Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs"

Transcriptie

1 Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel CX Gouda Tel: administrateur. Web-site : Directeur De Oostvogel De heer Wilfred Simons De Groeiling Raad van toezicht Voorzitter: Mw. M.S. Pondman-Paulussen Vice voorzitter: Dhr. A.A. Langerak Postadres: Secretariaat De Groeiling Postbus AB Gouda Bestuurskantoor De Groeiling De heer H. v.d. Kant Algemeen directeur Aalberseplein EG Gouda Postadres: Postbus AB Gouda Telefoon : Fax : Ouderraad Voorzitter en contactpersoon: Liesbeth Slingerland tel Medezeggenschapsraad Voorzitter: Wendy Bouthoorn Contactpersoon: Marianne van Dorp tel Groeiacademie Ouverturelaan JT Gouda Tel Inspectie van het Onderwijs Postbus GS Utrecht Vragen over onderwijs Tel Meldpunt vertr.inspect. Tel Web-site Schoolarts Mevrouw Pernille Kruse GGD Midden Holland Afdeling Jeugdzorg Thorbeckelaan CA Gouda Tel: Vertrouwenspersoon Ingrid Bakker Scharroosingel CX Gouda tel

2 De eerste schooldag Schooltijden We hebben dit jaar gekozen voor een andere opzet van de eerste schooldag. Deze dag wordt benut om met elke leerling en ouders/verzorgers een kennismakingsgesprek te voeren. Voor iedere afspraak wordt 20 minuten ingeroosterd, voor nieuwe leerlingen 30 minuten. Uitnodigingen worden voor de zomervakantie verstuurd. In het gesprek laat men voornamelijk de ouders/verzorgers en het kind aan het woord over de volgende onderwerpen: Wat willen ouders/verzorgers dat het kind het komende schooljaar leert? Wat verwacht het kind zelf te leren? Hoe leert het kind het beste? Wat zijn de sterke en zwakke punten van het kind? Als er een probleem is, hoe kan de leerkracht het kind het beste helpen? Als het kind boos/verdrietig is, wat werkt dan het best? De maandag is ingepland voor de eerste schooldag gesprekken De dinsdag erna starten de reguliere lessen. Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden. Maandag, dinsdag, donderdag van uur tot uur. Woensdag en vrijdag van uur tot uur. We spelen voor de rust steeds in twee groepen buiten: Kleine pauze: uur tot uur Kleine pauze: uur tot uur Grote pauze: uur tot uur Grote pauze: uur tot uur Groep 1/2: heeft op een afwijkende tijd pauze. Vanaf schooljaar gaat de deur om 8.15 open. Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 t/m 8 is er de mogelijkheid om de kinderen naar de klas te brengen. Het inloopkwartier is bedoeld als een rustige overgang tussen thuis en school en biedt de mogelijkheid om kort informatie uit te wisselen tussen ouders/verzorgers en de leerkracht. Tijdens de inloop is er geen tijd voor langere gesprekken met de leerkracht, hiervoor kunt u een afspraak maken. Kinderen die niet gebracht worden gaan zelf naar hun eigen klas. Op deze manier bevorderen we ook de rust en de veiligheid in de school. 2

3 Om 8.30 start de les Als u uw kind door een ander laat ophalen dan gebruikelijk, wilt u dit dan even melden. Wij geven uw kind niet, aan voor ons onbekende personen, mee. Gymnastiektijden Ziekmeldingen Natuurlijk zijn er ook gymlessen. Gymlessen zijn voor de kinderen vaak erg intensief. We vinden het daarom belangrijk om na de gymles te douchen zodat ze daarna weer fris in de klas zitten. In principe zijn de gymnastieklessen als volgt ingedeeld: Als uw kind ziek is of te laat, laat ons dit dan tijdig weten, liefst telefonisch tussen uur en uur. Tel U kunt ook per ziekmelden. Ons adres is: maandagochtend 1/2, 3, 5/6 dinsdagochtend 6 dinsdagmiddag 4, 8-2 donderdagochtend 1/2, 7-1, 7-2 donderdagmiddag 8-1 Kinderfysiotherapie Absenties zonder berichtgeving moeten worden gemeld bij de leerplicht ambtenaar. Vanuit het Gezondheidscentrum Goverwelle zijn twee kinderfysio-therapeuten, op twee ochtenden per week, aanwezig. Leraren en ouders kunnen hun kind via de ib-er van de school aanmelden voor de kinderfysiotherapie. Voordat een kind in behandeling kan worden genomen is een verwijzing van de huisarts/kinderarts noodzakelijk. De kosten van de behandelingen worden door de kinderfysiotherapeuten rechtstreeks gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering. De kinderfysiotherapeuten zijn dus niet in 3

4 dienst van de school. Op deze manier wordt de mogelijkheid geboden kinderfysiotherapie onder schooltijd te laten plaatsvinden. Vakantierooster Studiedag Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Studiedag Paasvakantie t/m Meivakantie t/m Pinkstervakantie t/m Studiedag Zomervakantie t/m Geen gewichtige omstandigheden zijn: * een vakantie buiten de reguliere schoolvakantie * een lang weekend weg; * sportevenementen buiten school om; * het bezoeken van pretparken e.d.; * de wens om met wintersport te gaan na de kerst-of voorjaarsvakantie; * de wens om één of meerdere dagen eerder met vakantie te gaan of later terug te komen. Om toch voor extra verlof in aanmerking te komen kan men een daarvoor bestemt aanvraagformulier invullen. Op dit formulier is tevens exact aangegeven wat wel en geen gewichtige omstandigheden zijn. Dit formulier is opgenomen in deze jaarkalender. Uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het gewenste verlof moet dit bij de directeur van de school worden ingeleverd.(spoedgevallen uitgezonderd) Ouders die een kind zonder de vereiste toestemming van school houden maken zich schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan tot een procesverbaal leiden. Voor informatie kunt u zich ook wenden tot Bureau leerplicht in Gouda, tel Extra verlof aanvraag Vertrouwenspersoon Het gebeurt regelmatig dat ouders vrij vragen voor hun kind buiten de normale vakantiedagen om. De leerplichtambtenaar van de gemeente Gouda heeft de scholen erop gewezen dat extra verlof alleen wordt verleend als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Zijn er zaken over uw kind of de school die u bezig houden en u vindt het moeilijk dit te bespreken met de leerkracht of de directie, 4

5 dan bestaat de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met Ingrid Bakker, vertrouwenspersoon binnen onze school. Ook is het mogelijk een vertrouwenspersoon buiten de school te raadplegen. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden: Mevrouw I. Oey, coördinator externe vertrouwenspersonen, tel: , Ouderparticipatie scholen aan de ouders een bijdrage om allerlei extra activiteiten te kunnen betalen. Denkt u daarbij aan carnaval, de sportdag, de kooklessen, het kerstfeest e.d. De bijdrage voor het schoolfonds bedraagt 25,00 per jaar. De oudervereniging is verantwoordelijk voor de uitgave. Tijdens de algemene ouderavond legt de oudervereniging verantwoording af over de begroting. U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer ondervermelding van de naam en de groep van uw kind. Schoolreis en schoolkamp De school is er voor de kinderen en voor de ouders. Wij vinden het belangrijk dat u als ouders actief betrokken bent bij onze school. Ieder jaar vinden er tal van activiteiten binnen en buiten de school plaats. Voor een aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders onontbeerlijk. Schoolfonds Dit jaar gaan de groepen 1 t.m. 7 op schoolreis. De schoolreis staat gepland op dinsdag 24 juni De bijdrage voor de schoolreis bedraagt 25,00. De schoolverlaters gaan van 18 t.m. 20 juni en van 25 t.m. 27 juni op het schoolverlaterkamp. Hiervoor bedraagt de bijdrage 50,00. De bijdrage voor het schoolfonds, de schoolreis en het kamp worden gezamenlijk geïnd. De school krijgt jaarlijks geld van de overheid om het onderwijs te bekostigen. Deze bijdrage is niet voldoende om alle activiteiten te kunnen betalen. Daarom vragen de 5

6 Verkeersexamen belastbare inkomen kan de gemeente per schooljaar een eigen bijdrage vragen. De meeste gemeenten hebben ook een vergoeding voor leerlingen die met openbaar vervoer reizen. Taxibedrijven Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs en het schoolverlaterkamp in groep 8, nemen de leerlingen uit groep 7 ieder jaar deel aan het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen, namelijk een schriftelijk en een praktisch gedeelte. De leerlingen krijgen alleen het verkeersdiploma als zij voor beide onderdelen geslaagd zijn. Voorafgaand aan het praktisch examen vindt een fietskeuring plaats. U krijgt hiervan tijdig bericht, zodat u voor een goede en veilige fiets kunt zorgen. Vervoer Voor de gemeente Gouda, Moordrecht, Bodegraven, Reeuwijk, Schoonhoven, Haastrecht, Ammerstol, Ouderkerk aan den IJssel, Berkenwoude, Stolwijk, Bergambacht, Lekkerkerk, Zevenhuizen en Waddinxveen: CONNEXXION GEUKES Nieuwe Gouwe OZ 2b 2801 SB Gouda Tel Bij klachten over het vervoer kunt u contact opnemen met mw. Goosens Tel ( s ochtends) Voor de gemeente Boskoop, Taxi van der Laan Transportweg LS Nieuwkoop Tel Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen in aanmerking komen voor aangepast vervoer. De afstand, de gevarenfactor van de route, de reistijd en de leeftijd spelen mee. De ouders moeten een aanvraag tot vervoer indienen bij de gemeente van hun woonplaats. Afhankelijk van het 6

7 Verzekeringen Op onze school is ieder kind via de oudervereniging automatisch verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. De kosten zijn ongeveer 1,00 en worden via de ouderbijdrage geïnd. Ook de leerkrachten en hulpouders zijn collectief W.A. verzekerd. De verzekering geldt ook tijdens schoolreisjes, excursies, kampen enz. Bij vervoer van kinderen met een auto van een leerkracht of een ouder zal, indien schade aan derde ontstaat, altijd geclaimd dienen te worden op de autoverzekering van de eigenaar. en met de directie overlegt hoe dit het best geregeld kan worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar schoolgids I. In de praktijk blijkt nogal eens dat wijzigingen in de personalia (adres, telefoonnummers e.d.) laat of geheel niet aan de administratie worden doorgegeven. Dit kan vervelende gevolgen hebben, bijv. als uw kind ziek wordt of een ongelukje heeft gehad en naar het ziekenhuis moet. Wilt u ervoor zorgen dat voor school belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk bij de leerkracht van uw kind of op de administratie wordt gemeld. Overblijven Informatie De school probeert ouders zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te informeren over allerlei zaken die de school en het kind betreffen. Soms gebeurt het dat de school verzoeken om informatie ontvangt van meerdere partijen, bijv. na een scheiding van de ouders. We vinden het van belang dat beide ouders goed geïnformeerd zijn over hun kind. We zijn daarom bereid de informatie aan beide ouders te vertrekken. We verwachten wel, dat u als ouders daartoe het initiatief neemt Veel kinderen komen van buiten Gouda. Het overblijven is daarom geregeld voor alle kinderen. Er wordt in de klas met de eigen leerkracht gegeten. Eten vinden wij een sociaal gebeuren. We streven er dan ook naar om in een gezellige en ordelijke sfeer met elkaar te eten. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten. Het tijdstip is afhankelijk van het lesrooster. Na het eten is er de mogelijkheid voor de kinderen om de tanden te poetsen. U moet uw kind dan wel een tandenborstel en tandpasta meegeven. 7

8 Pauze Fruitdag Ook tijdens de kleine ochtendpauze mogen de kinderen iets eten of drinken. Wilt u het meegeven van zoetigheid zoveel mogelijk beperken? Iedere vrijdag is het fruitdag. Wij verzoeken u die dag fruit mee te geven in plaats van een ander tussendoortje. Schoolmelk Traktaties Er kan op school voor schoolmelk worden gezorgd. U kunt kiezen uit: volle melk, halfvolle melk, chocolademelk of drinkyoghurt. Campina levert de schoolmelk en u ontvangt dan ook van hen een rekening. Wilt u uw kind aanmelden voor Campina op School, dan is dit mogelijk via ook voor meer informatie kunt u terecht op deze website. Daarnaast kunt u gebruik maken van een aanmeldingsformulier, dit formulier is op school beschikbaar. Natuurlijk mag een jarig kind trakteren. Een kleinigheid uit delen aan klasgenoten vinden kinderen altijd erg leuk. Wilt u er rekening mee houden dat sommige kinderen allergisch zijn voor suiker, kleur en geurstoffen? Ons advies is daarom liever geen snoep! Leesbladen In de eerste schoolweken krijgen alle kinderen een informatiefolder van Okki, Taptoe, Hello You of Boektoppers mee naar huis. Daarin zit een bon waarmee u voor uw 8

9 kind een abonnement kunt bestellen op één van deze tijdschriften. Het enige wat u hoeft te doen is de ingevulde bon, ondertekend mee naar school te geven. Rapportage Spreektijd groepsleerkracht Meer nog dan in het reguliere basisonderwijs is het van belang, dat er een goed contact is tussen ouders en de leerkracht. We stellen het dan ook heel erg op prijs contact met u te onderhouden. Natuurlijk is het initiatief tot contact niet alleen aan ons. Wij vinden het prettig als u van tijd tot tijd informeert naar het functioneren van uw kind. Neemt u daarvoor gerust contact op met de groepsleerkracht. Telefonisch contact komt het beste uit na uur. In uiterste nood kunt u de leerkracht bereiken tussen uur en uur op het moment dat uw kind pauze heeft. Wij verzoeken u echter dit tot een minimum te beperken omdat de leerkrachten vaak met de kinderen bezig zijn. De leerkracht is eventueel ook via bereikbaar. Binnen de school kennen we twee rapporten. Het inzetrapport is voor de kinderen. Hierin kunnen ze zien of ze goed hun best doen. Dat rapport krijgen ze met Kerstmis, Pasen en aan het einde van het schooljaar. De ouders krijgen tweemaal per jaar een ouderverslag. Hierin staat aangegeven op welk niveau hun kind presteert. We onderstrepen het belang van dit verslag en stellen er dan ook prijs op dit met u te bespreken tijdens de ouderavonden. Het ouderverslag wordt voorafgaand aan de ouderavond aan uw kind meegegeven. Organisatie van de school Onze school telt 9 kerngroepen. Bij de samenstelling van de groepen kijken we naar het totale beeld van het kind. De sociaal emotionele ontwikkeling, de intelligentie en de ontwikkeling tot nu toe. 9

10 We werken binnen de school met ontwikkelingsperspectief (OPP) en leerling-prognoses. Uitgangspunt hierbij is dat we de leerlingen nog meer op het eigen niveau willen begeleiden en onderwijzen. Aan het begin van het schooljaar stelt de nieuwe leerkracht, samen met de voorgaande leerkracht voor iedere leerling de nieuwe verwachtingen in het OPP op. In dat OPP zal voor alle vakken worden aangegeven wat we dit schooljaar met deze leerling willen bereiken, met andere woorden, waar willen we graag dat de leerling aan het eind van het schooljaar gaat uitkomen. Dit stellen we vast op basis van de gegevens die we van de leerling hebben (intelligentie, ontwikkeling tot nu toe en sociaal emotionele ontwikkeling). Gedurende het schooljaar zal op drie momenten het OPP besproken worden. Centraal hierbij zijn vragen als: - zit het kind nog op het verwachtingspatroon - moet er bijgesteld worden - moet er ondersteuning komen om het verwachtingspatroon te halen Op de ouderavonden zullen naast de bekende ouderverslagen, ook het OPP met de ouders besproken worden. Vanaf eind groep 5 doen we, op basis van alle gegevens een voorlopige uitspraak voor wat betreft het toewerken naar een uitstroomniveau voor het voortgezet onderwijs. Die prognose is vanzelfsprekend niet bindend, maar zal met het verder uitwerken van het OPP een rol gaan spelen. Het spreekt voor zich dat de ouders bij de advisering betrokken worden. Team Hieronder volgt de samenstelling van het team, hun functies en de dagen dat zij aanwezig zijn. Uiteraard kunnen hier nog kleine aanpassingen in plaats vinden. Bij de administratie zijn altijd de meest recente gegevens bekend. Directie Wilfred Simons di-do(ocht.)-vrij Bouwcoördinator/ plaatsvervangende directie Naast de directeur werken we met twee bouwcoördinatoren. De bouw-coördinatoren zijn belast met de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en tevens eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten, die werkzaam zijn binnen de hun toegewezen bouw. Tevens zijn zij op de dagen, dat de directeur afwezig is plaatsvervangende directie. Dit is op maandag, woensdag en deels op donderdag. Pamela Uljee/ onderbouwgroepen Ilenny v.d. Heuvel/ bovenbouwgroepen Zorgcoördinatie Wilma Gijsbers Miriam Stolle wo-do ma-do ma (coördinatie cluster III) di-do di 10

11 Groepsleerkrachten Henriëtte Oomen 1/2 ma-di Esther v.d. Berg 1/2 wo,do,vrij Vera Verschut 3 ma-di Monique 3 wo-do-vr Hoogendoorn Pamela Uljee 4 ma-di Miriam Stolle 4 wo-do-vr Harry v.d. Berg 5/6 ma-di-vr Lia Sevenhoven 5/6 wo-do Corrie Vink 6 ma-di-wo Bianca Baars 6 do-vr Bianco de Leeuw 7-1 ma-di-wo Vera Mak 7-1 do-vr Denise v.d. Beld 7-2 ma-di Marianne van Dorp 7-2 wo-do-vr Henriëtte van Kessel 8-1 hele week Lilian Agten 8-2 ma-di-dovr Ilenny v.d. Heuvel 8-2 wo Overige Ingrid Bakker orthopedagoog/ coörd.cluster IV/ vertrouwenspers. maatsch.des. Marjan Popeijus Ans v.d.grift logopediste coordinator cluster II Liliane fysio Herijgers therapeute Inge Dijkstra admin. ma-di-do di-wo ochtend di-do di-wo ochtend ma-diwo-do André Klip conciërge hele week Schoolontwikkeling Speciale leerhulp Esther v.d. Berg gedrag di Lia Sevenhoven RT di Onderwijsassistente Tonny Rekoert ma-di-do Gedurende het schooljaar bestaat de mogelijkheid dat u in de klas van uw kind een stagiaire aantreft. Zij lopen dan een bepaalde periode stage voor hun opleiding. Afhankelijk van het aantal stagiaires wordt bepaald in welke klassen de onderwijsassistente wordt ingezet. Eén van de speerpunten voor de komende jaren is kennisbevordering voor het gehele team op het gebied van: -zelfstandig werken -opbrengstgericht werken -handelingsgericht werken -ouderbetrokkenheid

12 12

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel 54 2807 CX Gouda Tel: 0182-524424 E-mail : administratie. oostvogel@degroeiling.nl Web-site: www.oostvogelgouda.nl Directeur De Oostvogel De heer Wilfred

Nadere informatie

Adressen. Ouderraad. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. Locatie-directeur De Vuurvogel

Adressen. Ouderraad. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. Locatie-directeur De Vuurvogel Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel 54 2807 CX Gouda 0182-524424 administratie.oostvogel@degroeiling.nl www.oostvogelgouda.nl Directeur De Oostvogel De heer Wilfred Simons 0182-524424 Locatie-directeur

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Jaargegevens 2014/2015

Jaargegevens 2014/2015 Jaargegevens 2014/2015 C.b.s.Het Baken Kreek 125 3206 HK Spijkenisse 0181-680155 www.hetbaken-vcpo.nl In dit deel van de schoolgids vindt u de gegevens die elk schooljaar kunnen veranderen. Elk jaar ontvangt

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters augustus 2015 Schooltijden van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag tot 12.30 uur. De kleuters zijn op woensdag vrij. De laatste 6 weken voor de zomervakantie hebben de kleuters ook op woensdag les tot 12.30

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO BIJLAGE Vlaanderenlaan 7 SCHOOLGIDS VSO 2016-2017 Vlaanderenlaan 7 0599-652022 e-mail: meidoornschool@picto.nl website: www.meidoornschool.picto.nl Activiteiten Jaarplanning 2016-2017 7 september 2016

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 juli 2017

Nieuwsbrief 24 juli 2017 Breedveld 7, 1025 PZ Amsterdam tel.: 020 6371265 email: info@ikcbuikslotermeer.nl voor onderwijs en opvang van 0 tot 13 jaar Nieuwsbrief 24 juli 2017 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de laatste nieuwsbrief

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2013 2014 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2013-2014 A

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Overblijven

Nieuwe schooltijden. Overblijven Informatie 2015/2016 Inhoud Nieuwe schooltijden Overblijven Ouderbijdrage Vakanties / vrije dagen Activiteiten Telefoonnummers Ziekmelden Op tijd / te laat Eerder weg onder schooltijd Lekker Fit Gym- en

Nadere informatie

Schoo o linfo

Schoo o linfo Schoo oolinfo 2016-2017 Hierbij ontvangt u de algemene schoolinformatie voor het schooljaar 2016-2017. Inmiddels heeft u ons jaaroverzicht ontvangen. Ook op de website van de school is deze INFO te vinden.

Nadere informatie

Jaarkalender De Brug Schooljaar

Jaarkalender De Brug Schooljaar Jaarkalender De Brug Schooljaar 2017-2018 Wie is er welke dag? Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rood Oranje Groen Blauw Annette de With of Nicole Stroo & Ruth Laumans Anneke van Driel of

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2014 2015 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2014-2015 A

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2016-2017 Deze bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde Algemene schoolgids.

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 KALENDER 0-0 0-JARIG JUBILEUM - 0 Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad PX Rozenburg T 0- Dependance OBS De Phoenix Gruttostraat TC Rozenburg T 0- E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl AUGUSTUS

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool 2013-2014 Jaarbijlage bij de schoolgids van de Anninksschool. Deze informatie ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar. De groepen en de groepsleerkrachten Groep Stamgroepleid(st)ers 1 en 2 OB Daniel

Nadere informatie

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem TAXIBELEID Widdonckschool, expertisecentrum speciaal onderwijs cluster IV. Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Classen Meijelseweg 2b 6089 ND Heibloem Telefoonnummer:0475-495091 Widdonckschool Heibloem Inhoud

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 Schooljaar

Nieuwsbrief 8 Schooljaar Nieuwsbrief 8 Schooljaar 2016-2017 27 januari 2017 Belangrijke data: 6 Februari: Studiedag, alle kinderen vrij. 8 Februari: Informatieavond voor ouders van de kleutergroepen. 13 Februari t/m 16 februari:

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 3 12 START SCHOOLJAAR 2013/2014 13 14 15 16 Schoolreis 5-8 17 17 19 20 21 Informatieavond groep 3 22 23 ADV groep1-2 24 25 26 Informatieavond groep 8 27 28 Informatieavond groep 4

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

Mede namens de teamleden wens ik u allen en uw kinderen een veilig, zinvol, gezellig en plezierig schooljaar toe.

Mede namens de teamleden wens ik u allen en uw kinderen een veilig, zinvol, gezellig en plezierig schooljaar toe. Geachte ouders/verzorgers, De vakantie zit er weer op: terug in het gareel en weer allemaal aan het werk! Gelukkig hebben we met elkaar vastgesteld dat alle leerlingen en leerkrachten weer gezond op school

Nadere informatie

School informatie 2015 2016

School informatie 2015 2016 School informatie 2015 2016 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 24 augustus INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 24 augustus INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 24 augustus 2 017 INFO 1 IN DEZE INFO Klaar voor de start. Informatie-avonden groepen 1/2/3 Schoolreisje

Nadere informatie

Juli 2015. Belangrijke data. 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli. 31 augustus

Juli 2015. Belangrijke data. 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli. 31 augustus INFOBULLETIN Juli 2015 Belangrijke data 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli 31 augustus Musical groep 8c Afscheidsavond groepen 8 Uitglijden groepen 8 Wisselen groepen Kinderen groep

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2015-2016,

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

Jaarkalender Ouders. Ganzenwei XD Gorinchem

Jaarkalender Ouders. Ganzenwei XD Gorinchem Jaarkalender 2015-2016 Ouders 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling blz. 4 Schools blz. 5 Schooltijden blz. 6 Ziekmeldingen

Nadere informatie

Chr. school voor Speciaal basisonderwijs 2012-2013. Prof. H. Bavinckstraat 3 Postadres: Postbus 11042 3505 BA Utrecht Tel: 030-2444633

Chr. school voor Speciaal basisonderwijs 2012-2013. Prof. H. Bavinckstraat 3 Postadres: Postbus 11042 3505 BA Utrecht Tel: 030-2444633 Chr. school voor Speciaal basisonderwijs 2012-2013 Prof. H. Bavinckstraat 3 Postadres: Postbus 11042 3505 BA Utrecht Tel: 030-2444633 Christelijke Speciale school voor basisonderwijs Algemene informatie.

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2012 2013 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2012-2013 A

Nadere informatie

Taxiprotocol

Taxiprotocol Taxiprotocol 2014-2015 1 Gegevens locaties Don Boscoschool SBO Don Boscostraat 1 2161 KW Lisse Telefoon 0252-414216 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 15.00 uur 8.30 15.00 uur 8.30 12.15 uur

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 2 13 START SCHOOLJAAR 2012/2013 14 15 16 17 Schoolreis 5-8 18 19 20 21 22 Informatieavond gr 3 23 Informatieavond gr 5 24 25 26 27 Informatieavond gr 8 28 Informatieavond gr 7 29

Nadere informatie

Jaarbijlage 2013/2014

Jaarbijlage 2013/2014 Jaarbijlage 2013/2014 www.detweewieken.nl Adressen Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie Duivenvoorde 2-4 3334 EH Zwijndrecht Tel: 078-6123226 Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag*

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Flevoparkschool Soembawastraat 61 1095VX Amsterdam Postbus 92105 1090AC Amsterdam t 0206942591 e directie@flevoparkschool.nl www.flevoparkschool.nl Bestuur:

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2011 2012 22 september t/m 5 oktober 2011. Nieuwsbrief nummer 1 Begin schooljaar Het schooljaar gaat maandag weer beginnen. Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad en dat alle kinderen weer met veel plezier naar school gaan dit jaar. Dit schooljaar staat in

Nadere informatie