Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06"

Transcriptie

1 !! " #$ %& %' ()*+) (%,+-)-!"##$%!"& Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel:

2 Deze nieuwsbrief is het contactblad van NATUURPUNT afdeling ZUID - WAASLAND. Dit nummer wordt verspreid op 1000 exemplaren. NATUURPUNT vzw, Vereniging voor Natuur en landschapszorg in Vlaanderen, telt meer dan leden en beheert ruim 450 natuurreservaten. Samen goed voor meer dan ha. Natuurpunt vzw zet zich dagelijks in voor meer natuur in Vlaanderen, onder het motto "Ruimte voor Natuur". Hierbij wil ze zoveel mogelijk mensen betrekken, terwijl bezoekers steeds welkom zijn in onze reservaten. Kortom, natuur voor iedereen! AFDELING ZUID-WAASLAND is de plaatselijke kern van Natuurpunt vzw. Het werkingsgebied omvat Tielrode, Elversele, Sint-Niklaas, Waasmunster en Lokeren. Onze afdeling telt ondertussen meer dan 900 leden, die deze driemaandelijkse nieuwsbrief ontvangen. Vrijwilligers van afdeling Zuid-Waasland werken momenteel aan de uitbouw van 5 reservaten. 1) D Astgemete (Sinaai) Bestaat uit kleinschalige vochtige graslanden en broekbosjes. Meer dan 3,8 ha zijn in beheer bij onze vereniging. 2) De Daknamse Meersen (Lokeren) Is een gebied van rivier- en veenhooilanden. Onze vereniging beheert hier reeds 22 ha zeer waardevolle natuur. Met een enig waardevol ooievaarsproject. 3) De Moervaartmeersen (Sinaai) Bestaan uit kleinschalige vochtige graslanden en broekbosjes en zijn het jongste reservaat. Meer dan 3,4 ha zijn in beheer bij onze vereniging. 4) De Rietsnijderij (Waasmunster) Is een uniek zoetwaterschor, bekend om zijn bloeiende dotterbloemen. Samen met een schor te Hamme beheert onze vereniging hier bijna 3 ha. 5)Het Tielrodebroek (Temse-Tielrode) Is een hooilandencomplex en overstromingsgebied, waar we de natuur nieuwe kansen willen geven. 1,8 ha in beheer. Naast het beheer van deze reservaten en het nodige beleidswerk organiseren onze vrijwilligers ook cursussen met excursies. We doen aan, fondsenwerving, en soms zijn er grotere activiteiten zoals de Open Natuurdagen. Wie hieraan wil meewerken, is natuurlijk steeds welkom! Excursies kan je best aanvragen bij de conservators: D Astgemete: Van Moeseke Willy, tel: Keereman Gilbert, tel: Daknamse Meersen: André Van Peteghem, tel: Paul Durinck, tel: Moervaartmeersen: Tom Neels, tel: Rietsnijderij : Chris Van den Berghe, tel: Tielrodebroek: Geert Flamand, tel: Giften voor het reservatenfonds op rek met vermelding : 'Project 3690 Zuid-Waasland' komen ten goede aan de plaatselijke reservaten. Vanaf 30 EURO zijn giften fiscaal aftrekbaar. NATUURPUNT vzw Secretariaat : Coxiestraat, Mechelen tel fax AFDELING ZUID-WAASLAND contactadres : Molenwijk 12, 9111 Belsele, tel: Redactie NIEUWSBRIEF Heistraat 63, 9100 Sint-Niklaas tel $./

3 !!.!! !" 0 %! 3 0+ $" 0) 0 2! ""! 0* 4.! 0- (!"5 0+ $6774(7$6 781#9$1 0)!"##$%!"& Artikels, activiteiten en mededelingen die in «Nieuwsbrief » moeten worden opgenomen, moeten ten laatste op 1 juni 2006 op het redactieadres moeten toekomen met opgave:onder welke rubriek te publiceren. Voor inlichtingen omtrent reclame, afbeeldingen en artikels neemt u contact op met de redactie.!"#$!% & '$(% )*"+,$+%,#-

4 Het voorjaar werd zeker getekend door te koud en te nat weer.bijgevolg zullen heel wat jonge vogeltjes gesneuveld zijn in al te felle regen en wind. Maar toch is niet alles negatief,lees maar! Vooreerst waren er weliswaar wat later dan andere jaren onze overtrekkende padden en salamanders, ik vermoed toch weer de moeite om de natuur een handje te helpen en de diertjes veilig over te zetten. De resultaten lees je verder in deze nieuwsbrief. Rene Pletinck geeft traditiegetrouw verslag van de Vlaamse Ardennendag eind april. Onze natuurhappening van 6 en 7 mei in Sinaai rond onze reservaten De Moervaartmeersen en Astgemete kende een onverwacht succes.onze conservator Tom Neels had er dan ook alles aan gedaan, proficiat. De tentoonstelling en onze infostand werden door honderden bezoekers bezocht.velen deden mee aan een geleide wandeling en maakten ter plaatse kennis met de reservaten.bij een gezellige pint en een babbel konden we ook nog 15 nieuwe leden werven. Er kwamen onheilspellende berichten uit twee gekende ooievaarskolonies,het Zwin en Planckendael, men telde er dit voorjaar enorm weinig jongen. Koud en nat weer zijn de oorzaak.maar in Daknam werd er zaterdag 3 juni gejuicht. Bij het ringen aldaar van de jongen stelden we vast dat er 4 nakomelingen in het nest zaten. Dirk De Mesel onze getrouwe ringer kneep de volgende nummers rond hun linkerpoot.m.6016 M.6017 M.6018 en M Blijkbaar zijn de verhuisperikelen van het nest nu voorgoed achter de rug, het resultaat liegt er niet om.de Lokerse brandweer verdient ook nu weer onze oprechte dank en waardering voor hun klimwerk naar het nest. Als je dit leest is onze succesvolle vogelcursus ten einde;8 maanden lang volgden wij allerhande soorten vogels die bij ons voorkomen.op 10 juni hadden wij in het Panneweel te Meerdonk een mooie afsluiter waar we ook de gelegenheid kregen om Gilbert Keereman eens in de bloemen te zetten. Gilbert was jarenlang en steeds opnieuw de organisator en grote bezieler van onze vogelcursus. Hij zorgde steeds voor bekwame lesgevers en gidsen en ook de cursus werd geactualiseerd. In naam van alle leden,cursisten en begeleiders van harte dank. Op zijn vraag en voorstel organiseren we nog een uitstap op 17 september naar Cap Gris Nez in Frankrijk. Infomeer of er nog plaats is op de bus. $./

5 Vergeet ook deze zomer onze nachtvlindercursus niet! Verder wens ik U allen een prachtig en prettig verlof en kijk uit, in de natuur is er altijd wat te beleven. Uw voorzitter. Losse berichtjes Zie je iets merkwaardig, zeldzaam of eerder uitzonderlijk je kan het altijd melden aan de redactie. -Op 16 mei is er een persbericht van Natuurpunt: in Knokke aan de Zwinduinen is er een DUNBEKMEEUW waargenomen de (LARUS GENEI) nooit eerder werd deze meeuw in ons land waargenomen. -Op 14 mei neemt Mario Beeckman uit Sinaai enkele foto's van een LIN- DEPIJLSTAARTVLINDER en zond deze door waarvoor hartelijk dank. -Op 19 mei beschrijft Gijs Den Dubbelden uit Lokeren op poëtische wijze de verhuis van een muizengezin. -Op 3 juni meldt Peter De Backer uit Sint-Niklaas een hangende vleermuis aan een garagepoort in de Baron Dhanisstraat,ze heeft volgens hem grote oortjes,maar daarom is het nog geen grootoorvleermuis, hier is dan wel meer onderzoek voor nodig. Hallo iedereen, hierbij een berichtje om te melden dat de nieuwe foto's, van de vogelcursus 05-06, (Molsbroek) op de website staan. Van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om het uitzicht een beetje aan te passen. Groetjes, Marcel en Marina OPROEP Mailinglijst Natuurpunt Zuid-Waasland Onze afdeling heeft een -nieuwsbrief waarmee we elke maand bijkomende activiteiten, zoals inventarisaties e.d., aan onze leden doorsturen. Hiervoor moet je je adres opgeven. Geef het op via het mailinglijstformulier op onze website of bij een van de bestuursleden per , telefoon of op een activiteit.

6 Nieuws Daknamse Meersen Werkdag De traditionele voorjaarswerkdag was, ondanks het gure en koude voorjaarsweer, weer een succes. Met een tiental helpers, waaronder enkele JNM-ers, werden de afrasteringen van het gehele begrazingsblok van de Kraaimeersen hersteld en herplaatst. Nu drie jaar omvormingsbeheer door twee maal per jaar te hooien, kan het blok vanaf dit jaar in begrazing gaan. Door de zeer natte toestand van deze percelen is het ook een uitgelezen gebied voor eenden en steltlopers. Watersnippen en Bokjes zijn er steeds van de partij. Op de werkdag werden we ook begroet door de eerste 2 Grutto s dit jaar. Illegale lozingen. en bouw Sporting In de vorige Nieuwsbrief deden we reeds bericht van de door Sporting Lokeren illegaal opgetrokken kantine en kleedkamers. Zowel Sporting als de stad Lokeren die eigenaar is van de grond, gaven toe dat ze geen bouwvergunning hadden. Maar ze deden dit feit af omdat deze constructie (van 430 m² grondoppervlakte!) een tijdelijke constructie zou zijn (toch wel een zeer degelijke tijdelijke contructie!). Achteraf vonden ze die zo mooi en goed passend in het landschap (dixit burgemeester Antheunis) dat ze beslist hebben ze toch te laten staan en daarom werd een regularisatieaanvraag ingediend. Het niet aansluiten van de afwatering op de riolering maar rechtstreeks op de beek was een spijtige vergissing! Je moet het natuurlijk maar kunnen uitleggen, maar we geloven natuurlijk niets van dit verhaal. Het is natuurlijk een al dan niet geplande ordinaire bouwovertreding. Niet dat we tegen een dergelijke constructie zijn, maar de manier waarop dit weer tot stand is gekomen stuit ons wel tegen de borst. Sporting heeft nu beloofd de afwatering aan te sluiten op de riolering wat ondertussen gelukkig ook is gebeurd. Blijkbaar moet er eerst toch weer persdruk komen vooraleer men correct kan handelen. (Vervolg op pagina 7) $./

7 (Vervolg van pagina 6) En nog Sporting Onlangs hebben we een brief geschreven naar Sporting Lokeren om eindelijk eens iets te doen aan het probleem van zwerfvuil langs de Daknamstraat. Bij elke thuismatch wordt deze straat, die dwars door de Daknamse Meersen loopt, gebruikt als parkeerplaats. Na de wedstrijd zijn de bermen en grachten bezaaid met zwerfvuil (blikjes, flesjes, papier, frietzakken, ). Noch Sporting, noch de stad Lokeren kuisen dit vuil op. Wij hebben reeds vele zakken vuil geruimd op onze reservaatpercelen maar dit is natuurlijk dweilen met de kraan open. We hebben dan ook bij Sporting aangedrongen om direct na elke match het zwerfvuil op te ruimen. Toch geen onredelijke vraag dachten we. Zoals het blijkbaar bij deze mensen hoort, bleef elke reactie uit of toch en de reactie liet niet lang op zich wachten! Blijkbaar kan men bij Sporting Lokeren niet goed tegen hun verlies of tegen enige kritiek. In plaats zich in regel te stellen met hun overtredingen en slordigheden acht men het nodig ook Natuurpunt eens een lesje te leren. Nadat een knotwilgtak op hun afsluiting was gevallen bij het knotten van de wilgen in de bufferzone, en hierdoor een buis was verwrongen (die we trouwens gingen herstellen), vond men het nodig dadelijk de politie erbij te halen en de vrijwillige knotter te verbaliseren. Enkele weken later verbood men deze persoon ook om het geknot hout op te halen. Nochtans zijn we officieel beheerder van deze bufferzone (stadseigendom) en hebben we toegangsrecht. En het houdt maar niet op: recent begon men ook grasmaaisel op ons wandelpad te storten. Omdat het een en ander toch niet meer door de beugel kan, hebben we nogmaals een brief gericht naar zowel Sporting als de stad met de vraag eens over al deze problemen rond de tafel te gaan zitten en goede afspraken te maken. Maar zoals gewoonlijk: van beiden geen teken van leven. Blijkbaar heeft men liever dat de verhoudingen verder verzieken. Hooglanders in ons reservaat Sinds dit voorjaar zijn op begrazingsblok 1 zes jonge Hooglandrunderen ingeschaard i.p.v. gewone runderen. Een samenwerkende hobbylandbouwer heeft deze dieren aangeschaft. Deze prachtige dieren hebben heel wat bekijks. (Vervolg op pagina 8)

8 (Vervolg van pagina 7) De Daknamse Hooglanders (foto Paul Durinck) Veel doortrek in Kraaimeersen Het natte voorjaar, maar ook onze inspanningen om onze percelen in de Kraaimeersen natter te houden zullen er wel niet vreemd aan zijn dat er tijdens de voorjaarstrek heel wat interessante waarnemingen werden gedaan. De percelen waar het ooievaarsnest staat stonden een belangrijk deel van het voorjaar grotendeels blank. Een ideale foerageerplek voor steltlopers en eenden. Zo werden er geregeld grutto s (tot 4 exemplaren), tureluurs, witgatjes, bonte strandlopers, kemphanen, watersnippen (tot 14 exemplaren), bokjes, groenpootruiters, bergeenden, wintertalingen, krakeenden en slobeenden waargenomen. Ooievaars En ook in deze nieuwsbrief mogen de ooievaars niet ontbreken. Ondanks de lange aanhoudende koude was het wijfje (dat deze winter ook ter plaatse overwinterde) op broedschema. Rond 23 maart begon ze (Vervolg op pagina 9) $./

9 (Vervolg van pagina 8) eraan. Begin mei werden 4 jongen waargenomen die thans nog allemaal in leven zijn en op 3 juni, met de hulp van de Lokerse brandweer, werden geringd. Opvallend was dat een jong nog bijzonder klein was ten opzichte van de overige drie. Vier geringde jonge ooievaars....en een mol (foto Paul Durinck) Al met al is dit weer een groot succes gezien de zeer slechte en koude weersomstandigheden vanaf half mei. Zowel in Plankendaal als in het Zwin zijn hierdoor veel nesten verloren gegaan. Dit is reeds het zevende jaar op rij dat het ooievaarskoppel succesvol tot broeden komt. Het mannetje is nog steeds dezelfde gebleven, het vrouwtje is in de loop van de jaren gewisseld. In maart was er nog enige commotie rond het voederen van de ooievaars. Reeds in de vorige Nieuwsbrief hebben we ons standpunt hierover bekend gemaakt. Maar dit voederen bleef gewoon doorgaan tot de bewoners van de wijk, in het kader van de maatregelen tot voorkoming van vogelgriep, verbod kregen nog verder te voederen van het stadsbestuur. Hopelijk blijft het nu zo. Paul Durinck

10 Controle waterpeil 09/09/03 plaatsen van twee peilbuizen op perceel 1287a en a (bosje) 1279 (hooiland) Lengte buis: 151 cm 145 cm Hoogte boven de bodem: 56 cm 43 cm 18/11/03: min 18 cm min 31 cm 15/02/04: min 14 cm min 23 cm 20/04/04: min 24 cm min 32 cm 25/06/04: min 47 cm min 52 cm 16/11/04: min 18 cm min 24 cm 09/02/05: min 09 cm min 10 cm 05/04/05: min 17 cm min 28 cm 02/09/05: 00 cm Water overlast! 00 cm 13/12/05: min 08 cm min 11 cm 07/03/06: min 18 cm min 33 cm Dinsdag 18 mei 2006 In de Astgemete werden beheerswerken uitgevoerd; de akkerdistel diende te worden verwijderd rondom de jonge boompjes. De rest zou Willy voor zijn rekening nemen met de bosmaaier. De klus werd op die regenachtige voormiddag geklaard door: René, Harry, Gilbert, Albert en Liliane (verslag). We hadden nodig: een regenpak, laarzen een stevig paar dikke lederen handschoenen, en ook een gezonde rug! $./

11

12 Happening Moervaartmeersen - Astgemete De happening van 6 en 7 mei kan een succes genoemd worden. In de loop van het weekend daagden naar schatting een 350-tal personen op. Hoewel de weersvoorspellingen niet altijd even gunstig waren bleef het gelukkig toch droog. Zaterdagmiddag werd de fototentoonstelling geopend die samen met Georges Tallir van heemkring Den dissel was opgebouwd. Een goede 100 personen daagden op om herinneringen aan vroeger op te halen of om kennis te maken met de geschiedenis van de wijk Leebrug en beide reservaten. Dat zelfs personen die geboren en getogen waren in de wijk af en toe nog iets bijleerden bewijst dat het zeker de moeite was eens een bezoekje te brengen. De volgende ochtend waren een 20-tal personen om 5.00u present voor de ochtendwandeling, net op tijd om de eerste vogels hun zang te horen. Door de dichte mist waren degenen die hun verrekijker hadden meegebracht er aan voor de moeite. De gidsen moesten zelfs af en toe goed opletten om niet verkeerd te lopen. Tijdens de wandeling konden onder andere roodborst, merel, zwartkop, koekoek, tjiftjaf en zanglijster beluisterd worden. Enkele achterblijvers beweerden zelfs een nachtegaal gehoord te hebben. Na de tocht kon aangeschoven worden aan een rijk gevulde ontbijttafel. s Namiddags werden er wandelingen gegidst in beide reservaten, en kon ook de tentoonstelling opnieuw bezocht worden. Ruim 100 personen maakten van dichtbij kennis met de Moervaartmeersen of de Astgemete. Door de lange winter stonden deze helaas nog niet in hun volle bloemenpracht. Onder andere de duizenden paarsgekleurde Echte koekoeksbloemen lieten nog een weekje op zich wachten. Tijdens de happening konden ook 15 nieuwe leden geworven worden, en stelde iemand zich kandidaat om mee te helpen met de beheerwerken in het reservaat. Tot slot zou ik nog de medewerkers willen bedanken voor de hulp tijdens de happening. Ook de sponsors verdienen een woordje van dank voor hun financiële steun. Brouwerij Westmalle, de stad Sint-Niklaas en Tandem bekostigden de folders en de fototentoonstelling. Tandem is een vereniging die activiteiten die tot stand komen door samenwerking tussen een bestuur (hier de stad Sint-Niklaas) en een milieuvereniging ondersteunt. Foto s van de happening kan je bekijken op onze website $./

13 Meer foto s van de happening op onze website. (foto s Tom Neels)

14 BUSTOCHT NAAR NOORD-FRANKRIJK ZONDAG 17 SEPTEMBER 2006 met bezoek aan twee mooie natuurgebieden en één van de twee caps. We vertrekken op 17 september om 7u30 aan het opleidingscentrum SYNTRA aan de Heimolenstraat te Sint-Niklaas. We zijn s avonds terug rond 20u00. Rond 9u30 komen we aan in het mooie natuurreservaat van PLATIER D OYE. Daar maken we een wandeling waarbij vogelkijken in de duinen, het schorrengebied en langs het strand centraal staan. Hier en daar zullen we ook oog hebben voor de bijzondere flora. We middagmalen op één van de twee caps, al naargelang de omstandigheden : bij slecht weer op de Cap Griz Nez, bij goed weer picknicken we op de Cap Blanc Nez terwijl we proberen een glimp van een doortrekkende Jan Van Gent of Stormvogel op te vangen. Na de middag trekken we naar Ambleteuse, nabij Boulogne, om er eveneens het duinen- en strandreservaat te bezoeken. Als we geluk hebben vinden we daar o.a. fossiele bomen uit de tijd dat het kanaal tussen Engeland en Frankrijk nog begaanbaar was. Inschrijven doe je door contact op te nemen met: Margot Van den Berghe, telefoonnummer : 03/ Daarna stort je 12 euro op het rekeningnummer van Natuurpunt Zuid- Waasland, met vermelding bustocht Frankrijk. Dat nummer is: Voor meer info : Johan Vercauteren 03/ of $./

15 met 2 theorielessen over vlindergedrag, kenmerken en levenswijze met 2 praktijkuitstappen naar Heidebos (Wachtebeke) en Fondatie (Sinaai) Lesgever Wim Veraghtert. Wim is afkomstig uit Oostmalle en is van opleiding historicus. Omdat hij al langer als vrijwilliger bij Natuurpunt actief was, zocht hij werk in de natuuren milieusector. En zo kwam hij uiteindelijk bij Natuurpunt Educatie terecht, een afdeling die al lang tot zijn voornaamste activiteit behoorde binnen Natuurpunt Voorkempen. Sinds enkele jaren houdt hij zich in zijn vrije tijd bezig met nachtvlinderstudie. Voor NME ontwikkelde hij dan ook de nieuwe cursus Nachtvlinders. Daarnaast geeft hij ook cursussen paddenstoelen, libellen en planten voor beginners. Theorie : Op maandag 7 en op maandag 14 augustus 2006, telkens van 20 tot 23u. Deze lessen gaan door in het milieuhuis Walburg, Walburgstrat 37 te Sint-Niklaas (in het stadspark). Practicum Op vrijdag 18 augustus verzamelen we om 21u aan de Dries te Sinaai om tegen 21u30 de wandeling aan de Liniedreef in het natuurgebied Fondatie te kunnen aanvatten. Op zaterdag 26 augustus komen we om 20u45 aan Syntra Sint- Niklaas (Heimolenstraat) samen om tegen 21u30 aan de ingang van het Heidebos te Wachtebeke te vertrekken. Deze excursies duren telkens ongeveer tot 0u30! Aangezien de plaatsen voor deze cursus beperkt zijn, is het noodzakelijk om in te schrijven op volgende wijze : Neem eerst en vooral contact op met Margot Van den Berghe, telefoonnummer : 03/ Van zodra je bevestiging hebt gekregen, stort je 25 als je lid bent van Natuurpunt of van J.N.M. Als niet-lid betaal je 35. Je stort dit bedrag op het rekeningnummer van Natuurpunt Zuid-Waasland Voor meer info : Tom Neels 03/ of

16 Aantal deelnemers: 7 Het Burreken Gids: André De Kimpe Zoals afgesproken waren we om 9u aan de kerk van Zegelsem. De oude kerkmuur trok onze aandacht omdat daar heel wat mossen opstonden. Vooral het gedraaid knikmos viel op door zijn hangende sporendoosjes. Er is over de Vlaamse Ardennen al zoveel geschreven zodat ik mij ga beperken tot de dingen die nieuw zijn voor mij, hopelijk ook voor jullie. Voor we aan de wandeling begonnen kregen we onze eerste les aardrijkskunde. We stonden op een punt waar drie gemeenten samenkomen: Brakel, Horebeke en Maarkedal. We kregen enkele Ferraris-kaarten te zien uit Dit zijn biologische waarderingskaarten die tot stand kwamen op initiatief van graaf Ferraris. Geologen onderscheiden hier niet minder dan 18 lagen klei en zand waarvan de voornaamste: Dietiaanzand, Bartoonklei of Assiaan, Lediaanzand, Paniselaanklei, Ieperiaanzand en Ieperiaanklei zijn. We kregen uitleg over de boshyacint, nog niet in bloei, het is een Atlantische plant die veel vocht en zachte winters verlangt. In Aken is er ook een groeiplaats, eigendom van een abdij. Zo goed als zeker komt deze plant van de abdij van Ronse, men noemt dit dan een stinzenplant. Er werden dus niet alleen paterkes overgebracht. Hierna bezochten we het Burreken. Dit was het eerste natuurreservaat in de Vlaamse Ardennen verwezenlijkt door Wielewaal Schelde en Leie. Er werden planten bekeken en geproefd, o.a. daslook. Onze gids waarschuwde ons om nooit van de gevlekte aronskelk te proeven omdat deze plant oxaalazijnzuur kristallen bevat die tong en gehemelte kunnen beschadigen. We zagen een gehakkelde aurelia of witte c-vlinder vliegen, over de taalgrens noemt men hem "Robert le diable". We zagen talrijke sporen van reeën, volgens de gids kwamen ze hier in het wild niet voor. Oude populieren waren begroeid met een massa klimop en boden woongelegenheid voor vogels en vleermuizen, men noemt dit nestkastenstructuur. Klimop brengt weinig schade toe aan de bomen, maar door hun gewicht kunnen ze schors lostrekken waardoor de bomen minder goed gaan groeien. We passeerden een oude vlasput waar bosanemoon, slanke sleutelbloem, pinksterbloem, dagkoekoeksbloem, daslook en grote muurstonden te groeien en te bloeien. Hoe die boeren met kar en paard het vlas naar beneden kregen kon ik me voorstellen, maar hoe die paarden het terug naar boven kregen zonder epo te gebruiken kon ik niet begrijpen, nu was het onze beurt om naar boven te gaan. Heel vermoeiend! $./

17 Het Beiaardbos Gids: Eddy Saveyen We aten onze bokes op het hoogste punt van Oost-Vlaanderen (150 meter) op een terrasje van het café "Molen ten Hotond". Om 14uur reden we richting Beiaardbos. Het verschil tussen paarse dovenetel en ingesneden dovenetel kregen we goed te zien, ze groeiden door elkaar. We passeerden een mannelijke es, dus enkel meeldraden in de bloeiwijze. Het is dit hout dat gebruikt wordt om stelen van te maken. Wat een cultuurberm is weten we nu ook. Het is een niveau verschil tussen twee akkers door tussenkomst van de landbouwer. We liepen langs een wegje waar we het geklingel en geklangel van een kabbelend beekje hoorden. Het had zijn naam niet gestolen: het beiaard beekje! Misschien dankt het bos, 17ha groot, hieraan zijn naam. Op de weiden stonden talrijke bulten van de gele weidemier. Een oude tronk met heksenbezems trok onze aandacht, cicaden brengen de schimmel over in de knoppen. In 1960 werd hier de laatste das gezien, zijn huid dient nu ergens als voetmat. Wat ook opvalt zijn de vele holle wegen. Holle wegen verdiepen +/- 1mm per jaar door betreding en weersinvloeden. De oudste holle weg ligt in het muziekbos en zou 5000 jaar oud zijn. Aan de kant van een beekje stond bosveldkers. Het beste kenmerk is de kronkelende steel, kronkelveldkers zou dus beter passen. We kwamen in gesprek met twee oudere inwoners, die gingen voor ons de problemen in verband met natuurbehoud eens vlug oplossen. Dat ze klimop geplant hadden op een berm waar aardbeiganzerik groeide vond onze gids geen goed idee. We zagen paarse schubwortel en ook een anemoonbeker-zwam, deze heeft een lange wortelende steel. We liepen over een stuk land dat pas geploegd was. Hier liep ergens een buurtweg. Moderne machines kijken niet naar een buurtweg en dus hadden wij de eer om hem terug te herstellen. We kregen bezoek van een grote wolzwever, bombylus major, parasiet van zandbijen. Een op het eerste zicht grote aardhommel bleek bij nader toezien een koekoekshommel te zijn, bombus of psithyrus vestalis. Op de grassen zaten veel grashaantjes, lema melanopus. We kwamen een verwaarloosd veldkapelletje tegen met drie heiligenbeelden in, daaronder twee grote bierkannen met daarop de woorden "Drink er nog ene". Dat hebben we de heiligen dan ook plechtig beloofd! Ook al waren we met weinig deelnemers, de dag was er niet minder geslaagd door. Hartelijke dank aan onze gidsen André, Eddy en Christel. Tot een volgende keer. René Pletinck

18 Verslag: Vervolg op mossencursus Kalmthout Verslaggever: René Pletinck Gids: Hans Vermeulen Cursisten: Christel, Marc, René, Richard en Toon. Weersverwachting: Sneeuw in de Ardennen Regen in Vlaanderen Vertrokken in Sint-Niklaas om 2 uur, aangekomen om 2.45 uur Geen regen gezien! Het natuurreservaat is meer dan 800ha groot. We zijn in de omgeving van de Putse moer geweest. Van de meer dan 150 soorten mossen hebben we er 22 op naam kunnen brengen. De meeste soorten kwamen ook in onze streek voor, behalve het heide-klauwtjesmos, te herkennen aan zijn bleekgrijs groene kleur. Van de lichenen vonden we 6 cladonia soorten, ook het zeldzame Kraakloof. Even was er twijfel of we nu dat fameuze frietzakbekermos gevonden hadden, volgens Hans kwam dat hier zeker voor, maar volgens mij kon daar toch maar weinig friet in! We vonden ook veenmos, één ervan konden we met zekerheid op naam brengen: het gewimperde veenmos, te herkennen aan de afgeronde stengelbladtop die sterk gewimperd is. De boomstammen waren arm aan lichenen. Het algemeenste was groene stekelkorst op dennen. Het is sterk zuurminnend en bijna ongevoelig voor luchtvervuiling door zwaveldioxide, vooral in de nabijheid van industrie. Een ander woord voor dit licheen is zwavelvreter, dat zegt genoeg. We zagen ook een zwam, parasiterend op boomalgen, met de mooie naam "tweesporig vliesje" uit de groep van plaatjesloze vlieszwammen. Besluit: Voor ons was het weer gewoon worden om die vele soorten mossen uit elkaar te houden. Het is een materie die men niet mag laten rusten, een maandelijkse speurtocht in de eigen omgeving zou zeker onze kennis op peil houden. $./

19 Even voorstellen - Lumbricus terrestis.l Stam: Annelida (ringwormen) Klasse: Oligochaeta (borstelarme ringwormen) Orde: Terricola Familie: Lumbricidae (regenwormen) Geslacht en soort: Lumbricus terrestris (regenworm) Ook gekend onder de naam van grote regenworm, dauwpier, ringworm, aardworm of wurm. Worm of wurm is beide goed Nederlands. Iedereen zal wel akkoord zijn dat de regenworm een zeer nuttig beestje is. Door zijn graafwerk, tot 2m diep, brengt hij zuurstof en voedsel in de grond, regenwater dringt beter in de grond waarvan planten met diep wortelgestel profiteren. Deze worm kan een lengte van 30cm en een breedte van 9cm bereiken. Hij leeft vooral van rottend blad dat hij met de bladtop in zijn gang trekt.'s Nachts kruipt hij over de grond op zoek naar zijn voedsel; Natuurlijke vijanden zijn vooral egels, spitsmuizen en mollen. Ook de vos zou dit hapje niet versmaden, verder ook loopkevers van het genus Carabus. De voorkant is rolronden spits, de achterkant is iets breder en wat afgeplat. In het voorste deel bevindt zich een verdikking, het zadel of citellum, dat een rol speelt bij de voortplanting. Het lichaam bestaat uit ringen of segmenten. Elke ring, behalve het zadel en de twee voorste en achterste ringen, is bezet met 4

20 paar borstelharen. De mondholte bevindt zich tussen het eerste en tweede segment. Hierin bevinden zich ook keel- kop- en spiermaag. Achter de spiermaag bevindt zich het darmkanaal dat tot achteraan loopt. Vooraan liggen ook een 10-tal dwarse bloedvaten die fungeren als hartspier, het centrale zenuwstelsel en de geslachtsorganen. De pier heeft geen ogen maar wel lichtgevoelige cellen aan de voor- en achterkant, hij reageert op chemicaliën en temperatuur, heeft smaakcellen, de reukzin is zwak en hij reageert niet op geluid, wel op trillingen. Wormen ademen door de huid, er is gaswisseling door diffusie, dit is een verschijnsel waarbij opgeloste deeltjes zich begeven van een gebied met hogere concentratie van opgeloste stoffen naar een naar een gebied met lagere concentratie van opgeloste stoffen, in dit geval dus lucht. Wormen zijn tweeslachtig, maar ze kunnen zichzelf niet bevruchten, er is een partner nodig, het is dus een hermafrodiet, net zoals de slakken. Tijdens de paring vormt er zich rond het zadel een slijmband. Na de paring schuift elke worm zijn slijmband af naar voor over zijn lichaam. Ondertussen wordt die gevuld met bevruchte eitjes. De band sluit zich en vormt een kapsel of cocon. Na enkele weken komen de jonge wormpjes uit. Jonge pieren hebben geen zadel. Een pier die een stuk van het achterste deel kwijtraakt kan zich regenereren (oef!). De grootste regenworm leeft in Noord Australië, de reuzenregenworm die een lengte van 3 meter kan bereiken, hij leeft in gangen met vulkaanvormige uitgangen. In Vlaanderen zijn er ongeveer 25 soorten, hier volgen de meest voorkomende. Rode regenworm cm lang, licht rood, leeft in humusrijke bosgrond, typisch zijn de kronkelige hoopjes uitwerpselen. Bruine regenworm 5 cm lang, kastanjekleurig, heeft een lichtgekleurde gordel, vrijwel in het midden. Blauwe regenworm cm lang, heeft een iriserende parelmoerglans en een rood bloedvat dat als een streep door het achterlijf schijnt, het uiteinde is meestal geelachtig. Roze regenworm cm lang, vleeskleurig tot bloedrood, pigmentloos, rolt zich op bij koude en droogte. Groene regenworm 5 7 cm lang, variabel van kleur, groen vleeskleurig, groengeel, donkergroen rood, ietwat stijvere pier die zich bij gevaar vaak ineen rolt, komt overal voor. $./

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet?

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? DRIEMAANDELIJKS VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VZW - JUNI - AUGUSTUS 2010 - JAARGANG 17 - NUMMER 2 Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? t Asbroek, een kleinood verscholen

Nadere informatie

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland NatuurNabij Jaargang 36 - U i t g a v e 2 - m e i 2 0 0 9 Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland Vereniging voor natuur- en milieueducatie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr.

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

Vlinderlessen in de klas. groep 3 & 4

Vlinderlessen in de klas. groep 3 & 4 Vlinderlessen in de klas groep 3 & 4 Vlinderlessen in de klas Vlinderlessen in de klas is een verzameling lessuggesties ter introductie van het onderwerp vlinders. Als vervolg op deze lessen kun je de

Nadere informatie

Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren

Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren Mens & Vogel is een driemaandelijks tijdschrift dat wordt uitgegeven door Vogelbescherming Vlaanderen vzw. De organisatie zet

Nadere informatie

De Verrekijker nr. 2/2013

De Verrekijker nr. 2/2013 Blz. 2. Van de Groene Tafel: Ledenvergadering doorarno van Zaanen 3. Zet de Oude IJsselstreek op de kaart door: Arno van Zaanen 4. Een vreemde gast door: Rietje Hermans 6. Achterhoekse almanak door: Doortje

Nadere informatie

DOEL ECOFIETSROUTE 1

DOEL ECOFIETSROUTE 1 DOEL ECOFIETSROUTE 1 Geschiedenis en natuur op het ritme van eb en vloed Denk je in de omgeving van de kerncentrale van Doel slechts industrie aan te treffen? Dan vergis je je. Er is heel wat natuur te

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VACANT Deelnemers werk- of activiteitengroepen: Als je ideeën hebt rond een werk- of activiteitengroep kan je je opgeven actief

Nadere informatie

JANUARI - FEBRUARI 1997

JANUARI - FEBRUARI 1997 JANUARI - FEBRUARI 1997 INHOUD: 1. Inhoud Redactie. 2. Voorwoord Redactie. 3. Stuurpraat Bestuur. 4. Programma Bestuur/redactie. 7. Werkgroepen Werkgroepen/redactie 8. Uitnodiging en agenda jaarvergadering

Nadere informatie

BOMEN. Uit een dagboek van een groepsleidster

BOMEN. Uit een dagboek van een groepsleidster BOMEN Uit een dagboek van een groepsleidster Dit artikel is in 5 delen verschenen in Mensen-Kinderen mei en september 1999 en januari, maart en mei 2000. Mensen-Kinderen, tijdschrift voor Jenaplanonderwijs,

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen.

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen. 1 weekje Nog maar 1 week. Nu wordt het serieus. Gister hebben we de auto "proef-gepakt". Alle spullen die we nu niet meer nodig hebben hier zijn al in de auto gebleven. We hebben gemerkt dat we erg veel

Nadere informatie

SpoorZoekeR. Kalmthoutse Heide, vier maand na de brand. De spoorwegberm als biotoop. Fast food voor meeuwen geeft overlast

SpoorZoekeR. Kalmthoutse Heide, vier maand na de brand. De spoorwegberm als biotoop. Fast food voor meeuwen geeft overlast SpoorZoekeR Magazine over het natuurbeleid in Vlaanderen jaargang 5 september 2011 www.natuurenbos.be afgiftekantoor 8400 Oostende - Erkenningsnummer 708746 - PB-nummer 3/11 Kalmthoutse Heide, vier maand

Nadere informatie

Als boeren overleven wordt

Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Ten geleide v Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land-

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S boomblad Driemaandelijks tijdschrift van de West- Vlaamse Bosgroepen APRIL/ MEI/ JUNI 2015 Afgiftekantoor: 8000 brugge 1 - afd. 2 / P3A9048 Afzendadres: Bosgroep Houtland vzw - Tillegemstraat 81-8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE "de KROENEKRAAN" VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE JAARGANG : 23 NUMMER : 3 JULI 2013 1 Z O M E R 2 2 INHOUD - De Trosbosbes een lastige indringer in de Peel 4 6 - Dood doet leven. 7 9 - Greppelsprinkhaan

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start De Praatvogel JULI 2014 'Delen is het nieuwe hebben' In dit nummer ondermeer: Delen is het nieuwe hebben Vogelnetwerk van start Wijkfeest 6 september De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers

Nadere informatie

Op zoek naar het verdwijnpunt. Slovenië

Op zoek naar het verdwijnpunt. Slovenië Op zoek naar het verdwijnpunt Verslag KNNV - reis Slovenië 24 mei - 6 juni 2009 Westelijk deel Slovenië ( uit excursiehandleiding KNNV- AKC kamp augustus 2007 ) SLOVENIË Slovenië is ongeveer half zo groot

Nadere informatie

Sterfte onder bijenvolken

Sterfte onder bijenvolken Sterfte onder bijenvolken een natuur uit evenwicht Marc Missotten 1 Veel ziekteverschijnselen worden opgelost door slimme mensen die uitblinken in hun vakgebied. Ze ontleden de ziekteverwekkers en kijken

Nadere informatie