Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?"

Transcriptie

1 Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 1. De klant is koning? 2. Het traditioneel ontwikkelmodel is niet meer van deze tijd 3. Agile samenwerking tussen ontwikkelpartij en klant 4. Agile heeft verwachtingen van ontwikkelteam en klant 5. Agile: een projectvoorbeeld Samenvatting: Agile levert!

4 Inleiding Agile projects succeed three times as often as Waterfall projects., The Standish Group Maatwerk software levert wat standaardpakketten niet bieden Hoe uitgebreid een aangekocht software pakket ook is, geen enkel pakket biedt precies dat wat een bedrijf nodig heeft; Het schaap met 5 poten bestaat niet! Om het functioneel gat op te vullen, en een standaard pakket beter aan te laten sluiten op de bedrijfsprocessen, kiezen bedrijven voor aanvullende `maatwerk software oplossingen. Dergelijke projecten worden veelal uitbesteed aan gespecialiseerde leveranciers van maatwerk software. De verwachting van het bedrijf, als klant, is vervolgens dat de leverancier middels analyse en interactie het te leveren maatwerk afstemt op de wensen van de klant. Een typisch en traditioneel model waarbinnen een maatwerk oplossing ontwikkelt wordt bestaat, kort door de bocht, uit de volgende 3 fasen en wordt ook wel het waterval model genoemd. 1) Een analyse fase; Binnen de analyse fase wordt bepaald wat de wensen/eisen zijn van de klant (e.g., management, medewerkers) voor de maatwerk oplossing en hoe de oplossing het proces completeert. Als eindproduct wordt heel typisch een wensen/ eisen document opgeleverd wat als input gebruikt wordt voor de volgende fase. 2) Een ontwikkel fase; Op basis van het wensen/eisen document wordt een ontwikkel project gestart. Het bevat ook de inschatting van kosten/baten, kwaliteit vereisten, doorlooptijd e.d. Op basis van de project documentatie wordt vervolgens richting klant en ontwikkel bedrijf regelmatig gerapporteerd over de ontwikkelingsvoortgang en consequenties. 3) Een oplever fase. Wanneer de ontwikkelfase voltooid is en het product voldoet aan het wensen/eisen document start de oplever fase waarin het product uitgerold wordt bij de klant. Een dergelijk traject schijnt op het eerste gezicht heel rationeel en effectief te zijn en precies dat op te leveren wat een klant verwacht. Iedereen tevreden dus? Aan het eind van een ontwikkeltraject precies opleveren wat de klant wil is, bizar genoeg, niet precies wat de klant wil. De praktijk is dat gedurende het ontwikkeltraject de wensen en eisen van de klant veranderen. Binnen het traditionele ontwikkelmodel is er beperkte ruimte voor deze veranderingen. Elke verandering heeft consequenties (e.g., financieel, doorlooptijd) en deze worden zo goed als mogelijk ingeschat. Een inschatting is echter niet meer dan dat: een inschatting. Aan het eind van het project komen zowel klant als leverancier pas achter de daadwerkelijke impact van veranderingen met alle gevolgen van dien. Doelstelling Zowel klant als leverancier is op zoek naar manieren om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Voor beide partijen is het belangrijk dat de methode i) controle oplevert en ii) producten oplevert die voldoen aan de (uiteindelijke) wensen van de klant. Hoe kunnen, naar tevredenheid van zowel klant als bedrijf, maatwerkoplossingen gemaakt worden? En wat wordt dan verwacht van klant en bedrijf?

5 1. De klant is koning? Leveranciers adverteren scherp en hard met hoe zij de klant tot dienst kunnen zijn en bijgevolg vallen de leveranciers over elkaar heen met aanbiedingen. De klant hoeft maar aan te geven wat ze wil. De ene leverancier kan de oplossing nog sneller, beter, foutlozer en goedkoper aanbieden dan de ander. De klant is koning! 55 procent 1,2, van de klanten in Nederland geeft echter aan dat een leverancier `niet altijd haar uiterste best doet om klanten te helpen haar problematiek op te lossen. Dat wat leveranciers zien als `wat de klant wil is niet `wat de klant wil Begrijpt de leverancier ten volle de problematiek van de klant? Alhoewel kosten en tijd besparing zeker aspecten zijn die een klant meeneemt in haar beslissing wie de opdracht te gunnen is betrokkenheid bij het tot stand komen van de oplossing ook zeker belangrijk, alhoewel dit inzicht nooit direct door klanten uitgesproken wordt. Een klant die proactief `in the loop gehouden wordt heeft een beter gevoel over en invloed op de voortgang van een project en voelt zich geruster bij het uiteindelijke resultaat van het project. HR- afdelingen in de zorg ontevreden Software niet gebruiksvriendelijk Interfaces met andere systemen Veel bugs bij oplevering Onvolledige ondersteuning na implementatie Doet het product wat de klant wil? Ook bij oplevering? Tijdens de analyse fase bepaalt het bedrijf welke wensen en eisen er voor een product bestaan. Aan de hand van deze wensen en eisen ontwikkelt het bedrijf het product. Aan het eind van het ontwikkeltraject levert het bedrijf het product op en gaat er daarmee vanuit dat de wensen en eisen van de klant ingewilligd zijn. Echter is dat in veel gevallen niet zo. Ook de klant ontwikkelt zich gedurende het ontwikkeltraject De wensen en eisen van de klant wijzigen in veel gevallen. Vaak komen veel wensen en eisen zelfs pas bovendrijven als de klant met het uiteindelijk opgeleverde product gaat werken. Het traditionele ontwikkel model biedt dus een gebrekkige interactie gedurende de ontwikkeling. De strikte ontwikkeling op het starre wensen/ eisen document en daaraan gerelateerde testen leveren niet dat wat door de (ontwikkelende) klant gewenst is. Problemen rondom pakketten in de zorg Bij selectie: Tegenstrijdige belangen tussen afdelingen Moeilijk te becijferen baten Beperkte financiële middelen. Bij aanschaf: Vrees voor een langdurig implementatietraject `Gebrekkig intern projectmanagement. Bij invoering: Cultuur van eigen organisatie zorgt voor weerstand Onwil om werkprocessen aan te passen. Service heeft toegevoegde waarde! Na oplevering van het product is de taak van de leverancier volbracht. De klant betaalt de factuur en iedereen leeft nog lang en gelukkig. Toch?! Neen! Zelfs al is een klant tevreden over het opgeleverde resultaat, dat betekent nog niet automatisch dat de klant ook al weet hoe het resultaat te benutten. De klant heeft behoefte aan service! 1 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012, 2 Koning klant is fabeltje,

6 2. Het traditioneel ontwikkelmodel is niet meer van deze tijd In een traditioneel, zogenaamd waterval, ontwikkelproject wordt voortgang gezien als een gestage, afdalende flow door 7 verschillende project fases, als in een waterval. 1) Analyse 2) Ontwerp 3) Ontwikkeling 4) Integratie 5) Testen/Debugging 6) Productie/Installatie 7) Beheer Idealiter wordt iedere volgende fase pas gestart worden wanneer de voorgaande fase, succesvol, afgesloten is. Het ontwikkelmodel komt van origine uit de fabrieks- en bouwwereld waarin het kostbaar is om veranderingen door te voeren op een eenmaal vervaardigde producten. Binnen software ontwikkeling is dit model eenvoudigweg overgenomen omdat er bij de opkomst van software ontwikkeling geen ander model bestond. Nadruk op, op voorhand, goede documentatie Het idee achter het waterval model is dat het loont om in een vroeg stadium uitdagingen te identificeren (e.g., middels de analyse) en af te handelen (i.e., middels het ontwerp). Het is eenvoudiger om een twijfelachtig ontwerp voor de ontwikkelfase te optimaliseren dan, op basis van het twijfelachtig design, componenten te ontwikkelen en deze niet blijken samen te werken. Achteraf deze componenten aanpassen aan een nieuw design is kostbaar en in veel gevallen zelfs onmogelijk. Het afhandelen van uitdagingen in een vroeg stadium bespaart dus kosten, tijd, en effort. Een dergelijk model verwacht dat alle keuzes en beslissingen perfect gedocumenteerd worden. Dientengevolge reduceert een bedrijf ook het risico op kennis verlies, door bijvoorbeeld ontwikkelteam veranderingen. De kwaliteiten van het waterval model zijn tevens haar zwakke punten Hoe eenvoudig is het om perfecte documentatie op te leveren? Klanten kunnen in veel gevallen niet, op voorhand, inschatten waaraan een product uiteindelijk moet voldoen. Die inschatting kan de klant vaak pas maken wanneer het eerste prototype opgeleverd wordt. Zonder prototype hebben de wensen/eisen van de klant vaak een ad-hoc aard. Dit stelt de analist voor de onmogelijke opgave om alle mogelijke scenario s te voorspellen. Hoe perfect is de documentatie dus aan het eind? Het waterval model is niet, in alle fasen, robuust tegen veranderingen. Het waterval model heeft moeilijkheden met `scope creep en inschatten van financiële gevolgen Het moment waarop klanten veranderingen in wensen en eisen aangeven (zogenaamde `scope creep ) heeft een grote invloed op de voortgang van het project. Wanneer veranderingen in of gedurende de ontwerp fase worden aangegeven beperken de problemen zich veelal. Het resultaat zal vooral de doorlooptijd van het project beïnvloeden. Wanneer veranderingen zich aandienen nadat het ontwerp gecompleteerd is en/of de ontwikkelfase gestart of gepasseerd is, zijn de consequenties grootschaliger. In het ergste geval zal er een nieuw ontwerp gemaakt moeten worden en zullen eventueel al gemaakte producten in de prullenbak verdwijnen. Daardoor zijn de financiële gevolgen, doorlooptijd en oplevertermijn moeilijk in te schatten.

7 3. Agile samenwerking tussen ontwikkelpartij en klant Het waterval model lijkt op het eerste gezicht de communicatie tussen leverancier en klant ten goede te komen. Beide moeten op voorhand goed met elkaar communiceren om het project een succes te laten worden. Toch is, zoals al eerder genoemd, de praktijk dat deze samenwerking vaak niet tot de gewenste resultaten leidt. Gerichte klant feedback kan pas geleverd worden in de latere fasen, wanneer feedback niet meer eenvoudig verwerkt kan worden. Het Agile model verzacht de problematiek. Het Agile model maximaliseert de samenwerking en leermomenten tussen klant en leverancier Het Agile model bestaat typisch uit 6 onderdelen. Planning Analyse Ontwerp Ontwikkeling Unit testen Acceptatie Een Agile uitgevoerd project bestaat uit kleine iteraties met elk minimale planning, variabele wensen/eisen maar met vastgestelde tijdsduur en/of duidelijk einddoel. Om het einddoel te bereiken kunnen meerdere iteraties noodzakelijk zijn. Elke iteratie bestaat uit bovenstaande onderdelen. In tegenstelling tot het waterval model worden deze onderdelen niet in sequentie afgehandeld maar in parallel door de leden in een Agile team. Aan het eind van elke iteratie wordt een werkend (prototype) product opgeleverd. Op basis van dit prototype kan bepaald worden of een bepaald doel bereikt is, voldoet aan de wensen/eisen van de klant, en er eventueel aanpassingen uitgevoerd moeten worden. I.e., het is een `Inspect-and-adapt model en de voordelen zijn redelijk eenvoudig te zien. Traditioneel (e.g., Waterval) Uitgebreide, allesomvattende wensen/eisen Complexe status rapporten Uitgebreide project totaalplannen Change Management comité Ruwe vergelijking Agile Workshop wensen/eisen per functionaliteit Regelmatige Taken-bord discussie Bepaling wat juist is voor het project per iteratie Team verantwoordelijkheid De belangrijkste lessen die over software geleerd kunnen worden komen van klanten De klant kan in veel gevallen pas gericht wensen/eisen benoemen wanneer er meer bekend is over de implementatie van het product. Dit is zowel voor klanten als ontwikkelteam voordelig. De grootste lessen die geleerd kunnen worden komen namelijk uit het gebruik door en de functionaliteit van het product voor de klant. Binnen het Agile model wordt het project opgebroken in afzonderlijke functionaliteiten. Elk van deze functionaliteiten worden vervolgens, middels iteraties, in sequentie ontwikkeld. In essentie betekent dit dus dat er meerdere malen tijdens het project analyse wordt verricht, een design gecreëerd, en een prototype ontwikkelt, getest, geëvalueerd en aangepast. Een directe consequentie is dus dat er veelvoudig contact is tussen klant en ontwikkelpartij. Waarde voor klanten en project controle is hoofdzaak Door het veelvuldige contact tussen klant en ontwikkelteam is het voor beide partijen duidelijk wat de status is van het project, het product, prioriteit van de eigenschappen, en alle financiële consequenties. Met deze informatie kan ook makkelijk gestuurd worden op resultaat en veranderingen binnen de klant organisatie. Project veranderingen (e.g., prioritering, team) hebben een minder grote impact Veranderingen gedurende het project, of dat nu prioriteringsveranderingen of team veranderingen betreft, hebben minder grote impact. Door de veelvuldige communicatie en nauwgezette samenwerking binnen een ontwikkelteam wordt het ontwikkeltraject robuuster tegen dit soort veranderingen.

8 4. Agile heeft verwachtingen van ontwikkelteam en klant Agile is een mindset en cultuur 3. Het is niet een set van best-practices, processen en tools. Agile is niet het hebben van een `test team! Agile is het hebben van een `feature team! I.e., een team dat de capaciteiten heeft voor analyse én ontwerp én software ontwikkeling én testen. Er is binnen Agile geen plaats voor jouw taak en mijn taak. Er is alleen plaats voor onze taak! Iedereen binnen een team (incl. de klant) brengt eigen kwaliteiten mee. Teams zijn multifunctioneel, zelf-organiserend, en hebben geen relatie tot bedrijfshiërarchie Een team bestaat heel typisch uit 5-9 mensen met daarin tenminste de volgende rollen: 1) Klant vertegenwoordiger Handelt in naam van de klant en heeft een persoonlijke commitment om beschikbaar te zijn voor ontwikkelaars om tijdens iteraties vragen te beantwoorden. 2) Analist Analyseert de wensen en eisen van de klant. 3) Architect Verwerkt de wensen en eisen in een ontwerp. 4) Ontwikkelaar Ontwikkelt aan de hand van het ontwerp. 5) Tester Stelt testplannen op en test ontwikkelde onderdelen aan de hand van deze plannen. Bovengenoemde rollen kunnen door meerdere mensen vervuld worden binnen een project. De stakeholders van een project zijn alle projectdeelnemers met bovengenoemde rollen plus de klant zelf. Zonder communicatie geen samenwerking Traditionele waterval gedragingen verschuilen zich vaak achter het Agile jargon. I.e., ontwikkelaars hebben hun traditionele waterval technieken, door jaren ervaring, geoptimaliseerd voor hun job. Deze optimalisaties zorgen ervoor dat de ontwikkelaars efficiënt zijn in hun huidige methode, maar deze optimalisaties ondermijnen het Agile model. Agile: via teamwerk en goede communicatie, werkende, nuttige software opleveren Meer communicatie betekent niet automatisch efficiënter en/of beter; er moet op een gestructureerde manier gecommuniceerd worden. Binnen Agile wordt op routinebasis gecommuniceerd. Daarbij heeft communicatie-in-persoon de voorkeur. De communicatie bevat, buiten het ontwikkelteam, tenminste de klant vertegenwoordiger en eventueel elke andere stakeholder die geïnteresseerd is. In de korte, maximaal 15 minuten durende, communicatie sessie, een zogenaamde stand-up, vertellen de teamleden elkaar: 1) De mijlpalen van de vorige dag; 2) De mijlpaal voor de huidige dag; 3) De drempels waar tegenaan gelopen wordt. De stand-up vindt elke dag plaats op dezelfde locatie, op hetzelfde tijdstip. 3 Er moet opgelet worden dat een bedrijf dat zegt `Agile te ontwikkelen niet alleen in naam `Agile ontwikkeld.

9 Agile valkuilen waar leveranciers in kunnen trappen Door de toename in communicatie ontstaat snel het gevoel dat documenteren minder noodzakelijk is. Sommige leveranciers zullen het `Agile manifesto 4 zelfs zo interpreteren dat documenteren vervangen is door communicatie. Deze houding is gevaarlijk; er wordt van uitgegaan dat alle stakeholders in staat zijn al het besprokene, alle besluiten, en alle details van het opgeleverde te onthouden. In de praktijk is het zo dat veel stakeholders moeite hebben met het onthouden van inhoud. Bovendien vermindert het enkel oraal communiceren de robuustheid tegen veranderingen. Het is echter wel zo dat het team enkel documenteert wat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld, een team zal pas een architectuur document opstellen nadat de architectuur gecodeerd en getest is. Het team werkt allereerst met een ruwe schets van de architectuur. Bedrijven die Agile ontwikkelen moeten ook hoeden voor het gebruik van waterval fasering (i.e., wachten tot iets compleet, perfect voltooid is). Software engineering, (eventueel) hardware engineering en requirement engineering gebeuren parallel binnen Agile, niet serieel. Requirement engineering zal wel altijd kort voorop moeten blijven lopen op de anderen. Ook moeten ontwikkelteams in overleg met de klant bepalen binnen welke tijd een iteratie als voltooid beschouwd mag worden. 4 Manifesto for Agile Software Development,

10 4. Agile: een project voorbeeld Een Agile project bestaat uit iteraties die door een team ingeschat, ingepland en georganiseerd worden. Iteratie duur is constant en is overeengekomen met klant. Typisch is de duur gemiddeld 1 of 2 weken. Het product van elke iteratie is werkende software die besproken kan worden. Gedurende de eerste paar iteraties kan de software draaien op een test omgeving. De regelmaat van oplevering stelt het team in staat een meetbare ontwikkelsnelheid, zogenaamde `effort, te laten behalen. `Effort wordt uitgedrukt in punten. `Effort kan gebruikt worden om het ontwikkel plan en het voortgangsproces te kalibreren ten behoeve van management data. Bijvoorbeeld, als een team ongeveer 20 punten per iteratie completeert en er zijn 200 punten in het proces, dan zal ontwikkeling ongeveer 10 iteraties kosten. Als het plan nog maar 8 iteraties toelaat, dan zal management moeten ingrijpen. Belangrijk is echter dat het laatste uur nog niet geslagen heeft en dat het niet te laat is om additionele mensen toe te voegen, de deadline te verschuiven, of functionaliteit te verplaatsen.

11 Wensen/eisen worden opgebroken in kleine, inschatbare, testbare en opleverbare eenheden, zogenaamde `stories. Ze zijn klein genoeg (in `effort ) om binnen een enkele iteratie afgemaakt te worden. Wanneer ontwikkelaars een `story opleveren krijgt de klant zicht- en voelbare feedback op de requirements. Gedurende de eerste iteraties kan de feedback de vorm hebben van een test of simulatie en zullen de features een `high-value/high-risk waarde hebben. De feedback helpt zowel de klant als de ontwikkelaars om de risico s op product of architectuur fouten te verminderen. De feedback die de ontwikkelaars op hun beurt van de klanten ontvangen geven hen de nodige input voor het verbeteren van het design, de requirements, en de veranderde prioriteiten. Het is essentieel dat code robuust gebouwd is. Ook na oplevering is de kans groot dat het design en code zal blijven veranderen. Geautomatiseerde tests garanderen dat bestaande functionaliteit blijft bestaan terwijl nieuwe features toegevoegd worden.

12 Samenvatting: Agile levert! De snelheid van de markt dicteert dat ook de organisaties en wensen van klanten snel evolueren. Dit heeft vergaande consequenties voor maatwerk software projecten. Waar voorheen het waterval ontwikkelmodel (i.e., op voorhand specificeren, daarna ontwikkelen, daarna opleveren) een grote kans van slagen had, voldoet dit traditionele model, voor software ontwikkeling, in de tegenwoordige wereld niet meer. I.e., tegen de tijd dat een product opgeleverd wordt, zijn de wensen en eisen van de klant ook verder ontwikkeld. Daardoor voldoet het uiteindelijk opgeleverde product niet meer. Om deze uitdaging het hoofd te bieden hebben ontwikkelteams de wens om klanten bij de ontwikkeling van het product te betrekken. Tegelijkertijd heeft dat tot effect dat klanten meer tevreden zijn met de leverancier. De opvolger van het traditionele model is het `Agile Ontwikkeling model. Het model levert die eigenschappen die in de huidige markt gevraagd worden (e.g., betrokkenheid, markt snelheid, doeltreffendheid). Meer nog, het levert deze voordelen gedurende het ontwikkelproces terwijl het product zich blijft door ontwikkelen. I.e., bèta s kunnen in een vroeg stadium geëvalueerd worden. Agile verwacht veranderingen! In plaats van een specificatie bevriezing, bevriest Agile de ontwikkeltijd. Binnen deze, met de klant overeengekomen, ontwikkeltijd mogen zaken veranderen. Kleine ontwikkeliteraties maken het makkelijker om problemen op te sporen en daarop te reageren. Risico is dus makkelijker te managen. Agile verwacht actieve medewerking van de klant Van de klant wordt verwacht dat deze proactief meedenkt, prioriteert en rationeel kan inschatten wat de consequenties van veranderingen zijn, zoals bijvoorbeeld doorlooptijd effecten en effort. I.e., als er veel veranderingen zijn dan zal niet alles binnen de overeengekomen ontwikkeltijd ontwikkeld kunnen worden. Binnen een project moet een ontwikkelteam samen met de klant goed afwegen of een scope verandering de extra ontwikkeltijd en investering waard is. Agile biedt controle, accuratere voorspellingen, en doeltreffendheid KEMBIT betrekt de klant nauw bij het ontwikkeltraject. Hierdoor is de voortgang duidelijk zichtbaar voor alle stakeholders. Dit heeft als additioneel voordeel dat verwachtingen van beide kanten gemanaged zijn. De klant weet wat er geleverd wordt, heeft zekerheid dat het product aansluit bij de huidige organisatie, en kennis van de wijze hoe het ontwikkelteam tot dat resultaat gekomen is. Daarbovenop weet het KEMBIT dat het product dat opgeleverd wordt voldoet aan de kwaliteit verwachtingen van de klant.

13 Make your IT agile Over KEMBIT Andere tijden vragen om een andere benadering. Informatie Technologie moet u niet binden, maar moet juist meebewegen met die veranderingen. KEMBIT anticipeert op marktontwikkelingen en zet uw IT vraagstukken om in kansen voor uw business. Onze aanpak is erop gericht uw organisatie met behulp van onze IT expertise optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst. Mede door de sterke focus op de inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van onze circa 100 medewerkers, levert KEMBIT al sinds 1996 hoogwaardige IT-professionals en IT-oplossingen. Onze kennis en kunde zetten wij in voor een breed spectrum van organisaties, variërend van lokale MKB bedrijven tot grote landelijk opererende bedrijven en multinationals. De organisatie opereert vanuit drie locaties te weten, Kasteel Wijnandsrade, Chemelot Campus in Geleen en de High Tech Campus in Eindhoven. Onze vier disciplines IT Services IT Development IT Consultancy IT Knowledge Center Meer weten? Discussiëren over dit E-book? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of ga naar onze website. KEMBIT Kasteel Wijnandsrade KEMBIT High Tech Campus KEMBIT Chemelot Campus T: +31 (0) E: W:

Whitepaper. De Agile Methode ing. Nyree Lemmens, PhD., Business Analyst

Whitepaper. De Agile Methode ing. Nyree Lemmens, PhD., Business Analyst Whitepaper De Agile Methode ing. Nyree Lemmens, PhD., Business Analyst Inleiding Agile projects succeed three times as often as Waterfall projects., The Standish Group Maatwerksoftware levert wat standaardpakketten

Nadere informatie

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Wel een samenwerkingsplatform, toch geen samenwerking.. Wat nu? Training!

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Wel een samenwerkingsplatform, toch geen samenwerking.. Wat nu? Training! Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager Wel een samenwerkingsplatform, toch geen samenwerking.. Wat nu? Training! Inhoudsopgave Inleiding 1. Technologie faciliteert samenwerking 2. Nut, presentatie

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Effectief testen in complexe omgeving 20-8-2012

Effectief testen in complexe omgeving 20-8-2012 Effectief testen in complexe omgeving 20-8-2012 How it came to be 20-8-2012 2 Indeling Wie ben ik? Wat doet TASS? Beschrijving ontwikkelgroepen Voor SCRUM Implementatie SCRUM Gerealiseerde verbeteringen

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Robert Deckers SASG okt 2012 v3 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar ergens leiden Bewuste

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software Robert Deckers Engineering World 2011 v1 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl (fr)agile Balance Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl Voorstelronde Naam Organisatie Ervaring met testen in agile omgevingen Verwachting 2 Agenda 09:30

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Samen verantwoordelijk voor mens en organisatie Een belangrijk onderwerp binnen organisaties is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zitten midden in

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel I 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Voor welk type projecten is Scrum geschikt?... 3 1.1.1 Empirische procesbesturing... 4 1.2 Agile werkt

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

Marc Koper Performancetesten voor dummies

Marc Koper Performancetesten voor dummies Titel, samenvatting en biografie Marc Koper Performancetesten voor dummies Samenvatting: Systemen worden met de dag complexer met vaak ook nog veel koppelingen naar andere systemen. Maar men verwacht wel

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Agile : Business & IT act as one

Agile : Business & IT act as one Agile : Business & IT act as one Waar loop je tegen aan als je Business en IT samen Agile wil laten worden? Otto van den Hoven November 2015 1 Managing change : Traditionele waterval Business deliverables

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Henrik Rexed & Joerek van Gaalen Voorstellen Joerek van Gaalen Performancetest specialist sinds 2005 Sinds 2014 CTO Computest Voorstellen

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Ontwikkelmethoden en technieken Kenmerken van ontwikkelmethoden POMT HC2 2 Vorige week 3 Rollenspel Klant is koning Communicatie en afspraken Documentatie

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Software Engineering Introductie in Software Engineering

Software Engineering Introductie in Software Engineering Software Engineering 1 Introductie in Software Engineering 1 Academische Integriteit Software Engineering is een activiteit waar samenwerking voorop staat. Je wordt aangemoedigd om samen te werken, maar...

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Vijf jaar agile. Hosanna of Drama?

Vijf jaar agile. Hosanna of Drama? Vijf jaar agile. Hosanna of Drama? Leo van der Aalst Fontys Hogeschool ICT, Sogeti In dit artikel wordt een top vijf van vier onderwerpen op het terrein van agile werken geschetst: vijf agile misvattingen,

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management?

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management? Wanneer ga je Agile? Agile Project Management 1 past goed in deze tijd. Het is snel, flexibel en leuk. Je kunt het echter niet altijd en overal gebruiken. Het werk en de organisatie moeten geschikt zijn

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Socio-technisch systemen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Systeem categoriën Technische op computer gesteunde systemen Systemen die HW en SW bevatten, maar waar

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

De overstap naar Agile De overstap naar Agile

De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile Wat als niet alleen de requirements veranderen, maar alles verandert? Inleiding Start project met waterval aanpak Overstap naar agile Hoe hebben we het gedaan?

Nadere informatie

100% voor uw onderneming.

100% voor uw onderneming. 100% voor uw onderneming. 100% AGILE, 100% KWALITEIT, 100% BETROUWBAARHEID DAARVOOR STAAT DE AGILE SOFTWARE FACTORY (ASF). MAAK EEN EINDE AAN OVER- SCHREDEN DEADLINES EN HOOG OPLOPENDE PROJECT KOSTEN.

Nadere informatie

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 Functional Model Driven Development MDA in de praktijk Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 FMDD agenda FMDD Waarom FMMD De praktijk Wat is FMDD Ervaringen en lessons learned Ervaringen

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Jaarproject programmeren bij LORE

Jaarproject programmeren bij LORE Jaarproject programmeren bij LORE Elke onderzoeksgroep heeft een eigen karakter en vereisten. Zo ook met LORE. Opdat je zou weten wat we van je verwachten maar ook wat je van ons mag verwachten, hebben

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Vincent Somers Paul Keijzers Oprichter, directeur Orangehill Online- & IT-professional Oprichter, directeur KbWorks Online Business Consultant Intranet Publieksomgevingen

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2 Ontwikkelmethoden en technieken 1 Vandaag Een kleine geschiedenis (vervolg) Klein stukje XP Afbakening verwachtingen 2 Werkwijze theorie Lesstof Presentaties Boek Aantekeningen Introductie/overzicht Week

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie