VAN DE VICE-VOORZITTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE VICE-VOORZITTER"

Transcriptie

1 Son en Breugel 32 ste jaargang no 2 april 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) Kopij voor de Nieuwsbrief van juni 2015 uiterlijk za 16 mei 2015 inzenden aan de redactie, bij voorkeur via Secretariaat : M.Streur, Rietlaan 24, 5691 EP Son, tel website : pvge-sonenbreugel.nl VAN DE VICE-VOORZITTER Na de ALV van 20 febr. jl. staat een nieuw bestuur voor u klaar. Met het mandaat, dat de leden ons nu hebben gegeven, gaan we versterkt met volle kracht vooruit. We gaan als PVGE Son en Breugel e.o. ons focussen op vier punten: De collectieve belangenbehartiging, waarvoor we ook op gemeentelijk niveau participeren in Seniorenraad Son en Breugel, de WMO-adviesraad en in niet-gemeentelijke organisaties, die voor ons van belang zijn. In deze zin wil ik refereren aan de pensioenwet, die net vóór 31 december 2014 door de Eerste Kamer is doorgedrukt, waardoor uitzicht op enige indexatie voor mogelijk de eerste 10 jaar verkeken is. Ook memoreer ik aan de verslechtering m.b.t. de eigen bijdrage in kader AWBZ, waarbij boven een bepaald bedrag in box 3, gerekend wordt met 12% als fictieve inkomsten uit deze box. En dit terwijl de meeste banken 1% rente vergoeden op je spaargeld. Nu het geleidelijk beter gaat met de economie verdient het zaak de scherpste punten van deze bezuinigingen direct terug te draaien, zeker als er ook een lastenverlichting aankomt. Hieraan zullen we samen met andere ouderenorganisaties moeten werken. In de politiek werkt nu eenmaal het getal.

2 De individuele belangenbehartiging, waarop ieder lid persoonlijk bij ons een beroep kan doen. Zeer recent heeft ons nieuwe bestuurslid Josje van de Molengraft in Forum gestaan met de pas opgezette dienst als cliëntondersteuner in het kader van de WMO per 1 januari Maar ook aan andere zaken wil het bestuur gestalte geven, zoals een dienst voor het invullen van belastingformulieren, advies voor degenen die hun financiën in orde willen brengen of houden. M.b.t. dit laatste sprak ik een vrijwilliger, die deze rol in Eindhoven vervult en ik citeer hem: 3 % van de AOW-ers in Eindhoven dreigt in ernstige financiële problemen te komen. Juist als betrokkenen op tijd aan de bel trekken, was zijn ervaring, kan hij het meest betekenen voor deze doelgroep. En het kan ook u overkomen dat door een incident plotseling uw persoonlijke financiële situatie verandert. Maar ook aan andere zaken valt te denken, zoals kleine klussen aan huis of PC-ondersteuning aan huis. Kortom we willen meer aan de weg timmeren. En je hoeft alles niet zelf uit te vinden of te initiëren. Daar waar we ons kunnen aansluiten bij een mooi initiatief van buiten, moeten we dit zeker doen. Ik maak hier melding van het project van eetgroepen van Gerda Ural hier in ons dorp, bedoeld vooral voor senioren die alleen staan. In FORUM van 3 maart heeft een uitgebreid verhaal gestaan en een kort artikel hierover is in deze nieuwsbrief opgenomen. De maandelijks evenementen, die voor alle leden van onze vereniging open staan en waar ook vele wat passievere leden van genieten. Deze evenementen worden georganiseerd door ons bestuurslid Annelies van de Laar en worden steeds vermeld in de agenda van de nieuwsbrief. Voor de leden die geen vervoer hebben willen wij de service gaan bieden, dat hij of zij wordt opgehaald, als hij of zij hierin niet via een bekende kan voorzien. Juist deze evenementen lenen zich om elkaar te ontmoeten en om een gezellige dag te hebben. De activiteiten in clubverband: tenslotte zijn er 22 activiteitenclubs, waar vele actieve leden elkaar in clubverband ontmoeten. Deze clubs draaien geweldig; sommige overwegen zelfs een ledenstop. Daar waar clubs problemen hebben op sterkte te blijven, willen we als bestuur de helpende hand bieden om deze clubs vitaal te laten blijven. Aan de andere kant zijn er in deze clubs veel jongere senioren, die kunnen voorzien in de vacatures in onze vereniging. Aarzel niet om dit kenbaar te 2

3 maken, als u denkt een bijdrage te kunnen leveren. En perfect hoeft u niet te zijn; wij zijn het ook niet. herman hendriks AGENDA Hierin zijn slechts die activiteiten opgenomen die van algemeen belang zijn of behoren tot minder frequente clubbijeenkomsten. Raadpleeg voor deelname aan clubactiviteiten de rubriek clubactiviteiten van deze Nieuwsbrief of bel de desbetreffende contactpersoon. DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 16 april Excursie Philipsmuseum Eindhoven 31 mei Muziekmiddag De Bongerd 11 juni Wandeling dorpskern Oirschot Oirschot 24 juli Dagtocht naar Brussel 6 sept Seizoensopening NB. Nadere gegevens betreffende plaats en tijd van sommige bovenstaande activiteiten volgen in de nieuwsbrieven. Noteer al vast voor u relevante data in uw agenda. Voor hoofdverenigingsactiviteiten zie De Schouw van maart en mei ton bosch NIEUWE LEDEN We kunnen deze keer 3 nieuwe leden verwelkomen : Mw. E.J.G.M. Termeer Mw. P.J. Bosch ( gastlid ) Hr. K. Postma Wij wensen hun toe, dat ze nog lange tijd met veel plezier lid van onze vereniging zullen zijn. ton bosch 3

