : pvge-sonenbreugel.nl VAN DE VICE-VOORZITTER Na de ALV van 20 febr. jl. staat een nieuw bestuur voor u klaar. Met het mandaat, dat de leden ons nu hebben gegeven, gaan we versterkt met volle kracht vooruit. We gaan als PVGE Son en Breugel e.o. ons focussen op vier punten: De collectieve belangenbehartiging, waarvoor we ook op gemeentelijk niveau participeren in Seniorenraad Son en Breugel, de WMO-adviesraad en in niet-gemeentelijke organisaties, die voor ons van belang zijn. In deze zin wil ik refereren aan de pensioenwet, die net vóór 31 december 2014 door de Eerste Kamer is doorgedrukt, waardoor uitzicht op enige indexatie voor mogelijk de eerste 10 jaar verkeken is. Ook memoreer ik aan de verslechtering m.b.t. de eigen bijdrage in kader AWBZ, waarbij boven een bepaald bedrag in box 3, gerekend wordt met 12% als fictieve inkomsten uit deze box. En dit terwijl de meeste banken 1% rente vergoeden op je spaargeld. Nu het geleidelijk beter gaat met de economie verdient het zaak de scherpste punten van deze bezuinigingen direct terug te draaien, zeker als er ook een lastenverlichting aankomt. Hieraan zullen we samen met andere ouderenorganisaties moeten werken. In de politiek werkt nu eenmaal het getal.

2 De individuele belangenbehartiging, waarop ieder lid persoonlijk bij ons een beroep kan doen. Zeer recent heeft ons nieuwe bestuurslid Josje van de Molengraft in Forum gestaan met de pas opgezette dienst als cliëntondersteuner in het kader van de WMO per 1 januari Maar ook aan andere zaken wil het bestuur gestalte geven, zoals een dienst voor het invullen van belastingformulieren, advies voor degenen die hun financiën in orde willen brengen of houden. M.b.t. dit laatste sprak ik een vrijwilliger, die deze rol in Eindhoven vervult en ik citeer hem: 3 % van de AOW-ers in Eindhoven dreigt in ernstige financiële problemen te komen. Juist als betrokkenen op tijd aan de bel trekken, was zijn ervaring, kan hij het meest betekenen voor deze doelgroep. En het kan ook u overkomen dat door een incident plotseling uw persoonlijke financiële situatie verandert. Maar ook aan andere zaken valt te denken, zoals kleine klussen aan huis of PC-ondersteuning aan huis. Kortom we willen meer aan de weg timmeren. En je hoeft alles niet zelf uit te vinden of te initiëren. Daar waar we ons kunnen aansluiten bij een mooi initiatief van buiten, moeten we dit zeker doen. Ik maak hier melding van het project van eetgroepen van Gerda Ural hier in ons dorp, bedoeld vooral voor senioren die alleen staan. In FORUM van 3 maart heeft een uitgebreid verhaal gestaan en een kort artikel hierover is in deze nieuwsbrief opgenomen. De maandelijks evenementen, die voor alle leden van onze vereniging open staan en waar ook vele wat passievere leden van genieten. Deze evenementen worden georganiseerd door ons bestuurslid Annelies van de Laar en worden steeds vermeld in de agenda van de nieuwsbrief. Voor de leden die geen vervoer hebben willen wij de service gaan bieden, dat hij of zij wordt opgehaald, als hij of zij hierin niet via een bekende kan voorzien. Juist deze evenementen lenen zich om elkaar te ontmoeten en om een gezellige dag te hebben. De activiteiten in clubverband: tenslotte zijn er 22 activiteitenclubs, waar vele actieve leden elkaar in clubverband ontmoeten. Deze clubs draaien geweldig; sommige overwegen zelfs een ledenstop. Daar waar clubs problemen hebben op sterkte te blijven, willen we als bestuur de helpende hand bieden om deze clubs vitaal te laten blijven. Aan de andere kant zijn er in deze clubs veel jongere senioren, die kunnen voorzien in de vacatures in onze vereniging. Aarzel niet om dit kenbaar te 2

3 maken, als u denkt een bijdrage te kunnen leveren. En perfect hoeft u niet te zijn; wij zijn het ook niet. herman hendriks AGENDA Hierin zijn slechts die activiteiten opgenomen die van algemeen belang zijn of behoren tot minder frequente clubbijeenkomsten. Raadpleeg voor deelname aan clubactiviteiten de rubriek clubactiviteiten van deze Nieuwsbrief of bel de desbetreffende contactpersoon. DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 16 april Excursie Philipsmuseum Eindhoven 31 mei Muziekmiddag De Bongerd 11 juni Wandeling dorpskern Oirschot Oirschot 24 juli Dagtocht naar Brussel 6 sept Seizoensopening NB. Nadere gegevens betreffende plaats en tijd van sommige bovenstaande activiteiten volgen in de nieuwsbrieven. Noteer al vast voor u relevante data in uw agenda. Voor hoofdverenigingsactiviteiten zie De Schouw van maart en mei ton bosch NIEUWE LEDEN We kunnen deze keer 3 nieuwe leden verwelkomen : Mw. E.J.G.M. Termeer Mw. P.J. Bosch ( gastlid ) Hr. K. Postma Wij wensen hun toe, dat ze nog lange tijd met veel plezier lid van onze vereniging zullen zijn. ton bosch 3

4 ALGEMEEN Alleen en toch samen eten, zonder te hoeven koken. Een geweldig initiatief van Gerda Ural Gerda Ural, wonende in de Gentiaan te Son en Breugel, is een project gestart om ouderen bij elkaar te brengen om samen in eetgroepen de maaltijd te gebruiken. Haar vader Gerrit Gerritse, lid van de PVGE, doet mee aan dit project. Er blijkt grote behoefte te bestaan bij senioren, die alleen komen te staan. Het restaurant is vaak niet de oplossing, omdat het daar vaak te rumoerig is en een goed gesprek is hierdoor vaak problematisch. En het is vooral veel gezelliger thuis. Gerda wil proberen in elke wijk eetgroepen van maximaal acht personen bij elkaar te brengen, wanneer senioren haar dat kenbaar maken. Zij is ook genegen deze maaltijden te bereiden. Het complete verhaal van Gerda Ural heeft in FORUM van 3 maart jl. gestaan. De PVGE vindt dit zo n mooi initiatief, dat wij ook in deze nieuwsbrief er melding van maken. Ga vooral niet onnodig alleen zitten, als je dat niet wilt. Praat er eens over met anderen en zoek contact met haar. Gerda Ural is voor verdere informatie over dit project te bereiken op: herman hendriks Seniorennieuws in FORUM en DeMooiRooiKrant Zowel in FORUM met als verspreidingsgebied Son en Breugel, alsook in DeMooiRooiKrant met als verspreidingsgebied St. Oedenrode, staan iedere week artikelen, die voor senioren van belang zijn. Lees daarom altijd de rubrieken Senioreninfo en de Agenda in FORUM en voor de leden in St. Oedenrode: Mooi op leeftijd. De PVGE Son en Breugel e.o. levert vaak nieuws hiervoor aan. 4

5 Daarnaast levert ook de Seniorenraad Son en Breugel zijn nieuws aan voor FORUM, vaak gepubliceerd op pagina 4 en een keer per maand op een volle pagina. Speciaal wil ik in dit kader attenderen op de koffieochtend- lezingen van de Seniorenraad Son en Breugel, die elke 4 de vrijdag van de maand in De Boerderij worden georganiseerd, altijd gaande over een op senioren toegesneden onderwerp en van hoge kwaliteit en die altijd in FORUM worden vermeld. Ervaar zelf eens zo n ochtendlezing en maak er ruimte voor in uw agenda. herman hendriks Leren internet bankieren voor senioren in Son en Breugel In samenwerking met de RABO bank Groene Woud Zuid Hoewel vele senioren al jaren elektronisch bankieren is er toch, wel in aantal afnemend, een groep senioren die dit niet machtig is. Nu steeds meer banken hun kantoor sluiten wordt het voor deze laatste groep steeds moeilijker bankzaken te doen. Daarom heeft de RABO-bank het initiatief genomen om te leren bankieren met een tablet of laptop. Elke twee maanden start de RABO-bank deze cursus met een nieuwe groep van ca 8 à 10 personen. Zet deze stap als u tot deze doelgroep behoort, want het is belangrijk om in deze digitale wereld te blijven functioneren. U kunt informatie inwinnen bij en u opgeven via het plaatselijke kantoor van de RABO-bank of telefonisch: , als u hieraan deel wilt nemen. herman hendriks Impressie van de ALV AFDELINGSNIEUWS De zaal was goed gevuld toen de waarnemend voorzitter, Herman Hendriks, op tijd de vergadering opende. Onder de aanwezigen was ook de voorzitter van de PVGE Casper Rosenbaum. Eerst werd er stil gestaan bij de leden die het afgelopen jaar zijn gestorven. De daarop volgende 5

6 agenda werd vlot afgehandeld. De secretaris, Jaap van der Gaag, lichtte aan de hand van een powerpointpresentatie het jaaroverzicht van 2014 toe. Belangenbehartiging blijft een speerpunt van onze vereniging. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk gebied neemt de vereniging deel aan diverse gremia. Een hecht netwerk op alle niveaus. De clubs en de activiteiten en evenementen worden goed bezocht. Onze afdeling bloeit. Leny Broeders, de penningmeester, gaf aan dat het eigen vermogen ondanks de huidige crisis toch was toegenomen tot Jaap van der Gaag als ledenadministrateur lichtte toe, dat het aantal clubs was vermeerderd tot 22. Eind 2014 bedroeg het ledenaantal inclusief 6 nieuwe leden 854. De kascommissie, bij monde van Marijke ter Meulen, was tevreden met de exploitatierekening en de balans en vroeg de leden het bestuur te dechargeren voor het in 2014 gevoerde financiële beheer, wat gebeurde onder luid applaus. Daarna was er een wisseling van bestuursleden. Dit jaar zijn er vier bestuursleden afgetreden. De heren den Uijl, v,d, Hurk, v.d. Gaag en mevrouw van Meulenbroeck. De dames v.d. Molengraft en Streur gaan het bestuur versterken. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Herman Hendriks als waarnemend voorzitter, Leny Broeders als penningmeester, Monique Streur als secretaris, Josje van de Molengraft als belangenbehartiger en Annelies van de Laar als organisator van evenementen en reizen. Het vinden van een voorzitter is prioriteit voor het nieuwe bestuur. Mevrouw v.d. Molengraft introduceerde zich naast belangenbehartiger ook als cliëntondersteuner, een nieuwe functie binnen Son en Breugel voor alle ouderen van onze gemeente. De afgetreden bestuursleden werden door hun opvolgers uitvoerig toegesproken en bedankt voor hun jarenlange toewijding en inzet voor de PVGE Son en Breugel e.o. Ad v.d. Hurk en Nel van Meulenbroeck werden benoemd tot lid van verdienste en kregen de bijbehorende oorkonde met speld. Er kwam nog een oproep van de waarnemend voorzitter om zich op te geven als afgevaardigde van de afdeling PVGE Son en Breugel e.o. voor de VerenigingsRaad, het hoogste orgaan van de PVGE. De afdeling Son en Breugel e.o. heeft n.l. op grond van het aantal leden recht op vier vertegenwoordigers. Naast Herman Hendriks en Josje v.d. Molengraft zijn er nog twee vacatures. Tot slot bedankte Herman Hendriks de voorzitter van de PVGE Casper Rosenbaum voor zijn komst, sloot de vergadering en riep de aanwezigen op voor de traditionele snertmaaltijd. De nazit was heel geanimeerd. Opm. : Het volledig verslag van de ALV 2015 staat op de website. monique streur 6

7 Even voorstellen Mijn naam is Josje van de Molengraft. trotse moeder van David Benach. Sinds juli 2012 woon ik voor de tweede keer in Son en Breugel. Eerder woonde ik hier van 1980 tot en met In de Algemene Ledenvergadering van 20 februari j.l. heeft het bestuur mij voorgedragen als bestuurslid, met collectieve belangenbehartiging als portefeuille. De aanwezige leden hebben mij als zodanig benoemd. Nu ben ik dus officieel uw belangenbehartiger, officieus was ik al een beetje actief vanaf november Ik ben geboren en getogen in Eindhoven. Vervolgens heb ik in diverse plaatsen gewoond, enkele jaren in Bergen op Zoom, terug naar Eindhoven, vervolgens in Terneuzen, terug naar het Brabantse, maar nu naar Son en Breugel. Daarna volgde een periode in Vught, weer terug naar Eindhoven en tenslotte ben ik opnieuw neergestreken in Son en Breugel. Hier hoop ik de rest van mijn leven te kunnen blijven. In Eindhoven, Bergen op Zoom en Terneuzen heb ik gewerkt als lerares Nederlands aan Havo en VWO, eerst aan scholen met leerlingen van 12 tot ca.18 jaar, vanaf 1980 aan volwassenen bij het ROC in Eindhoven. Direct na mijn vervroegd pensioen kreeg ik het verzoek enkele uren per week te komen werken bij Vluchtelingen in de knel in Eindhoven, een organisatie die uitgeprocedeerde asielzoekers opvangt. Hoe heftig, en soms uitzichtloos voor de cliënten dit werk ook was, het is het mooiste en meest verrijkende werk dat ik in mijn leven heb mogen doen. Na mijn pensionering heb ik gewerkt bij VluchtelingenWerk in s-hertogenbosch waar ik vluchtelingen met een verblijfsvergunning die woonruimte in deze stad kregen toegewezen, begeleidde bij hun inburgering. Dat werk heb ik gedaan tot In 2002 begon ik aan de tekenopleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk, België. In 2010 behaalde ik daar de specialisatiegraad in tekenen. Inmiddels heb ik op diverse locaties in Nederland en België geëxposeerd o.a. via Ars Longa in de Sonnerie en De 7

8 Oude Werf in Son en Breugel. Toen twee bestuursleden van de PVGE Son en Breugel e.o. mij kwamen vragen of ik de portefeuille collectieve belangenbehartiging op me wilde nemen, heb ik direct aangegeven dat ik mij hoofdzakelijk zal richten op Wonen, Zorg en Welzijn, m.a.w. de humane aspecten van belangenbehartiging, dus niet zo zeer de belangen voor de pensioenen van de ex-philips werknemers. De PVGE heeft dat deel gedelegeerd aan de FPVG, die voor de pensioenrechten van mensen met een Philips verleden in het hele land opkomt. Mijn eerste concrete stap is, dat ik de opleiding heb gevolgd tot cliëntondersteuner, die namens de ouderenbonden in Brabant door het VBOB (Verenigd Bonden Overleg Brabant) wordt gegeven. Daarover kunt u elders in deze Nieuwsbrief meer lezen. josje van de molemgraft Even voorstellen Mijn naam is Monique Streur Als uw nieuwe secretaris wil ik mij aan u voorstellen. Met recht kan gezegd worden dat ik een laatbloeier ben. Bijna zeventig vind ik dit de mooiste tijd van mijn leven. Mijn plicht van staat voldaan door het krijgen van drie kinderen, die weer 9 kleinkinderen hebben voortgebracht. Bijna twintig jaar heb ik bij een grote Welzijnsinstelling in Eindhoven gewerkt, waar ik diverse functies bekleedde. Sinds mijn pensionering op mijn 65 e breekt er een tijd van grote bloei aan. Geen loonslaaf of opvoeder meer te zijn. Mijn eigen tijd te kunnen indelen. Een voorrecht. Wat maakt het leven bijzonder? Door het met anderen te beleven. Met anderen iets voor elkaar krijgen. PVGE Son en Breugel e.o. in mijn eigen woonplaats,waar ik al sinds 1968 woon, geeft mij die kans om samen met andere ouderenorganisaties in ons dorp er voor te zorgen dat deze fase van ons leven nog altijd zinnig en de moeite waard is. Iedere fase in het leven heeft zijn eigen opgaven. Al 8

9 zijn de beentjes wat stram, de oortjes wat doof, dat hoeft geen belemmering te zijn om toch volop mee te doen aan het sociale leven. De PVGE Son en Breugel e.o. is een leuke vereniging met voor elk wat wils. Reizen, sporten, lezen, bezigheden die iedereen kan doen. Zijn de oogjes niet meer je dat, dan is een voorlezer wat. Gaat het lopen stroef, dan is de rolstoel een uitkomst bij een excursie of uitstapje. Onze technische mannen leren de digibeten omgaan met de computer, een must in dit digitale tijdperk. Jonge ouderen en hoogbejaarden, bestuurders of consumenten met elkaar en voor elkaar bij PVGE Son en Breugel e.o. monique streur Vrijwilligersverzekering Er bestaat een verzekering ter dekking van de risico s die vrijwilligers lopen bij de uitvoering van hun vrijwilligerstaken voor de PVGE. Deze vrijwilligersverzekering wordt voor een groot aantal gemeenten in de regio Zuidoost Brabant, waaronder Son en Breugel, uitgevoerd door het Vrijwilligersnet Nederland. De premie wordt door de gemeente betaald. Een vrijwilliger in de zin van deze verzekering is ieder lid dat namens het bestuur van de organisatie bezig is met de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de organisatie, inclusief de begeleiding van deelnemende leden. Deze vrijwilligers behoeven niet vooraf te zijn 9

10 aangemeld. De mededeling van het bestuur dat iemand op het moment van het ontstaan van schade als vrijwilliger actief was, is voldoende. N.B. De verzekeringen zijn ondergebracht bij diverse verzekeringsmaatschappijen, het Vrijwilligersnet is slechts tussenpersoon. De verzekering bestaat uit de volgende delen: Ongevallenverzekering Deze verzekering voorziet in een schadevergoeding aan een vrijwilliger ( of aan diens nabestaanden in geval van overlijden ) na een ongeval tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk. De personenschade die een vrijwilliger lijdt wordt volledig vergoed, voor zover die niet door een privépolis van betrokkene wordt gedekt. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval. Het verzekerd risico is per geval. Er is geen eigen risico. Er is ook dekking voor de zaakschade aan persoonlijke eigendommen van de vrijwilliger ( waaronder de privéauto, voor zover de schade niet gedekt wordt door de autoverzekering van de vrijwilliger ) na een ongeval. Het hiervoor verzekerde bedrag is = Voor de auto geldt een eigen risico van 250.= per gebeurtenis, voor overige eigendommen is er geen eigen risico. Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid, zowel voor de vrijwilliger als van de vrijwilligers-organisatie voor schade die ontstaat aan zaken van derden en de aansprakelijkheid voor personenschade. Het verzekerd bedrag is = In de polis zijn een aantal uitzonderingen omschreven. Meeverzekerd is de zgn. opzichtschade, dat is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een vrijwilligersorganisatie in gebruik heeft. De verzekerde bedragen zijn voor roerende zaken ,= voor onroerende zaken = 10

11 Let op! Schade aan de eigendommen van de organisatie of van de vrijwilligers zelf, voor zover niet verhaalbaar onder de bovengenoemde ongevallenverzekering, is niet verzekerd. Inzittendenverzekering De inzittendenverzekering geeft een uitkering bij overlijden ( = ) of blijvende invaliditeit ( max = ) van de inzittende van een auto die op het moment van een verkeersongeval in de Benelux of in Duitsland in gebruik is voor vrijwilligerswerk. Deze verzekering dient te worden gezien als een aanvullende verzekering, welke alleen geldt als er niet op een andere manier, bijv. via een door de eigenaar/gebruiker van de auto gesloten inzittendenverzekering, in een risicodekking is voorzien. Schadeverzekering verkeersdeelnemers Deze verzekering geeft recht op vergoeding van schade die vrijwilligers lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk. Het verzekerde risico is =; er is geen eigen risico. Procedure bij schade De vrijwilliger die schade lijdt, dient dit te melden aan het bestuur van de vrijwilligersorganisatie. In ons geval bij de secretaris, of bij diens afwezigheid bij de penningmeester. Het bestuur meldt de schade bij het Vrijwilligersnet via een van de website te downloaden schadeformulier. Voor het goed invullen van de schademelding zal veelal overleg tussen bestuur en vrijwilliger nodig zijn. Als de vrijwilliger zelf een verzekering heeft waaronder vergoeding van de schade kan worden geclaimd dient de schade daar ook te worden aangemeld. Belangrijk! Het bovenstaande heeft betrekking op vrijwilligers. Wie dat zijn is hierboven duidelijk omschreven. Aan onze activiteiten deelnemende leden kunnen op deze verzekeringen geen beroep doen. Zij dienen deze risico s zelf te verzekeren. 11

12 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Voor de volledigheid wordt vermeld dat er ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Die blijft hier buiten beschouwing, deze verzekering heeft alleen betrekking op de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuursleden van de afdeling. Vrijwilligers, dus ook onze clubcoördinatoren, zijn geen bestuurder in de wettelijke zin. Belangrijke gegevens Vrijwilligersnet Nederland Adres: Onze Lieve Vrouwedijk 25, 5581 BN Waalre Telefoon: Website: Bij calamiteiten buiten kantooruren: het bestuur Vrijwillige Cliëntondersteuners WMO voor 50 plussers Sinds de invoering van de nieuwe wet WMO op 1 januari 2015 beoordelen gemeenten verzoeken om hulp, zorg of hulpmiddelen. Dat gebeurt tijdens een onderzoekgesprek, inmiddels bekend als keukentafelgesprek. In de wet is vastgelegd dat de gemeente zorgvuldig onderzoek moet doen naar de hulpvraag en dat iedere hulpvrager zich mag laten assisteren door een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner kan in een voorbereidend gesprek toelichting geven op de regelgeving en de procedure en desgewenst aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeenteconsulent(e). Tijdens dat voorbereidende gesprek kan hij samen met u in alle rust bekijken wat u precies nodig heeft om deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Bij het keukentafelgesprek kan de cliëntondersteuner aanwezig zijn, eventueel samen met een mantelzorger of familielid. De cliëntondersteuner zal de afspraken voor u vastleggen, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u 12

13 niet goed meer weet wat er is afgesproken. De consulent(e) van de gemeente is verplicht een verslag te schrijven, waarin alle afspraken duidelijk worden vastgelegd. U kunt dankzij de aantekeningen van de cliëntondersteuner achteraf controleren of alles in het verslag correct is genoteerd. Dat is belangrijk want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de beslissing van de gemeente, dan kunt bezwaar aantekenen, indien gewenst met steun van de cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner is een vrijwilliger die gratis en onafhankelijk zijn werk doet. Het is raadzaam gebruik te maken van de hulp van een cliëntondersteuner, twee horen immers meer dan één. Bovendien heeft de cliëntondersteuner een opleiding cliëntondersteuning gevolgd, is hij gecertificeerd en verplicht periodiek bijscholing te volgen. Het VBOB (Verenigd Bonden Overleg Brabant), waarin ouderenbonden in Brabant samenwerken (Philips Vereniging Gepensioneerden Eindhoven, Katholieke Bond voor Ouderen in Noord-Brabant, Netwerk Oudere Migranten Brabant en Protestants Christelijke Ouderen Bond) verzorgt de opleiding voor de cliëntondersteuners met steun van de Provincie. Deze opleiding heb ik gevolgd; inmiddels ben ik gecertificeerd als cliëntondersteuner en sta ik graag voor u klaar. U kunt bij uw melding bij het CMD vragen om mijn assistentie of rechtstreeks contact met mij opnemen: Josje van de Molengraft, op dinsdag en donderdag tussen en uur telefonisch bereikbaar via en dagelijks via josje van de molengraft Leden van verdienste. Op de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2015 werden enkele aftredende bestuursleden tot leden van verdienste benoemd vanwege hun belangrijke en grote bijdrage aan het functioneren van de afdeling Son en Breugel. De aftredende secretaris, de heer Jaap van der Gaag werd toegesproken door zijn opvolger, mw. Monique Streur. Zij noemde hem mister PVGE vanwege het feit dat hij bijna 20 jaar zijn krachten heeft gewijd aan de FPVGE, aan de Verenigingsraad van de PVGE en tenslotte aan de PVGEafdeling Son en Breugel. De heer van der Gaag blijft als bestuursmedewerker verbonden aan het bestuur en zal de ledenadministratie blijven beheren. 13

14 De reeds in 2014 afgetreden heer Ad van den Hurk, bestuurslid belangenbehartiging, werd toegesproken door zijn opvolger, mw. Josje van de Molengraft. In een gloedvol betoog somde ze alle belangrijke activiteiten op, die de heer v.d.hurk na zijn pensionering voor de gemeenschap van Son en Breugel had gedaan, waaronder zijn taak als belangenbehartiger van onze afdeling. Hem werd een oorkonde overhandigd en een speldje opgespeld. Ook een oorkonde ging naar mw. Nel van Meulebroeck. Aangezien zij niet aanwezig was zal de oorkonde met speldje thuis overhandigd worden. Allen werden door het bestuur bedankt voor hun inzet. ton bosch EVENEMENTENNIEUWS Liedjes van het hart Muziekmiddag met Liedjes van het hart Zondag 31 mei 2015 in de Bongerd aanvang uur. Mag ik me even voorstellen: Mijn naam is Bertine van den Boom, geboren in een muzikale familie te Beek en Donk en sinds 2001 woonachtig in Son en Breugel. Op jonge 14

15 leeftijd heb ik mijn passie voor het zingen ontdekt in het plaatselijk kinderkerkkoortje. Later heb ik zang-, dans- en toneellessen gevolgd en een verkorte musicalopleiding aan het conservatorium in Tilburg. Jarenlang ben ik lid geweest van Lichtstad Revue Theater. En heb ik in verschillende theatervoorstellingen gespeeld, zoals Echt Eindhoven en de musical Fame, Miss Sherman. Maar ook heb ik meerdere malen mogen zingen met harmonieën in de regio. En natuurlijk onze plaatselijke Harmonie Pro Honore Et Virtute, waar ik dit jaar mee heb mogen werken aan het prachtige Bevrijdingsconcert. Verder zing ik graag bij speciale gelegenheden. Ik ga deze middag voor U verzorgen waar ik een selectie liederen mag vertolken. Ik noem ze liedjes van het hart. U kunt zich aanmelden door vóór 15 mei ,00 over te maken op IBAN : NL 52 RABO t.n.v. PVGE,afd Son onder vermelding van Muziekmiddag. U kunt zich ook opgeven door het bedrag met vermelding van Uw naam en Muziekmiddag in te leveren bij Annelies van de Laar,v.d.Elsenstraat 29 in Breugel. (t.o.de Boerenbond). bertine van den boom / annelies van de laar 15

16 Rondleiding door de historische dorpskern van Oirschot. Donderdag 11 juni Aanvang; uur bij het VVV kantoor te Oirschot. In Oirschot is van alles te ontdekken. En zeker niet alleen voor toeristen, maar ook voor de mensen die het dorp al aardig goed menen te kennen. Van menig opvallend pand wordt een stukje geschiedenis verteld; het meeste van de 2 kerken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en na afloop drinken we gezamenlijk nog een kopje koffie. U kunt zich aanmelden door voor 25 mei ,00 over te maken op IBAN NL52 RABO t.n.v.pvge, afd Son onder vermelding van Oirschot. U kunt zich ook opgeven door het bedrag met vermelding van uw naam en Oirschot in te leveren bij Annelies van de Laar, v.d.elsenstr.29 in Breugel (t.o. Boerenbond) annelies van de laar Vooraankondiging dagreis Brussel Vrijdag 24 Juli Dagreis naar Brussel met speciaal het bezichtigen van het Koninklijk Paleis.En natuurlijk een heerlijk diner op de terugweg. Nadere gegevens in de nieuwsbrief van juni 2015 annelies van de laaar 16

17 CLUBNIEUWS WANDELCLUB 3 Hieronder volgt het wandelschema van de Wandelclub 3 tot juli mrt ThermaeSon Rondje Jufferlaan ThermaeSon 17 mrt Geertrudehoeve t Keske / kanaal Berkenstaete 24 mrt De Smickel Oude Toren Dommeldal De Smickel 31 mrt mvaneijck Oisterwijkse vennen mvan Eijck 7 apr Pasen 14 apr De Kruik Nederw Nuenensbroek De Kruik 21 apr Achelse Kluis Wandeling Heide Achelse Kluis 28 apr Oirschot Wandeling buitengebied Zie info 5 mei Bevrijdingsdag 12 mei Vresselse Hut Vresselsebos Vresselse Hut 19 mei Sittard Toon Hermanswandeling Sittard 26 mei Mariakapel Rondje Mariahout De Pelgrim Mariahout 2 juni Sonnerie Bokt Le Paradi Sonnerie 9 juni Joe Mann Nieuwe Heide Joe Mann 16 juni St.Oedenrode St. Oedenrode Pastorie gemeentehuis 23 juni Vogezenlaan Oude Meer t Boshuys 30 juni Ikea ( ontbijt ) Visvijver Ikea willy janssen Schaakclub En Passant Elke maandagmiddag om uur komen schakers samen in De Boerderij om gezellig eenpartijtje te schaken. Veel van de leden hebben ooit vroeger leren schaken om het daarna vele jaren niet meer te doen. Bij ons hebben ze hun kennis van schaken weer kunnen opfrissen en daardoor vele genoeglijke uurtjes kunnen doorbrengen. 17

18 We zouden het bijzonder leuk vinden als we wat meer deelnemers aan onze schaakmiddagen zouden mogen begroeten. U zult zien hoe snel u de draad weer kunt oppakken van dit boeiende spel. Kom gerust eens langs. Contactpersoon : Pim de Graaf, tel ed van der woude FIETSCLUB Jaarprogramma 2015 Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de winterfietstochten achter de rug. Voor de maanden april t/m december staan de volgende fietstochten, die vanaf april weer om 9.30 uur starten, geprogrammeerd: 15 april: Oirschot (ook een ½ dag is mogelijk) 20 mei: weerszijden van de Maas tussen Venlo en Roermond 17 juni: Gemert en omgeving (ook een ½ dag is mogelijk) 23 t/m 25 juni: zomerfietsdriedaagse in Sneek 15 juli: Liempde en Velderbos (ook ½ dag mogelijk) 19 augustus: Mierlo 16 september: omgeving Heeze / Strabrechtse Heide 21 oktober: Loonse en Drunense Duinen 18 november: Nuenen ( ½ dag) 18 november: jaarlijkse etentje als afsluiting seizoen 16 december: kerstfietstocht naar Joe Mann Nieuw is dit jaar dat de fietstochten, die eerst met de auto naar het startpunt van de fietsroute gaan, door leden zelf in duo s worden voorbereid. Dit betreft de tochten op 20 mei, 16 september en 21 oktober. En deze lijn wil ik graag doortrekken ook voor de andere fietstochten in het seizoen 2016, zodat bijna alle fietstochten door clubleden worden voorbereid. We vertrouwen erop met zijn allen weer een prachtig seizoen te beleven. Verder inlichtingen: clubcoördinator Herman Hendriks, ; e- mail: herman hendriks 18

19 REIS EN CULTUURCLUB Dit is de laatste keer, dat ik de periodieke bijdrage voor de reis- en cultuurclub heb geschreven, omdat ik tijdens de excursie naar R dam op 26 maart jl. het coördinatorschap heb overgedragen aan Christianne Drubbel. Het is een prachtclub met een gouden formule, die gekoesterd mag worden. Uiteraard hoop ik als clublid nog vele prachtige excursies van deze club te beleven. Zowel het team bestaande uit Christianne Drubbel, Frans de Bruin en Herman Simons, alsook de clubleden zelf, geven mij het vertrouwen, dat het met deze club goed zal blijven gaan. Ik meld hier nog twee excursies binnen het tijdvak tot de nieuwsbrief van juni verschijnt: 23 april naar Gouda en 28 mei naar Amsterdam. De clubleden ontvangen op tijd de details hiervan. Verdere inlichtingen voortaan: clubcoördinator: Christianne Drubbel, , herman hendriks Bestuur : Voorzitter vacant Vice-voorzitter/PR&C/Clubs Herman Hendriks, tel Secretaris Monique Streur, tel Penningmeester Leny Broeders, tel bankrekening van de afdeling is NL52RABO t.n.v. PVGE afdeling Son Bestuurslid Evenementen/reizen Annelies van de Laar-van de Nieuwenhuijzen, tel Bestuurslid Belangenbehartiging Josje van de Molengraft tel Bestuursmedewerkers : Individuele sociale contacten Marion van den Elsen-Poodt, tel Ledenadministratie : Jaap van der Gaag, tel Verspreiding Nieuwsbrief : Matty Ribberink-Dekker, tel Redactie Nieuwsbrief / webbeheer : Ton Bosch, tel

20 Clubs Biljartclub De Sonnighe Stoters Theo Meekel, tel , PVGE Biljartclub Ton Bosch, tel ; Bloemenschikclub : Guus de Klerck-van der Hart, tel , Computergebruikersclub : Arnold v.d. Broek (secretaris), tel , Fietsclub : Herman Hendriks, tel , Fitnessclub : Sonja Siekman-Dammeijer,tel , Genealogieclub : Paul Janssen, tel Gymclub Blijven Bewegen : Ludo van Bergen, tel , Jeu de Boulesclub Sieserolle : Kees Uppelschoten, tel Leesclub 1: Coby de Rooij, tel , Leesclub 2 : Karin Gorissen, tel , Leesclub 3 Nell Bosch, tel Leesclub 4 : MarieAnne van Gestel, tel Natuurwandelclub : Fred Cox, tel , e- mail: Nordic walkingclub: Johan van de Laar, tel , Reis- en cultuurclub: Christianne Drubbel, tel , Rikclub: Jacques Smits, tel ; Samen Uit Eten Club : Anneke Uppelschoten, tel , Schaakclub En Passant : Pim de Graaf, Oerallaan 2, tel , Schildersclub : Gerard van de Ven, tel Scootmobielclub : Ria Lammers-Geraerdts, tel , Wandelclub 3 : Corry van der Hamsvoort, tel

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde Van de voorzitter De vakantie is voor velen nog niet helemaal voorbij en u ontvangt alweer de Nieuwsbrief van augustus/september. Vanaf januari is de gemeente Best verantwoordelijk voor de huishoudelijke

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Minder regels voor vrijwilligers

Minder regels voor vrijwilligers Minder regels voor vrijwilligers krant voor gemeenten & vrijwilligersorganisaties een uitgave van Vereniging NOV Minder lokale regels Zo moeilijk is het toch niet? Een vergunning of subsidie aanvragen?

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie