Gebruikersinstructie digitale registratiesysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersinstructie digitale registratiesysteem"

Transcriptie

1 GI Gebruikersinstructie digitale registratiesysteem Taal actief 3 spelling groep 4-8 Met het digitaal registratiesysteem spelling Taal actief 3 kunt u de methodegebonden toetsgegevens van de kinderen vastleggen. Vervolgens kunt u dan in één oogopslag zien welke kinderen reteaching en remediëring nodig hebben. Daarnaast kan er per kind een cijfer per thema en een rapportcijfer worden berekend. Het systeem bestaat uit een serie Microsoft Excel-werkmappen. Per groep is er een werkmap. Elke werkmap is weer opgedeeld in werkbladen. Er zijn werkbladen voor het registreren van de scores en voor het berekenen van eindresultaten en rapportcijfers. Om met het systeem te kunnen werken moet u de beschikking hebben over Microsoft Excel 2000 of een nieuwere versie van dit programma.

2 Inhoudsopgave 1. OPSTARTEN DIGITALE REGISTRATIE 3 a. Het registratiebestand van uw groep openen 3 b. Invoer van de namen 3 2. REGISTRATIE AFGENOMEN SPELLINGTOETSEN 4 a. Naar het juiste dictee / thema 4 b. Instapdictee en algemeen controledictee 4 c. Woorden- en werkwoordendictees 4 d. Zinnendictees 5 3. AFLEZEN INGEVULD REGISTRATIEBLAD 6 a. Betekenis van de kleuren 6 b. Reteaching en remediëring 6 c. Groepsgemiddelden 6 d. Puntentoekenning 7 4. WEGING DICTEES 8 a. Minimumcijfer 8 b. Foutgrens 8 c. Gewicht 8 5. RAPPORTAGE 0 Betekenis van de kleuren in het rapportblad 0 6. WOORDWAARDERING 2

3 1. OPSTARTEN DIGITALE REGISTRATIE a. Het registratiebestand van uw groep openen Open op de cd-rom de map digitale registratie. Open vervolgens het registratiebestand van uw groep. Automatisch start dan het programma Microsoft Excel. Vanuit Excel slaat u het geopende bestand op in de map Mijn documenten of elders op de harde schijf. b. Invoer van de namen Op het blad van het instapdictee vult u de namen van de kinderen in de geelgekleurde kolom in. Dit doet u ook als u dit dictee niet afneemt. De namen worden automatisch op de andere registratiebladen overgenomen. Tip: Als u later namen van kinderen wilt toevoegen, wijzigen of weghalen, dan doet u dit steeds op het werkblad van het instapdictee. Alle velden waarin u gegevens kunt invoeren hebben een lichtgele kleur. Alle overige velden worden berekend. U kunt maximaal 35 kinderen in het overzicht opnemen. Heeft u meer dan 35 kinderen, dan moet u een tweede registratiesysteem openen, invullen en opslaan. Tip: U kunt de namenlijst van het vorig leerjaar kopiëren, plakken en eventueel aanvullen / wijzigen in de gele kolom. Gebruik daarbij wel de functie Plakken speciaal... en kies voor Waarden, anders worden mogelijk de oude opmaak en koppelingen meegenomen. 3

4 2. REGISTRATIE AFGENOMEN SPELLINGTOETSEN a. Naar het juiste dictee / thema Via de tabbladen onderaan de pagina kunt u bij de groepen 4 t/m 8 naar het gewenste themadictee of naar een ander dictee (parkeerweek-/instap-/ algemeen controledictee) gaan. In de groepen 7/8 zijn er verschillende tabbladen voor woorden- en werkwoordendictees. b. Instapdictee en algemeen controledictee 1. Achter datum, in het gele veld bovenin, vult u de datum van afname in. 2. De namen van de kinderen heeft u als het goed is al ingevuld. Voer nu per kind het totaal aantal fouten in. Gebruik daarvoor de derde kolom. Het eindcijfer wordt automatisch berekend. 3. In de vierde kolom noteert u de categorienummers die extra aandacht behoeven. Tip: Maak eerst een foutenanalyse van de kinderen die onvoldoende scoren. Noteer dan de categorieën in de lege kolommen. c. Woorden- en werkwoordendictees 1. Achter signaal- en controledictee vult u de datum van afname in. 2. Achter de naam van elk kind tikt u het totaal aantal gemaakte fouten op het signaaldictee en indien afgenomen - op het controledictee in onder vul hier het totaal aantal fouten in. Op basis van het hier aangegeven foutentotaal wordt het cijfer voor het dictee berekend. Dus zowel de categoriefouten als de niet-categoriefouten tellen mee. 3. In de kolommen met categorieomschrijvingen vult u in de rijen van de kinderen het aantal fouten in dat zij in elke categorie gemaakt hebben. Dit is nodig om vast te stellen wie er na het signaaldictee in aanmerking komen voor reteaching en na het controledictee voor remediëring. Het is niet verplicht om de uitsplitsing per categorie te doen op grond van het aantal fouten. U mag zelf de keuze maken voor welke kinderen u de fouten analyseert, bijvoorbeeld niet voor de kinderen die het dictee goed hebben gemaakt (0,1 of 2 fouten). Dit spaart tijd, maar u krijgt dan geen volledig zicht op de beheersvaardigheid van de categorieën op groepsniveau. 4. De kolom andere fouten wordt automatisch berekend met de som: totaal aantal fouten minus het totaal aantal categoriefouten. Afbeelding 1 Voorbeeld (zie afbeelding 1): het totaal aantal gemaakte fouten door Seyda is 6, waarvan 5 fouten als categoriefout zijn ingevoerd. Dit leidt automatisch tot 1 andere fout. 4

5 Als u meer categoriefouten heeft ingevoerd dan in de kolom totaal aantal fouten, ontstaat er een negatief getal in de kolom andere fouten. Dit getal wordt in rood weergegeven. Oorzaken hiervan kunnen zijn: u heeft de aantallen fouten voor de afzonderlijke categorieën verkeerd ingevuld; meerdere fouten in één woord telt u als afzonderlijke fouten. Tip: Laat het aantal ingevoerde fouten per categorie nooit hoger zijn dan het aantal woorden in die categorie (zie Afbeelding 2, rij 2: aantal woorden per categorie ). Dit is nodig omdat het registratiesysteem anders niet meer naar de vereiste reteaching/ remediëring verwijst. Wilt u toch meerdere fouten in een categoriewoord afzonderlijk meetellen, dan kunt u maximaal zoveel fouten scoren binnen elke categorie als dat er woorden van die categorie in het dictee zijn opgenomen. Tip: Tel voor de berekening van het totaal aantal fouten elk verkeerd gespeld woord maar als één fout, ongeacht het aantal fouten per woord. Alleen dan correspondeert het percentage goed geschreven woorden, en daarmee ook de foutgrens, altijd op dezelfde manier met het cijfer. d. Zinnendictees 1. Vul per kind het aantal fouten in. Op grond hiervan wordt het cijfer voor het zinnendictee bepaald; voor elke fout 1 punt eraf. 2. Vanaf groep 5 worden ook de hoofdletters en leestekens als volgt meegeteld: a. geen hoofdletter aan het begin van de zin en voor eigennamen: maximaal 1 fout voor het hele dictee, ongeacht het aantal keren dat de fout voorkomt; b. geen leesteken aan het eind van de zin of in de zin waar dat wel van toepassing is (komma, puntkomma, dubbele punt, aanhalings- en sluittekens): maximaal 1 fout voor het hele dictee, ongeacht het aantal keren dat de fout voorkomt. 3. Vanaf groep 7 worden bij het zinnendictee de werkwoordsvormen meegeteld bij de onveranderlijke worden. Dit voorkomt dubbele registratie. Tip: laat alle kinderen dit dictee maken, ook degenen die het signaaldictee goed hebben gemaakt en het controledictee niet hebben gemaakt. Met het zinnendictee worden woorden getoetst die twee thema s eerder zijn aangeboden. In groep 7 en 8 worden bovendien de werkwoordsvormen getoetst in zinsverband. Afbeelding 2 Overschrijdt een kind de foutgrens, dan wordt het betreffende vakje gekleurd en wordt de categorie opgenomen onder reteaching of remediëring. 5

6 3. AFLEZEN INGEVULD REGISTRATIEBLAD Als u de gegevens van een dictee heeft ingevuld, kunt in één oogopslag zien: welke kinderen de spellingcategorieën wel of niet beheersen; wie de normen wel gehaald hebben en wie niet; wat het groepsgemiddelde is; wie reteaching of remediëring nodig heeft; wat het eindresultaat in cijfer is. a. Betekenis van de kleuren In de registratieschema s wordt gebruik gemaakt van kleuren met de volgende betekenis. Woordendictees Donkergroen: goede beheersing (90 100% goed) Lichtgroen: voldoende beheersing (80 89% goed) Oranje: onvoldoende beheersing (minder dan 80% goed) Zinnendictee Donkergroen: goede beheersing (0, 1 of 2 fouten) Lichtgroen: voldoende beheersing (3 of 4 fouten) Oranje: onvoldoende beheersing (5 of meer fouten) b. Reteaching en remediëring Om te weten welke reteaching en remediëring u moet aanbieden, kijkt u naar de categoriecodes en naar de kleuren van de berekende cijfers. Als u het aantal fouten heeft ingevuld en de uitsplitsing naar categorieën heeft gemaakt, worden in de kolommen reteaching en remediëring automatisch de categoriecodes weergegeven van de categorieën die nog extra oefening behoeven. Na het invullen wordt er automatisch een cijfer berekend. Het vakje waarin het cijfer staat, krijgt automatisch een kleur die verwijst naar de onderstaande vervolgactiviteiten. Signaaldictee Donkergroen: goede speller, % goed bakkaarten kasteel of andere taalactiviteiten. Lichtgroen: gemiddelde speller, 80-89% goed bakkaarten huis ; computerprogramma woordpakketten ; prints werkbladen op de website. Oranje: zwakke speller, minder dan 80% goed les 5 en 6, dat zijn de reteachinglessen, uit de gebruikersinstructie en de kopieerbladen uit de kopieermap. Controledictee Donkergroen: goede speller, % goed bakkaarten kasteel of andere taalactiviteiten. Lichtgroen: gemiddelde speller, 80-89% goed bakkaarten huis ; computerprogramma woordpakketten ; prints werkbladen op de website. Oranje: zwakke spellers, minder dan 80% goed bakkaarten tent ; computerprogramma categorieoefeningen. c. Groepsgemiddelden Onderaan het overzicht staat het gemiddelde van de cijfers die behaald zijn voor elk van de drie dictees: signaal-, controle- en zinnendictee. Naast deze cijfers staan ook de gemiddelde aantallen fouten op deze drie dictees. U kunt met deze gegevens globaal beoordelen hoe goed de groep de dictees heeft gemaakt. Bij het signaal- en controledictee kunt u per kolom zien of een categorie onvoldoende beheerst wordt. Op grond hiervan kunt u beslissen of u klassikaal of aan een bepaalde groep kinderen de categorie aanbiedt. 6

7 De cijfers in de kolommen geven het gemiddelde aantal fouten per categorie aan. Als de ingevoerde norm wordt overschreden (standaard is dat 80%), dan verschijnt er onder het gemiddelde het codenummer van die categorie in oranje/rood. Streven is dat minimaal 80% van de kinderen voldoende scoort op elke categorie. Wanneer de groep op of boven deze norm zit, wordt dit aangegeven met de letters OK. Als de groep onder deze norm zit, wordt de categorie vermeld die extra aandacht behoeft. De norm 80% wijzigt als u in de normentabel verandering aanbrengt in de foutgrens. Let op: Er kunnen ongelijkheden zitten tussen de gemiddelden van het signaal- en het controledictee. Die ongelijkheden ontstaan doorgaans doordat de kinderen die goed hebben gescoord op het signaaldictee niet mee hoeven te doen met het controledictee. De gemiddelden van het signaal- en het controledictee zijn dan niet goed te vergelijken om te zien in hoeverre er sprake is van verbetering op groepsniveau. d. Puntentoekenning Berekening Het eindcijfer voor de woorden- en zinnendictees van het thema wordt bepaald op basis van de instellingen die aan de afzonderlijke dictees zijn meegegeven. In het registratiesysteem is een beredeneerde normering ingevoerd, maar u kunt hiervan afwijken (zie hoofdstuk 4 Weging van de dictees ). Het eindcijfer kunt u na de instelling van de dictees in de tabel rechts van de registratielijsten niet meer beïnvloeden. Het eindcijfer per thema wordt tot 1 cijfer achter de komma berekend. 7

8 4. WEGING DICTEES Naast de registratie van de dictees staat een tabel met normen voor het signaaldictee, het controledictee en het zinnendictee. Per dictee staat aangegeven het minimumcijfer, de foutgrens en de weging. a. Minimumcijfer Als minimum wordt het cijfer 1 voorgesteld; dit in verband met een goede weergave van de vorderingen in het leerproces. Dit cijfer zal dan ook niet worden gecommuniceerd naar het kind! U kunt dit cijfer verhogen naar bijvoorbeeld 4, omdat u geen lager cijfer wenst te geven. Houd er dan wel rekening mee dat het eindcijfer hierdoor flink kan worden beïnvloed. Voorbeeld: signaaldictee cijfer 1, controle- en zinnendictee beide cijfer 10, eindcijfer bij gelijke gewichten is 7. Als het minimumcijfer bij signaaldictee 4 is, wordt het eindcijfer 8. De minimumcijfers voor het signaal-, controle- en zinnendictee zijn afzonderlijk in te stellen, maar het eindcijfer niet. Dit wordt bepaald door uw instelling van de drie dictees. Het uiteindelijke rapportcijfer wordt berekend op basis van de eindcijfers per thema. Bij dit cijfer wordt standaard wel een minimum van 4 aangegeven (zie hoofdstuk 5 over rapportage). b. Foutgrens In deze tabel is standaard 80% ingevoerd, omdat deze norm in de hele methode gehanteerd wordt als grens tussen voldoende en onvoldoende. Deze norm geeft een betrouwbare voorspelling van de spellingvaardigheid van de getoetste leerstof. U kunt het percentage veranderen in bijvoorbeeld 75%, waardoor de norm tussen voldoende en onvoldoende iets wordt verlaagd. Dit kan wenselijk zijn als u een zwakke spellinggroep hebt. Omgekeerd is het ook mogelijk om de norm te verhogen tot bijvoorbeeld 85% bij een heel goede spellinggroep. Afbeelding 3 Let op: Als u veranderingen wilt aanbrengen in minimumcijfer, foutgrens en gewicht dan dient u dit bij elk nieuw registratieblad aan te passen. c. Gewicht Deze getallen geven aan hoe zwaar elk dictee in het eindcijfer voor het thema wordt meegeteld. In het voorstel telt het signaaldictee 1 keer mee, het controledictee woorden 3 keer en het zinnendictee ook 3 keer. De getallen zijn naar believen aan te passen. De overweging om het signaaldictee 1 keer mee te tellen is dat dit resultaat mede de vorderingen in het leerproces weergeeft waardoor het eindresultaat tot stand is gekomen. Daar staat tegenover dat het signaaldictee ook gezien kan worden als een meting van de tussenstand in de oefenperiode. Wilt u om die reden het signaaldictee niet meetellen als toets, vul dan 0 (nul) in. Let op: als er een cijfer voor slechts één van de dictees aanwezig is en geen cijfer voor een of beide andere dictees dan zal, ondanks de 0 bij het gewicht, het cijfer voor dat ene dictee als eindcijfer voor het thema worden genomen. Alle instellingen in deze tabel zijn door u te wijzigen conform uw opvattingen over de waardering van het eindcijfer per thema. Dit eindcijfer wordt meegenomen voor de berekening van het rapportcijfer (zie hoofdstuk 5 over rapportage). U kunt dictees uitschakelen en dan tellen ze niet mee in de weging. U kunt elk dictee afzonderlijk zwaarder of lichter meetellen in het eindcijfer. En u kunt zelfs de norm verhogen of verlagen tussen voldoende en onvoldoende. Gewichten worden uiteraard alleen toegepast als er meer dan één dictee is ingevoerd. 8

9 Tip: als u niet voor de hele groep, maar voor een kind één van de dictees niet mee wilt tellen in het eindcijfer, bijvoorbeeld het signaal- of het zinnendictee, dan laat of maakt u de cel met de ruwe score (= het aantal fouten) van dit dictee leeg. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een kind het dictee om een voor u duidelijke reden abnormaal zwak heeft gemaakt. Verandering in de weging van de dictees in de tabel kunt u bij elk thema afzonderlijk aanbrengen. Consequentie hiervan is dat de gewijzigde instelling bij elk thema door u zelf moet worden ingevoerd. Doorgaans zult u in alle thema s dezelfde instelling willen hebben. Ook voor de overige dictees (instap-, parkeerweek- en algemeen controledictee) kunt u de normen apart instellen, afwijkend van de themadictees. 9

10 5. RAPPORTAGE Er zijn vier rapportbladen. Op elk blad is een keuze uit alle thema s, alle parkeerweken en een eigen toets. Ook hier zijn de gewichten voor de afzonderlijke dictees instelbaar. Bij aanvang is alles geel en zijn de gewichten 0. Plaats een wegingsfactor in hele getallen waarmee u aangeeft in welke mate de geselecteerde dictees meetellen bij het berekenen van het rapportcijfer. Elk gekozen dictee kleurt groen op. Betekenis van de kleuren in het rapportblad Groen: geselecteerde toetsen die meetellen voor het rapport. Geel: niet geselecteerde dictees die niet meetellen voor het rapport. Afbeelding 4 De kolom Eigen toets biedt per rapport de mogelijkheid om de resultaten op een methode-onafhankelijke toets toe te voegen. Zo kunt u bijvoorbeeld een Cito-toets of een zelf ontwikkelde toets laten meewegen in het eindcijfer. Er zijn vier rapportbladen. Voor elk rapport begint de telling over een bepaalde onderwijsperiode opnieuw. Dus selecteert u voor het samenstellen van het rapportcijfer alleen die thema s, parkeerweekdictees en toetsen die in de betreffende rapportperiode aan de orde zijn geweest. Eventueel kunt u ook oudere resultaten laten meetellen. Dit doet u door het aangeven van de factor 1 onder alle thema s, parkeerweken en toetsen die in de voorafgaande periode van het leerjaar aan de orde zijn geweest. Vervolgens vult u in hoe zwaar u de dictees en de toetsen uit de huidige rapportperiode wilt meetellen. 10

11 6. WOORDWAARDERING Als u geen rapportcijfers geeft, maar waarderingen in woord, kunt u onderstaande normentabel gebruiken om cijfers om te zetten naar waarderingen in woord. Naar gelang de afspraken binnen het team, kan er worden gewerkt met diverse schalen. Cijfer Schaal 3: g v o Schaal 4: g rv v o Schaal 5: g rv v m o Schaal 6: zg g rv v m o Schaal 7: u zg g rv v m o Schaal 8: u zg g rv v m o z 10-9,5 Goed Goed Goed Zeer goed Uitstekend Uitstekend 9,4-9,0 Goed Goed Goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed 8,9-8,5 Goed Goed Goed Goed Goed Goed 8,4-8,0 Goed Goed Goed Goed Goed Goed 7,9-7,5 Voldoende Ruim vold. Ruim vold. Ruim vold. Ruim vold. Ruim vold. 7,4-7,0 Voldoende Ruim vold. Ruim vold. Ruim vold. Ruim vold. Ruim vold. 6,9-6,5 Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende 6,4-6,0 Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende 5,9-5,5 Onvold. Onvold. Matig Matig Matig Matig 5,4-5,0 Onvold. Onvold. Matig Matig Matig Matig 4,9-4,5 Onvold. Onvold. Onvold. Onvold. Onvold. Onvold. 4,4-4,0 Onvold. Onvold. Onvold. Onvold. Onvold. Onvold. > 4,0 Zwak Tabel 1 11

Taal actief 3 taal groep 4-8

Taal actief 3 taal groep 4-8 Taal actief 3 taal groep 4-8 Met het digitaal registratiesysteem taal van Taal actief 3 kunt u de methodegebonden toetsgegevens van de kinderen vastleggen. Vervolgens kunt u in één oogopslag zien wie welke

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

1. Wat is de Digitale Toetsregistratie bij Taalverhaal Taal & Spelling? Indeling van de Digitale Toetsregistratie 3

1. Wat is de Digitale Toetsregistratie bij Taalverhaal Taal & Spelling? Indeling van de Digitale Toetsregistratie 3 ThiemeMeulenhoff, april 2010 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is de Digitale Toetsregistratie bij Taalverhaal Taal & Spelling? 2 2. Indeling van de Digitale Toetsregistratie 3 3. Aan de slag! Het gebruik van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Leerdoelen- en leerlingregistratie

Leerdoelen- en leerlingregistratie Leerdoelen- en leerlingregistratie Inhoudsopgave Inhoud Leerdoelen- en leerlingregistratie Het hoe en waarom van registreren... Beredeneerd aanbod... Instructie digitale registratie leerdoelen Hoe werkt

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Optimaal zicht op spelling

Optimaal zicht op spelling Cito Spelling LVS Team Werken met de LVS-toetsen en hulpboeken Optimaal zicht op spelling Kim heeft midden groep 5 bij de LVS-toets Spelling een vaardigheidsscore gehaald van 122. Haar leerkracht weet

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Spreadsheets (Excel 2003)

Spreadsheets (Excel 2003) Spreadsheets (Excel 2003) 14 Toevoegen paragraaf 14.5 14.5 Subtotalen, draaitabellen en ALS In deze paragraaf bespreken we een aantal aanvullende functies in Excel. We beginnen met de subtotalen. Een subtotaal

Nadere informatie

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Schoolhandleiding Parnassys 2012 Inhoudsopgave Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Toetsen en streefdoelen

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Kwartaaltoets. Registratiebladen bij de Kwartaaltoetsen Pluspunt.

Kwartaaltoets. Registratiebladen bij de Kwartaaltoetsen Pluspunt. Kwartaaltoets Registratiebladen bij de Kwartaaltoetsen Pluspunt. Met het blad Rekenontwikkelingprofiel kunt u van ieder kind - van groep t/m - afzonderlijk de scores bijhouden. Het licht gekleurde gedeelte

Nadere informatie

Hoofdstuk 21: Gegevens samenvatten

Hoofdstuk 21: Gegevens samenvatten Hoofdstuk 21: Gegevens samenvatten 21.0 Inleiding In Excel kunnen grote (en zelfs ook niet zo grote) tabellen met getallen en tekst er nogal intimiderend uitzien. Echter, Excel komt helemaal tot haar recht

Nadere informatie

Handleiding Resultatenmap. www.resultatenmap.nl. Linda Groenewoud 2-10-2011

Handleiding Resultatenmap. www.resultatenmap.nl. Linda Groenewoud 2-10-2011 Handleiding Resultatenmap www.resultatenmap.nl Linda Groenewoud 2-10-2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Taken aanmaken... 4 A. Aanmaken van de taak... 4 B. Kies een vak...

Nadere informatie

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel blaucapel Basis Excel Excel is een rekenprogramma: een elektronisch rekenvel. Het wordt ook wel een spreadsheet (een verspreid veld) genoemd. Wat kun je bijvoorbeeld maken met excel: Prijsberekeningen

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Handleiding LVS-bestand

Handleiding LVS-bestand Tabblad Niveaus 1. Leerlingen(groepen) invoeren. 2. Nieuwe leerling toevoegen. 3. Leerlingen verwijderen. 4. Behaalde niveaus invoeren. Tabblad Gemiddelden 1. Waarom dit tabblad? 2. Opmerking toevoegen.

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Cellen automatisch vullen

Cellen automatisch vullen Cellen automatisch vullen Open een nieuw bestand. Typ in cel A1 het woord Zondag. Klik op cel A1. Er staat nu een kader omheen. Rechts onder in het kader zie je een vierkantje, de vulgreep. Sleep de vulgreep

Nadere informatie

Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden

Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden M. van den Berg GION Februari 2015 Analyse Cito-opgaven 1) Neem het blad Analyse Cito-toetsopgaven voor u; 2) Pak de Cito-toets die u wilt invoeren voor u; 3)

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15 HANDLEIDING LVS versie 2.0 dd 15/4/15 Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 BEHEER LVS... 3 3 HET LVS OPENEN... 4 4 INGEVEN VAN DE LVS RESULTATEN... 5 4.1 LEZEN... 5 4.2 SPELLING... 6 4.3 WISKUNDE... 7 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal

Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs stelt een leerlingvolgsysteem ter beschikking, gebaseerd op het CITO leerlingvolgsysteem.

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

REKENEN MET EXCEL. Naam Nr Klas Datum

REKENEN MET EXCEL. Naam Nr Klas Datum REKENEN MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Microsoft Excel wordt gebruikt om facturen, bestelbonnen, prijsoffertes, rapporten en ander rekenwerk uit te voeren. Rekenbladen moeten dus formules bevatten! In deze

Nadere informatie

Excel opdracht: ICT cijferlijst. Stap 1: De eerste inhoud. Stap 2: Een beetje opmaak

Excel opdracht: ICT cijferlijst. Stap 1: De eerste inhoud. Stap 2: Een beetje opmaak Excel opdracht: ICT cijferlijst Het leven van een ICT leraar is zwaar. Hij moet niet alleen hard werken om leuke en nuttige Excelopdrachten te verzinnen voor zijn leerlingen. Hij moet ook nog een cijferadministratie

Nadere informatie

Het maken van grafieken met Excel

Het maken van grafieken met Excel Het maken van grafieken met Excel Hoe vaak gebeurt het niet dat je bij een natuurkunde practicum een hele reeks meetgegevens verzameld hebt en dat je deze in een tabel en een grafiek in je verslag wilt

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 11 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 19 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

1. Rekenen en formules

1. Rekenen en formules 9 1. Rekenen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2

Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2 Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2 Te beheersen vaardigheid voor de lesgever: het is belangrijk dat u in een oogopslag de formules achter de getallen kan controleren. Het is voor de leerlingen

Nadere informatie

FORMULIEREN EN LIJSTJES.

FORMULIEREN EN LIJSTJES. FORMULIEREN EN LIJSTJES. Het kan handig, snel en plezierig! Overzichtslijstjes, takenlijstjes, presentielijstjes, enquêtes, intakeformulieren, planningssheets,. Allemaal bekende en vaak terugkerende speeltjes

Nadere informatie

Spelling 3.0. Groep 5

Spelling 3.0. Groep 5 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Spelling 3.0 Groep 5 op papier vanaf schooljaar 2015/2016 vanaf 2016/2017 ook digitaal alleen dicteeopgaven, ook in de hogere groepen uitgebreide foutenanalyse

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Grote hoeveelheid gegevens analyseren: draaitabellen

Grote hoeveelheid gegevens analyseren: draaitabellen Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 BANK: NL72ABNA0536825491 KVK: 24389967 Grote hoeveelheid gegevens analyseren: draaitabellen Het kan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Handleiding Resultatenmonitor Lijn 3. Versie 1.2

Handleiding Resultatenmonitor Lijn 3. Versie 1.2 Handleiding Resultatenmonitor Lijn 3 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Resultatenmonitor starten 4 2.1. De Resultatenmonitor starten 4 3 Toetsresultaten invoeren en bekijken 5 3.1. Naar een toets

Nadere informatie

Een formule is een berekening die jij zelf maakt in Excel. Een formule begint met het isgelijkteken en bevat celverwijzingen.

Een formule is een berekening die jij zelf maakt in Excel. Een formule begint met het isgelijkteken en bevat celverwijzingen. Formules Een formule is een berekening die jij zelf maakt in Excel. Een formule begint met het isgelijkteken en bevat celverwijzingen. Figuur 1. Elke formule begint met = Stappen bij het maken van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

1 Copyright 2009 Digitale Computer Cursus 1e druk 2009 Auteur Interactieve oefeningen en website Vormgeving A. Beumer A.J.M. Mul A. Beumer Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise (document v1.0) INHOUDSOPGAVE Deel 1 Voor je begint 1.1 Wat is Schoolwise 4 1.2 Registreren 6 1.3 Inloggen 10 1.4 Jouw Schoolwise-account 11 1.5 Nieuwe activeringscode

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G

H A N D L E I D I N G Digitaal invoeren van Cito/Art data in Excel. Een programma, ontwikkeld door Bas van der Hijden. Aruba, H A N D L E I D I N G Inleiding Deze handleiding met gebruikerstips is ontstaan naar aanleiding van

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens Van A naar Z op de kolom Verkoper. c. Maak een Tabel bij alle gegevens van de verkoper De Koning.

Nadere informatie

Surf naar en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Surf naar  en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Surf naar www.sgrein.be en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Hier zie je de cursussen waartoe jij toegang hebt. Voorlopig zijn dit cursussen die door Tuur zijn aangemaakt en die toegankelijk zijn

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5 Les 16 Grafieken in Word In deze les leert u hoe u gegevens weergeeft in de vorm van een grafiek. Ook past u het uiterlijk, de schaal en het type grafiek aan. Een grafiek maken Eén plaatje zegt meer dan

Nadere informatie

Handleiding SOM. Cijferinvoer en leerlinginformatie voor docenten

Handleiding SOM. Cijferinvoer en leerlinginformatie voor docenten Handleiding SOM Cijferinvoer en leerlinginformatie voor docenten Cijfers invoeren gaat via Groepen, lesgroepen. 1. Cijfers invoeren Hier krijgt men alleen de lesgroepen te zien waar men les aan geeft.

Nadere informatie

Femda PC-applicaties en consultancy B.V. Handleiding. Handleiding Afwezigheidsregistratie 2011 Blz. 1

Femda PC-applicaties en consultancy B.V. Handleiding. Handleiding Afwezigheidsregistratie 2011 Blz. 1 Handleiding Handleiding Afwezigheidsregistratie 2011 Blz. 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Installatie van de cd-rom 4 2.1. Systeemeisen 4 2.2. Installatie 4 2.3. Veiligheidskopie 5 3. Importeren gegevens

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Taal actief (oud, versie 2) - Woordspel

Taal actief (oud, versie 2) - Woordspel SPELLING Taal actief (oud, versie 2) - Woordspel Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Beste gebruiker, BELANGRIJK!

Beste gebruiker, BELANGRIJK! Beste gebruiker, Dank voor het downloaden en gebruiken van _Facturen.xls. Dit programma is mailware, wat betekent dat als je het gaat gebruiken je mij svp een mail stuurt. Op deze manier weet ik of het

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Easy Template. Snipperkaart 2012. Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern

Easy Template. Snipperkaart 2012. Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2014. Handleiding

Ziekteverzuim 2014. Handleiding Ziekteverzuim 2014 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten.

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten. Geert Kraeye 1. Doel van deze methode van werken: Door deze methode van werken kan men zelf werkbladen maken die op interactieve basis samenwerken met de leerling. De leerling krijgt onmiddellijk respons

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Handleiding Resultatenmonitor Station Zuid. Versie 1.1

Handleiding Resultatenmonitor Station Zuid. Versie 1.1 Handleiding Resultatenmonitor Station Zuid Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Resultatenmonitor starten 4 2.1. De Resultatenmonitor starten 4 3 Toetsresultaten en observaties invoeren en bekijken

Nadere informatie

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne 2 e semster 13 Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne Naam :. Hoofdstuk 1: Inleiding Met een rekenblad kunnen we gegevens berekenen, vergelijken, ordenen en presenteren. Excel start je op via het menu

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route Opdracht 1 Opdracht 1: het invoeren van een nieuwe leerling 1. U start het computerprogramma door te dubbelklikken op het symbool van Maatwerk rekenen - oranje op uw scherm. 2. U gaat naar het beheerdersgedeelte

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies kiezen:

Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies kiezen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 6 De functies Gemiddelde en Afronding Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Point of Sale Oplossing

Gebruikershandleiding Point of Sale Oplossing Gebruikershandleiding Point of Sale Oplossing Contact en Informatie: Henk-Jan Raaijmakers henk-jan@rago.nl www.rago.nl/pos Als eerste U plaatst de ontvangen intelligente Excelsheet in de documentenmap

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 19: Macro s

Hoofdstuk 19: Macro s Hoofdstuk 19: Macro s 19.0 Inleiding Als je steeds dezelfde actie moet uitvoeren in Excel, dan kan het de moeite waard zijn om in plaats daarvan een macro uit te voeren (afgeleid van het Griekse "μάκρο",

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal Parnassys

Handleiding ouderportaal Parnassys Handleiding ouderportaal Parnassys Inleiding Als team van de Sint Jozefbasisschool vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust gekeken

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

1. Rekenen en formules

1. Rekenen en formules 9 1. Rekenen en formules Microsoft Excel is een zogenaamd spreadsheetprogramma. Het woord spreadsheet is zo n typische computerterm die u pas gaat begrijpen als u met zo n programma werkt. Te vertalen

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-3

Excellerend Kwartaaltip 2015-3 Draaitabellen III Draaitabel over meerdere tabbladen In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Snelstartgids Voortgang

Snelstartgids Voortgang Snelstartgids Voortgang Inhoud Voortgang 3 Groepenbeheer 4 Subgroepjes aanmaken 5 Subgroepjes vullen met leerlingen 6 Subgroepjes wijzigen 7 Sessieplanner 8 Oefen- en toetssessies aanmaken 9 Oefeningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 13: Sorteren & Filteren* 2010

Hoofdstuk 13: Sorteren & Filteren* 2010 Hoofdstuk 13: Sorteren & Filteren* 2010 13.0 Inleiding Spreadsheets bieden meer grip op gegevens. De twee beste manieren om meer grip te krijgen, is door de gegevens te sorteren of door bepaalde waarden

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie