VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN EVERE TEL 02 / FAX 02 / VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE"

Transcriptie

1 VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN EVERE TEL 02 / FAX 02 / VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE Varia - Horeca Relatiegeschenken Vakantie Verzekeringen Individuele hulpverlening

2 10 JAAR VZW SSD GPI: reden tot feesten In 2002 werd de sociale dienst van de politie opgericht. Samen hebben de overheid en de representatieve vakbonden jaar na jaar de dienstverlening van de VZW uitgebreid. Meer dan 7 op 10 van de actieve personeelsleden gebruiken vandaag de diensten van onze VZW. We hebben alle reden om trots te zijn op onze verwezenlijkingen en u mag gerust zijn, we gaan niet op onze lauweren rusten maar gaan dit jaar nog eens extra op het gaspedaal duwen. Er is immers altijd een mogelijkheid om te verbeteren. De collega s die het moeilijk hebben, blijven onze prioriteit. Tijdens de kantooruren kan u steeds een beroep doen op een van onze 13 maatschappelijke assistenten. Ik ben ervan overtuigd dat deze brochure voor de aandachtige lezer opnieuw een aantal koopkrachtverhogende initiatieven bevat. Onze verjaardagsactie ( ) start twee dagen na de verspreiding ervan. Snel zijn, is de boodschap! Onze 13 medewerkers van de collectieve voordelen zullen alles in het werk stellen om aan uw verwachtingen te voldoen. Bent u in de buurt bent van onze keukens, geniet van een heerlijke maaltijd aan een democratische prijs. Tot slot, wens ik al mijn medewerkers te bedanken voor hun inzet. Indien we staan waar we staan, is dit dankzij hen. Veel leesplezier en tot ziens op onze website. Ludwig Van Wesemael Afgevaardigd bestuurder

3 Hoe inloggen op de SSD GPI-website? Vul uw 13-cijferig kaartnummer in, steeds beginnende met het cijfer 2. Het wachtwoord wordt door uzelf bepaald. Logt u zich in voor de allereerst keer? Vul dan de nodige gegevens onder hier registreren in. Slaagt u hier niet in? Vraag dan hulp via * VAN PIPERZEEL JEFKE DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE VZW / ONDERNEMINGSNUMMER O U D - S T R I J D E R S L A A N 1 9 0, E V E R E T E L 0 2 / w w w. s s d gpi.be COLLECTIEVE VOORDELEN FAX 02 / INDIVIDUELE HULPVERLENING FAX 02 / (*) Deze kaart blijft geldig tot ontvangst van de 2016-versie. Ze is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de vzw SSD GPI. De vinder wordt verzocht om de kaart terug te zenden. specimen LE SERVICE SOCIAL DE LA POLICE A S B L / N U M E R O D E N T R E P R I S E AV. DES ANCIENS COMBATTANTS 190, 1140 EVERE T E L 0 2 / w w w. s s d gpi.be AVANTAGES COLLECTIFS FAX 02 / AIDE INDIVIDUELLE FAX 02 / (*) Cette carte est valable jusqu à réception de la version Elle est strictement personnelle et reste la propriété de l'asbl SSD GPI. Toute personne trouvant la présente est priée de la renvoyer. VZW SSD GPI: DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE De sociale dienst biedt u zowel individuele hulpverlening, collectieve voordelen als horecadiensten aan. Ontdek meer details op de volgende pagina s. Leg deze handleiding niet ergens in een verloren hoekje want ze wordt slechts eenmaal per jaar verstuurd. Eventuele nieuwigheden worden u meegedeeld via brief en/of . Raadpleeg ook regelmatig www. ssdgpi.be! De info in deze uitgave is een momentopname en kan op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande betekening. De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de vorige uitgave, zijn in het groen aangegeven. De SSD GPI-begunstigde Wie? De begunstigden van deze vereniging zonder winstoogmerk kan men samenvatten als: alle personeelsleden van de federale en lokale politiediensten, zowel administratief als operationeel de gepensioneerden van deze diensten hun gezin en partner, wonende onder hetzelfde dak. Herkenbaar aan de SSD GPI-kaart Bij alle voordelen zal u het SSD GPI-kaartnummer moeten doorgeven of de SSD GPI-kaart tonen. 1 2 Het persoonlijke kaartnummer (steeds startend met het cijfer 2) met de naam van de hoofdbegunstigde dat o.a. toegang tot de SSD GPI-website verschaft en op alle aanvraagformulieren dient te worden vermeld. Een tweede universele streepjescode staat ter uwer beschikking om van een aantal extra voordelen te kunnen genieten. SSD GPI-kaart verloren of gestolen? U kan dan een SSD GPI-kaart aanvragen met een formulier (zie achteraan).

4 Concept, redactie en realisatie: Annabelle Collard, Ludo Helsen, Wim Merckx, Ludwig Van Wesemael Verantwoordelijke uitgever: Ludwig Van Wesemael, Oud-Strijderslaan, Evere Ondernemingsnummer vzw SSD GPI: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: De gegevens die vermeld worden in de formulieren, contracten, bestelbons en reserveringsformulieren die uitgaan van de vzw SSD GPI en die u terugzendt aan de vzw SSD GPI worden behandeld door de vzw SSD GPI waarvan de zetel gevestigd is te Oud-Strijderslaan, Evere. De behandeling van de gegevens hebben tot doel de opvolging van de klanten, de overmaking van de gegevens aan de operatoren (waarin de vzw SSD GPI begrepen is) die diensten en kortingen aanbieden aan de vzw SSD GPI opdat ze deze voordelen effectief kunnen doorvoeren, documentatie of publiciteit van de vzw SSD GPI of van elk ander organisme dat voordelen aanbiedt aan de begunstigden van de vzw kunnen verspreiden. In algemene zin en zonder verzet van uwentwege (met gewone briefwisseling geadresseerd aan de sociale zetel van de vzw en vergezeld van een bewijs van uw identiteit), is het ons toegestaan uw gegevens toe te zenden aan organisaties die op contractuele basis met de vzw samenwerken, die producten of diensten aanbieden die u kunnen interesseren. Op uw verzoek (met gewone briefwisseling geadresseerd aan de sociale zetel van de vzw en vergezeld van een bewijs van uw identiteit bijvoorbeeld aan de hand van een fotokopie van de identiteitskaart), verlenen we u toegang tot alle informatie die u betreft. Indien u deze gegevens wil raadplegen, neem dan contact op met onze dienst op het hierboven vermelde adres. Op verzoek, bieden we aan de begunstigden van onze vzw de mogelijkheid de onjuistheden inzake die gegevens, die hen betreffen, te laten verbeteren. Neem contact op met onze dienst op het bovenvermelde adres. De begunstigden die geen kennis hadden van de huidige beschikkingen bij de publicatie van de eerste brochure, kunnen gratis hun toestemming inzake de verwerking en inzake de overmaking van hun gegevens aan derden intrekken door hun verzet te laten kennen door middel van een gewone briefwisseling gezonden aan de sociale zetel van de vzw vergezeld van een bewijs van hun identiteit (bijvoorbeeld aan de hand van een fotokopie van de identiteitskaart). De vzw SSD GPI eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van de gegevens met persoonlijk karakter alsook de Wet van 11 december 1998 die de Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995, met betrekking tot de bescherming van de fysieke personen in het geval van de verwerking van de gegevens met persoonlijk karakter en het vrij verkeer van die gegevens, in de wetgeving opneemt. Desalniettemin, wanneer u denkt dat onze publicaties ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals ze beschreven is, niet eerbiedigen, kan u ons contacteren op het telefoonnummer 02/ Algemeen: Als u deze uitgave niet meer wenst te ontvangen dient u dit te melden met een brief aan de vzw SSD GPI Brochure, Oud-Strijderslaan, Evere. De gepensioneerden dienen ons in geval van adreswijziging eveneens een brief te zenden. Door onze financiële onafhankelijkheid kunnen we op een onpartijdige manier verschillende commerciële voordelen bekomen en aanbieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen, o.a. voor prijsvermeldingen of afbeeldingen in deze publicatie, noch voor prijsaanpassingen na datum publicatie. Gegevens in deze brochure betreffende aanbiedingen/producten uit vorige publicaties, vernietigen uiteraard de gegevens uit vorige publicaties. Alle aanbiedingen gelden slechts tot uitputting van de voorraad. De vermelde prijzen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, de voordelen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. INHOUD De individuele hulpverlening voor iedereen! De individuele hulpverlening verduidelijkt (p9) De individuele hulpverlening per regio (p14) Collectieve voordelen Verzekeringen (p22) Vakantie (p36) Varia - Horeca (p62) Relatiegeschenken (p92) Praktische informatie. (De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige uitgave, zijn aangeduid met groen.) P 8 P 20 P 91

5 Welkom bij......de individuele hulpverlening

6 DE INDIVIDUELE HULPVERLENING VERDUIDELIJKT De vzw SSD GPI biedt hulpverleningsmogelijkheden bij sociale moeilijkheden aan alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gepensioneerden en hun gezin.* Onze maatschappelijk assistenten en juriste kunnen hulp bieden door middel van: sociale informatie, psychosocialehulpverlening, juridisch advies en administratieve hulp. In bepaalde gevallen kan een financiële hulp worden toegekend. (*) Bij betwisting beslist de Raad van Bestuur. Sociale informatie: Het is niet altijd gemakkelijk de weg te vinden in de verschillende regels, reglementeringen, wetgevingen, statuten en informatie,.... Als men door het bos de bomen niet meer ziet, kan men een beroep doen op onze maatschappelijk assistenten. Zij kunnen samen met u op zoek gaan naar de juiste informatie. Bv.: adres hulpverleningsorganisatie, kinderbijslag, pensionering, ziekenhuisopname, disponibiliteit, het statuut,... Kortom, rond bijna elk sociaal onderwerp kunnen we u op weg helpen om een antwoord te vinden. Psychosociale hulpverlening Men heeft een probleem dat thuis, met collega s of vrienden niet kan besproken worden en toch wil men een oplossing vinden. Zo kan u geconfronteerd worden met verslaving, relatieproblemen, echtscheiding, gezondheidsproblemen, overlijden,.... Onze hulpverleners zullen u, in alle vertrouwelijkheid, tijd en ruimte geven om uw verhaal te doen. Zij kunnen u helpen om meer klaarheid te scheppen in uw situatie en/of een oplossing te vinden. Een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten is eveneens mogelijk. Financiële hulpverlening Iedereen kan in de loop van zijn leven geconfronteerd worden met financiële problemen. Deze kunnen soms zo ernstig zijn dat men er met eigen middelen niet meer uitkomt. Wat kunnen wij doen? er samen over praten kan al opluchten helpen opnieuw zicht te krijgen op de situatie nagaan welke mogelijkheden er nog zijn en hoe deze te gebruiken samen een aantal administratieve stappen ondernemen budgetbegeleiding helpen, adviseren en doorverwijzen naar andere diensten. Om een korte moeilijke financiële periode te overbruggen (noodsituatie) biedt onze dienst de mogelijkheid tussen te komen in de vorm van een gerichte financiële tussenkomst, lening of voorschot. Elke tussenkomst gaat gepaard met een Individuele hulpverlening

7 sociaal onderzoek om een zicht te krijgen op de globale situatie en om te kunnen bepalen of een tussenkomst opportuun is. Administratieve hulpverlening Aanvragen voor sociale tussenkomsten kunnen zo ingewikkeld zijn dat men moeite kan hebben om een dergelijk dossier samen te stellen (bv. een aanvraag voor een overlevingspensioen). Onze maatschappelijk assistenten kunnen u daarbij helpen en indien nodig contact opnemen met de betrokken diensten. Het moet wel degelijk gaan om sociale administratie. Juridisch advies De vzw SSD GPI heeft ook een juriste ter beschikking, Mevrouw Vertongen.* Zij geeft u raad bij juridische problemen die zich situeren, ook in de private of familiale sfeer. Voor de rechtbank pleiten voor u, doet zij niet. Dat moet gebeuren met een eigen advocaat. (*) Telefonisch contact: maandag en woensdag u. / u. Consultaties op afspraak: dinsdag en donderdag vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere TEL 02 / FAX 02 / Individuele hulpverlening

8 (1) (2) (3) DE INDIVIDUELE HULPVERLENING PER REGIO U kan rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk assistent(e) van uw regio. Hinder deze hulpverleners niet tijdens hun sociaal werk met vragen over de collectieve diensten! Hiervoor dient u het algemene infonummer 02/ te gebruiken ( (4) (5) (6) Directie: Annabelle Collard vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere TEL 02 / FAX 02 / Individuele hulpverlening 14

9 West-Vlaanderen Contact in Oudenaarde: 2 de en 4 de woensdag van de maand 9-12 u. PZ Vlaamse Ardennen Minderbroederstraat 1, 9700 Oudenaarde Annelies Govaert (1) 0478/ Contact in Brugge: maandag en vrijdag 9-12 u. Complex Refuge Zandstraat 148, 8200 Brugge Contact in Kortrijk: dinsdag 9-12 u. Lokale politie VLAS Oude Vestingsstraat 2a, 8500 Kortrijk Oost-Vlaanderen Bart Oosterlinck (2) 0479/ Contact in Gent: vrijdag 9-12u. Groendreef 181, 9000 Gent 1 ste en 3 de woensdag van de maand 9-12 u. vzw Opac, havennummer 4230 A Sprendonkstraat 5, 9042 Gent Antwerpen Elke Van de Vel (3) 0478/ Contact in Wilrijk: Medische dienst Boomsesteenweg 180, 2610 Wilrijk Contact in Turnhout: 2 de en 4 de woensdag van de maand, 9-16 u. Federale politie Campus Blairon 300, 2300 Turnhout Limburg Serge Lefever (4) 0479/ Contact in Hasselt: maandag 9-12 u. Luikersteenweg 228, 3500 Hasselt Individuele hulpverlening

10 Contact in Genk: 1 ste woensdag van de maand 9-12 u. Politieschool Limburg PLOT Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk Contact in Noord-Limburg: 3 de woensdag van de maand 9-12 u. Lokale politie HANO Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Vlinder Tina Woods (6) Om de beschikbaarheid van de hulpverleners te waarborgen in iedere regio, bestaat de individuele hulpverlening ook uit Vlinders. Vlaams-Brabant Brussel Elke Anthoon (5) 0478/ Contact in Evere: maandag 9-12 u. vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere Contact in Leuven: 1 ste en 3 de dinsdag van de maand 9-11 u. Lokale politie Leuven Philipssite 4, 3001 Heverlee Franstalige assistenten Brabant Wallon / Bruxelles Géraldine Defalque (0479/ ) Namur / Luxembourg Christine Pigeon (0478/ ) Hainaut Delphine Darville (0478/ ) Liège Catherine Degeye (0479/ ) Vlinders Laetitia Malaise, Yesim Koçak Individuele hulpverlening

11 De vele collectieve voordelen, klaar om te plukken! Collectieve voordelen

12 DE vzw SSD GPI biedt een hele waaier verzekeringen. Best doet u een prijsvergelijking van uw huidige verzekeringspolis met de polis berekend door een van onze verzekeringspartners. U zal aangenaam verrast worden! De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de vorige uitgave, zijn in het groen aangeduid. Bij het afsluiten van een autoverzekering dient u zeker stil te staan bij de frequentie waarmee u uw wagen gebruikt. Ook leeftijd en woonplaats spelen een grote rol. Iedere gezinssituatie is anders en moet dus individueel onderzocht worden om zo de pro s en contra s af te wegen. We brengen een aantal verzekeringspartners aan waarvan we weten dat ze een goede waarborg bieden aan een eerlijke prijs. Om scherpere prijzen te kunnen hanteren worden er ook verzekeringspakketten voorgesteld. Ziekenhuiskosten kunnen hoog oplopen. U laten verzorgen aan een betaalbare prijs kan. Maak gebruik van onze collectieve hospitalisatieverzekering, ontdek de nieuwe verzekeringspartner voor In bepaalde gevallen wordt de verzekering aangeboden door uw werkgever. Sinds 2011 levert de vzw SSD GPI een extra financiële inspanning voor de 65-plussers. We bieden eveneens overlijdensverzekeringen aan. De recentste informatie en details, over dit onderwerp, vindt u op Verzekeringen 22

13 Prijsgunstige autoverzekeringen Vooraleer een autoverzekering af te sluiten is het belangrijk om even na te gaan hoeveel kilometers u jaarlijks aflegt. U kan heel wat besparen door de gepaste verzekering te kiezen. Jonge bestuurders dienen dikwijls hoge verzekeringspremies te betalen. Vaak is het moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden waarbij ze mogen aansluiten. De vzw SSD GPI heeft een aantal verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars bereid gevonden om oplossingen te bieden voor al deze hindernissen. Product Makelaar/Maatschappij Meer info Voordeel Autoverzekering ETHIAS CBFA0196 Ondernemingsnummer: via: of of 1 van de 40 kantoren Tariefkortingen (ook voor kinderen onder hetzelfde dak ) Kilometerverzekering voor bestuurders vanaf 29 jaar Autoverzekering (ook Kilometerverzekering beschikbaar) Allerlei verzekeringen met onder andere autoverzekering Allerlei verzekeringen met onder andere autoverzekering CORONA DIRECT CBFA0435 ALLIA / AXA CBFA13971 Ondernemingsnummer: ELITIS nv / GENERALI FSMA A ASSURWEST / ZELIA CBFA13442 Ondernemingsnummer: via: of via: of of via: of of via: of Aanbieding zonder schade in fout de voorbije 5 jaar, ook voor gezinsleden Belangrijke korting omwille van een groepsprogramma Vraag uw gratis prijsofferte Voordelige premies Verzekeringen 24

14 BRAND- EN FAMILIALE VERZEKERING Om iedereen de kans te geven de voor hem meest aangepaste formule te kiezen, werken wij samen met verschillende makelaars en maatschappijen. Het is aan u om een keuze te maken tussen deze maatschappijen in functie van uw behoeften. Product Makelaar/Maatschappij Meer info Voordeel Ethias woning ETHIAS CBFA0196 Ondernemingsnummer: via: of of 1 van de 40 kantoren onder andere 5% korting op brand en familiale verzekering Ideal Home P&V CBFA0058 via: of Voorkeurtarief Corona Direct Woningverzekering CORONA DIRECT CBFA0435 via: of % blijvende korting Verzekeringspakket met onder andere brand en BA familiale ALLIA CBFA13971 Ondernemingsnummer: via: of of Omwille van het pakket voordeligere tarieven Allerlei verzekeringen met onder andere brandverzekering Allerlei verzekeringen met onder andere brand en BA familiale ELITIS nv / GENERALI FSMA A ASSURWEST / ZELIA CBFA13442 Ondernemingsnummer: via: of of via: of Vraag uw gratis prijsofferte Voordelige premies Verzekeringen 26

15 DE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN De vzw SSD GPI kan u een voordelige hospitalisatieverzekering aanbieden. U zal het merken wanneer u de prijzentabellen vergelijkt met de gangbare prijzen. Vanaf de leeftijd van 65 jaar, kan u in bepaalde gevallen genieten van een SSD GPItussenkomst! De betalende hospitalisatieverzekering via de verzekeringsmaatschappij Ethias Aanbevolen voor de: operationele personeelsleden gepensioneerden (opgelet aansluiting moet gebeuren vóór de leeftijd van 65 jaar: zie ook pagina 32) CALog-personeelsleden met het oude statuut CALog-personeelsleden met recht op gratis medische zorgen familieleden (1 ste graad, wonend onder hetzelfde dak) ; partner (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend), kinderen, kinderen (nieuwe) partner* (*) Kinderen wonende bij de ex-partner worden ook tot deze verzekering toegelaten. Aansluitingsformulier, polisvoorwaarden, premies, aangifteformulieren, vindt u terug op Belangrijkste algemeenheden van de polis: Bij een keuze voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer hoeft u geen vrijstelling te betalen. De vrijstelling bedraagt 250,00 voor een verblijf in een eenpersoonskamer. De pre -hospitalisatieperiode is bepaald op 1 maand, de post - hospitalisatieperiode op 3 maand. De vergelijkende jaarpremies van Ethias ( ) Prijzen inclusief taks Van 0 tot en met 20 jaar Van 21 tot en met 49 jaar Van 50 tot en met 64 jaar Polis eenpersoonskamer 52,50** 150,00** 275,00** Polis tweepersoonskamer 39,60 121,00 192,50 Verzekeringen 28

16 Extra voordelen voor de polis tweepersoonskamer : Bij ziekenhuisopname wordt er geen vrijstelling (= 250,00) aangerekend! De nodige formulieren om over te schakelen naar de polis tweepersoonskamer, vindt u terug op De aanpassing start op 1 januari van het jaar na terugzending. Prijzen inclusief taks Van 65 tot en met 69 jaar Vanaf 70 jaar Polis eenpersoonskamer 550,00** 660,00** Polis tweepersoonskamer* 352,00-150,00 = 202,00 440,00-150,00 = 290,00 De 65-plussers krijgen een tussenkomst van 150,00 indien ze intekenen op de polis twee-of meerpersoonskamer.* (*) Voor de 65-plussers voorziet de vzw SSD GPI maximum 2 tussenkomsten (1 voor de aangesloten hoofdbegunstigde + 1 voor een aangesloten inwonende) van 150,00 per jaar tot in Vanaf 2014 wordt de tussenkomst jaar per jaar herbekeken (in functie van de financiële haalbaarheid). (**) Deze prijzen worden jaarlijks herbekeken. Een GRATIS hospitalisatieverzekering via AG Insurance * Uitsluitend voor de: CALog-personeelsleden met het nieuwe statuut en zonder recht op gratis medische zorgen (meer duidelijkheid omtrent uw situatie bekomt u bij de personeelsdienst van uw eenheid/zone) De belangrijkste algemeenheden van deze AG-hospitalisatieverzekering: Bij een keuze voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer hoeft u geen vrijstelling te betalen (=anders 125,00). De pre -hospitalisatieperiode is bepaald op 2 maand, de post -hospitalisatieperiode op 4 maand. Meer info: Aansluitingsformulier, polisvoorwaarden, premies, aangifteformulieren,... AG Insurance : (--> personeelsbeheer --> hospitalisatieverzekering ) Bent u aangesloten? Dan dient u STEEDS volgende wijzigingen door te geven via: vzw SSD GPI Hospitalisatieverzekering Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere adreswijziging u gaat op pensioen wijziging van statuut ontslag Tips U kan 10 maanden wachttijd vermijden door: 1. Zo snel mogelijk na uw indiensttreding in te schrijven op één van de hierboven vermelde hospitalisatieverzekeringen. De dag van indiensttreding + max. 3 maanden, moet er een CORRECT ingevuld formulier bij de administratieve dienst toegekomen zijn. Voorbeeld: datum indiensttreding is > formulier dient binnen te zijn vóór U heeft er alle belang bij informatie in te winnen voor het inschrijven van de andere gezinsleden (of wijzigingen in het gezin zoals geboorte, adoptie,...), gezien hier soms ook deze periodelimiet van 3 maand geldt. 2. Uw aanvraag voor overstap (of opzeg) van uw huidige (evenwaardige) hospitalisatieverzekering naar één van de hierboven vermelde hospitalisatieverzekeringen bij de administratieve dienst te laten toekomen vóór de jaarlijkse vervaldatum. Voeg steeds een attest van uw huidige hospitalisatieverzekering toe. Aanpassingen: Wijzigingen in de verzekerde gezinstoestand of aanvragen van een gespreide betaling kan u best schriftelijk (of per e- mail, fax) afhandelen met uw verzekeringsmaatschappij. Zo vermijdt u vervelende wachttijden aan de telefoon. (*) Het contract (M 860) van deze collectieve AG-hospitalisatieverzekering loopt gedurende 6 jaar. AG Insurance nv FSMA-nr A. Verzekeringen

17 Hospitalisatie?! WORDT U BINNEN EEN PAAR JAAR 65? Sluit dan nog voor uw 65 ste verjaardag een hospitalisatieverzekering af! 1. Vermijd hoge premies en vervelende toetredingsvoorwaarden Schrijf u in op de collectieve hospitalisatieverzekering* voor uw 65 ste via de vzw SSD GPI. Ook na pensionering kan u deze verzekering behouden. Door aan te sluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering via de vzw SSD GPI, geniet u van een aantrekkelijke jaarpremie. Zo zal u op de overzichtelijke prijzentabel merken (pag. 29), dat de vzw SSD GPI tot 2013 een tussenkomst van 150,00 geeft aan de 65-plussers, indien ze intekenen op de polis twee-of meerpersoonskamer.* (*) Voor meer details, inschrijvingsformulieren, zie: 2. Kan u nog aansluiten na uw 65 ste? Bij vele verzekeringsmaatschappijen kan u na uw 65 ste geen hospitalisatieverzekering meer afsluiten. Kan u toch ergens nog een contract afsluiten, dan zal u een hoge jaarpremie worden aangerekend. Verzekeringen 32

18 NOG MEER VERZEKERINGEN Het is onmogelijk om alles uitgebreid te publiceren. Hieronder vindt u nog een paar verzekeringsproducten waarop u als SSD GPI-begunstigde kortingen kan krijgen. Product Makelaar/Maatschappij Meer info Voordeel Rechtsbijstand D.A.S. (Concordia Insurance Brokers) CBFA22714 BE via: --> verzekeringen --> diverse verzekeringen het eerste jaar een korting van 31,40 op de jaarpremie van 79,44 Mondial Assistance Bijstand: combinatie personen, voertuigen, reisverzekering Beroepsaansprakelijkheid Overlijdensvergoeding inschrijven vóór uw 45 jaar Overlijdensverzekering ten gevolge van een ongeval ALLIA CBFA13971 Ondernemingsnummer: ETHIAS CBFA0196 Polisnummer AGPM CBFA49624 (tot einde 2012) CONCORDIA CBFA22714 via: --> verzekeringen --> verzekeringspaketten via: --> verzekeringen --> beroepsaansprakelijkheid via: --> verzekeringen --> overlijden via: --> verzekeringen --> overlijden Voordeelprijzen dankzij groepsprogramma jaarpremie: 32,78 (incl. 9,25% taks) jaarpremie: 17,52 Uitkering (tot 65 jaar) bij overlijden: 5500,00 jaarpremie: GRATIS Uitkering bij overlijden door ongeval: 5000,00 Verzekeringen 34

19 UW favoriete vakantiebestemming aan de scherpste prijzen? Misschien vindt u wel uw gading op één van de volgende pagina s... De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de vorige uitgave, zijn aangeduid met groen. Bij Carlson Wagonlit Travel kan u in een van de talrijke brochures de reis vinden om uw zorgen te ontvluchten en dit met verschillende kortingen. Via onze collega s van de Sociale Dienst van de Defensie (CDSCA) kan u ook een vakantie boeken. Blijft u liever in eigen land? Geen probleem, de sociale dienst heeft een aantal verblijven in eigen beheer, zowel in de Ardennen als aan de kust. Bij iedere verblijf in Knokke-Heist is ondertussen een garage of autostaanplaats voorzien. De vzw SSD GPI werkt samen met een aantal jongerenorganisaties. Kiest u een jongerenvakantie uit een van hun brochures, dan past uw sociale dienst een niet te verwaarlozen bedrag bij. Vanaf nu wordt er ook samengewerkt met het BLOSO. Een dagtrip nodig om even te kunnen ontstressen? Profiteer dan van het 10-jarig bestaan van uw sociale dienst! Neem een kijkje op pagina 58 en ontdek de dagtickets voor maar 10,00. De recentste informatie en details, over dit onderwerp, vindt u op Vakantie 36

20 REISAGENTSCHAPPEN Ontvlucht alle stress door een reis te boeken aan de scherpste prijs! Carlson Wagonlit Travel V.U.: B. Gillis - Lic A Begeef u naar uw dichtstbijzijnde CWT kantoor en geniet zo tot 7% korting K op vertoon van uw SSD GPI-kaart! Deze korting is ook geldig op Vroegboekkortingen en Last Minute boekingen! Ontdek de partners van CWT met hun geldende kortingen en algemene voorwaarden via www. ssdgpi.be (onder het thema Vakantie bij reisagentschappen ). ( K ) OPGEPAST: de kortingen gelden niet bij betalingen per kredietkaart en bij internetreserveringen! Voor uw dichtsbijgelegen CWT kantoor, bel naar 022/ of zoek via Dossierkost: 15,00. CDSCA Lic. A 5118 Bent u nog geïnteresseerd om een vakantiereservatie te boeken via onze collega s van de Sociale Dienst van de Defensie (CDSCA)? Dan kan dat nog steeds, zowel voor onze actieve als gepensioneerde collega s. De vakantiebrochure van de CDSCA kan geconsulteerd worden via het net (*) Voor een gedrukte versie, wendt u tot: CDSCA - Directie Informatie en Communicatie - Bruynstraat 1 Blok F BRUSSEL - - Tel: 02/ Fax: 02/ Geen dossierkosten. Vakantie 38

21 DE SSD GPI-VAKANTIEVERBLIJVEN AAN ZEE OF IN DE ARDENNEN De sociale dienst heeft een aantal verblijven in eigen beheer, zowel in de Ardennen als aan de kust. De beschikbare SSD GPI-vakantieverblijven aan zee. KNOKKE-HEIST: Astoria, Balmoral, La Barca (1+3), Françoise, El Greco (2+3), Oase, Palace 3.1, Phare (1.1, 4.1, 6.1, 7.1), Royal Beach, Stella Maris, Stormmeeuw, Triton (A1, B1, B3, G0) De verhuurperiode loopt van vrijdag uur tot vrijdag 10 uur. De plaatsen waar u de sleutels kan verkrijgen, zullen vermeld staan op uw bevestiging. Huurprijs, algemene kosten ( 50,00/week) dienen aan de vzw SSD GPI te worden betaald. Ieder verblijf heeft een garage of autostaanplaats. Er zijn GEEN huisdieren toegelaten. KNOKKE: L Abeye De verhuurperiode loopt van vrijdag 15 uur tot vrijdag 10 uur. Aan de vzw SSD GPI te betalen: huurprijs, algemene kosten ( 50,00/week). Er zijn GEEN huisdieren toegelaten. KOKSIJDE: Interlude, Tine De verhuurperiode loopt van vrijdag 15 uur tot vrijdag 10 uur. De huurprijs is te betalen aan de vzw SSD GPI. De plaatsen waar u de sleutels kan verkrijgen, zullen vermeld staan op uw bevestiging. De kosten (onderhoudskosten indien u het verblijf niet goed heeft proper gemaakt energie volgens teller waarborg) zijn ter plaatse contant te betalen. Er zijn GEEN huisdieren toegelaten. Vakantie 40

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven Besparingen voor het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever heeft een

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Flinke besparingen op de gsm-factuur van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Formulierenbundel 'Proximus'-abonnement

Formulierenbundel 'Proximus'-abonnement Formulierenbundel 'Proximus'-abonnement U hebt nog geen gsm-nummer of wenst een nieuw nummer? 1/ vul formulier 1 in 2/ vul het domiciliëringsbericht (SEPA) in 3/ voeg een kopie van uw identiteitskaart

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Flinke besparingen op de gsm-factuur van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET ASSURNAT n.v. Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 1040 Brussel Telefoon : 02/643 20 20 - Fax : 02/643 20 29 - E-mail: info@assurnat.be CBFA 67904 AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie

Nadere informatie

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16 Inlichtingen nodig? Juridische informatie nodig? Psychologische steun nodig? Hulp nodig na ongeval of ziekte? Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be

Nadere informatie

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke TE HUUR Type woning: Villa met 5 slaapkamers Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke Ligging: in een doodlopende straat, aan de rand van het natuur-reservaat, op 50 meter van het strand Sint-André

Nadere informatie

Gastenverblijf UZ Leuven campus Pellenberg

Gastenverblijf UZ Leuven campus Pellenberg Gastenverblijf UZ Leuven campus Pellenberg informatie voor patiënten 2 Om familieleden of vrienden de kans te geven om in de omgeving van de patiënt te overnachten, beschikt UZ Leuven campus Pellenberg

Nadere informatie

STUDIO OOSTDUINKERKE

STUDIO OOSTDUINKERKE STUDIO Studio op het einde van de zeedijk in de residentie Twenty One op het 9de verdiep met panoramisch zicht op zee en strand. Studio met veel POTENTI- EEL mits enkele opfrissingen. (209) EPC 175 kwh/m²

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van DE HARTSMAKELAAR UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN Help uzelf en andere mensen, wordt lid van VZW TRIVIATIQ Montgolfierlaan, 114, 1150 Brussel Website:

Nadere informatie

Employee Privilege Programme

Employee Privilege Programme Employee Privilege Programme Bellen tegen supervoordelige tarieven Elke dag meer mogelijkheden Flinke besparingen op de gsm-rekening van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Flinke besparingen op de gsm-factuur van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan Oostduinkerke

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan Oostduinkerke TE HUUR Type woning: Villa met 5 slaapkamers Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke Ligging: in een doodlopende straat, aan de rand van het natuur-reservaat, op 50 meter van het strand Sint-André

Nadere informatie

Belgische Kust ~ Koksijde

Belgische Kust ~ Koksijde Belgische Kust ~ Koksijde Vrijetijds- en ontspanningscentrum van Defensie t Liefoord ~ Koksijde Vrijetijds- en ontspanningscentrum van Defensie t Liefoord ~ Koksijde Ons centrum in Koksijde is de ideale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Reglement modulo leerkracht 2010

Reglement modulo leerkracht 2010 Reglement modulo leerkracht 2010 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye!

Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye! Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye! Op zoek naar een vakantiehuisje voor het gezin of logement voor een uitgebreid gezelschap? Dan moet u beslist een kijkje nemen: een gezellig appartement en

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen.

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen. Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen. Forse besparingen op de gsm-factuur voor de hele familie! Een overeenkomst waar u en uw hele gezin van genieten. Uw bedrijf heeft zopas een overeenkomst

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie Familiale - Assistance Dodelijk Ongeval) Gewenste Aanvangsdatum Lidnummer NSPV Adres Telefoon / GSM E-mail Rekeningnummer BE - -

Nadere informatie

Residentie Hermes

Residentie Hermes www.rentexclusive.be Residentie Hermes Zeedijk Wenduine Brochure Vakantieverhuur www.rentexclusive.be Residentie Hermes Wenduine vrijdag 3 augustus 2012, Page 1 Voorwoord Deze gloednieuwe residentie op

Nadere informatie

Beschrijving van de bungalows.

Beschrijving van de bungalows. Beschrijving van de bungalows. Type A, 4 pers. 15-16-21 - Inkomhal, garage(niet altijd). - 1 e half verdieping: zitkamer met kabel TV, eetkamer, keuken met 4 kookplaten, oven, koffiezetapparaat, waterkoker,

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Residentie Tessa Oostende NOG TE KOOP BIJ ESTATE4U

Residentie Tessa Oostende NOG TE KOOP BIJ ESTATE4U NOG TE KOOP BIJ ESTATE4U 2 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 2 appartementen met 1 slaapkamer 2 dakappartementen duplexen met 3 slaapkamers vanaf 165.000 euro! Betaal minder, geniet meer...

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering KREDIETEN Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering Eenvoudig en efficiënt 2 Kredieten De kortste weg naar uw nieuwe wagen Denkt u aan een nieuwe wagen? Kies dan in uw kantoor

Nadere informatie

Familis Heel eenvoudig goed verzekerd

Familis Heel eenvoudig goed verzekerd Familis Heel eenvoudig goed verzekerd Ja, ik wil alle Familis-voordelen genieten Stuur vandaag nog uw antwoordkaart terug. Ontdek de voordelen van Familis en ontvang alvast een gratis diagnostiek van uw

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

Arrangementen en Themaweekends Mess Continental. april 2015 ~ maart 2016

Arrangementen en Themaweekends Mess Continental. april 2015 ~ maart 2016 Arrangementen en Themaweekends Mess Continental april 2015 ~ maart 2016 Mevrouw, Mijnheer, Ondertussen zijn we reeds aan de vijfde editie van onze arrangementenbrochure en onze slogan is actueler dan

Nadere informatie

Zoo Antwerpen / Dierenpark Planckendael

Zoo Antwerpen / Dierenpark Planckendael Zoo Antwerpen / Dierenpark Planckendael Zoo Antwerpen Koningin Astridplein 2018 Antwerpen T +32 (0)3 202 45 40, info@zooantwerpen.be, ledendienst@kmda.org Dierenpark Planckendael Leuvensesteenweg 582 2812

Nadere informatie

e-derden advocaat PROFESSIONELEN

e-derden advocaat PROFESSIONELEN e-derden advocaat PROFESSIONELEN Al uw derdenrekeningen Startpagina PC banking. Meldt u aan in PC banking Pro en ga naar de pagina "Uw rekeningen en kaarten". Op die pagina ziet u enkel uw eigen rekeningen

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH JH Bokrijk Bokrijk ligt in het hartje van de provincie Limburg, tussen Hasselt en Genk. De Roerdomp" is een gezellige en moderne jeugdherberg die haar gasten een aangenaam verblijf biedt in volle natuur,

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2013 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg

Nadere informatie

Belgische Kust. Gezinsvakanties België. Deze centra zijn ook tijdens de wintermaanden voor u geopend. Villa t Liefoord - Koksijde

Belgische Kust. Gezinsvakanties België. Deze centra zijn ook tijdens de wintermaanden voor u geopend. Villa t Liefoord - Koksijde Vrijetijds- en ontspanningscentrum van Defensie t Liefoord - Koksijde Ons centrum in Koksijde is de ideale uitvalsbasis om even te herbronnen aan de Belgische kust tijdens de wintermaanden. In deze gezonde

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Bespaar flink op uw Pack Een exclusief contract waar u met het hele gezin van profiteert Uw werkgever heeft een contract afgesloten

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Tariefplan voor uw GSM: EPP Bank Delen

Tariefplan voor uw GSM: EPP Bank Delen Beste Bank Delen medewerker, Bank Delen heeft een overeenkomst afgesloten met Proximus waar u, als werknemer van Bank Delen, kan genieten van allerlei voordelen. Zo kunt u vanaf nu veel voordeliger mobiel

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Prijs per maand (incl. 1,79 euro. 5,00 euro ( niet voor FreePhone Europe)

Prijs per maand (incl. 1,79 euro. 5,00 euro ( niet voor FreePhone Europe) Prijslijst Telenet Telefonie,Internet en Shakes Versie april 2010 Prijslijst Telenet Telefonie Abonnement FreePhone 1 ste lijn 18,27 euro Per bijkomende lijn 13,70 euro FreePhone Europe 20,00 euro ( max

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen.

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen. Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen. Forse besparingen op de gsm-factuur voor de hele familie! Een exclusief contract waar u met het hele gezin van profiteert Uw werkgever heeft net een

Nadere informatie

Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye!

Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye! Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye! Op zoek naar een vakantiehuisje voor het gezin of logement voor een uitgebreid gezelschap? Dan moet u beslist een kijkje nemen: de vakantiewoningen op ons

Nadere informatie

VAKANTIEWONINGEN JONCKERSHOF WESTENDE-BAD.

VAKANTIEWONINGEN JONCKERSHOF WESTENDE-BAD. VAKANTIEWONINGEN 2017 JONCKERSHOF WESTENDE-BAD www.jonckershof.be TYPE - 1JB TYPE 2AM - 2SI TYPE 2JB TYPE TYPE - 2SI WEEK VRIJDAG/VRIJDAG aankomst: 15-17 uur (april t.e.m. oktober 15-19 uur) vertrek: vrijdag

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack In alle vrijheid communiceren en zakendoen Mobistar biedt geïntegreerde oplossingen die uw zaak mobieler en productiever maken. U kan overal

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

e-derden advocaat Advies? Informatie? Verrichtingen? BNP Paribas Fortis is er voor u.

e-derden advocaat Advies? Informatie? Verrichtingen? BNP Paribas Fortis is er voor u. PROFESSIONELEN Advies? Informatie? Verrichtingen? BNP Paribas Fortis is er voor u. Kom langs in het kantoor (op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.) Bel ons op tel. 02 433 41 01 (ma-vrij 7-22 u.; za

Nadere informatie

MEDEDELING 2017/01 directie

MEDEDELING 2017/01 directie Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het College van de hulpverleningszone MEDEDELING 2017/01 directie datum 05.09.2017

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

NELOS.be. Handleiding. arena. Duiksport ook voor jou! Wat te doen bij een duikongeval YOUR COACH IN SPORTS INSURANCE

NELOS.be. Handleiding. arena. Duiksport ook voor jou! Wat te doen bij een duikongeval YOUR COACH IN SPORTS INSURANCE NELOS.be Duiksport ook voor jou! arena YOUR COACH IN SPORTS INSURANCE Handleiding Wat te doen bij een duikongeval 2 CERTIFICATION INTERNATIONAL arena YOUR COACH IN SPORTS INSURANCE Algemene info Ongevalsaangifte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie

Fantastisch gelegen appartement

Fantastisch gelegen appartement MEDIATORE TE KOOP HEVERLEE Fantastisch gelegen appartement VASTGOED IMMOBILIER PROJECTONTWIKKELING DEVELOPPEMENT DE PROJETS Technische fiche Type: appartement Bewoonbare oppervlakte: 11 m 2 Kadastraal

Nadere informatie

Pack HUURDER Huren zonder zorgen

Pack HUURDER Huren zonder zorgen Pack HUURDER Huren zonder zorgen Pack Huurder speelt in op uw behoeften. Bent u huurder? Huren biedt heel wat voordelen en het is belangrijk dat u zich daar goed bij voelt. Net als eigenaars, hebben ook

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Laat het ons weten. Wij luisteren naar u

Bent u ontevreden? Laat het ons weten. Wij luisteren naar u Bent u ontevreden? Laat het ons weten Wij luisteren naar u Uw bank, uw partner Uw partner voor al uw projecten voor nu en straks Wij luisteren naar u Als klant van BNP Paribas Fortis kiest u voor een bank

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies de ruimten van uw woning die vermeld moeten worden in de inventaris.

Nadere informatie

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail.

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail. Briefwisseling richten aan HP Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel... - Fax. @vivium.be Onze referentie 530- Uw referentie Betreft:

Nadere informatie

AANSLUITINGSVERKLARING

AANSLUITINGSVERKLARING 501... AANSLUITINGSVERKLARING Antwerpen Boomsesteenweg 5 2610 Wilrijk Antwerpen Brugge Gistelsesteenweg 294 bus 1 8200 Sint-Andries Brugge info@oz.be www.oz.be Persoonlijke gegevens Ik, ondergetekende:

Nadere informatie

Oremfi. Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding

Oremfi. Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding Oremfi 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. Hoofdkantoor Centrum Calle Hermanos Bazàn 2 03181 Torrevieja

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. gratis wifi in lobby en bar. Capaciteit: 72 bedden 16 kamers voor 5 à 6 personen. terras, tv-hoek, gezelschapsspelen

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. gratis wifi in lobby en bar. Capaciteit: 72 bedden 16 kamers voor 5 à 6 personen. terras, tv-hoek, gezelschapsspelen JH Dudzele De jeugdherberg van Dudzele is bijzonder rustig gelegen langs het Boudewijnkanaal, tussen het landelijke Lissewege en het pittoreske Damme. Vanuit de jeugdherberg kun je gemakkelijk naar Brugge

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID JOURNALIST

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID JOURNALIST VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID JOURNALIST Stap 1. Vul het inschrijvingsformulier in Vul het formulier in voor aansluiting tot de groepspolis voor de verzekering beroepsaansprakelijkheid, de verzekering

Nadere informatie

Professionelen. e-rubriek notaris

Professionelen. e-rubriek notaris Professionelen e-rubriek notaris Al uw rubriekrekeningen in een muisklik In het kader van uw beroepsactiviteit moet u geregeld rubriekrekeningen openen en afsluiten. Voortaan is dit alles online en in

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 Gezinsbijstand De top in bijstand voor het hele gezin In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 In België of in het buitenland, alleen of met uw gezin? U kunt altijd rekenen op Gezinsbijstand

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. gratis wifi in lobby en bar. Capaciteit: 72 bedden 16 kamers voor 5 à 6 personen. terras, tv-hoek, gezelschapsspelen

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. gratis wifi in lobby en bar. Capaciteit: 72 bedden 16 kamers voor 5 à 6 personen. terras, tv-hoek, gezelschapsspelen JH Dudzele De jeugdherberg van Dudzele is bijzonder rustig gelegen langs het Boudewijnkanaal, tussen het landelijke Lissewege en het pittoreske Damme. Vanuit de jeugdherberg kun je gemakkelijk naar Brugge

Nadere informatie