4 ALGEMEEN Alleen en toch samen eten, zonder te hoeven koken. Een geweldig initiatief van Gerda Ural Gerda Ural, wonende in de Gentiaan te Son en Breugel, is een project gestart om ouderen bij elkaar te brengen om samen in eetgroepen de maaltijd te gebruiken. Haar vader Gerrit Gerritse, lid van de PVGE, doet mee aan dit project. Er blijkt grote behoefte te bestaan bij senioren, die alleen komen te staan. Het restaurant is vaak niet de oplossing, omdat het daar vaak te rumoerig is en een goed gesprek is hierdoor vaak problematisch. En het is vooral veel gezelliger thuis. Gerda wil proberen in elke wijk eetgroepen van maximaal acht personen bij elkaar te brengen, wanneer senioren haar dat kenbaar maken. Zij is ook genegen deze maaltijden te bereiden. Het complete verhaal van Gerda Ural heeft in FORUM van 3 maart jl. gestaan. De PVGE vindt dit zo n mooi initiatief, dat wij ook in deze nieuwsbrief er melding van maken. Ga vooral niet onnodig alleen zitten, als je dat niet wilt. Praat er eens over met anderen en zoek contact met haar. Gerda Ural is voor verdere informatie over dit project te bereiken op: herman hendriks Seniorennieuws in FORUM en DeMooiRooiKrant Zowel in FORUM met als verspreidingsgebied Son en Breugel, alsook in DeMooiRooiKrant met als verspreidingsgebied St. Oedenrode, staan iedere week artikelen, die voor senioren van belang zijn. Lees daarom altijd de rubrieken Senioreninfo en de Agenda in FORUM en voor de leden in St. Oedenrode: Mooi op leeftijd. De PVGE Son en Breugel e.o. levert vaak nieuws hiervoor aan. 4

5 Daarnaast levert ook de Seniorenraad Son en Breugel zijn nieuws aan voor FORUM, vaak gepubliceerd op pagina 4 en een keer per maand op een volle pagina. Speciaal wil ik in dit kader attenderen op de koffieochtend- lezingen van de Seniorenraad Son en Breugel, die elke 4 de vrijdag van de maand in De Boerderij worden georganiseerd, altijd gaande over een op senioren toegesneden onderwerp en van hoge kwaliteit en die altijd in FORUM worden vermeld. Ervaar zelf eens zo n ochtendlezing en maak er ruimte voor in uw agenda. herman hendriks Leren internet bankieren voor senioren in Son en Breugel In samenwerking met de RABO bank Groene Woud Zuid Hoewel vele senioren al jaren elektronisch bankieren is er toch, wel in aantal afnemend, een groep senioren die dit niet machtig is. Nu steeds meer banken hun kantoor sluiten wordt het voor deze laatste groep steeds moeilijker bankzaken te doen. Daarom heeft de RABO-bank het initiatief genomen om te leren bankieren met een tablet of laptop. Elke twee maanden start de RABO-bank deze cursus met een nieuwe groep van ca 8 à 10 personen. Zet deze stap als u tot deze doelgroep behoort, want het is belangrijk om in deze digitale wereld te blijven functioneren. U kunt informatie inwinnen bij en u opgeven via het plaatselijke kantoor van de RABO-bank of telefonisch: , als u hieraan deel wilt nemen. herman hendriks Impressie van de ALV AFDELINGSNIEUWS De zaal was goed gevuld toen de waarnemend voorzitter, Herman Hendriks, op tijd de vergadering opende. Onder de aanwezigen was ook de voorzitter van de PVGE Casper Rosenbaum. Eerst werd er stil gestaan bij de leden die het afgelopen jaar zijn gestorven. De daarop volgende 5

6 agenda werd vlot afgehandeld. De secretaris, Jaap van der Gaag, lichtte aan de hand van een powerpointpresentatie het jaaroverzicht van 2014 toe. Belangenbehartiging blijft een speerpunt van onze vereniging. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk gebied neemt de vereniging deel aan diverse gremia. Een hecht netwerk op alle niveaus. De clubs en de activiteiten en evenementen worden goed bezocht. Onze afdeling bloeit. Leny Broeders, de penningmeester, gaf aan dat het eigen vermogen ondanks de huidige crisis toch was toegenomen tot Jaap van der Gaag als ledenadministrateur lichtte toe, dat het aantal clubs was vermeerderd tot 22. Eind 2014 bedroeg het ledenaantal inclusief 6 nieuwe leden 854. De kascommissie, bij monde van Marijke ter Meulen, was tevreden met de exploitatierekening en de balans en vroeg de leden het bestuur te dechargeren voor het in 2014 gevoerde financiële beheer, wat gebeurde onder luid applaus. Daarna was er een wisseling van bestuursleden. Dit jaar zijn er vier bestuursleden afgetreden. De heren den Uijl, v,d, Hurk, v.d. Gaag en mevrouw van Meulenbroeck. De dames v.d. Molengraft en Streur gaan het bestuur versterken. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Herman Hendriks als waarnemend voorzitter, Leny Broeders als penningmeester, Monique Streur als secretaris, Josje van de Molengraft als belangenbehartiger en Annelies van de Laar als organisator van evenementen en reizen. Het vinden van een voorzitter is prioriteit voor het nieuwe bestuur. Mevrouw v.d. Molengraft introduceerde zich naast belangenbehartiger ook als cliëntondersteuner, een nieuwe functie binnen Son en Breugel voor alle ouderen van onze gemeente. De afgetreden bestuursleden werden door hun opvolgers uitvoerig toegesproken en bedankt voor hun jarenlange toewijding en inzet voor de PVGE Son en Breugel e.o. Ad v.d. Hurk en Nel van Meulenbroeck werden benoemd tot lid van verdienste en kregen de bijbehorende oorkonde met speld. Er kwam nog een oproep van de waarnemend voorzitter om zich op te geven als afgevaardigde van de afdeling PVGE Son en Breugel e.o. voor de VerenigingsRaad, het hoogste orgaan van de PVGE. De afdeling Son en Breugel e.o. heeft n.l. op grond van het aantal leden recht op vier vertegenwoordigers. Naast Herman Hendriks en Josje v.d. Molengraft zijn er nog twee vacatures. Tot slot bedankte Herman Hendriks de voorzitter van de PVGE Casper Rosenbaum voor zijn komst, sloot de vergadering en riep de aanwezigen op voor de traditionele snertmaaltijd. De nazit was heel geanimeerd. Opm. : Het volledig verslag van de ALV 2015 staat op de website. monique streur 6

7 Even voorstellen Mijn naam is Josje van de Molengraft. trotse moeder van David Benach. Sinds juli 2012 woon ik voor de tweede keer in Son en Breugel. Eerder woonde ik hier van 1980 tot en met In de Algemene Ledenvergadering van 20 februari j.l. heeft het bestuur mij voorgedragen als bestuurslid, met collectieve belangenbehartiging als portefeuille. De aanwezige leden hebben mij als zodanig benoemd. Nu ben ik dus officieel uw belangenbehartiger, officieus was ik al een beetje actief vanaf november Ik ben geboren en getogen in Eindhoven. Vervolgens heb ik in diverse plaatsen gewoond, enkele jaren in Bergen op Zoom, terug naar Eindhoven, vervolgens in Terneuzen, terug naar het Brabantse, maar nu naar Son en Breugel. Daarna volgde een periode in Vught, weer terug naar Eindhoven en tenslotte ben ik opnieuw neergestreken in Son en Breugel. Hier hoop ik de rest van mijn leven te kunnen blijven. In Eindhoven, Bergen op Zoom en Terneuzen heb ik gewerkt als lerares Nederlands aan Havo en VWO, eerst aan scholen met leerlingen van 12 tot ca.18 jaar, vanaf 1980 aan volwassenen bij het ROC in Eindhoven. Direct na mijn vervroegd pensioen kreeg ik het verzoek enkele uren per week te komen werken bij Vluchtelingen in de knel in Eindhoven, een organisatie die uitgeprocedeerde asielzoekers opvangt. Hoe heftig, en soms uitzichtloos voor de cliënten dit werk ook was, het is het mooiste en meest verrijkende werk dat ik in mijn leven heb mogen doen. Na mijn pensionering heb ik gewerkt bij VluchtelingenWerk in s-hertogenbosch waar ik vluchtelingen met een verblijfsvergunning die woonruimte in deze stad kregen toegewezen, begeleidde bij hun inburgering. Dat werk heb ik gedaan tot In 2002 begon ik aan de tekenopleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk, België. In 2010 behaalde ik daar de specialisatiegraad in tekenen. Inmiddels heb ik op diverse locaties in Nederland en België geëxposeerd o.a. via Ars Longa in de Sonnerie en De 7

8 Oude Werf in Son en Breugel. Toen twee bestuursleden van de PVGE Son en Breugel e.o. mij kwamen vragen of ik de portefeuille collectieve belangenbehartiging op me wilde nemen, heb ik direct aangegeven dat ik mij hoofdzakelijk zal richten op Wonen, Zorg en Welzijn, m.a.w. de humane aspecten van belangenbehartiging, dus niet zo zeer de belangen voor de pensioenen van de ex-philips werknemers. De PVGE heeft dat deel gedelegeerd aan de FPVG, die voor de pensioenrechten van mensen met een Philips verleden in het hele land opkomt. Mijn eerste concrete stap is, dat ik de opleiding heb gevolgd tot cliëntondersteuner, die namens de ouderenbonden in Brabant door het VBOB (Verenigd Bonden Overleg Brabant) wordt gegeven. Daarover kunt u elders in deze Nieuwsbrief meer lezen. josje van de molemgraft Even voorstellen Mijn naam is Monique Streur Als uw nieuwe secretaris wil ik mij aan u voorstellen. Met recht kan gezegd worden dat ik een laatbloeier ben. Bijna zeventig vind ik dit de mooiste tijd van mijn leven. Mijn plicht van staat voldaan door het krijgen van drie kinderen, die weer 9 kleinkinderen hebben voortgebracht. Bijna twintig jaar heb ik bij een grote Welzijnsinstelling in Eindhoven gewerkt, waar ik diverse functies bekleedde. Sinds mijn pensionering op mijn 65 e breekt er een tijd van grote bloei aan. Geen loonslaaf of opvoeder meer te zijn. Mijn eigen tijd te kunnen indelen. Een voorrecht. Wat maakt het leven bijzonder? Door het met anderen te beleven. Met anderen iets voor elkaar krijgen. PVGE Son en Breugel e.o. in mijn eigen woonplaats,waar ik al sinds 1968 woon, geeft mij die kans om samen met andere ouderenorganisaties in ons dorp er voor te zorgen dat deze fase van ons leven nog altijd zinnig en de moeite waard is. Iedere fase in het leven heeft zijn eigen opgaven. Al 8

9 zijn de beentjes wat stram, de oortjes wat doof, dat hoeft geen belemmering te zijn om toch volop mee te doen aan het sociale leven. De PVGE Son en Breugel e.o. is een leuke vereniging met voor elk wat wils. Reizen, sporten, lezen, bezigheden die iedereen kan doen. Zijn de oogjes niet meer je dat, dan is een voorlezer wat. Gaat het lopen stroef, dan is de rolstoel een uitkomst bij een excursie of uitstapje. Onze technische mannen leren de digibeten omgaan met de computer, een must in dit digitale tijdperk. Jonge ouderen en hoogbejaarden, bestuurders of consumenten met elkaar en voor elkaar bij PVGE Son en Breugel e.o. monique streur Vrijwilligersverzekering Er bestaat een verzekering ter dekking van de risico s die vrijwilligers lopen bij de uitvoering van hun vrijwilligerstaken voor de PVGE. Deze vrijwilligersverzekering wordt voor een groot aantal gemeenten in de regio Zuidoost Brabant, waaronder Son en Breugel, uitgevoerd door het Vrijwilligersnet Nederland. De premie wordt door de gemeente betaald. Een vrijwilliger in de zin van deze verzekering is ieder lid dat namens het bestuur van de organisatie bezig is met de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de organisatie, inclusief de begeleiding van deelnemende leden. Deze vrijwilligers behoeven niet vooraf te zijn 9

10 aangemeld. De mededeling van het bestuur dat iemand op het moment van het ontstaan van schade als vrijwilliger actief was, is voldoende. N.B. De verzekeringen zijn ondergebracht bij diverse verzekeringsmaatschappijen, het Vrijwilligersnet is slechts tussenpersoon. De verzekering bestaat uit de volgende delen: Ongevallenverzekering Deze verzekering voorziet in een schadevergoeding aan een vrijwilliger ( of aan diens nabestaanden in geval van overlijden ) na een ongeval tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk. De personenschade die een vrijwilliger lijdt wordt volledig vergoed, voor zover die niet door een privépolis van betrokkene wordt gedekt. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval. Het verzekerd risico is per geval. Er is geen eigen risico. Er is ook dekking voor de zaakschade aan persoonlijke eigendommen van de vrijwilliger ( waaronder de privéauto, voor zover de schade niet gedekt wordt door de autoverzekering van de vrijwilliger ) na een ongeval. Het hiervoor verzekerde bedrag is = Voor de auto geldt een eigen risico van 250.= per gebeurtenis, voor overige eigendommen is er geen eigen risico. Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid, zowel voor de vrijwilliger als van de vrijwilligers-organisatie voor schade die ontstaat aan zaken van derden en de aansprakelijkheid voor personenschade. Het verzekerd bedrag is = In de polis zijn een aantal uitzonderingen omschreven. Meeverzekerd is de zgn. opzichtschade, dat is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een vrijwilligersorganisatie in gebruik heeft. De verzekerde bedragen zijn voor roerende zaken ,= voor onroerende zaken = 10

11 Let op! Schade aan de eigendommen van de organisatie of van de vrijwilligers zelf, voor zover niet verhaalbaar onder de bovengenoemde ongevallenverzekering, is niet verzekerd. Inzittendenverzekering De inzittendenverzekering geeft een uitkering bij overlijden ( = ) of blijvende invaliditeit ( max = ) van de inzittende van een auto die op het moment van een verkeersongeval in de Benelux of in Duitsland in gebruik is voor vrijwilligerswerk. Deze verzekering dient te worden gezien als een aanvullende verzekering, welke alleen geldt als er niet op een andere manier, bijv. via een door de eigenaar/gebruiker van de auto gesloten inzittendenverzekering, in een risicodekking is voorzien. Schadeverzekering verkeersdeelnemers Deze verzekering geeft recht op vergoeding van schade die vrijwilligers lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk. Het verzekerde risico is =; er is geen eigen risico. Procedure bij schade De vrijwilliger die schade lijdt, dient dit te melden aan het bestuur van de vrijwilligersorganisatie. In ons geval bij de secretaris, of bij diens afwezigheid bij de penningmeester. Het bestuur meldt de schade bij het Vrijwilligersnet via een van de website te downloaden schadeformulier. Voor het goed invullen van de schademelding zal veelal overleg tussen bestuur en vrijwilliger nodig zijn. Als de vrijwilliger zelf een verzekering heeft waaronder vergoeding van de schade kan worden geclaimd dient de schade daar ook te worden aangemeld. Belangrijk! Het bovenstaande heeft betrekking op vrijwilligers. Wie dat zijn is hierboven duidelijk omschreven. Aan onze activiteiten deelnemende leden kunnen op deze verzekeringen geen beroep doen. Zij dienen deze risico s zelf te verzekeren. 11

12 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Voor de volledigheid wordt vermeld dat er ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Die blijft hier buiten beschouwing, deze verzekering heeft alleen betrekking op de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuursleden van de afdeling. Vrijwilligers, dus ook onze clubcoördinatoren, zijn geen bestuurder in de wettelijke zin. Belangrijke gegevens Vrijwilligersnet Nederland Adres: Onze Lieve Vrouwedijk 25, 5581 BN Waalre Telefoon: Website: Bij calamiteiten buiten kantooruren: het bestuur Vrijwillige Cliëntondersteuners WMO voor 50 plussers Sinds de invoering van de nieuwe wet WMO op 1 januari 2015 beoordelen gemeenten verzoeken om hulp, zorg of hulpmiddelen. Dat gebeurt tijdens een onderzoekgesprek, inmiddels bekend als keukentafelgesprek. In de wet is vastgelegd dat de gemeente zorgvuldig onderzoek moet doen naar de hulpvraag en dat iedere hulpvrager zich mag laten assisteren door een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner kan in een voorbereidend gesprek toelichting geven op de regelgeving en de procedure en desgewenst aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeenteconsulent(e). Tijdens dat voorbereidende gesprek kan hij samen met u in alle rust bekijken wat u precies nodig heeft om deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Bij het keukentafelgesprek kan de cliëntondersteuner aanwezig zijn, eventueel samen met een mantelzorger of familielid. De cliëntondersteuner zal de afspraken voor u vastleggen, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u 12

13 niet goed meer weet wat er is afgesproken. De consulent(e) van de gemeente is verplicht een verslag te schrijven, waarin alle afspraken duidelijk worden vastgelegd. U kunt dankzij de aantekeningen van de cliëntondersteuner achteraf controleren of alles in het verslag correct is genoteerd. Dat is belangrijk want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de beslissing van de gemeente, dan kunt bezwaar aantekenen, indien gewenst met steun van de cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner is een vrijwilliger die gratis en onafhankelijk zijn werk doet. Het is raadzaam gebruik te maken van de hulp van een cliëntondersteuner, twee horen immers meer dan één. Bovendien heeft de cliëntondersteuner een opleiding cliëntondersteuning gevolgd, is hij gecertificeerd en verplicht periodiek bijscholing te volgen. Het VBOB (Verenigd Bonden Overleg Brabant), waarin ouderenbonden in Brabant samenwerken (Philips Vereniging Gepensioneerden Eindhoven, Katholieke Bond voor Ouderen in Noord-Brabant, Netwerk Oudere Migranten Brabant en Protestants Christelijke Ouderen Bond) verzorgt de opleiding voor de cliëntondersteuners met steun van de Provincie. Deze opleiding heb ik gevolgd; inmiddels ben ik gecertificeerd als cliëntondersteuner en sta ik graag voor u klaar. U kunt bij uw melding bij het CMD vragen om mijn assistentie of rechtstreeks contact met mij opnemen: Josje van de Molengraft, op dinsdag en donderdag tussen en uur telefonisch bereikbaar via en dagelijks via josje van de molengraft Leden van verdienste. Op de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2015 werden enkele aftredende bestuursleden tot leden van verdienste benoemd vanwege hun belangrijke en grote bijdrage aan het functioneren van de afdeling Son en Breugel. De aftredende secretaris, de heer Jaap van der Gaag werd toegesproken door zijn opvolger, mw. Monique Streur. Zij noemde hem mister PVGE vanwege het feit dat hij bijna 20 jaar zijn krachten heeft gewijd aan de FPVGE, aan de Verenigingsraad van de PVGE en tenslotte aan de PVGEafdeling Son en Breugel. De heer van der Gaag blijft als bestuursmedewerker verbonden aan het bestuur en zal de ledenadministratie blijven beheren. 13

14 De reeds in 2014 afgetreden heer Ad van den Hurk, bestuurslid belangenbehartiging, werd toegesproken door zijn opvolger, mw. Josje van de Molengraft. In een gloedvol betoog somde ze alle belangrijke activiteiten op, die de heer v.d.hurk na zijn pensionering voor de gemeenschap van Son en Breugel had gedaan, waaronder zijn taak als belangenbehartiger van onze afdeling. Hem werd een oorkonde overhandigd en een speldje opgespeld. Ook een oorkonde ging naar mw. Nel van Meulebroeck. Aangezien zij niet aanwezig was zal de oorkonde met speldje thuis overhandigd worden. Allen werden door het bestuur bedankt voor hun inzet. ton bosch EVENEMENTENNIEUWS Liedjes van het hart Muziekmiddag met Liedjes van het hart Zondag 31 mei 2015 in de Bongerd aanvang uur. Mag ik me even voorstellen: Mijn naam is Bertine van den Boom, geboren in een muzikale familie te Beek en Donk en sinds 2001 woonachtig in Son en Breugel. Op jonge 14

15 leeftijd heb ik mijn passie voor het zingen ontdekt in het plaatselijk kinderkerkkoortje. Later heb ik zang-, dans- en toneellessen gevolgd en een verkorte musicalopleiding aan het conservatorium in Tilburg. Jarenlang ben ik lid geweest van Lichtstad Revue Theater. En heb ik in verschillende theatervoorstellingen gespeeld, zoals Echt Eindhoven en de musical Fame, Miss Sherman. Maar ook heb ik meerdere malen mogen zingen met harmonieën in de regio. En natuurlijk onze plaatselijke Harmonie Pro Honore Et Virtute, waar ik dit jaar mee heb mogen werken aan het prachtige Bevrijdingsconcert. Verder zing ik graag bij speciale gelegenheden. Ik ga deze middag voor U verzorgen waar ik een selectie liederen mag vertolken. Ik noem ze liedjes van het hart. U kunt zich aanmelden door vóór 15 mei ,00 over te maken op IBAN : NL 52 RABO t.n.v. PVGE,afd Son onder vermelding van Muziekmiddag. U kunt zich ook opgeven door het bedrag met vermelding van Uw naam en Muziekmiddag in te leveren bij Annelies van de Laar,v.d.Elsenstraat 29 in Breugel. (t.o.de Boerenbond). bertine van den boom / annelies van de laar 15

16 Rondleiding door de historische dorpskern van Oirschot. Donderdag 11 juni Aanvang; uur bij het VVV kantoor te Oirschot. In Oirschot is van alles te ontdekken. En zeker niet alleen voor toeristen, maar ook voor de mensen die het dorp al aardig goed menen te kennen. Van menig opvallend pand wordt een stukje geschiedenis verteld; het meeste van de 2 kerken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en na afloop drinken we gezamenlijk nog een kopje koffie. U kunt zich aanmelden door voor 25 mei ,00 over te maken op IBAN NL52 RABO t.n.v.pvge, afd Son onder vermelding van Oirschot. U kunt zich ook opgeven door het bedrag met vermelding van uw naam en Oirschot in te leveren bij Annelies van de Laar, v.d.elsenstr.29 in Breugel (t.o. Boerenbond) annelies van de laar Vooraankondiging dagreis Brussel Vrijdag 24 Juli Dagreis naar Brussel met speciaal het bezichtigen van het Koninklijk Paleis.En natuurlijk een heerlijk diner op de terugweg. Nadere gegevens in de nieuwsbrief van juni 2015 annelies van de laaar 16

17 CLUBNIEUWS WANDELCLUB 3 Hieronder volgt het wandelschema van de Wandelclub 3 tot juli mrt ThermaeSon Rondje Jufferlaan ThermaeSon 17 mrt Geertrudehoeve t Keske / kanaal Berkenstaete 24 mrt De Smickel Oude Toren Dommeldal De Smickel 31 mrt mvaneijck Oisterwijkse vennen mvan Eijck 7 apr Pasen 14 apr De Kruik Nederw Nuenensbroek De Kruik 21 apr Achelse Kluis Wandeling Heide Achelse Kluis 28 apr Oirschot Wandeling buitengebied Zie info 5 mei Bevrijdingsdag 12 mei Vresselse Hut Vresselsebos Vresselse Hut 19 mei Sittard Toon Hermanswandeling Sittard 26 mei Mariakapel Rondje Mariahout De Pelgrim Mariahout 2 juni Sonnerie Bokt Le Paradi Sonnerie 9 juni Joe Mann Nieuwe Heide Joe Mann 16 juni St.Oedenrode St. Oedenrode Pastorie gemeentehuis 23 juni Vogezenlaan Oude Meer t Boshuys 30 juni Ikea ( ontbijt ) Visvijver Ikea willy janssen Schaakclub En Passant Elke maandagmiddag om uur komen schakers samen in De Boerderij om gezellig eenpartijtje te schaken. Veel van de leden hebben ooit vroeger leren schaken om het daarna vele jaren niet meer te doen. Bij ons hebben ze hun kennis van schaken weer kunnen opfrissen en daardoor vele genoeglijke uurtjes kunnen doorbrengen. 17

18 We zouden het bijzonder leuk vinden als we wat meer deelnemers aan onze schaakmiddagen zouden mogen begroeten. U zult zien hoe snel u de draad weer kunt oppakken van dit boeiende spel. Kom gerust eens langs. Contactpersoon : Pim de Graaf, tel ed van der woude FIETSCLUB Jaarprogramma 2015 Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de winterfietstochten achter de rug. Voor de maanden april t/m december staan de volgende fietstochten, die vanaf april weer om 9.30 uur starten, geprogrammeerd: 15 april: Oirschot (ook een ½ dag is mogelijk) 20 mei: weerszijden van de Maas tussen Venlo en Roermond 17 juni: Gemert en omgeving (ook een ½ dag is mogelijk) 23 t/m 25 juni: zomerfietsdriedaagse in Sneek 15 juli: Liempde en Velderbos (ook ½ dag mogelijk) 19 augustus: Mierlo 16 september: omgeving Heeze / Strabrechtse Heide 21 oktober: Loonse en Drunense Duinen 18 november: Nuenen ( ½ dag) 18 november: jaarlijkse etentje als afsluiting seizoen 16 december: kerstfietstocht naar Joe Mann Nieuw is dit jaar dat de fietstochten, die eerst met de auto naar het startpunt van de fietsroute gaan, door leden zelf in duo s worden voorbereid. Dit betreft de tochten op 20 mei, 16 september en 21 oktober. En deze lijn wil ik graag doortrekken ook voor de andere fietstochten in het seizoen 2016, zodat bijna alle fietstochten door clubleden worden voorbereid. We vertrouwen erop met zijn allen weer een prachtig seizoen te beleven. Verder inlichtingen: clubcoördinator Herman Hendriks, ; e- mail: herman hendriks 18

19 REIS EN CULTUURCLUB Dit is de laatste keer, dat ik de periodieke bijdrage voor de reis- en cultuurclub heb geschreven, omdat ik tijdens de excursie naar R dam op 26 maart jl. het coördinatorschap heb overgedragen aan Christianne Drubbel. Het is een prachtclub met een gouden formule, die gekoesterd mag worden. Uiteraard hoop ik als clublid nog vele prachtige excursies van deze club te beleven. Zowel het team bestaande uit Christianne Drubbel, Frans de Bruin en Herman Simons, alsook de clubleden zelf, geven mij het vertrouwen, dat het met deze club goed zal blijven gaan. Ik meld hier nog twee excursies binnen het tijdvak tot de nieuwsbrief van juni verschijnt: 23 april naar Gouda en 28 mei naar Amsterdam. De clubleden ontvangen op tijd de details hiervan. Verdere inlichtingen voortaan: clubcoördinator: Christianne Drubbel, , herman hendriks Bestuur : Voorzitter vacant Vice-voorzitter/PR&C/Clubs Herman Hendriks, tel Secretaris Monique Streur, tel Penningmeester Leny Broeders, tel bankrekening van de afdeling is NL52RABO t.n.v. PVGE afdeling Son Bestuurslid Evenementen/reizen Annelies van de Laar-van de Nieuwenhuijzen, tel Bestuurslid Belangenbehartiging Josje van de Molengraft tel Bestuursmedewerkers : Individuele sociale contacten Marion van den Elsen-Poodt, tel Ledenadministratie : Jaap van der Gaag, tel Verspreiding Nieuwsbrief : Matty Ribberink-Dekker, tel Redactie Nieuwsbrief / webbeheer : Ton Bosch, tel

20 Clubs Biljartclub De Sonnighe Stoters Theo Meekel, tel , PVGE Biljartclub Ton Bosch, tel ; Bloemenschikclub : Guus de Klerck-van der Hart, tel , Computergebruikersclub : Arnold v.d. Broek (secretaris), tel , Fietsclub : Herman Hendriks, tel , Fitnessclub : Sonja Siekman-Dammeijer,tel , Genealogieclub : Paul Janssen, tel Gymclub Blijven Bewegen : Ludo van Bergen, tel , Jeu de Boulesclub Sieserolle : Kees Uppelschoten, tel Leesclub 1: Coby de Rooij, tel , Leesclub 2 : Karin Gorissen, tel , Leesclub 3 Nell Bosch, tel Leesclub 4 : MarieAnne van Gestel, tel Natuurwandelclub : Fred Cox, tel , e- mail: Nordic walkingclub: Johan van de Laar, tel , Reis- en cultuurclub: Christianne Drubbel, tel , Rikclub: Jacques Smits, tel ; Samen Uit Eten Club : Anneke Uppelschoten, tel , Schaakclub En Passant : Pim de Graaf, Oerallaan 2, tel , Schildersclub : Gerard van de Ven, tel Scootmobielclub : Ria Lammers-Geraerdts, tel , Wandelclub 3 : Corry van der Hamsvoort, tel

Vereniging voor senioren Son en Breugel e.o.

Vereniging voor senioren Son en Breugel e.o. Vereniging voor senioren Son en Breugel e.o. JAAROVERZICHT 2014 Algemene Ledenvergadering Op vrijdag 21 februari 2014 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze afdeling plaats in De Bongerd,

Nadere informatie

VAN DE WAARNEMEND VOORZITTER

VAN DE WAARNEMEND VOORZITTER Son en Breugel 31 ste jaargang no 5 nov 2014 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van febr 2015 uiterlijk za 17

Nadere informatie

VAN DE VICE-VOORZITTER

VAN DE VICE-VOORZITTER Son en Breugel 32 ste jaargang no 3 juni 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van augustus 2015 uiterlijk za

Nadere informatie

Vereniging voor senioren Son en Breugel e.o.

Vereniging voor senioren Son en Breugel e.o. Vereniging voor senioren Son en Breugel e.o. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 februari 2015 in De Bongerd te Son en Breugel De Algemene Ledenvergadering wordt bijgewoond door 75 leden

Nadere informatie

VAN DE VICE-VOORZITTER

VAN DE VICE-VOORZITTER Son en Breugel 32 ste jaargang no 5 okt 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van december 2015 uiterlijk za

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

website : pvge-sonenbreugel.nl VAN DE VOORZITTER

website : pvge-sonenbreugel.nl VAN DE VOORZITTER Son en Breugel 31 ste jaargang no 1 febr 2014 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van 12 april 2014 uiterlijk za

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

VAN DE VICE-VOORZITTER

VAN DE VICE-VOORZITTER Son en Breugel 32 ste jaargang no 4 aug 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van oktober 2015 uiterlijk za

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis Vrijwilligerspolis Tussenpersoon Vrijwilligersnet Nederland Postbus 169 5580 AD WAALRE Waalre, 23 december 2016 Vrijwilligerspolis Wijzigingsreden: Afgifte nieuwe polis. Ingangsdatum:

Nadere informatie

website : pvge-sonenbreugel.nl VAN DE VOORZITTER

website : pvge-sonenbreugel.nl VAN DE VOORZITTER Son en Breugel 31 ste jaargang no 2 april 2014 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van 21 juni 2014 uiterlijk za

Nadere informatie

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg.

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg. Secretariaat Afdeling Nuenen Jacob Catsstraat 16 5671VR Nuenen 040-2906744 w.stegeman@onsnet.nl Nieuwsbrief Juli-Aug 2015 Beste leden van onze afdeling Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zitten

Nadere informatie

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB Definitie vrijwilliger Dekkingsgebied Dekking Wettelijke aansprakelijkheid voor privé personen Rechtspersoonverplichting Vrijwilligerspunt Raetsheren van Orden Lippmann Groep

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis 1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN... 5 ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5.

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5. Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3 ALV en AVA 4 DVD Goed Te Doen 5 Oproepen 6 Colofon 7-8 Pagina 2 Beste leden, Op het moment van het schrijven

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Aanleiding Deze avond werd op initiatief van Galant vrijwilligersnetwerk georganiseerd.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

VAN DE VICE-VOORZITTER

VAN DE VICE-VOORZITTER Son en Breugel 32 ste jaargang no 1 febr 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van april 2015 uiterlijk za 14

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 1 Inhoud Artikel Omschrijving Bladzijde 1 De afdeling 2 2 Doel van de afdeling 2 3 Leden van de afdeling 2 4 De algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl )

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Onze Vrijwilligerspolis (Nieuwe Stijl) kent de volgende dekkingen: A. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers B. Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

jaargang 44 - Mededelingenblad 02 - februari 2017

jaargang 44 - Mededelingenblad 02 - februari 2017 jaargang 44 - Mededelingenblad 02 - februari 2017 Een echt heem-huwelijk Op woensdag 28 december waren wij, Ben van Genugten en ik, Tonny Habraken, 50 jaar getrouwd. Op zich geen reden om door te geven,

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Externe Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 8 11 januari 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Mededelingen Koken met en voor de vluchtelingen

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel JAARVERSLAG Juli 2017

Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel JAARVERSLAG Juli 2017 Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel JAARVERSLAG 2016. Juli 2017 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord blz. 2 2. Het begin blz. 3 3. Bestuur blz. 4 4. Platform blz. 6 5. Financieel verslag

Nadere informatie

Nederlandstalige Vereniging Denia. Asociación de Lengua Holandesa de Dénia. Informatiebrochure

Nederlandstalige Vereniging Denia. Asociación de Lengua Holandesa de Dénia. Informatiebrochure Nederlandstalige Vereniging Denia Asociación de Lengua Holandesa de Dénia Informatiebrochure Nederlandstalige Vereniging voor Denia en omstreken Postadres: Apartado 168, 03700 Denia Adres: Partida Marjal

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ)

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) Inhoud In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ (Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD september 2014

INFORMATIEBLAD september 2014 AFDELING ZWOLLE INFORMATIEBLAD september 2014 Van de voorzitter De zomer zit er weer bijna op en dat betekent dat het verenigingsleven weer langzaam op gang komt. De eerste bestuursvergaderingen worden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van V.A.S. De IJsselstreek versie 2A, vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 15 april 2016, wijz.

Huishoudelijk Reglement van V.A.S. De IJsselstreek versie 2A, vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 15 april 2016, wijz. 1V.A.S. De IJSSELSTREEK 1 VERENIGING VOOR AANGEPAST SPORTEN Secretariaat: NL66RABO0363863036 Aangesloten bij: De Beuk 22 Gehandicaptensport Ned. 6941 ZE Didam Ned. Badminton Bond Tel.: 0612023586 NADB

Nadere informatie

Programma. 19:30 Welkom 19:45 Aansprakelijkheid vrijwilligers. 20:15 Pauze

Programma. 19:30 Welkom 19:45 Aansprakelijkheid vrijwilligers. 20:15 Pauze Welkom Programma 19:30 Welkom 19:45 Aansprakelijkheid vrijwilligers 20:15 Pauze 20:30 Aansprakelijkheid bestuurders 21:15 Vragen 21:30 Borrel en napraten 22:00 Einde Praktijk Praktijk Praktijk Dagelijkse

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

de Vrijwilligerspolis

de Vrijwilligerspolis de Vrijwilligerspolis Sinds 1993: Een pakket collectieve verzekeringen voor het vrijwilligerswerk in Nederlandse gemeenten; de Vrijwilligerspolis is het oudste speciale verzekeringenpakket voor vrijwilligerswerk

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

VAN DE VOORZITTER. website : pvge-sonenbreugel.nl

VAN DE VOORZITTER. website : pvge-sonenbreugel.nl Son en Breugel 33 ste jaargang no 5 okt 2016 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van december 2016 uiterlijk zo

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014 INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Versie van: 16-01-2014 Van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray Voor Senioren (vanaf 55 jaar) die een antwoord willen krijgen op de volgende vragen: Wat kan

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 Defensiepolis Pakketvergelijker Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN BP DP Dekking tegen

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?...1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?...1 3 Samenloop met eigen verzekering...2 4 Dekkingsvragen...2

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven Jaargang 5 Nummer 4 Editie oktober 2015 Inleiding (door Martien van der Wielen, wnd. voorzitter) Inhoud Nieuwe uitdaging! OVO

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds INFO bulletin Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds Secretariaat: Ledenadministratie: Rietgors 14, internet: Heelmeesterstraat 32, 3271 XD Mijnsheerenland www.vereniging-dnp.nl 3123 EG Schiedam

Nadere informatie

Het programma 2016/2017

Het programma 2016/2017 Reis- en Cultuurclub Son en Breugel e.o. Het programma 2016/2017 R&C Club, nu het hele jaar actief. De R&C club heeft een tweetal programma s Winterprogramma. Van november tot en met februari. Maandelijks

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Samen actief, samen sterk

Samen actief, samen sterk Samen actief, samen sterk Voor iedereen van 50 en ouder www.pvge.nl De ouderenorganisatie speciaal voor u Een aantal goede redenen om lid te worden Belangenbehartigen op elk niveau Samen sterk Verder is

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie