Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011"

Transcriptie

1 1 Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN Scriptie Ting Yuen Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011

2 THANK Alexander Zeh / Alicia / Amy Suijkerbuijk / Anne-jet Buiten / Antoinette de Jongh / Arian / Arturo Martínez / Ayman / Bart / Bas Leurs / Belinda / Bruce / Carmen / Casper Van Schie / Chris Eleuterio / Christian Yuen / Claudia Van Schendel / Daniel / Dave / Dennis Dong Ling / Eelco / Erik Hagreis / Erik Rave / Ester Weinmann / Eva Ginhoven / Ferenc / Fiona / Gucci Yuen / Hans Kemp / Henk Klerk / Herma Pruijsen / Hidde / Hilit / Hogeschool Rotterdam / Honkey / Ido Schiferli / Igor / Jaap / Jack Gnodde / James M. Boekbinder / Janneke / Jasper Lammertink / JasperB Schelling / Jeroen Hol / Jeroen Kroes / Jessie / Jim Fung / Joel Wijngaarde / Jolanda / Juana / Kevin / Linda Goes / Lukas Pauka / Mama / Maarten Minnes / Manon / Marlu Groen / Martijn van Meel / Martijn / Martin van der Kroon / Michel Chan / Michel Ypma / Nils Vergeer / Nuey San Waldman / Pascal de Vink / Pauline / Peter Lorent / Peter Van Waart / Pieter Jongerius / Pieter Van de Sluis / Reinier Vrolijk / Remco van den Brink / Rice Yuen / Salva / Saskia est / Sjoerd Olislagers / Stefan / Steve Stomp / Teun / Tolam / Tom Brinkkemper / Tommy Cheung / UsMedia / Vincent / W.g. Adolfs / Wouter Niekus / Yu-Hang Korving / Yucci /

3 1. Voorwoord Allereerst gaat mijn dank uit naar Us Media, het bedrijf waar ik kon afstuderen. Ik heb daar een leerzame en goede periode kunnen meemaken. De mensen met wie ik heb mogen samenwerken hebben mij in alle opzichten gesteund bij het schrijven van mijn afstudeerscriptie en het uitvoeren van mij casestudy. Zonder de tijd en de middelen was dit zeker niet gelukt. Ik wil graag mijn stagebegeleider Pieter van der Sluis bedanken voor het continue geven van feedback en zijn creatieve kijk op mijn werk. Ik dank verder alle Us Medianen die ik heb kunnen spreken voor mijn casestudy. Daarnaast wil ik Marlu Groen en Jim Boekinder speciaal bedanken voor de begeleiding, steun en feedback in het begin van mijn afstudeerperiode. Het was fijn om je als begeleider te hebben mogen meegemaakt. Vanuit school wil ik mijn stagebegeleider Hans Kemp bedanken voor met name zijn steun en feedback. Bedankt voor de inspirerende gesprekken, goede ideeën en begrip waar ik behoefte aan had tijdens mijn afstuderen. Ik dank Jack Gnodde van Lemz en Ido Schiferli van GWK voor de tijd en moeite die jullie genomen hadden voor de interviews. Zonder de feedback van jullie als klant zal dit onderzoek niet zijn zoals het is. Het afstuderen ging helaas niet helemaal zoals gepland. De hele planning, het onderzoek zelf, de presentatie waren stuk voor stuk onderdelen waarbij ik tegen problemen aankeek. Ik vond steeds maar weer nieuwe informatie die ik wilde gebruiken en kreeg werkelijk het gevoel dat ik nooit was uitgelezen! Ik wil gewoon iedereen bedanken voor positieve gesprekken, aangeboden informatie en vooral voor het geloof dat ik het kan. Ik raakte hierdoor erg gemotiveerd en dat heeft mij gedurende het gehele traject gesteund. Natuurlijk wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken voor de silent support.

4

5 2. Inhoud 1. Voorwoord 2. Inhoud 3. Inleiding Achtergrond informatie Probleemstelling Onderzoekvraag Doelstelling 4. Wat is agile De watervalmethode De geschiedenis van agile Scrum De rollen in de scrum team 5. Wat is datavisualisatie Data Meetschalen Het proces van de datavisualisatie Datavisualisatie patterns 6. Visuele perceptie Gestalte principes Preattentive variables 7. Interactieve datavisualisatie Interaction patterns 8. Dashboard 9. Afstudeerproject - case study Prototype toegelicht vanuit de agile-theorie Prototype toegelicht vanuit datavisualisatie Prototype toegelicht vanuit visuele perceptie Protoype toegelicht vanuit interactieve datavisualisatie Prototype toegelicht vanuit dashboard Prototype 10. Conclusie Literatuurlijst Bijlage: interview ido schiferli Bijlage: interview jack gnodde

6 Achtergrond informatie 3. Inleiding Het is alweer een paar jaar geleden dat ik het gastcollege innovatief design heb mogen volgen. De spreker, Alexander Zeh, besprak uitvoerig het onderwerp datavisualisatie. Hierbij werd met name ingegaan hoe je daadwerkelijk tot een visualisatie kan komen. De oplossing was volgens Alexander Zeh processing. Processing is een open ontwikkel omgeving die het mogelijk maakt om veel data te kunnen verwerken. Gedurende dezelfde periode volgde ik de module Design This. Hoewel ik van oorsprong als front end developer me meer bezig hou met het ontwerpen van websites, ben ik voor een schoolopdracht me gaan verdiepen in het onderwerp datavisualisatie. Ik ben gaan experimenteren met verschillende software om daadwerkelijk data te kunnen visualiseren. Al snel kwam ik tot de conclusie dat de doelstellingen van de visualisatie en de gebruiker twee hele belangrijke factoren zijn bij het creëren van geslaagde visualisaties. De visualisatie moet een verhaal kunnen overbrengen die de gebruiker ervan in staat stelt om de gebruikte data tot zich te kunnen nemen. Met mijn onderzoek wil ik me verder verdiepen in datavisualisatie en in het bijzonder informatiedesign. Er zijn veel interessante vragen te beantwoorden bij het ontwikkelen van een goede visualisatie. Bijvoorbeeld, welke grafische elementen ondersteunen de visualisatie? Of, wat is het meest duidelijke voor de gebruiker van de visualisatie? Er zijn veel verschillende patronen of best practicus toe te passen om dit te kunnen bereiken. De data waarmee wordt gewerkt is tegelijkertijd leidend voor de gebruikte visualisatie. Us Media is sinds begin 2009 bezig met het invoeren van een agile werkproces. Deze methodiek probeert de risico s op het gebied van software development te verminderen. Door software te ontwikkelen in overzichtelijke periodes, die iteraties worden genoemd, wordt het project middels meerdere meetmomenten gedurende het project geëvalueerd. Dit loopt voorspoedig en het bedrijf merkt dat gaandeweg steeds meer voordeel gehaald wordt uit de structuur die de aanpak biedt voor de interne gang van zaken binnen projecten. Deze afstudeeropdracht onderzoekt hoe het agile werkproces, zoals het is ingevoerd bij Us Media, tijdens de loop van een project kan worden gevisualiseerd om, als middel, de klant op de hoogte te kunnen houden van de voortgang. Probleemstelling De eerder genoemde evaluaties die Us Media toepast om hun Agile werkproces steeds verder te verbeteren, hebben uitgewezen dat haar klanten vaak niet voldoende inzicht hebben in het proces dat Us Media doorloopt. Het blijkt dat terwijl het proces steeds verder wordt verbeterd wat interne processen betreft, klanten achterblijven wat betreft hun begrip van wat er achter de schermen gebeurt. Een visualisatie zou als brug kunnen dienen tussen het Agile werkproces en de klant. Het doel van deze interactieve visualisatie is om de klant op een overzichtelijke wijze inzicht te verschaffen in de voortgang van het proces. De gedacht is dat visualisaties het begrip van een complex proces kunnen bevorderen: het stelt de klant in staat om te begrijpen en volgen wat er gebeurt zonder dat deze al te veel kennis van het werkelijke proces en de theorie erachter hoeft te hebben.

7 Onderzoekvraag Daarmee komen we op de hoofdvraag van dit onderzoek: Hoe kan binnen een Agile werkproces interactieve datavisualisatie worden toegepast om de klant inzicht te geven in de voortgang van een project? Binnen deze vraag kunnen een aantal belangrijke elementen worden geïdentificeerd. Deze elementen zijn Agile; Data visualisatie; en Klanten. Elk van deze elementen verdient individuele aandacht en zal met sub-onderzoeken dieper worden uitgewerkt. Uit dit onderzoek moet naar voren komen op welke manier(en) visualisatie van data inzichtelijk gemaakt kan worden voor de gebruiker. Ik ga in het onderzoek bestaande oplossingen, best practices en patterns analyseren, waaruit moet blijken welke geschikt zijn om tot een passend design te komen. De deelonderzoeken die ik heb uitgevoerd zijn: 1. Wat houdt het Agile proces in, en hoe wordt dit specifiek bij Us Media toegepast? 2. Wat is datavisualisatie, en welke aspecten binnen dit brede vakgebied zijn belangrijk bij het uitwerken van de hoofdvraag? In de loop van het onderzoek naar datavisualisatie heb ik dit onderwerp opgesplitst in een vijftal kleinere onderwerpen, namelijk een onderzoek naar de algemene kenmerken van datavisualisatie; veel gebruikte best practicus ; een onderzoek naar visuele perceptie; interactieve visualisaties en ten slotte dashboards. Het resultaat van dit onderzoek komt tenslotte samen in de case study, waarin ik mijn visualisatie presenteer en toelicht welke keuzes ik heb moeten gemaakt. Ik beschrijf de theorie die achter Agile schuilt evenals de visualisatie die ik heb gebruikt om de praktijk van Us Media in beeld te brengen. Tevens zal ik mijn eigen procesgang en gebruikte technieken bespreken alsmede mijn gemaakte keuzes toelichten. Binnen dit onderzoek zal ik de invalshoeken van beschrijven vanuit het perspectief van de interactie designer en frontend-ontwikkelaar. Uiteindelijk zal ik de hoofdvraag beantwoorden in een Case Study, waarin ik het resultaat van mijn onderzoek koppel aan een beschrijving van het prototype dat ik in een parallel-traject heb ontwikkeld. Doelstelling

8

9 4. Wat is agile In dit hoofdstuk zal ik de theorie bespreken met betrekking tot agile werkmethodes. Hierbij zal ik kort toelichten hoe agile is ontstaan, welke verschillende agile ontwikkelmethodes er bestaan en welke problemen deze methodes proberen op te lossen. De watervalmethode De traditionele watervalmethode is één van de meest gebruikte projectmethodiek bij het ontwikkelen van software. Hierbij kent het project een aantal achtereenvolgende stappen die doorlopen moeten worden. Dit zijn de initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase, (werk)voorbereidingsfase, realisatiefase en beheer- of nazorgfase. Iedere stap heeft zijn randvoorwaarden en criteria. Je kan pas naar de volgende stap indien de vorige fases volledig uitgevoerd en gedocumenteerd zijn. Deze manier van werken zorgt voor concrete mijlpalen zodat iedereen weet wat er opgeleverd moet worden en hoever ze staan binnen het proces. De klant heeft een overzicht van wat van het product verwacht kan worden en dit overzicht biedt zekerheid en geeft vertrouwen. De watervalmethode heeft ook zijn nadelen. Stel, je bent als ontwikkelaar in de realisatiefase aangekomen en bent, wellicht in overleg, met een beter idee gekomen. Bij de watervalmethode is hier weinig ruimte voor om dit door te voeren omdat iedere fase binnen de methode volledig afgerond dient te zijn alvorens naar de volgende fase over te gaan. Een wijziging kan er daartoe tot leiden dat een ontwikkelaar terug moet gaan naar stap 1 en vervolgens alle stappen weer moet doorlopen.de watervalmethode legt veel nadruk op het naslagwerk. Alles van idee tot aan het eindproduct zal volledig gedocumenteerd moeten worden. Hierdoor verlies je als ontwikkelaar veel kostbare tijd. 1 fig. 1 - De fases van de watervalmethode De geschiedenis van agile In 2001 tijdens een bijeenkomst van ontwikkelaars, met ieder een bepaalde expertise binnen de software-industrie, is veel ervaring op het gebied van ontwikkelingenmethodieken samen gekomen om ervaringen met elkaar te delen en erover te discussiëren. Het doel van deze meeting was een alternatief te vinden voor het documentatie gedreven en zwaargewicht software ontwikkelen. Uiteindelijk leidt het tot het Agile Manifesto de kernwaarde van Agile. Agile is een aanpak van software ontwikkeling waarbij vanuit een aantal uitgangspunten (Het Agile Manifesto) een flexibele werkwijze is opgezet. Deze uitgangspunten zijn een belangrijke afwijking van de traditionele manier van werken. 1

10 Het Agile Manifesto stelt het volgende: 1 Individuen en hun interactie gaan boven opgelegde processen Werkende software gaat boven uitgebreide documentatie Samenwerking met de klant gaat boven contractonderhandeling Het kunnen reageren op veranderingen gaat boven het volgen van een vastomlijnd plan

11 Om duidelijk te laten zien waar de agile Manifesto voor staat zijn er 12 principe gedefinieerd 1 : 1. Klanttevredenheid door snelle levering van bruikbare software op een continue basis. 2. Regelmatig aanbod van nieuwe, werkende software. (Eerder per week dan per maand). 3. Voortgang wordt afgemeten aan de hand van werkende software. 4. Wijziging van doelstellingen zijn welkom, zelfs laat in het proces. 5. Nauwe samenwerking op een dagelijkse basis tussen ontwikkelaars en hun belanghebbenden. 6. Direct persoonlijk contact als beste vorm van communicatie. 7. Projecten worden opgezet rondom gemotiveerde individuen, en die moeten vertrouwen krijgen. 8. Voortdurende aandacht aan technische hoogstandjes en goed ontwerp. 9. Eenvoud. 10. Zelf-organiserende teams. 11. Voortdurende aanpassing aan veranderende omstandigheden. 12. Er zijn regelmatig momenten van zelfreflectie als team over hoe men effectiever zou kunnen werken. Hiermee wordt agile vergeleken met traditionele manier van werken. Dat neemt niet weg dat de aspecten van de traditionele manier van werken niet belangrijk zijn. Agile is dus een aanpak die de focus legt op mensenwerk waarbij veelvuldig persoonlijk overleg plaatsvindt. Het tracht ook zo snel mogelijk werkende software aan de klant te tonen in plaats van eerst alles te specificeren. Tevens wordt van de klant verlangd dat hij betrokken is bij het proces, waardoor een project gaandeweg vorm kan krijgen. Vanwege de eigenschappen van agile is de manier van werken tegenwoordig een zeer populaire benadering 2. Dit blijkt ook uit het feit dat bedrijven als Google en Toshiba hiervan gebruik maken. Agile is te zien als een conceptueel raamwerk voor het uitvoeren van software-ontwikkelingsprojecten. Vanuit deze uitgangspunten is een brede keuze aan middelen (tools) beschikbaar die de agile manier van werken kunnen ondersteunen. Us Media heeft gekozen voor een mix van 'kleinere tools' (in tegenstelling tot een veelomvattender concept als Scrum, welke hieronder zal worden toegelicht). Deze tools zijn: 1. Iteratieve ontwikkeling. 2. Userstories, bestaande uit kleine tasks. 3. Deze userstories ingeschat met planning poker, en geprioriteerd volgens moscow. 4. Standups. 5. Kanban bord voor kleine projecten. 2 Deze tools zal ik in dit hoofdstuk verder toelichten.

12 Scrum Scrum methodologie is een agile framework werkmethode bij het realiseren van complexe projecten. Hierbij wordt in plaats van volledig gedetailleerde beschrijvingen van het proces veel meer overgelaten aan de team 3. Scrum is te zien als een Innovative Approach to Getting Work Done 4 ofwel een innovatie manier om dingen voor elkaar te krijgen. De ervaring en expertise van het team staat voorop. Hieronder wordt een visuele weergave van de fases van de scrumproces weergegeven. De product blacklog, sprint backlog, sprint / daily scrum meeting en de potentially shippable product increment. Deze onderwerpen zullen hieronder verder worden toegelicht. Product backlog De eerste fase van het scrumproces de Product Blacklog, het project, bestaat uit een geprioriteerde lijst van alle functionaliteiten en wensen van de producten en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden, ook wel Userstories genoemd. User stories en tasks User stories zijn korte, eenvoudige beschrijvingen van functionaliteiten van een perspectief vanuit de behoefte van een gebruiker. Door de story zo duidelijk en levensecht te beschrijven kan je de user benefits voor ogen zien. Hierdoor wordt ook concreet waarom je een bepaalde feature in het product wilt hebben. Een User story kan ook de klant aan het denken zetten waarom zij eigenlijk een bepaalde feature wilt hebben 5. User stories worden in het begin van het project samen met de team en de klant gemaakt. Verder in dit hoofdstuk zal ik de rollen beschrijven die een rol spelen in scrum. Een user story template kan er zo uit zien: Een story bevat in hoge mate specificatie van verplichtingen en randvoorwaarden. Voor ontwikkelaars moet het genoeg informatie zijn om aan de slag te gaan en om een redelijk inschatting te kunnen maken hoeveel tijd het zal kosten om het op te leveren 6. Vervolgens worden user stories opgesplitst in taken en worden deze verdeelt binnen het team wat eraan werkt. Sprint backlog De items van de sprintbacklog zijn afkomstig van de product blacklog welke hierboven is besproken. Op de sprint backlog worden tevens de prioriteiten van de klant weergegeven. Het team is verantwoordelijk voor de sprint blacklog en bepaalt vervolgens welke functionaliteiten ze kunnen voltooien in de komende oplevering, ook wel sprint genoemd. 6 fig. 2 - De werk proces van scrum Als <type gebruiker> ik wil doelstelling zodat <rede>

13 Tijdens de verplichte dailyscrum meetings worden de teamleden de volgende drie vragen gesteld: 1. Wat is bereikt sinds de vorige bijeenkomst? 2. Wat zijn de werkzaamheden tot aan de volgende bijeenkomst? 3. Welke belemmeringen staan de werkzaamheden in de weg? Sprint Een sprint is een iteratie, een timeboxes, die kan variëren van 2 á 4 weken. Dit is afhankelijk van de grote van het project. Sprint (review) meeting De sprint review wordt aan het einde van iedere sprint gehouden. De klant kan hier zijn feedback geven op het aangeleverde deelproduct. Tijdens deze bijenkomst wordt er onderlegt tussen het team en de klant (de product owner) over wat de werkzaamheden zullen zijn in de komende sprint. Dailyscrum meeting Dagelijks komt het team van ontwikkelaars, op een vast tijdstip, voor bijvoorbeeld 10 á 15 minuten bijeen. Deze korte meeting is bedoeld voor de bespreking van de status van de projecten en het verspreiden van informatie. Hierbij kijkt het team ook of de inschatting van de werkzaamheden voldoende is. Bij de eerste twee vragen wordt het team op de hoogte gebracht over de voortgang. Door de focus te leggen bij de werkzaamheden, moeten teamleden zich tegenover elkaar verantwoorden. Bij de derde vraag worden de risico s en bedreigingen van het project (impediments) besproken die ze direct zouden kunnen oplossen. Denk hierbij aan goedkeuring van een design of content die nog niet is aangeleverd. Als de probleem te groot is moet er een nieuwe user story worden gemaakt. Dit wordt dan weer besproken in de Sprint review meeting. De rollen in de scrum team Het scrum team bestaat uit de Product Owner, Scrum Meester en het team. Product owner De product owner is de klant of meerdere stakeholders. Zij zijn verantwoordelijk voor beheren van de Product Backlog ofwel prioriteit stellen aan de user stories. Daarnaast geven zij aan welke user stories zijn in een volgende sprint opgeleverd moet worden. Scrum master De Scrum Master is verantwoordelijk van het bewaken van het proces. Hij moet er voor zorgen dat het team zich houdt aan de waarde, werkwijze en regels van scrum. Hij begeleid en coach het team hoe ze hoger kwalitatief producten leveren. 7 Scrumteam Het scrum team is verantwoordelijk voor kwalitatieve en tijdige levering van de sprint, die aansluit op de verachtingen van de Product Owner en ScrumMaster. Een scrum team is op optimaal met maximaal 7 personen en minimaal 2. Bij minder dan 5 mensen is er minder interactie en daardoor minder productiviteit. Bij grotere teams zorgt de coördinatie voor een toenemende complexiteit. Een team is zelf organiserend en bestaat uit een mix van verschillende disciplines, zoals designers, interactie designers, programmeurs, testers of user interface ontwerpers. Dit wordt ook wel een cross-functioneel team genoemd, één van de agile principes 8. Er wordt verwacht dat ze vaardigheden delen en de user stories analyseren om bruikbare functionaliteiten op te leveren

14 De rol van klanten in het proces Scrumboard Een scrumboard is het visuele aspect van het proces. Hierbij wordt de planning van de computer vervangen door een agenda op bijvoorbeeld een prikbord. Hier wordt vervolgens iedere user story op een index kaartje/sticknote. (zie bovenstaand figuur). Het bord is ingedeeld in to do, proces en qo en done. De kaartjes hangen aan de linkerkant van het bord. Door deze te verschuiven op het board kan op die manier worden gezien wat de status van een user story is. Op deze manier is de voortgang visueel weer te geven. Us Media heeft voor ieder project een scrumboard staan die overzicht moet geven over de voortgang van een project. De dagelijkse meeting (daily scrum), wordt voor dit bord gehouden. (werkelijke situatie) Wat lastig is, is dat veel klanten van Us Media niet gewend zijn om zich bij een agile werkproces aan te sluiten. Deze klanten, meestal reclamebureaus, hebben hun eigen creatieve proces waarbij ze gewend zijn aan een hele andere organisatie. Oppervlakkig gezien sluit een agile proces erg goed aan bij het creatieve proces van reclamebureaus. Zij hebben immers ook een proces dat gericht is op mensen en de samenwerking, waarin koersveranderingen op het chaotische af plaatsvinden en het resultaat boven alles telt. Toch blijkt het op een aantal punten te wringen en is Us Media teleurgesteld in de mate van betrokkenheid van klantzijde waar het op kan rekenen tijdens de ontwikkeling van een project. Daarmee wordt een belangrijke succesfactor van het proces (samenwerking) ondermijnd. Door te praten met projectmanagers en creatievelingen van reclamebureaus heb ik onderzocht wat hier de oorzaak van was. Het bleek dat het tekort aan betrokkenheid niet te wijten is aan onwelwillendheid: De klant bleek simpelweg geen connectie te kunnen maken met een proces dat zich kenmerkt met termen als user stories, tasks, planning en iteratie meetings. Daarmee lijkt het agile proces een afstotende werking te hebben op de creatievelingen, terwijl je kan zeggen dat al deze elementen juist ontworpen zijn om aan te sluiten bij de praktijk van een creatief bureau.

15 De rol van de opdrachtgever Binnen een agile werkmethodiek wordt er van de opdrachtgever meer gevraagd dan alleen het opvolgen van de taken 9. De taken van de klant binnen een designproces De taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever binnen een proces De opdrachtgever zal altijd aanspreekbaar moeten zijn wanneer er problemen zich voordoen. Neem tijdig beslissingen om de voortgang te waarborgen. Lever de noodzakelijke menskracht, materialen en/of financiële middelen voor het project. De Taken van de klant binnen scrum en us media.er is hier sprake van een gewenste ideale situatie waarbij de klant binnen de Us Media de taak heeft als product owner. Tijdens het proces zal de klant aan moeten geven welke user stories hij belangrijker vind en welke minder10. De product owner beslist welke eerst in de iteratie moet worden uitgevoerd. Er wordt ook gevraagd om wekelijks een meeting bij te komen wonen. Tijdens deze meetings worden de opgeleverde producten geëvalueerd door de opdrachtgever. Door zo n persoonlijke benadering wilt Us Media een betere verhouding met de klant onderhouden. fig. 3- Waypoint van Us Media Waypoint Us Media heeft zelf een interne "web-based tool" ontwikkeld: Waypoint. Met deze tool is het mogelijk om projecten goed te administreren. Hierbij worden gebruikers in staat gesteld om informatie over een project zoals, inschattingen, user stories, iteraties, de voortgang, besteed aantal uren of nog uit te voeren taken snel en overzichtelijk weer te geven en bij te houden. De tool is bedoeld voor developers en managers binnen Us Media, en is als zodanig krachtig als hulpmiddel om projecten te managen. Er is echter op dit moment geen manier om de voor hen relevante informatie op een goede manier aan de klant aan te bieden. Conclusies In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd om te laten zien wat Agile softwareontwikkeling inhoudt, en hoe het verschilt van een andere methode als de watervalmethode. Heel kort samengevat: Agile is een benadering die werkt met korte iteraties waarin wordt gewerkt in nauwe samenwerking met de klant, waarbij diverse hulpmiddelen en tools het geheel moeten stroomlijnen. Tevens heb ik besproken hoe Us Media specifiek omgaat met Agile. Voor dit onderzoek is ook belangrijk te weten dat Us Media gebruik maakt van een zelf ontwikkelde tool: Waypoint, waarmee voor de interne administratie de voortgang van projecten nauwgezet wordt bijgehouden Voor het onderzoek is nu duidelijk geworden hoe het onderwerp (het Agile proces) werkt. Ik weet nu wat ik ga visualiseren; de volgende vraag is hoe.

16

17 fig. 4- Charles Joseph Minard s - illustration of Napoleon s Russian campaign of Wat is datavisualisatie Hierboven zie je een visualisatie van Charles Joseph Minard waarmee hij de val van Napoleons leger illustreert die een poging deed om Moskou te veroveren terug in het jaar De visualisatie geeft verschillende data weer die het verhaal verteld over de situatie vanaf het begin tot aan de terugkomst in Polen. Er is hier gebruik gemaakt van een eenvoudige geografische kaart. Op deze kaart zien we de route die het leger moest af leggen vanaf de Russische grens tot aan Moskou. De dikte van de lijnen geeft de omvang van het leger weer. Onderin worden de weeromstandigheden weer gegeven die het leger moest weerstaan tijdens de barre tocht. Minard heeft op een krachtig manier zestal variabelen vertaalt naar een grafische representatie; de omvang van het leger, de locatie op een twee dimensionale plaat, de richting van het leger, de temperatuur en datums. De oorzaak van de val was niet door de vijand maar door het extreme winterse weer. De beroemde en veelbesproken plaat van Minard (Tufte noemde het een van de beste visualisaties aller tijden) geeft een goed beeld van de kracht van datavisualisatie. In dit hoofdstuk zal ik algemene achtergrond bieden over het vakgebied van datavisualisatie en enkele belangrijke begrippen introduceren bij het proces dat komt kijken bij datavisualisatie. Definitie van datavisualisatie Datavisualisatie is te definiëren als kwantitatieve data die visueel weergeven wordt in één of meerdere datasets. Door te communiceren met visuele elementen wordt de data hierdoor helder en begrijpelijk. Data graphics visually display measured quantities by means of the combined use of points, lines, a coordinate system, numbers, symbols, words, shading and color 11. Met datavisualisatie wordt er gebruik gemaakt van een grote hoeveel data die zich vertaalt naar een grafische oplossing. Het creëren van een visualisatie is meer dan alleen het tonen van data in een tabel. Datavisualisatie zal een boodschap moeten over brengen op een snelle en effectieve manier. De visualisatie moet ervoor zorgen dat de gebruiker de data gemakkelijk tot zich neemt en de onderliggende boodschap begrijpt. 11 Tufte, E., The Visual Display of Quantitive Information (2001), blz.24

18 Kenmerken van goede datavisualisatie De data daadwerkelijk tonen; Voorkomen dat data vervormd wordt weergegeven of geïnterpreteerd; Een grote hoeveelheid cijfers op een beperkt oppervlak weergeven; Een coherent geheel maken van de omvangrijke set data; Het oog uitnodigen om de verschillende brokken data met elkaar te vergelijken; De data op verschillende niveaus onthullen, van een breed overzicht tot in het kleinste detail; Een duidelijk doel dienen: beschrijving, exploratie, tabuleren of decoratie; 1 Nauw verweven zijn met de statistische en verbale beschrijvingen van de data set. In het voorbeeld van Minard zien we dit terugkomen: het toont verschillende data-eenheden (positie, richting, temperatuur, omvang van een leger, tijd, geografie). Tegelijkertijd is het tot de essentie teruggebracht, waardoor het de gebruiker (lezer) in staat stelt om de samenhang te ontdekken. Het is ook mogelijk om er op verschillende manieren naar te kijken. Je zou bijvoorbeeld alleen op de gevolgde route kunnen letten of op de omvang van het leger op de verschillende plekken die het bezocht. De volgende vragen kunnen hierbij helpen: Wat is de data? Wat is de relatie tussen de verschillende waardes? Hoe kan je data visualiseren naar een visuele perceptie? Hoe kan de gebruiker interacteren met de data? fig. 5- process design process Hoe visualiseer je data? Je kan een set data op verschillende manieren visualiseren. De ene manier is effectiever dan de andere. Natuurlijk hangt het vooral af van het te visualiseren onderwerp. Het is aan de ontwerper de taak om een zo effectief mogelijk de visualisatie te creëren. Voordat hiermee kan worden egonnen zal de ontwerpen eerst de data moeten analyseren en begrijpen. Naast de data zelf zal er ook rekening gehouden moeten worden met de context, de gebruiker en de doelstelling van de datavisualisatie. Wanneer gekeken wordt naar de uiteindelijke doelstelling van de datavisualisatie moet gekeken worden naar wat je de gebruikers wilt laten zien. In het volgende paragrafen zal ik data bespreken alvorens in te gaan op datavisualisatie.

19 Data Allereerst zal ik beginnen met het omschrijven van het begrip data. Data is een verzameling van kwalitatieve en of kwantitatieve variabelen of een set van variabelen. Data op zich heeft weinig waarde. Data is ruw en is pas waardevol zodra er informatie van gemaakt kan worden 12. Hier is het aan de ontwerper de taak om van de ruwe data te vertalen naar informatie die voor de gebruiker bruikbaar is. Voordat hiermee kan worden begonnen moet eerst de data worden geanalyseerd. Data bestaat uit twee vormen, namelijk kwalitatieve data en kwantitatieve data. Kwalitatieve data beschrijft een gegeven die is waar te nemen maar die niet exact kan worden gemeten. Het beschrijft een eigenschap van een gegeven. Hier kan bijvoorbeeld bij een kop koffie worden gedacht aan: sterke geur aroma, een schuimige uitstraling of een sterke smaak. Kwantitatieve data beschrijft gegevens die daadwerkelijk gemeten kunnen worden. Met dezelfde kop koffie moet hier gedacht worden aan het gewicht, de serveertijd of de prijs 13. Meetschalen Wanneer we kijken naar deze kwalitatieve en kwantitatieve data, zijn er vier soorten meetschalen voor data: nominale, ordinale, interval en ratio. De niveaus van de meetschalen zijn geordend op toenemende mate van complexiteit en ieder volgend niveau bevat de eerder eigenschappen zoals hieronder zal worden besproken. Nominale schaal Data wordt gemeten en krijgt een naam of label. De data heeft een eigen waarde ofwel een identiteit. Met een identiteit is het mogelijk om gelijksoortige data afzonderlijk van de overige data waar te kunnen nemen. Een voorbeeld hiervan is: geslacht (man/vrouw). Ordinale schaal Bij metingen van ordinale schaal wordt de data gemeten op orde. Hierbij is het mogelijk om de data te rangschikken in een eenduidige volgorde. De ordening heeft een betekenis, maar de volgorde zegt niets over het verschil tussen de symbolen. Bijvoorbeeld bij een enquête: eens/neutraal/oneens. Intervalschaal De intervalschaal wordt vaak gebruikt om afstand of tijd te meten. Het is hierbij mogelijk om het rekenkundige verschil tussen twee punten data te bepalen. Binnen deze meetschaal is het verschil van belang. Denk hier bijvoorbeeld aan het meten van de buitentemperatuur gedurende een lange periode in de winter. Ratioschaal De rationale schaal is gebaseerd op verhoudingen. Hierbij is het mogelijk om de verhouding tussen twee waarnemingen in de data set in te schatten. Denk hierbij aan het meten van lichaamsgewicht over een periode

20 Het proces van de datavisualisatie Datavisualisatie bestaat uit een proces dat doorlopen moet worden alvorens wordt gekomen tot een daadwerkelijke visualisatie van de data. Dit kan op verschillende manieren. Fry beschrijft in "Visualizing Data"15 een in zeven stappen te doorlopen proces om data te visualiseren. Deze worden hieronder besproken. Naast deze stappen zal ook rekening gehouden moeten worden met andere vakgebieden die bijdragen aan de visualisatie. Hierbij moet gedacht worden aan statistieken, datamining, grafisch design en informatie visualisatie. Gezien de aard van de eerste 4 stappen van ben fry zullen deze niet uitgebreid besproken worden in dit onderzoek. fig. 6- Data visualisatie proces van ben fry De stappen die Fry doorloopt zijn als volgt de daadwerkelijke data die verwerkt gaat worden tot een visualisatie. Aquire - Dit is het verkrijgen van Parse - Dit is het ordenen van de data en indien mogelijk indelen in categorieën. Filter - Dit is het verwijderen van de overbodige data. Mine - Aan de overgebleven data dient bij deze stap een betekenis te worden gegeven. Represent - De beschikbare data die gebruikt gaat worden in de visualisatie dient middels een simpele visualisatie te worden weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld, indien de data het toelaat, met een staafdiagram. Refine - De simpele visualisatie die in de vorige stap werd gecreëerd moet bewerkt worden. Het dient te worden verfijnd om het geheel visueel aantrekkelijker te maken. Interact - Dit is het toevoegen van methodes zodat interactie kan plaatsvinden om de weergegeven data in de visualisatie aan te kunnen passen. Bij het creëren van visualisaties is het stappenplan van Fry niet altijd geheel of in bovenstaande volgorde te doorlopen. De besproken stappen dienen als leidraad of als checklist ter ondersteuning van de creatie van data visualisatie Fry, B., Visualizing Data (2007), h.1 16

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden

SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden Tanja Enninga Menno Manschot Christa van Gessel Jens Gijbels Remko van der Lugt Froukje Sleeswijk

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Whitepaper Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door...

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door... f#ck mobile 1 Design content first and device second. Afstudeerscriptie Jos Bezemer Tweede editie Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

De Menselijke Maat in de IT

De Menselijke Maat in de IT De Menselijke Maat in de IT Wetenschappelijk pionierswerk in het achterhalen en toepasbaar maken van de aandachtsgebieden van de menselijke maat in de IT. Michiel Rutteman Afstudeernummer: 37 IK Afstudeerhoogleraar:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker Rich Insights! context mapping in de praktijk editor Sanne Kistemaker met bijdragen van Pieter Jan Stappers Froukje Sleeswijk Visser Neele Kistemaker Aafke Kauffman Annet Hennink Marius Woldberg Anouk

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie