VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen"

Transcriptie

1 VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN Welzijn Ouderen

2 Zuwe Welzijn (voorheen Stichting Welzijn de Haar) is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van wijk 10 van de gemeente Utrecht: Vleuten, De Meern, Haarzuilens en polder Rijnenburg. Zuwe Welzijn Ouderen (voorheen SWO/Welzijn de Haar) is daarbinnen de afdeling voor 55-plussers. Haar doelstelling is het vergroten van het welzijn van zelfstandig wonende 55-plussers door het aanbieden van dienstverlening, informatie & advies en activiteiten. Vrijwilliger bij Welzijn Ouderen Zuwe Welzijn Ouderen Kantoor : Schoolstraat 10B, Vleuten Postadres : Postbus 66, 3450 AB Vleuten Telefoon : voor dienstverlening elke werkdag bereikbaar van tot uur (voor overige zaken na uur ) Dienstencentrum De Roef Adres : Touwslagerslaan 3, 3454 GV De Meern Telefoon :

3 VRIJWILLIGER bij Welzijn Ouderen Inhoudsopgave Voorwoord 3 Uitgangspunten Welzijn Ouderen en vrijwilligerswerk 4 Verzekeringen t.b.v. vrijwilligers 7 Vrijwilligerstaken 1) administratie thuis 9 2) algemene hulpdienst (AHD) 11 3) begeleiding 12 4) bibliotheekvrijwilliger De Zonnewijzer (De Meern) 13 5) contactpersoon activiteit Welzijn Ouderen 14 6) dementerende ouderen en partner/omgeving 15 7) dienst wandelen en fietsen 17 8) evenementencommissie De Roef 18 9) gastvrouw/-heer De Roef 19 10) internetcafé De Roef 20 11) klussendienst 21 12) maaltijdbezorging 23 13) vervoer 25 Foldermateriaal Welzijn Ouderen 27 2

4 VOORWOORD Sinds de oprichting in 1975 is de vrijwilligersorganisatie voor Welzijn Ouderen uitgegroeid tot een organisatie met ruim 160 vrijwilligers. In 2003 is de tot dan toe zelfstandige Stichting Welzijn Ouderen (SWO) als sector Welzijn Ouderen deel gaan uitmaken van Stichting Welzijn de Haar om in mei 2006 nogmaals te gaan fuseren met Zuwe Zorg. Binnen Zuwe Welzijn organiseert de afdeling Welzijn Ouderen het welzijnswerk voor 55+ers. Bent u op zoek naar een actieve vrijetijdsbesteding, dan kunt u de mogelijkheid bekijken vrijwilliger bij Welzijn Ouderen te worden. U bent van harte welkom. Binnen onze organisatie kunt u op verschillende terreinen actief bezig zijn ten behoeve van ouderen in Vleuten-De Meern. In dit boekje leest u meer over het vrijwilligerswerk bij Zuwe Welzijn Ouderen; een overzicht van de uiteenlopende taken ziet u in de inhoudsopgave. In het hoofdstuk "Uitgangspunten voor vrijwilligerswerk bij Welzijn Ouderen" vindt u o.a. welk doel de organisatie nastreeft, wat Welzijn Ouderen haar vrijwilligers te bieden heeft en wat er van hen verwacht wordt. Aan Verzekeringen is een apart hoofdstukje gewijd. Vervolgens vindt u voor elke vrijwilligerstaak apart een beschrijving van de werkinhoud en de speciaal bij die taak behorende verwachtingen t.a.v. de vrijwilliger. Bij een aantal taken zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom; bij andere taken kan het zijn dat de vrijwilligersgroep voldoende bezet is en er op dat moment geen extra mensen nodig zijn. Informeert u gerust hiernaar indien uw interesse gewekt is voor een bepaalde taak. Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen of opmerkingen, wilt u zich opgeven voor een of meer vrijwilligerstaken of wilt u van taak wisselen, dan kunt u contact opnemen met Welzijn Ouderen. Vleuten, januari

5 UITGANGSPUNTEN VRIJWILLIGERSWERK WELZIJN OUDEREN * Vrijwilligers zijn de belangrijkste pijlers van het welzijnswerk * * Vrijwilligerswerk is het vrijwillig en onbetaald aangaan van verplichtingen * Dat wil zeggen: men kan vrijwillig besluiten deel te nemen en ook vrijwillig besluiten om ermee op te houden. * Vrijwilligheid is iets anders dan vrijblijvendheid * * Vrijwilligers zijn het visitekaartje van de organisatie * Dat wil zeggen: de organisatie is bekend via haar vrijwilligers, zij bepalen het gezicht van Welzijn Ouderen. 1. Doelstelling en doelgroep van Welzijn Ouderen Welzijn Ouderen werkt voor de kernen Vleuten, De Meern, Haarzuilens, Veldhuizen, Vleuterweide, de Balije en polder Rijnenburg: wijk 10 van de gemeente Utrecht. Doelstelling is het vergroten van het welzijn van zelfstandig wonende ouderen door het aanbieden van diensten en producten op het gebied van dienstverlening, advies & informatie en activiteiten. De doelgroep van Welzijn Ouderen omvat zelfstandig wonende inwoners van 55 jaar of ouder van wijk 10. Het accent ligt op ouderen die in hun functioneren worden belemmerd of daarin een groot risico lopen door fysieke, psychische of sociale problemen. Voorbeelden van thema s daarbij zijn mobiliteit, veiligheid, eenzaamheid. Daarnaast richt Welzijn Ouderen zich op andere dienstverlenende organisaties en instellingen in de ouderensector. Bij de werkzaamheden van de sector wordt uitgegaan van de vragen en behoeften van ouderen: er wordt dus gestreefd naar een optimale cliëntgerichte benadering. 4

6 2. Wat heeft Welzijn Ouderen u te bieden? Welzijn Ouderen biedt haar vrijwilligers -regelmatig overleg in de groep van vrijwilligers met eenzelfde taak; -begeleiding van de groep en waar nodig individuele ondersteuning; -informatie die u nodig heeft om uw taak goed te kunnen uitvoeren; -deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten; -nieuwsbulletin voor vrijwilligers Welzijn Ouderen, uitkomend zodra voldoende voor vrijwilligers interessant nieuws te melden is; -jaarlijks een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers van Welzijn Ouderen; -keuzemogelijkheden; er wordt rekening gehouden met de eigen wensen en behoeften van de vrijwilligers: u kunt kiezen uit verschillende vrijwilligerstaken en als u wilt kunt u overstappen naar een andere taak; -diverse verzekeringen waaronder een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en verzekeringen voor diegenen die de eigen auto gebruiken voor de uitvoering van hun vrijwilligerstaak; -inspraak via het vrijwilligerspanel of uw vrijwillige coördinator -een duidelijke conflict-/klachtenregeling: * heeft u een conflict/klacht, dan kunt u deze in eerste instantie bespreken met uw (vrijwillige) coördinator of met een van de leden van het vrijwilligerspanel; * komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de ouderenwerker, die het vrijwilligerswerk coördineert; * indien niet tot een oplossing gekomen kan worden, kunt u tenslotte terecht bij de manager van Welzijn Ouderen; -onkostenregeling bij toestemming vooraf en na overleggen van bonnetjes of declaraties. Reiskostenvergoeding voor wie voor de uitvoering van zijn/haar taak beslist gebruik moet maken van de eigen auto (na overleg met de beroepskracht). 5

7 3. Wat verwacht Welzijn Ouderen van u als vrijwilliger? Welzijn Ouderen verwacht van u als vrijwilliger -dat u beschikbaar bent en zich inzet voor het door u gekozen werk; -dat u de oudere benadert als een waardevol persoon met een eigen identiteit en eigen levenservaring; -dat u met de ouder wordende mens tactvol en geduldig om kunt gaan; -dat u een warm hart heeft en goed kunt luisteren -dat u niet praat over mensen, die u in uw werk ontmoet, noch over hun problemen of andere zaken die u bij de cliënt heeft gezien of gehoord. Met uw vragen of zorgen over een werksituatie kunt u wel altijd contact opnemen met uw coördinator. -dat u bereid bent tot samenwerking en overleg en dat u in principe deelneemt aan ondersteunende activiteiten, zoals o.a. taakgroepbijeenkomsten; -dat u lichamelijk en geestelijk in staat bent de door u gekozen taak/taken uit te voeren; -dat u zich houdt aan gemaakte afspraken. Zo wordt bijv. van een autovervoerder verwacht, dat hij/zij altijd het vastgestelde tarief berekent aan de oudere; -dat u wijzigingen (b.v. in beschikbaarheid) tijdig doorgeeft; -dat u zich kunt verenigen met de doelstelling van de stichting en -dat u deze "uitgangspunten vrijwilligerswerk Welzijn Ouderen" onderschrijft; -dat u voldoet aan de meer specifieke verwachtingen, die bij de door u gekozen taak worden genoemd in deze gids. 4. Persoonlijke afspraken Met u als vrijwilliger wordt afgesproken -voor welke taak/taken u wel/niet beschikbaar bent; -op welke dagdelen/tijden u wel/niet beschikbaar bent; -hoe en op welke termijn de begeleiding zal plaatsvinden; -wanneer u kunt deelnemen aan deskundigheidsbevordering; -wederzijdse proefperiode, termijn afhankelijk van uw taakkeuze. 6

8 VERZEKERINGEN t.b.v. vrijwilligers Tijdens uw werkzaamheden voor Welzijn Ouderen bent u verzekerd. Zuwe Welzijn heeft voor haar vrijwillige medewerkers de volgende verzekeringen afgesloten: 1. Aansprakelijkheidsverzekering Van deze verzekering kunt u gebruik maken als door uw toedoen schade bij derden is ontstaan en men u hiervoor aansprakelijk stelt. 2. Persoonlijke ongevallenverzekering In geval u tijdens uw vrijwilligerswerk een ongeval krijgt met blijvende gevolgen of als u hierdoor tijdelijk uw werk niet kunt doen, is er een dekking voor: kapitaal bij overlijden, kapitaal bij blijvende invaliditeit, vergoeding tijdelijke invaliditeit, vergoeding voor geneeskundige kosten en vergoeding voor materiële kosten. 3. Aanvullende autoverzekering In geval u uw auto gebruikt voor vrijwilligerswerk en u hierbij een ongeval overkomt waardoor schade aan uw auto of schade aan derden ontstaat, meldt u deze schade bij uw eigen verzekering, die deze zal afwikkelen. In geval de schuld bij derden ligt, zijn er verder voor u geen gevolgen. Als de schuld bij u ligt, betaalt u eigen risico en verliest u uw noclaimkorting. Uit de aanvullende verzekering wordt dit verlies van noclaimkorting betaald en het eigen risicobedrag wordt tot een bepaald maximum vergoed. Indien uw eigen auto niet casco is verzekerd (meestal betreft dit oudere auto's), vergoedt de aanvullende verzekering de schade tot een bepaald maximum. 7

9 4. Ongevallen-inzittenden verzekering In geval u met uw auto personen vervoert op verzoek van Welzijn Ouderen en deze personen (inclusief de bestuurder) letsel oplopen ten gevolge van een ongeval, is er een dekking voor: kapitaal bij overlijden, kapitaal bij blijvende invaliditeit en dokterskosten. Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij uw eigen verzekering en op het bureau van Welzijn Ouderen: Tel. (030) ( uur) Tel. (030) (na uur) 8

10 1. ADMINISTRATIE THUIS Werkinhoud vrijwilliger Administratie Thuis Voor wie? De dienst is bedoeld voor zelfstandig wonende volwassenen (niet alleen voor ouderen) uit Vleuten-De Meern, die moeite hebben met het ordenen of geordend houden van hun administratie en zelf geen hulp hiervoor kunnen regelen. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen administratie. Indien dit niet mogelijk is, kan de hulp alleen geboden worden als een contactpersoon namens de cliënt deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Welke diensten? Het gaat om praktische hulp bij ordenen en structuur aanbrengen, schiften van reclame en belangrijke post/papieren, wat moet bewaard worden, wat kan weg, hulp bij controleren van automatische betalingen, helpen invullen van eenvoudige formulieren. De vrijwilliger haalt geen geld op met pinpas van de cliënt, doet geen aanvragen van huursubsidie, zorgtoeslag e.d. en geen belastingaangifte. Er zal worden doorverwezen naar de sociaal raadsvrouw of de ouderenadviseur van Zuwe Welzijn bij dieper gaande vragen over financiën, bij (sociaal)juridische vragen of bij vragen over voorzieningen en problemen t.g.v. het ouder worden. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van Administratie Thuis, die z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers van deze dienst. U wordt gevraagd of u beschikbaar bent, waarna u gegevens doorkrijgt over de aanvraag (naam, adres, hulpvraag en eventuele bijzonderheden). De vraag om hulp kan incidenteel zijn, maar het kan ook een verzoek zijn om langer durend contact. Samenwerkingsovereenkomst Samen met de cliënt (of contactpersoon namens deze) en de vrijwilliger vult de coördinator namens de stichting een samenwerkingsovereenkomst in, die door alle drie voor akkoord wordt getekend. Hierin worden voor iedereen alle afspraken en verantwoordelijkheden goed vastgelegd. 9

11 Samen aan het werk Dan kunnen vrijwilliger en cliënt aan de slag volgens de afspraken in de overeenkomst. Soms heeft de cliënt na één of twee keer weer overzicht in de eigen administratie en wordt de hulp afgesloten. Bij langdurige hulp wordt de cliënt verzocht bij Administratie Thuis een opbergmap aan te schaffen tegen kostprijs. In de map zitten inhoudsopgave en tabbladen en kunnen alle papieren overzichtelijk worden geordend. Ook de getekende samenwerkingsovereenkomst en de folders krijgen er een plek. Bovendien wordt in deze map door de vrijwilliger een logboek bijgehouden, waarin per bezoek wordt opgeschreven wat er gedaan is en door wie, zodat de cliënt dit nog eens na kan kijken. De map wordt eigendom van de cliënt en blijft in huis. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger bij Administratie Thuis Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient bij de vaak vertrouwelijke informatie de privacy van de hulpvrager extra goed te waarborgen; -u kunt planmatig en doelgericht werken; -u kunt goed luisteren naar wat de ander bedoelt en kunt zich inleven in de ander; -u heeft belangstelling voor aspecten als wonen, gezondheid, welzijn, financiën; -u bent vriendelijk en vertrouwenwekkend; -u hebt een positieve levenshouding; -u heeft inzicht in schriftelijke informatie, kunt formulieren invullen en lezen en kunt relevante informatie snel opzoeken; -u kunt stimuleren zonder iets op te dringen; -u verwijst door bij werkzaamheden die buiten de afspraken van de overeenkomst vallen. 10

12 2. ALGEMENE HULPDIENST (AHD) Werkinhoud vrijwilliger bij de AHD Voor wie? Voor ouderen vanaf 55 jaar, die hier of daar een handje hulp nodig hebben of behoefte hebben aan gezelschap. Welke diensten? Dit kan zijn een gezelschapsbezoekje afleggen (kopje thee drinken, een praatje maken, samen een spelletje doen), hulp bij boodschappen doen of een recept ophalen bij de apotheek, hulp bij het eten, helpen bij het invullen van een formulier, e.d. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de AHD, die z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers voor deze dienst. U wordt gevraagd of u beschikbaar bent, waarna u gegevens doorkrijgt over de aanvraag (naam, adres, hulpvraag en eventuele bijzonderheden). De vraag om hulp kan incidenteel zijn, maar het kan ook een verzoek zijn om langer durend contact. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger bij de AHD Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient zelf geestelijk vitaal te zijn: "luisterend oor" is hier belangrijk; -u dient bij de vaak vertrouwelijke informatie de privacy van de hulpvrager extra goed te waarborgen; -voor sommige hulpvragen dient u zelf lichamelijk vitaal te zijn gezien het soms zware werk (denk aan het voortduwen van een rolstoel); -bij boodschappenhulp kan een auto gewenst zijn. 11

13 3. BEGELEIDING Werkinhoud begeleider Voor wie? Voor ouderen vanaf 55 jaar, die moeilijk alleen kunnen wandelen, of moeilijk alleen naar bijvoorbeeld een winkel of naar de dokter/specialist kunnen. Het gaat zowel om mensen die hier lichamelijk problemen mee hebben (ook rolstoelers), als om mensen die er bijvoorbeeld tegenop zien om alleen het woord te moeten doen. Wanneer? Aan de hulpvrager wordt gevraagd om bijtijds de aanvraag te doen, minimaal een dag of twee van tevoren, zodat u ook op tijd weet wanneer uw hulp gewenst is. In principe wordt niet in de avonduren en in de weekends begeleid. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de begeleiders, die z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers voor begeleiding. U wordt gevraagd of u op de betreffende dag en tijd beschikbaar bent, waarna u gegevens doorkrijgt van de aanvraag (naam, adres, waar men heen moet, hoe laat en evt. bijzonderheden). Specifieke verwachtingen t.a.v. begeleider Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient zelf geestelijk vitaal te zijn: "luisterend oor" is hier belangrijk; -u dient bij de vaak vertrouwelijke informatie de privacy van de hulpvrager extra goed te waarborgen; -u dient zelf lichamelijk vitaal te zijn gezien het soms zware werk (denk bijvoorbeeld aan het in en uit de rolstoel helpen). 12

14 4. BIBLIOTHEEKVRIJWILLIGER in de ZONNEWIJZER (De Meern) Werkinhoud bibliotheekvrijwilliger in De Zonnewijzer Voor wie? Voor bewoners van huize Nijevelt en De Zonnewijzer. Werkzaamheden De bibliotheekvrijwilliger verzorgt samen met enkele collega s bij toerbeurt de wekelijkse uitleen van boeken aan de bewoners vanuit de bibliotheek van De Zonnewijzer. Er is een eigen collectie boeken en puzzels en een (wisselende) collectie van de gemeentebibliotheek, waaronder Grote-letterboeken. De vrijwilliger gaat ook met een boekenkarretje langs de kamers van die bewoners, die niet naar de bibliotheek kunnen komen. Kosten De lezers van boeken uit de collectie van de gemeentebibliotheek moeten hun normale lidmaatschapsgeld betalen; de aan-huis-service is verder gratis. Specifieke verwachtingen t.a.v. bibliotheekvrijwilliger in De Zonnewijzer Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient lichamelijk vitaal te zijn (i.v.m. het rijden van de boekenkar); -u kunt een zakelijke én dienstverlenende houding goed combineren. 13

15 5. CONTACTPERSOON ACTIVITEIT WELZIJN OUDEREN Werkinhoud contactpersoon activiteit Welzijn Ouderen Voor wie? U bent contactpersoon ten behoeve van de groep deelnemers aan één van de activiteiten van Welzijn Ouderen en voor de organisatie. Werkzaamheden Voor uw activiteit bent u contactpersoon: u bent aanspreekpunt voor Welzijn Ouderen naar de deelnemers van uw activiteit en ook omgekeerd. Nieuwe deelnemers kunnen bij u informatie inwinnen over de activiteit. Hiertoe staan uw naam en telefoonnummer vermeld in de jaarlijkse activiteitengids van Welzijn Ouderen. Bij een aantal activiteiten wordt een deelnemersbijdrage gevraagd. U incasseert in dat geval de vastgestelde bijdragen van de deelnemers aan uw activiteit uit naam en ten behoeve van Welzijn Ouderen. U draagt deze financiën over aan de financieel/administratief medewerker van Welzijn Ouderen op een tevoren vastgesteld tijdstip. Met vragen of klachten kunt u terecht bij de ouderenwerker. Specifieke verwachtingen t.a.v. contactpersoon activiteit Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u kunt een zakelijke én dienstverlenende houding goed combineren; -u kunt als contactpersoon belangen over en weer verwoorden. 14

16 6. DEMENTERENDE OUDEREN en PARTNER / OMGEVING Werkinhoud vrijwilliger bij dementerende ouderen Voor wie? U bent er als vrijwilliger voor de licht dementerende oudere én diens partner / omgeving - ter ontlasting van de mantelzorg. Werkzaamheden Uw taak is het opvangen van de dementerende oudere, wanneer de partner even weg moet (bv. naar een huisarts) of even lucht nodig heeft, maar ook om samen met cliënt en partner dingen te doen, die je soms alleen niet kunt. Het is voor zowel de dementerende als zijn/haar omgeving van groot belang te kunnen rekenen op continuïteit in de hulpverlening. Bovendien is goed overleg met de partner/mantelzorger erg belangrijk. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de groep hulp aan dementerende ouderen, die veelal eerst het adres zelf bezoekt en daarna z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers uit deze groep. U wordt gevraagd of u beschikbaar bent, waarna u gegevens van de aanvraag doorkrijgt (naam, adres en de nodige bijzonderheden). Meestal betreft het hulp bij een adres voor langere tijd. Begeleiding Gezien het intensieve karakter van de werkzaamheden is de begeleiding van de groep vrijwilligers bij dementerenden sterk praktijk-inhoudelijk gericht. U wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een inhoudelijke cursus over het thema dementie. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger bij dementerenden Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u bent op de hoogte van de problematiek van dementerende ouderen en die voor hun omgeving; 15

17 -er wordt een stevig beroep gedaan op uw geestelijke vitaliteit: aan de ene kant wordt van u een grote mate van persoonlijke inzet en inleving verwacht t.o.v. de oudere en zijn/haar partner waarmee u werkt, aan de andere kant ook het vermogen om hiervan weer afstand te kunnen nemen; -u heeft een positieve én realistische kijk op het leven; -u kunt vooral goed luisteren naar wat de ander werkelijk bedoelt (al is dit soms alleen tussen de regels door te lezen); -u bent geduldig; -u kunt de juiste toon vinden in de omgang met de licht dementerende persoon en met diens partner/omgeving; -u bent gedurende langere termijn beschikbaar ten behoeve van één persoon (en diens mantelzorger). 16

18 7. DIENST WANDELEN EN FIETSEN Werkinhoud dienst wandelen en fietsen Voor wie? Voor ouderen vanaf 55 jaar, die moeilijk alleen naar buiten kunnen, is er de dienst wandelen en fietsen. Werkzaamheden U wandelt met de cliënt (in rolstoel, met rollator of aan de arm) of fietst samen op de duofiets. Aangeraden wordt een mobiele telefoon mee te nemen voor onderweg. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de dienst wandelen en fietsen, die z.s.m. contact opneemt met een van de vrijwilligers. U wordt gevraagd of u op de betreffende dag en tijd beschikbaar bent, waarna u gegevens doorkrijgt van de aanvraag (naam, adres, waar men heen moet, hoe laat en evt. bijzonderheden). Soms wordt in een rooster gewerkt. Specifieke verwachtingen t.a.v. begeleider Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u dient zelf geestelijk vitaal te zijn: "luisterend oor" is hier belangrijk; -u dient zelf lichamelijk vitaal te zijn gezien het soms zware werk: denk bijvoorbeeld aan het in en uit de rolstoel helpen of het fietsen op de duofiets. 17

19 8. EVENEMENTENCOMMISSIE DE ROEF Werkinhoud vrijwilliger evenementencommissie Voor wie? Voor de 55-plussers van Vleuten-De Meern worden een aantal maal per jaar gezellige, culturele avonden georganiseerd, maar ook evenementen als bijvoorbeeld Koninginnedag in De Roef. Werkzaamheden U denkt mee en helpt bij de organisatie en uitvoering van genoemde evenementen samen met enkele vrijwilligers en beroepskrachten van Welzijn Ouderen. In overleg wordt een goede taakverdeling gemaakt voor de diverse werkzaamheden. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger evenementencommissie De Roef Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u heeft ideeën voor de invulling van gezellige avonden of middagen in De Roef of wilt hier actief naar op zoek gaan; -u kunt goed samenwerken in teamverband; -u kunt een zakelijke én dienstverlenende houding goed combineren. 18

20 9. GASTVROUW/-HEER DE ROEF Werkinhoud gastvrouw/-heer De Roef Voor wie? Er wordt gewerkt ten behoeve van de bezoekers/gebruikers van dienstencentrum De Roef. Werkzaamheden De werkzaamheden van de gastvrouw/-heer in De Roef bestaan uit zelfstandig of in samenwerking met anderen werken achter de bar -verzorgen van koffie, thee e.d., afwassen m.b.v. de afwasmachine-, maar ook een praatje maken met de mensen. Ook bardienst tijdens een activiteit in de avonduren kan tot uw taak behoren. In overleg met de coördinator wordt dit vastgesteld. Voor het mogen schenken van alcoholische drank krijgt u een aparte barinstructie. Specifieke verwachtingen t.a.v. gastvrouw/-heer De Roef Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u kunt (naast een menselijke!) ook een zakelijke houding aannemen tijdens de bardienst bij uw zorg voor een correcte financiële afrekening van de gebruikte consumpties; -u kunt indien nodig zelfstandig werken achter de bar. - u houdt zich aan de afspraken van de barinstructie. 19

21 10. INTERNETCAFö DE ROEF Voor wie? Voor oudere inwoners van Vleuten-De Meern, die graag zelfstandig willen internetten of en òf daarbij een handje hulp kunnen gebruiken. Werkzaamheden De internetvrijwilligers helpen de ouderen waar nodig bij het gebruik van internet of het schrijven van een . Vrijwilligers werken bij toerbeurt op basis van een rooster. Specifieke verwachtingen t.a.v. vrijwilliger Internetcafé De Roef Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u bent rustig en geduldig in de omgang met ouderen; -u kunt zelf goed overweg met internet en computers; -u weet uw kennis op een eenvoudige manier over te dragen. 20

22 11. KLUSSENDIENST Werkinhoud klusser Voor wie? Voor ouderen vanaf 55 jaar die niet meer in staat zijn om zelf kleine klusjes in en om hun woning uit te voeren en die ook geen beroep willen/kunnen doen op familie, buren en kennissen. Ook gehandicapten kunnen een beroep doen op de klussendienst. Welke klussen? Het gaat om kleine klussen of karweitjes van maximaal 2 uur, waarvoor een vakman niet komt, maar die wel gedaan moeten worden. Voorbeelden zijn het repareren van een stekker, een lekkende kraan, naaiwerk, tv programmeren e.d. Voor tuinklussen is een maximum van 3x per jaar per adres vastgesteld. Bij twijfel of de klus niet te groot is, zal de klus eerst bekeken worden door de vrijwilliger. U kunt aangeven voor welke soort werkzaamheden u wel/niet beschikbaar bent. Aanvraag De aanvraag wordt via het kantoor van Welzijn Ouderen doorgegeven aan de vrijwillige coördinator van de klussers, die z.s.m. contact opneemt met een van de klusvrijwilligers. U wordt gevraagd of u beschikbaar bent, waarna u gegevens van de aanvraag doorkrijgt (naam, adres, soort klus en evt. bijzonderheden). U vult na afloop een werkformulier in dat u samen met het klusgeld inlevert bij uw coördinator. Bijdrage Voor het laten uitvoeren van een klus betaalt de klant een door Welzijn Ouderen vastgestelde vergoeding; hiervoor gelden de bedragen, die genoemd worden in de meest recente folder van de klussendienst. Deze bijdragen gaan in een speciaal fonds, waaruit de onkosten van de vrijwilligers vergoed kunnen worden. Materiaalkosten staan los van deze klusbijdrage en zijn voor rekening van de aanvrager. De door u gemaakte onkosten i.v.m. gebruik van de eigen auto kunt u declareren bij Welzijn Ouderen volgens de in de meest recente ver- 21

23 voersfolder opgenomen tarieven. U kunt hiervoor eens per half jaar een declaratieformulier indienen. Specifieke verwachtingen t.a.v. klusvrijwilliger Als vrijwilliger onderschrijft u de doelstelling van Welzijn Ouderen en de uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk van Welzijn Ouderen. Naast wat in het algemeen van vrijwilligers van Welzijn Ouderen verwacht wordt, gelden de volgende specifieke verwachtingen t.a.v. deze vrijwilligerstaak: -u kunt een zakelijke én dienstverlenende houding goed combineren; -u registreert de klus op het klusformulier; -u incasseert de eigen bijdrage van de klant voor de klussendienst. 22

24 12. MAALTIJDBEZORGER Werkinhoud maaltijdbezorger Voor wie? Als men in verband met ziekte, handicap, een speciaal dieet, ontslag uit het ziekenhuis e.d. niet zelf in staat is om een warme maaltijd te verzorgen en hiervoor ook geen beroep kan doen op een ander, kan men in aanmerking komen voor maaltijdservice aan huis. Bezorging De koelverse maaltijden, die bereid worden in de keuken van de Heremalerhof, worden in speciale dozen door u bij de klanten thuis gebracht. Dit gebeurt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen en uur. De maaltijden worden bewaard in de koelkast en klaargemaakt door de gebruiker in een magnetron op een tijd die hem/haar schikt. Bij de bezorging wordt gewerkt met een halfjaarlijks rooster. U heeft hierin een vaste route en om beurten steeds een week dienst. Aanvraag Aanvragen komen binnen bij het kantoor van Welzijn Ouderen, waar - bekeken wordt of de aanvrager in aanmerking komt voor deze voorziening. Via het kantoor van Welzijn Ouderen krijgt u tijdig uw weeklijst met de benodigde gegevens zoals naam en adres van de klanten, welke dagen men gebruik maakt van de maaltijden en eventuele bijzonderheden. Voor tussentijdse wijzigingen kan er telefonisch contact met u worden opgenomen tijdens uw weekdienst. Kosten De kosten voor de maaltijden worden betaald d.m.v. acceptgirokaarten; als bezorger heeft u daar dus geen omkijken naar. Voor de door u gemaakte onkosten i.v.m. gebruik van de eigen auto kunt u een declaratieformulier invullen (vergoeding per kilometer). U kunt hiervoor eens per kwartaal een declaratieformulier indienen. 23

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander Per direct. is er een vacature voor de functie van Vrijwillige Gastvrouw Wij zijn op zoek naar een aantal trouwe vrijwilligers die onze cliënten, beroepskrachten

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie

Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Vrijwilligers gastvrouw/gastheer entreebalie Over Crimpenersteyn Crimpenersteyn bestaat uit een verzorgingshuis met vier afdelingen/woonlagen, een verpleeghuis met een somatische afdeling, een psychogeriatrische

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

informatie over vrijwilligerswerk bij Pluspunt

informatie over vrijwilligerswerk bij Pluspunt informatie over vrijwilligerswerk bij Pluspunt 1 2 Doelstelling Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp heeft als doelstelling: "het bevorderen dat ouderen, mensen met een functiebeperking

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Introductie In deze brochure vindt u informatie over hoe het leerlingenvervoer

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures Rijckehove

Vrijwilligersvacatures Rijckehove Vrijwilligersvacatures Rijckehove Gastvrouw/gastheer terras Bijrijder dagbus Dagbehandeling Chauffeur Dagbehandeling met eigen vervoer Chauffeur dagbus Dagbehandeling Hondenclub vrijwilliger met hond Ondersteunen

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie Rijckehove

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie Rijckehove Bijrijder dagbus Dagbehandeling U begeleidt de chauffeur van de dagbus bij het vervoer van cliënten van huis naar de dagbehandeling en andersom. In de ochtend dient u beschikbaar te zijn van 8.30 10.30

Nadere informatie

De vereniging en haar vrijwilligers

De vereniging en haar vrijwilligers De vereniging en haar vrijwilligers Wat verwacht de vereniging van haar vrijwilligers? Regels en richtlijnen De (naam lidorganisatie) streeft ernaar om ruimte te geven aan ideeën en initiatieven. Regels

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

Oncologie. Verpleegafdeling

Oncologie. Verpleegafdeling Oncologie Verpleegafdeling Oncologie Verpleegafdeling Oncologie Welkom op de afdeling Oncologie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn. Verpleegafdeling oncologie indeling afdeling

Nadere informatie

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Welkom op de afdeling Interne Geneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn. De afdeling bestaat uit vier

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM TOT SLOT Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

U bent een gezelligheidsmens en wilt iets betekenen voor andere mensen. U hebt een rijbewijs.

U bent een gezelligheidsmens en wilt iets betekenen voor andere mensen. U hebt een rijbewijs. Als vervoerbegeleider vervoert u wijkbewoners die dit niet zelf (meer) kunnen naar de huisarts, ziekenhuis of supermarkt. Als de bewoner dit wil gaat u mee de spreekkamer in. U brengt de bewoner daarna

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Inhoudsopgave 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam Elke dag gaan duizenden Amsterdamse

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Maaltijdenbezorger m/v

Maaltijdenbezorger m/v Maaltijdenbezorger m/v Wij zoeken vrijwilligers in bezit van een auto die willen helpen om maaltijden te bezorgen vanuit De Meander. Elke dag moeten er maaltijden rondgebracht worden in de omliggende wijken.

Nadere informatie

R A D I U S. w e l z i j n. Vergoedingen en a en es voor vrijwilligers

R A D I U S. w e l z i j n. Vergoedingen en a en es voor vrijwilligers R A D I U S w e l z i j n Vergoedingen en a en es voor vrijwilligers VERGOEDINGEN EN ATTENTIES VOOR VRIJWILLIGERS 1 Naast de brochure Vergoedingen en attenties voor vrijwilligers, waarin de binnen de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Heeft u vervoer nodig om bij een zorgverlener te komen? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer.

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 2016 1 Inhoudsopgave Wat is zittend ziekenvervoer? 3 Wanneer en hoe krijgt u een vergoeding? 4 Wat mag u verwachten? 6 Eigen bijdrage en eigen risico 7 Wat kunt u doen bij klachten?

Nadere informatie

Plezierig leven doe je met elkaar!

Plezierig leven doe je met elkaar! Plezierig leven doe je met elkaar! Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures

Vrijwilligersvacatures Vrijwilligersvacatures Houtbewerking Voor onze wekelijkse groep houtbewerking zoeken we een handige man (of vrouw) om samen met andere vrijwilligers de groep te begeleiden. De ochtend is op donderdag van

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK

STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK STICHTING HOLY ZAKELIJK HANDBOEK 1. Welkom pag. 1 2. Overeenkomst pag. 2 3. Competentieprofiel pag. 3 4. Factureren pag. 4 5. Contactgegevens workshopleiders pag. 5 1. WELKOM Beste workshopleider, In dit

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Seniorenconsulent bij SeniorenInfo

Seniorenconsulent bij SeniorenInfo Seniorenconsulent bij SeniorenInfo Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Wilt ú ouderen informeren over het zorg- en dienstenaanbod in

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Vreeswijk Vreeswijk, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u de zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis of op uw eigen appartement in het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Iets voor een ander doen? Word vrijwilliger bij Leythenrode!

Iets voor een ander doen? Word vrijwilliger bij Leythenrode! Iets voor een ander doen? Word vrijwilliger bij Leythenrode! Verpleeghuis Leythenrode Over Alrijne Zorggroep Het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep (Rijnland Ziekenhuis en de verpleeghuizen Leythenrode

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Aan de slag als vrijwilliger

Aan de slag als vrijwilliger Meer weten? Heeft u naar aanleiding van deze vrijwilligerswijzer nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon. PO-0136 Fotografie pagina 2: Jannes Klaassen augustus 2015 - alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING 331 Welkom Binnenkort wordt u in het Maag-, Darm- & Levercentrum van het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen voor een dagbehandeling. Een dagbehandeling is een

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers van Swon

Informatie voor vrijwilligers van Swon l Zinvol werk en een goed gevoel Informatie voor vrijwilligers van Swon Swon het seniorennetwerk adres De Ruyterstraat 246 6512 GG Nijmegen telefoon (024) 365 01 90 e-mail info@swon.nl website www.swon.nl

Nadere informatie

Seniorenconsulent voor SeniorenInfo

Seniorenconsulent voor SeniorenInfo Seniorenconsulent voor SeniorenInfo Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Wilt ú ouderen informeren over het zorg- en dienstenaanbod in

Nadere informatie

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service.

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Wilt u het uzelf thuis gemakkelijker maken? Dan is het goed om te weten dat ZINN Service een uitgebreid aantal diensten biedt. De diensten

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle 2016-2017 Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. 1. Gegevens leerling Naam: M/V Voornamen: BSN-nummer Geboortedatum:

Nadere informatie

Model Ekstraa Mantelkracht

Model Ekstraa Mantelkracht Model Ekstraa Mantelkracht deel je leven Inhoudsopgave Model Ekstraa Mantelkracht 3 Extern - Regie 5 Extern - Maatwerk 5 Extern - Mantelkracht 5 Kennismaking - Regie 6 Kennismaking - Maatwerk 6 Kennismaking

Nadere informatie

Handboekje leerlingenvervoer

Handboekje leerlingenvervoer Katwijk/Noordwijk Handboekje leerlingenvervoer Regels en wetenswaardigheden om het vervoer van leerlingen goed te laten verlopen 1 Handboekje LLV 2014_Katwijk-Noordwijk.indd 1 21-03-14 09:46 Waarom dit

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie Rijckehove

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie Rijckehove Per direct zijn er vacatures voor de functie van VRIJWILLIGERSVACATURE Gastvrouw/heer terras Functie- inhoud U als vrijwilliger draagt zorg dat de Muziekhof, het buiten terras en de Binnentuin een gezellige

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend zieken 2014 1 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het daar naartoe. In deze folder leest u wat zittend zieken

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Samen zoeken naar een oplossing Kunt u dingen niet meer die u vroeger wel deed? Heeft u moeite met het schoonhouden van uw huis? U wilt familie bezoeken maar u weet niet hoe? Lukt staand douchen niet meer?

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Stichting Wonen en Zorg Purmerend Versie 14-7-2015, def. - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Missie en Visie... 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik. Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie

Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik. Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik Welkom op de afdeling Mobiliteit & Buik van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn.

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

ASTER Vrijwilligers bieden mantelzorgers een paar uurtjes voor zichzelf

ASTER Vrijwilligers bieden mantelzorgers een paar uurtjes voor zichzelf ASTER Vrijwilligers bieden mantelzorgers een paar uurtjes voor zichzelf Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord ASTER Vrijwilligers bieden

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk InformatIe Voor VrIjwIllIgers

Vrijwilligerswerk InformatIe Voor VrIjwIllIgers Vrijwilligerswerk Informatie voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk In het St. Antonius Ziekenhuis zetten veel mensen zich vrijwillig in voor patiënten en bezoekers. Het werk van vrijwilligers is een zeer

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie