VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen"

Transcriptie

1 VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN Welzijn Ouderen

2 Zuwe Welzijn (voorheen Stichting Welzijn de Haar) is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van wijk 10 van de gemeente Utrecht: Vleuten, De Meern, Haarzuilens en polder Rijnenburg. Zuwe Welzijn Ouderen (voorheen SWO/Welzijn de Haar) is daarbinnen de afdeling voor 55-plussers. Haar doelstelling is het vergroten van het welzijn van zelfstandig wonende 55-plussers door het aanbieden van dienstverlening, informatie & advies en activiteiten. Vrijwilliger bij Welzijn Ouderen Zuwe Welzijn Ouderen Kantoor : Schoolstraat 10B, Vleuten Postadres : Postbus 66, 3450 AB Vleuten Telefoon : voor dienstverlening elke werkdag bereikbaar van tot uur (voor overige zaken na uur ) Dienstencentrum De Roef Adres : Touwslagerslaan 3, 3454 GV De Meern Telefoon :

3 VRIJWILLIGER bij Welzijn Ouderen Inhoudsopgave Voorwoord 3 Uitgangspunten Welzijn Ouderen en vrijwilligerswerk 4 Verzekeringen t.b.v. vrijwilligers 7 Vrijwilligerstaken 1) administratie thuis 9 2) algemene hulpdienst (AHD) 11 3) begeleiding 12 4) bibliotheekvrijwilliger De Zonnewijzer (De Meern) 13 5) contactpersoon activiteit Welzijn Ouderen 14 6) dementerende ouderen en partner/omgeving 15 7) dienst wandelen en fietsen 17 8) evenementencommissie De Roef 18 9) gastvrouw/-heer De Roef 19 10) internetcafé De Roef 20 11) klussendienst 21 12) maaltijdbezorging 23 13) vervoer 25 Foldermateriaal Welzijn Ouderen 27 2

4 VOORWOORD Sinds de oprichting in 1975 is de vrijwilligersorganisatie voor Welzijn Ouderen uitgegroeid tot een organisatie met ruim 160 vrijwilligers. In 2003 is de tot dan toe zelfstandige Stichting Welzijn Ouderen (SWO) als sector Welzijn Ouderen deel gaan uitmaken van Stichting Welzijn de Haar om in mei 2006 nogmaals te gaan fuseren met Zuwe Zorg. Binnen Zuwe Welzijn organiseert de afdeling Welzijn Ouderen het welzijnswerk voor 55+ers. Bent u op zoek naar een actieve vrijetijdsbesteding, dan kunt u de mogelijkheid bekijken vrijwilliger bij Welzijn Ouderen te worden. U bent van harte welkom. Binnen onze organisatie kunt u op verschillende terreinen actief bezig zijn ten behoeve van ouderen in Vleuten-De Meern. In dit boekje leest u meer over het vrijwilligerswerk bij Zuwe Welzijn Ouderen; een overzicht van de uiteenlopende taken ziet u in de inhoudsopgave. In het hoofdstuk "Uitgangspunten voor vrijwilligerswerk bij Welzijn Ouderen" vindt u o.a. welk doel de organisatie nastreeft, wat Welzijn Ouderen haar vrijwilligers te bieden heeft en wat er van hen verwacht wordt. Aan Verzekeringen is een apart hoofdstukje gewijd. Vervolgens vindt u voor elke vrijwilligerstaak apart een beschrijving van de werkinhoud en de speciaal bij die taak behorende verwachtingen t.a.v. de vrijwilliger. Bij een aantal taken zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom; bij andere taken kan het zijn dat de vrijwilligersgroep voldoende bezet is en er op dat moment geen extra mensen nodig zijn. Informeert u gerust hiernaar indien uw interesse gewekt is voor een bepaalde taak. Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen of opmerkingen, wilt u zich opgeven voor een of meer vrijwilligerstaken of wilt u van taak wisselen, dan kunt u contact opnemen met Welzijn Ouderen. Vleuten, januari

5 UITGANGSPUNTEN VRIJWILLIGERSWERK WELZIJN OUDEREN * Vrijwilligers zijn de belangrijkste pijlers van het welzijnswerk * * Vrijwilligerswerk is het vrijwillig en onbetaald aangaan van verplichtingen * Dat wil zeggen: men kan vrijwillig besluiten deel te nemen en ook vrijwillig besluiten om ermee op te houden. * Vrijwilligheid is iets anders dan vrijblijvendheid * * Vrijwilligers zijn het visitekaartje van de organisatie * Dat wil zeggen: de organisatie is bekend via haar vrijwilligers, zij bepalen het gezicht van Welzijn Ouderen. 1. Doelstelling en doelgroep van Welzijn Ouderen Welzijn Ouderen werkt voor de kernen Vleuten, De Meern, Haarzuilens, Veldhuizen, Vleuterweide, de Balije en polder Rijnenburg: wijk 10 van de gemeente Utrecht. Doelstelling is het vergroten van het welzijn van zelfstandig wonende ouderen door het aanbieden van diensten en producten op het gebied van dienstverlening, advies & informatie en activiteiten. De doelgroep van Welzijn Ouderen omvat zelfstandig wonende inwoners van 55 jaar of ouder van wijk 10. Het accent ligt op ouderen die in hun functioneren worden belemmerd of daarin een groot risico lopen door fysieke, psychische of sociale problemen. Voorbeelden van thema s daarbij zijn mobiliteit, veiligheid, eenzaamheid. Daarnaast richt Welzijn Ouderen zich op andere dienstverlenende organisaties en instellingen in de ouderensector. Bij de werkzaamheden van de sector wordt uitgegaan van de vragen en behoeften van ouderen: er wordt dus gestreefd naar een optimale cliëntgerichte benadering. 4

6 2. Wat heeft Welzijn Ouderen u te bieden? Welzijn Ouderen biedt haar vrijwilligers -regelmatig overleg in de groep van vrijwilligers met eenzelfde taak; -begeleiding van de groep en waar nodig individuele ondersteuning; -informatie die u nodig heeft om uw taak goed te kunnen uitvoeren; -deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten; -nieuwsbulletin voor vrijwilligers Welzijn Ouderen, uitkomend zodra voldoende voor vrijwilligers interessant nieuws te melden is; -jaarlijks een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers van Welzijn Ouderen; -keuzemogelijkheden; er wordt rekening gehouden met de eigen wensen en behoeften van de vrijwilligers: u kunt kiezen uit verschillende vrijwilligerstaken en als u wilt kunt u overstappen naar een andere taak; -diverse verzekeringen waaronder een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en verzekeringen voor diegenen die de eigen auto gebruiken voor de uitvoering van hun vrijwilligerstaak; -inspraak via het vrijwilligerspanel of uw vrijwillige coördinator -een duidelijke conflict-/klachtenregeling: * heeft u een conflict/klacht, dan kunt u deze in eerste instantie bespreken met uw (vrijwillige) coördinator of met een van de leden van het vrijwilligerspanel; * komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de ouderenwerker, die het vrijwilligerswerk coördineert; * indien niet tot een oplossing gekomen kan worden, kunt u tenslotte terecht bij de manager van Welzijn Ouderen; -onkostenregeling bij toestemming vooraf en na overleggen van bonnetjes of declaraties. Reiskostenvergoeding voor wie voor de uitvoering van zijn/haar taak beslist gebruik moet maken van de eigen auto (na overleg met de beroepskracht). 5

7 3. Wat verwacht Welzijn Ouderen van u als vrijwilliger? Welzijn Ouderen verwacht van u als vrijwilliger -dat u beschikbaar bent en zich inzet voor het door u gekozen werk; -dat u de oudere benadert als een waardevol persoon met een eigen identiteit en eigen levenservaring; -dat u met de ouder wordende mens tactvol en geduldig om kunt gaan; -dat u een warm hart heeft en goed kunt luisteren -dat u niet praat over mensen, die u in uw werk ontmoet, noch over hun problemen of andere zaken die u bij de cliënt heeft gezien of gehoord. Met uw vragen of zorgen over een werksituatie kunt u wel altijd contact opnemen met uw coördinator. -dat u bereid bent tot samenwerking en overleg en dat u in principe deelneemt aan ondersteunende activiteiten, zoals o.a. taakgroepbijeenkomsten; -dat u lichamelijk en geestelijk in staat bent de door u gekozen taak/taken uit te voeren; -dat u zich houdt aan gemaakte afspraken. Zo wordt bijv. van een autovervoerder verwacht, dat hij/zij altijd het vastgestelde tarief berekent aan de oudere; -dat u wijzigingen (b.v. in beschikbaarheid) tijdig doorgeeft; -dat u zich kunt verenigen met de doelstelling van de stichting en -dat u deze "uitgangspunten vrijwilligerswerk Welzijn Ouderen" onderschrijft; -dat u voldoet aan de meer specifieke verwachtingen, die bij de door u gekozen taak worden genoemd in deze gids. 4. Persoonlijke afspraken Met u als vrijwilliger wordt afgesproken -voor welke taak/taken u wel/niet beschikbaar bent; -op welke dagdelen/tijden u wel/niet beschikbaar bent; -hoe en op welke termijn de begeleiding zal plaatsvinden; -wanneer u kunt deelnemen aan deskundigheidsbevordering; -wederzijdse proefperiode, termijn afhankelijk van uw taakkeuze. 6

8 VERZEKERINGEN t.b.v. vrijwilligers Tijdens uw werkzaamheden voor Welzijn Ouderen bent u verzekerd. Zuwe Welzijn heeft voor haar vrijwillige medewerkers de volgende verzekeringen afgesloten: 1. Aansprakelijkheidsverzekering Van deze verzekering kunt u gebruik maken als door uw toedoen schade bij derden is ontstaan en men u hiervoor aansprakelijk stelt. 2. Persoonlijke ongevallenverzekering In geval u tijdens uw vrijwilligerswerk een ongeval krijgt met blijvende gevolgen of als u hierdoor tijdelijk uw werk niet kunt doen, is er een dekking voor: kapitaal bij overlijden, kapitaal bij blijvende invaliditeit, vergoeding tijdelijke invaliditeit, vergoeding voor geneeskundige kosten en vergoeding voor materiële kosten. 3. Aanvullende autoverzekering In geval u uw auto gebruikt voor vrijwilligerswerk en u hierbij een ongeval overkomt waardoor schade aan uw auto of schade aan derden ontstaat, meldt u deze schade bij uw eigen verzekering, die deze zal afwikkelen. In geval de schuld bij derden ligt, zijn er verder voor u geen gevolgen. Als de schuld bij u ligt, betaalt u eigen risico en verliest u uw noclaimkorting. Uit de aanvullende verzekering wordt dit verlies van noclaimkorting betaald en het eigen risicobedrag wordt tot een bepaald maximum vergoed. Indien uw eigen auto niet casco is verzekerd (meestal betreft dit oudere auto's), vergoedt de aanvullende verzekering de schade tot een bepaald maximum. 7

9 4. Ongevallen-inzittenden verzekering In geval u met uw auto personen vervoert op verzoek van Welzijn Ouderen en deze personen (inclusief de bestuurder) letsel oplopen ten gevolge van een ongeval, is er een dekking voor: kapitaal bij overlijden, kapitaal bij blijvende invaliditeit en dokterskosten. Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij uw eigen verzekering en op het bureau van Welzijn Ouderen: Tel. (030) ( uur) Tel. (030) (na uur) 8

10 1. ADMINISTRATIE THUIS Werkinhoud vrijwilliger Administratie Thuis Voor wie? De dienst is bedoeld voor zelfstandig wonende volwassenen (niet alleen voor ouderen) uit Vleuten-De Meern, die moeite hebben met het ordenen of geordend houden van hun administratie en zelf geen hulp hiervoor kunnen regelen. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen administratie. Indien dit niet mogelijk is, kan de hulp alleen geboden worden als een contactpersoon namens de cliënt deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Welke diensten? Het gaat om praktische hulp bij ordenen en structuur aanbrengen, schiften van reclame en belangrijke post/papieren, wat moet bewaard worden, wat kan weg, hulp bij controleren van automatische betalingen, helpen invullen van eenvoudige formulieren. De vrijwilliger haalt geen geld op met pinpas van de cliënt, doet geen aanvragen van huursubsidie, zorgtoeslag e.d. en geen belastingaangifte. Er zal worden doorverwezen naar de sociaal raadsvrouw of de ouderenadviseur van Zuwe Welzijn bij dieper gaande vragen over financiën, bij (sociaal)juridische vragen of bij vragen over voorzieningen en problemen t.g.v. het ouder worden. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van Administratie Thuis, die z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers van deze dienst. U wordt gevraagd of u beschikbaar bent, waarna u gegevens doorkrijgt over de aanvraag (naam, adres, hulpvraag en eventuele bijzonderheden). De vraag om hulp kan incidenteel zijn, maar het kan ook een verzoek zijn om langer durend contact. Samenwerkingsovereenkomst Samen met de cliënt (of contactpersoon namens deze) en de vrijwilliger vult de coördinator namens de stichting een samenwerkingsovereenkomst in, die door alle drie voor akkoord wordt getekend. Hierin worden voor iedereen alle afspraken en verantwoordelijkheden goed vastgelegd. 9

11 Samen aan het werk Dan kunnen vrijwilliger en cliënt aan de slag volgens de afspraken in de overeenkomst. Soms heeft de cliënt na één of twee keer weer overzicht in de eigen administratie en wordt de hulp afgesloten. Bij langdurige hulp wordt de cliënt verzocht bij Administratie Thuis een opbergmap aan te schaffen tegen kostprijs. In de map zitten inhoudsopgave en tabbladen en kunnen alle papieren overzichtelijk worden geordend. Ook de getekende samenwerkingsovereenkomst en de folders krijgen er een plek. Bovendien wordt in deze map door de vrijwilliger een logboek bijgehouden, waarin per bezoek wordt opgeschreven wat er gedaan is en door wie, zodat de cliënt dit nog eens na kan kijken. De map wordt eigendom van de cliënt en blijft in huis. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger bij Administratie Thuis Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient bij de vaak vertrouwelijke informatie de privacy van de hulpvrager extra goed te waarborgen; -u kunt planmatig en doelgericht werken; -u kunt goed luisteren naar wat de ander bedoelt en kunt zich inleven in de ander; -u heeft belangstelling voor aspecten als wonen, gezondheid, welzijn, financiën; -u bent vriendelijk en vertrouwenwekkend; -u hebt een positieve levenshouding; -u heeft inzicht in schriftelijke informatie, kunt formulieren invullen en lezen en kunt relevante informatie snel opzoeken; -u kunt stimuleren zonder iets op te dringen; -u verwijst door bij werkzaamheden die buiten de afspraken van de overeenkomst vallen. 10

12 2. ALGEMENE HULPDIENST (AHD) Werkinhoud vrijwilliger bij de AHD Voor wie? Voor ouderen vanaf 55 jaar, die hier of daar een handje hulp nodig hebben of behoefte hebben aan gezelschap. Welke diensten? Dit kan zijn een gezelschapsbezoekje afleggen (kopje thee drinken, een praatje maken, samen een spelletje doen), hulp bij boodschappen doen of een recept ophalen bij de apotheek, hulp bij het eten, helpen bij het invullen van een formulier, e.d. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de AHD, die z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers voor deze dienst. U wordt gevraagd of u beschikbaar bent, waarna u gegevens doorkrijgt over de aanvraag (naam, adres, hulpvraag en eventuele bijzonderheden). De vraag om hulp kan incidenteel zijn, maar het kan ook een verzoek zijn om langer durend contact. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger bij de AHD Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient zelf geestelijk vitaal te zijn: "luisterend oor" is hier belangrijk; -u dient bij de vaak vertrouwelijke informatie de privacy van de hulpvrager extra goed te waarborgen; -voor sommige hulpvragen dient u zelf lichamelijk vitaal te zijn gezien het soms zware werk (denk aan het voortduwen van een rolstoel); -bij boodschappenhulp kan een auto gewenst zijn. 11

13 3. BEGELEIDING Werkinhoud begeleider Voor wie? Voor ouderen vanaf 55 jaar, die moeilijk alleen kunnen wandelen, of moeilijk alleen naar bijvoorbeeld een winkel of naar de dokter/specialist kunnen. Het gaat zowel om mensen die hier lichamelijk problemen mee hebben (ook rolstoelers), als om mensen die er bijvoorbeeld tegenop zien om alleen het woord te moeten doen. Wanneer? Aan de hulpvrager wordt gevraagd om bijtijds de aanvraag te doen, minimaal een dag of twee van tevoren, zodat u ook op tijd weet wanneer uw hulp gewenst is. In principe wordt niet in de avonduren en in de weekends begeleid. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de begeleiders, die z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers voor begeleiding. U wordt gevraagd of u op de betreffende dag en tijd beschikbaar bent, waarna u gegevens doorkrijgt van de aanvraag (naam, adres, waar men heen moet, hoe laat en evt. bijzonderheden). Specifieke verwachtingen t.a.v. begeleider Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient zelf geestelijk vitaal te zijn: "luisterend oor" is hier belangrijk; -u dient bij de vaak vertrouwelijke informatie de privacy van de hulpvrager extra goed te waarborgen; -u dient zelf lichamelijk vitaal te zijn gezien het soms zware werk (denk bijvoorbeeld aan het in en uit de rolstoel helpen). 12

14 4. BIBLIOTHEEKVRIJWILLIGER in de ZONNEWIJZER (De Meern) Werkinhoud bibliotheekvrijwilliger in De Zonnewijzer Voor wie? Voor bewoners van huize Nijevelt en De Zonnewijzer. Werkzaamheden De bibliotheekvrijwilliger verzorgt samen met enkele collega s bij toerbeurt de wekelijkse uitleen van boeken aan de bewoners vanuit de bibliotheek van De Zonnewijzer. Er is een eigen collectie boeken en puzzels en een (wisselende) collectie van de gemeentebibliotheek, waaronder Grote-letterboeken. De vrijwilliger gaat ook met een boekenkarretje langs de kamers van die bewoners, die niet naar de bibliotheek kunnen komen. Kosten De lezers van boeken uit de collectie van de gemeentebibliotheek moeten hun normale lidmaatschapsgeld betalen; de aan-huis-service is verder gratis. Specifieke verwachtingen t.a.v. bibliotheekvrijwilliger in De Zonnewijzer Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient lichamelijk vitaal te zijn (i.v.m. het rijden van de boekenkar); -u kunt een zakelijke én dienstverlenende houding goed combineren. 13

15 5. CONTACTPERSOON ACTIVITEIT WELZIJN OUDEREN Werkinhoud contactpersoon activiteit Welzijn Ouderen Voor wie? U bent contactpersoon ten behoeve van de groep deelnemers aan één van de activiteiten van Welzijn Ouderen en voor de organisatie. Werkzaamheden Voor uw activiteit bent u contactpersoon: u bent aanspreekpunt voor Welzijn Ouderen naar de deelnemers van uw activiteit en ook omgekeerd. Nieuwe deelnemers kunnen bij u informatie inwinnen over de activiteit. Hiertoe staan uw naam en telefoonnummer vermeld in de jaarlijkse activiteitengids van Welzijn Ouderen. Bij een aantal activiteiten wordt een deelnemersbijdrage gevraagd. U incasseert in dat geval de vastgestelde bijdragen van de deelnemers aan uw activiteit uit naam en ten behoeve van Welzijn Ouderen. U draagt deze financiën over aan de financieel/administratief medewerker van Welzijn Ouderen op een tevoren vastgesteld tijdstip. Met vragen of klachten kunt u terecht bij de ouderenwerker. Specifieke verwachtingen t.a.v. contactpersoon activiteit Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u kunt een zakelijke én dienstverlenende houding goed combineren; -u kunt als contactpersoon belangen over en weer verwoorden. 14

16 6. DEMENTERENDE OUDEREN en PARTNER / OMGEVING Werkinhoud vrijwilliger bij dementerende ouderen Voor wie? U bent er als vrijwilliger voor de licht dementerende oudere én diens partner / omgeving - ter ontlasting van de mantelzorg. Werkzaamheden Uw taak is het opvangen van de dementerende oudere, wanneer de partner even weg moet (bv. naar een huisarts) of even lucht nodig heeft, maar ook om samen met cliënt en partner dingen te doen, die je soms alleen niet kunt. Het is voor zowel de dementerende als zijn/haar omgeving van groot belang te kunnen rekenen op continuïteit in de hulpverlening. Bovendien is goed overleg met de partner/mantelzorger erg belangrijk. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de groep hulp aan dementerende ouderen, die veelal eerst het adres zelf bezoekt en daarna z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers uit deze groep. U wordt gevraagd of u beschikbaar bent, waarna u gegevens van de aanvraag doorkrijgt (naam, adres en de nodige bijzonderheden). Meestal betreft het hulp bij een adres voor langere tijd. Begeleiding Gezien het intensieve karakter van de werkzaamheden is de begeleiding van de groep vrijwilligers bij dementerenden sterk praktijk-inhoudelijk gericht. U wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een inhoudelijke cursus over het thema dementie. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger bij dementerenden Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u bent op de hoogte van de problematiek van dementerende ouderen en die voor hun omgeving; 15

17 -er wordt een stevig beroep gedaan op uw geestelijke vitaliteit: aan de ene kant wordt van u een grote mate van persoonlijke inzet en inleving verwacht t.o.v. de oudere en zijn/haar partner waarmee u werkt, aan de andere kant ook het vermogen om hiervan weer afstand te kunnen nemen; -u heeft een positieve én realistische kijk op het leven; -u kunt vooral goed luisteren naar wat de ander werkelijk bedoelt (al is dit soms alleen tussen de regels door te lezen); -u bent geduldig; -u kunt de juiste toon vinden in de omgang met de licht dementerende persoon en met diens partner/omgeving; -u bent gedurende langere termijn beschikbaar ten behoeve van één persoon (en diens mantelzorger). 16

18 7. DIENST WANDELEN EN FIETSEN Werkinhoud dienst wandelen en fietsen Voor wie? Voor ouderen vanaf 55 jaar, die moeilijk alleen naar buiten kunnen, is er de dienst wandelen en fietsen. Werkzaamheden U wandelt met de cliënt (in rolstoel, met rollator of aan de arm) of fietst samen op de duofiets. Aangeraden wordt een mobiele telefoon mee te nemen voor onderweg. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de dienst wandelen en fietsen, die z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers. U wordt gevraagd of u op de betreffende dag en tijd beschikbaar bent, waarna u gegevens doorkrijgt van de aanvraag (naam, adres, waar men heen moet, hoe laat en evt. bijzonderheden). Soms wordt in een rooster gewerkt. Specifieke verwachtingen t.a.v. begeleider Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient zelf geestelijk vitaal te zijn: "luisterend oor" is hier belangrijk; -u dient zelf lichamelijk vitaal te zijn gezien het soms zware werk: denk bijvoorbeeld aan het in en uit de rolstoel helpen of het fietsen op de duofiets. 17

19 8. EVENEMENTENCOMMISSIE DE ROEF Werkinhoud vrijwilliger evenementencommissie Voor wie? Voor de 55-plussers van Vleuten-De Meern worden een aantal maal per jaar gezellige, culturele avonden georganiseerd, maar ook evenementen als bijvoorbeeld Koninginnedag in De Roef. Werkzaamheden U denkt mee en helpt bij de organisatie en uitvoering van genoemde evenementen samen met enkele vrijwilligers en beroepskrachten van Welzijn Ouderen. In overleg wordt een goede taakverdeling gemaakt voor de diverse werkzaamheden. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger evenementencommissie De Roef Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u heeft ideeën voor de invulling van gezellige avonden of middagen in De Roef of wilt hier actief naar op zoek gaan; -u kunt goed samenwerken in teamverband; -u kunt een zakelijke én dienstverlenende houding goed combineren. 18

20 9. GASTVROUW/-HEER DE ROEF Werkinhoud gastvrouw/-heer De Roef Voor wie? Er wordt gewerkt ten behoeve van de bezoekers/gebruikers van dienstencentrum De Roef. Werkzaamheden De werkzaamheden van de gastvrouw/-heer in De Roef bestaan uit zelfstandig of in samenwerking met anderen werken achter de bar -verzorgen van koffie, thee e.d., afwassen m.b.v. de afwasmachine-, maar ook een praatje maken met de mensen. Ook bardienst tijdens een activiteit in de avonduren kan tot uw taak behoren. In overleg met de coördinator wordt dit vastgesteld. Voor het mogen schenken van alcoholische drank krijgt u een aparte barinstructie. Specifieke verwachtingen t.a.v. gastvrouw/-heer De Roef Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u kunt (naast een menselijke!) ook een zakelijke houding aannemen tijdens de bardienst bij uw zorg voor een correcte financiële afrekening van de gebruikte consumpties; -u kunt indien nodig zelfstandig werken achter de bar. - u houdt zich aan de afspraken van de barinstructie. 19

21 10. INTERNETCAFö DE ROEF Voor wie? Voor oudere inwoners van Vleuten-De Meern, die graag zelfstandig willen internetten of en òf daarbij een handje hulp kunnen gebruiken. Werkzaamheden De internetvrijwilligers helpen de ouderen waar nodig bij het gebruik van internet of het schrijven van een . Vrijwilligers werken bij toerbeurt op basis van een rooster. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger Internetcafé De Roef Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u bent rustig en geduldig in de omgang met ouderen; -u kunt zelf goed overweg met internet en computers; -u weet uw kennis op een eenvoudige manier over te dragen. 20

22 11. KLUSSENDIENST Werkinhoud klusser Voor wie? Voor ouderen vanaf 55 jaar die niet meer in staat zijn om zelf kleine klusjes in en om hun woning uit te voeren en die ook geen beroep willen/kunnen doen op familie, buren en kennissen. Ook gehandicapten kunnen een beroep doen op de klussendienst. Welke klussen? Het gaat om kleine klussen of karweitjes van maximaal 2 uur, waarvoor een vakman niet komt, maar die wel gedaan moeten worden. Voorbeelden zijn het repareren van een stekker, een lekkende kraan, naaiwerk, tv programmeren e.d. Voor tuinklussen is een maximum van 3x per jaar per adres vastgesteld. Bij twijfel of de klus niet te groot is, zal de klus eerst bekeken worden door de vrijwilliger. U kunt aangeven voor welke soort werkzaamheden u wel/niet beschikbaar bent. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de klussers, die z.s.m. contact opneemt met een van de klusvrijwilligers. U wordt gevraagd of u beschikbaar bent, waarna u gegevens van de aanvraag doorkrijgt (naam, adres, soort klus en evt. bijzonderheden). U vult na afloop een werkformulier in dat u samen met het klusgeld inlevert bij uw coördinator. Bijdrage Voor het laten uitvoeren van een klus betaalt de klant een door Welzijn Ouderen vastgestelde vergoeding; hiervoor gelden de bedragen, die genoemd worden in de meest recente folder van de klussendienst. Deze bijdragen gaan in een speciaal fonds, waaruit de onkosten van de vrijwilligers vergoed kunnen worden. Materiaalkosten staan los van deze klusbijdrage en zijn voor rekening van de aanvrager. De door u gemaakte onkosten i.v.m. gebruik van de eigen auto kunt u declareren bij Welzijn Ouderen volgens de in de meest recente ver- 21

23 voersfolder opgenomen tarieven. U kunt hiervoor eens per half jaar een declaratieformulier indienen. Specifieke verwachtingen t.a.v. klusvrijwilliger Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u kunt een zakelijke én dienstverlenende houding goed combineren; -u registreert de klus op het klusformulier; -u incasseert de eigen bijdrage van de klant voor de klussendienst. 22

24 12. MAALTIJDBEZORGER Werkinhoud maaltijdbezorger Voor wie? Als men in verband met ziekte, handicap, een speciaal dieet, ontslag uit het ziekenhuis e.d. niet zelf in staat is om een warme maaltijd te verzorgen en hiervoor ook geen beroep kan doen op een ander, kan men in aanmerking komen voor maaltijdservice aan huis. Bezorging De koelverse maaltijden, die bereid worden in de keuken van de Heremalerhof, worden in speciale dozen door u bij de klanten thuis gebracht. Dit gebeurt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen en uur. De maaltijden worden bewaard in de koelkast en klaargemaakt door de gebruiker in een magnetron op een tijd die hem/haar schikt. Bij de bezorging wordt gewerkt met een halfjaarlijks rooster. U heeft hierin een vaste route en om beurten steeds een week dienst. Aanvraag Aanvragen komen binnen bij het kantoor van Welzijn Ouderen, waar - bekeken wordt of de aanvrager in aanmerking komt voor deze voorziening. Via het kantoor van Welzijn Ouderen krijgt u tijdig uw weeklijst met de benodigde gegevens zoals naam en adres van de klanten, welke dagen men gebruik maakt van de maaltijden en eventuele bijzonderheden. Voor tussentijdse wijzigingen kan er telefonisch contact met u worden opgenomen tijdens uw weekdienst. Kosten De kosten voor de maaltijden worden betaald d.m.v. acceptgirokaarten; als bezorger heeft u daar dus geen omkijken naar. Voor de door u gemaakte onkosten i.v.m. gebruik van de eigen auto kunt u een declaratieformulier invullen (vergoeding per kilometer). U kunt hiervoor eens per kwartaal een declaratieformulier indienen. 23

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Inhoudsopgave: Blz.nr. 1. Een goeie moat kan gien kwoad 3 2. De moat 5 3. De jongere 7 4. Match moat-jongere 8 5. Evalueren 9 6. Public Relations 9

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie